6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES"

Transcriptie

1 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen

2 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur voor business en IT Het koppelen van applicaties wordt doorgaans gezien als een technisch vraagstuk. Al snel wordt er bij integratie gesproken over technieken. Integratie gaat in essentie niet over technologie. Het gaat erom een fundament neer te leggen dat naar de toekomst toe een wezenlijke bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. Techniek is een middel, geen doel. In dit artikel presenteert Joost Bentvelzen - Solution Architect Integratie en Mobility bij Breinwave - zes bewezen architecturen die als basis kunnen dienen voor uw specifieke scenario. Het #koppelen van applicaties wordt doorgaans gezien als een technisch vraagstuk. Al snel wordt er bij integratie gesproken over technieken als Biz- Talk, webservices, ESB s en wat al niet meer. Maar #integratie gaat wat mij betreft in essentie niet over technologie. Het gaat erom een fundament neer te leggen dat naar de toekomst toe een wezenlijke bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. Techniek is een middel, geen doel. En daarom is Integratie Architectuur in de praktijk complex: juist door het verbinden van business en IT. HET GEVAAR VAN KOPPELEN Het koppelen van systemen is tegenwoordig niet meer echt moeilijk. Elke applicatie heeft voorbereidingen getroffen om te koppelen met de buitenwereld en er zijn tal van standaarden ontwikkeld die als basis gebruikt kunnen worden. Als je een techneut vraagt om twee willekeurige systemen te koppelen, dan is de kans groot dat de techniek geen bottleneck is. En ook veel verkopers van (deel) oplossingen wagen zich aan de uitspraak dat hun applicatie kan worden gekoppeld aan ieder ander systeem. Maar wie hieraan toegeeft en kiest voor een pragmatische aanpak, kan al vrij snel geconfronteerd worden met de nadelige gevolgen ervan. Pragmatisme blijkt dan opportunisme. Een dergelijke koppeling betreft namelijk als snel maatwerk. En ook als er tools worden gebruikt waarmee kan worden geconfigureerd in plaats van geprogrammeerd, is de kennis in de praktijk vaak maar bij enkelen bekend en slecht gedocumenteerd. Dat is geen probleem zolang de koppeling doet wat ervan verwacht wordt. Het probleem ontstaat als de wensen veranderen. Want zodra er nieuwe requirements ontstaan, heeft dit impact op de koppeling. Een veld erbij bijvoorbeeld, kan al snel een dure aangelegenheid worden omdat dit in twee systemen en de koppeling gerealiseerd moet worden. Zowel in een ontwikkelomgeving, een testomgeving, een acceptatie omgeving en een productieomgeving. En dan hebben we het nog niet eens over het upgraden van systemen. Steeds vaker kom ik bedrijven tegen die op softwareversies van jaren geleden werken omdat ze vanwege alle koppelingen #niet meer kunnen of durven upgraden. En daardoor halen ze niet de potentie uit ICT die de concurrentie wel heeft. En dat is duur. De kosten van een koppeling zitten hem dus niet alleen in de realisatie ervan, maar vooral ook in het beheren en uitbreiden ervan. En in de beperkingen die er daarna ontstaan. De oplossing hiervoor is niet moeilijk. Het is met name een attitude. Doe eerst een stap terug en doe er dan twee vooruit, geldt hier als belangrijkste uitgangspunt. Wie meteen begint over de tools en pragmatisch aan de slag denkt te gaan, is uiteindelijk duurder uit. Een goed #fundament neerleggen is de basis en kan met weinig inspanning.

3 WAAROM EEN ARCHITECTUUR? Werken vanuit een #architectuur biedt zowel de business als de IT houvast. Waar de business het vaak vooral belangrijk vindt om flexibel te zijn, focust de IT zich ook op zaken als betrouwbaarheid en veiligheid. Daarnaast zijn beiden erbij gebaat de totale kosten, dus inclusief het beheer, zo laag mogelijk te houden. Een architectuur helpt hierbij. Er ontstaat inzicht in het #applicatielandschap. Er is duidelijk welke applicatie welk doel dient en waar elke applicatie in het proces wordt toegepast. De koppelingen tussen applicaties worden expliciet gemaakt. En als er in de toekomst nieuwe applicaties worden overwogen, dan kunnen deze worden getoetst tegen de architectuur. HOE KOM JE ERACHTER WAT DE BUSINESS WIL? Een architectuur is geen one-size-fits-all. Als iemand mij advies vraagt over bijvoorbeeld koppelingen, dan begin ik met het stellen van vragen. Ik wil weten wat de achterliggende doelstellingen zijn en kunnen voorspellen welke richting dit de komende jaren op zal groeien. Op basis van business requirements dus en niet op basis van technologie. Om de business requirements in korte tijd te doorgronden, begin ik bij de kern. De waardepropositie van het bedrijf richting haar klanten. Waarom komen klanten daar? Wat vinden ze wat ze elders niet vinden? Wat maakt dit bedrijf uniek? En hoe kan IT daar een bijdrage aan leveren of het zelfs versterken? Tracey en Wiersema hebben met hun waardemodel een bruikbare tool gegeven om hier een referentiekader voor te scheppen en de waardepropositie expliciet te maken. Door te bepalen of een bedrijf vooral bestaat vanuit Product Leadership, vanuit Customer Intimacy of vanuit Operational Excellence. En op basis daarvan kun je ook vaststellen of vooral het product, de klant of het proces centraal staat. En dat kun je meteen vertalen naar IT. Want wat is eigenlijk het #kernsysteem: ERP (proces), CRM (klant) of PIM (product)? Een ander model dat ik graag toepas is het Business Model Canvas. Dit model biedt een structuur waarin elk business model kan worden gevangen. Het richt zich op interne en externe zaken en vertaalt dit naar kosten en opbrengstenstructuren. Het maakt scherp wie de klant is, hoe deze benaderd wordt, welke waarde er geleverd wordt en welke activiteiten er nodig zijn om dat te bereiken. Figuur 2 Business Model Canvas Bij het invullen van het BMC zouden in principe alle antwoorden al vast horen te staan. Toch blijkt dat als dit expliciet gemaakt wordt er vaak nieuwe inzichten en discussies ontstaan die helpen e.e.a. scherp te krijgen. Vanuit het BMC kan worden gedestilleerd welke fundamentele eisen dit aan de onderliggende IT stelt. En die requirements zullen dus niet zomaar elk half jaar veranderen. WERKEN VANUIT BEST-PRACTISES Hoewel ieder bedrijf anders is en dus de requirements ook verschillen, kan er natuurlijk wel gebruik gemaakt worden van best-practises bij anderen. Soms om deze één op één toe te passen, maar vooral als referentie om vervolgens tot een eigen architectuur te komen. Onderstaand wordt een vijftal best-practises uitgewerkt. In de praktijk kunnen er vaak zo al twee of drie worden weggestreept zodat snel kan worden gefocust op één of twee #uitgangspunten en op basis daarvan nuancering kan worden aangebracht. De scenario s starten van minimale complexiteit naar maximale complexiteit. Figuur 1 Waardemodel van Tracey en Wiersema

4 SCENARIO 1: ALLES IN ÉÉN SYSTEEM SCENARIO 2: EÉN SYSTEEM IS LEIDEND De kracht van het eerste scenario is dat alle data centraal is opgeslagen en er maar één versie van de werkelijkheid is. Maar de beperking van alles in één systeem maakt het in de praktijk vaak onrealistisch. Al was het maar omdat ook externen zoals klanten en leveranciers vaak toegang tot de informatie moeten krijgen en het niet gewenst is dat die direct tot het eigen systeem toegang krijgen. Figuur 3 Scenario 1 - Alles in één systeem Het eerste scenario betreft de #integrale oplossing. Hoewel dit het scenario is waar veel bedrijven ooit mee zijn gestart, lijkt het inmiddels een onrealistische utopie te zijn geworden. Want hoe groot is de kans dat je één applicatie vindt die aan alle eisen en wensen voldoet? En waarom zou je dat willen als koppelen tegenwoordig geen probleem meer zou moeten zijn? Het voordeel van deze architectuur is echter enorm. Alle gegevens worden in één centraal systeem opgeslagen en bewerkt. Er is maar één versie van de werkelijkheid. Als ergens een wijziging plaatsvindt, dan hoeft dat maar op één plek. En als je ooit wilt upgraden naar een nieuwe versie, dan scheelt het een heleboel tijd in het testen. De keuze om niet alles in één systeem te vangen biedt functioneel dus mogelijk wel een voordeel. Maar daar wordt wel een prijs voor betaald. Zeker in bedrijfsomgevingen waar veel flexibiliteit van de systemen wordt gevraagd, dus waar veel aanpassingen zijn te verwachten, leiden koppelingen tot veel extra kosten en doorlooptijd. En wordt het daarmee mogelijk een beperkende factor. Als het kan, adviseer ik dus het liefst een zo simpel mogelijke architectuur. Met bijvoorbeeld alles in ERP of alles in CRM. Want wat is er simpeler dan een integrale oplossing? Maar alleen als het kan. Want als dit systeem onvoldoende bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen, vervalt deze optie wat mij betreft direct. Figuur 4 Scenario 2 - Eén systeem is leidend Scenario 2 gaat ervan uit dat nog steeds één systeem centraal staat, maar dat andere systemen kunnen worden aangekoppeld voor #specifieke doeleinden. Te denken valt aan een webshop, een portal en/of een mobiele app. Die functioneren dan als frontend voor een specifieke doelgroep, maar halen en schrijven hun gegevens uit het leidende systeem. Dit scenario gaat er dus nog steeds vanuit dat er één versie van de werkelijkheid is. Er is echter geen integrale oplossing en er zullen dus koppelingen moeten worden ontwikkeld en onderhouden. Dit betekent dat mutaties in het datamodel soms op meerdere plekken moeten plaatsvinden, maar dat de complexiteit van de koppelingen meevalt omdat voor iedereen duidelijk is wat het leidende systeem is. Applicaties worden in dit scenario dus ook niet onderling gekoppeld, maar communiceren altijd via het leidende systeem. Nadeel kan zijn dat daardoor het centrale systeem moet worden uitgebreid om data uit andere systemen te kunnen doorgeven die ver weg staan van het doel van het leidende systeem. Belangrijk daarom is vroegtijdig vast te stellen welke #gegevensstromen er uiteindelijk worden verwacht.

5 SCENARIO 3: HET PROCES ALS BASIS, APPLICATIES IN HUN COMFORTZONE Figuur 5 Scenario 3 - Proces leidend In scenario 3 is er geen sprake van één leidend systeem, maar wordt per proces bepaald welk systeem leidend is. Zo kan er onderscheid gemaakt worden tussen een CRM-systeem voor de front-office en een ERP-systeem voor de back-office. En eventueel kan er ook een PIM-systeem worden ingezet rondom productmanagement. Alle andere systemen worden dan aan één van deze systemen gekoppeld afhankelijk van bij welk #proces ze thuishoren. Een scanningsapplicatie in het magazijn zal dan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan ERP (logistiek), terwijl een module om nieuwsbrieven te versturen dan zal zijn gekoppeld aan CRM (marketing). Dit scenario kan goed werken wanneer het proces duidelijk en vastomlijnd is en wanneer daarin duidelijke afbakening kan plaatsvinden. Als de overlap van data en processen minimaal is, kan een dergelijk scenario sterk zijn doordat applicaties binnen hun #comfortzone opereren en er veelal gebruik kan worden gemaakt van bestaande koppelingen tussen systemen. Lastig wordt het indien de overlap van data wel groot is. Als het resultaat zou zijn dat alle klanten, alle artikelen, alle prijzen, alle orders, alle facturen, etc. in meerdere systemen moeten worden vastgelegd, dan betekent dat een uitgebreide en weinig flexibele koppeling. En als er een extra kernsysteem komt, zoals bijvoorbeeld een website die met alle andere systemen data moet gaan uitwisselen dan zal dat de complexiteit alleen maar doen toenemen. SCENARIO 4: best of breed Het laatste en meest uitgebreide scenario gaat op indien de voorgaande scenario s niet voldoen. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat er veel verschillende systemen in gebruik zijn die onderling zullen overlappen qua #datamodel en #functionaliteit. In dit scenario wordt niet geprobeerd om alle data in vaste systemen vast te leggen. Elk systeem krijgt in dit scenario een eigen taak en houdt zich aan zijn eigen scope. Voordeel is dat er maximaal kan worden uitgegaan van standaard software en dat elke applicatie die iets bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen kan worden ingezet. Nadeel van dit scenario is de #complexiteit. Het opstellen en bijhouden van een goede architectuur is onontkoombaar en gezien de strategische waarde van IT voor veel bedrijven betekent dit dat het ook aan te raden is om in huis over de juiste competenties te beschikken om e.e.a. zelf in de hand te houden. Wanneer een #best-of-breed landschap gewenst is, zijn er nog verschillende vormen waarin de #integratie architectuur kan worden opgesteld. Point-to-point De meest bekende en pragmatische integratiewijze is point-to-point. Er wordt in kaart gebracht welke applicaties met elkaar gekoppeld moeten worden en deze worden stuk voor stuk ontworpen, gerealiseerd, getest en in gebruik genomen. Figuur 6 Scenario 4 - Point-to-point Wanneer het aantal koppelingen meevalt en de verwachting is dat dat in de toekomst ook zo zal blijven, dan is #point-to-point een prima keuze (ook in scenario 2 en 3). Maar als het aantal koppelingen toeneemt, is het risico op zogenaamde spaghetti groot.

6 Het overzicht raakt dan kwijt, fouten zijn niet meer te herleiden en veranderingen of upgrades van onderdelen zijn risicovol omdat de impact niet te overzien is. Message Broker Wanneer er binnen een applicatielandschap veel koppelingen zijn, of zijn te verwachten, dan is een Message Broker van toegevoegde waarde. Een message broker wordt als spin in het web geplaatst en dient als doorgeefluik van berichten tussen applicaties. Elke applicatie is gekoppeld met de broker en er zijn geen directe onderlinge koppelingen. Figuur 7 Scenario 5 - Message Broker Voordeel is dat er inzicht ontstaat. Op één plek zijn alle berichten te herleiden en fouten kunnen snel geanalyseerd worden. Bovendien maakt deze architectuur het eenvoudiger om applicaties te upgraden omdat slechts de koppeling met de broker hoeft te worden getest. Er ontstaat controle over het gehele landschap. Enterprise Service Bus Een ESB lijkt in een aantal facetten op de Message Broker. Ook deze wordt tussen de applicaties gezet en regelt centraal de koppelingen. Het verschil met de broker is dat een #ESB veel minder denkt vanuit berichten, maar wordt opgezet vanuit processen. Zo zal de ESB een functie NieuweKlant() ondersteunen waarop andere applicaties zich kunnen abonneren. Bij een ESB worden het datamodel en de processen dus centraal gedefinieerd. Als applicatie hoef je niet te weten welke andere applicaties er in het landschap zijn, want je communiceert volgens vooraf opgestelde contracten met de ESB. Figuur 8 Scenario 6 - Enterprise Service Bus Nadeel van een ESB is dat deze vaak hele grote stukken maatwerk bevat. Een ESB wordt vaak veel groter en complexer dan vooraf gedacht. En als er processen wijzigen, moeten alsnog alle koppelingen worden getest. De ESB is op papier dus een ideale oplossing, maar geeft in de praktijk alsnog een groot aantal nadelen. En als een bedrijf al een kernsysteem heeft waarin vrijwel alle data en processen zijn ondergebracht (zoals een ERP-systeem), dan leidt een ESB tot onnodig veel redundante logica en lijkt scenario 2 beter toepasbaar. VAN IT ARCHITECTUUR NAAR IT ROADMAP Op basis van bovenstaande #best practises help ik bedrijven om tot een architectuur te komen die het beste aansluit bij hun bedrijfsmodel en die daadwerkelijk relevant is en bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Dit vertaalt zich onder andere in een ideaal applicatielandschap voor die casus. En dan is het tijd voor de volgende stap. Want als je eenmaal weet waar je naartoe wilt, kun je een plan maken in de vorm van een #IT Roadmap. Hou er hiermee wel rekening mee dat het geen project wordt om de architectuur te implementeren, maar dat het in de praktijk een ongoing proces zal zijn. Want zowel business als IT zullen continu evolueren en een eindpunt voor wat betreft IT zal in veel gevallen dus niet bestaan. Maar voordat daarmee gestart wordt, is het ook belangrijk te weten waar je staat. Dat kan eenvoudig door alle actieve applicaties en onderlinge verbanden in kaart te brengen. Welke systemen werkt iemand gedurende de week mee, welke processen worden daarmee ondersteund, welke gegevens worden daarin opgeslagen? Het huidige #applicatielandschap kan zo in beeld worden gebracht als vertrekpunt. En van daaruit kan worden bepaald welke stappen als eerste gezet worden richting de toekomstige architectuur. Welke verbeteringen dragen het meeste bij aan het bedrijfsresultaat? En welke systemen moeten actief zijn voordat met andere gestart kan worden? Een IT Roadmap helpt om het veranderproces expliciet te maken en om vanuit doelstellingen projectmatig stappen voorwaarts te zetten.

7 WELKE TOOL(S) ZET IK IN? Ik ben mijn verhaal gestart met te zeggen dat men niet te snel naar de tools moet grijpen. Maar als de business doelstellingen helder zijn, de IT Requirements zijn bepaald, de Architectuur is uitgewerkt en er een Roadmap is opgesteld om vanuit de huidige situatie stappen naar de toekomst te zetten, dan is de vraag over de tools weer relevant. Want op het gebied van integratie zijn veel mogelijkheden. Microsoft heeft uiteraard BizTalk als tool die enerzijds kan worden ingezet als een Message Broker en anderzijds als ESB (overigens kun je met BizTalk ook prima Spaghetti realiseren). In de CRM wereld zijn gespecialiseerde partijen als Scribe van toegevoegde waarde. En in de ERP wereld van Microsoft Dynamics wordt veel gewerkt met addons zoals Business Integration Solutions (met onder andere Connectivity Studio) van To-Increase. En ook maatwerk is in vrijwel alle gevallen een serieuze optie om te overwegen. Om de juiste tool te selecteren, is dus meer inzicht nodig in de uiteindelijke architectuur en de onderliggende overwegingen. Deze bestaat uit de volgende stappen: 1. Bepaal welke alternatieven je wilt vergelijken. Zet die onder elkaar. 2. Bepaal wat de belangrijkste beoordelingscriteria zijn. Zowel functioneel als technisch. Zowel vanuit business als vanuit IT. Zet die naast elkaar. 3. Bepaal per criterium wat de objectieve requirements zijn om een bepaaldes score (++, +,=, -, --) te behalen. 4. Beoordeel vervolgens ieder alternatief voor elk criterium. 5. Pas weging toe, bijvoorbeeld op basis van MoSCoW, om de verschillende criteria het juiste gewicht te geven. Elimineer de alternatieven die onvoldoende scoren op must-haves en couldhaves. 6. Bereken per alternatief de gewogen score en de TCO. Op basis hiervan kan de beste keuze en de beste prijs worden bepaald en ontstaat beargumenteerde input om een keuze te maken. Figuur 9 Stofzuigertest Persoonlijk ben ik er wel voor om dergelijke keuzes op basis van argumenten te maken. Ik heb daartoe een #beslissingsmatrix opgesteld die sterk is geïnspireerd op de stofzuigertest van de consumentenbond.

8 over breinwave Breinwave ondersteunt organisaties bij het creëren van doorbraken in productiviteit, klantinzicht en klantinteractie. Om dit te realiseren vertrouwen wij op de kracht die technologie kan bieden; mits goed ingezet kan technologie een nog veel grotere bijdrage leveren bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Wij zijn onderdeel van de Abecon Groep, een van de toonaangevende Microsoft Dynamics partners in de Benelux. meer informatie Joost Bentvelsen - Solution Architect Mobility

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken

VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness. Corne van Aaken VAA ICT Consultancy Keteninformatie in de agribusiness Corne van Aaken VAA ICT Consultancy VAA ICT Consultancy is in 1988 gestart als van Aaken Automatisering BV. Vorig jaar bestonden we als bedrijf 25

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Productiviteit stimuleren met Microsoft Dynamics CRM. Naam Titel Datum

Productiviteit stimuleren met Microsoft Dynamics CRM. Naam Titel Datum Productiviteit stimuleren met Microsoft Dynamics CRM Naam Titel Datum Klanten Stimuleren Bedrijfssucces Het effectief beheren van de klantencyclus van marketing tot sales tot service is vitaal voor de

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs

Xebic. Cloud Solutions voor het Onderwijs Xebic Cloud Solutions voor het Onderwijs Cloud Solutions www.xebic.com Inleiding Doel Architectuur concepten OnStage, de Cloud applicatie van Xebic. 2 Inhoud Xebic Bedrijf Cloud-roots Views Cloud Applicaties

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software

Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software Kortere doorlooptijden in uw project Hogere kwaliteit software FileMaker Pro 1994-2013, FileMaker, Inc. Kempen Automatisering Sinds 2000 Als eerste van Nederland gecer3ficeerd. 12 jaar ervaring met maatwerk

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

MIS, W2P en automatisering

MIS, W2P en automatisering MIS, W2P en automatisering Trendseminar 14 februari Graficus en MediaAlliantie Roelof Janssen Vraagstukken Automatiseren en koppelen van administratie en productie? Hoe reduceer ik mijn overheadkosten?

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het

01/05/15. Business Model Canvas Toegepast. We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Businessmodel innovatie KIVI workshop 22 april 2015 Heeft u een idee voor een nieuw businessmodel? Matthijs Bobeldijk We zoomen verder in op de mogelijkheden van het Business Model Canvas Business Model

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Frenz Sitter concept en user interface designer

Frenz Sitter concept en user interface designer Frenz Sitter concept en user interface designer zaterdag 8 juni 13 Mijn naam is Frenz Sitter. Ik ben eigenaar van FrenzyMedia en ben verantwoordelijk voor concepten en user interface design voor onze klanten

Nadere informatie

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Een star UNIX systeem vereiste dat data van de ene applicatie in de andere werd overgetypt. Met Microsoft Dynamics AX is een volledig

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Niet alles wat technisch kan, kan ook organisatorisch. In de vele jaren dat ik werkzaam ben in de ICT heb ik ook al

Nadere informatie

Projecten scoren Op strat intenties. Scoren op service, risico en financiën

Projecten scoren Op strat intenties. Scoren op service, risico en financiën Benson In de methode van Benson gaat het om het kiezen van de juiste ICT-projecten op basis van de strategische keuzes van een organisatie(onderdeel). Het originele model is complexer dan op de volgende

Nadere informatie

VORM GEVEN AAN VISIE

VORM GEVEN AAN VISIE VORM GEVEN AAN VISIE Hoe businessarchitectuur bijdraagt aan het bereiken van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica Dane, Bonne van Dijk, Paul Dijkwel,Jan

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie