Synchronisatie bewegwijzering LF-routes en Knooppuntroutes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Synchronisatie bewegwijzering LF-routes en Knooppuntroutes"

Transcriptie

1 Synchronisatie bewegwijzering LF-routes en Knooppuntroutes Tracé Alle LF-routes dienen geheel samen te vallen met de tracering van het fietsroutenetwerk. Synchronisatie van de bewegwijzering houdt in: 1. Op alle dragers in de LF-route waarop een LF-bord is aangebracht dient ook een route- of knooppuntbord van de knooppuntroutes aangebracht te worden. 2. Op alle dragers in de LF-route waarop een route- of knooppuntbord is aangebracht dient ook een LF-routebord te worden aangebracht. Uitzondering hierop zijn de borden met de tekst u nadert knooppunt Bij dit bord wordt (als er geen sprake is van richtingverandering) geen LF-bord geplaatst. 3. LF-routeborden en fietsroute-en knooppuntborden moeten altijd op dezelfde drager worden aangebracht. 4. LF-routeborden dienen in principe boven de fietsrouteborden te worden geplaatst. 5. De pijlrichtingen van de LF-routeborden en de fietsrouteborden van het knooppuntnetwerk op dezelfde drager dienen gelijk te zijn. 6. De LF-routes dienen apart aangeleverd te worden in een shapefile dat kan worden in gelezen in ArcGIS, versie 9.3. Materiaal Alle borden dienen, voor zover van toepassing te voldoen aan de RVV 1990, NENE-EN en NEN 3381*. Bovendien dienen de borden voorzien te zijn van een qualisign label. De leverancier dient een schriftelijke garantie af te geven dat de borden 10 jaar kleurecht en slijtvast zijn. De kleur op de borden is volledig aangebracht door zeefdrukprocedé op het bord zelf. Borden Er wordt gebruik gemaakt van 2 formaten borden: 1. Afmeting 300x380 mm. Deze borden zijn gemaakt van aluminium en hebben een dubbel omgebogen rand van 25x25 mm (DOR borden). Deze borden worden gebruikt binnen de bebouwde kom en in onoverzichtelijke situaties buiten de bebouwde kom. Voor technische specificaties zie: eisen aan routeborden. 2. De borden met een afmeting van 150x 190 mm zijn gemaakt van kuststof of aluminium. Als het formaat van de borden voor het knooppuntnetwerk hier vanaf wijkt, mag na overleg met Fietsplatform het formaat afwijken van de standaard. Deze kleine borden dienen gemonteerd te worden op bermplanken, in een passende uitsparing met 4 one way schroeven of popnagels. De bermplank dient stevig in de grond verankerd te worden. Bermplanken met kleine borden worden gebruikt bij overzichtelijke situaties buiten de bebouwde kom. Voor technische specificaties zie: eisen aan routeborden.

2 Eisen aan de routeborden: Borden voor op bermpalen: afmeting 150x190 mm. en circa 1 cm. uit de hoeken (dus op 4 plaatsen) te zijn doorboord. Als formaat van de borden voor knooppuntnetwerk hier vanaf wijkt, mag na overleg met Fietsplatform het formaat afwijken van de standaard. Kleur voor alle borden: witte achtergrond met donkergroene tekst en donkergroene bies. In witte uitsparing de tekst Fietsplatform aan bovenrand bies. Kleur groen gelijk aan kleur groen op borden van het knooppuntnetwerk in het betreffende gebied. Gebruikelijk voor recreatief fietsen is: RAL: 6029 / PMS: 349C Alle borden moeten worden voorzien van een blanke, harde, UV en weerbestendige anti graffiti lak. Alle borden dienen bestand te zijn tegen het meerdere malen verwijderen van aangebrachte graffiti en stickers met de daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen Alle borden dienen gecentreerd op palen aangebracht te worden Dor Borden dienen bevestigd te worden aan flespalen of lantaarnpalen. Voor flespalen geldt: borden met enkele of dubbele (rug-aan-rug) beugels bevestigen. Voor lantaarnpalen geldt: bevestiging met slangenklemmen met torques. Tussen beugel of klem en de paal dient tape aangebracht worden. Daarmee kan het bord zo vast worden gedraaid dat deze moeilijk verdraaid kan worden; de tape voorkomt tevens corrosie van de paal. Afwijkingen op dit punt zijn in overleg mogelijk. Indien borden ontworpen moeten worden, wordt het Fietsplatform eigenaar van deze ontwerpen en ontvangt de ontwerpen digitaal in zowel een EPS al een JPG bestand. Voor alle borden die worden geplaatst dient het ontwerp vooraf door het Fietsplatform goedgekeurd te worden. Flespaal Lengte 3300 mm Flespaal is opgebouwd uit een onderstuk diameter 76x1800 en een bovenstuk van 48x1500 mm Stalen flespaal in en uitwendig thermisch verzinkt volgens NEN ISO 1461 Voorzien van een grondanker Topeinde dient watervast afgesloten te worden, bijvoorbeeld door een kunststof paaldop. Het is in ook mogelijk bestaande palen te voorzien van een opzetstuk. Dat kan handig zijn als er op die paal al 2 of 3 borden hangen. Daarmee wordt voorkomen dat goedhangende borden moeten worden gesloopt en er een nieuwe, aanvullende paal moeten worden geplaatst. Bermplank Afmetingen 170x40x1800 mm Opgebouwd uit recyclemateriaal bestaande uit 80% polyetheen, 19% polypropeen en 1% polystyreen en polyester Het bord dient verzonken bevestigd te worden in bermplank of paal. In de bermplank dient een rechthoek te worden gefreesd waar de borden precies in passen.

3 Handwijzers/ kruispunten van LF-routes Handwijzers worden alleen nog gebruikt op kruispunten van LF-routes. Handwijzers zijn geïntegreerd in het systeem van de ANWB. Bij het plaatsen van de routeborden van LF-routes hoeven op de kruispunten geen borden geplaatst te worden indien hier al een handwijzer met LF-armen aanwezig is. Als er op het betreffende LF-kruispunt geen handwijzer met LF-armen aanwezig is, dan moeten er wel routeborden geplaatst worden. Daarbij moeten naast het bord van de te volgen LF-route ook borden van de kruisende LF-route (a èn b-richting) op de paal geplaatst worden, zodat duidelijk is dat men op dit punt over kan stappen op een andere LF-route. Beeldbestek Aan beeldbestek worden de volgende eisen gesteld: Van iedere bordlocatie (inclusief handwijzers) wordt het GPS coördinaat in RD stelsel in meters opgenomen. De nauwkeurigheid van het coördinaat dient kleiner te zijn dan 3 meter. Van ieder bord wordt het volgende vastgelegd: o LF-route o Volgnummer o provincie o Plaats (niet verplicht) o Gemeente o Straatnaam (op kruising bij voorkeur: twee straatnamen) o Rd coördinaat in meters. o Drager (bermplank/paal+diameter/bestaand/nieuw) o Benodigde bevestigingsmateriaal o Afmetingen en materiaal routebord o Biestekst op het bord o Lay-out routebord (foto ofwel jpg/pdf bestand) o Pijlrichting o Eventuele opmerkingen o Foto van locatie o Andere aanvullingen zijn mogelijk Bovenstaande gegevens dienen vastgelegd te worden in een ArcGIs shapefile (in te lezen in versie 10) De bordlocatie dient op een digitale foto te worden vastgelegd, waarbij middels een ingemonteerde pijl de exacte bordlocatie wordt aangegeven. Ofwel de digitale foto wordt gemaakt na plaatsing van de bewegwijzering waarbij op de foto ook het daadwerkelijke bord zichtbaar is. Het Fietsplatform tracht een landelijke dekkend digitaal bestand op te bouwen van de bordlocaties van LF-routes. De digitale bestekken van de LF-routes worden door verschillende partijen gemaakt. Als alle partijen de gegevens op eenzelfde wijze aanleveren, kunnen ze door het Fietsplatform op eenzelfde manier verwerkt worden en ontstaat een werkbaar landsdekkend beeldbestek. Om deze reden heeft het Fietsplatform een lijst van wensen, eisen en technische specificaties aan het digitale beeldbestek opgesteld. Deze is te vinden op de hierna volgende pagina s. T.b.v. de opname in het veld is het mogelijk de digitale kaartondergronden van TOP 25 Raster te ontvangen. * RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens NEN 3381: norm voor verkeersborden en algemene borden NEN-EN : Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden

4 Eisen en wensen levering digitale bestanden. Om aangeleverde bestanden goed in te lezen op de GIS database en daarmee de viewer goed werkbaar te maken, stellen we de volgende eisen aan de te leveren bestanden: Eisen en wensen digitaal bestand Bij voorkeur als shape file. Tabel wordt met begrijpelijke tekst aangeleverd (dus niet met codes) Foto s worden in een aparte directory aangeleverd (dus niet opgenomen in een pdf o.i.d.) Bestanden worden zonder compressie of in zip aangeleverd. In goed overleg is het aanleveren van een Excel tabel ook mogelijk met de volgende eisen: Kolomnamen zonder leestekens, spaties en max. 8 karakters X- en Y-coördinaten in RD in 2 kolommen Herkenbare kolomnamen, bij voorkeur identiek aan specificaties hieronder Eigenschap (property) van beide kolommen is integer of getal (met decimalen). Dus geen text of string, dit kan ArcMap niet naar geometrie vertalen! Bij voorkeur geen Windows personal databases aanleveren, maar losse Excel sheets. Specificaties per kolom Opsomming van gebruikte kolomnamen en voorwaarden die we aan de veldwaarden stellen. Tevens staat vermeld of de kolom door de leverancier gevuld dient te worden (VERPLICHT) dan wel eventueel door ons gevuld kan worden of leeg gelaten kan worden (FACULTATIEF). Kolom Objectguid: FACULTATIEF In de kolom Objectguid kan een identificatienummer door de leverancier worden gezet Kolom X en Y: VERPLICHT VELD X- en y-coördinaten in RD-stelsel (in meters) met nauwkeurigheid van minimaal 0 decimalen (=1 meter) Kolomnamen: X,Y (geen spaties, leestekens, streepjes) Kolom Gewijzigd: FACULTATIEF Facultatief te vullen door leverancier, anders door Fietsplatform gevuld met leveringsdatum Kolommen Provincie, Gemeente, Plaats: VERPLICHTE VELDEN Zo volledig mogelijk te vullen door leverancier Provincienaam kan ook door Fietsplatform gevuld worden Straatnaam: VERPLICHT VELD Dient gevuld te zijn LF-route: VERPLICHT VELD In te vullen door leverancier Eén LF-route per richting per bestek: dus bijv. alleen LF6. Géén LF6a of LF6a en LF8a. Volgt een bepaalde LF-route een andere LF-route qua bestekken (dus geen aparte LF-borden), dan wordt dit in het veld OPMERKINGEN vermeld (dus geen aparte record). Worden beide LF-routes expliciet bewegwijzerd (dus met aparte borden), dan twee records gebruiken en twee punten in de shape file prikken. Richting van de LF-route specifiëren in veld RICHTING! Richting: VERPLICHT VELD In te vullen: A- of B-richting Typebord: VERPLICHT VELD Volledig in te vullen door leverancier, geen codes Pijlrichting: VERPLICHT VELD, VERPLICHTE WAARDEN De pijlrichting moet specifiek met een van de volgende waarden worden aangegeven:

5 Haak links, Haak rechts, Linksaf, Rechtsaf, Omhaken links, Omhaken rechts, Rechtdoor, Schicht links-rechts, Schicht rechts-links, Schuin links, Schuin rechts. Deze waarden moeten exact gebruikt worden, omdat hiermee bepaalde jpegs met een afbeelding van de gebruikte pijl worden opgehaald. Borddrager, Bevestiging: VERPLICHT VELD Volgens specificaties leverancier, geen codes Opmerkingen: FACULTATIEF Vrij in te vullen door leverancier Bordnummer: VERPLICHT VELD Volgens de systematiek: LFnummer.provincie.volgnummer ( bijv. 1.NH.1005) Code provincie: Gr (Groningen), Fr (Friesland), Dr (Drenthe), Ov (Overijssel), Fl (Flevoland), Ge (Gelderland), Ut (Utrecht), NH (Noord-Holland), ZH (Zuid-Holland), Ze (Zeeland), NB (Noord-Brabant), Li (Limburg) Volgnummer in 4 cijfers en rijrichting bepaalt het begincijfer dus bijvoorbeeld: Hoofdroute A-richting; 1001, 1002, 1003, etc Hoofdroute B-richting: 2001, 2002, 2003, etc In geval er naast de hoofdroute ook een variant is: Alternatieve route A-richting: 3001, 3002, 3003, etc Alternatieve route B-richting: 4001, 2002, 4003, etc. Photo: VERPLICHT VELD Veld wordt door leverancier gevuld met unieke fotonaam Voor de a- en b-richting wordt een aparte foto gemaakt Per richting een aparte record met juiste koppeling naar fotonummer De fotonaam verwijst naar de foto van het betreffende bestek Foto s van de bestekken worden in één directory per aangeleverde regio aangeleverd Alle foto s krijgen per bestek een unieke naam, met of zonder extensie.jpg Padnaam naar juiste directory wordt door Fietsplatform gevuld Soort: FACULTATIEF Soort bord: LF-bord, Onderbord, Informatiebord. Facultatief, eventueel door Fietsplatform te vullen. Pijlrichtingen De pijlrichtingen corresponderen met de volgende plaatjes (png): Rechtdoor Linksaf Rechtsaf Haak links Haak rechts Schuin links Schuin rechts Schicht links-rechts

6 Schicht rechts-links Omhaken links Omhaken rechts

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN

HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN HANDBOEK WORD VOOR LEVENSBOEKEN Speciaal opgesteld voor de vrijwilligers in het Haagse Levensboekenprogramma. VERSIE 1.0 1 Vooraf De weg vinden in Word - het voornaamste tekstverwerkingsprogramma - is

Nadere informatie

Norm voor technisch revisietekenwerk

Norm voor technisch revisietekenwerk Norm voor technisch revisietekenwerk Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoedbeheer Korte Voorhout 7 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag www.rijksvastgoedbedrijf.nl Versie 3.2 Pagina 1 van 38 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig:

TIP! Een boek opmaken in Word. Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: Een boek opmaken in Word Om uw boek te maken hebben wij verschillende PDF bestanden nodig: 1 PDF bestand voor het binnenwerk (de daadwerkelijke inhoud) 1 PDF bestand voor het omslag of kaft 1 PDF bestand

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Wat weten we van onze offsetschotel?

Wat weten we van onze offsetschotel? Copyright 2013 De Transponder. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

HD 13.1-NL. Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften. richtlijn VDI/BV-BS 6205

HD 13.1-NL. Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften. richtlijn VDI/BV-BS 6205 HD-TRansportANKERsysteem HD 13.1-NL Beton Deze catalogus voldoet aan de inbouw- en gebruiksvoorschriften volgens richtlijn VDI/BV-BS 6205 HD-trAnSportAnkerSyStem System - Übersicht HD-transportanker HD-Anker

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7

WORD:basis,workshops,tips asishandelingen. 2 ictogram op Bureaublad zetten: 4 ettertype kiezen 4 pmaak achteraf. 5 pmaakkwast 7 Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail:d.grooters@home.nl WORD:basis,workshops,tips Introductie.... 2 Basishandelingen. 2 Pictogram op Bureaublad zetten: 4 Lettertype kiezen

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN 2.1 BASISUITGANGSPUNTEN Bij de aanleg van fietsvoorzieningen is het van het allergrootste belang dat de gebruikerseisen van de fietsers het uitgangspunt zijn.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT. De complete leerstof voor het bromfietscertificaat SAMENVATTING VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN BROMFIETS CERTIFICAAT 1. Tenminste 16 jaar oud zijn. 2. Een medische verklaring overleggen, strekkende tot het in staat zijn om een bromfiets te mogen besturen.

Nadere informatie

Welke halte eerst? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport

Welke halte eerst? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport WELKE HALTE EERST? Een handreiking bij de prioritering toegankelijkheid bushaltes Eindrapport in opdracht van Adviesdienst Verkeer

Nadere informatie

Posters maken in PowerPoint

Posters maken in PowerPoint Posters maken in PowerPoint Een mini handleiding Nieuwe Media Dienst 2009 http://www.ua.ac.be/icnmd 1. Algemeen Het printen van grote posters is een kostbare zaak en duurt lang. Om mislukkingen te vermijden

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Beleidsnotitie schuilstallen

Beleidsnotitie schuilstallen Beleidsnotitie schuilstallen Pagina 1 van 8 1 Aanleiding en achtergrond Lang niet alle (kleinschalige) houders van paarden, ezels, koeien, schapen of geiten hebben hun dieren direct bij huis lopen, maar

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ER-MODEL

INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ER-MODEL INFORMATIEANALYSE VOLGENS H ER-MOL Werkwijze Informatiemodellering De kracht van de werkwijze voor informatiemodellering ligt in de communicatie van de informatie-analist met de gebruiker. In de lessen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN 4.0 INLEIDING De hoger beschreven hiërarchisch opgebouwde fietsroutenetwerken worden geconcretiseerd door middel van fietsvoorzieningen die verschillende

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 Versie 5.50.02, januari 2014 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.50 ten opzichte

Nadere informatie