JAARVERSLAG 2008 BREDE SCHOOL MENTORPROJECT GOUDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008 BREDE SCHOOL MENTORPROJECT GOUDA"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 BREDE SCHOOL MENTORPROJECT GOUDA - Schools Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2009

2 - 1 - Colofon Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Oranjefonds, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda.

3 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Brugklassers kansen geven 4 2. Nu al 23 pupillen 4 3. Diverse groep pupillen 5 4. Aandacht is belangrijk 7 5. Groep mentoren groeit 9 6. Mentoren krijgen begeleiding 9 7. Helft van basisscholen doet mee Project op de kaart Op andere wijze actief Sponsors en donateurs Aan het roer Uitdagingen 15 Ter afsluiting 15

4 - 3 - Voorwoord Mentorproject in beeld Het Brede School Mentorproject in Gouda is in 2007 gestart. Leerlingen die dit nodig hebben, krijgen vanuit het project een thuismentor die hen helpt bij schoolzaken. Op deze manier willen we deze leerlingen extra kansen geven voor een goede overgang van basisschool naar middelbare school. In dit jaarverslag kunt u de resultaten lezen van het mentorproject over de afgelopen 2 jaar. We gaan in op het aantal begeleide leerlingen, de achtergronden van deze leerlingen, de mentoren en de activiteiten die ondernomen zijn. Meer perspectief We zijn blij om te zien dat de positieve aandacht die de mentoren geven aan hun pupillen lijkt te werken. Dit positieve resultaat is een goede tegenhanger voor alle negatieve geluiden in media en vanuit de landelijke politiek over jongeren in de buurt Oosterwei in Gouda. Dit project heeft een start gemaakt om kinderen in Gouda met extra steun verder te brengen in hun leven en schooluitval tegen te gaan. We spreken de hoop uit dat dit uiteindelijk leidt tot een beter toekomstperspectief voor deze kinderen. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Projectleiders Brede School Mentorproject

5 Brugklassers kansen geven Het Brede School Mentorproject biedt leerlingen die dit nodig hebben extra kansen voor een goede overgang van basisschool naar middelbare school. Deze leerlingen krijgen een vrijwilliger als mentor, die ongeveer anderhalf uur per week de leerling hun pupil - thuis helpt met schoolzaken. De bezoeken aan huis starten eind groep 8 en lopen door tot in de 2 e klas van de middelbare school. De mentoren - helpen hun pupil zelfstandig huiswerk maken - motiveren hun pupil voor schoolzaken - praten met hun pupil over school en situaties die zich daar voordoen - praten met de ouders over hun rol bij schoolzaken van hun kind - bevorderen het contact tussen ouders en school en gaan zo nodig mee naar een ouderavond op school 2. Nu al 23 leerlingen In 2007 zijn 8 pupillen voor dit project aangemeld vanuit diverse basisscholen. Na aanmelding schrijft de projectleider de leerling voor het project in. Deze inschrijving vindt plaats op school in aanwezigheid van de intern begeleider, de ouder(s) en de leerling op basis van een standaard vragenlijst. Vervolgens zoekt de projectleider een mentor die bij deze specifieke leerling past. Voor 7 van de 8 pupillen is de begeleiding gestart. De start van het mentoraat vond plaats op het moment dat de leerlingen nog in groep 8 van de basisschool zaten in de periode mei tot en met juli Deze leerlingen zijn na de zomervakantie naar de tweede klas van de middelbare

6 - 5 - school gegaan. Het mentoraat loopt door tot in de 2e klas van de middelbare school. Het mentoraat voor deze leerlingen is dan ook eind 2008 afgerond. In 2008 zijn in totaal 16 nieuwe pupillen voor dit project aangemeld. Al deze pupillen hebben een mentor gekregen in de periode maart tot en met mei Het totaal aantal mentorkoppels kwam daarmee in 2008 inclusief de eerste 7 koppels op Diverse groep pupillen Met dit project bereiken we een diverse groep van jongeren over heel Gouda (zie tabel 1). Het grootste deel van de pupillen woont in Gouda Oost (65%). Van de pupillen heeft ruim 82% een niet-westerse achtergrond 1 : 65% heeft een Marokkaanse achtergrond en 17% een andere niet-westerse achtergrond 2. 1 ouders geboren in niet-westers land 2 Algerije, Somalisch, Chinees/Vietnamees, Litouws en Surinaams

7 - 6 - Tabel 1: Achtergrond pupillen Brede School Mentorproject Gouda Kenmerken Aantal 2007 Aantal 2008 Totaal % 3 Jongen/meisje Jongen Meisje Totaal Culturele achtergrond (1 of beide ouders) Marokkaans Nederlands Anders Totaal Verdeling over stad Gouda Oost Bloemendaal Centrum/Kadebuurt/Achterwillens Korte Akkeren Totaal Verdeling over basisscholen Openbaar Christelijk (RK of Prot) Islamitisch Bijzonder (Dalton, Vrije School) Totaal Verdeling over schooltype VO Praktijkonderwijs Vmbo - lwoo Vmbo b/k Vmbo t/havo VWO Totaal Verdeling over middelbare scholen St. Antonius College Goudse Waarden Wellant college Goudse Scholen Gemeenschap Coornhert Driestar Totaal Percentages zijn afgerond op gehele getallen.

8 Aandacht is belangrijk De voorlopige resultaten van deze eerste lichting laten een positief beeld zien. Na 2 jaar kunnen we voorzichtig concluderen dat de schoolprestaties van de pupillen verbeteren en dat er meer contact is tussen ouders en school (vaker aanwezig op ouderavonden). Alle leerlingen die deelnamen zijn overgegaan naar de tweede klas (zelfde schoolniveau). Zowel de pupillen van de eerste lichting als hun ouders (respons: 71%) waardeerden de aanwezigheid van de mentor (tabel 2). Tabel 2: Belang van de mentor voor pupillen en ouders Vraag Cijfer 4 hoe belangrijk was de mentor voor je (pupil) hoe belangrijk was de mentor voor uw zoon of dochter (ouders) hoe belangrijk was de mentor voor u (ouders) De pupillen gaven aan vooral geleerd te hebben van hun mentor bij: het omgaan met moeilijke situaties, het plannen van huiswerk, het maken van huiswerk, het doorzetten en het praten over school. Als voordelen van het hebben van een mentor noemden zij: iemand hebben om mee te praten, meer zelfvertrouwen krijgen en het makkelijker met anderen omgaan. Volgens alle ouders gaat het heel goed met hun zoon of dochter op de middelbare school of beter dan op de basisschool. Vrijwel alle pupillen en hun ouders reageerden 4 Op een schaal van 1 tot 10.

9 - 8 - positief op de vraag of zij hun vrienden of kennissen zouden aanraden om met dit project mee te doen. De mentoren (respons van 71%) gaven aan dat hun mentorschap vooral zinvol was bij het verbeteren van de schoolprestaties, het geven van persoonlijke aandacht en het stimuleren van een positief zelfbeeld. We merken dat het helpen van deze leerlingen bij hun schoolzaken niet alleen bijdraagt aan het beter functioneren op school. De positieve aandacht van de mentor voor wat ze motiveert, voor wat ze nodig hebben en voor wat ze in zich hebben, lijkt ook een gunstige invloed te hebben op het gedrag van deze leerlingen. Of zoals een mentor meldde toen zij met haar pupil en diens moeder samen naar de klassenmentor was geweest: Wat is dit van waarde. Dit kan echt een verschil maken voor dit meisje tussen compleet mislukken en haar weg vinden op school... Veel allochtone gezinnen krijgen zelden of nooit mensen van autochtone afkomst over de vloer (en andersom). We zien dat dit project langzaam maar zeker leidt tot meer contact tussen verschillende bevolkingsgroepen in Gouda. Om die reden willen we ook jaarlijks een activiteit (blijven) organiseren waar de ouders van de pupillen bij aanwezig zijn.

10 Groep mentoren groeit In 2007 zijn 18 mentoren ingeschreven. In de eerste helft van 2008 zijn 7 nieuwe mentoren ingeschreven. In de tweede helft van 2008 zijn nog eens 8 mentoren ingeschreven. Deze mentoren krijgen in de loop van 2009 een leerling toegewezen uit groep 8 van het basisonderwijs. Er zijn ook enkele mentoren afgevallen vanwege verhuizing, een andere baan of privéomstandigheden. Eind 2008 waren er in totaal 28 mentoren ingeschreven. De begeleiding vanuit de mentor vindt bij de leerling thuis plaats. Hierdoor krijgen de mentoren een beter zicht op de gezinssituatie en de problemen waar de leerlingen en ouders tegenaan lopen. Op deze manier vindt ook makkelijker een gesprek plaats met de ouders van de leerling. 6. Mentoren krijgen begeleiding De mentoren hebben voordat zij met hun mentoraat starten in het voorjaar van 2008 een basistraining van 2 avonden gevolgd verzorgd door Carina de Wilde. Daarnaast hebben de mentoren eens in de 6 weken intervisiebijeenkomsten bijgewoond onder begeleiding van Petra Otten van het Expertisecentrum Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO). In totaal zijn er 8 intervisiebijeenkomsten geweest verdeeld over 2 groepen (Gouda Oost en Gouda West). Het aantal deelnemers per intervisiebijeenkomst varieerde van 4 tot 9.

11 Het mentorproject heeft 2 themabijeenkomsten georganiseerd voor de mentoren over: - culturele verschillen (februari 2008, verzorgd door Stichting Meander); aantal deelnemers: puberteit (oktober 2008, verzorgd door JSO); aantal deelnemers: 9 7. Helft van basisscholen doet mee Begin 2007 is het project gestart in de wijken Goverwelle, Gouda Oost, Achterwillens en Kadebuurt. In het schooljaar zijn alle basisscholen in de gemeente Gouda benaderd om leerlingen voor te dragen. In 2008 namen leerlingen afkomstig van in totaal 13 basisscholen deel aan het project (tabel 2). Daarmee doet de helft van alle basisscholen in Gouda mee.

12 Tabel 3: Deelnemende basisscholen Basisschool Grondslag school Aantal Aantal Totaal % de Oosterweide openbaar H.C. Andersenschool openbaar t Palet openbaar t Carillon R.K Goejanverwelleschool prot. chr Wethouder Luidensschool openbaar Nieuw Burgvlietschool openbaar Casimir dalton school neutraal-bijzonder Triangel prot.chr/rk/ interconfessioneel Plaswijckschool prot. chr Kon. Wilhelminaschool prot. chr Al Qalam islamitisch Livingstoneschool prot. chr Totaal Project op de kaart Het project staat inmiddels goed op de kaart in Gouda: - de Goudse TV heeft in het voorjaar 2008 een week lang een interview uitgezonden met de projectorganisatie; - het Andere Oog van TV West heeft op 11 december 2008 een uitzending aan het project besteed (zie - de website is geactualiseerd (zie 5 Percentages zijn afgerond op gehele getallen.

13 de Gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling via een motie bij het college van B&W erop aangedrongen het project in 2009 én daarna financieel mogelijk te blijven maken; - er zijn interviews en krantenberichten in de Goudse media verschenen (zie - er zijn 2 nieuwsbrieven in 2008 uitgebracht (bijlage); - in november 2008 is meegedaan met de regionale wervingscampagne voor maatjes van het Oranjefonds (zie - er zijn berichten verschenen in nieuwsbrieven van basisscholen en middelbare scholen; - er zijn advertenties geplaatst om mentoren te werven bij diverse Goudse sportverenigingen, wijkteams en kerkbladen; - er is een wervingsbrief voor mentoren verspreid bij de openbare bibliotheken in Gouda. 9. Op andere wijze actief Naast de mentoraten zijn we ook op andere wijze actief binnen en met het mentorproject. Daardoor maken de leerlingen kennis met een bredere leefwereld dan ze gewend zijn en brengen we leerlingen en mentoren onderling met elkaar in contact: - op 27 maart 2008 heeft een gesprek plaatsgevonden met deelnemers aan het mentorproject met Prinses Maxima, beschermvrouwe van het Oranjefonds;

14 op 8 november zijn de mentoren en leerlingen gezamenlijk naar een feest in de Meern geweest, dat het Oranjefonds organiseerde voor geluksmaatjes; - op 17 november 2008 heeft een sport- en eethappening plaatsgevonden voor alle deelnemende leerlingen, hun mentoren en hun ouders. Deze happening vond plaats in samenwerking met de afdeling sport, dienstverlening en veiligheid van de Goudse Waarden. Het Initiatievenfonds Gouda ontmoet van de gemeente Gouda heeft de happening financieel mogelijk gemaakt. In totaal namen 40 mensen deel; - er is contact gezocht met woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda over mogelijke samenwerking. Mozaïek Wonen is bereid om bij te dragen aan publiciteit over het mentorproject en heeft een financiële bijdrage toegezegd voor 2008, 2009 en 2010; - er is in 2008 in Gouda Oost 2 keer en in Gouda West 1 keer overleg geweest met de intern begeleiders van de basisscholen over de werkwijze van en ervaringen met het mentorproject. 10. Sponsors en donateurs We hebben in 2008 van diverse kanten hulp en bijdragen ontvangen voor uitvoering van dit project. Onze dank gaat uit naar: - advocatenkantoor Baker & McKenzie in Amsterdam: richtte voor ons de Stichting Vrienden van het Brede School Mentorproject Gouda op. - boekhandel Karssen: schonk alle mentoren het boek How2Talk2Kids.

15 middelbare school de Goudse Waarden, supermarkt Hoogvliet Plataanstraat, initiatievenfonds Gouda ontmoet, Ronald Helders van Leef thuisdiners en Nelly Mourik: gezamenlijke inzet om de sport- /kookhappening mogelijk te maken. - Kidsweek: verstrekte abonnementen voor alle pupillen. - Woningcorporatie Mozaiëk Wonen: leverde financiële bijdrage. - Diverse donateurs die een financiële bijdrage leverden 11. Aan het roer Het mentorproject wordt uitgevoerd als een van de activiteiten van de Federatie Brede School Gouda. De projectorganisatie bestaat uit: - projectleider, tevens mentorcoördinator voor Gouda Oost: Laetitia Kuijpers - projectleider, tevens mentorcoördinator voor Gouda West: Maria Wassink. In het najaar van 2008 is de Stichting Vrienden van Brede School Mentorproject opgericht met als doel het werven van fondsen en financiële ondersteuning van het Brede School Mentorproject. Het bestuur van deze stichting bestaat uit Jan de Wild vanuit de Brede School (voorzitter), Laetitia Kuijpers (secretaris), Hugo Gastkemper (penningmeester), Maureen van Abeelen (bestuurslid) en Ben Peters vanuit Mozaïek Wonen (bestuurslid).

16 Uitdagingen De groep mentoren is zeer gevarieerd: van jong tot oud, van ambtenaar tot ondernemer, zowel mannen als vrouwen. Op dit moment ontbreken echter mentoren met een niet-westerse achtergrond. Het komende jaar zullen we daarom expliciet op zoek gaan naar Goudse allochtonen die een bijdrage als mentor of op andere wijze - aan het project willen leveren. Verder willen we meer zicht krijgen op de effecten van het mentorproject. Daartoe hebben we de registratie van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren rondom de mentoraten uitgebreid, zodat we het komend jaar meer uitspraken kunnen doen over de resultaten. Ter afsluiting Het mentorproject heeft een plaats veroverd binnen Gouda. De politieke en maatschappelijke belangstelling is groot. De helft van de basisscholen doet inmiddels mee. Maar het allerbelangrijkste is dat we de kinderen die dit nodig hebben en hun ouders weten te bereiken. Deze kinderen krijgen hierdoor betere kansen op een goede schoolloopbaan. Dit biedt een goede basis om deze preventieve activiteit de komende jaren geleidelijk uit te breiden binnen Gouda.

JAARVERSLAG 2009. Brede School Mentorproject Gouda. - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2009. Brede School Mentorproject Gouda. - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2009 Brede School Mentorproject Gouda - School s Cool Gouda - Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Maart 2010 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2009

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Brede School Mentorproject Gouda. School s Cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2010. Brede School Mentorproject Gouda. School s Cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2010 Brede School Mentorproject Gouda School s Cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2011 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2010 mede

Nadere informatie

Thuismentor voor brugklassers

Thuismentor voor brugklassers Thuismentor voor brugklassers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat past bij uw opleiding, achtergrond en levenservaring? Wilt u uw kennis en vaardigheden inzetten om kwetsbare jongeren op weg te helpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG School s cool Gouda en Waddinxveen. Brede School Mentorproject

JAARVERSLAG School s cool Gouda en Waddinxveen. Brede School Mentorproject JAARVERSLAG 2015 School s cool Gouda en Waddinxveen Brede School Mentorproject Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2016 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede School

Nadere informatie

JAARVERSLAG School s cool Gouda Waddinxveen Bodegraven-Reeuwijk. Brede School Mentorproject

JAARVERSLAG School s cool Gouda Waddinxveen Bodegraven-Reeuwijk. Brede School Mentorproject JAARVERSLAG 2016 School s cool Gouda Waddinxveen Bodegraven-Reeuwijk Brede School Mentorproject Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Programmaleiding Februari 2017 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft,

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Brede School Mentorproject Gouda. School s cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink

JAARVERSLAG 2011. Brede School Mentorproject Gouda. School s cool Gouda. Laetitia Kuijpers en Maria Wassink JAARVERSLAG 2011 Brede School Mentorproject Gouda School s cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2012 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2011 mede

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen. Brede School Mentorproject

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen. Brede School Mentorproject JAARVERSLAG 2014 School s cool Gouda School s cool Waddinxveen Brede School Mentorproject Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2015 Pagina 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede

Nadere informatie

Resultaten School s cool Westland 2012-2014

Resultaten School s cool Westland 2012-2014 Resultaten School s cool Westland 2012-2014 Mentor Sila in de schoolboeken met haar leerling Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda

JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda @ JAARVERSLAG 2013 Brede School Mentorproject - School s cool Gouda Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2014 P a g i n a 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Dit project is in 2013 mede

Nadere informatie

Resultaten School s cool Westland

Resultaten School s cool Westland Resultaten School s cool Westland 2011-2013 Mentor Nina met haar leerling Kewin Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar vmbo, havo

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen

JAARVERSLAG 2014. School s cool Gouda School s cool Waddinxveen JAARVERSLAG 2014 School s cool Gouda School s cool Waddinxveen Laetitia Kuijpers en Maria Wassink Februari 2015 Pagina 2 Alles wat je aandacht geeft, groeit Colofon Het Brede School Mentorproject bestaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1002 December 2010

Nieuwsbrief 1002 December 2010 Nieuwsbrief 1002 December 2010 Soufyane op koers voor zijn zwem-abc Marleen Esmeijer over intervisie Inhoudsopgave Voorwoord Verslag over zwemmen van Soufyane MOP: Maatjesontwikkelplan Themabijeenkomst:

Nadere informatie

School s cool Delft nieuwe stijl. Interview met Mirjam Biegstraaten en Ellen de Looff

School s cool Delft nieuwe stijl. Interview met Mirjam Biegstraaten en Ellen de Looff Nummer 13 Jaargang 7 - juni 2016 XS XL Nieuwsbrief School s cool Delft nieuwe stijl Interview met Mirjam Biegstraaten en Ellen de Looff Verder in dit nummer Kort nieuws: We want you!! We zijn DRINGEND

Nadere informatie

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs?

Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? Helpt u Utrechtse brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs? In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende redenen

Nadere informatie

2017 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2017 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2017 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Gouda is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2017 Gemeente Gouda Verantwoordingsperiode 1-1-2017

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer8. Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Verder in dit nummer. Jaargang 5 - februari 2014

Nieuwsbrief. Nummer8. Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Verder in dit nummer. Jaargang 5 - februari 2014 Nummer8 Jaargang 5 - februari 2014 Nieuwsbrief Adrika op haar middelbare school: Een juiste keuze? Hoe gaat het nu met Adrika in de brugklas? Adrika is een van de leerlingen die, samen met haar ouders,

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan

Inhoudsopgave. Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Klanttest. Inhoudsopgave Voorwoord Verwachtingen van klanttest De klanttest Ontwikkelplan Voorwoord In blok 2 hebben we een klanttest uitgevoerd om te kijken of er vraag is naar het ontwikkelingsplan.

Nadere informatie

Mentor: Inleiding. Ondersteuning aan 66 leerlingen en hun ouders. Ruim 90% van de leerlingen en ouders ervaart dit als positief

Mentor: Inleiding. Ondersteuning aan 66 leerlingen en hun ouders. Ruim 90% van de leerlingen en ouders ervaart dit als positief 2013-2014 1 Inleiding Stichting School s cool Delft presenteert hierbij het jaarbericht van schooljaar 2013-2014. U vindt hierin een samenvatting van de activiteiten en resultaten van de stichting en daarnaast

Nadere informatie

Resultaten School s cool Westland

Resultaten School s cool Westland Resultaten School s cool Westland 2013-2015 Marloes met haar leerling Charlène Wat is School s cool? School s cool geeft leerlingen een steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar vmbo, havo

Nadere informatie

School s cool Velsen

School s cool Velsen Jaarverslag 2012 School s cool Velsen Een preventieproject van de Stichting Jeugdprojecten Velsen Stichting Jeugdprojecten Velsen Vastgesteld op X april 2013. Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Resultaten...

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Jaarverslag School s Cool Arnhem

Jaarverslag School s Cool Arnhem Jaarverslag School s Cool Arnhem 2016 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2016 1 Voorwoord Ook in 2016 is School s Cool Arnhem actief geweest in de begeleiding van leerlingen bij de overgang naar het voortgezet

Nadere informatie

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Voor ouders van kinderen die de overstap van basisschool naar de middelbare school gaan maken. Een grote stap Uw kind gaat volgend

Nadere informatie

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015. Finale Programma Jongens 7/8 Meisjes 7/8 Jongens 5/6 Meisjes 5/6. 20 april 2016

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015. Finale Programma Jongens 7/8 Meisjes 7/8 Jongens 5/6 Meisjes 5/6. 20 april 2016 Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015 Finale Programma Jongens 7/8 Meisjes 7/8 Jongens 5/6 Meisjes 5/6 20 april 2016 Voorwoord: Hartelijk welkom bij de finalemiddag van de Goudse Schoolvoetbal Kampioenschapen

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. want fietsen is wel erg gaaf. Amsterdamse leerlingen fietsen minder vaak dan landelijk

Fact sheet. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. want fietsen is wel erg gaaf. Amsterdamse leerlingen fietsen minder vaak dan landelijk Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Fact sheet januari 2008 want fietsen is wel erg gaaf Als het verkeer niet zo druk zou zijn zou ik mijn tijd willen besteden om te fietsen want fietsen is wel erg

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Effecten van School s cool op de middellange termijn

Effecten van School s cool op de middellange termijn Effecten van School s cool op de middellange termijn onderzoek naar de schoolloopbaan van oud-deelnemers aan School s cool en de meerwaarde van de mentor eindrapportage Karin Vaessen Anne Luc van der Vegt

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost Jaarverslag MEE op Weg 2016 MEE Oost Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost 1 Inleiding In dit verslag staan de resultaten van MEE op Weg over 2016 voor de regio van MEE Oost. MEE op Weg

Nadere informatie

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam

Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 Drs. Antonius J. van Rooij IVO Rotterdam Colofon Internet op School: Ontwikkelingen van 2006 tot 2009 In opdracht van Stichting Kennisnet IVO Heemraadssingel

Nadere informatie

Aanmelding en criteria selectie leerlingen School s cool Westland

Aanmelding en criteria selectie leerlingen School s cool Westland Aanmelding en criteria selectie leerlingen School s cool Westland Om voor kosteloze begeleiding voor School s cool Westland in aanmerking te komen, gelden de criteria of beter gezegd signalen, zoals verderop

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2009

Jaarverslag activiteiten 2009 Jaarverslag activiteiten 2009 Slotconcert Muziekcentrum 12 juni: de zaal stroomt vol met publiek uit Woensel West Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht. De

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Bijlage: Resultaten. Van basisschool naar voortgezet onderwijs in Rotterdam Een onderzoek van Stichting Ouders

Bijlage: Resultaten. Van basisschool naar voortgezet onderwijs in Rotterdam Een onderzoek van Stichting Ouders Bijlage: Resultaten Van basisschool naar voortgezet onderwijs in Rotterdam Een onderzoek van Stichting Ouders010 2017 Respondenten Figuur 1: Spreiding van respondenten over de stad Rotterdam (d.m.v. postcodes)

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1202. Juni 2012. Winterhappening: 1e lustrum en 100e koppel! Kanoën bij De Goudse Peddel

Nieuwsbrief 1202. Juni 2012. Winterhappening: 1e lustrum en 100e koppel! Kanoën bij De Goudse Peddel Nieuwsbrief 1202 Juni 2012 Winterhappening: 1e lustrum en 100e koppel! Kanoën bij De Goudse Peddel Pagina 2 Inhoudsopgave Voorwoord Eerste huisbezoek aan Miryam Henk Nijman, nieuwe mentor Ramona Henckens,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Januari 2015. Zomeractiviteit 2014. Kinderburgemeester over het Mentorproject

Januari 2015. Zomeractiviteit 2014. Kinderburgemeester over het Mentorproject Nieuwsbrief 1501 Januari 2015 Zomeractiviteit 2014 Kinderburgemeester over het Mentorproject In Inhoudsopgave Voorwoord 4 Zomeractiviteit 6 Comité van aanbeveling 8 Kennismaking met Dick Mol 10 Even voorstellen:

Nadere informatie

Voorlopig aanmeldformulier

Voorlopig aanmeldformulier Voorlopig aanmeldformulier vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo, vwo+ (in te vullen door school) Naam inschrijver: Schooljaar 2017-2018 A. Aanmelding voor: Leerjaar: 2 3 4 5 6 Opleiding: vmbo-b/k vmbo-kt

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Jaarverslag School s Cool Arnhem 2014

Jaarverslag School s Cool Arnhem 2014 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2014 Jaarverslag School s Cool Arnhem 2014 1 Voorwoord In 2014 is School s Cool Arnhem gestart met het vierde seizoen. De kerntaak van de stichting is het bieden van een

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen Programma Jongens groep 7/8 5 april 2017

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen Programma Jongens groep 7/8 5 april 2017 Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2017 Programma Jongens groep 7/8 5 april 2017 Voorwoord: Dit is het programmaboekje van het schoolvoetbaltoernooi 2017 voor de basisscholen uit de gemeente Gouda.

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Leerling tegen mentor:

Leerling tegen mentor: 2014-2015 Inleiding Met trots kijken we in dit jaarverslag terug op het schooljaar 2014-2015: het jaar waarin onze twee projecten - School s cool en De Juiste Keuze - opnieuw zeer succesvol waren en waarin

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Voorlopig aanmeldformulier

Voorlopig aanmeldformulier VMBO-B, VMBO-K, VMBO-T, HAVO, VWO, VWO+ (in te vullen door school) Naam inschrijver: Schooljaar 2016-2017 A. Aanmelding voor: Leerjaar: 2 3 4 5 6 Opleiding: VMBO-B/K VMBO-KT VMBO-TH HAVO/VWO VWO + VMBO-B

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER De Morgenster

AANMELDINGSFORMULIER De Morgenster De Morgenster Grote Haven 2 B 2851 BM Haastrecht 0182 501534 E-mail: morgenster@d4w.nl AANMELDINGSFORMULIER De Morgenster St. PCPO De Vier Windstreken Heuvellaan 2 2803 DM Gouda 0182-526719 E-mail: stafbureau@d4w.nl

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809

Jaarverslag 2014. Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl. Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Jaarverslag 2014 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 5 Externe contacten 6 Interne organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 11. Geslaagd zomerfeest voor alle vrijwilligers, het team en het bestuur. Verder in dit nummer

Nieuwsbrief. Nummer 11. Geslaagd zomerfeest voor alle vrijwilligers, het team en het bestuur. Verder in dit nummer Nummer 11 Jaargang 6 - juli 2015 Nieuwsbrief Geslaagd zomerfeest voor alle vrijwilligers, het team en het bestuur Verder in dit nummer Samenwerking School s cool Nederland met YouBeDo Stand van zaken:

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 28 oktober 2008

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 28 oktober 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Het nieuwe integratiebeleid van de gemeente Boxmeer, zoals is beschreven in de 'Integratienota gemeente Boxmeer'. Inclusief de reacties naar aanleiding van het inspraaktraject.

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Jaarbericht. Door de juiste aandacht kom jij verder

Jaarbericht. Door de juiste aandacht kom jij verder Jaarbericht Door de juiste aandacht kom jij verder 2016-2017 Stichting Kinderpostzegels Nederland, School s cool Delft: mentoren, mentor- leerlingen verder in onderwijs en het leven! BEDANKT! School s

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Inhoudelijk verslag 2015 Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Inhoudelijk verslag 2015 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor:

Nadere informatie

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1.

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1. Eerwraak Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman Blz 1. Vra!n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een eigentijdsverhaal/roman 2) Waar

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG.

Voorwoord. Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG. Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Steunpunt OOG. Steunpunt OOG is opgericht op 10 december 2009 te Gouda door Willemien Rougoor. Steunpunt OOG is er om burgers te versterken in de samenleving.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 9. Ria en Melvin blikken terug op twee jaar mentorbegeleiding. Verder in dit nummer. uitstapjes op de foto

Nieuwsbrief. Nummer 9. Ria en Melvin blikken terug op twee jaar mentorbegeleiding. Verder in dit nummer. uitstapjes op de foto Nummer 9 Jaargang 5 - juli 2014 Nieuwsbrief Ria en Melvin blikken terug op twee jaar mentorbegeleiding Eigenlijk alleen maar pluspunten. Met deze bondige uitspraak vat de vader van Melvin de twee jaar

Nadere informatie

Beste ouder/ verzorger,

Beste ouder/ verzorger, Beste ouder/ verzorger, Met dit inschrijfformulier kunt u uw kind aanmelden voor één van de scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. U kunt uw voorkeur voor één van de scholen kenbaar maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1101 Juni 2011

Nieuwsbrief 1101 Juni 2011 Nieuwsbrief 1101 Juni 2011 Themabijeenkomst Islam in Gouda Bilal wil straks de havo doen! Pagina 2 Inhoudsopgave Voorwoord Ayman over het mentorproject Haying bezoekt de spoedeisende hulp Themabijeenkomst:

Nadere informatie

Internet op School : Zes jaar internetgebruik in de klas. Antonius J. van Rooij

Internet op School : Zes jaar internetgebruik in de klas. Antonius J. van Rooij Internet op School 2006-2011: Zes jaar internetgebruik in de klas Antonius J. van Rooij Colofon Internet op School 2006-2011: Zes jaar internetgebruik in de klas in beeld In opdracht van Stichting Kennisnet

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Themabijeenkomsten. Voorjaar Voorzittersoverleg Sport Hellevoetsluis

Themabijeenkomsten. Voorjaar Voorzittersoverleg Sport Hellevoetsluis Themabijeenkomsten Voorjaar 2007 Voorzittersoverleg Sport Hellevoetsluis Colofon Een samenwerkingsproject van: Voorzittersoverleg sport Jeffrey Emor Sportlaan 1 3223 EV HELLEVOETSLUIS 0181-316688 sportopbouwwerk@stichting-push.nl

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Boekje voor thuismentoren

Boekje voor thuismentoren Boekje voor thuismentoren Inhoud Inhoud 1 Welkom bij School s cool 2 Wat is School s cool? 4 Werkwijze en inhoud mentoraat 6 Welke leerlingen komen in aanmerking? 9 Mentorschap in de praktijk 12 Professionele

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VECHT VOOR JEUGD

JAARVERSLAG STICHTING VECHT VOOR JEUGD JAARVERSLAG 2016 STICHTING VECHT VOOR JEUGD Inhoudsopgave 1. Voorblad 2. Voorwoord 3. Activiteiten 4. Publiciteit Externe contacten Interne organisatie 5. Financiën 6. Financiën 7. Financiën Conclusie

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Velsen. Op naar School s cool IJmond. Gertjan Huijbens vertelt over toekomstplannen. Nieuwsbrief voorjaar School s cool in het kort

Velsen. Op naar School s cool IJmond. Gertjan Huijbens vertelt over toekomstplannen. Nieuwsbrief voorjaar School s cool in het kort Velsen Nieuwsbrief voorjaar 2011 In deze nieuwsbrief: - Gertjan Huijbens: Op naar School s cool IJmond - Doutsen Brunner: Concrete resultaten - Drie mentoren over hun ervaringen - Bas en zijn mentor Emiel

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

School en CJG: pedagogische

School en CJG: pedagogische School en CJG: pedagogische partners Workshop 1 Congres Een wereld te winnen. Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd 10 november 2011 Ahmed El Aslouni Hans Bellaart Marjan de Gruijter Berend Meijer Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie