De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik"

Transcriptie

1 De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! Jezus, de mens en de duivel Het motief was liefde Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom waterdoop noodzakelijk is Omdat Jezus het opdraagt De apostelen nemen het serieus Noach leert het ons Het hoort bij je geboorte 4 Water en Geest 4 Sterven 4 Geboren worden leven 5 3 Doop is een Geloofsdaad 5 4 Onderdompeling de Bijbelse doop 5 5 Waterdoop vraag en antwoord 6 Maar is het niet voor baby s en kinderen. Er staat toch en hun hele huishouden? 6 Moet je eerst gedoopt worden en dan de Heilige Geest pas ontvangen 6 Mag je verbondsmaal (avondmaal) vieren als je nog niet gedoopt bent? 6 Ga je verloren als je je niet laat dopen? 6 En als je nu niet gedoopt kunt worden 7 Is er een doopformule en een bepaalde manier van doen? 7 Waarom is er zoveel strijd om de waterdoop? 7 Is de babydoop niet het verlengstuk van besnijdenis dan? 7 Wat nu als je als Baby al gedoopt bent? 7 Is de baby besprenkeling dan helemaal fout? 7 Wat zou jij doen Paul als iemand zo n zegen ook wil hebben over hun baby? 7 Is na de doop alles koek en ei? 8 Door Paul Immanuel Rooda April 2012

2 De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 1.1 Jezus, de mens en de duivel De komst van Jezus in een lichaam zoals jij en ik: Hij moest uit Maria geboren worden als mens en op Zijn dertigste vervuld worden met de Heilige Geest, om vervolgens samen met de Vader en de Heilige Geest het plan uit te voeren. Zie je het? De tweede Adam moest komen. Als Adam, mens, zodat God door hem heen Zijn plan kon uitvoeren met autoriteit. De autoriteit over de aarde was door de mens Adam weggegeven (dat kostte Adam en alle mensen het leven) en door de Mensen Zoon Jezus weer terug gewonnen (door Zijn opstanding brengt het alle mensen, die willen, het leven). Dat plan was simpel en tegelijkertijd zo gruwelijk zwaar, vol liefde en passie. Het was zelfs zo dat Hij als volwassen man werd gedoopt dor Johannes met de doop van bekering. Als volmaakte mens en tegelijkertijd in geest Zoon van God, herstelde hij de positie van de mens die het zou geloven. Dat moest. Alleen God kon dit nog doen omdat ieder mens besmet was. Romeinen 5:9-10 legt uit hoe we door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn, door Zijn dood verzoend zijn met de Vader en door Zijn opstanding gered, genezen en bevrijd zijn (sozo). Bovendien legt Johannes uit hoe Jezus de sleutels van de dood en het dodenrijk weer heeft. Jezus heeft alle rechten weer teruggewonnen. Alles is nu weer onder Zijn heerschappij gesteld. 1 Corinthiërs 15:27-28, Efeze 1: Omdat alle dingen onder Hem hersteld zijn, kon Hij het nu weer terug geven aan de mens.lees hoe 1.2 Het motief was liefde 1 Johannes 4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. Laat niemand denken en zeggen dat God zo boos was dat Hij naar de aarde kwam om de boel eens goed op te lossen. Kwaadaardige boosheid, woede en wraakzucht brengen mensen nooit tot grote daden. Boosheid tegen kwaadaardigheid, die omgezet wordt in daden is een krachtige vorm van liefde, des temeer wanneer het je leven kost. David werd zo boos op Goliath, dat hij zo de naam van de Heer door het slijk haalde, en hij werd zo boos op het leger van Israël dat er niemand voor de naam van de Heer wilde opstaan, dat hij met risico voor zijn leven Goliath tegemoet trad en hem doodde. Toen het probleem van de zonde zich aandiende, en ik spreek even vanuit een menselijk denken, hadden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een vergadering. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, was het duidelijk dat God zelf naar de aarde moest komen. Jezus is opgestaan en heeft gezegd, Vader U moet niet gaan, ik ga, om Uw wil te doen. (naar Hebr. 10:7-9). Alles begint bij Gods liefde voor ons, Alles groeit door jouw antwoord van liefde voor Hem! Romeinen 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde <agape> voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wraakzucht en boosheid motiveert je niet om voor diezelfde persoon iets goeds te doen, laat staan je leven te geven. Gods focus was dus niet onze zonde, maar onszelf. Ik ga altijd als ik vragen heb of iets wil weten over Gods motieven of gedachten, terug naar de schepping. Wat zie ik daar, wat hoor ik daar, wat proef ik Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 2

3 daar De liefde, passie en plezier druipen ervan af in de schepping. Alles is ontstaan uit en door liefde. God is liefde (1 Johannes 4:8, 16) Waarom is dit zo belangrijk? Omdat we ons moeten realiseren waar we vandaan komen, waar we uit geboren zijn. Ja, uit onze ouders, maar niet in de eerste plaats. Het is God die ons bedacht en verwekt heeft (de levensgeest). Onze ouders deden hun deel (al dan niet vanuit en door liefde), en wij werden verwekt op aarde. (Psalm 139 is zo n heerlijke psalm om Gods liefdevolle aanwezigheid in dit alles te proeven). Maar nu we een nieuwe schepping zijn geworden, moeten we ons opnieuw realiseren dat we verwekt zijn door God, uit liefde. Het was het zaad van leven van God en de eicel, jij, ik, die het zaad ontvingen en zo verwekt werden. Dat zaad is het zaad van liefde, gezaaid in en door Jezus Christus. Uit de schepping zien we immers dat Gods karakter is om leven te scheppen uit liefde. Het zaad is een liefdeszaad. Het produceert liefde. Alles begint dus bij Gods liefde voor ons. Alles groeit door ons antwoord van liefde voor Hem.en vandaar uit voor de wereld rondom ons. 1.3 Ons fundament in het Christen zijn Geboren worden in Gods Koninkrijk gebeurt door bekering, doop in water en Geest. Onze geboorte hier op aarde is gelijkaardig in gebeurtenis: Bij de conceptie wordt de levensgeest gegeven; Bij geboorte komen we uit het water (het vlies in de baarmoeder breekt) en worden we bv. in het Koninkrijk van NL of België geboren. Automatisch krijgen we een paspoort, op basis van het bloed van (één van) de ouders en/of het land waar je geboren bent. Zojuist hebben we het geestelijk geboren worden al eens plastisch uitgelegd. 2 Waarom waterdoop noodzakelijk is 2.1 Omdat Jezus het opdraagt Of we het nu begrijpen of niet, de reden dat we gedoopt moeten worden is omdat Jezus het ons opdraagt. Heel simpel. Dit is wat Jezus ondermeer zegt: Markus 16:15-16 hsv En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig [behouden, <sozo>] worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Mattheüs 28:19 hsv Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 2.2 De apostelen nemen het serieus We zien Petrus dat in zijn prediking onmiddellijk uitvoeren: Handelingen 2:38 en 41 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Ook doopt hij de Romeinse hoofdman en zijn huishouden dat tot bekering kwam. Handelingen 10 Filippus in Handelingen 8:12-16 doopte iedereen die tot bekering kwam, zelfs een tovenaar. Ze reageerden daarbij op zijn prediking van het evangelie van het Koninkrijk! Lees maar. In vers 16 staat dan dat ze alleen Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 3

4 nog maar gedoopt waren in de naam van de Heer Jezus en nog niet gedoopt in de Heilige Geest. Daar kwamen de apostelen speciaal voor afgereisd van Jeruzalem. Filippus doopt ook een hooggeplaatste regeringsfunctionaris van Ethiopië (36-38). Ook hier had hij in zijn uitleg blijkbaar de noodzaak van doop vermeld. Mooi he? Paulus doopt Lydia de purperverkoopster en haar huishouden en de gevangenbewaarder en zijn huishouden in Handelingen 16. Handelingen 18:8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Ze geloofden en lieten zich dopen. 2.3 Noach leert het ons Petrus haalt in zijn eerste brief hoofdstuk 3 de doop aan en vergelijkt het met Noach, die als door water heen gered wordt van dood door zonde, die in de wereld heerste. Op dezelfde wijze moeten wij, betoogt hij, gered worden als door water heen, van de zonde die in de wereld heerst. 2.4 Het hoort bij je geboorte Water en Geest Een andere reden voor de noodzaak van doop is dat het bij je geboorte hoort. Jezus spreekt daar zelf heel duidelijk over tegen Nikodemus in Johannes 3. 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. In het eerste deel heb ik de overeenkomst met geboorte uit het vlees, dus uit mama (met de hulp van papa) al uitgelegd. In handelingen die je de combinatie vaak voorkomen: Heilige Geest en doop, of doop en de Heilige Geest. (Handelingen 2:38, hoofdstuk 10, 19:5-6 etc.) Sterven Romeinen 6:3-9 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Dit heel belangrijke gedeelte spreekt krachtig voor zichzelf. Door onze zonden verdienden we de (eeuwige) doodstraf. Jezus kwam gelukkig en stierf voor ons. Maar dat baat ons niets als we niet onze straf op Hem gooien. Door geloof en doop gebeurt dat. We geloven dat Jezus voor ons de straf heeft gedragen (Jesaja 53:5) waardoor wij vrede krijgen. Maar geloof zonder daden is dood zegt Jacobus 1. De daad is om te sterven met Jezus vanwege onze zonden (zie dus Romeinen 6:3, 4, 6a). Hoe? Wel Jezus deed al het gruwelijke lijden. Wij doen het door een feest van opnieuw geboren worden: de doop!! Wat de theologie tot een discussiepunt heeft gemaakt, had Jezus bedoeld als een feest van geboorte. Maar wel een noodzakelijk feest, althans, zo zegt Hij. Kijk ook naar Handelingen hoe Petrus gebiedt dat mensen gedoopt moeten worden (2:38, 10:48). Als we nu gestorven zijn zegt onze tekst, dan loopt als het ware de zonde macht te zoeken naar je, maar kan je niet meer vinden!!! Je bent niet meer herkenbaar want je bent gestorven, de oude jij en de persoon in Christus ziet er volledig anders uit. Zie het zo dat je vieze besmeurde kleding aanhad, je oude ik, en dat dit Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 4

5 is afgelegd, afgewassen, en dat je (letterlijk) een helderwit kledingstuk aan hebt gekregen. Je bent voortaan herkenbaar als een zoon of dochter van de allerhoogste God! Vergelijk eens Zacharia 3:2vv! De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua [de hoge priester] niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. 4 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. 5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. Geboren worden leven Maar daarmee is het niet klaar. Dat is een halve doop, onder water gaan. De hele doop is, God zij dank, ook weer boven komen. Romeinen 6:4b opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Met Jezus worden we opgewekt. Dat is wat we vieren als we uit het water opkomen. Galaten 3 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 3 Doop is een Geloofsdaad Jezus zegt: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered <sozo> worden, Markus 16:16 Eerst geloven en dan dopen. Lees door en het wordt zo logisch. Colossenzen 2 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, Gedoopt, omdat we geloven in de werking van God, waarmee Hij Jezus heeft opgewekt en ons met Hem. In Handelingen 8 vraagt de Ethiopiër aan Filippus wat erop tegen is, wat hem zou kunnen verhinderen om gedoopt te worden. Dan zegt de diaken: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En Hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Of zoals Handelingen 2:41 het zegt: Zij nu die zijn Woord met vreugde aannamen, werden gedoopt De doop is een vervolgstap op de conceptie Het zaad, het Woord komt in je en je ontvangt het ook. Ofwel je gelooft het woord, je neemt het aan. Op dat moment wordt je verwekt. Gelukkig hoef je nu niet 9 maanden te wachten, maar kun je, zoals je hier leest, gelijk geboren worden: doop in water en Geest. In Hebreeën 4:2 staat dit: Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Brengt het gepredikte woord bij jou voordeel, draagt het vrucht omdat je het mengt met geloof? 4 Onderdompeling de Bijbelse doop De doop die in het Nieuwe Testament bedoeld wordt vindt plaats door onderdompeling, dus volledig met heel je lichaam ondergaan. In die tijd was dat geen enkele vraag voor de mensen. Om te beginnen waren er de rituele wassingen in bassins die door onderdompeling gebeurden. Verder is het woord dat gebruikt wordt voor doop in het Grieks Strongs 907 bap'tizo, ww 1) herhaaldelijk dompelen, onderdompelen, te gronde gaan (van gezonken schepen) 2) reinigen door onderdompeling, wassen, schoonmaken met water, zich wassen, baden Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 5

6 3) overweldigen In Handelingen 8:38 en zij daalden beiden, zowel Filippus als de kamerheer, af in het water en hij doopte hem. Ze pakten niet wat water, maar daalden erin af om de kamerheer onder te dompelen. Nergens is er een indicatie dat het gaat om besprenkeling met een beetje water. Kijk bijvoorbeeld naar Hebreeën 9:13 en 11:28 waar gesprenkeld wordt. Overigens wordt sprenkelen maar een paar keer gebruikt in het NT en verwijst het naar bloed sprenkelen bij offers, zoals van dieren en van Jezus. Johannes de Doper doopte ook. Hetzelfde woord wordt gebruikt. Dan staat er vervolgens dat Jezus na Zijn doop op kwam uit het water. Mattheüs 3:16 5 Waterdoop vraag en antwoord Maar is het niet voor baby s en kinderen. Er staat toch en hun hele huishouden? Sommigen zeggen dat en zijn hele huis ook duidt op kinderen en dat geloof in Jezus dus niet een noodzakelijkheid is en baby s gedoopt mogen worden. Dit is onjuist, en iets invullen wat er niet staat. Handelingen 18:8 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus Handelingen 2:38, bekeer je eerst en dan laat je je dopen. Velen zijn vermoord omdat ze zich voor de tweede keer lieten dopen (in de ogen van de kerk) Zie onderaan de vragen over babydoop (besprenkeling). Uit discussies en vragen blijkt dat dit een groot struikelblok is voor veel gelovigen uit de 'gevestigde kerken' (PKN e.d.). Mijn eerste vraag: waar staat in de Bijbel dat als ik, die al volwassen gedoopt ben, een grote zonde bega als ik mij nog eens laat dopen? U zult een tekst daarover niet vinden. Begrijp me goed, ik heb geen enkele behoefte om nog eens gedoopt te worden. Maar ik stel de vraag aan u die babybesprenkeling doop noemt (wat ik prima vind), maar nu heeft u er daarom een probleem mee dat iemand zich dan op latere leeftijd door onderdompeling laat dopen. Want dat zou dan voor de tweede keer zijn. Waar staat het verbod daarop? Verder wil ik graag laten zien dat alle discipelen van Jezus, die gedoopt waren door Johannes de Doper, zich later moesten laten dopen in de Naam van Jezus, op grond van hun persoonlijke geloof. Overigens was de doop van Johannes ook een doop op grond van persoonlijk geloof: het werd de doop van bekering genoemd (Handelingen 19:4)! Een baby kan zich niet bekeren. "Ja", zei iemand laatst, "maar waar staat het dat de discipelen dat ook hebben gedaan?" Nergens, dat klopt. Maar ze waren wel gehoorzaam. Petrus preekt niet over doop om het vervolgens zelf niet te doen (Handelingen 2:37-38 en lees Mattheus 28:19). Maar kijk eens mee in Handelingen 19:1-7. Paulus ontmoet daar 12 Christenen die gedoopt zijn in de doop van Johannes. Hij doopt ze in de Naam van Jezus en ze worden vervuld met de Heilige Geest. Twee keer op grond van hun geloof gedoopt. Er is toch geen probleem?? Moet je eerst gedoopt worden en dan de Heilige Geest pas ontvangen Velen ontvangen eerst de Heilige Geest en dan de waterdoop. Zie ondermeer Handelingen 2 en 10. Mag je verbondsmaal (avondmaal) vieren als je nog niet gedoopt bent? Ik lees nergens in de Bijbel dat het niet mag. De apostelen waren niet gedoopt toen ze voor het eerst de verbondsmaaltijd vierden. Plan wel je doop, ga ermee aan de gang, neem een stap. Ga je verloren als je je niet laat dopen? Ik ben geen rechter over mensen, dat is God, ik heb de doop niet bedacht, die komt van Jezus, ik heb het Woord niet geschreven, dat gebeurde onder en door de inspiratie van de Heilige Geest. Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 6

7 Mijn tegenvraag aan jou, als je deze vraag stelt: Wat is de reden van je vraag? Onwetendheid is iets anders als deze vraag stellen. Als je iets niet weet, kun je ook niet handelen. In Handelingen 19 komt Paulus discipelen tegen die van niets weten en alleen in Johannes doop gedoopt zijn. In Handelingen 18:25 is er zelfs iemand die onderwijst, maar alleen de Johannesdoop kende. Maar als je wel weet en dan deze vraag stelt, waarom probeer je er onderuit te komen? Vier gewoon het doopfeest. En als je nu niet gedoopt kunt worden Bijvoorbeeld in de gevangenis of in de woestijn? Bid en geloof!! Hoe groot is het verlangen en hoe kan God het onmogelijke doen? En dan nog, als het echt niet kan, zoals in de gevangenis, neem een kopje water of doe het onder de douche. Is er een doopformule en een bepaalde manier van doen? Jezus zegt in Mattheüs 28:19 om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op sommige plaatsen, zoals in Handelingen 19:5 staat dat ze in de naam van de Heer Jezus werden gedoopt. Sommigen dopen dan: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is in de Naam van Jezus. Discussies over voorover of achterover dopen, of zittend, staand etc. vind ik onzinnig en hebben geen enkele Bijbelse indicatie. Houdt het praktisch en Bijbels. Waarom is er zoveel strijd om de waterdoop? Dat is een goede vraag, al stel ik hem zelf. We zien dat als er iets belangrijks staat te gebeuren of als het om iets geestelijk erg belangrijks gaat, dat er strijd komt. Blijkbaar wordt er iets geraakt. Neem bijvoorbeeld de gaven van de Heilige Geest, tongentaal, genezing door Jezus, doop enz. Realiseer je dat er duizenden en duizenden letterlijk alleen maar omdat ze door onderdompeling werden gedoopt, werden vermoord door de kerk. Zie de vervolgingen van de Anabaptisten, Hugenoten, Simonisten etc. De waterdoop is bijzonder belangrijk en brengt wellicht toelevend naar het moment strijd, vooral van medemensen, maar zal enorme doorbraak betekenen in je geestelijke leven. Is de babydoop niet het verlengstuk van besnijdenis dan? Als je met uit het woord kunt tonen dat dit zo is! De besnijdenis was alleen voor jongens. Waarom dopen we dan wel meisjes? Besnijdenis is wat God had gegeven als verbondsteken, om toe te treden tot dat verbond. Doop is niet het toetreden tot iets, maar het afleggen van je oude leven en het aandoen van Christus, je nieuwe identiteit in Hem. Als de doop een vervanging zou zijn geweest van de besnijdenis is de discussie die plaatsvindt in Handelingen een toneelstukje. Daar gaat het namelijk om de vraag of heidenen (de niet-joden) besneden moeten worden als ze tot geloof komen. Waarom is die discussie nodig als de doop de vervanging is van de besnijdenis? In plaats daarvan concludeert de vergadering van de apostelen dat er maar drie dingen zijn waaraan de heidense Christenen zich net als de Joden aan moeten houden (lees 15:20). Verder is impliciet d conclusie dat Joodse jongetjes in Christelijke gezinnen gewoon besneden worden op de achtste dag. Wat nu als je als Baby al gedoopt bent? Punt is dat je niet gedoopt bent op jouw eigen geloof, wat voorwaarde is voor de Bijbelse doop. Verder was dat niet door onderdompeling. Je wordt dus niet opnieuw gedoopt. Is de baby besprenkeling dan helemaal fout? Persoonlijk ben ik blij dat mijn ouders het gedaan hebben. Toen ik hen meedeelde dat ik me liet onderdompelen op basis van mijn eigen geloof, had ik ze eerst bedankt voor wat ze gedaan hadden met mij als baby. Ze vroegen namelijk Gods zegen over mij (en of dat met of zonder water gebeurt maakt mij niet uit, ook niet hoe het genoemd wordt), en ze vroegen een zegen van God over henzelf om mij in het geloof in Jezus en God op te voeden, wat ze ook gedaan hebben. Wat zou jij doen Paul als iemand zo n zegen ook wil hebben over hun baby? Ik zou er een feestelijke aangelegenheid van maken in een dienst of apart, waarbij het baby tje wordt opgedragen en gezegend en waarbij we een zegen van wijsheid en inzicht en kracht zouden bidden over de Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 7

8 ouders en het hele gezin. Ik zou daarbij persoonlijk niet besprenkelen, maar kan me voorstellen dat in een kerkelijk traditionele achtergrond hiervoor gekozen kan worden, waarbij het dan niet de Bijbelse doop genoemd wordt. Is na de doop alles koek en ei? Nee, dat is pas in de hemel. Maar half leven, omdat je nog in het geboortekanaal zit, dus niet helemaal geboren ben, is veel lastiger dan gewoon geboren worden. In dat opzicht is er een doorbraak. Daarna leef je een leven van leren, samen met de Heilige Geest, om de juiste keuzes te maken. Je komt soms wel eens iemand tegen die denkt dat de doop een magische formule is. Nee dus. Het is wel een hemelse waarheid, met hemels kracht en zegen! Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 8

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) JE MAG ER ZIJN 12 2 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS Hugo Bouter e.a. ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS De betekenis van de oudtestamentische offeranden in het licht van het kruis Slachtoffers en spijsoffers hebt U niet

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Hoe word ik een kind van God? Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 Hoe wordt ik een kind van God? Van oorsprong is de mens geschapen als kind van God. Adam

Nadere informatie

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse),

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Nadat ik in mei 2007 uw antwoord ontvangen heb, op mijn vragen die ik destijds gesteld heb. Heb ik in alle gebrek geprobeerd, uw antwoord

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9

Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 Preek n.a.v. Gen 11:27-12:9 [meteen dia 1] Wie zou hier voor geen goud weg willen? Dalfsen: mooie plek om te wonen. Wil je niet weg. Voor velen geldt: geboren, getogen, al diverse generaties wonen hier.

Nadere informatie

Genade. Home :: Abonneren ::

Genade. Home :: Abonneren :: Home :: Abonneren :: Redactioneel Van de BODEMWeb WebBODEM: Interessante weblinksgemeenschapsleven?! Wat truttig! Ik noem dat 'community'.levensveranderende gemeenschappencolumn De hond of de kateen samenbindende

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie