Pay-to-fly: een veelkoppig monster Nienke Groenendijk-Feenstra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pay-to-fly: een veelkoppig monster Nienke Groenendijk-Feenstra"

Transcriptie

1 Pay-to-fly: een veelkoppig monster Nienke Groenendijk-Feenstra Het beroep piloot heeft altijd een bepaalde glamourstatus gehad. In de ogen van veel mensen hebben piloten een spannende baan, maken prachtige reizen en worden ook nog eens uitstekend betaald. Piloot zijn is een droomberoep, waarin de wereld letterlijk aan je voeten ligt, zo is de algemene consensus. Helaas is dit al jaren niet meer het geval, behalve voor de selecte groep piloten die een vast dienstverband bij een gevestigde luchtvaartmaatschappij hebben. De weg naar de cockpit is zwaar en kostbaar en je zou verwachten dat de dure opleiding plus de kwalificaties en vaardigheden die een goede piloot nodig heeft, hem of haar beschermt tegen slechte arbeidsomstandigheden en uitbuiting door de luchtvaartmaatschappij in kwestie. Niets is minder waar. Ook piloten zijn ten prooi gevallen aan de mantra in de branche: goedkoop, goedkoper, goedkoopst. Passagiers willen goedkope tickets en de luchtvaartmaatschappijen willen goedkoop opereren. Dan is het personeel bij een overschot op de arbeidsmarkt al gauw de dupe. Besparen op personeelskosten In een structureel veranderde arbeidsmarkt waarin nulurencontracten, tijdelijke contracten, payrollconstructies, flexwerkers en zzp'ers de toverwoorden zijn, maken steeds meer werkgevers gebruik van mazen in de sociale wetgeving, waardoor we in feite teruggaan naar de tijd waarin personeel geen rechten en alleen maar plichten had. Het is te rechtvaardigen dat airlines proberen hun personeel optimaal in te zetten, maar de scheidslijn tussen het maximaal inzetten en uitbuiten van personeel wordt echter steeds vager. Goedkoop Veel luchtvaartmaatschappijen (vooral prijsvechters) huren hun piloten als zelfstandige in. Er is geen sprake van een arbeidsrelatie tussen de maatschappij en de vliegers. Uit recent onderzoek dat verricht is door de Universiteit Gent en gefinancierd is door de Europese Commissie, is gebleken dat circa 40% van de Europese piloten tussen 20 en 30 jaar geen vast dienstverband bij de luchtvaartmaatschappij heeft. Ze zijn 'self-employed', krijgen niet doorbetaald bij ziekte en vakantie en bouwen geen pensioen op. Ze

2 hebben geen recht op sociale zekerheid en moeten maar hopen dat ze ooit hun studieschuld kunnen aflossen. Dikwijls krijgen ze per vlieguur betaald, zonder vast urencontract, waardoor inkomensonzekerheid ontstaat. Toch klagen de meesten van hen niet, want ze kunnen vliegen, ervaring opdoen en hopelijk ooit de overstap maken naar een maatschappij die wel redelijke arbeidsvoorwaarden hanteert. Goedkoper Toen het self-employment-model (lees schijnzelfstandigheid) eenmaal grootschalig was geïmplementeerd, gingen luchtvaartmaatschappijen op zoek naar nieuwe besparingsmogelijkheden. De Ierse prijsvechter Ryanair was de eerste Europese maatschappij die vliegend personeel vroeg om hun eigen bedrijfsopleiding vooraf te betalen. Niet alleen het Ryanaircabinepersoneel moet zich in de schulden steken om de eigen basiscursus te betalen (circa euro), maar ook nieuwe copiloten moeten circa euro neertellen voor hun typerating op de Boeing 737, vele malen meer dan de kostprijs. Zelfs deelname aan de selectie kost geld. De winst die voortvloeit uit het selecteren en opleiden van het personeel is bij Ryanair al jaren een vast onderdeel van het business model. Een 'goed' voorbeeld doet goed volgen, want inmiddels hebben vele airlines dit onderdeel van het verdienmodel overgenomen. Bij sommige ervan kunnen de piloten deze investering wel weer terugverdienen doordat ze voldoende vlieguren kunnen maken, maar andere airlines bieden alleen een tijdelijk contract. Dan is een investering van eerst circa euro voor de pilotenopleiding en later nog eens euro voor de typerating op zijn zachtst gezegd een slechte business case, want deze investering verdient zich nooit terug. Toch zijn er talloze piloten die staan te popelen om hun luchtvaartmaatschappij te subsidiëren omdat dit hun enige kans is om een baan in de cockpit te bemachtigen. Let wel: een piloot die zijn eigen typerating betaalt, neemt een enorm risico. De maatschappij kan failliet gaan of besluiten om de piloot na het behalen van alle examens niet in te huren. Bovendien is het niet zeker of het volgen van een pay-to-flytraject de kansen op een baan ook echt vergroot. Niet alle potentiële werkgevers staan te dringen om mensen in dienst te nemen die vlieguren gekocht hebben en/of ervaring opgedaan hebben bij een luchtvaartmaatschappij met een afwijkende veiligheidscultuur.

3 Nóg goedkoper Toen het zelf betalen van een typerating eerder regel dan uitzondering was geworden, duurde het niet lang voordat lowcostmaatschappijen nog een stapje verder gingen. Alleen het betalen van de eigen typerating was niet genoeg, ze wilden nu ook piloten met minstens vlieguren. Hierdoor ontstond er een gat in de markt. Vliegscholen die door de crisis te kampen hadden met een teruglopend leerlingenaantal, zagen hun kans schoon om nogmaals te verdienen aan reeds door hun opgeleide piloten. Sommige vliegscholen profileerden zich als TRTO (Type Rating Training Organisation) en gingen typeratings verkopen aan hun eigen oudstudenten. Zo sloot de inmiddels failliete Stella Aviation Academy een deal met het Turkse SunExpress. Oud-leerlingen moesten flink in de beurs tasten voor de selectie en eenmaal aangenomen, konden ze hun selectie en typerating afrekenen bij... Stella Aviation Academy, dat daags na het faillissement werd voortgezet onder de naam Stella Aviation International. Vrouwen waren niet uitgenodigd voor deze selectie. Zeker bij de lagekostenmaatschappijen is de kans groot dat de copiloot aanzienlijk meer voor zijn stoel heeft betaald dan de passagiers. Passagiers stappen in vliegtuigen die bestuurd worden door beginnende piloten die een vermogen moeten betalen voor het voorrecht om in de rechterstoel te zitten. Veel van deze piloten worden na afloop van hun trainingsperiode vervangen door nieuwe onervaren vliegers die een mooie bron van inkomsten zijn voor de maatschappij en thuishoren in de categorie cheap labour. Het vliegticket voor de passagiers mag dan wel goedkoop zijn, maar tegen welke prijs? Goedkoopst De onuitputtelijke stroom vliegers die nergens aan de slag kunnen omdat ze geen vlieguren hadden, blijkt een gemakkelijke prooi voor zogenaamde brokers. Een broker is niets anders dan een intermediair die voor grof geld een typerating en vlieguren verkoopt aan onervaren piloten. In vrijwel alle gevallen moeten deze vliegers vooraf een enorm bedrag betalen en hebben ze geen enkele zekerheid over het te volgen traject en een mogelijke baan na afloop. Met een beetje pech staan ze na de training weer op straat, weliswaar met een typerating en (niet altijd) 500 vlieguren, maar minstens euro en een illusie armer. En het is ongelooflijk maar waar: een nieuwe groep piloten staat dan alweer te dringen om

4 hun plaats in te nemen. Vliegscholen, TRTO s en luchtvaartmaatschappijen zijn de lachende derden. Dit is pay-to-fly in optima forma. Oplichtingspraktijken Het komt ook voor dat brokers allerlei beloften doen en mooie contracten aanbieden die allemaal gebakken lucht blijken. Zo vertrok een groep van acht piloten in 2013 naar Kenia om daar een pay-to-fly traject, genaamd 'Escort into Employment', te gaan doen bij Speedbird Cargo Unlimited, handelend onder de naam Cargo4You. De tussenpersoon was ene Abraham B. die van alles beloofde, maar een oplichter bleek. Hij verkocht een typerating plus uren op een Fokker F27 MK500, een toestel waarvan het eerste ontwerp uit 1954 dateert. Deze acht piloten betaalden hem op voorhand tussen en dollar, kregen een contract waaruit bleek dat ze na de line training een redelijk salaris zouden krijgen en vlogen naar Kenia. Daar aangekomen bleek de Fokker F27 uiteindelijk een Hawker Siddeley 748, bouwjaar 1971, registratie 5Y-BXT, maar de training en vlieguren zijn nooit bewaarheid geworden. Toen een van hen zich schriftelijk beklaagde, luidde het antwoord: I did receive your message and can only assure you my condolences over your financial loss. Het bleef bij deze rouwbetuiging en ze waren hun geld kwijt. Het bedrijf, Pilot Cockpit Services Ltd Association, werd failliet verklaard. Verder zijn er Nederlandse piloten geweest die naar landen als Sri Lanka en Turkije vertrokken voor een pay-to-fly-programma, maar uiteindelijk niets kregen voor het betaalde geld en berooid achterbleven. Ongetwijfeld zijn er nog tal van andere voorbeelden te vinden van wanhopige piloten die via pay-to-fly carrière hoopten te maken. Hoe kan dit allemaal? De oorzaak is simpel: de wet van vraag en aanbod. Te veel vliegscholen (vooral in Europa, maar ook daarbuiten) en veel te veel piloten. Wanhopige piloten, piloten die kunnen aankloppen bij een bank die ze geld wil lenen om hun typerating te betalen, of rijke piloten. De meesten van hen beseffen echter niet dat ze deel uitmaken van een pervers systeem dat uitsluitend is opgezet als geldmachine voor vliegscholen, brokers en luchtvaartmaatschappijen. Ze zijn zo gehersenspoeld dat ze het

5 normaal vinden om hun eigen typerating te betalen en rechtvaardigen dit door het argument te geven dat hun 'werkgevers' ook gebruiken: ze doen ervaring op. Iets anders geformuleerd: ze willen tegen elke prijs piloot worden. Ook zien we dat aspirant-piloten die afgewezen zijn door een vliegschool omdat ze niet over de juiste competenties beschikken, zich later aanmelden bij een vliegschool die iedereen aanneemt die 'een hartslag en een dikke portemonnee' heeft. Deze mensen zullen hun opleiding uiteindelijk ooit wel een keer afronden dikwijls na veel herkansingen - maar komen (als ze al worden uitgenodigd) zelden door een selectie bij een luchtvaartmaatschappij en zullen daarom hun toevlucht moeten nemen tot een pay-to-fly-traject. Vliegveiligheid Alle pay-to-fly-constructies zijn een bedreiging voor de vliegveiligheid. Ze zorgen voor perverse prikkels voor een piloot om tegen elke prijs te vliegen (zelfs als hij/zij niet fit to fly is), en voor een luchtvaartmaatschappij om 'goedkope' pay-to-fly-piloten te gebruiken om de kosten te verlagen. Piloten kunnen in de verleiding komen om hoe dan ook een vlucht uit te voeren, uit angst dat ze bij hun opdrachtgever uit de gratie raken of dat ze broodnodige inkomsten mislopen. Ook kan het voorkomen dat een pay-to-flypiloot de commerciële belangen van de opdrachtgever zwaarder laat tellen dan de vliegveiligheid, bijvoorbeeld wanneer hij instemt met een beslissing van de gezagvoerder waarbij veiligheidsoverwegingen moeten worden afgezet tegen de financiële gevolgen voor de luchtvaartmaatschappij. En tot slot zal een pay-to-fly-piloot minder snel veiligheidsincidenten of technische problemen melden, uit vrees dat hij niet meer ingehuurd wordt. Bij pay-to-fly is geen ruimte voor de Just Culture. Een andere factor die de vliegveiligheid negatief kan beïnvloeden, is chronische stress bij de bemanning. Piloten met een grote vliegschuld staan onder constante druk om hun schuld af te lossen. Deze emotionele component kan verder versterkt worden door lange werkdagen, onzekerheid over het maandinkomen en het dienstverband, en sociale factoren zoals het wisselen van thuisbasis en het achter moeten laten van vrienden en familie. Chronische stress is één van de 'dirty dozen' binnen de Human Factors. Zelfs bij mensen in 'gewone' banen kan een tijdelijk contract veel stress opleveren en zij hebben geen lening van minimaal euro en besturen geen kostbaar toestel met honderden passagiers

6 aan boord. Zo meldt ArboNed naar aanleiding van een recent onderzoek naar stress bij jonge werknemers: Banen voor het leven zijn tegenwoordig eerder uitzondering dan regel. Tijdelijke contracten gaan gepaard met baanonzekerheid, wat een belangrijke oorzaak van stress is. Bij de traditionele luchtvaartmaatschappijen zoals Air France-KLM, Lufthansa en British Airways duurt het minstens tien jaar en vaak langer om gezagvoerder te worden. Dit betekent dat nieuwe copiloten vrijwel altijd zullen vliegen met zeer ervaren captains. Bij lagekostenmaatschappijen kan een copiloot binnen drie jaar gezagvoerder worden en vervolgens ingedeeld worden met een gloednieuwe copiloot die op zijn beurt weer drie jaar later gezagvoerder wordt. Bij pay-to-fly constructies is het nog erger: de gezagvoerder vliegt telkens weer met een nieuwe (betalende) copiloot die veel aandacht en oplettendheid vraagt. Er is sprake van een continu gebrek aan ervaring in de cockpit. Dit is een nieuw verschijnsel en het is afwachten welke les hieruit geleerd moet worden. Eén ding is echter zeker: het wordt geen leuke les en als het tegenzit, zal de schuld van wat er is gebeurd neergelegd worden bij de piloten en niet bij het systeem. Hoe het hoort Een luchtvaartmaatschappij hoort de bedrijfsopleiding (typerating) van het vliegend personeel te betalen. De luchtvaartmaatschappij bepaalt op welk vliegtuigtype een piloot gaat vliegen en de typerating moet dan ook gezien worden als een investering van de luchtvaartmaatschappij om de verschillende vliegtuigtypes en het personeel optimaal te kunnen inzetten. Wat aanvaardbaar is Een luchtvaartmaatschappij die de typerating betaalt, wil rendement op deze investering zien en vraagt de piloot om een aantal jaren bij het bedrijf te blijven. Dit wordt ook wel een 'bond' genoemd. Mocht de piloot in kwestie de maatschappij vroegtijdig verlaten, dan moet hij de kosten van de typerating (deels) terugbetalen. Tevens zal de luchtvaartmaatschappij aan het begin van het dienstverband een lager salaris betalen. Wat onaanvaardbaar is Het is onacceptabel als een piloot moet betalen voor de vlieguren die hij tijdens de line training maakt. Hij vervangt namelijk een volledig

7 gekwalificeerde piloot in de cockpit en levert productie. De vliegveiligheid komt in gevaar omdat commerciële motieven mogelijk zwaarder wegen dan de veiligheid van toestel en inzittenden. Definitie Om het kwaad dat pay-to-fly heet te kunnen bestrijden, moet er een heldere en eenduidige definitie van het begrip zijn. Dit is een goede definitie, afkomstig van de European Cockpit Association: 'Pay-to-fly'-programma's zijn een werkwijze in de luchtvaartbranche waarbij een gebrevetteerde verkeersvlieger, al dan niet in training, net als elk ander gekwalificeerd bemanningslid een verkeersvliegtuig bestuurt op een vlucht waaraan de maatschappij geld verdient. Deze pay-to-fly-piloot ontvangt echter geen salaris voor zijn werk, maar betaalt de luchtvaartmaatschappij voor het opdoen van ervaring. Pay-to-flyprogramma's strekken zich ook uit tot piloten met weinig vliegervaring (meestal minder dan vlieguren) die ervaring willen opdoen op een specifiek type vliegtuig om hun baankansen te vergroten. Met deze definitie als basis dringen de volgende vragen zich op: 1. Is het verantwoord om trainee-piloten toe te staan vlieguren op een verkeersvliegtuig te kopen? 2. Mogen luchtvaartmaatschappijen inkomsten genereren uit de verkoop van de rechterstoel in de cockpit aan een onervaren piloot? 3. Is het niet hun verantwoordelijkheid om vluchten aan te bieden met goed opgeleide, ervaren bemanningsleden die een vast dienstverband hebben en een reëel salaris verdienen, dat past bij hun opleiding en verantwoordelijkheden? 4. Is een luchtvaartmaatschappij niet moreel en zelfs contractueel verplicht om te werken met ervaren bemanningsleden die hun kennis en kunde zullen inzetten om de passagiers veilig op hun bestemming te brengen? Hoewel de antwoorden op deze vragen evident zijn, lijkt het wel alsof de regelgevende instanties en overheden wereldwijd hun ogen sluiten voor deze gevaarlijke werkwijze. Hopelijk was de conferentie van februari 2015 over Atypical employment in aviation de eerste stap bij het vinden van een

8 oplossing en zullen overheden en instellingen de handen ineenslaan om een einde te maken aan deze uitbuitingspraktijken die de vliegveiligheid in gevaar brengen en ook nog eens concurrentievervalsend zijn. Ook moet de wortel van het probleem worden aangepakt, namelijk het ongelimiteerd opleiden van piloten waarvoor geen werk is. Petitie Een groep Europese piloten is gestart met een petitie tegen pay-tofly, zie https://secure.avaaz.org/nl/petition/p2f_must_stop/?pv=73 Hashtags: #AtypicalEMPL #stoppaytofly #devervlogendroom Referenties: 1. De vervlogen droom, N. Groenendijk-Feenstra. Uitgeverij Hestia Communicatie, Ryanair: low-cost, maar tegen welke prijs?, Christian Fletcher. Uitgeverij Hestia Communicatie, Oorspronkelijke titel: Ryanair, low cost, mais à quel prix?, uitgeverij Altipresse, Ryanair s Business Model 2013 Edition, Air Scoop. 4. Zie 5. Brochures van Cockpit4U, de broker die piloten tegen betaling plaatst bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Germania. Zie 6. Pay-to-fly programma van EagleJet, met most flights in European airspace. Zie 7. Pay-to-fly programma s bij de Nederlandse broker AirCrew Training Center die piloten plaatst bij Europese maatschappijen zoals Farnair, Enter air, Carpatair en Skywork Airlines. In verband met de grote belangstelling worden geen nieuwe aanmeldingen geaccepteerd. Zie 8. Pay-to-fly programma bij de Poolse maatschappij Enter Air, voor ardent fans of aviation who would like to become a qualified airline pilot : 9. Pay-to-fly programma bij Vietnam Airlines. Zie 10. Pay-to-fly programma bij een established and reputable European airline based in the European Community. Zie

9 11. Pay-to-fly programma op een Convair 580, een toestel dat dateert uit de jaren 50, in Zuid-Amerika. Zie 23 maart 2015

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND

VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND VERBORGEN SLAVERNIJ IN NEDERLAND MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT Inhoudsopgave Inleiding 3 Feiten en cijfers 4 Het verhaal van Anna en de rol van cultural mediators 5 Het verhaal van Marek en

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 20 januari 2015 Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 Samenvatting Context & Aanleiding Veel jongeren

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar

Gratis uitgave van PensioenDividend.nl. Elke Maand Dividend. Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Gratis uitgave van PensioenDividend.nl Elke Maand Dividend Geniet van een extra maandinkomen zonder de kosten van een dure verzekeraar Droomt u ook wel eens van een extra maandinkomen en dat zonder daar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET

ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET ONDERZOEK NAAR DE UITVOERING VAN DE FRAUDEWET Geen fraudeur, toch boete Datum: 4 december 2014, Rapportnummer: 2014/159 Conclusies Lees verder Er zijn redenen waarom mensen wel willen voldoen aan de inlichtingenplicht,

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

WORLD ONLINE. Redactie Actuele geschiedenis. Tim Moria Ruben Munsterman Jeroen Tasseron Mark Scholten

WORLD ONLINE. Redactie Actuele geschiedenis. Tim Moria Ruben Munsterman Jeroen Tasseron Mark Scholten WORLD ONLINE Redactie Actuele geschiedenis Tim Moria Ruben Munsterman Jeroen Tasseron Mark Scholten World Online: de misstap van vele beleggers door Tim Moria 17 maart 2000 zal voor veel beleggers een

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie