Fedora 13 Virtualisatie gids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fedora 13 Virtualisatie gids"

Transcriptie

1 Fedora 13 Virtualisatie gids De gezaghebbende gids voor virtualisatie in Fedora Christopher Curran

2 Virtualisatie gids Fedora 13 Virtualisatie gids De gezaghebbende gids voor virtualisatie in Fedora Uitgave 0 Auteur Christopher Curran Copyright 2008,2009,2010 Red Hat, Inc. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/ Legal:Trademark_guidelines. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates. XFS is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. De Fedora Virtualisatie gids bevat informatie over installatie, configureren, beheren, en fout zoeken van de virtualisatie technologie die gebruikt wordt in Fedora. Merk op: Dit document is nog in ontwikkeling, het kan nog sterk veranderen en wordt hier aangeboden als een vooruitzicht. De inhoud en instructies die zich hierin bevinden moeten niet compleet beschouwd worden, en moeten met voorzichtigheid gebruikt worden.

3 Voorwoord vii 1. Over dit boek... vii 2. Document conventies... vii 2.1. Typografische conventies... vii 2.2. Pull-quote conventies... ix 2.3. Opmerkingen en waarschuwingen... ix 3. We hebben terugkoppeling nodig!... x I. Vereisten en beperkingen 1 1. Systeem vereisten 3 2. KVM compatibiliteit 5 3. Virtualisatie beperkingen 3.1. Algemene beperkingen voor virtualisatie KVM beperkingen Toepassing beperkingen II. Installatie De virtualisatie pakketten installeren KVM installeren tijdens een nieuwe Fedora installatie KVM pakketten installeren op een bestaand Fedora systeem Gevirtualiseerde gast installatie overzicht 5.1. Gevirtualiseerde gast vereisten en overwegingen Gasten aanmaken met virt-install Gasten aanmaken met virt-manager Gasten installeren met PXE Red Hat Enterprise Linux 5 installeren als een volledig gevirtualiseerde gast Windows XP installeren als een volledig gevirtualiseerde gast Windows Server 2003 installeren als een volledig gevirtualiseerde gast Windows Server 2008 installeren als een volledig gevirtualiseerde gast 71 III. Configuratie 10. Gevirtualiseerde opslag apparaten Een gevirtualiseerde floppy disk controller aanmaken Opslag apparaten toevoegen aan gasten Blijvende opslag configureren in Fedora Voeg een gevirtualiseerd CD-ROM of DVD station toe aan een gast Netwerk configuratie Netwerk adres vertaling (NAT) met libvirt Brug netwerken met libvirt KVM para-gevirtualiseerde drivers De KVM Windows para-gevirtualiseerde drivers installeren Drivers installeren met een gevirtualiseerde floppy KVM para-gevirtualiseerde drivers gebruiken voor bestaande apparaten KVM para-gevirtualiseerde drivers gebruiken voor een nieuw apparaat iii

4 Virtualisatie gids 13. PCI doorgave Een PCI apparaat toevoegen met virsh Een PCI apparaat toevoegen met virt-manager PCI doorgave met virt-install SR-IOV Inleiding SR-IOV gebruiken Fout zoeken voor SR-IOV USB apparaat doorgeven N_Poort ID virtualisatie (NPIV) KVM gast tijd beheer 135 IV. Beheer Server beste praktijken Beveiliging voor virtualisatie Opslag beveiliging problemen SELinux en virtualisatie SELinux Virtualisatie firewall informatie KVM live migratie Live migratie vereisten Gedeelde opslag voorbeeld: NFS voor een eenvoudige migratie Live KVM migratie met virsh Migreren met virt-manager Beheer op afstand van gevirtualiseerde gasten Beheer op afstand met SSH Beheer op afstand met TLS en SSL Transport modes KSM Geavanceerd virtualisatie beheer Gasten plannen Geavanceerd geheugen beheer Gast blok I/O beperking Gast netwerk I/O beperking Xen naar KVM migratie Xen naar KVM Oudere versies van KVM naar KVM Diverse beheer taken Gasten automatisch starten qemu-img gebruiken Overcommitt met KVM Virtualisatie uitbreidingen verifiëren Toegang tot data op een gast schijf image Instellen van KVM processor affiniteit Een nieuwe unieke MAC adres genereren... iv

5 25.8. Very Secure ftpd LUN vasthoudendheid configureren SMART schijf monitor uitzetten voor gasten Een VNC server configureren... V. Virtualisatie opslag onderwerpen 26. Gedeelde opslag gebruiken met virtuele schijf images iscsi gebruiken voor het opslaan van virtuele schijf images NFS gebruiken voor het opslaan van virtuele schijf images GFS2 gebruiken voor het opslaan van virtuele schijf images Opslag pools Opslag apparaten configureren voor pools Afbeelden van gevirtualiseerde gasten op opslag pools... VI. Virtualisatie referentie gids Virtualisatie gereedschappen Gasten beheren met virsh Gasten beheren met de Virtual Machine Manager (virt-manager) Het Verbinding toevoegen venster Het Virtual Machine Manager hoofd scherm De gast overzicht tab Virtual Machine grafische console virt-manager opstarten Een opgeslagen machine herladen Gast details laten zien Status volgen Gast identifiers laten zien Displaying a guest's status Virtuele CPU's laten zien CPU gebruik laten zien Geheugen gebruik laten zien Een virtueel netwerk beheren Een virtueel netwerk aanmaken libvirt configuratie referentie Aangepaste libvirt scripts aanmaken XML configuratie bestanden gebruiken met virsh VII. Fout zoeken 32. Fout zoeken Debug en fout zoek gereedschappen Log bestanden Fout zoeken met seriële consoles Virtualisatie log bestanden Loop apparaat fouten Intel VT en AMD-V virtualisatie hardware uitbreidingen aanzetten in de BIOS KVM netwerk performance v

6 Virtualisatie gids A. Extra hulpbronnen 251 A.1. On-line hulpbronnen A.2. Geïnstalleerde documentatie Verklarende woordenlijst 253 B. Herzieningsgeschiedenis 259 C. Colofon 261 vi

7 Voorwoord Dit boek is de Fedora Virtualisatie gids. De gids behandelt alle aspecten van het gebruik en beheer van virtualisatie producten die onderdeel zijn van Fedora. 1. Over dit boek Dit boek is verdeeld in 7 onderdelen: Systeem vereisten Installatie Configuratie Beheer Referentie Tips en trucjes Fout zoeken Sleutel terminologie en concepten gebruikt in dit boek worden behandeld in de verklarende woordenlijst, Verklarende woordenlijst. Dit boek behandelt virtualisatie onderwerpen voor Fedora. De Kernel-gebaseerde virtuele machine hypervisor is onderdeel van Fedora. De KVM hypervisor ondersteunt Volledige virtualisatie. 2. Document conventies Dit handboek hanteert verscheidene conventies om bepaalde woorden of zinsdelen te benadrukken en aandacht te vestigen op specifieke delen van informatie. 1 In PDF en papieren edities gebruikt dit handboek Liberation Fonts set lettertypen. Het Liberation lettertype wordt ook gebruikt in HTML-edities indien dit lettertype op jouw computer geïnstalleerd is. Indien dat niet het geval is, worden alternatieve, gelijkwaardige lettertypen gebruikt. Opmerking: bij Red Hat Enterprise Linux 5 en later wordt de Liberation Font set standaard ingesteld Typografische conventies Vier typografische conventies worden gebruikt om aandacht te vestigen op specifieke woorden en zinsdelen. Deze conventies, en de omstandigheden waaronder zij gebruikt worden, luiden als volgt: Mono-spaced Bold Wordt gebruikt om systeem input, waaronder shell commando's, bestandsnamen en paden aan te geven. Wordt ook gebruikt bij toetsaanduiding of toetsencombinaties. Bijvoorbeeld: Om de inhoud van het bestand mijn_onwijsgoed_verkopende_boek in jouw huidige map te bekijken, voer je het commando cat mijn_onwijsgoed_verkopende_boek in bij de shell-prompt en druk je op Enter om het commando uit te voeren. 1 https://fedorahosted.org/liberation-fonts/ vii

8 Voorwoord Bovenstaande bevat een bestandsnaam, een shell-commando en een toetsaanduiding, alle getoond in mono-spaced bold en alle te onderscheiden dankzij hun context. Toetsencombinaties kunnen worden onderscheiden van toetsaanduidingen door het plusteken dat elk deel van een toetsencombinatie aan elkaar verbind. Bijvoorbeeld: Druk op Enter om het commando te laten uitvoeren. Druk op Ctrl+Alt+F1 om naar de eerste virtuele terminal over te schakelen. Druk op Ctrl+Alt+F7 om terug te keren naar jouw X-Windows sessie. De eerste paragraaf benadrukt de bepaalde toets die moet worden ingedrukt. De tweede benadrukt twee toetscombinaties (ieder een reeks van drie toetsen, waarbij de toetsen van elke reeks tegelijk moeten worden ingedrukt). Indien broncode wordt besproken, worden klasse namen, methodes, functies, variabele namen en resultaten die in een paragraaf worden genoemd, weergegeven als hier boven afgedrukt, namelijk in mono-spaced bold. Bijvoorbeeld: Onder bestandsgerelateerde klassen vallen filesystem voor bestandssystemen, file voor bestanden, en dir voor mappen. Elke klasse heeft haar eigen set van rechten. Proportional Bold Wordt gebruikt om woorden of zinsdelen op een systeem aan te duiden, waaronder toepassings namen, dialoogtekst-boxen, gelabelde knoppen, checkbox en radio-knop labels, menu titels en submenu titels. Bijvoorbeeld: Kies Systeem Voorkeuren Muis in de hoofdmenu balk om Muisvoorkeuren te openen. In de Knoppen tab, klik je de Linkshandige muis checkbox aan en klik je Sluiten om de primaire muisknop van links naar rechts te wisselen (waardoor de muis beter geschikt is geworden voor linkshandig gebruik). Om een speciaal teken in een gedit bestand op te nemen, kies je Toepassingen Hulpmiddelen Tekens en symbolen in de hoofd menubalk. Vervolgens kies je Zoeken Zoeken in de Tekens en symbolen menubalk, typ je de naam van het teken in het Zoek veld en klik je Volgende. Het teken dat je zoekt zal worden gemarkeerd in de Tekentabel. Dubbel-klik op dit teken om het in het Te kopiëren tekst veld op te nemen en klik dan de Kopiëren knop. Keer nu terug naar jouw document en kies Bewerken Plakken in de gedit menubalk. De bovenstaande tekst bevat toepassingsnamen, systeem-brede menu namen en onderdelen, toepassings specifieke menu namen, en knoppen en tekst van een GUI-interface, alle getoond in proportional bold en alle te onderscheiden dankzij hun context. Mono-spaced Bold Italic of Proportional Bold Italic Voor mono-spaced bold of proportional bold geeft cursief gedrukt altijd vervangbare of wisselende teksten aan. Cursief wijst op niet letterlijke tekst of toont tekst die wisselt naar omstandigheden. Bijvoorbeeld: Om verbinding te maken met een andere computer met behulp van ssh, typ je ssh bij een shell prompt. Als de machine op afstand viii

9 Pull-quote conventies example.com is en jouw gebruikersnaam op die machine is jan, dan type je ssh Het mount -o remount bestandssysteem commando koppelt het genoemde bestandssysteem opnieuw aan. Om bijvoorbeeld het /home bestandsysteem opnieuw aan te koppelen, gebruik je het mount -o remount /home commando. Om de versie van een huidig geïnstalleerd pakket te zien, gebruik je het rpm q package commando. Dit zal het volgende resultaat opleveren: packageversion-release. Let op de woorden in bold italics in bovenstaande tekst username, domain.name, file-system, package, version en release. Elk woord is een plaats reservering, hetzij voor tekst die je invult als je een commando typt, hetzij voor tekst die door het systeem wordt getoond. Buiten het standaard gebruik bij het presenteren van een titel van een werk, wordt cursief ingezet om het eerste gebruik van een nieuwe en belangrijke term te benadrukken. Bijvoorbeeld: Publican is een DocBook publicatie systeem Pull-quote conventies Terminal output en broncode lijsten worden worden visueel gescheiden van de omringende tekst. Output gestuurd naar een terminal wordt getoond in mono-spaced roman en als volgt gepresenteerd: books books_tests Desktop Desktop1 documentation downloads drafts images mss notes photos scripts stuff svgs svn Opsommingen van broncode worden ook getoond in mono-spaced roman maar worden als volgt gepresenteerd en benadrukt: package org.jboss.book.jca.ex1; import javax.naming.initialcontext; public class ExClient { public static void main(string args[]) throws Exception { InitialContext inictx = new InitialContext(); Object ref = inictx.lookup("echobean"); EchoHome home = (EchoHome) ref; Echo echo = home.create(); System.out.println("Created Echo"); System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("hello")); } } 2.3. Opmerkingen en waarschuwingen Tenslotte gebruiken we drie visuele stijlen om aandacht te vestigen op informatie die anders misschien over het hoofd zou worden gezien. ix

10 Voorwoord Opmerking Een opmerking is een tip, handigheidje of een alternatieve benadering voor de taak die uitgevoerd moet worden. Het negeren van een opmerking zou geen ernstige gevolgen moeten hebben, maar het leven kan een stuk makkelijker worden als de opmerking gevolgd wordt. Belangrijk Important boxes detail things that are easily missed: configuration changes that only apply to the current session, or services that need restarting before an update will apply. Ignoring a box labeled 'Important' won't cause data loss but may cause irritation and frustration. Waarschuwing Een waarschuwing dient niet genegeerd te worden. Waarschuwingen negeren zal ongetwijfeld leiden tot data verlies. 3. We hebben terugkoppeling nodig! Als je een typografische fout in deze handleiding vindt, of je weet een manier om deze handleiding te verbeteren, zouden wij dat graag van jou horen! Meldt alstublieft fouten in de uitgave Fedora Documentation via Bugzilla: When submitting a bug report, be sure to mention the manual's identifier: virtualization-guide Als je suggesties hebt om de documentatie te verbeteren, probeer dan zo duidelijk mogelijk deze suggesties te omschrijven. Als je fouten hebt ontdekt, vermeldt dan alstublieft het sectienummer en wat omringende tekst, zodat we de fout gemakkelijker kunnen vinden. x

11 Deel I. Vereisten en beperkingen Systeem vereisten, ondersteuning restricties en beperkingen voor virtualisatie met Fedora Deze hoofdstukken beschrijven de systeem vereisten, ondersteuning restricties, en beperkingen van virtualisatie in Fedora.

12

13 Systeem vereisten Dit hoofdstuk beschrijft de systeem vereisten voor het succesvol uitvoeren van virtualisatie met Fedora. Virtualisatie is beschikbaar voor Fedora. De Kernel-gebaseerde virtuele machine hypervisor is onderdeel van Fedora. Voor informatie over het installeren van de virtualisatie pakketten, refereer je naar Hoofdstuk 4, De virtualisatie pakketten installeren. Minimale systeem vereisten 6GB vrije schijf ruimte 2GB RAM Aanbevolen systeem vereisten 6GB plus de vereiste schijf ruimte aanbevolen door het gast besturingssysteem per gast. Voor de meeste besturingssystemen wordt meer dan 6GB schijf ruimte aanbevolen. Een processor kern of hyper-thread voor elke gevirtualiseerde CPU en een voor de hypervisor. 2GB RAM plus extra RAM voor gevirtualiseerde gasten. KVM overcommit KVM kan overcommit van fysieke hulpbronnen toepassen voor gevirtualiseerde gasten. Overcommit van hulpbronnen betekent dat het totaal van gevirtualiseerde RAM en processor kernen gebruikt door de gasten groter kan zijn dan het fysieke RAM en de fysieke processor kernen op op de host. Voor informatie over het veilig gebruik van overcommit van hulpbronnen met KVM refereer je naar Paragraaf 25.3, Overcommitt met KVM. KVM vereisten De KVM hypervisor vereist: een Intel processor met de Intel VT en de Intel 64 uitbreidingen, of een AMD processor met de AMD-V en de AMD64 uitbreidingen. Refereer naar Paragraaf 25.4, Virtualisatie uitbreidingen verifiëren om te bepalen of jouw processor de virtualisatie uitbreidingen heeft. Opslag ondersteuning De ondersteunde gast opslag methodes zijn: bestanden op locale opslag, fysieke schijf partities, lokaal verbonden fysieke LUN's, 3

14 Hoofdstuk 1. Systeem vereisten LVM partities, iscsi, en Fibre Channel gebaseerde LUN's. Bestand-gebaseerde gast opslag Bestand-gebaseerde gast images moeten opgeslagen worden in de /var/lib/ libvirt/images/ map. Als je een andere map gebruikt dan moet je de map toevoegen aan de SELinux tactiek. Refereer naar Paragraaf 19.2, SELinux en virtualisatie voor details. 4

15 KVM compatibiliteit De KVM hypervisor vereist een processor met de Intel-VT of AMD-V virtualisatie uitbreidingen. Merk op dat deze lijst niet compleet is. Help ons met deze uit te breiden door een bug in te sturen over alles wat je aan het werken krijgt. Om te verifiëren of jouw processor de virtualisatie uitbreidingen ondersteunt en voor informatie over het aanzetten van de virtualisatie uitbreidingen als ze uitgezet zijn, refereer je naar Paragraaf 25.4, Virtualisatie uitbreidingen verifiëren. Het Fedora kvm pakket is beperkt tot 256 processor kernen. Gasten die moeten werken Besturingssysteem BeOS Werk niveau Werkt Red Hat Enterprise Linux 3 x86 Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Red Hat Enterprise Linux 4 x86 Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Red Hat Enterprise Linux 4 AMD Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers 64 en Intel 64 Red Hat Enterprise Linux 5 x86 Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Red Hat Enterprise Linux 5 AMD Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers 64 en Intel 64 Red Hat Enterprise Linux 6 x86 Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Red Hat Enterprise Linux 6 AMD Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers 64 en Intel 64 Fedora 12 x86 Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Fedora 12 AMD 64 en Intel 64 Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows Server 2003 R2 32-Bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows Server 2003 R2 64-Bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows Server 2003 Service Pack 2 32-Bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows Server 2003 Service Pack 2 64-Bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows XP 32-bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows Vista 32-bit Zou moeten werken Windows Vista 64-bit Zou moeten werken Windows Server bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows Server Bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows 7 32-bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Windows 7 64-bit Geoptimaliseerd met para-gevirtualiseerde drivers Open Solaris 10 Werkt Open Solaris 11 Werkt 5

16 6

17 Virtualisatie beperkingen Dit hoofdstuk behandelt de extra beperkingen van de virtualisatie pakketten in Fedora 3.1. Algemene beperkingen voor virtualisatie Andere beperkingen Voor een lijst van alle andere beperkingen en problemen met betrekking tot virtualisatie, raadpleeg je de Fedora 13 Vrijgave informatie. De Fedora 13 Vrijgave informatie behandelt nieuwe kenmerken, bekende problemen en beperkingen die vernieuwd of ontdekt zijn. Test voor het inzetten Je moet testen met de maximaal verwachte belasting en virtuele netwerk drukte voordat je toepassingen met veel I/O gebruik inzet. Stress testen is belangrijk omdat er prestatie verminderingen voorkomen veroorzaakt door verhoogd I/O gebruik KVM beperkingen De volgende beperkingen gelden voor de KVM hypervisor: Constante TSC bit Systemen zonder een Contant Time Stamp Counter vereisen extra configuratie. Refereer naar Hoofdstuk 17, KVM gast tijd beheer voor details om te bepalen of jij een Constant Time Stamp Counter hebt en voor configuratie stappen om gerelateerde problemen op te lossen. Geheugen overcommit KVM ondersteunt geheugen overcommit en kan het geheugen van een gast opslaan in swap. Een gast zal langzamer draaien als het regelmatig swap aanspreekt. Als KSM wordt gebruikt, wees er dan zeker van dat de swap grootte gelijk is aan de overcommit verhouding. CPU overcommit Het wordt niet aanbevolen om meer dan 10 virtuele CPU's per fysieke processor kern te hebben. Elk aantal overcommit virtuele CPU's boven het aantal fysieke processor kernen kan problemen veroorzaken met bepaalde gevirtualiseerde gasten. Overcommit van CPU's heeft enige risico's en kan leiden tot instabiliteit. Refereer naar Paragraaf 25.3, Overcommitt met KVM voor tips en aanbevelingen over overcommit van CPU's. Gevirtualiseerde SCSI apparaten SCSI emulatie is beperkt tot 16 gevirtualiseerde (geëmuleerde) SCSI apparaten. Gevirtualiseerde IDE apparaten KVM is beperkt tot een maximum van vier gevirtualiseerde (geëmuleerde) IDE apparaten per gast. Para-gevirtualiseerde apparaten Para-gevirtualiseerde apparaten, die de virtio drivers gebruiken, zijn PCI apparaten. Op dit moment worden gasten beperkt tot een maximum van 32 PCI apparaten. Sommige PCI apparaten zijn belangrijk voor het draaien van de gast en kunnen niet verwijderd worden. De standaard vereiste apparaten zijn: 7

18 Hoofdstuk 3. Virtualisatie beperkingen de host brug, de ISA brug en usb brug (De usb en isa bruggen zijn hetzelfde apparaat), de grafische kaart (met gebruik van de Cirrus of qxl driver), en het geheugen ballon apparaat. Van de 32 beschikbare PCI apparaten kunnen er 4 niet verwijderd worden. Dit betekent dat er slechts 28 PCI sleuven beschikbaar zijn voor extra apparaten per gast. Elk para-gevirtualiseerd netwerk of blok apparaat gebruikt een sleuf. Elke gast kan 28 extra apparaten gebruiken, opgebouwd uit elke combinatie van para-gevirtualiseerde netwerk, para-gevirtualiseerde schijf apparaten, of andere PCI apparaten die VT-d gebruiken. Migratie beperkingen Live migratie is alleen mogelijk met CPU's van dezelfde fabrikant (dat betekent alleen Intel naar Intel of AMD naar AMD). De No execution (NX) bit moet voor beide CPU's aan of uit gezet zijn voor een live migratie. Opslag beperkingen De host mag geen schijf labels gebruiken om bestandssystemen te identificeren in het fstab bestand, het initrd bestand of gebruikt in de kernel commando-regel. Als gebruikers met minder rechten, in het bijzonder gevirtualiseerde gasten, schrijf toegang hebben tot hele partities of LVM volumes dan kan het host systeem in gevaar gebracht worden. Gasten moeten geen schrijf toegang hebben tot hele schijven of blok apparaten (bijvoorbeeld, /dev/sdb). Gevirtualiseerde gasten met toegang tot blok apparaten kunnen in staat zijn om toegang te krijgen tot andere blok apparaten op het systeem of volume labels veranderen wat gebruikt kan worden om het host systeem in gevaar te brengen. Gebruik partities (bijvoorbeeld, / dev/sdb1) of LVM volumes om dit probleem te voorkomen. PCI doorgeef beperkingen PCI doorgeven (PCI apparaten aansluiten bij gasten) moet werken op systemen met de AMD IOMMU of Intel VT-d technologieën Toepassing beperkingen Er zijn eigenschappen van virtualisatie die virtualisatie ongeschikt maken voor bepaalde types van toepassingen. Toepassingen met een hoge I/O belasting vereisten moeten de para-gevirtualiseerde drivers gebruiken voor volledig gevirtualiseerde gasten. Zonder de para-gevirtualiseerde drivers kunnen bepaalde toepassingen onstabiel zijn bij hoge I/O belasting. De volgende toepassingen moeten vermeden worden vanwege hun hoge I/O belasting: kdump server netdump server Je moet database toepassingen zorgvuldig evalueren voordat je ze draait op een gevirtualiseerde gast. In het algemeen gebruiken databases netwerk en opslag I/O apparaten intensief. Deze toepassingen zijn niet geschikt voor een volledig gevirtualiseerde omgeving. Overweeg para- 8

19 Toepassing beperkingen virtualisatie of para-gevirtualiseerde drivers voor betere I/O prestaties. Refereer naar Hoofdstuk 12, KVM para-gevirtualiseerde drivers voor meer informatie over de para-gevirtualiseerde drivers voor volledig gevirtualiseerde gasten. Andere toepassingen en gereedschappen die hoge I/O behoefte of real-time prestaties vereisen moeten zorgvuldig geëvalueerd worden. Het gebruik van volledige virtualisatie met de paragevirtualiseerde drivers (refereer naar Hoofdstuk 12, KVM para-gevirtualiseerde drivers) of paravirtualisatie resulteren in betere prestaties bij I/O intensieve toepassingen. Toepassingen hebben nog steeds een kleine prestatie vermindering door het draaien in een gevirtualiseerde omgeving. De prestatie voordelen van virtualisatie door het toepassen van nieuwere en snellere hardware moet geëvalueerd worden tegen de potentiële toepassing snelheid problemen die samenhangen met het gebruik van volledig gevirtualiseerde hardware. 9

20 10

21 Deel II. Installatie Virtualisatie installatie onderwerpen Deze hoofdstukken beschrijven het instellen van de host en het installeren van gevirtualiseerde gasten in Fedora. Het wordt aanbevolen om deze hoofdstukken zorgvuldig te lezen om een succesvolle installatie van gevirtualiseerde gast besturingssystemen te verzekeren.

22

23 De virtualisatie pakketten installeren Voordat je virtualisatie kunt gebruiken, moeten de virtualisatie pakketten geïnstalleerd worden op jouw computer. Virtualisatie pakketten kunnen worden geïnstalleerd tijdens de installatie, of na de installatie met behulp van het yum commando en het Red Hat Network (RHN). De KVM hypervisor gebruikt de standaard Fedora kernel met de kvm kernel module KVM installeren tijdens een nieuwe Fedora installatie Deze paragraaf behandelt het installeren van virtualisatie gereedschappen en het KVM pakket als onderdeel van een nieuwe Fedora installatie. Hulp nodig bij het installeren? De Fedora 13 Installatie gids (beschikbaar op behandelt het installeren van Fedora tot in detail. 1. Start een interactieve Fedora installatie op van de Fedora installatie CD-ROM, DVD of PXE. 2. Je moet een geldig installatie nummer opgeven als daarom gevraagd wordt om toegang te krijgen tot de virtualisatie en andere geavanceerde platform pakketten. 3. Maak de andere stappen af tot de pakket selectie stap. Selecteer de Virtualisatie pakket groep en de Nu aanpassen knop. 4. Selecteer de KVM pakket groep. De-selecteer de Virtualisatie pakket groep. Dit selecteert de KVM hypervisor, virt-manager, libvirt en virt-viewer voor installatie. 13

24 Hoofdstuk 4. De virtualisatie pakketten installeren 5. Pas de pakketten aan (indien nodig) Pas de Virtualisatie groep aan als je andere virtualisatie pakketten nodig hebt. Klik op Sluiten knop, gevolgd door Volgende knop om verder te gaan met de installatie. 14

25 KVM pakketten installeren op een bestaand Fedora systeem KVM pakketten installeren met Kickstart bestanden Deze paragraaf beschrijft hoe je een Kickstart bestand kunt gebruiken om Fedora te installeren met de KVM hypervisor pakketten. Kickstart bestanden laten grote, automatische installaties toe zonder dat een gebruiker ieder individueel systeem handmatig moet installeren. De stappen in deze paragraaf zullen je helpen een Kickstart bestand te maken en te gebruiken om Fedora te installeren met de virtualisatie pakketten. In de %packages sectie van jouw Kickstart bestand, voeg je de volgende pakket groep toe: Meer informatie over Kickstart bestanden kan gevonden worden in de Fedora 13 Installatie gids, beschikbaar op KVM pakketten installeren op een bestaand Fedora systeem Deze paragraaf beschrijft de stappen voor het installeren van de KVM hypervisor op een werkende Fedora systeem. De KVM hypervisor installeren met yum Om virtualisatie te gebruiken op Fedora heb je het kvm pakket nodig. Het kvm pakket bevat de KVM kernel module die de KVM hypervisor aanbiedt voor de standaard Linux kernel. Om het kvm pakket te installeren, voer je uit: # yum install kvm Installeer nu extra virtualisatie beheer pakketten. Aanbevolen virtualisatie pakketten: python-virtinst Levert het virt-install commando voor het aanmaken van virtuele machines. libvirt libvirt is een cross-platform Application Programmers Interface (API) voor interactie tussen hypervisors en host systemen. libvirt beheert systemen en controleert de hypervisor. Het libvirt pakket bevat het virsh commando-regel gereedschap voor het beheren en controleren van gevirtualiseerde gasten en hypervisors vanaf de commando-regel of een speciale virtualisatie shell. libvirt-python Het libvirt-python pakket bevat een module die toestaat dat toepassingen geschreven in de Python programmeertaal de interface gebruiken die geleverd wordt door de libvirt API. virt-manager virt-manager, ook bekend als Virtual Machine Manager, biedt een grafisch gereedschap voor het beheren van virtuele machines. Het gebruikt de libvirt bibliotheek voor de beheer API. Installeer de andere aanbevolen virtualisatie pakketten: 15

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project Fedora 10 Uitgave Informatie Fedora Documentation Project Copyright 2007, 2008 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons

Nadere informatie

Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert

Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert Vergelijking van Xen en OpenVZ Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert In opdracht van: Hogeschool West Vlaanderen, Departement PIH Multimedia & Communicatie Technologie,

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software

Veritrax AS-215. AC-215's PC management software. Software Veritrax AS-215 AC-215's PC management software Software gebruikershandleiding 0706-0960123+01 Maart 2006 Versie 2.0.4 Copyright and Version Number Information in this document, including URL and other

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0

Parallels Panel. Gebruikershandleiding. Parallels Plesk Panel 11.0. Revision 1.0 Parallels Panel Gebruikershandleiding Parallels Plesk Panel 11.0 Revision 1.0 Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels IP Holdings GmbH Vordergasse 59 CH-Schaffhausen Zwitserland Telefoon:

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse 49 CH8200 Schaffhausen Switzerland Telefoon: +41-526-722-030

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software door Bas Vossen Huidige Zen Cart versie: 1.5.3-1. Inleiding -2. Welke host en welk pakket is het beste -3. Alle stappen bij de installatie Installatie

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie