Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam"

Transcriptie

1 Zorginstituut Nederland Sector Zorg Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen T +31 (0) Oplegger indicatorenset Mammacarcinoom (NBCA) verslagjaar 2018 Datum november 2017 De indicatorset Mammacarcinoom (NBCA) staat voor verslagjaar 2018 op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland. Alle instellingen die deze zorg leveren, zijn verplicht gegevens aan te leveren aan Zorginstituut Nederland. In deze oplegger bij de indicatorgids staat welke indicatoren uit de gids verplicht aangeleverd moeten worden, en voor welke indicatoren de aanleververplichting niet geldt. en waarvoor een aanleververplichting geldt, worden openbaar gemaakt. In de indicatorgids zelf staan de definities. Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland nummer naam 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c Datatype Structuurindicatoren Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in het verslagjaar 2017? Aantal Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in het verslagjaar 2017? Aantal Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Aantal Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Aantal Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patiënten met borstkanker? Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mamateam (vast of op afroep?) Aantal Aantal Aantal Aantal Tekst 1 3a 3b Proces en uitkomstindicatoren patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie. Irradicaliteit bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) (norm <15%). Irradicaliteit onbekend bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neoadjuvante therapie). Subindicator Subindicator Pagina 1 van 3

2 Borstcontoursparende chirurgie (invasief mammacarcinoom) (a. Totaal. b. Primair mammasparend. c. Primair mammasparend na neoadjuvante chemotherapie. d. directe reconstructie na ablatie). patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (b,c,d incl subtypen). patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio mammae. Subindicator Zorginstituut Nederland Sector Zorg Datum november Mediane doorlooptijd tussen diagnose en primaire behandeling. 9 Mediane doorlooptijd tussen primaire/preoperatieve behandeling en eerste operatie (incl./excl. directe reconstructie). 11 patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) Subindicator 11a patiënten bij wie tumorweefsel (alleen m.b.t. invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie. 11b patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak en verslagjaar 2017 die ook in 2018 transparant gemaakt moeten worden. 10a 14 14a 14b 14c 14d patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (totaal) patiënten met een directe reconstructie met prothese door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (met prothese) patiënten met een directe autologe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (autoloog) patiënten met een directe reconstructie met prothese en eigen weefsel (autoloog) door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (combinatie van prothese en autoloog) Voor de volgende indicatoren is afgesproken dat deze niet transparant worden gemaakt. Deze indicatoren worden door de registratie voor interne doeleinden verzameld (bijvoorbeeld voor de verbetering van de registratie of om onderling van elkaar te leren). en die niet transparant worden gemaakt nummer naam structuurindicatoren Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGA-protocol 6 mammacarcinoom? Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de 7 LAST-meter) Is er gedocumenteerde samenwerking met / betrokkenheid bij het MDO van een 8a afdeling klinische genetica? Pagina 2 van 3

3 Is het uitvragen van familieanamnese, assessment van de verwijscriteria en eventuele verwijzing voor genetisch onderzoek structureel opgenomen in het 8b zorgpad? Is de mogelijkheid tot spoedcounseling en DNA-diagnostiek opgenomen in het 8c zorgpad? Proces en uitkomstindicatoren patiënten dat pre- èn postbehandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm 2 >90%). Zizo 10 Mediane doorlooptijd tussen operatie en postoperatieve behandeling. Zorginstituut Nederland Sector Zorg Datum november 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Zelfstandige Klinieken Nederland: Zorginstituut Nederland: Gegevensaanlevering Zorginstellingen leveren vrijwillige en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen. Pagina 3 van 3

4 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA Verwijderen oude indicatoren 1, 4, 7, 8, 15, 17, Concept NBCA indicatorenset Verwijderen oude DICA indicatoren 2, 5, 6, 7, 10, 14, Vernieuwde definities indicatoren doorlooptijden Notulen NBCA indicatorendagen registratiejaar DICA Definitieve NBCA indicatorenset Notulen DICA indicatorendagen verwerkt.

5 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia, inclusief DCIS en mammacarcinoom met metastasen op afstand (M1-stadium) Invasief ductaal carcinoom Invasief lobulair carcinoom Ziekte van Paget - Inflammatoir carcinoom Exclusie LCIS Recidief mammacarcinoom Zeldzame tumorsoorten zoals Phyllodes tumor Niet chirurgisch (conservatief) behandelde patiënt Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 2 van 16

6 en Mammacarcinoom (NBCA) Structuur Nr. Type indicator Jaar 1 Algemeen A. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in de periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018? Antwoord: Aantal: <CCC> B. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018? Antwoord: Aantal: <CCC> 2 Internisten A. Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> B. Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: <CC> 3 Chirurgen A. Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> B. Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: <CC> Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 3 van 16 Invul Invul Invul

7 4 Plastisch chirurgen A. Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?: Antwoord: Aantal: <CC> B. Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> C. Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)? Antwoord: <1.ja, vast / 2.ja, op afroep/ 3.nee> 5 Radiotherapeuten A. Is er deelname van radiotherapeuten aan zowel het pre- als postoperatieve MDO? Antwoord: <Ja/ Nee> 6 Pathologie Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGA-protocol mammacarcinoom? Antwoord: <Ja/Nee> 7 Psychosociale zorg Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter) Antwoord: <Ja/Nee> 8 Klinische genetica A. Is er gedocumenteerde samenwerking met / betrokkenheid bij het MDO van een afdeling klinische genetica? Antwoord: <Ja/Nee> B. Is het uitvragen van familieanamnese, assessment van de verwijscriteria en eventuele verwijzing voor genetisch onderzoek structureel opgenomen in het zorgpad? Antwoord: <Ja/Nee> C. Is de mogelijkheid tot spoedcounseling en DNA-diagnostiek opgenomen in het zorgpad? Antwoord: <Ja/Nee> Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 4 van 16 Invul Invul Invul Invul invul

8 Nr. Type indicator Uitvraag over (jaar) DIAGNOSTIEK Radiologie 1. RAD patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie. Proces NBCA-jaar BEHANDELING Multidisciplinair team overleg (MDO) 2. ALG patiënten dat pre- èn postbehandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal Proces NBCA-jaar verslag beschikbaar is (norm >90%). Zizo Chirurgie 3a. CHI Irradicaliteit bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) (norm <15%). 3b. CHI Irradicaliteit onbekend bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neoadjuvante therapie). Plastische chirurgie 4. CH/ Borstcontoursparende chirurgie (invasief mammacarcinoom) (a. Totaal. b. Primair mammasparend. c. Primair PL mammasparend na neoadjuvante chemotherapie. d. directe reconstructie na ablatie). 5. PL patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (b,c,d incl subtypen). Radiotherapie 6. RT patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. Uitkomst NBCA-jaar Uitkomst NBCA-jaar Proces NBCA-jaar Proces NBCA-jaar Proces Kalenderjaar 7. RT patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio mammae. Proces Kalenderjaar DOORLOOPTIJDEN 8. ALG Mediane doorlooptijd tussen diagnose en primaire behandeling. Proces NBCA-jaar 9. ALG Mediane doorlooptijd tussen primaire/preoperatieve behandeling en eerste operatie (incl./excl. directe reconstructie). Proces NBCA-jaar 10. ALG Mediane doorlooptijd tussen operatie en postoperatieve behandeling. Proces NBCA-jaar Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 5 van 16

9 Over periode (NBCA of Kalenderjaar) Per indicator beschreven: 1) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van tot en met (NBCA-jaar) òf 2) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van tot en met (kalenderjaar). Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 6 van 16

10 I. DIAGNOSTIEK - Radiologie 1. MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie Operationalisatie patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie. Teller Aantal patiënten die een MRI-mamma vóór start neo-adjuvante chemotherapie hebben ondergaan. Noemer Aantal patiënten met een primair invasief mammacarcinoom zonder metastasen op afstand behandeld met neo-adjuvante chemotherapie. Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Norm: - Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 7 van 16

11 II. BEHANDELING - Multidisciplinair overleg 2. Multidisciplinair team overleg Operationalisatie patiënten dat pre- en postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is. Teller Aantal patiënten dat besproken is in een pre- èn postoperatief behandel MDO en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is voor een aantal behandelaars. Noemer Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS. Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Norm >90% Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 8 van 16

12 II. BEHANDELING Chirurgie 3. Irradicaliteit bij primair mammasparende operatie Operationalisatie patiënten met een irradicale resectie bij primair mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie). Teller Aantal patiënten bij wie tumorweefsel (alleen m.b.t. invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie. Noemer Aantal patiënten dat een eerste borstsparende operatie hebben ondergaan (zonder neo-adjuvante therapie) voor een primair invasief mammacarcinoom (met of zonder DCIS) zonder metastasen op afstand. Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Norm <15% Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 9 van 16

13 II. BEHANDELING Plastische chirurgie 4. Borstcontourbehoud Operationalisatie patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling voor invasief mammacarcinoom zonder metastasen op afstand. Teller A Totaal aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (b+c+d). Teller B Aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na primair mammasparende operatieve behandeling.* Teller C Aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na mammasparende operatieve behandeling na neoadjuvante chemotherapie.* Teller D Aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na een ablatieve ingreep inclusief directe reconstructie (primair of na neoadjuvante chemotherapie). Noemer Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom zonder metastasen op afstand. Definitie (s) * ook na re-excisie In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Norm - Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 10 van 16

14 5. Directe reconstructie DCIS Operationalisatie patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS. Teller A Totaal aantal patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS (b+c+d). Teller B Aantal patiënten met een directe reconstructie middels prothese door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS. Teller C Aantal patiënten met een directe reconstructie met autoloog weefsel door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS. Teller D Aantal patiënten met een directe reconstructie met een combinatie van prothese en autoloog weefsel door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS. Noemer Aantal patiënten met een ablatieve ingreep voor DCIS. Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Norm - Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 11 van 16

15 II. BEHANDELING Radiotherapie 6. Neoadjuvante chemotherapie en gezien door radiotherapeut Operationalisatie patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. Teller Aantal patiënten behandeld met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. Noemer Aantal patiënten met een invasief mammacarcinoom zonder metastasen op afstand dat neo-adjuvante chemotherapie heeft gehad, geopereerd is, en tevens postoperatief bestraald is. Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Norm - Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 12 van 16

16 7. Radiotherapie lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio Operationalisatie patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio mamma. Teller Aantal patiënten dat radiotherapie heeft gekregen. Noemer Aantal patiënten met een primair invasief M0 lokaal uitgebreid mammacarcinoom (NABON richtlijn: klinisch T3, T4, any N, M0 en any T, N2-3, M0) geopereerd middels een ablatio mamma (excl. pt3n0). Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Norm - Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 13 van 16

17 III. DOORLOOPTIJDEN 8. Doorlooptijd diagnose primaire behandeling Operationalisatie Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en start primaire behandeling. Mediaan A Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en start primaire behandeling (neoadjuvant of operatief) (b+c+d). Mediaan B Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld* en neoadjuvante chemotherapie. Mediaan C Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld* en eerste operatie (excl. neoadjuvante behandeling en excl. directe reconstructie). Mediaan D Mediane doorlooptijd in kalenderdagen tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld* en eerste operatie inclusief directe reconstructie (excl. neoadjuvante behandeling). Definitie (s) NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden. * Indien verwijzing: berekening vanaf de datum van intake bij overname therapie. In-/ exclusiecriteria Aantal neoadjuvant behandelde en geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS. Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria. Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 14 van 16

18 9. Doorlooptijd neoadjuvante behandeling - eerste operatie Operationalisatie Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapie en eerste operatie (met/zonder directe reconstructie). Mediaan A Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapie en eerste operatie met en zonder directe reconstructie (b+c). Mediaan B Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapie en eerste operatie zonder directe reconstructie. Mediaan C Mediane doorlooptijd tussen neoadjuvante chemotherapie en eerste operatie met directe reconstructie. Definitie (s) NB. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden. In-/ exclusiecriteria Aantal patiënten met als primaire behandeling neoadjuvante chemotherapie voor een primair invasief mammacarcinoom zonder metastasen op afstand. Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria. Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 15 van 16

19 10. Doorlooptijd laatste operatie adjuvante behandeling Operationalisatie Mediane doorlooptijd tussen laatste operatie en adjuvante behandeling (chemo- of radiotherapie). Mediaan A Mediane doorlooptijd tussen laatste operatie en adjuvante behandeling (b+c). Mediaan B Mediane doorlooptijd tussen laatste operatie en adjuvante chemotherapie. Mediaan C Mediane doorlooptijd tussen laatste operatie en adjuvante radiotherapie. Definitie (s) NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden. In-/ exclusiecriteria Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS. Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria. Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017 Versie pagina 16 van 16

20 Kwaliteitsinstituut Eekholt XH Diemen Postbus AH Diemen T +31 (0) Oplegger indicatorenset Mammacarcinoom (NBCA) verslagjaar 2017 november 2016 De indicatorset Mammacarcinoom (NBCA) staat voor verslagjaar 2017 op de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland. Alle instellingen die deze zorg leveren, zijn verplicht gegevens aan te leveren aan Zorginstituut Nederland. In deze oplegger bij de indicatorgids staat welke indicatoren uit de gids verplicht aangeleverd moeten worden, en voor welke indicatoren de aanleververplichting niet geldt en waarvoor een aanleververplichting geldt, worden openbaar gemaakt. In de indicatorgids zelf staan de definities. nummer naam 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c Datatype Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in het verslagjaar 2017? Aantal Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in het verslagjaar 2017? Aantal Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Aantal Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Aantal Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patiënten met borstkanker? Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mamateam (vast of op afroep?) Is er deelname van radiotherapeuten aan zowel het pre- als het postoperatieve MDO? Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGAprotocol mammacarcinoom? Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter) Aantal Aantal Aantal Aantal Tekst JaNee JaNee JaNee Pagina 1 van 4

21 10 10a 10b 11 11a 11b 12 12a 12b 12c 12d 13 13a 13b 13c 13d 14 14a 14b 14c 14d a patiënten met een irradicale resectie bij eerste mammasparende operatie voor DCIS Subindicator patiënten waarbij tumorweefsel focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) Subindicator patiënten bij wie tumorweefsel (alleen m.b.t. invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling voor invasief M0 mammacarcinoom Subindicator patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (totaal (b+c+d)) patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (Primair sparend) patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (Sparend na neo-adjuvante chemotherapie) patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (Ablatief met directe reconstructie (primair of na neoadjuvante chemotherapie)) patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS Subindicator patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (totaal) patiënten met een directe reconstructie met prothese door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (met prothese) patiënten met een directe autologe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (autoloog) patiënten met een directe reconstructie met prothese en eigen weefsel (autoloog) door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (combinatie van prothese en autoloog) patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom Subindicator patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (totaal) patiënten met een directe reconstructie met prothese door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (met prothese) patiënten met een directe autologe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (autoloog) patiënten met een directe reconstructie met prothese en eigen weefsel (autoloog) door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (combinatie van prothese en autoloog) patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. Mediane wachttijd tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en start neo-adjuvante chemotherapie. Getal Aantal patiënten dat 5 weken na datum biopt waarop diagnose is gesteld, is geopereerd (exclusief directe reconstructie) (norm >90%) Kwaliteitsinstituut november 2016 Pagina 2 van 4

22 Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (exclusief 21b directe reconstructie) Getal Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (met directe 22 reconstructie) Getal Mediane wachttijd van laatste therapeutische operatie tot start 23 radiotherapie. Getal 25 Mediane wachttijd van operatie en start adjuvante chemotherapie Getal Kwaliteitsinstituut november 2016 Voor de onderstaande indicatoren is afgesproken dat deze vrijwillig transparant gemaakt kunnen worden. De route (aanlevering en publicatie) voor vrijwillige transparantie wordt gefaciliteerd via het door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal (gegevensmakelaar). Deze vrijwillig aangeleverde gegevens worden niet door Zorginstituut Nederland gepubliceerd. nummer naam 2 5 9a patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging (norm >90%) patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd (norm >90%) patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair 9b team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid 18 mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs) in de 27 klinische registratie van de NBCA Voor de volgende indicatoren is afgesproken dat deze niet transparant worden gemaakt. Deze indicatoren worden door de registratie voor interne doeleinden verzameld (bijvoorbeeld voor de verbetering van de registratie of om onderling van elkaar te leren). nummer naam Is er gedocumenteerde samenwerking met / betrokkenheid bij het MDO van een 8a afdeling klinische genetica? Is het uitvragen van familieanamnese, assessment van de verwijscriteria en eventuele verwijzing voor genetisch onderzoek structureel opgenomen in het 8b zorgpad? Is de mogelijkheid tot spoedcounseling en DNA-diagnostiek opgenomen in het 8c zorgpad? 3 patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie 6 patiënten met een HER2 positieve bepaling Mediane doorlooptijd tussen laatste dag chemotherapie kuur en start 24 radiotherapie 26 Mediane doorlooptijd tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie Pagina 3 van 4

23 Kwaliteitsinstituut november 2016 OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden van de NVZ en NFU): Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: Zelfstandige Klinieken Nederland: Zorginstituut Nederland: Zorginstellingen leveren vrijwillige en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format. Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen. Pagina 4 van 4

24 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia, inclusief DCIS en mammacarcinoom met metastasen op afstand (M1-stadium) Invasief ductaal carcinoom Invasief lobulair carcinoom Ziekte van Paget - Inflammatoir carcinoom Exclusie LCIS Recidief mammacarcinoom Zeldzame tumorsoorten zoals Phyllodes tumor Niet chirurgisch (conservatief) behandelde patiënt

25 en Mammacarcinoom (NBCA) Structuur Nr. Type indicator Jaar 1 Algemeen A. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017? Antwoord: Aantal: <CCC> B. Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017? Antwoord: Aantal: <CCC> 2 Internisten A. Hoeveel internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> B. Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: <CC> 3 Chirurgen A. Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> B. Hoeveel gecertificeerde oncologisch chirurgen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld? Antwoord: Aantal: <CC> 4 Plastisch chirurgen A. Hoeveel plastisch chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?: Antwoord: Aantal: <CC> Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 2 van 19 Invul Invul Invul Invul

26 B. Hoeveel plastisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen patiënten met borstkanker? Antwoord: Aantal: <CC> C. Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)? Antwoord: <1.ja, vast / 2.ja, op afroep/ 3.nee> 5 Radiotherapeuten A. Is er deelname van radiotherapeuten aan zowel het pre- als postoperatieve MDO? Antwoord: <Ja/ Nee> 6 Pathologie Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGA-protocol mammacarcinoom? Antwoord: <Ja/Nee> 7 Psychosociale zorg Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter) Antwoord: <Ja/Nee> 8 Klinische genetica A. Is er gedocumenteerde samenwerking met / betrokkenheid bij het MDO van een afdeling klinische genetica? Antwoord: <Ja/Nee> B. Is het uitvragen van familieanamnese, assessment van de verwijscriteria en eventuele verwijzing voor genetisch onderzoek structureel opgenomen in het zorgpad? Antwoord: <Ja/Nee> C. Is de mogelijkheid tot spoedcounseling en DNA-diagnostiek opgenomen in het zorgpad? Antwoord: <Ja/Nee> Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Structuur NBCA jaar Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 3 van 19 Invul Invul Invul invul

27 Nr. Specialisme Type indicator Uitvraag over (jaar) 2. RAD patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging (norm >90%) Proces NBCA-jaar 3. RAD patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie Proces NBCA-jaar 5. PA patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd (norm >90%) Proces NBCA-jaar 6. PA patiënten met een HER2 positieve bepaling Proces NBCA-jaar Proces NBCA-jaar 9a. ALG patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) Zizo 9b. ALG patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) Proces NBCA-jaar 10. CHI Irradicaliteit bij eerste mammasparende operatie voor DCIS (norm <30%) Uitkomst NBCA-jaar Uitkomst NBCA-jaar 11. CHI Irradicaliteit bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) (norm <15%) 12. CH/PL Borstcontoursparende chirurgie (invasief mammacarcinoom) Proces NBCA-jaar 13. PL (CHI) patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS Proces NBCA-jaar 14. PL (CHI) patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom 16. RT patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. Proces NBCA-jaar Proces Kalenderjaar 18. RT patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor Proces Kalenderjaar ablatio mammae 20. ALG/INT Mediane doorlooptijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie Proces NBCA-jaar 21 ALG/CHI Doorlooptijd tussen diagnose en eerste operatie (excl. directe reconstructie), (norm >90%), (a. dichotoom + b. Proces NBCA-jaar a/b mediaan) 22. ALG/CHI/PL Mediane doorlooptijd tussen diagnose en eerste operatie (incl. directe reconstructie) Proces NBCA-jaar 23. ALG/RT Mediane doorlooptijd tussen laatste chirurgische ingreep en start radiotherapie 5 weken Proces Kalenderjaar 24. ALG/RT Mediane doorlooptijd tussen laatste dag chemotherapie kuur en start radiotherapie = Proces Kalenderjaar Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 4 van 19

28 25. ALG/INT Mediane doorlooptijd tussen operatie en aanvang adjuvante chemotherapie Proces Kalenderjaar 26. ALG/INT Mediane doorlooptijd tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie Proces Kalenderjaar 27. ALG Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs) in de klinische registratie van de NBCA Structuur Kalenderjaar Over periode (NBCA of Kalenderjaar) Per indicator beschreven: 1) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van tot en met (NBCA-jaar) òf 2) Patiënten met een datum eerste positieve biopt van tot en met (kalenderjaar). Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 5 van 19

29 IIa. DIAGNOSTIEK - Radiotherapie 2. patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging Teller Aantal patiënten bij wie een gestandaardiseerd mamma radiologieverslag met een BI-RADS eindcategorie voor een aantal foto's (mammografie, echo, MRI) in de diagnostische fase gemaakt is Noemer Aantal geopereerde patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS Norm >90% Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 6 van 19

30 3. patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie Teller Aantal patiënten die een MRI-mamma vóór start neo-adjuvante chemotherapie hebben ondergaan Noemer Aantal patiënten met invasief M0 mammacarcinoom behandeld met neo-adjuvante chemotherapie Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 7 van 19

31 IIb. DIAGNOSTIEK - Pathologie 5. patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd Teller Aantal patiënten waarbij standaardverslaglegging van de volgende items tenminste in het verslag zijn opgenomen: ER%, PR%, HER2status, gradering, tumorgrootte, resectievlak, aantal positieve lymfeklieren Noemer Aantal patiënten met een PA verslag postoperatief van een invasief carcinoom van tenminste 1 cm doorsnede, zonder neo-adjuvante therapie (waarbij ER, PR, HER2 ook op eerder biopt mag zijn bepaald) Norm >90% Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m patiënten met een HER2 positieve bepaling Teller Aantal patiënten met een HER2 positieve uitslag Noemer Aantal patiënten met een primair invasieve mammacarcinomen waarvan de HER2 status bekend is Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 8 van 19

32 III. Multidisciplinair overleg 9. patiënten dat pre- en/of postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is Teller a. Aantal patiënten dat besproken is in een pre behandel MDO en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is voor een aantal behandelaars b. Aantal patiënten dat besproken is in een postoperatief MDO en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is voor een aantal behandelaars Noemer Aantal patiënten met een primair invasief mammacarcinoom en/of DCIS die geopereerd zijn Norm >90% Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 9 van 19

33 IVa. BEHANDELING Operatief 10. patiënten met een irradicale resectie bij eerste mammasparende operatie voor DCIS Teller a. Aantal patiënten bij wie DCIS focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie b. Aantal patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak Noemer Aantal patiënten die een eerste borstsparende operatie hebben ondergaan voor DCIS Norm <30% Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 10 van 19

34 11. patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) Teller a. Aantal patiënten bij wie tumorweefsel (alleen m.b.t. invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste lokale excisie b. Aantal patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak Noemer Aantal patiënten die een eerste borstsparende operatie hebben ondergaan (zonder neo-adjuvante therapie) voor een invasief M0 mammacarcinoom (met of zonder DCIS) zonder metastasen op afstand. Norm <15% Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m IVb. BEHANDELING Plastische chirurgie 12. patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling voor invasief M0 mammacarcinoom Teller Aantal patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling a. Totaal (b+c+d) b. Primair sparend* c. Sparend * na neo-adjuvante chemotherapie d. Ablatief met directe reconstructie (primair of na neoadjuvante chemotherapie) Noemer Aantal geopereerde patiënten met een primair M0 invasief mammacarcinoom Norm - Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 11 van 19

35 Definitie (s) * eerste en tevens laatste tumorexcisie In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor DCIS Teller Aantal patiënten bij wie een directe reconstructie is uitgevoerd. a. Totaal b. Met prothese c. Autoloog d. Combinatie van prothese en autoloog Noemer Aantal patiënten met een ablatieve ingreep voor DCIS Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 12 van 19

36 14. patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij operatie voor invasief mammacarcinoom Teller Aantal patiënten bij wie een directe reconstructie is uitgevoerd. Noemer a. Totaal b. Met prothese c. Autoloog d. Combinatie van prothese en autoloog Aantal patiënten met een ablatieve ingreep voor invasief M0 mammacarcinoom Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m IVc. BEHANDELING Radiotherapie 16. patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut Teller Aantal patiënten behandeld met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start behandeling gezien wordt door de radiotherapeut Noemer Aantal patiënten met een invasief M0 mammacarcinoom dat neo-adjuvante chemotherapie heeft gehad, geopereerd is, en tevens postoperatief bestraald is Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 13 van 19

37 18. patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma Teller Aantal patiënten dat radiotherapie heeft gekregen Noemer Aantal patiënten met een primair invasief M0 lokaal uitgebreid mammacarcinoom (NABON richtlijn: klinisch T3, T4, any N, M0 en any T, N2-3, M0) geopereerd middels een ablatio mamma (excl. T3N0) Definitie (s) - In-/ exclusiecriteria Zie NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 14 van 19

38 V. DOORLOOPTIJDEN 20. Doorlooptijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie (mediaan) Mediane wachttijd tussen datum biopt waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en start neo-adjuvante chemotherapie. NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden NB2. Indien verwijzing: berekening vanaf de datum van intake bij overname therapie In-/ exclusiecriteria Geïncludeerd: patiënten met als primaire behandeling neo-adjuvante chemotherapie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom. Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria. Uitvraag over periode: t/m a. patiënten dat binnen 5 weken na diagnose een eerste operatie ondergaat (exclusief directe reconstructie) (norm > 90%). Teller Aantal patiënten dat 5 weken na datum biopt waarop diagnose is gesteld, is geopereerd (exclusief directe reconstructie) (norm >90%). NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden NB2. Indien verwijzing: berekening vanaf de datum van intake bij overname therapie Noemer Aantal patiënten met als primaire behandeling een operatie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom of DCIS, zonder directe reconstructie. In-/ exclusiecriteria Zie algemene NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 15 van 19

39 21b. Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (excl. directe reconstructie) Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie) NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden NB2. Indien verwijzing: berekening vanaf de datum van intake bij overname therapie In-/ exclusiecriteria Aantal patiënten met als primaire behandeling een operatie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom of DCIS, zonder directe reconstructie. Zie algemene NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Mediane doorlooptijd tussen diagnose en eerste operatie (incl. directe reconstructie) Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (met directe reconstructie) NB1. Registratie vindt plaats voor het ziekenhuis waar operatie heeft plaatsgevonden NB2. Indien verwijzing: berekening vanaf de datum van intake bij overname therapie In-/ exclusiecriteria Aantal patiënten met als primaire behandeling een operatie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom of DCIS Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 16 van 19

40 23. Mediane doorlooptijd tussen laatste chirurgische ingreep en start radiotherapie. Mediane wachttijd van laatste therapeutische operatie tot start radiotherapie. In-/ exclusiecriteria Geïncludeerd: Aantal patiënten met een invasief M0 mammacarcinoom of DCIS dat radiotherapie heeft gekregen, volgend op de operatie, zonder voorafgaande adjuvante chemotherapie. Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Mediane doorlooptijd tussen eerste dag laatste chemotherapie kuur en start radiotherapie. Mediane wachttijd van eerste dag van laatste chemotherapie tot start radiotherapie In-/ exclusiecriteria Geïncludeerd: aantal patiënten met een invasief M0 mammacarcinoom dat postoperatief chemotherapie gevolgd door radiotherapie heeft gekregen. Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Mediane doorlooptijd tussen operatie en aanvang adjuvante chemotherapie. Mediane wachttijd van operatie en start adjuvante chemotherapie In-/ exclusiecriteria Geïncludeerd: aantal patiënten met adjuvante chemotherapie volgend na operatie voor invasief M0 mammacarcinoom. Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 17 van 19

41 Uitvraag over periode: t/m Mediane doorlooptijd tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie. Mediane wachttijd van laatste dag radiotherapie tot aanvang adjuvante chemotherapie. In-/ exclusiecriteria Geïncludeerd: aantal patiënten met adjuvante chemotherapie volgend na radiotherapie voor invasief M0 mammacarcinoom. Zie verder algemene NBCA in- / exclusiecriteria Uitvraag over periode: t/m Deelname PROMs en PREMs Het ziekenhuis neemt deel aan de verzameling van Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs) in de klinische registratie van de NBCA. Antwoordopties Ja Nee Definitie(s) Deelname houdt in dat een ziekenhuis aangemeld is voor deelname aan de PROMs en PREMs in de klinische registratie van de NBCA. Dit houdt in dat door tenminste één patiënt de PROMs en PREMs vragenlijst is ingevoerd in de NBCA-database. Deze indicator zal direct uit de PROMs en PREMs registratie worden berekend. In-/ exclusiecriteria De in-/exclusiecriteria als geldend voor de klinische registratie van de NBCA. Uitvraag over periode: t/m Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 18 van 19

42 Datum Versie Mutatie Eigenaar Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA Verwijderen oude indicatoren 1, 4, 7, 8, 15, 17, 19 EndFragment Datum laatste wijziging Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2016 Versie 2017 pagina 19 van 19

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 23-10-2017 2017.1 Vrijwillig/ verplicht toegevoegd DICA 27-11-2017 2017.2 Schrappen van indicatoren

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2017 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.2 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Mammacarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Mammacarcinoom

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NBCA 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet en NABON Breast Cancer Audit () 2015 [2015.3.ZIN besluit verwerkt; 05112015] Inclusiecriteria Nabon Breast Cancer Audit Inclusie Alle primaire invasieve mammacarcinomen volgens de WHO classificatie

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator

1 Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Subindicator Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017

Oplegger indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA) verslagjaar 2017 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland

Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype

Verplichte Indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Datatype Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd? Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Ovariumcarcinoom

Nadere informatie

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam

Verplichte indicatoren die moeten worden aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. Indicator nummer Indicatornaam Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017.

Oplegger indicatorenset Lage rughernia en stenose (ongeïnstrumenteerd) (DSSR (B)) verslagjaar 2017. Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorenset

Nadere informatie

nr Indicator Intern/extern*

nr Indicator Intern/extern* Indicatorenset NABON mammaregistratie Versie 17 januari 2013 (aangepast vanuit versies 29 juli 2011 en 17 januari 2011) nr Indicator Intern/extern* 1 Deelname aan de NABON mammaregistratie Extern 2 Gestandaardiseerde

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde lage rug chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (020 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Geïnstrumenteerde

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Maag- en Slokdarmcarcinoom verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Maag-

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Beroerte (CVA) verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Beroerte

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2018.1 Registratie gestart: 2011 Datum Versie Mutatie Eigenaar 22-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 08-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Indicatorenset Nierstenen. Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Nierstenen Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 1 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese

Factsheet Indicatoren Heupprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

NBCA: Een eerste stap in de goede richting

NBCA: Een eerste stap in de goede richting NABON Breast Cancer Audit NBCA: Een eerste stap in de goede richting Prof. dr. Vivianne C.G. Tjan-Heijnen, voorzitter NABON en NBCA, hoogleraar Medische Oncologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

De mamma audit op basis van de kwaliteitseisen NABON en DBCA. M.B.E. Menke Pluijmers ErasmusMC, Rotterdam

De mamma audit op basis van de kwaliteitseisen NABON en DBCA. M.B.E. Menke Pluijmers ErasmusMC, Rotterdam De mamma audit op basis van de kwaliteitseisen NABON en DBCA M.B.E. Menke Pluijmers ErasmusMC, Rotterdam Mammaregistratie, waarom? Er is behoefte aan transparantie vanuit De consument: keuze centrum voor

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2017 over verslagjaar 2016 wettelijk verplicht is. Colofon Internet: OmniQ

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA)

Factsheet Indicatoren Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) Factsheet en Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA) DPCA 2018.3 Registratie gestart: 2014 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 30-09-2015 2015.2

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015]

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR 2015 [2015.4.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) DMTR [.4.ZIN besluit verwerkt; 0511] Beschrijving Indicatoren Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Indicatorenset Galblaasverwijdering

Indicatorenset Galblaasverwijdering Indicatorenset Galblaasverwijdering Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari voor leden

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Indicatorenset Hoofdpijn

Indicatorenset Hoofdpijn Indicatorenset Hoofdpijn Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie: juni 2017 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Inclusie & exclusie criteria DUCA. DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2017 Registratie gestart: 2011 Inclusie & exclusie criteria DUCA Inclusie Primaire tumoren (slokdarm, slokdarm-maagovergang, maag) Recidief tumoren (slokdarm,

Nadere informatie

Wijzigingsdocument NBCA november 2015

Wijzigingsdocument NBCA november 2015 Wijzigingsdocument NBCA november 2015 Aanstaande maandag staat de nieuwe versie van de NBCA life. Hierin zitten vooral veel nieuwe variabelen, die van belang zijn voor de indicatoren over 2016. Het is

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016

Factsheet Indicatoren Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Factsheet en Longcarcinoom (DLSA-DLRA) 2016 Inclusie en exclusie criteria DLSA Inclusie Alle chirurgische thoracale (thoraxwand, pleurale, long en mediastinale) ingrepen, in te delen in: Resecties bij

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Factsheet en DSSR 2018 Geïnstrumenteerd (A) DSSR 2018 Registratie gestart: 2014 Inclusie- en exclusiecriteria geïnstrumenteerd (A) Inclusie Alle patiënten die operatief behandeld worden aan de lumbale

Nadere informatie

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016

Oplegger indicatorset Bariatrische chirurgie verslagjaar 2016 Zorginstituut Nederland Kwaliteitsinstituut Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 20 Transparantiekalender@zinl.nl Oplegger indicatorset Bariatrische

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA)

Factsheet Indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA) Factsheet en aneurysma aorta abdominalis (DSAA) DSAA 2018.2 Registratie gestart: 1 januari 2013 Datum Versie Mutatie Eigenaar 27-07-2015 2015.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juni 2015 DICA 21-10-2015

Nadere informatie

Toetstabel Longcarcinoom vj 2018

Toetstabel Longcarcinoom vj 2018 Toetstabel Longcarcinoom vj 2018 Aard van de wijziging Criteria Toetsingskader Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18 Overweging ZiN Advies ZiN 4, 9, 13,

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie

NABON Breast Cancer Audit. Pathologie NABON Breast Cancer Audit Pathologie Dr. P.J. Westenend, patholoog, pathologisch laboratorium Dordrecht Drs. A.C.M. van Bommel, arts-onderzoeker, DICA DICA Congres 25 juni 2013 Pathologie Volledige verslaglegging

Nadere informatie

Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling. Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017

Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling. Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017 Vroegstadium borstkanker Medicamenteuze behandeling Jan Drooger Internist-oncoloog Huisartsensymposium 20 september 2017 Disclosures spreker (potentiële) belangenverstrengeling Nothing to disclose Voor

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016

Factsheet Indicatoren Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Factsheet en Geïnstrumenteerde Lage Rug Chirurgie (DSSR) 2016 Registratie gestart: 2014 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Alle patienten met een degeneratieve lumbale wervelkolomaandoening die een

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: BORSTKANKER Fase 1: validatie van de individuele resultaten Ziekenhuis 86 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker en ductaal carcinoma in situ

Nadere informatie

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017

Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Informatie over aanlevering indicatoren Transparantiekalender 2016 en 2017 Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese

Factsheet Indicatoren Knieprothese Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2019 over verslagjaar 2018 wettelijk verplicht is. De indicatorset is

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator

Factsheet Indicatoren Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving Indicator Factsheet en Lage Rug Hernia (DSSR) A. Beschrijving DSSR 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 01-01- 2014 Gestart met Spinaalchirurgie Lumbaal geïnstrumenteerd; Januari 2015 start met Lumbale hernia

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) 5 november 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen in

Nadere informatie

Indicatorenset Mammacarcinoom. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset Mammacarcinoom. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset Mammacarcinoom Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl.

Nadere informatie

VBHC; niet te lang over nadenken

VBHC; niet te lang over nadenken 17 maart 2017 VBHC; niet te lang over nadenken Annemarie Haverhals DISCLOSURE: SPREKERS BELANGEN Sprekers hebben voor deze bijeenkomst geen (potentiële) belangenverstrengeling met (commerciële) bedrijven

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 888.99.161.1427. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 888.99.161.1427. Alles voor betere zorg. Beste zorg bij borstkanker Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 1 888.99.161.1427 Beste zorg bij borstkanker Alles voor betere zorg Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2015 Beste zorg bij borstkanker CZ

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 75 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 78 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: INVASIEVE BORSTKANKER (2007-2008) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 85 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2007-2008) - Beschrijving

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018

Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018 Toetstabel Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018 Operationalisatie Aard van de wijziging Criteria Toetsingskader Indicator 1, 2 DAPA Factsheet Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN Volume Criterium

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Heupprothese (LROI) Factsheet en Heupprothese (LROI) 9 september 2015 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale heupprothesen en kop-halsprothesen in de LROI

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016

TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 De nummering van de indicatoren is gebaseerd op de documenten te vinden op: DICA/Transparantieportaal TP Indicatorenrapportage 2016 Ziekenhuis: Rijnstate Ziekenhuis Jaar: 2016 Structuurindicatoren 1. patiënten

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij borstkanker. Delta Lloyd 2015, definitief

Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016. Beste zorg bij borstkanker. Delta Lloyd 2015, definitief Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2016 Beste zorg bij borstkanker Delta Lloyd 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling...

Nadere informatie

VBHC; hoe doe je dat voor borstkanker?

VBHC; hoe doe je dat voor borstkanker? 17 maart 2017 VBHC; hoe doe je dat voor borstkanker? Yvonne van Riet José Meulepas DISCLOSURE: SPREKERS BELANGEN Sprekers hebben voor deze bijeenkomst geen (potentiële) belangenverstrengeling met (commerciële)

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie

Beste zorg bij borstkanker

Beste zorg bij borstkanker Beste zorg bij borstkanker Verantwoordingsdocument Selectief inkoopbeleid 2017 580.179.1549 Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid... 3 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling... 3 1.2 Selectieve

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinson s Insight Audit (DPIA)

Factsheet Indicatoren Dutch Parkinson s Insight Audit (DPIA) Factsheet en Dutch Parkinson s Insight Audit (DPIA) DPIA: 2018.1 Registratie gestart: 2015 Datum Versie Mutatie Eigenaar 21-10-2015 2016.1 2016.1 2017.1 2018.1 2018.2 2018.3 Aanpassingen conform indicatorendagen

Nadere informatie

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg Borstcentrum Bernhoven Yvonne Paquay Chirurg Klachten van de borst? Verwijzing naar het borstcentrum voor analyse en zonodig behandeling 2 3 4 Verwijsredenen: > Knobbeltje voelbaar > BOBZ (de bus) > Controle

Nadere informatie

Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom

Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom Evaluatie gebruik richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van het mammacarcinoom Vanuit de VIKC: Margriet van der Heiden, VIKC, IKMN Harriët Blaauwgeers, VIKC, IKA Laetitia Veerbeek, VIKC, IKW Otto

Nadere informatie

NBCA: niet het hele verhaal

NBCA: niet het hele verhaal NABON Breast Cancer Audit NBCA: niet het hele verhaal Prof. dr. E.J.Th. Rutgers, hoogleraar Oncologische Chirurgie, Nederlands Kanker Instituut- Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis DICA Congres 25 juni 2013

Nadere informatie

special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond evaluatie mammazorg

special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond evaluatie mammazorg evaluatie mammazorg special Mammazorg in de IKMN-regio over de hele linie verbeterd Vier projecten met succes afgerond Een knobbeltje in de borst. Een verdachte uitslag van de bus. Dan wil je niet weken

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling

Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Status bepaling: 99,4% Aandeel van patiënten met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische behandeling Vóór het starten van de behandeling

Nadere informatie

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009

Indicatoren Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving Indicator. DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 en Colorectaal carcinoom (DSCA) A. Beschrijving DSCA 2014 [2.0.; 10-10- 2014] Registratie gestart: 2009 Type Uitvraag Bron Nr. indicator over (jaar) 1. Deelname aan de DSCA Structuur 2014 DSCA 2. Volume

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI)

Factsheet Indicatoren Knieprothese (LROI) Factsheet en Knieprothese (LROI) - 12 november 2014 Beschrijving van indicatoren Registratie gestart: 1 januari 2007 Inclusiecriteria: Alle geplaatste totale knieprothesen en unicondylaire knieprothesen

Nadere informatie

Handreiking Kiesgerust

Handreiking Kiesgerust Handreiking Kiesgerust Begeleiding bij het maken van een bewust keuze Quirine van Rossum, internist-oncoloog Vlietland ziekenhuis Ingeborg Mares, chirurg Vlietland ziekenhuis Jorien van den Doel, huisarts

Nadere informatie

Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018

Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Indicatorenset Dementie Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 208 Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf februari voor leden van de NVZ

Nadere informatie

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC)

Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) Factsheet generieke indicatoren vaatcentrum (DAVC) Dutch Audit Vascular Center Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1 Is op uw ziekenhuislocatie een vasculair behandelteam beschikbaar? Structuur

Nadere informatie

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013

Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Op weg naar perfectie: Hoe om te gaan met de informatie? Theo Wiggers Amsterdam, 25 juni 2013 Perfectie Verschil in kwaliteit onvoldoende klinische data voor vergelijken uitkomsten Perfectie = klassieke

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016

Colorectaal carcinoom. Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Colorectaal carcinoom Danielle de Jong, MDL arts Rutger-Jan Renger, chirurg Venetië, 10 november 2016 Dokter, wat raadt u aan? Programma Indicaties coloscopie Cijfers IKR / regio Gorkum Organisatie BZ

Nadere informatie

Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu. Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie

Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu. Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie Borstkanker B1: Bepalen van ER/PR/Her2/Neu Definitie: Aandeel van patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker bij wie systemische therapie (hormoon- en/of chemotherapie) voorafgegaan werd door

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: Invasieve borstkanker ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 21

KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: Invasieve borstkanker ( ) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 21 1 KWALITEITSINDICATOREN VOOR ONCOLOGIE: Invasieve borstkanker (2009-2011) Individueel feedbackrapport Ziekenhuis 21 2 1. BESCHRIJVENDE STATISTIEK Tabel 1: Invasieve borstkanker (2009-2011) - Beschrijving

Nadere informatie

Mammareconstructie & Radiotherapie

Mammareconstructie & Radiotherapie Mammareconstructie & Radiotherapie Oncologie in perspectief Focus op kwaliteit 5 juni 2014 Leonie Woerdeman Plastisch chirurg Mamma-reconstructie Slechts bij 15 % borstkanker patiënten t.g.v. onwetendheid

Nadere informatie

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²)

Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Toelichting bij de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) Resultaten behandeling borstkanker Recent werden de resultaten van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²) gepubliceerd met betrekking

Nadere informatie

Behandelwijzer Borstkanker

Behandelwijzer Borstkanker Behandelwijzer Borstkanker - Behandelteam - Algemene informatie borstkanker - Informatie over het behandeltraject Inleiding U heeft zojuist gehoord dat u een afwijking aan de borst heeft en welke behandeling

Nadere informatie

LANDELIJK REGISTRATIEFORMULIER MAMMATUMOREN. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5. Datum:. Paraaf:.

LANDELIJK REGISTRATIEFORMULIER MAMMATUMOREN. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5. Datum:. Paraaf:. Zkh reg.nr: SIG code zkh: pagina 1 van 5 IDENTIFICATIE 1. Geboortenaam: Voorvoegsels: 2. Naam partner: Voorvoegsels: 3. Voorletters: 4. Geslacht (1=man, 2=vrouw, 3=overig) 5. Geboortedatum: 6. Geboorteplaats

Nadere informatie

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016

Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg (MSZ) mei 2017 over verslagjaar 2016 Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 89 59 Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens medisch specialistische zorg

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie: het werkt!

Kwaliteitsregistratie: het werkt! Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg Oncologisch en gastro-intestinaal chirurg 7 nov 2014 Disclosure belangen: (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Afstemming meting Indicatoren richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom gemeten in de IKO en IKN regio

Afstemming meting Indicatoren richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom gemeten in de IKO en IKN regio Afstemming meting Indicatoren richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom gemeten in de IKO en IKN regio Achtergrond Naar aanleiding van het gereedkomen van de richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom: stadiëring

Nadere informatie

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren

VIP²: resultaten borstkankerindicatoren VIP²: resultaten borstkankerindicatoren Borstkanker 1: Statusbepaling Aandeel van patiëntes met invasieve borstkanker waarbij een ER, PR en/of HER2 statusbepaling werd uitgevoerd vóór enige systemische

Nadere informatie

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom

Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Indicatorenset In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom Uitvraag ziekenhuizen/zbc s over verslagjaar 2018 Versie oktober 2017 vastgesteld door ZiNL Colofon Internet: OmniQ (portaal van DHD) voor

Nadere informatie