GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: M. de Boer (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, H. Bouius-Feijen, J. Bruins Slot, I.G. Emmens, G. Fidom, H.B. Giethoorn, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, B. Okken, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, D.J. Schuldink, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos en J.P. Wind (griffier). Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, K. Smid, A.W. Hiemstra en T. Eerenstein Met kennisgeving afwezig: H. Loof, I. Oosting en de gemeentesecretaris G.H. de Vries. 1.Opening De voorzitter opent met een moment van stilte. 2.Vaststelling agenda Aan de agenda wordt bij meningvormen toegevoegd het punt begrotingswijziging ten behoeve van Museum 5000 Morgen. 3. Installatie Gerard Fidom en Jan Bekkering Bouius-Feijen verklaart namens de commissie voor de geloofsbrieven, die ook bestaat uit de leden Van der Haar en Knol, dat de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde bevonden. De voorzitter neemt hierbij bij Fidom de belofte af en bij Bekkering de eed. Hiermee zijn deze leden geïnstalleerd. 4. Benoeming Ben Buskes tot opvolger. De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming Ben Buskes benoemt. 5. Mondelinge vragen Van Heugten (VVD) stelt mondelinge vragen over een reisje van Utrecht van een groep jongeren tijdens de opera in het park Steenbergerweide vorig jaar. Burgemeester Besluitenlijst 20 januari van 5

2 De Boer geeft aan dat deze activiteit een reguliere seizoensafsluiting vormde van een hang-out. Dat het tijdstip samenviel met de opera was niet geheel toevallig en kwam ook wel goed uit. Fidom (GroenLinks) stelt mondelinge vragen over De Tamboer. Wethouder Ton Bargeman geeft aan dat drie ambtenaren tijdelijk de raad van commissarissen van De Tamboer vormen. Zij hebben als doel hebben het verlies te beperken. Er vinden nu onderzoeken plaats. Daarna wordt duidelijk of er een andere bestuurlijke constructie komt. Dit zal zijn voor het begin van het nieuwe theaterseizoen. Okken (Gemeentebelangen) vraagt of het presidium nog eens wil kijken naar de criteria voor het stellen van mondelinge vragen. De voorzitter zegt dit toe. 6.Vaststellen besluitenlijst van 16 december 2010 De besluitenlijst wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 7.Schorsing besluitvormend gedeelte De voorzitter schorst het besluitvormend gedeelte.. Informeren raadzaal Aanwezig: E. van Heugten-Steenbergen (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, K.F.J. Bertels, H. Bouius-Feijen, J. Bruins Slot, I.G. Emmens, G. Fidom, H.B. Giethoorn, A. van der Haar, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, B. Okken, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, D.J. Schuldink, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos, W. Dekker, P. Koekoek, J. Knol, H. Pullen-Muis, E. Gilbert en J. Everaarts (commissiegriffier). Aanwezig namens het college: wethouder A. Bargeman en de ambtenaren I. Stolmeijer- Hegen en R. Hogervorst. 1. Opening De voorzitter opent het informerend gedeelte van de raadsavond. 2. Spreekrecht Er hebben zich geen insprekers gemeld. 3. Ontwikkelingen Centrum voor jeugd en gezin (CJG) De raad laat zich informeren over de ontwikkelingen ten aanzien van het CJG. Besluitenlijst 20 januari van 5

3 4. Sluiting De voorzitter sluit het informerend gedeelte. Meningvormen raadzaal Aanwezig: M. Tuit (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, K.F.J. Bertels, H. Bouius-Feijen, J. Bruins Slot, I.G. Emmens, H.B. Giethoorn, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, B. Okken, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, D.J. Schuldink, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, B. Buskes, W. Dekker, P. Koekoek, H. Pullen-Muis, E. Gilbert en commissiegriffier A.J. van Dooren. Aanwezig namens het college: de wethouders A. Bargeman, K. Smid en A.W. Hiemstra. 1. Opening De voorzitter opent het meningvormend gedeelte. 2. Spreekrecht Er hebben zich geen insprekers gemeld. 3. Visiedocument integraal jeugdbeleid De raad bespreekt het Visiedocument integraal jeugdbeleid. Bruins Slot (PvdA) kondigt een motie aan over de instelling van een jeugdlintje. Wethouder Bargeman zegt toe dat de actualisatie wordt verwerkt in het visiedocument. Wethouder Smid zegt toe dat de raad in mei/juni 2011 wordt geïnformeerd over de gesprekken met SWW. Wethouder Bargeman zegt toe dat het college schriftelijk terugkomt bij de raad op het tijdpad voor de overige opdrachten die uit dit visiedocument voortvloeien. 4. Vaststellen bestemmingsplan De Wieken, deelplan weg langs vliegveld 2010 De raad bespreekt het bestemmingsplan. 5. Begrotingswijziging ten behoeve van Museum 5000 Morgen De raad bespreekt de doorontwikkeling van Museum 5000 Morgen ten behoeve van de besluitvorming over de aan de raad voorgelegde begrotingswijziging. Besluitenlijst 20 januari van 5

4 6. Sluiting De voorzitter constateert dat de drie besproken onderwerpen door kunnen naar het besluitvormend blok en sluit het meningvormend gedeelte. De aangekondigde motie komt in stemming in het onderdeel besluiten... Besluiten Raadzaal Aanwezig: M. de Boer (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H. Borgman, H. Bouius-Feijen, J. Bruins Slot, I.G. Emmens, G. Fidom, H.B. Giethoorn, A. van der Haar, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, B. Okken, L. Otten, W. van Regteren, H. Reinders, D.J. Schuldink, C. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H. Steenbergen, J. Stoefzand, M.F. Strolenberg, M. Tuit, G. Vos en J.P. Wind (griffier). Verder aanwezig: de wethouders A. Bargeman, K. Smid, A.W. Hiemstra en T. Eerenstein. 1. Heropening besluitvormend gedeelte De voorzitter heropent het besluitvormend gedeelte. 2. Vaststellen Visiedocument integraal jeugdbeleid Bruins Slot (PvdA) verklaart dat zij de motie over het jeugdlintje aanhoudt tot het CDA in de gelegenheid is geweest daarover intern nog van gedachten te wisselen. De voorzitter constateert dat de raad het visiedocument zonder hoofdelijke stemming vaststelt met dien verstande dat de actualisatie in het document wordt verwerkt. 3. Vaststellen bestemmingsplan De Wieken, deelplan weg langs vliegveld 2010 De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming instemt met het bestemmingsplan, waarbij Benjamins (SP) geacht wordt te hebben tegengestemd. 4. Aanpassen Maatregelenverordening De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de aanpassing van de Maatregelenverordening vaststelt. 5.Wijziging Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming de wijziging Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 vaststelt, waarbij Steenbergen (Gemeentebelangen) laat aantekenen dat artikel 3 alleen gaat over de aanwezigheidsvergunning. 6.Begrotingswijziging nr. 1 van de programmabegroting Besluitenlijst 20 januari van 5

5 De voorzitter constateert dat de raad zonder hoofdelijke stemming een krediet beschikbaar stelt van euro ten behoeve van het Museum 5000 Morgen, waarbij de fractie van Gemeentebelangen geacht wordt te hebben tegengestemd. 7. Sluiting De voorzitter sluit hierop de vergadering. Besluitenlijst 20 januari van 5

Besluitenlijst. Raadsavond 24 mei 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 24 mei 2012 Besluitenlijst Raadsavond 24 mei 2012 Griffie 30 mei 2012 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond 24 mei 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 27 juni 2013

Besluitenlijst. Raadsavond 27 juni 2013 Besluitenlijst Raadsavond 27 juni 2013 Griffie 2 juli 2013 PAGINA 2 VAN 8 Besluitenlijst Raadsavond 27 juni 2013 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Ballast, B.M. Behr, J. Bekkering,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsvergadering 21 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsvergadering 21 juni 2012 Besluitenlijst Raadsvergadering 21 juni 2012 Griffie 25 juni 2012 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsvergadering 21 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 17 oktober 2013

Besluitenlijst. Raadsavond 17 oktober 2013 Besluitenlijst Raadsavond 17 oktober 2013 Griffie 21 oktober 2013 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 17 oktober 2013 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 10 november 2016

Besluitenlijst. Raadsavond 10 november 2016 Besluitenlijst Raadsavond 10 november 2016 Griffie 14 november 2016 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond van 10 november 2016 Informerende ronde Raadzaal Aanwezig: B. Okken (voorzitter), J. Bekkering,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 3 december 2015

Besluitenlijst. Raadsavond 3 december 2015 Besluitenlijst Raadsavond 3 december 2015 Griffie 7 december 2015 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond van 3 december 2015 Opening plenaire vergadering Raadzaal, met kort besluitvormend gedeelte Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 3 september 2015

Besluitenlijst. Raadsavond 3 september 2015 Besluitenlijst Raadsavond 3 september 2015 Griffie 4 september 2015 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond van 3 september 2015 Informerende ronde raadzaal Aanwezig: K.F.J. Bertels(voorzitter), B.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsvergadering 30 mei 2013

Besluitenlijst. Raadsvergadering 30 mei 2013 Besluitenlijst Raadsvergadering 30 mei 2013 Griffie 3 juni 2013 PAGINA 2 VAN 8 Besluitenlijst Raadsvergadering 30 mei 2013 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 9 april Besluiten

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 9 april Besluiten GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 9 april 2009 Besluiten Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Sjoukje Brouwer, Jose Bruins Slot, H.B. Giethoorn,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 Besluiten MAXX Aanwezig: W.P.M. Urlings (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, L. Bouwmeester, J.W. Braam, J. Bruins Slot, E.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Met kennisgeving afwezig: J.W. Braam, K.J. van der Laan, A.A. Steenbergen en J. Stoefzand.

GEMEENTE HOOGEVEEN. Met kennisgeving afwezig: J.W. Braam, K.J. van der Laan, A.A. Steenbergen en J. Stoefzand. GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 13 september 2007 Besluiten RAADZAAL Aanwezig: W.P.M. Urlings (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, L. Bouwmeester, S. Brouwer, J. Bruins Slot,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 29 januari 2008 Besluiten RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 29 januari 2008 Besluiten RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 29 januari 2008 Besluiten RAADZAAL Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, L. Bouwmeester, J.W. Braam, S. Brouwer, J. Bruins

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 26 maart Meningvormen RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 26 maart Meningvormen RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 26 maart 2009 Meningvormen RAADZAAL Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 13 januari INFORMEREN Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 13 januari INFORMEREN Raadzaal GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 13 januari 2009 INFORMEREN Raadzaal Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 26 november Meningvormen

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 26 november Meningvormen GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 26 november 2009 Meningvormen Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus INFORMEREN MAXX (grote zaal)

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus INFORMEREN MAXX (grote zaal) GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 21 augustus 2008 INFORMEREN MAXX (grote zaal) Aanwezig: Arend Steenbergen, (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Jan Braam, José Bruins Slot, Gert Huijgen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 20 APRIL 2006

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 20 APRIL 2006 GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 20 APRIL 2006 Meningvormen RAADZAAL Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Gill Aringaneng, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 14 mei Meningvormen Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 14 mei Meningvormen Raadzaal GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 14 mei 2009 Meningvormen Raadzaal Aanwezig: K.J. van der Laan (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, R.A. Berkenbosch, B. Boersma, L. Bouwmeester, J. Braam, S.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 22 februari Informeren Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 22 februari Informeren Raadzaal GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 22 februari 2007 Informeren Raadzaal Aanwezig: Bert Bouwmeester(voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, René Karst, Klaas van der Laan, Hendrikus

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 6 december 2007 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 6 december 2007 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 6 december 2007 INFORMEREN RAADZAAL Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Bouwmeester, José Bruins Slot, Ellen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 24 mei Meningvormen Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 24 mei Meningvormen Raadzaal GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 24 mei 2007 Meningvormen Raadzaal Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 13 juli 2006

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 13 juli 2006 GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 13 juli 2006 Meningvormen Raadzaal Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Gill Aringaneng, Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Sjoukje Brouwer,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 11 oktober 2004

Verslag van de vergadering van 11 oktober 2004 GEMEENTE HOOGEVEEN Commissie Omgeving Verslag van de vergadering van 11 oktober 2004 tk-1.857 Aanwezig: K.J. van der Laan (voorzitter), A.Beijering, J.W. Braam, G.H. Fidom, L. Hummel, H. Kruk, H. Loof,

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van dinsdag 19 juni 2012 met vervolg op maandag 25 juni 2012 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 24 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 24 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 24 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL Aanwezig: Jan Stoefzand (voorzitter), Sjoukje Brouwer, Gert Huijgen, Ewout Klok, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 juni Meningvormen Commissiekamer I

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 21 juni Meningvormen Commissiekamer I GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 21 juni 2007 Meningvormen Commissiekamer I Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Rolien van de Belt, Sjoukje Brouwer, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 10 januari Meningvormen Raadzaal

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 10 januari Meningvormen Raadzaal voor GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 januari 2008 Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Ellen van Heugten-Steenbergen,

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 22 NOVEMBER 2007

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 22 NOVEMBER 2007 GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 22 NOVEMBER 2007 MENINGVORMEN commissiekamer I Aanwezig: Jerk Otten(voorzitter), Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Gert Huijgen, Geert Metselaar, Wicher

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Steenwijkerland Datum: 13 december 2016 en 15 december 2016 Aanvang: 19.30 uur Plaats: raadzaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 16 oktober 2008 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 16 oktober 2008 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 16 oktober 2008 Aanwezig: Jan Stoefzand (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Ellen van Heugten-Steenbergen, Lucas Hummel,

Nadere informatie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie

Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Conceptbesluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Datum: 20 november 2012 met voortzetting op 21 november 2012 Plaats: raadszaal gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk Tijd: 19.30 uur ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 29 JUNI 2006

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 29 JUNI 2006 GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 29 JUNI 2006 INFORMEREN Raadzaal Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Jan Alting, Jan Ballast, Jan Bekkering, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Bouwmeester,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 JANUARI 2008 INFORMEREN RAADZAAL Aanwezig: Jerk Otten (voorzitter), Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Ellen van

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012

Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012 Gemeentelijk nieuws van 17 januari 2012 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum heeft op 10 januari 2012 voor het eerst vergaderd volgens de nieuwe vergaderstructuur. Met eerst een informerende

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 16 september 2014 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 16 september 2014 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 16 september 2014 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Notulen raadscommissie Omgeving van 10 november 2003

Notulen raadscommissie Omgeving van 10 november 2003 Notulen raadscommissie Omgeving van 10 november 2003 Onderwerp Notulen commissievergadering Datum 10 november 2003 Commissie Omgeving Aanwezig: A.J.Lensen (voorzitter), H.H. Veldman, G. Metselaar, A.W.

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Notulen raadscommissie Omgeving van 10 juni 2002

Notulen raadscommissie Omgeving van 10 juni 2002 Notulen raadscommissie Omgeving van 10 juni 2002 Onderwerp Notulen commissievergadering Datum 10 juni 2002. Commissie Omgeving Aanwezig: de heren F.J. Wagelaar (voorzitter), H. van de Weg, J.K. Otten,

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 12 februari 2015, voortgezet op 5 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 17 december 2014 Tijd: 19.00 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen raadsvergadering:

Nadere informatie

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W.

de heer W.W.J. Janssen (GroenLinks) de heer W.G. Smit (BurgerBelangen Nu) de heer J. Fraters, Nieuwe Schakel mevrouw W. VERSLAG RAADSVERGADERING 1 juli 2014 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer T.R. Poppens mevrouw M.A.C. van

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 28 april 2016 Plaats Aanvangstijd Aanwezig Afwezig: Collegeleden Voorzitter Griffier Opgesteld door : Raadzaal : 20.00 uur : CDA: mevrouw J. Rexwinkel en de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 26 november 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 23.45 uur Sluiting: 24.00 uur

Nadere informatie

Notulen raadscommissie Omgeving van 6 oktober 2003

Notulen raadscommissie Omgeving van 6 oktober 2003 Notulen raadscommissie Omgeving van 6 oktober 2003 Onderwerp Notulen commissievergadering Datum 6 oktober 2003 Commissie Omgeving Aanwezig: K.J. van der Laan (voorzitter), A.J. Lensen (plv. voorzitter),

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 APRIL 2008 MENINGVORMEN MAXX

GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 APRIL 2008 MENINGVORMEN MAXX voor GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 10 APRIL 2008 Aanwezig: Klaas van der Laan (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, Ellen van

Nadere informatie

CM. van de Pol (wethouder VVD), N.C Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA) (na agendapunt 14)

CM. van de Pol (wethouder VVD), N.C Knijn (wethouder CDA), W.P.J. Bijman (wethouder CDA) (na agendapunt 14) ENLIJST RAAD X Roggemand II D14.003614 DATUM 22/04/2014 R. Posthumus (voorzitter), T.C. Koenders (plv. griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A.G. Schilder-Scholten, J.A. Vlaar (wnd.vz),

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hoogeveen, gehouden op donderdag 14 maart 2002, aanvangende om uur.

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hoogeveen, gehouden op donderdag 14 maart 2002, aanvangende om uur. NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hoogeveen, gehouden op donderdag 14 maart 2002, aanvangende om 09.00 uur. Voorzitter: de heer W.P.M. Urlings, burgemeester. Aanwezig zijn: de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 5 BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE SLUIS, GEHOUDEN OP 18 DECEMBER 2008 OM 19.30 UUR IN HET BELFORT TE SLUIS. 10 Aanwezigen 15 20 25 Raadsleden: Wethouders: Voorzitter:

Nadere informatie

1 - ALGEMEEN DEEL...4

1 - ALGEMEEN DEEL...4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1 - ALGEMEEN DEEL...4 Algemeen...4 Artikel 1.1. Algemeen... 4 Artikel 1.2. - Vergadercyclus... 4 Artikel 1.3. - Dagen... 4 Toehoorders en pers...4 Artikel 1.4. - Geluid-

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 27 november 2008 INFORMEREN RAADZAAL

GEMEENTE HOOGEVEEN. VERSLAG RAADSAVOND 27 november 2008 INFORMEREN RAADZAAL GEMEENTE HOOGEVEEN VERSLAG RAADSAVOND 27 november 2008 INFORMEREN RAADZAAL Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Rolien van de Belt, Bert Boersma, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn,

Nadere informatie

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck

Aanwezige wethouders: de heer M. Verbeek, mevrouw M.J. Sloot en mevrouw P.A. Lambeck Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 26 mei 2014 Aanwezige raadsleden: mevrouw M.J. Bachman (D66), mevrouw W. Legemaat (D66), de heer P.A. Hidding (D66), de heer R.J.J.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016.

Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Besluitenlijst van de commissie Werken en Besturen van Venray van 7 september 2016. Aanwezig: Voorzitter: L. Philipsen Commissiegriffier: E. Theunis-Kessels CDA: M. Direks, P. van Duijnhoven, A. Vullings

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 februari 2016

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 februari 2016 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 februari 2016 Raadsleden: De heer M.H. Boog Mevrouw L. Chovu-Wiersma Mevrouw A.A. Jansma De heer J. Tel De heer H. Schipper De heer A. Steenbergen Mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 28 oktober 2013

CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 28 oktober 2013 CONCEPT - Besluitenlijst van de raadsvergadering van de gemeente Haren van maandag 28 oktober 2013 Aanwezige raadsleden: de heer H. Frima (VVD), de heer P.R.A. Terpstra (VVD), mevrouw V.M.E. Kerremans

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Roerdalen op donderdag 13 april 2017 Aanwezig Voorzitter: Griffier: Leden: mw. mr. M.D. de Boer-Beerta R.J.J. Notermans mw. K.E.A. van Bommel, CDA J.G.G. Cremers,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 17 september 2013 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: W. Berghuis, J.W.

Nadere informatie

Gemeente Landerd 1 / 5. Vergadering Gemeenteraad Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans.

Gemeente Landerd 1 / 5. Vergadering Gemeenteraad Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans. Vergadering Gemeenteraad 27-03-2014 Plaats: raadhuis in Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: M.C. Bakermans 1 Opening 2 Spreekrecht voor het publiek Op grond van het Reglement van orde voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00

De Raad 24-11-2015 Aanvang: 19:00 De Raad 24-11-2015 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:30 20:00 20:15 Raadsacademie: Circulair inkopen van ambitie naar praktijk in Amersfoort vrz: Smulders pfh: Buijtelaar/Kemmerling

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen.

spreekrecht Uiteraard kunt ook u, zowel in de gemeenteraadsvergaderingen als in de Voorbereidende Vergaderingen, uw zegje doen. Vergadering Gemeenteraad 15-04-2010 Plaats: Raadhuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 19:30 Voorzitter: W.C. Doorn - van der Houwen De raadsvergadering is openbaar inzage stukken

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Notulen raadscommissie Bestuur van 9 oktober 2003

Notulen raadscommissie Bestuur van 9 oktober 2003 Notulen raadscommissie Bestuur van 9 oktober 2003 Onderwerp Notulen commissievergadering Datum 9 oktober 2003 Commissie Bestuur Aanwezig: J. Beijering (voorzitter), A. Beijering, R. van de Belt, A.H.Th.

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie