Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem"

Transcriptie

1 Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter Spanjer (Exact) Delft, 11 juli 2013

2 Voorwoord Dit document is het eindverslag van het bachelorproject van de opleiding Technische Informatica op de TU Delft dat door Edwin van den Houdt en ManWai Shing is uitgevoerd. Hierbij willen we graag de volgende personen bedanken: Cor-Paul Bezemer (TU Delft Begeleider), voor zijn begeleiding gedurende het project, de zeer gewaardeerde feedback op onze documentatie en het feit dat wij altijd terecht konden met al onze vragen. Eugène Pattikawa (Projectbegeleider, Exact), voor de begeleiding van het project binnen Exact en hulp bij de administratieve procedures die wij moesten doorlopen gedurende het project. Peter Spanjer (Technische begeleiding, Exact), voor de diverse tips die we gekregen hebben tijdens dit project en waar we altijd terecht konden voor al onze praktijk vragen. 1

3 Samenvatting Dit is het eindverslag van het bachelorproject van de opleiding Technische Informatica op de TU Delft. In dit verslag beschrijven we onze stage bij Exact. De stappen die zijn genomen van het opstellen van de eisen tot aan de conclusie hebben we vastgelegd in dit verslag. Exact is een Nederlands softwarebedrijf dat in 1984 is opgericht. Sinds een paar jaar richt Exact zich ook op het ontwikkelen van mobiele apps, die werken op Android of ios. Om deze activiteiten nog beter in real-time te kunnen monitoren is het van belang dat de apps uitgerust worden met de mogelijkheid om notificaties te kunnen ontvangen. Voor ons bachelorproject doen we daarom onderzoek naar het versturen van mobiele notificaties. Wij zijn uiteindelijk gekomen tot de volgende onderzoeksvraag: Hoofdvraag: Welke eisen en technische implicaties zijn er verbonden aan het implementeren van een applicatie voor het versturen van mobiele notificaties naar aanleiding van gebeurtenissen gegenereerd door een webapplicatie? Om op een antwoord te komen op onze onderzoeksvraag willen we graag een notificatie systeem implementeren, dat uit de volgende componenten bestaat: Notificatie Applicatie Een applicatie die in staat is om gebeurtenissen af te vangen van de webapplicatie. Deze gebeurtenissen worden vervolgens omgezet naar notificaties. Uiteindelijk worden de notificaties volgens een correct formaat naar verschillende mobiele platforms verstuurd. Hierbij wordt rekening gehouden met welk type notificatie naar welke gebruiker moet (welk OS). Android Demo App Een eenvoudige Android applicatie, waarmee uiteindelijk de verstuurde notificatie ontvangen kan worden en correct kan worden weergegeven. De eerste stap dat we genomen hebben is het opstellen van de belangrijkste functionele en nietfunctionele eisen waar het notificatie systeem aan moet voldoen. De functionele eisen beschrijven wat het systeem moet doen voor de gebruiker. De voorwaarden waaraan gehouden moeten worden tijdens de implementatie van het systeem wordt aangegeven door de niet-functionele eisen. Vervolgens gebruiken we de opgestelde eisen om het functioneel ontwerp te maken dat de functionaliteit van het systeem beschrijft in de vorm van use cases. Met de use cases kunnen we een beter beeld schetsen over de werking van de features. Het technisch ontwerp dat we in onze derde stap hebben gemaakt, geeft een technisch overzicht van de verschillende componenten van de Notificatie Applicatie. De Notificatie Applicatie bestaat uit drie componenten: Een Notification Trigger die gebruikt wordt om handmatig twee soorten notificatie berichten te genereren. Een persoonlijke notificatie en een notificatie voor iedereen die zich op een bepaalde Topic heeft geabonneerd. Een Message Broker die de notificatie berichten koppelt met gebruikers die zich voor een Topic hebben aangemeld. Een Dispatcher die voor de communicatie verzorgt van de push service als het versturen van de daadwerkelijke notificatie. Na het ontwerpen hebben we een testplan opgesteld om de kwaliteit van ons prototype te garanderen. In het testplan geven we aan welke maatregelen er getroffen worden om de code te testen. Ook zullen de beperkingen worden aangegeven met betrekking tot niet testbare onderdelen. Tijdens de implementatie worden de Notificatie Applicatie en de Android Demo App geïmplementeerd. Hierbij wordt er rekening gehouden met de resultaten van de voorgaande stappen. 2

4 Vanwege de beperkte ontwikkeltijd is gekozen voor het ontwikkelen van een notificatie systeem dat in eerste instantie de focus legt op het Android platform. Maar het prototype zal flexibel zijn zodat het toevoegen van andere platformen eenvoudig is. Het antwoord op de hoofdvraag hebben we gegeven door het implementeren van ons notificatie systeem. Puur afgaand op de requirements evaluatie zijn we geslaagd in het bereiken van de eisen die we aan het begin van dit project gesteld hebben. Hiermee hebben we met ons prototype laten zien wat er allemaal bij komt kijken indien een notificatie systeem ontwikkeld moet worden dat gebeurtenissen gegenereerd door een webapplicatie verwerkt. 3

5 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Inleiding 6 2 Probleemstelling 7 3 Requirements Analysis Functionele Eisen Notificatie Applicatie Android Demo App Niet-Functionele Eisen Notificatie Applicatie Android Demo App Functioneel Ontwerp Use Cases Notificatie Applicatie Android Demo App Technisch Ontwerp Klasse-Niveau Beschrijving Testplan Automatische Tests Unit Tests Statische Tests Handmatige Tests Performance Tests Software Improvement Group Implementatie Notification Trigger Message Broker Dispatcher Android Demo App Requirements Evaluatie Functionele Eisen Notificatie Applicatie Android Demo App Niet-Functionele Eisen Uitbreidbaarheid Onderhoudbaarheid Betrouwbaarheid Reflectie Edwin van den Houdt ManWai Shing Conclusie 35 A Plan van Aanpak 37 4

6 B Oriëntatieverslag 51 C Bestudeerde Technieken/Tools 72 D Taakverdeling 73 E SIG Moment 1: F SIG Moment 2:

7 1 Inleiding Exact 1 is een Nederlands softwarebedrijf dat in 1984 is opgericht. Ze bieden oplossingen aan die alle belangrijke zakenprocessen ondersteunen voor het midden- en kleinbedrijf. Ze ontwikkelen cloudgeoriënteerde oplossingen en maatwerk voor industrieën als accountancy, retail en professionele diensten en fabricage. Sinds een paar jaar richt Exact zich ook op het ontwikkelen van mobiele apps, die op het Android of ios platform werken. Met behulp van deze apps kunnen ze een betere dienst aanbieden voor klanten die een beter real-time inzicht willen van hun zakelijke activiteiten. Om deze activiteiten nog beter in real-time te kunnen monitoren is het van belang dat de apps uitgerust worden met de mogelijkheid om notificaties te kunnen ontvangen. In dit verslag beschrijven we onze stage bij Exact. De stappen die zijn genomen van het opstellen van de eisen tot aan de conclusie hebben we vastgelegd in dit verslag. Dit verslag zit als volgt in elkaar. In hoofdstuk 2 beschrijven we onze probleemstelling. Hier wordt omschreven wat we tijdens onze stage bij Exact willen onderzoeken. Een overzicht van de belangrijkste functionele en niet-functionele eisen over ons prototype, het notificatie systeem, geven we in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het functioneel ontwerp gegeven dat de functionaliteit van het systeem beschrijft. Hoofdstuk 5 beschrijft het technisch ontwerp van het systeem. Om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen is het van belang dat de implementatie goed is getest. Dit beschrijven we in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 geven we een globaal overzicht van de uiteindelijke implementatie. Alle onderdelen waaruit het systeem bestaat zullen worden toegelicht en de werking ervan zal beschreven worden. In hoofdstuk 8 evalueren we de eisen van het systeem om te zien in hoeverre ze in ons systeem zijn geïmplementeerd. Hoofdstuk 9 bevat onze persoonlijke reflectie verslagen. We beschrijven onze ervaringen over het bachelorproject. En tot slot wordt in hoofdstuk 10 onze conclusie gegeven die het antwoord geeft op de hoofdvraag

8 2 Probleemstelling Exact wil graag de mogelijkheid hebben om notificaties te kunnen versturen naar de gebruikers van hun mobiele applicaties. Het versturen van notificaties gaat op grond van gebeurtenissen die gegenereerd worden vanuit de webapplicatie. Een voorbeeld hiervan is het bijhouden van uren registratie. Voor bepaalde gebruikers is het mogelijk om de uren registratie in de webapplicatie bij te houden. In het geval een gebruiker vergeten is om zijn uren te registreren, kan daar een herinnerings-gebeurtenis voor worden gegenereerd. Aan de hand van zo een gebeurtenis zal er een notificatie (herinnering) verstuurd worden naar de desbetreffende gebruiker die zich voor deze notificatie Topic heeft aangemeld. Een Topic is een notificatie categorie waar een gebruiker zich op kan abonneren. Tijdens de oriëntatiefase hebben we onderzoek gedaan naar het versturen van mobiele notificaties en onze bevindingen vastgelegd in ons oriëntatieverslag dat in meer detail terug te lezen is in bijlage B. Wij zijn uiteindelijk gekomen tot de volgende onderzoeksvraag: Hoofdvraag: Welke eisen en technische implicaties zijn er verbonden aan het implementeren van een applicatie voor het versturen van mobiele notificaties naar aanleiding van gebeurtenissen gegenereerd door een webapplicatie? We beantwoorden deze vraag in de rest van dit verslag. 7

9 3 Requirements Analysis Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste functionele en niet-functionele eisen, waar het prototype, het notificatie systeem, dat beschreven is in het Plan van Aanpak in bijlage A, aan moet voldoen. Aan de hand van ons literatuuronderzoek uit de oriëntatiefase hebben we samen met Exact de eisen opgesteld. De eisen worden geclassificeerd met behulp van de MoSCoW 2 methode. Daarmee wordt de prioriteit van iedere eis aangegeven. De eisen worden als volgt geclassificeerd: Must: zijn eisen die geïmplementeerd moeten worden om het systeem succesvol te kunnen noemen. Should: zijn eisen die niet per se noodzakelijk zijn om het systeem te laten werken, maar ze zijn belangrijk genoeg om geïmplementeerd te worden in de eerste versie van het systeem. In hoge nood mag ervan worden afgeweken. Could: zijn eisen die het liefst wel geïmplementeerd worden, maar indien er niet genoeg tijd is voor de implementatie is dat niet noodzakelijk. Would: eisen hoeven in deze versie van het systeem niet te worden geïmplementeerd. In volgende versies zou gekozen kunnen worden om ze alsnog te implementeren. Bij het beschrijven van de eisen zullen we gebruik maken van bepaalde terminologie. Om verwarring te voorkomen geven we een beschrijving van de termen die we zullen gebruiken: Topic: een Topic is een notificatie categorie waarop een gebruiker zich kan abonneren. Een gebeurtenis hoort bij een bepaalde Topic en een gebruiker kan zich abonneren op een bepaalde Topic. Abonnement: een abonnement beschrijft welke gebruiker voor welk Topic heeft geabonneerd. 3.1 Functionele Eisen Deze paragraaf geeft een overzicht van alle functionele eisen 3 voor het systeem. De functionele eisen beschrijven wat het systeem moet doen voor de gebruiker. Volgens de MoSCoW methode wordt voor elke component van het systeem de functionele eisen gegeven. Het notificatie systeem bestaat uit de volgende componenten: Notificatie Applicatie Een applicatie die in staat is om gebeurtenissen af te vangen van de webapplicatie. Deze gebeurtenissen worden vervolgens omgezet naar notificaties. Uiteindelijk worden de notificaties volgens een correct formaat naar verschillende mobiele platforms verstuurd. Hierbij wordt rekening gehouden met welk type notificatie naar welke gebruiker moet (welk OS). Android Demo App Een eenvoudige Android applicatie, waarmee uiteindelijk de verstuurde notificatie ontvangen kan worden en correct kan worden weergegeven. Tijdens ons project richten we in eerste instantie op het Android platform. In ons Oriëntatieverslag in bijlage B is te lezen dat voor de ontwikkeling op het ios platform een developer license nodig is die we tijdens het project niet tot onze beschikking hebben. We hebben daarom gekozen om voor ons prototype te richten op het Android platform. Daarnaast was vanwege de beperkte ontwikkeltijd een betere keuze om ons te concentreren op één platform en meer tijd te besteden

10 aan het ontwerpen van een uitbreidbaar systeem. Het prototype zal daarom flexibel zijn zodat het toevoegen van andere platformen eenvoudig is. Dit zullen we in hoofdstuk 5 beschrijven Notificatie Applicatie 1. Must Have (a) Gebeurtenissen afvangen van een demo webapplicatie Met behulp van een demo webapplicatie kan handmatig bepaalde gebeurtenissen gegenereerd worden. Indien zo een gebeurtenis tot een Topic behoort, moet die afgevangen worden. (b) Verbinding opzetten tussen Notificatie Applicatie en Google Cloud Messaging (Android) De verbinding verzorgen tussen de Notificatie Applicatie en de Google Cloud Messaging (GCM) server. (c) Gebruikers ophalen behorend bij een bepaalde Topic Bij een gegeven Topic moeten de gebruikers opgehaald worden die zich voor deze Topic hebben geabonneerd. (d) Versturen van een persoonlijke notificatie Het versturen van een persoonlijke notificatie naar een gebruiker die zich heeft geabonneerd op een bepaalde Topic. (e) Versturen van een groep notificatie Het versturen van een groep notificatie naar alle gebruikers die zich hebben geabonneerd op een bepaalde Topic. (f) Abonnementen toevoegen Voeg een abonnement toe als een gebruiker zich op een bepaalde Topic heeft geabonneerd. Een abonnement beschrijft op welke Topic een gebruiker zich heeft geabonneerd. (g) Abonnementen verwijderen Verwijder een abonnement als een gebruiker zich voor een bepaalde Topic heeft afgemeld. (h) Gebruiker toevoegen Een lijst van gebruikers. Een gebruiker moet hieraan toegevoegd kunnen worden. (i) Verzoeken afvangen en verwerken van de Android Demo App Verzoeken van de Android Demo App moeten afgevangen worden en vervolgens verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn het registreren van de gebruiker, abonneren op een Topic en het afmelden van een Topic. 2. Should Have (a) Handmatig notificaties versturen Via een Demo Webapplicatie handmatig notificaties versturen. (b) Afmeldingen abonnement bijhouden Een lijst bijhouden met alle afmeldingen. 9

11 3. Could Have (a) Quality of Service Bijhouden of bericht correct is verzonden en zo niet nog een keer proberen te verzenden. (b) Gebeurtenissen afvangen voor de Exact Online webapplicatie De Exact Online webapplicatie genereert bepaalde gebeurtenissen. Indien zo een gebeurtenis tot een Topic behoort, moet die afgevangen worden. 4. Would/Won t Have (a) Ondersteuning voor andere mobiele platformen Notificatie verzenden naar andere mobiele platformen (bijvoorbeeld: ios, Windows Mobile, etc) Android Demo App 1. Must Have (a) Registreren van de Android Demo App De Android Demo App die geïnstalleerd is op een Android telefoon moet zich kunnen registreren bij de GCM server en vervolgens bij de Notificatie Applicatie. (b) Notificaties ontvangen op de Android Demo App Verstuurde notificaties moeten ontvangen en weergegeven worden op de Android Demo App. 2. Should Have (a) Abonneren op een Topic De gebruiker moet zich kunnen abonneren op een bepaalde Topic. (b) Afmelden voor een Topic De gebruiker moet zich kunnen afmelden voor een bepaalde Topic. 3. Could Have (a) Opties voor aangemelde Topics aanpassen Bepaalde Topics kunnen meerdere opties bevatten, de gebruiker moet deze kunnen instellen. Een voorbeeld hiervan is het aangeven van de frequentie voor het ontvangen van de notificatie. (b) Verwerk ontvangen notificatie Een actie afhandelen die hoort bij een specifieke notificatie. Bijvoorbeeld, applicatie in bepaalde scherm van een mobiele applicatie opstarten. 4. Would/Won t Have (a) Profiel instellingen per mobiele telefoon Per mobiele telefoon die een gebruiker heeft kan hij zelf bepalen welke notificatie hij wilt ontvangen. Bij eerste keer aanzetten kan hij een profiel nemen van een ander geregistreerde mobiele telefoon die ook van deze gebruiker is. 10

12 3.2 Niet-Functionele Eisen In deze paragraaf beschrijven we de niet-functionele eisen 4, waar het systeem aan moet voldoen. Deze eisen hebben niet met de functionaliteit van het systeem te maken. Ze kunnen gezien worden als voorwaarden waaraan gehouden moeten worden tijdens de implementatie van het systeem Notificatie Applicatie 1. Must Have (a) Uitbreidbaarheid Eenvoudig nieuwe platforms kunnen toevoegen, waar notificaties naar verstuurd kunnen worden. (b) Onderhoudbaarheid Het systeem moet eenvoudig te onderhouden zijn. Met minimale inzet moet nieuwe functionaliteit toegevoegd kunnen worden. (c) Betrouwbaarheid Het systeem moet in staat zijn om grote hoeveelheden aan notificaties af te handelen zonder storingen. 2. Should Have Geen. 3. Could Have (a) API voor notificaties versturen Een API voor eenvoudige integratie met andere applicaties. 4. Would/Won t Have Geen Android Demo App 1. Must Have Geen. 2. Should Have (a) Gebruiksvriendelijkheid De interfaces voor de mobiele applicatie moeten gebruiksvriendelijk zijn. 3. Could Have Geen. 4. Would/Won t Have Geen. In het volgende hoofdstuk beschrijven we het functioneel ontwerp van het systeem dat gebaseerd is op de verkregen eisen

13 4 Functioneel Ontwerp In dit hoofdstuk wordt het functioneel ontwerp van het systeem gepresenteerd. Het functioneel ontwerp omschrijft de functionaliteit van het systeem (features) en is gebaseerd op de eisen die we in het vorige hoofdstuk hebben opgesteld. Dit ontwerp vormt een belangrijk deel van het functioneel ontwerp proces, omdat het gebruikt kan worden om te toetsen of de ontwikkelaars en de opdrachtgever dezelfde applicatie in gedachte hebben. Met behulp van use cases zullen we in de volgende paragraaf de functionaliteit beschrijven van het systeem. Hiermee kan een beter beeld geschetst worden over de werking van de features. 4.1 Use Cases Deze paragraaf beschrijft de features van het systeem met behulp van use cases. De use cases zijn gebaseerd op de functionele eisen die de features van het systeem representeren. Hierbij worden de use cases van de niet-functionele eisen niet gegeven, omdat ze niet direct de features representeren van het systeem. Om consistent te blijven met het vorige hoofdstuk worden de use cases in dezelfde volgorde gepresenteerd als de eisen. In de use cases zullen we gebruik maken van de volgende actoren: Demo Webapplicatie: een eenvoudige webapplicatie waar gebeurtenissen gegenereerd kan worden. Een voorbeeld hiervan is het handmatig versturen van een notificatie bericht. Notificatie Applicatie: ons prototype dat onder andere zorgt voor de afhandeling van de gebeurtenissen (opvangen en verwerken) en het verzenden van de notificatie. Android Demo App: de Android applicatie, die notificaties kan ontvangen, geïnstalleerd op het Android toestel van de gebruiker. Gebruiker: een gebruiker van de Android Demo App. Hij kan zich registreren bij de Notificatie Applicatie en zich abonneren op een Topic voor het ontvangen van een notificatie. GCM server: de Google Cloud Messaging server zorgt voor het geven van een registratie ID aan de Android Demo App en het verzenden van de notificatie naar de Android Demo App afkomstig van de Notificatie Applicatie Notificatie Applicatie 1. Must Have In dit gedeelte worden de use cases gegeven voor de features die geïmplementeerd moet worden tijdens de implementatie. Use case S1 Feature: Gebeurtenissen afvangen van een demo webapplicatie Samenvatting: Met behulp van een demo webapplicatie kan handmatig bepaalde gebeurtenissen gegenereerd worden. Indien zo een gebeurtenis tot een Topic behoort, moet die afgevangen worden. Preconditie: De gegenereerde gebeurtenissen behoren tot een Topic die abonneerbaar is. Stappen: 1. De Demo Webapplicatie genereert een gebeurtenis. 2. De Notificatie Applicatie vangt deze gebeurtenis af. Resultaat: De Notificatie Applicatie heeft een gebeurtenis afgevangen. 12

14 Use case S2 Feature: Verbinding opzetten tussen Notificatie Applicatie en Google Cloud Messaging (Android) Samenvatting: De verbinding verzorgen tussen de Notificatie Applicatie en de Google Cloud Messaging (GCM) server. Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft de benodigde gegevens om gebruik te kunnen maken van de Google Services. Stappen: 1. De Android Demo App registreert zich bij de GCM server om push berichten te ontvangen. 2. De GCM server registreert deze Android Demo App en geeft een registratie ID terug. 3. De Android Demo App geeft deze registratie id door aan de Notificatie Applicatie. 4. De Notificatie Applicatie kan berichten verzenden via de GCM server naar de Android Demo App. Resultaat: Er is een verbinding opgezet tussen de Android Demo App en de GCM server. Use case S3 Feature: Gebruikers ophalen behorend bij een bepaalde Topic Samenvatting: Bij een gegeven Topic moeten de gebruikers opgehaald worden die zich voor deze Topic hebben geabonneerd. Preconditie: Gebruikers hebben zich geabonneerd op bepaalde Topics en de Demo Webapplicatie heeft een gebeurtenis gegenereerd. Stappen: 1. De Notificatie Applicatie vangt de gebeurtenis af. 2. De Notificatie Applicatie bekijkt de lijst van gebruikers en zoekt naar de gebruikers die voor deze Topic hebben geabonneerd. Resultaat: De Notificatie Applicatie weet welke groep gebruikers op deze Topic heeft geabonneerd. Use case S4 Feature: Versturen van een persoonlijke notificatie Samenvatting: Het versturen van een persoonlijke notificatie naar een gebruiker die zich heeft geabonneerd op een bepaalde Topic. Preconditie: De Notificatie Applicatie krijgt een gebeurtenis binnen om een persoonlijke notificatie te versturen naar een bepaalde Topic. (Use case: S1-S3) Stappen: 1. De Notificatie Applicatie verifieert of de desbetreffende gebruiker zich heeft geabonneerd op die Topic. 2. Indien ja, dan wordt de notificatie verstuurd naar de desbetreffende gebruiker, anders wordt het genegeerd. Resultaat: De gebruiker krijgt de notificatie binnen of krijgt niks binnen. 13

15 Use case S5 Feature: Versturen van een groep notificatie Samenvatting: Het versturen van een groep notificatie naar alle gebruikers die zich hebben geabonneerd op een bepaalde Topic. Preconditie: De Notificatie Applicatie krijgt een gebeurtenis binnen om een groep notificatie te verzenden naar een bepaalde Topic. (Use case: S1-S3) Stappen: 1. De Notificatie Applicatie haalt alle gebruikers op die zich geabonneerd hebben op deze Topic. 2. De Notificatie Applicatie verzendt de notificatie naar de gebruikers. Resultaat: De gebruikers die zich geabonneerd hebben op deze Topic krijgen een notificatie binnen. Use case S6 Feature: Abonnementen toevoegen Samenvatting: Voeg een abonnement toe als een gebruiker zich op een bepaalde Topic heeft geabonneerd. Een abonnement beschrijft op welke Topic een gebruiker zich heeft geabonneerd. Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft een lijst van Topics waarop geabonneerd kan worden. Stappen: 1. Een gebruiker abonneert op een Topic. 2. De Notificatie Applicatie voegt een nieuw abonnement toe. Resultaat: Een nieuw abonnement is toegevoegd aan de lijst van abonnementen. Use case S7 Feature: Abonnementen verwijderen Samenvatting: Verwijder een abonnement als een gebruiker zich voor een bepaalde Topic heeft afgemeld. Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft een lijst van Topics waar gebruikers zich van kan afmelden. Stappen: 1. Een gebruiker meldt zich af van een Topic. 2. De Notificatie Applicatie verwijdert het abonnement uit de lijst. Resultaat: Het abonnement is verwijderd uit de lijst van abonnementen. Use case S8 Feature: Gebruiker toevoegen Samenvatting: Een lijst van gebruikers. Een gebruiker moet hieraan toegevoegd kunnen worden. Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft een lijst van gebruikers en de gebruiker bevindt zich in de Android Demo App. Stappen: 1. De gebruiker meldt zich aan bij de Notificatie Applicatie. 2. De Notificatie Applicatie voegt de gebruiker toe aan de lijst van gebruikers. Resultaat: De gebruiker is toegevoegd aan de lijst van gebruikers. 14

16 Use case S9 Feature: Verzoeken afvangen en verwerken van de Android Demo App Samenvatting: Verzoeken van de Android Demo App moeten afgevangen worden en vervolgens verwerkt worden. Voorbeelden hiervan zijn het registreren van de gebruiker, abonneren op een Topic en het afmelden van een Topic. Stappen: 1. De gebruiker doet een verzoek via de Android Demo App. 2. De Notificatie Applicatie krijgt het verzoek binnen en verwerkt dit door de bijbehorende procedure aan te roepen. Resultaat: Het verzoek is ontvangen en verwerkt. 2. Should Have Dit deel beschrijft de use cases die ontworpen zijn voor de features die geïmplementeerd dienen te worden tijdens het project. In hoge nood mag ervan worden afgeweken. Use case S10 Feature: Handmatig notificaties versturen Samenvatting: Via een Demo Webapplicatie handmatig notificaties versturen. Preconditie: De gebruiker bevindt zich op de notificatie verzend pagina. (Use case: S1-S3) Stappen: 1. De gebruiker ziet een pagina met een formulier om een notificatie op te stellen. 2. De gebruiker vult de betreffende velden in en klikt op een verzend knop. 3. De Notificatie Applicatie verstuurt de notificatie. Resultaat: De gebruiker heeft handmatig een notificatie verstuurd. Use case S11 Feature: Afmeldingen abonnement bijhouden Samenvatting: Een lijst bijhouden met alle afmeldingen. Preconditie: Er bestaat een lijst van gebruikers en er komt een verzoek binnen om zich af te melden voor een bepaalde notificatie. (Use case: S1 en S7) Stappen: 1. De Notificatie Applicatie krijgt een verzoek binnen voor het afmelden van een bepaalde Topic. 2. De Notificatie Applicatie meldt de gebruiker af van de desbetreffende Topic. 3. De Notificatie Applicatie registreert de afmelding. Resultaat: De afmelding van de gebruiker is geregistreerd. 15

17 3. Could Have In dit gedeelte worden de use cases gegeven voor de features die het liefst wel geïmplementeerd worden, maar indien er niet genoeg tijd is voor de implementatie is dat niet noodzakelijk. Use case S12 Feature: Quality of Service Samenvatting: Bijhouden of bericht correct is verzonden en zo niet nog een keer proberen te verzenden. Preconditie: Notificatie is aangemaakt. (Use case: S1 en M1) Stappen: 1. De Notificatie Applicatie verstuurt de notificatie naar de gebruiker. 2. De Android Demo App geeft een respons terug over de ontvangen notificatie. 3. De Notificatie Applicatie ontvangt de status van de verzonden notificatie. 4. Indien notificatie niet met succes is ontvangen, dan wordt de notificatie opnieuw verzonden. Resultaat: De notificatie is ontvangen, eventueel na meerdere pogingen. Use case S13 Feature: Gebeurtenissen afvangen voor de Exact Online webapplicatie Samenvatting: De Exact Online webapplicatie genereert bepaalde gebeurtenissen. Indien zo een gebeurtenis tot een Topic behoort, moet die afgevangen worden. Preconditie: De gegenereerde gebeurtenissen behoren tot een Topic die abonneerbaar is. Stappen: 1. De Exact Online webapplicatie genereert een gebeurtenis. 2. De Notificatie Applicatie vangt deze gebeurtenis af. Resultaat: De Notificatie Applicatie heeft een gebeurtenis afgevangen van de Exact Online webapplicatie. 4. Would/Won t Have Dit deel beschrijft de use cases voor de features die in deze versie van het systeem niet worden geïmplementeerd. In volgende versies zou gekozen kunnen worden om ze alsnog te implementeren. Use case S14 Feature: Ondersteuning voor andere mobiele platformen Samenvatting: Notificatie verzenden naar andere mobiele platformen (bijvoorbeeld: ios, Windows Mobile, etc). Preconditie: De Notificatie Applicatie heeft de benodigde gegevens voor het verzenden van een notificatie. Stappen: 1. De Notificatie Applicatie verzorgt voor het opzetten van een verbinding om een notificatie te verzenden naar het betreffende platform. 2. Stap 2: De Notificatie Applicatie verzendt de notificatie. Resultaat: De notificatie is verzonden naar het betreffende platform mobiel apparaat. 16

18 4.1.2 Android Demo App 1. Must Have Use case M1 Feature: Registreren van de Android Demo App Samenvatting: De Android Demo App die geïnstalleerd is op een Android telefoon moet zich kunnen registreren bij de GCM server en vervolgens bij de Notificatie Applicatie. Preconditie: Mobiele telefoon is verbonden met internet en heeft de Android Demo App geïnstalleerd die het ontvangen van GCM notificatie ondersteund. (Use case: S9) Stappen: 1. De Android Demo App registreert zich bij de GCM server. 2. De GCM server geeft een registratie ID terug aan de Android Demo App. 3. De Android Demo App registreert zich met de registratie ID bij de Notificatie Applicatie. Resultaat: De Android Demo App is geregistreerd bij de Notificatie Applicatie. Use case M2 Feature: Notificaties ontvangen op de Android Demo App Samenvatting: Verstuurde notificaties moeten ontvangen en weergegeven worden op de Android Demo App. Preconditie: Mobiele telefoon is verbonden met internet en heeft de Android Demo App geïnstalleerd die het ontvangen van GCM notificatie ondersteund. (Use case: S1- S3, S4 of S5 en M1) Stappen: 1. De gebruiker krijgt een notificatie binnen op zijn Android Demo App. 2. De Android Demo App toont de notificatie aan de gebruiker. Resultaat: De gebruiker heeft een notificatie binnengekregen. 2. Should Have Use case M3 Feature: Abonneren op een Topic Samenvatting: De gebruiker moet zich kunnen abonneren op een bepaalde Topic. Preconditie: De gebruiker bevindt zich in de Android Demo App. (Use case: S9 en M1) Stappen: 1. De gebruiker abonneert voor een Topic. 2. De Notificatie Applicatie krijgt het verzoek binnen en verwerkt dit. Resultaat: De gebruiker is geabonneerd op de desbetreffende Topic. 17

19 Use case M4 Feature: Afmelden voor een Topic Samenvatting: De gebruiker moet zich kunnen afmelden voor een bepaalde Topic. Preconditie: De gebruiker bevindt zich in Android Demo App en is aangemeld voor een Topic. (Use case: S9 en M1) Stappen: 1. De gebruiker meldt zich af voor een Topic waarop hij heeft geabonneerd. 2. De Notificatie Applicatie krijgt het verzoek binnen en verwerkt dit. Resultaat: De gebruiker is afgemeld van de desbetreffende Topic. 3. Could Have Use case M5 Feature: Opties voor aangemelde Topics aanpassen Samenvatting: Bepaalde Topics kunnen meerdere opties bevatten, de gebruiker moet deze kunnen instellen. Een voorbeeld hiervan is het aangeven van de frequentie voor het ontvangen van de notificatie. Preconditie: De gebruiker bevindt zich in de Android Demo App en heeft zich aangemeld voor een Topic. (Use case: S9, M1 en M3) Stappen: 1. De gebruiker gaat naar de instellingen. 2. De Android Demo App toont een lijst van Topics waarop de gebruiker zich heeft geabonneerd. 3. De gebruiker kiest een Topic om de extra opties aan te passen. 4. De gebruiker stelt de extra opties in en bevestigt deze. Resultaat: De gebruiker heeft de gekozen Topic de extra opties ingesteld. Use case M6 Feature: Verwerk ontvangen notificatie Samenvatting: Een actie afhandelen die hoort bij een specifieke notificatie. Bijvoorbeeld, applicatie in bepaalde scherm van een mobiele applicatie opstarten. Preconditie: Android Demo App heeft notificatie ontvangen. (Use case: S4 of S5, M1 en M2 Stappen: 1. De gebruiker klikt op de ontvangen notificatie. 2. Een bepaalde actie behorende bij die specifieke notificatie wordt opgestart. 3. De gebruiker ziet een bepaalde scherm of applicatie voor zich. Resultaat: Een bepaalde scherm/applicatie is opgestart. 18

20 4. Would/Won t Have Use case M7 Feature: Profiel instellingen per mobiele telefoon Samenvatting: Per mobiele telefoon die een gebruiker heeft kan hij zelf bepalen welke notificatie hij wilt ontvangen. Bij eerste keer aanzetten kan hij een profiel nemen van een ander geregistreerde mobiele telefoon die ook van deze gebruiker is. Preconditie: De gebruiker bevindt zich in de Android Demo App. (Use case: S9 en M1) Stappen: 1. De gebruiker gaat naar de instellingen. 2. Het systeem toont een optie om een eerdere profiel te nemen. 3. Indien gebruiker een eerdere profiel neemt, dan wordt voor deze mobiel op dezelfde notificatie categorieën geabonneerd als de genomen profiel. 4. Indien gebruiker geen eerdere profiel neemt, dan kan de gebruiker kiezen voor de notificatie categorieën waarvoor hij zich wil abonneren. 5. De gebruiker bevestigt zijn keuze. Resultaat: De gebruiker gebruikt een eerdere profiel of stelt een nieuwe in. In het volgende hoofdstuk wordt het technisch ontwerp gegeven van het systeem. Het technisch ontwerp beschrijft het ontwerp in termen van technische specificaties. Met behulp van het functioneel ontwerp kan het technisch ontwerp getoetst worden. 19

21 5 Technisch Ontwerp Om beter inzicht te verkrijgen in het systeem zal er een technisch overzicht gegeven worden van de verschillende componenten die het systeem zal bevatten. Dit overzicht bestaat uit UML diagrammen en een beknopte beschrijving van de werking per component. Ook zal er een uitgebreidere klasse-diagram gegeven worden. De notificatie applicatie zal bestaan uit de volgende drie componenten: Een Notification Trigger Een Message Broker Een Dispatcher Tijdens de implementatie van de componenten zal er rekening gehouden worden met de mogelijkheid om nieuwe Push Service implementaties toe te voegen. Het toevoegen moet kunnen gebeuren zonder dat er veel code herschreven moet worden. De Notification Trigger wordt gebruikt om handmatig twee soorten notificatie berichten te genereren. De ene notificatie bericht is bedoeld voor iedereen die zich op een bepaalde Topic hebben geabonneerd. De andere soort notificatie bericht is gekoppeld aan zowel een Topic als een bepaalde persoon. Zodra een notificatie bericht is gegenereerd zal de Message Broker op de hoogte worden gesteld en de afhandeling verder verzorgen. De Notification Trigger kan uitgebreid worden met de mogelijkheid om te reageren op gebeurtenissen uit een andere applicatie. De Message Broker koppelt notificatie berichten met de gebruikers die zich voor een Topic hebben aangemeld. Indien er een persoonlijk bericht verstuurd moet worden, controleert de Message Broker of de persoon zich ook daadwerkelijk heeft geabonneerd op de specifieke Topic. De gecombineerde informatie wordt doorgestuurd naar de Dispatcher. De geabonneerde gebruikers bevinden zich in een database, waar de Message Broker mee kan communiceren. Gebruikers kunnen zich ook via de Message Broker abonneren op Topics. De Dispatcher heeft kennis van de externe push service die ondersteund wordt. Iedere push service heeft een specifieke implementatie van de notificatie nodig en een specifieke manier van communiceren met de service. De Dispatcher moet dus in staat zijn om per ondersteund mobiele toestel de juiste implementatie te verzorgen voor zowel de communicatie met de push service als voor het versturen van de daadwerkelijke notificatie. 20

22 Figuur 1: Componenten diagram. 21

23 De database zal volgens het volgende model worden ingericht. Iedere gebruiker kan 0 of meer mobiele toestellen bezitten. De gebruiker kan op 0 of meer categorieën zijn geabonneerd. Iedere abonnement bestaat tevens uit een gebruiker en een categorie. Figuur 2: Database model. 5.1 Klasse-Niveau Beschrijving Om een overzicht te krijgen van het systeem zou u in figuur 3 het UML-diagram kunnen zien van het systeem. Per klasse wordt een beknopte beschrijving gegeven. We maken onderscheid in een notificatie dat getoond wordt op een mobiel toestel en de Notification object die wij gebruiken in ons systeem. De Notification object is de implementatie van de daadwerkelijke databestand die verwacht wordt door de externe Push Service. De externe Push Service is vervolgens in staat om met behulp van het bestand de juiste telefoon te adresseren met de juiste notificatie bericht. De telefoon ontvangt vervolgens de correcte notificatie, in dit geval dus het juiste berichtje. Om het aanpassen van onze implementatie in de toekomst te vereenvoudigen hebben we veelvuldig interfaces gebruikt in ons ontwerp. Het toevoegen van nieuwe implementaties van PushServices en de bijbehorende Notificaties en PushChannels wordt daardoor ook eenvoudiger. De Dispatcher- Client is niet op de hoogte van de daadwerkelijke implementatie en kent alleen de interface van de PushServices. We maken gebruik van het factory design pattern om de creatie van objecten op een centrale locatie af te handelen [2]. Hierdoor wordt het eenvoudiger om nieuwe implementaties van PushServices in het systeem te koppelen. De DispatcherClient wordt door gebruik te maken van de PushServiceFactory dom gehouden over de daadwerkelijke implementatie van de PushService. De implementatie van de PushService is verantwoordelijk voor het maken van de juiste Notification object. Dit object wordt meegegeven aan de PushChannel, die verantwoordelijk is voor de communicatie met de externe Push Service. Beide instanties zijn gebonden aan een specifieke PushService, vandaar dat beide objecten met behulp van een factory method worden aangemaakt. Er is in dit geval niet gekozen voor een complete factory klasse, omdat beide objecten specifiek bij een bepaalde PushService implementatie horen. Iedere PushService is dus in staat om de juiste implementatie van de Notification en PushChannel aan te maken en te gebruiken. De PushChannel is zoals gezegd verantwoordelijk voor de communicatie met de externe Push Service die wordt aangesproken door het systeem. Via de PushChannel wordt de daadwerkelijke Notificatie object verstuurd. 22

24 De MessageBrokerClient communiceert door middel van een DataAccessLayer met de database. Zodra een bericht voor een Topic binnenkomt zal de Broker de geabonneerde gebruikers in combinatie met het bericht doorgeven aan de DispatcherClient. De DispatcherClient zorgt ervoor dat de gebruikers toestellen, afhankelijk van hun OS, worden behandeld door de juiste PushService. Ieder OS maakt namelijk gebruik van een eigen specifieke Push Service. Met behulp van de PushServiceFactory worden de ondersteunde PushServices aangemaakt om de notificatie daadwerkelijk te versturen naar de externe Push Service. Figuur 3: Klasse-diagram op klasse-niveau. 23

25 6 Testplan Om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen is het van belang dat de implementatie goed is getest. Door het goed testen van de code kan er ook worden aangegeven dat de functionaliteit die in de requirements document is opgesteld ook daadwerkelijk goed functioneert. Door gebruik te maken van geautomatiseerde unit tests kan er gedurende de levensloop van de implementatie controles worden uitgevoerd en daarmee garanties worden gegeven over de werking van de code. Dit document zal aangeven welke maatregelen er getroffen worden om de code te testen. Ook zullen beperkingen worden aangegeven met betrekking tot niet-testbare onderdelen. 6.1 Automatische Tests Door gebruik te maken van automatische tests wordt het eenvoudiger om na iedere build alle tests te draaien en daarmee te garanderen dat alle functionaliteit nog steeds intact is. Het uitvoeren van automatische test zullen wij aan de hand van unit test en andere statische tests doen. 6.2 Unit Tests De implementatie zal getest worden door gebruik te maken van unit-tests en handmatige tests. Visual Studio beschikt intern over de mogelijkheid om unit-tests te draaien, die wij zullen gebruiken. Met behulp van unit-tests kan er gegarandeerd worden dat iedere methode en klasse naar behoren blijft functioneren. Deze tests dienen uitgevoerd te worden na iedere build van de code en alle tests moeten slagen voordat de code wordt gecommit naar de server. Dat betekent dat de code commit geen build errors mag bevatten. 6.3 Statische Tests Er zullen ook statische tests uitgevoerd worden om de kwaliteit van de code te waarborgen. In eerste instantie zal Visual Studio de meeste basis statische controles uitvoeren, zoals het controleren of de juiste datatypes worden meegegeven. Verder zal er gebruik gemaakt worden van de Statische Analyse tool die in Visual Studio is ingebouwd. Deze tool zorgt voor informatie over de manier waarop de code is ontwikkeld en geeft aanbevelingen over hoe bepaalde zaken zoals performance, design en veiligheid verbeterd zouden kunnen worden. Deze plugin maakt gebruik van de Design Guidelines 5 die door Microsoft zijn opgesteld om robuust en onderhoudbaar code mee te schrijven. 6.4 Handmatige Tests De Android Demo App zal alleen aan handmatige tests onderworpen worden. Aan de hand van de opgestelde requirements (zie hoofdstuk 3) zal de Android client getoetst worden. De overige code zal ook aan handmatige tests onderworpen worden. Aan de hand van use cases die zijn opgesteld (zie hoofdstuk 4.1) zal de samenwerking tussen alle losse componenten worden getest

26 6.5 Performance Tests Gedurende het implementeren van het prototype zal er gebruik gemaakt worden van kleine sets testdata. Door gebruik te maken van kleine overzichtelijke sets data kan er eenvoudiger worden gecontroleerd of bepaalde functionaliteit naar behoren werkt. De data bestaat uit een gevulde database met ten minste twee topics en twee gebruikers die beschikken over verschillende abonnementen. De ene gebruiker is op beide topics geabonneerd en de ander alleen op eentje. Zo hebben we een topic waar twee gebruikers voor zijn geabonneerd en een ander waar er maar een gebruiker voor is geabonneerd. In tabel 1 vind u een voorbeeld van de testdata. Users Topics Subscriptions User 1 Topic 1 (User 1 - Topic 1) User 2 Topic 2 (User 1 - Topic 2) - - (User 2 - Topic 2) Tabel 1: Voorbeeld database testdata Om inzicht te verkrijgen over de performance van de software zal er een gesimuleerde test plaatsvinden waarin de response tijd van de applicatie wordt gemeten. We zullen meten hoe lang het duurt om batches variërend tussen de 10 en 1000 notificaties per keer te versturen. In dit geval vullen we de database met 1000 testgebruikers. Iedere gebruiker beschikt over een enkele device. Vervolgens maken we vier topics aan. Ieder topic heeft een x aantal abonnees. De eerste topic heeft 1 abonnee, de tweede 10, de derde 100 en de vierde We versturen vervolgens vier notificatie berichten naar de vier verschillende topics. Tussen iedere aanroep wordt er gemeten hoe lang het duurt voordat de notificatie verzonden is. De resultaten zullen we presenteren in hoofdstuk 8. Het versturen van test notificaties naar meerdere Android toestellen is gebonden aan de hoeveelheid Android telefoons waarover wij kunnen beschikken. Wij kunnen indien nodig over twee testtelefoons beschikken. Daarmee kunnen we testen of het versturen van notificaties naar meerdere telefoons mogelijk is. De meeste tests zullen overigens gebruik maken van de Android Simulator Software Improvement Group De Software Improvement Group (SIG) zal de code twee keer controleren gedurende de loop van het project. Eenmaal halverwege het project en andermaal aan het einde. De SIG zal de code deels met de hand en deels met geautomatiseerde tools beoordelen op kwaliteit. De feedback van de SIG zal in principe over genomen worden en verwerkt worden in de implementatie. Indien dat niet mogelijk is zal er in het eindverslag een verklaring daarvoor worden gegeven

27 7 Implementatie De implementatie is gebaseerd op het technisch ontwerp, dat beschreven staat in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk zal een globaal overzicht geven van de uiteindelijke implementatie. Alle onderdelen waaruit het systeem bestaat zullen worden toegelicht en de werking ervan zal beschreven worden. 7.1 Notification Trigger Door middel van een demo website is het mogelijk om notificatie berichten te versturen. De website is geïmplementeerd door gebruik te maken van een standaard ASP.NET MVC website 7. Met behulp van twee verschillende formulieren is het mogelijk om een bericht te versturen naar iedereen die zich voor een Topic heeft geabonneerd of naar een individuele persoon, indien die ook heeft geabonneerd op de specifieke Topic. Om het mogelijk te maken voor een Android Applicatie om zichzelf automatisch te registreren op ons systeem, beschikt onze website ook over een ASP.NET Web-API 8. Door middel van http aanroepen die gebruik maken van een JSON 9 formaat is het mogelijk voor onze Android demo-app om via het netwerk met het systeem te communiceren. De website beschikt ook over een ASP.NET Web-API. Door middel van de API wordt het mogelijk voor de Android demo-app om met het systeem te communiceren. De API maakt het mogelijk voor een Android demo-app om een registratie sleutel in de database op te slaan. De demo-app kan daarmee ook zichzelf aan of afmelden voor een Topic. Figuur 4: Screenshot Notification Trigger

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden.

SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. SAP Mobile Documents SP 05 Hoe het werken met de nieuwste versie nog makkelijker is geworden. Documentnummer: 1.0 Datum: 4-1-2016 Auteur: SANDER MAES Rompertdreef 1b 5233 ED s-hertogenbosch Postbus 86

Nadere informatie

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines

BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines BRP-BZM Use Case Realisations Guidelines Versie 2.0 02-09-2011 Definitief Versiehistorie Datum Versie Auteur 23-12-2010 0.1 Eerste versie R.F. Schaaf 04-01-2011 1.0 Feedback verwerkt R. Schaaf en D. Geluk

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT TECHNICAL DESIGN DOCUMENT BACHELORPROJECT IN3405 John Ciocoiu 1358227 Elwin Dokter 1275909 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT EWI WOENSDAG 28 APRIL 2010 VERSIE 1 COMMISSIE: Ing. D.J. van Roest (opdrachtgever)

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis Requirements Marktplaats voor studenten en docenten 2008 Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis 2 Inhoudsopgave Situatieschets... 3 Randvoorwaarden... 3 Performance... 3 Gebruikers...

Nadere informatie

DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers

DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers DB Alerts vernieuwde app voor Android gebruikers De DB Alerts app voor Android is volledig vernieuwd. Naast de bekende functionaliteiten uit de vorige versie (bekijken van waarnemingen en het invoeren

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport

Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport Gebruikershandleiding voor toegang tot Gasport 1. Inleiding In deze handleiding staat beschreven hoe u kunt inloggen op de GTS webapplicatie Gasport via Multi-Factor Authentication (MFA). Voordat u kunt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan

Projectdocument Airport Suite. The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan Projectdocument Airport Suite The Wright Company: Zehna van den Berg Steven Both Reinier Maas Adolfo Ochagavía Bas Ouwerkerk Thijs van der Zaan December 2013 Contents 1. Overzicht... 4 2. Planning... 5

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8

Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8 Portal Handleiding voor de gebruiker 4.8 Deze handleiding beschrijft op gebruikersniveau de basisfuncties van de portal. Version: x.x MOBIDM Gebruikershandleiding Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

Taxis Pitane voor iphone / ipad

Taxis Pitane voor iphone / ipad Taxis Pitane voor iphone / ipad gebruikershandleiding Censys BV - Eindhoven Voorwoord Censys BV is erkend Apple iphone software ontwikkelaar en heeft eveneens zijn Taxis Pitane voor iphone 3G/3GS/4 versie

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar:

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: Productsheet: Yoobi - Yuki koppeling In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar: 1. Automatisch betalingen verwerken 2. Aanbieden van xml facturen

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen

BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen Inleiding Het is in Publicanda mogelijk mailings te versturen. Bij deze module hoort een Standaardknop waarmee bezoekers zich via de website kunnen aanmelden

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

LegManager Mobile Handleiding

LegManager Mobile Handleiding LegManager Mobile Handleiding Handleiding LegManager Mobile 1 1. Inhoud 1. INHOUD... 2 2. PROGRAMMAVEREISTEN... 3 a. Vragen, opmerkingen en suggesties... 3 b. Welke tablet/ipad of smartphone/iphone kan

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

MULTIsignaal R1.25. MULTIsignaal. Release Notes

MULTIsignaal R1.25. MULTIsignaal. Release Notes MULTIsignaal MULTIsignaal R1.25 Release Notes! Let op: In deze release zijn een aantal belangrijke zaken gewijzigd, die voor u als beheerder en de gebruikers binnen uw organisatie van invloed kunnen zijn.

Nadere informatie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon SIMOSO 2013 Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon RitMeter, de eenvoudigste

Nadere informatie

Securitas Alarm App Klantmanual

Securitas Alarm App Klantmanual Securitas Alarm App Klantmanual Auteur : Securitas Versie : 1.0 Datum : 03-07-2015 Inhoud Inleiding...2 1. Registratie...3 2. Functionaliteit...6 2.1 Status...7 2.2 Alarm...8 2.3 Schakeltijd... 10 2.4

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Gebruik retouren App

Gebruik retouren App Gebruik retouren App Document versie 1.0 Document versie Datum Auteur(s) Versie Beschrijving 06-05-2014 DBK 1.0 Gebruik retouren app INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Installeren Retouren app... 3 3 Gebruik retouren

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Securitas Alarm App Klantmanual

Securitas Alarm App Klantmanual Securitas Alarm App Klantmanual Auteur : Securitas Versie : 2.0 Datum : 09-12-2015 Inhoud Inleiding...2 1. Registratie...3 2. Functionaliteit...6 2.1 Status...7 2.2 Alarm...8 2.2.1 Ontvangen push notificatie...8

Nadere informatie

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen

Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen Versie 1.0 december 2015 Implementatiehandleiding Digitaal Incassomachtigen 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Varianten Digitaal Incassomachtigen 4 3. Technische ondersteuning 4 4. Basis 5 5. Zelfbouw 6 6. Externe

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding VERSA CONTROL Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16 Configuratie handleiding Het VERSA, VERSA IP en VERSA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend vanaf een mobiel apparaat (Smartphone

Nadere informatie

Software Test Document

Software Test Document Software Test Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Werken met de Groeps Login app

Werken met de Groeps Login app Werken met de Groeps Login app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Toegang tot Groeps Login/app... 3 2.1 Inloggen app... 4 2.1.1 App installeren, administratie koppelen en inloggen... 4 2.1.2 Administratie koppelen

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014

Handleiding. Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken. Versie september 2014 Handleiding Domeinnamen: registreren, verhuizen en gebruiken Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 1 Hoofdstuk 2. Nieuw domein... 2 2.1 Vergeet niet uw nieuwe domein te verifieren...

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Notificaties. Versie 2.0

Notificaties. Versie 2.0 Notificaties Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde topics een notificatie (e-mailalert) te ontvangen als er nieuwe berichten beschikbaar zijn. Deze notificatie bevat

Nadere informatie

Handleiding OpenCart - factuursturen.nl

Handleiding OpenCart - factuursturen.nl Handleiding OpenCart - factuursturen.nl www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van OpenCart naar Factuursturen.nl. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in OpenCart

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Elektronisch factureren CDS

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING. Elektronisch factureren CDS CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Elektronisch factureren CDS Elektronisch factureren 1. Introductie Met de module elektronische facturen zal de gebruiker

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Mobiele App voor INTEGRA alarmsystemen Integra_control_qs_nl 06/16. Configuratie Quick start

Mobiele App voor INTEGRA alarmsystemen Integra_control_qs_nl 06/16. Configuratie Quick start INTEGRA CONTROL Mobiele App voor INTEGRA alarmsystemen Integra_control_qs_nl 06/16 Configuratie Quick start Het INTEGRA / INTEGRA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend en geconfigureerd vanaf een mobiel

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Cloud

Handleiding Vodafone Cloud Handleiding Vodafone Cloud Hoe installeer ik Vodafone Cloud op mijn mobiel? 1. Download de app op je toestel via de Appstore. Gebruik de zoekterm Vodafone Cloud. 2. Zodra de app geïnstalleerd is klik je

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica Bookinto Analyse- en ontwerprapport Teamnr: 64 Ewout SPITAELS (2Ti6) Olivier NUYTS

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding Ritty-App

Handleiding Ritty-App Handleiding Ritty-App Installatie: U kunt de Ritty-App eenvoudig installeren door de deze te downloaden in de Apple Store of de Google Playstore. Let op dat je je automatische updates aan hebt staan of

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Projectplan. Joost Besseling Coen Boot Michiel Doorn Jorrit Dorrestijn Rens de Heer Joost Houben

Projectplan. Joost Besseling Coen Boot Michiel Doorn Jorrit Dorrestijn Rens de Heer Joost Houben Projectplan Joost Besseling Coen Boot Michiel Doorn Jorrit Dorrestijn Rens de Heer Joost Houben November 2013 1. Inhoud: 1. Inhoud:... 2 2. Inleiding... 3 3. Doel... 3 4. Analyse (Use Cases)... 3 4.1.

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

HANDLEIDING FIRE APP : Beschikbaarheidsapplicatie iphone Android WIRELESS MISSION

HANDLEIDING FIRE APP : Beschikbaarheidsapplicatie iphone Android WIRELESS MISSION HANDLEIDING FIRE APP : Beschikbaarheidsapplicatie iphone Android WIRELESS MISSION VERSIE 1.0 GEVOELIGHEID: Vertrouwelijk www.saitzenitel.com, info.belgium@saitzenitel.com 1. INHOUDSTAFEL 1. Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Mopas handleiding Responder App. Mopas-app voor ios en Android.

Mopas handleiding Responder App. Mopas-app voor ios en Android. Mopas handleiding Responder App Mopas-app voor ios en Android www.mopas.eu Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Mopas app voor ios en Android. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie

Nadere informatie