Pensioen in eigen beheer. Investeren in geluk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen in eigen beheer. Investeren in geluk?"

Transcriptie

1

2 Pensioen in eigen beheer Investeren in geluk?

3 Pensioen eigen beheer Historie pensioen BV Onder Besluit Wet IB 1941 al mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen Om aanspraken van werknemers te beschermen werd per 15 mei 1952 de PSW van kracht. Pensioen verplicht onderbrengen bij onafhankelijke derde partij. Echter, voor DGA s ontheffingsbevoegdheid. 25 jaar later onderzoek: 95% vd ontheffingen DGA Tijdens overleg Brede Herwaardering opnieuw aan de orde PW: DGA expliciet uitgezonderd vd definitie werknemer Onderzoek Grant Thornton: 86% vd DGA s ziet pensioen eigen beheer als inkomensvoorziening en niet als fiscale aftrekpost.. 3

4 Pensioen eigen beheer Doel pensioen in eigen beheer Adequate oudedagsvoorziening voor de ondernemer Werkkapitaal binnen de eigen BV (ondernemer moet goede risicoafweging maken) 2009: NL kent DGA s 2009: pensioen BV s (2015: ) Fiscale waarde 31 mrd Commerciële waarde 73 mrd (2015: 83 mrd = 7% van de nationale verplichting) 2012: 90% van de BV s o.b.v. commercieel onder water 2015: 70% van de BV s o.b.v. fiscale waarden onder water 4

5 Problemen pensioen in eigen beheer Het verschil tussen de fiscale waardering en de commerciële waardering leidt tot complexiteit Voor DGA Voor Belastingdienst Complexiteit leidt ook tot onduidelijkheden Bij echtscheiding Bij dividend uitkering Lage rentestand 5

6 Verschil in waardering WEV Leeftijdcorrecties Direct ingaand risico vooroverlijden Indexatieverplichting Marktrente Fiscale waardering Geen leeftijdcorrecties Overlijdensrisico na pensioendatum Geen indexatieverplichting Rente ten minste 4% (3.29 IB) 6

7 Verschil in waardering Benaderde Marktwaarde (als er geen offerte voor handen is) Rekenmodel van Belastingdienst U-rendement + 0,5%-punt Bij open indexatie 2% vast leeftijdscorrecties 7

8 U-rendement Jaar Gem ,76% ,71% ,50% ,33% 2015 augustus 0,55% september 0,59% 8

9 Problematiek excedenten Pensioenprogramma en indexaties, 100% grens en overgang op partner Pensioen op leeftijd 67 Witteveen 2015 excedent 100% Grens Overgang partner 100% 70% VAP excedent ob% 100% 70% VPL excedent excedent Witteveen excedent excedent excedent Witteveen excedent excedent VAP excedent uitstel VPL excedent excedent VPL excedent Witteveen excedent excedent excedent Witteveen excedent excedent Witteveen excedent nvt 0% nvt 0% nvt 0% nvt 0% nvt 0% 100% 70% VAP excedent ob% Pre-witteveen 100% 70% Witteveen excedent VAP excedent uitstel Witteveen 100% 70% VPL excedent VPL excedent Witteveen excedent Witteveen excedent Witteveen excedent VPL 100% 70% VAP 100% 70% Pre Witteveen Witteveen VPL VAP Witteveen % 70% jaar

10 pensioen eigen beheer Doorgaan met opbouw kostbaar en ingewikkeld Stoppen met toekomstige opbouw Toezegging Weekers: Brief van 6 december 2013 premies moeten binnen BV blijven en afschaffen past niet in deze gedachte nadenken over problematiek en echtscheiding Reactie Tweede Kamer: (nr 33752) 18 feb vragen Reactie Wiebes: Brief 2 juni 2014 nr. DB2014/208M Structureel eenvoudiger en begrijpelijker voor de DGA Ingelegde middelen blijven beschikbaar voor de onderneming Regeling voor potentiële nabestaanden 10

11 pensioen eigen beheer Reactie Wiebes: Brief 2 juni 2014 nr. DB2014/208M Uitwerking van 4 varianten Voor 1 mei. 1 juli 2015 kenmerk DB2015/106/U oplossingsrichtingen PEB 24 september 2015 overleg geweest met belastingcommissie Vragen zijn al gedeeltelijk bekend vanuit Verbond van Verzekeraars Wetteksten zijn in concept al klaar. 11

12 Uitgangspunt Wiebes een aanpassing van de regeling voor pensioen in eigen beheer is alleen zinvol als de regelgeving structureel eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor zowel de directeur-grootaandeelhouder als de Belastingdienst. We moeten als het even kan af van de ingewikkelde verschillen tussen de fiscale en civiele waarderingsregels bij het eigen beheer [Brief 2 juni 2014 Stas] 12

13 Randvoorwaarden 1. Ingelegde middelen moeten beschikbaar blijven voor (de financiering van) de eigen onderneming 2. Mogelijk blijven iets te regelen voor de (potentiële) nabestaanden 3. Budgettair haalbaar 13

14 Brief 6 december 2013/ overleg fracties Vier oplossingsrichtingen Fiscale waardering van de pensioenverplichting op commerciële grondslagen Fiscale pensioenverplichting vormt uitgangspunt voor de herrekening van de pensioenafspraken (afstempeling) Geheel nieuw systeem: fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag Beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage 14

15 Brief 6 december 2013/ overleg fracties Vier oplossingsrichtingen Fiscale waardering van de pensioenverplichting op commerciële grondslagen Budgettair niet haalbaar 15

16 Brief 6 december 2013/ overleg fracties Vier oplossingsrichtingen Fiscale waardering van de pensioenverplichting op commerciële grondslagen Fiscale pensioenverplichting vormt uitgangspunt voor de herrekening van de pensioenafspraken (afstempeling) Incidentele aanpassing met grote juridische bezwaren, en op langere termijn niet eenvoudiger 16

17 Brief 6 december 2013/ overleg fracties Vier oplossingsrichtingen Fiscale waardering van de pensioenverplichting op commerciële grondslagen Fiscale pensioenverplichting vormt uitgangspunt voor de herrekening van de pensioenafspraken (afstempeling) Geheel nieuw systeem: fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag Biedt objectief de meeste aanknopingspunten voor een echte vereenvoudiging en voldoet aan alle randvoorwaarden; waard om uit te werken 17

18 Brief 6 december 2013/ overleg fracties Vier oplossingsrichtingen Fiscale waardering van de pensioenverplichting op commerciële grondslagen Fiscale pensioenverplichting vormt uitgangspunt voor de herrekening van de pensioenafspraken (afstempeling) Geheel nieuw systeem: fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag Beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage In eerste instantie twijfels: BPR dient onzeker rendement te hebben Vast rendement = gegarandeerde toezegging (DCR en geen DBR) Dan toch op commerciële grondslag te waarderen 18

19 pensioen eigen beheer 19

20 pensioen eigen beheer Uitgangspunten Wet en regelgeving en de uitvoering moeten structureel eenvoudiger en begrijpelijker worden Ingelegde middelen moeten beschikbaar blijven voor de onderneming Oplossing voor de (potentiële) nabestaanden Budgettair neutraal Overgangsrecht moet interessant zijn Afstemming heeft plaatsgevonden met: VNO/NCW, NOB, SRA, RB, Werkgroep ondernemerspensioen Tilburg University en RJ 20

21 Twee oplossingsrichtingen uitgewerkt (brief van 2 juni 2015) Oudedagsbestemmingsreserve (OBR) Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) Maatschappelijke vraag einde van de levenscyclus van PEB = uitfaseren? 21

22 Oudedagsbestemmingsreserve Faciliteit in de Vpb waarbij belastingvrij vermogen wordt gereserveerd voor de toekomstige aanwending voor een oudedagsvoorziening van de DGA zonder in de opbouwfase reeds juridische afdwingbare rechten Uiteindelijk bedingen van een lijfrente Bij de BV Bij een bank Bij een verzekeraar Tijdens uitkeringsfase oprenting o.b.v. U-rendement 22

23 Oudedagsbestemmingsreserve Geen juridische rechten Veel flexibiliteit voor de BV Bij emigratie in opbouwfase geen conserverende aanslag (exitheffing + uitstel Vpb) Positie DGA en partner zwakker dan PEB Overgang van PEB is niet afdwingbaar Meer inzicht in dividenduitkeringsmogelijkheden Geen langlevenrisico o.a. Regels simpeler Fiscale en commerciële waardering blijft uit elkaar lopen Meer heffings- en invorderingsrisico s voor Belastingdienst meer aansprakelijksheidswetgeving nodig 23

24 OBR (opbouwfase) Grondslag 100 -/- franchise (art IB 2001) Denk aan samenloop bij ander dienstverband Dotatie Vast percentage Facultatief Geen inhaal Per DGA geoormerkte OBR Geen oprenting 24

25 OBR (opbouwfase) Geen juridische afdwingbare verplichting Geen toepassing WVPS Deel OBR/ dotatie aan te wenden als externe afdekking vooroverlijdensrisico Deel OBR/ dotatie aan te wenden voor extern bedingen kwalificerende lijfrente voor partner/ kinderen Evt. regelen in huwelijkse voorwaarden compensatie Waardering Fiscaal behoort OBR tot het fiscale vermogen (bestemmingsreserve) Niet op de commerciële balans als reserve Maar wel rekening houden met latente kasuitstroom van de reserve of te betalen Vpb + revisierente? 25

26 OBR (Opbouwfase) Dividenduitkeringsmogelijkheden Geen rekening houden met OBR Pas op moment aanwending toetsing dividenduitkeringen 26

27 OBR (aanwendingsmoment) Kiezen voor Afstorten bij bank, verzekeraar of ander toegelaten instelling Omzetten in verplichting van de BV aan de DGA Onttrekking OBR is per saldo onbelast voor de Vpb Belaste afname Aftrekbare betaling voor lijfrente Vrijgesteld voor loonbelasting heffing bij uitkering Geen aanwending, dan Vpb + Revisierente (40% + tegenbewijsregeling) 27

28 OBR (uitkeringsfase) Belast in box 1 Vanuit eigenbeheerlichaam 20 jaar + jaren vóór AOW leeftijd Geen sterftekans, dus waardering fiscaal = commercieel Oprenting met U-rendement Uitkering 1/20 e deel beginsaldo Daarna 1/19 e deel saldo etc. Bij overlijden gaat uitkering over op partner (en kinderen) of erfgenamen Later eventueel alsnog extern afstorten 28

29 OBR (Overgangsrecht) Omzetting in OBR Zonder heffing Vpb/ LH Ter grootte van fiscale waarde Dus instemmen/ meetekenen DGA en partner, want Is afzien van pensioenrechten Wijziging naar recht op basis van blote verwachting Geen omzetting in OBR Bestaande voorziening bevroren Huidige regels blijven van toepassing Geen verdere opbouw PEB mogelijk Altijd afstorten mogelijk, met alle huidige gevolgen van dien Nog tientallen jaren? 29

30 Oudedagssparen in Eigen Beheer Nieuw wettelijk kader nodig Jaarlijks maximaal vast/ staffel percentage loon Facultatief Geen inhaal mogelijk Juridisch afdwingbaar recht op het potje Daardoor is het potje vreemd vermogen Oprenting marktrente o.b.v. U-rendement Uiteindelijk te gebruiken voor Externe lijfrente Periodieke uitkeringen uit de BV Eigenlijk een soort beschikbarepremieregeling, maar mag niet zo heten 30

31 Oudedagssparen in Eigen Beheer Positie van de DGA en partner sterker Ook aantrekkelijker voor minderheidsaandeelhouders Bij emigratie in opbouwfase conserverende aanslag Gereserveerde deel is niet beschikbaar voor dividenduitkeringen minder flexibiliteit Mindere heffings- en invorderingsrisico s voor de Belastingdienst Door de oprenting én het feit dat ieder jaar kan worden afgestort, zal de fiscale waarde gelijk zijn aan de commerciële Ook geen langlevenrisico etc. 31

32 OSEB (opbouwfase) Grondslag 100 -/- franchise (art IB 2001) Denk aan samenloop bij ander dienstverband Dotatie Speciaal voor de DGA geldende maximumstaffel (budgettair bepaald) Evt. vast percentage Facultatief Geen inhaal Oprenting marktrente o.b.v. U-rendement 32

33 OSEB (opbouwfase) Partner Deel OSEB aan te wenden als externe afdekking vooroverlijdensrisico Deel OSEB aan te wenden voor extern bedingen kwalificerende lijfrente voor partner/ kinderen Samenloopbepaling voor opbouw in de derde pijler Waardering Aanspraak van de DGA wordt gezien als vreemd vermogen Door de oprenting én het feit dat ieder jaar kan worden afgestort, zal de fiscale waarde gelijk zijn aan de commerciële 33

34 OSEB (Opbouwfase) Dividenduitkeringsmogelijkheden Tot de waarde van de oudedagsspaarverplichting geen dividenduitkering Geen doelvermogen, dus uitgaan van de balans op dat moment Te hoge dividenduitkering afkoop: heffing + 20% revisierente (tegenbewijsmogelijkheid) 34

35 OSEB (aanwendingsmoment) Kiezen voor Afstorten bij bank, verzekeraar of ander toegelaten instelling Omzetten in verplichting van de BV aan de DGA Geen reguliere afwikkeling, dan Vpb + Revisierente (20% + tegenbewijsregeling) 35

36 OSEB (uitkeringsfase) Belast in box 1 Vanuit eigenbeheerlichaam 20 jaar + jaren vóór AOW leeftijd Geen sterftekans, dus waardering fiscaal = commercieel Oprenting met marktrente o.b.v. U-rendement Uitkering 1/20 e deel beginsaldo Daarna 1/19 e deel saldo etc. Bij overlijden gaat uitkering over op partner (en kinderen) of erfgenamen Later eventueel alsnog extern afstorten 36

37 OSEB (Overgangsrecht) Omzetting in OSEB Zonder heffing Vpb/ LH Ter grootte van fiscale waarde Dus instemmen/ meetekenen DGA en partner, want Is afzien van pensioenrechten Wijziging naar recht op basis van blote verwachting Geen omzetting in OSEB Bestaande voorziening bevroren Huidige regels blijven van toepassing Geen verdere opbouw PEB mogelijk Altijd afstorten mogelijk, met alle huidige gevolgen van dien Nog tientallen jaren? 37

38 OBR OSEB Wet- en regelgeving structureel eenvoudiger? Uitvoerbaar en begrijpelijk voor DGA én Belastingdienst? Beëindiging complexe verschillen fiscale/ commerciële waardering? Neen Niet in opbouwfase, wel in uitkeringsfase Niet in opbouwfase, wel in uitkeringsfase Neen Ja Ja Ingelegde middelen beschikbaar voor onderneming? Ja Ja Kan iets geregeld worden voor (potentiële) nabestaanden? Ja, maar BV bepaalt Ja Aanpassing budgettair haalbaar Ja Ja 38

39 Reactie Wiebes Wat is het basisprobleem Dividenklem: evident, want niet tegelijkertijd pensioen-euro én dividend-euro Beschikbaar voor onderneming: gehele PEB is beschikbaar Probleem is groot en groeiend verschil fiscale en commerciële waarde - Fiscale waarde is wat je echt hebt gespaard oprenten met 4% - Commerciële waarde is wat je nodig zou hebben af te storten, dus marktrente. 39

40 Reactie Wiebes Is PEB überhaupt nog wel interessant? Uitsteleffect is verwaterd door andere percentages niet meer fiscaal interessant Onbelaste sterftewinst bestaat niet meer Ruime afkoopmogelijkheden na emigratie ook niet meer Lage rekenrente, dus concurrentie van netto sparen Omkeerregeling is afgetopt Administratieve lasten zijn toegenomen (DGA/ BV én de bank) 40

41 Reactie Wiebes Dan zo maar afschaffen? Neen, maar wel stoppen met verdere opbouw en een fiscaal aantrekkelijke uitweg bieden. Maar dan geen nieuwe regeling! 41

42 Reactie Wiebes Mogelijk fiscaal arrangement grofstoffelijk : Commerciële waarde Niet gespaard, wel verplicht Bij uitkering loonbelasting over verschuldigd afstempelen Fiscale Waarde Daarover al wel fiscaal voordeel gehad Revisierente kwijtschelden (20%) Voorziening vloeit via loonheffing uit de BV, met 20% grondslag-korting Wie wordt waar gelukkig van? 42

43 Reactie Wiebes Let wel: Óf OSEB Óf uitfasering Streven: brief met uitwerking vóór kerst, zodat ingangsdatum

44 Conclusie Het lijkt een strijd te worden tussen de OSEB en uitfasering Gaat wel om ca. 34 mrd! Zeer interessant voor adviseurs, mede gezien de ontwikkelingen rondom de structuur van box 3 - Veel vermogen komt vrij bij uitfasering PEB - Veel vermogen zal moeten worden geheralloceerd Investeren in geluk! 44

Pensioen in Eigen Beheer

Pensioen in Eigen Beheer Pensioen in Eigen Beheer Mr. Peter J.W. Harts Pensioen Advies Bureau Centraal Beheer en Avéro Achmea 29 september 2015 Pensioen in Eigen Beheer: knelpunten Waarderings- en berekeningssystematiek is ingewikkeld

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De oudedagsbestemmingsreserve (OBR)... 5 2.2 Opbouwfase... 5 2.2.1 Grondslag... 5 2.2.2 Dotatie... 6 2.2.3 De waardering van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) AA BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) AA BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Pensioen NieuwsBericht

Pensioen NieuwsBericht OBR of OSE vervangt pensioen in eigen beheer. Op 1 juli stuurde Staatssecretaris Wiebes zijn oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer aan de Tweede Kamer. Volgens Wiebes kan pensioen in eigen

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016

WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 WIJZIGINGEN PENSIOEN IN EIGEN BEHEER DGA NOVEMBER 2016 1 INHOUD Inleiding Huidige situatie pensioen in eigen beheer (PEB) De dividendklem Nieuwe situatie: Wat zijn de wijzigingen? Optie 1 Niets doen Optie

Nadere informatie

De toekomst van het pensioen in eigen beheer

De toekomst van het pensioen in eigen beheer De toekomst van het pensioen in eigen beheer Bijeenkomst administratiekantoren 14 juni 2016 Pagina: 1 Even voorstellen Maarten Foppen pensioenspecialist/accountant Pagina: 2 Even voorstellen Olga Huig

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Beantwoording (technische) vragen AO 24 september 2015 in de Tweede Kamer

Beantwoording (technische) vragen AO 24 september 2015 in de Tweede Kamer Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer (PEB); oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? Bijlagen bij de brief van 17 december 2015: Bijlage 1 Bijlage 2 Beantwoording (technische) vragen

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

DGA pensioen eigen beheer: weg met het echte pensioen?

DGA pensioen eigen beheer: weg met het echte pensioen? Dit artikel is een uitgebreide versie van het blog dat Sandra Klein Lenderink op haar website heeft gepubliceerd. Het artikel is geschreven naar de stand van haar wetenschap op 6 juli 2015. Misschien eerst

Nadere informatie

Workshop Pensioen Oddity

Workshop Pensioen Oddity Workshop Pensioen Oddity Jurgen Holtermans Goirle, 1 maart 2016 Programma Jurgen Holtermans De plannen van Wiebes Uitfaseren PEB Omzetten naar OSEB Voordeel behalen met de plannen van Wiebes Krista Hannema

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting Voorstel voor een eenvoudiger pensioen in eigen beheer Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: het RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Inhoud. Pensioen Akkoord (1)

Inhoud. Pensioen Akkoord (1) RB Studiekring Gelderland Pensioenactualiteiten 2015 13 en 20 april 2015 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium. www.pensioenpodium.nl Inhoud AOW en Witteveen 2015 fiscale kaders; Netto

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr.

FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning. Mr. FFP Congres 2016 Omhels de toekomst DGA(-adviseurs)! Geen pensioenadvies - in eigen beheer - meer, maar financiële planning Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud plannen Wiebes definitieve keuzes: Wet uitfasering

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs N. Q: B, 111 111 de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financkn van de Tweede Kamer der Staten-Generaal rnr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 10 september

Nadere informatie

Artikelen Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus?

Artikelen Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? Mw. M.J.G Elling FFP 1 Pensioen in eigen beheer aan het einde van de levenscyclus? De directeur grootaandeelhouder (dga) kan zijn pensioen opbouwen bij een verzekeringsmaatschappij of (beroeps)pensioenfonds,

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer

Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer Commentaar RB op de reactie Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer 1 Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna het RB) heeft met belangstelling kennis genomen van de reactie

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Ontstaan van de problematiek

Ontstaan van de problematiek Ontstaan van de problematiek Verschil fiscale waardering en werkelijke waarde pensioenverplichting WEV Leeftijdscorrecties Direct ingaand risico vooroverlijden Indexatieverplichting Geen indexatieverplichting

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen iiaj JIJ JIJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 2001 8 2500 EA DEN

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer PEB DE FINANSEURS, DECEMBER 2016 Wat houdt PEB in? De B.V. neemt de rol van de verzekeraar over: Je betaalt premies aan je eigen B.V. Je eigen B.V. reserveert deze premies Als

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst

Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst Begin tijdig met het optimaliseren van uw oudedagsvoorziening Help, mijn pensioen Slim sparen voor de toekomst De media staan er vol mee. Ons pensioen loopt gevaar. Door de economische crisis, tegenvallende

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014. en verder?

Pensioenwijzigingen 2014. en verder? Pensioenwijzigingen 2014 en verder? Agenda Lenteakkoord AOW Lenteakkoord pensioen Pensioenakkoord wat (voorlopig?) niet doorgaat Aanpassingen Varia Lenteakkoord - AOW Vanaf 2013: AOW in stapjes naar 67

Nadere informatie

2014D05718 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D05718 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D05718 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 6 december

Nadere informatie

2016D02518 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D02518 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D02518 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 21 januari 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom!

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Learning & Development 27 medewerkers die dagelijks bezig zijn met de inhoud van uw vak. 3 Learning & Development Programma Lastenverlichting op arbeid Herziening box

Nadere informatie

Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets?

Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets? Voorstellen pensioen eigen beheer: verbetering voor uitkeringstoets? Anton Dieleman RA* Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 1 juli een brief gepubliceerd waarin twee stelsels voor de behandeling

Nadere informatie

ABC Prinsjesdaglezing Mr. Theo Gommer MPLA

ABC Prinsjesdaglezing Mr. Theo Gommer MPLA ABC Prinsjesdaglezing 2016 Mr. Theo Gommer MPLA Inhoud wetsvoorstel Wiebes DGA-pensioen wet verbeterde premieregeling adviesrechten OR Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel Wetsvoorstel Wiebes DGA-pensioen

Nadere informatie

Wetsvoorstellen Variabele pensioenuitkering pensioenknip & Pensioen in eigen beheer

Wetsvoorstellen Variabele pensioenuitkering pensioenknip & Pensioen in eigen beheer Wetsvoorstellen Variabele pensioenuitkering pensioenknip & Pensioen in eigen beheer 7 oktober 2015 Diana Du4lh Programma Kort voorstellen Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering Ini4a4ef wetsvoorstel

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden

Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden Voorloopblad rapport keuzemogelijkheden 9 december 2016 De volgende kanttekeningen worden bij de adviesrapportage geplaatst: In de rapportage wordt uitgegaan de tekst en toelichting zoals opgenomen in

Nadere informatie

Kamerbrief Pensioen in eigen beheer

Kamerbrief Pensioen in eigen beheer Kamerbrief Pensioen in eigen beheer Net voor de zomer heeft Staatssecretaris Wiebes heeft Kamervragen beantwoord betreffende pensioen in eigen beheer. Hoewel er lang naar de respons van de staatssecretaris

Nadere informatie

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Wet uitfasering pensioen in eigen beheer Agenda Inleiding Waarom gaan we aanpassen? Wat wordt de nieuwe situatie? Wat zijn de gevolgen voor de partner? 1 Inleiding

Nadere informatie

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Pensioen Periodiek Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Wat betreft het ingediende Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is bovenstaande wel een

Nadere informatie

Bijlage 3: Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer

Bijlage 3: Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer Bijlage 3: Maatregelen op het gebied van het pensioen in eigen beheer Inleiding Pensioen in eigen beheer kent in zijn huidige vormgeving enkele knelpunten. Deze zijn uitgebreid beschreven in de brief van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor

Technische bijlage keuzemogelijkheden pensioen in eigen beheer. Vergelijking keuzemogelijkheden. Rapport bestemd voor Vergelijking keuzemogelijkheden Algemene informatie Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in eigen beheer (het is niet

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

555. Einde van het pensioen in eigen beheer van de dga

555. Einde van het pensioen in eigen beheer van de dga dit EINDE VAN HET PENSIOEN IN EIGEN BEHEER VAN DE DGA 555. Einde van het pensioen in eigen beheer van de dga Drs. I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA Over de directeur-grootaandeelhouder (hierna dga) en zijn pensioen

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

Aan Werkgevers & Werknemers

Aan Werkgevers & Werknemers Primair Arbeidsvoorwaarden Advies Employee Benefits Financiële Diensten Verzekeringen Aan Werkgevers & Werknemers Dobbedreef 135 Postbus 11111 2301 EC Leiden T 071 52 88 000 F 071 52 88 222 Behandeld door

Nadere informatie

Vermogensrendementsheffing

Vermogensrendementsheffing 29 november 2016 Onderwerpen Vermogensrendementsheffing Vermogensrendementsheffing Elke sukkel haalt meer dan 4% rendement. Wie dat niet lukt kan bij mij staatsobligaties krijgen, met een procent of 6

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) AB BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Knelpunten en oplossingsrichtingen bij pensioen in eigen beheer

Knelpunten en oplossingsrichtingen bij pensioen in eigen beheer Knelpunten en oplossingsrichtingen bij pensioen in eigen beheer Met zijn brief van 1 juli 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën nader invulling gegeven aan het oplossen van de knelpunten die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 113 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor de DGA

Pensioenkeuzestress voor de DGA Artikel P.P.M. Lavrijssen RB FFP 1 Pensioenkeuzestress voor de DGA Directeuren-grootaandeelhouders moeten kiezen wat ze gaan doen met hun in eigen beheer opgebouwd pensioen 10 Door de Wet Uitfasering pensioen

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016

Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Een leven zonder eigen beheer?! Jack Borremans Zwitserleven Pensioenevent 4 oktober 2016 Aanleiding en context: de worsteling van het kabinet Fiscaal pensioen of echt pensioen That s the question! Onderwerpen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 94 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017

Inhoud. V&A Afkoop i.c.m. stamrecht RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 RB Studiekring Gelderland Wet uitfasering pensioen in eigen beheer september 2017 Mr. Peter A. ter Beest MPLA info@pensioenpodium.nl Inhoud Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer Inleiding V&A s belastingdienst

Nadere informatie

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE

WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE WET UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER EN OVERIGE FISCALE PENSIOENMAATREGELEN Eindelijk is per 7 maart 2017 het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Nadere informatie

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening

FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding De civiele regeling: Wet VPS Fiscale aspecten verevening FP 2011-03 Pensioen, scheiding en fiscus Inleiding Bij een echtscheiding moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld. Dit is voor pensioenen in een aparte wet geregeld: de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 108 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Zorgplicht en verantwoordelijkheid

Zorgplicht en verantwoordelijkheid Zorgplicht en verantwoordelijkheid Het pensioen van de DGA Frank van der Heijden, Pensioenspecialist Agenda Wetsvoorstel AOW Commissie Goudswaard Historie Pensioen BV Pensioenbewustzijn van de DGA Standaard

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder?

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder? Pensioen in eigen beheer afgeschaft En hoe nu verder? Onderwerpen Wat is pensioen (in eigen beheer); Aandachtspunten voor 31-12-2016; Keuzemogelijkheden bij afschaffen; Aandachtspunten bij afschaffen En

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer. 11 april 2017

Pensioen in eigen beheer. 11 april 2017 Pensioen in eigen beheer 11 april 2017 Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Uitfasering PEB: een complexe aangelegenheid Afkoop Compensatie Bevriezen Schenking Huwelijks Vermogen Erfrecht Zorgplicht Omzetting

Nadere informatie

Congres NOPD. Congres NOPD

Congres NOPD. Congres NOPD Congres NOPD 1430Opening 1435Brief SvF mr J van Es 1520Rapport Werkgroep Ondernemerspensioen mr Dr G Staats 1605Paneldiscussie 1700Borrel 1800Einde bijeenkomst PROGRAMMA Congres NOPD 1430Opening 1435Pensioenobservaties

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer Pensioen in eigen beheer Naam: I.H.C.M. Ligthart ANR: 567802 Studierichting: Fiscale economie Datum: februari 2017 Examencommissie: mr. dr. B. Starink Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken Voorwoord Deze masterthesis

Nadere informatie

Naar een fiscaal modern pensioen

Naar een fiscaal modern pensioen Naar een fiscaal modern pensioen Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 27 januari 2014 Department 1 Agenda Inleiding Probleem Waar staan we nu? Waar moeten we naar toe? Department 2 Doel: Adequaat pensioen voor

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Dit boek is geschreven begin 2017 en de wetgeving en vragen en antwoorden tot en met 20 april 2017 zijn verwerkt.

Dit boek is geschreven begin 2017 en de wetgeving en vragen en antwoorden tot en met 20 april 2017 zijn verwerkt. Voorwoord Voorwoord Vanaf eind 2012 is er intensief gediscussieerd over de toekomst van het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (DGA s) hadden decennia lang de mogelijkheid om, anders

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie