UBS Equity Long Short Alpha Index

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UBS Equity Long Short Alpha Index"

Transcriptie

1 UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index 90% kapitaalbescherming op eind datum Geen winstbeperking U schrijft zonder transactiekosten in van 30 juli tot en met 17 augustus 2007, uur

2 De aandelenmarkten hebben goede rendementen laten zien over de afgelopen jaren. Maar de voorzichtigheid onder beleggers ten opzichte van aandelen is weer wat teruggekeerd. Bent u op zoek naar een strategie die zowel in stijgende als dalende markten een absoluut rendement nastreeft en wilt u daarbij profiteren van het intellectueel kapitaal van UBS Equity Research? Dan is er nu het UBS-ELSA Certificaat. U profiteert van de participatiegraad van 200% in de Index. U ontvangt daarnaast ook nog een UBS bescherming van 90% op uw inleg op de einddatum. 2

3 UBS-ELSA Certificaat De UBS-ELSA Index De UBS Equity Long Short Alpha Index, kortweg UBS ELSA Index is ontwikkeld om te profiteren van voorspellingen en verwachtingen van aandelenprestaties uitgevoerd door UBS Equity Research, met als doel positieve en stabiele rendementen te genereren met een lage volatiliteit en correlatie naar aandelenmarkten. Deze strategie geeft u als belegger een unieke kans om in te spelen op het intellectueel kapitaal binnen UBS Equity Research, dat met meer dan 400 analisten, strategen en economen wereldwijd meer dan 3000 aandelen volgt en door institutionele beleggers al een ruim aantal jaren wordt gerespecteerd en erkend als Leading Forecast Provider. Het idee achter de ELSA strategie is om gebruik te maken van het earnings momentum berekend door UBS Equity Research om op deze manier aandelen te kopen of verkopen. De prijs van een aandeel in het heden kan worden gezien als de verdisconteerde waarde van de toekomstige winstverwachtingen van een onderneming. Variaties in de winstverwachting zorgen daardoor voor veranderingen in de aandelenprijs. Daardoor is earnings momentum, als weergave voor de mate van winstverwachting voor een bepaalde periode, een goede indicatie voor toekomstige aandelenprestaties. Earnings momentum wordt gedefinieerd als de variatie tussen de verwachting van de winst per aandeel vandaag, geschat voor de komende periode en de winstverwachtingen van 3 maanden geleden, geschat voor dezelfde periode. Zie onderstaande weergave ter verduidelijking. Onderzoek naar historische data heeft uitgewezen dat de afgelopen 12 jaar aandelen met een hoog earnings momentum beter hebben gepresteerd dan aandelen met een laag earnings momentum. Grafiek bepaling earnings momentum Huidige EPS Verwachting Vandaag Kwartaalwinst Periode Vorige EPS Verwachting -3 maanden Kwartaalwinst Periode 3

4 De strategie in een notendop Met de bovenstaande filosofie in het achterhoofd heeft UBS de UBS ELSA Index ontwikkeld. De Index bestaat uit 100 aandelen uit Noord Amerika, Europa en Azië (50 aandelen long & 50 aandelen short). De Index wordt als volgt opgebouwd. Stap 1: De ruim 3000 ondernemingen, gevolgd door UBS Equity Research, worden gesorteerd in 18 verschillende groepen naar marktomvang en regio. Schema: Waardeclassificatie Markt Kapitalisatie Large Medium Small United Kingdom Europe (ex UK) North America Latin America Asia Pacific Japan aandeel Aandeel van een bedrijf dat een meer dan gemiddelde winst behaald en waarvan wordt verwacht dat deze een hoge mate van winstgroei laat zien. Als gevolg daarvan hebben deze bedrijven een hogere prijs/winst ratio. In de meeste gevallen keren deze bedrijven geen dividend uit en wordt er in groei geïnvesteerd. aandeel Aandeel dat wordt verhandeld onder een lagere prijs dan de naam, reputatie, winstverwachting en financiële situatie van het bedrijf lijkt te rechtvaardigen. Stap 2: Vervolgens wordt een indeling gemaakt tussen growth en value aandelen aan de hand van een door UBS Equity Research bepaalde waardeclassificatie. Deze classificatie is ontwikkeld om de prijs van een aandeel op waarde te schatten. De aandelen worden gerangschikt op basis van verwachtingen van UBS Equity Research omtrent de winst, het dividendrendement, de prijs/winst ratio en het bedrijfsresultaat (EBIT). Waarbij het meest goedkope deel (1/3 deel) van iedere groep aandelen wordt geclassificeerd als value aandelen en 1/3 deel van de meest dure aandelen van iedere groep worden geclassificeerd als growth aandelen. Stap 3: Hierna worden de value aandelen uit de 18 groepen gehergroepeerd en hetzelfde wordt gedaan voor de growth aandelen. Er ontstaan dus twee groepen. Beide groepen worden gerangschikt op basis van het berekende earnings momentum. Op deze manier zorgt de earnings momentum strategie ervoor dat de aandelen die het meest gevoelig zijn voor verandering in de winstverwachting worden geïdentificeerd. Stap 4: Uiteindelijk wordt bepaald welke aandelen in de Index worden opgenomen, waarbij de long portfolio wordt gevormd door de 50 value aandelen welke worden geclassificeerd als high earnings momentum value aandelen. De short portfolio bestaat uit de 50 growth aandelen die worden geclassificeerd als lowest earnings momentum growth aandelen. Ieder kwartaal wordt de Index herwogen en aan de hand van de beschreven methodologie opnieuw getoetst. Alle aandelen hebben daarbij een gelijke weging in de Index en daarnaast wordt een diversificatie filter toegepast. Het combineren van de earnings momentum strategie met de waardeclassificatie zorgt ervoor dat de UBS-ELSA Index een lagere historische volatiliteit heeft en betere historische rendementen genereert dan traditionele indices. 4

5 Schema: Index methodologie Aandelen Universum Noord Amerika, Europa, Azië-Pacific Mark Kapitalisatie en liquiditeits filter Model Input Berekening van Earnings Momentum Classificatie - Aandelen Research Taxaties EPS forecasts Dividend Rendement P/E ratio Price to Book ratio EBIT Rendement Regels met betrekking tot calculatie Gelijkgeogen Geconvereerd naar USD Dividenden worden herinvesteerd Portfolio Selectie De Long Portfolio bestaat uit de 50 Highest Earnings Momentum aandelen De short Portfolio bestaat uit de 50 Lowest Earnings Momentum Aandelen Diversificatie Beperkingen Niet meer dan 20 aandelen per portfolio uit dezelfde regio Niet meer dan 10 aandelen per portfolio van dezelfde sector Grafiek: Historische Prestaties UBS-ELSA Index 600 Prestaties UBS-ELSA Index sinds april Apr 00 Apr 01 Apr 02 Apr 03 Apr 04 Apr 05 Apr 06 Apr 07 UBS-ELSA (TR) UBS-ELSA (ER) MSCI World (TR) HFR Equity Hedge (TR) Pro Forma Historische waarden Bron: Bloomberg 5

6 Zo werkt het UBS-ELSA Certificaat Beleggen in aandelen biedt uitzicht op een goed rendement maar is niet zonder risico s. Als u belegt in het UBS-ELSA Certificaat belegt u met bescherming. Deze bescherming op de einddatum bedraagt namelijk 90% van uw inleg. Dat betekent dat u zeker weet dat u aan het eind van de looptijd minimaal de beschermingswaarde van EUR 900 terugontvangt. Daarnaast profiteert u van het positieve rendement, het procentuele verschil tussen de eindwaarde en de startwaarde van de UBS Equity Long Short Alpha Index. Aan het eind van de looptijd wordt 200% van het rendement van de Index opgeteld bij de minimum beschermingswaarde van EUR 900 en aan u uitgekeerd. Het UBS-ELSA Certificaat is niet gebonden aan een maximum uitbetaling. De eindwaarde is het gemiddelde van de slotstanden van de Index op 13 maandelijkse peildata gedurende de laatste 12 maanden van de looptijd. Dit kan in uw voordeel of nadeel werken. UBS dekt het valutarisico voor u af. Beleggers in het UBS-ELSA Certificaat ontvangen geen dividend of rente. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rekenvoorbeelden Scenario 1 Inschrijving één UBS-ELSA Certificaat EUR Startwaarde Index 100 Eindwaarde Index (40% stijging ten opzichte van de startwaarde) 140 Aflossing één UBS-ELSA Certificaat EUR (40% x 200%) EUR Scenario 2 Inschrijving één UBS-ELSA Certificaat EUR Startwaarde Index 100 Eindwaarde Index (5% stijging ten opzichte van de startwaarde) 105 Aflossing één UBS-ELSA Certificaat EUR (5% x 200%) EUR Dit betekent dat de UBS-ELSA Index met 5% moet stijgen voordat u minimaal uw inleg terugkrijgt. Scenario 3 Inschrijving één UBS-ELSA Certificaat EUR Startwaarde Index 100 Eindwaarde Index (30% daling ten opzichte van de startwaarde) 70 Aflossing één UBS-ELSA Certificaat EUR 900 EUR 900 In het geval van een daling van de Index ontvangt u op de einddatum altijd de beschermingswaarde van EUR 900 terug. Geschikt voor u? Het UBS-ELSA Certificaat is geschikt voor beleggers die vertrouwd zijn met de verschillende facetten van een belegging in aandelen en een beleggingshorizon van 5 jaar. U dient zelf na te gaan, in overleg met uw eigen adviseur, of het risico van uw portefeuille na opname van deze belegging nog in overeenstemming is met uw eigen beleggingsprofiel. Wat zijn de kosten? Het UBS-ELSA Certificaat heeft een uitgiftekoers van 100% van de nominale waarde (EUR 1.000). In de prijs van het product zijn distributie- en structureringskosten voor de belegger al opgenomen. Op de uitgiftedatum zal naar verwachting het totaal van deze kosten uitkomen op 3.5% van de nominale waarde. Tijdens de inschrijvingsperiode van 30 juli tot 17 augustus betaalt u geen transactiekosten daarna gelden de reguliere tarieven van uw bank of broker. Zijn de Certificaten tussentijdse verhandelbaar? Voor het UBS-ELSA Certificaat wordt een notering aangevraagd op Eurolist by Euronext Amsterdam en de UBS-ELSA Certificaten zijn dagelijks verhandelbaar. UBS zorgt onder normale marktomstandigheden voor een liquide markt. Uw bank of broker kan transactiekosten in rekening brengen voor het aan- en verkopen van de Certificaten in de secundaire markt. Hoe schrijf ik in? Indien u belangstelling heeft kunt u van 30 juli tot en met 17 augustus 2007 inschrijven op het UBS-ELSA Certificaat bij uw bank of broker. De minimale inschrijving is EUR nominaal (Eén Certificaat). Het volledige prospectus en de brochure zijn kosteloos beschikbaar op com/keyinvest. U dient bij uw beslissing om te beleggen in het UBS-ELSA Certificaat uitsluitend af te gaan op het prospectus. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. Voor meer informatie over deze emissie kunt u contact opnemen met uw bank of broker. 6

7 Risico s Beleggers in het UBS-ELSA Certificaat ontvangen geen dividend. Een directe belegging in aandelen in de regel wel. Door middel van uw belegging loopt u kredietrisico op UBS AG (Aaa / AA+) Tussentijdse verkoop vindt plaats tegen de op dat moment geldende beurskoers van het Certificaat, die lager kan zijn dan het beschermingsniveau van 90%. De kapitaalbescherming van 90% van de nominale waarde per Certificaat geldt alleen op de einddatum. Wanneer de eindwaarde van de onderliggende Index lager uitvalt dan of gelijk blijft aan de startwaarde, ontvangt u op de einddatum alleen de beschermingswaarde van EUR 900 per Certificaat. De koers van het Certificaat hoeft het koersverloop van de Index niet één op één te volgen. De waardeontwikkeling van het Certificaat is mede afhankelijk van o.a. de renteveranderingen en volatiliteit. De eindwaarde van de Index komt tot stand door de gemiddelde stand in het laatste jaar te meten. Dit kan in uw voordeel of nadeel zijn. Het UBS-ELSA Certificaat in het kort: Uitgevende Instelling Distributeur UBS AG, Jersey Branch (Aaa/AA+) UBS Limited Uitgifteprijs 100% Nominaal waarde Beschermingswaarde EUR 900 Looptijd EUR (per Certificaat) 5 jaar Startdatum 23 augustus 2007 Einddatum 23 augustus 2012 Stortingsdatum 23 augustus 2007 Onderliggende waarde Participatiegraad 200% ULTAELSA Index Startwaarde Index Slotstand van de Index op 20 augustus 2007 Eindwaarde Index Inschrijving ISIN Notering Informatie tijdens de looptijd Gemiddelde van de slotstanden van de Index op 13 maandelijkse peildata gedurende de laatste 12 maanden van de looptijd Van 30 juli tot 17 augustus 2007, uur DE000UB5LZS7 Via Eurolist by Euronext Amsterdam wordt aangevraagd Over UBS UBS is s werelds toonaangevende financiële instelling op het gebied van wealth management en is daarnaast ook actief op het gebied van vermogensbeheer en investment banking. Wereldwijd zijn er voor UBS ongeveer professionals werkzaam in meer dan 50 landen. UBS AG heeft op dit moment een hoge creditrating bij Moody s (Aaa) en S&P (AA+). 7

8 Belangrijke informatie De gegevens in deze brochure zijn ontleend aan openbare informatie. Uw beslissing om te beleggen in het UBS-ELSA Certificaat dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij UBS. U dient zelf na te gaan of een belegging in het UBS-ELSA Certificaat in overeenstemming is met uw beleggingsprofiel. Bij onderlinge verschillen tussen de in deze brochure opgenomen informatie en het volledige prospectus zal de inhoud van het volledige prospectus prevaleren. Deze brochure is geen prospectus of informatiememorandum. Noch UBS Limited noch enig ander rechtspersoon die onderdeel uitmaken van UBS Limited, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze brochure opgenomen gegevens. Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U wordt geadviseerd het UBS-ELSA Certificaat uitsluitend te kopen indien u de aan deze belegging verbonden risico s volledig heeft begrepen. UBS Limited en/of de aan haar gelieerde instellingen kunnen als agent of opdrachtgever aan- en verkooptransacties verrichten of een markt onderhouden in financiële instrumenten, alsmede diensten aanbieden op het gebied van investment banking of overige bancaire activiteiten, gerelateerd aan een onderneming die deel uitmaakt van de onderliggende waarde van dit product. UBS Limited is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de selectie van de onderliggende waarde van het UBS-ELSA Certificaat. Deze brochure is uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland. Het is verboden om deze brochure aan personen buiten Nederland, waaronder ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan, ter beschikking te stellen. Ook in andere jurisdicties kunnen dwingende beperkingen gelden. De in deze brochure opgenomen informatie is geen expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Het merk en de naam UBS-ELSA Index (de Index ) zijn eigendom van UBS AG ( UBS ). UBS noch waarborgt of vertegenwoordigt of garandeert aan een broker of eigenaar van het Product of ieder ander persoon, (i) de nauwkeurigheid of volledigheid van de Index en de berekening of iedere informatie daaraan gerelateerd; of (ii) de passendheid of de geschiktheid voor ieder doel van de Index of iedere component of hiervan deel uitmakende data; of (iii) de resultaten die behaald kunnen worden door een persoon door het gebruik van de Index of iedere component of hiervan deel uitmakende data voor welk doel dan ook, en geen waarborg of representatie of garantie op wat voor manier dan ook gerelateerd aan de Index is gegeven of mag worden verondersteld te zijn gegeven. Het proces en de basis van de berekening en de samenstelling van de Index en ieder gerelateerde formule, onderliggende aandelen of factoren mogen op ieder moment veranderd of aangepast worden door UBS zonder daarvan mededeling te doen en UBS is niet verplicht om de calculatie, publicatie of verspreiding van de Index te continueren. Geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd door UBS (i) met betrekking tot, het gebruik en/of referentie aan de Index in relatie tot het Product; of (ii) voor onnauwkeurigheden, weglatingen, vergissingen of fouten of onvolledigheid van welke informatie dan ook gebruikt in verband met iedere berekening van een Index; of (iii) voor ieder economisch of ander verlies dat direct of indirect wordt geleden door een broker of eigenaar van het Product of ieder persoon die als resultaat van het bovenstaande met het Product te maken heeft, en geen enkele claim, actie of juridische procedure mag worden opgestart tegen UBS in verband met het Product op welke manier dan ook door een broker, eigenaar of ieder ander persoon die met het Product te maken heeft. Een broker, eigenaar of ieder ander persoon die met het Product te maken heeft doet dat met volledige kennis van deze disclaimer en kan op geen enkele manier terugvallen op UBS. Voor alle zekerheid, deze disclaimer creëert geen enkel contractueel of quasi contractuele relatie tussen een broker, eigenaar van het Product of ieder ander persoon en UBS, en er mag niet verondersteld worden dat zo een verband gecreëerd is. UBS Het sleutel-logo en UBS zijn enkele van de geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van UBS. Alle rechten voorbehouden. UBS 1 2 Finsbury Avenue London EC2M 2PP United Kingdom 07/

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Beleggen in de biotechnologie sector Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Genoteerd aan Euronext Amsterdam BIOTECH BULL Certificaat

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

L yxor S trategie ETFs

L yxor S trategie ETFs L yxor S trategie ETFs Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) zijn open-end beleggingsfondsen, ontworpen om een bepaalde benchmark index zo nauwgezet mogelijk te volgen. ETFs volgen zeer transparant de evolutie

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie