De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik"

Transcriptie

1 De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! Jezus, de mens en de duivel Het motief was liefde Ons fundament in het Christen zijn 3 2 Waarom waterdoop noodzakelijk is Omdat Jezus het opdraagt De apostelen nemen het serieus Noach leert het ons Het hoort bij je geboorte 4 Water en Geest 4 Sterven 4 Geboren worden leven 5 3 Doop is een Geloofsdaad 5 4 Onderdompeling de Bijbelse doop 5 5 Waterdoop vraag en antwoord 6 Maar is het niet voor baby s en kinderen. Er staat toch en hun hele huishouden? 6 Moet je eerst gedoopt worden en dan de Heilige Geest pas ontvangen 6 Mag je verbondsmaal (avondmaal) vieren als je nog niet gedoopt bent? 6 Ga je verloren als je je niet laat dopen? 6 En als je nu niet gedoopt kunt worden 7 Is er een doopformule en een bepaalde manier van doen? 7 Waarom is er zoveel strijd om de waterdoop? 7 Is de babydoop niet het verlengstuk van besnijdenis dan? 7 Wat nu als je als Baby al gedoopt bent? 7 Is de baby besprenkeling dan helemaal fout? 7 Wat zou jij doen Paul als iemand zo n zegen ook wil hebben over hun baby? 7 Is na de doop alles koek en ei? 8 Door Paul Immanuel Rooda April 2012

2 De waterdoop door onderdompeling een frisse kijk en duik 1 Het leven van Jezus ons leven! 1.1 Jezus, de mens en de duivel De komst van Jezus in een lichaam zoals jij en ik: Hij moest uit Maria geboren worden als mens en op Zijn dertigste vervuld worden met de Heilige Geest, om vervolgens samen met de Vader en de Heilige Geest het plan uit te voeren. Zie je het? De tweede Adam moest komen. Als Adam, mens, zodat God door hem heen Zijn plan kon uitvoeren met autoriteit. De autoriteit over de aarde was door de mens Adam weggegeven (dat kostte Adam en alle mensen het leven) en door de Mensen Zoon Jezus weer terug gewonnen (door Zijn opstanding brengt het alle mensen, die willen, het leven). Dat plan was simpel en tegelijkertijd zo gruwelijk zwaar, vol liefde en passie. Het was zelfs zo dat Hij als volwassen man werd gedoopt dor Johannes met de doop van bekering. Als volmaakte mens en tegelijkertijd in geest Zoon van God, herstelde hij de positie van de mens die het zou geloven. Dat moest. Alleen God kon dit nog doen omdat ieder mens besmet was. Romeinen 5:9-10 legt uit hoe we door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn, door Zijn dood verzoend zijn met de Vader en door Zijn opstanding gered, genezen en bevrijd zijn (sozo). Bovendien legt Johannes uit hoe Jezus de sleutels van de dood en het dodenrijk weer heeft. Jezus heeft alle rechten weer teruggewonnen. Alles is nu weer onder Zijn heerschappij gesteld. 1 Corinthiërs 15:27-28, Efeze 1: Omdat alle dingen onder Hem hersteld zijn, kon Hij het nu weer terug geven aan de mens.lees hoe 1.2 Het motief was liefde 1 Johannes 4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. Laat niemand denken en zeggen dat God zo boos was dat Hij naar de aarde kwam om de boel eens goed op te lossen. Kwaadaardige boosheid, woede en wraakzucht brengen mensen nooit tot grote daden. Boosheid tegen kwaadaardigheid, die omgezet wordt in daden is een krachtige vorm van liefde, des temeer wanneer het je leven kost. David werd zo boos op Goliath, dat hij zo de naam van de Heer door het slijk haalde, en hij werd zo boos op het leger van Israël dat er niemand voor de naam van de Heer wilde opstaan, dat hij met risico voor zijn leven Goliath tegemoet trad en hem doodde. Toen het probleem van de zonde zich aandiende, en ik spreek even vanuit een menselijk denken, hadden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een vergadering. Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, was het duidelijk dat God zelf naar de aarde moest komen. Jezus is opgestaan en heeft gezegd, Vader U moet niet gaan, ik ga, om Uw wil te doen. (naar Hebr. 10:7-9). Alles begint bij Gods liefde voor ons, Alles groeit door jouw antwoord van liefde voor Hem! Romeinen 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde <agape> voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wraakzucht en boosheid motiveert je niet om voor diezelfde persoon iets goeds te doen, laat staan je leven te geven. Gods focus was dus niet onze zonde, maar onszelf. Ik ga altijd als ik vragen heb of iets wil weten over Gods motieven of gedachten, terug naar de schepping. Wat zie ik daar, wat hoor ik daar, wat proef ik Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 2

3 daar De liefde, passie en plezier druipen ervan af in de schepping. Alles is ontstaan uit en door liefde. God is liefde (1 Johannes 4:8, 16) Waarom is dit zo belangrijk? Omdat we ons moeten realiseren waar we vandaan komen, waar we uit geboren zijn. Ja, uit onze ouders, maar niet in de eerste plaats. Het is God die ons bedacht en verwekt heeft (de levensgeest). Onze ouders deden hun deel (al dan niet vanuit en door liefde), en wij werden verwekt op aarde. (Psalm 139 is zo n heerlijke psalm om Gods liefdevolle aanwezigheid in dit alles te proeven). Maar nu we een nieuwe schepping zijn geworden, moeten we ons opnieuw realiseren dat we verwekt zijn door God, uit liefde. Het was het zaad van leven van God en de eicel, jij, ik, die het zaad ontvingen en zo verwekt werden. Dat zaad is het zaad van liefde, gezaaid in en door Jezus Christus. Uit de schepping zien we immers dat Gods karakter is om leven te scheppen uit liefde. Het zaad is een liefdeszaad. Het produceert liefde. Alles begint dus bij Gods liefde voor ons. Alles groeit door ons antwoord van liefde voor Hem.en vandaar uit voor de wereld rondom ons. 1.3 Ons fundament in het Christen zijn Geboren worden in Gods Koninkrijk gebeurt door bekering, doop in water en Geest. Onze geboorte hier op aarde is gelijkaardig in gebeurtenis: Bij de conceptie wordt de levensgeest gegeven; Bij geboorte komen we uit het water (het vlies in de baarmoeder breekt) en worden we bv. in het Koninkrijk van NL of België geboren. Automatisch krijgen we een paspoort, op basis van het bloed van (één van) de ouders en/of het land waar je geboren bent. Zojuist hebben we het geestelijk geboren worden al eens plastisch uitgelegd. 2 Waarom waterdoop noodzakelijk is 2.1 Omdat Jezus het opdraagt Of we het nu begrijpen of niet, de reden dat we gedoopt moeten worden is omdat Jezus het ons opdraagt. Heel simpel. Dit is wat Jezus ondermeer zegt: Markus 16:15-16 hsv En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. 16 Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig [behouden, <sozo>] worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Mattheüs 28:19 hsv Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 2.2 De apostelen nemen het serieus We zien Petrus dat in zijn prediking onmiddellijk uitvoeren: Handelingen 2:38 en 41 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Ook doopt hij de Romeinse hoofdman en zijn huishouden dat tot bekering kwam. Handelingen 10 Filippus in Handelingen 8:12-16 doopte iedereen die tot bekering kwam, zelfs een tovenaar. Ze reageerden daarbij op zijn prediking van het evangelie van het Koninkrijk! Lees maar. In vers 16 staat dan dat ze alleen Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 3

4 nog maar gedoopt waren in de naam van de Heer Jezus en nog niet gedoopt in de Heilige Geest. Daar kwamen de apostelen speciaal voor afgereisd van Jeruzalem. Filippus doopt ook een hooggeplaatste regeringsfunctionaris van Ethiopië (36-38). Ook hier had hij in zijn uitleg blijkbaar de noodzaak van doop vermeld. Mooi he? Paulus doopt Lydia de purperverkoopster en haar huishouden en de gevangenbewaarder en zijn huishouden in Handelingen 16. Handelingen 18:8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Corinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. Ze geloofden en lieten zich dopen. 2.3 Noach leert het ons Petrus haalt in zijn eerste brief hoofdstuk 3 de doop aan en vergelijkt het met Noach, die als door water heen gered wordt van dood door zonde, die in de wereld heerste. Op dezelfde wijze moeten wij, betoogt hij, gered worden als door water heen, van de zonde die in de wereld heerst. 2.4 Het hoort bij je geboorte Water en Geest Een andere reden voor de noodzaak van doop is dat het bij je geboorte hoort. Jezus spreekt daar zelf heel duidelijk over tegen Nikodemus in Johannes 3. 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. In het eerste deel heb ik de overeenkomst met geboorte uit het vlees, dus uit mama (met de hulp van papa) al uitgelegd. In handelingen die je de combinatie vaak voorkomen: Heilige Geest en doop, of doop en de Heilige Geest. (Handelingen 2:38, hoofdstuk 10, 19:5-6 etc.) Sterven Romeinen 6:3-9 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 5 Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 7 Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Dit heel belangrijke gedeelte spreekt krachtig voor zichzelf. Door onze zonden verdienden we de (eeuwige) doodstraf. Jezus kwam gelukkig en stierf voor ons. Maar dat baat ons niets als we niet onze straf op Hem gooien. Door geloof en doop gebeurt dat. We geloven dat Jezus voor ons de straf heeft gedragen (Jesaja 53:5) waardoor wij vrede krijgen. Maar geloof zonder daden is dood zegt Jacobus 1. De daad is om te sterven met Jezus vanwege onze zonden (zie dus Romeinen 6:3, 4, 6a). Hoe? Wel Jezus deed al het gruwelijke lijden. Wij doen het door een feest van opnieuw geboren worden: de doop!! Wat de theologie tot een discussiepunt heeft gemaakt, had Jezus bedoeld als een feest van geboorte. Maar wel een noodzakelijk feest, althans, zo zegt Hij. Kijk ook naar Handelingen hoe Petrus gebiedt dat mensen gedoopt moeten worden (2:38, 10:48). Als we nu gestorven zijn zegt onze tekst, dan loopt als het ware de zonde macht te zoeken naar je, maar kan je niet meer vinden!!! Je bent niet meer herkenbaar want je bent gestorven, de oude jij en de persoon in Christus ziet er volledig anders uit. Zie het zo dat je vieze besmeurde kleding aanhad, je oude ik, en dat dit Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 4

5 is afgelegd, afgewassen, en dat je (letterlijk) een helderwit kledingstuk aan hebt gekregen. Je bent voortaan herkenbaar als een zoon of dochter van de allerhoogste God! Vergelijk eens Zacharia 3:2vv! De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua [de hoge priester] niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? 3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. 4 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. 5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. Geboren worden leven Maar daarmee is het niet klaar. Dat is een halve doop, onder water gaan. De hele doop is, God zij dank, ook weer boven komen. Romeinen 6:4b opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Met Jezus worden we opgewekt. Dat is wat we vieren als we uit het water opkomen. Galaten 3 26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27 Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 3 Doop is een Geloofsdaad Jezus zegt: Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered <sozo> worden, Markus 16:16 Eerst geloven en dan dopen. Lees door en het wordt zo logisch. Colossenzen 2 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, Gedoopt, omdat we geloven in de werking van God, waarmee Hij Jezus heeft opgewekt en ons met Hem. In Handelingen 8 vraagt de Ethiopiër aan Filippus wat erop tegen is, wat hem zou kunnen verhinderen om gedoopt te worden. Dan zegt de diaken: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En Hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Of zoals Handelingen 2:41 het zegt: Zij nu die zijn Woord met vreugde aannamen, werden gedoopt De doop is een vervolgstap op de conceptie Het zaad, het Woord komt in je en je ontvangt het ook. Ofwel je gelooft het woord, je neemt het aan. Op dat moment wordt je verwekt. Gelukkig hoef je nu niet 9 maanden te wachten, maar kun je, zoals je hier leest, gelijk geboren worden: doop in water en Geest. In Hebreeën 4:2 staat dit: Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Brengt het gepredikte woord bij jou voordeel, draagt het vrucht omdat je het mengt met geloof? 4 Onderdompeling de Bijbelse doop De doop die in het Nieuwe Testament bedoeld wordt vindt plaats door onderdompeling, dus volledig met heel je lichaam ondergaan. In die tijd was dat geen enkele vraag voor de mensen. Om te beginnen waren er de rituele wassingen in bassins die door onderdompeling gebeurden. Verder is het woord dat gebruikt wordt voor doop in het Grieks Strongs 907 bap'tizo, ww 1) herhaaldelijk dompelen, onderdompelen, te gronde gaan (van gezonken schepen) 2) reinigen door onderdompeling, wassen, schoonmaken met water, zich wassen, baden Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 5

6 3) overweldigen In Handelingen 8:38 en zij daalden beiden, zowel Filippus als de kamerheer, af in het water en hij doopte hem. Ze pakten niet wat water, maar daalden erin af om de kamerheer onder te dompelen. Nergens is er een indicatie dat het gaat om besprenkeling met een beetje water. Kijk bijvoorbeeld naar Hebreeën 9:13 en 11:28 waar gesprenkeld wordt. Overigens wordt sprenkelen maar een paar keer gebruikt in het NT en verwijst het naar bloed sprenkelen bij offers, zoals van dieren en van Jezus. Johannes de Doper doopte ook. Hetzelfde woord wordt gebruikt. Dan staat er vervolgens dat Jezus na Zijn doop op kwam uit het water. Mattheüs 3:16 5 Waterdoop vraag en antwoord Maar is het niet voor baby s en kinderen. Er staat toch en hun hele huishouden? Sommigen zeggen dat en zijn hele huis ook duidt op kinderen en dat geloof in Jezus dus niet een noodzakelijkheid is en baby s gedoopt mogen worden. Dit is onjuist, en iets invullen wat er niet staat. Handelingen 18:8 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus Handelingen 2:38, bekeer je eerst en dan laat je je dopen. Velen zijn vermoord omdat ze zich voor de tweede keer lieten dopen (in de ogen van de kerk) Zie onderaan de vragen over babydoop (besprenkeling). Uit discussies en vragen blijkt dat dit een groot struikelblok is voor veel gelovigen uit de 'gevestigde kerken' (PKN e.d.). Mijn eerste vraag: waar staat in de Bijbel dat als ik, die al volwassen gedoopt ben, een grote zonde bega als ik mij nog eens laat dopen? U zult een tekst daarover niet vinden. Begrijp me goed, ik heb geen enkele behoefte om nog eens gedoopt te worden. Maar ik stel de vraag aan u die babybesprenkeling doop noemt (wat ik prima vind), maar nu heeft u er daarom een probleem mee dat iemand zich dan op latere leeftijd door onderdompeling laat dopen. Want dat zou dan voor de tweede keer zijn. Waar staat het verbod daarop? Verder wil ik graag laten zien dat alle discipelen van Jezus, die gedoopt waren door Johannes de Doper, zich later moesten laten dopen in de Naam van Jezus, op grond van hun persoonlijke geloof. Overigens was de doop van Johannes ook een doop op grond van persoonlijk geloof: het werd de doop van bekering genoemd (Handelingen 19:4)! Een baby kan zich niet bekeren. "Ja", zei iemand laatst, "maar waar staat het dat de discipelen dat ook hebben gedaan?" Nergens, dat klopt. Maar ze waren wel gehoorzaam. Petrus preekt niet over doop om het vervolgens zelf niet te doen (Handelingen 2:37-38 en lees Mattheus 28:19). Maar kijk eens mee in Handelingen 19:1-7. Paulus ontmoet daar 12 Christenen die gedoopt zijn in de doop van Johannes. Hij doopt ze in de Naam van Jezus en ze worden vervuld met de Heilige Geest. Twee keer op grond van hun geloof gedoopt. Er is toch geen probleem?? Moet je eerst gedoopt worden en dan de Heilige Geest pas ontvangen Velen ontvangen eerst de Heilige Geest en dan de waterdoop. Zie ondermeer Handelingen 2 en 10. Mag je verbondsmaal (avondmaal) vieren als je nog niet gedoopt bent? Ik lees nergens in de Bijbel dat het niet mag. De apostelen waren niet gedoopt toen ze voor het eerst de verbondsmaaltijd vierden. Plan wel je doop, ga ermee aan de gang, neem een stap. Ga je verloren als je je niet laat dopen? Ik ben geen rechter over mensen, dat is God, ik heb de doop niet bedacht, die komt van Jezus, ik heb het Woord niet geschreven, dat gebeurde onder en door de inspiratie van de Heilige Geest. Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 6

7 Mijn tegenvraag aan jou, als je deze vraag stelt: Wat is de reden van je vraag? Onwetendheid is iets anders als deze vraag stellen. Als je iets niet weet, kun je ook niet handelen. In Handelingen 19 komt Paulus discipelen tegen die van niets weten en alleen in Johannes doop gedoopt zijn. In Handelingen 18:25 is er zelfs iemand die onderwijst, maar alleen de Johannesdoop kende. Maar als je wel weet en dan deze vraag stelt, waarom probeer je er onderuit te komen? Vier gewoon het doopfeest. En als je nu niet gedoopt kunt worden Bijvoorbeeld in de gevangenis of in de woestijn? Bid en geloof!! Hoe groot is het verlangen en hoe kan God het onmogelijke doen? En dan nog, als het echt niet kan, zoals in de gevangenis, neem een kopje water of doe het onder de douche. Is er een doopformule en een bepaalde manier van doen? Jezus zegt in Mattheüs 28:19 om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Op sommige plaatsen, zoals in Handelingen 19:5 staat dat ze in de naam van de Heer Jezus werden gedoopt. Sommigen dopen dan: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is in de Naam van Jezus. Discussies over voorover of achterover dopen, of zittend, staand etc. vind ik onzinnig en hebben geen enkele Bijbelse indicatie. Houdt het praktisch en Bijbels. Waarom is er zoveel strijd om de waterdoop? Dat is een goede vraag, al stel ik hem zelf. We zien dat als er iets belangrijks staat te gebeuren of als het om iets geestelijk erg belangrijks gaat, dat er strijd komt. Blijkbaar wordt er iets geraakt. Neem bijvoorbeeld de gaven van de Heilige Geest, tongentaal, genezing door Jezus, doop enz. Realiseer je dat er duizenden en duizenden letterlijk alleen maar omdat ze door onderdompeling werden gedoopt, werden vermoord door de kerk. Zie de vervolgingen van de Anabaptisten, Hugenoten, Simonisten etc. De waterdoop is bijzonder belangrijk en brengt wellicht toelevend naar het moment strijd, vooral van medemensen, maar zal enorme doorbraak betekenen in je geestelijke leven. Is de babydoop niet het verlengstuk van besnijdenis dan? Als je met uit het woord kunt tonen dat dit zo is! De besnijdenis was alleen voor jongens. Waarom dopen we dan wel meisjes? Besnijdenis is wat God had gegeven als verbondsteken, om toe te treden tot dat verbond. Doop is niet het toetreden tot iets, maar het afleggen van je oude leven en het aandoen van Christus, je nieuwe identiteit in Hem. Als de doop een vervanging zou zijn geweest van de besnijdenis is de discussie die plaatsvindt in Handelingen een toneelstukje. Daar gaat het namelijk om de vraag of heidenen (de niet-joden) besneden moeten worden als ze tot geloof komen. Waarom is die discussie nodig als de doop de vervanging is van de besnijdenis? In plaats daarvan concludeert de vergadering van de apostelen dat er maar drie dingen zijn waaraan de heidense Christenen zich net als de Joden aan moeten houden (lees 15:20). Verder is impliciet d conclusie dat Joodse jongetjes in Christelijke gezinnen gewoon besneden worden op de achtste dag. Wat nu als je als Baby al gedoopt bent? Punt is dat je niet gedoopt bent op jouw eigen geloof, wat voorwaarde is voor de Bijbelse doop. Verder was dat niet door onderdompeling. Je wordt dus niet opnieuw gedoopt. Is de baby besprenkeling dan helemaal fout? Persoonlijk ben ik blij dat mijn ouders het gedaan hebben. Toen ik hen meedeelde dat ik me liet onderdompelen op basis van mijn eigen geloof, had ik ze eerst bedankt voor wat ze gedaan hadden met mij als baby. Ze vroegen namelijk Gods zegen over mij (en of dat met of zonder water gebeurt maakt mij niet uit, ook niet hoe het genoemd wordt), en ze vroegen een zegen van God over henzelf om mij in het geloof in Jezus en God op te voeden, wat ze ook gedaan hebben. Wat zou jij doen Paul als iemand zo n zegen ook wil hebben over hun baby? Ik zou er een feestelijke aangelegenheid van maken in een dienst of apart, waarbij het baby tje wordt opgedragen en gezegend en waarbij we een zegen van wijsheid en inzicht en kracht zouden bidden over de Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 7

8 ouders en het hele gezin. Ik zou daarbij persoonlijk niet besprenkelen, maar kan me voorstellen dat in een kerkelijk traditionele achtergrond hiervoor gekozen kan worden, waarbij het dan niet de Bijbelse doop genoemd wordt. Is na de doop alles koek en ei? Nee, dat is pas in de hemel. Maar half leven, omdat je nog in het geboortekanaal zit, dus niet helemaal geboren ben, is veel lastiger dan gewoon geboren worden. In dat opzicht is er een doorbraak. Daarna leef je een leven van leren, samen met de Heilige Geest, om de juiste keuzes te maken. Je komt soms wel eens iemand tegen die denkt dat de doop een magische formule is. Nee dus. Het is wel een hemelse waarheid, met hemels kracht en zegen! Alive and Well Ministries, Paul Immanuel Rooda april 2012 p 8

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

De doop. BASISCURSUS deel 6

De doop. BASISCURSUS deel 6 BASISCURSUS deel 6 De doop Inleiding Vanavond gaan we het hebben over de doop. De doop en het avondmaal, beiden door Jezus ingesteld, hebben in de loop van de geschiedenis nogal eens geleid tot spanningen

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. les 19 De Bijbelse doop Worden door de doop de zonden afgewassen? Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere. De Bijbelse

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

de doop Matt. 28: 16 -eind

de doop Matt. 28: 16 -eind 16 De elf discipelen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is gegeven

Nadere informatie

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow

Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Niveau 1 - Les 14: De kracht van een geestvervuld leven Don Krow Markus 16:15-16 staat bekend als de Grote Opdracht. Jezus zei tegen Zijn discipelen: 15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014 Ontmoeting met de opgestane Heer zondag 6 april 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 2 3 Hoe zal het geweest zijn voor die twaalf?

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

D o r p s s t r a a t 105 a, A E H e k e l i n g e n - S p i j k e n i s s e. Dopen

D o r p s s t r a a t 105 a, A E H e k e l i n g e n - S p i j k e n i s s e. Dopen Dopen Pinkstergemeente de Schuilplaats Dorpsstraat 105 a Hekelingen. www.pgdeschuilplaats.nl Inhoudsopgave De doop door onderdompeling...3 De doop als opdracht...3 Wie behoort er gedoopt te worden?...4

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

- 1 - De Cusjiet en het luipaard. natuurlijke, gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens wordt genoemd, in de dood heeft gebracht.

- 1 - De Cusjiet en het luipaard. natuurlijke, gevallen mens, die in de bijbel: de oude mens wordt genoemd, in de dood heeft gebracht. - 1 - De Cusjiet en het luipaard We lezen in Jeremia 13:23 de volgende merkwaardige tekst: Kan ook een Cusjiet zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen gaan doen, gewend

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over de doop?

Wat zegt de Bijbel over de doop? De Doop in Water Wat zegt de Bijbel over de doop? Paul de Cock PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort DE DOOP IN WATER Toen Johannes de Doper mensen begon te dopen in de Jordaan

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen

Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen Van: Schrijver? Aan: Theófilus 1) 2) 3) 4) Lukas 1 : 4 Handelingen 1 : 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theófilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen Handelingen 16 : 10 Toen

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

DOOP! WAAR GAAT HET EIGENLIJK OM?

DOOP! WAAR GAAT HET EIGENLIJK OM? LEER ME LEREN 14 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk DOOP! WAAR GAAT HET EIGENLIJK OM? Ds. F. van Roest, zondag 1 juni 1 Is men een Christen, als men in een christelijk gezin is geboren? Nee!

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

de doop van Jehosjua in de Jordaan

de doop van Jehosjua in de Jordaan Thema: doop Tesjoeva-gemeente 28-04-2012 de doop van Jehosjua in de Jordaan Vandaag wou ik met jullie stilstaan bij de volwassendoop. Je kunt echter niet over de doop spreken zonder het ook te hebben over

Nadere informatie

36 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE WATERDOOP....Waarom, wanneer en hoe?...

36 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE WATERDOOP....Waarom, wanneer en hoe?... 36 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE WATERDOOP...Waarom, wanneer en hoe?... Pagina 1 Pagina 2 Mogen wij kinderen besprenkelen? Wat is de betekenis van de doop? Is de doop in plaats van de besnijdenis gekomen?

Nadere informatie

11 - Een rivier van leven Amazing Facts Storacle Guide (11/24)

11 - Een rivier van leven Amazing Facts Storacle Guide (11/24) 11 - Een rivier van leven Amazing Facts Storacle Guide (11/24) Naäman was een dappere, rijke en beroemde bevelhebber in het leger van Syrië, die aan melaatsheid leed, de beruchtste ziekte uit de tijd van

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering.

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Zondag 33 Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Lees de tekst van Zondag 33 Vraag 88 : In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Antw : In twee stukken : in de afsterving van

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Samenleving. Leider Ontwikkeling. In een bediening plaatsen. Bezoek van Gasten CHECKLIJST VOOR LES 1

Samenleving. Leider Ontwikkeling. In een bediening plaatsen. Bezoek van Gasten CHECKLIJST VOOR LES 1 CHECKLIJST VOOR LES 1 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING (Voor les 1 is er geen voorbereiding nodig voordat je met je discipel-maker samenkomt). ONTMOETING MET DE

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie-serie: Leven om te groeien. De Driehoek. Evangelische Gemeente

Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie-serie: Leven om te groeien. De Driehoek. Evangelische Gemeente Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudie-serie: Leven om te groeien De Driehoek Evangelische Gemeente Leven om te groeien Studie 3: Leven uit de kracht van Jezus opstanding Uitgangspunt Romeinen 6: 1-8

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

DOOP EN DISCIPELSCHAP

DOOP EN DISCIPELSCHAP DOOP EN DISCIPELSCHAP Een discipel van Jezus zijn en je laten dopen, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dopen volgt én vormt het discipelschap. De doop is het startpunt én een steunpunt van de

Nadere informatie

Dopen Noodzakelijk!!

Dopen Noodzakelijk!! Dopen Noodzakelijk!! Het thema dopen is een eeuwen oud discussie punt in de kerken, maar ook onder de gelovigen. Eén van de grote punten waardoor er scheuringen zijn en ontstaan onder de gelovigen is het

Nadere informatie

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop Verbondsdoop of geloofsdoop blok C - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Argumenten inventariseren; discussie 19.45 De bijbels-gerefomeerde visie

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hieronder wordt eerst de orde des heils volgens het calvinisme weergeven en daarna de traditioneel evangelische.

Hieronder wordt eerst de orde des heils volgens het calvinisme weergeven en daarna de traditioneel evangelische. 11. De orde des heils Een belangrijk punt in de calvinistische theologie is de orde des heils. Het is een term die vooral binnen het calvinisme bekend is. Er wordt mee bedoeld dat je in het behouden worden

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden

De Vliegende Start Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? Naar het beeld van God [1.1] 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking

Nadere informatie

Pleroe de Wet. Wij raden je aan om een uitgebreide Strongs Concordantie te raadplegen om de Griekse woorden die

Pleroe de Wet. Wij raden je aan om een uitgebreide Strongs Concordantie te raadplegen om de Griekse woorden die Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

als wij b.v. boodschappen doen of winkelen. Met Christus opgewekt Kolossenzen 3:1 t/m 12

als wij b.v. boodschappen doen of winkelen. Met Christus opgewekt Kolossenzen 3:1 t/m 12 - 1 - Met Christus opgewekt Kolossenzen 3:1 t/m 12 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Het mede opgewekt zijn

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Wie moet er gered worden en waarom?

Wie moet er gered worden en waarom? De Ervaring van Pinksteren De Pinksterervaring is een diepere ervaring met God die elke gelovige persoon kan ontvangen. Deze ervaring gaat samen met wat ze noemen de wedergeboorte. De termen wedergeboorte

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De doop door onderdompeling

De doop door onderdompeling Inhoudsopgave 1. Een Bijbelse opdracht 2. Bekering, doop en vervulling 3. Jezus en de doop 4. De betekenis van de doop 5. Besnijdenis en doop 6. Onderdompeling of besprenkeling 7. Overdopen 8. Doop en

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Opstandingsteksten in de lijdenstijd (3/3) Johannes 12, 20-26 Marknesse, 25 maart 2012 ochtenddienst Thema: de graankorrel die moet sterven

Opstandingsteksten in de lijdenstijd (3/3) Johannes 12, 20-26 Marknesse, 25 maart 2012 ochtenddienst Thema: de graankorrel die moet sterven Opstandingsteksten in de lijdenstijd (3/3) Johannes 12, 20-26 Marknesse, 25 maart 2012 ochtenddienst Thema: de graankorrel die moet sterven Gemeente van onze Here Jezus Christus, De graankorrel die sterft

Nadere informatie

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008

De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 De Bijbel open op 3 augustus 2013; herhaling van 18 oktober 2008 Van een van de luisteraars ontving ik een vraag: wat betekent toch die uitdrukking in Openbaring 3: Zie, Ik heb een geopende deur voor u

Nadere informatie

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer.

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Preek over Leviticus 1:1-9 drs Ton de Ruiter. Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Bijbellezingen: Deuteronomium 6:4-9 (aansluitend zingen Psalm 1) Romeinen 12:1,2 Efeziërs 5:1,2

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug blok A - nivo 1 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Herhaling vorige week / Romeinen 6:23 19.20 Woordweb afscheid nemen 19.25 Lezen Handelingen

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

KLEINE CATECHISMUS OVER DE WATERDOOP.

KLEINE CATECHISMUS OVER DE WATERDOOP. KLEINE CATECHISMUS OVER DE WATERDOOP. GERRIT PASTERKAMP KOPJE ONDER OF KOPJE NAT? Inleiding. Laten we het maar niet over de doop hebben, want daar komen we toch niet uit. In gesprekken met serieuze christenen

Nadere informatie