Ziekenhuisbrede digitalisering Alle beelden via het Elektronisch Patiënten Dossier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekenhuisbrede digitalisering Alle beelden via het Elektronisch Patiënten Dossier"

Transcriptie

1 brede digitalisering Alle beelden via het Elektronisch Patiënten Dossier Ziekenhuizen bereiden zich voor op de integratie van alle soorten beeldmateriaal in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Een ICT-architectuur waarin zowel de opslag als het bekijken van beelden goed zijn geregeld is het devies. Echter.is dit nu al mogelijk? Slechts een derde van de Nederlandse ziekenhuizen kiest de komende paar jaar voor een PACS-leverancier 1. De rest heeft deze keuze al gemaakt. Voor de meeste ziekenhuizen die het afgelopen jaar een PACS-systeem hebben aangeschaft, is dit de eerste stap naar digitale opslag van beelden in het ziekenhuis. In dit artikel geven we enkele aanknopingspunten om ziekenhuisbrede beelddigitalisatie te realiseren. We hebben het in het vervolg dus over de digitalisering van alle soorten beelden in het ziekenhuis en niet enkel de digitalisering van bijvoorbeeld de papierstromen. Voordelen digitalisering De voordelen van digitale opslag en het ter beschikking stellen van digitale beelden van de röntgenafdeling is onderzocht in het AMC door Prof. Dr. A.G.J. den Heeten c.s.. Buiten de kostenbesparingen op film en administratief personeel op de afdelingen, gaven de specialisten aan dat het een positief effect had op hun eigen tijdbesteding bij de voorbereiding van operaties en consulten, maar ook bij onderzoek en onderwijs. De digitalisering van röntgenbeelden bespaart de specialist gemiddeld 1,2 uur per week (zie afbeelding 1). Zelfs nog meer bij de assistenten. Dit komt neer op een tijdsbesparing van ongeveer 1FTE per 30 specialisten. Maar bovenal zijn beelden nooit meer kwijt, altijd en overal oproepbaar en kost het geen tijd om alle informatie ter ondersteuning van de zorg ter beschikking te hebben. Van de ondervraagden in het onderzoek geeft 50% aan een betere en snellere diagnose te kunnen stellen vanwege de beschikbaarheid en de kwaliteit van de digitale beelden. Tevens wordt aangegeven dat het onderwijs er door verbetert. Waarom ziekenhuisbrede digitalisering De elektronische opslag en beschikbaarstelling in een EPD van beelddata is vooral handig voor: artsen, assistenten en andere zorgverleners. Zij kunnen met een druk op de knop alle informatie van een patiënt op elk moment en op elke plaats oproepen. Elektronische 1 PACS: Picture Archiving and Communication System brede digitalisering 1

2 dossiers zijn veel sneller toegankelijk dan papieren dossiers. Ze zijn op ieder aangesloten beeldscherm overal te raadplegen. Daarnaast wordt centraal beheer ervan mogelijk en dus makkelijker. Bij een analyse van de opslagbehoefte van beelden wordt al snel duidelijk dat op heel veel plekken in het ziekenhuis beelden worden gegenereerd en zelf worden opgeslagen op CD s, MOD s, harde schijven, tapes en in het gunstigste geval op een centrale harde schijf. Kortom, een nachtmerrie voor de centrale beheersorganisatie. De beelden worden opgeslagen in een zelf ontwikkeld systeem of in een systeem dat is gekocht bij een leverancier. De planning, de beelden en de verslagen worden allemaal in het afdelingsinformatiesysteem opgeslagen op de server onder het bureau. Van koppelingen met het ZIS 2 en back-up procedures om bij een crash de gegevens weer terug te halen, is meestal geen sprake. Bovendien is het onmogelijk om deze lokaal opgeslagen beelden in een EPD te integreren. Uit een onderzoek naar de opslagbehoefte in een Nederlands ziekenhuis blijkt dat niet alle disciplines evenveel opslagcapaciteit nodig hebben. De radiologieafdeling heeft de grootste opslagcapaciteit nodig, namelijk 50 tot 60% van de gehele opslagcapaciteit van het ziekenhuis. De zoals die in afbeelding 4 staat weergegeven is natuurlijk afhankelijk van het aantal en het soort digitale acquisitiesystemen in het ziekenhuis. Zo heeft een multislice CT en digitale mammografie veel opslagruimte nodig. Cardio echo; 2% Verdeling opslagbehoefte Cardio röntgen ; 10% Scopie; 2% KNO OPG; 1% Cardiologie ECG; 4% Rest ECG; 17% Neurologie EEG; 1% KA; 2% Rest echo; 1% Radiologie röntgen ; 40% Radiologie CT/MR/rest; 20% Radiologie röntgen Radiologie CT/MR/rest Rest echo KA Neurologie EEG Rest ECG Cardiologie ECG KNO OPG Scopie Cardio röntgen Cardio echo 2 ZIS: Informatie Systeem brede digitalisering 2

3 Architectuur Kijkend naar de architectuurlagen bij een ziekenhuisbrede benadering zijn er vier functieniveaus: 1. De beeldacquisitie 2. De afdelingslogistiek ondersteund door de afdelingsinformatiesystemen 3. De opslag 4. De visualisatie Viewer in EPD Afdelingen Infosyste(e)m(en) syst(e)m(en) Modaliteiten Modaliteiten Modaliteiten brede digitalisering 3

4 Beeldacquisitie Beelden worden gemaakt op verschillende plekken in het ziekenhuis. Vraag is: wat is een beeld? Een beeld is een aantal pixels in drie dimensies; namelijk hoogte maal breedte maal diepte (aantal grijs of kleurwaarden). Een beeld heeft een unieke naam en gekoppeld aan het beeld is er een hoeveelheid metadata in de header (gegevens over persoon, acquisitieapparatuur, onderzoek etcetera). Bovendien kan een beeld statisch of dynamisch van karakter zijn. Statisch zijn de thoraxfoto s, dynamisch zijn de cardiologische beelden, maar ook streaming video uit de OK. De vraag is verder: zijn EEG s en ECG s ook beelden? Wij beschouwen als beelddata alle niet-textuele data die opgeslagen en ontsloten moeten worden. Beelden worden gemaakt en vervolgens verwerkt in een programma dat met het apparaat wordt meegeleverd. Belangrijk zijn het unieke karakter van het beeld en de metadata die erbij hoort. DICOM 3 is een communicatiestandaard waarmee een standaard header toevoegt wordt aan pixeldata. Op deze manier kunnen deze beelden op een standaard manier worden opgeslagen, bekeken en bewerkt. Op radiologie, cardiologie en steeds meer andere afdelingen wordt deze standaard gebruikt. Toch zijn er nog een groot aantal afdelingen met apparatuur die geen DICOM beelden (objecten) kunnen sturen via DICOM STORE (service). Een voorbeeld is de afdeling medische fotografie die digitale beelden maakt en in JPEGformaat opslaat. Het voordeel van de JPEG standaard is dat vele (gratis) viewers de beelden kunnen tonen, maar metadata zijn niet toe te voegen. Het ontbreken van deze metadata maakt het zoeken naar een beeld op verschillende criteria lastig. Een beeld moet in ieder geval gekoppeld zijn aan de patiëntengegevens en idealiter een uniek onderzoeks- en beeldnummer kennen. In een radiologieafdeling is de standaard werkwijze dat patiëntgegevens vanuit het ZIS naar het RIS 4 worden gestuurd. Een broker vertaalt deze HL7 berichten naar Dicom en stelt deze informatie per röntgensysteem ter beschikking via de standaard DICOM Modality Worklist (DMWL). Deze gegevens worden in het beeldgenererende apparaat (modaliteit) overgenomen, zodat overtypen niet meer nodig is en typefouten vermeden worden. De modaliteit maakt het beeld waarbij in de DICOM-header alle acquisitiegegevens worden Afdelingen toegevoegd aan de persoonsgegevens. Het beeld wordt verstuurd naar een PACSdatabase en opgeslagen in hetzelfde DICOM-formaat. DICOM-viewers kunnen nu het beeld opvragen, tonen en bewerken. In veel gevallen wordt er buiten de afdeling radiologie NIET elektronisch gepland en/of elektronisch gegevens overgestuurd naar ZIS ORM Infosyste(e)m(en) syst(e)m(en) Viewer in EPD 3 DICOM: Digital Imaging and COmmunication in Medicine 4 RIS: Radiologie Informatie Systeem brede digitalisering 4

5 de modaliteit en NIET met DICOM-beelden gewerkt. Dus is er geen ontsluiting mogelijk in een EPD via een DICOM-viewer. Er zijn wel mogelijkheden om andere soorten beelden met generieke viewers te laten zien, maar de mogelijkheden en de beschikbare informatie over de beelden zal veelal minder zijn. In dit stroomdiagram staat hoe informatie over een onderzoek via een broker in een modaliteit komt die vervolgens de beelden naar een opslagsysteem stuurt. IS broker beeld genererend apparaat beeldopslag & database Algemeen RIS DMWL broker Modaliteit PACS database Radiologie informatiesystemen Op iedere afdeling waar men digitale beelden maakt en waar men volledig digitaal werkt, bestaan twee soorten informatiesystemen. Deze zijn eventueel in één verweven; het informatiesysteem dat de logistiek ondersteunt en het systeem dat het beeldverkeer regelt. In een radiologieafdeling hebben we het dan over respectievelijk het RIS of Radiologie Informatiesysteem en het PACS dat de beeldopslag en het bekijken regelt. In afbeelding 9 is weergegeven hoe informatie uit het ZIS en eventueel een decentraal ordermanagementsysteem in het Radiologie Informatiesysteem terecht komt. De broker stuurt de relevante gegevens naar de modaliteit en de gemaakte beelden komen vervolgens in het PACS terecht. De webviewer laat de beelden Radiologieafdeling HL7 berichten Beelden in het EPD zien. In het algemeen gebruiken de Informatiesystemen HL7 voor het berichtenverkeer en de beeldsystemen DICOM. Het internationale initiatief Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) houdt zich sinds een jaar of vijf bezig met het ontwerpen en testen van een blauwdruk waarbinnen allerlei informatiesystemen van verschillende leveranciers met elkaar kunnen communiceren. Daarbij wordt geen nieuwe communicatiestandaard ontwikkeld maar gebruik van bestaande standaarden zoals DICOM en HL7. IHE Nederland is sinds enkele maanden actief om het gebruik van deze standaarden ook in Nederland te propageren. RIS ZIS ORM DMWL broker Modaliteit Webviewer in EPD PACS station PACS database systeem brede digitalisering 5

6 Beelden worden gemaakt om direct te gebruiken ter ondersteuning van de therapie (bijvoorbeeld bij interventies) of ter ondersteuning van de diagnose. Beelden worden dan live bekeken of opgeslagen om later te bekijken en eventueel te bewerken. We onderscheiden twee niveaus van beeldvisualisatie: diagnostische en referentie. In een diagnostisch domein zijn beeldkwaliteit, resolutie, beeldbewerkingsmogelijkheden van veel groter belang dan bij referentie. Bij beelden die ter referentie worden bekeken, is vaak een verslag bijgevoegd. Afdelingen Viewer in EPD Infosyste(e)m(en) syst(e)m(en) Daarom zie je dat er speciale bekijkstations zijn die op de afdeling zelf staan waar veel toeters en bellen op zitten. De trend in het bekijken van referentie beelden is dat het volledig is geïntegreerd in een EPD. Webtechnologie en compressie zijn hierbij gemeengoed, wat ten goede komt aan de integratie en het beheer. Ook reduceert het de netwerkbelasting en dus de snelheid. Het aantal terabytes dat in de toekomst nodig is, groeit enorm. In de grafiek van een Nederlands ziekenhuis is duidelijk te zien dat de behoefte explosief is gegroeid in de afgelopen paar jaar. En deze trend zet door vanwege de hogere resolutie van beelden, het aantal beelden en het aantal digitale modaliteiten. Op het moment worden digitale beelden veelal opgeslagen op de harde schijf van het afdelingsinformatiesyteem (zie afbeelding 13). Met de introductie van PACS denken veel ICT-managers na over het gebruik van dit systeem om ook andere NIET-radiologiebeelden op te slaan. Daarbij komen ze vaak twee problemen tegen: 1. Het PACS is alleen geschikt om DICOM-beelden op te slaan en te laten zien in de PACS-viewers brede digitalisering 6

7 2. De opslag-hardware die is aangeschaft is niet schaalbaar genoeg om zowel andere applicatieservers aan te sluiten of om überhaupt gebruikt te worden voor andere applicaties. Nadenken over ziekenhuisbrede opslagsystemen loont de moeite in het kader van een grote investering in harde schijven ten behoeve van PACS. Daarom lopen er momenteel een aantal projecten in ziekenhuizen om een nieuw ontwerp te maken van de ICT-architectuur. Dit is een blauwdruk waarin zowel ziekenhuisbrede opslag van beelddata als de ontsluiting ervan binnen het EPD is te realiseren. (Zie afbeelding 14). Hierbij is de eis dat de kosten en beheerslast minimaal zijn. Nu zijn er een groot aantal afdelingsspecifieke systemen gemaakt en/of aangeschaft waarin heel veel functies zijn samengebracht. Bijvoorbeeld de functies planning van onderzoeken, acquisitie van beelden, opslag van beelden en verslaglegging. In deze informatie-eilanden is het goed geregeld, maar koppelingen met het ZIS voor de gegevens (ADT berichten) en het EPD (ontsluiting van de verslagen en beelden) zijn er niet of matig. Bovendien zijn deze koppelingen veelal custom made en vergen veel tijd en geld in onderhoud en beheer. Toch is het verstandig om deze systemen te behouden want ze voldoen aan een grote behoefte van de afdeling zelf. Wel is het aan te bevelen om de koppelingen te Afdelingen Radiologie Interne geneeskunde Infosysteem systeem Afdelingen Radiologie Interne geneeskunde Infosysteem Beelden-viewers geïntegreerd in het EPD Radiologen verslagstation RIS en PACS PACS opslag op SAN/NAS en/of tape Beelden-viewers geïntegreerd in het EPD Radiologen verslagstation RIS en PACS Centrale opslagomgeving SAN/NAS, disks en tapes bijv werkstation Endoview Bijv Endobase op de server (RAID) bijv werkstation Endoview Bijv Endobase standaardiseren en de opslag te consolideren in één centraal opslagsysteem. Dit centrale opslagsysteem bestaat uit hardware en software. De intelligentie van de software bepaalt de kracht van de oplossing. Eisen aan centrale opslag Een centraal opslagsysteem moet voldoen aan een een groot aantal eisen. Zo moeten er servers met verschillende operatingsystemen kunnen worden aangesloten (Windows, Unix etc). Het moet schaalbaar zijn in terabytes. Het moet een hoge uptime hebben van 99,99%. Dus moet het er voor zorgen dat data op verschillende locaties en eventueel op verschillende media staan (bijvoorbeeld op harde schijven en tape). De datamigratie moet geautomatiseerd zijn. Ook over 10 of 30 jaar moeten er immers nog data ter beschikking staan. Dit wil zeggen dat het opslagsysteem de gegevens op een medium moet opslaan die over 10 jaar nog te lezen is. Op basis van criteria zoals opvraagfrequentie van de beelden kunnen beelden naar een brede digitalisering 7

8 goedkoper archiefmedium worden gekopieerd. In het geval dat die media obsolete dreigen te worden moeten ze automatisch worden gekopieerd naar een nieuw medium (disk). De voordelen van een goed opgebouwd centraal systeem zijn de lagere beheerslast en verder kunnen centrale back-up procedures worden gevolgd voor alle beelddata en databases. Ook is het initieel en op termijn goedkoper om de benodigde terabytes aan te schaffen. Conclusies brede beelddigitalisering staat op de agenda van menig ziekenhuis. Met de data-explosie van vandaag de dag is een centrale opslag van beelddata belangrijk om de opslag beheersbaar te krijgen en te houden. brede opslag en ontsluiting van beelddata via een EPD is mogelijk maar nog niet gangbaar. Gebruik van standaarden in acquisitie van beelden, de opslag en het bekijken bevordert de realisatie van een ziekenhuisbreed systeem. brede digitalisering 8

9 Over MedicalPHIT MedicalPHIT is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van ICT in de Zorg. Het bureau adviseert en begeleidt ziekenhuizen van A tot Z bij de digitalisering. Van het voorbereiden van de keuze voor een leverancier tot en met de implementatie van de systemen. MedicalPHIT geeft eveneens advies over Elektronische Patiënten Dossiers (EPD) en extramurale zorgnetwerken. Deze netwerken zorgen voor de beschikbaarheid van informatie bij diverse partijen in de zorgketen, zoals huisartsen, apothekers en specialisten in regionale ziekenhuizen. Ir. Hans Mekenkamp en Ir. Piet Hein Zwaal zijn de partners van MedicalPHIT. Beiden hebben ervaring opgedaan met IT-projecten en medische systemen bij leveranciers. Deze ervaring komt van pas bij de adviserende en sturende rol die zij vervullen in complexe digitaliseringsprojecten. Kijk op voor informatie. Kennis MedicalPHIT raadt ziekenhuizen aan zelf de kennis van standaarden DICOM en HL7 in huis te hebben. Zo kunnen ze controleren of leveranciers opleveren wat overeengekomen is, zelf koppelingen maken en eventuele problemen het hoofd bieden. Vandaar dat MedicalPHIT regelmatig cursussen organiseert over onder andere DICOM en HL7. Na het volgen van de twee- of driedaagse cursus kunnen medewerkers zelfstandig de systemen koppelen en in de lucht houden. Trouwens, voor alle medewerkers Automatisering, Medische Techniek en Radiologie is kennis over digitalisering onmisbaar, want de ontwikkelingen op dit vakgebied volgen elkaar in rap tempo op. MedicalPHIT wil in de eredivisie blijven spelen en houdt daarom jaarlijks een congres waarop vooraanstaande sprekers aan het woord zijn. Gegevens Ir. J.W. Mekenkamp (Hans) en Ir.P.H. Zwaal (Piet Hein) Partners MedicalPHIT, onafhankelijk adviesbureau op het gebied van ICT in de Zorg Brederodelaan SG Bussum brede digitalisering 9

Merie van der Rijt. Digitalisering radiologie zinloos zonder nieuwe werkwijze

Merie van der Rijt. Digitalisering radiologie zinloos zonder nieuwe werkwijze Merie van der Rijt Digitalisering radiologie zinloos zonder nieuwe werkwijze De opmars van computers in het ziekenhuis is niet te stuiten. Toch kunnen de archiefkasten niet in één keer de deur uit, want

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Dr. André Huisman (MedicalPHIT)

Dr. André Huisman (MedicalPHIT) Disclosure Pathologie 3.0 Van digitalisering tot uitwisseling Dr. André Huisman Ir. Hans Mekenkamp Consultants bij MedicalPHIT - Onafhankelijk Advies Zorg & ICT - Trainingen - Congressen twitter.com/medicalphit

Nadere informatie

Digitalisering van een radiologische afdeling: waar te beginnen?

Digitalisering van een radiologische afdeling: waar te beginnen? Ad den Heeten, J Habraken Digitalisering van een radiologische afdeling: waar te beginnen? Digitalisering van Nederlandse radiologische afdelingen gaat steeds verder. Ook enkele grotere afdelingen zijn

Nadere informatie

MEDICONNECT DE TOTAAL OPLOSSING VOOR UW ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER

MEDICONNECT DE TOTAAL OPLOSSING VOOR UW ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER MEDICONNECT DE TOTAAL OPLOSSING VOOR UW ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER MEDICONNECT EEN KRACHTIG INSTRUMENT VOOR UW PRAKTIJK. MediConnect creëert een compleet elektronisch medisch dossier, inclusief alle

Nadere informatie

Ketenzorg is Koppelzorg? Hoofd Dienst I&A ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Ketenzorg is Koppelzorg? Hoofd Dienst I&A ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Ketenzorg is Koppelzorg? Door: Dick Bellen Hoofd Dienst I&A ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Doel Introduceren van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (ZZV) Schetsen uitdagingen mbt koppelingen Structuur presentatie

Nadere informatie

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst

Case Study: Het Oogziekenhuis Rotterdam. Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst Oogziekenhuis Rotterdam met open EPD voorbereid op zorg van de toekomst 1 UITDAGINGEN Van papieren naar elektronische dossiers Zorgverleners centraal toegang geven tot patiëntgegevens Efficiëntie optimaliseren

Nadere informatie

Research note, gebruik makend van inzichten uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen STORAGEVRAAGSTUKKEN VOOR ZIEKENHUIZEN 1/5

Research note, gebruik makend van inzichten uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen STORAGEVRAAGSTUKKEN VOOR ZIEKENHUIZEN 1/5 Research note, gebruik makend van inzichten uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen STORAGEVRAAGSTUKKEN VOOR ZIEKENHUIZEN 1/5 \ Door de introductie van nieuwe en meer verfijnde - digitale onderzoeksmethoden

Nadere informatie

Uw partner voor uitwisseling van medische data.

Uw partner voor uitwisseling van medische data. Uw partner voor uitwisseling van medische data. Wie is Meddex? Het ondersteunen van veilige uitwisseling van patiëntdata is het hart van onze dienstverlening. Meddex maakt patiëntdata leesbaar uit alle

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va

IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers va IHE IHE staat voor Integrating the Healthcare Enterprise en is een internationaal wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector, opgericht in 1998 in de V.S.

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

IHE XDS NN visievorming. Jan Feenstra Programma Manager

IHE XDS NN visievorming. Jan Feenstra Programma Manager IHE XDS NN visievorming Jan Feenstra Programma Manager Agenda Huidige status XDS programma Hoofdprogramma XDS NN Voordelen / winst voor de zorg XDS visie Van lokaal Naar regio Naar landelijk Cross-Enterprise

Nadere informatie

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS IMAGE SPEECH PROCESSING SOLUTIONS DOING MORE WITH SPEECH DÉ SOLUTION PROVIDER Kostenefficiëntie in de zorg is nog steeds

Nadere informatie

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05)

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Dit document beschrijft twee onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de afdeling ICT van Administratiekantoor Dekker BV. Deze afdeling wil achterhalen wat de beste manier

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Peter van Ooijen, Alphons Bongaerts, Matthijs Oudkerk. Een Everything On-Line (EOL) PACS (deel 2) De technische implementatie

Peter van Ooijen, Alphons Bongaerts, Matthijs Oudkerk. Een Everything On-Line (EOL) PACS (deel 2) De technische implementatie Peter van Ooijen, Alphons Bongaerts, Matthijs Oudkerk Een Everything On-Line (EOL) PACS (deel 2) De technische implementatie In de hedendaagse radiologie wordt gebruikgemaakt van een dusdanige hoeveelheid

Nadere informatie

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 De voorbereidingen... 3 Aan de slag met PlanCare Dossier Connect... 4 Rechten toekennen binnen PlanCare Dossier... 4 Activeren van knop op dossier... 5 Postbusbeheer en intern

Nadere informatie

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O. Dr.ir. P.M.A. van Ooijen 5 Oktober 2011 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Regiofonds OOR N&O. H1. Introductie In verband met het regionaal opzetten van de opleiding

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

STORAGEVRAAGSTUKKEN IN ZIEKENHUIZEN

STORAGEVRAAGSTUKKEN IN ZIEKENHUIZEN STORAGEVRAAGSTUKKEN IN ZIEKENHUIZEN Lineaire autonome groei, sterke groei door projecten Opslag overwegend in eigen beheer Meer dan 50% opslag voor beeldinformatie Trend naar snellere opslagmedia, uitfasering

Nadere informatie

ICT en Medische Technologie. Waar MT en ICT samen komen

ICT en Medische Technologie. Waar MT en ICT samen komen ICT en Medische Technologie Waar MT en ICT samen komen Wie ben ik? Bas Kraneveld Sinds 2002 werkzaam in Medische Technologie (Jeroen Bosch Ziekenhuis) 1 e contact met Medische ICT, echter nog zeer beperkt

Nadere informatie

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk De belangrijkste kenmerken van een EPD oplossing waar GGZorganisaties wél gelukkig van worden Medisch Informatica Congres 2015 Even voorstellen Hielko Ophoff Jorrit

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Ziekenhuis ICT. Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 24April 2013

Ziekenhuis ICT. Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 24April 2013 Ziekenhuis ICT Dr. Geert Smits CIO Universitair Ziekenhuis Antwerpen 24April 2013 Inhoud UZA Stand van zaken van ziekenhuis ICT Trends in gezondheidszorg/ impact op ICT Trends ICT Eigen ontwikkeling/ aankopen

Nadere informatie

Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres. Fred Körver Programmamanager Digitalisering

Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres. Fred Körver Programmamanager Digitalisering Orbis Medisch en Zorgconcern ICT-ontwikkelingen EPD-congres Fred Körver Programmamanager Digitalisering Inhoud OMC, het nieuwe Maaslandziekenhuis Uitgangspunten en aanpak Digitalisering Overzicht programma

Nadere informatie

Are you Connected? VZI Studiemiddag

Are you Connected? VZI Studiemiddag Are you Connected? VZI Studiemiddag Raymond Rooijakkers 8 Maart 2013 Marketing Manager EMEA for connected Healthcare IT Solutions Onderwerpen Algemeen: de opslag van vitale functies Een terugblik naar

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Overzicht van beschikbare verwijsoplossingen in de zorg

Overzicht van beschikbare verwijsoplossingen in de zorg Overzicht van beschikbare verwijsoplossingen in de zorg Inhoud Deze presentatie geeft een overzicht van de verschillende verwijsoplossingen voor drie verschillende markten: Eerstelijns- naar tweedelijns

Nadere informatie

Een Everything-On-Line (EOL) PACS (deel 1) De klinische implicaties. Peter van Ooijen, Alphons Bongaerts, Matthijs Oudkerk

Een Everything-On-Line (EOL) PACS (deel 1) De klinische implicaties. Peter van Ooijen, Alphons Bongaerts, Matthijs Oudkerk Een Everything-On-Line (EOL) PACS (deel 1) De klinische implicaties Peter van Ooijen, Alphons Bongaerts, Matthijs Oudkerk Inleiding In de hedendaagse radiologie wordt gebruikgemaakt van een dusdanige hoeveelheid

Nadere informatie

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden:

Notitie. Inleiding. Verklarende woorden: Notitie Van Projectleider en beheerder MammoXL regio Datum December 2013 Onderwerp Gebruikershandleiding MammXL Inleiding Verklarende woorden: MammoXL IBOB IMS Beelden Rapporten Systeem voor uitwisselen

Nadere informatie

Hoofdpijn of medicijn?

Hoofdpijn of medicijn? Hoofdpijn of medicijn? Overzicht van en voor het uitwisselen en delen van informatie in de zorg Datum: December 2015 Auteur: Fabien van t Woudt (fabienvw@fenestrae.com) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Koppelingsprocedure X-Informatiesysteem met Cyclomedia. Object_naam X Y Obj_1... Obj_2... Obj_3... Obj_4... Obj_5...

Koppelingsprocedure X-Informatiesysteem met Cyclomedia. Object_naam X Y Obj_1... Obj_2... Obj_3... Obj_4... Obj_5... Koppelingsprocedure X-Informatiesysteem met Cyclomedia Object_naam X Y Obj_1...... Obj_2...... Obj_3...... Obj_4...... Obj_5...... + = Obj_1 Obj_2 Obj_3 Obj_4 Obj_5 GIS4ALL B.V. Willem Marisrade 17 2908

Nadere informatie

Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken

Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken IHE Nederland jaarcongres 2016 11 november, Bussum Privacy en wet- en regelgeving rondom IHE XDS netwerken Ger Wierenga security officer Martini Ziekenhuis Groningen IHE helpt! 1 Agenda Voorstellen XDS

Nadere informatie

PACS Picture Archiving and Communication System. RIS Radiologie Informatie Systeem

PACS Picture Archiving and Communication System. RIS Radiologie Informatie Systeem PACS Picture Archiving and Communication System RIS Radiologie Informatie Systeem dr. J. Doornbos, afd Radiologie LUMC NGI bedrijfsbezoek 25-9-2007 2007 j.doornbos@lumc.nl PACS: Beeld-archivering en -verspreiding

Nadere informatie

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken Workflow Lightroom en Photoshop Verschil tussen werken in RGB en srgb Werken in 16 of 8 bits Verschil tussen RAW opslaan als PSD of TIF

Nadere informatie

ZorgTechnologie: Integratie van ICT en hoogrisico Technieken (en wat kan in de Cloud?) Hugo Spruijt, klinisch fysicus

ZorgTechnologie: Integratie van ICT en hoogrisico Technieken (en wat kan in de Cloud?) Hugo Spruijt, klinisch fysicus ZorgTechnologie: Integratie van ICT en hoogrisico Technieken (en wat kan in de Cloud?) Hugo Spruijt, klinisch fysicus 13-3-13 Zorg en ICT 2013 Seminar NVTG-VZI Allemaal in de Cloud, of iedereen op zijn

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

TWEE ZIEKENHUIZEN, ÉÉN EPD? Joost van Geijn. 20 juni 2013. Informatiseren met oog voor mens en organisatie. Agenda

TWEE ZIEKENHUIZEN, ÉÉN EPD? Joost van Geijn. 20 juni 2013. Informatiseren met oog voor mens en organisatie. Agenda TWEE ZIEKENHUIZEN, ÉÉN EPD? Joost van Geijn 0 juni 03 Informatiseren met oog voor mens en organisatie Agenda. Casus / achtergrond. Randvoorwaarden 3. Wijze van analyse Applicatiefuncties, wat in welk systeem,

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg Het runnen van een praktijk vraagt vandaag de dag veel van u. Het elektronisch patiëntendossier (EPD), verslaglegging van diagnose

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Inzet van ERP maximaliseren

Inzet van ERP maximaliseren Inzet van ERP maximaliseren Ziekenhuis Gelderse Vallei 4 december 2014 Introductie Sprekers van Vandaag Jan de Boer Partner KPMG IT Advisory Global Lead Healthcare +31 (0)30 658 2156 deboer.janjc@kpmg.nl

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 Medisch Centrum Alkmaar 913 erkende bedden 187.600 verpleegdagen 28.000 klinische opnames 18.000 dagbehandelingen 150.000 1e polikliniekbezoeken 12e EPD-ICT

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Project Veilige Data Opslag

Project Veilige Data Opslag 10 goede redenen Sla al uw foto s veilig op Sla al uw films veilig op Sla al uw muziek veilig op Sla al uw documenten, Excel, Word, etc, etc veilig op Deel de data met uw huisgenoten Opslag van alle soorten

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform? Aantal verstuurde enquetes Aantal ingevulde enquetes % responders 71 21 30% 1.2 Onder welke voorwaarden zou u scans en beschrijvingen van documenten beschikbaar willen stellen via een gezamenlijk platform?

Nadere informatie

Invalshoek Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie

Invalshoek Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie Invalshoek Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) Type gegevens 5a. Verzamelen en beheren van gezondheidsinformatie structuur

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Lage Wachttijd MRI én zorgpaden

Lage Wachttijd MRI én zorgpaden Lage Wachttijd MRI én zorgpaden Paul Joustra Programmaleider Patiëntgeoriënteerde Logistiek Planning centrale capaciteiten In AMC voor meeste MRI-scans rond 40 (kalender)dagen wachttijd 2 1 MRI modaliteit

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

AN0034-NL. Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10. Overzicht

AN0034-NL. Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10. Overzicht Hoe voeg ik een camera toe aan Paxton10 Overzicht Het instellen van Paxton10 als videomanagementsysteem is eenvoudig. Hiermee kunt u Paxton10 gebruiken om uw videobeelden en toegangscontrole gebeurtenissen

Nadere informatie

Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen

Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen Belangrijkste bevindingen: business case verwijsoplossingen De business case is voor drie doelgroepen en met vier verwijsoplossingen opgesteld Doelgroepen A. Algemeen geïnteresseerden Inzicht geven in

Nadere informatie

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst

Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren. Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst Keynote Computable Seminar Sourcing doen we al jaren Bert Snel Manager Informatiemanagement, Automatisering en Medische Instrumentele Dienst 29 november 2016 Inhoud keynote 1. Het Oogziekenhuis Rotterdam

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Rotomat Opslagsystemen Kostenverlaging in het ziekenhuis

Rotomat Opslagsystemen Kostenverlaging in het ziekenhuis Rotomat Opslagsystemen Kostenverlaging in het ziekenhuis Het werkingsprincipe van Rotomat opslagsystemen Rotomat principe Het principe is eenvoudig. Wat u ermee kunt bereiken is geniaal! Iedere Rotomat

Nadere informatie

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers

WINDOWS 8. Windows 8. 2012 Training voor 50-plussers WINDOWS 8 2012 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 8 T R A I N I N G V O O R 5 0 - P L U S S E R S A

Nadere informatie

SPILTERRAPPORTAGE. Meet up baas over eigen gezondheid

SPILTERRAPPORTAGE. Meet up baas over eigen gezondheid SPILTERRAPPORTAGE Meet up baas over eigen gezondheid 11 DECEMBER 2017 Inhoudsopgave 1 Resultaten brainstorm over concrete verbeteringen... 2 2 Analyse ideeën op basis van impact... 4 3 Ranken op basis

Nadere informatie

Cyto Management. Workflow Cyto Management Ziekenhuis breed

Cyto Management. Workflow Cyto Management Ziekenhuis breed Cyto Management Onder Cyto-Management wordt verstaan het voorschrijven, het bereiden (VTGM ) en het toedienen van een geneesmiddel of groep van geneesmiddelen (kuur/therapie), zodanig dat de patiënt de

Nadere informatie

Digitale pathologie. Henk-Jan van Slooten patholoog 19-12-2011. founding fathers: Medisch Centrum Alkmaar Zaans medisch centrum Westfriesgasthuis

Digitale pathologie. Henk-Jan van Slooten patholoog 19-12-2011. founding fathers: Medisch Centrum Alkmaar Zaans medisch centrum Westfriesgasthuis Digitale pathologie Henk-Jan van Slooten patholoog 19-12-2011 founding fathers: Medisch Centrum Alkmaar Zaans medisch centrum Westfriesgasthuis Disclosure Nothing to disclose Digitale pathologie? Wat is

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.)

ICT maakt zorg beter. Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG. Ben Gorter Manager I&A (a.i.) ICT maakt zorg beter Transformatie van de ICT voorzieningen bij RdGG Ben Gorter Manager I&A (a.i.) Agenda 1. RdGG facts & figures 2. De huidige situatie 3. De opdracht 4. De ICT transformatie 2 1. RdGG

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt!

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt! Belgacom Smart City Surveillance De toekomst bestaat echt! 25/10/2011 Slide 1 Algemene Trends Ondanks de zwakke economie van het afgelopen jaar, is de vraag naar IP Video Surveillance oplossingen, zowel

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Analyse en verbetermogelijkheden in het verwijsproces. Titel. Datum

Analyse en verbetermogelijkheden in het verwijsproces. Titel. Datum Analyse en verbetermogelijkheden in het verwijsproces Titel Datum 1. Verwijzingen van eerste- naar tweede lijn Procesbeschrijving en tijdwinst Knelpunten Aanbevelingen 2. Verwijzingen tussen tweedelijns

Nadere informatie

Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet.

Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Bij de huisarts waar het kan, naar het ziekenhuis als het moet. Inleiding Dit is stuk is opgesteld door o.a. Huisarts Diego Keijzer en Robert Weij van Pluhz en HMC innovatie platform. Verder hebben meegeschreven

Nadere informatie

Ensuring patient privacy in image data sharing for clinical research Aryanto, Kadek

Ensuring patient privacy in image data sharing for clinical research Aryanto, Kadek Ensuring patient privacy in image data sharing for clinical research Aryanto, Kadek IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Subject: Backups en Beestjes

Subject: Backups en Beestjes Voorwoord voor Back-ups en Beestjes. Het werken met up-to-date data en informatie is belangrijk. Mensen en bedrijven wagen het er niet op dat al hun data verloren gaat aan craches, virussen en andere soorten

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Videoroutering in de OK

Videoroutering in de OK Videoroutering in de OK Jorick Franken Waarom videoroutering? Ergonomie voor specialist Flexibele beeldscherm opstelling Informatie delen Binnen de OK Meekijkruimte Ander ziekenhuis Centraal opslagsysteem

Nadere informatie

Elektronisch documentenbeheer bij de KMO. Themasessie, 2 december 2004, Leuven

Elektronisch documentenbeheer bij de KMO. Themasessie, 2 december 2004, Leuven Elektronisch documentenbeheer bij de KMO Themasessie, 2 december 2004, Leuven Agenda Inleiding Waarom zou u er aan beginnen? Voordelen van EDB Typische toepassingen in KMO Diverse kanten van EDB Waar op

Nadere informatie

Veilige toepassing medische software en ICT

Veilige toepassing medische software en ICT Veilige toepassing medische software en ICT Elserieke Gerritsen Boersen Klinisch Informaticus i.o. 11 juni 2015 ICT ontwikkelingen in het zorgproces Wat kan er mis gaan? Verkeerde interpretatie onduidelijke

Nadere informatie

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Het einde van de tape Kostprijs Betrouwbaarheid Compressie De ideale oplossing Gratis kan ook Het einde van de tape Sinds

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk. Datum: 6 april 2016

Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk. Datum: 6 april 2016 Meervoudig medische data uitwisselen in de praktijk Datum: 6 april 2016 Agenda Wat betekent interoperabiliteit voor uw organisatie? Hoe gingen anderen u voor - Praktijk cases Het Meddex Platform 2 Wat

Nadere informatie

Eventjes iets uitwisselen. Maar dan begint het pas,.

Eventjes iets uitwisselen. Maar dan begint het pas,. Eventjes iets uitwisselen Maar dan begint het pas,. Regionale Uitwisseling Patiëntgegevens Zuid (RUPZ) Tijdens deze presentatie worden de resultaten gepresenteerd van het opzetten van een XDS register

Nadere informatie