Robeco Integraal Vermogensbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robeco Integraal Vermogensbeheer"

Transcriptie

1 Robeco Integraal Vermogensbeheer Voor institutionele beleggers

2 Een beschaafde samenleving verdient een houdbaar en realistisch pensioensysteem voor iedereen, ook in de toekomst. Roderick Munsters, CEO Robeco 2 Robeco Integraal Vermogensbeheer

3 VOORWOORD Zo n EUR miljard. Dat is wat u en ik en zo n kleine 7 miljoen huishoudens in Nederland bij elkaar hebben gespaard voor onze oude dag. Pensioenfondsen beheren een aanzienlijk deel van dit geld en staan de laatste tijd voor grote uitdagingen. Niet alleen wordt u als pensioenbestuurder geconfronteerd met veranderende wet- en regelgeving, ook de complexiteit van de financiële markten neemt steeds verder toe. De krediet- en schuldencrisis, de lage rentestand en de toenemende vergrijzing veranderen, zoals u dagelijks merkt, het speelveld. Deze ontwikkelingen verzwaren de verantwoordelijkheden van pensioenfondsen om een waardevast en betaalbaar pensioen aan hun deelnemers te blijven bieden. Om u te ondersteunen bij deze uitdaging biedt Robeco een oplossing op maat. Onze moderne variant op fiduciair management heet Robeco Integraal Vermogensbeheer. Dat biedt u een transparante en flexibele oplossing, waarbij wij periodieke monitoring en reviewing verzorgen en u zelf in control en eindverantwoordelijk blijft. U krijgt gemakkelijk inzicht in de positionering en de risico s van uw pensioenfonds. Wij streven naar een solide partnership met u, waarbij we aansluiten op uw governancestructuur. Wij geloven in het belang van u, het pensioenfonds in heldere afspraken en bieden dé combinatie van strategische advisering, vermogensbeheer en heldere rapportages. Binnen Robeco hebben wij om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen een expertisecentrum voor pensioen- en beleggingskennis geformeerd. Hiermee willen we benadrukken dat u ons mag beschouwen als serieuze partij op het gebied van integraal vermogensbeheer. Het is een vitaal onderdeel van onze langetermijnstrategie. In deze brochure laten we zien hoe Robeco Integraal Vermogensbeheer werkt en hoe het u kan helpen bij een betrouwbare uitvoering van uw pensioenbeheer, zodat uw pensioenambities gerealiseerd kunnen worden. Aarzel niet met ons in contact te treden als u nadere informatie wenst en/of een gesprek met een van onze ervaren deskundigen wilt voeren. We staan voor u klaar! Hans Rademaker, namens de Management Board van Robeco Robeco Integraal Vermogensbeheer 1

4 De voordelen van ROBECO INTEGRAAL VERMOGENSBEHEER Uw doelstellingen bereikt via flexibiliteit en maatwerk Bij Robeco staan uw belangen voorop. Daarom streven wij naar volledige aansluiting op de doelstellingen en governancestructuur van uw fonds. U ontvangt maatwerk in advisering, portefeuilleconstructie, managerselectie, risicobeheer en rapportages. Uw portefeuille wordt indien gewenst volledig afgestemd op uw specifieke risico- en rendementsdoelstellingen, investment beliefs en kostenbudget. Dit alles om uw beleggingen beter in lijn te brengen met de echte ambitie van het pensioenfonds: het bieden van een waardevast pensioen. U bent in control door volledig inzicht in uw portefeuille Om volledig inzicht mogelijk te maken bieden wij u volledige transparantie, zowel op het gebied van strategische keuzes en risicobeheer als op het gebied van het beleggingsproces en rapportages. Daardoor krijgt u inzicht in alle onderliggende risico s én inzicht in uw totale portefeuille. Ook laten we de kosten zien op alle niveaus van beheer. Deze inzichten stellen u in staat snel en accuraat te reageren op vragen en verzoeken van stakeholders en in control te blijven. Thuis in de Nederlandse pensioenmarkt Robeco is een Nederlandse vermogensbeheerder en daardoor goed toegankelijk. We spreken net als u de Nederlandse taal en delen dezelfde cultuur. Robeco is een partner die de Nederlandse pensioenomgeving als geen ander kent. Onze professionals beschikken over uitstekende kennis van de specifieke Nederlandse wet- en regelgeving en hebben jarenlange ervaring met het succesvol beheren van vermogen van Nederlandse pensioenfondsen van verschillende omvang en achtergrond. 2 Robeco Integraal Vermogensbeheer

5 Duurzaam beleggen Onze expertise op het gebied van duurzaam beleggen biedt u de nodige ondersteuning ten behoeve van een helder beleid op het gebied van stemmen, dialoog voeren, en uitsluiten, als ook de integratie van ESG-criteria in de beleggingsbeslissingen. We maken inzichtelijk hoe en in welke mate dit binnen iedere individuele beleggingsstrategie toegepast kan worden. Korte lijnen met een solide langetermijnpartner Bij Robeco staat een professioneel team tot uw beschikking, waarover een Account CIO binnen Robeco de regie voert. De Management Board is volledig gecommitteerd en betrokken bij deze aanpak. Dit leidt er onder andere toe dat Robeco gezien wordt als partner met een aantoonbaar langjarig hoogwaardig clientservicing-programma (bronnen: onderzoek Greenwich Associates uit 2007, 2008 en 2010 en Forum 2011). Robeco Integraal Vermogensbeheer 3

6 Wat Robeco Integraal Vermogensbeheer voor u kan betekenen? Robeco Integraal Vermogensbeheer biedt u een transparante oplossing op maat, waarmee u uw pensioenambities kunt realiseren. We streven naar een solide partnership met u en zoeken daarbij naar een naadloze aansluiting op de door u gewenste governancestructuur voor een optimaal resultaat. Ons uitgangspunt is dat we doen wat we moeten doen in het belang van uw pensioenfonds. Dat resulteert in een flexibele dienstverlening. Uiteraard heeft Robeco gelijkschakeling van belangen hoog staan. Dat kunt u zien aan de onafhankelijke managerselectie, heldere afspraken, afwezigheid van excessieve bonussen en een hoge mate van klantgerichtheid. Met Robeco Integraal Vermogensbeheer bieden wij u een combinatie van strategische advisering, vermogensbeheer en heldere rapportages. U krijgt op een eenvoudige manier inzicht in de positionering en de risico s van uw pensioenfonds, waarmee u te allen tijde kunt monitoren of u op koers ligt. U mag rekenen op een excellente implementatie en operationele uitvoering van uw mandaat. Uw persoonlijke en primaire aanspreekpunt voor alles is de Account CIO, die onder meer verantwoordelijk is voor de totale aansturing en coördinatie van uw mandaat. Daarbij is Robeco een Nederlandse vermogensbeheerder die uw Nederlandse pensioenomgeving als geen ander kent. Integraal Vermogensbeheer is maatwerk Onze integrale dienstverlening bestaat uit maatwerk, opgebouwd uit vaste onderdelen met daarbinnen een aantal opties. Uw pensioenambitie staat hierbij altijd centraal. Onze hoogwaardige dienstverlening sluit derhalve volledig aan op uw wensen. Voor een nauwe aansluiting op uw wensen en eisen is een goede dialoog tussen u, onze specialisten en de betrokken consultants essentieel. De opdracht wordt geformuleerd op basis van de karakteristieken van uw pensioenfonds (dekkingsgraad, verplichtingen, sponsor), het risicoprofiel, de investment beliefs, de governancestructuur en uw beschikbare feebudget. We stellen u in staat te allen tijde de benodigde grip en inzicht te hebben en te houden. In de opdracht worden ook afspraken en verantwoordelijkheden tussen alle betrokken partijen vastgelegd in heldere SLA (Service Level Agreement) afspraken. 4 Robeco Integraal Vermogensbeheer

7 Voor een optimale dienstverlening aan u, geloven wij in overzichtelijke en slagvaardige teams van professionals met kennis van pensioenbeleggen. Chris van der Oord, Account CIO Transparante aanpak Voor de formulering en de invulling van de opdracht hanteren we een aantal opeenvolgende stappen. Als startpunt van de opdracht wordt het risicobudget gedefinieerd. Uw risicotolerantie wordt hierbij getoetst aan de hand van het FTK (Financieel Toetsingskader). Met behulp van ons SAA-model (Strategische Asset Allocatie-model) maken wij verschillende afwegingen voor u inzichtelijk. Dit model genereert een advies voor de optimale strategische verdeling van uw portefeuille. Op basis daarvan wordt uw portefeuille samengesteld. Uw portefeuille kan verschillende beleggingsstijlen en beleggingsproducten bevatten, met een uitgebalanceerd evenwicht tussen risico en rendement. Managerselectie en overlaystrategieën zijn onderdeel van de portefeuilleconstructie. Via een dashboard krijgt u snel een totaalindruk van uw portefeuille. Hiermee kunt u overzicht én inzicht houden in uw portefeuille en zonodig bijsturen. Bovendien ontvangt u geïntegreerde managementinformatie. In deze maand- en kwartaalrapportages ontvangt u de stand van zaken en ontwikkelingen van de economie en van uw portefeuille. Tevens ontvangt u de input voor DNB-rapportages. Integraal risicobeheer Integraal risicobeheer is geborgd door de hele waardeketen van strategie tot rapportage. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigen risicomanagementmodel. De uitkomsten van dit model kunnen desgewenst worden getoetst aan de uitkomsten van een extern risicomodel. Bijvoorbeeld van de custodian of van een andere externe partij. Daarnaast worden de met u gemaakte contractuele afspraken binnen Robeco periodiek gemonitord. Op de volgende pagina ziet u onze integrale aanpak schematisch weer gegeven. De aspecten die bewust buiten ons Integraal Vermogensbeheer vallen, zijn grijs weergegeven in de figuur. Zo wordt de ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd door een door u geselecteerde partij; wij kunnen daar desgewenst een adviesrol in spelen. Ook bij de keuze van de custodian kunnen wij u adviseren. Robeco Integraal Vermogensbeheer 5

8 Onze integrale aanpak Op deze afbeelding ziet u de bouwstenen van onze integrale aanpak schematisch weergegeven. Vaste onderdelen met daarbinnen een aantal opties voor een nauwe aansluiting op uw wensen en governancestructuur. Bestuur Pensioenfonds Doelstellingen en randvoorwaarden van het fonds bepalen de invulling van het vermogensbeheer. Aansluiting op governancestructuur Karakteristieken van het fonds (dekkingsgraad, verplichtingen, sponsor, etc) Gewenste portefeuillesamenstelling Risicobudget Transparantie over feebudget Kwalitatieve uitgangspunten Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt de opdracht van de cliënt aan de fiduciair manager geformuleerd. Robeco Integraal Vermogensbeheer Klant: Uw Pensioenfonds Asset Liabillity Management Verantwoording & Regie Risk Control & Compliance Portefeuillestrategie Managerselectie Portefeuillemanagement Externe Risk Control Custodian Financiële administratie 6 Robeco Integraal Vermogensbeheer

9 Robeco Integraal Vermogensbeheer uitgelicht Portefeuillestrategie Managerselectie Portefeuillemanagement Verantwoording & Regie Risk Control & Compliance Beleidsbewaking Portefeuilleconstructie Portefeuillebewaking Centrale en dagelijkse Toezicht & controle op Strategisch Managerselectie Operationeel aanspreekpunt primaire proces beleggingsadvies (holdings based) portefeuillebeheer Centrale regievoering ( tweedelijnscontrole ) Normportefeuille Manager monitoring Kortetermijn- binnen Robeco Operationeel Rebalancing-beleid (holdings based) marktvisie Eerstverantwoordelijk risicomanagement Actief/passief ESG-integratie TAA (optioneel) voor alle te leveren Risk assessments Renteafdekking Portefeuillebewaking Overlay-beheer diensten Valuta-afdekking (optioneel) Rapportages en Inflatie Active ownership periodieke Economische (optioneel) verantwoording scenarioanalyse Collateral (middellange termijn) Management ESG-beleidsadvies (optioneel) Sec Lending (optioneel) Treasury (optioneel) Robeco Integraal Vermogensbeheer 7

10 Onafhankelijke managerselectie via Corestone Wij bieden onafhankelijke managerselectie, waarbij we de beste combinatie van managers selecteren, uiteraard passend bij uw investment beliefs, risicokader en gewenste kostenbudget. Wij hebben de onafhankelijkheid van onze managerselectie geborgd door het managerselectieteam fysiek te scheiden van de rest van Robeco, waarbij het team bovendien is ondergebracht in een aparte onderneming, Corestone. Hierdoor kan geen belangenverstrengeling ontstaan. Deze onafhankelijkheid vormt een cruciaal onderdeel van een geloofwaardige fiduciaire propositie. Corestone is een dochteronderneming van Robeco in Zwitserland. Via deze organisatie heeft u toegang tot een keur aan vermogensbeheerders voor alle beschikbare beleggingscategorieën. Corestone onderscheidt zich door u als pensioenfonds te allen tijde volledig inzicht te geven in de posities van de portefeuilles van de verschillende managers: u weet precies in welke sectoren en welke bedrijven u belegt. Corestone analyseert alle fondsmanagers op alle denkbare risicoparameters. Zodoende kunnen we verborgen risico s vermijden. Daardoor realiseert Corestone een optimale mix van managers in de portefeuille. 8 Robeco Integraal Vermogensbeheer

11 Door het selecteren van de beste managers in de context van de portefeuille zorgen wij dat de beleidsdoelstellingen van onze klanten worden bereikt. Martin Mlynár, Managing Director Corestone Investment Managers Robeco Integraal Vermogensbeheer 9

12 Duurzaam beleggen Robeco staat voor duurzaam beleggen, omdat wij geloven dat goed ondernemingsbestuur en maatschappelijke verantwoordelijkheid aandeelhouderswaarde voortbrengt. In de afgelopen jaren is deze overtuiging verregaand geïntegreerd in onze beleggingsanalyse en besluitvorming. Bovendien sluit duurzaam beleggen sterk aan bij de wensen van onze klanten. Wij hebben dan ook een eigen expertisecentrum voor duurzaam beleggen, RobecoSAM. RobecoSAM is tevens leverancier van de gegevens voor de Dow Jones Sustainability Indices. Robeco neemt factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur uiterst serieus en integreert deze in beleggingsanalyses en beslisprocessen. We noemen dit ESG-integratie. Robeco loopt hierin voorop. Voor Robeco bestaat duurzaam beleggen uit vijf elementen: actief aandeelhouderschap door middel van actieve dialoog en stemrecht; de integratie van ESG-factoren; openheid over risico s, kosten en rendementen; een zeer ruim aanbod van duurzame beleggingsproducten; de toepassing van principes op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid in onze eigen bedrijfsvoering. 10 Robeco Integraal Vermogensbeheer

13 Uw persoonlijke accountteam van professionals levert maatwerkoplossingen Robeco Integraal Vermogensbeheer levert maatwerkoplossingen. Uw Account CIO stelt voor uw mandaat een eigen accountteam samen van gespecialiseerde en ervaren professionals. Alle contacten tussen u en het fiduciaire team van Robeco vinden plaats onder zijn regie. De Account CIO is dan ook uw persoonlijke en primaire aanspreekpunt en tevens uw eigen Chief Investment Officer binnen Robeco. Hij is verantwoordelijk voor de totale aansturing en coördinatie van uw mandaat, voor de dienstverlening die wij u bieden en voor het beheer van uw relatie met onze organisatie. Binnen Robeco werkt hij nauw samen met de portefeuillestrateeg, de portefeuillemanager, de managerselecteur en de back-up Account CIO. Strategisch Relatiebeheer ( Account Director ) Risk Control & Compliance Portefeuillestrategie Managerselectie Portefeuillemanagement Account CIO Duurzaam Beleggen Naast de Account CIO verzekert de betrokkenheid van Hans Rademaker vanuit onze Management Board u de hoogste kwaliteit dienstverlening. Op de volgende pagina s stellen enkele Robeco-specialisten zich aan u voor. Robeco Integraal Vermogensbeheer 11

14 De dynamiek van de financiële markten vraagt om dagelijkse monitoring, ook voor pensioenfondsen. Artino Janssen, Co-hoofd Robeco Investment Solutions Binnen Robeco heeft u één centraal aanspreekpunt, de Account CIO, die voor u de regie voert. Robert van der Meer, Account CIO U bent verzekerd van maximale aandacht en betrokkenheid vanuit de management board van Robeco. Hans Rademaker, Lid Management Board Robeco Ons doel is een optimaal resultaat binnen het risico- en feebudget van de klant. Paul van Gent, CIO Corestone Investment Managers 12 Robeco Integraal Vermogensbeheer

15 Bij ons kan een klant binnen de integrale context ook specifieke bouwstenen selecteren. Hiermee is onze integrale aanpak ook voor kleinere fondsen toegankelijk. Wouter de Ridder, Hoofd Investment Solutions Sales Robeco Wij onderzoeken relevante strategische pensioenfondsvraagstukken. Tom Steenkamp, Co-hoofd Robeco Investment Solutions Het risicobeheer van uw portefeuille is bij Robeco op alle niveaus gewaarborgd. Monique Donders, Hoofd Risk Management Robeco Integraal Vermogensbeheer 13

16 Over Robeco Onafhankelijk vermogensbeheerder sinds 1929 Belegd vermogen van ruim 189 miljard euro (december 2012), waarvan ruim de helft institutioneel Groeien op de pensioenmarkt is één van Robeco s strategische pijlers Ervaring met managerselectie via Corestone, een onafhankelijke dochteronderneming in Zwitserland Eigen expertisecentrum voor duurzaam beleggen: RobecoSAM Onafhankelijk onderzoek toont aan dat onze institutionele klanten onze service en accountmanagement consistent hoog waarderen Voorloper in duurzaam beleggen en heeft ESG ver in het proces geïntegreerd Actief betrokken bij de Nederlandse pensioenwereld Hoofdkantoor in Nederland en diverse vestigingen in het buitenland Robeco staat voor klantfocus, integriteit, samenwerking, resultaatgerichtheid en kwaliteit 14 Robeco Integraal Vermogensbeheer

17 Contact Voor nadere informatie neemt u contact op met: Wouter de Ridder Hoofd Investment Solutions Sales Robeco Harry Horlings Director Institutional Business Development Robeco Integraal Vermogensbeheer 15

18 Belangrijke informatie Deze informatie is met zorg opgesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). De informatie in deze publicatie is mede ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of een dergelijk gebruik niet toestaat. De informatie in deze presentatie is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht of personen die bevoegd zijn deze informatie te ontvangen op basis van andere van toepassing zijnde wetgeving. Alle copyrights, octrooien en andere rechten op de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie. Robeco Institutional Asset Management B.V., Rotterdam (Handelsregister no ) is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam. 16 Robeco Integraal Vermogensbeheer

19 Robeco Integraal Vermogensbeheer 17

20

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd.

Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd. Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar uit, tenzij een interim wordt uitgekeerd. Het nettobedrag is in Nederland 15% lager (er geldt een belasting van 15%, die de Nederlandse klant achteraf weer

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.

Nadere informatie

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Investment beliefs bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Uitgangspunten vermogensbeheer Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Renterisico Scan. Een second opinion voor pensioenfondsen. met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid. For professional investors

Renterisico Scan. Een second opinion voor pensioenfondsen. met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid. For professional investors Renterisico Scan Een second opinion voor pensioenfondsen met betrekking tot hun rente afdekkingsbeleid For professional investors 1 Onderwerpen > Waarom deze Scan? > Hoe werkt het? > Contact over de scan

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG 1. Introductie 1.1. Inleiding De Verklaring inzake de beleggingsbeginselen ( Verklaring ) beschrijft

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Fiduciair management

Fiduciair management Fiduciair management Fiduciair management De identiteit van uw fonds staat centraal Ontwikkelingen in de pensioenwereld vragen om een brede opvatting van fiduciair management. Om verder te kijken dan

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Update UFR. Update UFR 17 juli 2015 For professional investors. Inleiding

Update UFR. Update UFR 17 juli 2015 For professional investors. Inleiding 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Zero rentes Update UFR 17 juli 2015 For professional investors Update UFR Voor een gemiddeld pensioenfonds stijgt de waardering van de verplichtingen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

STANDAARDPENSIOENFONDS

STANDAARDPENSIOENFONDS STANDAARDPENSIOENFONDS Alternatieve oplossing voor het continuïteitsvraagstuk 1 februari 2014 Toenemende druk bij pensioenfondsen FD 20-3-2013 2 Het continuïteitsvraagstuk Continuïteitvraagstuk pensioenfondsen

Nadere informatie

Scenarioplanning voor pensioenfondsen

Scenarioplanning voor pensioenfondsen Scenarioplanning voor pensioenfondsen Expected Returns 2013-2017 Pensioenbestuurders.nl Erasmus Universiteit Rotterdam, 14 mei 2013 Ronald Doeswijk, Chief Strategist Roderick Molenaar, Portfolio Strategist

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Jaarcongres Pensioenfederatie 16 mei 2017 14:30-15:15 15:20-16:05 Martin Mlynár 06 2113 8933 +41 76 397 4200 martin.mlynar@robeco.nl

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy

investment academy BNPP IP Campus Welkom bij de Investment Academy investment academy Welkom bij de Investment Academy OpleIdIngen voor pensioenfondsbestuurders In 2013 investment academy Investment Academy Kennis en deskundigheid met u delen BNP Paribas Investment Partners

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie 13 januari 2015 Beleggingsovertuigingen Een beleggingsovertuiging is kortweg de perceptie van het pensioenfonds van de

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate ROCK note Februari 2013 Alleen voor professionele beleggers De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Roderick Molenaar

Nadere informatie

Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen

Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen INVESTMENT OPPORTUNITY december 2013 Voor professionele adviseurs DE ROL VAN ESG IN HET BELEGGINGSPROCES VAN HET FONDS ROBECO Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen Ondernemingen die rekening houden

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Reactie op Septemberpakket Pensioenen Alleen voor professionele beleggers

Reactie op Septemberpakket Pensioenen Alleen voor professionele beleggers FTK Update september 2012 Reactie op Septemberpakket Pensioenen Alleen voor professionele beleggers.. Door Peter van der Spek en Remmert Koekkoek, Customized Overlay Management Roderick Molenaar en Laurens

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Fiduciair Vermogensmanagement

Fiduciair Vermogensmanagement Fiduciair Vermogensmanagement 2 Bank Oyens & Van Eeghen Bank Oyens & Van Eeghen is een professionele vermogensmanager die vanuit een onafhankelijke positie diensten levert aan vermogende particulieren,

Nadere informatie

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR

BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR BELEGGEN? BEREID U GOED VOOR Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een vermogensbeheerder of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek

Nadere informatie

De Nationale Algemeen Pensioenfonds

De Nationale Algemeen Pensioenfonds De Nationale Algemeen Pensioenfonds 1 Waarom De Nationale APF De deelnemer centraal in een onafhankelijk APF. De Nationale APF is niet alleen juridisch maar ook in praktische uitvoering volstrekt onafhankelijk

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden

Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden Veranderingen in beleggingsfondsen van Robeco: Meest gestelde vragen en antwoorden Algemeen... 2 Wat gaat er precies in het fondsassortiment van Robeco wijzigen?...2 Waarom gaat Robeco een aantal fondsen

Nadere informatie

Workshop Riskmanagement & Governance van beleggen VIIP congres. Amstelveen, 17 april 2012

Workshop Riskmanagement & Governance van beleggen VIIP congres. Amstelveen, 17 april 2012 Workshop Riskmanagement & Governance van beleggen VIIP congres Amstelveen, 17 april 2012 Agenda 1. Ontwikkelingen risicobeheersing beleggingen 2. DNB bevindingen en toezichtthema s 2012 3. Maatregelen

Nadere informatie

Addendum. Ultimate Forward Rate

Addendum. Ultimate Forward Rate Addendum Ultimate Forward Rate Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account-CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VG SABIC IP

Algemene Ledenvergadering VG SABIC IP Algemene Ledenvergadering 15 april 2016 VG SABIC IP Gerard Rutten Algemeen Directeur DPS 2016-000103 In vogelvlucht. 1.DPS even voorstellen 2.Pensioenontwikkelingen in Nederland 2 DSM Pension Services

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 1 Agenda Introductie APF Wat is een Algemeen Pensioenfonds? Het nut van een APF Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van De Nationale APF?

Nadere informatie

Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen

Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen Verwacht niveau beleggingskennis bestuurders pensioenfondsen 7 december 2016 Marc B.M. van Heel en Maarten Heikoop 7 december 2016 1 Inhoud 1.Project Beleggingskennis: waarom en waarom nu? 2.Profielen

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

U bent in control. Integrated Client Solutions

U bent in control. Integrated Client Solutions U bent in control Integrated Client Solutions Integrated client solutions ING INVESTMENT MANAGEMENT 1 Integrated Client Solutions: geïntegreerde aanpak van het vermogensbeheer van uw pensioenfonds Dekkingstekorten,

Nadere informatie

Update over Advies Commissie UFR Alleen voor professionele beleggers

Update over Advies Commissie UFR Alleen voor professionele beleggers Investment Solutions & Research Update oktober 2013 Update over Advies Commissie UFR Alleen voor professionele beleggers Door Peter van der Spek, Remmert Koekkoek, Daniel Lai - Customized Overlay Management

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

EEN HELDERE BLIK OP DE TOEKOMST

EEN HELDERE BLIK OP DE TOEKOMST Het heft in eigen handen EEN HELDERE BLIK OP DE TOEKOMST Utrecht, 5 juni 2012 Is mijn fonds wel klaar voor de toekomst? Heb ik het heft in handen? Wat gaat het pensioenakkoord voor mij betekenen? Hoe krijg

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 25 januari 2016 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 16 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 17 / 18 Risicobeleid 17 / 18

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Pensioen in uitvoering

Pensioen in uitvoering Pensioen in uitvoering Pensioen in uitvoering Morgen is vandaag Morgen is vandaag is het motto van APG Het verwoordt dat APG zich elke dag opnieuw inzet voor het pensioen van morgen. Het onderstreept dat

Nadere informatie

Pensioen: Onzekere zekerheid

Pensioen: Onzekere zekerheid Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer Pensioen: Onzekere zekerheid Analyse en aanbevelingen Beleggingsbeleid en Risicobeheer van Nederlandse pensioenfondsen Vereniging van Pensioenrecht 9 maart 2010

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN

HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN INTRODUCTIE Deelnemers geven de pensioenfondsen gemiddeld een 5.9 in 2016, dit is nagenoeg hetzelfde als in 2015. 33% geeft

Nadere informatie

Uitbesteding in de pensioensector:

Uitbesteding in de pensioensector: Uitbesteding in de pensioensector: Bevindingen vanuit de toezichtspraktijk Prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen EYe on Pensions 14 januari 2014 Uitbesteding in de Pensioensector Topics: A. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Trespa April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...5 Risicobereidheid...5 Beleggingsovertuigingen...6 Uitbesteding

Nadere informatie

Een introductie tot factor beleggen

Een introductie tot factor beleggen WHITE PAPER September 2013 Voor professionele beleggers Een introductie tot factor beleggen Door David Blitz PhD, Hoofd Quantitative Equity Research Joop Huij PhD, Senior Quantitative Researcher Pim van

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie december 2016 Beleggingsovertuigingen Een beleggingsovertuiging is kortweg de perceptie van het pensioenfonds van de financiële

Nadere informatie

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt.

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt. BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Nadere informatie

Pensioen in uitvoering

Pensioen in uitvoering Pensioen in uitvoering Pensioen in uitvoering Morgen is vandaag Morgen is vandaag is het motto van APG Het verwoordt dat APG zich elke dag opnieuw inzet voor het pensioen van morgen. Het onderstreept dat

Nadere informatie

Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop'

Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop' Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop' Case study collectief engagement 11 februari 2013 Ger Fehrenbach Senior Advisor Responsible Investment Stelling Institutionele beleggers dragen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011

DNB Pensioenseminar. Parallelsessie Beleggingen. 21 september 2011 DNB Pensioenseminar Parallelsessie Beleggingen 21 september 2011 Hoofdvragen I. Wat maakt iemand een goede bestuurder op het gebied van beleggingen? II. Wat verwacht u van de toezichthouder op het gebied

Nadere informatie

TWEE VACATURES. 2. Assistant Controller & Risk Manager

TWEE VACATURES. 2. Assistant Controller & Risk Manager TWEE VACATURES 1. Investment support analyst 2. Assistant Controller & Risk Manager Appolaris is een werkgever die iedereen gelijke kansen wil bieden en moedigt alle geschikte kandidaten aan om te solliciteren.

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Investeren in woningen een duurzame belegging

Investeren in woningen een duurzame belegging L O A D I N G [ C L I C K T O S TA R T ] Investeren in woningen een duurzame belegging Wouter Moll Wat willen we zijn als bedrijf? Wij zijn de meest vertrouwde vermogensbeheerder op het gebied van vastgoed

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Dynamisme en Betrouwbaarheid

Dynamisme en Betrouwbaarheid Dynamisme en Betrouwbaarheid Wie is ACTEIA? ACTEIA is de combinatie van het latijns woord ACTio (actie) en van het grieks woord adeia (zekerheid) ACTEIA symboliseert sterke waarden, DYNAMISME en BETROUWBAARHEID

Nadere informatie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie INVESTMENT SOLUTIONS & RESEARCH UPDATE 31 maart 2014 Voor professionele adviseursbeleggers Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie Jaap Hoek en Roderick Molenaar Portfolio Strategy Parameters

Nadere informatie

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur.

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij N.V. 2 Opgericht in 1915 Missie: Leading Europa 350 kantoren 4 business lines Planning

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V.

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid DoubleDividend Management B.V. Amsterdam, juni 2016 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 320 1016 CE Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen Delen uitkomsten Duurzaam Beleggen door Pensioenfondsen Patrick Corveleijn DNB Toezicht Pensioenen, 14 November 2016 Agenda Introductie: aanleiding en opzet onderzoek Uitkomsten Algemeen beeld Beleid Risicomanagement

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN.

JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. JE VERDIENT BETER, JE VERDIENT KOEN. VERMOGENSBEHEER VOOR 0,10% PER MAAND (MET EEN MINIMUM VAN 20) KOEN belegt voor jou. Koen betekent dapper en bekwaam, dat is waar KOEN voor staat. Gewapend met de beste

Nadere informatie

Pensioenfederatie. aanbevelingen Vergoedingen vermogensbeheer

Pensioenfederatie. aanbevelingen Vergoedingen vermogensbeheer PF x Pensioenfederatie aanbevelingen Vergoedingen vermogensbeheer X X 1 De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegen woordigt namens ongeveer

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Stichting De Samenwerking Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Stichting De Samenwerking Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Stichting De Samenwerking Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf Bijlage 1 bij de Actuariële en bedrijfstechnische nota Laatst gewijzigd en vastgesteld op 25 juni

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie