MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6"

Transcriptie

1 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer Status Definitief Versie 6 Aanleiding In mei 211 is de Eerste verkeerskundige evaluatie van de Spoedaanpak opgeleverd aan DVS. Het doel van deze evaluatiestudie is om de winst van de eerste tien projecten van het programma Spoedaanpak in beeld te brengen: de versnellingen in aanleg van de stroken, de gerealiseerde vermindering van filedruk, alsmede de gerealiseerde economische besparing. Tijdens de studie is geconstateerd dat op een aantal trajecten en dagdelen tijdens de nameting (dus na openstelling van spitsstrook, plusstrook of permanente strook) sprake was van een afname van de verkeersprestatie. In dit memo wordt nader ingegaan op de mogelijke oorzaken van de daling van de verkeersprestatie. Verkeersprestatie (VP) De verkeersprestatie (VP) op een wegvak geeft aan hoeveel voertuigen dat wegvak heeft verwerkt. De verkeersprestatie wordt gebruikt om inzicht te geven in de routekeuze en de verkeersveiligheid. De verkeersprestatie wordt verkregen door de intensiteit op een wegvak te vermenigvuldigen met de lengte van een wegvak waarover de gemeten intensiteit per tijdseenheid geldig is. De verkeersprestatie wordt meestal uitgedrukt in voertuigkilometers per uur. Ook op netwerkniveau heeft de verkeersprestatie betekenis. Een hogere verkeersprestatie in een bepaalde tijdperiode (met name in de spits) kan zowel positief als negatief zijn: positief als de files op het te evalueren traject zijn verminderd, omdat dat dat betekent dat daar meer voertuigen zijn verwerkt; negatief als de files daar zijn toegenomen, omdat dat betekent dat de voertuigen gebruik zijn gaan maken van langere (alternatieve) routes. Tabel 1 geeft een overzicht van de tien projecten die zijn geëvalueerd in het kader van dit onderzoek. Omschrijving traject Type Stroken Openstelling 1 A2 Leenderheide Valkenswaard Permanente strook A9 Holendrecht Diemen Spitsstrook A58 Batadorp Oirschot Permanente strook A12 Woerden Gouda Plusstrook A12 Woerden Oudenrijn Permanente strook A27 Everdingen Lunetten Spitsstrook A2 Holendrecht Maarssen Permanente strook / A9 Velsen Raasdorp Spitsstrook A9 Raasdorp Badhoevedorp Spitsstrook A28 Zwolle Meppel Permanente strook Tabel 1 Overzicht van de eerste tien geëvalueerde projecten van de Spoedaanpak ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 1 van 16

2 Uitgangspunten De landelijke ontwikkeling van de VP in 21 (-,4%) wordt als referentie genomen. Een ontwikkeling van de VP op een traject wordt als afwijkend beschouwd als deze meer dan (plus of min) 5% afwijkt waar het om etmaalwaarden gaat en 1% waar het om dagdelen gaat. Overigens laat een toegenomen VP in de spits zich goed verklaren door aantrekking van verkeer door de vergrote capaciteit. Resultaten berekeningen verkeersprestatie per project In de navolgende paragrafen wordt nader ingegaan op de verkeersprestatie per bestudeerd project in de Evaluatiestudie 1. Uitschieters verdienen speciale aandacht. Om die inzichtelijk te maken wordt een soort grafiekje dan wel balkjespatroon met de ontwikkeling per traject getoond. 1 Eerste Verkeerskundige evaluatie van de Spoedaanpak, Advin B.V., 23 mei 211 ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 2 van 16

3 Project 1: A2 Leenderheide Valkenswaard Uit tabel 2 blijkt dat de verkeersprestatie op de A2 Leenderheide Valkenswaard na realisatie van de permanente rijstrook in totaal met bijna 9% is gedaald. Deze daling heeft tijdens alle onderscheiden perioden plaatsgevonden. Tijdens de spits is de daling minder, wat logisch is, omdat vooral dan de doorstroming verbeterd is en verkeer wordt aangetrokken. De daling van de VP op dit traject is meer dan 5% lager dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,4% AS ,3% RD ,9% Totaal ,7% Tabel 2 Verkeersprestatie A2 Leenderheide Valkenswaard In figuur 1 is de verkeerprestatie op de A2 Leenderheide Valkenswaard visueel weergegeven. Verkeersprestatie Leenderheide - Valkenswaard ,7% -12,9% -3,3% -7,4% Figuur 1 VP op A2 Leenderheide - Valkenswaard Belangrijkste mogelijke redenen voor afname VP op A2 Leenderheide Valkenswaard: In de nameting is de periode van 25 oktober tot 5 november 21 uitgesloten als gewenningsperiode na openstelling van de permanente extra rijstrook. Wellicht is deze gewenningsperiode in ieder geval in deze situatie te kort geweest: in de praktijk bleek erg veel verkeer verkeerde routekeuzes te maken als gevolg van het scheiden van doorgaand verkeer en lokaal bestemmingsverkeer; Mogelijk speelt hier enige routewijziging een rol. Het traject A67 Geldrop-Leenderheide blijkt een knelpunt te zijn geworden. Verkeer van Geldrop naar Valkenswaard en vv. zou wel eens meer binnendoor kunnen zijn gaan rijden. Overige omstandigheden die kunnen hebben bijgedragen aan de afname van de VP: In de voormeting (juni tot oktober 21) was er sprake van zeer veel wegwerkzaamheden in het kader van de aanleg en (gefaseerde) openstelling van de Randweg Eindhoven; In de nameting (periode van 6 november 21 tot 3 maart 211) zijn meer dan 1 dagen uitgesloten door (ernstige) ongevallen. 2 OS = Ochtendspits 3 AS = Avondspits 4 RD = Restdag ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 3 van 16

4 Project 2: A9 Holendrecht Diemen, richting Diemen Uit tabel 3 blijkt dat de verkeersprestatie op de A9 Holendrecht Diemen na realisatie van de spitsstrook in totaal ongeveer in evenwicht is gebleven (-1,3%). Opvallend is de toename van de verkeersprestatie in de avondspits (+7,1%). Deze stijging is goed verklaarbaar, omdat in die spits verreweg het grootste deel van de vermindering van de voertuigverliesuren is opgetreden. De daling buiten de spits is minder dan 1% lager dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Holendrecht richting Diemen: Verschil OS ,7% AS ,1% RD ,6% Tot ,3% Tabel 3 Verkeersprestatie A9 Holendrecht Diemen In figuur 2 is de verkeerprestatie op de A9 Holendrecht Diemen in de richting van Diemen visueel weergegeven. Verkeersprestatie Holendrecht - Diemen ,3% -6,6% -1,7% 7,1% Figuur 2 VP op A9 Holendrecht - Diemen Eventuele redenen voor afname VP op A9 Holendrecht Diemen, richting Diemen: Omdat er geen sprake is van een duidelijke afwijking in de verkeersprestatie tussen de voor- en nameting wordt er geen verklaring voor de ontwikkeling van de VP op dit traject gegeven. ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 4 van 16

5 Project 2: A9 Holendrecht Diemen, richting Holendrecht Uit tabel 4 blijkt dat de verkeersprestatie op de A9 Diemen Holendrecht na realisatie van de permanente rijstrook in totaal met ruim 19% is gedaald. Deze daling heeft tijdens alle onderscheiden perioden plaatsgevonden. Overigens is conform de verwachting de daling in de spits minder. De daling van de VP op dit traject is meer dan 5% lager dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Diemen richting Holendrecht: Verschil OS ,2% AS ,3% RD ,5% Tot ,5% Tabel 4 Verkeersprestatie A9 Diemen Holendrecht In figuur 3 is de verkeerprestatie op de A9 Diemen Holendrecht in de richting van Holendrecht visueel weergegeven. Verkeersprestatie Diemen - Holendrecht ,5% -27,5% -9,2% -19,3% Figuur 3 VP op A9 Diemen Holendrecht Redenen voor afname VP op A9 Holendrecht Diemen, richting Holendrecht Er is mogelijk sprake van een (tijdelijk) andere routekeuze. Dit kan te maken hebben met wegwerkzaamheden op de A1 tussen Diemen en Muiderberg, waardoor er minder verkeer richting A9 kan rijden en gaat omrijden. Ook kan het verkeer dat vanaf de A1 normaal naar de A9 rijdt, bij file vanaf de A9 terugslaand op de A1, gemakkelijk besluiten om via de A1 te gaan rijden. Dit verschijnsel treedt vooral buiten de spits op, wanneer eerder mag worden verwacht dat er op de A1 geen of minder file staat. Om dit te toetsen is ook naar de alternatieve route A1 Diemen Amstel gekeken (zie volgende paragraaf). Uit een evaluatierapportage 5 blijkt dat de meetlussen op de A9 tijdens de voormeting niet correct hebben gefunctioneerd. De ontbrekende waarden zijn bij de evaluatie van DVS bijgeschat met TRIP. Hierdoor kunnen mogelijk onnauwkeurige meetresultaten zijn ontstaan. 5 Verkeerskundige Evaluatie Spitsstroken A9,A1, A1, Rijkswaterstaat Noord-Holland, 29 juli 211 ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 5 van 16

6 Project 2: Alternatieve route A1 Diemen Amstel Uit tabel 5 blijkt dat de verkeersprestatie op de alternatieve route A1 Amstel Diemen eveneens is gedaald, te weten met bijna 6%. Deze daling heeft tijdens alle onderscheiden perioden plaatsgevonden. De daling van de VP op dit traject is meer dan 5% lager dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,6% AS ,9% RD ,7% Tot ,6% Tabel 5 Verkeersprestatie A1 Diemen Amstel In figuur 4 is de verkeerprestatie op de A1 Diemen Amstel visueel weergegeven. Figuur 4 VP op A1 Diemen Amstel Redenen voor afname VP op alternatief traject A1 Diemen - Amstel Tijdens de nameting was er sprake van WiU op diverse trajecten. Mogelijk is verkeer daardoor meer rechtsom over de A1 gaan rijden dan linksom. In ieder geval is niet uit de verkeersprestaties gebleken, dat Diemen-Amstel een alternatief is geweest voor Diemen- Holendrecht in de nameting. ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 6 van 16

7 Project 3: A58 Batadorp Oirschot Uit tabel 6 blijkt dat de verkeersprestatie op de A58 Batadorp Oirschot na realisatie van de permanente strook in totaal ongeveer in evenwicht is gebleven (-1,%). Opvallend is de toename van de verkeersprestatie in beide spitsperioden (+2,2% respectievelijk +2,1%). Deze stijging is verklaarbaar, omdat in de spitsperioden duidelijk sprake is van een verbeterde doorstroming van het verkeer. De daling buiten de spits is minder dan 1% lager dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,2% AS ,1% RD ,% Tot ,% Tabel 6 Verkeersprestatie A58 Batadorp Oirschot In figuur 5 is de verkeerprestatie op de A58 Batadorp Oirschot visueel weergegeven. Verkeersprestatie Batadorp - Oirschot ,% -5,% 2,2% 2,1% Figuur 5 VP op A58 Batadorp - Oirschot Eventuele redenen voor afname VP op A58 Batadorp Oirschot: Omdat er geen sprake is van een duidelijke afwijking in de verkeersprestatie tussen de voor- en nameting wordt er geen verklaring voor de ontwikkeling van de VP op dit traject gegeven. ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 7 van 16

8 Project 4: A12 Woerden Gouda Uit tabel 7 blijkt dat de verkeersprestatie op de A12 Woerden Gouda na realisatie van de plusstrook in totaal ongeveer in evenwicht is gebleven (-,2%). Opvallend is de toename van de verkeersprestatie in de avondspits (+8,7%). Deze stijging is goed verklaarbaar, omdat in die spits verreweg het grootste deel van de vermindering van de voertuigverliesuren is opgetreden. De daling buiten de spits is minder dan 1% lager dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,5% AS ,7% RD ,1% Tot ,2% Tabel 7 Verkeersprestatie A12 Woerden Gouda In figuur 6 is de verkeerprestatie op de A12 Woerden Gouda visueel weergegeven. Verkeersprestatie Woerden - Gouda ,2% -6,1%,5% 8,7% Figuur 6 VP op A12 Woerden - Gouda Eventuele redenen voor afname VP op A12 Woerden Gouda: Omdat er geen sprake is van een duidelijke afwijking in de verkeersprestatie tussen de voor- en nameting wordt er geen verklaring voor de ontwikkeling van de VP op dit traject gegeven. ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 8 van 16

9 Project 5: A12 Woerden Oudenrijn Uit tabel 8 blijkt dat de verkeersprestatie op de A12 Woerden Oudenrijn na realisatie van de permanente strook in totaal ongeveer in evenwicht is gebleven (-2,2%). Opvallend is de toename van de verkeersprestatie in de ochtendspits (+3,5%). Deze stijging is goed verklaarbaar, omdat in die spits verreweg het grootste deel van de vermindering van de voertuigverliesuren is opgetreden. De daling buiten de spits is minder dan 1% lager dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,5% AS ,3% RD ,% Tot ,2% Tabel 8 Verkeersprestatie A12 Woerden Oudenrijn In figuur 7 is de verkeerprestatie op de A12 Woerden Oudenrijn visueel weergegeven. Verkeersprestatie Woerden - Oudenrijn ,2% -6,% 3,5% -1,3% Figuur 7 VP op A12 Woerden - Oudenrijn Eventuele redenen voor afname VP op A12 Woerden Oudenrijn: Omdat er geen sprake is van een duidelijke afwijking in de verkeersprestatie tussen de voor- en nameting wordt er geen verklaring voor de ontwikkeling van de VP op dit traject gegeven. ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 9 van 16

10 Project 6: A27 Everdingen Lunetten Uit tabel 9 blijkt dat de verkeersprestatie op de A27 Everdingen Lunetten na realisatie van de spitsstrook in totaal met ruim 5% is toegenomen. Deze toename van de VP is vooral tijdens de spitsperioden opgetreden (+15,1% respectievelijk +5,%) en is vooral te verklaren door een sterk verbeterde doorstroming op dit traject. De toename van de VP is meer dan 5% hoger dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,1% AS ,% RD ,4% Tot ,5% Tabel 9 Verkeersprestatie A27 Everdingen Lunetten In figuur 8 is de verkeerprestatie op de A27 Everdingen Lunetten visueel weergegeven. Verkeersprestatie Everdingen - Lunetten ,5%,4% 15,1% 5,% Figuur 8 VP op A27 Everdingen - Lunetten Belangrijkste mogelijke redenen voor toename VP op A27 Everdingen Lunetten: Aanzienlijke verkeersaantrekkende werking tijdens de spitsperioden, met name in de ochtendspits. ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 1 van 16

11 Project 7: A2 Holendrecht Maarssen, richting Maarssen Uit tabel 1 blijkt dat de verkeersprestatie op de A2 Holendrecht Maarssen in de richting Maarssen na realisatie van de permanente rijstrook in totaal met bijna 12% is toegenomen. Deze toename heeft vooral tijdens de spitsperioden plaatsgevonden (toename VP 14,1% respectievelijk 19,5%). De toename van de VP is meer dan 5% hoger dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Holendrecht richting Maarssen: Verschil OS ,1% AS ,5% RD ,3% Tot ,7% Tabel 1 Verkeersprestatie A2 Holendrecht Maarssen In figuur 9 is de verkeerprestatie op de A2 Holendrecht Maarssen in de richting Maarssen visueel weergegeven. Verkeersprestatie Holendrecht - Maarssen ,7% 6,3% 14,1% 19,5% Figuur 9 VP op A2 Holendrecht - Maarssen Belangrijkste mogelijke redenen voor toename VP op A2 Holendrecht Maarssen in de richting Maarssen: Tijdens de voormeting was er sprake van WiU 6 ter hoogte van Utrecht-West. Aanzienlijke verkeersaantrekkende werking tijdens de spitsperioden, vooral in de avondspits. 6 WiU = Werk in Uitvoering ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 11 van 16

12 Project 7: A2 Holendrecht Maarssen, richting Holendrecht Uit tabel 11 blijkt dat de verkeersprestatie op de A2 Holendrecht Maarssen in de richting Holendrecht na realisatie van de permanente rijstrook in totaal met bijna 15% is toegenomen. Deze toename heeft vooral tijdens de spitsperioden plaatsgevonden (toename VP 24,9% respectievelijk 11,9%). De toename van de VP is meer dan 5% hoger dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Maarssen richting Holendrecht: Verschil OS ,9% AS ,9% RD ,6% Tot ,8% Tabel 11 Verkeersprestatie A2 Holendrecht Maarssen In figuur 1 is de verkeerprestatie op de A2 Holendrecht Maarssen in de richting Holendrecht visueel weergegeven. Figuur 1 VP op A2 Holendrecht - Maarssen Belangrijkste mogelijke redenen voor toename VP op A2 Holendrecht Maarssen in de richting Holendrecht: Tijdens de voormeting was er sprake van WiU ter hoogte van Utrecht-West. Aanzienlijke verkeersaantrekkende werking tijdens de spitsperioden, vooral in de ochtendspits. ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 12 van 16

13 Project 8: A9 Velsen Raasdorp Uit tabel 12 blijkt dat de verkeersprestatie op de A9 Velsen Raasdorp in de richting Raasdorp na realisatie van de permanente rijstrook in totaal met bijna 13% is toegenomen. Deze toename heeft vooral tijdens de spitsperioden plaatsgevonden (toename VP 1,7% respectievelijk 25,7%). De toename van de VP is meer dan 5% hoger dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,7% AS ,7% RD ,9% Tot ,6% Tabel 12 Verkeersprestatie A9 Velsen Raasdorp 7 In figuur 11 is de verkeerprestatie op de A9 Velsen Raasdorp in de richting Raasdorp voor het monitoringstraject Beverwijk-Badhoevedorp visueel weergegeven. Verkeersprestatie Beverwijk - Badhoevedorp ,6% 4,9% 25,7% 1,7% Figuur 11 VP op A9 Beverwijk - Badhoevedorp 8 Belangrijkste mogelijke redenen voor toename VP op A9 Velsen Raasdorp in de richting Raasdorp: Aanzienlijke verkeersaantrekkende werking tijdens de spitsperioden, vooral in de avondspits. 7 A9 Velsen Raasdorp betreft het wegvak met de permanente extra rijstrook 8 A9 Beverwijk Badhoevedorp betreft het monitoringstraject ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 13 van 16

14 Project 9: A9 Badhoevedorp Raasdorp Uit tabel 13 blijkt dat de verkeersprestatie op de A9 Badhoevedorp Raasdorp na realisatie van de spitsstrook in totaal met bijna 4% is toegenomen. Opvallend is de toename van de verkeersprestatie in beide spitsperioden (+8,1%respectievelijk +7,1%) terwijl er sprake is van een geringe daling tijdens de restdag (-1,2%). In de spitsperioden is duidelijk sprake van een verbeterde doorstroming van het verkeer. De toename van de VP is minder dan 5% hoger dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,1% AS ,1% RD ,2% Tot ,6% Tabel 13 Verkeersprestatie A9 Badhoevedorp Raasdorp 9 In figuur 12 is de verkeerprestatie op de A9 Badhoevedorp Raasdorp voor het monitoringstraject Aalsmeer - Velsen visueel weergegeven. Verkeersprestatie Aalsmeer - Velsen ,6% -1,2% 8,1% 7,1% Figuur 12 VP op A9 Aalsmeer - Velsen 1 Belangrijkste mogelijke redenen voor toename VP op A9 Badhoevedorp Raasdorp: Behoorlijke verkeersaantrekkende werking tijdens de spitsperioden. Omdat er geen sprake is van een duidelijke afwijking in de verkeersprestatie tussen de voor- en nameting wordt er verder geen verklaring voor de ontwikkeling van de VP op dit traject gegeven. 9 A9 Badhoevedorp Raasdorp betreft het wegvak met de spitsstrook 1 A9 Aalsmeer Velsen betreft het monitoringstraject ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 14 van 16

15 Project 1: A28 Zwolle Meppel Uit tabel 14 blijkt dat de verkeersprestatie op de A28 Zwolle Meppel na realisatie van de permanente rijstrook in totaal met ruim 15% is gedaald. Deze daling heeft tijdens alle onderscheiden perioden plaatsgevonden. Overigens is conform de verwachting de daling in de spits minder dan in de restdag. De daling van de VP op dit traject is meer dan 5% lager dan de landelijke ontwikkeling van de VP in 21. Verschil OS ,1% AS ,8% RD ,8% Tot ,3% Tabel 14 Verkeersprestatie A28 Zwolle Meppel 11 In figuur 13 is de verkeerprestatie door de realisatie van een permanente extra rijstrook op de A28 Zwolle Meppel voor het monitoringstraject Hattemerbroek Lankhorst visueel weergegeven. Verkeersprestatie Hattemerbroek - Lankhorst 1-15,3% ,1% -4,8% -22,8% Figuur 13 VP op A28 Hattemerbroek Lankhorst 12 Redenen voor afname VP op A28 Zwolle Meppel Tijdens de nameting was er sprake van WiU waardoor de meetgegevens niet zo goed vergelijkbaar zijn als bij de andere projecten. In de vervolgstudie wordt dit traject opnieuw geëvalueerd. 11 A28 Zwolle Meppel betreft het wegvak met de permanente extra rijstrook 12 A28 Hattemerbroek Lankhorst betreft het monitoringstraject ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 15 van 16

16 Conclusies en aanbevelingen Conclusies De landelijke ontwikkeling van de VP in 21 bedraagt -,4% en is als referentie genomen. Een ontwikkeling van de VP op een traject wordt als afwijkend beschouwd als deze meer dan (plus of min) 5% afwijkt waar het om etmaalwaarden gaat en 1% waar het om dagdelen gaat. In tabel 15 is de ontwikkeling van de VP weergeven per geëvalueerd project. Tabel 1 geeft een overzicht van de tien projecten die zijn geëvalueerd in het kader van dit onderzoek. Omschrijving traject Type Ontwikkeling VP per etmaal 1 A2 Leenderheide Valkenswaard Permanente strook -8,7% 2 A9 Holendrecht Diemen, richting Diemen 2 A9 Holendrecht Diemen, richting Holendrecht Spitsstrook -1,3% Spitsstrook -19,5% 3 A58 Batadorp Oirschot Permanente strook -1,% 4 A12 Woerden Gouda Plusstrook -,2% 5 A12 Woerden Oudenrijn Permanente strook -2,2% 6 A27 Everdingen Lunetten Spitsstrook 5,5% 7 A2 Holendrecht Maarssen, richting Maarssen 7 A2 Holendrecht Maarssen, richting Holendrecht Permanente strook 11,7% Permanente strook 14,8% 8 A9 Velsen Raasdorp Spitsstrook 12,6% 9 A9 Raasdorp Badhoevedorp Spitsstrook 3,6% 1 A28 Zwolle Meppel Permanente strook -15,3% Tabel 15 Ontwikkeling VP op de eerste tien geëvalueerde projecten van de Spoedaanpak Uit tabel 15 blijkt het volgende: Op 5 trajecten, te weten de trajecten 2 (in de ri. Diemen), 3, 4, 5 en 9 ligt de ontwikkeling van de VP voldoende in de buurt van de landelijke ontwikkeling en is geen sprake van een afwijkende ontwikkeling; Op 3 trajecten, te weten de trajecten 1, 2 (in de ri. Holendrecht) en 1 ligt de ontwikkeling van de VP meer dan 5% lager dan de landelijke ontwikkeling en is er sprake van een afwijkende ontwikkeling; Op 3 trajecten, te weten de trajecten 6, 7 en 8 ligt de ontwikkeling van de VP meer dan 5% hoger dan de landelijke ontwikkeling en is er sprake van een afwijkende ontwikkeling; Indien er sprake is van een afwijkende ontwikkeling van de VP ligt dit meestal aan Werk in Uitvoering (WiU) tijdens de voor- en/of nameting of is er sprake van alternatieve routes. Als spits en daarbuiten wordt vergeleken is er steeds een relatieve toename in VP (tussen 7 en 13%). Aanbeveling Om een goede uitspraak te kunnen doen over de ontwikkeling van de verkeersprestatie is het van essentieel belang om de voor- en nameting zoveel mogelijk tijdens dezelfde periode en onder gelijkwaardige omstandigheden uit te voeren (dus bv. geen WiU tijdens de voor- en/of nametingen). Tevens is het van belang om alternatieve routes gelijkertijd te monitoren om optredende effecten als omrijroutes e.d. waar te kunnen nemen. ADVIN BV Adviseurs en ingenieurs Blad 16 van 16

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Projecthistorie 10 11 12 13 14 15 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave De Spoedwetprojecten zijn bekende bereikbaarheidsknelpunten in doorgaande

Nadere informatie

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma

ZSM 1 Spoedwetprojecten & ZSM 2 Benuttingsprogramma & ZSM 2 Benuttingsprogramma Gebied Onderwerp Ministerie Fase Nationaal Hoofdwegen IenM Realisatie Projecthistorie 07 08 09 10 11 12 Algemeen MIRT fase Opgave Oplossing Planning Financiën Pol./Best. Opgave

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 721 Wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet in verband met de vereenvoudiging van de onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming

Nadere informatie

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet. 1 e kwartaal januari 31 maart Samenvatting

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet. 1 e kwartaal januari 31 maart Samenvatting 3 Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet 1 e kwartaal 2011 1 januari 31 maart 2011 Datum 6 april 2011 Status DEFINITIEF Samenvatting De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit kwartaal

Nadere informatie

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet. 4 e kwartaal oktober 31 december Samenvatting

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet. 4 e kwartaal oktober 31 december Samenvatting 3 Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet 4 e kwartaal 2011 1 oktober 31 december 2011 Datum 16 januari 2012 Status DEFINITIEF Samenvatting De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit

Nadere informatie

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet. 4 e kwartaal oktober 31 december 2009

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet. 4 e kwartaal oktober 31 december 2009 3 Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet 4 e kwartaal 2009 1 oktober 31 december 2009 Datum 13 januari 2010 Status Definitief Samenvatting De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit

Nadere informatie

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet. 3 e kwartaal juli 30 september 2009

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet. 3 e kwartaal juli 30 september 2009 3 Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet 3 e kwartaal 2009 1 juli 30 september 2009 Datum 14 oktober 2009 Status Definitief Samenvatting De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit

Nadere informatie

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet. 3 e kwartaal juli 30 september Samenvatting

Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet. 3 e kwartaal juli 30 september Samenvatting 3 Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet 3 e kwartaal 2011 1 juli 30 september 2011 Datum 11 oktober 2011 Status DEFINITIEF Samenvatting De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit

Nadere informatie

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam

Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam Rapportage Monitoring OWN A4 Delft-Schiedam De verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet in beeld Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid Versie 1.1, 22 mei 2017 Definitief Vertrouwelijk Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Notitie. Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft. Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) www.tno.

Notitie. Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft. Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) www.tno. Notitie Aan Transport en Logistiek Nederland (TLN) Van Drs. M.A.G. Duijnisveld Onderwerp Economische WegWijzer vrachtverkeer 2010 Mobiliteit Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft

Nadere informatie

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum

Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Plusstrook A12 Zoetermeer Zoetermeer centrum Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 16-12-2010 / rapportnummer 2302-55 1. Oordeel over het MER Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft het voornemen om

Nadere informatie

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd;

1. De doorstroming op etmaalniveau op de t Goylaan is in 2017 t.o.v licht verbeterd; Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Groen van Prinsterersingel 43b 2805 TD Gouda Memo e info@arane.nl t 0182 555 030 Van: Aan: Arane Adviseurs in verkeer en vervoer Gemeente Utrecht Datum: 6 april 2017

Nadere informatie

Bijlage voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding

Bijlage voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding Analyse voortgang projecten Stand van zaken 31 december Totaal zijn er 63 projecten beschouwd. Het betreft: 18 spoedwetprojecten; 20 hoofdwegenprojecten die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorlopen 18

Nadere informatie

Bijlage voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding

Bijlage voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding Analyse voortgang projecten Stand van zaken 31 december Totaal zijn er 63 projecten beschouwd. Het betreft: 18 spoedwetprojecten; 20 hoofdwegenprojecten die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorlopen 18

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem

N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem (Bijdragenr. 54) N237 Provincie Utrecht: MBO Systeem ir. Mark Snoek IT&T Samenvatting Het MBO Systeem van IT&T geeft tijdens de uitgebreide werkzaamheden aan de A28 de Provincie Utrecht inzicht in de realtime

Nadere informatie

Kerncijfers Verkeer. Uitgave 2006

Kerncijfers Verkeer. Uitgave 2006 Kerncijfers Verkeer Uitgave 2006 Inleiding In deze publicatie wordt aan de hand van een aantal voorbeelden inzicht gegeven in de ontwikkeling op het gebied van verkeer. Het geeft antwoord op vragen als:

Nadere informatie

opq Ministerie van Verkeer en Waterstaat Filemonitor februari 2005

opq Ministerie van Verkeer en Waterstaat Filemonitor februari 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq 21 februari 2005 ... Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat DG Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer & Vervoer Informatie: Telefoon: Fax:

Nadere informatie

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2

Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 Tunneldoseren Leidsche Rijntunnel A2 11 december 2014 Alfred Kersaan operationeel verkeerskundige adviseur RWS Verkeer en Watermanagement Midden Nederland mijn achtergrond betrokken bij vanaf 2001 betrokken

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Bereikbaarheidsmonitor Hoofdwegennet 2006

Bereikbaarheidsmonitor Hoofdwegennet 2006 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Bereikbaarheidsmonitor Hoofdwegennet 2006 1 mei 2007 Bereikbaarheidsmonitor Hoofdwegennet 2006 1 mei 2007 1 Bereikbaarheidsmonitor hoofdwegennet 2006 ........................................................................................

Nadere informatie

Evaluatie Verruiming openingstijden spits- en plusstroken

Evaluatie Verruiming openingstijden spits- en plusstroken Evaluatie Verruiming openingstijden spits- en plusstroken Eindrapportage Datum 10 augustus 2012 Status Definitief Evaluatie Verruiming openingstijden spits- en plusstroken Eindrapportage Datum 10 augustus

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Aansluiting Westraven Utrecht

Aansluiting Westraven Utrecht 3 Aansluiting Westraven Utrecht Onderzoek naar de doorstroming en veiligheid op de kruispunten ten zuiden van de A12 bij Westraven Datum 06-07-2010 Status Definitief Colofon Uitgegeven door: In opdracht

Nadere informatie

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk

B80. Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk B80 Mobiliteitsmanagement Noord-Holland: ToeKan in de praktijk Jan-Willem Grotenhuis XTNT Annet van Veenendaal Rijkswaterstaat Noord-Holland Samenvatting Op de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1

Ontwerp-Tracébesluit A27/A1 Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status Definitief Deze bijlage maakt geen deel uit van Ontwerp-Tracébesluit. Bijlage 2 Uitgangspunten van de verkeersberekeningen Datum Status

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen

Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen Doorstromingsstudie: Spitsstrook E19 Noord richting Antwerpen Studierapport Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen COLOFON

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Stand van zaken 30 juni 2009

Stand van zaken 30 juni 2009 hoofds tuk 7 Hoofdstuk 7 Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwet projecten Stand van zaken 30 juni 2009 7.1 Inleiding In deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de voortgang van de Spoedaanpak

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Weg Traject Maximumsnelheid Uitzondering

Weg Traject Maximumsnelheid Uitzondering A1 in beide Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) 100 km/h Tussen Knooppunt Muiderberg en Naarden (7) is de maximumsnelheid. A1 in beide Soest (10) - Knooppunt Hoevelaken A1 in beide Knooppunt Hoevelaken

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

De ontwikkeling van filegolven op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven

De ontwikkeling van filegolven op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven De ontwikkeling van filegolven op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven Diana Vonk Noordegraaf TNO en TU Delft Diana.VonkNoordegraaf@tno.nl Jan Kees Hensems Ministerie van Infrastructuur en Milieu Jan.Kees.Hensems@minienm.nl

Nadere informatie

Evaluatie spitsstrook E34-E313

Evaluatie spitsstrook E34-E313 Evaluatie spitsstrook E34-E313 Dr. Stefaan Hoornaert (Vlaams Verkeerscentrum) 11-13/09/2013 start: 21 14 13 10 86 415 12 11 97 53 sec Probleemstelling Evaluatie spitsstrook E34-E313 slide 1/11 Knelpunt

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Trajectenlijst maximumsnelheden 23 december 2016

Trajectenlijst maximumsnelheden 23 december 2016 A1 in beide richtingen Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) 100 km/h Tussen Knooppunt Muiderberg en Bussum (7) is de maximumsnelheid 120 A1 in beide richtingen Soest (10) - Knooppunt Hoevelaken 130 km/h

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Filetop 50 vracht

1 Inleiding. 2 Filetop 50 vracht 1/11 1 Inleiding De Economische Wegwijzer wordt jaarlijks uitgebracht door TLN in samenwerking met EVO. In de Economische Wegwijzer staat een overzicht van de duurste files van Nederland, vanuit het oogpunt

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Filemonitor 2003 27 januari 2004

Filemonitor 2003 27 januari 2004 Filemonitor 2003 27 januari 2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer ........................................................................................

Nadere informatie

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen

TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen TB A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen Uitgangspuntendocument voor berekeningen met het NRM Oost Definitief Inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld t.o.v. het OTB In opdracht van: Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen

Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen Doorstromingsstudie Weefzone R1 binnenring tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Zuid Microsimulatie belijningsmaatregelen Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

OTB/MER A27/A1 Deelrapport verkeer. Datum Augustus 2010 Status Definitief

OTB/MER A27/A1 Deelrapport verkeer. Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport verkeer Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport verkeer Datum Augustus 2010 Status Definitief OTB/MER /A1 Deelrapport Verkeer Colofon Uitgegeven door Ministerie

Nadere informatie

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28.

Werk aan de. tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen. Plusstroken moeten een einde maken aan. de slechte doorstroming op de A28. + Werk aan de A28 tussen Zwolle Zuid en afslag Ommen Plusstroken moeten een einde maken aan de slechte doorstroming op de A28. Tijdens de werkzaamheden kan er tijdelijk minder verkeer over de A28 en zijn

Nadere informatie

Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34

Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34 Doorstromingsstudie Voorbehouden rijstrook op E17 naar R2/E34 Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen COLOFON Titel Dossiernummer

Nadere informatie

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht

Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht 3 Quickscan Japuradreef - Rio Brancodreef in gemeente Utrecht Onderzoek naar de doorstroming van het verkeer op het kruispunt Japuradreef - Rio Brancodreef in de gemeente Utrecht Datum 6 juli 2010 Status

Nadere informatie

Quickscan Werkendam Tol-West

Quickscan Werkendam Tol-West Quickscan Werkendam Tol-West Een klein kruispunt bij afrit 24 Werkendam. Maart 2008 ........................................................................................ Colofon Uitgegeven door:, Informatie:

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan

Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan Herinrichting van t Goylaan zorgt voor verbeterde doorstroming t Goylaan in gemeente Utrecht is medio 2016 heringericht. De 2 x 2 rijstroken zijn

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2015

Nationaal verkeerskundecongres 2015 Nationaal verkeerskundecongres 2015 Tussenresultaten M&E Spookfile A58 [kop = Arial, 14 pt, regelafstand enkel, gecentreerd] ***[5 witregels]*** Carl Stolz (Auteur is werkzaam bij DTV Consultants) Jan

Nadere informatie

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking

Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking 1 Memo Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking Memo betreft Reconstructie N240, analyse verkeersaantrekkende werking revisie 01 memonr. 2010.24 aan Peter Hopman Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

1 Inleiding: de varianten vergeleken

1 Inleiding: de varianten vergeleken Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden

3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden 3 Rijkswaterstaat Noord-Nederland Gerrit Schenk Zuidersingel 4 8911 AV Leeuwarden Prestaties van ontwerpvarianten Julianaplein Dienst Verkeer en Scheepvaart van den Burghweg 1 2628 CS Delft Postbus 5044

Nadere informatie

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden

Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden Notitie Referentienummer Datum Kenmerk Hwl-2015-016_DEFINITIEF 19 maart 2015 336621 Betreft Verkeersmodelberekeningen De Grassen-Victoria Gemeente Heusden 1 Inleiding De gemeente Heusden heeft plannen

Nadere informatie

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h en 120 km/h A1 in beide richtingen Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) A1 in beide richtingen Soest (10) - Eembrugge (11) A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen Eembrugge

Nadere informatie

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h

Weg Traject Informatie Maximumsnelheid: 100 km/h en 120 km/h en 120 km/h A1 in beide richtingen Knooppunt Watergraafsmeer - Soest (10) A1 in beide richtingen Soest (10) - Eembrugge (11) A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen A1 in beide richtingen Eembrugge

Nadere informatie

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West 2012i01212 Lars Nederlof/ Roland de Groot 12 april 2012, bijgewerkt op 23 juli 2012 Postregistratienummer: Auteurs: Datum: Op 30 maart

Nadere informatie

Aanpassing Inhaalverbod Vrachtwagens IVV op spitsstroken rechts

Aanpassing Inhaalverbod Vrachtwagens IVV op spitsstroken rechts Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving Lange Kleiweg 34 2288 GK Rijswijk Postbus 2232 3500 GE Utrecht T 088 7982222 www.rijkswaterstaat.nl Aanpassing Inhaalverbod Vrachtwagens IVV op spitsstroken

Nadere informatie

Waarom rijdt men verkeerd op de Randweg Eindhoven?

Waarom rijdt men verkeerd op de Randweg Eindhoven? Waarom rijdt men verkeerd op de Randweg Eindhoven? Mariëtte Pol (Auteur is werkzaam bij Goudappel Coffeng/ Tiem) Antoon de Graaf (Auteur 2 is werkzaam bij Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant) Jantine

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties uit model Goudappel Coffeng Operationeel verkeersmanagement Zuid Kennemerland 5 mei 2011 H-B relaties Zuid Kennemerland 2008 2-uurs matrices voor OS (7-9) en AS (16-18)

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw

A4 tussen knooppunt Badhoevedorp (rechts) en Schipholtunnel (links). Bij knooppunt Badhoevedorp zijn de wegen in aanleg gestreept paars/blauw Presentatie gegeven door Henk Heikoop op de FOSIM-gebruikersbijeenkomst van woensdag 14 juni 2017 in het Vergadercentrum van de Jaarbeurs (Beatrixtheater) te Utrecht Voor het wegvak van A4 Badhoevedorp

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Flessenhalzen A4 en A12

Flessenhalzen A4 en A12 Flessenhalzen A4 en A12 Doel De regio s Amsterdam-Den Haag/Rotterdam-Utrecht beter met elkaar te verbinden en de doorstroming op de A4 en de A12 te verhogen via de aanleg van extra rijstroken op die delen

Nadere informatie

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 15 februari 2007 Ons kenmerk RWSCD 2007/3276/42932 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw

Nadere informatie

Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend

Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend Ministerie van Verkeer en Waterstaat Quickscan N244 Advies inzake de doorstroming op de kruispunten N244-Edisonweg en N244-Nieuwe Gouw te Purmerend 22 oktober 2007 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Min isterie van lnfrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Min isterie van lnfrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Min isterie van lnfrastructuur en Milieu Evaluatie dynamax experiment A20 Datum 21 mei 2012 Status definitief Evaluatie dynamax experiment A20 Datum 21 nnei 2012 Status definitief Evaluatie

Nadere informatie

Belijningsmaatregelen weefzone Ekeren Antwerpen-Noord op A12

Belijningsmaatregelen weefzone Ekeren Antwerpen-Noord op A12 Doorstromingsstudie Belijningsmaatregelen weefzone Ekeren Antwerpen-Noord op Departement Mobiliteit en Openbare Werken Verkeerscentrum Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek vrachtverkeer N280 (tussen afslag Kelpen-Oler- Duitse grens)

Resultaten kentekenonderzoek vrachtverkeer N280 (tussen afslag Kelpen-Oler- Duitse grens) Memo Aan: : CC: Provincie Limburg ing. D.M.E. (Deborah) Bekkers Wilco Kooijman Datum: 3 februari 2012 Betreft: Resultaten kentekenonderzoek vracht N280 ( afslag Kelpen-Oler- ) Resultaten kentekenonderzoek

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

Minuut. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Classificatie - Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Minuut Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Classificatie Contactpersoon Pim van Gemeren Datum 17 juni 2008 Ons kenmerk

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd

Kracht van Utrecht. De ladder van Verdaas Trede 5. Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd Kracht van Utrecht De ladder van Verdaas Trede 5 Beter benutten bestaande infra: Opties voor binnen de bak van Amelisweerd MER 2 de fase en Kosten-Baten-Analyse-Aspecten Ir. Jan Fransen Drs. Jan Morren

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Economische Wegwijzer nader verklaard

Economische Wegwijzer nader verklaard Economische Wegwijzer nader verklaard Files veroorzaken niet alleen grote ergernis, maar ook grote financiële schade. Vooral bij het goederenvervoer over de weg. Goederen kunnen niet op tijd worden afgeleverd

Nadere informatie

Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60.

Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60. Tentamen AutoMobility 3 juli 14:00-17:00 Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60. VRAAG 1: A13/A16 (Normering 1a: 2, 1b:2,

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief

Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Onderwerp Verkeerscirculatie & parkeren ontwikkeling Mierlo s Welkom - definitief Aan Bouwbedrijf Van Gerven onze referentie 17054.1 D14 mem01-4 dhe Verzend datum 26 juni 2017 projectnummer 17054.1 Opgesteld

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie