19 de maritiem symposium Impact van de Europese Unie op de Europese haven en maritieme sector. Zeevervoer binnen Europa: intern of internationaal?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 de maritiem symposium Impact van de Europese Unie op de Europese haven en maritieme sector. Zeevervoer binnen Europa: intern of internationaal?"

Transcriptie

1 19 de maritiem symposium Impact van de Europese Unie op de Europese haven en maritieme sector Zeevervoer binnen Europa: intern of internationaal? Gent, 29 april 2015 Hilde Bruggeman NAVES / ECASBA Introductie 1

2 Introductie FONASBA: The international shipbrokers and ship agents association, opgericht in 1969 met alsdoel: To promote and protect the professions of shipbrokers and ship agents worldwide ECASBA: The European committee of FONASBA, opgericht in 1993 met als doel: To represent the views of the European Community shipbrokingand ship agency professions to the EU institutions NAVES: De Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en - makelaars van België VZW Opgericht in 1969 door de 5 verenigingen op havenniveau: Antwerpen, Brussel, Gent, Oostende/Nieuwpoort, Zeebrugge Overzicht 1. De scheepsagent 2. De Europese interne markt 3. Short Sea in Europa 4. Europa beleid short sea promotie en uitbouw netwerken interne markt 5. Besluit 2

3 De scheepsagent vertegenwoordiger in haven van één of meerdere rederijen in naam en voor rekening van de opdrachtgever of principaal als agenten van ; as agentsfor - as agentsfor& on behalfof centraal contactpunt voor rederij, schip, autoriteiten, takenpakket operationeel, administratief en commercieel doet alle aangiftes onderscheid met andere tussenpersonen/beroepen in haven De Europese interne markt definitie/gevolgen Definitie - Artikel 26.2 VEU-verdrag De interne marktomvateenruimtezonderbinnengrenzenwaarinhet vrijeverkeervan goederen, personen, dienstenen kapitaalis gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen. = Eenheidsmarkt, gemeenschappelijke markt, Europese BINNENmarkt Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal Douane-unie Gemeenschappelijk beleid o.a. op landbouw- & handelsgebied Havens situeren zich aan buitengrenzen!!! 3

4 De Europese interne markt evolutie Interne markt verder uitgebreid en uitgediept 1968: afschaffing douanegrenzen + gemeenschappelijk douanetarief tussen B-NL-LUX-FR-D-IT 1993 (Single European Act): afschaffing fysieke, technische en taksgerelateerde grenzen tussen lidstaten : toetredingsverdragen 1990: Schengen controle buitengrenzen Europa van 6 naar 28 waarvan 23 maritieme lidstaten groeiend belang van short sea shipping 4

5 Short Sea in Europa definitie/kenmerken Definitie the movement of cargo and passengers by sea between ports situated in geographical Europe or between those ports and ports situatedin non-european countries havinga coastline on the enclosed seas bordering Europe Kenmerken intra-europees maar ook daarbuiten linercarriers (feedering from hubs), trampers ( taxi s van de zee ), deepseecarriers (feedering from hubs met eigen schepen = 20% van pure intra-europese SSS) allerlei cargo, voornamelijk bulk, steeds meer containers schepen van klein naar groot 5

6 Short Sea in Europa - definitie/kenmerken (2) Wist je dat? km of 2/3 de van de Europese buitengrenzen kust is? dat zich daar ca port terminals bevinden? geen enkel punt in de EU verder dan 650 km van zee verwijderd ligt? van Gijon naar Gothenburg over zee 736 kilometer korter is dan over land? Short Sea in Europa definitie/kenmerken (3) Milieuvriendelijk Low sulphur reglementering CO2 uitstoot per vrachtton/km Schip 3-10 gram Trein gram Truck gram Vliegtuig gram Nadelen? traag, weinig flexibel, frequentie (tramping), protectionistisch. Slechte reputatie. 6

7 Short sea in Europa belang Intra-Europees 37,4% short sea tegenover 44,7% weg, 10,9% spoor, 4% binnenvaart, 3,1% pijplijn Vanuit België 55,7% short seategenover 44,3% deepsea, Haven Gent lichte stijging in 2014: plus 1% 67,5% of meer dan 2/3 de van alle zeevervoer ex Gent 10 de belangrijkste Europese short seahaven droge bulk Europa beleid Short Sea visie vroeger initiëel(verdrag van Rome /common transport policy) geen visie omtrent intra-europees zeevervoer en short sea algemeen pas rond 1995trekt short seade aandacht van Europa aanvankelijk werkt men rond promotie en uitbouw netwerken 2003 Programma voor de bevordering van SSS 2010 White paper on Transport program for the promotion of shorts sea 7

8 Europa beleid Short Sea visie vandaag "Europe is faced with major challenges in terms of rising congestion and pollution. We need short sea shippingto fulfil its potential and provide a low cost, environmentally-friendly transport solution, taking more goods off lorries and off our congested roads. We are proposing innovative tools to cut red tape and help make the shipping sector a more attractive alternative for customers looking to move goods around the EU. Siim Kalas European Commissioner for Transport Europa beleid Short Sea Promotie & netwerken: projecten ESN -Europees Short Sea Netwerk promotiebureaus, expertise, uitwisseling informatie Marco Polo I en II financieringsprogramma modal shift projecten Motorways of the Seas = onderdeel van TEN-T Trans European Transport Network & CEF Connecting Europe Facility programma ontbrekende infrastructuur tussen lidstaten (corridors ) subsidiëert projecten (budget = 26 miljard euro) 8

9 Europa beleid Short Sea Promotie & netwerken: MoS MoS Motorways of the Sea deel TENT-T new intermodal maritime based logistics chains 4 corridors (belangrijke short sea scheepsroutes): Western Europe MoS Sea of South-East Europe MoS Baltic Sea MoS Sea of South-west Europe Europa- beleid Short Sea Promotie & netwerken: MoS Gent-Gothenburg jan dec 2015 totale kost ca. 19 miljoen euro met 20% EU subsidie DFDS-group / terminal Gothenburg 6 afvaarten/week scrubbers 3 schepen intermodal terminal equipment traffic management systeem 9

10 Europa- beleid Short Sea Promotie & netwerken - Resultaat? TIME/REP_ MAR European Union (28 countries) European Union (27 countries) European Union (25 countries) European Union (15 countries) Belgium ,901,741 2,882,120 2,811,765 2,708, , ,989,144 2,972,927 2,901,930 2,795, , ,076,280 3,055,566 2,985,578 2,881, , ,105,201 3,084,401 3,012,037 2,905, , ,730,655 2,713,616 2,661,214 2,557, , ,876,437 2,859,348 2,806,765 2,685, , ,997,159 2,982,913 2,927,189 2,796, , ,992,036 2,979,678 2,922,347 2,791, , ,005,125 2,992,386 2,929,600 2,801, ,624 Europa beleid Short Sea Promotie & netwerken - resultaat? (2) Stijging aantal vrachttonnen short sea per jaar, doch geen explosieve stijging wegvervoer stijgt verhoudingsgewijs meer (Investeringskost versus resultaat?) Want tussen droom.. En werkelijkheid.. staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.. 10

11 28/04/2015 Want tussen droom.. En werkelijkheid.. staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. 11

12 Europa beleid Short Sea interne markt Europa weetnu waarhet schoentje wringt: Since 1992, the Single Market has brought tremendous benefits and created new opportunities. But free movement of goods, services, capital and people does not always happen smoothly. There is no truly integrated European marketin some fields. Pieces of legislation are missing. And administrative obstacles and lacking enforcement leave the full potential of the Single Market unexploited. Europa beleid short sea interne markt (2) Pas de laatste jaren werkt men rond gelijkschakeling van short sea binnen de interne markt qua procedures en formaliteiten t.o.v. andere modi 2009 European Maritime Transport Space without barriers 2012Single Market Act II keyaction 2 Establishing a true Single Market for maritime transport by no longer subjecting EU goods transported between EU seaports to administrative and customs formalities that apply to goods arriving from overseas ports Blue Belt Communication 12

13 Europa beleid Short Sea interne markt (3).. staan wetten in de weg (1) Schepen die tussen havens op Europees grondgebied reizen, worden beschouwd als dit verlaten te hebben wanneer zij de territoriale wateren bereiken (2) Communautaire goederen aan boord van schepen die tussen havens op Europees grondgebied reizen buiten territoriale wateren, verliezen hun communautaire status Gevolg: Veelvuldige & tijdrovende formaliteiten in haven (1) administratief (2) douane Europa beleid Short Sea Interne Markt: projecten Met betrekking tot formaliteiten administratief Maritime Single Window Met betrekking tot formaliteiten douane Blue Belt 13

14 28/04/2015 Europa beleid Short Sea Interne markt: Maritime Single Window Huidige situatie: Geen gelijkschakeling formaliteiten in de lidstaten, zelfs niet binnen 1 lidstaat Betrokken overheden hebben eigen manier van werken, eigen versies van standaardformulieren en eigen systemen Verschillende manieren van indienen: papier, fax, (met pdf), elektronisch. Steeds opnieuw ingeven van dezelfde basisinformatie Dezelfde gang van zaken bij vertrek als bij aankomst schip 14

15 Europa beleid short Sea Interne markt MSW (2) Maritime Single Window richtlijn 2010/65 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten = Verplichting voor alle lidstaten, individueel te implementeren = In werking 1/6/2015??? Principes: elektronisch uniek loket slechts 1 maal Europa beleid short Sea Interne markt MSW (3) Implementatie België rond bestaande systemen o.a. Central Broker System Input via haveninformatiesystemen ENIGMA, APICS, ZEDIS Ondersteuning elektronische berichten(zodra geïmplementeerd) Verregaande gelijkschakeling Nieuwe schermen (ISPS, bemannings-/passagierslijsten, MDH) Terugkoppeling bevoegde autoriteiten Only once principe: Eénmalige opgave gegevens (vb. scheeps- en verblijfsinformatie) Overname gegevens vanuit vorige aanloop(vb. ISPS-gegevens) Hergebruik uit andere meldingen (vb. vorige aanloophavens) 15

16 Europa beleid short Sea Interne markt MSW (4) Evaluatie geen harmonisatie van nationale voorschriften lokale varianten van FAL-formulieren, taalgebruik, niet aangepakt niet overal implementatie op nationaal niveau doch enkel op niveau van haven(s) informatie gedeeld op nationaal niveau of (later?) ook met andere lidstaten (MSW2MSW)? geen functionele & technische standaarden voor interface operatoren wat is verhouding MSW met National Single WindowDG TAXUD? meer werk dan manuele aangifte? bezorgdheid confidentialiteit van commerciële en persoonlijke gegevens sommige autoriteiten werken tot op vandaag nog ambachtelijk Europa beleid short Sea Interne markt Blue Belt "The Blue Belt will bring the single market to the seas. The proposed measures will greatly benefit shipping as they will reduce costs, simplify administration, facilitate trade and create a level playing field between all types of transport. At the same time this will simplify customs' work so they can better target security risks and focus on protecting our citizens and businesses. Algirdas Semeta, European commissioner for taxation and customs union

17 Europa beleid short Sea Interne markt Blue Belt (2) Huidige situatie van haven in lidstaat A naar haven in lidstaat B bij aankomst in haven lidstaat B: - dienen goederen geïdentificeerd als uniegoederen of echte niet-uniegoederen (douanestatus) Tenzijregular shipping linesvergunning voor vereenvoudigde manifest procedure (art. 447/448 CTDW - Verordening 177/2010) Echtergeen oplossing voor infectedvessels ( door aanloop niet-unie haven) met gemengde vracht (uniegoederen en nietuniegoederen), zelfs niet voor FROB (freight remaining on board) Entry Exit EU Intra EU EU Re-enter EU EU Non EU Calling intermediate third country 17

18 Europa beleid short Sea Interne markt Blue Belt (3) Principes Blue Belt (1) vereenvoudiging van de vergunning RSL - termijn vergunning 15 dagen i.p.v. 45 (done) - pro-actief vergunning voor toekomstige havens (done) Opm. : RSL blijft behouden onder UCC (2) Oplossing voor infectedvessels met gemengde vracht (+ op regelmatige basis via niet-uniehavens) = e-manifest met douanestatus als onderdeel van gebruikelijke douanemanifest uniegoederen kunnen bij aankomst worden vrijgegeven Europa beleid short Sea Interne markt Blue Belt (4) Voorafgaandelijk proefproject EMSA European Maritime Safety Agency met behulp van SafeSeaNet (Monitoring en informatiesysteem voor de zeescheepvaart) 251 schepen mogelijk douane tijdig /accuraat informatie over scheepsbewegingen te geven eveneens legal gap analysis om probleem infectedvessels op te lossen is wijziging communautaire wetgeving nodig 18

19 Europa beleid short Sea Interne markt Blue Belt (5) E-manifest voor infectedvessels = Problematisch, verworpen door verschillende lidstaten safety& security risk assessment bij aankomst betrokkenheid douane-autoriteiten in niet-eu landen geen rekening met exportprocedures Stand van zaken vandaag combinatie Proof of Union System (PoUS) (identificatie goederen & indicator douanestatus) en customs goods manifest (bewijs douanestatus) PoUSop verschillende manieren mogelijk (T2L, nieuw concept Authorised issuor ) Meer tijd nodig om uit te werken, los van UCC Europa beleid short Sea Interne markt Blue Belt (6) Evaluatie Aanpassingen aan RSL zijn goede zaak Douane bij SSS blijft complexer dan bij andere vervoersmodi Evolutie naar afzonderlijk customsgoodsmanifest i.p.v. geïntegreerd e-manifest verzwaart procedure Afstemming met gegevens vereist in FAL2, manifest (temporary storage declaration)? PoUSbestaat uit common respository op EU-level, hoe consulteerbaar door douane lidstaten? Alternatief bewijs communautaire status i.g.v. controle mogelijk? 19

20 en praktische bezwaren. Havens:efficiëntie, capaciteit en productiviteit, investeringen infrastructuur en IT-technologieën, organisatie havenarbeid en andere havendiensten (loodsen, slepers, sluizen, ), kostprijs havenaanloop (cfr. PEC-pilot exemption certificates),. Link haven / hinterland, integratie in de intermodal chain Reders:Investeringen (schepen, IT-technologieën, security & safety, milieuvereisten cfr. aanpassingen schepen) vrachtprijs Aard en kenmerken transportmodus Wat is er nog? Gecoördineerde inspecties door verschillende autoriteiten in haven Guidelinesdocumentaire controles fytosanitaire/veterinaire producten Gebruik van het Engels als 2de officiële administratieve taal Toekennen van PEC s - Pilot exemption certificates Verdere uitwerking van e-maritime, e-freight Vereenvoudigingregels bijintermodal carriage of dangerous goods Uitzondering op Ballast Water Management Convention 20

21 Besluit Moeizaam proces van internationale naar interne markt Aanpak van Europa is goed maar alles kan beter? Europa blaast soms warm en koud tegelijk Onvoldoende coördinatie / overleg tussen bevoegdheidsgebieden Europa Te weinig impact assessment vooraf, resultaten missen hun doel Veelbelovende initiatieven afgezwakt bij concrete uitwerking Weinig aandacht voor harmonisatie binnen lidstaten (afdwingen) Te weinig eigenaars van dossiers bij de Commissie, teveel slimmeriken, te weinig praktijkmensen? Besluit (2) Change of mindset bij lidstaten is nodig Ongefundeerd wantrouwen van douane in sommige lidstaten t.o.v. betrouwbare partijen Onredelijk vasthouden van douane in sommige lidstaten aan eigen procedures en zelfs wetgevingen DGMOVE wikt, DGTAXUD beschikt? Maar ook andere overheden zijn soms in hetzelfde bedje ziek Er is ruimte voor verbetering maar volledige gelijkschakeling met andere transportmodi is utopisch? 21

22 Vragen? 22

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

C-Infrastructuur & Vervoer

C-Infrastructuur & Vervoer C-Infrastructuur & Vervoer Markt, technologie en toekomstige thema s Auteur: Chris Maliepaard Versie: 1.0 Datum: 1 december 2014 Status: Definitieve versie Versieoverzicht Versie Datum Reflectiegroep Commentaar

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE DGM Netherlands is back in business! CARGO ENGLISH VERSION AVAILABLE ONLINE

Nadere informatie

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms

nummer 8 mei 2007 [ Zijn kinderrechten een modegril? ] Zijn Kinderrechten Kinderrechtenverdrag meerderjarig Veerle De Roover & Sven Rooms Zijn Kinderrechten een MOdegril? Kinderrechtenverdrag meerderjarig?door Veerle De Roover & Sven Rooms nummer 8 mei 2007 www.mo.be MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Jeugdwerk leert je wat

Jeugdwerk leert je wat Jeugdwerk leert je wat Themadossier rond het erkennen van niet-formele leerervaringen. Voorstelling van drie Europese instrumenten om ervaringen en competenties uit het jeugdwerk zichtbaar te maken. Een

Nadere informatie

Ricoh Process Efficiency Index Juni 2011

Ricoh Process Efficiency Index Juni 2011 Ricoh Process Efficiency Index Juni 11 Uitgevoerd in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, de Noordse landen (Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken), Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Fietsen door het kunstenveld naar morgen

Fietsen door het kunstenveld naar morgen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Fietsen door het kunstenveld naar morgen Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een onderdeel

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

I n h o u d. A m a r i s J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 AMARIS JAARVERSLAG 2014. Pagina INHOUD... 02 INLEIDING... 03 PORT COMMUNITY...

I n h o u d. A m a r i s J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 AMARIS JAARVERSLAG 2014. Pagina INHOUD... 02 INLEIDING... 03 PORT COMMUNITY... A M A R I S J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 AMARIS JAARVERSLAG 2014 A m a r i s J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 I n h o u d INHOUD... 02 INLEIDING... 03 PORT COMMUNITY... 04 SCHEEPVAART... 05 BEDRIJFSINFORMATIE...

Nadere informatie

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek 15 januari 2015 INLEIDING SAMEN WERKEN AAN EEN SLIMMER GEREGELDE LOGISTIEK In de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L) werken overheden, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden

Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden Strategie en doelbereiking van Nederlandse provincies in Europa Marcel Kiers i Promotiecommissie Prof. dr. S.A.H. Denters (promotor) Prof. dr. R.A. Wessel

Nadere informatie

GOED BESTUUR VOOR DE WADDEN

GOED BESTUUR VOOR DE WADDEN GOED BESTUUR VOOR DE WADDEN EEN ESSAY OVER DE ORGANISATIE VAN DUURZAAMHEIDSBESLUITVORMING Theo (Th.A.J.) Toonen Jos (A.A.M.F.) Staatsen Leiden/ Oude Wetering/ Haarlem, februari 2004 Essay over de Bestuurlijke

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK

Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk MASTERCLASS BREAKBULK ONZE KENNIS IS UNIEK, ONZE REPUTATIE IJZERSTERK Een gespecialiseerde opleiding voor iedereen die zijn breakbulkkennis wil optimaliseren

Nadere informatie

Klimaatdijk Een verkenning

Klimaatdijk Een verkenning Klimaatdijk Een verkenning KvK rapportnummer KvK 011/09 Klimaatdijk Een verkenning Auteurs M. Hartog 1) J.M. van Loon-Steensma 2) H. Schelfhout 3) P.A. Slim 4) A. Zantinge 1) 1) Grontmij Nederland bv 2)

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie