KAS Selections. Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KAS Selections. Voorwoord"

Transcriptie

1 PremiePensioenInstelling Gevolgen van Solvency II BeFrank Uitblinken in een nieuw Reacties op openbare stelsel consultaties Groenboek D-Day voor Europese Transaction Management richtlijn EMIR Services - Model B De impact van Basel III voor banken en clearinginstellingen

2 KAS Selections KAS Selections is een kwartaaluitgave van KAS BANK N.V. te Amsterdam, Londen en Wiesbaden. Hoewel deze uitgave met de meeste zorg wordt samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Jaargang 17, nummer 6, juli 2011 In dit nummer: PremiePensioenInstelling BeFrank 3 Reacties op openbare consultaties Groenboek 8 Transaction Management Services 10 De impact van Basel III voor banken en clearinginstellingen 11 Gevolgen van Solvency II 14 Uitblinken in een nieuw stelsel 16 Global Custody Netwerk Nieuws 18 D-Day voor Europese richtlijn EMIR 20 Laurens Visie 22 Personalia 23 Client Wins 23 Commentaar op deze uitgave, suggesties voor toekomstige artikelen en verzoeken om op de verzendlijst geplaatst te worden, kunt u richten aan: Client Management Director: Mark Schilstra Clearing & Banking Services Associate director: Jeroen Duijn Fund & Investment Services Associate director: Sicco Plesman Institutional Services Associate director: Tamis Stuker Sub & Core custody Associate director: Erwin Hoedeman Sales & Bussiness development (S&BD) Head of S & BD Mark van Weezenbeek Tekstredactie: Robbert Veltman Eindredactie: Carla Boogers Vormgeving: Ebbenhorst Design, De Meern Druk: KAS BANK, Document & Systems Services Voorwoord Governance. In de hele discussie over het Nederlandse pensioenstelsel keert dit woord met de regelmaat van de klok terug. De toekomst en houdbaarheid van ons pensioenstelsel (en van de pensioenstelsels in andere landen van Europa, wat dat betreft) hangt namelijk niet alleen af van een andere financiering, hogere of gelijkblijvende pensioenpremies, een hogere pensioenleeftijd of al dan niet waardevaste uitkeringen. Minstens zo belangrijk is de bestuurlijke inrichting van de pensioenfondsen zelf. Wat doen zij, of beter gezegd de pensioenfondsbesturen, om in control te raken en te blijven? Hoe richten zij het risicomanagement in? Wie controleert de mandaten van de vermogensbeheerders? Allemaal belangrijke vragen om ervoor te zorgen dat de pensioenbelofte aan actieve deelnemers en gepensioneerden zo goed mogelijk kan worden nagekomen. KAS BANK denkt over de beantwoording van deze vragen volop mee. Praktisch, door een breed scala aan risicoproducten aan te bieden, inclusief onze app voor de ipad. Maar ook door sprekers af te vaardigen naar seminars of door zelf workshops te organiseren over dit onderwerp. In dat verband hebben wij onlangs onze eerste Whitepaper over Pension Fund Governance gepubliceerd. Hierin behandelen wij de vraag aan welke uitdagingen op governance gebied pensioenfondsbestuurders bloot staan en hoe onafhankelijke securities service providers hen kunnen ondersteunen bij de inrichting van de compliance en risk functie. U kunt de Whitepaper downloaden via Graag treden wij met u in gesprek over dit onderwerp, daartoe zullen wij in de komende periode contact met u opnemen. In deze KAS Selections praten wij u bij over Basel III, Solvency II en het Groenboek van de Europese Commissie over de pensioenen in Europa. Voor brokers is vooral Model B van belang. Door het tegen partij risico van een effectentransactie uit te besteden aan een derde partij, kan de broker zich richten op verdere groei van zijn activiteiten zonder extra kapitaal aan te hoeven trekken. En natuurlijk geeft Laurens Vis weer zijn eigenzinnige visie op ontwikkelingen in de pensioen- en effectenindustrie. Dat er op pensioengebied het nodige gaat veranderen staat buiten kijf. Een van die veranderingen is de komst van PremiePensioenInstellingen, de PPI. BeFrank is de eerste Nederlandse PPI die volledig in de startblokken staat. Oprichters BinckBank en Delta Lloyd Asset Management geven samen met directeur Folkert Pama van BeFrank een toelichting op dit initiatief. KAS BANK is hier bij betrokken als Fund Agent van de nieuwe beleggingsfondsen van BeFrank. Graag horen wij uw reacties op de onderwerpen in deze KAS Selections. Sikko van Katwijk Raad van Bestuur KAS BANK

3 Best of both worlds PremiePensioenInstelling BeFrank Begin juli 2010 maakten Delta Lloyd en BinckBank bekend dat zij gaan samenwerken op de pensioenmarkt. Hiervoor hebben zij BeFrank opgericht, de eerste Premie Pensioen Instelling (PPI) in Nederland. 1 PPI s kunnen sinds 1 januari 2011 in Nederland optreden als uitvoerder van beschikbare premieregelingen voor meerdere werkgevers in heel Europa. KAS BANK ondersteunt de Nederlandse pensioen sector bij de oprichting van PPI s met haar dienstverlening op het gebied van effecten, administratie en risico management, bijvoorbeeld door de uitvoering van de bewaardersfunctie (zie KAS Selections van april 2011). Peter van den Dam (Delta Lloyd Asset Management), Folkert Pama (BeFrank) en Joost Walgemoed (BinckBank Professional Services) lichten de werkwijze en filosofie van BeFrank toe. Hoe is de samenwerking tussen Delta Lloyd en BinckBank ontstaan? Walgemoed: Delta Lloyd en BinckBank zijn beide beursgenoteerde ondernemingen waarvan het hoger management elkaar regelmatig ontmoet. Bij zo n ontmoeting wordt onder andere gefilosofeerd over de toekomst van de pensioenmarkt. Beide partijen kijken hiernaar vanuit hun eigen hoedanigheid en gezichtspunt. Zo zijn wij verder met elkaar in gesprek gekomen. Pama: Eind 2008, begin 2009 zijn verkennende gesprekken gevoerd over een eventuele samenwerking op het gebied van de PPI. Al snel was er een klik toen bleek dat de ideeën van beide bedrijven ten aanzien van de V.l.n.r.: Peter van den Dam, Hoofd Corporate Development Delta Lloyd Asset Management, Folkert Pama, CEO van BeFrank en Joost Walgemoed, directeur BinckBank Professional Services 1 BeFrank richt zich ons op het uitvoeren van pensioenregelingen voor grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers) en pensioenfondsen met een collectief pensioen gebaseerd op een beschikbare premieregeling. BeFrank biedt een volledige online pensioenuitvoering aan van collectieve beschikbare premie regelingen met individuele beleggingskeuzes. K A S S e l e c t i o n s j u l i

4 Offensieve Lifecycle Risico Neutrale Lifecycle Defensieve Lifecycle 21 jaar pensioenmarkt overeen komen. Daarna zijn de ideeën omgezet in concrete plannen. In 2009 is een letter of intent getekend en de productontwikkeling gestart. Op 1 juli 2010 werd het wetsvoorstel over de PPI aangenomen in de Tweede Kamer en was de tijd rijp om de samenwerking aan te kondigen. Deze primeur in de markt geeft ons een voor sprong op de concurrentie. Walgemoed: Wij zijn nu ruim anderhalf jaar bezig om het platform voor de effectenkant en de pensioenadministratie te ontwikkelen. Daarbij hebben wij vooral gekeken naar hoe het pensioenproduct van de toekomst eruit zou moeten zien. En dat betekent keuzemogelijkheden voor de werkgever en werknemer, transparantie, zo laag mogelijke kosten en alles online. Verder hebben wij gekeken waar de huidige discussiepunten liggen. Dan gaat het vooral over het wel of niet verplicht beleggen in huisfondsen, de keuze tussen actief en passief beleggen. Wij willen onze klanten daarin niet beperken maar juist een keuze bieden. Joost Walgemoed is Directeur van BinckBank Professional Services. Professional Services levert effectendiensten/ oplossingen aan meer dan 100 professionals in Nederland en Belgie. Joost Walgemoed en Folkert Pama hebben gezamenlijk met hun teams BeFrank bedacht en ontwikkeld. Nu BeFrank klaar is voor een vliegende start, zal Professional Services als leverancier en natuurlijk partner BeFrank faciliteren. Wat was de belangrijkste drijfveer om de joint venture op te zetten? Van den Dam: Onze drijfveer komt voort uit strategisch perspectief. Wij zien in de pensioenmarkt dat de aanbieders van beleggingspensioenen moeite hebben met het product of met de uitvoering ervan. Verder is de innovatie in pensioenland minimaal. Wij merken ook dat de verontwaardiging bij werknemers en werkgevers steeds groter wordt over hoe er in Nederland wordt omgegaan met pensioenen. Hierin zien wij voldoende ruimte voor een andere aanpak en de mogelijkheid om onze visie ten aanzien van pensioenen kwijt te kunnen. En dat is een 4 K A S S e l e c t i o n s j u l i

5 Peter van den Dam, is Hoofd Corporate Development binnen Delta Lloyd Asset Management (DLAM). Van den Dam is sinds 1997 werkzaam bij DLAM. In deze periode heeft hij verschillende functies bekleed. Momenteel vervult hij de rol van hoofd Corporate Development waarin hij nauw betrokken is bij DLAM belangrijke strategische projecten, zoals BeFrank. Binnen DLAM is hij verant woordelijk voor corporate development van beleggingsfondsen. transparant en toegankelijk product bieden met een eenvoudige structuur, lage kosten en realtime inzicht voor de deelnemers. Door de complexiteit eruit te halen hebben wij eenvoud neergezet. Pama: Als PPI bieden wij beleggingskeuzes aan op werkgevers- en werknemersniveau. De werkgever bepaalt hoe groot de keuzevrijheid van de werknemer is: geen, beperkt of uitgebreid. Daarbij bepaalt de werkgever ook de keuze tussen actief- of passief beheerde fondsen. Geen beleggingskeuze betekent dat de werknemer in een neutrale life cyle komt. Een beperkte keuzevrijheid betekent dat de werknemer binnen de lifecycle kan kiezen voor offensief, neutraal of defensief beleggen. Bij de uitgebreide keuzevrijheid kan de werknemer ook uit de lifecyle stappen om zelf in beleggingsfondsen te gaan beleggen. Die fondsen worden geselecteerd op basis van dezelfde criteria als de andere beleggingsfondsen in de lifecycles: transparant, lage kosten en goede verhandelbaarheid. Als BeFrank ontvangen wij overigens geen vergoeding van de fondsen. Wij doen niet aan kickback en moeten het verdienen op de uitvoering. Waar en hoe vullen Delta Lloyd en BinckBank elkaar aan? Walgemoed: Delta Lloyd heeft expertise op het gebied van pensioenen, de core business van BinckBank is effecten en on line beleggen via een ICT platform. Deze expertises zijn goed te combineren in de PPI. Het platform staat, de klanten staan voor de deur en de benodigde vergunningen van DNB en AFM zijn binnen. Nu kunnen wij ze gaan bedienen. Van den Dam: DLAM is door deze samenwerking getriggerd om drie nieuwe fondsen op te zetten die passen in de lifecycles van BeFrank. Wij hebben drie fondsen opgezet in de risicocategorieën offensief, neutraal en defensief. In de toekomst zal er vanuit de deelnemers beslist meer vraag komen naar fondsen die tegemoet komen aan de wensen en waarden van de belegger zelf. Bijvoorbeeld een geheel groen te beleggen lifecycle. Daarnaast zien we nu al veel vraag naar maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Bij Delta Lloyd Asset Management is verantwoord beleggen reeds structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Wij beleggen niet in bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor hebben wij uitsluitingcriteria vastgesteld. Deze zijn onder andere gebaseerd op: Folkert Pama is CEO van BeFrank. Met een lange loopbaan in de pensioensector kan Folkert Pama met recht een ervaren rot worden genoemd. Na zijn carrière te zijn gestart bij de BEON Pensioen & Vermogensbeheer, waar hij het vak heeft geleerd, is hij na een aantal jaren overgestapt naar ABN AMRO. Daar heeft hij grote ondernemingen geadviseerd over de inrichting en uitvoering van pensioenregelingen. Nadat ABN AMRO Verzekeringen een joint venture werd met Delta Lloyd is Pama bezig geweest om van dat onderdeel een pensioenverzekeraar te maken. Zo n tweeënhalf jaar geleden is hij overgestapt naar Delta Lloyd Levensverzekeringen om daar een aantal strategische projecten te trekken. Dat bleek de opmaat te zijn naar het latere BeFrank. K A S S e l e c t i o n s j u l i

6 Sustainalytics, een internationaal instituut voor duurzaamheidonderzoek. Die een lijst publiceert van bedrijven waar controversiële wapens worden geproduceerd en verhandeld. United Nations Global Compact Principles. Deze organisatie komt op voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Deze internationaal sterk groeiende groep van beleggers zet zich in voor de integratie van zaken met betrekking tot het milieu, de samenleving en goed ondernemingsbestuur in hun beleggingsbeleid. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen periode? Pama: Nu wij de producten en diensten hebben klaargezet staan wij te popelen om te beginnen. De laatste maanden zijn wij heel intensief in overleg geweest met de AFM en DNB als toezichthouders op de PPI. De PPI is een nieuw financieel instituut waar de toezichthouders nog geen ervaring mee hebben opgedaan. Bij markttoetreding wordt (terecht) zorgvuldig gekeken naar de interpretatie van de nieuwe wetgeving. Dit is natuurlijk een belangrijk proces, maar als je mij diep in mijn hart kijkt, zou ik mijn energie liever aan onze klanten besteden. Wat is de toekomstvisie van BeFrank op de PPI markt? Walgemoed: In de toekomst zijn wij van plan om ook andere PPI s op ons platform toe te laten. Zij leveren dan een eigen bestuur maar BeFrank voert de administratie. Op dit moment willen wij eerst zelf voldoende ervaring opdoen in de markt. Ons platform is schaalbaar en geschikt voor white labeling. Uiteindelijk gaat het om voldoende volume. In de toekomst gaat ongetwijfeld een prijzenslag ontstaan, die moet je zien te overleven. BeFrank legt de lat heel hoog en heeft de wens om marktleider te zijn en te blijven. Welke rol spelen BinckBank en Delta Lloyd hierin? Pama: Zij ondersteunen onze ambities volop. Beide partijen hebben veel distributiekracht en zijn bereid tot investeringen in BeFrank. Het platform is zodanig ingericht dat er rekening is gehouden met groei. Niet alleen qua IT maar ook qua governance. Maar het gaat erom dat je een supergoed product levert. Klanttevredenheid is daarom voor ons heel belangrijk. Tevreden klanten zijn uiteindelijk je beste ambassadeurs. BeFrank is door de Financiële Dienstverlening Award 2011 genomineerd voor het Gouden Schild in de categorie Pensioenproduct van het jaar. 2 Waarom zijn jullie hiervoor genomineerd? Pama: Vanwege de kwaliteit en onderscheidendheid van ons product en omdat wij, net als de andere genomineerden (Avéro Achmea, Zwitserleven en Brand New Day) het klantbelang op de eerste plaats zetten. Toekenning zou een hele eer zijn en daar gaan wij hard ons best voor doen. De Gouden Schilden zijn toch een beetje de Oscars van de financiële dienstverlening. In deze roerige tijden is risicomanagement een belangrijk onderwerp, evenals transparantie en communicatie naar de deelnemers. Hoe gaat BeFrank dat richting deelnemers doen? Walgemoed: Het is allereerst de taak van de werkgever en hun adviseurs om uit te leggen dat een PPI een veilige methode is om pensioen op te bouwen. Wij zijn zo duidelijk mogelijk over het product en wat het doet. Een PPI mag zelf geen verzekeringstechnische risico s aangaan, deze worden ondergebracht bij Delta Lloyd. De uitkeringen hiervan zijn qua hoogte gegarandeerd. Pama: Wij werken met gerenommeerde vermogensbeheerders die onder toezicht staan van zowel AFM als DNB. Het risico in de PPI is zeer beperkt voor de deelnemer als je bijvoorbeeld kijkt naar het faillissements 2 De Gouden Schilden zijn een initiatief van Kluwer en For All Finance. Zij worden uitgereikt aan organisaties of personen waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat zij tot de top van hun vakgebied binnen de financiële wereld behoren en het klantbelang op de eerste plaats zetten. 6 K A S S e l e c t i o n s j u l i

7 risico. Het is wel zo dat het beleggingsrisico voor het type pensioenregeling bij de deelnemer ligt. Daar hebben wij dan ook een zorgplicht als uitvoerder. Van den Dam: Bij BeFrank werken wij met de lifecycle en technische oplossingen als de pensioenstabilisator, die het renterisico binnen de lifecycle beheert. De deelnemers kunnen met de door ons ontwikkelde prognose tool zelf online een berekening maken van het te ontwikkelen rendement van de portefeuille en het te verwachten pensioen op einddatum. Wij bieden de werkgevers en de werknemer volledig inzicht in alle beleggingen en geldstromen. Ons product is hierdoor volledig transparant. Iedere euro pensioen wordt belegd. Kosten voor de uitvoering, de administratievergoeding en eventuele beheerkosten, worden betaald door de werkgever. Deze kosten vallen buiten de pensioenpremie, waardoor wij transparantie aan de werknemer kunnen bieden. Wat is de visie van BeFrank en/of de initiatiefnemers ten aanzien van een pensioenbewaarder? Pama: BeFrank heeft gekozen voor een constructie van een beleggingsonderneming met daaronder een PPI. Alle activiteiten zijn door de PPI uitbesteed aan de beleggingsonderneming, zodat de PPI zelf als het ware al fungeert als een bewaarbedrijf. In ons specifieke geval achten wij het daarom niet noodzakelijk om een apart pensioenbewaarbedrijf aan te stellen. Het aanstellen en/of inrichten van een pensioenbewaardersrol ligt dan meer op het vlak van de fondsbeheerder. KAS BANK fungeert als Fund Agent voor de nieuwe investeringsfondsen van Delta Lloyd Asset Management. Wat waren de voornaamste redenen om gebruik te maken van deze dienstverlening van KAS BANK en hoe bevalt de samenwerking? Van den Dam: Wij kennen KAS BANK al vanuit de lange historie van Delta Lloyd Asset Management. Sinds 2007 vervult KAS BANK ook de rol van Fund Agent voor de beursgenoteerde Delta Lloyd beleggingsfondsen. Dat verloopt naar volle tevredenheid. KAS BANK treedt ook bij de nieuwe fondsen van BeFrank op als Fund Agent. De orders van de BeFrank fondsen worden ingelegd door BinckBank. Zo wordt het hele proces zo eenvoudig, eenduidig en goedkoop mogelijk gehouden. Uiteraard paste het ook binnen de ambitie van KAS BANK om voor deze fondsen op te treden als Fund Agent. Een PPI is grensoverschrijdend. Wat zijn jullie internationale ambities? Pama: Wij hebben zeker de ambitie om internationaal te gaan opereren, maar willen eerst maar eens in Nederland laten zien wat wij kunnen. Met de goedkeuring van de Nederlandse toezichthouders hebben wij ook direct het Europese paspoort. Als er nu een klant komt voor een buitenlandse regeling, dan lopen wij daar niet voor weg maar onze focus ligt eerst op Nederland. Vergeet niet dat je bij de uitvoering altijd aan de lokale sociale en arbeidsrechtelijke wetgeving moet voldoen. Dat vergt een hoop expertise. Ik zie een buitenlandse partij ook nog niet zo gauw aan onze Nederlandse regelgeving voldoen. Maar als een partij internationaal kan gaan, dan is het BeFrank. Wij hebben nu een effectenplatform dat je vanuit één window kan bedienen en dat is uniek. KAS BANK als Pensioenbewaarder KAS BANK beschouwt de PremiePensioenInstelling als een uitstekende mogelijkheid voor de Nederlandse pensioensector om zichzelf internationaal verder te profileren. Om de sector daarbij te ondersteunen hebben wij speciaal voor PPI s een nieuwe dienst ontwikkeld: de Pensioenbewaarder. Om vermenging van pensioenvermogens te voorkomen is het de PPI aan te bevelen om een goederenrechtelijke scheiding aan te brengen. Hiervoor maakt de PPI gebruik van een onafhankelijke pensioenbewaarder. De aanstelling van een pensioenbewaarder komt tevens tegemoet aan de behoefte van de PPI aan onafhankelijk toezicht, transparantie en risicomanagement. Beide functies combineren wij in onze nieuwe dienst Pensioenbewaarder. KAS BANK draagt zo bij aan het in control zijn van de PPI en daarmee aan de verbetering van de marktpositie van de PPI. K A S S e l e c t i o n s j u l i

8 Reacties op openbare consultaties Groenboek In KAS Selections van september 2010 hebben wij aandacht besteed aan het Groenboek over Europese pensioenen van de Europese Commissie (EC). Doel van dit Groenboek was om een Europese discussie op gang te brengen over de belangrijkste uitdagingen waar pensioenfondsen voor staan. Tevens werd beschreven hoe de EC de lidstaten het beste kan ondersteunen om degelijke, duurzame en veilige pensioenen nu en in de toekomst te garanderen voor haar ingezetenen. De EC organiseerde een openbare consultatieronde over het Groenboek in november Wij geven een korte samenvatting van de resultaten. Openbare consultaties De EC heeft, verspreid over de Europese Unie, bijna reacties ontvangen, waaronder 350 reacties van vertegenwoordigers van de pensioenindustrie, ondernemers- en vakbondsorganisaties, maatschappelijke organisaties, nationale parlementen en regeringen van lidstaten. De uitkomst van deze openbare consultatie onderstreept het belang van pensioenhervormingen voor duurzame overheidsfinanciën en degelijke pensioenen, waarbij een hogere pensioenleeftijd noodzakelijk is. Het Groenboek heeft de discussie over de wijze waarop pensioenfondsen gereguleerd moeten worden, inclusief de Solvency II regels, verder aangewakkerd, evenals de discussie over de vraag welke rol verzekeraars moeten spelen in particuliere pensioenregelingen. De meeste partijen concluderen dat verzekeraars en pensioenfondsen verschillende pensioenproducten bieden en daarom andere richtlijnen nodig hebben. Velen verwachten dat richtlijnen voor pensioenstelsels met kapitaaldekking de operationele kosten van dergelijke stelsels omhoog zullen stuwen. Sommige belanghebbenden ondersteunen het idee om alleen producten met voorgedefinieerde kenmerken een pensioenlabel te geven. In de huidige en toekomstige wetgevende initiatieven zal in ieder geval een duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden tussen pensioenen en andere financiële producten. De laatste vraag van het consultatiedocument ( Zal de oprichting van een platform voor het integraal monitoren van alle aspecten van het pensioenbeleid een deel van de oplossing zijn? ) werd voorzichtig onderschreven. 8 K A S S e l e c t i o n s j u l i

9 Hoewel alle EU lidstaten belangrijke wijzigingen op pensioengebied onder ogen zien, voornamelijk vanwege de toenemende vergrijzing, was het algemene beeld van de respondenten dat, gezien de heterogeniteit van de EU economieën en de diversiteit in pensioenbeleid, er geen one-size-fits-all oplossing is voor pensioenbeleid en pensioenvormen. Desondanks en mede vanwege de verschillende omstandigheden waar de lidstaten zich in bevinden - wordt het uitwisselen van o.a. best practices, statistieken en herkenbare graadmeters op EU niveau breed gesteund. Naar een geïntegreerde pensioenpolitiek Sommigen geven de voorkeur aan een verdieping van de coördinatie en uitvoering van het beleid op EU niveau en aan de oprichting van een nieuw Europees Pensioen Platform. Dit platform zal alle aspecten van het pensioenbeleid op een geïntegreerde manier bewaken, in lijn met de benadering zoals de Commissie heeft geschetst in het Groenboek. Het Europese Parlement en andere partijen delen de mening dat zo n platform alle aspecten van pensioenen in overweging moet nemen en informatie uitwisselt tussen overheden, sociale partners, maatschappelijke organisaties en de pensioenindustrie. Met als doel de best practises te belichten en een vergelijking te kunnen maken tussen de situaties in de lidstaten en de levensstandaard van gepensioneerden binnen een duidelijk kader van indicatoren. Dit moet dan wel bereikt worden in overeenstemming met het nevengeschiktheidbeginsel en om dubbel werk te voorkomen- rekening houdend met het bestaande adviescomité voor aanvullende pensioenen (The Pension Forum). Overige resultaten Een meer algemeen beeld is echter dat de bevoegdheid ten aanzien van het pensioenbeleid bij de lidstaten blijft. Op EU niveau volstaan de bestaande coördinerende organen, zoals de Open Method of Coordination en The Pension Forum. En wat breder het Stabiliteits- en Groeipact van 1997 en de Europa 2020 strategie. Dit neemt niet weg dat een groot aantal partijen de indruk heeft dat er binnen de bestaande coördinerende structuren nog ruimte voor verbetering is. Over het algemeen geloven velen, waaronder de lidstaten, dat het goed is om de huidige minimum eisen ten aanzien van transparantie over pensioenproducten te herzien en tevens financieel onderricht van de inwoners van de EU verder te promoten. Tegelijkertijd suggereren anderen dat het zinvol is om een standaard keuze te creëren voor mensen die niet de kennis of het vertrouwen hebben om hun eigen beleggingskeuzes te maken. Na de zomer van 2011 komt de Europese Commissie met een vervolg op deze consultatieronde, inclusief mogelijke initiatieven voor wetgeving op Europees niveau. K A S S e l e c t i o n s j u l i

10 Transaction Management Services In de nasleep van de financiële crisis ziet de Europese brokergemeenschap zich geconfronteerd met zowel veranderende wettelijke vereisten (MIFID II en Basel III) als met veranderingen in de post-trade infrastructuur (op het niveau van de centrale tegenpartij en van de centrale effectenbewaarinstelling). De post-trade markt wordt steeds complexer, wat de interne en externe kosten van brokers omhoogdrijft. Tegelijkertijd worden eindinvesteerders zich steeds bewuster van de noodzaak om het tegenpartijrisico aan de uitvoerende kant te verlagen. Peter Rouwen Director, Sales and Bussiness Development UK Als gevolg van deze ontwikkelingen is een trend zichtbaar om het beheer van het tegenpartijrisico en de volledige back-office activiteiten van brokers uit te besteden aan een gespecialiseerde aanbieder van clearing- en settlementdiensten. Een bestaande regeling hiervoor is wat in de Britse markt gewoonlijk Model B wordt genoemd. De principes van Model B kunnen echter ook op de continentale markten van Europa worden toegepast. Model B Bij een door een broker namens zijn (institutionele) cliënten geïnitieerde transactie, draagt de broker zelf het tegenpartijrisico. In een Model B-scenario wordt het tegenpartijrisico juist gedragen door de aanbieder van Model B clearing- en settlementdiensten. Met andere woorden: de Model B-aanbieder levert een andere broker een handelsdienst (via een give-up arrangement ). De give-up wordt gerealiseerd wanneer de oorspronkelijke broker de settlementrekening van de Model B-aanbieder aanwijst als de settlementrekening voor de transactie. Voordelen Door het tegenpartijrisico uit te besteden, kunnen brokers hun handelsactiviteiten verder uitbreiden zonder hun kapitaal te hoeven verhogen. Tegelijkertijd kunnen hun achterliggende cliënten en tegenpartijen ervan op aan dat de Model B-aanbieder de tegenpartij van de transactie wordt. Het risico voor de Model B-aanbieder wordt onder controle gehouden via een systeem van handelslimieten en minimaal benodigde vaste deposito s. Als de broker tevens zijn back-en mid-office activiteiten uitbesteedt aan de Model B-aanbieder, hoeft hij zich niet langer bezig te houden met de dagelijkse operationele zaken. Daardoor kan hij zich volledig op zijn kernactiviteit richten. Transaction Management Services KAS BANK heeft een geïntegreerde oplossing ontwikkeld waarin wij zowel als Model B clearing- en settlementagent en als uitvoerder van de back-office voor Model B-brokers fungeren. Onze Transaction Management Services bieden u rechtstreeks toegang tot alle belangrijke Europese effectenmarkten en alternatieve handelsplatformen (MTF s). Wij verzorgen zowel de order executie als de volledige settlement van uw on- en off exchange transacties. Wij bieden ook een modulaire back-office oplossing aan die bestaat uit deal capture, settlement verrijking, gegevensbeheer, trade accounting en de volledige administratie van uw geld- en effectenposities. Bovendien verzorgen wij voor u de rapportage van transacties aan de betreffende toezichthouders. Als broker krijgt u daarmee een efficiënte oplossing voor uw tegenpartij- en operationele risico en profiteert u bovendien van een variabele kostenstructuur. 10 K A S S e l e c t i o n s j u l i

11 De impact van Basel III voor banken en clearinginstellingen Hogere kapitaalseisen, meer liquiditeit en meer toezicht voor financiële instellingen. Kort samengevat is dat de belangrijkste les die internationaal uit de kredietcrisis van 2008 is geleerd. De in Basel II vastgelegde kapitaalseisen bleken ontoereikend om de risico s die banken lopen goed te kunnen identificeren. De al langer lopende discussie over nieuwe kapitaalseisen kreeg daarmee een stevig impuls. Op 12 september 2010 bereikten centrale banken en toezichthouders hierover een akkoord met Basel III. Belangrijkste doelstelling: hogere kapitaalbuffers creëren om het gevaar van omvallende banken in de toekomst te bezweren. Verder komt er meer toezicht en worden er strengere eisen gesteld aan het risicomanagement en het afdekken van risico s. Wat betekent Basel III voor de bankensector in het algemeen en voor KAS BANK in het bijzonder? Banken krijgen vanaf 2013 tot aan 2018 de tijd om het percentage van het eigen vermogen bestaande uit gewone aandelen, de Tier-1 ratio, te verhogen van 2 naar minimaal 4,5 procent. In slechte tijden wordt deze verplichte buffer nog eens verhoogd naar 7 procent. Verder worden beperkingen gesteld aan de verhouding tussen de totale activa en het eigen vermogen, het zogenaamde hefboomeffect. Daarnaast moeten banken een kapitaalbuffer aanhouden van 2,5 procent. Eind 2018 komt daar nog een extra cyclische buffer van 0 tot 2,5 procent bij. Het eigen vermogen van banken moet dus worden versterkt. Bovendien worden de kwaliteitseisen voor Tier-1 kapitaal aangescherpt. Lang niet alle in het verleden gebruikte kapitaalsvormen komen daar nog voor in aanmerking. Dat betekent dat veel banken hard moeten gaan sparen om aan alle vermogenseisen te kunnen voldoen. Overigens is de verwachting dat met name Europese banken veel aandelenemissies zullen moeten doen om de verhouding tussen eigen vermogen en uitgeleend kapitaal op de gewenste hoogte te krijgen. KAS BANK voldoet overigens, met een Tier-1 ratio van gemiddeld 21 procent over 2010, nu al ruimschoots aan de liquiditeitseisen van Basel III. Kader voor low risk appetite KAS BANK K A S S e l e c t i o n s j u l i

Helder. Eenvoudig. Online.

Helder. Eenvoudig. Online. Helder. Eenvoudig. Online. Be Frank Eindelijk een helder pensioen tegen lage kosten. De pensioenwereld is in beweging. Werknemers en werkgevers hebben een groeiende behoefte aan transparantie, keuzevrijheid

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Dienstenwijzer BeFrank

Dienstenwijzer BeFrank Dienstenwijzer BeFrank I 15.3.01-0612 Met deze dienstenwijzer informeren wij u over BeFrank, onze producten en wat u van ons kunt verwachten in het kader van onze dienstverlening. Wie zijn wij? BeFrank

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt

Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Vermogensbeheerder institutioneel Ken uw cliënt Beschrijving Met de invoering van de MiFID veranderen ook de eisen die aan financiële instellingen worden gesteld. Instellingen moeten aan deze eisen voldoen

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

De PPI-markt PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE

De PPI-markt PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE De -markt 1.1. Inleiding Vanaf 2012 is de markt van de Premie Pensioen Instelling () een feit. De voert een zuivere DC-regeling uit en wordt gekenmerkt door een hoge mate van transparantie van het pensioenproduct.

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Solvency voor pensioenfondsen. Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph

Solvency voor pensioenfondsen. Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph Actuariaatcongres 2011 VSAE Agnes Joseph Agenda Pensioenfondsen Huidig toezicht op Nederlandse pensioenfondsen Europees toezicht financiële instellingen Solvency II voor pensioenfondsen Tot slot: Aangekondigde

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen

Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen Maximale transparantie voor Stichtingen en Instellingen WMP heeft zowel de UN PRI als de UN Global Compact getekend Wealth Management Partners is actief als vermogensbeheerder en vermogensregiseur (investment

Nadere informatie

Pensioen: Onzekere zekerheid

Pensioen: Onzekere zekerheid Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer Pensioen: Onzekere zekerheid Analyse en aanbevelingen Beleggingsbeleid en Risicobeheer van Nederlandse pensioenfondsen Vereniging van Pensioenrecht 9 maart 2010

Nadere informatie

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen

Pensioen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen. Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen Een nieuwe wijze van rapporteren voor pensioenfondsen 14 De lijsten van pensioenfondsen met de hoogste en de laagste vermogensbeheerkosten die onder andere door Pensioen Pro en De Nederlandsche Bank (hierna:

Nadere informatie

Grip op de uitvoering:

Grip op de uitvoering: Grip op de uitvoering: inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving Pensioenfondsen doen er goed aan in de zoektocht naar het juiste evenwicht tussen verplichtingen en vermogen de focus te leggen op

Nadere informatie

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár

Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Governance Vermogensbeheer: anders denken Robert van der Meer & Martin Mlynár Jaarcongres Pensioenfederatie 16 mei 2017 14:30-15:15 15:20-16:05 Martin Mlynár 06 2113 8933 +41 76 397 4200 martin.mlynar@robeco.nl

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER

DNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009

Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009 Nieuwe solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2009 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 INTRODUCTIE In 2012 worden op Europese schaal nieuwe solvabiliteitseisen

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE Martijn Leppink Versie 2. 10 september 2013 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 Agenda 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Enkele specifieke

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioenresultaat. Oskar Poiesz Robeco Investment Solutions 12 mei 2016

Beleggen voor een goed pensioenresultaat. Oskar Poiesz Robeco Investment Solutions 12 mei 2016 Beleggen voor een goed pensioenresultaat Oskar Poiesz Robeco Investment Solutions 12 mei 2016 Onderwerpen 1. Beleggen voor pensioen 2. Belang van beleggingsbeleid en lifecycle 3. Nieuwe mogelijkheden:

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioenresultaat. Oskar Poiesz Robeco Investment Solutions 10 mei 2016

Beleggen voor een goed pensioenresultaat. Oskar Poiesz Robeco Investment Solutions 10 mei 2016 Beleggen voor een goed pensioenresultaat Oskar Poiesz Robeco Investment Solutions 10 mei 2016 Onderwerpen 1. Beleggen voor pensioen 2. Beleggingskeuzes bepalen het pensioen 3. Welke invloed heb je als

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Solvency II: Impact op Financiële instellingen

Solvency II: Impact op Financiële instellingen Solvency II: Impact op Financiële instellingen Op weg naar een risico georiënteerde financiële branche Eye on Insurance 9 December 2009 Niek Hoek Agenda Belang risico management voor financiële instellingen

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

CDC & DC BINNEN HET APF

CDC & DC BINNEN HET APF CDC & DC BINNEN HET APF Barbara van Bogaert - Montae Arnout Korteweg - De Nationale APF 13 september 2017 Inhoud Introductie Collectief DC bij een APF Individueel DC bij een APF Conclusie en afronding

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt IP/97/507 Brussel, 10 juni 1997 Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een Groenboek over aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 1 Agenda Introductie APF Wat is een Algemeen Pensioenfonds? Het nut van een APF Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van De Nationale APF?

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt

Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt Clavis Vermogensbeheer Wij zorgen dat u het beste uit uw vermogen haalt CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur Vermogensplanning Transactiebegeleiding

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

Beleggingsprincipes. Juli 2013

Beleggingsprincipes. Juli 2013 Beleggingsprincipes Juli 2013 1 Inleiding en achtergrond Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) belegt met een lange termijn horizon. Om het beleggingsbeleid

Nadere informatie

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds

Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Programma Leergang Besturen van een Pensioenfonds Locatie: Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist Module 1 Wetgeving en beleid Dag 1: donderdag 3 april 2014 09.00 09.30 uur Ontvangst 09.30 10.00 uur Inleiding

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave Waarom belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen 2 Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

PPI: Op weg naar de Nieuwe Wereld

PPI: Op weg naar de Nieuwe Wereld Amsterdam, 28 juni 2011 PPI: Op weg naar de Nieuwe Wereld Frans Liem Partner IG&H Consulting Kansen en uitdagingen in een snel veranderend pensioenlandschap IG&H Consulting & Interim IG&H Consulting &

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening nu en straks. Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam

Oudedagsvoorziening nu en straks. Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam Oudedagsvoorziening nu en straks Casper van Ewijk Netspar & Universiteit van Amsterdam SER, 24 juni 2014 Agenda Internationaal perspectief Probleemanalyse Houdbaarheid Maatschappelijke trends Keuzes voor

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie 22 november 2013 1 Inhoudsopgave Wat belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement

Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Actualiteitendag Platform Deelnemersraden Risicomanagement Benne van Popta (voorzitter Detailhandel) Steffanie Spoorenberg (adviseur Atos Consulting) Agenda 1. Risicomanagement 2. Risicomanagement vanuit

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie