FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen"

Transcriptie

1 Boeken zonder publiciteit FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2002 Lijst der kredietgenieters (Met opgave van hun onderzoeksprogramma en onthaalinstelling) Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

2

3 With English Summary FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek 2002 Lijst der kredietgenieters (Met opgave van hun onderzoeksprogramma en onthaalinstelling) Egmontstraat BRUSSEL Tel. (02)

4

5 AFKORTINGEN A.R.A. : B.I.R.A. : B.R. : C.E.G.E.S. : C.L.O.Gent: C.O.D.A. : E.R.M. : E.S.K.E. : F.N.R.S. F.P.Ms : F.U.C.A.M.: F.U.S.A.Gx: F.U.N.D.P. : F.U.S.L. : F.W.O. : I.A.P. : I.B.W. : I.I.K.W. : I.M.E.C. : I.N. : I.P.B. : I.R.M. : I.T.G. : K.B. : KADOC : K.B.I.N. : Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie Bibliothèque Royale Albert Ier Centre d Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Ecole Royale Militaire Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth Fonds National de la Recherche Scientifique Faculté Polytechnique de Mons Faculté Universitaire Catholique de Mons Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen Instituut voor het Archeologisch Patrimonium Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Interuniversitair Microelektronica Centrum v.z.w. Instituut voor Natuurbehoud Institu(u)t Pasteur van/du Brussel/Bruxelles Institut Royal Météorologique de Belgique Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen Koninklijke Bibliotheek Albert I Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen K.M.I. : K.M.K.G. : K.M.M.A. : K.M.S. : K.M.S.K.B. : K.S.B. : K.U.Brussel: : L.U.C. : M.R.A.C. : N.F.W.O. : N.P.B. : O.R.B. : U.A. (RUCA) : : S.C.K. : U.C.L. : U.A. (U.F.S.I.A.) : U.A. (U.I.A.) : U.L.B. : U.Lg : U.M.H. : V.I.B. V.I.T.O. : V.U.B. : W.I.V.L.P. : Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Koninklijke Militaire School Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Koninklijke Sterrenwacht van België Katholieke Universiteit Brussel Katholieke Universiteit Leuven Limburgs Universitair Centrum Musée Royal de l'afrique Centrale Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Nationale Plantentuin van België Observatoire Royal de Belgique Universiteit Antwerpen (Universitair Centrum Antwerpen) Universiteit Gent Studiecentrum voor Kernenergie Mol Université Catholique de Louvain Universiteit Antwerpen (Universitaire Faculteiten St.-Ignatius Antwerpen) Universiteit Antwerpen (Universitaire Instelling Antwerpen) Université Libre de Bruxelles Université de Liège Université de Mons-Hainaut Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Vrije Universiteit Brussel Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

6

7 I MANDAATHOUDERS VAN HET FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN VOOR HET ACADEMIEJAAR De titels van de in dit volume opgenomen onderzoek, zijn de door de auteurs opgegeven teksten.

8

9 I - 1 ASPIRANTEN in functie tijdens het academiejaar Promotie Vervaeke, Muriel Bio-Ir. Land- en bosbeheer U.A. (RUCA) Analyse van ecologische en parasitologische factoren die de verspreiding en transmissie van Echinococcus multilocularis bepalen. Analysis of ecological and parasitological factors determining the distribution and transmission of Echinococcus multilocularis. Promotie Brouckaert, Greet Lic. Biotechnologie Moleculaire analyse van de interacties tussen stervende cellen en macrofagen. Molecular analysis of the interactions between dying cells and macrophages. 2. Claerhout, Ilse Arts Een rejectiemodel voor corneatransplantatie bij de rat : in vivo en in vitro evaluatie van verschillende immunosuppressieve strategieën en het effect van oral tolerisatie. A rejection model for corneal transplantation in the rat : in vivo and in vitro evaluation of different immunosuppressive strategies and the effect of oral tolerisation. 3. Compernolle, Veerle Arts Studie van de mechanismen van bloedvatontwikkeling door middel van adenovirale gentransfer en transgenese. Study of the mechanisms of the blood vessel formation by adenoviral gentransfer and transgenesis. 9

10 4. Decallonne, Brigitte Arts Preventie van type 1 diabetes door immuunmodulatie in een preklinisch proefdiermodel, de NOD-muis. Prevention of type 1 diabetes by immunomodulation in a preclinical animal model of the disease, the NOD mouse. 5. De Clercq, Kristof Lic. Economische Wetenschappen Lic. Wijsbegeerte Uitwerking van dialoog- en vraaglogica's op basis van recente niet-standaardlogica's, met toepassingen op episodes uit de wetenschapsgeschiedenis en op alledaagse redeneervormen. Elaboration of dialogue logics and erotetic logics based on recent non-standard logics, with applications to episodes from the history of science and to common sense reasoning. 6. Massie, Ann Lic. Biologie Microdialyse en de rol van de glutamaat transporters tijdens de corticale reorganisatie na partiële visuele deprivatie in de volwassen kat. Microdialysis and the role of the glutamate transporters during cortical reorganisation following partial visual deprivation in adult cat. 7. Persy, Veerle Arts U.A. (U.I.A.) Onderzoek naar expressie, aard, gedrag en functie van osteopontine in de nier. Study of expression, nature, behaviour and function of osteopontin in the kidney. 8. Severeyns, An Bio-Ir. Scheikunde Heterogenisatie op anorganische dragers van osmium tetroxide voor de cisdihydroxylatie katalyse van alkenen. Heterogenization on inorganic hosts of osmium tetroxide guest species for cisdihydroxylation of alkenes. 9. Van Cromphaut, Sophie Arts De relatieve rol van de vitamine D-receptor in darm en bot in mineraalhomeostase en in het ontstaan van rachitis en osteomalacie. The involvement of the vitamin D receptor in the intestine and bone in mineral homeostasis and in the pathogenesis of rickets and osteomalacia. 10

11 10. Van Damme, An Arts Ontwikkeling van gentherapie voor hemofilie A door middel van retrovirale vectoren. Development of retroviral vector-based gene therapy for hemophilia A. 11. Van Ingelghem, Mieke Lic. Pedagogische Wetenschappen De rol van temporele informatieverwerking bij de ontwikkeling van fonologische en schoolse vaardigheden bij kinderen met dyslexie. The role of temporal processing in the development of phonological skills and academic achievement in children with dyslexia. 12. Van Steenbergen, Jo Lic. Arabistiek en Islamkunde De amirs in het Mamlukenleger (741 AH/1341 na Chr.-784 AH/1382 na Chr.) The amirs in the Mamluk Army (741 AH/1341 AD-784 AH/1382 AD). Promotie Arteel, Inge Lic. Letteren en Wijsbegeerte (Germaanse Filologie) V.U.B. Biografieloosheid als levenshouding. Autobiografie als zelfenscenering in het proza van Friederike Mayröcker. Een poststructuralistische tekstanalyse en haar theoretische consequenties. Biographielosigkeit as attitude to life. Autobiography as invention of the self in Friederike Mayröckers prose works. A poststructuralist textanalysis and its theoretical consequences. 2. Bals, Sara Lic. Natuurkunde U.A. (RUCA) Structurele en chemische analyse van grenslagen en korrelgrenzen in H-Tc oxides met geavanceerde elektronenmicroscopie. Structural and chemical analysis of interfaces and grain boundaries in H-Tc oxides with advanced electron microscopy. 3. Beeckman, Tinneke Lic. Moraalwetenschappen V.U.B. D.E.A. Philosophie et Culture Een filosofische lectuur van de genese van ethiek, metafysica en religie in het werk van Sigmund Freud. Een analyse van zijn stelling met betrekking tot Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche en Immanuel Kant. A philosphical reading of the origins of ethics, metaphysics and religion in the work of Sigmund Freud. An analysis of his proposition in relation to Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche and Immanuel Kant. 11

12 4. Beyers, Leen Lic. Geschiedenis G.A.S. Sociale en Culturele Antropologie De levenswijze van arbeidersgezinnen in het Limburgse mijnbekken gedurende de twintigste eeuw. Een historische studie aangaande hun vrijetijdsbesteding, sociale relaties en opvattingen. The lifestyle of workers families in the Limburg coalfields during the twentieth century. A historical study about their pastimes, social relations and opinions. 5. Biscop, Sven (1) Lic. Politieke Wetenschappen Dr. Politieke en Sociale Wet. : Politieke Wetenschappen Mare nostrum. De Europese Unie en conflictbeheersing in het Middellandse Zeegebied. Mare nostrum. The European Union and conflict management in the Mediterranean. 6. Bisschops, Raf Arts Optische registratie van neuronale activiteit in het enterisch zenuwstelsel. Optical imaging of neuronal activity in the enteric nervous system. 7. Bollen, An Lic. Biologie U.A. (U.I.A.) Ecologische studie van de gilde van frugivoren en granivoren (Aves, Megachiroptera, Primates, Rodentia) als mogelijke zaadverspreiders en/of - predatoren in de littorale regenwouden van Fort-Dauphin (Zuid-Oost Madagascar). Ecological study of the guild of frugivores and granivores (Aves, Megachiroptera, Primates, Rodentia) as possible seed dispersers and/or predators in the littoral rain forests of Fort Dauphin (South-East Madagascar). 8. Brichau, Johan Lic. Informatica V.U.B. Een generisch formalisme voor Aspect Georiënteerd Programmeren. A generic formalism for Aspect Oriented Programming. 9. Brijs, Tom (2) Handelsing. Beleidsinformatica L.U.C. Data mining technieken ter verbetering van marketing mix beslissingen in de kleinhandel. Data mining techniques to improve retail marketing mix decisions. (1) Heeft afgezien van zijn mandaat wegens zijn benoeming tot Onderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen. (2) Heeft afgezien van zijn mandaat wegens zijn benoeming tot Dr.-assistent aan het Limburgs Universitair Centrum. 12

13 10. Buntinx, Dieter Lic. Natuurkunde Bepaling van de ferromagnetische domeinstructuur met magnetische-krachtmicroscopie : invloed van vormanisotropie op de magnetische en elektrische eigenschappen. Study of the ferromagnetic domain structure with magnetic force microscopy : influence of shape anisotropy on the magnetic and electrical properties. 11. Buts, Lieven Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie V.U.B. Analyse van proteïne/suiker-interacties door een geïntegreerd gebruik van calorimetrie, X- straalkristallografie en gerichte mutagenese. Analysis of protein-carbohydrate interactions by a combination of calorimetry, X-ray crystallography and site-directed mutagenesis. 12. Calders, Toon Lic. Wiskunde U.A. (U.I.A.) Data mining : complexiteiten van mining methodes en query talen. Data mining : mining methods, their complexities and query languages. 13. Callens, Riet Lic. Natuurkunde Heterodyne spectroscopie. Heterodyne spectroscopy. 14. Ceulemans, Eva Lic. Psychologie Drie-wegs drie-modale Tucker hiërarchische klassen modellen. Three-way three-mode Tucker hierarchical classes models. 15. Chéry, Cyrille Ir. Sciences Physiques et chimiques (F) D.E.A. (F) Speciatie van proteïne-gebonden spoorelementen door (natieve) 2D- gelelektroforese en detectie met laser ablation ICP-MS. Speciation of protein-bound trace elements by (native) 2D-gel electrophoresis and detection with laser ablation ICP-MS. 13

14 16. Christiaens, Jan Kan. Wijsbegeerte Lic. Musicologie 'Kunstreligion' in de muziek van de 20ste eeuw. Een onderzoek naar de metafysische dimensie in het werk van O. Messiaen, K. Stockhausen, J. Cage en K. Goeyvaerts. 'Art religion' in 20th-century Music. An investigation of the metaphysical dimension in the music of O. Messiaen, K. Stockhausen, J. Cage and K. Goeyvaerts. 17. Cluckers, Raf Lic. Wiskunde Semi-algebraïsche p-adische meetkunde en p-minimale velden. Semi-algebraic p-adic geometry and p-minimal fields. 18. Clynen, Elke Lic. Biologie Geslachts- en fasespecifieke neuropeptideprofielen tijdens de voortplanting en ontwikkeling van de sprinkhaan. Gender-and phase specific neuropeptide profiles during reproduction and development in locusts. 19. Cornelis, Kurt Burg. Elektrotechnisch Ir. Een integrale 3D benadering van aangevulde realiteit. A fully 3D approach to augmented reality. 20. Corveleyn, Anniek Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie Karakterisering van de normale en oncogene functie van 4H9, een nieuw proteïne met een Sec7 domein, betrokken in een t(12;16) in acute myeloïde leukemie. Characterization of the normal and oncogenic function of 4H9, a novel protein with a Sec7 domain, involved in a t(12;16) in acute myeloid leukemia. 21. Craps, Stef Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen M.A. Woman and Literature (GB) De problematiek van de historische representatie in het oeuvre van Graham Swift. The problematics of historical representation in the work of Graham Swift. 22. Debaere, Filiep Lic. Motorische revalidatie en kinesitherapie Neurale grondslagen van de bewegingscoördinatie : controle en leerprocessen. Neural basis of movement coördination : processes of control and learning. 14

15 23. De Belder, Steven (1) Kan. Geschiedenis U.A. (U.I.A.) Lic. Wijsbegeerte G.G.S. Theaterwetenschap Theatrale en alledaagse lichaamsbeelden in de podiumkunsten van de twintigste eeuw : een onderzoek naar de verbindingen tussen cultuuranalyse en de artistieke (re)presentatie van het banale. Theatrical and everyday images of the body in 20th century theatre : an inquiry into the connections between cultural analysis and the (re)presentation of the banal. 24. Debergh, Gwennie Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen U.A. (U.I.A.) Mimesis en autobiografie in Het verdriet van België (Hugo Claus) : een spel van constructie en deconstructie. Mimesis and autobiography in The sorrow of Belgium (Hugo Claus) : a game of construction and deconstruction. 25. De Bruyne, Karolien Lic. Economische Wetenschappen G.G.S. Economics Analyse van economische aanpassingen in een geïntegreerd Europa op nationaal, regionaal en bedrijfsniveau. Analysis of economic adjustments in an integrated Europe at national, regional and firm level. 26. De Groef, Bert Lic. Biologie Hypothalamische controle van de thyrotropinesynthese en -secretie bij de kip. Hypothalamic control of thyrotropin synthesis and secretion in the chicken. 27. De Groof, Jetje Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen V.U.B. M.A. Linguistics (GB) Nederlandse taalplanning in Vlaams-België in de lange negentiende eeuw ( ) : een linguïstische analyse met speciale aandacht voor de wisselwerking tussen status- en corpusplanning. Dutch language planning in Flemish-Belgium in the long nineteenth century ( ) : a linguistic analysis with special reference to the interaction between corpusplanning and statusplanning. 28. Degryse, Jozefien Bio-Ir. Milieutechnologie Gedrag en uitloging van cadmium in zandige bodems. Behaviour and leaching of cadmium in sandy soils. (1) Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. 15

16 29. De Haes, Petra (Aspirant Kom op tegen Kanker) Arts Evaluatie van de moleculaire mechanismen die tussenkomen in het protectief effect van Vitamine D op UVB bestraalde keratinocyten. Evaluation of the molecular mechanisms involved in the protective effect of Vitamin D on UVB irradiated keratinocytes. 30. De Herdt, Katja Lic. Taal- en Letterkunde : Latijn en Grieks Noodzaak of heiligschennis? Het Griekse denken over het vertalen van de Oudgriekse literatuur tijdens de opkomst en eerste bloeitijd van het dhimoticisme ( ). Necessity or Blasphemy? Theoretical thought on translating ancient Greek literature in the Early years of modern greek demoticism ( ). 31. Deleu, Rebekka Kan. Dierenarts U.A. (RUCA) Lic. Biologie Studie naar de flexibiliteit van de sociale relaties bij vrouwelijke mantelbavianen (Papio hamadryas hamadryas). Study of the flexibility of female social relationships in hamadryas baboons (Papio hamadryas hamadryas). 32. Demeulenaere, Bram Burg. Werktuigkundig Elektrotechnisch Ir. Dynamische optimalisatie van periodisch aangedreven machines. Dynamic optimisation of periodically driven machines. 33. De Mey, Tim Lic. Wijsbegeerte G.G.S. Logica, Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Wetensch. Gedachte-experimenten in de wetenschappen en de wijsbegeerte. Thought experiments in science and philosophy. 34. Denef, Karolien Bio-Ir. Milieutechnologie De relatie tussen aggregaat-turnover en bodemorganische stofdynamiek : het belang voor koolstofsequestratie en duurzame bodemvruchtbaarheid. Aggregate turnover controls on soil organic matter dynamics : the importance for carbon sequestration and sustainable soil fertility. 16

17 35. De Neys, Wim Lic. Psychologie Zoekprocessen in het semantisch geheugen en de constructie van mentale modellen bij conditioneel redeneren. Semantic memory search processes and the construction of mental models in conditional reasoning. 36. De Paepe, Annelies Lic. Biotechnologie Moleculair-fysiologische karakterisering van de fast senescence ethylene-related mutant in Arabidopsis thaliana. Molecular-physiological characterisation from the fast senescene ethylene-related mutant in Arabidopsis thaliana. 37. De Pester, Pascal Lic. Wijsbegeerte V.U.B. De invloed van Friedrich Nietzsche op het denken van Michel Foucault. The influence of Friedrich Nietzsche on the philosophy of Michel Foucault. 38. De Rammelaere, Stijn (1) Lic. Psychologie Onderzoek naar de rol van het werkgeheugen bij hoofdrekenen met bewerkingen met getallen van een lage en een intermediaire moeilijkheidsgraad. The role of working memory in mental arithmetic with operations using numbers of a low intermediary level of difficulty. 39. De Reu, Wim Lic. Sinologie M.A. Philosophy (TW) Paradoxen in vroeg-taoïstische geschriften : een filosofische en tekstuele analyse. Paradoxes in early taoist scriptures : a philosophical and textual analysis. 40. Dermaut, Bart (2) Arts U.A. (U.I.A.) Identificatie en karakterisatie van genen betrokken bij neurodegeneratieve dementies. Identification and characterization of genes involved in neurodegenerative dementias. 41. Deses, Didier Lic. Wiskunde V.U.B. Closure ruimten en hun dualiteit met categorieën van complete tralies. Closure spaces and their duality with categories of complete lattices. (1) Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. (2) Idem. 17

18 42. De Smet, Kris Lic. Biotechnologie Studie van het celdoodproces in Candida albicans. Study of the cell death process in Candida albicans. 43. Desmet, Timothy Lic. Psychologie De rol van niet-structurele factoren bij het oplossen van syntactische ambiguïteiten. The role of nonstructural constraints in syntactic ambiguity resolution. 44. Dessein, Steven Lic. Biologie Fylogenetische studies binnen de Spermacoceae sensu lato : een multi-disciplinaire benadering. Phylogenetic study of the Spermacoceae sensu lato : a multidisciplinary approach. 45. Develder, Chris Burg. Ir. Computerwetenschappen Ontwerp van breedbandcommunicatienetwerken voor multimediatoepassingen. Design of broadband communication networks for multimedia applications. 46. Dierickx, Kurt Tandarts G.G.S. Tandheelkunde De invloed van gastheerfactoren en bacteriële virulentie op de adhesie van paropathogenen aan in vitro gekweekte epitheelcellen. The role of host factors and bacterial virulence on the adhesion of periodontopathogens on in vitro cultured epithelial cells. 47. Driesen, Kris Lic. Scheikunde Lanthanidecomplexen in sol-gelglazen synthese, spectroscopische en theoretische studie. Lanthanide complexes in sol-gel glasses : synthesis, spectroscopic and theoretical study. 48. Drieskens, Barbara Lic. Archeologie G.A.S. Sociale en Culturele Antropologie Lic. Sociale en Culturele Antropologie Medische-antropologische studie van therapeutische vrouwengroepen in de voorstad van Caïro : thuiskomen en helen in plurale werelden van vrouwen. A medical anthropological study of women's therapeutic groups in the suburbs of Caïro : home coming and healing in the multiple worlds of women. 18

19 49. Drouillon, Margriet Bio-Ir. Milieutechnologie In situ mineralisatie en beschikbaarheid van fosfor in een gradiënt van nutriëntgelimiteerde ecosystemen. In situ mineralization and availability of phosphorus along a gradient of nutrient limited natural ecosystems. 50. Duprez, Lode (1) Burg. Materiaalkundig Ir. Invloed van de samenstelling en de thermo-mechanische behandeling op de warmvervormbaarheid van N-houdende roestvaste duplex stalen. The influence of composition and thermo-mechanical treatment on the hot formability of N- alloyed duplex stainless steels. 51. Elaut, Greetje Apotheker V.U.B. Geïsoleerde stellaatcellen en hepatocyten, en hun culturen als in vitro modellen voor farmaco-toxicologisch onderzoek van nieuwe antifibrogene geneesmiddelen. Isolated stellate cells and hepatocytes, and their cultures as in vitro models for the pharmacotoxicologic evaluation of new antifibrogenic drugs. 52. Fannes, Geert Lic. Wiskunde Modelcomplexiteit van probabilistische modelklassen en transformaties tussen hun parametrisaties vanuit een Bayesiaans standpunt. Model complexity of probabilistic models and transformations between their parametrizations from a Bayesian perspective. 53. Foubert, Imogen Bio-Ir. Scheikunde Mathematische modellering van het kristallisatiegedrag van cacaoboter. Mathematical modelling of the crystallization behaviour of cocoa butter. 54. Gielen, Birgit Lic. Biologie U.A. (U.I.A.) Effecten van verhoogd atmosferisch CO2 op een snelgroeiend populieren-ecosysteem : proces en structuur. Effects of elevated atmospheric CO2 on a fast growing poplar ecosystem : process and structure. (1) Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. 19

20 55. Gilson, Elke Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Literatuurwetenschap Literaire werkelijkheidsconstructie in het oeuvre van Monika Maron. Theoretische aspecten en praktische analyse. The construction of literary worlds in the work of Monika Maron. Theoretical aspects and practical analysis. 56. Goris, An Apotheker Een rol voor interferon-gamma en chromosoom 12 in multiple sclerose. A role for interferon-gamma and chromosome 12 in multiple sclerosis. 57. Goubert, Liesbet Lic. Psychologie Aandachtsafleiding en blootstelling bij patiënten met chronische rugpijn : een experimentele analyse. Distraction and exposure in patients with chronic back pain : an experimental analysis. 58. Hameeuw, Kris Lic. Natuurkunde U.A. (U.I.A.) Studie van dynamische exchange effecten in het tweedimensionale elektronengas. Study of dynamical exchange effects in the two-dimensional electrongas. 59. Huvenne, Veerle Bio-Ir. Land- en bosbeheer M.Sc. Oceanography (GB) Ruimtelijke geofysische analyse van de 'Magellan' biohermen en de interactie met drift processen : sleutel tot een genetische interpretatie. Spatial geophysical analysis of the 'Magellan' carbonate build-ups and the interaction with drift processes : key towards a genetic interpretation. 60. Huys, Isabelle Apotheker Structuur-functie relatieonderzoek van recombinante toxines met betrekking tot gekloneerde receptoren en ionen kanalen. Structure-function relationship of recombinant toxines with respect ot cloned receptors and ion channels. 20

21 61. Janssens, Katrien Lic. Biochemie U.A. (U.I.A.) Identificatie en karakterisatie van het gen verantwoordelijk voor de hyperostose van Camurati-Engelmann. Identification and characterisation of the gene responsible for the hyperostosis of Camurati- Engelmann. 62. Joosten, Frank Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Collectiva in het Nederlands : een semantische, morfologische en syntactische analyse. Collective nouns in Dutch : a semantic, morphological and syntactic analysis. 63. Kuijken, Elisabeth Lic. Wiskunde Reguliere twee-grafen. Regular two-graphs. 64. Lahousse, Karen Lic. Taal- en Letterkunde : Romaanse talen D.E.C. Administration & Gestion Vergelijkende studie van de syntagmatische en paradigmatische kenmerken van de lege elementen in de syntactische structuren van de Romaanse talen. Vergelijkende studie van het Frans, Spaans en Italiaans. Comparative study of the syntagmatic and paradigmatic characteristics of the null elements in the syntactic structures of Roman languages. Comparative study of French, Spanish and Italian. 65. Lamoot, Indra Lic. Biologie Habitatgebruik en foerageerstrategie van grote herbivoren in fijnschalig gestructureerd kustduinlandschap. Habitat use and foraging strategy of large herbivores in small-scaled coastal dune landscape. 66. Landrieu, Ives (1) Lic. Informatica U.A. (RUCA) Database-gebaseerde sturing van een op evolutionaire algoritmes gebaseerd optimalisatiesysteem. Data-driven control of an optimisation system based on evolutionary algorithms. (1) Heeft afgezien van zijn mandaat wegens persoonlijke redenen. 21

22 67. Laukens, Kris Lic. Biologie U.A. (U.I.A.) Functionele betrokkenheid van cyclische nucleotiden-bindende proteïnen in de celcyclus van de Nicotiana tabacum BY-2 celsuspensiecultuur. Functional involvement of cyclic nucleotide-binding proteins in the cell cycle of the Nicotiana tabacum BY-2 cell suspension culture. 68. Lefebvre, Tine Burg. Werktuigkundig Elektrotechnisch Ir. Intelligentie voor multi-sensor robots. Intelligence for multi-sensor robots. 69. Leoni, Peter Lic. Wiskunde L.U.C. Polymeermodellen met bevroren wanorde. Models for polymers with quenched randomness. 70. Leus, Roel Handelsingenieur Dynamische project scheduling-exacte en heuristische procedures voor reactieve en robuuste scheduling onder hulpmiddelenbeperkingen. Dynamic project scheduling-exact and heuristic procedures for reactive and robust scheduling under resource constraints. 71. Luyckx, Deirdre Lic. Wiskunde M-systemen en partiële m-systemen van eindige polaire ruimten. M-systems and partial m-systems of finite polar spaces. 72. Maes, Gunter Lic. Rechten U.A. (U.I.A.) Verkenning van de afdwingbaarheid van sociale grondrechten. Exploration of the compulsory force of social human rights. 73. Maes, Hans Lic. Wijsbegeerte Zelfbetrokkenheid, zelfbewustzijn en persoonsidentiteit in de hedendaagse analytische filosofie. Self-concern, self-consciousness and personal identity in contemporary analytical philosophy. 22

23 74. Maesschalck, Jeroen Lic. Politieke Wetenschappen Kan. Wijsbegeerte M.Sc. Public Administration (GB) Naar een bestuurskundige theorie over ambtelijke ethiek : een vergelijkend onderzoek. Towards a public administration theory on public servants ethics : a comparative study. 75. Martens, Gunther Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen G.G.S. Literatuurwetenschap Totaliteit en fragment. Een onderzoek naar de relatie tussen literatuur en filosofie in Hermann Brochs Die Schlafwandler en Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften. Totality and fragment. An investigation into the relationship between literature and philosophy in Hermann Broch's The Sleepwalkers and Robert Musil's The Man without Qualities. 76. Maryns, Katrijn Lic. Taal- en Letterkunde : Germaanse talen Engelstalige narratieven van Afrikaanse kandidaat-vluchtelingen in de Belgische asielprocedure. Een studie in forensische taalkunde. English narratives by African applicants in the Belgian asylum procedure. A study in forensic linguistics. 77. Massant, Jan Bio-Ir. Cel- en Genbiotechnologie V.U.B. Moleculaire fysiologie van extreem thermofielen : metabolische 'channeling' van een thermolabiele en potentieel toxische stof, carbamoylfosfaat. Molecular physiology of extreme thermophiles : metabolic channeling of a thermolabile and potentially toxic substrate, carbamoylphosphate. 78. Meganck, Tine Lic. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde V.U.B. G.A.S. Management M.A. Art History (USA) Ad Fontes : kunstenaars en oudheidkundigen in de cirkel van Abraham Ortelius ( ). Ad Fontes : artists and antiquarians in the circle of Abraham Ortelius ( ). 79. Mertens, Jan Bio-Ir. Landbouwkunde G.G.S. Water Resources Engineering Experimentele en numerieke analyse van de ruimtelijke en temporele variabiliteit van perceelseigenschappen en hun effect op het afstromingsproces. Experimental and numerical analysis of the spatial and temporal resolution of field plot properties and their effect on the runoff process. 23

24 80. Mertens, Stefan Lic. Politieke en Sociale Wetenschappen K.U.Brussel G.A.S. Sociale en Culturele Antropologie Lic. Sociale en Culturele Antropologie Mediacommunicatie, cultuurverschillen en macht. Een onderzoek naar aanleiding van Euro Media communication, cultural differences and power. A research project concerning Euro Moortgat, Filip Burg. Natuurkundig Ir. U.A. (U.I.A.) Detectiemogelijkheden van charginos, neutralinos en sleptonen met de CMS detector. Discovery potential of the CMS detector for charginos, neutralinos and sleptons. 82. Naessens, Mariann Lic. Geschiedenis G.A.S. Geschiedenis Verboden seks. De wijzigende houding van de stedelijke maatschappij tegenover seksuele deviantie in enkele grote en kleinere Vlaamse steden (ca.1300-ca.1550). Forbidden sex. The changing attitude of the urban society towards sexual deviation in some big and smaller Flemish towns (ca ca 1550). 83. Nagler, Bob Burg. Elektrotechnisch Ir. V.U.B. Nieuwe fotonische componenten in polarisatiegebaseerde quantumcryptografie. New photonic components in polarisation based quantum cryptography. 84. Op de Beeck, Hans Lic. Psychologie Intrinsieke en extrinsieke aspecten van categoriële visuele perceptie. Intrinsic and extrinsic aspects of categorical visual perception. 85. Pauwels, Ellen Lic. Scheikunde Valorisatie van enzymatisch geresolveerde bouwstenen in asymmetrische synthese van vitamine D-analogen met gediversifieerde biologische activiteit. Valorisation of enzymatically resolved building blocks in asymmetric synthesis of vitamin D- analogues with diversified biological activity. 24

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10 %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s

aangestreepte cursief vetjes Bemerkingen deeltijds over vier jaar gespreid voorafname of cumulatie equivalente buitenlandse diploma s In de lijst als bijlage zijn alle wijzigingen voor de aanvullende opleidingen en de specialisatieopleidingen opgenomen die vanaf april 2002 tot en met 10 maart 2003 door de Academische raad werden goedgekeurd.

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

NeFCA. ETMAAL 2013 24 Hours of Communication Sciences

NeFCA. ETMAAL 2013 24 Hours of Communication Sciences NeFCA ETMAAL 2013 24 Hours of Communication Sciences 7 & 8 February 2013 2 ETMAAL 2013 24 Hours of Communication Sciences Welcome! NeFCA, in association with the department of Media and Communication and

Nadere informatie

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era 1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era Summary Water management in the pre-democratic Netherlands was characterised

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative

Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative Leuven STATistics STATe of the Art Training Initiative 2013-2014 Course timetable 2013-2014 DATE TITLE PRESENTERS LEVEL AND MORE LANGUAGE ON PAGE September 2013 30 September, Essential Tools for R Anna

Nadere informatie

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk Oktober 2014 Factsheets FACTSHEETS - overzicht Bacheloropleidingen, Masteropleidingen en Researchmaster-opleidingen; - overzicht

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007

METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007 METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007 i NOSMO Nederlandse Organisatie voor Sociaal- Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek Dagelijks Bestuur NOSMO Cor van Dijkum (voorzitter) Dorien DeTombe

Nadere informatie

Τι είναι αυτός ο Ζώλας;

Τι είναι αυτός ο Ζώλας; Universiteit Gent 2004-2005 Τι είναι αυτός ο Ζώλας; [Wie is die Zola eigenlijk?] Het Griekse naturalisme vanuit Europees perspectief (1879-1911) Pieter Borghart Proefschrift ingediend bij de Faculteit

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering

rekenonderwijs op de basisschool advies analyse en sleutels tot verbetering rekenonderwijs op de basisschool analyse en sleutels tot verbetering advies rekenonderwijs op de basisschool voetregel 1 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam

Nadere informatie

ACADEMISCH ONDERWIJS ONCOLOGIE en IMMUNOLOGIE

ACADEMISCH ONDERWIJS ONCOLOGIE en IMMUNOLOGIE ACADEMISCH ONDERWIJS ONCOLOGIE en IMMUNOLOGIE 1. Onderwijs ONCOLOGIE 1.1. Bachelor en Master Geneeskunde (VUmc) Zoals in Tabel I en Bijlage I weergegeven, levert CCA/V-ICI een grote bijdrage aan de geneeskundeopleiding

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen

Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen TNO-rapport 0100282818 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 Thema High- Tech Systemen en Materialen Industry De Rondom 1 5612 AP Eindhoven Postbus 6235 5600 HE Eindhoven www.tno.nl

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

De grote uitdaging blijft het creëren van het one bank principe

De grote uitdaging blijft het creëren van het one bank principe business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for executives & decision makers jun jul 2012 general management Performance management houdt bedrijven spiegel voor Logistics

Nadere informatie

Chapter 8. Summary, conclusions and future perspectives

Chapter 8. Summary, conclusions and future perspectives Chapter 8 Summary, conclusions and future perspectives 151 8.1. Introduction This thesis deals with various aspects of intracellular behavior of antitumor-active dinuclear platinum complexes, i.e. their

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Thema s : Algemeen Architectuur Beeldende Kunst Biotechniek Communicatie / Talen Economie Filosofie Game Design Geschiedenis Gezondheidszorg Handboeken Secundair

Nadere informatie