Synchronisatie bewegwijzering LF-routes en Knooppuntroutes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Synchronisatie bewegwijzering LF-routes en Knooppuntroutes"

Transcriptie

1 Synchronisatie bewegwijzering LF-routes en Knooppuntroutes Tracé Alle LF-routes dienen geheel samen te vallen met de tracering van het fietsroutenetwerk. Synchronisatie van de bewegwijzering houdt in: 1. Op alle dragers in de LF-route waarop een LF-bord is aangebracht dient ook een route- of knooppuntbord van de knooppuntroutes aangebracht te worden. 2. Op alle dragers in de LF-route waarop een route- of knooppuntbord is aangebracht dient ook een LF-routebord te worden aangebracht. Uitzondering hierop zijn de borden met de tekst u nadert knooppunt Bij dit bord wordt (als er geen sprake is van richtingverandering) geen LF-bord geplaatst. 3. LF-routeborden en fietsroute-en knooppuntborden moeten altijd op dezelfde drager worden aangebracht. 4. LF-routeborden dienen in principe boven de fietsrouteborden te worden geplaatst. 5. De pijlrichtingen van de LF-routeborden en de fietsrouteborden van het knooppuntnetwerk op dezelfde drager dienen gelijk te zijn. 6. De LF-routes dienen apart aangeleverd te worden in een shapefile dat kan worden in gelezen in ArcGIS, versie 9.3. Materiaal Alle borden dienen, voor zover van toepassing te voldoen aan de RVV 1990, NENE-EN en NEN 3381*. Bovendien dienen de borden voorzien te zijn van een qualisign label. De leverancier dient een schriftelijke garantie af te geven dat de borden 10 jaar kleurecht en slijtvast zijn. De kleur op de borden is volledig aangebracht door zeefdrukprocedé op het bord zelf. Borden Er wordt gebruik gemaakt van 2 formaten borden: 1. Afmeting 300x380 mm. Deze borden zijn gemaakt van aluminium en hebben een dubbel omgebogen rand van 25x25 mm (DOR borden). Deze borden worden gebruikt binnen de bebouwde kom en in onoverzichtelijke situaties buiten de bebouwde kom. Voor technische specificaties zie: eisen aan routeborden. 2. De borden met een afmeting van 150x 190 mm zijn gemaakt van kuststof of aluminium. Als het formaat van de borden voor het knooppuntnetwerk hier vanaf wijkt, mag na overleg met Fietsplatform het formaat afwijken van de standaard. Deze kleine borden dienen gemonteerd te worden op bermplanken, in een passende uitsparing met 4 one way schroeven of popnagels. De bermplank dient stevig in de grond verankerd te worden. Bermplanken met kleine borden worden gebruikt bij overzichtelijke situaties buiten de bebouwde kom. Voor technische specificaties zie: eisen aan routeborden.

2 Eisen aan de routeborden: Borden voor op bermpalen: afmeting 150x190 mm. en circa 1 cm. uit de hoeken (dus op 4 plaatsen) te zijn doorboord. Als formaat van de borden voor knooppuntnetwerk hier vanaf wijkt, mag na overleg met Fietsplatform het formaat afwijken van de standaard. Kleur voor alle borden: witte achtergrond met donkergroene tekst en donkergroene bies. In witte uitsparing de tekst Fietsplatform aan bovenrand bies. Kleur groen gelijk aan kleur groen op borden van het knooppuntnetwerk in het betreffende gebied. Gebruikelijk voor recreatief fietsen is: RAL: 6029 / PMS: 349C Alle borden moeten worden voorzien van een blanke, harde, UV en weerbestendige anti graffiti lak. Alle borden dienen bestand te zijn tegen het meerdere malen verwijderen van aangebrachte graffiti en stickers met de daarvoor bestemde schoonmaakmiddelen Alle borden dienen gecentreerd op palen aangebracht te worden Dor Borden dienen bevestigd te worden aan flespalen of lantaarnpalen. Voor flespalen geldt: borden met enkele of dubbele (rug-aan-rug) beugels bevestigen. Voor lantaarnpalen geldt: bevestiging met slangenklemmen met torques. Tussen beugel of klem en de paal dient tape aangebracht worden. Daarmee kan het bord zo vast worden gedraaid dat deze moeilijk verdraaid kan worden; de tape voorkomt tevens corrosie van de paal. Afwijkingen op dit punt zijn in overleg mogelijk. Indien borden ontworpen moeten worden, wordt het Fietsplatform eigenaar van deze ontwerpen en ontvangt de ontwerpen digitaal in zowel een EPS al een JPG bestand. Voor alle borden die worden geplaatst dient het ontwerp vooraf door het Fietsplatform goedgekeurd te worden. Flespaal Lengte 3300 mm Flespaal is opgebouwd uit een onderstuk diameter 76x1800 en een bovenstuk van 48x1500 mm Stalen flespaal in en uitwendig thermisch verzinkt volgens NEN ISO 1461 Voorzien van een grondanker Topeinde dient watervast afgesloten te worden, bijvoorbeeld door een kunststof paaldop. Het is in ook mogelijk bestaande palen te voorzien van een opzetstuk. Dat kan handig zijn als er op die paal al 2 of 3 borden hangen. Daarmee wordt voorkomen dat goedhangende borden moeten worden gesloopt en er een nieuwe, aanvullende paal moeten worden geplaatst. Bermplank Afmetingen 170x40x1800 mm Opgebouwd uit recyclemateriaal bestaande uit 80% polyetheen, 19% polypropeen en 1% polystyreen en polyester Het bord dient verzonken bevestigd te worden in bermplank of paal. In de bermplank dient een rechthoek te worden gefreesd waar de borden precies in passen.

3 Handwijzers/ kruispunten van LF-routes Handwijzers worden alleen nog gebruikt op kruispunten van LF-routes. Handwijzers zijn geïntegreerd in het systeem van de ANWB. Bij het plaatsen van de routeborden van LF-routes hoeven op de kruispunten geen borden geplaatst te worden indien hier al een handwijzer met LF-armen aanwezig is. Als er op het betreffende LF-kruispunt geen handwijzer met LF-armen aanwezig is, dan moeten er wel routeborden geplaatst worden. Daarbij moeten naast het bord van de te volgen LF-route ook borden van de kruisende LF-route (a èn b-richting) op de paal geplaatst worden, zodat duidelijk is dat men op dit punt over kan stappen op een andere LF-route. Beeldbestek Aan beeldbestek worden de volgende eisen gesteld: Van iedere bordlocatie (inclusief handwijzers) wordt het GPS coördinaat in RD stelsel in meters opgenomen. De nauwkeurigheid van het coördinaat dient kleiner te zijn dan 3 meter. Van ieder bord wordt het volgende vastgelegd: o LF-route o Volgnummer o provincie o Plaats (niet verplicht) o Gemeente o Straatnaam (op kruising bij voorkeur: twee straatnamen) o Rd coördinaat in meters. o Drager (bermplank/paal+diameter/bestaand/nieuw) o Benodigde bevestigingsmateriaal o Afmetingen en materiaal routebord o Biestekst op het bord o Lay-out routebord (foto ofwel jpg/pdf bestand) o Pijlrichting o Eventuele opmerkingen o Foto van locatie o Andere aanvullingen zijn mogelijk Bovenstaande gegevens dienen vastgelegd te worden in een ArcGIs shapefile (in te lezen in versie 10) De bordlocatie dient op een digitale foto te worden vastgelegd, waarbij middels een ingemonteerde pijl de exacte bordlocatie wordt aangegeven. Ofwel de digitale foto wordt gemaakt na plaatsing van de bewegwijzering waarbij op de foto ook het daadwerkelijke bord zichtbaar is. Het Fietsplatform tracht een landelijke dekkend digitaal bestand op te bouwen van de bordlocaties van LF-routes. De digitale bestekken van de LF-routes worden door verschillende partijen gemaakt. Als alle partijen de gegevens op eenzelfde wijze aanleveren, kunnen ze door het Fietsplatform op eenzelfde manier verwerkt worden en ontstaat een werkbaar landsdekkend beeldbestek. Om deze reden heeft het Fietsplatform een lijst van wensen, eisen en technische specificaties aan het digitale beeldbestek opgesteld. Deze is te vinden op de hierna volgende pagina s. T.b.v. de opname in het veld is het mogelijk de digitale kaartondergronden van TOP 25 Raster te ontvangen. * RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens NEN 3381: norm voor verkeersborden en algemene borden NEN-EN : Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel 1: Verkeersborden

4 Eisen en wensen levering digitale bestanden. Om aangeleverde bestanden goed in te lezen op de GIS database en daarmee de viewer goed werkbaar te maken, stellen we de volgende eisen aan de te leveren bestanden: Eisen en wensen digitaal bestand Bij voorkeur als shape file. Tabel wordt met begrijpelijke tekst aangeleverd (dus niet met codes) Foto s worden in een aparte directory aangeleverd (dus niet opgenomen in een pdf o.i.d.) Bestanden worden zonder compressie of in zip aangeleverd. In goed overleg is het aanleveren van een Excel tabel ook mogelijk met de volgende eisen: Kolomnamen zonder leestekens, spaties en max. 8 karakters X- en Y-coördinaten in RD in 2 kolommen Herkenbare kolomnamen, bij voorkeur identiek aan specificaties hieronder Eigenschap (property) van beide kolommen is integer of getal (met decimalen). Dus geen text of string, dit kan ArcMap niet naar geometrie vertalen! Bij voorkeur geen Windows personal databases aanleveren, maar losse Excel sheets. Specificaties per kolom Opsomming van gebruikte kolomnamen en voorwaarden die we aan de veldwaarden stellen. Tevens staat vermeld of de kolom door de leverancier gevuld dient te worden (VERPLICHT) dan wel eventueel door ons gevuld kan worden of leeg gelaten kan worden (FACULTATIEF). Kolom Objectguid: FACULTATIEF In de kolom Objectguid kan een identificatienummer door de leverancier worden gezet Kolom X en Y: VERPLICHT VELD X- en y-coördinaten in RD-stelsel (in meters) met nauwkeurigheid van minimaal 0 decimalen (=1 meter) Kolomnamen: X,Y (geen spaties, leestekens, streepjes) Kolom Gewijzigd: FACULTATIEF Facultatief te vullen door leverancier, anders door Fietsplatform gevuld met leveringsdatum Kolommen Provincie, Gemeente, Plaats: VERPLICHTE VELDEN Zo volledig mogelijk te vullen door leverancier Provincienaam kan ook door Fietsplatform gevuld worden Straatnaam: VERPLICHT VELD Dient gevuld te zijn LF-route: VERPLICHT VELD In te vullen door leverancier Eén LF-route per richting per bestek: dus bijv. alleen LF6. Géén LF6a of LF6a en LF8a. Volgt een bepaalde LF-route een andere LF-route qua bestekken (dus geen aparte LF-borden), dan wordt dit in het veld OPMERKINGEN vermeld (dus geen aparte record). Worden beide LF-routes expliciet bewegwijzerd (dus met aparte borden), dan twee records gebruiken en twee punten in de shape file prikken. Richting van de LF-route specifiëren in veld RICHTING! Richting: VERPLICHT VELD In te vullen: A- of B-richting Typebord: VERPLICHT VELD Volledig in te vullen door leverancier, geen codes Pijlrichting: VERPLICHT VELD, VERPLICHTE WAARDEN De pijlrichting moet specifiek met een van de volgende waarden worden aangegeven:

5 Haak links, Haak rechts, Linksaf, Rechtsaf, Omhaken links, Omhaken rechts, Rechtdoor, Schicht links-rechts, Schicht rechts-links, Schuin links, Schuin rechts. Deze waarden moeten exact gebruikt worden, omdat hiermee bepaalde jpegs met een afbeelding van de gebruikte pijl worden opgehaald. Borddrager, Bevestiging: VERPLICHT VELD Volgens specificaties leverancier, geen codes Opmerkingen: FACULTATIEF Vrij in te vullen door leverancier Bordnummer: VERPLICHT VELD Volgens de systematiek: LFnummer.provincie.volgnummer ( bijv. 1.NH.1005) Code provincie: Gr (Groningen), Fr (Friesland), Dr (Drenthe), Ov (Overijssel), Fl (Flevoland), Ge (Gelderland), Ut (Utrecht), NH (Noord-Holland), ZH (Zuid-Holland), Ze (Zeeland), NB (Noord-Brabant), Li (Limburg) Volgnummer in 4 cijfers en rijrichting bepaalt het begincijfer dus bijvoorbeeld: Hoofdroute A-richting; 1001, 1002, 1003, etc Hoofdroute B-richting: 2001, 2002, 2003, etc In geval er naast de hoofdroute ook een variant is: Alternatieve route A-richting: 3001, 3002, 3003, etc Alternatieve route B-richting: 4001, 2002, 4003, etc. Photo: VERPLICHT VELD Veld wordt door leverancier gevuld met unieke fotonaam Voor de a- en b-richting wordt een aparte foto gemaakt Per richting een aparte record met juiste koppeling naar fotonummer De fotonaam verwijst naar de foto van het betreffende bestek Foto s van de bestekken worden in één directory per aangeleverde regio aangeleverd Alle foto s krijgen per bestek een unieke naam, met of zonder extensie.jpg Padnaam naar juiste directory wordt door Fietsplatform gevuld Soort: FACULTATIEF Soort bord: LF-bord, Onderbord, Informatiebord. Facultatief, eventueel door Fietsplatform te vullen. Pijlrichtingen De pijlrichtingen corresponderen met de volgende plaatjes (png): Rechtdoor Linksaf Rechtsaf Haak links Haak rechts Schuin links Schuin rechts Schicht links-rechts

6 Schicht rechts-links Omhaken links Omhaken rechts

Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor

Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor Jubileumsymposium Fietsplatform, Driebergen, 10 mei 2012 Fietsrecreatiemonitor en kwaliteitsmonitor Eric Nijland, directeur Fietsplatform beheer KWALITEIT! voorlichting monitoring 2 Monitoring kennis van

Nadere informatie

Systematiek van Wandelnetwerk Noord-Holland

Systematiek van Wandelnetwerk Noord-Holland Systematiek van Wandelnetwerk Noord-Holland Wandelnetwerk Noord-Holland is een wandelnetwerk met een hybride bewegwijzering en een uniforme vormgeving en presentatie, zowel in het veld als digitaal. Opzet

Nadere informatie

DIGITALISERING WANDELNETWERKEN IN GIS. Technische eisen en wensen voor GIS

DIGITALISERING WANDELNETWERKEN IN GIS. Technische eisen en wensen voor GIS Stichting Wandelnet Postbus 846, 3800 AV Amersfoort tel. 033-4653660; fax: 033-4654377 e-mail: info@wandelnet.nl DIGITALISERING WANDELNETWERKEN IN GIS Bij de ontwikkeling van regionale wandelnetwerken

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam. Handboek toeristische bewegwijzering

Metropoolregio Amsterdam. Handboek toeristische bewegwijzering Metropoolregio Amsterdam Handboek toeristische bewegwijzering Voorwoord Toeristen komen naar de Metropool Amsterdam om te ontspannen, te ontdekken en te genieten. In samenwerking met gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data

Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Richtlijnen voor het aanleveren van variabele data Om uw order met variabele data goed te kunnen verwerken heeft Lijnco een aantal voorwaarden waaraan uw data moet voldoen. Wij verzoeken u vriendelijk

Nadere informatie

Thematische fietsroutes

Thematische fietsroutes Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Aanvulling op notitie Recreatieve fietsroutenetwerken - Welke kant op? Thematische fietsroutes Adviesnotitie

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s

Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s Metagegevens database fietsrouteplanner + fietsknooppunten + POI s De database bestaat uit de volgende bestanden. Veruit de belangrijkste voor het maken van een kaart is links, dit zijn de wegen. 1. ANWB-paddenstoelen

Nadere informatie

Productcatalogus 2011

Productcatalogus 2011 1 I Productcatalogus Traffic Solutions 2009 Productcatalogus 2011 Traffic Solutions www.siemens.nl/traffic Sales Managers Traffic Solutions REGIO NOORD en WEST: Zuid-Holland Noord-Holland Friesland Groningen

Nadere informatie

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Handboek Inrichting Openbare uimte Hoofdstuk: 10 Controle:. Klein Egelink Datum: 1 augustus 2011 STAATMEUBILAI Vrijgave: P.M.M. Buijs Versie: 1.0 Eigenaar: E. van Diermen Stedenbouwkundig niveau (eisen

Nadere informatie

Invulinstructie facturenoverzicht POP3

Invulinstructie facturenoverzicht POP3 Versie Juni 2018 Facturenoverzicht Het facturenoverzicht staat net als de andere bijlagen op de website van uw provincie. In dit overzicht geeft u de facturen op waarvoor u een betaalverzoek doet. Er

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: e Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014

(Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 (Vrijwillige) toetsing natuurbeheerplannen 2014 Kenmerken levering 20 juli 2013 12 provincies 12 x Beheergebied Vergelijking begrenzing collectieve gebieden 2013 versus 2014 In juli 2013 heeft DR van het

Nadere informatie

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen

Bebording Routering. Figuur 1: Verkeersbord model K14. : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen Bebording Routering Onderwerp Auteur Versie : Bebording routering transport gevaarlijke stoffen : Marcel Reefhuis Hulpverleningsdienst Regio Twente i.s.m. Regio IJssel-Vecht, Rijkswaterstaat Wegendistrict

Nadere informatie

Kwaliteitsmonitor fietsregio s 2015. mei 2015

Kwaliteitsmonitor fietsregio s 2015. mei 2015 Kwaliteitsmonitor fietsregio s 2015 mei 2015 Kwaliteitsmonitor fietsregio s 2015 Stichting Landelijk Fietsplatform mei 2015 1 2 2 Inhoudsopgave Samenvatting blz. 4 1. Inleiding 6 1.1. Nederland Fietsland

Nadere informatie

Evaluatie. Fietsknooppuntennetwerk Utrecht

Evaluatie. Fietsknooppuntennetwerk Utrecht Evaluatie Fietsknooppuntennetwerk Utrecht Fietsknooppuntennetwerk Utrecht Evaluatie Eindrapport Opdrachtgever Provincie Utrecht Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 september 2012 Inhoud 1. Fietsknooppuntennetwerk

Nadere informatie

Cijfers & letters in B-500: binnengebruik

Cijfers & letters in B-500: binnengebruik Cijfers & letters in B-500: binnengebruik Identieke cijfer- of letterkaarten Bestellen: Verpakt per: Materiaal: Vervang de asterisk naast het bestelnummer door de gewenste letter (A-Z), cijfer (0-9), koppelteken

Nadere informatie

Profextru Productie BV MULTILOCK damwand en deksloof voorbeeld bestekteksten 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Profextru Productie BV MULTILOCK damwand en deksloof voorbeeld bestekteksten 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 1 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 2 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Nadere informatie

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Brondatum: september 15 Publiciatiedatum: februari 1 Uitgevoerd door Salman Khawaja (HMNISC) voor Stichting Ontiwkkeling Vrouwen

Nadere informatie

YERSEKE HANDEL WEG -EN WATERBOUW

YERSEKE HANDEL WEG -EN WATERBOUW Wegbebakening. Aluminium verkeersborden. De verkeersborden worden gemaakt volgens de R.V.V. 1996, uitgevoerd volgens NEN 3381, van hard aluminium dik 2,5 mm met dubbel omgezette rand. RVV nummer A1-A2-C1-C2-C6

Nadere informatie

Signaal inbouw BB22 D02 / BB21

Signaal inbouw BB22 D02 / BB21 Signaal inbouw BB22 D02 / BB21 Gevulkaniseerde rubberen verkeerszuil max. 420 mm Montagebuis ø 48 t.b.v. verkeersbord D02 820 mm Reflecterende koker. BB22 / BB21 DG) 100 mm Rubberen flexibele binnenkern

Nadere informatie

Bestek bewegwijzering back-office

Bestek bewegwijzering back-office Bestek bewegwijzering back-office Stadskantoor Utrecht Versie: 1.1 Datum: 2013-12-13 Mijksenaar www.mijksenaar.com Lay-outs De lay-outs van de bord zijn opgegeven in absolute afmetingen (mm). Na opdrachtverstrekking

Nadere informatie

U zoekt nu in de door ons meest verkochte BHV materialen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

U zoekt nu in de door ons meest verkochte BHV materialen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. BHV materiaal U zoekt nu in de door ons meest verkochte BHV materialen. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Reflectie vest met of zonder opdruk Polyester vest leverbaar

Nadere informatie

HANDBEDIENDE DRAAI- EN SLAG BOMEN

HANDBEDIENDE DRAAI- EN SLAG BOMEN HANDBEDIENDE DRAAI- EN SLAG BOMEN HANDBEDIENDE DRAAI- EN SLAGBOMEN Falco fabriceert al jarenlang handbediende slag- en draaibomen en kan zich meten met gerenommeerde wereldspelers op dit gebied. De handbediende

Nadere informatie

Productspecificaties. Eenzijdig Full Color. Aanleverspecificaties. Bestandsformaten: PDF, JPG (300 DPI), EPS. 3 mm afloop aan alle zijden

Productspecificaties. Eenzijdig Full Color. Aanleverspecificaties. Bestandsformaten: PDF, JPG (300 DPI), EPS. 3 mm afloop aan alle zijden Roll-up banners Papier / Materiaal: Flexbanner Block-out 510 g/m2 B1 Print wordt gemonteerd in een Roll-up systeem met stevige voet en wordt geleverd in een luxe tas. Uitvoeringen: Standaard uitvoering

Nadere informatie

REGIONALE FIETSROUTENETWERKEN

REGIONALE FIETSROUTENETWERKEN REGIONALE FIETSROUTENETWERKEN KEUZE VOOR KNOOPPUNTNETWERKEN - AANBEVELINGEN VOOR UITVOERING - STAPPENPLAN Stichting Landelijk Fietsplatform Amersfoort Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel hoofdstuk Subtitel hoofdstuk. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2012. Schoolboards. Xxxx Xxx \ Schoolboards

Titel hoofdstuk Subtitel hoofdstuk. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2012. Schoolboards. Xxxx Xxx \ Schoolboards Informatie media 2012 Titel hoofdstuk Subtitel hoofdstuk 57 Xxxx Xxx \ Locaties Locaties Selectie van de scholen Locaties Aantal vakken 3.815 Drenthe 54 Flevoland 155 Friesland 60 Gelderland 289 Groningen

Nadere informatie

Examen VBO-MAVO-C. Wiskunde

Examen VBO-MAVO-C. Wiskunde Wiskunde Examen VBO-MAVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 24 mei 13.30 15.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Uniformeringsbestek GBKN

Uniformeringsbestek GBKN Uniformeringsbestek GBKN versie 1.0 Landelijk Samenwerkingsverband GBKN Apeldoorn, oktober 2000 Documentnummer: 00/05.138 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 2 Inhoud GBKN...7 2.1 Doorgroei naar objectgerichtheid...7

Nadere informatie

Bijlage 1: Programma van eisen

Bijlage 1: Programma van eisen Bijlage 1: Programma van eisen De inschrijvingen dienen aan elk van de onderstaande eisen te voldoen. Algemeen Nr. AE 01 AE 02 AE 03 Omschrijving eis De communicatie die gedurende de looptijd van de overeenkomst

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Voorwaarden voor leveren van digitale gegevens en producten Versie

Voorwaarden voor leveren van digitale gegevens en producten Versie Voorwaarden voor leveren van digitale gegevens en producten Versie 2.0 21-5-2015 Producten, rapportages, meetresultaten etc. worden vaak met behulp van digitale systemen gemaakt. In dit document worden

Nadere informatie

De stelregel is dat we een minimale bebording toepassen. De richtlijnen van CROW zijn het uitgangspunt.

De stelregel is dat we een minimale bebording toepassen. De richtlijnen van CROW zijn het uitgangspunt. CVDR Officiële uitgave van Aalburg. Nr. CVDR381668_1 20 maart 2018 Notitie lokale bewegwijzering Aalburg Inleiding Er komen regelmatig verzoeken binnen om bewegwijzering van toeristisch-recreatieve en

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait)

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) Installatiehandleiding Easy Roof Evolution Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) 1. Voorbereiding Stel de bovenkant van de schroeven van de eindklem in op dezelfde hoogte als de bovenkant van de pv module.

Nadere informatie

Montagehandleiding voor 3D-matten. Copyright Hekkenwereld

Montagehandleiding voor 3D-matten. Copyright Hekkenwereld Montagehandleiding voor 3D-matten Introductie Hekkenwereld levert alleen hekken die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Daarom deze overzichtelijke montagehandleiding. Deze handleiding zal u begeleiden

Nadere informatie

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen?

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen? Praktijk(verkeer)les: Kijken bij verkeersborden De kinderen gaan een wandeling maken langs verkeersborden in de buurt. Bij die borden gaan ze kijken of de mensen die erlangs komen, doen wat het bord zegt.

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Toelichting indienen betaalverzoek (deelbetaling/vaststelling) via mijn.rvo.nl onder Direct Regelen

Toelichting indienen betaalverzoek (deelbetaling/vaststelling) via mijn.rvo.nl onder Direct Regelen Toelichting indienen betaalverzoek (deelbetaling/vaststelling) via mijn.rvo.nl onder Direct Regelen Nadat u een beslisbrief heeft ontvangen en met uw project bent gestart, kunt u een betaalverzoek indienen.

Nadere informatie

Bestek bewegwijzering front-office

Bestek bewegwijzering front-office Bestek bewegwijzering front-office Stadskantoor Utrecht Versie: 1.0 Datum: 2013-12-11 Mijksenaar www.mijksenaar.com Lay-outs De lay-outs van de bord zijn opgegeven in absolute afmetingen (mm). Na opdrachtverstrekking

Nadere informatie

Veilige oversteekplaatsen

Veilige oversteekplaatsen Alles voor verkeer en veiligheid Veilige oversteekplaatsen 1 Veilige oversteekplaatsen VEILIGE OVERSTEEKPLAATSEN Voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer en het zijn helaas vaak kinderen en

Nadere informatie

Lage resolutie bestand

Lage resolutie bestand Subsidie bij aanleg wandelroute: eisen en richtlijnen Maart ilt u een nieuwe wandelroute aanleggen? Dan kunt u hiervoor misschien subsidie krijgen van de provincie Zuid-olland. Om voor subsidie in aanmerking

Nadere informatie

PRIJSLIJST PRODUCTEN & DIENSTEN

PRIJSLIJST PRODUCTEN & DIENSTEN ENJOY & SHARE POSITIVE ENERGY! LIJST PRODUCTEN & DIENSTEN THE NEW MOTION LAADPAS* Gratis; geen maandelijkse kosten, laden in heel Nederland & voordelige laadtarieven. PUBLIEK LAADPUNT EIGEN LAADPUNT SNELLADER

Nadere informatie

MARKERING VAN LEIDINGEN / TOESTELLEN / ZINKERS / ANKERVERBOD

MARKERING VAN LEIDINGEN / TOESTELLEN / ZINKERS / ANKERVERBOD TYPE PLAN Nr. T/073/8-B Vooruitgangstraat, 189-1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98. MARKERING VAN LEIDINGEN / TOESTELLEN / ZINKERS / ANKERVERBOD ing. Jos Robeyns afdelingsadviseur ir.

Nadere informatie

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 07-04-2016 PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl Standaard rapportage

Nadere informatie

Montage Enkelstaafmat. Handleiding

Montage Enkelstaafmat. Handleiding 1 Montage Enkelstaafmat Handleiding 3 Handleiding Introductie Hekkenwereld levert alleen matten die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen

Nadere informatie

Montage Dubbelstaafmat. Handleiding

Montage Dubbelstaafmat. Handleiding 1 Montage Dubbelstaafmat Handleiding 3 Handleiding Introductie Hekkenwereld levert alleen matten die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen

Nadere informatie

Ophanging en bevestiging

Ophanging en bevestiging Ophanging en bevestiging > Ophangrail R 10 De hardloper uit het ophangrail-programma. Mag strak tegen het plafond gemonteerd worden. Montage gaat zeer eenvoudig door de flexibele clips en de montagemal.

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden

Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden 1. Inleiding In PC-Leden kunnen bijna alle gegevens die op het ledenscherm zijn te zien, geïmporteerd worden. Vereisten U heeft PC-Leden versie 6.1.0

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

Montagehandleiding voor DSM-deuren. Copyright Hekkenwereld

Montagehandleiding voor DSM-deuren. Copyright Hekkenwereld Montagehandleiding voor DSM-deuren Introductie Hekkenwereld levert alleen deuren die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Daarom deze overzichtelijke montagehandleiding. Deze handleiding zal u begeleiden

Nadere informatie

MAAK JE PASSEN UNIEK MET PERSONALISATIE

MAAK JE PASSEN UNIEK MET PERSONALISATIE WHITEPAPER MAAK JE PASSEN UNIEK MET PERSONALISATIE Meer informatie op: www.dcp.nl WHITEPAPER MAAK JE PASSEN UNIEK MET PERSONALISATIE Zo personaliseer je je plastic passen Veel plastic passen worden gepersonaliseerd.

Nadere informatie

Montagevoorwaarden 2015 Wij verzorgen zowel de montage als demontage van alle frames.

Montagevoorwaarden 2015 Wij verzorgen zowel de montage als demontage van alle frames. AANLEVERSPECIFICATIES SPANDOEKEN Bij het bestellen van spandoeken is het van belang dat jouw bestanden correct zijn en voldoet aan voorwaarden die in de grafische branche word gehanteerd. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Montage Dubbelstaafmat. Handleiding

Montage Dubbelstaafmat. Handleiding 1 Montage Dubbelstaafmat Handleiding 3 Handleiding Introductie Hekkenwereld levert alleen matten die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Provinciale Fietsbarometer: Handleiding plaatsen teller op het terrein

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Provinciale Fietsbarometer: Handleiding plaatsen teller op het terrein DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciale Fietsbarometer: Handleiding plaatsen teller op het terrein INHOUD Plaatsen teller op het terrein... 3 1. Materiaal zelf te voorzien:...

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: kan. Vlaggenmasten. Jumbo Hilvarenbeek Hilverstraat JosDeVries

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: kan. Vlaggenmasten. Jumbo Hilvarenbeek Hilverstraat JosDeVries Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-02-2016 kan Vlaggenmasten. Jumbo Hilvarenbeek Hilverstraat. 23-02-2016 EE J jj JJ U 23-02-2016 * Jumbo Hilvarenbeek Hilverstraat Situatieschets v y 1 ilj! Jumbo vlaggenmasten

Nadere informatie

Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand

Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Zenturo en Zenturo Super installeren als gevulde wand Bij de installatie van Zenturo en Zenturo Super als gevulde wand houdt u best rekening met enkele veiligheidsmaatregelen. Het toevoegen van vulling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Add-on Verkeerstekens

Gebruikershandleiding Add-on Verkeerstekens Gebruikershandleiding Add-on Verkeerstekens Versie 6.3.5 Antea Group Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verkeerstekens... 2 1.1 Inleiding en achtergrond... 2 1.2 Voorwaarden inrichting... 2 1.3 Instellen

Nadere informatie

UPLOADTOOL NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2019

UPLOADTOOL NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2019 UPLOADTOOL NSE 2019 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2019 UPLOADEN VAN STUDENTGEGEVENS Het aanleveren van de studentgegevens gebeurt via

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

TRAMAT.EU. Bandoverkappingen. Brochure 7.1

TRAMAT.EU. Bandoverkappingen. Brochure 7.1 TRAMAT.EU Bandoverkappingen Brochure 7.1 Protec S metalen bandoverkappingen Protect S bandoverkappingen beschermen uw product en omgeving, reduceren geluid van de transportband en geeft een professionele

Nadere informatie

Aanleverspecificaties actiepagina - Babyinfo.nl / Kinderinfo.nl 2011

Aanleverspecificaties actiepagina - Babyinfo.nl / Kinderinfo.nl 2011 Aanleverspecificaties actiepagina - Babyinfo.nl / Kinderinfo.nl 2011 Deadline aanleveren materiaal: Uiterlijk 10 werkdagen voor de startdatum. Aanleveradres: materiaal@wij.nl Let op: de mailcapaciteit

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Productspecificaties

Productspecificaties Productspecificaties Canvasdoeken 2 cm of 4 cm frame. Papier / Materiaal: Polyester textile canvas 300 g/m2 Afwerking: Het geprinte doek wordt gespannen op een 2 cm of 4 cm dik houten frame. Tevens worden

Nadere informatie

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u:

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u: Montage handleiding Verpakking Naast de referentie van het meubel staat soms nog een getal op het verpakkingslabel. Dit betekent dat het gaat om één meubel wat is verpakt in meerdere pakketten, tezamen

Nadere informatie

Octopus affichekader. De behandeling van de bevestigingsplaat bestaat uit stralen, metalliseren en poederlaklaag in RAL 4006.

Octopus affichekader. De behandeling van de bevestigingsplaat bestaat uit stralen, metalliseren en poederlaklaag in RAL 4006. Octopus accentpaal Vervaardigd uit stalen buis, diameter 323,9mm met een minimum wanddikte van 4mm. Totale lengte van de buis 3000mm, welke bovenaan is dichtgelast en voorzien van 2st M12 openingen. Behandeling

Nadere informatie

Handleiding. Wijzigen van een project in voorbereiding naar een project in verkoop in Projectbeheer van Het Nieuwbouw Platform

Handleiding. Wijzigen van een project in voorbereiding naar een project in verkoop in Projectbeheer van Het Nieuwbouw Platform Handleiding Wijzigen van een project in voorbereiding naar een project in verkoop in Projectbeheer van Het Nieuwbouw Platform Gegevens welke minimaal nodig zijn om een project in verkoop in te voeren:

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE: D-ART Personalised design akoestische panelen met opdruk

TECHNISCHE FICHE: D-ART Personalised design akoestische panelen met opdruk 1 P a g i n a TECHNISCHE FICHE: D-ART Personalised design akoestische panelen met opdruk PRODUCTOMSCHRIJVING Met D-ART wordt kunst met akoestisch comfort verenigd. De akoestiek van elke ruimte kan hierbij

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

TV beugel voor hoog plafond - 2,5 m tot 3 m lange stang - volledig instelbaar

TV beugel voor hoog plafond - 2,5 m tot 3 m lange stang - volledig instelbaar TV beugel voor hoog plafond - 2,5 m tot 3 m lange stang - volledig instelbaar Product ID: FPCEILPTBLP Nu kunt u uw platte tv op een plaats met een hoog plafond ophangen, voor optimaal kijkplezier. Deze

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1

Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport diploma s Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voorlopig 2006-2007V1 VIDIV-nummer: 2008-240-mcb Datum:

Nadere informatie

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018 Basisscholen in krimpgebieden in 2017/2018 In welke provincies sluiten de meeste basisscholen? Aan het begin van 2017/2018 zijn in Groningen, Zeeland, Limburg en Flevoland rond 2% van de basisscholen gesloten

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport

Samen De Frieze paardensport. laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport Samen De Frieze paardensport laten groeien Anton Binnenmars Directeur Sport pag. 1 Paardrijden. Uitdaging. Ontspanning. Passie. Plezier. Sporttrends van binnen naar buiten Van instrumentalism naar consumentism

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Inzethor Hitt. Toepassing Geschikt voor kunststof, aluminium en houten raamkozijnen. Keuze in gaas: Uitvoering

Inzethor Hitt. Toepassing Geschikt voor kunststof, aluminium en houten raamkozijnen. Keuze in gaas: Uitvoering Slechte ventilatie in een woning kan gezondheidsklachten veroorzaken of verergeren. U kunt het beste 24 uur per dag ventileren. Met een HR Design inzethor is het gegarandeerd insectenvrij ventileren. HR

Nadere informatie

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland

Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Het belang van toerisme en recreatie voor de economie in Maasduinen 29 januari 2004 Arjan Bakkeren Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland Opbouw van de lezing Provinciaal beleid toerisme en

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Dit overzicht omvat een vijftal produktseries: Serie 0. Serie 0 RVS. Serie 1. Serie 1 RVS. Serie 2

Dit overzicht omvat een vijftal produktseries: Serie 0. Serie 0 RVS. Serie 1. Serie 1 RVS. Serie 2 Dit overzicht omvat een vijftal produktseries: Let op: deze series zijn niet onderling te combineren Serie 0 tot 200 kg Serie 0 RVS tot 200 kg gemaakt van RVS 316 Serie 1 tot 600 kg Serie 1 RVS tot 600

Nadere informatie

Canvasdoeken 2 cm frame

Canvasdoeken 2 cm frame Canvasdoeken 2 cm frame Papier / Materiaal: Polyester textile canvas 300 g/m2 B1 Het geprinte doek wordt gespannen op een 2 cm dik houten frame. Tevens worden er spietjes bijgeleverd waardoor het doek

Nadere informatie

Documentatie Standaard templates Promidata

Documentatie Standaard templates Promidata Documentatie Standaard templates Promidata Waarom standaard Promidata templates? De Promidata standaard templates zijn bedoeld om de aanlevering van de product informatie van de te bedrukken producten

Nadere informatie

3 4 5-6 7 8 9 10 11-12 13 14 15-16 2 Deadlines Wij bieden u graag een flexibele service, waarbij aanpassingen tot het laatste moment doorgevoerd kunnen worden. Beursdeelnemers/standhouders vragen wij grafisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AMS Labelmaker Versie 2.0

Gebruiksaanwijzing AMS Labelmaker Versie 2.0 Voordat je begint De onderstaande stappen beschrijven het gebruiksklaar maken van een Excel bestand voor gebruik in All Modul Software Labelmaker (AMS Labelmaker). Ons advies is om een basis bestand te

Nadere informatie

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX Montagesysteem E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s Productbeschrijving Het montagepracticum elektrische installaties bestaat uit montageframes,, waarin montageborden kunnen worden geplaatst.

Nadere informatie

Thema: Problemen voor V&D. Handleiding en opgaven niveau AA. Opgave 1: Samen

Thema: Problemen voor V&D. Handleiding en opgaven niveau AA. Opgave 1: Samen Handleiding en opgaven niveau AA Thema: Problemen voor V&D Een uitgebreide uitgeschreven aanpak vindt u in de Instapmodules: www.nieuwsbegrip.nl Download & prints Instapmodules Nieuwsrekenen. Benodigd

Nadere informatie

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding

Stanza Terrasoverkapping Assemblage- en montagehandleiding Assemblage- en montagehandleiding * * A T T E N T I E * * AVZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorkomende fouten in deze handleiding, noch voor eventuele nadelige gevolgen die uit

Nadere informatie

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem

Montage instructie Voor de wand schuivend systeem Montage instructie Voor de wand schuivend systeem met kozijn pagina 1/14 Inhoudsopgave Pagina 2 Benodigdheden 3 Inhoud van de verpakkingen 4 Hoofdbestanddelen Varidoors schuifdeur systeem 5 Sparing controleren

Nadere informatie