EMB by EMB. ejb a -mail BROKERS ) ELECTRONIC MARKETING BOOK. Edition Be/gium Copvright Broker;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMB by EMB. ejb a -mail BROKERS ) ELECTRONIC MARKETING BOOK. Edition Be/gium 2012. Copvright 2012 Email Broker;"

Transcriptie

1 ELECTRONIC MARKETING BOOK Edition Be/gium 2012 ejb a -mail BROKERS ) Copvright Broker;

2 Jaaroverzicht van de Barometer van het Internet Hierond er volgt een grondige analyse van de veranderende mentaliteit en het gedrag van consumenten, een ongezien overzicht van de aanwezigheid van Europese bedrijven in de social media en een pleidooi voor een verhoogde waakzaamheid ten opzichte van de analytische strategieën die voor altijd een revolutie in marketing zullen veroorzaken.

3 e)j) e.mai'brokers ) 1. Internet in België 1.1 Veel websites, weinig updates Bij de publicatie van de eerste barometer in augustus 2011, telt België volgens de analyse van -Brokers websites, waarvan met een professioneel doel. Deze laatsten zijn veruit in de meerderheid ten opzichte van de websites van niet-handelaars (73.784) of de overheid (9.004). Aantal actieve sites:.be.com.org Professioneel: Overheid: Privé: Non-profit: Blogs - forums: Aantal domeinnamen: Aantal doorgeschakelde domeinnamen : Aantal inactieve sites: Statische sites: Dynamis che sites: Blogs - forums: E-commercesites: Sites met formulie r: Sites met postadres: Sites "alleen het adres": Sites zonder contactmogelijkheid: % 7 % 9 % % 9 % 9 % ELECTRON IC MAR KETING BOOK - Edition Belgium 2012

4 e)j) e.mai'brokers ) Het merendeel van de sites wordt te weinig geüpdatet: 86% van de websites kregen hun laatste update meer dan een jaar geleden. En erger nog, slechts 3% werd in de afgelopen drie maanden herzien. Bovendien tel t 53% van de sites minder dan 50 pagina's en vertegenwoordigen de sites met een groot volume confent (meer dan 500 pagina's) nauwelijks 2% va n het Belgische Web. Verder zijn bepaalde regio's in België productiever dan andere in het creëren van websites: als we de kaart van de provincies bekijken, bevinden de sites zich vooral in Antwerpen (18%), Brussel (16%), Oost-Vlaanderen (13%) en West-Vlaanderen (12%). In Wallonië staaf luik (9%) aan de leiding, voor Henegouwen (5%) en de provincie luxemburg (4%). Ten slotte zijn er bijna blogs en forums. ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

5 e)j) e.mai' BROKERS ) 1.2 Zes maanden later... Het daaropvolgende semester heeft Brokers een tweede Internetbarometer gepubliceerd om een nieuwe stand van zaken te tonen wat betreft internet in België. Na de verrassende resulta ten va n de vorige enquête, gaan we de goede richting uit... of toc h bijna. Enerzijds werden 25% van alle websites in ons land geüpdatet om te voldoen aan bepaalde legale eisen - ongeveer terwijl dat voordien steeds tussen de 4 à 7% was. Anderzijds werden sinds september 2011 tot eind ja nuari meer dan websites afgesloten, terwijl er slechts nieuwe bijkwamen. Jam mer ook is da t nog steeds 47% van alle websites het voorbije jaar niet meer geüpdatet werden (in ve rgelijking met 85% in september 201 I). 1.3 Een enorm verschil tussen Vlaanderen en Wallonië Deze tweede barometer, gepubliceerd in maart 2012, heeft eveneens de enorme kloof aa ngetoond tussen Vlaanderen e n Wallonië: de meeste websites bevinden zich namelijk vooral in het Vlaamse Antwerpen (18%), Oost-Vlaanderen (13%) en West-Vlaanderen (12%), alsook in Brussel (16%), terwijl enkel Luik (9%) erbovenuit schiet in Wallonië. Daarnaast hebben in d e provincies Antwerpen, Brussel, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals -Brabant en West-Vlaanderen slechts tussen de 38 en 42% van de bedrijven een eigen website. Met 26% is Henegouwen de trieste "verliezer" van deze competitie, gevolgd door Luik (29%), Luxem burg (33%) en Limburg (35%). ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

6 e)j) e-mai.brokers ) Aanwezigheid per sector: Laatste update 2011 Laatste update 2012 I Primair: 9% > 6 maanden : 9% / < 3 maanden : 5% > 6 maanden : 21%/ < 3 maanden : 7% > 1 jaar : 86% > 1 jaar : 72% Locatie van de sites 2011 Locatie van de sites 2012 Antwe[p.en: 18 % Antwerpen: 17 % _ Waals-Brabant 4% Brussel: 16 % _ Henegouwen: 5 % l uik: 9 % _ Waals-Brabant: 5 % Brussel: 16 % _ Henegouwen: 4 % l uik: 8 % limburg: 7 % _ luxemburg: 4 % Namen: 3% Oost-Vlaanderen: 13 % _ l uxemburg: 4 % Namen: 3% Oost-Vlaanderen: 13 % West-N'laanderen: 14 % Vlaams-Brabant: 9 % ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

7 e)j ) e.mail BROKERS ) 2. De elektronische handel: tussen groei en illegaliteit Een website is niet louter een informa tieka naa l: het kan eveneens dienen als platform voor transacties, dot de internetgebruiker toelaat om vanop afstond goederen en diensten te verwerven. Doorgaans noemt men dit 'e-c om merc e '. Deze cijfers zijn afkomsfig van de professionele websites in België d ie we in de eerste borometer van augustus in kaort gebracht hebben. Het 'htlps'-pro toc ol vervat in de websites, was ons selectie middel, rekening houdend met bestaande linksdie redigeren naar een van de levera nciers voor online betalingen. Over het algemeen spreken de cijfers elkoor tegen. In 2010 konden internetbezoekers op Belgische websites online besfellingen plaatsen. Vandaag is dat , een groei van bijna 80% op twaalf maanden tijd. Deze revolutie is te donken aan de ZKO's (zeer kleine ondernemingen), van wie bijna 45% de internetverkoop in hun commerciële ontwikkelingsstrategie hebben opgenomen. Daarentegen, is een overweldigende meerderheid van de websites illegaal door een gebrek aan respect voor de juridische vormen. We komen hier loter op terug. o o ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

8 e)j) e.mai'brokers ) 2.1 Een enorme kloof tussen Vlaamse en Waalse e-handelaars Wa t de e-commerce websites betreft - goed voor een Belgisch totaal va n ongeveer is de provincie Antwerpen de absolute leider met meer dan online handelaren, gevolgd door Oost-Vlaanderen (bijna e-commerce websites), West-Vlaanderen (bijna 3.600) en het 8russels Hoofdstedelijk Gewest (meer dan 3.200). In de middenmoot bevinden zich Vlaams-Brabant (meer dan 2.600), Limburg (meer dan 2.300), Luik (bijna 1.800) en Henegouwen (meer dan 1.500). Waals Brabant (meer dan 1.100), Namen (bijna 900) en Luxemburg (bijna 500) scoren da n weer he t slechtst. Ook hier merkt men dus een pijnlijk onevenwicht tussen het noorden en het zuiden van het land. Barometer Brokers companies per postal code. > aso D ~ compaoies per postal pnmary. ""'_ 'Y lertiary PIJ"" ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium2012

9 e)j) e.mai' BROKERS ) 3. Sociale netwerken en professioneel gebruik In juni 2012 publiceerde Brokers opnieuw een alarmerend rapport, ditmaal over het onderwerp 'sociale netwerksites'. Over het algemeen geldt: 97% van de Bel gische bedrijven zijn hiervan weinig op de hoogte. Dit is ja mmer genoeg slechts een 'banale ' situatie in Europa. en het is een kleine troost dat België ondanks a lles op de negende plaals staat op de ranglijst van de la nden waar bedrijven het meest ac tiet zijn in social media. met een gemiddelde va n 72 Facebaak-vrienden en 14 Twitter-followers. Cijfers die overigens op één ja ar tijd verdubbeld zijn. lood A~nwez ig he id Gemiddelde Fecebcok Gemiddelde Twitter N-l (2011) Engeland 6% % + Itehë 5,6% % + Zweden 5,4% % + f renkrijk 4,2% % + Nederland 4,1% % + Spanje 3,6% 92 SS 112%+ Portugal 3,2% % + Duitsland 3% % + België 2,4% %+ ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

10 e)j) e.mail BROKERS ) Va nuit geografisc h standpun t is er een g rote ve rrassing in de Noord /Zuid verdeling, die alle vooroordelen van ta fel veegt. Zo positio neert de provincie luik zic h a ls leider (6,1 % van d e bedrijven zijn actief in Web 2.0) en deelt Waals- Brabant de tweede plaats met d e provincie Antwerpen (5,7%). Op de o nderste trede van het podium staan Brussel e n Oost-Vlaanderen op een ex aequo (5,2%), gevolgd door Vlaams-Brabant (5,1 %), Henegouwen (4.4%) dat wedijvert met West-Vlaanderen (4,2%), limburg (2.4%) en de provincie luxemburg (1,7%). Namen staat d an weer op de laatste plaats met O,B %. Met uitsluiting van de top 500 per land Antwerpen 5,7% Limburg 2,4% Oost-vla enderen 4,2% WestNlaanderen 5,2% v leeme-ärebent 5,1% Brussel 5,2% Luik 6,1% Namen 0,8 % Henegouwe n 4,4% weels-ä rebent 5,7% Luxemburg 1,7% ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

11 e)j) e.mai'brokers ) 3.1 De omkering van de economische modellen of de toekomst van artificiële intelligentie Deze observatie komt volledig tot zijn recht alswe rekening houden met het feit dat de wereld razendsnel verandert. Op ba sis van de actuele revolutie op het net, zijn het de mentaliteit en het gedrag van de consument, de verkoopmethodes en dus de marketingstrategieën van de bedrijven die radicaal moeten evolueren. - Het is d uidelijk dat he t internet de mijlpaal van de 2.0. waarbij intemauten interageren en hun eigen inhoud c reëren, voorbij is om over te gaan naar de 3.0 die, onder andere. gekenmerkt word t door een grotere analytische capacitei t van de verschillende spelers. Communities en hun leden worden vanaf heden ontleed... zo is he t steeds evidenter om hun gedrag te identificeren en te analyseren door he t samenleggen van de gegevens die ze op hu n pad achterlaten. Deze Business Intelligence die het web on herroepelijk semantisch maakt. laat he t bedrijt dat de juiste to ots gebruikt. toe om letterlijk zijn doelpubliek te protileren e n hen de meest relevante boodschap voor te leggen. op het beste moment en. dankzij de mobiliteit. waar hij zich ook bevindt. ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

12 e)j) e.mai'brokers ) Het interne t overstijgt onze samenleving e n maakt ondertussen een belangrijk deel uit van ons privé- en professioneel leven. Zich beperken tot he t ma ken va n een ondersch eid tussen off- en online heeft vo ndoog geen zin meer. Het staa t zelfs gelijk met het negeren van de snelheid, de behoefte en de soepelheid waarmee het (vooral jonge) publiek de nieuwe technologieën integreert, alsook de gewoontes die deze veroorza ken. 810ggers die erin geslaagd zijn om het vertrouwen van hun lezers te winnen, maken nu een belangrijk deel uit va n de media en vormen de publieke opinie va n morgen. Adve rteerders, op hun beurt, gebruiken meer en meer geavanceerde algoritmes om de meest pertinente info te extraheren en het meest precieze doel te vinden. ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

13 e)j) e.mai'brokers ) De g rote adverteerders zullen d e consumenten b ij hun naa m ken nen en op de hoogte zijn van hun contactgegevens, hu n gedrag, hu n smaken, hu n voormalige aankopen, hun achtergrond, hu n dromen e tc. In de nabije toekomst zullen de persoonlijke gegevens beschikbaar op hel nel voor het overgrote deel exact zijn, omdat ze automatisch gegenereerd worden (geografische positie, wat reeds op Twitter of Facebook bestaat... ) of omdat ze afkomstig zijn van gecertific eerde organismen, of nog omdat de c entra lisa tie van de digitale identiteit (OPenIDJ zal ve reisen dat dezelfde gecertificeerde identiteit behouden wordt voor verschillende acties (toegang tot zijn dossiers, interactie met de groep vrienden, elektronische betaling, etc.) ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

14 e)j) e.mai' BROKERS ) Binne nkort zulle n de algoritmes alle publieke beschikbare gegevens over een individu verzamelen om er nieuwe informatie uit af te leiden en zo relevante en voorspellende advertenties aan te bieden. Dit is geen sciencefic tion, aangezien Microsoft, Google en Facebook, om er maar een paar te noemen, hiermee reeds b egonnen zijn door het voorspellen va n onze neiging om een bepaalde dienst o f product te kopen of nog deel uit te maken van een bepaalde community, om vrienden te worden met een bepaalde p ersoon in functie va n de b ezoc hte websites, de gezochte woorden, de online gekochte goederen en de bestaande vriendschappen... Go 3.2 als oplossing in deze nieuwe wereld We voegen hieraa n toe dat we binnenkort permanent geconnecteerd zullen zijn, zonder da t we daorom voor een scherm hoeven te zitten en het lijkt evident dat dit een va riatie is op een marketing campagne die in een heel na bije toekomst veel zal moeten evolueren. Omdat het Web polymorf is, zullen de merken een overvloed aan keuze hebben om zich kenbaar te maken: virtuele werelden (Second Life), sociale netwerken (Facebook), Internet strearning (Joost), het geografisch na bije internet (My Neighborhood, wa orbij he t internet ve rbonden wordt aan een geografisch p unt), het M2M internet (Machine to Machine), o f instant messaging, enz. ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

15 e)j) e.mai' BROKERS ) We zijn getuige van een ware transformatie van het business model van ondernemers in het algemeen en Marketeers in het bijzonder. Een ding is zeker, marketing zal hun redding zijn als essentiële leverage op vlak van communicatie en promotie voor het Web 3.0. aangezien dit meer dan ooit de hoeksteen van digitale c om munic a tie is. Het bewijs? Een adres is bijna het enige, echt noodzakelijke gegeven om zich te kunnen inschrijven op een netwerk of c om munity, professioneel of privé, en het is het enige precieze kanaal waarlangs informatie wordt overgedragen, zowel in vaste als mobiele technologie! ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

16 e)j) e.mailbrokers ) 4. 74% van de Belgische websites zijn illegaal De resulta te n zijn behoorlijk verontrustend als men focust op de wettelijke verplichtingen waaraan websites moeten voldoen: 74% van hen zijn illegaal. Brokers heelt een significante verbetering vastgesteld: het cijfer is tussen de twee studies (die van september 2011 en maart 2012) met 25% gedaald, toch blijlt dit nog een zorgwekkend percentage. Ee n professionele website moet een minimum aantal identiteitsgegevens verslrekken om een zekere transparantie te waarborgen en de afnemer va n de dienst voldoende informatie te bezorgen over de persoon die schuilgaat 'achter' een website. -- " LEGAL 4 ) ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

17 e)j) e.mai' BROKERS ) Om dit te garanderen, moet een e-commercant aan al zijn bezoekers volgende gegevens ve rstrekke n: de na am of firmanaa m he t geografische adres waar de onderneming gevestigd is de contactgegevens, met inbegrip van e-mollodres. waardoor men snel, rechtstreeks en efficiënt ka n communiceren ondernemingsnummer eventueel btw-nummer de gedragscodes waaraan men onderworpen is, a lsook informatie over de manier waarop die codes elektronisch kunnen worden geraadpleegd ingeval de activiteit onderworpen is aan een vergunningsregeling, de contactgegevens va n he t bevoegde toezichtsorgaan ot he t een ve nnootschap betrelt de term "register morele rechtspersonen", gevolgd door de vermelding van de zetel va n de rec htba nk in het territoriale bevoegdheidsgebied waar de onderneming haar statutaire zetel heelt in he t desbetreftende geval, he t feit dat de onderneming in ve reffening is Ten slotte, als de e-comrnercant een gereglementeerd beroept uitoefent (bv: een vrij beroep): de beroepsvereniging of bedrijfsorganisatie waarbij men aangesloten is de beroepstitel en het la nd waarin die titel werd toegekend een verwijzing naar de beroepsregeling van toepassing en naar de middelen om daartoe toegang te krijgen. We wijzen erop dat de hierboven genoemde inlichtingen moeten worden meegedeeld door elke dienstverlener van de informatiemaatschappij en niet enkel door degenen die aan elektronische handel doen. Die informatie moet dus ook buiten elke c ontrac tuele relatie toegankelijk zijn, o f he t nu gaat om een site voor e-hondel. een info rma tiesite, een zoekmachine, een internetpr ovider, een e-maîlprovider, een disc ussieforu m, etc. ELECTRON IC MARKETING BOOK - Edition Belgium 2012

18 e)j) e.mai' BROKERS ) Boven dien moet je. ols een in België gevestigde dienstverlener. alle door het Belgische recht bepaalde voorlichtingsregels eerbiedigen. in het bijzonder naar de consumenten toe. 4.1 Hoe moeten inlichtingen worden voorgesteld? Die informatie moet gemakkelijk. rechtstreeks en altijd toegankelijk zijn. Om aan die voorwaarde te voldoen. kan onderaan elke webpagina van de site een hypertekstlink gelegd worden naar een pagina die de vereiste gegevens bevat (bijvoorbeeld door te klikken op een hyperlink onderaan elke pagina. die doorverwijst naar een specifieke pagina met die informatie). Aan d ie toeg a nke lijkheid svereiste is nie t volda an als de bezoeker eerst door een he leboel rubrieken moet spitten om aan de informatie te gera ke n. Een link die e nkel zichtbaar is op de on thaalpagina van de website vo lstaat niet. want het is best mogelijk dat een interne tgebruiker op de site terec htk o mt zonder die on thaalpagina te hebben on tmoet. gewoon door een 'diepe' link aan te klikken op een an der website o f zoekmachine. Eigenlijk vormt die informatieplicht geen buitensporige last. omdat ze zonder al te veel moeite kan worden vervuld dankzij de talloze mogelijkheden. die de nieuwe technologieën bieden. Bron : FOD Economie ( /economie.fgov.b e/nl/binaries/ %20gids%20voor%20infernefg e bruikers_fcm p df) ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

19 e)j) e.mai'brokers ) 5. Besluit... In het domein van de digitale economie, blijft ons land het zwakke broertje van de EU en misloopt het verschillende opportuniteiten op vlak van werkgelegenheid en in komsten, voor een groot deel omdat de overheid te weinig middelen inzet. De gezondheid va n de Belgische economie zal blijven achteruitgaan als he t internet niet beschouwd wo rdt als een essentiële economische partner. Met deze verschillende barometers wil -Brokers dus het immense, onbenutte potentieel van het internet aantonen aan professionals en politici, op vlak van werkgelegenheid en economische groei. In ve rgelijking met heel wat andere land en, zijn deze cijfers werkelijk schrijnend: no g steeds te weinig bedrijven hebben (geüpdatet en zelfs lega le) vitrinewebsites en profiteren va n de ka nsen van de e-commerce. Veel bedrijven en organisaties beseffen nog niet hoe belangrijk hel internet vandaag is. Voor ve len van he n is een website in het b este geval een noodzakelijk kw aad dat alleen als visite kaartje dient, in het slechtste geval een oppervlakkig gadget. Dat tekort kan een bela ngrijke impact hebben op de economische ontwikkeling va n ons la nd : alsde surfe r bij ons niet vind t wa t hij zoe kt, zal hij zijn gading zoeken op de sites van buitenlandse concurrenten. ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

20 e)j) e.mai'brokers ) Een voorbeeld: de Internet Manager. die een steeds belangrijkere rol toebedeeld krijgt in florerende buitenlandse bedrijven (zoals dit vroeger het geval was me t de ITManager die nu volledig ingeburgerd is), om de voordelen van het web ten vo lle te benutten. Deze tunctie bestaat hier nauwelijks. Ook de overheid heett nog een lange weg te gaan om de interneteconomie te stimuleren, zeker wanneer men bijvoorbeeld beseft dat zelfs alle buitenlandse ondernemingen die dat wensen een.be domeinnaam kunnen aankopen en zo dus kunnen profiteren van het kwaliteitsimago dat gepaard gaat met onze binnenlandse bedrijven. Eerlijker zou zijn om enkel de.be domeinnamen toe te staan aan bedrijven met een Belgisch btw nummer en die dus deelnemen aan de ontwikkeling van welvaart, de economische inspanningen en de solidariteit op nationaal vlak. ;, Er werd ook op lokaal vla k geen enkel gevolg gegeven aan de recente aankondiging van de Europese Unie om concrete maatregelen te nemen ter stimulering van de e-commerce en zo de werkgelegenheid en economie een boost te geven. Een tra gisc he tout, als men beseft dat (volgens de EU) de interneteconomie 2,6 jobs creëer! voor elke 'offline ' job die verloren gaat. landen die deze boodschap wel begrepen hebben, en waar het internet 6 tot 9% van het BBP uitmaakt - bv: Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk he bb en trouwensveel mind er te lijden va n de economische c risis d a n wij. Een les om diep ove r na te denken. ELECTRON IC MARKETING BOOK- Edition Belgium 2012

L -; IJa-mail BROKERS ) The LEADER in e-mail database - www.email-brokers.com. Websites of Belgium BAROMETER VAN HET INTERNET

L -; IJa-mail BROKERS ) The LEADER in e-mail database - www.email-brokers.com. Websites of Belgium BAROMETER VAN HET INTERNET L -; IJa-mail BROKERS ) The LEADER in e-mail database - www.email-brokers.com Websites of Belgium BAROMETER VAN HET INTERNET SEPTEMBER 2011 99% Belgische websites zijn onwettig Een professional moet een

Nadere informatie

Code UNIZO e-commerce label

Code UNIZO e-commerce label Code UNIZO e-commerce label Met deze code wil UNIZO de vertrouwensrelatie tussen consument en handelaar binnen het domein van de e-commerce maximaal bevorderen. Dit systeem van zelfregulering maakt het

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt

Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt Welke (bouw)taal spreekt men in Noord en Zuid? Bouwend België en de Architect Wie zijn ze, wat doen ze, breng ze samen en zie wat volgt Vanuit Identiteit en DNA tot en Identiteit België Architecten Bevolking

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel

BDMA Dday Legal. Aandachtspunten bij M-commerce. 19 juni 2013. Tim Van Canneyt. Of Counsel BDMA Dday Legal Aandachtspunten bij M-commerce Tim Van Canneyt Of Counsel 19 juni 2013 M-Commerce = E-commerce met een M? M-commerce Elke commerciële transactie uitgevoerd via mobiele of draadloze communicatie

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Website Disclaimer. Intellectuele eigendomsrechten. Beperking van aansprakelijkheid. Website disclaimer en privacy beleid van Life Essence pag 1

Website Disclaimer. Intellectuele eigendomsrechten. Beperking van aansprakelijkheid. Website disclaimer en privacy beleid van Life Essence pag 1 Website Disclaimer Deze website is eigendom van BVBA Sofega - Life-Essence, hierna Life Essence genoemd. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

FAQ PRECAD-PERCEEL. Versie 29/05/2015

FAQ PRECAD-PERCEEL. Versie 29/05/2015 1 FAQ PRECAD-PERCEEL Wat verstaan we onder besluit PreCad?... 2 In welke gevallen dient er een aanvraag voor een referentienummer te worden ingediend?... 2 Is het Besluit van toepassing op een onderhandse

Nadere informatie

De resultaten van een online campagne

De resultaten van een online campagne De resultaten van een online campagne Het einde nadert voor de wedstrijd van Gentse Ondernemer van het jaar, de mogelijkheid tot stemmen is reeds afgelopen. Deze voorbije aantal weken heeft Rgbscape dan

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus STUDIE Faillissementen Maanden juli en augustus 4 september 2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld.

Nadere informatie

November E-commerce

November E-commerce November 2017 E-commerce 9 op 10 zelfstandige handelaars is online aanwezig, via eigen website of sociale media. 5 op 10 verkoopt ook online, via verschillende kanalen, niet noodzakelijk webshop. Gebrek

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

THE ONE ID RIGHT DATA MAKES GREAT MARKETING POWERED BY EMAIL-BROKERS 2015

THE ONE ID RIGHT DATA MAKES GREAT MARKETING POWERED BY EMAIL-BROKERS 2015 THE ONE ID WAT WILT U WETEN? HIER Wie zijn uw (potentiële) klanten? Wat doen ze? Wat vinden ze leuk? Wat zijn hun interesses en passies? Waar zijn ze? Wat zeggen ze? HIER HIER HIER IN 2015 ZIJN KLANTEN

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

e-privacy in België: werk aan de e-winkel?

e-privacy in België: werk aan de e-winkel? PRIVACY PAPER NR. 1. e-privacy in België: werk aan de e-winkel? De bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Belgische websites. Prof. dr. Michel Walrave K.U. Leuven - Communicatiewetenschap Eerste

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Video Marketing Service Creëer en publiceer uw eigen video. Snel en eenvoudig met de online video service. Gebruik video berichten

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

1. Persoonlijke informatie

1. Persoonlijke informatie 1. Persoonlijke informatie Dit is een anonieme enquête. Om mee te doen hoeft u geen naam of contactgegevens in te vullen. Wilt u meedingen naar de Samsung Galaxy Tab dan kunt u aan het eind van deze enquête

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2013 n 19 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

Belgische ondernemers zijn niet erg 'Socioi'... De aangekondigde dood van de Online/Offline dichotomie

Belgische ondernemers zijn niet erg 'Socioi'... De aangekondigde dood van de Online/Offline dichotomie Belgische ondernemers zijn niet erg 'Socioi'... Copyright 2012 Email Brokers Belgische ondernemers zijn niet erg 'Sociol'... Na de Internet Barometer die, ongeveer een jaar geleden, exclusieve statistieken

Nadere informatie

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6772. Flash Eurobarometer 434 (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA677 Flash Eurobarometer (Geo-blocking Among Businesses) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL Geo-blocking among businesses - & veri(exi) D In welke regio is de hoofdzetel van uw bedrijf gevestigd?

Nadere informatie

11 Redenen om te investeren in een nieuwe website

11 Redenen om te investeren in een nieuwe website 11 Redenen om te investeren in een nieuwe website Als je al een website hebt, dan is het handig als je beschikt over een overzicht van redenen wanneer een investering in een nieuwe website gerechtvaardigd

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap 1 De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap I. WIE IS B2B PRESS? 2 3 B2B Press: de federatie van de vakpers B2B Press is één van de vijf departementen * die samen

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

HAAL MEER UIT JE ZAAK!

HAAL MEER UIT JE ZAAK! HAAL MEER UIT JE ZAAK! WORKSHOPS VOOR HANDELAARS EN HUN MEDEWERKERS UIT DE BRUGSE REGIO 2015 (GEORGANISEERD DOOR SBM IN SAMENWERKING MET LOKALE ECONOMIE, STAD BRUGGE) SESSIE 1: HOSPITALITY, GASTVRIJHEID

Nadere informatie

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%)

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%) De bouwsector en het BBP % Vorming van het BBP door de bouw (miljard in vaste prijzen van ) 18 16 14 12 8 6 13, 12,84 13,38 13,17 13,8 14,53 14,67 14,59 14,75 5,4% 5,2% 5,2% 5,1% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,%

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig.

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig. NATIONALE COMMISSIE WEB EN DATABASE MD 112 BELGIUM (November 2007) GEMEENSCHAPPELIJK HANDVEST VOOR LIONS WEBSITES IN MD 112 BELGIUM PRINCIPES EN VOORSCHRIFTEN VOOR OPBOUW VAN EEN SITE - GEDRAGSCODE 1 PRINCIPES

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Kopen op internet: wetgeving, trends en nieuwe fenomenen

Kopen op internet: wetgeving, trends en nieuwe fenomenen Kopen op internet: wetgeving, trends en nieuwe fenomenen Vormingsdag Sleutels voor verstandig consumeren Fraud Prevention Month Donderdag 13 maart 2014 Brussel PROGRAMMA Regelgeving en handhaving Trends

Nadere informatie

EERSTE VASTSTELLING: WE ZITTEN EINDELIJK IN DE EUROPESE KOPGROEP

EERSTE VASTSTELLING: WE ZITTEN EINDELIJK IN DE EUROPESE KOPGROEP Met zijn onuitgegeven rekenkracht onderzoekt de Internetbarometer van Email-Brokers de evolutie van de aanwezigheid en de activiteiten van de Belgische bedrijven op het internet. BELGISCHE E- COMMERCE:

Nadere informatie

SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 2015 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN

SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 2015 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN SECTORFOTO / JAAROVERZICHT 215 PC336 - PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN INHOUD Een woordje vooraf 5 Algemeen: hoeveel wg ers en wn ers telt de sector een overview 6 Werkgevers per provincie 6 Werkgevers

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

Facebook Campaigns. Gericht adverteren op de grootste website ter wereld

Facebook Campaigns. Gericht adverteren op de grootste website ter wereld Facebook Campaigns Gericht adverteren op de grootste website ter wereld Wist je dat 5,5 20 % miljoen Belgen gebruiken Facebook van al onze tijd online wordt op Facebook gespendeerd 78 % 75 % van de Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Brussel, 16 juli 2015 De editie 2015 van de jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij kunt u nu raadplegen.

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

nieuws voor ondernemers Limburg Metropool Kempen Oost-Vlaanderen Mechelen Leuven

nieuws voor ondernemers Limburg Metropool Kempen Oost-Vlaanderen Mechelen Leuven Limburg Oost-Vlaanderen Mechelen Leuven Wat? Made in biedt de meest efficiëntste manier om met bedrijfsleiders, ondernemers en managers in hun regio te communiceren. Zij beginnen hun dag met het lezen

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

Wintertuin lokt drievoud bezoekers

Wintertuin lokt drievoud bezoekers Mechelen, 27.02.2017 PERSBERICHT Wintertuin lokt drievoud bezoekers De Wintertuin van de Ursulinen was lang een verborgen parel. Sinds de strategische samenwerking tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten?

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Case Studie: Groothandelsbedrijf Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Voorwoord Welkom bij de case studie. Ik ga je aan de hand van een praktijk voorbeeld en 5 stappen laten zien hoe je als

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website Welkom op onze website www.quick.be Quick doet alles wat in zijn vermogen ligt om te verzekeren dat de informatie op de website juist en actueel is, en behoudt zich het recht voor de inhoud om het even

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Internet marketing FBAA - 14 september 2011. Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant

Internet marketing FBAA - 14 september 2011. Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant Internet marketing FBAA - 14 september 2011 Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant WSI 15 years experience 1.600 consultants 87 Countries Google certified experts Conversion architecture and

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie

2.1. De gegevens die je ons meedeelt bij je bestelling of registratie Privacy & Cookie Policy Make Your Own Spirit 1. Vennootschap De vennootschap Make Your Own Spirit BVBA, met maatschappelijke zetel te Oudburgweg 56, 9830 Sint-Martens-Latem, België (hierna MYOS ), is verantwoordelijk

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 PERSBERICHT Brussel, 17 november 2015 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2013 17.019 euro Het netto belastbare inkomen van de Belg bedroeg in 2013 gemiddeld 17.019 euro; Vlaanderen blijft de regio

Nadere informatie

Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen

Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen Tony de Bree, 19 november 2014 Nog niet zolang geleden werd er door traditionele spelers in Nederland en over de hele wereld

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Otis Elevator Global Privacy Mededeling

Otis Elevator Global Privacy Mededeling Otis Elevator Global Privacy Mededeling Otis Elevator Company en zijn dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk, "Otis") zijn verantwoordelijk voor alle Otis gesponsorde websites, computers en mobiele

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË ECONOMISCH JAARRAPPORT 27 Federplast.be Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW Association des Producteurs d Articles en Matières Plastiques

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

www.marktonderzoek.be

www.marktonderzoek.be Wij zetten het jaar vol inspiratie en enthousiasme in met een overzicht van enkele trends waar we als ondernemer in 2015 niet omheen kunnen. Op de hoogte zijn van deze trends en erop inspelen kan uw activiteiten

Nadere informatie

Website Disclaimer + Privacy

Website Disclaimer + Privacy Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van Hilde Motmans Contactgegevens: Hilde Motmans Mouterijstraat 53, 3582 Koersel Gsm: +32 473 71 36 59 E-mail: info@dehuwelijksfotograaf.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG

GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG GEDRAGSREGELS THUISWINKELORG Preambule Deze gedragsregels van Thuiswinkel.org zijn van toepassing op alle bedrijven (B2C-leden en B2B-leden) en organisaties (geassocieerde leden) aangesloten bij de vereniging.

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Juridische aspecten van e- commerce

Juridische aspecten van e- commerce Juridische aspecten van e- commerce http://www.unizo.be/e-commercelabel 2 UNIZO E-commercelabel Vertrouwen in e-commerce versterken Zowel in B2C als in B2B relaties Duidelijke omschrijving van rechten

Nadere informatie

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap

De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap 1 De studie B2B Press: De vakmedia bezetten een sleutelpositie in het medialandschap I. OBJECTIEVEN & METHODOLOGIE 2 3 Objectieven Beschikken over betrouwbare indicatoren die de positie en de kracht van

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0

De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0 IP/08/1422 Brussel, 29 september 2008 De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0 Europa zou het voortouw kunnen nemen bij de invoering

Nadere informatie