6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES"

Transcriptie

1 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen

2 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur voor business en IT Het koppelen van applicaties wordt doorgaans gezien als een technisch vraagstuk. Al snel wordt er bij integratie gesproken over technieken. Integratie gaat in essentie niet over technologie. Het gaat erom een fundament neer te leggen dat naar de toekomst toe een wezenlijke bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. Techniek is een middel, geen doel. In dit artikel presenteert Joost Bentvelzen - Solution Architect Integratie en Mobility bij Breinwave - zes bewezen architecturen die als basis kunnen dienen voor uw specifieke scenario. Het #koppelen van applicaties wordt doorgaans gezien als een technisch vraagstuk. Al snel wordt er bij integratie gesproken over technieken als Biz- Talk, webservices, ESB s en wat al niet meer. Maar #integratie gaat wat mij betreft in essentie niet over technologie. Het gaat erom een fundament neer te leggen dat naar de toekomst toe een wezenlijke bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. Techniek is een middel, geen doel. En daarom is Integratie Architectuur in de praktijk complex: juist door het verbinden van business en IT. HET GEVAAR VAN KOPPELEN Het koppelen van systemen is tegenwoordig niet meer echt moeilijk. Elke applicatie heeft voorbereidingen getroffen om te koppelen met de buitenwereld en er zijn tal van standaarden ontwikkeld die als basis gebruikt kunnen worden. Als je een techneut vraagt om twee willekeurige systemen te koppelen, dan is de kans groot dat de techniek geen bottleneck is. En ook veel verkopers van (deel) oplossingen wagen zich aan de uitspraak dat hun applicatie kan worden gekoppeld aan ieder ander systeem. Maar wie hieraan toegeeft en kiest voor een pragmatische aanpak, kan al vrij snel geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen ervan. Pragmatisme blijkt dan opportunisme. Een dergelijke koppeling betreft namelijk als snel maatwerk. En ook als er tools worden gebruikt waarmee kan worden geconfigureerd in plaats van geprogrammeerd, is de kennis in de praktijk vaak maar bij enkelen bekend en slecht gedocumenteerd. Dat is geen probleem zolang de koppeling doet wat ervan verwacht wordt. Het probleem ontstaat als de wensen veranderen. Want zodra er nieuwe requirements ontstaan, heeft dit impact op de koppeling. Een veld erbij bijvoorbeeld, kan al snel een dure aangelegenheid worden omdat dit in twee systemen en de koppeling gerealiseerd moet worden. Zowel in een ontwikkelomgeving, een testomgeving, een acceptatie omgeving en een productieomgeving. En dan hebben we het nog niet eens over het upgraden van systemen. Steeds vaker kom ik bedrijven tegen die op softwareversies van jaren geleden werken omdat ze vanwege alle koppelingen #niet meer kunnen of durven upgraden. En daardoor halen ze niet de potentie uit ICT die de concurrentie wel heeft. En dat is duur. De kosten van een koppeling zitten hem dus niet alleen in de realisatie ervan, maar vooral ook in het beheren en uitbreiden ervan. En in de beperkingen die er daarna ontstaan. De oplossing hiervoor is niet moeilijk. Het is met name een attitude. Doe eerst een stap terug en doe er dan twee vooruit, geldt hier als belangrijkste uitgangspunt. Wie meteen begint over de tools en pragmatisch aan de slag denkt te gaan, is uiteindelijk duurder uit. Een goed #fundament neerleggen is de basis en kan met weinig inspanning.

3 WAAROM EEN ARCHITECTUUR? Werken vanuit een #architectuur biedt zowel de business als de IT houvast. Waar de business het vaak vooral belangrijk vindt om flexibel te zijn, focust de IT zich ook op zaken als betrouwbaarheid en veiligheid. Daarnaast zijn beiden erbij gebaat de totale kosten, dus inclusief het beheer, zo laag mogelijk te houden. Een architectuur helpt hierbij. Er ontstaat inzicht in het #applicatielandschap. Er is duidelijk welke applicatie welk doel dient en waar elke applicatie in het proces wordt toegepast. De koppelingen tussen applicaties worden expliciet gemaakt. En als er in de toekomst nieuwe applicaties worden overwogen, dan kunnen deze worden getoetst tegen de architectuur. HOE KOM JE ERACHTER WAT DE BUSINESS WIL? Een architectuur is geen one-size-fits-all. Als iemand mij advies vraagt over bijvoorbeeld koppelingen, dan begin ik met het stellen van vragen. Ik wil weten wat de achterliggende doelstellingen zijn en kunnen voorspellen welke richting dit de komende jaren op zal groeien. Op basis van business requirements dus en niet op basis van technologie. Om de business requirements in korte tijd te doorgronden, begin ik bij de kern. De waardepropositie van het bedrijf richting haar klanten. Waarom komen klanten daar? Wat vinden ze wat ze elders niet vinden? Wat maakt dit bedrijf uniek? En hoe kan IT daar een bijdrage aan leveren of het zelfs versterken? Tracey en Wiersema hebben met hun waardemodel een bruikbare tool gegeven om hier een referentiekader voor te scheppen en de waardepropositie expliciet te maken. Door te bepalen of een bedrijf vooral bestaat vanuit Product Leadership, vanuit Customer Intimacy of vanuit Operational Excellence. En op basis daarvan kun je ook vaststellen of vooral het product, de klant of het proces centraal staat. En dat kun je meteen vertalen naar IT. Want wat is eigenlijk het #kernsysteem: ERP (proces), CRM (klant) of PIM (product)? Een ander model dat ik graag toepas is het Business Model Canvas. Dit model biedt een structuur waarin elk business model kan worden gevangen. Het richt zich op interne en externe zaken en vertaalt dit naar kosten en opbrengstenstructuren. Het maakt scherp wie de klant is, hoe deze benaderd wordt, welke waarde er geleverd wordt en welke activiteiten er nodig zijn om dat te bereiken. Figuur 2 Business Model Canvas Bij het invullen van het BMC zouden in principe alle antwoorden al vast horen te staan. Toch blijkt dat als dit expliciet gemaakt wordt er vaak nieuwe inzichten en discussies ontstaan die helpen e.e.a. scherp te krijgen. Vanuit het BMC kan worden gedestilleerd welke fundamentele eisen dit aan de onderliggende IT stelt. En die requirements zullen dus niet zomaar elk half jaar veranderen. WERKEN VANUIT BEST-PRACTISES Hoewel ieder bedrijf anders is en dus de requirements ook verschillen, kan er natuurlijk wel gebruik gemaakt worden van best-practises bij anderen. Soms om deze één op één toe te passen, maar vooral als referentie om vervolgens tot een eigen architectuur te komen. Onderstaand wordt een vijftal best-practises uitgewerkt. In de praktijk kunnen er vaak zo al twee of drie worden weggestreept zodat snel kan worden gefocust op één of twee #uitgangspunten en op basis daarvan nuancering kan worden aangebracht. De scenario s starten van minimale complexiteit naar maximale complexiteit. Figuur 1 Waardemodel van Tracey en Wiersema

4 SCENARIO 1: ALLES IN ÉÉN SYSTEEM SCENARIO 2: EÉN SYSTEEM IS LEIDEND De kracht van het eerste scenario is dat alle data centraal is opgeslagen en er maar één versie van de werkelijkheid is. Maar de beperking van alles in één systeem maakt het in de praktijk vaak onrealistisch. Al was het maar omdat ook externen zoals klanten en leveranciers vaak toegang tot de informatie moeten krijgen en het niet gewenst is dat die direct tot het eigen systeem toegang krijgen. Figuur 3 Scenario 1 - Alles in één systeem Het eerste scenario betreft de #integrale oplossing. Hoewel dit het scenario is waar veel bedrijven ooit mee zijn gestart, lijkt het inmiddels een onrealistische utopie te zijn geworden. Want hoe groot is de kans dat je één applicatie vindt die aan alle eisen en wensen voldoet? En waarom zou je dat willen als koppelen tegenwoordig geen probleem meer zou moeten zijn? Het voordeel van deze architectuur is echter enorm. Alle gegevens worden in één centraal systeem opgeslagen en bewerkt. Er is maar één versie van de werkelijkheid. Als ergens een wijziging plaatsvindt, dan hoeft dat maar op één plek. En als je ooit wilt upgraden naar een nieuwe versie, dan scheelt het een heleboel tijd in het testen. De keuze om niet alles in één systeem te vangen biedt functioneel dus mogelijk wel een voordeel. Maar daar wordt wel een prijs voor betaald. Zeker in bedrijfsomgevingen waar veel flexibiliteit van de systemen wordt gevraagd, dus waar veel aanpassingen zijn te verwachten, leiden koppelingen tot veel extra kosten en doorlooptijd. En wordt het daarmee mogelijk een beperkende factor. Als het kan, adviseer ik dus het liefst een zo simpel mogelijke architectuur. Met bijvoorbeeld alles in ERP of alles in CRM. Want wat is er simpeler dan een integrale oplossing? Maar alleen als het kan. Want als dit systeem onvoldoende bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen, vervalt deze optie wat mij betreft direct. Figuur 4 Scenario 2 - Eén systeem is leidend Scenario 2 gaat ervan uit dat nog steeds één systeem centraal staat, maar dat andere systemen kunnen worden aangekoppeld voor #specifieke doeleinden. Te denken valt aan een webshop, een portal en/of een mobiele app. Die functioneren dan als frontend voor een specifieke doelgroep, maar halen en schrijven hun gegevens uit het leidende systeem. Dit scenario gaat er dus nog steeds vanuit dat er één versie van de werkelijkheid is. Er is echter geen integrale oplossing en er zullen dus koppelingen moeten worden ontwikkeld en onderhouden. Dit betekent dat mutaties in het datamodel soms op meerdere plekken moeten plaatsvinden, maar dat de complexiteit van de koppelingen meevalt omdat voor iedereen duidelijk is wat het leidende systeem is. Applicaties worden in dit scenario dus ook niet onderling gekoppeld, maar communiceren altijd via het leidende systeem. Nadeel kan zijn dat daardoor het centrale systeem moet worden uitgebreid om data uit andere systemen te kunnen doorgeven die ver weg staan van het doel van het leidende systeem. Belangrijk daarom is vroegtijdig vast te stellen welke #gegevensstromen er uiteindelijk worden verwacht.

5 SCENARIO 3: HET PROCES ALS BASIS, APPLICATIES IN HUN COMFORTZONE Figuur 5 Scenario 3 - Proces leidend In scenario 3 is er geen sprake van één leidend systeem, maar wordt per proces bepaald welk systeem leidend is. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen een CRM-systeem voor de front-office en een ERP-systeem voor de back-office. En eventueel kan er ook een PIM-systeem worden ingezet rondom productmanagement. Alle andere systemen worden dan aan één van deze systemen gekoppeld afhankelijk van bij welk #proces ze thuishoren. Een scanningsapplicatie in het magazijn zal dan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan ERP (logistiek), terwijl een module om nieuwsbrieven te versturen dan zal zijn gekoppeld aan CRM (marketing). Dit scenario kan goed werken wanneer het proces duidelijk en vastomlijnd is en wanneer daarin duidelijke afbakening kan plaatsvinden. Als de overlap van data en processen minimaal is, kan een dergelijk scenario sterk zijn doordat applicaties binnen hun #comfortzone opereren en er veelal gebruik kan worden gemaakt van bestaande koppelingen tussen systemen. Lastig wordt het indien de overlap van data wel groot is. Als het resultaat zou zijn dat alle klanten, alle artikelen, alle prijzen, alle orders, alle facturen, etc. in meerdere systemen moeten worden vastgelegd, dan betekent dat een uitgebreide en weinig flexibele koppeling. En als er een extra kernsysteem komt, zoals bijvoorbeeld een website die met alle andere systemen data moet gaan uitwisselen dan zal dat de complexiteit alleen maar doen toenemen. SCENARIO 4: best of breed Het laatste en meest uitgebreide scenario gaat op indien de voorgaande scenario s niet voldoen. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat er veel verschillende systemen in gebruik zijn die onderling zullen overlappen qua #datamodel en #functionaliteit. In dit scenario wordt niet geprobeerd om alle data in vaste systemen vast te leggen. Elk systeem krijgt in dit scenario een eigen taak en houdt zich aan zijn eigen scope. Voordeel is dat er maximaal kan worden uitgegaan van standaard software en dat elke applicatie die iets bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen kan worden ingezet. Nadeel van dit scenario is de #complexiteit. Het opstellen en bijhouden van een goede architectuur is onontkoombaar en gezien de strategische waarde van IT voor veel bedrijven betekent dit dat het ook aan te raden is om in huis over de juiste competenties te beschikken om e.e.a. zelf in de hand te houden. Wanneer een #best-of-breed landschap gewenst is, zijn er nog verschillende vormen waarin de #integratie architectuur kan worden opgesteld. Point-to-point De meest bekende en pragmatische integratiewijze is point-to-point. Er wordt in kaart gebracht welke applicaties met elkaar gekoppeld moeten worden en deze worden stuk voor stuk ontworpen, gerealiseerd, getest en in gebruik genomen. Figuur 6 Scenario 4 - Point-to-point Wanneer het aantal koppelingen meevalt en de verwachting is dat dat in de toekomst ook zo zal blijven, dan is #point-to-point een prima keuze (ook in scenario 2 en 3). Maar als het aantal koppelingen toeneemt, is het risico op zogenaamde spaghetti groot.

6 Het overzicht raakt dan kwijt, fouten zijn niet meer te herleiden en veranderingen of upgrades van onderdelen zijn risicovol omdat de impact niet te overzien is. Message Broker Wanneer er binnen een applicatielandschap veel koppelingen zijn, of zijn te verwachten, dan is een Message Broker van toegevoegde waarde. Een message broker wordt als spin in het web geplaatst en dient als doorgeefluik van berichten tussen applicaties. Elke applicatie is gekoppeld met de broker en er zijn geen directe onderlinge koppelingen. Figuur 7 Scenario 5 - Message Broker Voordeel is dat er inzicht ontstaat. Op één plek zijn alle berichten te herleiden en fouten kunnen snel geanalyseerd worden. Bovendien maakt deze architectuur het eenvoudiger om applicaties te upgraden omdat slechts de koppeling met de broker hoeft te worden getest. Er ontstaat controle over het gehele landschap. Enterprise Service Bus Een ESB lijkt in een aantal facetten op de Message Broker. Ook deze wordt tussen de applicaties gezet en regelt centraal de koppelingen. Het verschil met de broker is dat een #ESB veel minder denkt vanuit berichten, maar wordt opgezet vanuit processen. Zo zal de ESB een functie NieuweKlant() ondersteunen waarop andere applicaties zich kunnen abonneren. Bij een ESB worden het datamodel en de processen dus centraal gedefinieerd. Als applicatie hoef je niet te weten welke andere applicaties er in het landschap zijn, want je communiceert volgens vooraf opgestelde contracten met de ESB. Figuur 8 Scenario 6 - Enterprise Service Bus Nadeel van een ESB is dat deze vaak hele grote stukken maatwerk bevat. Een ESB wordt vaak veel groter en complexer dan vooraf gedacht. En als er processen wijzigen, moeten alsnog alle koppelingen worden getest. De ESB is op papier dus een ideale oplossing, maar geeft in de praktijk alsnog een groot aantal nadelen. En als een bedrijf al een kernsysteem heeft waarin vrijwel alle data en processen zijn ondergebracht (zoals een ERP-systeem), dan leidt een ESB tot onnodig veel redundante logica en lijkt scenario 2 beter toepasbaar. VAN IT ARCHITECTUUR NAAR IT ROADMAP Op basis van bovenstaande #best practises help ik bedrijven om tot een architectuur te komen die het beste aansluit bij hun bedrijfsmodel en die daadwerkelijk relevant is en bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Dit vertaalt zich onder andere in een ideaal applicatielandschap voor die casus. En dan is het tijd voor de volgende stap. Want als je eenmaal weet waar je naartoe wilt, kun je een plan maken in de vorm van een #IT Roadmap. Hou er hiermee wel rekening mee dat het geen project wordt om de architectuur te implementeren, maar dat het in de praktijk een ongoing proces zal zijn. Want zowel business als IT zullen continu evolueren en een eindpunt voor wat betreft IT zal in veel gevallen dus niet bestaan. Maar voordat daarmee gestart wordt, is het ook belangrijk te weten waar je staat. Dat kan eenvoudig door alle actieve applicaties en onderlinge verbanden in kaart te brengen. Welke systemen werkt iemand gedurende de week mee, welke processen worden daarmee ondersteund, welke gegevens worden daarin opgeslagen? Het huidige #applicatielandschap kan zo in beeld worden gebracht als vertrekpunt. En van daaruit kan worden bepaald welke stappen als eerste gezet worden richting de toekomstige architectuur. Welke verbeteringen dragen het meeste bij aan het bedrijfsresultaat? En welke systemen moeten actief zijn voordat met andere gestart kan worden? Een IT Roadmap helpt om het veranderproces expliciet te maken en om vanuit doelstellingen projectmatig stappen voorwaarts te zetten.

7 WELKE TOOL(S) ZET IK IN? Ik ben mijn verhaal gestart met te zeggen dat men niet te snel naar de tools moet grijpen. Maar als de business doelstellingen helder zijn, de IT Requirements zijn bepaald, de Architectuur is uitgewerkt en er een Roadmap is opgesteld om vanuit de huidige situatie stappen naar de toekomst te zetten, dan is de vraag over de tools weer relevant. Want op het gebied van integratie zijn veel mogelijkheden. Microsoft heeft uiteraard BizTalk als tool die enerzijds kan worden ingezet als een Message Broker en anderzijds als ESB (overigens kun je met BizTalk ook prima Spaghetti realiseren). In de CRM wereld zijn gespecialiseerde partijen als Scribe van toegevoegde waarde. En in de ERP wereld van Microsoft Dynamics wordt veel gewerkt met addons zoals Business Integration Solutions (met onder andere Connectivity Studio) van To-Increase. En ook maatwerk is in vrijwel alle gevallen een serieuze optie om te overwegen. Om de juiste tool te selecteren, is dus meer inzicht nodig in de uiteindelijke architectuur en de onderliggende overwegingen. Deze bestaat uit de volgende stappen: 1. Bepaal welke alternatieven je wilt vergelijken. Zet die onder elkaar. 2. Bepaal wat de belangrijkste beoordelingscriteria zijn. Zowel functioneel als technisch. Zowel vanuit business als vanuit IT. Zet die naast elkaar. 3. Bepaal per criterium wat de objectieve requirements zijn om een bepaaldes score (++, +,=, -, --) te behalen. 4. Beoordeel vervolgens ieder alternatief voor elk criterium. 5. Pas weging toe, bijvoorbeeld op basis van MoSCoW, om de verschillende criteria het juiste gewicht te geven. Elimineer de alternatieven die onvoldoende scoren op must-haves en couldhaves. 6. Bereken per alternatief de gewogen score en de TCO. Op basis hiervan kan de beste keuze en de beste prijs worden bepaald en ontstaat beargumenteerde input om een keuze te maken. Figuur 9 Stofzuigertest Persoonlijk ben ik er wel voor om dergelijke keuzes op basis van argumenten te maken. Ik heb daartoe een #beslissingsmatrix opgesteld die sterk is geïnspireerd op de stofzuigertest van de consumentenbond.

8 over breinwave Breinwave ondersteunt organisaties bij het creëren van doorbraken in productiviteit, klantinzicht en klantinteractie. Om dit te realiseren vertrouwen wij op de kracht die technologie kan bieden; mits goed ingezet kan technologie een nog veel grotere bijdrage leveren bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Wij zijn onderdeel van de Abecon Groep, een van de toonaangevende Microsoft Dynamics partners in de Benelux. meer informatie Joost Bentvelsen - Solution Architect Mobility

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie