SPECIAL. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAL. november 2012"

Transcriptie

1 SPECIAL brokeronderzoek Traditiegetrouw heeft de redactie van Beleggers Belangen ook in 2012 onderzoek gedaan naar de kosten, handelsmogelijkheden, gemak en service van de diverse Nederlandse brokers. Ook komen zaken als tariefsverlagingen, overstapkosten en beleggingen in brokers aan de orde. Plus: onze jaarlijkse enquête. november De winnaar van 2012 heet Today's Brokers 27 Uitkomsten van het kostenonderzoek 31 Neem een broker die bij u past 34 Brokeraandelen hard geraakt 36 Enquête: beleggers over hun brokers Extra exemplaren bestellen? Stuur een mail naar

2 26 SPECIAL Brokeronderzoek SPECIAL Brokeronderzoek 27 ruimere handelsmogelijkheden geven doorslag in strijd met lynx Today's brokers nieuwe winnaar Na de hattrick van in de jaren komt Brokers dit jaar als sterkste uit de bus in het brokeronderzoek van Beleggers Belangen. De handelsmogelijkheden geven de doorslag in de jaarlijkse strijd tussen beide Interactive Brokers. Keytrade is een veelbelovende nieuweling. tekst: Johan Brinkman Evenals in 2009, 2010 en vorig jaar presenteert Beleggers Belangen tijdens de Dag van de Belegger in de Amsterdamse RAI het brokeronderzoek met als doelgroep particulieren die via de website van hun broker(s) zelf beleggen. Aan het onderzoek naar kosten, handelsmogelijkheden, gebruiksgemak en service van de belangrijkste in Nederland actieve brokers hebben we dit jaar weer één nieuwe speler toegevoegd, namelijk Keytrade Bank. De onderzoeksopzet bleef in grote lijnen dezelfde als in de drie voorafgaande jaren. Voor de beoordeling van handelsmogelijkheden, gebruiksgemak en service maakten we gebruik van eigen accounts of proefaccounts van de brokers. Voor de kosten berekenden we op basis van de informatie op de website van de brokers op de peildatum 1 november 2012 de transactie- en dividendkosten en het bewaarloon. We deden dit voor de portefeuille die we ook de afgelopen jaren gebruikten voor dit onderzoek én voor de modelportefeuille die we de afgelopen twee jaar ook narekenden. Zo blijven de verschuivingen ten opzichte van de vorige jaren goed waarneembaar. Momentopname Net als vorig jaar stellen we nadrukkelijk dat ons kostenklassement en daarmee ook voor een belangrijk deel het eindklassement is gebaseerd op twee specifieke beleggingsportefeuilles op het tijdstip van de peildatum. Ons onderzoek is dus per definitie een momentopname en anders samengestelde portefeuilles hadden tot een ander klassement kunnen leiden. Ons kostenklassement is zodoende niet bij iedere portefeuille maatgevend. De einduitslag (zie de tabel rechtsboven) hebben we ook dit jaar bepaald door de vier belangrijkste pijlers van dit onderzoek een wegingsfactor mee te geven: kosten 60, handelsmogelijkheden 15, gebruiksgemak 15 en service 10. In het vierde jaar dat we dit brokeronderzoek doen, begroeten we voor het eerst een nieuwe winnaar. geringe verschillen Na de hattrick van in de jaren komt dit keer Brokers als sterkste uit de bus. Net als de voorgaande drie jaar zijn de verschillen tussen de drie Interactive Brokers naast en maakt ook TradersOnly gebruik van dit platform gering. Uiteindelijk gaven de ruimere handelsmogelijkheden van Brokers in Azië de doorslag. Nieuwkomer Keytrade eindigt in de middenmoot, net als en Binckbank. De twee brokers die vorig jaar voor de eerste keer meededen Bank en TradersOnly zitten nu in de subtop. De vier grootbanken bezetten de onderste posities in de eindklassering. Voor beleggers spreken we de wens uit dat de concurrentie tussen de diverse brokers in 2013 verder mag toenemen. < scores op onderdelen Kosten* Today's TradersOnly 4. Keytrade 5. Bank 6. Binckbank Bank 11. bank handelsmogelijkheden 1. Today's 2. Bank Bank TradersOnly Binckbank Keytrade bank eindklassering gebruikersgemak 1. Today's 3. Binckbank 4. Bank Bank 8. TradersOnly 10. Keytrade bank service Today's 3. Binckbank TradersOnly Bank 7. Keytrade 8. Bank 9. bank 11. * gebaseerd op twee specifieke beleggingsportefeuilles peildatum: 1 november nadere bestudering levert zeer diverse plaatjes op kostenvergelijking We vergelijken in dit deel van ons onderzoek de kosten van elf brokers en rekenen, net als in voorgaande jaren, zowel onze modelportefeuille als een internationale aandelenportefeuille van door. Behalve naar transactiekosten kijken we ook naar dividendkosten en het bewaarloon. tekst: Freek Tewes Kosten kunnen het te behalen rendement, zeker voor kleinere beleggers, aanzienlijk verminderen. Vorig jaar namen wij de kosten van een tiental brokers onder de loep, te weten,, Binckbank,,, bank,,, Bank en TradersOnly. Sinds medio juli is het Belgische Keytrade Bank actief op de Nederlandse markt, waardoor we dit jaar elf brokers vergelijken. Ook besteden we, evenals in 2011, aandacht aan. Maar de handelsmogelijkheden zijn nog zo beperkt, dat wij deze broker niet hebben meegenomen in de doorberekening van de portefeuilles en de einduitslag. Wel nemen we mee in onze kostenvergelijking voor transacties in Nederlandse aandelen (zie grafiek pagina 28). Gezien de enorme impact op het totaalrendement wegen de kosten ook dit jaar zwaar mee. De kosten wegen ook dit jaar zwaar mee in ons onderzoek, gezien de enorme impact op het totaalrendement. Sommige brokers hanteren kortingen of kennen verschillende accounts en beleggingsprofielen die Belgische nieuwkomer Keytrade betreedt Nederlandse markt Sinds half juli is er op de Nederlandse markt een nieuwe speler bijgekomen, te weten het Belgische Keytrade Bank. In België is de broker marktleider en het dreigt een geduchte concurrent te worden voor de gevestigde partijen. Keytrade Bank, een dochter van Credit Agricole, heeft ruim klanten in België, Luxemburg en Zwitserland. Binnen twee jaar wil de broker tot de top van Nederland behoren. Het hanteert als enige broker een zogenaamde flat-feestructuur. Zo zijn de transactiekosten van een order tot voor aan Euronext genoteerde aandelen, Turbo s, sprinters en dergelijke 7,50 en daarboven 15,00. Met deze kostenstructuur geeft Keytrade veel partijen het nakijken. Alleen de Interactive Brokers komen in ons onderzoek goedkoper uit de bus. voordelig kunnen zijn bij frequent handelen dan wel bij een hoog belegd vermogen. Zo kent bank een basis-, een select- en een actiefaccount. Wij gaan in ons onderzoek uit van een standaardaccount zonder advies. Meestal moeten beleggers heel actief handelen of over een aanzienlijk vermogen beschikken om hiervan te kunnen profiteren. De enige uitzondering hierop is, waar wij voor het profiel aandelenbelegger hebben gekozen. De abonnementkosten van 9 per maand leveren voor beide portefeuilles de laagste kosten op, doordat er geen dividendkosten of bewaarloon meer in rekening worden gebracht. uitgangspunten Bij de portefeuilles gaan we ervan uit dat deze geleidelijk worden opgebouwd. Voor de berekening van het bewaarloon gaan wij uit van de portefeuillewaarde op het moment van constructie. Bij de berekening van de btw hierover hebben we negen maanden het 19-tarief en drie maanden het 21-tarief gehanteerd. Dit omdat sommige brokers het bewaarloon inclusief btw vermelden en

3 28 SPECIAL Brokeronderzoek SPECIAL Brokeronderzoek 29 domino-effect Tariefsverlagingen Eind oktober 2011 heeft NYSE Euronext de kosten voor optiecontracten met 46 en voor indexfutures met 20 verlaagd. In reactie hierop verlaagden,, TradersOnly en bank eind vorig jaar de prijzen voor optiecontracten. Daarmee leek de kous af, totdat Bank eind maart een prijsverlaging voor AEX-indexopties doorvoerde, waarmee het 12 goedkoper werd dan concurrent. Per 1 april heeft zijn tarieven verlaagd en tariefgroepen ingevoerd, waarmee dividendkosten en bewaarloon kunnen worden vermeden. Halverwege juli betrad het Belgische Keytrade de Nederlandse markt en dat leidde op 1 oktober tot een prijsverlaging en afschaffing van het bewaarloon bij Binckbank. Op 29 oktober heeft zijn tarieven verlaagd voor AEX-indexopties, Europese en Amerikaanse futures en andere derivaten. dezelfde handelwijze hanteren. De waarde van buitenlandse aandelen wordt voor de kostenberekening zo nodig omgerekend tegen euro s. De gehanteerde euro/dollarkoers is 1,30 en euro/zwitsersefrankkoers is 1,21. De peildatum voor de waarde van de portefeuilles is 1 oktober. In ons onderzoek zijn tariefswijzigingen tot en met 1 november meegenomen. Aandelenportefeuille Onze eerste portefeuille is een internationale aandelenportefeuille met een aanschafwaarde van Naast zeventien Aandelenportefeuille orderkosten* in relatie tot orderomvang 60 en Binck IB-brokers Nederlandse beursfondsen bestaat deze uit vier Europese aandelenfondsen en vier Amerikaanse. Op jaarbasis leidt dit dus tot 25 transacties van Voor de Nederlandse aandelen gaan wij uit van twintig dividendbetalingen van 30, voor de Europese aandelen van vier dividendbetalingen van 30 en voor de Amerikaanse aandelen van acht dividendbetalingen van 15. Evenals vorig jaar zijn de brokers die gebruik maken van het platform van Interactive Brokers (hierna: de IB-brokers), te weten, Today's en TradersOnly, ook nu weer duidelijk het goedkoopst. Bij de IB-brokers zijn de totale portefeuillekosten 141,36 oftewel 0,28. Nieuwkomer Keytrade is na dit drietal het goedkoopst. De transactiekosten voor het handelen in Amerikaanse aandelen zijn evenwel ruim drie keer zo hoog als de kosten die het drietal in rekening brengt. De totale portefeuillekosten zijn bij Keytrade met 207,50 daarom toch nog 47 hoger. Bank, die vorig jaar de op één na laagste kosten rekende en slechts 26 boven de drie winnende brokers uitkwam, is nu maar liefst 66 duurder. De reden is dat Keytrade Afhankelijk van een al dan niet oplopende orderomvang zijn de IB-brokers en Keytrade beurtelings de goedkoopste op het gebied van transactiekosten voor Nederlandse aandelen. * niet weergegeven: de maximumkosten per order van 45 bij de IB-brokers en 150 bij, Binck,, en Bank fors duurder is geworden voor transacties in AMX-aandelen. Vorig jaar was het minimumtarief voor de Nederlandse beurs 5. Dit jaar geldt dit alleen nog voor AEXaandelen en moet voor AMX-aandelen een minimum van 12 worden betaald. Beleggers zijn bij bank het duurst uit. De kosten belopen 524,13 wat 1,05 van de portefeuillewaarde is. Ook en rekenen hoge kosten. Bij en bank springt vooral het hoge bewaarloon in het oog. Bij bank zijn dat ook de dividendkosten, in het bijzonder voor Nederlandse aandelen. Dit gold vorig jaar ook voor. Sinds 1 april kan bij voor het profiel aandelenbelegger worden gekozen, waarmee voor 9 per maand geen dividendkosten en bewaarloon meer in rekening worden gebracht. BinckBank heeft per 1 oktober de tarieven verlaagd. Actieve beleggers betalen minder transactiekosten en minder actieve beleggers betalen geen bewaarloon meer. Modelportefeuille Net als voorgaande jaren hebben wij in ons onderzoek ook voor onze modelportefeuille Orderkosten in Binck Keytrade Today's TradersOnly Nederland 170,00 151,30 170,00 163,20 127,50 102,00 170,00 141,00 170,00 102,00 102,00 Euronext Europa 40,00 35,60 40,00 38,40 30,00 24,00 40,00 48,00 40,00 24,00 24,00 Verenigde Staten 50,00 60,00 50,00 38,40 50,00 15,36 80,00 46,07 120,00 15,36 15,36 TOTAAL 260,00 246,90 260,00 240,00 207,50 141,36 290,00 235,07 330,00 141,36 141,36 Dividendkosten 6,54 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 27,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Bewaarloon* 193,11 108,00 0,00 132,80 wwz 0,00 207,03 0,00 116,00 0,00 0,00 TOTAAL 459,65 354,90 260,00 379,10 207,50 141,36 524,13 235,07 446,00 141,36 141,36 * inclusief btw; bij abonnementskosten peildatum tarieven brokers: 1 november oktober 2011 = 100 Modelportefeuille Orderkosten in Binck Keytrade Today's TradersOnly 56 26,90 10,00 8,31 10,00 9,21 7,50 6,00 10,00 5,00 10,00 6,00 6,00 25 CHF59,30 30,00 13,06 11,34 15,10 12,50 12,39 18,06 14,87 30,00 12,39 12,39 24 $69,01 11,41 13,18 11,41 9,02 12,50 3,84 18,18 11,52 30,00 3,84 3, ,42 10,00 8,46 10,00 9,30 7,50 6,00 10,00 12,00 10,00 6,00 6,00 14 $86,04 10,89 12,31 10,89 8,74 12,50 3,84 17,31 11,52 30,00 3,84 3, ,54 10,00 7,98 10,00 8,99 7,50 6,00 10,00 12,00 10,00 6,00 6,00 32 Ten 17,92 10,00 7,19 10,00 8,46 7,50 6,00 10,00 12,00 10,00 6,00 6, ,92 10,00 8,21 10,00 9,14 7,50 6,00 10,00 5,00 10,00 6,00 6,00 73 Delta 11,87 10,00 7,54 10,00 8,69 7,50 6,00 10,00 12,00 10,00 6,00 6,00 57 $22,66 10,99 12,48 10,99 8,79 12,50 3,84 17,48 11,52 30,00 3,84 3,84 24 Vanguard Divid. $77,73 11,65 10,00 11,65 9,15 12,50 3,84 18,58 11,52 30,00 3,84 3,84 AEX putspread: AEX dec put (long) 2,90 3,00 2,90 11,00 2,25 1,50 10,00 1,50 10,00 1,90 1,90 dec'12-5,60 put 2,90 3,00 2,90 11,00 2,25 1,90 10,00 1,50 10,00 1,90 1,90 Optieconstructie S&P500 (1 transactie) 19,46 6,00 5,80 22,00 4,50 3,69 nvt 6,39 nvt 3,69 3,69 Dividendkosten Nederland 1,92 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 7,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendkosten Europa 0,77 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendkosten VS 1,76 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Bewaarloon* 65,59 108,00 0,00 36,23 0,00 0,00 98,48 0,00 32,21 0,00 0,00 TOTAAL 210,77 222,72 122,07 166,38 112,00 67,14 288,56 121,93 262,21 67,54 67,54 s * inclusief btw; bij abonnementkosten. peildatum tarieven brokers: 1 november bank is voor de modelportefeuille het duurst, terwijl ook bij en flink betaald moet worden. de kosten berekend. De waarde hiervan was begin oktober Deze bestaat uit vijf Nederlandse ( 5607), twee Europese ( 2854) en drie Amerikaanse aandelen ( 3188) aangevuld met een ETF ( 1432) en een aantal optieconstructies, waaronder een gekochte put 200 op de AEX met expiratie december Dit is de overgebleven poot van onze putspread, waarvan de andere poot vorig jaar is teruggekocht. De optieconstructie S&P500 bestaat uit een SPY dec put (long) en een SPY dec call (short). Aangezien het bij en bank niet mogelijk is hierin te handelen, hebben wij deze niet meegenomen in de totaalkosten. komt als goedkoopste uit de bus door de prijsverlaging voor onder andere AEXopties die op 29 oktober is doorgevoerd. Op een bijna verwaarloosbare achterstand volgen en TradersOnly. Ook voor de modelportefeuille is Keytrade, op de IB- brokers na, het goedkoopst, direct gevolgd door Bank en Binckbank. Het duurst is, evenals vorig jaar, bank met een viervoud van de kosten die de IB-brokers in rekening brengen, terwijl ook bij ondanks de nieuwe kostenstructuur en de belegger flink in de buidel moet tasten. Bij bank worden de kosten vooral opgedreven door het veel hogere bewaarloon. De totale kosten zijn 2,5 en de transactiekosten 1,5 van de portefeuillewaarde. Met 2,1 aan totale kosten is een goede tweede op de voet gevolgd door en ABN weeg ook andere aspecten mee Overstapkosten Amro. Bij weegt de afschaffing van de dividendkosten en het bewaarloon voor onze modelportefeuille niet op tegen de abonnementskosten, hoewel de belegger wel 16,5 goedkoper uit is vergeleken met het standaardprofiel. Dividendkosten en bewaarloon,, TradersOnly en Bank rekenden vorig jaar al geen dividendkosten of bewaarloon. Daar zijn Binck en nieuwkomer Keytrade bij gekomen. Bij hebben beleggers sinds april de mogelijk- Overstappen kan een optie zijn, maar er zijn toch wat kanttekeningen op zijn plaats. Ten eerste zijn kosten slechts één aspect. Service, gebruiksgemak en handelsmogelijkheden moeten ook worden meegewogen. Ten tweede kunnen brokers kosten rekenen voor het overboeken van effecten naar een andere broker en is het dus maar de vraag of dit loont. Bij vier brokers uit ons onderzoek is het overboeken niet kosteloos. is het goedkoopst met 5 per fondsregel binnenland en 25 per fondsregel buitenland inclusief btw. bank rekent respectievelijk 22,50 en 55, 25 en 37,50 en 27,23 voor zowel binnenals buitenlandse effecten. vergoedt de kosten die de andere bank rekent tot een maximum van 15 per fondsregel, terwijl bank dezelfde bedragen rekent voor het ontvangen van effecten. Als we onze aandelenportefeuille van van naar bank willen verplaatsen, zijn we dus 1547,50 kwijt aan overstapkosten, oftewel 3,1. Een tweede rekening openen bij de nieuwe broker of vooraf over de kosten van gedachten te wisselen, is dus aanbevelenswaardig.

4 30 SPECIAL Brokeronderzoek SPECIAL Brokeronderzoek 31 heid te kiezen voor een tweetal profielen (aandelenbelegger en derivatenbelegger) waarvoor tegen 9 abonnementskosten per maand geen dividendkosten of bewaarloon meer in rekening worden gebracht. Bij vallen dividendkosten en bewaarloon onder een all-in tarief, dat tot een belegd vermogen van per jaar 0,2 van het vermogen bedraagt met een minimum van 20 per jaar. Daarboven wordt over het meerdere een aflopend tarief gehanteerd. rabobank het duurst De drie grootbanken rekenen allemaal dividendkosten en bewaarloon, maar voor onze portefeuilles is wel duidelijk de goedkoopste. Qua dividendkosten ontlopen en elkaar niet veel. Het verschil zit vooral in het hogere bewaarloon dat ABN Amro in rekening brengt. In tegenstelling tot rekent naast een percentage over het vermogen ook nog 1,60 per fondssoort voor Nederlandse effecten en 3,10 voor buitenlandse. Dat bank duurder is dan de andere twee grootbanken komt naast hogere dividendkosten eveneens door het regeltarief van het bewaarloon dat bij deze bank nog hoger is, met name voor effecten uit niet-eurolanden. Voor effecten genoteerd aan Euronext geldt een regeltarief van 1,75. Voor de overige eurolanden geldt een tarief van 4,50 en daarbuiten zelfs 11. bank is duidelijk het duurst, zowel op het gebied van dividendkosten als op het gebied van bewaarloon. Het bewaarloon bij bank beloopt 0,9 van de waarde van de portefeuille. is een goede tweede met 0,6. Voor onze internationale aandelenportefeuille zijn we met 0,41 eveneens het duurst uit bij bank, op de voet gevolgd door met 0,39. Voor onze portefeuilles zijn de dividendkosten bij bank duidelijk het hoogst en het bewaarloon is bij bank eveneens het hoogst, waarbij op dit punt een goede tweede is. vier brokers goedkoper geworden Als we de kosten van onze internationale aandelenportefeuille vergelijken met die van vorig jaar, zien we dat deze bij zeven brokers hoger uitvallen en bij drie lager. Bij Binckbank zijn de kosten voor onze portefeuille het meest omlaaggegaan en wel met 31,4, vooral door het afschaffen van bewaarloon en dividendkosten. Bij zijn we zelfs 38,8 goedkoper uit, maar dit komt doordat we dit jaar voor een specifiek kostenprofiel konden kiezen, waarbij er Wat de drie Interactive Brokers het goedkoopst maakt, zijn de lage minimumtarieven. niet langer bewaarloon en dividendkosten in rekening worden gebracht. Als we het standaardprofiel vergelijken is het kostenvoordeel 11,7. bank is 2,3 goedkoper geworden. De grootste kostenstijging vinden we bij Bank. Deze broker is maar liefst 32,2 duurder geworden door het hoge tarief van minimaal 12 voor AMXaandelen. Verder valt nog op dat zijn maximumorderkosten heeft verhoogd van 80 naar 150 en dat deze juist van 35 naar 30 heeft verlaagd. Bij de laatste zijn ook de minimumorderkosten van 10 naar 7,50 verlaagd. De kosten voor de niet-vs aandelen uit onze portefeuille zijn 15 lager dan vorig jaar. Nederlandse aandelen Wat de drie IB-brokers het goedkoopst maakt zijn, naast het ontbreken van bewaarloon en dividendkosten, de lage minimumtarieven. Worden orders groter, dan komt het procentuele tarief om de hoek kijken. was vorig jaar de enige broker die geen minimumtarief hanteerde. Daar is dit jaar bij gekomen. Bij Bank gaat het procentuele tarief pas vanaf 8950 lopen. Voor kleine orders geldt dus het minimum van 5 voor AEX-aandelen en 12 voor AMXaandelen. Wij hebben voor de onderlinge vergelijking met het gemiddelde gerekend. Op Bank en bank na hanteren brokers ook maximumkosten per order. Deze zijn bij Keytrade met 15 het laagst. Het is ook de enige broker die een flat-feestructuur hanteert. Wij hebben gekeken naar oplopende ordergroottes bij de aanschaf van Nederlandse aandelen. Dan blijkt dat de IB-brokers bij een ordergrootte tot 8340 de laagste transactiekosten rekenen (zie de grafiek op pagina 28). Bij een orderomvang tussen 8340 en is Keytrade het goedkoopst. Bij een ordergrootte tussen en zijn de IB-brokers wederom het goedkoopst en voor grotere orders is dit weer Keytrade. Grote Actieve beleggers Bij, Binckbank, bank en kunnen de gemiddelde kosten voor beleggers flink worden verlaagd via kortingen en retourprovisies indien zij zeer actief handelen en/of over een aanzienlijk belegd vermogen beschikken. Zo geeft een korting die kan oplopen tot 60 (de zogenaamde staffelkorting) als de klant veel handelt. Binck en hanteren een soortgelijk systeem. Bij bank kan de belegger kiezen uit een basis-, een select- en een actief-abonnement. De actieve variant geeft de hoogste korting, waarvoor 10 per kwartaal moet worden betaald (bij 'select' is dit 5). Er vindt dus een uitruil plaats tussen hogere vaste kosten en lagere variabele kosten. Voor dividendkosten en bewaarloon geldt doorgaans dat hoe groter het vermogen is, des te hoger de korting is. Kosten kunnen, zeker bij kleinere portefeuilles, het rendement flink verlagen. Bij onze internationale aandelenportefeuille variëren de kosten van 0,28 (IB-brokers) tot 1,05 (bank) van het belegde vermogen. Voor onze kleinere modelportefeuille is het minimum 0,58 (IB-brokers) en het maximum 2,48 (bank). Hoewel het kostenaspect een prominente plaats inneemt binnen ons onderzoek, zijn er meer belangrijke zaken waar de belegger op moet letten bij het kiezen van een broker. We zullen in het volgende onderdeel onze aandacht richten op de handelsmogelijkheden. < geef uw reactie op BELEGGERSBELANGEN.nl Er zijn soms grote verschillen, dus zoek een broker die bij u past mogelijkheden, service en gemak Transactiekosten zeggen niet alles. Het is goed om een broker te kiezen bij wie ook de juiste beurzen en producten aanwezig zijn. Verder zijn gebruiksgemak van het platform en de aangeboden extra diensten belangrijk. tekst: Hildo Laman Er is een enorme hoeveelheid financiële instrumenten beschikbaar voor particuliere beleggers. Niet al deze producten zijn even interessant, maar verder kijken dan alleen Nederlandse aandelen en obligaties is aan te raden. Wie bijvoorbeeld wil beleggen in grote farmaceutische bedrijven zal over de grens moeten kijken. Ook het gebruik van verschillende soorten producten kan de verhouding tussen risico en rendement in de portefeuille verbeteren. aandelen De meeste brokers bieden een redelijk breed pakket aan van landen en van producten waarin klanten desgewenst kunnen beleggen. Helaas gebeurt het nog regelmatig dat beleggers interesse hebben in producten of beurzen die bij de eigen broker niet beschikbaar zijn. We krijgen dan ook regelmatig vragen van onze lezers over instrumenten die we hebben opgenomen in een van onze portefeuilles, maar die niet beschikbaar zijn bij bepaalde brokers. Voor het onderstaande overzicht van landen hebben we gekeken naar aandelen. Nederland, België en Frankrijk zijn toegankelijk bij elke broker. Andere grote beurzen, zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland, zijn op na beschikbaar bij elke broker. Ook veel andere Europese beurzen zijn toegankelijk bij de meeste brokers, net als Canada. Daarbuiten is het allemaal aanmerkelijk minder. Handelen in Azië is bij een groot aantal brokers beperkt of niet mogelijk. Azië speelt een steeds grotere rol in de wereldeconomie, en die rol zal waarschijnlijk nog verder toenemen, daar doet de recente afkoeling in China niets aan af. Beleggen in Azië kan dus in de toekomst aantrekkelijker worden. Bij sommige brokers kan worden belegd in landen waar de meeste beleggers niet snel aan zullen denken, maar die toch interessant kunnen zijn. Zo kunnen via Bank en Bank Zuid-Afrikaanse aandelen worden verhandeld. Mexico is toegankelijk via de brokers die het Interactive Brokers (IB)-platform gebruiken:, en TradersOnly. En via kan zelfs in Nieuw-Zeelandse aandelen worden gehandeld, zij het alleen telefonisch. Een grijs ster- Nederland België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Ierland Italië Noorwegen Oostenrijk Portugal Spanje VK Zweden Zwitserland Griekenland Polen Tsjechië VS Canada Hongkong Japan Singapore Australië Mexico = wel = niet = met beperkingen peildatum handelsmogelijkheden: 1 november

5 32 SPECIAL Brokeronderzoek SPECIAL Brokeronderzoek 33 retje in de tabel wil hier zeggen dat alleen telefonische orders kunnen worden opgegeven voor de desbetreffende beurs. grote verschillen Nederlandse opties zijn bij elke broker bereikbaar, maar voor buitenlandse optiebeurzen zijn er grote verschillen tussen de diverse brokers. Dit geldt niet alleen voor opties, waarvoor we een beperkt overzicht geven in onderstaande tabel, maar het gaat ook op voor de meeste productsoorten. Zo kunnen bij de drie eerdergenoemde Interactive Brokers alleen Amerikaanse obligaties en beleggingsfondsen worden aangeschaft, wat voor veel Nederlandse beleggers een nadeel zal betekenen. Het Deense Bank biedt alleen Deense beleggingsfondsen aan, obligaties kunnen er niet via internet worden verhandeld en er kan niet in aandelenopties worden gehandeld. Op valutagebied kan bij de meeste brokers niet in de cashmarkt voor valuta's gehandeld worden, dus bijvoorbeeld geen Amerikaanse dollars worden gekocht en dat is jammer. Meestal kan er wel in valuta's belegd worden met afgeleide producten, maar dat is niet altijd de ideale oplossing. Vanwege ruimtegebrek kunnen we helaas niet voor elk producttype een tabel opnemen waarbij per land de mogelijkheden voor beleggers worden aangegeven. beperkt aanbod Bij de diverse soorten orders die gebruikt kunnen worden, valt op dat de grootbanken een vrij beperkt aantal mogelijkheden aanbieden. Zo hoort bij een stoplossorder opties Een daghandelaar in futures stelt heel andere eisen aan een broker dan een langetermijnbelegger. bijvoorbeeld niet tot de mogelijkheden. Waarschijnlijk zal de limietorder die een dag geldig is het meest gebruikte type zijn, en dat kan bij elke broker. Maar in bepaalde situaties kunnen andere orders ook erg nuttig zijn, daarom is het goed als brokers dit aanbieden. Overigens geldt wel dat niet elke soort order wordt geaccepteerd door de beurs (bijvoorbeeld Euronext of de London Stock Exchange) waar de order naar toe gestuurd wordt, ook al bestaat de mogelijkheid bij de broker. Telefoontoeslag Bij alle brokers is het mogelijk om telefonisch orders door te geven. Voor het internettijdperk was dit de standaard, maar inmiddels is internet de standaard geworden. Veel brokers rekenen tegenwoordig extra kosten voor het telefonisch opgeven van orders. Dit geldt voor,, Binck,,, Keytrade en bank. De meeste vragen voor een aandelenorder ongeveer 5-6 extra, vraagt 8 en Keytrade vraagt maar liefst 10 boven op de normale transactiekosten. Zeker bij wat kleinere orders kan zo n heffing de transactiekosten bijna verdubbelen. Het lijkt ons dan ook verstandig bij deze brokers alleen in noodgevallen via de telefoon een order op te geven. Gebruiksgemak Gebruiksgemak is natuurlijk uiterst subjectief. Wat de een fijn vindt werken, is voor de ander onhandig, en het hangt ook af van de activiteiten van beleggers. Een daghandelaar in futures stelt waarschijnlijk heel andere eisen aan een broker dan een langetermijnbelegger in obligaties en dividendaandelen. Het is dan ook goed om te zien dat een aantal brokers verschillende platformen aanbiedt. biedt bijvoorbeeld een zogenaamd comfort-platform aan, dat voor veel beleggers overzichtelijker en voor sommigen logischer zal overkomen dan het vrij gecompliceerde platform van Interactive Brokers. Het IB-platform heeft veel mogelijkheden, maar het vergt wel enige tijd en moeite om er goed mee te leren omgaan. De brokers die dit platform gebruiken, organiseren niet voor niets seminars voor klanten, iets dat voor de meeste nieuwe klanten een nuttige exercitie zal blijken te zijn. Ook en Binckbank bieden diverse soorten platforms aan die Nederland België Duitsland Frankrijk Zwitserland Verenigde Staten extra service Let op extra kosten Fund. Analyse/info Technische Analyse Optieanalyse Chatfunctie Schaduwportefeuille = wel = niet = met beperkingen producten Aandelen Obligaties Beleggingsfondsen ETF's/trackers e.d. Opties Futures Turbo's, Sprinters e.d. Forex CFD's Warrants Gestruct. producten ORDERS toegang geschikt zijn voor verschillende typen beleggers. We vinden ook de mogelijkheid om het handelsplatform eigenhandig in te stellen op basis van persoonlijke voorkeuren een pluspunt. Dit behoort echter lang niet altijd tot de mogelijkheden. Bij en kunnen beleggers bijvoorbeeld alleen met de standaardinternetpagina werken. We hebben in ons onderzoek ook gekeken naar het verloop van het zoekproces naar een nieuw instrument, in dit geval een ETF die in een van onze portefeuilles zit. Wij geven er de voorkeur aan wanneer de zoekfunctie zonder veel problemen op de startpagina of in het hoofdmenu te vinden is,iets dat bij veel brokers het geval is. Als de zoekterm ingetikt wordt, is het wat ons betreft het beste als de software al tijdens het typen een lijst met mogelijkheden weergeeft. Als het gezochte eenmaal gevonden is, is het handig wanneer er direct een ordermogelijkheid klaarstaat en dat er wat relevante informatie gegeven wordt, zoals de ISIN-code. Aan de hand daarvan kan dan nog gecontroleerd worden of het gevonden product exact het gewenste product is. Heel wat producten lijken op elkaar qua naam en een foutje is dan snel gemaakt. Wij vonden de zoekfunctie in de Tradebox van het beste werken. Ook het zoeken bij Binckbank,, en TradersOnly ging goed. Service Het serviceniveau dat beleggers ervaren, is deels afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren en de eigen handelsstijl. Zo zijn optieanalysemogelijkheden uiteraard nutteloos voor iemand die nooit in opties handelt. Ook een app voor een smartphone, waarmee de portefeuille bekeken kan worden en waarmee orders ingevoerd kunnen worden, is handig voor diegenen die daar gebruik van willen maken, maar natuurlijk niet voor iemand die geen smartphone heeft. Wij zijn er echter van uitgegaan dat meer mogelijkheden en meer service in principe beter zijn, juist omdat de ene klant de andere niet is. Alle brokers zijn via het web en telefonisch bereikbaar. Let bij telefonische orders op eventuele extra kosten (zie het kader op pagina 32). Een aantal brokers heeft software die gedownload kan worden voor installatie op de eigen pc of laptop. Het voordeel van dit soort programma s is dat er veel meer mogelijkheden zijn en het vaak sneller werkt. Gratis fundamentele en technische analyse worden ruim aangeboden. Dat is niet verras- Bestens Limiet Stoploss Stoplimiet Bracket Trailing Dag GTD GTC/doorlopend IOC Overig Internet Lokale software Smartphone/tablet, app Telefoon

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar 24 SPECIAL BROKERONDERZOEK TWEE WINNAARS EN INTERESSANTE NIEUWKOMER IN VIJFDE BROKERONDERZOEK BROKERS BLIJVEN ONS VERRASSEN Niet één maar twee winnaars, en een nieuwkomer die in de eindklassering in de

Nadere informatie

veb-kostenonderzoek Online beleggen onder de loep Banken en brokers houden kosten voordeel in eigen zak

veb-kostenonderzoek Online beleggen onder de loep Banken en brokers houden kosten voordeel in eigen zak veb-kostenonderzoek Online beleggen onder de loep Banken en brokers houden kosten voordeel in eigen zak 16- effect // maart 2012 Tekst Patrick Beijersbergen & Robert Rosenau Beleggers betalen niet veel

Nadere informatie

Beleggen via internet tot de helft goedkoper dan een jaar geleden

Beleggen via internet tot de helft goedkoper dan een jaar geleden brokerkosten 2013 Beleggen via internet tot de helft goedkoper dan een jaar geleden WWat maakt een paar procent aan kosten uit als de beurskoersen met een veelvoud daarvan omhoog of omlaag gaan? Die tegenvraag

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

SPECIAL BROKER- ONDERZOEK DECEMBER 2015

SPECIAL BROKER- ONDERZOEK DECEMBER 2015 SPECIAL BROKER- ONDERZOEK Wie zijn effectenportefeuille laat beheren wil graag optimale dienstverlening tegen minimale kosten, teneinde een maximaal rendement te behalen. Net als in voorgaande jaren, brengen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Het is tijd voor de Rabobank. Inleiding In dit document vindt u de tarieven die horen bij de beleggingsproducten en diensten van de Rabobank. Als belegger kunt u kiezen

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen - ETF s (excl. Taksen) Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld België 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Nederland 0,09% over de transactiewaarde 6,00 39,00 Duitsland 0,09%

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw en servicefee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer

Tarieven Beleggen. Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Advies en Beheer Zelf Vermogensopbouw 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt in rekening gebracht voor het aanhouden van een of

Nadere informatie

LYNX Beleggersdebat 2016

LYNX Beleggersdebat 2016 LYNX Beleggersdebat 2016 BELEGGERSDEBAT 2016 V.l.n.r.: Jim Tehupuring, Willem Middelkoop, Janneke Willemse, André Brouwers en Corné van Zeijl BELEGGERSDEBAT 2016 Tip 1 Jim Tehupuring BELEGGERSDEBAT 2016

Nadere informatie

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie

Nadere informatie

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer

Tarieven Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Beleggen Zelf Vermogensopbouw, Zelf op de Beurs, Geld voor Later, Vermogensadvies en Vermogensbeheer Zelf Vermogensopbouw Basisfee en servicefee Basisfee 16 per jaar ( 4 per kwartaal) De basisfee wordt

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

beleggen precies weten wat u betaalt

beleggen precies weten wat u betaalt beleggen precies weten wat u betaalt Tarieven per 1 juli 2013 Sinds een aantal jaar beleg ik in beleggingsfondsen. Daarbij krijg ik hulp van een adviseur van de bank. Hij vertelde mij over de kansen en

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.06 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank BeSmart B.V. ETF s / Beleggingsfondsen Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.10 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Slim Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

Alle tarieven. Aandelen, ETF s en trackers. Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2015. 100 aandelen à koers EUR 60

Alle tarieven. Aandelen, ETF s en trackers. Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld. Laatst bijgewerkt: 6 augustus 2015. 100 aandelen à koers EUR 60 Alle tarieven Aandelen, ETF s en trackers Land Tarief Minimum Maximum Voorbeeld Nederland 0,09% over de transactiewaarde,00 EUR 45,00 à koers 0 België 0,09% over de transactiewaarde,00 EUR 45,00 à koers

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018

Online tarieven. Geen bewaarloon. Gratis realtime koersen Euronext/Amerika. Geen minimum instapbedrag. S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018 Online tarieven Geen bewaarloon Gratis realtime koersen Euronext/Amerika Geen minimum instapbedrag S101 Tarieven geldig vanaf 1 januari 2018 Makelaarslonen 1 2 AANDELEN, TRACKERS, WARRANTS, TURBO S, SPRINTERS,

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services

Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Orderuitvoeringsbeleid Prof Services Algemeen De Wet financieel toezicht [WFT] verplicht BinckBank om haar cliënten inzicht te geven in haar orderuitvoeringsbeleid per 1 november 2007. Het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015

LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 LYNX BELEGGERSDEBAT 2015 Lynx Beleggersdebat 2015 BELEGGERSDEBAT 2015 V.l.n.r.: Lukas Daalder, Jim Tehupuring, Janneke Willemse, André Brouwers en Karel Mercx -86,44% Resultaten tips beleggersdebat 2014

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Sequoia Vermogensbeheer N.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Sequoia Vermogensbeheer N.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Sequoia Vermogensbeheer N.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.06 % (min 10, max 150) Obligaties,

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

Nooit meer verliezen is een op/e

Nooit meer verliezen is een op/e Nooit meer verliezen is een op/e 12 december 2014 André Brouwers beleggingsinstituut.nl André Brouwers Educa6e en Informa6e Start 2011 15.000 beleggers getrained Training, coaching en beleggersinforma6e

Nadere informatie

Beleggen met een voorsprong

Beleggen met een voorsprong Beleggen met een voorsprong 02 BELEGGEN MET EEN VOORSPRONG BELEGGEN MET EEN VOORSPRONG 03 LYNX. Beleggen met een voorsprong Succesvol beleggen is moeilijk. Iedere beginnende maar ook iedere ervaren belegger

Nadere informatie

Tarieven per 21 maart 2013

Tarieven per 21 maart 2013 In dit overzicht vindt u een volledige weergave van de tarieven voor zowel het handmatig als automatisch uitvoeren van orders op uw Tradzster Effectenrekening. Algemene kosten zoals bijvoorbeeld het wijzigen

Nadere informatie

Exposure vanuit optieposities

Exposure vanuit optieposities Exposure vanuit optieposities ABN AMRO is continue bezig haar dienstverlening op het gebied van beleggen te verbeteren. Eén van die verbeteringen betreft de vaststelling van de zogenaamde exposure (blootstelling)

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advies-kosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten op uw nota

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven:

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Effecten- en derivatentransacties Aandelen Ordergrootte t/m 2.500,- 1,500% Over het meerdere t/m 10.000,- 1,000%

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen

Aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart Aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

De aanpak van Second Stage samengevat

De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat De aanpak van Second Stage samengevat... 1 Het conventionele deel... 1 Het meer geavanceerde deel... 1 Wat is een optie?... 2 Hoe ziet zo n optie eruit?... 2 In de

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Portefeuillebeheer Beleggingsadvies Beleggingsadvies & portefeuillemonitoring Beheerhandelingen Vermogensmanagement Fondskosten Laten beleggen Beleggen met advies Zelf

Nadere informatie

Waarom. beleggen steeds goedkoper kan VEB. onderzoek

Waarom. beleggen steeds goedkoper kan VEB. onderzoek coververhaal Kostenonderzoek De dalende trend in de kosten voor beleggen via internet zet door. Met de komst van DeGiro kunnen beleggers dit jaar weer flink besparen op transactiekosten en bewaarloon.

Nadere informatie

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon)

TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK. Aandelen/obligaties/warrants. Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) TARIEVEN- EN CONDITIEOVERZICHT BINCKBANK Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 8,00 + 0,10 % (minimum 10,00) Obligaties, Structured products (OTC) Provisie

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

beleggen precies weten wat u betaalt

beleggen precies weten wat u betaalt beleggen precies weten wat u betaalt Tarieven per 1 juli 2013 Sinds een aantal jaar beleg ik in beleggingsfondsen. Daarbij krijg ik hulp van een adviseur van de bank. Hij vertelde mij over de kansen en

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Trade van de week. Winnen met. Indexopties

Trade van de week. Winnen met. Indexopties Trade van de week Winnen met Indexopties Hoe profiteer je van een stijgende of dalende beurs? Veel traders proberen dit door zelf een aantal aandelen uit de index te kiezen en daar long of short op te

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

De kosten van ons vermogensbeheer

De kosten van ons vermogensbeheer 1 De kosten van ons sbeheer In dit document kunt u vinden welke vergoedingen u betaalt voor het sbeheer van Slim en aan wie. Bij financiële diensten zijn vaak meerdere partijen betrokken die vergoedingen

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES

ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES ALLES-IN-1 PORTEFEUILLES GEMAKKELIJK STARTEN MET BELEGGEN Powered by De beleggersinformatie in deze brochure dient uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd te worden als individueel beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling.

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Marktonderzoek naar het gedrag van de Nederlandse en Belgische belegger in 2013

Marktonderzoek naar het gedrag van de Nederlandse en Belgische belegger in 2013 Marktonderzoek naar het gedrag van de Nederlandse en Belgische belegger in 2013 1 Samenvatting Meer dan de helft van de beleggers wil minimaal 10% rendement behalen. Men moet ervan bewust worden dat een

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Tarieven. In voege vanaf 15 juli Tarieven

Tarieven. In voege vanaf 15 juli Tarieven In voege vanaf 15 juli 2016 1 TRANSACTIETARIEVEN Tarief per transactie Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers 2.500 5.000 25.000 en per schijf 50.000 - Brussel (Euronext)

Nadere informatie

En het houdt vaak niet op met de transactiekosten alleen. Vaak zijn er ook nog bewaarlonen, valutakosten en andere verborgen kosten.

En het houdt vaak niet op met de transactiekosten alleen. Vaak zijn er ook nog bewaarlonen, valutakosten en andere verborgen kosten. Datum: 14 juni 2011 Dossiernr: 2011/00389 Uitspraak: Aanbeveling (gedeeltelijk) Product / dienst: (Financiele) dienstverlening Motivatie: Vergelijkende reclame Medium: Direct marketing De bestreden uitingen

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN 1. Aan en verkopen op Euronext (BRUSSEL - AMSTERDAM - PARIJS - LISSABON) Basis: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten)

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Betaalrekeningen wéér duurder

Betaalrekeningen wéér duurder BANKKOSTEN HOGERE KOSTEN, LAGERE RENTE Betaalrekeningen wéér duurder Vergeleken met onze peiling vorig jaar verhoogden bijna alle banken de kosten voor hun betaalproducten. Niet alleen de vaste kosten

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

LYNX Debat 2017 De beleggingstips van Jim Tehupuring

LYNX Debat 2017 De beleggingstips van Jim Tehupuring LYNX Debat 2017 De beleggingstips van Jim Tehupuring Jim Tehupuring & Tycho Schaaf 2 februari 2017 Sprekers Tycho Schaaf Jim Tehupuring Beleggingsspecialist bij LYNX Eigenaar & oprichter ProBeleggen Het

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

1. Gezamenlijk seminar woensdag 17 maart 2010 met en op hoofdkantoor Royal Bank of Scotland te Amsterdam (zuid-as)

1. Gezamenlijk seminar woensdag 17 maart 2010 met en op hoofdkantoor Royal Bank of Scotland te Amsterdam (zuid-as) JAARGANG 3 NUMMER 3 Nieuwsbrief In dit nummer: 01 maart 2010 1. Gezamenlijk seminar woensdag 17 maart met en op hoofdkantoor Royal Bank of Scotland (RBS) te Amsterdam (zuid-as); 2. WB verslaat sinds start

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Tarievenkaarten beleggen

Tarievenkaarten beleggen Beleggingsadvies aanvullende informatie Tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten op

Nadere informatie