Infrastructure as Code en de DevOps beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infrastructure as Code en de DevOps beweging"

Transcriptie

1 INLEIDING De opkomst van Cloud computing zal weinigen ontgaan zijn, en er is ondertussen nauwelijks discussie meer over dat dit een blijvende plaats in het IT landschap ingenomen heeft. De daarbij genoemde belangrijkste voordeel zijn de flexibilisering van IT resources, die geconsumeerd worden met een pay-as-you-go afrekenmodel. En als het even kan ook nog de nodige kostenbesparingen. De genoemde flexibiliteit van Cloud computing brengt ongekende mogelijkheden, maar er zijn een fors aantal uitdagingen om die flexibiliteit ook daadwerkelijk te exploiteren. Dit artikel belicht een aantal bouwstenen om de mogelijkheden van een op Infrastructure as a Service (IaaS) gebaseerde oplossing uit te nutten. Infrastructure as a Service IaaS biedt infrastructuurcomponenten als servers, storage, load balancers en netwerken on demand. Het feit dat je bij zo n IaaS op ieder gewenst moment resources zoals servers en storage kunt starten en weer stoppen biedt een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de traditionele harde infrastructuur. IaaS is een vorm van cloud computing met een relatief laag abstractieniveau. Dit heeft als nadeel dat er nog steeds veel beheerd moet worden aangezien in feite alleen het fysieke aspect van infrastructuren uitbesteed is aan de cloud leverancier. Dit lage abstractienivea maakt het echter ook mogelijk om zonder veel aanpassingen te migreren naar een cloud omgeving. Deze laagdrempeligheid heeft er voor gezorgd dat IaaS op dit moment veruit de meest populaire vorm van cloud computing is. Met de opkomst van Cloud computing, met haar op papier onbegrensde mogelijkheden maar ook met haar eigen uitdagingen is er een explosie van nieuwe methodes, tools en services op gang gekomen die inspelen op deze ontwikkelingen, maar vaak ook zeer waardevol zijn in traditionele IT omgevingen. In dit artikel lichten we een tweetal veelbelovende aspecten eruit. De eerste is vooral bekend onder de term Infrastructure as Code, waarbij infrastructuren (netwerken, firewalls, servers, load balancers, dns configuraties etc.) als programmatuur ontwikkelt wordt en vervolgens ook op die manier gecreëerd en beheerd worden. Het tweede, hier aan gerelateerd, is het automatiseren van systeem configuratie management, waarbij systemen volledig automatisch geconfigureerd worden en dat ook blijven gedurende de levensduur van het systeem. Dit is natuurlijk niet nieuw, maar als gevolg van de dynamiek van een op cloud computing gebaseerde oplossing nog veel belangrijker geworden. In dit artikel belichten we de achtergrond van deze ontwikkelingen, en laten met behulp van een concreet voorbeeld zien hoe dat er in de praktijk werkt. Infrastructure as Code en de DevOps beweging

2 De meest voelbare verandering van een IaaS cloud is dat niets tastbaar meer is. Er zijn racks, servers en switches meer die je kunt vasthouden en je hoort niet meer het gezoem en geratel van harde schijven die op topsnelheid roteren. Het fysieke aspect is volledig overgenomen door de IaaS provider, met als consequentie dat de hardware eigenlijk ook software is geworden. Dit heeft veel invloed op hoe wij IT consumeren. Een van de belangrijkste verschuivingen is de rol van de traditionele IT operations. Dit is niet alleen doordat bepaalde werkzaamheden uitbesteed worden, maar ook doordat infrastructuur services steeds meer verweven worden met applicatie logica worden. Een aansprekend voorbeeld is hierbij het automatisch kunnen opschalen (en weer terug) van server resources bij pieken in het gebruik van de applicatie. Dit vereist een integratie tussen applicatie en infrastructuur die tot voorheen niet mogelijk was. Een logisch gevolg van deze is dat applicatie ontwikkelaars, veel meer dan voorheen verantwoordelijk worden voor de provisioning van server resources. Aangezien deze ontwikkelaars niet de achtergrond en ervaring hebben die nodig is voor het beheren van grootschalige infrastructuren kan dit al snel tot een onwerkbare situatie leiden. De trend die hier op inspeelt is de zogenaamde DevOps aanpak, die een veel strakkere integratie tussen Corporate IT, Application Development en Quality Assurance nastreeft. Een van de fundamentele pijlers in de DevOps aanpak is de Infrastructure as Code. Met de opkomst van cloud computing is het mogelijk geworden om infrastructuren te creëren (en ook weer af te breken) met behulp van code. Het creëren van netwerken, subnets, firewalls servers, load balancers en harde schijven door middel van scripts is

3 een bijzonder krachtig middel en door een aantal natuurkundige wetten simpelweg niet mogelijk in een traditionele architectuur. Voorbeelden van dergelijke oplossingen zijn Amazon Cloudformation, Spiceweasel en Vagrant, waarbij de focus in dit artikel op Cloudformation zal liggen. Met dergelijke tools kunnen servers, firewall, loadbalancers, dns configuraties, etc worden geactiveerd en geconfigureerd. Dit alles op basis van een configuratie script en zonder de fysieke handelngen die daar normaliter bijhoren. Dit betekent dat wanneer je het script klaar hebt je met één druk een server draaiende kan hebben in een volledig geconfigureerd netwerk. Cloudformation als voorbeeld van Infrastructure as Code Cloudformation is een onderdeel van Amazon Webservices (AWS). AWS is veruit marktleider in de IaaS markt, en volgens rapporten draait reeds een adembenemende 1% van het gehele internet op deze service. Met AWS Cloudformation kun je op basis van een template een stack starten of wijzigen. Een stack is een verzameling van infrastructuur elementen die gestart/geconfigureerd worden op basis van een web services api. Deze onderdelen kunnen bijv. zijn: Netwerk topologie, inclusief subnets, route tables, access control lists en NAT configuraties; Automatisch schalende server instances inclusief bijbehorende storage; Een volledig geconfigureerde firewall; DNS configuraties; Messaging queues en topics; Een stack wordt ontwikkeld in de vorm van een script (in json formaat) en met behulp van de web interface of command line geïnitieerd. Een interessant detail, en in dit artikel tevens de link naar het volgende topic is het feit dat je een server kunt laten opstarten waarbij zelf gedefinieerde data als opstart parameter meegegeven wordt. Op basis van deze feature zijn een aantal tools ontwikkeld die op basis van deze meegegeven informatie actie ondernemen. Het meest bekende voorbeeld van zo n tool is de zogeheten cloud-init tool, ontsproten uit de Ubuntu community maar ook beschikbaar op andere platformen. Cloud-init stelt je o.a. in staat om de meegegeven user-data in de vorm van een shell script te formuleren die automatisch uitgevoerd wordt aan het einde van de boot sequence. Dit lijkt triviaal maar is in feite een krachtige enabler voor het automatisch kunnen configureren van spontaan opkomende server instances. In theorie kan een gehele server op deze manier geconfigureerd worden met behulp van custom scripts maar al vrij snel wordt dat een tijdsrovende aangelegenheid en wordt de toegevoegde waarde van een meer flexibele configuration management oplossing duidelijk. Dit is het tweede aspect waar we op inzoomen.

4 Configuration Management Het installeren en configureren van servers is een tijdrovende aangelegenheid. Dit was al duidelijk in de tijd dat servers nog zoemende dozen waren, maar door de flexibiliteit van gevirutaliseerde infrastructuren is het aantal noodzakelijke configuratiehandelingen geëxplodeerd. Voor het efficient kunnen lanceren van nieuwe server instances zijn in hoofdlijnen twee oplossingsrichtingen te bedenken: het creëren van gespecialiseerde server images die alle services en configuraties bevat, en waarbij de image zeer snel geinstantieerd kunnen worden. het gebruiken van een basis server image en het on-the-fly (tijdens het opstarten van de server instance) configureren van de benodigde services en configuraties. Beide oplossingen kunnen werken en hebben hun eigen voor- en nadelen. De configuration management aanpak die hier geschetst wordt gaat uit van de aanpak waarbij er één basis image is en alle configuraties tijdens het opstarten van de server instance toegepast worden. Het voordeel van deze aanpak is dat er gewonnen is op flexibiliteit en makkelijker ingespeeld kan worden op wijzigingen (bijv. updates op het operating systeem), maar vereist daarentegen wel weer een forse investering. Het moge duidelijk zijn dat tooling vereist is voor het kunnen beheren en uitvoeren van dergelijke configuraties. Naast de commerciele oplossingen zijn er in de loop van tijd een aantal Open Source producten verschenen met als doel het automatiseren van dit soort configuratie taken. De eerste serieuze speler was CFEngine, daarna gevolgd door Puppet en in een later stadium Chef. Chef is afgeleid van Puppet, waarbij Puppet weer afgeleid is van CFEngine. Centraal binnen deze toepassingen staat het concept van rollen die toegepast worden op een server instance. Deze rollen beschrijven in welke staat (software, services, configuraties) een server dient te verkeren door middel van client wordt met regelmaat gecontroleerd in hoeverre de actuele status overeenkomt met de werkelijkheid en indien gewenst worden aanpassingen doorgevoerd. Chef in meer detail Een aantal kernonderdelen en -concepten van de Chef oplossing worden hieronder beschreven: De centrale Chef Server, al dan niet in een hosted variant; Chef Workstation; Chef Client; Nodes; Server Roles; Cookbooks en Recipes.

5 Cookbooks / Recipes Chef maakt gebruik van cookbooks, die weer bestaan uit een of meerdere recipes. Een Cookbook is een verzameling configuraties voor een bepaalde tool of server rol, bijv. voor het inrichten van de Apache webserver. Er is een grote collectie open source cookbooks vrij beschikbaar en waar nodig kunnen deze aangepast worden of nieuwe cookbooks gemaakt worden. De verschillende onderdelen Het volgende plaatje geeft aan hoe de Chef Server, Workstation, Client en Nodes zich tot elkaar verhouden. Voor de server kun je kiezen tussen een eigen Chef server inrichten en beheren (wat overigens ook weer via Chef kan) of een Software as a Service variant: Hosted Chef. Via het workstation wordt beheerd welke rollen en welke configuratieparameters gebruikt zullen worden en wanneer een server instance (een node genaamd, kan ook een desktop zijn) geïnitieerd wordt. Een node draait de Chef Client die zorgt dat de gewenste configuratie toegepast wordt. Het ontwikkelen van een configuratie op basis van een dergelijk tool is iets dat zeker een investering vergt en met name ook alleen floreert als er sprake is van gedisciplineerd werken. Het is in een cloud omgeving echter nagenoeg onmisbaar maar kan ook van veel toegevoegde waarde zijn in andere omgevingen. Zo is een eenmaal ontwikkelde configuratie direct toepasbaar in andere omgevingen als een traditioneel server park of voor het automatisch creëren en configureren van een desktop virtual machine voor ontwikkel- en testwerkzaamheden. Voorbeeld: Ontwikkel- en testomgeving On Demand

6 In dit voorbeeld laten we zien hoe een volledig geconfigureerde ontwikkel- en testomgeving opgestart kan worden met behulp van Cloudformation en (Hosted) Chef. Behalve de configuratie voor de server in kwestie, zijn er meer configuratie benodigd. Onder word sterk vereenvoudigd de verschillende componenten weergegeven van in dit geval een omgeving die (al dan niet automatisch) kan uitschalen. AMAZON CLOUDFORMATION: De hierboven getoonde omgeving wordt gecreëerd en vervolgens beheerd met behulp van een zogeheten Cloudformation stack. Cloudformation stelt je in staat alle keuzes die je maakt op een declaratieve manier in een template vast te leggen. Zo n template is een JSON script waarin je specificeert uit welke resources de omgeving bestaat. Zo n template is met een simpele text editor te maken en alhoewel het al snel vrij groot wordt kan het snel opgebouwd worden door de beschikbaarheid van een grote hoeveelheid voorbeelden en snippets. Een vast onderdeel van een Cloudformation template zijn de input parameters, waarmee de template herbruikbaar gemaakt kan worden en al naar gelang de situatie specifieke keuzes gemaakt worden.

7 Deze parameters kunnen een default waarde toegekend worden en tijdens het creëren van de Cloudformation stack kunnen nieuwe waarden toegekend worden. Het meest omvangrijke onderdeel van de template is de declaratie van de gewenste resources. Deze kunnen in een willekeurige volgorde gespecificeerd worden waarna

8 Cloudformation de afhankelijkheden bepaald en deze in de gewenste volgorde zal creëren. Als voorbeeld wordt hieronder de definitie van een security group (een soort firewall) gegeven. Iedere resource wordt op een dergelijke manier gedeclareerd waarbij input parameters maar ook gegevens van andere resource elementen gebruikt kunnen worden.

9 Onderstaand wordt een complexere snippet getoond van de DNS A-Record registratie waarbij zowel input data (DomainName) als bepaalde parameters van de net gecreëerde load balancer gebruikt worden. Door middel van het Cloudformation template wordt de volledige infrastructuur gecreëerd, maar hoe wordt er nu voor gezorgd dat de server de uiteindelijke gewenste configuratie toegepast krijgt? Dit kan bereikt worden door in de template een script te definieren dat door iedere server bij het opstarten uitgevoerd wordt.

10 Dit script, in dit geval op een Windows server maar dit werkt nagenoeg identiek op bijv. Ubuntu Linux voert het cfn-init commando uit. Dit cfn-init commando interpreteert de meta-data sectie wat ook gespecificeerd is in de template. Deze meta-data sectie stelt je in staat om te specificeren welke bestanden aangemaakt moeten worden, (op Linux) welke software packages geïnstalleerd en services gestart moeten worden en welke aanvullende commando s uitgevoerd moeten worden. In feite is het cfn-init een lichtgewicht server configuratie management systeem. Deze script en meta-data secties kunnen gebruikt worden voor het initialiseren van de server zodanig dat het contact kan maken met de Chef server. Dit betekent het installeren en configureren van de Chef Client software, die dan vervolgens contact zoekt met de Chef server om de benodigde wijzigingen door te voeren. De cloudformation stack kan uitgevoerd worden via de Web console van AWS, dan wel via de command line interface uitgevoerd worden. Tijdens het aanmaken van de stack kan de voortgang gevolgd worden door middel van het monitoren van de events. En wanneer de stack succesvol is voltooid zal je dit te zien krijgen: Indien Cloudformation niet lukt om de stack aan te maken wordt alles teruggedraaid en alle reeds aangemaakte resources weer opgeruimd. Het is overigens wel belangrijk om vervolgens eventuele wijzigingen in de configuratie altijd via Cloudformation door te voeren, en dus niet meer handmatig. Opscode Chef: Nadat een server via de Cloudformation stack opgestart en geconfigureerd is, zoekt de geinstalleerde Chef client contact met de Chef server. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de SaaS variant Hosted Chef. Deze is gratis in het gebruik tot vijf nodes en daardoor uitermate geschikt voor evaluaties. De configuratie die we hierbij toegepast hebben bestond nagenoeg uit standaard beschikbare Cookbooks:

11 Op het moment dat de Chef client zich geauthenticeerd heeft bij de Chef server wordt deze getoond in de Node list: Node list: Om de node te juiste packages te laten installeren moet deze een rol worden toegekend. Wij hebben een rol DEV aangemaakt en daaraan een aantal recipes aangekoppeld. Role DEV (runlist): Nadat de rol is toegekend kan de chef-client, al dan niet als service uitgevoerd worden waarbij gezorgd wordt de node up-to-date is en dat ook blijft bij eventuele wijzigingen in de configuratie. Conclusies Cloud Computing brengt grote mogelijkheden maar komt met haar eigen beperkingen en uitdagingen. In dit artikel hebben we laten zien hoe de industrie daar op reageert en hebben we een tweetal tools uitgelicht die een indruk geven wat de mogelijkheden zijn. We staan nog slechts aan het begin van deze ontwikkelingen en het is onze vaste overtuiging dat de manier hoe wij met Informatie Technologie omgaan drastisch aan het wijzigen is.

12 Dat biedt nieuwe, ongekende mogelijkheden maar die weg zal niet zonder hobbels zijn. Meegaan met de trend met een sterke focus op eigen behoeften en mogelijkheden is het devies.

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud

VISIE. Oracle Gebruikersclub Holland. APEX helaas gratis. BPEL in een BPM-wereld. Verslag tweede OGh DBA-dag. Oracle en de cloud VISIE Oracle Gebruikersclub Holland * from a, b Najaar 2010 Jaargang 15 Nummer 2 h 7,50 a.c1 = b.c1 c1 = x APEX helaas gratis BPEL in een BPM-wereld Verslag tweede OGh DBA-dag Oracle en de cloud Programma

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar:

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar: Oplage 15.000 3e jaargang nummer 2 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert

Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert Vergelijking van Xen en OpenVZ Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert In opdracht van: Hogeschool West Vlaanderen, Departement PIH Multimedia & Communicatie Technologie,

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie