REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gegradueerde in Toegepaste Informatica REXX-scripting voor IBM-mainframe bij ING CAMPUS Geel Tijl Van den Broeck Academiejaar De houder van dit diploma is gerechtigd tot het voeren van de titel van Bachelor

2 2 WOORD VOORAF Tijdens mijn stage bij ING Insurance in Antwerpen heb ik 12 weken lang praktijkervaring opgedaan met een IBM-mainframe omgeving. Hier werd mij de mogelijkheid geboden om te tonen wat ik werkelijk waard ben in het bedrijfsleven. Ik heb daarbij verschillende mensen ontmoet en dankzij hen heb ik mijn stageopdrachten tot een succesvol einde kunnen brengen. Eerst en vooral wens ik Filip Van Gorp, mijn externe stagebegeleider, te bedanken om mij op te vangen en te begeleiden gedurende mijn stageperiode. Ik kon bij hem steeds terecht met vragen en problemen. Ondanks de verhuis van zijn werk naar Brussel maakte hij toch steeds tijd voor me vrij. Tevens wens ik mijn interne stagebegeleidster Kristine Mangelschots te bedanken voor haar hulp. Zij stond steeds ter beschikking om vragen te beantwoorden, teksten te controleren, Verder wil ik ook nog alle collega s bij ING Insurance danken. In het bijzonder Dirk Thys en Lily Craps. Daarnaast wens ik de Katholieke Hogeschool Kempen en de docenten Fons Baetens en Jef Verhaegen te bedanken om deze stageplaats voor mij te regelen. Ik dank ook alle andere docenten die mij met mijn opleiding hebben geholpen. Als laatste dank ik ook mijn ouders om mij de kans te geven de opleiding Toegepaste Informatica te volgen en mijn vriendin voor de steun tijdens het schrijven en het kritische nalezen.

3 3 SAMENVATTING Dit eindwerk is een verslag van mijn ervaringen met het IBM-mainframe platform (z/series) bij ING Insurance te Antwerpen. Mijn stageopdracht bestond uit het schrijven van verschillende REXX-programma s voor de productieomgeving. Een eerste programma hield verband met de omzetting van hun back-up proces naar REXXscripts. Het proces was oorspronkelijk in SAS geschreven. SAS is een programmeertaal in licentie door de bank, terwijl REXX in scripting voorziet voor IBM-mainframe. De hele backupketen moest herschreven worden tot en met de recoverystappen. Het tweede programma betrof een tool maken die de verplaatsing van meerdere volumes kon uitvoeren. Hierbij heb ik rekening gehouden met eventuele rollback mogelijkheden voor als er iets verkeerd gaat. Mijn laatste opdracht omvatte het in samenspraak creëren van een procedure om het nieuwe printersysteem van ING België op het mainframe werkende te krijgen, zonder bestaande programma s daarvoor te moeten aanpassen. In dit verslag zal u na een snelle introductie in de mainframe wereld kunnen lezen over de verschillende programma s en procedures die ik heb ontworpen.

4 4 ALFABETISCHE LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN BBL Bank Brussel Lambert BCD Binary Coded Decimal CEDS Common European Desktop Services CICS Customer Information Control System CIDS Common Insurance Desktop Services CLI Command Line Interface CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor CSV Comma Separated Value DASD Direct Access Storage Device DAT Dynamic Address Translation DB2 Database Management System 2 DD Data Definition DRP Disaster Recovery Procedure DSN Dataset Name ESCON Enterprise Systems Connection FICON Fibre Connection GB Gigabyte HCD Hardware Configuration Definition I/O Input/Output IBM International Business Machines Corporation IIB ING Insurance België ING Internationale Nederlanden Groep IPL Initial Program Load ISPF Interactive System Productivity Facility JCL Job Control Language JES Job Entry System JVM Java Virtual Machine LAN Local Area Network LPAR Logical Partition LRU Least Recently Used MB Megabyte MCM Multiple Chip Module MIPS Miljoen Instructies Per Seconde OPS/IT Operations/Information Technology PAE Physical Address Execution PD Packed Decimal PDS Partitioned Dataset PDTIME Packed Decimal Time POR Power On Reset PR/SM Processor Resource/System Manager RAID Redundant Array of Independant Disks RAM Random Access Memory REXX Restructured Extended Executor SAN Storage Area Network SAS Statistical Analysis System SDSF System Display and Search Facility SNA Systems Network Architecture SRDF Symmetrix Remote Data Facility

5 5 TSO/E TWS VM VPS VS VSE VTAM VTOC zaap z/os Time Sharing Option/Extensions Tivoli Workload Scheduler Virtual Machine VTAM Printer Support System Volume Serial Virtual Storage Extended Virtual Telecommunications Access Method Virtual Table Of Contents zseries Application Assist Processor zseries Operation System

6 6 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF SAMENVATTING... 3 ALFABETISCHE LIJST GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN... 4 INHOUDSOPGAVE... 6 INLEIDING PROFIEL STAGEBEDRIJF INLEIDING ING GROEP ING INSURANCE ORGANIGRAM IBM MAINFRAME ENGINEERING HET HOE EN WAT? VAN EEN MAINFRAME INLEIDING OVERZICHT VAN DE INFRASTRUCTUUR EMC² Symmetrix IBM z/890 type A IBM 3494 Tape Library Z/OS EXPLAINED Inleiding Logical Partitions (LPAR) z/os Datasets VTOC en CATALOG TSO/E ISPF JCL en JES SDSF IPL TIMEFINDER PRINCIPES TAAKOMSCHRIJVING OPDRACHT DRP ACHTERGRONDINFORMATIE UITWERKING VAN DIT PROCES Stap 1: 16u Stap 2: 0u 2u... 32

7 7 3.3 CONCRETE OPDRACHTOMSCHRIJVING UITWERKING OPDRACHT Overzichtsschema B8D300A B8D300B B8D300C B8D300D B8D300E B8D300F B8D300G B8D300H B8D310x-Reeks B8D320A B8D320B B8D320C B8D320D B8D320E TAAKOMSCHRIJVING OPDRACHT VOLSMIGR ACHTERGRONDINFORMATIE CONCRETE OPDRACHTOMSCHRIJVING UITWERKING VAN DE OPDRACHT TAAKOMSCHRIJVING OPDRACHT VPS ACHTERGRONDINFORMATIE CONCRETE OPDRACHTOMSCHRIJVING UITWERKING VAN DE OPDRACHT CEDS-IIB_printing.xls Converteren naar CSV Uploaden via FTP VPSGENER BESLUIT LITERATUURLIJST BOEKEN LOSBLADIGE WERKEN ELEKTRONISCHE BRONNEN MONDELINGE BRONNEN... 62

8 8 INLEIDING Gedurende drie maanden heb ik stage gelopen bij ING Insurance te Antwerpen in de afdeling IBM Mainframe System Engineering. Ik heb de mogelijkheid gekregen om verschillende ervaringen op te doen met een mainframe omgeving. In het eerste hoofdstuk schets ik het profiel van mijn stagebedrijf alsook de afdeling waar ik stage heb gelopen. Vervolgens geef ik een overzicht van de IT-infrastructuur waarmee ik in contact kwam. Ik bespreek hierbij uitgebreid alle facetten van de hardware en software. In dit eindwerk maak ik gebruik van de terminologie die eigen is aan het mainframe. Ik licht dit in dit hoofdstuk zoveel mogelijk toe. De volgende drie delen gaan over mijn verschillende stageopdrachten en de uitwerking daarvan. Ik beschrijf hierin de automatisatie van het back-up proces, het verplaatsen van volumes en het printerbeheer onder mainframes. Zet u al maar schrap om te leren dat mainframes heel wat anders zijn dan stoffige archaïsche machines uit de jaren 60!

9 9 1 PROFIEL STAGEBEDRIJF 1.1 Inleiding Dit deel beschrijft in het kort mijn stagebedrijf en de afdeling waar ik stage heb gelopen. 1.2 ING Groep ING Groep is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. Zij heeft meer dan medewerkers in dienst. Ze heeft vestigingen in 50 landen en ongeveer 60 miljoen klanten over heel de wereld waaronder particulieren, bedrijven en overheden. Lang niet alle instellingen die onder de ING Groep vallen werken met de naam ING maar dit is slechts een kwestie van tijd. In de bankwereld zijn er namelijk altijd fusies en samenwerkingen aan de gang. De ING Groep streeft vooral het click-call-face principe na. Dit principe houdt in dat een klant altijd contact moet kunnen opnemen via Internet, telefoon of rechtstreeks met een kantoor of medewerker. Zo kan men aan de klant onbeperkte toegang, optimaal gemak, onmiddellijke en nauwkeurige uitvoering, persoonlijk advies, maatwerk en competitieve tarieven aanbieden. Met deze strategie probeert ING een stabiele groei met behoud van winstgevendheid te bereiken. Dit wordt eveneens ondersteund door de enorme financiële kracht van de Groep en de variëteit aan producten en diensten. Het missiestatement van ING Groep is dan ook niet voor niets: ING wil een vooraanstaande, wereldwijd opererende, klantgerichte, innovatieve en kostenefficiënte financiële dienstverlener zijn, die haar klanten diensten aanbiedt via het distributiekanaal van hun keuze, in markten waar ING waarde kan creëren. (ING GROEP, 2004) 1.3 ING Insurance ING Insurance is één van de topverzekeraars in de Belgische markt. Ze heeft een ruim aanbod van schade-, levens- en beleggingsverzekeringen. Jarenlange ervaring van de grondleggers van ING Insurance is hiervan de oorzaak. ING Insurance is ontstaan uit de Vaderlandsche, RVS en BBL Verzekeringen. ING beschikt nu over het vermogen om de ervaring om te zetten in goed afgestemde verzekeringsproducten. ING Insurance maakt deel uit van de ING Groep en daardoor kunnen de producten worden verdeeld door één van de 900 ING kantoren in België of door professionele verzekeringsmakelaars. Ik heb de mogelijkheid gekregen om mijn stageopdracht tot stand te brengen in één van de hoofdzetels van ING Insurance, namelijk in Antwerpen. (ING INSURANCE, 2004)

10 Organigram IBM Mainframe Engineering Hieronder vindt u een beknopt organigram van de afdeling waarin ik mijn stage liep. ING Belgium OPS/IT Business Information Systems Marc Boghe IT Services Louis Mahy Systems Engineering Eric Van Isterdael IBM MF Engineering Luc Van den Bulck System Administrator Filip Van Gorp System Engineer Lily Craps System Engineer Dirk Thys Stagair Tijl Van den Broeck Figuur 1-1Organigram IBM Mainframe Engineering (ORGANIGRAM, 2005) De afdeling IBM Mainframe Engineering staat in voor het dagelijkse beheer van de IBMmainframe bij de verschillende centra van ING België.

11 11 2 HET HOE EN WAT? VAN EEN MAINFRAME 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zal ik het eerst hebben over de infrastructuur die bij ING Insurance gebruikt wordt. Vooral over de hardware zal ik in detail treden om zo goed mogelijk de omgeving te schetsen waarin dit eindwerk tot stand kwam. Vervolgens zal ik zo kort mogelijk de essentie van de software voor mainframes schetsen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de verschillende begrippen van het besturingssysteem. Ook de werking van enkele back-upsystemen wordt al even aangeraakt. Dit omdat een deel van mijn opdracht over het back-upproces ging.

12 Overzicht van de infrastructuur Hieronder geef ik een kort overzicht van de IT-infrastructuur waarmee ik in contact kwam tijdens mijn stage. De volledige IT-infrastructuur van ING is natuurlijk véél uitgebreider dan dit. 4 x FICON EMC² Symmetrix 8830 Disk Subsystem 2 x 1GBit OSA Express (Ethernet) IBM z/890 A MIPS 10 x ESCON ING Netwerk Ethernet IBM 3494 Tape Library IP Based Xerox printers Figuur 2-1 ING Insurance Core IT-infrastructuur

13 EMC² Symmetrix 8830 De EMC² Symmetrix 8830 is een high end Disk Subsystem dat aangesloten is op een SAN. Een Disk Subsystem is een soort server die enkel en alleen beheer en opslag van data uitvoert. Een SAN is een speciaal soort netwerk dat specifiek gecreëerd is om de opslag van data en de toewijzing van een dataopslagplaats centraal te organiseren. Door gebruik te maken van fiberoptische verbindingen - tussen verschillende servers en de Symmetrix machine - kunnen de servers hun toegewezen opslagplaats benaderen alsof het één van hun harde schijven was. Naast het voordeel van centraal beheer is er ook een enorm snelheids- en afstandsvoordeel dankzij een SAN. Dankzij de snelle fibre channel (100MB/s, zie Figuur 2-2 Vergelijking snelheden harde schijf verbindingen ) connecties kan men genieten van snelle en lange afstandsverbindingen. Een server hoeft dus niet vlak naast zijn dataopslagsysteem te staan, maar kan gerust enkele honderden meters of zelfs kilometers verder staan (zie Figuur 2-3 Vergelijking afstanden verbindingstypes ). Figuur 2-2 Vergelijking snelheden harde schijf verbindingen Figuur 2-3 Vergelijking afstanden verbindingstypes Het snelheidsvoordeel van een Disk Subsystem aan een SAN is niet alleen te wijten aan zijn verbindingen maar vooral aan zijn cache. Deze cache gebruikt het Least Recently Used (LRU) algoritme om recent gebruikte informatie te stockeren in supersnel intern geheugen. De responstijden zijn hierdoor heel laag en er is geen dataverlies bij het uitvallen van de elektriciteit. Als de elektriciteit uitvalt zal het systeem toch nog alle data weg kunnen schrijven dankzij een batterij-systeem. Het is ook mogelijk om een zogenaamde permacache te creëren. Hierbij kan een harde schijf - of een deel ervan - permanent in de cache bijgehouden worden, zonder dat het verwijderd wordt door het LRU-algoritme Één van de belangrijkste taken van het IT-personeel in eender welk bedrijf is het voorzien van back-ups. Dankzij dit Symmetrix systeem kan men het merendeel van de back-ups van de data centraal maken. Dit geld zowel voor open systemen (AIX, NT, SUN, Linux, ) als voor mainframes. Een deel van mijn stageopdracht gaat over het back-up proces bij ING Insurance van de IBM-mainframe omgeving.

14 14 Naast centrale back-ups is er nog het voordeel dat een Disk Subsystem op termijn kostenbesparend werkt, ondanks de hoge aankoopprijzen. Er wordt namelijk minder capaciteit verkwist met een Disk Subsystem. Als je 40GB nodig hebt op server A en 60GB op server B terwijl ze beiden harde schijven hebben van 80GB dan kunt u zich afvragen wat u met de overige capaciteit moet doen. Bij een SAN-server kunt u met een simpele webinterface de ruimte kostenbesparend beheren zoals u in Figuur 2-4 Beheren SAN kunt zien. SAN EMC² Symmetrix Tape Library Server LAN Mainframe Webbrowser Workstation Server 1: 256 GB Server 2: 662 GB Server 3: 129 GB Mainframe: 2.6 TB Figuur 2-4 Beheren SAN De verschillende harde schijven die in de Symmetrix machine zitten kunnen ook ingesteld worden om RAID (Redundant Array of Independant Disks) te gebruiken. Zo wordt er binnen ING Insurance gebruik gemaakt van RAID 1, dat ook bekend staat als mirroring. Dit principe zorgt ervoor dat elk volume eveneens op een ander volume terug te vinden is. Er worden steeds twee kopieën bijgehouden van de data zodat er niets verloren gaat als een harde schijf stuk gaat. (DATA-MANAGEMENT, 2003, p. 14, 17, 20-25, 46-52) IBM z/890 type A04 De IBM z/890 is een compatibele evolutie van de oude S/390-serie waarin vele hardware- en softwarematige verbeteringen zijn in aangebracht. De eerste z/series werden geïntroduceerd in Ik zal kort enkele van de belangrijkste kenmerken schetsen van de z/890. Geheugenadressering van de z/890 gebeurt met 64 bit waarbij virtuele geheugenadressering wordt gebruikt. Dit laatste is vooral nuttig binnen LPAR s, waarover later meer. Dankzij deze adressering kan er aanspraak gemaakt worden op maximaal 32 GB RAM-geheugen, terwijl dit bij traditionele 32 bit adressering slechts 4GB is.

15 15 De z/890 beschikt over meerdere processors van het type Power 5 van IBM. Net zoals in de consumentenmarkt tussen Intel, AMD, VIA en Apple valt de snelheid hier niet te vergelijken in het aantal megahertz. Een vergelijking maken is haast onmogelijk want ook het aantal miljoen instructies per seconde is geen vergelijkingsbron vanwege de RISC architectuur. Misschien kan toch een vergelijking gemaakt worden met een Apple G5, de PPC970 die Apple gebruikt is gebaseerd op de Power 4 (de voorganger van de Power 5). Wanneer Linux op beide systemen wordt gebruikt als besturingssysteem is de snelheid van een mainframe vele malen groter. De processoren zijn superscalair ontwikkeld. Een scalaire processor kan één instructie per cyclus afwerken. Superscalair houdt in dat er meerdere instructies per cyclus afgewerkt kunnen worden, dit staat ook bekend als parallel processing. Er zitten vijf processors op de MCM (Multiple Chip Module). Dit is de kaart waarop de processors geplaatst zijn. Van deze processors zijn er maximaal vier actief met hun eigen instructies. Van deze vijf is er altijd één als back-up voorzien, in het geval dat één van de andere processors het begeeft. Het aantal MIPS van een IBM-mainframe wordt overigens niet bepaald door wat erin zit, maar door wat IBM ervan activeert. Afhankelijk van hoeveel je betaald wordt de rekenkracht verhoogd of verlaagd. Het verhogen of verlagen van de rekenkracht kan over het algemeen dynamisch gebeuren zonder een reset van het systeem. De z/890 van ING België is ingesteld op 350 MIPS (miljoen instructies per seconde). Om de recente ontwikkelingen in webapplicaties en de programmeertaal Java te volgen heeft IBM de z/890 uitgebreid met enkele speciale onderdelen, zoals de zseries Application Assist Processor (zaap). Dit is een processor die ingesteld wordt om uitsluitend gebruikt te worden voor het geoptimaliseerd uitvoeren van JVM (Java Virtual Machine) instructies. Ook voor DB2 en CICS, het relationele database beheersysteem en online transactiesysteem van IBM, is er hardwarematige ondersteuning ingebouwd. Dagelijks gebruikte encryptiesystemen kunnen eveneens rekenen op hardware ondersteuning. Zelfs voor taken zoals debugging zijn er door de hardware ondersteunde trace-commando s voorzien. De rekenkracht van dit alles lijkt dan wel indrukwekkend, in praktijk is deze van minder belang want het grootste en meest onderkende voordeel van een mainframe is het vermogen om veel I/O (Input/Output) operaties uit te voeren. De opslagapparaten (in dit geval de Symmetrix) zijn per definitie aangesloten met een FICON aansluiting. FICON is een ESCON (het datatransportprotocol van IBM) implementatie via fiberoptische aansluitingen en kabels die een snelheid van 100MB/s kunnen leveren. Er kunnen maximum 40 FICON kanalen aangesloten worden via uitbreidingskaarten in de I/O sloten. Met de FICON aansluitingen is de z/890 gekoppeld aan de Symmetrix Een IBMmainframe gebruikt meestal volumes (harde schijven) van het type Deze volumes worden geëmuleerd op de Symmetrix machine. De z/890 ziet dan een 1500tal volumes die elk ongeveer ± 2,8Gb groot zijn. Dit geeft een totale capaciteit van ± 4 TB. De verschillende volumes zijn meestal gemirrored (RAID 1). Enkel de test KLOON LPAR volumes staan niet in een mirror (later meer over het begrip LPAR). (WHITE, e.a., 2004:2, 3, 5, 7, 9-11, 18-21, 23-27, 31, 39, 44, 46, 49; VAN GORP, 2005:Mondelinge mededelingen)

16 IBM 3494 Tape Library De IBM 3494 is een taperobotsysteem dat uitbreidbaar is en verschillende tapes kan stockeren. Er kunnen tot 16 blokken (frames) toegevoegd worden om tapes in op te slagen. De tape drives zelf worden eveneens in de IBM 3494 geplaatst, zo kunnen er 12 drives in een blok (frame) geplaatst worden. De robot kan daardoor naar verschillende tapes tegelijk schrijven en lezen. Op één tape (type magstar) kan 40 GB data ongecomprimeerd opgeslagen worden, gecomprimeerd tot zelfs 120 GB per tape. Bij de IBM 3494 van ING Insurance zijn er vijf frames bijgeplaatst zodat er in totaal 1493 tapes kunnen bewaard en benaderd worden. (DATA-MANAGEMENT, 2003, p , 63-64)

17 z/os explained Inleiding In dit gedeelte probeer ik zo simpel mogelijk enkele concepten van de z/890 en zijn besturingssystemen uit te leggen Logical Partitions (LPAR) Een deel van mijn stageopdracht gaat over back-ups van de productie LPAR van de IBMmainframe. Een LPAR is een Logical Partition. Aan deze LPAR kunt u resources van het mainframe toewijzen. Onder resources verstaan we hier bijvoorbeeld het maximum percentage van de processors dat een LPAR mag gebruiken. Zelfs één processor toewijzen aan een LPAR is mogelijk. Ook kunnen de FICON kanalen toegewezen worden aan een van de LPAR s. De LPAR s werken zelfstandig als een volledig alleenstaand systeem binnen de mainframe. Het concept valt te vergelijken met het principe van een virtuele machine (bijvoorbeeld VMWare), maar bij een LPAR gebeurt de scheiding reeds op microcode niveau. De microcode (ook PR/SM genaamd in de mainframe wereld) is vergelijkbaar met het CMOS in een gewone computer. Bij systeemupgrades, aanpassingen van LPAR s en dergelijke moeten de instellingen toegepast worden bij de Power On Reset (POR). De POR is een volledige reset van het systeem. De parameters die u kunt wijzigen worden op voorhand klaargezet, in tegenstelling tot de CMOS bij de gewone computers. Bij ING Insurance België vinden we vier LPAR s terug: productie, kloon, test en IFSA. Zie ook Figuur 2-5 Verdeling LPAR resources z/890. (WHITE, e.a., 2004: )

18 18 Symmetrix IBM z/ MIPS Geheugen I/O-sloten (oa. FICON, ) Microcode (PR/SM) 86 % 5 % 4 % 5 % PROD KLOON TEST IFSA Figuur 2-5 Verdeling LPAR resources z/ z/os z/os is één van de mogelijke besturingssystemen voor de z/series machines van IBM. Ik ga hier dieper op in omdat dit het besturingssysteem is dat door ING Insurance wordt gebruikt. z/os is een zeer stabiel besturingssysteem dat de verschillende aspecten van moderne besturingssystemen op een efficiënte manier afhandelt. z/os ondersteunt multiprogramming en multiprocessing. Multiprogramming biedt de mogelijkheid om een proces te pauzeren, de informatie ervan op te slagen, vervolgens een ander proces uit te voeren en dan weer verder gaan met het gepauzeerde proces. Multiprocessing laat toe om dit alles te doen met verschillende processors gelijktijdig. Dat brengt natuurlijk enige problemen mee die z/os opvangt met Control Blocks. Terwijl het systeem instructies uitvoert, wordt alle uitvoerinformatie van de instructies daarin opgeslagen. Het geheugen wordt in z/os geregeld op een manier die vergeleken kan worden met Physical Address Execution (PAE) bij MS Windows. PAE is alleen mogelijk als Windows gestart wordt met de parameter /PAE in boot.ini om meer dan 4GB geheugengebruik toe te laten. Het echte werkgeheugen, dat bij mainframes real storage wordt genoemd, wordt gekoppeld aan virtuele geheugenadressen. (MADDEN, 2004) Per gebruiker wordt er een address space gemaakt. Deze address space bestaat uit een virtuele versie van het volledige 64 bit bereik van het geheugen (ongeveer 16 exabytes, zie Figuur 2-6 Evolutie adressering bij IBM Mainframe Operating Systems). Het z/os besturingssysteem koppelt met behulp van DAT (Dynamic Address Translation) deze adressen weer door aan het échte adres, en beheert de toewijzingen van het geheugen.

19 19 Dit DAT-systeem was nodig om compatibiliteit te bewaren met oudere programma s. Vele programma s uit de jaren 60 - die nog steeds gebruikt worden - zijn geschreven om uitgevoerd te worden in de eerste 16 MB van het geheugen (zie Figuur 2-6 Evolutie adressering bij IBM Mainframe Operating Systems ). Met behulp van virtuele adressering is het perfect mogelijk deze programma s nog steeds te gebruiken zonder problemen. In alle address spaces zijn ook common areas aanwezig. Dit zijn uitwisselingsgebieden in het geheugen die andere applicaties van andere gebruikers kunnen benaderen. Zo kan er gemakkelijk informatie in het geheugen tussen programma s uitgewisseld worden. (EBBERS, e.a., 2005:54, 61-65) Figuur 2-6 Evolutie adressering bij IBM Mainframe Operating Systems Zelfs een IBM-mainframe heeft behoefte aan een virtueel geheugen bij een tekort aan real storage (werkgeheugen). Het virtuele geheugen wordt in z/os geregeld door het indelen van de instructies en de data. Dat gebeurt met frames bij de real storage (werkgeheugen) en met slots bij de auxiliary storage (DASD volumes gebruikt als geheugen). Net zoals bij alle andere besturingssystemen noemt het verplaatsen van deze slots en frames paging. Voor het verwijderen van frames is gekozen voort het Least Frequently Used algoritme. (EBBERS, e.a., 2005:55-61)

20 20 Enkele alternatieven voor z/os zijn: VSE (Virtual Storage Extended) die de evolutie is van het oude Disk Operating System van de IBM S/360. Linux for zseries, dit is een aangepaste versie van Linux die werkt op de z/series. z/tpf, een speciaal besturingssysteem om extreem hoge hoeveelheden van transacties te kunnen verwerken. Dit systeem werd ontwikkeld voor luchtvaartmaatschappijen en stond vroeger ook bekend als Airline Control Program. z/vm, dit is een OS dat het dynamisch aanmaken en verwijderen van virtuele machines softwarematig toelaat. z/vm verschilt van LPAR s met het feit dat z/vm softwarematig werkt en LPAR s ingesteld worden in de microcode. (EBBERS, e.a., 2005:42-44) Datasets Een dataset is een collectie van logisch gerelateerde records die bewaard worden op één volume of een set van volumes. Een dataset is vergelijkbaar met een bestand op een PC. Bij het aanmaken van een dataset moeten we vooraf opgeven hoe groot de dataset maximaal gaat worden. Dit kan gebeuren aan de hand van het aantal bytes, het aantal tracks of zelfs het aantal cylinders van één of meerdere volumes. Één track staat hierbij gelijk aan bytes en één cylinder bestaat uit 15 tracks. Een volume is hierbij ook bekend als een DASD (Direct Access Storage Device), meestal van het type De adressering van een volume gebeurt hexadecimaal. Een volume dat STORMGT als volumenaam heeft kan bijvoorbeeld het adres 3A28 hebben. Bij z/os wordt er niet gewerkt met een New Line of Carriage Return teken op het einde van een regel zoals bij andere besturingssystemen het geval is. Er wordt gewerkt met fixed of variable lengtesysteem. Hierbij wordt bepaald wat de lengte van één regel (of record) is. Bij het variable systeem wordt er voor elke regel een record descriptor geplaatst waarin de lengte staat. In praktijk werkt men vaak met vaste lengte van 80 tekens. De naamgeving van een dataset gaat als volgt: XXXXXXXX.YYYYYYYY.ZZZZZZZZ.AAAAAAAA.BBBBBBBB Een dataset kan dus maximaal uit vijf delen bestaan en elk deel mag maximaal acht tekens groot zijn en niet beginnen met een cijfer of een speciaal teken zoals /, \, %, _, Enkele voorbeelden van correcte namen zijn dan ook: VINF3CUC.UITWIJK.CODE, STORMGT.JCLCODE, Een traditionele structuur met mappen is niet gekend en er is ook geen equivalent onder z/os. Een uitzondering hierop is een PDS (Partitioned Dataset), ook soms een library genaamd. Een PDS is een deel dat voorzien wordt om er sequentiële deelbestanden (members) in te plaatsen. Er kan slechts één niveau van members in een PDS zitten, een PDS in een PDS is niet mogelijk. Een member wordt aangeduid tussen ronde haken, bijvoorbeeld: XXXXXXXX.PDS(MEMBER) (EBBERS, e.a., 2005: )

21 VTOC en CATALOG Het eerste record van elk volume bevat de Volume Table of Contents (VTOC) waarin de namen van alle datasets van het volume staan. De grootte en de locatie van de VTOC wordt bepaald met het programma ICKDSF. Dit programma wordt onder andere gebruikt in het back-up proces dat verder in mijn eindwerk beschreven staat. Het spreekt voor zich dat meerdere datasets op een volume een grotere VTOC vragen. (EBBERS, e.a., 2005: ) Om een dataset te vinden moet je de naam weten van de dataset, het volume waarop het zich bevindt en welk type volume (meestal ). In z/os is er een systeem ontwikkeld om te weten waar een dataset staat door het in een speciale database te plaatsen. Deze database is bekend als the catalog. Dankzij het CATALOG-systeem kunt u met alleen de naam een dataset benaderen. Men kan ook datasets bewust niet opnemen in deze catalogus wanneer dat niet nodig is. (EBBERS, e.a., 2005: ) TSO/E Het Time Sharing Option/Extensions (TSO/E) systeem laat gebruikers toe om een interactieve sessie met het z/os besturingssysteem op te starten. Het z/os besturingssysteem kent namelijk twee manieren om programma s uit te voeren en te verwerken. Enerzijds online door middel van TSO/E, anderzijds met behulp van batch jobs (hierover later meer). De TSO/E-omgeving is een Command Line Interface (CLI). Het aanmaken, openen en benaderen van datasets gebeurt hier. In praktijk wordt TSO/E echter zelden gebruikt. Men werkt vaak met programma s die een interface naar TSO/E aanbieden zoals ISPF. (EBBERS, e.a., 2005:79-84) ISPF ISPF (Interactive System Productivity Facility) is een programma dat een interface aanbiedt naar TSO/E toe en alles transparant regelt. Alle acties van de gebruiker in ISPF worden vertaald naar TSO/E en vice-versa. ISPF is een bijzonder uitgebreid en zeer functioneel programma. Het biedt onder meer ondersteuning voor het bekijken, aanmaken, bewerken, verwijderen, hernoemen, kopiëren, verplaatsen en aanpassen van parameters van datasets. De werking van ISPF kan verduidelijkt worden aan de hand van Figuur 2-7 Overzicht ISPF menu.

22 22 Figuur 2-7 Overzicht ISPF menu Het schrijven van alle code voor dit eindwerk gebeurde met de editor van ISPF. (EBBERS, e.a., 2005:84-101) JCL en JES Zoals eerder vermeld is het naast het werken met een interactieve sessie via TSO/E ook mogelijk om met batch jobs te werken. Een batch job is vaak een job die dagelijks, wekelijks of maandelijks dient te gebeuren en die zo min mogelijk draait wanneer er reeds interactieve sessies bezig zijn. De overschotten aan berekeningskracht worden gebruikt voor het uitvoeren van deze batch jobs. Vaak gebeuren deze jobs ook s nachts.

23 23 JES (Job Entry System) is een spooling systeem voor alle jobs. Elke batch job komt hier terecht. De Initiator van z/os bepaalt een aantal zaken: Welke jobs eerst uitgevoerd moeten worden aan de hand van prioriteiten. Hoeveel cyclussen elke job toegewezen krijgt. Wanneer datasets toegewezen kunnen worden en wanneer ze terug vrijkomen. Om al deze beslissingen te kunnen nemen wordt er JCL-code gebruikt. In deze Job Control Language (JCL) vertelt u aan het systeem op voorhand welke datasets u nodig hebt en welke programma s gebruikt worden en hun parameters. z/os gebruikt bij het koppelen van datasets aan programma s een symbolisch systeem (zie Figuur 2-8 Symbolische koppeling dataset namen ). Het zorgt voor automatische hernoeming en naamkoppeling van datasets in het programma tegenover de echte datasets. Figuur 2-8 Symbolische koppeling dataset namen Hieronder geef ik enkele labels die vaak gebruikt worden in JCL-code en hun betekenis. JOB: Het label JOB specificeert het beginnen van een job. Mogelijke parameters zijn bijvoorbeeld de gebruiker waaronder de job moet uitgevoerd worden (USER), de klasse van de job (CLASS) en de uitvoerklasse (MSGCLASS). EXEC: Het label EXEC wordt gebruikt om het programma dat gebruikt wordt in een stap van een job aan te duiden. Parameters zoals PARM, voor parameters aan het programma door te geven, zijn mogelijk. DD: Data Definition is de label die gebruikt wordt om de fysieke datasets te koppelen aan die van het programma (zie Figuur 2-8 Symbolische koppeling dataset namen ). Er zijn verschillende parameters zoals de dataset naam (DSN), het volume (VOL=SER), de aard van gebruik zoals alleen lezen of schrijven(disp) en nog veel meer mogelijk.

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn.

4 Servers 77 4 SERVERS. Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 4 Servers 77 4 SERVERS Waarin de koningen van een computernetwerk eigenlijk eerder dienaars van hun netwerkvolk blijken te zijn. 78 www.sleutelboek.eu 4.1 Client/server-verwerking Het begrip client/server

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica. Academiejaar 2004 2005. FIM for itv. Koen De Voegt

Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica. Academiejaar 2004 2005. FIM for itv. Koen De Voegt Hogeschool Gent Departement Industriële Wetenschappen Vakgroep Elektronica Academiejaar 2004 2005 FIM for itv Koen De Voegt Promotoren: Ir. K. Handekyn (Alcatel Antwerpen) Ir. L. Colman (Hogeschool Gent)

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Uitbreiding leerplatform in Drupal 7

Uitbreiding leerplatform in Drupal 7 Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Geel Bachelor in de Toegepaste Informatica Business Information Management CAMPUS Geel Joey Lemmens Academiejaar 2011-2012 Voorwoord is bedoeld voor mensen die meer

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties Backup Magazine, Mei 2010 The Art of Backup Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4 Backup innovaties Virtual Drive voor Exchange recovery 14 Succes in Enterprise backup Interview met Ad Stekelenburg,

Nadere informatie