Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING"

Transcriptie

1 RLLL-RLLL-ADV-004bijl21 nieuw sjabloon Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Opleiding Allround grimeur-visagist BO LV 010 (Ontwerp) Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 1 van 23

2 Inhoud 1 Opleiding Relatie opleiding- referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject Sleutelvaardigheden Het nodige materiaal voorzien Grime voorbereiden Grime uitvoeren Pruiken kiezen, opzetten en opmaken Algemene make-upbehandelingen Visagiebehandelingen Face- en bodypainting Make-up en grime verwijderen Theater-, film- en tv-kapsels De eigen deskundigheid opbouwen Instaan voor orde, netheid en hygiëne op de werkplek Meewerken aan welzijn op het werk Communicatie en omgangsvormen Technieken voor nieuwe mediatoepassingen Modules Module Basisgrime (M LV 234) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Module Theatergrime(M LV 235) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur ModuleFilm- en tv-grime(m LV 236) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Module Driedimensionale grime(m LV 237) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Module Initiatie hairstyling voor theater, film en tv (M LV G117) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Module Hairstyling voor theater, film en tv (M LV G118) Situering van de module in de opleiding Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 2 van 23

3 3.6.2 Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de module Initiatie hairstylingvoor theater, film en tv Studieduur Module Facepainting(M LV 238) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Module Bodypainting(M LV 239) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Module Make-up (M LV G231) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Module Basisvisagie (M LV 240) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Module Mediavisagie (M LV 241) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Uitbreidingsmodules Uitbreidingsmodule Visagie en grime voor nieuwe mediatoepassingen (UM LV 242) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 3 van 23

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding- referentiekader De beroepsopleiding Allround grimeur-visagist behoort tot het studiegebied LICHAAMS- VERZORGING. Er bestaat geen door de SERV gelegitimeerd beroeps(competentie)profiel voor de allround grimeurvisagist. Over de specifieke competenties die vereist zijn in de televisie- of theaterwereld, stelt de SERV in deberoepencluster Schoonheidsspecialist(e) - Schoonheidsspecialist(e)-salonbeheerder 1 Herwerkte versie het volgende: Het takenpakket van de schoonheidsspecialist(e) dat in dit document aan bod komt, bestaat uit de lijst van klassieke behandelingen (gelaatsverzorging, massage, ) aangevuld met twee recentere technieken [ ]. [ ] Specialismen zoals grimeren en bodypainting worden in dit document niet besproken omdat dit niet in het behandelingsaanbod van de doorsnee schoonheidsspecialist(e) terug te vinden is. De SERV verduidelijkt verder in een voetnoot: Deze technieken worden vooral toegepast door schoonheidsspecialisten die tewerkgesteld zijn in de televisie- of theaterwereld. Het grimeren valt evenwel buiten het toepassingsgebied van de nieuwe vestigingswet voor schoonheidsspecialisten, voetverzorgers en masseurs, die in voege is getreden op 1 september De basiscompetenties van deze opleiding zijn afgeleid van het Nederlandse Beroepscompetentieprofiel allround grimeur (KOC Nederland), Het Sociaal Fonds Podiumkunsten verklaarde zich akkoord om dit beroepscompetentieprofiel als referentiekader voor deze opleiding te hanteren. Voorts werden nog volgende referentiekaders geraadpleegd: VDAB CO.BR.A-fiche Grimeur 3 ; Sociaal Fonds Podiumkunsten, Functiebeschrijvingen voor de podiumkunsten (functie-identificatie Grimeur/kapper); Kwalificatiedossier KOC Allround grimeur. Nederland, 2010; ROME fiche Coiffure et maquillage spectacle; Bundesvereinigung Maskenbildner, Maskenbildner: Tätigkeiten. 4 De allround grimeur-visagist is voornamelijk werkzaam in de mediabranche en ten behoeve van de podiumkunsten. Hij verzorgt de opmaak van de artiesten 5 in de meest ruime zin van het woord, i.e. schminken, kapsels en looks verzorgen,.. Bij grime komt het erop aan fysieke overeenstemming van de artiesten met de beschreven personages te bewerkstelligen. Bij visagie komt het erop aanartiesten te laten schitteren op de catwalk, bij video-, film- of tv-opnames enz. rekening houdend met o.m. belichting,.. Grimeurs werken in Vlaanderen zoals ook in Nederland - meestal op freelancebasis en moeten derhalve polyvalent en breed inzetbaar zijn. Vandaar dat zij ook vaak opdrachten in de amusementssector opnemen (bijv. kindergrime, grime in het kader van historische optochten, ). 1 SERV, Beroepencluster Schoonheidsspecialist(e) - Schoonheidsspecialist(e)-salonbeheerder Herwerkte versie Blz Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer. Art. 7 2, 5. 3 Deze fiche omvat de deelberoepen bodypainter, grimeur, pruikenmaker, tatoeëerder en toneelkapper. 4 url: 5 De term artiest wordt in dit opleidingsprofiel gebruikt als generieke term voor acteur, presentator, studiogast, figurant, model, enz. Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 4 van 24

5 Deze opleiding beoogt de professionele en polyvalente vorming van een allround grimeur-visagist die breed inzetbaar is in diverse settings: theaterproductiebedrijven, facilitaire bedrijven voor televisie, film- en videoproductie, opera- en toneelgezelschappen, evenementenbureaus, beroepsfotografen, reclamebureaus, bureaus die websites ontwikkelen, enz.in internationale context wordt dit beroep veelal aangeduid met de term make-up artist. Het profiel van een allround grimeur-visagist is veelzijdig maar ook specifiek. Dit profiel veronderstelt geenszins een integrale vooropleiding van kapper en schoonheidsspecialist. Er zijn wel raakvlakken met bestaande opleidingen in het studiegebied Lichaamsverzorging: zo omvat dit opleidingsprofiel de gemeenschappelijke modules Initiatie hairstyling voor theater, film en tv, Hairstyling voor theater, film en tv en Make-up. Dit opleidingsprofiel kwam tot stand in samenspraak met het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en werd door hen gevalideerd. Het werd tevens door de Beroepsvereniging voor schoonheidsspecialisten BESKO gevalideerd. 1.2 Inhoud In deze opleiding leert de cursist: - de opmaak van artiesten verzorgen, d.w.z. grime ofmake-up, kapsels en looks; - specifieke producten gebruiken rekening houdend met specifieke hygiënische en/of dermatologische vereisten; - de opmaak van de artiesten bespreken met de regisseur, choreograaf of kostuumontwerper in functie van de inhoud en de context van de productie; - de benodigde materialen voor de opmaak zoeken, maken of aanvragen; - de materialen voor de opmaak op een creatieve wijze incorporeren in de definitieve opmaak; - opmaakartikelen en -materialen beheren en onderhouden; - evoluties in het vakdomein opvolgen. De cursist leert hierbij ook aandacht hebben voor ergonomie, veiligheid, hygiëne en welzijn op het werk. 1.3 Certificering Deze opleiding leidt tot het certificaat ALLROUNDGRIMEUR-VISAGIST. Na het behalen van de basiscompetenties van de opleiding Allround grimeur-visagist kan de cursist het deelcertificaat behalen van de uitbreidingsmodule Visagie en grime voor nieuwe mediatoepassingen. 1.4 Niveau De opleiding Allround grimeur-visagist situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 1.5 Duur De opleiding Allround grimeur-visagist omvat in totaal 900 lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Lestijden Referentiekader 1 Kappersmedewerker BO LV Kapper BO LV GB 3 Kapper-salonverantwoordelijke BO LV GB 4 Hairstylist voor theater, film en tv BO LV Schoonheidsspecialistsalonbeheerder BO LV GB 6 Schoonheidsspecialist BO LV GB 7 Voetverzorger BO LV GB Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 5 van 24

6 8 Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger BO LV GB 9 Masseur BO LV GB 10 Allround grimeur-visagist BO LV Nederlands BCP Allround grimeur (2004) + valideringen SFP en BESKO 11 Nagelstylist BO LV O.a. Frans BCP Prothésiste ongulaire (2011) + validering BESKO GB = gereglementeerd beroep 1.7 Modules Naam Lestijden Basis grime M LV Lt Theatergrime M LV Lt Film- en tv-grime M LV Lt Driedimensionale grime M LV Lt Initiatie hairstyling voor theater, film en tv M LV G Lt Hairstyling voor theater, film en tv M LV G Lt Facepainting M LV Lt Bodypainting M LV Lt Make-up M LV G Lt Basisvisagie M LV Lt Mediavisagie M LV Lt UITBREIDINGSMODULE Visagie en grime voor nieuwe mediatoepassingen M LV Lt 1.8 Leertraject Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 6 van 24

7 1.9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie SV 06 Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvatting en achtergrond). SV 08 Dienstverlenende vaardigheid In staat zijn om op vraag en pro-actief diensten of zorg te verlenen. SV 12 Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doel, mensen en procedures. SV 13 Imagobewustzijn In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in te schatten. SV 14 Inzicht in de arbeidsorganisatie Blijk geven van inzicht in de bedrijfsorganisatie en de wijze waarop goederen en diensten tot stand komen. SV 17 Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan de vereisten te voldoen. SV 18 Leerbekwaamheid In staat zijn om via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV 19 Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV 28 Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. SV 30 Veiligheids- en milieubewustzijn In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. SV 32 Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV 34 Zin voor initiatief In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe dwingen. SV35 Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV36 Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen. Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 7 van 24

8 Het nodige materiaal voorzien LV 010 BC 001 LV 010 BC 002 LV 010 BC 003 LV 010 BC 004 LV 010 BC 005 LV 010 BC 006 LV 010 BC 007 LV 010 BC 008 LV 010 BC Grime voorbereiden LV 010 BC 010 LV 010 BC 011 LV 010 BC 012 LV 010 BC 013 LV 010 BC 014 LV 010 BC 015 LV 010 BC 016 LV 010 BC 017 LV 010 BC 018 LV 010 BC 019 LV 010 BC Grime uitvoeren LV 010 BC 021 LV 010 BC 022 LV 010 BC 023 LV 010 BC 024 LV 010 BC 025 LV 010 BC 026 LV 010 BC 027 LV 010 BC 028 LV 010 BC 029 LV 010 BC 030 producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. producten en materiaal voor een grime kiezen in functie van een opdracht. producten en materiaal voor een driedimensionale grime kiezen in functie van een opdracht. producten en materiaal voor visagie kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen, opdrachten, media en belichting. producten en materiaal voor een facepainting kiezen in functie van een opdracht. producten en materiaal voor een bodypainting kiezen in functie van een opdracht. beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. beschermingsmiddelen aanbrengen. een juiste werkverlichting kiezen. gericht documentatie analyseren in functie van een opdracht. voorstellen formuleren op basis van analyse. een haalbaar werkplan afleiden uit het weerhouden voorstel. de licht- en schaduwwerking van bol, balk en cilinder tekenen. een ontwerptekening van een verouderd gelaat maken. een ontwerptekening van een karaktergrime voor theater maken. een ontwerptekening van een driedimensionale grime maken. een ontwerptekening van een facepainting maken. een ontwerptekening van een bodypainting maken. een analysemap ter voorbereiding van een karaktergrime voor tv of film samenstellen. het werk plannen. schminkkleuren in functie van fantasieopmaak kiezen schminkkleuren in functie van theateropmaak kiezen. schminkkleuren in functie van een karaktergrime voor theater kiezen. schminkkleuren in functie van een karaktergrime voor film of tv kiezen. schminkkleuren in functie van een veroudering van het gelaat kiezen. schminkkleuren in functie van een facepainting kiezen. schminkkleuren in functie van een bodypainting kiezen. een basiskleur gelijkmatig aanbrengen. een basiskleur gelijkmatig aanbrengen in water- en in vetschmink. een realistische basiskleur aanbrengen. 6 De term artiest wordt in de onderstaande basiscompetenties gebruikt als generieke term voor acteur, presentator, studiogast, figurant, model, enz. Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 8 van 24

9 LV 010 BC 031 LV 010 BC 032 LV 010 BC 033 LV 010 BC 034 LV 010 BC 035 LV 010 BC 036 LV 010 BC 037 LV 010 BC 038 LV 010 BC 039 LV 010 BC 040 LV 010 BC 041 LV 010 BC 042 LV 010 BC 043 LV 010 BC 044 LV 010 BC 045 LV 010 BC 046 LV 010 BC 047 LV 010 BC 048 LV 010 BC 049 LV 010 BC 050 LV 010 BC 051 LV 010 BC 052 LV 010 BC 053 LV 010 BC 054 LV 010 BC 055 de fixatie van de basiskleur uitvoeren. de volledige opmaak van ogen, lippen en jukbeenderen uitvoeren. het gelaat, de hals en de handen naar een fantasiefiguur grimeren. het gelaat, de hals en de handen met oplicht- en schaduwkleuren ouder grimeren. het gelaat, de hals en de handen naar een karakterfiguur voor theater grimeren. het gelaat, de hals en de handen realistisch naar een karakterfiguur voor tv of film grimeren. verschillende soorten realistische wonden grimeren. de haren d.m.v. make-up vergrijzen. van het gelaat of van een deel van het gelaat een afdruk nemen. driedimensionale vormen op een gipsafdruk van het gelaat boetseren. een 2-delenmal voor het gieten van driedimensionale prothesen vervaardigen. driedimensionale prothesen gieten. driedimensionale prothesen inkleuren in verschillende materialen. driedimensionale prothesen in verschillende materialen kleven. randen van de prothesen wegwerken. de prothese in een totaalgrime integreren. de prothesen op de juiste wijze verwijderen. een rubberneus plaatsen. een rubberneus in de totale grime integreren. een kaalkop aanbrengen en randen wegwerken. wenkbrauwen wegwerken. een haarstukje van baard of snor op filmtule voor tv of film vervaardigen. een haarstukje van baard of snor in filmtule aanbrengen. baarden en snorren kleven. baarden en snorren in functie van een bepaalde karaktertrek voor theater in vorm snijden. 2.4 Pruiken kiezen, opzetten en opmaken LV 010 BC 056 LV 010 BC 057 LV 010 BC 058 LV 010 BC 059 pruiken kiezen en opzetten voor theater. pruiken voor theater opmaken. pruiken kiezen en opzetten voor film of tv. pruiken voor film of tv opmaken. 2.5 Algemene make-upbehandelingen 7 LV 010 BC 060 LV 010 BC 061 LV 010 BC 062 LV 010 BC 063 LV 010 BC 064 LV 010 BC 065 LV 010 BC 066 LV 010 BC 067 een behandelingsplan opmaken. kapsel in orde brengen. een oppervlakkige reiniging van gelaat, hals en décolleté uitvoeren. de wenkbrauwen epileren. gezichtswater toepassen. beschermende producten aanbrengen. rekening houdend met het huidtype, de toestand van de huid, de morfologie van het gelaat en de wensen van de klant producten voor tijdelijke en semi-permanente make-up kiezen. in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor tijdelijke en semi-permanente make-up aanpassen. 7 Deze basiscompetenties zijn overgenomen van de goedgekeurde module Make-up en komen alleen voor in de gelijknamige gemeenschappelijke module in dit opleidingsprofiel. Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 9 van 24

10 LV 010 BC 068 LV 010 BC 069 LV 010 BC 070 LV 010 BC 071 LV 010 BC 072 de make-up aan de persoonlijkheid van de klant, aan de gelegenheid en aan modetrends aanpassen. de huid voor tijdelijke en semi-permanente make-up voorbereiden. tijdelijke make-up aanbrengen. semi-permanente make-up aanbrengen. kunstwimpers aanbrengen. 2.6 Visagiebehandelingen LV 010 BC 073 LV 010 BC 074 LV 010 BC 075 LV 010 BC 076 LV 010 BC 077 LV 010 BC 078 LV 010 BC 079 LV 010 BC 080 LV 010 BC 081 LV 010 BC Face- en bodypainting LV 010 BC 083 LV 010 BC 084 LV 010 BC 085 producten en materiaal voor basisvisagie kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen, opdrachten, media en belichting en rekening houdend met de morfologie van het gelaat. een analyse voor basisvisagie opmaken. de huid voorbereiden. producten voor basisvisagie aanbrengen; in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor basisvisagie aanpassen. een make-upanalyse opmaken in functie van een visagieopdracht. rekening houdend met morfologie, belichting, media en opdrachten producten voor visagie kiezen. in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor visagie aanpassen. de opmaak aan de persoonlijkheid van de artiest, het tijdsbeeld en aan de opdracht aanpassen. make-up aanbrengen in functie van een visagieopdracht. de facepaintingtechnieken toepassen. via inzicht in de evolutie tendensen en technieken toepassen. de bodypainting toepassen in functie van een opdracht. 2.8 Make-up en grime verwijderen LV 010 BC 086 LV 010 BC 087 LV 010 BC 088 LV 010 BC 089 LV 010 BC 090 de opmaak op de juiste wijze verwijderen. de juiste producten kiezen om de opmaak te verwijderen. de grime op de juiste wijze verwijderen. een facepainting op de juiste wijze verwijderen de bodypainting op de juiste wijze verwijderen. 2.9 Theater-, film- en tv-kapsels 8 LV 010 BC 091 theater-, film- en tv-kapsels realiseren. relevante informatie opzoeken en analyseren. een werkplan afleiden op basis van analyse en de uit te voeren opdracht. 8 Deze basiscompetenties zijn overgenomen van de goedgekeurde modules Initiatie hairstyling voor theater, film en tv en Hairstyling voor theater, film en tv en komen alleen voor in de gelijknamige gemeenschappelijke modules in dit opleidingsprofiel. Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 10 van 24

11 LV 010 BC 092 de werkplek inrichten. haar, pruik en haarstuk voorbereiden. basistechnieken op het kapsel toepassen. een kapsel omvormen. veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen. theater-, film- en tv-kapsels realiseren. de klant onthalen en begeleiden. in team functioneren. een fotoboek waaruit zijn deskundigheid blijkt, samenstellen. de uit te voeren opdracht ontleden. voorstellen formuleren op basis van analyse. een haalbaar werkplan afleiden uit het weerhouden voorstel. de pruik / haarstukje gebruiksklaar maken en onderhouden. een prijsraming opstellen. de werkplek inrichten. het haar voorbereiden. de kapseltechnieken toepassen. historische kapseltechnieken toepassen. attributen en accessoires plaatsen. een kapsel omvormen. het kapsel afwerken. veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften naleven De eigen deskundigheid opbouwen LV 010 BC 093 LV 010 BC 094 LV 010 BC 095 LV 010 BC 096 LV 010 BC 097 relevante informatie opzoeken en analyseren. het eigen werk evalueren. de eigen deskundigheid up to date houden. nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren. de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren Instaan voor orde, netheid en hygiëne op de werkplek LV 010 BC 098 de werkplaats opruimen. LV 010 BC 099 de materialen reinigen. LV 010 BC 100 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 010 BC 101 de behandelingsruimte opruimen. LV 010 BC 102 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 103 hygiënisch werken. LV 010 BC 104 het materiaal reinigen, ontsmetten en steriliseren Meewerken aan welzijn op het werk LV 010 BC 105 LV 010 BC 106 LV 010 BC 107 LV 010 BC 108 LV 010 BC 109 LV 010 BC 110 de artiest comfortabel en ergonomisch installeren. met het eigen comfort rekening houden. de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke werksituaties opvolgen. adequaat optreden in geval van nood of brand. aan het preventiebeleid meewerken. met stress omgaan. Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 11 van 24

12 LV 010 BC 111 LV 010 BC 112 LV 010 BC 113 LV 010 BC 114 LV 010 BC 115 LV 010 BC 116 LV 010 BC 117 nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren. vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid toepassen. EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden. beroepsziekten voorkomen. veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen. rekening houden met eventuele allergieën en lichamelijke reacties van de artiest. correct reageren op eventuele allergieën en lichamelijke reacties van de artiest Communicatie en omgangsvormen LV 010 BC 118 LV 010 BC 119 LV 010 BC 120 LV 010 BC 121 LV 010 BC 122 relevante theaterterminologie begrijpen en gebruiken. communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen. met feedback van de klant omgaan. teamgericht werken Technieken voor nieuwe mediatoepassingen LV 010 BC 123 LV 010 BC 124 LV 010 BC 125 in functie van nieuwe mediatoepasssingen, producten, materiaal en technieken kiezen. de verschillende nieuwe opmaaktechnieken uitvoeren. rekening houdend met morfologie, belichting, media en opdrachten producten voor de nieuwe opmaaktechnieken kiezen. Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 12 van 24

13 3 Modules 3.1 Module Basisgrime (M LV 234) Situering van de module in de opleiding In deze module maakt de cursist kennis met de basistechnieken van het grimeren.de cursist leert via grime het gelaat verouderen op basis van de principes van licht en schaduw, kleurenleer, product- en materiaalkennis, morfologie en anatomie.de cursist leert hierbij rekening houden met veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80Lt Module Basis grime CODE producten en materiaal voor een grime kiezen in functie van een opdracht. LV 010 BC 002 de artiest comfortabel en ergonomisch installeren. LV 010 BC 105 beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. LV 010 BC 007 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 een juiste werkverlichting kiezen. LV 010 BC 009 met het eigen comfort rekening houden. LV 010 BC 106 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. LV 010 BC 097 de licht- en schaduwwerking van bol, balk en cilinder tekenen. LV 010 BC 013 een ontwerptekening van een verouderd gelaat maken. LV 010 BC 014 schminkkleuren in functie van theateropmaak kiezen. LV 010 BC 022 schminkkleuren in functie van een veroudering van het gelaat kiezen. LV 010 BC 025 een basiskleur gelijkmatig aanbrengen. LV 010 BC 028 de haren d.m.v. make-up vergrijzen. LV 010 BC 038 het gelaat, de hals en de handen met oplicht- en schaduwkleuren ouder LV 010 BC 034 grimeren. schminkkleuren in functie van fantasieopmaak kiezen. LV 010 BC 021 het gelaat, de hals en de handen naar een fantasiefiguur grimeren. LV 010 BC 033 de grime op de juiste wijze verwijderen. LV 010 BC 088 rekening houden met eventuele allergieën en lichamelijke reacties LV 010 BC 116 van de artiest. correct reageren op eventuele allergieën en lichamelijke reacties van de LV 010 BC 117 artiest. het eigen werk evalueren. LV 010 BC 094 de eigen deskundigheid up to date houden. LV 010 BC 095 de werkplaats opruimen. LV 010 BC 098 de materialen reinigen. LV 010 BC 099 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 010 BC 100 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 102 hygiënisch werken. LV 010 BC 103 de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke LV 010 BC 107 werksituaties opvolgen. adequaat optreden in geval van nood of brand. LV 010 BC 108 aan het preventiebeleid meewerken. LV 010 BC 109 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 13 van 24

14 met stress omgaan. LV 010 BC 110 nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren. LV 010 BC Module Theatergrime(M LV 235) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist karaktergrimes voor theater uitvoeren. Hij verwerft de nodige technieken om gelaatsvormen of onderdelen van het gelaat aan te passen, baarden en snorren kleven en het kapsel aanpassen. De cursist leert hierbij rekening houden met veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van module Basis grime Studieduur 80 Lt Module Theatergrime CODE producten en materiaal voor een grime kiezen in functie van een opdracht. LV 010 BC 002 de artiest comfortabel en ergonomisch installeren. LV 010 BC 105 beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. LV 010 BC 007 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 een juiste werkverlichting kiezen. LV 010 BC 009 met het eigen comfort rekening houden. LV 010 BC 106 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 relevante theaterterminologie begrijpen en gebruiken. LV 010 BC 118 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. LV 010 BC 097 gericht documentatie analyseren in functie van een opdracht. LV 010 BC 010 een ontwerptekening van een karaktergrime voor theater maken. LV 010 BC 015 schminkkleuren in functie van een karaktergrime voor theater kiezen. LV 010 BC 023 een basiskleur gelijkmatig aanbrengen in water- en in vetschmink. LV 010 BC 029 het gelaat, de hals en de handen naar een karakterfiguur voor theater LV 010 BC 035 grimeren. baarden en snorren kleven. LV 010 BC 054 baarden en snorren in functie van een bepaalde karaktertrek voor theater in LV 010 BC 055 vorm snijden. een rubberneus plaatsen. LV 010 BC 048 een rubberneus in de totale grime integreren. LV 010 BC 049 wenkbrauwen wegwerken. LV 010 BC 051 pruiken kiezen en opzetten voor theater. LV 010 BC 056 pruiken voor theater opmaken. LV 010 BC 057 de grime op de juiste wijze verwijderen. LV 010 BC 088 het eigen werk evalueren. LV 010 BC 094 de eigen deskundigheid up to date houden. LV 010 BC 095 de werkplaats opruimen. LV 010 BC 098 de materialen reinigen. LV 010 BC 099 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 010 BC 100 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 102 hygiënisch werken. LV 010 BC 103 de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke LV 010 BC 107 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 14 van 24

15 werksituaties opvolgen. adequaat optreden in geval van nood of brand. LV 010 BC 108 aan het preventiebeleid meewerken. LV 010 BC 109 met stress omgaan. LV 010 BC 110 nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren. LV 010 BC ModuleFilm- en tv-grime(m LV 236) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist realistische karaktergrimes voor tv en film uitvoeren.hij verwerft de nodige technieken om gelaatsvormen en onderdelen van het gelaat aan te passen. Hij leert haarstukken vervaardigen, een kaalkop aanbrengen, littekens en wonden grimeren en het kapsel aanpassen. De cursist leert hierbij rekening houden met veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de module Theatergrime Studieduur 80Lt Module Film- en tv-grime CODE producten en materiaal voor een grime kiezen in functie van een opdracht. LV 010 BC 002 de artiest comfortabel en ergonomisch installeren. LV 010 BC 105 beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. LV 010 BC 007 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 een juiste werkverlichting kiezen. LV 010 BC 009 met het eigen comfort rekening houden. LV 010 BC 106 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. LV 010 BC 097 gericht documentatie analyseren in functie van een opdracht. LV 010 BC 010 voorstellen formuleren op basis van analyse. LV 010 BC 011 een haalbaar werkplan afleiden uit het weerhouden voorstel. LV 010 BC 012 een analysemap ter voorbereiding van een karaktergrime voor tv of film LV 010 BC 019 samenstellen. schminkkleuren in functie van een karaktergrime voor film of tv kiezen. LV 010 BC 024 een realistische basiskleur aanbrengen. LV 010 BC 030 het gelaat, de hals en de handen realistisch naar een karakterfiguur voor tv LV 010 BC 036 of film grimeren. een haarstukje van baard of snor op filmtule voor tv of film vervaardigen. LV 010 BC 052 een haarstukje van baard of snor in filmtule aanbrengen. LV 010 BC 053 verschillende soorten realistische wonden grimeren. LV 010 BC 037 een kaalkop aanbrengen en randen wegwerken. LV 010 BC 050 pruiken kiezen en opzetten voor film of tv. LV 010 BC 058 pruiken voor film of tv opmaken. LV 010 BC 059 de grime op de juiste wijze verwijderen. LV 010 BC 088 het eigen werk evalueren. LV 010 BC 094 de eigen deskundigheid up to date houden. LV 010 BC 095 de werkplaats opruimen. LV 010 BC 098 de materialen reinigen. LV 010 BC 099 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 15 van 24

16 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 010 BC 100 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 102 hygiënisch werken. LV 010 BC 103 de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke LV 010 BC 107 werksituaties opvolgen. adequaat optreden in geval van nood of brand. LV 010 BC 108 aan het preventiebeleid meewerken. LV 010 BC 109 met stress omgaan. LV 010 BC 110 nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren. LV 010 BC Module Driedimensionale grime(m LV 237) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist driedimensionale prothesen vervaardigen en aanbrengen. Hij verwerft de nodige technieken voor het nemen van afdrukken, het vervaardigen van mallen en het aanbrengen van de prothesen. Hij leert in functie van deze technieken ook de aangepaste materialen en producten kennen.de cursist leert hierbij rekening houden met veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de module Basisgrime Studieduur 80Lt Module Driedimensionale grime CODE producten en materiaal voor een driedimensionale grime kiezen in functie LV 010 BC 003 van een opdracht. de artiest comfortabel en ergonomisch installeren. LV 010 BC 105 beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. LV 010 BC 007 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 een juiste werkverlichting kiezen. LV 010 BC 009 met het eigen comfort rekening houden. LV 010 BC 106 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. LV 010 BC 097 gericht documentatie zoeken en deze analyseren in functie van een LV 010 BC 010 opdracht. een ontwerptekening van een driedimensionale grime maken. LV 010 BC 016 van het gelaat of van een deel van het gelaat een afdruk nemen. LV 010 BC 039 driedimensionale vormen op een gipsafdruk van het gelaat boetseren. LV 010 BC 040 een 2-delenmal voor het gieten van driedimensionale prothesen LV 010 BC 041 vervaardigen. driedimensionale prothesen gieten. LV 010 BC 042 driedimensionale prothesen inkleuren in verschillende materialen. LV 010 BC 043 driedimensionale prothesen in verschillende materialen kleven. LV 010 BC 044 randen van de prothesen wegwerken. LV 010 BC 045 de prothese in een totaalgrime integreren. LV 010 BC 046 de prothesen op de juiste wijze verwijderen. LV 010 BC 047 het eigen werk evalueren. LV 010 BC 094 de eigen deskundigheid up to date houden. LV 010 BC 095 de werkplaats opruimen. LV 010 BC 098 de materialen reinigen. LV 010 BC 099 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 16 van 24

17 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 010 BC 100 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 102 hygiënisch werken. LV 010 BC 103 de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke LV 010 BC 107 werksituaties opvolgen. adequaat optreden in geval van nood of brand. LV 010 BC 108 aan het preventiebeleid meewerken. LV 010 BC 109 met stress omgaan. LV 010 BC 110 nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren. LV 010 BC 111 nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren. LV 010 BC Module Initiatie hairstyling voor theater, film en tv (M LV G117) Situering van de module in de opleiding In deze module verwerft de cursist inzicht in verschillende theater-, film- en tv-kapsels aan de hand vanhet opgegeven personage. Hij leert deze kapsels uitvoeren. De daarmee gepaard gaande kennis vanproducten en materialen wordt eveneens aangeleerd. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden toegepast i.f.v. de technieken Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80Lt Module Initiatie hairstyling voor theater, film en tv CODE theater-, film- en tv-kapsels realiseren. LV 010 BC 091 relevante informatie opzoeken en analyseren. een werkplan afleiden op basis van analyse en de uit te voeren opdracht. de werkplek inrichten. haar, pruik en haarstuk voorbereiden. basistechnieken op het kapsel toepassen. een kapsel omvormen. veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toepassen. 3.6 Module Hairstyling voor theater, film en tv (M LV G118) Situering van de module in de opleiding In deze module verwerft de cursist inzicht in verschillende theater-, film- en tv-kapsels aan de hand vanhet opgegeven personage. Hij leert deze kapsels uitvoeren. Hij leert ook historische kaptechniekenuitvoeren. De daarmee gepaard gaande kennis van producten en materialen wordt eveneensaangeleerd. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden toegepast i.f.v. de technieken. Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 17 van 24

18 3.6.2 Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de module Initiatie hairstylingvoor theater, film en tv Studieduur 80Lt Module Hairstyling voor theater, film en tv CODE theater-, film- en tv-kapsels realiseren. LV 010 BC 092 de klant onthalen en begeleiden. in team functioneren. een fotoboek waaruit zijn deskundigheid blijkt, samenstellen. de uit te voeren opdracht ontleden. voorstellen formuleren op basis van analyse. een haalbaar werkplan afleiden uit het weerhouden voorstel. de pruik / haarstukje gebruiksklaar maken en onderhouden. een prijsraming opstellen. de werkplek inrichten. het haar voorbereiden. de kapseltechnieken toepassen. historische kapseltechnieken toepassen. attributen en accessoires plaatsen. een kapsel omvormen. het kapsel afwerken. veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften naleven. 3.7 Module Facepainting(M LV 238) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een werkplan opmaken om decoratieve make-up op het gelaat, aangepast aan het medium, aan te brengen. Hij leert ook facepaintingmotieven ontwerpen. Hij leert de ontwerpen uitvoeren op basis van kennis van cosmetische producten, studie van het gelaat, materialen, belichting en kleurenleer. Hij leert zich aanpassen aan tijdsdruk, stress en wijzigende omstandigheden. De cursist leert hierbij rekening houden met veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Module Facepainting CODE producten en materiaal voor een facepainting kiezen in functie van een LV 010 BC 005 opdracht. de artiest comfortabel en ergonomisch installeren. LV 010 BC 105 beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. LV 010 BC 007 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 18 van 24

19 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 een juiste werkverlichting kiezen. LV 010 BC 009 met het eigen comfort rekening houden. LV 010 BC 106 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. LV 010 BC 097 het werk plannen. LV 010 BC 020 een ontwerptekening van een facepainting maken. LV 010 BC 017 schminkkleuren in functie van een facepainting kiezen. LV 010 BC 026 een basiskleur gelijkmatig aanbrengen. LV 010 BC 028 de facepaintingtechnieken toepassen. LV 010 BC 083 via inzicht in de evolutie tendensen en technieken toepassen. LV 010 BC 084 een facepainting op de juiste wijze verwijderen. LV 010 BC 089 het eigen werk evalueren. LV 010 BC 094 de eigen deskundigheid up to date houden. LV 010 BC 095 de werkplaats opruimen. LV 010 BC 098 de materialen reinigen. LV 010 BC 099 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 010 BC 100 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 102 hygiënisch werken. LV 010 BC 103 de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke LV 010 BC 107 werksituaties opvolgen. adequaat optreden in geval van nood of brand. LV 010 BC 108 aan het preventiebeleid meewerken. LV 010 BC 109 met stress omgaan. LV 010 BC 110 nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren. LV 010 BC 111 rekening houden met eventuele allergieën en lichamelijke reacties LV 010 BC 116 van de artiest. correct reageren op eventuele allergieën en lichamelijke reacties van de LV 010 BC 117 artiest. 3.8 Module Bodypainting(M LV 239) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist decoratieve make-up en bodypaintingmotieven op het lichaam aanbrengen, aangepast aan het medium (tv, film, foto, ). Hij leert de verschillende technieken uitvoeren op basis van kennis van cosmetische producten, studie van het gelaat, materialen, belichting en kleurenleer. Hij leert zich flexibel aanpassen aan tijdsdruk, stress en wijzigende omstandigheden. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de module Facepainting Studieduur 80Lt Module Bodypainting CODE producten en materiaal voor een bodypainting kiezen in functie van een LV 010 BC 006 opdracht. de artiest comfortabel en ergonomisch installeren. LV 010 BC 105 beschermingsmiddelen in functie van de vooropgestelde handelingen kiezen. LV 010 BC 007 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 19 van 24

20 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 een juiste werkverlichting kiezen. LV 010 BC 009 met het eigen comfort rekening houden. LV 010 BC 106 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 de grenzen van de eigen deskundigheid respecteren. LV 010 BC 097 gericht documentatie analyseren in functie van een opdracht. LV 010 BC 010 een ontwerptekening van een bodypainting maken. LV 010 BC 018 schminkkleuren in functie van een bodypainting kiezen. LV 010 BC 027 via inzicht in de evolutie tendensen en technieken toepassen. LV 010 BC 084 de bodypainting toepassen in functie van een opdracht. LV 010 BC 085 de bodypainting op de juiste wijze verwijderen. LV 010 BC 090 het eigen werk evalueren. LV 010 BC 094 de eigen deskundigheid up to date houden. LV 010 BC 095 de werkplaats opruimen. LV 010 BC 098 de materialen reinigen. LV 010 BC 099 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 010 BC 100 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 102 hygiënisch werken. LV 010 BC 103 de procedures voor het melden van ongevallen, incidenten en gevaarlijke LV 010 BC 107 werksituaties opvolgen. adequaat optreden in geval van nood of brand. LV 010 BC 108 aan het preventiebeleid meewerken. LV 010 BC 109 met stress omgaan. LV 010 BC 110 nieuwe inzichten inzake veiligheid en gezondheid implementeren. LV 010 BC 111 rekening houden met eventuele allergieën en lichamelijke reacties LV 010 BC 116 van de artiest. correct reageren op eventuele allergieën en lichamelijke reacties van de LV 010 BC 117 artiest. 3.9 Module Make-up (M LV G231) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een eenvoudige make-up realiseren en de verschillende mogelijkheden van eenvoudige make-up uitvoeren op basis van mode, technieken, cosmetische producten, materialen en kleurenleer. Hij leert eveneens een werkplan opmaken om het gelaat volgens morfologische principes te maquilleren en de verschillende mogelijkheden van correctieve make-up en camouflagetechnieken uitvoeren op basis van kennis van gelaatsstudie, mode, kleurenleer, cosmetische producten en materialen. Communicatievaardigheden en deontologie worden bij het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 100 Lt Module Make-up CODE producten en materiaal voor schoonheidsbehandelingen kiezen in functie LV 010 BC 001 van de vooropgestelde handelingen. beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. LV 010 BC 007 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 20 van 24

21 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen. LV 010 BC 120 een behandelingsplan opmaken. LV 010 BC 060 een oppervlakkige reiniging van gelaat, hals en décolleté uitvoeren. LV 010 BC 062 de wenkbrauwen epileren. LV 010 BC 063 gezichtswater toepassen. LV 010 BC 064 beschermende producten aanbrengen. LV 010 BC 065 rekening houdend met het huidtype, de toestand van de huid,de LV 010 BC 066 morfologie van het gelaat en de wensen van de klant producten voor tijdelijke en semi-permanente make-up kiezen. In de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor LV 010 BC 067 tijdelijke en semi-permanente make-up aanpassen. de make-up aan de persoonlijkheid van de klant, aan de gelegenheid en LV 010 BC 068 aan modetrends aanpassen. de huid voor tijdelijke en semi-permanente make-up voorbereiden. LV 010 BC 069 tijdelijke make-up aanbrengen. LV 010 BC 070 semi-permanente make-up aanbrengen. LV 010 BC 071 kunstwimpers aanbrengen. LV 010 BC 072 kapsel in orde brengen. LV 010 BC 061 het eigen werk evalueren. LV 010 BC 094 de behandelingsruimte opruimen. LV 010 BC 101 afval en restproducten volgens richtlijnen sorteren, opslaan en verwijderen. LV 010 BC 100 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 102 hygiënisch werken. LV 010 BC 103 vigerende regelgeving inzake hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid LV 010 BC 112 toepassen. EHBO toepassen zoals dat van elke burger mag verwacht worden. LV 010 BC 113 beroepsziekten voorkomen. LV 010 BC Module Basisvisagie (M LV 240) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een opnamemake-up realiseren, aangepast aan de morfologievan het gelaat en rekening houdend met de belichting en de media (kleurfotografie, zwart-witfotografie, tv, video, film,.) en met specifieke opdrachten Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van de module Make-up Studieduur 80 Lt Module Basisvisagie CODE : producten en materiaal voor basisvisagie kiezen in functie van de LV 010 BC 073 vooropgestelde handelingen, opdrachten, media en belichting en rekening houdend met de morfologie van het gelaat. beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. LV 010 BC 007 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen. LV 010 BC 120 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 21 van 24

22 een analyse voor basisvisagie opmaken. LV 010 BC 074 een oppervlakkige reiniging van gelaat, hals en décolleté uitvoeren. LV 010 BC 062 in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor LV 010 BC 077 basisvisagie aanpassen. de huid voorbereiden. LV 010 BC 075 producten voor basisvisagie aanbrengen. LV 010 BC 076 hygiënisch werken. LV 010 BC 103 kapsel in orde brengen. LV 010 BC 061 teamgericht werken. LV 010 BC 122 een basiskleur gelijkmatig aanbrengen. LV 010 BC 028 de fixatie van de basiskleur uitvoeren. LV 010 BC 031 de volledige opmaak van ogen, lippen en jukbeenderen uitvoeren. LV 010 BC 032 de juiste producten kiezen om de opmaak te verwijderen. LV 010 BC 087 de opmaak op de juiste wijze verwijderen. LV 010 BC 086 het eigen werk evalueren. LV 010 BC 094 met feedback van de klant omgaan. LV 010 BC 121 de eigen deskundigheid up to date houden. LV 010 BC 095 nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden implementeren. LV 010 BC 096 de behandelingsruimte opruimen. LV 010 BC 101 de persoonlijke hygiëne verzorgen. LV 010 BC 102 het materiaal reinigen, ontsmetten en steriliseren. LV 010 BC Module Mediavisagie (M LV 241) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist hedendaagse, experimentele en retro-make-up analyseren en aanbrengen en maakt hij kennis met de mogelijkheden van digitale en analoge opnames. Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften worden geïntegreerd Instapvereisten De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en heeft de basiscompetenties bereikt van module Basis visagie Studieduur 80 Lt Module Mediavisagie producten en materiaal voor visagie kiezen in functie van de vooropgestelde LV 010 BC 004 handelingen, opdrachten, media en belichting. beschermingsmiddelen kiezen in functie van de vooropgestelde handelingen. LV 010 BC 007 beschermingsmiddelen aanbrengen. LV 010 BC 008 communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren. LV 010 BC 119 zich aan wijzigende omstandigheden aanpassen. LV 010 BC 120 een make-upanalyse opmaken in functie van een visagieopdracht. LV 010 BC 078 rekening houdend met morfologie, belichting, media en opdrachten LV 010 BC 079 producten voor visagie kiezen. in de loop van de behandeling technieken, materialen en producten voor LV 010 BC 080 visagie aanpassen. de opmaak aan de persoonlijkheid van de artiest, het tijdsbeeld en aan de LV 010 BC 081 opdracht aanpassen. de huid voorbereiden. LV 010 BC 075 Lichaamsverzorging Allround grimeur-visagist - Versie 1.0 (ontwerp) Pagina 22 van 24

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Opleiding Allround Grimeur-Visagist BO LV 010 - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding- referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Opleiding Nagelstylist BO LV 011 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Lichaamsverzorging Nagelstylist - Versie 1.0 BVR Pagina

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING RLLL-RLLL-ADV-004bijl22 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Opleiding Nagelstylist BO LV 011 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied

Nadere informatie

Modulefiche. Schoonheidsspecialist-salonbeheer. Code module M LVG 224

Modulefiche. Schoonheidsspecialist-salonbeheer. Code module M LVG 224 Modulefiche Studiegebied Naam opleiding Naam module Lichaamsverzorging Schoonheidsspecialist-salonbeheer Handverzorging Code module M LVG 224 Korte omschrijving In deze module leert de cursist een behandelingsplan

Nadere informatie

Allround grimeur-visagist

Allround grimeur-visagist Leerplan OPLEIDING Allround grimeur-visagist Modulair Studiegebied LICHAAMSVERZORGING Goedkeuringscode 2013/907/6/D Indieningsdatum: 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA 80 Initiatie hairstyling voor theater, film

Nadere informatie

STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging

STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging Opleiding Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger BO LV 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 25 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging

STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging Opleiding Schoonheidsspecialist BO LV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 51 Vlaams

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kappersmedewerker BO LV 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging

STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging Opleiding Voetverzorger BO LV 007 Versie 1.0 BVR ontwerp uitbreidingsmodules Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Opleiding Masseur BO LV 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging

STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging RLLL-RLLL-ADV-004bijl23 nieuw sjabloon STUDIEGEBIED SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Lichaamsverzorging Opleiding BO LV 007 Versie 1.0 BVR ontwerp uitbreidingsmodules Pagina 1 van 29 Inhoud 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Schoonheidsspecialist BO LV 006

Schoonheidsspecialist BO LV 006 Leerplan OPLEIDING Schoonheidsspecialist BO LV 006 Secundair Volwassenenonderwijs Modulair Studiegebied Lichaamsverzorging Goedkeuringscode: voorlopige goedkeuring 2011/533/6//V12 Indieningsdatum: 31 mei

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantbewerker BO DB 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kapper BO LV 202 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 4 1.1.2

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Modulefiche. Lichaamsverzorging Schoonheidsspecialiste Ontharingstechnieken MLV G212 MLV G212

Modulefiche. Lichaamsverzorging Schoonheidsspecialiste Ontharingstechnieken MLV G212 MLV G212 Modulefiche Studiegebied Naam opleiding Naam module Code module Korte omschrijving Lichaamsverzorging Schoonheidsspecialiste Ontharingstechnieken MLV G212 MLV G212 In deze module leert de cursist een behandelingsplan

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger BO LV 008

Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger BO LV 008 Leerplan OPLEIDING Zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger BO LV 008 Secundair Volwassenenonderwijs Modulair Studiegebied Lichaamsverzorging Goedkeuringscode: voorlopige goedkeuring 2011/535/6//V12 Indieningsdatum:

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Boekvergulder BO BB 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 7 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

OPLEIDINGSFICHE. Schoonheidsspecialist

OPLEIDINGSFICHE. Schoonheidsspecialist OPLEIDINGSFICHE Studiegebied Opleiding Lichaamsverzorging Schoonheidsspecialist Module Aantal lestijden Officiële module-code Vereiste voorkennis Lichaamsmassage 80 Lt M LV G210 Geen Basiskennis van het

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Deeladvies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied Lichaamsverzorging

Deeladvies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied Lichaamsverzorging 4 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 20 december 2005 RVOL/MDR/ADV/004 Deeladvies over nieuwe modulaire opleidingen voor het studiegebied Lichaamsverzorging VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING RLLL-RLLL-ADV-004bijl24 nieuw sjabloon Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Opleiding Masseur BO LV 009 Versie 1.0 BVR Ontwerp uitbreidingsmodules Pagina 1 van 27 Inhoud Vlaams

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker leien en pannen BO BW 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Meubelmakerij

STUDIEGEBIED Meubelmakerij Bijlage 15 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Schoonheidsspecialist BO LV 006

Schoonheidsspecialist BO LV 006 Leerplan OPLEIDING Schoonheidsspecialist BO LV 006 Secundair Volwassenenonderwijs Modulair Studiegebied Lichaamsverzorging Goedkeuringscode: 2011/533/6//D 31 januari 2012 Leerplan Schoonheidsspecialist

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5 STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl08 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Polyvalent Verkoper BO HA 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Schoonheidsspecialist-salonbeheerder BO LV 005

Schoonheidsspecialist-salonbeheerder BO LV 005 Leerplan OPLEIDING Schoonheidsspecialist-salonbeheerder BO LV 005 Secundair Volwassenenonderwijs Modulair Studiegebied Lichaamsverzorging Goedkeuringscode: 2011/536/6//D 31 januari 2012 Leerplan Schoonheidsspecialist-salonbeheerder

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DECORATIEVE TECHNIEKEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DECORATIEVE TECHNIEKEN RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DECORATIEVE TECHNIEKEN Opleiding Airbrusher BO DT 002 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Natuursteenbewerker BO BW 029 Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Zwevende modules

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Zwevende modules STUDIEGEBIED MODE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Zwevende modules... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Werfbediener BO BW 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Magazijnmedewerker BO HA 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Modulefiche. CVO-STEP Modulefiches Gelaatsverzorging 4 fiches 1. Initiatie gelaatsverzorging

Modulefiche. CVO-STEP Modulefiches Gelaatsverzorging 4 fiches 1. Initiatie gelaatsverzorging Modulefiche Studiegebied Naam opleiding Naam module Code module Korte omschrijving Lichaamsverzorging Schoonheidsspecialiste Initiatie gelaatsverzorging MLV G227 MLV G227 In deze module leert de cursist

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel BO CH 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie