Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is..."

Transcriptie

1 Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

2 Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Indexmatig beheer kunnen we toepassen op zowel aandelen- als obligatiebeheer.

3 Inhoud Wat is indexmatig beheer?...4 De ambities van indexmatig beheer...4 Jarenlange ervaring bij KBC Asset Management...4 Actief of indexmatig beheer?...5 Technieken bij indexmatig beheer...6 Voordelen van indexmatig beheer door KBC AM...9 Risico s bij indexmatig beheerde fondsen Indexmatig beheerde fondsen versus ETF s Bijlage: Overzicht van de indexfondsen beheerd door KBC Asset Management... 12

4 Wat is indexmatig beheer? Bij indexmatig beheer streven we het marktrendement na door te beleggen in een representatief meetinstrument van die markt. Dat wordt de index of ook benchmark genoemd. Direct beleggen in een index is een onhaalbare en heel dure opgave voor individuele beleggers. Dat zou namelijk betekenen dat u zeer veel verschillende posities in portefeuille moet nemen. Indexmatig beheerde Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB, hierna eenvoudigweg fondsen genoemd), beheerd door KBC Asset Management, bieden hiervoor een optimale oplossing. 4 De ambities van indexmatig beheer De tegenhanger van indexmatig beheer is actief beheer. Met een actief beheerde aandelenportefeuille tracht de beheerder een hoger rendement te behalen dan de markt. De doelstelling is verstandige aandelenselecties te maken en die aandelen op het juiste moment te kopen of te verkopen. De actieve beheerder neemt beslissingen op basis van de meest recente informatie. Hij/zij combineert fundamentele analyse met kwantitatieve technieken. Het doel is om, samen met de financiële analisten, de winnaars te kiezen uit de talrijke aandelen. Dat is een moeilijke opgave. Vooral op consistente wijze beter presteren dan de markt is op lange termijn een zware opdracht. Actieve fondsen kunnen voor bepaalde periodes uitmuntende resultaten voorleggen. Maar een goede prestatie in het ene jaar zegt niets over de te verwachten prestatie in het volgende jaar. De voorspelbaarheid is moeilijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat zelfs voor een fondsbeheerder die gedurende tien jaar een goed resultaat voorlegt, de kans erg klein is dat hij/ zij dat ook de volgende tien jaar kan realiseren. Met andere woorden, beter presteren dan de brede markt is op lange termijn erg moeilijk. Indexmatig beleggen gaat voort op het principe If you can t beat the market, join the market. Dat geldt zowel voor aandelen als voor obligaties. Dit principe hangt nauw samen met de efficiënte marktenhypothese. Die stelt dat in de prijs of de koers van effecten, zoals aandelen en obligaties, altijd alle toekomstverwachtingen, publieke en niet-publieke informatie dadelijk verwerkt zijn. De informatie waarover actieve beheerders en financiële analisten beschikken, heeft dan geen voorspellende waarde voor het toekomstige koersverloop van effecten. Bij de bekendmaking van een nieuw gegeven staan namelijk alle partijen in de markt op gelijke voet. Sommige zullen te optimistisch reageren op het nieuws, andere te pessimistisch. Maar de markt zal snel een nieuw prijsevenwicht bereiken. Alle informatie zit in de prijs vervat en alle toekomstige ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar. Hierdoor wordt het als actieve beheerder bijzonder moeilijk om op basis van publieke informatie consistent beter te presteren dan de markt. Indexmatig beheer daarentegen zal louter volgens de markt presteren en zou volgens bovenstaande hypothese op termijn het gemiddelde actieve fonds kunnen kloppen. Jarenlange ervaring van KBC Asset Management: een sterke troef voor indexmatig beheer KBC Asset Management heeft een ruime ervaring in indexmatig beheer. Al in 1987 richtte het zijn eerste indexmatig beheerde fonds op. Voor de individuele privé-belegger heeft KBC Bank als promotor tien indexmatig beheerde fondsen in zijn aanbod.

5 Institutionele beleggers hebben de keuze uit negen indexmatig beheerde fondsen. Het totale vermogen onder indexmatig beheer bedraagt 2 miljard euro. Een overzicht van de indexmatig beheerde fondsen waarvoor KBC Asset Management als beheerder is aangesteld, is terug te vinden in bijlage. Dat indexmatig beheer bij KBC Asset Management een succesverhaal is, kunt u afleiden uit de vele en gerenommeerde prijzen die de door KBC Asset Management beheerde fondsen hebben ontvangen. Waaronder: Morningstar Awards 2008, 1e plaats in de categorie Equities Eurozone Large Cap ; Standard & Poor s Fund Awards 2005 en Standard & Poor s Fund Awards 2007, 1e plaats in de categorie Equity Global over 1 jaar. Actief of indexmatig beheer? Of een combinatie van beide? Indexmatig beheer is interessant in (deel)markten waar een sterke vorm van marktefficiëntie geldt: de markt heeft er namelijk altijd gelijk. Daarnaast kan het in bepaalde niches of deelmarkten interessant zijn om voor actief beheer te kiezen. Actieve beheerders kunnen dan voor een meerwaarde zorgen, aangezien niet alle informatie in de koers vervat is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij: aandelen van kleine bedrijven (de zogenaamde small caps), aandelen uit opkomende markten, bedrijfsobligaties waar enkele (te) hoge debiteurenrisico s kunnen worden uitgesloten. Ook speelt het irrationele en uitvergrotende gedrag dat eigen is aan de financiële markten in het voordeel van actief beheer. Bij indexmatig beheer wordt dergelijk gedrag namelijk gevolgd, terwijl de actieve beheerder andere, meer rationele, keuzes kan maken. U kunt ook kiezen voor moderne portefeuillestructuren die een combinatie zijn van indexmatig en actief beheer. Dankzij het indexmatig beheerde gedeelte blijft uw risico ten opzichte van de markt binnen de perken, maar via het actief beheerde gedeelte kunt u inspelen op nichemarkten waar indexmatig beheer niet mogelijk is en aldus een hoger rendement dan de markt behalen. Deze aanpak wordt ook de core-satellite genoemd. Daarbij wordt een flink deel van uw totale portefeuille, de core, indexmatig beheerd. Deze core zal vooral beleggen in mature, efficiënte markten. Het overige deel, de satellietportefeuille, wordt actief beheerd. In dit satellietgedeelte kan de belegger tactische keuzes maken op basis van nieuwe opportuniteiten of aantrekkelijk geprijsde niches. Op die manier kunnen ook de minder efficiënte markten worden aangeboord. Een interessant toepassingsgebied voor indexmatig beheerde fondsen is het gebruik binnen bedrijfsoptieplannen. Sinds 2001 biedt KBC Bank een aandelengestructureerd optieplan op een bevek aan. Als onderliggend fonds is er keuze tussen aandelen uit de eurozone of de IN.flanders Index. KBC en Voka zetten voor de IN.flanders Index een samenwerking op. Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. De onderliggende index van IN.flanders weegt bedrijven volgens de tewerkstelling én de duurzaamheid van de bedrijven. Zo bekomt de belegger een internationaal gespreide portefeuille met een sterk Vlaams accent, die in 2005 en 2007 garant stond voor een Standard & Poor s Fund Award in de categorie 5

6 Equity Global. Een optieplan op een beleggingsfonds biedt diverse voordelen. De werknemer ontvangt een gespreide beleggingsportefeuille in plaats van een aandelenrisico enkel op het eigen bedrijf. Bijkomend beschikken niet-beursgenoteerde bedrijven en organisaties (KMO s, overheid, semioverheid) nu over de mogelijkheid om hun werknemers een interessant verloningspakket aan te bieden. Technieken bij het indexmatig beheer door KBC Asset Management Koop de markt: bepaling van de benchmark KBC Asset Management, als beheerder, kiest voor referentie-indices (benchmarks) die representatief zijn voor de markten. Veelal gaat het om beursindices, zoals de befaamde Morgan Stanley Capital Indices (MSCI). Dat zijn indices waarbij de marktkapitalisatie van de aandelen hun gewicht in de index bepaalt. Deze gevestigde waarde binnen de indices die de lokale grenzen overschrijden, heeft zijn consistentie en zijn modulaire opbouw als belangrijkste troeven. De verschillende MSCI regio-indices (bv. Europa, Zuidoost-Azië,...) gelden ook als mooi afgelijnde bouwblokken voor een wereldportefeuille. Beleggingsfondsen worden ook gekoppeld aan bekende beursindices zoals bijvoorbeeld de EURO STOXX 50, de Belgische BEL 20 of de Nederlandse AEX. Niet elke index voldoet aan de vereiste voorwaarden om een goede benchmark te zijn. KBC Asset Management beoordeelt elke index op diverse criteria zoals transparantie, consistentie, representativiteit, efficiëntie en liquiditeit. Op basis daarvan wordt de meest geschikte benchmark geselecteerd. Die index moet een goede weergave zijn van de markt die hij vertegenwoordigt (landen, regio s, sectoren, groei-/waardeaandelen, type obligatie, ratingklassen, ). Ook de kleinere aandelen moeten voldoende binnen een index vertegenwoordigd zijn. Houd de markt en volg de benchmark Bij de indexmatig beheerde fondsen belegt KBC Asset Management altijd bijna de volle 100% van het ingezamelde kapitaal. De positie in liquiditeiten wordt dermate geminimaliseerd dat zij de volgingsgraad van de index niet kan beïnvloeden. Verder staat men niet stil bij de vraag of het wel het juiste moment is om effecten aan te kopen. Men kiest er ook voor om een volledige kopie van de index aan te kopen (het zogenaamde full replication -principe), behalve voor de obligatiefondsen (zie verder). Eenmaal een positie als marktrepresentatief opgenomen is in de portefeuille, wordt deze zo lang mogelijk aangehouden. De rotatiegraad van de effecten in de portefeuille wordt altijd tot een minimum beperkt. De rotatiegraad is het aantal aandelen/obligaties dat binnen een bepaalde periode gekocht en verkocht wordt. Full replication versus sampling: een zorgvuldige overweging door de beheerder Het beleid van KBC Asset Management op het vlak van indexmatig beheer is gericht op full replication. De grote lijen van full replication zijn duidelijk: de index wordt volledig in de portefeuille gekopieerd. Het grote voordeel van deze methode is haar eenvoud en betrouwbaarheid. Door de index volledig te kopiëren, is het risico om af te wijken van de index vrijwel onbestaand. Het volledig kopiëren van een index kan hogere transactie- en bewaarkosten veroorzaken. Dat verklaart dat voor 6

7 bepaalde indices met een erg groot aantal effecten het geoorloofd is om te kiezen voor optimised sampling. Daarbij bepaalt een wiskundig optimaliseringsmodel een zo goed mogelijk staal van bedrijven of debiteuren uit de index, waarvan de koersontwikkeling maar een minimale afwijking vertoont tegenover de totale index. De tracking error is een maatstaf voor de afwijking in de rendementen van het indexmatig beheerde fonds ten opzichte van de rendementen van de gevolgde index. Een tracking error vertelt u dus in welke mate uw rendement kan afwijken van het rendement van de markt. Bij actief beheer is het risico om in grote mate van het marktrendement af te wijken veel groter. Onderstaande grafiek is een illustratie van een oefening gemaakt door het optimaliseringsmodel die de relatie van het aantal aandelen (horizontale as) in portefeuille en de kwaliteit van de opvolging van de index weergeeft (verticale as). Uit deze grafiek kan worden afgeleid dat bij een aantal van 300 aandelen de tracking error voldoende geminimaliseerd wordt. Bij indexmatig beheerde aandelenfondsen wordt gestreefd naar een maximale tracking error van 0,5%. KBC Asset Management gaat bij elk fonds na welke techniek de meest efficiënte is en kiest er daarom meestal voor om de index te kopiëren. Zeker bij de institutionele fondsen wordt gekozen voor de full replication : elke positie krijgt exact hetzelfde gewicht als in de index. Voor het indexmatig beheer van obligatieportefeuilles is een full replication strategie meestal niet de meest efficiënte strategie. Het grote aantal verschillende obligaties in de bench- Optimaliseringsmodel / tracking error 10% 9% 8% 7% Actief risico (=TE) tracking error 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Aantal aandelen in portefeuille 7

8 mark vormt een handicap. Hier past KBC Asset Management stratified sampling toe. De beheerder kiest dan per deelmarkt maar een beperkt aantal leningen, die toelaten het marktrendement voldoende dicht te benaderen. Inzake landenkeuze en looptijden streven we wel nauwgezet de index na. De toe- en uittredingen en het regelmatig vervallen van obligaties brengen transacties met zich mee. Die transacties zorgen voor voldoende mogelijkheden om de portefeuille in lijn te brengen met de index, zonder bijkomende kosten. Optimalisatie van de transactiekosten Om op transactiekosten te besparen overweegt KBC Asset Management elke beslissing tot een transactie zorgvuldig. De transactiekost wordt altijd afgewogen tegenover het risico (tijdelijk) van de benchmark af te wijken. De beslissing om een order al dan niet uit te oefenen, is altijd een afweging tussen een zekere transactiekost en de waarschijnlijke daling van de VAAR die erdoor bereikt zou worden. Deze VAAR staat voor Value at Active Risk en is het risico op een lager rendement ten opzichte van de index met een waarschijnlijkheid van bv. 5%. Actief risico wordt dus vermeden. Mogelijke afwijkingen van de te volgen referentie-indices worden proactief ingeschat door modellen. Deze risicoanalyse waarborgt een absolute minimalisering van indexafwijkingen voor uw indexmatig beheerde fondsen bij KBC Asset Management. In de praktijk zijn er maar twee aanleidingen voor beperkte aanpassingen in een indexmatig beheerde portefeuille: het kas- en liquiditeitenbeheer en de herschikking van de benchmark. In beide gevallen komt duidelijk het belang van kostenefficiëntie naar voren. Kasbeheer/Liquiditeitenbeheer Binnen het kasbeheer worden toekomstige geldstromen, zoals dividenden en inkomende bedragen, tijdig ingeschat op hun omvang en timing. Dat laat toe op alle transacties te anticiperen en orders vervolgens te bundelen, waardoor kosten bespaard worden. De fondsen zijn op die manier altijd quasi voor de volle 100% belegd tegen gunstige voorwaarden en de liquiditeitenpositie wordt verwaarloosbaar klein gehouden. Proactief beheer van liquiditeiten is van groot belang voor een verdere kostenbesparing. Door de bundeling van de orders kunnen de kosten namelijk gedrukt worden. Dagelijks gebeurt ook een gedetailleerde analyse van de inventariswaarde om de afwijkingen ten opzichte van de benchmark te controleren. Het vroeg ontdekken van de kleinste afwijking is een laatste schakel in de vergevorderde kwaliteitsbewaking binnen indexmatig beheer bij KBC Asset Management. Herschikking van de benchmark MSCI en andere indices worden regelmatig aangepast aan de actualiteit. De beheerders van indexmatig beheerde fondsen volgen deze herschikkingen op de voet. Ze herschikken de portefeuille om een optimale representatie van de markt te garanderen. Die herschikking gebeurt viermaal per jaar met daarbij één grote herschikking. Die is dan ook de grootste aanleiding voor het plaatsen van orders door de fondsbeheerder. De rotatie die dan gerealiseerd wordt in de portefeuille bedraagt ongeveer 10% en blijft dus relatief beperkt. Tussentijds zijn er ook beperkte aanpassingen in het kader van fusies, overnames en andere belangrijke bedrijfsgebeurtenissen. De beheerder anticipeert daarop waardoor de marktrepresentativiteit gewaarborgd blijft. 8

9 Voordelen van indexmatig beheer door KBC Asset Management Kostenvoordelen leveren mooie beleggingsresultaten op De indexmatig beheerde fondsen van KBC Asset Management zetten dankzij de aanpak van lage kosten door beperkte transacties en lage beheerlonen uiterst sterke prestaties neer. De rendementen liggen regelmatig hoger dan de te volgen referentie-indices, zelfs na aftrek van de beheers- en transactiekosten. De aanpak om de indexafwijkingen te beperken is succesvol: de afwijking beloopt daardoor maximaal enkele tienden van een procent in de portefeuille. Indexmatig beheer biedt u hierdoor een heel transparant rendement, overeenstemmend met dat van de markt. Er staan u staan dus weinig verrassingen te wachten. Een professioneel beheer Bij KBC Asset Management staat een centraal competentiecentrum Indexmatig Beheer in voor de indexfondsen. Dit gespecialiseerde beheerscentrum leunt nauw aan bij de kwantitatieve afdeling en is een belangrijke afnemer van wiskundige beheersmodellen en kwantitatief onderzoek. De medewerkers ontwikkelden intern vele benchmarkinstrumenten en heel wat software. Dankzij de hoge operationele efficiëntie wordt de lage kostenstructuur bereikt. Diverse processen zijn op een geautomatiseerde wijze met elkaar verbonden, zoals: het portefeuillesysteem, de controle van de beheersregels eigen aan de beleggingspolitiek van het fonds, de beheerinstrumenten voor liquiditeiten, de prestatiemeting, de orderoptimalisatie, de benchmarkinstrumenten. Een dergelijk model staat in de vakliteratuur gekend als full straight through processing : alle orders en informatie stromen via één ketting automatisch door naar hun eindverwerking. Optimalisering van het resultaat Fiscaliteit Indexmatig beheerde aandelenfondsen naar Belgisch recht hebben belangrijke voordelen op bekende, alternatieve formules in andere rechtstelsels, zoals bv. het Luxemburgse. Dankzij de Belgische internationale verdragen ter vermijding van dubbele belastingen op dividenden, recupereert het fonds buitenlandse heffingen. Dat kan oplopen tot 20 basispunten meer dan in bv. Luxemburg. Extra inkomsten KBC Asset Management voert ook een actief beleid van stock lending. Dat is het tussentijds uitlenen van aangehouden aandelenposities aan derde partijen. Deze praktijk is sinds 2006 door de Belgische wetgever toegelaten en leent zich uitstekend voor indexmatig beheerde fondsen. Dit uitlenen brengt huurinkomsten op die voor een extra rendement binnen het fonds zorgen. Optimalisatie transactiekosten KBC Asset Management laat het beheer van indexmatig beheerde fondsen op exclusieve wijze begeleiden door de beste internationale beurshandelaars. De selectie gebeurt voornamelijk op basis van de kosten die ze aanrekenen. Alleen voor de orderuitvoering gaan we contracten aan. Andere betalende diensten worden niet afgenomen. 9

10 Andere voordelen U volgt de markt zonder kopzorgen en zonder vragen over de aandelenen obligatieselectie. U hebt een heel sterk gespreide portefeuille. Het beheer levert u een transparante portefeuille, gemakkelijk te volgen m.b.v. de financiële media en bijzonder consistent. Via maandelijks geactualiseerde fondsenfiches en (half)jaarlijkse verslaggeving houdt u zich op de hoogte (zie De hoge liquiditeit biedt u heel wat flexibiliteit. Een strenge risicocontrole. Risico s bij indexmatig beheerde fondsen? De indexmatig beheerde aandelenfondsen zijn gevoelig voor de klassieke marktrisico s, bv. de blootstelling aan het gemiddeld beursrisico, want de beurs wordt nauwgezet gevolgd. De minimale tracking error zorgt ervoor dat het risico op afwijkingen ten opzichte van het rendement van de index beperkt is, maar verkleint het marktrisico niet. Er wordt evenwel geen risico van actief beheer aan toegevoegd (namelijk het risico op een minder rendabele aandelenselectie). De indexmatig beheerde obligatiefondsen omvatten eveneens het klassieke rente-, debiteuren- en inflatierisico. De door KBC Asset Management weerhouden referentie-indices hebben een relatief beperkt bedrijfs- en debiteurenrisico dankzij de grote spreiding over talrijke posities. De beste spreiding kan evenwel niet het algemeen beursrisico wegnemen. Zoals bij alle andere open fondsen is het belangrijk dat u als belegger eerst uw financiële plannen en doelstellingen uittekent, bij voorkeur met de hulp van uw adviseur in uw KBC-bankkantoor. KBC Bank is immers de promotor van deze indexfondsen. Hierbij is het vooral belangrijk uw tijdshorizon en uw risicoaversie te bepalen. Denk hierbij aan de tussentijdse koersschommelingen en het risico op kapitaalverlies. De keuze van de indices en de activaklassen die passen bij uw risicoprofiel bepalen in grote mate uw finaal rendement. KBC Bank biedt u hiertoe graag zijn actuele beleggingsstrategie aan, gemaakt op maat van uw risicoprofiel. Indexmatig beheerde fondsen vs ETF s : een afweging voor de professionele belegger ETF s of Exchange Traded Funds zijn beursgenoteerde (indexmatig beheerde) fondsen die de markt als aandeel aan de belegger wil verkopen. Ze worden ook trackers genoemd. Een ETF op bv. de MSCI-wereldindex kopieert de MSCI-wereldindex. Ze worden verhandeld als een aandeel en zijn erg liquide. In tegenstelling tot een indexfonds, dat verhandeld wordt tegen de netto intrinsieke waarde, wordt de prijs van een ETF door vraag en aanbod bepaald en kan die bijgevolg afwijken van de netto intrinsieke waarde. ETF s kunnen genieten van arbitragevoordelen, bv. door middel van opties en futures. Maar bij grondstoffen-etf s worden de contracten dikwijls doorgerold (verlengd) om de fysieke levering van de grondstoffen te vermijden. Doorrollen gebeurt door de openstaande positie te verkopen en een nieuwe positie te openen met een vervaldag die verder in de toekomst ligt. Dit doorrollen kan het rendement van de ETF onder druk zetten. Want als de prijs van de contracten stijgt naarmate 10

11 de vervaldag verder ligt (de markt is dan in contango ), moet de beheerder het contract verkopen tegen een prijs die lager is dan degene hij moet betalen voor het nieuw contract. Alleen als de prijs van de contracten daalt naarmate de vervaldag verder ligt (de markt is dan in backwardation ) leidt het doorrollen van de contracten tot een positief resultaat. De prijs van de verkochte contracten ligt dan namelijk hoger dan die voor de nieuwe contracten die gekocht worden. ETF s kunnen gezien worden als een aanvulling in een goed gediversifieerde portefeuille. Ze geven beleggers namelijk toegang tot moeilijk bereikbare markten. Opvallend is wel dat ETF s, in tegenstelling tot indexfondsen, op kleinere indices gebouwd worden. Bovendien is het aanbod van ETF s in obligaties of in vreemde munten vrij beperkt. Een leemte die indexfondsen kunnen invullen. ETF s volgen een index. Alle oorzaken van tracking error gelden dus evengoed voor ETF s, met het grote verschil dat de garantie dat de ETF de index perfect volgt, ontbreekt. Naast de eenvoudige ETF s, zijn er namelijk ook tal van synthetische ETF s, leveraged ETF s, short ETF s, waarbij de ETF niet langer de index volgt. Bij synthetische ETF s is het bovendien zo, dat de belegger, naast het marktrisico, ook een tegenpartijrisico loopt, gezien de onderliggende index geruild (geswapt) wordt met een tegenpartij. Dit zorgt er ook voor dat dergelijke producten niet langer de vereiste transparantie verschaffen. ETF s genieten van een lage kostenstructuur ten opzichte van actief beheerde fondsen. Een analyse van het totale kostenplaatje leert dat het kostenniveau bij ETF s wel hoger kan uitvallen dan bij de indexmatig beheerde fondsen beheerd door KBC Asset Management, onder meer door de noteringskost van ETF s. Daarnaast zijn ook het makelaarsloon en de beursbelasting, die wel betaald moeten worden bij het aan- en verkopen van de ETF s maar niet bij het aan- en verkopen van indexfondsen, een belangrijke kost. Ten slotte hebben de indexmatig beheerde fondsen (naar Belgisch recht) beheerd door KBC Asset Management een belangrijk fiscaal voordeel, gezien zij de dividenden in het fonds kunnen kapitaliseren en niet moeten uitbetalen, zoals bij ETF s. Bij het uitbetalen van dividenden moet namelijk roerende voorheffing betaald worden. 11

12 BIJLAGE: Overzicht van de indexfondsen 1 beheerd door KBC Asset Management In deze bijlage vindt u een overzicht van de indexmatig beheerde fondsen waarvoor KBC Asset Management als beheerder is aangesteld. Dit aanbod van indexfondsen biedt elk type belegger een mooie opportuniteit. Gemeenschappelijk aan al deze beleggingsfondsen: Dagelijkse berekening van de nettoinventariswaarde. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: max. 5%. Beursbelasting bij uittreding kapitalisatieklasse: 1% (max euro). Roerende voorheffing op coupons dividendgerechtigde klasse: 21%. Afhankelijk van de individuele situatie van elk belegger kan de roerende voorheffing worden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%. Voor alle institutionele en retailcompartimenten is er steeds een kapitalisatieklasse beschikbaar, die vermijdt dat de belegger roerende voorheffing betaalt op uitbetaalde dividenden. Meerwaarden binnen de aandelencompartimenten zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. Meerwaarden en dividenden binnen de obligatiecompartimenten zijn onderworpen aan roerende voorheffing. De financiële dienst wordt verzorgd door KBC Bank, CBC Banque en Centea waar ook het prospectus, het document essentiële beleggersinformatie en het laatste periodieke verslag van deze compartimenten beschikbaar zijn. Overzicht van de indexfondsen beheerd door KBC Asset Management: Type product Doelpubliek: retailcliënten Doelpubliek: institutionele cliënten Plato Institutional Index Fund (5) KBC Institutional SRI Funds (2) KBC Select Investors (2) X X X KBC Multi Track (3) KBC Index Fund (6) IN.flanders Index Fund X X X 1: De hier bedoelde fondsen zijn compartimenten van beveks of van een gespecialiseerd investeringsfonds. 12

13 Indexmatig beheerde fondsen voor institutionele cliënten Plato Institutional Index Fund is een bevek naar Belgisch recht en omvat vijf aandelencompartimenten die elk hun respectievelijke MSCI regio-index volgen. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde van deze compartimenten kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Toetredingskosten 3,125%, uittredingskosten 0,075% (met uitzondering van het compartiment Emerging Markets Equity: respectievelijk 3,25% en 0,20%). PLATO INSTITUTIONAL INDEX FUND Euro Equity in aandelen van bedrijven uit de eurozone. Het wordt beheerd t.o.v. de benchmark, de MSCI EMU, met een minimale tracking error. Plato Institutional Index Fund European Equity in aandelen van Europese bedrijven. Het wordt beheerd ten opzichte van de benchmark, de MSCI Europe, met een minimale tracking error. Plato Institutional Index Fund North American Equity in aandelen van Noord-Amerikaanse bedrijven. Het wordt beheerd ten opzichte van de benchmark, de MSCI North America, met een minimale tracking error. Plato Institutional Index Fund Pacific Equity in aandelen van bedrijven uit de regio van de Stille Oceaan. Het wordt beheerd ten opzichte van de benchmark, de MSCI Pacific, met een minimale tracking error. Plato Institutional Index Fund Emerging Markets Equity in aandelen van bedrijven uit ontluikende markten. Het wordt beheerd ten opzichte van de benchmark, de MSCI Emerging Markets, met een minimale tracking error. KBC Institutional Fund is een bevek naar Belgisch recht en omvat twee aandelencompartimenten die de mogelijkheid bieden om te kiezen voor een duurzaam indexmatig beleggingsproduct. In dit type producten wordt een index zo nauw mogelijk gevolgd, binnen de grenzen van het duurzaam universum. Dit universum wordt in samenspraak met een Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse bepaald op basis van een set van duurzaamheidscriteria: economisch beleid op lange termijn, ondernemingsbestuur, milieu, intern sociaal beleid en mensenrechten en internationale arbeidsnormen. De volatiliteit van de netto-inventariswaarde van deze compartimenten kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Toetredingskosten 3%, uittredingskosten 0%. KBC Institutional Fund SRI World Equity Het compartiment streeft ernaar het verloop van de benchmark, de MSCI World Net Return index, zo dicht mogelijk te benaderen, doch enkel door gebruik te maken van aandelen uit het duurzame KBC-universum (omvat ongeveer 40% van de aandelen van de MSCI World). KBC Institutional Fund SRI Euro Equities Het compartiment streeft ernaar het verloop van de benchmark, de MSCI EMU Net Return index, zo dicht mogelijk te benaderen, doch enkel door gebruik te maken van aandelen uit het duurzame KBC-universum (omvat ongeveer 40% van de aandelen van de MSCI EMU). 13

14 KBC Select Investors is een SIF (een gespecialiseerd investeringsfonds) naar Luxemburgs recht en omvat twee obligatiecompartimenten die de mogelijkheid bieden om passief te investeren in een portefeuille van overheidsobligaties uit de EMU-zone. KBC Select Investors Passive Euro Government Bonds. Het compartiment wordt beheerd ten opzichte van de benchmark, de JPM EMU Government Bond Index, met een minimale tracking error. KBC Select Investors Passive Inflation Linked Euro Government Bonds. Het compartiment wordt beheerd ten opzichte van de benchmark, de JP Morgan Euro Linked Securities Index 1-10, met een minimale tracking error. Customizing: Bij indexmatig beheer bestaat ook de mogelijkheid tot customizing door KBC Asset Management, op maat van de institutionele belegger. U stelt uw passieve portefeuille in grote mate zelf op. Daarbij kan gedacht worden aan het uitbreiden van de aangeboden diensten: ESOP (Employee Stock Option Plan), specifieke regio- of sectoreisen, waarden die aan specifieke duurzaamheidscriteria voldoen, Voor de institutionele aandelenfondsen bestaat er een aparte institutionele aandelenklasse. Het resultaat hiervan is dat de taks voor institutionele beleggers maar 0,01% bedraagt in plaats van 0,08%. Om van dit voordeel te kunnen genieten, moet men evenwel voldoen aan de wettelijke voorwaarden om als institutionele belegger erkend te worden. Indexmatig beheerde fondsen voor retailcliënten KBC Multi Track is een bevek naar Belgisch recht en omvat diverse compartimenten die elk een specifieke landenindex volgen. Voor al deze compartimenten geldt dat de volatiliteit van de netto-inventariswaarde hoog kan zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Toetredingskosten 2,00%, uittredingskosten 0%. KBC Multi Track Belgium in aandelen van Belgische bedrijven. De samenstelling van de benchmark, de BEL 20-index, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. KBC Multi Track Netherlands in aandelen van Nederlandse bedrijven. De samenstelling van de benchmark, de AEX-index, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. KBC Multi Track Germany in aandelen van Duitse bedrijven. De samenstelling van de benchmark, de MSCI Germany, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. KBC Index Fund is een bevek naar Belgisch recht en omvat diverse compartimenten verdeeld over de verschillende grote wereldregio s (5 aandelencompartimenten, 1 obligatiecompartiment). Voor al deze compartimenten (met uitzondering van de compartimenten Japan en Euroland Bonds) geldt dat de volatiliteit van de netto-inventariswaarde hoog kan zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Toetredingskosten 2,00%, uittredingskosten 0%. 14

15 KBC Index Fund Euroland in aandelen van bedrijven uit de eurozone. De samenstelling van de benchmark, de EURO STOXX 50 index, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. KBC Index Fund Europe in aandelen van Europese bedrijven. De samenstelling van de benchmark, de MSCI Europe, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. KBC Index Fund United States in aandelen van Amerikaanse bedrijven. De samenstelling van de bench-mark, de MSCI USA Net Returnindex, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. KBC Index Fund Japan in aandelen van Japanse bedrijven. De samenstelling van de benchmark, de MSCI Japan Net Return-index, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. KBC Index Fund World in een wereldwijde selectie van aandelen. De samenstelling van de benchmark, de MSCI World, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. KBC Index Fund Euroland Bonds in Europees gespreide obligaties in euro. De samenstelling van de benchmark, de JP Morgan EMU Government Bond-index, wordt zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. IN.flanders Index Fund is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht IN.flanders INDEX FUND. Het compartiment belegt in een internationaal gespreide korf van aandelen en volgt zo getrouw mogelijk de samenstelling van de IN.flanders index. De selectie en de bepaling van het gewicht in de index gebeurt op basis van volgende criteria: 1) voor Vlaamse ondernemingen: het aantal werknemers en de groei van het aantal werknemers wereldwijd; 2) voor andere ondernemingen: het aantal werknemers en de groei van het aantal werknemers in Vlaanderen. In het gewicht wordt bovendien de score op het intern sociaal beleid alsook de globale score op het duurzaam en maatschappelijk verantwoorde karakter van de ondernemingen in rekening gebracht. De volatiliteit van de nettoinventariswaarde kan hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. Toetredingskosten 2,00%, uittredingskosten 0%. Deze brochure heeft een publicitair karakter, is enkel bestemd voor institutionele beleggers en mag niet worden beschouwd als gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele omstandigheden van elke cliënt en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. 15

16 Wij spreken uw taal. Hebt u nog vragen over uw bankzaken of verzekeringen? Praat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-verzekeringsagent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: KBC-Telecenter Schoenmarkt Antwerpen Fax Alle verrichtingen van KBC Bank NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is in alle KBC-bankkantoren. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel, FSMA A. Verantwoordelijk uitgever: Alexander Wolfers KBC Asset Management NV, Havenlaan 6, 1080 Brussel, België.

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

EXCHANGE TRADED PRODUCTS

EXCHANGE TRADED PRODUCTS ETF EDGE EXCHANGE TRADED PRODUCTS Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE Rapport V2014-02 Laatste update: 23 februari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie