Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem"

Transcriptie

1 Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter Spanjer (Exact) Delft, 11 juli 2013

2 Voorwoord Dit document is het eindverslag van het bachelorproject van de opleiding Technische Informatica op de TU Delft dat door Edwin van den Houdt en ManWai Shing is uitgevoerd. Hierbij willen we graag de volgende personen bedanken: Cor-Paul Bezemer (TU Delft Begeleider), voor zijn begeleiding gedurende het project, de zeer gewaardeerde feedback op onze documentatie en het feit dat wij altijd terecht konden met al onze vragen. Eugène Pattikawa (Projectbegeleider, Exact), voor de begeleiding van het project binnen Exact en hulp bij de administratieve procedures die wij moesten doorlopen gedurende het project. Peter Spanjer (Technische begeleiding, Exact), voor de diverse tips die we gekregen hebben tijdens dit project en waar we altijd terecht konden voor al onze praktijk vragen. 1

3 Samenvatting Dit is het eindverslag van het bachelorproject van de opleiding Technische Informatica op de TU Delft. In dit verslag beschrijven we onze stage bij Exact. De stappen die zijn genomen van het opstellen van de eisen tot aan de conclusie hebben we vastgelegd in dit verslag. Exact is een Nederlands softwarebedrijf dat in 1984 is opgericht. Sinds een paar jaar richt Exact zich ook op het ontwikkelen van mobiele apps, die werken op Android of ios. Om deze activiteiten nog beter in real-time te kunnen monitoren is het van belang dat de apps uitgerust worden met de mogelijkheid om notificaties te kunnen ontvangen. Voor ons bachelorproject doen we daarom onderzoek naar het versturen van mobiele notificaties. Wij zijn uiteindelijk gekomen tot de volgende onderzoeksvraag: Hoofdvraag: Welke eisen en technische implicaties zijn er verbonden aan het implementeren van een applicatie voor het versturen van mobiele notificaties naar aanleiding van gebeurtenissen gegenereerd door een webapplicatie? Om op een antwoord te komen op onze onderzoeksvraag willen we graag een notificatie systeem implementeren, dat uit de volgende componenten bestaat: Notificatie Applicatie Een applicatie die in staat is om gebeurtenissen af te vangen van de webapplicatie. Deze gebeurtenissen worden vervolgens omgezet naar notificaties. Uiteindelijk worden de notificaties volgens een correct formaat naar verschillende mobiele platforms verstuurd. Hierbij wordt rekening gehouden met welk type notificatie naar welke gebruiker moet (welk OS). Android Demo App Een eenvoudige Android applicatie, waarmee uiteindelijk de verstuurde notificatie ontvangen kan worden en correct kan worden weergegeven. De eerste stap dat we genomen hebben is het opstellen van de belangrijkste functionele en nietfunctionele eisen waar het notificatie systeem aan moet voldoen. De functionele eisen beschrijven wat het systeem moet doen voor de gebruiker. De voorwaarden waaraan gehouden moeten worden tijdens de implementatie van het systeem wordt aangegeven door de niet-functionele eisen. Vervolgens gebruiken we de opgestelde eisen om het functioneel ontwerp te maken dat de functionaliteit van het systeem beschrijft in de vorm van use cases. Met de use cases kunnen we een beter beeld schetsen over de werking van de features. Het technisch ontwerp dat we in onze derde stap hebben gemaakt, geeft een technisch overzicht van de verschillende componenten van de Notificatie Applicatie. De Notificatie Applicatie bestaat uit drie componenten: Een Notification Trigger die gebruikt wordt om handmatig twee soorten notificatie berichten te genereren. Een persoonlijke notificatie en een notificatie voor iedereen die zich op een bepaalde Topic heeft geabonneerd. Een Message Broker die de notificatie berichten koppelt met gebruikers die zich voor een Topic hebben aangemeld. Een Dispatcher die voor de communicatie verzorgt van de push service als het versturen van de daadwerkelijke notificatie. Na het ontwerpen hebben we een testplan opgesteld om de kwaliteit van ons prototype te garanderen. In het testplan geven we aan welke maatregelen er getroffen worden om de code te testen. Ook zullen de beperkingen worden aangegeven met betrekking tot niet testbare onderdelen. Tijdens de implementatie worden de Notificatie Applicatie en de Android Demo App geïmplementeerd. Hierbij wordt er rekening gehouden met de resultaten van de voorgaande stappen. 2

4 Vanwege de beperkte ontwikkeltijd is gekozen voor het ontwikkelen van een notificatie systeem dat in eerste instantie de focus legt op het Android platform. Maar het prototype zal flexibel zijn zodat het toevoegen van andere platformen eenvoudig is. Het antwoord op de hoofdvraag hebben we gegeven door het implementeren van ons notificatie systeem. Puur afgaand op de requirements evaluatie zijn we geslaagd in het bereiken van de eisen die we aan het begin van dit project gesteld hebben. Hiermee hebben we met ons prototype laten zien wat er allemaal bij komt kijken indien een notificatie systeem ontwikkeld moet worden dat gebeurtenissen gegenereerd door een webapplicatie verwerkt. 3

5 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Inleiding 6 2 Probleemstelling 7 3 Requirements Analysis Functionele Eisen Notificatie Applicatie Android Demo App Niet-Functionele Eisen Notificatie Applicatie Android Demo App Functioneel Ontwerp Use Cases Notificatie Applicatie Android Demo App Technisch Ontwerp Klasse-Niveau Beschrijving Testplan Automatische Tests Unit Tests Statische Tests Handmatige Tests Performance Tests Software Improvement Group Implementatie Notification Trigger Message Broker Dispatcher Android Demo App Requirements Evaluatie Functionele Eisen Notificatie Applicatie Android Demo App Niet-Functionele Eisen Uitbreidbaarheid Onderhoudbaarheid Betrouwbaarheid Reflectie Edwin van den Houdt ManWai Shing Conclusie 35 A Plan van Aanpak 37 4

6 B Oriëntatieverslag 51 C Bestudeerde Technieken/Tools 72 D Taakverdeling 73 E SIG Moment 1: F SIG Moment 2:

7 1 Inleiding Exact 1 is een Nederlands softwarebedrijf dat in 1984 is opgericht. Ze bieden oplossingen aan die alle belangrijke zakenprocessen ondersteunen voor het midden- en kleinbedrijf. Ze ontwikkelen cloudgeoriënteerde oplossingen en maatwerk voor industrieën als accountancy, retail en professionele diensten en fabricage. Sinds een paar jaar richt Exact zich ook op het ontwikkelen van mobiele apps, die op het Android of ios platform werken. Met behulp van deze apps kunnen ze een betere dienst aanbieden voor klanten die een beter real-time inzicht willen van hun zakelijke activiteiten. Om deze activiteiten nog beter in real-time te kunnen monitoren is het van belang dat de apps uitgerust worden met de mogelijkheid om notificaties te kunnen ontvangen. In dit verslag beschrijven we onze stage bij Exact. De stappen die zijn genomen van het opstellen van de eisen tot aan de conclusie hebben we vastgelegd in dit verslag. Dit verslag zit als volgt in elkaar. In hoofdstuk 2 beschrijven we onze probleemstelling. Hier wordt omschreven wat we tijdens onze stage bij Exact willen onderzoeken. Een overzicht van de belangrijkste functionele en niet-functionele eisen over ons prototype, het notificatie systeem, geven we in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het functioneel ontwerp gegeven dat de functionaliteit van het systeem beschrijft. Hoofdstuk 5 beschrijft het technisch ontwerp van het systeem. Om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen is het van belang dat de implementatie goed is getest. Dit beschrijven we in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 geven we een globaal overzicht van de uiteindelijke implementatie. Alle onderdelen waaruit het systeem bestaat zullen worden toegelicht en de werking ervan zal beschreven worden. In hoofdstuk 8 evalueren we de eisen van het systeem om te zien in hoeverre ze in ons systeem zijn geïmplementeerd. Hoofdstuk 9 bevat onze persoonlijke reflectie verslagen. We beschrijven onze ervaringen over het bachelorproject. En tot slot wordt in hoofdstuk 10 onze conclusie gegeven die het antwoord geeft op de hoofdvraag. 1 6

8 2 Probleemstelling Exact wil graag de mogelijkheid hebben om notificaties te kunnen versturen naar de gebruikers van hun mobiele applicaties. Het versturen van notificaties gaat op grond van gebeurtenissen die gegenereerd worden vanuit de webapplicatie. Een voorbeeld hiervan is het bijhouden van uren registratie. Voor bepaalde gebruikers is het mogelijk om de uren registratie in de webapplicatie bij te houden. In het geval een gebruiker vergeten is om zijn uren te registreren, kan daar een herinnerings-gebeurtenis voor worden gegenereerd. Aan de hand van zo een gebeurtenis zal er een notificatie (herinnering) verstuurd worden naar de desbetreffende gebruiker die zich voor deze notificatie Topic heeft aangemeld. Een Topic is een notificatie categorie waar een gebruiker zich op kan abonneren. Tijdens de oriëntatiefase hebben we onderzoek gedaan naar het versturen van mobiele notificaties en onze bevindingen vastgelegd in ons oriëntatieverslag dat in meer detail terug te lezen is in bijlage B. Wij zijn uiteindelijk gekomen tot de volgende onderzoeksvraag: Hoofdvraag: Welke eisen en technische implicaties zijn er verbonden aan het implementeren van een applicatie voor het versturen van mobiele notificaties naar aanleiding van gebeurtenissen gegenereerd door een webapplicatie? We beantwoorden deze vraag in de rest van dit verslag. 7

9 3 Requirements Analysis Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste functionele en niet-functionele eisen, waar het prototype, het notificatie systeem, dat beschreven is in het Plan van Aanpak in bijlage A, aan moet voldoen. Aan de hand van ons literatuuronderzoek uit de oriëntatiefase hebben we samen met Exact de eisen opgesteld. De eisen worden geclassificeerd met behulp van de MoSCoW 2 methode. Daarmee wordt de prioriteit van iedere eis aangegeven. De eisen worden als volgt geclassificeerd: Must: zijn eisen die geïmplementeerd moeten worden om het systeem succesvol te kunnen noemen. Should: zijn eisen die niet per se noodzakelijk zijn om het systeem te laten werken, maar ze zijn belangrijk genoeg om geïmplementeerd te worden in de eerste versie van het systeem. In hoge nood mag ervan worden afgeweken. Could: zijn eisen die het liefst wel geïmplementeerd worden, maar indien er niet genoeg tijd is voor de implementatie is dat niet noodzakelijk. Would: eisen hoeven in deze versie van het systeem niet te worden geïmplementeerd. In volgende versies zou gekozen kunnen worden om ze alsnog te implementeren. Bij het beschrijven van de eisen zullen we gebruik maken van bepaalde terminologie. Om verwarring te voorkomen geven we een beschrijving van de termen die we zullen gebruiken: Topic: een Topic is een notificatie categorie waarop een gebruiker zich kan abonneren. Een gebeurtenis hoort bij een bepaalde Topic en een gebruiker kan zich abonneren op een bepaalde Topic. Abonnement: een abonnement beschrijft welke gebruiker voor welk Topic heeft geabonneerd. 3.1 Functionele Eisen Deze paragraaf geeft een overzicht van alle functionele eisen 3 voor het systeem. De functionele eisen beschrijven wat het systeem moet doen voor de gebruiker. Volgens de MoSCoW methode wordt voor elke component van het systeem de functionele eisen gegeven. Het notificatie systeem bestaat uit de volgende componenten: Notificatie Applicatie Een applicatie die in staat is om gebeurtenissen af te vangen van de webapplicatie. Deze gebeurtenissen worden vervolgens omgezet naar notificaties. Uiteindelijk worden de notificaties volgens een correct formaat naar verschillende mobiele platforms verstuurd. Hierbij wordt rekening gehouden met welk type notificatie naar welke gebruiker moet (welk OS). Android Demo App Een eenvoudige Android applicatie, waarmee uiteindelijk de verstuurde notificatie ontvangen kan worden en correct kan worden weergegeven. Tijdens ons project richten we in eerste instantie op het Android platform. In ons Oriëntatieverslag in bijlage B is te lezen dat voor de ontwikkeling op het ios platform een developer license nodig is die we tijdens het project niet tot onze beschikking hebben. We hebben daarom gekozen om voor ons prototype te richten op het Android platform. Daarnaast was vanwege de beperkte ontwikkeltijd een betere keuze om ons te concentreren op één platform en meer tijd te besteden 2 https://en.wikipedia.org/wiki/moscow_method 3 8

10 aan het ontwerpen van een uitbreidbaar systeem. Het prototype zal daarom flexibel zijn zodat het toevoegen van andere platformen eenvoudig is. Dit zullen we in hoofdstuk 5 beschrijven Notificatie Applicatie 1. Must Have (a) Gebeurtenissen afvangen van een demo webapplicatie Met behulp van een demo webapplicatie kan handmatig bepaalde gebeurtenissen gegenereerd worden. Indien zo een gebeurtenis tot een Topic behoort, moet die afgevangen worden. (b) Verbinding opzetten tussen Notificatie Applicatie en Google Cloud Messaging (Android) De verbinding verzorgen tussen de Notificatie Applicatie en de Google Cloud Messaging (GCM) server. (c) Gebruikers ophalen behorend bij een bepaalde Topic Bij een gegeven Topic moeten de gebruikers opgehaald worden die zich voor deze Topic hebben geabonneerd. (d) Versturen van een persoonlijke notificatie Het versturen van een persoonlijke notificatie naar een gebruiker die zich heeft geabonneerd op een bepaalde Topic. (e) Versturen van een groep notificatie Het versturen van een groep notificatie naar alle gebruikers die zich hebben geabonneerd op een bepaalde Topic. (f) Abonnementen toevoegen Voeg een abonnement toe als een gebruiker zich op een bepaalde Topic heeft geabonneerd. Een abonnement beschrijft op welke Topic een gebruiker zich heeft geabonneerd. (g) Abonnementen verwijderen Verwijder een abonnement als een gebruiker zich voor een bepaalde Topic heeft afgemeld. (h) Gebruiker toevoegen Een lijst van gebruikers. Een gebruiker moet hieraan toegevoegd kunnen worden. (i) Verzoeken afvangen en verwerken van de Android Demo App Verzoeken van de Android Demo App moeten afgevangen worden en vervolgens verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn het registreren van de gebruiker, abonneren op een Topic en het afmelden van een Topic. 2. Should Have (a) Handmatig notificaties versturen Via een Demo Webapplicatie handmatig notificaties versturen. (b) Afmeldingen abonnement bijhouden Een lijst bijhouden met alle afmeldingen. 9

11 3. Could Have (a) Quality of Service Bijhouden of bericht correct is verzonden en zo niet nog een keer proberen te verzenden. (b) Gebeurtenissen afvangen voor de Exact Online webapplicatie De Exact Online webapplicatie genereert bepaalde gebeurtenissen. Indien zo een gebeurtenis tot een Topic behoort, moet die afgevangen worden. 4. Would/Won t Have (a) Ondersteuning voor andere mobiele platformen Notificatie verzenden naar andere mobiele platformen (bijvoorbeeld: ios, Windows Mobile, etc) Android Demo App 1. Must Have (a) Registreren van de Android Demo App De Android Demo App die geïnstalleerd is op een Android telefoon moet zich kunnen registreren bij de GCM server en vervolgens bij de Notificatie Applicatie. (b) Notificaties ontvangen op de Android Demo App Verstuurde notificaties moeten ontvangen en weergegeven worden op de Android Demo App. 2. Should Have (a) Abonneren op een Topic De gebruiker moet zich kunnen abonneren op een bepaalde Topic. (b) Afmelden voor een Topic De gebruiker moet zich kunnen afmelden voor een bepaalde Topic. 3. Could Have (a) Opties voor aangemelde Topics aanpassen Bepaalde Topics kunnen meerdere opties bevatten, de gebruiker moet deze kunnen instellen. Een voorbeeld hiervan is het aangeven van de frequentie voor het ontvangen van de notificatie. (b) Verwerk ontvangen notificatie Een actie afhandelen die hoort bij een specifieke notificatie. Bijvoorbeeld, applicatie in bepaalde scherm van een mobiele applicatie opstarten. 4. Would/Won t Have (a) Profiel instellingen per mobiele telefoon Per mobiele telefoon die een gebruiker heeft kan hij zelf bepalen welke notificatie hij wilt ontvangen. Bij eerste keer aanzetten kan hij een profiel nemen van een ander geregistreerde mobiele telefoon die ook van deze gebruiker is. 10

12 3.2 Niet-Functionele Eisen In deze paragraaf beschrijven we de niet-functionele eisen 4, waar het systeem aan moet voldoen. Deze eisen hebben niet met de functionaliteit van het systeem te maken. Ze kunnen gezien worden als voorwaarden waaraan gehouden moeten worden tijdens de implementatie van het systeem Notificatie Applicatie 1. Must Have (a) Uitbreidbaarheid Eenvoudig nieuwe platforms kunnen toevoegen, waar notificaties naar verstuurd kunnen worden. (b) Onderhoudbaarheid Het systeem moet eenvoudig te onderhouden zijn. Met minimale inzet moet nieuwe functionaliteit toegevoegd kunnen worden. (c) Betrouwbaarheid Het systeem moet in staat zijn om grote hoeveelheden aan notificaties af te handelen zonder storingen. 2. Should Have Geen. 3. Could Have (a) API voor notificaties versturen Een API voor eenvoudige integratie met andere applicaties. 4. Would/Won t Have Geen Android Demo App 1. Must Have Geen. 2. Should Have (a) Gebruiksvriendelijkheid De interfaces voor de mobiele applicatie moeten gebruiksvriendelijk zijn. 3. Could Have Geen. 4. Would/Won t Have Geen. In het volgende hoofdstuk beschrijven we het functioneel ontwerp van het systeem dat gebaseerd is op de verkregen eisen. 4 https://en.wikipedia.org/wiki/non-functional_requirement 11

13 4 Functioneel Ontwerp In dit hoofdstuk wordt het functioneel ontwerp van het systeem gepresenteerd. Het functioneel ontwerp omschrijft de functionaliteit van het systeem (features) en is gebaseerd op de eisen die we in het vorige hoofdstuk hebben opgesteld. Dit ontwerp vormt een belangrijk deel van het functioneel ontwerp proces, omdat het gebruikt kan worden om te toetsen of de ontwikkelaars en de opdrachtgever dezelfde applicatie in gedachte hebben. Met behulp van use cases zullen we in de volgende paragraaf de functionaliteit beschrijven van het systeem. Hiermee kan een beter beeld geschetst worden over de werking van de features. 4.1 Use Cases Deze paragraaf beschrijft de features van het systeem met behulp van use cases. De use cases zijn gebaseerd op de functionele eisen die de features van het systeem representeren. Hierbij worden de use cases van de niet-functionele eisen niet gegeven, omdat ze niet direct de features representeren van het systeem. Om consistent te blijven met het vorige hoofdstuk worden de use cases in dezelfde volgorde gepresenteerd als de eisen. In de use cases zullen we gebruik maken van de volgende actoren: Demo Webapplicatie: een eenvoudige webapplicatie waar gebeurtenissen gegenereerd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het handmatig versturen van een notificatie bericht. Notificatie Applicatie: ons prototype dat onder andere zorgt voor de afhandeling van de gebeurtenissen (opvangen en verwerken) en het verzenden van de notificatie. Android Demo App: de Android applicatie, die notificaties kan ontvangen, geïnstalleerd op het Android toestel van de gebruiker. Gebruiker: een gebruiker van de Android Demo App. Hij kan zich registreren bij de Notificatie Applicatie en zich abonneren op een Topic voor het ontvangen van een notificatie. GCM server: de Google Cloud Messaging server zorgt voor het geven van een registratie ID aan de Android Demo App en het verzenden van de notificatie naar de Android Demo App afkomstig van de Notificatie Applicatie Notificatie Applicatie 1. Must Have In dit gedeelte worden de use cases gegeven voor de features die geïmplementeerd moet worden tijdens de implementatie. Use case S1 Feature: Gebeurtenissen afvangen van een demo webapplicatie Samenvatting: Met behulp van een demo webapplicatie kan handmatig bepaalde gebeurtenissen gegenereerd worden. Indien zo een gebeurtenis tot een Topic behoort, moet die afgevangen worden. Preconditie: De gegenereerde gebeurtenissen behoren tot een Topic die abonneerbaar is. Stappen: 1. De Demo Webapplicatie genereert een gebeurtenis. 2. De Notificatie Applicatie vangt deze gebeurtenis af. Resultaat: De Notificatie Applicatie heeft een gebeurtenis afgevangen. 12

14 Use case S2 Feature: Verbinding opzetten tussen Notificatie Applicatie en Google Cloud Messaging (Android) Samenvatting: De verbinding verzorgen tussen de Notificatie Applicatie en de Google Cloud Messaging (GCM) server. Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft de benodigde gegevens om gebruik te kunnen maken van de Google Services. Stappen: 1. De Android Demo App registreert zich bij de GCM server om push berichten te ontvangen. 2. De GCM server registreert deze Android Demo App en geeft een registratie ID terug. 3. De Android Demo App geeft deze registratie id door aan de Notificatie Applicatie. 4. De Notificatie Applicatie kan berichten verzenden via de GCM server naar de Android Demo App. Resultaat: Er is een verbinding opgezet tussen de Android Demo App en de GCM server. Use case S3 Feature: Gebruikers ophalen behorend bij een bepaalde Topic Samenvatting: Bij een gegeven Topic moeten de gebruikers opgehaald worden die zich voor deze Topic hebben geabonneerd. Preconditie: Gebruikers hebben zich geabonneerd op bepaalde Topics en de Demo Webapplicatie heeft een gebeurtenis gegenereerd. Stappen: 1. De Notificatie Applicatie vangt de gebeurtenis af. 2. De Notificatie Applicatie bekijkt de lijst van gebruikers en zoekt naar de gebruikers die voor deze Topic hebben geabonneerd. Resultaat: De Notificatie Applicatie weet welke groep gebruikers op deze Topic heeft geabonneerd. Use case S4 Feature: Versturen van een persoonlijke notificatie Samenvatting: Het versturen van een persoonlijke notificatie naar een gebruiker die zich heeft geabonneerd op een bepaalde Topic. Preconditie: De Notificatie Applicatie krijgt een gebeurtenis binnen om een persoonlijke notificatie te versturen naar een bepaalde Topic. (Use case: S1-S3) Stappen: 1. De Notificatie Applicatie verifieert of de desbetreffende gebruiker zich heeft geabonneerd op die Topic. 2. Indien ja, dan wordt de notificatie verstuurd naar de desbetreffende gebruiker, anders wordt het genegeerd. Resultaat: De gebruiker krijgt de notificatie binnen of krijgt niks binnen. 13

15 Use case S5 Feature: Versturen van een groep notificatie Samenvatting: Het versturen van een groep notificatie naar alle gebruikers die zich hebben geabonneerd op een bepaalde Topic. Preconditie: De Notificatie Applicatie krijgt een gebeurtenis binnen om een groep notificatie te verzenden naar een bepaalde Topic. (Use case: S1-S3) Stappen: 1. De Notificatie Applicatie haalt alle gebruikers op die zich geabonneerd hebben op deze Topic. 2. De Notificatie Applicatie verzendt de notificatie naar de gebruikers. Resultaat: De gebruikers die zich geabonneerd hebben op deze Topic krijgen een notificatie binnen. Use case S6 Feature: Abonnementen toevoegen Samenvatting: Voeg een abonnement toe als een gebruiker zich op een bepaalde Topic heeft geabonneerd. Een abonnement beschrijft op welke Topic een gebruiker zich heeft geabonneerd. Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft een lijst van Topics waarop geabonneerd kan worden. Stappen: 1. Een gebruiker abonneert op een Topic. 2. De Notificatie Applicatie voegt een nieuw abonnement toe. Resultaat: Een nieuw abonnement is toegevoegd aan de lijst van abonnementen. Use case S7 Feature: Abonnementen verwijderen Samenvatting: Verwijder een abonnement als een gebruiker zich voor een bepaalde Topic heeft afgemeld. Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft een lijst van Topics waar gebruikers zich van kan afmelden. Stappen: 1. Een gebruiker meldt zich af van een Topic. 2. De Notificatie Applicatie verwijdert het abonnement uit de lijst. Resultaat: Het abonnement is verwijderd uit de lijst van abonnementen. Use case S8 Feature: Gebruiker toevoegen Samenvatting: Een lijst van gebruikers. Een gebruiker moet hieraan toegevoegd kunnen worden. Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft een lijst van gebruikers en de gebruiker bevindt zich in de Android Demo App. Stappen: 1. De gebruiker meldt zich aan bij de Notificatie Applicatie. 2. De Notificatie Applicatie voegt de gebruiker toe aan de lijst van gebruikers. Resultaat: De gebruiker is toegevoegd aan de lijst van gebruikers. 14

16 Use case S9 Feature: Verzoeken afvangen en verwerken van de Android Demo App Samenvatting: Verzoeken van de Android Demo App moeten afgevangen worden en vervolgens verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn het registreren van de gebruiker, abonneren op een Topic en het afmelden van een Topic. Stappen: 1. De gebruiker doet een verzoek via de Android Demo App. 2. De Notificatie Applicatie krijgt het verzoek binnen en verwerkt dit door de bijbehorende procedure aan te roepen. Resultaat: Het verzoek is ontvangen en verwerkt. 2. Should Have Dit deel beschrijft de use cases die ontworpen zijn voor de features die geïmplementeerd dienen te worden tijdens het project. In hoge nood mag ervan worden afgeweken. Use case S10 Feature: Handmatig notificaties versturen Samenvatting: Via een Demo Webapplicatie handmatig notificaties versturen. Preconditie: De gebruiker bevindt zich op de notificatie verzend pagina. (Use case: S1-S3) Stappen: 1. De gebruiker ziet een pagina met een formulier om een notificatie op te stellen. 2. De gebruiker vult de betreffende velden in en klikt op een verzend knop. 3. De Notificatie Applicatie verstuurt de notificatie. Resultaat: De gebruiker heeft handmatig een notificatie verstuurd. Use case S11 Feature: Afmeldingen abonnement bijhouden Samenvatting: Een lijst bijhouden met alle afmeldingen. Preconditie: Er bestaat een lijst van gebruikers en er komt een verzoek binnen om zich af te melden voor een bepaalde notificatie. (Use case: S1 en S7) Stappen: 1. De Notificatie Applicatie krijgt een verzoek binnen voor het afmelden van een bepaalde Topic. 2. De Notificatie Applicatie meldt de gebruiker af van de desbetreffende Topic. 3. De Notificatie Applicatie registreert de afmelding. Resultaat: De afmelding van de gebruiker is geregistreerd. 15

17 3. Could Have In dit gedeelte worden de use cases gegeven voor de features die het liefst wel geïmplementeerd worden, maar indien er niet genoeg tijd is voor de implementatie is dat niet noodzakelijk. Use case S12 Feature: Quality of Service Samenvatting: Bijhouden of bericht correct is verzonden en zo niet nog een keer proberen te verzenden. Preconditie: Notificatie is aangemaakt. (Use case: S1 en M1) Stappen: 1. De Notificatie Applicatie verstuurt de notificatie naar de gebruiker. 2. De Android Demo App geeft een respons terug over de ontvangen notificatie. 3. De Notificatie Applicatie ontvangt de status van de verzonden notificatie. 4. Indien notificatie niet met succes is ontvangen, dan wordt de notificatie opnieuw verzonden. Resultaat: De notificatie is ontvangen, eventueel na meerdere pogingen. Use case S13 Feature: Gebeurtenissen afvangen voor de Exact Online webapplicatie Samenvatting: De Exact Online webapplicatie genereert bepaalde gebeurtenissen. Indien zo een gebeurtenis tot een Topic behoort, moet die afgevangen worden. Preconditie: De gegenereerde gebeurtenissen behoren tot een Topic die abonneerbaar is. Stappen: 1. De Exact Online webapplicatie genereert een gebeurtenis. 2. De Notificatie Applicatie vangt deze gebeurtenis af. Resultaat: De Notificatie Applicatie heeft een gebeurtenis afgevangen van de Exact Online webapplicatie. 4. Would/Won t Have Dit deel beschrijft de use cases voor de features die in deze versie van het systeem niet worden geïmplementeerd. In volgende versies zou gekozen kunnen worden om ze alsnog te implementeren. Use case S14 Feature: Ondersteuning voor andere mobiele platformen Samenvatting: Notificatie verzenden naar andere mobiele platformen (bijvoorbeeld: ios, Windows Mobile, etc). Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft de benodigde gegevens voor het verzenden van een notificatie. Stappen: 1. De Notificatie Applicatie verzorgt voor het opzetten van een verbinding om een notificatie te verzenden naar het betreffende platform. 2. Stap 2: De Notificatie Applicatie verzendt de notificatie. Resultaat: De notificatie is verzonden naar het betreffende platform mobiel apparaat. 16

18 4.1.2 Android Demo App 1. Must Have Use case M1 Feature: Registreren van de Android Demo App Samenvatting: De Android Demo App die geïnstalleerd is op een Android telefoon moet zich kunnen registreren bij de GCM server en vervolgens bij de Notificatie Applicatie. Preconditie: Mobiele telefoon is verbonden met internet en heeft de Android Demo App geïnstalleerd die het ontvangen van GCM notificatie ondersteund. (Use case: S9) Stappen: 1. De Android Demo App registreert zich bij de GCM server. 2. De GCM server geeft een registratie ID terug aan de Android Demo App. 3. De Android Demo App registreert zich met de registratie ID bij de Notificatie Applicatie. Resultaat: De Android Demo App is geregistreerd bij de Notificatie Applicatie. Use case M2 Feature: Notificaties ontvangen op de Android Demo App Samenvatting: Verstuurde notificaties moeten ontvangen en weergegeven worden op de Android Demo App. Preconditie: Mobiele telefoon is verbonden met internet en heeft de Android Demo App geïnstalleerd die het ontvangen van GCM notificatie ondersteund. (Use case: S1- S3, S4 of S5 en M1) Stappen: 1. De gebruiker krijgt een notificatie binnen op zijn Android Demo App. 2. De Android Demo App toont de notificatie aan de gebruiker. Resultaat: De gebruiker heeft een notificatie binnengekregen. 2. Should Have Use case M3 Feature: Abonneren op een Topic Samenvatting: De gebruiker moet zich kunnen abonneren op een bepaalde Topic. Preconditie: De gebruiker bevindt zich in de Android Demo App. (Use case: S9 en M1) Stappen: 1. De gebruiker abonneert voor een Topic. 2. De Notificatie Applicatie krijgt het verzoek binnen en verwerkt dit. Resultaat: De gebruiker is geabonneerd op de desbetreffende Topic. 17

19 Use case M4 Feature: Afmelden voor een Topic Samenvatting: De gebruiker moet zich kunnen afmelden voor een bepaalde Topic. Preconditie: De gebruiker bevindt zich in Android Demo App en is aangemeld voor een Topic. (Use case: S9 en M1) Stappen: 1. De gebruiker meldt zich af voor een Topic waarop hij heeft geabonneerd. 2. De Notificatie Applicatie krijgt het verzoek binnen en verwerkt dit. Resultaat: De gebruiker is afgemeld van de desbetreffende Topic. 3. Could Have Use case M5 Feature: Opties voor aangemelde Topics aanpassen Samenvatting: Bepaalde Topics kunnen meerdere opties bevatten, de gebruiker moet deze kunnen instellen. Een voorbeeld hiervan is het aangeven van de frequentie voor het ontvangen van de notificatie. Preconditie: De gebruiker bevindt zich in de Android Demo App en heeft zich aangemeld voor een Topic. (Use case: S9, M1 en M3) Stappen: 1. De gebruiker gaat naar de instellingen. 2. De Android Demo App toont een lijst van Topics waarop de gebruiker zich heeft geabonneerd. 3. De gebruiker kiest een Topic om de extra opties aan te passen. 4. De gebruiker stelt de extra opties in en bevestigt deze. Resultaat: De gebruiker heeft de gekozen Topic de extra opties ingesteld. Use case M6 Feature: Verwerk ontvangen notificatie Samenvatting: Een actie afhandelen die hoort bij een specifieke notificatie. Bijvoorbeeld, applicatie in bepaalde scherm van een mobiele applicatie opstarten. Preconditie: Android Demo App heeft notificatie ontvangen. (Use case: S4 of S5, M1 en M2 Stappen: 1. De gebruiker klikt op de ontvangen notificatie. 2. Een bepaalde actie behorende bij die specifieke notificatie wordt opgestart. 3. De gebruiker ziet een bepaalde scherm of applicatie voor zich. Resultaat: Een bepaalde scherm/applicatie is opgestart. 18

20 4. Would/Won t Have Use case M7 Feature: Profiel instellingen per mobiele telefoon Samenvatting: Per mobiele telefoon die een gebruiker heeft kan hij zelf bepalen welke notificatie hij wilt ontvangen. Bij eerste keer aanzetten kan hij een profiel nemen van een ander geregistreerde mobiele telefoon die ook van deze gebruiker is. Preconditie: De gebruiker bevindt zich in de Android Demo App. (Use case: S9 en M1) Stappen: 1. De gebruiker gaat naar de instellingen. 2. Het systeem toont een optie om een eerdere profiel te nemen. 3. Indien gebruiker een eerdere profiel neemt, dan wordt voor deze mobiel op dezelfde notificatie categorieën geabonneerd als de genomen profiel. 4. Indien gebruiker geen eerdere profiel neemt, dan kan de gebruiker kiezen voor de notificatie categorieën waarvoor hij zich wil abonneren. 5. De gebruiker bevestigt zijn keuze. Resultaat: De gebruiker gebruikt een eerdere profiel of stelt een nieuwe in. In het volgende hoofdstuk wordt het technisch ontwerp gegeven van het systeem. Het technisch ontwerp beschrijft het ontwerp in termen van technische specificaties. Met behulp van het functioneel ontwerp kan het technisch ontwerp getoetst worden. 19

21 5 Technisch Ontwerp Om beter inzicht te verkrijgen in het systeem zal er een technisch overzicht gegeven worden van de verschillende componenten die het systeem zal bevatten. Dit overzicht bestaat uit UML diagrammen en een beknopte beschrijving van de werking per component. Ook zal er een uitgebreidere klasse-diagram gegeven worden. De notificatie applicatie zal bestaan uit de volgende drie componenten: Een Notification Trigger Een Message Broker Een Dispatcher Tijdens de implementatie van de componenten zal er rekening gehouden worden met de mogelijkheid om nieuwe Push Service implementaties toe te voegen. Het toevoegen moet kunnen gebeuren zonder dat er veel code herschreven moet worden. De Notification Trigger wordt gebruikt om handmatig twee soorten notificatie berichten te genereren. De ene notificatie bericht is bedoeld voor iedereen die zich op een bepaalde Topic hebben geabonneerd. De andere soort notificatie bericht is gekoppeld aan zowel een Topic als een bepaalde persoon. Zodra een notificatie bericht is gegenereerd zal de Message Broker op de hoogte worden gesteld en de afhandeling verder verzorgen. De Notification Trigger kan uitgebreid worden met de mogelijkheid om te reageren op gebeurtenissen uit een andere applicatie. De Message Broker koppelt notificatie berichten met de gebruikers die zich voor een Topic hebben aangemeld. Indien er een persoonlijk bericht verstuurd moet worden, controleert de Message Broker of de persoon zich ook daadwerkelijk heeft geabonneerd op de specifieke Topic. De gecombineerde informatie wordt doorgestuurd naar de Dispatcher. De geabonneerde gebruikers bevinden zich in een database, waar de Message Broker mee kan communiceren. Gebruikers kunnen zich ook via de Message Broker abonneren op Topics. De Dispatcher heeft kennis van de externe push service die ondersteund wordt. Iedere push service heeft een specifieke implementatie van de notificatie nodig en een specifieke manier van communiceren met de service. De Dispatcher moet dus in staat zijn om per ondersteund mobiele toestel de juiste implementatie te verzorgen voor zowel de communicatie met de push service als voor het versturen van de daadwerkelijke notificatie. 20

22 Figuur 1: Componenten diagram. 21

23 De database zal volgens het volgende model worden ingericht. Iedere gebruiker kan 0 of meer mobiele toestellen bezitten. De gebruiker kan op 0 of meer categorieën zijn geabonneerd. Iedere abonnement bestaat tevens uit een gebruiker en een categorie. Figuur 2: Database model. 5.1 Klasse-Niveau Beschrijving Om een overzicht te krijgen van het systeem zou u in figuur 3 het UML-diagram kunnen zien van het systeem. Per klasse wordt een beknopte beschrijving gegeven. We maken onderscheid in een notificatie dat getoond wordt op een mobiel toestel en de Notification object die wij gebruiken in ons systeem. De Notification object is de implementatie van de daadwerkelijke databestand die verwacht wordt door de externe Push Service. De externe Push Service is vervolgens in staat om met behulp van het bestand de juiste telefoon te adresseren met de juiste notificatie bericht. De telefoon ontvangt vervolgens de correcte notificatie, in dit geval dus het juiste berichtje. Om het aanpassen van onze implementatie in de toekomst te vereenvoudigen hebben we veelvuldig interfaces gebruikt in ons ontwerp. Het toevoegen van nieuwe implementaties van PushServices en de bijbehorende Notificaties en PushChannels wordt daardoor ook eenvoudiger. De Dispatcher- Client is niet op de hoogte van de daadwerkelijke implementatie en kent alleen de interface van de PushServices. We maken gebruik van het factory design pattern om de creatie van objecten op een centrale locatie af te handelen [2]. Hierdoor wordt het eenvoudiger om nieuwe implementaties van PushServices in het systeem te koppelen. De DispatcherClient wordt door gebruik te maken van de PushServiceFactory dom gehouden over de daadwerkelijke implementatie van de PushService. De implementatie van de PushService is verantwoordelijk voor het maken van de juiste Notification object. Dit object wordt meegegeven aan de PushChannel, die verantwoordelijk is voor de communicatie met de externe Push Service. Beide instanties zijn gebonden aan een specifieke PushService, vandaar dat beide objecten met behulp van een factory method worden aangemaakt. Er is in dit geval niet gekozen voor een complete factory klasse, omdat beide objecten specifiek bij een bepaalde PushService implementatie horen. Iedere PushService is dus in staat om de juiste implementatie van de Notification en PushChannel aan te maken en te gebruiken. De PushChannel is zoals gezegd verantwoordelijk voor de communicatie met de externe Push Service die wordt aangesproken door het systeem. Via de PushChannel wordt de daadwerkelijke Notificatie object verstuurd. 22

24 De MessageBrokerClient communiceert door middel van een DataAccessLayer met de database. Zodra een bericht voor een Topic binnenkomt zal de Broker de geabonneerde gebruikers in combinatie met het bericht doorgeven aan de DispatcherClient. De DispatcherClient zorgt ervoor dat de gebruikers toestellen, afhankelijk van hun OS, worden behandeld door de juiste PushService. Ieder OS maakt namelijk gebruik van een eigen specifieke Push Service. Met behulp van de PushServiceFactory worden de ondersteunde PushServices aangemaakt om de notificatie daadwerkelijk te versturen naar de externe Push Service. Figuur 3: Klasse-diagram op klasse-niveau. 23

25 6 Testplan Om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen is het van belang dat de implementatie goed is getest. Door het goed testen van de code kan er ook worden aangegeven dat de functionaliteit die in de requirements document is opgesteld ook daadwerkelijk goed functioneert. Door gebruik te maken van geautomatiseerde unit tests kan er gedurende de levensloop van de implementatie controles worden uitgevoerd en daarmee garanties worden gegeven over de werking van de code. Dit document zal aangeven welke maatregelen er getroffen worden om de code te testen. Ook zullen beperkingen worden aangegeven met betrekking tot niet-testbare onderdelen. 6.1 Automatische Tests Door gebruik te maken van automatische tests wordt het eenvoudiger om na iedere build alle tests te draaien en daarmee te garanderen dat alle functionaliteit nog steeds intact is. Het uitvoeren van automatische test zullen wij aan de hand van unit test en andere statische tests doen. 6.2 Unit Tests De implementatie zal getest worden door gebruik te maken van unit-tests en handmatige tests. Visual Studio beschikt intern over de mogelijkheid om unit-tests te draaien, die wij zullen gebruiken. Met behulp van unit-tests kan er gegarandeerd worden dat iedere methode en klasse naar behoren blijft functioneren. Deze tests dienen uitgevoerd te worden na iedere build van de code en alle tests moeten slagen voordat de code wordt gecommit naar de server. Dat betekent dat de code commit geen build errors mag bevatten. 6.3 Statische Tests Er zullen ook statische tests uitgevoerd worden om de kwaliteit van de code te waarborgen. In eerste instantie zal Visual Studio de meeste basis statische controles uitvoeren, zoals het controleren of de juiste datatypes worden meegegeven. Verder zal er gebruik gemaakt worden van de Statische Analyse tool die in Visual Studio is ingebouwd. Deze tool zorgt voor informatie over de manier waarop de code is ontwikkeld en geeft aanbevelingen over hoe bepaalde zaken zoals performance, design en veiligheid verbeterd zouden kunnen worden. Deze plugin maakt gebruik van de Design Guidelines 5 die door Microsoft zijn opgesteld om robuust en onderhoudbaar code mee te schrijven. 6.4 Handmatige Tests De Android Demo App zal alleen aan handmatige tests onderworpen worden. Aan de hand van de opgestelde requirements (zie hoofdstuk 3) zal de Android client getoetst worden. De overige code zal ook aan handmatige tests onderworpen worden. Aan de hand van use cases die zijn opgesteld (zie hoofdstuk 4.1) zal de samenwerking tussen alle losse componenten worden getest

26 6.5 Performance Tests Gedurende het implementeren van het prototype zal er gebruik gemaakt worden van kleine sets testdata. Door gebruik te maken van kleine overzichtelijke sets data kan er eenvoudiger worden gecontroleerd of bepaalde functionaliteit naar behoren werkt. De data bestaat uit een gevulde database met ten minste twee topics en twee gebruikers die beschikken over verschillende abonnementen. De ene gebruiker is op beide topics geabonneerd en de ander alleen op eentje. Zo hebben we een topic waar twee gebruikers voor zijn geabonneerd en een ander waar er maar een gebruiker voor is geabonneerd. In tabel 1 vind u een voorbeeld van de testdata. Users Topics Subscriptions User 1 Topic 1 (User 1 - Topic 1) User 2 Topic 2 (User 1 - Topic 2) - - (User 2 - Topic 2) Tabel 1: Voorbeeld database testdata Om inzicht te verkrijgen over de performance van de software zal er een gesimuleerde test plaatsvinden waarin de response tijd van de applicatie wordt gemeten. We zullen meten hoe lang het duurt om batches variërend tussen de 10 en 1000 notificaties per keer te versturen. In dit geval vullen we de database met 1000 testgebruikers. Iedere gebruiker beschikt over een enkele device. Vervolgens maken we vier topics aan. Ieder topic heeft een x aantal abonnees. De eerste topic heeft 1 abonnee, de tweede 10, de derde 100 en de vierde We versturen vervolgens vier notificatie berichten naar de vier verschillende topics. Tussen iedere aanroep wordt er gemeten hoe lang het duurt voordat de notificatie verzonden is. De resultaten zullen we presenteren in hoofdstuk 8. Het versturen van test notificaties naar meerdere Android toestellen is gebonden aan de hoeveelheid Android telefoons waarover wij kunnen beschikken. Wij kunnen indien nodig over twee testtelefoons beschikken. Daarmee kunnen we testen of het versturen van notificaties naar meerdere telefoons mogelijk is. De meeste tests zullen overigens gebruik maken van de Android Simulator Software Improvement Group De Software Improvement Group (SIG) zal de code twee keer controleren gedurende de loop van het project. Eenmaal halverwege het project en andermaal aan het einde. De SIG zal de code deels met de hand en deels met geautomatiseerde tools beoordelen op kwaliteit. De feedback van de SIG zal in principe over genomen worden en verwerkt worden in de implementatie. Indien dat niet mogelijk is zal er in het eindverslag een verklaring daarvoor worden gegeven

27 7 Implementatie De implementatie is gebaseerd op het technisch ontwerp, dat beschreven staat in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk zal een globaal overzicht geven van de uiteindelijke implementatie. Alle onderdelen waaruit het systeem bestaat zullen worden toegelicht en de werking ervan zal beschreven worden. 7.1 Notification Trigger Door middel van een demo website is het mogelijk om notificatie berichten te versturen. De website is geïmplementeerd door gebruik te maken van een standaard ASP.NET MVC website 7. Met behulp van twee verschillende formulieren is het mogelijk om een bericht te versturen naar iedereen die zich voor een Topic heeft geabonneerd of naar een individuele persoon, indien die ook heeft geabonneerd op de specifieke Topic. Om het mogelijk te maken voor een Android Applicatie om zichzelf automatisch te registreren op ons systeem, beschikt onze website ook over een ASP.NET Web-API 8. Door middel van http aanroepen die gebruik maken van een JSON 9 formaat is het mogelijk voor onze Android demo-app om via het netwerk met het systeem te communiceren. De website beschikt ook over een ASP.NET Web-API. Door middel van de API wordt het mogelijk voor de Android demo-app om met het systeem te communiceren. De API maakt het mogelijk voor een Android demo-app om een registratie sleutel in de database op te slaan. De demo-app kan daarmee ook zichzelf aan of afmelden voor een Topic. Figuur 4: Screenshot Notification Trigger

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Adviesrapport. Outfit4You. Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind. Klas: II101 & II102, Team 01

Adviesrapport. Outfit4You. Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind. Klas: II101 & II102, Team 01 Adviesrapport Outfit4You Teamleden: Sjoerd Schelvis, Can Deveci, Mesut Uzun, Shanilla Nazier & Wiwek Balgobind Klas: II101 & II102, Team 01 17-12-2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding..5 Algemeen...

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Hoe kan er een betrouwbaar voorraadbeheer systeem gerealiseerd worden waarmee de tijd die medewerkers besteden aan het op peil houden van de voorraad wordt gehalveerd

Nadere informatie

HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS

HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS HET VERHOGEN VAN PERFORMANCE-TOLERANTIE IN WEBSHOPS STAGEVERSLAG MASTER BUSINESS ANALYTICS Auteur Lidewij Kooiman Begeleiders ir. Raoul Wilmans (MeasureWorks) dr. Sandjai Bhulai (VU) dr. Eduard Belitser

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Technische Universiteit tg) Eindhoven

Technische Universiteit tg) Eindhoven Technische Universiteit tg) Eindhoven Faculteit Elektrotechniek Vakgroep Informatie- en Communicatiesystemen Afstudeerverslag: De PC-based switch Ontwerp en Realisatie A.M.A. Wouters Begeleiders: Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie