Revalidatie Reumatologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revalidatie Reumatologie"

Transcriptie

1 Jaargang Nr. 1 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Knowledge brokers slaan brug naar werkvloer Reade, specialist in neurorevalidatie Nieuw: CARE-project Reade Academy introduceert cursus Artritis

2 Gaan en staan waar je wilt - ADVERTENTIE - Voorwoord Reade is doelgerichter dan ooit. Met als leidraad uiteraard ons strategisch beleid. Onze doelen staan ons helder voor ogen. En die zijn zeer ambitieus. We hebben uitgesproken dat we op een aantal terreinen dé autoriteit in Nederland willen zijn. In de reumatologiemarkt op het gebied van RA, de ziekte van Bechterew en artritis psoriatica. In de revalidatiemarkt op het gebied van pijnrevalidatie en complexe hartrevalidatie, reumarevalidatie, oncologische revalidatie, revalidatie bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (neurorevalidatie) en bij dwarslaesie. Dat kunnen en willen we niet alleen bereiken: daar hebben we onze partners en cliënten hard bij nodig. Co-creatie, samen ondernemen. Onze speerpunten van beleid staan op papier. Maar veel belangrijker: ze worden steeds duidelijker in onze mindset. Dat blijkt uit allerlei initiatieven die worden genomen en programma s die zijn gestart. Neem ons Dwarslaesiecongres 2012 Beleving creëren we samen dat op 24 maart werd gehouden. Of leest u de artikelen in dit magazine maar eens over onze knowledge brokers, het CARE-project of onze interne scholing rond de CBO-richtlijn Beroerte. Specialist in neurorevalidatie? We zijn hard op weg! En ons recent behaalde kwaliteitscertificaat HKZ is daarbij een mooie bevestiging dat we op de goede weg zitten. Veel leesplezier! Inhoud 4 Knowledge brokers 6 CARE-project 9 Copen met Coping 10 Revalidatie sterkt nierpatiënten 13 Voetdrukmetingen tijdens het lopen 15 Sportloket Reade 16 Kick-off Dagelijkse activiteiten 17 Voorlichtingscursus artritis 18 Interview met Heidi Petter 21 Zwemeducatie Reade 22 Samenwerken met passie Uw specialist in: Therapeutisch elastische kousen Orthopedisch schoeisel Comfortschoenen Schoenaanpassingen (Sport)braces Spalken Korsetten Helmen Overige orthesen Arm- en beenprothesen Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur Amsterdam, Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam, tel.: (020) Kijk voor de overige vestigingen en adressen op: 2 3

3 Oefengids CVA geïmplementeerd Knowledge brokers voeren richtlijn in In de vorige uitgave van dit magazine heeft u kunnen lezen over het werk van Rachel Seegers. Zij werkt samen met Nienke Zijp als knowledge broker bij Reade. Deze nieuwe functie is landelijk geïntroduceerd vanuit het zorgvernieuwingsproject Richtlijn CVA in de praktijk dat vorig jaar in april is ingevoerd. Aan dit project dat een jaar duurt nemen tien revalidatiecentra en twaalf ziekenhuizen deel. 24/7 revalideren Rachel: Daarom hebben we bij Reade op de eerste plaats de Oefengids CVA geïmplementeerd. Deze gids richt zich nu nog hoofdzakelijk op oefeningen voor het bovenlijf. Hiermee kunnen cliënten, die dit graag willen en aankunnen, op elk moment zelf of samen met familie, vrienden of verpleging aan de slag. In de gids staan specifieke oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden. Nienke vult aan: Zo krijgt de cliënt de kans om naast de geplande therapieën zelf extra te oefenen. Dat bevordert het herstel en geeft hem of haar de mogelijkheid om te zorgen dat er ook in weekenden vooruitgang wordt geboekt. Overigens is er ook een project opgezet dat zich meer richt op oefeningen voor het onderlijf. Dit zogenaamde CARE-project (zie pag. 6) loopt parallel aan het inbedden van de Oefengids CVA. Verbinding leggen tussen theorie en praktijk Cursus Neurorevalidatie brengt cluster NAH op peil Met het verrijken van kennis werkt Reade aan de verbetering van revalidatie en verzorging. In januari 2009 werd de richtlijn Beroerte vernieuwd. Deze biedt praktische en evidence based aanbevelingen voor de behandeling en verzorging van de cliënt na een beroerte. Samen met het Nijmeegse Kenniscentrum Neurorevalidatie werden onze verpleegkundigen en verzorgenden van het cluster Niet- Aangeboren Hersenletsel (NAH) hierop getraind. Bij alle instellingen zijn twee of drie knowledge brokers aangesteld. Deze zogenaamde kennismakelaars leggen als Bruggen bouwen Nienke Zijp vervolgt: Het is uniek dat er hierin een samenwer- Op ieder moment Naast de implementatie van de oefengids zijn Rachel en Nienke bezig met de introductie van revaliderend werken. Dit wil zeggen In de cursus, met aandacht voor de laatste ontwikkelingen en aanbevelingen, werd gekeken naar het normaal functioneren van houding en beweging in relatie tot de bruggenbouwers de verbinding tussen theorie en praktijk als het king is tussen behandeling en verpleging. Rachel is vanuit haar dat niet alleen de verpleegkundige, maar alle medewerkers op alle problematiek bij deze specifieke groep cliënten. Wat zie gaat om het invoeren van de CBO-richtlijn Beroerte uit verpleegkundige achtergrond bij dit project betrokken en ik werkdagen met de cliënt die aan de zorg is toevertrouwd, zoeken je na een hersenbeschadiging en welke verpleegkundige Rachel Seegers: In dit project werken we samen met andere vanuit mijn rol als behandelend ergotherapeut. Als knowlegde naar manieren om buiten de therapietijd intensief vaardigheden inventies kan je hieraan koppelen met inachtneming van knowledge brokers. Zo zijn er gezamenlijke scholingsdagen brokers houden we ons bezig met het inbedden van de CBO- te oefenen. Daarbij richten we ons op alledaagse vaardigheden, de nieuwe aanbevelingen? waar we kennis opdoen over de nieuwe revalidatie-inzichten. Daarnaast leren we meer over projectmanagement en geven we elkaar feedback op de projectplannen, tips en adviezen. We richtlijn op de werkvloer. Hierin staat dat meer en intensiever oefenen bijdraagt aan een snellere revalidatie. Een van de belangrijkste doelen van de richtlijn is het voorkomen van zoals zelfstandig aankleden of boodschappen doen. We houden het klein en zijn ons in alle disciplines bewust van de keuze om de cliënt te helpen of het hem zelf te laten doen. In principe doen Praktisch oefenen De revalidatie richt zich volgens de richtlijn nu meer werken als Reade hierin intensief samen met de deelnemende inactiviteit. Bij Reade zorgen we al voor een intensieve we dit op ieder moment dat er tijd is, zegt Rachel. Natuurlijk op het adopteren, aanpassen en compenseren van de netwerkziekenhuizen Slotervaart en AMC. De kennis die we oefentherapie van minstens 20 tot 30 minuten per dag, maar willen we graag weten of dit project inderdaad zal leiden tot meer handicap. Daarbij wordt er gekeken naar het functioneel opdoen, verspreiden we in onze eigen organisatie. Via werkover- in weekenden of avonden kunnen we daarin met de cliënt nog oefenen. Daarom zullen we aan het eind van het project een ef- trainen van de revalidant. Het oefenen van dagelijkse leg en mailings brengen we het hele multidisciplinaire team op meer winst boeken. fectmeting uitvoeren. Die resultaten zullen we te zijner tijd met handelingen in verschillende situaties door verschillende de hoogte. alle collega s delen, zegt Nienke tot besluit. medewerkers staat hierbij voorop. 4 5 Wetenschappelijk onderzoek toegepast

4 CARE-project Oefenen met een naaste na een beroerte Toekomstgericht De komende tijd gaat Reade dit programma verder onderzoeken, waarbij zowel de effectiviteit, praktische uitvoerbaarheid en tevredenheid zullen worden gemeten. In dat onderzoek zal er extra aandacht zijn voor de functionele uitkomst van de cliënt en voor de ervaren belasting van een naaste. Met de conclusies uit het onderzoek zal het programma zo nodig worden verbeterd. Het is de wens van Reade om in de toekomst over te gaan op een landelijke verspreiding van het oefenprogramma. Reade introduceert een nieuw oefenprogramma voor het verbeteren van het functioneren van cliënten na een beroerte. Het bestaat uit oefeningen die ze samen met een naaste kunnen uitvoeren. Volgens diverse onderzoeken kan meer therapie leiden tot betere functionele uitkomsten en zou het betrekken van een naaste een positief effect kunnen hebben op het functioneel herstel van de cliënt. Dit programma is nieuw in Nederland en werd in samenwerking met VUmc binnen het CARE-project ontwikkeld. In totaal zijn er 31 oefeningen op papier uitgewerkt met een korte uitleg en foto s. Ze zijn vooral gericht op de beweging van de onderste extremiteit (voeten, benen, tenen) bij liggen, zitten, maken van transfers, staan en lopen. Ze kunnen separaat worden doorlopen en zijn aan te passen aan de situatie van de cliënt, waardoor een therapeut het programma eenvoudig op maat kan aanbieden. Om het de cliënt en de naaste zo gemakkelijk mogelijk te maken, zal Reade een app ontwikkelen met daarin meer uitleg over de oefeningen door middel van instructievideo s. Inzicht voor professionals Voor de therapeut is er, behalve de trainingen, een behandelprotocol ontwikkeld. Hierin staan de inclusie- en exclusiecriteria voor deelname aan het programma beschreven en wordt uitgelegd hoe maatwerk in de oefeningen mogelijk is. Het is de bedoeling dat cliënten en hun naaste(n) eerst worden gescreend voordat ze met het oefenprogramma starten. Vervolgens zullen ze een keer per week bij de therapeut terugkomen voor feedback en voor een eventuele aanpassing van de oefeningen. Wilt u meer weten over deze innovatieve manier van revalideren? Neem dan contact op met mw. drs. Judith Vloothuis, revalidatiearts cluster Niet-Aangeboren Hersenletsel en projectleider CARE-project, E Aanzet tot CARE-project In de CBO-richtlijn Beroerte uit 2009 wordt de aanbeveling worden aan zelftraining of aan het gebruik van computers. gedaan om dagelijks minimaal tweemaal 20 tot 30 minuten Een andere mogelijkheid is het bij het oefenen betrekken van therapie te geven. Op dit moment blijken de middelen (mensen en apparatuur) in de Nederlandse revalidatiecentra nog overzicht over revalideren met deze naasten komt naar voren partners, familieleden en/of vrienden. In een recent literatuur- onvoldoende te zijn om dagelijks aan deze richtlijn te voldoen. dat dit positieve effecten heeft op het functioneel herstel van Zo wordt er bijvoorbeeld in weekenden nog niet tot nauwelijks de revalidant. Ook blijken naasten best bereid te zijn actief te therapie gegeven. participeren in het samen oefenen, met als bijkomend voordeel In het hele land wordt wel gezocht naar mogelijkheden om de dat de door hen ervaren belasting significant afneemt. Daarbij intensiteit van oefentherapie te vergroten (zie ook het artikel: is de conclusie dat dit samen oefenen veilig en effectief kan Knowledge brokers voeren richtlijn in). Hierbij kan gedacht worden uitgevoerd. 6 7 Nieuwe programma s, behandelmethoden of servicecomponenten

5 - ADVERTENTIE - Maatwerk voor professionals bedden matrassen hoogslapers kasten Unieke training Copen met Coping Verstand van gezond en lekker slapen Voor cliënten kan het omgaan met omstandigheden die aanpassingen vragen vreselijk lastig zijn. Zo n proces van coping kan ook de zorgprofessional op verschillende manieren raken. Sterker: hij of zij kan daarbij het contact met de eigen professionaliteit verliezen en verstrikt raken in de coping van de cliënt. Daarom geeft Reade Academy de basiscursus Copen met Coping. Deelnemen Inschrijven voor de basiscursus Copen met Coping kan zowel individueel als met het team van directe collega s. De startdata worden in onderling overleg bepaald, De kosten voor deze basiscursus zijn opvraagbaar bij Reade, via E of T (020) In deze cursus leren cursisten de scheiding tussen er zijn voor de ander en er (professioneel) zijn voor jezelf op een heldere, over- Slapen als een baby, wie droomt daar nou niet van? Wilt u ook optimaal genieten van een goede nachtrust? Kom dan naar Janus Slaapkamerspeciaalzaak in Amsterdam! Wij hebben ruim 100 jaar ervaring in gezond en lekker sla- Olivier Strelli en Jabo. Ook vindt u bij ons de Slapen à la Carte by Kreamat boxspring met meer dan 50 persoonlijke slaapcombinaties ter ondersteuning van schouder, lende en heup. Lekker en gezond slapen begint dan ook zichtelijke en sympathieke wijze te maken en te bewaken. In een basistraining (training van 3 dagdelen) ontvangen cursisten duidelijke handvatten om zonder ingewikkelde testen vast te stellen wat de coping van een cliënt op een bepaald moment is en hoe ze hiermee om kunnen gaan. In deze cursus, onder leiding van mw. dr. Margaretha van Eeden, staat maatwerk voorop. Er wordt daarom gewerkt vanuit de casuïstiek van de deelnemers. Kort nieuws Leren met Reade Academy Copen met Coping maakt deel uit van het trainingspakket pen. Wij geven u graag een persoonlijk en onafhankelijk advies over het beste slaapsysteem voor uw specifieke situatie. U vindt bij ons alle bekende en minder bekende merken waaronder Tempur, Auping, Pullman, Hülsta, bij Janus! Kijkt u maar eens op Janus lekker-slapen.nl Naast de trainingen is er voor de deelnemers een handboek beschikbaar met heldere voorbeelden en een uitgewerkte casuïstiek. Dat maakt duidelijk hoe de coping van een cliënt, door de dynamiek van het proces van verliesverwerking kan worden bepaald. van Reade Academy. Dit instituut stimuleert een leven lang leren door kennis te bundelen, ontwikkelen en te delen. De academy organiseert tal van evenementen zoals (na)scholingen, workshops, congressen, trainingen en masterclasses voor de professional, de cliënt en zijn omgeving, zowel binnen en buiten Reade. 1e Const. Huygensstraat / Overtoom Amsterdam. Tel. (020) Nieuwe programma s, behandelmethoden of servicecomponenten 9

6 Onderzoek naar verbeteren dagelijks functioneren Revalidatie sterkt nierpatiënten Meerdere centra werken samen in nationaal onderzoek Een verminderd uithoudingsvermogen en verminderde spierkracht beperken dialyse- en nierpatiënten vaak in hun dagelijks functioneren. Dit heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven en in het ernstigste geval kan dit zelfs leiden tot een sociaal isolement. Er zijn nu aanwijzingen dat deze groep baat heeft bij een fysieke training, die de inspanningscapaciteit, spierkracht en zodoende kwaliteit van leven verbetert. De langetermijneffecten en de kosteneffectiviteit voor zorgverzekeraars zijn echter nog niet bewezen. Daarom heeft het Maastrichts Universitair Medisch Centrum met het Hans Mak Instituut een project Groepsrevalidatie voor nierpatiënten (GRN-studie) opgezet waarin ook Reade participeert. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de Nierstichting en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Bij positieve resultaten, zo is het streven, zou het revalidatieprogramma structureel opgenomen moeten worden in de routinebehandeling en in de basiszorgverzekering. Nationaal onderzoek Landelijk zullen tweehonderd dialysepatiënten (zowel hemodialyseals peritoneaaldialysepatiënten) en honderdtwintig niertransplantatiepatiënten worden geïncludeerd, waarvan de helft door loting wordt toegewezen aan de interventiegroep en de andere helft aan de controlegroep. Patiënten in de interventiegroep doen mee in een intensief, gesuperviseerd revalidatieprogramma van twaalf weken, dat gericht is op fysieke training (groepsprogramma met individuele differentiatie) en op het bewerkstelligen van een actievere leefstijl. Aan het einde van het programma ontvangen de patiënten een individueel sport- en beweegadvies. Het revalidatieprogramma wordt gevolgd door een follow-up van twaalf maanden waarin patiënten de standaard medische behandeling ontvangen. In deze periode wordt hen verdere begeleiding door een leefstijlcoach aangeboden op weg naar een actievere en gezondere leefstijl. Vergelijkend onderzoek Patiënten in de controlegroep ontvangen gedurende de studie- periode van vijftien maanden de standaard medische behandeling, waarvan een fysieke trainingsinterventie géén onderdeel uitmaakt. Wél zullen patiënten in de controlegroep een beweegadvies krijgen volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Voor een goed vergelijk zullen de kwaliteit van leven, inspanningscapaciteit, spierkracht, het fysieke activiteitenniveau, de vermoeidheid, arbeidsparticipatie en de kosten van de gezondheidszorg worden gemeten in zowel de controle- als de interventiegroep. Samenwerken Het gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek verspreidt zich over meerdere centra in Nederland die hiervoor onderling samenwerken. Reade trekt in deze studie op met het Amsterdamse Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Op dit moment zijn de eerste patiënten in dit ziekenhuis geïncludeerd en is de eerste groep gestart. Patiënten uit andere ziekenhuizen kunnen in 2012 waarschijnlijk ook meedoen aan de studie, mits ze hiervoor goedkeuring krijgen van het behandelend ziekenhuis. Voor meer informatie: Martin Fluit clusterhoofd sportcentrum Reade, E Voor meer informatie over het landelijke project kunt u terecht op I Wetenschappelijk onderzoek toegepast

7 - ADVERTENTIE - De beste podotherapeutische zolen Voetdrukmetingen tijdens het lopen vrijheid van mobiliteit Ellermeyer Techniek past elke auto aan zodat iedere automobilist met een beperking of oudere automobilist zelfstandig kan rijden. Zonder hulp in en uit de auto komen is daar een belangrijk onderdeel van. Met goed doordachte oplossingen zorgt het technische team van Ellermeyer voor uw mobiele vrijheid op een veilige en verantwoorde manier. Vanaf het begin van dit jaar maakt Reade gebruik van een innovatieve methode om de drukverdeling onder de voeten ook tijdens het lopen te meten. Zo is een snellere en betere ontwikkeling van ondersteunende podotherapeutische zolen mogelijk. Dat is belangrijk voor onder meer cliënten met reumatische aandoeningen. Want voetproblemen zijn voor hen vaak een groot en onderschat probleem. Uw wens, onze uitdaging! Van relatief simpele aanpassingen, zoals het bedienen van gas links-rechts, een handbedrijfsrem of een stoelslede verlengen. Deze cliënten worden daarom vaak naar een podotherapeut doorverwezen voor schoenadvies en/of therapeutische zolen. Met dergelijke zooltjes ontstaat een herverdeling van de druk onder de voeten zodat plekken met een pijnlijke overdruk worden ontzien. Het aanmeten van dit soort ondersteuning gebeurt nu voornamelijk Meten is weten De metingen in de schoenen worden uitgevoerd zonder en met de podotherapeutische zolen van de cliënt. Zo kan nauwkeurig het drukverdelende effect worden vastgesteld. Daarnaast kan worden bepaald in welke regio de voetdruk verder moet worden verlaagd Maar ook de meer gecompliceerde constructies die creativiteit en een hoge mate van technische kennis vergen. Zoals het ontwerp van een hydraulische (fiets-)stuur voor mensen met weinig kracht in de handen: sturen, gas geven, remmen, richting aangeven, claxoneren, verlichting en ruitenwisser bedienen. ellermeyer kijkt voorbij de grenzen van uw beperking door een statische blootsvoetse digitale drukmeting en door het beoordelen van de stand en functie van de voeten. Nieuwe manier van meten In de nieuwe methode wordt gemeten met speciale zooltjes, die in de schoenen worden gelegd. De zolen zijn voorzien van 99 druksensoren en geven nauwkeurig de druk onder de voeten door aan een zogenaamde converter, die de cliënt om zijn middel met zich meedraagt. Vervolgens wordt er een proefstuk van ongeveer vijftien stappen gelopen, waarna de gemiddelde voetdruk wordt berekend. en hoe de zolen moeten worden aangepast om de verdeling te optimaliseren. Omdat de meetzooltjes geen curves hebben en slechts 2 mm dik zijn, kunnen deze in allerlei schoenen worden gebruikt. Innovatie Reade en VUmc zullen, samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het AMC, een innovatief protocol ontwikkelen voor deze methode. Bij zo n veertig cliënten met reumatoïde artritis zullen metingen worden uitgevoerd en beoordeeld. Reade denkt dat dit protocol een stap voorwaarts is in de voetzorg bij een reumatische aandoening, doordat cliënten sneller de meest optimale zolen kunnen gaan dragen. Dit zal naar verwachting leiden tot een snellere vermindering van de pijnklachten dan tot nu toe mogelijk was. ellermeyer hoogoorddreef BG Amsterdam T F Wetenschappelijk onderzoek toegepast

8 - ADVERTENTIE - Wat kan Pfizer betekenen? Voor hem, voor u en de rest van de wereld. Als u ziek bent, of iemand in uw naaste omgeving ziek is, gaat het maar om één ding: beter worden. Geneesmiddelen kunnen hierbij helpen. Ook kunnen geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld vaccins, bijdragen aan het voorkomen van ziekten en kunnen ze de kwaliteit van leven verbeteren. Wereldwijd worden iedere dag 40 miljoen mensen behandeld met een geneesmiddel van Pfizer. Maar wij maken niet alleen onze bestaande geneesmiddelen, we zijn ook constant bezig met het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen en vaccins, voor als u iets nodig hebt dat nog niet bestaat of niet goed genoeg is. Dit doen we met een speciale focus op ziekten en aandoeningen waar een aanzienlijke medische noodzaak voor bestaat, zoals Alzheimer, kanker en pijn. Wij brengen de beste wetenschappers bij elkaar om de meest gevreesde ziekten van vandaag te bestrijden. Zo werken we samen aan een gezondere wereld. Lees meer op Sportloket Reade stimuleert actief Begin dit jaar ging het Sportloket van start, een onderdeel van Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA Reade). Het loket verkleint de stap naar een passende sport bij een vereniging in de eigen woonomgeving en helpt bij het vinden en behouden van een actieve leefstijl. Met deze dienst biedt Reade een centraal punt waar mensen met een chronische ziekte of fysieke beperking terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van sportbeoefening. Van advies naar bewegen Het Sportloket is gevestigd in het Sportcentrum op locatie Dr. Jan van Breemenstraat. Na een efficiënt en compleet intakegesprek geeft een sportconsulent advies over de mogelijkheden. De uitgangspunten daarbij zijn normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet. Na het sport- en beweegadvies volgt een counselingtraject. Hierin staat de consulent cliënten met raad en daad bij voor advies, antwoorden op vragen, ondersteuning en stimulering van sport- en beweegactiviteiten. Met dit traject is het mogelijk personen voor langere tijd te volgen en zo de ingezette actieve leefstijl te ondersteunen. Meer informatie over het Sportloket Reade is op te vragen bij de projectleider mw. Jasmijn Holla, E Kort nieuws Auteursrecht 2011 Pfizer Inc. Alle rechten voorbehouden. Reade staat voor kwaliteit Reade ontving op maandag 9 januari uit handen van niemand minder dan oud-minister Hedy d Ancona van destijds Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur het kwaliteitscertificaat HKZ. Dit is gericht op een duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Kwaliteitscertificering leidt tot betere voorwaarden voor het leveren van goede en verantwoorde zorg. Het certificaat stelt dat de organisatie de cliënt centraal zet binnen de gehele organisatie en borgt dat alle medewerkers continu werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Ook zorgt de certificering van het kwaliteitssysteem ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt. Kwaliteit door alle medewerkers We zijn erg trots op de certificering. Wie het kwaliteitscertificaat behaalt, zet een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van kwaliteitszorg en -dienstverlening, zegt Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur Reade. Een gecertificeerde organisatie bewijst én waarborgt daarmee de kwaliteit van de geleverde zorg. Het behalen van het kwaliteitscertificaat is een felicitatie waard voor de gehele organisatie. We hebben er met z n allen keihard aan gewerkt. En dat zullen we met veel plezier ook blijven doen. Sociaal-maatschappelijk Samen werken aan een gezondere wereld Sociaal maatschappelijk 15

9 Kick-off module Dagelijkse activiteiten laten kleuren. De totale activiteitenmodule wordt de komende periode verder uitgebreid en er wordt gekeken of deze vorm daadwerkelijk een zinvolle bijdrage levert aan het revalidatieproces. Wilt u meer weten over de inhoud van deze module? Mail dan naar Sandra Warmerdam, E of Eliane van Hall, E Beiden zijn lid van het Amputatieteam. High tea smaakt naar meer Voorlichtingscursus Wijst de weg bij artritis Weet u wat artritis is? Als u de diagnose krijgt, kunt u met veel vragen zitten. Hoe Soms treden cliënten en medewerkers bij Reade uit hun routine en ondernemen ze iets anders dan anders. Niet alleen omdat het leuk is, maar zeker ook omdat het leerzaam is. Het Amputatieteam van Reade zet daarom een module op om dagelijkse activiteiten in groepsvorm te integreren in het revalidatietraject. Met activiteiten die aansluiten bij de doelen en persoonlijke wensen van de cliënt. Als feestelijke kick-off organiseerde het team met en voor cliënten een heerlijke high tea. Het ondernemen van dagelijkse activiteiten in groepsvorm geeft cliënten meer inzicht in hun eigen mogelijkheden en laat hen de praktische oplossingen van collega-revalidanten zien. Zodra de activiteit duidelijk is, inventariseren cliënten zelf wat er daarvoor gedaan moet worden en wie wat kan doen. Waar de een bijvoorbeeld met een rollator boodschappen kan doen, maakt de ander daarbij gebruik van zijn elektrische rolstoel. Leren van elkaar Voor de high tea werden niet alleen boodschappen gedaan. De cliënten bereidden zelf gerechten, dekten de tafel en dienden het eten op. En na afloop moest er natuurlijk weer worden opgeruimd. Tijdens de evaluatie bleek dat ze de dag als nuttig hebben ervaren. Door de groepsactiviteit zagen ze bij elkaar voorbeelden van wat er mogelijk is en hoe je het anders kunt doen. Het leverde positieve en verrassende ervaringen op, met uitspraken als: Ik had niet verwacht dat er zoveel bij kwam kijken en dat ik zoveel kon doen. Meer dagelijkse activiteiten Zowel cliënten als het team kijken positief terug op de high tea. Het Amputatieteam streeft er daarom naar om samen met de cliënten rondom Koninginnedag de keuken van Reade oranje te gaat u er zo goed mogelijk mee om? En wat gaan ze er bij Reade aan doen? We informeren u daar graag over. In een voorlichtingscursus in groepsverband geven we nuttige informatie. Ook voor direct betrokkenen. Na deze cursus weet u meer over artritis en de behandelmogelijkheden. De cursus is ontwikkeld voor cliënten van Reade met artritis en is het meest geschikt voor mensen bij wie de diagnose minder dan twee jaar geleden is gesteld. De voorlichting is in handen van het Artritisteam, dat bestaat uit een reumatoloog, reumaconsulent, revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut Wat is een revalidatiebehandeling? Wat is het nut van oefenen, bewegen en sporten? Hoe bescherm ik mijn gewrichten? Over voetproblemen en behandelmogelijkheden. Hoe kan ik leren omgaan met mijn ziekte? en een maatschappelijk werker. U ontvangt tijdens de eerste bijeenkomst een cursusboek, dat Cursus met inhoud Per voorlichtingscursus streven we naar een maximale groepsgrootte van zes cliënten, inclusief betrokkenen. De cursus wordt ongeveer zeven keer per jaar gegeven op twee achtereenvolgende woensdagen, in de middag of in de avond. In twee bijeenkomsten van drie uur passeren diverse onderwerpen de revue: Wat is artritis? Het gebruik van medicijnen. handig is als naslagwerk. Aanmelden via verwijzer Voor de cursus is een interne verwijzing nodig van een arts, via Reade of via een van de netwerkpoli s. U kunt uw interesse kenbaar maken aan de arts, de reumaconsulent of de klinisch onderzoeksassistent (KOA). Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de reumaconsulenten van Reade, T (020) Sociaal maatschappelijk Nieuwe programma s, behandelmethoden of servicecomponenten

10 Interview met Heidi Petter Beestenfeest: therapie met spelplezier David Engelsma (4,5 jaar) is een vrolijk kind dat met plezier naar het regulier basisonderwijs gaat. In die schoolomgeving valt het de jonge kleuter ook zelf op dat de andere kinderen meer kunnen met hun armen. Davids rechterarm doet namelijk wat moeilijker mee door een bloeding in zijn linker hersenhelft, direct na zijn geboorte. Toch is het gebruik van die mindere arm al veel verbeterd, vertelt zijn moeder Heidi Petter. Dankzij mcimt-bit, een intensieve kortdurende therapie bij Reade. De periode na de hersenbloeding was er vooral een van afwachten, zegt Heidi. We wisten natuurlijk van de hersenbloeding bij David, maar niet hoe hij zich zou ontwikkelen. Pas toen David zich echt ging bewegen en dingen ging pakken, viel het op dat hij daarbij zijn rechterkant automatisch ontzag. Hoewel die zijde niet heel erg leek aangedaan, pakte hij alles met links en ondersteunde die arm slechts als het nodig was met rechts. Zoeken naar therapie We begrepen van de neuroloog dat het voor David goed zou zijn om op jonge leeftijd therapie te volgen om zijn moeilijke kant te stimuleren. Toen we dit bespraken met de fysiotherapeut bij het VU medisch centrum waar we met hem kwamen, vertelde deze ons over een Piratengroep in Nijmegen, waar ze met een speltherapie de aangedane arm zouden oefenen. Maar om nou een paar keer per week naar Nijmegen te rijden terwijl wij allebei in Amsterdam werken. Gelukkig ging er in die periode ook bij Reade een pilot van start voor een soortgelijk traject, genaamd Het Beestenfeest. David kon daar in het najaar al terecht, toen hij 3 jaar oud was, aldus Heidi. Leren met elkaar De therapie mcimt-bit (Constraint Induced Movement Therapy) leert kinderen bij Reade de aangedane arm of hand juist wel te gebruiken. Heidi: In het spel zijn ze zogenaamd gewond geraakt aan hun goede hand of arm en dus zit die in een soort van mitella. Met hun vrije arm herhalen ze allerlei, op het oog eenvoudige, alledaagse bewegingen. Ze leren bijvoorbeeld zich aan en uit te kleden, een banaan in stukjes snijden of met een vork stukjes appel aan te prikken. Dit zijn oefeningen die je thuis aan de keukentafel makkelijk kunt herhalen. Reade nodigt ouders daarom ook uit om over de schouder van de therapeut mee te kijken. Via een enkelzijdige doorkijkspiegel konden we de kinderen, zonder dat we hen afleidden, aan het werk zien. En dat is zowel erg leuk als leerzaam, lacht Heidi. Het valt je dan pas op met hoeveel liefde en geduld de therapeuten van Reade met de kinderen omgaan. En zo maak je zo ook direct contact met andere ouders, met wie je ervaringen kan uitwisselen. Spelenderwijs beter Omdat bij revaliderende kinderen een spelelement vaak de sleutel tot succes is, spelen kinderen dat ze verkleed als verzorgers helpen met alledaagse klusjes in een echte dierentuin. Dat gaat met zoveel plezier, zegt Heidi. Zo spelen ze bijvoorbeeld dat ze een nijlpaard gaan wassen. Met afwaskwasten stormen de kinderen dan op een groepsleidster af om die flink onder handen te nemen. David heeft hier enorm van genoten. Hij roept nog steeds Beestenfeest! als we weer naar Reade gaan voor zijn ergotherapie of logopedie, zegt Heidi. Bijzondere behandeling Het Beestenfeest is uniek in de regio Groot-Amsterdam. Door het spel vergeten de kinderen dat ze hun goede arm of hand niet kunnen gebruiken. Daarnaast stimuleert groepsgewijs en thematisch werken imitatiegedrag en de motivatie. Acht weken lang wordt er drie ochtenden per week geoefend in zaken als knippen, plakken, klimmen of aankleden met één hand of arm. De laatste twee weken gebeurt dit alles weer met twee handen. Een multidisciplinair team met onder meer ergotherapeuten en fysiotherapeuten helpt de kinderen in hun therapie. Reade werkt nauw samen met kinderrevalidatie van het VU medisch centrum. Hierdoor zijn alle behandelingen, de juiste expertise met intercollegiaal overleg en snelle, adequate zorg direct binnen handbereik. En is er ook altijd de mogelijkheid om voor, tijdens en na het programma andere enkelvoudige of multidisciplinaire expertise in te schakelen. Het Beestenfeest is vanaf dit voorjaar een merk onder het label Landelijke Implementatie Piraten Concept (LIPIC). Dit concept, ontstaan vanuit de St. Maartenskliniek in Nijmegen, wordt landelijk geïntroduceerd bij diverse revalidatiecentra in Nederland. Het project wordt gefinancierd door Revalidatie Nederland Cliëntervaring: van behandeling tot participatie in de maatschappij

11 - ADVErtentieS GROTERE FUNCTIONALITEIT MET MEER LEVENSKWALITEIT Breaking news: VaPro verandert intermitterende katheterisatie voorgoed NESS H200 Wireless Handrevalidatiesysteem De NESS H200 Wireless is een systeem dat gebruik maakt van Functionele Elektro Stimulatie (FES), ontwikkeld om de hand te openen en te sluiten waardoor de spieren in de hand sterker worden. Nieuw: VaPro, de intermitterende kath eter met het VIP-gevoel is dire ct... klaa r voor gebruik... NESS L300 Systeem voor een sleepvoet De NESS L300 is een revalidatiesysteem dat zorgt voor het opheffen van een sleepvoet met behulp van Functionele Elektro Stimulatie (FES). Waardoor er met meer zelfvertrouwen sneller en verder gelopen kan worden met minder kans om te vallen. WALK WITH CONFIDENCE GEHEN MIT VERTRAUEN is glad door middel van wate... rdam ptec hnol ogie... is hygiënisch en handig door Schneller, konstanter, ohne Stürze beschermingstip- en hoes is zeer gebruiksvriendelijk verp akt Nach Schlaganfall, Schädel-Hirn... Verletzungen oder bei Multipler Sklerose - das NESS L300 FußheberSystem trägt nachweislich zur Reduktion des Sturzrisikos und zur Verbesserung der Gehgeschwindigkeit bei1. Das NESS L300 nutzt funktionelle Neuro-Elektrostimulation und sorgt Hollisters introductie van de VaPro intermitterende katheter somit für entsprechende Aktivität der Fußhebermuskulatur.is spraakmakend nieuws. De revolutionaire Vaporfiele intermitterend katheteriseren? Vraag dan nu een proefpakket aan. Bel naar de klantenservice van Hollister, tel. (033) , of kijk op Besuchen Sie uns auf der DGNR-DGNKN-Jahrestagung vom 4. bis 6. November 2010 in Bremen. Überzeugen Sie sich von den klinischen und außerklinischen Therapiemöglichkeiten und unserem umfassenden Versorgungsmodell KONTAKT: 1: Referenzen (Auszug) Hausdorff, J.M. & Ring, H. (2008). Effects of a New Radio Frequency-Controlled Neuroprosthesis on Gait Symmetry and Rhythmicity in Patients with Chronic Hemiparesis. Am. J. Phys. Med. Rehabil., 87(1):4-13 Laufer, Y., Hausdorff, J.M. & Ring H (2009). Effects of a foot drop neuroprosthesis on functional abilities, social participation, and gait velocity. Am J Phys Med Rehabil., 88:14 20 Op Mytylschool Amsterdam werd vorig jaar de Leerlijn Handi- De Leerlijn Handicapbeleving capbeleving ingevoerd. Meer scholen in het speciaal onderwijs Bij de handicapbeleving van het kind zijn veel aspecten van hebben interesse in deze laagdrempelige methode die kinderen belang. Hierbij valt te denken aan de invloed van therapieën, de ondersteunt bij de acceptatie van hun handicap. Het blijkt dat er pedagogische houding op het proces, het proces in de klas en dat bij deze scholen behoefte is aan ondersteuning bij het imple- van de ouders. In de leerlijn is bovendien aandacht voor kinderen menteren en borgen van de methode. Reade en Mytylschool met een progressieve ziekte. Leerlijn Handicapbeleving. Bestellen en inschrijven De complete leerlijn is verkrijgbaar op USB-stick en de kosten Hollister bv Postbus GE Amersfoort Tel: (033) Om maatwerk mogelijk te maken de ene school is de andere incl. dvd, bedragen 50,-. Bestellen kan via E niet - wordt met een vragenlijst eerst geïnformeerd naar de Scholen die behoefte hebben aan de workshop, kunnen zich schoolomgeving. De workshop, die plaatsvindt op de school eveneens via dit adres inschrijven. U kunt hier ook terecht zelf, bestaat vervolgens uit twee delen. Eerst wordt stilgestaan voor meer informatie over de workshop. bij de randvoorwaarden die van belang zijn bij de praktische HOL 558 Adv VaPro_170x256.indd advertentie Gehen mit vertrauen_foto man 21x28.indd 1 Workshop Implementatie Leerlijn Handicapbeleving Amsterdam ontwikkelden hiervoor de workshop Implementatie maakt water toevoegen overbodig. De VaPro Das Ergebnis für Ihrentechnologie Patienten: ADL-spezifisches Gehen und eine intermitterende katheter is gebruiksklaar en kan altijd deutlich erhöhte Lebensqualität! én veilig worden ingebracht. Dat maakt voor Stellen Sie fest, wie dasgemakkelijk NESS L300 Ihre medizinisch-therapeutischen patiënten Maßnahmen erfolgreich unterstützt.het beslissende verschil DAS NESS L300 FUSSHEBER-SYSTEM Wilt u weten hoe Hollister de nieuwe norm zet voor Kort nieuws :59:09 implementatie. Daarna gaat de school concreet aan de slag met 6/23/ :17:22 PM de implementatie en werkwijze van de leerlijn. De betrouwbaarheid van Qufora bij Medical4You Zwemmen met Reade Leren zwemmen hoort een feest te zijn. Ook voor kinderen die C-diploma. Het afzwemmen gebeurt in het Ronald McDonald initiatief van Sportcentrum Reade, biedt vanaf medio mei 2012 Centre. een hoogwaardige zwemopleiding voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Hierin staan aandacht voor het kind en inlevings- Medical4You in Beuningen is de Nederlandse leverancier van Qufora urinebeenzakken en urinebedzakken. Beide urine-opvangzakken zijn makkelijk te herkennen aan de paarse kleur. Kenmerkend voor de beenzakken zijn de zeer eenvoudig te bedienen hefboomkraan en de superzachte non-woven achterkant. De bedzak voor meerdaags gebruik is voorzien van een slang die probleemloos naar wens van de gebruiker in te korten is. Onlangs is het assortiment uitgebreid met het Qufora Irrigatiesysteem voor anale irrigatie (QISBASIS) en het Qufora Irrigatiesysteem mini (QISMINI). Inschrijving geopend vermogen centraal. In de lessen is ook plek voor kinderen uit Inschrijven voor deze lessen kan via I het reguliere basisonderwijs, die meer dan gemiddeld aandacht of via E Zwemeducatie Reade nodig hebben. INVACARE Zodra het kan, zwemmen de kinderen af voor hun A-, B- of iets meer aandacht nodig hebben. Zwemeducatie Reade, een is een initiatief van Sportcentrum Reade. Het sportcentrum is een onderdeel van Centrum voor Aangepast Sporten De zwemlessen worden gegeven in kleinschalig groepsverband Amsterdam (CASA Reade). Wie meer wil lezen over dit in het therapiebad van SportPlaza Mercator in Amsterdam. De bijzondere product kan terecht op de site van Reade of op kleine groepen zorgen ervoor dat de ervaren instructeurs veel I tijd hebben om ieder kind echt individuele aandacht te geven. Wilhelminalaan DE Beuningen T I E Sociaal maatschappelijk

12 Kennismaken met de afdeling Radiologie Samenwerken met passie Ilse Schaffers (28) werkt sinds de zomer van 2010 met veel plezier als radiodiagnostisch laborant bij Reade. Daarnaast is ze als onderzoeker betrokken bij het onderzoek in het kader van artrose. Ze vindt in haar werk samenwerken met collega s en de omgang met de cliënt uitermate belangrijk. Het gaat er natuurlijk om dat de cliënt weer naar huis kan gaan met het gevoel dat hij of zij goed geholpen is, zegt Ilse. De cliënt komt naar Reade met een hulpvraag aan een arts, die vervolgens al dan niet besluit tot verder onderzoek en/of behandeling. Er begint dan in feite direct een samenwerkingsverband. Dit wil zeggen, bij verder onderzoek met de diagnoseafdelingen Radiologie, Bewegingslab of het Laboratorium en bij een behandeling met behandelaars als fysiotherapeuten, ergotherapeuten et cetera. Het optimale resultaat voor de cliënt wordt behaald, wanneer je goed samenwerkt. Net als in het werk met directe collega s, zegt Ilse: Die helpen me ook, zoals bij vragen over het instellen van foto s, of geven tips met betrekking tot het doen van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven van een artikel. Samen kun je gewoon meer. Samenwerken in onderzoek De afdeling Radiologie waar Ilse werkt, vervult een belangrijke rol bij wetenschappelijke studies binne Reade. De afdeling is onder meer betrokken bij het landelijke CHECK-onderzoek (naar knie- en heupartrose) en het BEST-onderzoek (voor reuma). Iedere dag komen er cliënten hiervoor op de afdeling en sommigen komen zelfs jaarlijks terug. Ilse: We werken met speciaal ontwikkelde protocollen. Als cliënten bijvoorbeeld voor de laatste keer voor het BEST-onderzoek komen, worden alle gewrichten gefotografeerd. Dan worden er in totaal 32 foto s gemaakt en ook dan moet de samenwerking tussen cliënt en laborant optimaal zijn om een goed en betrouwbaar resultaat te krijgen. Dit geldt ook wanneer cliënten lichamelijk niet in staat zijn om aan de standaard instellingen de juiste houding voor een foto te voldoen. We moeten dan binnen zijn of haar mogelijkheden improviseren, met de kennis en kunde die er bij ons team aanwezig is. Radiologie in beeld Aan het onderzoek naar artrose, waar Ilse aan meewerkt, nemen cliënten deel met knie- en/of heupklachten. Op de radiologieafdeling worden foto s gemaakt volgens het Artrosepoli-protocol. Daarnaast wordt er bloed afgenomen, vult de cliënt een aantal vragenlijsten in en worden er testen gedaan in het Bewegingslab. Ilse: Mijn focus ligt op radiologische knieartrose. De vraag die ik wil beantwoorden is, of er sprake is van een totale gewrichtsslijtage of dat er slechts slijtage optreedt in een gedeelte van de knie. De foto wordt beoordeeld op een aantal radiologische kenmerken van artrose, zoals gewrichtsspleetvernauwing, cystevorming, sclerose en osteofytvorming (botuitstulpingen). Ik bekijk of er een mogelijke relatie bestaat tussen de kenmerken binnen het tibiofemorale (onderbeen- bovenbeen) gewricht en het patellofemorale (bovenbeen-knieschijf) gewricht. Winst in onderzoek De medewerking van cliënten aan onderzoek is noodzakelijk voor het goed in kaart brengen van behandelstrategieën en ziekteprocessen. Goed onderzoek is uiteindelijk in het belang van de cliënt zelf. De samenwerking van de onderzoeker en de medewerkers, die het materiaal aanleveren, met de cliënten is daarom essentieel. Eigenlijk is samenwerken de sleutel tot optimale zorg, zegt Ilse tot besluit. De sleutel tot optimale zorg Collega uitgelicht

13 - ADVERTENTIE - Nieuwbouw Mytylschool Onderwijs en revalidatie onder één nieuw dak Samen met wethouder Lodewijk Asscher van Financiën, Economische Zaken, Onderwijs, Inburgering en Jeugd legden leerlingen van Mytylschool Amsterdam en Noteboomschool op 8 maart de eerste steen van hun nieuwbouw. Directeur Jack Deen gaf daarbij een presentatie van het nieuwe en moderne gebouw. Arjan Baan, manager Revalidatie Kinderen & Jongeren benadrukte de kracht van onderwijs door Stichting Orion en revalidatie door Reade in één gebouw. De oplevering van de nieuwbouw staat gepland in het eerste kwartaal van De school beschikt na de ingebruikname over de nieuwste mogelijkheden voor behandeling en onderzoek. Het gebouw krijgt naast goede basisfaciliteiten bijvoorbeeld een in het oogspringend zwembad en een modern onderzoekslaboratorium! Samen met Orion Reade werkt alweer geruime tijd samen met de Stichting Orion op verschillende Orion-scholen voor speciaal onderwijs. Twee gespecialiseerde kinderrevalidatieteams bieden hier met veel plezier succesvolle behandelprogramma s aan. Deze richten zich met name op kinderen van 4 tot 20 jaar met de diagnose CP, NAH, NMA en congenitale aandoeningen van het bewegingsapparaat en kinderen met een multipele complexe handicap (IBL). Cueing en obstakel training C-Mill De C-Mill: een geavanceerd looplab op 4m2. Trainen - stap tot stap aanpassingsvermogen - versnellen en vertragen - obstakel ontwijken Motivatie door loopspel ForceLink.nl Automatische rapporten van gangbeeld Meten - gangbeeld - symmetrie - cadans - stapfrequentie - stapbreedte en staplengte tel: Reade Academy events Congressen Leerlijn Handicapbeleving Datum: Doorlopend op aanvraag Georganiseerd door: Reade Kinderrevalidatie Locatie: naar keuze van de opdrachtgever Aanmelden: Copen met Coping Datum: Doorlopend op aanvraag Georganiseerd door: Margaretha van Eeden, gedragdeskundige bij Reade Revalidatie Locatie: naar keuze van de opdrachtgever Aanmelden: European VTS Conference Amsterdam (Visual Thinking Strategies) Datum: 27, 28, 29 en 30 september 2012 Georganiseerd door: Reade Revalidatie Locatie: Dr. Jan van Breemenstraat 2 Aanmelden:

14 - ADVERTENTIE - Professionele ziekenhuisverplaatste zorg begint met een belletje Nieuwe publicaties Medizorg is een onafhankelijke landelijk werkende organisatie die er jaarlijks voor zorgt dat ruim patiënten hun medicatie op een verantwoorde wijze krijgen thuisbezorgd en toegediend. Wij bieden u een breed scala aan diensten zodat u eenvoudig grip kunt houden op de medische specialistische zorg in de thuissituatie van uw patiënt. Instructie en toediening van specialistische geneesmiddelen, administratieve begeleiding, telefonische ondersteuning, patiëntvriendelijke distributie; u zegt het maar! De regie ligt geheel bij u en wij denken graag met u mee. Benieuwd naar de servicemogelijkheden van Medizorg op het gebied van complexe medicatie, medische voeding, UVBlichttherapie en infusietherapie? Bel Medizorg of ga naar Medizorg, uw partner op het gebied van specialistische geneesmiddelen Broek M van den, Dirven L, Klarenbeek NB, Molenaar TH, Han KH, Kerstens PJ, Huizinga TW, Dijkmans BA, Allaart CF. The association of treatment response and joint damage with ACPA-status in recent-onset RA: a subanalysis of the 8-year followup of the BeSt study. Ann Rheum Dis. 71 (2): Dirven L, Visser K, Klarenbeek N, Ewals J, Han Kh, Peeters A, Kerstens P, Huizinga T, Dijkmans B, Allaart C. Towards personalized treatment: predictors of short-term HAQ response in recent-onset active rheumatoid arthritis are different from predictors of rapid radiological progression. Scand J Rheumatol. 41 (1 ): Gent YY, Voskuyl AE, Kloet RW, Schaardenburg D van, Hoekstra OS, Dijkmans BA, Lammertsma AA, Laken CJ van der. Macrophage positron emission tomography imaging as a biomarker for preclinical rheumatoid arthritis: Findings of a prospective pilot study. Arthritis Rheum. 64 (1): Jakob F, Oertel H, Langdahl B, Ljunggren O, Barrett A, Karras D, Walsh JB, Fahrleitner-Pammer A, Rajzbaum G, Barker C, Lems WF, Marin F. Effects of teriparatide in postmenopausal women with osteoporosis pre-treated with bisphosphonates: 36-month results from the European Forsteo Observational Study. Eur J Endocrinol. 166(1): Knoop J, Leeden M van der, Esch M van der, Thorstensson CA, Gerritsen M, Voorneman RE, Lems WF, Roorda LD, Dekker J, Steultjens MP. Association of lower muscle strength with self-reported knee instability in osteoarthritis of the knee: Results from the Amsterdam Osteoarthritis Cohort. Arthritis Care Res (Hoboken). 64 (1): Noort JC van den, Esch M van der, Steultjens MP, Dekker J, Schepers HM, Veltink PH, Harlaar J. The knee adduction moment measured with an instrumented force shoe in patients with knee osteoarthritis. J Biomech. 10;45 (2): Raven EE, Ottink KD, Doets KC. Radiolunate and radioscapholunate arthrodeses as treatments for rheumatoid and psoriatic arthritis: long-term follow-up. J Hand Surg Am. 37(1): Rispens T, Vrieze H de, Groot E de, Wouters D, Stapel S, Wolbink GJ, Aarden LA. Antibodies to constant domains of therapeutic monoclonal antibodies: Anti-hinge antibodies in immunogenicity testing. J Immunol Methods. 375 (1-2): Tielemans MM, van Oijen MG, Mulder CJ, Vos KJ, Lems WF. Esomeprazole relieves upper gastrointestinal symptoms in high-risk and average-risk NSAID users in daily clinical practice: results from an open-label study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 24 (3) : Tuyl LH van, Britsemmer K, Wells GA, Smolen JS, Zhang B, Funovits J, Schaardenburg D van, Felson D, Boers M. Remission in early rheumatoid arthritis defined by 28 joint counts: limited consequences of residual disease activity in the forefeet on outcome. Ann Rheum Dis. 71 (1): Verbraak ME, Hoeksma AF, Lindeboom R, Kwa VI. Subtle Problems in Activities of Daily Living after a Transient Ischemic Attack or an Apparently Fully Recovered Non-disabling Stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis. (2): Nurmohamed, MT Meer longembolieën bij auto-immuunziekten? Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4477 Krieckaert C, Rispens T, Wolbink G. Immunogenicity of biological therapeutics: from assay to patient. Curr Opin Rheumatol Mar 1. [Epub ahead of print] Holla JF, van der Leeden M, Knol DL, Peter WF, Roorda LD, Lems WF, Wesseling J, Steultjens MP, Dekker J. Avoidance of Activities in Early Symptomatic Knee Osteoarthritis: Results from the CHECK Cohort. Ann Behav Med Mar 13. [Epub ahead of print] 27

15 Kort nieuws Handtherapie van niveau Drie leden van het Handenteam van het cluster Reumarevalidatie ontvingen onlangs het certificaat CHT-NL voor handtherapie. Marit van Gulijk, Tamara Mesman en Yvonne Veldhuis leggen met dit certificaat de basis voor een verdere certificering met een Europese erkenning, het Europees Certificaat Handtherapie (ECHT). De therapeuten zijn al jaren werkzaam in het gespecialiseerde Handenteam. Daarnaast zijn ze als docent betrokken bij de handopleiding van Pro Education, aanbieder van cursussen voor paramedici. Ook verzorgen de drie workshops en presentaties over handproblematiek. Het CHT-NL-certificaat toont aan dat ze beschikken over de juiste achtergrond, specialistische kennis en ervaring, die nodig zijn voor de behandeling van hand- en polsklachten. En dat ze als therapeut een actieve bijdrage hebben geleverd aan handtherapie in Nederland. In ons land werken nu in totaal 44 CHT-NL-gecertificeerde handtherapeuten. Revalidatie Reumatologie magazine is het relatiemagazine van Reade en verschijnt 4x per jaar in een oplage van exemplaren. Uitgave Reade, Amsterdam Hoofdredactie Karlijn Haantjes, Ed Loet-loetoer Redactie, vormgeving en productie Bureau HOW, Eindhoven Rolstoelonderzoek bij universiteit Brits-Columbia Reade werkt samen met de universiteiten van Vancouver en Miami in een studie naar rolstoelgebruik bij dwarslaesie. Senior onderzoek Sonja de Groot is daarvoor twee maanden actief bij ICORD, het interdisciplinaire onderzoekscentrum binnen de universiteit van Brits-Columbia. Het onderzoek richt zich op het definiëren van een gestandaardiseerd testprotocol voor aandrijftechniek om het rolstoelrijden bij dwarslaesie goed in kaart te kunnen brengen. De uitkomstmaten en het standaardprotocol zullen internationaal worden ingezet om resultaten beter te vergelijken en wereldwijd datasets bij elkaar te kunnen voegen. Fotografie Wiebke Wilting Reade Bureau HOW Contact Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie / Afdeling Marketing & Communicatie Postbus 58271, 1040 HG Amsterdam T (020) / E Bezoekadres Overtoom 283, 1054 HW Amsterdam Meer dan 100 jaar revalidatiegeneeskunde en reumatologie Reade is de naam voor de organisatie die ontstaan is uit de fusie tussen Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het Jan van Breemen Instituut (JBI). Twee gerenommeerde namen op gebied van kwalitatief hoogwaardige revalidatie en reumatologie. De krachtenbundeling van mensen en middelen biedt tal van mogelijkheden om de kwaliteit van de revalidatie en reumatologie verder te verbeteren en te innoveren. Tevens leidt het samengaan tot een verdere versterking van het wetenschappelijke onderzoek, mede door de intensivering van de samenwerking met VUmc. 28

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling

Revalidatie voor kinderen en jongeren. Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische en klinische behandeling Het doel is zo zelfstandig mogelijk worden Kinderen

Nadere informatie

Arm-hand revalidatie. op basis van CIMT-BiT

Arm-hand revalidatie. op basis van CIMT-BiT Arm-hand revalidatie op basis van CIMT-BiT Inhoud Inleiding 3 Wat is CIMT-BiT? 3 Doel 3 Opname 4 Wat gaat vooraf aan de behandeling? 4 De behandeling 4 Resultaten 5 Meenemen bij opname 6 Inleiding Een

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen. Kinderrevalidatie

Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen. Kinderrevalidatie Met plezier zo actief en optimaal mogelijk meedoen Kinderrevalidatie 2 Reade kinderrevalidatie is gezinsgericht. Reade kinderrevalidatie Kinderrevalidatie richt zich op kinderen die blijvende gevolgen

Nadere informatie

Revalideren in het Roessingh. Vernieuwend - Attent - Samen

Revalideren in het Roessingh. Vernieuwend - Attent - Samen Revalideren in het Roessingh Vernieuwend - Attent - Samen Moderne middelen en maatwerk Ik heb het moeten leren accepteren. Af en toe zeggen: stop en niet verder. Daarmee kreeg ik weer een stukje van mijzelf

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie

FIA: Fibromyalgie In Actie

FIA: Fibromyalgie In Actie FIA: Fibromyalgie In Actie Groepsbehandeling fibromyalgie Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Fibromyalgie 3 Voor wie is deze behandeling? 3 Wat is het doel van het behandelprogramma? 3 Screening 4 Intake

Nadere informatie

Behandeling na hersenletsel

Behandeling na hersenletsel Behandeling na hersenletsel Groepsbehandeling op de Cognitieve Behandelunit (CBU) Sterk in beweging Inhoud Inleiding 3 Wat is het doel van deze behandeling? 3 Wat zijn cognitieve functies? 3 Voor wie is

Nadere informatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie

KBOEM-B voor kinderen. Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie KBOEM-B voor kinderen Verbeteren van looppatroon door botox en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom een opname? 3 Wat is KBOEM-B? 4 Voor wie? 4 Wat gaan we doen? 5 Wat kunt u als ouder doen? 6

Nadere informatie

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG De Hand- en Arm werkgroep (HAG) op de Sint Maartenskliniek is voor kinderen bij wie een gedeelte van de hand en/of arm ontbreekt. Zij kunnen samen met hun ouders

Nadere informatie

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter

Peuterrevalidatie. Bijzondere aandacht voor uw peuter Peuterrevalidatie Bijzondere aandacht voor uw peuter Bijzondere aandacht voor uw peuter Op eigen benen staan, de eerste stapjes zetten, de eerste woordjes zeggen. Deze spontane stappen in de ontwikkeling

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

Podotherapie. Alles wat u wilt weten over Podotherapie

Podotherapie. Alles wat u wilt weten over Podotherapie Podotherapie Alles wat u wilt weten over Podotherapie Meike de Vries (15) Ik had veel last van mijn linkervoet. Tijdens het volleyballen werd dit altijd erger. Na een tijd werd mijn linkervoet aan de binnenzijde

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

Brochure. Oplossingen die werken!

Brochure. Oplossingen die werken! Brochure Kersten RTD maken méér mogelijk Iedereen wil graag zo gewoon mogelijk bewegen, wonen, werken en communiceren. Voor mensen met een (lichamelijke) beperking, chronisch zieken en ouderen is dat

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos

Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren Reigerbos Chronische pijn en chronische vermoeidheid bij jongeren. Ik werd eindelijk serieus genomen. Revalidatiecentrum voor kinderen en jeugd Reigerbos,

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Chronische bronchitis en longemfyseem (COPD) OP EIGEN KRACHT VERDER Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt

Nadere informatie

Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren. Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie

Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren. Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie Poli-KBOEM-C voor kinderen en Jongeren Verbeteren van looppatroon na operatie met intensieve revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Poli-KBOEM-C? 4 Voor wie is het behandelprogramma? 4 Wat gaan we

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA

Revalidatie en therapie. Poliklinische revalidatie na CVA Revalidatie en therapie Poliklinische revalidatie na CVA Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is een CVA?...4 Wat kunt u verwachten?...5 Het behandelproces...5 Observatiefase...5 Behandelfase...6 Nazorgfase...6

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker BEHANDELING Revalidatie bij kanker Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u allerlei klachten krijgen. Zo gaat onder andere uw conditie achteruit. U kunt zich hierdoor

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject

Libra R&A locatie Blixembosch. Beenamputatie. Revalidatietraject Libra R&A locatie Blixembosch Beenamputatie Revalidatietraject Deze folder is bestemd voor mensen in ziekenhuizen die mogelijk een amputatie van onderbeen of bovenbeen moeten ondergaan. Zo n operatie is

Nadere informatie

Zorgnormen voor mensen met reumatoïde artritis

Zorgnormen voor mensen met reumatoïde artritis Zorgnormen voor mensen met reumatoïde artritis Vertaling in het: Ingevuld door: E mail: SOC 1 Mensen met symptomen van RA moeten tijdig toegang hebben tot een klinisch specialist/zorgprofessional die bekwaam

Nadere informatie

Revalidatiecentrum. De Dillenburg

Revalidatiecentrum. De Dillenburg Revalidatiecentrum Welkom bij! Revalidatiecentrum in Vlaardingen heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie. Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren van voornamelijk kwetsbare ouderen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013

Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013 Nieuwsbrief SO 95 maandag 4 november 2013 Redactieadres: Blauwe Vogelweg 11, 3585 LK Utrecht E-mail: e.grit@mytylschoolutrecht.nl Agenda Donderdag 14 november: Vrijdag 15 november: volgende nieuwsbrief

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Cliënten informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft u ernstige chronische rug-, bekken- en/of

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker Revalidatie Revalidatie bij kanker Vermoeidheid bij kanker BEHANDELING Revalidatie bij kanker Tijdens en na de behandeling van kanker kunt u allerlei klachten krijgen. Zo gaat onder andere uw conditie

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren

Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren Poliklinische revalidatie voor kinderen en jongeren 1 De revalidatiearts heeft uw kind een poliklinische revalidatiebehandeling voorgesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen op u afkomen.

Nadere informatie

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl.

Missie Revalidanten ontwikkelen en behouden een gezonde (sportieve) en actieve leefstijl. Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Revalidatie. Revalidatie & Herstel

Revalidatie. Revalidatie & Herstel Revalidatie Revalidatie & Herstel De afdeling Revalidatie in het BovenIJ ziekenhuis is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Met deze folder willen wij u graag vertellen wat wij voor u

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie:

Oncologische Revalidatie: Oncologische Revalidatie: Verleden Heden - Toekomst dr. Jan Paul van den Berg, revalidatiearts Meander MC Doelstelling Oncologische Revalidatie Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson

Revalidatie en therapie. Behandelprogramma Parkinson Revalidatie en therapie Behandelprogramma Parkinson Inhoudsopgave Inleiding...4 De ziekte van Parkinson...4 Het Parkinsonbehandelteam...5 De revalidatiearts...6 De fysiotherapeut...6 De ergotherapeut...6

Nadere informatie

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei De reumatoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 Reumatische ziekten 3 Artritis 3 Bindweefselziekten of systeemziekten 3 Artrose 3 Weke delen-reuma 3 Pijnsyndromen 4 De reumatoloog 4 Onderzoek

Nadere informatie

Revalideren na niet-aangeboren hersenletsel. kinderen en jongeren

Revalideren na niet-aangeboren hersenletsel. kinderen en jongeren Revalideren na niet-aangeboren hersenletsel kinderen en jongeren Inhoud Wat is niet-aangeboren hersenletsel? 3 Welke problemen kan uw kind ervaren? 3 Wat kunt u verwachten in het revalidatiecentrum 4 Revalidatieplan

Nadere informatie

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn REVALIDATIE Zonnehuis Oostergast Zuidhorn Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld een nieuwe

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

Inleiding. Reumatische ziekten

Inleiding. Reumatische ziekten De reumatoloog Inleiding Ieder jaar bezoekt een groot aantal mensen de huisarts met klachten van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen en botten). Vaak is de huisarts in staat de diagnose

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids

Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids Snel in Beweging Ontwikkeling en implementatie van de zelf-oefengids Deborah Zinger MSc, fysiotherapeut UMC Utrecht Identificeer probleem/ hulpvraag patiënt Formuleer klinisch relevante vraag ZSU Maak

Nadere informatie

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

De Stroke unit. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! De Stroke unit U verblijft na een beroerte op de Stroke unit in Rijnstate. Dit is een onderdeel van de afdeling Neurologie. In deze folder vindt u informatie over de Stroke unit en de gang van zaken tijdens

Nadere informatie

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt!

Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Verwijzers informatie Aanpak chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Mentaal & fysiek Het Rughuis helpt! Ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten Heeft uw patiënt ernstige chronische rug-,

Nadere informatie

Protocol FIT Stroke Knowledge Brokers Project

Protocol FIT Stroke Knowledge Brokers Project Protocol FIT Stroke Knowledge Brokers Project Dr. Ingrid van de Port, senior onderzoeker Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht Mei 2011 Het FIT Stroke programma is een van de projecten welke gekozen

Nadere informatie

Revalidatie Nietaangeboren. Hersenletsel (NAH) Patiënteninformatie

Revalidatie Nietaangeboren. Hersenletsel (NAH) Patiënteninformatie Patiënteninformatie Revalidatie Nietaangeboren Hersenletsel (NAH) Bestelnummer: 3677 Revalidatie R Re Versie: juli 2017 www.ziekenhuisamstelland.nl Telefoon: 020 755 7144 Voor u ligt de informatiefolder

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma Revalidatie en therapie Pijnrevalidatieprogramma Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is chronische pijn?...4 Doel pijnrevalidatieprogramma...6 Verloop revalidatieproces...6 Screeningsfase...6 Opzet pijnrevalidatieprogramma...7

Nadere informatie

Revalidatieprogramma

Revalidatieprogramma Revalidatiegeneeskunde Revalidatieprogramma Chronische pijn Deze folder geeft u algemene informatie over revalidatie bij chronische pijn. Uiteraard komt de folder niet in plaats van een gesprek met uw

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Reuma of artrose. En dan?

Reuma of artrose. En dan? Reuma of artrose Reuma of artrose. En dan? Evean helpt en wijst u de weg 447.013 Evean. Midden in het leven. EVNZW20170578-Correctie folder Reuma en Artrose_DEF.indd 1 19/09/17 12:12 Reuma of artrose?

Nadere informatie

H.253083.0614. Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been

H.253083.0614. Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been H.253083.0614 Amputatie van een teen, voet of (deel van een) been Inleiding U heeft met uw behandelend arts besloten tot een opname waarbij uw teen, voet of een deel van uw been geamputeerd wordt. Door

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie van Evean

Fysio- en oefentherapie van Evean Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie van Evean Werken aan beweging en conditie Evean. Midden in het leven. Fysio- en oefentherapie afgestemd op uw situatie Is bewegen niet meer vanzelfsprekend voor u?

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel

Behandelprogramma. CVA/hersenletsel Behandelprogramma CVA/hersenletsel Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. In dit hoofdstuk vindt u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is:

Belangrijk. Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: MS-Centrum Belangrijk Uw hoofdbehandelaar is neuroloog: Uw MS-verpleegkundige is: Uw revalidatiearts is: Uw uroloog is: 1 Inleiding Heeft u onlangs de diagnose Multiple Sclerose (MS) gekregen? Of bent

Nadere informatie

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN

POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN POLIKLINIEK JONGVOLWASSENEN Transitie van kind naar volwassene Mw.dr. Jetty van Meeteren revalidatiearts, Erasmus MC Waarom aandacht voor transitie? Zowel uit de klinische praktijk als uit het wetenschappelijk

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie Pijn beïnvloedt uw dagelijks leven minder UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Als u vanwege uw pijnklachten naar de revalidatiearts

Nadere informatie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie

Revalidatie dagbehandeling. Revalidatie & Therapie Revalidatie dagbehandeling Revalidatie & Therapie Wat is revalidatie? Als gevolg van een ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening kunnen er stoornissen ontstaan in het bewegingsapparaat of zenuwstelsel.

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda

Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Revalidatie bij handletsel Revalidatiecentrum Breda Inleiding U bent naar de revalidatiearts van Revant Revalidatiecentrum Breda doorverwezen, omdat u onlangs een letsel of een operatieve behandeling heeft

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Algemene informatie programma Revalidatie, Sport en Bewegen Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een doorontwikkeling van het project Revalidatie en Sport dat in de periode van 1997 tot en met

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie Optimaal herstel na uw operatie en regie over eigen leven UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U ondergaat

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Longrevalidatie PATIËNTEN INFORMATIE Longrevalidatie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het longrevalidatieprogramma. Wij adviseren u deze informatie

Nadere informatie

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Datum: september 2015 Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Lees hieronder meer over: Wat is het knowledge broker netwerk CVA? Wat doen de knowledge brokers? Wat levert het uw organisatie op?

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

Orthopedische voetbedden. Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden

Orthopedische voetbedden. Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden Orthopedische voetbedden Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden Eva de Goede (37) Ik was altijd een fanatieke sporter, maar ik kreeg tijdens en na het sporten steeds meer last van mijn rechterknie.

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers Werken aan effectief en doelgericht herstel Verwijzers BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg BeLife biedt medische specialistische revalidatiezorg en reïntegratieprogramma

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Longrevalidatie. in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis

Libra R&A locatie Leijpark. Longrevalidatie. in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Libra R&A locatie Leijpark Longrevalidatie in samenwerking met het specialisme longziekten van het St. Elisabeth Ziekenhuis Libra Revalidatie & Audiologie locatie Leijpark organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

FSHD trainingsonderzoek

FSHD trainingsonderzoek FSHD trainingsonderzoek FACTS-2-FSHD Nieuwsbrief Nr. 4 augustus 2011 Universitair Medisch Centrum St Radboud Afdeling Revalidatie Afdeling Neurologie Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Drs.

Nadere informatie

Reade revalidatie reumatologie

Reade revalidatie reumatologie Beste ouder(s) of U ontvangt deze brief omdat uw kind momenteel in behandeling is bij Reade, uw kind in het verleden therapie heeft gehad bij Reade of u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven

Nadere informatie

BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL IK HEB POSITIEVE SUPPORT NODIG. IN KLEINE STAPPEN WERKEN EN SUCCES BEHALEN, WERKT HEEL GOED VOOR MIJ. BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL SAMENWERKING Brein

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

ALS Centrum Nederland

ALS Centrum Nederland ALS Centrum Nederland In deze brochure vertellen wij over ALS (amyotrofische laterale sclerose) en over ALS Centrum Nederland. Wij spreken over ALS maar bedoelen dan ook PSMA (progressieve spinale musculaire

Nadere informatie

Autorijden na ziekte of met een handicap

Autorijden na ziekte of met een handicap Autorijden na ziekte of met een handicap 1 Inhoud Inleiding 3 Is mijn rijbewijs nog geldig? 4 Rijvaardigheid 4 Eigen verklaring 4 Verandering gezondheid 4 Wie beslist of ik weer mag autorijden? 5 Wat is

Nadere informatie

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen

Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Spierziekten De Hoogstraat denkt met ons mee en helpt met praktische oplossingen Deze folder is voor iedereen die meer wil weten over spierziekten en de behandelmogelijkheden bij de divisie kinder- en

Nadere informatie

Revalidatie Centrum voor Senioren

Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Een mensenleven kan door een ongeluk of ziekte totaal veranderen. Dagelijkse bezigheden zijn dan opeens niet zo vanzelfsprekend. In het

Nadere informatie

revalidatie bij chronische pijn

revalidatie bij chronische pijn patiënteninformatie revalidatie bij chronische pijn de intakeprocedure U heeft chronische pijnklachten aan uw spieren of gewrichten. Het kan zijn dat er geen duidelijke oorzaak is gevonden voor uw pijnklachten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis Reva li da tie met vertrouwen naar huis Alles is revalidatie Trainen in een gastvrije omgeving met uitstekende faciliteiten Waarom revalidatie Revalideren is leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie