KAS Selections. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAS Selections. Voorwoord"

Transcriptie

1 PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services - Model B De impact van Basel III voor banken en clearinginstellingen

2 KAS Selections KAS Selections is een kwartaaluitgave van KAS BANK N.V. te Amsterdam, Londen en Wiesbaden. Hoewel deze uitgave met de meeste zorg wordt samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Jaargang 17, nummer 6, juli 2011 In dit nummer: PremiePensioenInstelling BeFrank 3 Reacties op openbare consultaties Groenboek 8 Transaction Management Services 10 De impact van Basel III voor banken en clearinginstellingen 11 Gevolgen van Solvency II 14 Uitblinken in een nieuw stelsel 16 Global Custody Netwerk Nieuws 18 D-Day voor Europese richtlijn EMIR 20 Laurens Visie 22 Personalia 23 Client Wins 23 Commentaar op deze uitgave, suggesties voor toekomstige artikelen en verzoeken om op de verzendlijst geplaatst te worden, kunt u richten aan: Client Management Director: Mark Schilstra Clearing & Banking Services Associate director: Jeroen Duijn Fund & Investment Services Associate director: Sicco Plesman Institutional Services Associate director: Tamis Stuker Sub & Core custody Associate director: Erwin Hoedeman Sales & Bussiness development (S&BD) Head of S & BD Mark van Weezenbeek Tekstredactie: Robbert Veltman Eindredactie: Carla Boogers Vormgeving: Ebbenhorst Design, De Meern Druk: KAS BANK, Document & Systems Services Voorwoord Governance. In de hele discussie over het Nederlandse pensioenstelsel keert dit woord met de regelmaat van de klok terug. De toekomst en houdbaarheid van ons pensioenstelsel (en van de pensioenstelsels in andere landen van Europa, wat dat betreft) hangt namelijk niet alleen af van een andere financiering, hogere of gelijkblijvende pensioenpremies, een hogere pensioenleeftijd of al dan niet waardevaste uitkeringen. Minstens zo belangrijk is de bestuurlijke inrichting van de pensioenfondsen zelf. Wat doen zij, of beter gezegd de pensioenfondsbesturen, om in control te raken en te blijven? Hoe richten zij het risicomanagement in? Wie controleert de mandaten van de vermogensbeheerders? Allemaal belangrijke vragen om ervoor te zorgen dat de pensioenbelofte aan actieve deelnemers en gepensioneerden zo goed mogelijk kan worden nagekomen. KAS BANK denkt over de beantwoording van deze vragen volop mee. Praktisch, door een breed scala aan risicoproducten aan te bieden, inclusief onze app voor de ipad. Maar ook door sprekers af te vaardigen naar seminars of door zelf workshops te organiseren over dit onderwerp. In dat verband hebben wij onlangs onze eerste Whitepaper over Pension Fund Governance gepubliceerd. Hierin behandelen wij de vraag aan welke uitdagingen op governance gebied pensioenfondsbestuurders bloot staan en hoe onafhankelijke securities service providers hen kunnen ondersteunen bij de inrichting van de compliance en risk functie. U kunt de Whitepaper downloaden via Graag treden wij met u in gesprek over dit onderwerp, daartoe zullen wij in de komende periode contact met u opnemen. In deze KAS Selections praten wij u bij over Basel III, Solvency II en het Groenboek van de Europese Commissie over de pensioenen in Europa. Voor brokers is vooral Model B van belang. Door het tegen partij risico van een effectentransactie uit te besteden aan een derde partij, kan de broker zich richten op verdere groei van zijn activiteiten zonder extra kapitaal aan te hoeven trekken. En natuurlijk geeft Laurens Vis weer zijn eigenzinnige visie op ontwikkelingen in de pensioen- en effectenindustrie. Dat er op pensioengebied het nodige gaat veranderen staat buiten kijf. Een van die veranderingen is de komst van PremiePensioenInstellingen, de PPI. BeFrank is de eerste Nederlandse PPI die volledig in de startblokken staat. Oprichters BinckBank en Delta Lloyd Asset Management geven samen met directeur Folkert Pama van BeFrank een toelichting op dit initiatief. KAS BANK is hier bij betrokken als Fund Agent van de nieuwe beleggingsfondsen van BeFrank. Graag horen wij uw reacties op de onderwerpen in deze KAS Selections. Sikko van Katwijk Raad van Bestuur KAS BANK

3 Best of both worlds PremiePensioenInstelling BeFrank Begin juli 2010 maakten Delta Lloyd en BinckBank bekend dat zij gaan samenwerken op de pensioenmarkt. Hiervoor hebben zij BeFrank opgericht, de eerste Premie Pensioen Instelling (PPI) in Nederland. 1 PPI s kunnen sinds 1 januari 2011 in Nederland optreden als uitvoerder van beschikbare premieregelingen voor meerdere werkgevers in heel Europa. KAS BANK ondersteunt de Nederlandse pensioen sector bij de oprichting van PPI s met haar dienstverlening op het gebied van effecten, administratie en risico management, bijvoorbeeld door de uitvoering van de bewaardersfunctie (zie KAS Selections van april 2011). Peter van den Dam (Delta Lloyd Asset Management), Folkert Pama (BeFrank) en Joost Walgemoed (BinckBank Professional Services) lichten de werkwijze en filosofie van BeFrank toe. Hoe is de samenwerking tussen Delta Lloyd en BinckBank ontstaan? Walgemoed: Delta Lloyd en BinckBank zijn beide beursgenoteerde ondernemingen waarvan het hoger management elkaar regelmatig ontmoet. Bij zo n ontmoeting wordt onder andere gefilosofeerd over de toekomst van de pensioenmarkt. Beide partijen kijken hiernaar vanuit hun eigen hoedanigheid en gezichtspunt. Zo zijn wij verder met elkaar in gesprek gekomen. Pama: Eind 2008, begin 2009 zijn verkennende gesprekken gevoerd over een eventuele samenwerking op het gebied van de PPI. Al snel was er een klik toen bleek dat de ideeën van beide bedrijven ten aanzien van de V.l.n.r.: Peter van den Dam, Hoofd Corporate Development Delta Lloyd Asset Management, Folkert Pama, CEO van BeFrank en Joost Walgemoed, directeur BinckBank Professional Services 1 BeFrank richt zich ons op het uitvoeren van pensioenregelingen voor grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers) en pensioenfondsen met een collectief pensioen gebaseerd op een beschikbare premieregeling. BeFrank biedt een volledige online pensioenuitvoering aan van collectieve beschikbare premie regelingen met individuele beleggingskeuzes. K A S S e l e c t i o n s j u l i

4 Offensieve Lifecycle Risico Neutrale Lifecycle Defensieve Lifecycle 21 jaar pensioenmarkt overeen komen. Daarna zijn de ideeën omgezet in concrete plannen. In 2009 is een letter of intent getekend en de productontwikkeling gestart. Op 1 juli 2010 werd het wetsvoorstel over de PPI aangenomen in de Tweede Kamer en was de tijd rijp om de samenwerking aan te kondigen. Deze primeur in de markt geeft ons een voor sprong op de concurrentie. Walgemoed: Wij zijn nu ruim anderhalf jaar bezig om het platform voor de effectenkant en de pensioenadministratie te ontwikkelen. Daarbij hebben wij vooral gekeken naar hoe het pensioenproduct van de toekomst eruit zou moeten zien. En dat betekent keuzemogelijkheden voor de werkgever en werknemer, transparantie, zo laag mogelijke kosten en alles online. Verder hebben wij gekeken waar de huidige discussiepunten liggen. Dan gaat het vooral over het wel of niet verplicht beleggen in huisfondsen, de keuze tussen actief en passief beleggen. Wij willen onze klanten daarin niet beperken maar juist een keuze bieden. Joost Walgemoed is Directeur van BinckBank Professional Services. Professional Services levert effectendiensten/ oplossingen aan meer dan 100 professionals in Nederland en Belgie. Joost Walgemoed en Folkert Pama hebben gezamenlijk met hun teams BeFrank bedacht en ontwikkeld. Nu BeFrank klaar is voor een vliegende start, zal Professional Services als leverancier en natuurlijk partner BeFrank faciliteren. Wat was de belangrijkste drijfveer om de joint venture op te zetten? Van den Dam: Onze drijfveer komt voort uit strategisch perspectief. Wij zien in de pensioenmarkt dat de aanbieders van beleggingspensioenen moeite hebben met het product of met de uitvoering ervan. Verder is de innovatie in pensioenland minimaal. Wij merken ook dat de verontwaardiging bij werknemers en werkgevers steeds groter wordt over hoe er in Nederland wordt omgegaan met pensioenen. Hierin zien wij voldoende ruimte voor een andere aanpak en de mogelijkheid om onze visie ten aanzien van pensioenen kwijt te kunnen. En dat is een 4 K A S S e l e c t i o n s j u l i

5 Peter van den Dam, is Hoofd Corporate Development binnen Delta Lloyd Asset Management (DLAM). Van den Dam is sinds 1997 werkzaam bij DLAM. In deze periode heeft hij verschillende functies bekleed. Momenteel vervult hij de rol van hoofd Corporate Development waarin hij nauw betrokken is bij DLAM belangrijke strategische projecten, zoals BeFrank. Binnen DLAM is hij verant woordelijk voor corporate development van beleggingsfondsen. transparant en toegankelijk product bieden met een eenvoudige structuur, lage kosten en realtime inzicht voor de deelnemers. Door de complexiteit eruit te halen hebben wij eenvoud neergezet. Pama: Als PPI bieden wij beleggingskeuzes aan op werkgevers- en werknemersniveau. De werkgever bepaalt hoe groot de keuzevrijheid van de werknemer is: geen, beperkt of uitgebreid. Daarbij bepaalt de werkgever ook de keuze tussen actief- of passief beheerde fondsen. Geen beleggingskeuze betekent dat de werknemer in een neutrale life cyle komt. Een beperkte keuzevrijheid betekent dat de werknemer binnen de lifecycle kan kiezen voor offensief, neutraal of defensief beleggen. Bij de uitgebreide keuzevrijheid kan de werknemer ook uit de lifecyle stappen om zelf in beleggingsfondsen te gaan beleggen. Die fondsen worden geselecteerd op basis van dezelfde criteria als de andere beleggingsfondsen in de lifecycles: transparant, lage kosten en goede verhandelbaarheid. Als BeFrank ontvangen wij overigens geen vergoeding van de fondsen. Wij doen niet aan kickback en moeten het verdienen op de uitvoering. Waar en hoe vullen Delta Lloyd en BinckBank elkaar aan? Walgemoed: Delta Lloyd heeft expertise op het gebied van pensioenen, de core business van BinckBank is effecten en on line beleggen via een ICT platform. Deze expertises zijn goed te combineren in de PPI. Het platform staat, de klanten staan voor de deur en de benodigde vergunningen van DNB en AFM zijn binnen. Nu kunnen wij ze gaan bedienen. Van den Dam: DLAM is door deze samenwerking getriggerd om drie nieuwe fondsen op te zetten die passen in de lifecycles van BeFrank. Wij hebben drie fondsen opgezet in de risicocategorieën offensief, neutraal en defensief. In de toekomst zal er vanuit de deelnemers beslist meer vraag komen naar fondsen die tegemoet komen aan de wensen en waarden van de belegger zelf. Bijvoorbeeld een geheel groen te beleggen lifecycle. Daarnaast zien we nu al veel vraag naar maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Bij Delta Lloyd Asset Management is verantwoord beleggen reeds structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Wij beleggen niet in bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor hebben wij uitsluitingcriteria vastgesteld. Deze zijn onder andere gebaseerd op: Folkert Pama is CEO van BeFrank. Met een lange loopbaan in de pensioensector kan Folkert Pama met recht een ervaren rot worden genoemd. Na zijn carrière te zijn gestart bij de BEON Pensioen & Vermogensbeheer, waar hij het vak heeft geleerd, is hij na een aantal jaren overgestapt naar ABN AMRO. Daar heeft hij grote ondernemingen geadviseerd over de inrichting en uitvoering van pensioenregelingen. Nadat ABN AMRO Verzekeringen een joint venture werd met Delta Lloyd is Pama bezig geweest om van dat onderdeel een pensioenverzekeraar te maken. Zo n tweeënhalf jaar geleden is hij overgestapt naar Delta Lloyd Levensverzekeringen om daar een aantal strategische projecten te trekken. Dat bleek de opmaat te zijn naar het latere BeFrank. K A S S e l e c t i o n s j u l i

6 Sustainalytics, een internationaal instituut voor duurzaamheidonderzoek. Die een lijst publiceert van bedrijven waar controversiële wapens worden geproduceerd en verhandeld. United Nations Global Compact Principles. Deze organisatie komt op voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Deze internationaal sterk groeiende groep van beleggers zet zich in voor de integratie van zaken met betrekking tot het milieu, de samenleving en goed ondernemingsbestuur in hun beleggingsbeleid. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen periode? Pama: Nu wij de producten en diensten hebben klaargezet staan wij te popelen om te beginnen. De laatste maanden zijn wij heel intensief in overleg geweest met de AFM en DNB als toezichthouders op de PPI. De PPI is een nieuw financieel instituut waar de toezichthouders nog geen ervaring mee hebben opgedaan. Bij markttoetreding wordt (terecht) zorgvuldig gekeken naar de interpretatie van de nieuwe wetgeving. Dit is natuurlijk een belangrijk proces, maar als je mij diep in mijn hart kijkt, zou ik mijn energie liever aan onze klanten besteden. Wat is de toekomstvisie van BeFrank op de PPI markt? Walgemoed: In de toekomst zijn wij van plan om ook andere PPI s op ons platform toe te laten. Zij leveren dan een eigen bestuur maar BeFrank voert de administratie. Op dit moment willen wij eerst zelf voldoende ervaring opdoen in de markt. Ons platform is schaalbaar en geschikt voor white labeling. Uiteindelijk gaat het om voldoende volume. In de toekomst gaat ongetwijfeld een prijzenslag ontstaan, die moet je zien te overleven. BeFrank legt de lat heel hoog en heeft de wens om marktleider te zijn en te blijven. Welke rol spelen BinckBank en Delta Lloyd hierin? Pama: Zij ondersteunen onze ambities volop. Beide partijen hebben veel distributiekracht en zijn bereid tot investeringen in BeFrank. Het platform is zodanig ingericht dat er rekening is gehouden met groei. Niet alleen qua IT maar ook qua governance. Maar het gaat erom dat je een supergoed product levert. Klanttevredenheid is daarom voor ons heel belangrijk. Tevreden klanten zijn uiteindelijk je beste ambassadeurs. BeFrank is door de Financiële Dienstverlening Award 2011 genomineerd voor het Gouden Schild in de categorie Pensioenproduct van het jaar. 2 Waarom zijn jullie hiervoor genomineerd? Pama: Vanwege de kwaliteit en onderscheidendheid van ons product en omdat wij, net als de andere genomineerden (Avéro Achmea, Zwitserleven en Brand New Day) het klantbelang op de eerste plaats zetten. Toekenning zou een hele eer zijn en daar gaan wij hard ons best voor doen. De Gouden Schilden zijn toch een beetje de Oscars van de financiële dienstverlening. In deze roerige tijden is risicomanagement een belangrijk onderwerp, evenals transparantie en communicatie naar de deelnemers. Hoe gaat BeFrank dat richting deelnemers doen? Walgemoed: Het is allereerst de taak van de werkgever en hun adviseurs om uit te leggen dat een PPI een veilige methode is om pensioen op te bouwen. Wij zijn zo duidelijk mogelijk over het product en wat het doet. Een PPI mag zelf geen verzekeringstechnische risico s aangaan, deze worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De uitkeringen hiervan zijn qua hoogte gegarandeerd. Pama: Wij werken met gerenommeerde vermogensbeheerders die onder toezicht staan van zowel AFM als DNB. Het risico in de PPI is zeer beperkt voor de deelnemer als je bijvoorbeeld kijkt naar het faillissements 2 De Gouden Schilden zijn een initiatief van Kluwer en For All Finance. Zij worden uitgereikt aan organisaties of personen waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat zij tot de top van hun vakgebied binnen de financiële wereld behoren en het klantbelang op de eerste plaats zetten. 6 K A S S e l e c t i o n s j u l i

7 risico. Het is wel zo dat het beleggingsrisico voor het type pensioenregeling bij de deelnemer ligt. Daar hebben wij dan ook een zorgplicht als uitvoerder. Van den Dam: Bij BeFrank werken wij met de lifecycle en technische oplossingen als de pensioenstabilisator, die het renterisico binnen de lifecycle beheert. De deelnemers kunnen met de door ons ontwikkelde prognose tool zelf online een berekening maken van het te ontwikkelen rendement van de portefeuille en het te verwachten pensioen op einddatum. Wij bieden de werkgevers en de werknemer volledig inzicht in alle beleggingen en geldstromen. Ons product is hierdoor volledig transparant. Iedere euro pensioen wordt belegd. Kosten voor de uitvoering, de administratievergoeding en eventuele beheerkosten, worden betaald door de werkgever. Deze kosten vallen buiten de pensioenpremie, waardoor wij transparantie aan de werknemer kunnen bieden. Wat is de visie van BeFrank en/of de initiatiefnemers ten aanzien van een pensioenbewaarder? Pama: BeFrank heeft gekozen voor een constructie van een beleggingsonderneming met daaronder een PPI. Alle activiteiten zijn door de PPI uitbesteed aan de beleggingsonderneming, zodat de PPI zelf als het ware al fungeert als een bewaarbedrijf. In ons specifieke geval achten wij het daarom niet noodzakelijk om een apart pensioenbewaarbedrijf aan te stellen. Het aanstellen en/of inrichten van een pensioenbewaardersrol ligt dan meer op het vlak van de fondsbeheerder. KAS BANK fungeert als Fund Agent voor de nieuwe investeringsfondsen van Delta Lloyd Asset Management. Wat waren de voornaamste redenen om gebruik te maken van deze dienstverlening van KAS BANK en hoe bevalt de samenwerking? Van den Dam: Wij kennen KAS BANK al vanuit de lange historie van Delta Lloyd Asset Management. Sinds 2007 vervult KAS BANK ook de rol van Fund Agent voor de beursgenoteerde Delta Lloyd beleggingsfondsen. Dat verloopt naar volle tevredenheid. KAS BANK treedt ook bij de nieuwe fondsen van BeFrank op als Fund Agent. De orders van de BeFrank fondsen worden ingelegd door BinckBank. Zo wordt het hele proces zo eenvoudig, eenduidig en goedkoop mogelijk gehouden. Uiteraard paste het ook binnen de ambitie van KAS BANK om voor deze fondsen op te treden als Fund Agent. Een PPI is grensoverschrijdend. Wat zijn jullie internationale ambities? Pama: Wij hebben zeker de ambitie om internationaal te gaan opereren, maar willen eerst maar eens in Nederland laten zien wat wij kunnen. Met de goedkeuring van de Nederlandse toezichthouders hebben wij ook direct het Europese paspoort. Als er nu een klant komt voor een buitenlandse regeling, dan lopen wij daar niet voor weg maar onze focus ligt eerst op Nederland. Vergeet niet dat je bij de uitvoering altijd aan de lokale sociale en arbeidsrechtelijke wetgeving moet voldoen. Dat vergt een hoop expertise. Ik zie een buitenlandse partij ook nog niet zo gauw aan onze Nederlandse regelgeving voldoen. Maar als een partij internationaal kan gaan, dan is het BeFrank. Wij hebben nu een effectenplatform dat je vanuit één window kan bedienen en dat is uniek. KAS BANK als Pensioenbewaarder KAS BANK beschouwt de PremiePensioenInstelling als een uitstekende mogelijkheid voor de Nederlandse pensioensector om zichzelf internationaal verder te profileren. Om de sector daarbij te ondersteunen hebben wij speciaal voor PPI s een nieuwe dienst ontwikkeld: de Pensioenbewaarder. Om vermenging van pensioenvermogens te voorkomen is het de PPI aan te bevelen om een goederenrechtelijke scheiding aan te brengen. Hiervoor maakt de PPI gebruik van een onafhankelijke pensioenbewaarder. De aanstelling van een pensioenbewaarder komt tevens tegemoet aan de behoefte van de PPI aan onafhankelijk toezicht, transparantie en risicomanagement. Beide functies combineren wij in onze nieuwe dienst Pensioenbewaarder. KAS BANK draagt zo bij aan het in control zijn van de PPI en daarmee aan de verbetering van de marktpositie van de PPI. K A S S e l e c t i o n s j u l i

8 Reacties op openbare consultaties Groenboek In KAS Selections van september 2010 hebben wij aandacht besteed aan het Groenboek over Europese pensioenen van de Europese Commissie (EC). Doel van dit Groenboek was om een Europese discussie op gang te brengen over de belangrijkste uitdagingen waar pensioenfondsen voor staan. Tevens werd beschreven hoe de EC de lidstaten het beste kan ondersteunen om degelijke, duurzame en veilige pensioenen nu en in de toekomst te garanderen voor haar ingezetenen. De EC organiseerde een openbare consultatieronde over het Groenboek in november Wij geven een korte samenvatting van de resultaten. Openbare consultaties De EC heeft, verspreid over de Europese Unie, bijna reacties ontvangen, waaronder 350 reacties van vertegenwoordigers van de pensioenindustrie, ondernemers- en vakbondsorganisaties, maatschappelijke organisaties, nationale parlementen en regeringen van lidstaten. De uitkomst van deze openbare consultatie onderstreept het belang van pensioenhervormingen voor duurzame overheidsfinanciën en degelijke pensioenen, waarbij een hogere pensioenleeftijd noodzakelijk is. Het Groenboek heeft de discussie over de wijze waarop pensioenfondsen gereguleerd moeten worden, inclusief de Solvency II regels, verder aangewakkerd, evenals de discussie over de vraag welke rol verzekeraars moeten spelen in particuliere pensioenregelingen. De meeste partijen concluderen dat verzekeraars en pensioenfondsen verschillende pensioenproducten bieden en daarom andere richtlijnen nodig hebben. Velen verwachten dat richtlijnen voor pensioenstelsels met kapitaaldekking de operationele kosten van dergelijke stelsels omhoog zullen stuwen. Sommige belanghebbenden ondersteunen het idee om alleen producten met voorgedefinieerde kenmerken een pensioenlabel te geven. In de huidige en toekomstige wetgevende initiatieven zal in ieder geval een duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden tussen pensioenen en andere financiële producten. De laatste vraag van het consultatiedocument ( Zal de oprichting van een platform voor het integraal monitoren van alle aspecten van het pensioenbeleid een deel van de oplossing zijn? ) werd voorzichtig onderschreven. 8 K A S S e l e c t i o n s j u l i

9 Hoewel alle EU lidstaten belangrijke wijzigingen op pensioengebied onder ogen zien, voornamelijk vanwege de toenemende vergrijzing, was het algemene beeld van de respondenten dat, gezien de heterogeniteit van de EU economieën en de diversiteit in pensioenbeleid, er geen one-size-fits-all oplossing is voor pensioenbeleid en pensioenvormen. Desondanks en mede vanwege de verschillende omstandigheden waar de lidstaten zich in bevinden - wordt het uitwisselen van o.a. best practices, statistieken en herkenbare graadmeters op EU niveau breed gesteund. Naar een geïntegreerde pensioenpolitiek Sommigen geven de voorkeur aan een verdieping van de coördinatie en uitvoering van het beleid op EU niveau en aan de oprichting van een nieuw Europees Pensioen Platform. Dit platform zal alle aspecten van het pensioenbeleid op een geïntegreerde manier bewaken, in lijn met de benadering zoals de Commissie heeft geschetst in het Groenboek. Het Europese Parlement en andere partijen delen de mening dat zo n platform alle aspecten van pensioenen in overweging moet nemen en informatie uitwisselt tussen overheden, sociale partners, maatschappelijke organisaties en de pensioenindustrie. Met als doel de best practises te belichten en een vergelijking te kunnen maken tussen de situaties in de lidstaten en de levensstandaard van gepensioneerden binnen een duidelijk kader van indicatoren. Dit moet dan wel bereikt worden in overeenstemming met het nevengeschiktheidbeginsel en om dubbel werk te voorkomen- rekening houdend met het bestaande adviescomité voor aanvullende pensioenen (The Pension Forum). Overige resultaten Een meer algemeen beeld is echter dat de bevoegdheid ten aanzien van het pensioenbeleid bij de lidstaten blijft. Op EU niveau volstaan de bestaande coördinerende organen, zoals de Open Method of Coordination en The Pension Forum. En wat breder het Stabiliteits- en Groeipact van 1997 en de Europa 2020 strategie. Dit neemt niet weg dat een groot aantal partijen de indruk heeft dat er binnen de bestaande coördinerende structuren nog ruimte voor verbetering is. Over het algemeen geloven velen, waaronder de lidstaten, dat het goed is om de huidige minimum eisen ten aanzien van transparantie over pensioenproducten te herzien en tevens financieel onderricht van de inwoners van de EU verder te promoten. Tegelijkertijd suggereren anderen dat het zinvol is om een standaard keuze te creëren voor mensen die niet de kennis of het vertrouwen hebben om hun eigen beleggingskeuzes te maken. Na de zomer van 2011 komt de Europese Commissie met een vervolg op deze consultatieronde, inclusief mogelijke initiatieven voor wetgeving op Europees niveau. K A S S e l e c t i o n s j u l i

10 Transaction Management Services In de nasleep van de financiële crisis ziet de Europese brokergemeenschap zich geconfronteerd met zowel veranderende wettelijke vereisten (MIFID II en Basel III) als met veranderingen in de post-trade infrastructuur (op het niveau van de centrale tegenpartij en van de centrale effectenbewaarinstelling). De post-trade markt wordt steeds complexer, wat de interne en externe kosten van brokers omhoogdrijft. Tegelijkertijd worden eindinvesteerders zich steeds bewuster van de noodzaak om het tegenpartijrisico aan de uitvoerende kant te verlagen. Peter Rouwen Director, Sales and Bussiness Development UK Als gevolg van deze ontwikkelingen is een trend zichtbaar om het beheer van het tegenpartijrisico en de volledige back-office activiteiten van brokers uit te besteden aan een gespecialiseerde aanbieder van clearing- en settlementdiensten. Een bestaande regeling hiervoor is wat in de Britse markt gewoonlijk Model B wordt genoemd. De principes van Model B kunnen echter ook op de continentale markten van Europa worden toegepast. Model B Bij een door een broker namens zijn (institutionele) cliënten geïnitieerde transactie, draagt de broker zelf het tegenpartijrisico. In een Model B-scenario wordt het tegenpartijrisico juist gedragen door de aanbieder van Model B clearing- en settlementdiensten. Met andere woorden: de Model B-aanbieder levert een andere broker een handelsdienst (via een give-up arrangement ). De give-up wordt gerealiseerd wanneer de oorspronkelijke broker de settlementrekening van de Model B-aanbieder aanwijst als de settlementrekening voor de transactie. Voordelen Door het tegenpartijrisico uit te besteden, kunnen brokers hun handelsactiviteiten verder uitbreiden zonder hun kapitaal te hoeven verhogen. Tegelijkertijd kunnen hun achterliggende cliënten en tegenpartijen ervan op aan dat de Model B-aanbieder de tegenpartij van de transactie wordt. Het risico voor de Model B-aanbieder wordt onder controle gehouden via een systeem van handelslimieten en minimaal benodigde vaste deposito s. Als de broker tevens zijn back-en mid-office activiteiten uitbesteedt aan de Model B-aanbieder, hoeft hij zich niet langer bezig te houden met de dagelijkse operationele zaken. Daardoor kan hij zich volledig op zijn kernactiviteit richten. Transaction Management Services KAS BANK heeft een geïntegreerde oplossing ontwikkeld waarin wij zowel als Model B clearing- en settlementagent en als uitvoerder van de back-office voor Model B-brokers fungeren. Onze Transaction Management Services bieden u rechtstreeks toegang tot alle belangrijke Europese effectenmarkten en alternatieve handelsplatformen (MTF s). Wij verzorgen zowel de order executie als de volledige settlement van uw on- en off exchange transacties. Wij bieden ook een modulaire back-office oplossing aan die bestaat uit deal capture, settlement verrijking, gegevensbeheer, trade accounting en de volledige administratie van uw geld- en effectenposities. Bovendien verzorgen wij voor u de rapportage van transacties aan de betreffende toezichthouders. Als broker krijgt u daarmee een efficiënte oplossing voor uw tegenpartij- en operationele risico en profiteert u bovendien van een variabele kostenstructuur. 10 K A S S e l e c t i o n s j u l i

11 De impact van Basel III voor banken en clearinginstellingen Hogere kapitaalseisen, meer liquiditeit en meer toezicht voor financiële instellingen. Kort samengevat is dat de belangrijkste les die internationaal uit de kredietcrisis van 2008 is geleerd. De in Basel II vastgelegde kapitaalseisen bleken ontoereikend om de risico s die banken lopen goed te kunnen identificeren. De al langer lopende discussie over nieuwe kapitaalseisen kreeg daarmee een stevig impuls. Op 12 september 2010 bereikten centrale banken en toezichthouders hierover een akkoord met Basel III. Belangrijkste doelstelling: hogere kapitaalbuffers creëren om het gevaar van omvallende banken in de toekomst te bezweren. Verder komt er meer toezicht en worden er strengere eisen gesteld aan het risicomanagement en het afdekken van risico s. Wat betekent Basel III voor de bankensector in het algemeen en voor KAS BANK in het bijzonder? Banken krijgen vanaf 2013 tot aan 2018 de tijd om het percentage van het eigen vermogen bestaande uit gewone aandelen, de Tier-1 ratio, te verhogen van 2 naar minimaal 4,5 procent. In slechte tijden wordt deze verplichte buffer nog eens verhoogd naar 7 procent. Verder worden beperkingen gesteld aan de verhouding tussen de totale activa en het eigen vermogen, het zogenaamde hefboomeffect. Daarnaast moeten banken een kapitaalbuffer aanhouden van 2,5 procent. Eind 2018 komt daar nog een extra cyclische buffer van 0 tot 2,5 procent bij. Het eigen vermogen van banken moet dus worden versterkt. Bovendien worden de kwaliteitseisen voor Tier-1 kapitaal aangescherpt. Lang niet alle in het verleden gebruikte kapitaalsvormen komen daar nog voor in aanmerking. Dat betekent dat veel banken hard moeten gaan sparen om aan alle vermogenseisen te kunnen voldoen. Overigens is de verwachting dat met name Europese banken veel aandelenemissies zullen moeten doen om de verhouding tussen eigen vermogen en uitgeleend kapitaal op de gewenste hoogte te krijgen. KAS BANK voldoet overigens, met een Tier-1 ratio van gemiddeld 21 procent over 2010, nu al ruimschoots aan de liquiditeitseisen van Basel III. Kader voor low risk appetite KAS BANK K A S S e l e c t i o n s j u l i

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat

KAS SELECTIONS. Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013. Tim Wildenberg, CEO Neonet. Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat KAS SELECTIONS Jaargang 20, nummer 3, augustus 2013 Tim Wildenberg, CEO Neonet Besluitvormingsproces op Europees niveau hervat Prijsvorming overlay structuren en order executie Interview: Intercapital

Nadere informatie

KAS Selections. Voorwoord

KAS Selections. Voorwoord Balansmanagement bij Servicekantoor AGH XS2TheWorld en KAS BANK ontwikkelden de app voor IMS Dashboard ISAE 3402 als opvolger van SAS 70 Nieuwe dienst voor Premie Pensioen Instellingen: de Pensioen bewaarder

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood?

Pensioen. nummer 1, maart 2013. Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? Pensioen. nummer 1, maart 2013 Bart Voorn & Norbert Klein Het Nederlands pensioenstelsel: steengoed of op sterven na dood? In dit nummer: 04 10 16 20 3 4 10 15 16 20 24 30 Redactioneel Nederlands pensioenstelsel?

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract

Netspar nea papers. Jacqueline van Leeuwen. Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Netspar nea papers Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing van de prudent person-regel in relatie tot het nieuwe pensioencontract Jacqueline van Leeuwen Toezicht door DNB op de toepassing

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

FNV Bondgenoten. Beleggingsrisico s. Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. FNV Bondgenoten Beleggingsrisico s Aanpak voor het beheersen van de risico s in het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Willem Noordman 1. Goed bestuur basis voor goed risicobeheer

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie