Deze maand in *Je Meent Het*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze maand in *Je Meent Het*"

Transcriptie

1 Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het winkelcentrum pag. 13 Is het u al opgevallen? Donkere Dagen Offensief pag. 16 Het geboefte wordt gewaarschuwd De WMO blijft voor veel mensen ondoorgrondelijk. Dat leidt soms tot onnodige angst en verkeerde veronderstellingen. Daarom: de 10 grootste misverstanden op een rijtje. U vindt ze op de website Foto s van de Sinterklaasintocht: Coördinatie/eindredactie: Barbara den Hartogh (Bijenmeent 5, ) Advertenties: Jeannette Slager (Zuidermeent 13, ) Lay-out: Els Genemans ( ), Henk Wernsen ( ) Drukwerk: Alex de Groot ( ), Cisca Stavenuiter ( ) Coördinatie vouwen/nieten/bezorgen: Adrie Faas (Mierenmeent 23, ) De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten en/of aan te passen om de leesbaarheid en toegankelijkheid te bevorderen. Tenzij uit de inhoud of ondertekening anders blijkt, werden de bijdragen in dit wijkblad geschreven door de onafhankelijke redactie. Website: Kopijsluiting volgend nummer:

2 Bericht van het Bestuur In de afgelopen edities van het groene boekje hebben wij vooral gemeld waar wij als bestuur van de Stichting Hilversumse Meent mee bezig zijn. Dit keer een nieuw voorstelrondje, want we zijn eindelijk weer op volle sterkte met een nieuwe voorzitter én een nieuwe secretaris! Hieronder stellen Fred van Sprang en Jaap Diepeveen zich graag aan u voor. Fred van Sprang (67 jaar) voorzitter Onlangs werd mij gevraagd of ik belangstelling had om voorzitter te worden van de Stichting Hilversumse Meent. Even heb ik geaarzeld, want ik had er net acht jaar bestuurswerk bij Natuurmonumenten op zitten en tenslotte ben ik gepensioneerd. Maar er staat zoveel spannends te gebeuren in onze mooie wijk, dat ik al snel en volmondig ja heb gezegd. Wij wonen inmiddels 27 jaar met zeer veel genoegen in onze Meent, maar zijn eigenlijk nooit erg sociaal actief geweest. Daar moet nu maar eens verandering in komen. Gedurende mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest in de commerciële afdelingen van verschillende grote en wat minder grote ondernemingen in allerlei branches. Daarna heb ik geruime tijd als zelfstandig consultant gewerkt. Ook na mijn pensionering ben ik verder gegaan in consultancy, maar nu als vrijwilliger. Gedurende de tijd als vrijwilliger-medebestuurder bij Natuurmonumenten heb ik een bijdrage geleverd aan de grote koerswijziging die die vereniging recent heeft ingezet. De Hilversumse Meent neemt binnen de gemeente een bijzondere en positieve positie in. Niet dankzij de geografische afstand tot het centrum, maar vooral door de bruisende manier waarop de bewoners zich al sinds de bouw van de wijk hebben gemanifesteerd. Een tikkie eigenwijs, maar altijd met veel plannen en goede initiatieven. Dat moet vooral zo blijven! Ik zie het als belangrijkste taak van de stichting om nieuwe levensvatbare initiatieven te steunen en te faciliteren. Daarnaast moeten we er met elkaar aan blijven werken dat al het goede dat in de afgelopen 40 jaar is opgebouwd kan blijven gedijen. Dat kan alleen met de steun, de inzet en het plezier van velen. Ik ben een groot voorstander van de dialoog, dat wil zeggen dat wij bereid moeten zijn naar elkaar te luisteren en elkander te respecte- 2

3 ren. Daarin schuilt een belangrijk deel van onze (morele) rijkdom. Onze kracht zit in de diversiteit. Er staat nu een enthousiast, verfrist bestuursteam voor de wijk klaar en ik heb er alle vertrouwen in. Kom maar op met al jullie wensen, plannen, ideeën en verwachtingen! Jaap Diepeveen (63 jaar) Al bijna 40 jaar wonen mijn vrouw Eppie en ik met veel plezier in de Hilversumse Meent. Begonnen in een kleine woning aan de Krekelmeent, uitgebouwd toen er kinderen kwamen, zijn we later verkast naar de Bijenmeent. Ik ben 63 jaar en recent gestopt met werken. Ik heb lange tijd bij de gemeente Hilversum gewerkt en de periode van grote bestuurlijke dynamiek en de opkomst van de leefbaarbeweging in de jaren negentig van dichtbij intensief meegemaakt. In 2002 ben ik in dienst getreden van organisatieadviesbureau BMC en in vele gemeenten, veelal als interimgemeentesecretaris, werkzaam geweest. Een uitdagende periode waarin ik werd ingehuurd voor wisselende periodes van gemiddeld een jaar om bestuurlijke of managementproblemen te helpen oplossen, organisatieveranderingen door te voeren of in vastgelopen situaties weer tot werkbare verhoudingen te komen. De keerzijde was wel dat dit werk met de vaak lange reistijden erg veel beslag op mij legde waardoor er naast werk en gezin niet veel tijd overbleef voor het sociale leven en hobby s. Dat ben ik nu volop aan het inhalen. Het spreekwoordelijke zwarte gat ben ik nog niet tegen gekomen en doe alleen maar dingen die ik leuk en inspirerend vind. Zo hebben we nu alle aandacht voor onze drie kleinkinderen, train ik regelmatig op mijn racefiets in de prachtige natuur van het Gooi, is er weer tijd om iets anders dan vakliteratuur te lezen en genieten we van cultuur en oude steden. Als bestuurslidvan de Stichting Hilversumse Meent ben ik ook weer in de gelegenheid een bijdrage aan onze fraaie wijk te leveren. In het begin van onze periode in de Meent ben ik onder andere actief geweest als voorzitter van de toenmalige volleybalvereniging Servio, maar daarna is er niet veel meer van gekomen. Uit het groene blaadje had ik altijd wel begrepen dat er veel te doen is in de Meent, maar in de kennismakingsgesprekken werd me wel duidelijk dat er veel in ontwikkeling is en er allerlei vernieuwende ideeën leven. Bovendien komen er allerlei zaken op de wijk af die nieuwe kansen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van zorg 3

4 en welzijn en de discussie over het vanuit Engeland overgewaaide fenomeen van de buurtrechten, waarover ook in het coalitieakkoord van het nieuwe college van b en w wordt gesproken. Maar bovenal is van belang, bij alles wat wij doen, de kracht en kwaliteit die in deze wijk naar mijn inschatting meer dan voldoende aanwezig is, de ruimte te geven en waar mogelijk te ondersteunen. Daaraan wil ik de komende tijd graag mijn bijdrage leveren. Wijkvergadering 28 november gaat niet door Vanwege de zeer nieuwe bezetting van het bestuur hebben wij besloten de wijkvergadering van 28 november geen doorgang te laten vinden. In de eerste helft van 2015 wordt weer een wijkvergadering georganiseerd, waarbij wij alle geïnteresseerden veel meer kunnen gaan vertellen over onze plannen. Hartelijke groet, Bestuur Stichting Hilversumse Meent Het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent is nu dus weer kompleet. Nog even de namen en de taakverdeling: Fred van Sprang (Voorzitter), Kees van der Veldt (Penningmeester), Jaap Diepeveen (Secretaris), Bert van den Broek (Beheer), Cees Kuijlaars (Zorg) en Astrid van der Poel (Communicatie & PR) NB: In ons bericht in het septembernummer hebben wij melding gemaakt van de donatie die wij krijgen voor de verbouwing van de keuken in het wijkcentrum. Per abuis hebben wij het Oranjefonds vermeld als donateur, terwijl dit natuurlijk het Coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland is. Bij deze willen wij nogmaals benadrukken dat wij heel blij zijn met deze donatie van de Rabobank. 4

5 Kerstpakket schenken aan de Voedselbank?? Kerst is bij uitstek de moeilijkste periode voor mensen met een uiterst smalle beurs. De voedselbank is nu al bezig om ervoor te zorgen dat alle cliënten tegen die tijd een extra gevulde tas mee naar huis kunnen nemen. In de afgelopen jaren heeft de kerstpakkettenactie daarbij enorm geholpen, vandaar de vraag of u iemand bent of kent die straks een kerstpakket ontvangt en dit aan ons wilt doorgeven? Ook aangebroken dozen zijn welkom en een zelf samengesteld pakket natuurlijk evenzo. Uw voedselgeschenk is altijd welkom op het adres: Bijenmeent 5. Eerst nadere informatie? Bel Barbara den Hartogh. Vooruitziende blik Alle meentbewoners zijn van harte welkom tijdens de Nieuwjaarsborrel op zondag 4 januari a.s. in de Kruisdam. Tussen uur en uur kunt u het glas heffen op 2015 en elkaar in een informele sfeer ontmoeten. 5

6 Meer dan 1000 bezoekers voor kunst in de Meent Op zaterdag 15 november was het met 520 getelde bezoekers al druk in de Kruisdam, maar op zondag de 16 e kwamen daar nog eens ruim 500 bij. Het maakte het druilerige weekend tot een geweldig en kleurrijk succes, met dank aan de organisatoren. Het bleef trouwens niet bij Meentbewoners alléén, ook uit de omliggende gemeenten kwamen mensen kijken naar de creatieve prestaties van onze wijkgenoten. Zondagmiddag om uur was het nog tjokvol. Toen werden de namen bekend gemaakt van de 19 bezoekers die een prijs hadden gewonnen: een klein, eigen werk van één van de kunstenaars. De foto toont een blije winnares. Tijdens beide dagen werden circa 25 kuntstwerken verkocht. Al met al een zeer geslaagd weekeinde. Kinderclub in wijkcentrum De Kruisdam Elke maandagmiddag (m.u.v. vakanties) is er een kinderclub voor basisschoolkinderen waarin kinderen aan verschillende activiteiten deel kunnen nemen. Zo zijn er elke week creatieve en sportieve activiteiten te doen zoals knutselen of spelletjes. Alle basisschoolkinderen zijn welkom van 14:45 uur t/m 17:00 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Vanaf donderdag 20 november hebben we een zaal in de sporthal gehuurd waar kinderen van 7 t/m 12 jaar deel kunnen nemen aan verschillende sport en spel onderdelen. We verzamelen in het wijkcentrum en van daaruit gaan we naar de sportzaal. Dit doen we van 16:00 uur tot 17:00 uur. Wij vragen hiervoor 1 om de kosten van het huren van de sporthal te dekken. Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen zich hiervoor opgeven bij de begeleider van de kinderclub, Jaco van der Velden; Tot snel bij de kinderclub in de Kruisdam! Team kinderwerk 6

7 INFOPUNT en MEENTBEWONERS Voor MEENTBEWONERS Iedere dinsdagmorgen van uur in het wijkcentrum, direct links naast de ingang. Kom langs of bel: Bij inspreken op het antwoordapparaat wordt u z.s.m. teruggebeld. Aanvraag taxipas, parkeerkaart, traplift, rolstoel, scootmobiel. Hulp bij het invullen van formulieren voor de WMO, voor verlenging van het rijbewijs, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, aanvragen van huishoudelijke hulp. Uitleg bij moeilijke brieven van instanties. Meentbewoners voor Meentbewoners is een onderlinge dienstverlening binnen de wijk. Voor kleine klusjes, boodschappen doen etc. Computeren in De Kruisdam. Bij voldoende belangstelling willen wij in de loop van januari 2015 eventueel starten met cursus ipad en tablet. In die maand bekijken we ook of er voldoende belangstelling bestaat voor een computercursus. Heeft u interesse? Informatie en aanmelding bij: A.Vonk, Hommelmeent 20. Telefoon: Kerkdienst in de Meent Zondag 14 december is het alweer de laatste kerkdienst van dit jaar in de Kruisdam. De voorganger is Ds. Albert Meek. Een dubbelkwartet, van de Cantorij uit Naarden, zal zijn medewerking verlenen. Iedereen is van harte uitgenodigd, om te komen luisteren en met elkaar te zingen. Wilt U er meer over weten bel mij gerust. Renate Nouwen-Helleman

8 Stevige inzet door politie, gemeente en VERSA n.a.v. ernstige overlast bij vorige jaarwisseling De gemeente Hilversum heeft naar aanleiding van de evaluatie van de vorige jaarwisseling samen met de politie en met VERSA afgesproken dit keer stevig in te zetten in de Hilversumse Meent. De wijk is geoormerkt als hotspot en krijgt daardoor extra aandacht. Politie, gemeente en VERSA kiezen voor een integrale aanpak, waarbij samenwerking en goede onderlinge communicatie voorop staan. Doel is om de veiligheid en de veiligheidsgevoelens terug te brengen en schade en incidenten te voorkomen. Politie, gemeente (Openbare Orde en Veiligheid en Bureau Wijkzaken), VERSA, jongeren, ouders en enkele bewoners gaan begin december met elkaar om de tafel zitten om de komende jaarwisseling te bespreken. Ieders medewerking is van belang. Het doel van alle partijen is om het veilig en gezellig te houden in de Meent. In de periode van 27 december tot en met 31 december zal er sprake zijn van relatief veel politie-inzet. De gemeente levert extra toezichthouders en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) zullen een waakzaam oogje in het zeil houden. Ook worden er door een beveiligingsbedrijf rondes gereden om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie. Deze toezichthouders hebben uiteraard intensief contact met de politie. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met uw wijkagent(en) / jeugdagent, jongerenwerker VERSA of met de projectleider jaarwisseling, Anneke La Rose. Gemeente Hilversum, Anneke La Rose, Politie, / / VERSA, (niet voor overlastbestrijding) 8

9 Nieuwe drogist, nieuwe eigenaren: Liesbeth (foto) en Stephan Brokers Woensdagmiddag 3 december opent de nieuwe drogisterij officieel haar deuren. Natuurlijk gaat dit gepaard met feestelijk vertoon, passend bij de Sinterklaastijd. Dus, kinderen.. De winkel krijgt een andere uitstraling en wordt sinds een paar weken al met frisse energie gerund door het echtpaar Liesbeth en Stephan Brokers. De kleine keten UED is in deze contreien nog niet erg bekend. Het is een inkooporganisatie waarbinnen de aangesloten ondernemers zelfstandig hun assortiment kunnen bepalen. In de vestiging in de Meent zullen hoofdzakelijk natuurlijke verzorgingsproducten zonder parabenen te vinden zijn, dus zonder de conserveermiddelen die vaak onderdeel zijn van gangbare merken cosmetica. Visagiedagen Eén van de voornemens van Liesbeth is, om af en toe visagiedagen te houden. Daarbij kunnen dames zich laten opmaken en aan de hand van hun huidtype advies krijgen. Misschien kan dat zelfs al op 3 december! Of er dan ook tijd is voor het laten manicuren van de nagels is de vraag. In ieder geval behoort ook dat in de nabije toekomst tot de mogelijkheden. Als je goed bent voor je lichaam werkt dat ook positief door op de geest is een uitspraak van de zonnige onderneemster. Het echtpaar gaat verder een tafel met betaalbare cadeauartikelen inrichten, zodat Meentbewoners daarvoor niet meer naar Bussum of Hilversum hoeven. Geneesmiddelen In de vakopleiding tot drogist vormt de kennis van (homeopathische) geneesmiddelen een belangrijk onderdeel en de klant kan dan ook rekenen op een deskundig advies over de middelen die in de winkel aanwezig zijn. Pakketservice DHL Ook prettig is de samenwerking met de koeriersdienst DHL. Bestelde pakketten kunnen hier voortaan worden afgehaald. Ferdinand Emmink blijft als vertrouwd gezicht de komende maanden nog aanwezig. 9

10 Nieuws uit de Meentwerf (Mierenmeent 122) In de maand oktober hebben we uitgebreid geïnventariseerd wat de creatieve behoeftes waren van jullie, de Meentbewoners. De respons was overweldigend. Er meldden zich aan: 2 meubelmakers, 7 kunstschilders, een keramist, een poppenspeler, een ontwerper, een muzikantencollectief, een theaterschool, een bierbrouwer, een kok, 4 yogaleraren, 8 mensen die workshops willen geven, 4 zzp-ers die een ruimte zoeken om klanten te ontvangen, een flexwerker, iemand die moestuintjes wil aanleggen op het terrein en nog 15 vrijwilligers die mee willen helpen op allerlei gebied. En dan heb ik de aanmeldingen van buiten de Meent nog buiten beschouwing gelaten. Geweldig! Dat belooft wat! Ook kregen we spontaan van buurtbewoners een professionele afwasmachine, een flip-over en een beamerscherm aangeboden. Het was een feest jullie enthousiaste verhalen en inspiratie te mogen ontvangen! Het geeft ons het vertrouwen dat ons initiatief gedragen gaat worden! Zonder meteen te kijken wie waar in het gebouw terecht kan wordt het beeld hoe het gebouw eruit moet komen te zien na verbouwing steeds concreter. De komende tijd zullen we gaan passen en meten en puzzelen, om te kijken hoe de Meentwerf zo effectief mogelijk ingedeeld kan worden. Ook zullen we gaan kijken naar de kosten. Ondertussen heeft de gemeente de laatste werkzaamheden verricht om het gebouw netjes aan ons over te dragen. De dakgoot gerepareerd, nieuwe ruiten erin, nieuwe kranen. Super! En met hulp van een aantal aspirant deelnemers en vrijwilligers is het terrein onderhanden genomen en de boel van binnen gesopt en geboend. Zo komt langzaam de ziel weer terug in het gebouw! Nu alles op orde is is het tijd voor een feestje. Op 13 december houdt de Meentwerf Open Huis. Van uur s middags tot uur s avonds zijn jullie welkom om de sfeer te komen proeven en te genieten van eten, drinken, muziek en verrassingen. Hou de aankondiging in de gaten. Voor reacties kun je contact opnemen met Hartelijke groet, Lot Vermeer en Annette Wolthers. 10

11 Donkere dagen: samen inbraken voorkomen De donkerdagenperiode is begonnen. Dit is de periode van oktober tot april, waarin de trend is dat er meer woninginbraken worden gepleegd. Inbrekers hebben, doordat de dagen korter worden, meer mogelijkheden om ongezien hun gang te gaan. Bekende tips Uiteraard zijn er veel dingen die u zelf kunt doen om de kans op inbraak te verkleinen. Denk aan een bewoonde indruk van uw huis, met bijvoorbeeld tijdschakelaars en post die uit het zicht is. Goede buitenverlichting en goed hang- en sluitwerk en dit ook consequent gebruiken, is ook een bekende tip. Bel 112 Het opletten in uw buurt, en 112 bellen bij verdachte situaties, is niet iedereen bekend. Belt u snel 112 als u iemand in de straat ziet die u niet kent en zoekend rondloopt, of op de uitkijk lijkt te staan, dan kunnen we inbrekers op heterdaad aanhouden. Of beter nog: inbraken voorkómen. In deze periode bedanken we oplettende buurtbewoners die de gouden tip in een inbraaksituatie hebben gegeven met een inkijkje in het politiewerk. Zij mogen een dienst meedraaien met de politie. Gerichte controles Wat doet de politie nog meer? Op basis van analyses waar en wanneer er vaker ingebroken wordt, plannen wij onze controles. Kentekens van bekende inbrekers worden via scanapparatuur (ANPR, automatische kentekenherkenning) vergeleken met voorbijrijdend verkeer. Herkennen we een kenteken, dan mogen we dat voertuig en de inzittenden controleren. We krijgen zo meer zicht op het doen en laten van inbrekers, kunnen hen aanhouden als zij buit en/ of inbrekerswerktuigen bij zich hebben, en inbraken voorkomen. Dit is ook één van de manieren waarop we inbrekers op de huid zitten. De wijkagent bezoekt ook regelmatig bekende inbrekers, waardoor deze weten dat ze in de gaten worden gehouden. Zorgpartners houden deze mensen ook in de gaten en proberen hen 11

12 vanuit hun mogelijkheden weer op het rechte pad te helpen. Heterdaadoefeningen Bent u Burgernetdeelnemer? Dan kunt u in deze periode ook benaderd worden voor een heterdaadoefening. Wij oefenen het op heterdaad aanhouden van inbrekers met een aantal oefeningen waarbij een nepinbreker gezocht wordt in de wijk. Zowel de deelnemende agenten, als de buurt, zoeken deze inbreker zo realistisch mogelijk. Zo leren we hoe we goed en snel kunnen samenwerken in deze situatie. Ook niet-deelnemers kunnen meedoen aan deze oefeningen. Zij bellen 112 als ze iets verdachts zien. Deze oefeningen worden aangekondigd via o.a. het huis-aanhuisblad en de gemeentesite. Wilt u meer weten over inbraken? Op -> onderwerpen -> woninginbraak vindt u meer informatie. Een dagje uit met de bus Na een drukke december maand, is het fijn om in januari samen een dagje met de bus er op uit te gaan. Dat kan op vrijdag 23 januari: de 14 e tocht alweer! We vertrekken om uur, dus om bij de bus. We gaan dan met elkaar erwtensoep eten in Hoenderlo. Daarna maken we met onze comfortabele bus nog een mooie tocht door het winterse landschap. Tegen uur zijn we weer thuis in de Meent. De sfeer tijdens deze reizen is altijd gezellig en ontspannen. Meentbewoners ontmoeten elkaar ook eens op een andere manier. De kosten zijn p.p, te betalen in de bus. S.v.p. met gepast geld. En zoals altijd opgeven bij: Renate Nouwen-Helleman. Tel

13 HANDENARBEID HANDENARBEID GROENDECORATIE KERST Woensdag 17 december van 9.30 tot uur. WEET U NOG? In het vorige wijkblad hebben wij al aangegeven dat wij het fijn vinden om samen een kerstochtend te vieren, waarbij we ook nog een mooi kerststuk maken voor de feestdagen. Doet u mee aan een gezellige kerstochtend met koffie en gebak, waarbij we met elkaar in contact komen, aan het werk zijn en gezellig napraten met een glaasje glühwein. We maken een plateau op in de vorm van een ster met lichtjes, groen en versieringen of met versieringen die je zelf meeneemt. Voor 15,00 hebben we met elkaar een leuke ochtend. Doe je ook mee? Je kunt je nu al opgeven. Inschrijfstrook voor de handenarbeid Naam:... Adres + postcode:.. Woonplaats:.... Telefoon:.. Schrijft in voor de workshop kerstdecoratie en betaalt bij aanvang van de ochtend contant 15,00. Inleveren: Bijenmeent 16, 1218 GB Hilversum De handenarbeid 13

14 14

15 We gaan weer wild bij het Senioren-Eetcafe! Kerstdiner met muziek bij het Senioren- Eetcafe! Op vrijdag 19 december. Het Senioren-Eetcafé brengt u ook dit jaar weer in de kerstsfeer met een feestelijk en stemmig kerstdiner op vrijdag 19 december a.s. Een stijlvol viergangendiner in wijkcentrum Kruisdam wordt vergezeld door muziek van ons onvolprezen huiscombo 4Djezz. En dát voor een prijs van 9,50. We beginnen weer om uur. U bent vanaf uur welkom voor een praatje en drankje vooraf. 60-Plussers uit de Meent zijn al of niet met introducé- welkom. Alleenstaand of als echtpaar. Maak in kerstsfeer kennis met andere Meentbewoners of eet gezellig met uw bekenden uit de wijk. Meldt u zich tevoren aan met het formuliertje, dat u kunt vinden in de wijk -informatiezuil (op het van Rijswijkpleintje in het winkelcentrum) of bij de brievenbus in het wijkcentrum (op de bar). In die zuil en in die brievenbus kunt u uw aanmelding ook deponeren. Inschrijven kan tot en met maandag de 15e. Doe het snel, want het eetcafé geniet een groeiende belangstelling en vol is vol. Ook belangstellenden van buiten de Meent zijn welkom, maar in geval van over-inschrijving gaan bewoners uit de Meent altijd voor (mits uiteraard tijdig aangemeld). Schrijf ook de volgende eetcafédatum alvast in uw agenda! Vrijdag 9 januari houden we onze nieuwjaarsbrunch. Voor informatie kunt u terecht bij de Engeline Wieberdink ( ), Cor Keijer ( ) of Joost Nachbahr ( ). Graag tot de 19 e! Reactie Seniorencafé oktober Vorige maand bezocht ik voor het eerst het senioren eetcafé. Wat onwennig stapte ik over de drempel en daarmee bleken ook alle hordes in één keer te zijn genomen: wat een warm welkom! Vanaf de eerste minuut voelde ik me echt gast. Grote waardering heb ik ook voor de aankleding van de grote zaal. Hoe krijgen ze het voor elkaar om van die toch vrij strakke en steriele omgeving een gezellig restaurant te maken? Het eten was lekker en goed verzorgd. Het personeel (allemaal vrijwilligers uit de Meent) was vriendelijk en attent. De tijd vloog om. Zo leuk om eens wat uitgebreider te spreken met wijkbewoners die je misschien wel van gezicht kent, maar waar nu eens de tijd was voor een rustig en uitgebreid gesprek. Ik heb deze middag als bijzonder gezellig ervaren. Een oprecht compliment aan degenen die dit nu al jarenlang verzorgen. Ga vooral zo door! Een bezoekster. 15

16 Groot onderhoud voor woningeigenaren op 1 december in de Kruisdam Aanvang 20 uur Na de bijeenkomst op 10 september 2014 in het wijkcentrum, zijn via onze Energiepartner Hoom circa 60 acties ingepland voor het plaatsen van zonnepanelen, vervangen CV ketels en het isoleren van spouw- en vloerruimtes. Tijdens die bijeenkomst is door ca. 25 mensen aangegeven over de aanpak van groot onderhoud nader geïnformeerd te willen worden. Vooral is belangstelling voor de volgende acties: schoorsteen opnieuw voegen i.v.m. lekkages, muren opnieuw voegen, dakpannen vervangen. Dit naast energiemaatregelen als: dak isoleren, (aluminium) kozijnen vervangen inclusief plaatsen van HR++ glas, kierdichting, ventilatie en plaatsen van zonneboilers. Intussen deed in de Meent ook een initiatiefrijk bedrijf uit Numansdorp de ronde, om u de AfvoerCheck te verkopen. Bewoners vragen zich af: is zo n service zinvol? Wie weet, wilt u als lezer nog andere onderhoudskwesties onder de aandacht brengen? Dat kan via het mailadres Voor maandag 1 december a.s uur wordt u uitgenodigd in het wijkcentrum, om over de planning en vervolgaanpak van deze groot onderhoudsactiviteiten nader van gedachten te wisselen. Vertegenwoordigers van Hoom zijn hier uiteraard bij aanwezig. Indien u zich op 10 september niet heeft aangemeld voor één van deze grootonderhoud werken krijgt u nu alsnog een kans om mee te praten en eventueel in te schrijven. Wij zien elkaar dan op 1 december. Indien u niet kunt komen en toch belangstelling heeft voor deze vervolgactiviteiten kunt u een mailbericht sturen naar: Meentkracht onderneemt deze acties om de kwaliteit in onze wijk hoog te houden en om onze zelfvoorzienendheid hier te bevorderen. Maar ook om de maatregelen voor u gemakkelijk en voordelig te maken. Hartelijke groet mede namens Hoom en Meentkracht. Chiel van Eendenburg 16

17 Nieuwe dienstregeling Connexxion per 14 december 2014 Beste mede-meentbewoners, Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Wil Harmsen en ben lid van het Rocov. Dat is het Regionaal Overleg Consumentenbelangen in het Openbaar Vervoer. Ik vertegenwoordig daar de Senioren Vereniging (Senver) Hilversum. Rocov Noord-Holland is opgedeeld in drie gebiedskamers. Ik maak deel uit van de gebiedskamer Gooi & Vecht. Waarschijnlijk hebt u inmiddels al gehoord of gelezen dat de nieuwe dienstregeling op 14 december a.s. van kracht wordt. Voor de Hilversumse Meent hebben wij te maken met bus 105. Over de nieuwe dienstregeling heb ik goed nieuws. De route naar Bussum wordt namelijk gewijzigd. Het eerste stuk rijdt de bus dezelfde route, maar het laatste stukje gaat binnenkort via de spoorwegovergang Vlietlaan. Er komt een halte op de Vlietlaan, niet ver van de Hema. Op de terugweg komt daar aan de overzijde een halte. Op deze manier wordt het winkelhart van Bussum voor bewoners van de Meent (en natuurlijk ook voor s-gravelanders en Kortenhoevers) beter bereikbaar en ik denk dat velen daar heel blij mee zullen zijn. Ook voor de bewoners van de zuidkant van Bussum gaat er wat veranderen, waardoor ook zij een betere verbinding met het winkelhart van Bussum krijgen. De voorstellen zijn door Rocov gedaan en wij zijn er heel blij mee dat Connexxion en de Provincie deze hebben overgenomen en uitgewerkt. Wil Harmsen tel

18 Webspinsels Het jongerencentrum t Web heeft de laatste weken niet stilgezeten! Zo zijn Havva, Billy en Melvin langs geweest bij de Sterrenwachter, waar wij in gesprek zijn gegaan met de leerlingen van groep 7 en 8. Wij hebben hier de activiteiten besproken die wij wekelijks gaan doen op de woensdag en vrijdagmiddag. Op de woensdagmiddag worden er activiteiten gehouden zowel voor jongens als voor meisjes, op de vrijdag worden er specifiek meisjesactiviteiten gegeven. Natuurlijk mogen er op de vrijdag wel gewoon jongens komen! Hieronder kun je het activiteitenschema zien tot nu toe: Woensdag Vrijdag Woensdag 3 december 15:00 18:00 Vrijdag 5 december 15:00 18:00 Diverse activiteiten Pepernoten bakken Woensdag 10 december 15:00 18:00 Vrijdag 12 december 15:00 18:00 Diverse activiteiten Kerstkaarten maken Woensdag 17 december 15:00 18:00 Vrijdag 19 december 15:00 18:00 Diverse activiteiten Sieraden maken In de middag is het voor de leeftijdscategorie 10 t/m 14 jaar. Ben je te oud? Geen probleem, dan kan je gewoon gezellig in de avond langskomen van 19:00 tot 22:00 uur! Voor in de avond geldt de leeftijdscategorie 15 t/m 21 jaar. Bent u als ouder nieuwsgierig geworden of heeft u zelf leuke ideeën voor activiteiten? Dan kunt u altijd even binnenlopen bij t Web. Let op: de gehele kerstvakantie (22 december t/m 5 januari) zijn wij gesloten. 18

19 Wetenschappelijk onderzoek naar fysiotherapie bij artrose FysioHolland Hilversum in de Meent doet mee aan een landelijk onderzoek naar fysiotherapie bij artrose. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg en het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) in Utrecht. Mensen die bekend zijn met knie en heupartrose kunnen zich bij deze praktijken aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Artrose kenmerkt zich door een achteruitgang van de kwaliteit van het kraakbeen, wat voor de patiënt gepaard gaat met pijn en stijfheid. In de praktijk kan het gebeuren dat patiënten door deze klachten fysieke activiteit gaan vermijden. Regelmatig bewegen houdt de gewrichten soepel en de spieren sterk. De fysiotherapeut kan u helpen om stap-voor-stap meer te gaan bewegen, rekening houdend met de artrose. In het onderzoek worden twee vormen van fysiotherapie vergeleken: reguliere fysiotherapie en fysiotherapie in combinatie met een website waarop persoonlijke beweegopdrachten en informatie staat. Onderzoeker en fysiotherapeute Corelien Kloek: Uit eerder onderzoek weten we dat fysiotherapie bij artrose gunstige effecten heeft op de klachten in het dagelijks leven. Nu willen we kijken wat de effecten zijn van de combinatie fysiotherapie met een online programma ten aanzien van kosten en effectiviteit. Patiënten die meedoen aan het onderzoek krijgen vragenlijsten over hun artrose-klachten, de kosten die gemaakt worden rondom hun artrose en de hoeveelheid lichaamsbeweging. Mensen met knie en heupartrose (leeftijd 40-80) die graag op een actieve manier met hun artrose willen omgaan, kunnen zich aanmelden bij FysioHolland Hilversum de Meent , meer informatie bij fysiotherapeuten Peter Kalisvaart en Eva Platzgummer 19

20 Agnes van t Hof met pensioen. Per 1 november is Agnes van t Hof officieel met pensioen. Het bestuur was er niet zeker van of een geschikte kandidaat zou worden gevonden met ingang van het nieuwe schooljaar en hield haar graag nog even achter de hand. De sollicitatieprocedure verliep echter vlot, er diende zich een geschikte kandidaat aan in de persoon van Maurice van Kouwen. Agnes heeft Maurice de eerste twee weken van het schooljaar ingewerkt en mocht daarna alvast per 1 september van haar vrije tijd genieten. Agnes: Mijn werk op De Gooise Daltonschool zit erop. Tijd voor nieuwe dingen en het grootouderschap. Ik kijk terug op fijne jaren op een fantastische school waar ik vanaf 1992 directeur mocht zijn. De gezellige school bloeit als nooit tevoren met een sterk schoolteam, fijne meedenkende ouders en enthousiaste leerlingen. Ik heb volop genoten van mijn werk en ging iedere dag met veel plezier naar mijn school, die ik in vol vertrouwen heb kunnen overdragen. Geheel volgens mijn wens heb ik mijn afscheid gevierd in kleine kring van huidige ouders, leerlingen en leerkrachten. Het was een gezellig en intiem afscheid waarbij ik alle tijd had om iedereen te spreken. In de schooltuin mocht ik tot mijn grote verrassing het prachtige bord met de naam t Hofje onthullen. Ik ben blij dat de schooltuin zo n succes is en mijn droom van een tuin voor de leerlingen is uitgekomen dank zij het echtpaar Jansen. Onze kleinzoon Micha zullen wij daar zeker op onze oppas-dag nog eens mee naar toe nemen. Het werken op De Gooise Daltonschool was een feest en ik bedank daarom alle ouders en kinderen die het al die het al die jaren mogelijk maakten dat ik elke dag met plezier naar school ben gegaan. Inmiddels kom ik nog bijna tijd tekort om alle dingen te doen waar ik door mijn werk niet aan toe ben gekomen. Gelukkig maar, want stilzitten is voor mij geen optie. Ik geniet van de vrijheid om mijn tijd zelf in te delen. Tot slot wens ik iedereen alle goeds toe en wie weet komen we elkaar nog eens tegen! Hartelijke groet, Agnes van t Hof 20

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d B u u r t k r a n t B o s c h ve l d De krant van en voor de bewoners van Boschveld Jaargang 7 nummer 5 Juli 2011 Buurtfeest Na 2 maanden van voorbereiding, vond op 19 juni het jaarlijkse buurtfeest plaats.

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde Van de voorzitter De vakantie is voor velen nog niet helemaal voorbij en u ontvangt alweer de Nieuwsbrief van augustus/september. Vanaf januari is de gemeente Best verantwoordelijk voor de huishoudelijke

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie