Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland"

Transcriptie

1 Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland

2

3

4 Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian Logistic Experts Marc de Haas en Sam Helmer van de NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Twan van Lankveld van Innoveet In opdracht van NV Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, NV Economische Impuls Zeeland NV Industriebank LIOF, NV REWIN en Syntens Conctactpersoon N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Sam Helmer, Concept en grafisch ontwerp Something New Djordi Luymes en Marc Buijs Oplage 200 exemplaren Rechten De uitgever kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige eventueel geleden schade door foutieve vermelding in deze roadmap. Copyright 2012, BOM. Niets aan deze uitgave mag worden overgenomen in welke vorm dan ook zonder nadrukkelijke toestemming van de uitgever. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid. Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

5 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Doel roadmap service logistiek zuid nederland Aanleiding: Service Logistiek als kans voor de BV Nederland Doel Doelgroep 7 3 Inleiding: wat is servicelogistiek? Service logistiek is de regie van de after-sales service Servicelogistiek heeft eigen kenmerken Soorten bedrijven in de Service logistieke keten Service Logistieke processen 11 4 Business kansen in de service logistiek Service is big business Service business groeit Tegelijk verandert de wereld Dit vereist een ander soort Service Logistiek Zuid Nederland is hiervoor uitstekend gepositioneerd Dit creëert kansen voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden 19 5 Onderzoek: waar liggen de kansen volgens de bedrijven in Zuid Nederland? Doel onderzoek Brede Vertegenwoordiging van Bedrijven Resultaten Onderzoek Service Logistiek is een actueel thema in het bedrijfsleven Service Logistiek biedt kansen voor innovatie Service logistiek is een relatief onontwikkelde discipline Er zijn onvoldoende Service logistieke competenties bij management en werknemers Tegengestelde belangen in de keten leiden tot beperkte keten-integratie 25 6 Conclusie: 5 paden voor business ontwikkeling Nieuwe business modellen in de Service Strategie Condition Based Logistics Service Supply Chain Control Towers Forecasting & voorraadbeheer van Spare Parts Samenwerking achterwaartse keten: Remanufacturing & Reverse logistics 34 7 Slot: hulp bij verdere business ontwikkeling Nieuwe business modellen in Service Strategie Condition Based Logistics Service Supply Chain Control Towers Forecasting & voorraadbeheer van Spare Parts Samenwerking achterwaartse keten: Remanufacturing & Reverse logistics Samenwerking in Landelijke innovatieprogramma s Nationaal topinstituut Logistiek & Supply chains: Dinalog Dutch Institute World Class Maintenance Service Logistics Forum Hoe nu verder? 43 Medewerking 44 Referenties 46 Aanbevolen literatuur 46 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

6 1 Voorwoord 4 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

7 N i eu we innovatieve Service Control Tower concepten voor het optimale samenspel van mensen, materialen en middelen geven de service industrie impulsen voor verdere groei. De verschuiving van correctief naar preventief onderhoud heeft het beter plannen van benodigde personele inzet en spare parts tot gevolg gehad. Ben Gräve Voorzitter Service Logistiek Forum Joost Buck Ondernemer Motrac Intern transport BV In de voor ons belangrijke procesindustrie is de veiligheid en bedrijfs zekerheid van chemische plants essentieel. Het optimaliseren van onderhoud en serviceprocessen is voor ons daarom een wezenlijk thema voor de veiligheid van onze bevolking, als voor de business ontwikkeling van onze lokale bedrijven. Ben De Reu Gedeputeerde economie, milieu, sport en cultuur, Provincie Zeeland Vandaag de dag verdienen bedrijven uit de maakindustrie meer aan de service contracten rondom hun producten, dan aan de verkoop van de machines zelf. Business groei in het komende decennium valt daarom vooral te verwachten in Service Innovatie. Bert Pauli Gedeputeerde Economische zaken en Bestuur, Provincie Brabant Service Logistiek is een sterke niche in de markt voor Logistiek. Het biedt de mogelijkheid voor het bedrijfsleven om meer toegevoegde waarde en verdienvermogen te creëren op het logistieke proces. Door te investeren in innovatie wordt het niveau van Service Logistiek omhoog getild en kan Nederland een regierol verwerven door te investeren in nieuwe technieken. Deze ontwikkeling leidt ongetwijfeld tot aantrekkingskracht op buitenlandse partijen om de Service Logistiek vanuit Nederland te gaan uitvoeren. Onderscheidend vermogen zit in service en niet zozeer in de verkoop van systemen. Aad Veldboer Ondernemer Alpas Hendrion BV Mark Verheijen Gedeputeerde Economische Zaken, Financien en Grondbedrijf Provincie Limburg Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 5

8 2 Doel roadmap Service Logistiek Zuid Nederland 6 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

9 2.1 Aanleiding: Service Logistiek als kans voor de BV Nederland Onderzoek van het Topteam Logistiek 1, 2 en de commissie van Laarhoven 3 leert ons dat Service Logistiek bij uitstek een kans biedt aan de BV Nederland om zich internationaal te onderscheiden. Enerzijds is geconstateerd dat de markt voor Service Logistiek sterk groeiende is en dat de winstmarges significant hoger liggen dan bij productie en sales. Anderzijds ontstaat er een groeiende complexiteit om dergelijke aantrekkelijke business te kunnen oogsten: De huidige economische omstandigheden leiden ertoe dat klanten de kosten verder willen reduceren en beheersen. Deze tendens stimuleert bedrijven om hen concurrerende service contracten aan te bieden. Die klanten stellen wel steeds hogere en meer gedifferentieerde service eisen in termen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van technische systemen, wat de inrichting en aansturing van de service processen steeds complexer maakt. Daarnaast is er een enorme versnelling in de toename van complexiteit van producten en hun onderlinge afhankelijkheid als deel van integrale netwerken. Verder neemt ook het technische vernuft om die producten efficiënt te kunnen onderhouden sterk toe. Hierdoor wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om zelf de gewenste excellentie te behalen en goed opgeleid personeel te behouden. Door toenemende mondialisering vinden al deze ontwikkelingen overal ter wereld plaats. Kortom, de markt voor service logistiek groeit en is aantrekkelijk, maar de complexiteit en het gewenste kennisniveau nemen toe, zodat nieuwe concepten voor ketenregie en -configuratie nodig zijn voor centrale regievoering. Daarom moeten Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nu samen investeren om via integrale service concepten en ketenregie een first mover advantage te behalen en de geformuleerde groeiambitie te realiseren. 2.2 Doel De ontwikkelpartners in Zuid-Nederland (NV BOM, NV REWIN, Economische Impuls Zeeland, Syntens, NHTV en de NV LIOF) hebben daarom de handen ineen geslagen om een Roadmap te definiëren met als doel de service logistieke bedrijvigheid in deze regio te versterken. Met deze Roadmap willen we achtereenvolgens inzicht geven in: Het begrip Service Logistiek; De business kansen daarbinnen; De geschiktheid van Zuid-Nederland om deze kansen te grijpen; Vijf ontwikkelpaden waarlangs bedrijven nieuwe business kunnen creëren; Mogelijkheden voor hulp bij dergelijke business ontwikkeling. 2.3 Doelgroep We willen daarbij vooral de volgende doelgroepen bereiken: Bedrijven die aanknopingspunten zoeken voor het creëren van nieuwe business in de logistiek van service en onderhoudsprocessen Kennisinstellingen die willen bijdragen aan marktgerichte innovatie Overheden die hun economisch beleid willen laten aansluiten op de behoeftes in het Zuid-Nederlandse bedrijfsleven. Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 7

10 3 Wat is Service Logistiek? 8 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

11 3.1 Service logistiek is de regie van de after-sales service Service logistiek is de regie van de after-sales service van een product tot aan het einde van de levenscyclus. In de engelse definitie van het Service Logistics Forum ook wel: Th e control tower of the full scope of aftersales service: All logistic activities to enable installation, maintenance, modification and removal of technical systems. i.e. the Strategic and tactical planning, execution and supervision of: Service Engineers and failure analysis, Repair depot(s) and return centers, Spare parts and service tools. Spare part logistics Spare parts warehousing Service engineer logistics On site repair Control tower Remote diagnostics Remanufacturing Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 9

12 3.2 Service logistiek heeft eigen kenmerken De processen (en benodigde innovaties) binnen de Service Logistiek zijn wezenlijk anders dan de pre-sales logistieke processen, zoals productie en distributie. Waar deze laatste worden gekenmerkt door het just-in-time principe met grote transport volumes en hoge voorraad omloopsnelheid, wordt Service Logistiek gekenmerkt door het just-in-case principe, met kleine transportvolumes en lage voorraad omloopsnelheid. Dat principe vereist een heel eigen kennisgebied en toepassing van specifieke logistieke besturings- en ICT oplossingen. 3.3 Soorten bedrijven in de Service logistieke keten Er zijn verschillende bedrijven te onderkennen in de Service Logistieke keten, die ieder hun eigen dynamiek kennen. Tabel 1 geeft een overzicht van typische bedrijven in de keten. Tabel 1 - Rollen inclusief voorbeelden van bedrijven in de service logistieke keten (bron: Gordian Logistic Experts) Type bedrijf Rol in de keten Voorbeelden in Zuid-Nederland Asset Owner Eigenaar van systemen, doet vaak zelf Luchtmacht, DSM, DOW, Sabic groot deel van het onderhoud Service provider Voert onderhoud uit aan systemen bij GTI, Stork, Cofely, Imtech en Wolter Dros Parts supplier OEM / Fabrikant Supplier Logistics Service Supplier Levering van spare parts en verbruiksgoederen Ontwikkelt en fabriceert systemen, levert vaak ook spare parts en services Ontwikkelt en produceert componenten en subsystemen in opdracht van OEM/fabrikant Leveren diensten voor transport, opslag en value added services MAG45, Fabory, ADN en Technische Unie Philips Healthcare, Damen Shipyards, IHC, Wartisla, Vanderlande Industries Frencken, Dutch Aero, Neways, NTS, Wilting, VDL, Faes SLS, DHL, CEVA, Norbert Dentressangle, Janssen Distribution, Menlo, Geodis Nederland kent een veelheid aan bedrijven die op enigerlei wijze betrokken zijn bij service, onderhoud, reparatie en/of revisie. Onderhoud aan kapitaal-goederen vereist specialisten en bevindt zich van oudsher in Nederland daar waar de primaire productie plaatsvindt of waar zich gebruikers concentreren. Zo kent de omgeving Schiphol Distributie Centra voor vliegtuigonderdelen en bedrijven voor onderhoud aan passagiersvliegtuigen en vliegtuigsystemen, de omgeving Eindhoven DC s voor elektronica-onderdelen en bedrijven voor onderhoud en reparatie van mechatronica en Zuidwest Brabant DC s voor onderhoud en reparatie van helikopters en straaljagers. Serviceorganisaties van Original Equipment Manufacturers en importeurs verzorgen het onderhoud en reparatie van kapitaalgoederen ter plaatse, zoals koel- en vriesinstallaties en kopieer machines. Daarnaast kent Nederland bedrijven die zich specialiseren in onderhoud en service van grote installaties, zoals raffinaderijen en energiecentrales. Bepalend voor de invulling van de servicelogistieke keten is het aantal verkochte initiële producten, de kwaliteit, de geografische spreiding, de fase van de levenscyclus en de wijze waarop deze producten functioneel worden ingezet. 10 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

13 3.4 Service Logistieke processen Om een beeld te geven van Service Logistiek, is in figuur 1 een typisch service logistiek proces gevisualiseerd. Dit eenvoudige proces toont onder andere aan dat uptime en kosten niet alleen beïnvloed worden door spare parts. Ook de beschikbaarheid van engineers, de accuraatheid van remote diagnosis systemen en de kwaliteit van call screening, hebben invloed op uptime en kosten. Operationele processen Incomende call Initiële respons Diagnose op afstand On-site respons On-site diagnose Service parts Aflevering Incomende call Herstel Figuur 1 - Visualisatie van een typisch service logistiek proces (bron: Gordian Logistic Experts) Figuur 2 geeft meer in brede zin aan wat Service Logistiek inhoudt. Hierin wordt onder meer duidelijk dat Service Logistiek ook tactische en strategische activiteiten omvat. Tevens gaat Service Logistiek ook over invoeren en afvoeren (reverse logistics, inclusief remanufacturing) van systemen. Strategie Besturing Processen Keuze SL activiteiten en markten, keuze business model, outsourcing, etc. Forecasting, Spare Parts Management, Planning & Control, Control towers, etc. Organiseren van 3 M en; - Materialen (parts) - Mensen (engineers) - Middelen (tools) IT Connectity Figuur 2 - Schematische beschrijving van service logistiek in het algemeen (bron: Gordian Logistic Experts) Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 11

14 Service Logistiek kan niet begrepen worden zonder de interfaces met de andere processen te benoemen. Immers, juist op die interfaces zijn vaak de innovaties te vinden. Voorbeelden van deze interfaces zijn gevisualiseerd in figuur 3. Finance Design Design for Service, Design to diagnose Off balance maken van voorraden Service Logistiek Pro-active information van o.a. van remote systemen Reliabillity Management Cradle to cradle concepten Preventieve onderhoudsprogramma s Maatschappij Voorraadrisico s terugleggen in de keten Maintenance Management Supply Management Figuur 3 - Interfaces van service logistiek met andere raakvlakken (bron: Gordian Logistic Experts) 12 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

15 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 13

16 4 Business kansen in de service logistiek 14 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek en

17 4.1 Service is big business Verdienen doen bedrijven allang niet meer enkel door de platte verkoop van hun producten en systemen. In de aftersales periode wordt middels servicecontracten en remanufacturing van terugkomende apparaten uit het veld inmiddels tussen de 25 tot 60% van de omzet gemaakt tegen aanzienlijk hogere marges. 4 Volgens Van Houtum 5 kan gesteld worden dat wanneer een nieuw kapitaalgoed of systeem wordt aangeschaft, de investering vaak gevolgd wordt door een investering in maintenance en downtime kosten die 2-4x zo groot is als de aanschaf. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kosten aanschaf Kosten onderhoud Kosten stilstand Figuur 4 - Kostenaanschaf, onderhoud en stilstand voor een voorbeeldsysteem (Bron: Inaugurale rede Geert-Jan van Houtum, 19 maart 2010) Gebruikers van kapitaalsgoederen kijken steeds nadrukkelijker naar de Total Cost of Ownership. Dit houdt in dat men kijkt naar de totale kosten van deze kapitaalsgoederen in de verschillende levenscycli en hoe deze kosten het best gemanaged kunnen worden. De kosten houden uiteraard niet op bij aanschaf van de goederen. In sommige gevallen behelzen de aanschafkosten van een systeem niet meer dan 30% van de Total Cost of Ownership, terwijl onderhoud en stilstandkosten de overige 70% vertegenwoordigen. Dit maakt dat er voor bedrijven vandaag de dag significante omzetten en marges gemaakt kunnen worden door in te spelen op een goed geoliede service business. enkele cijfers: in de Verenigde Staten vertegenwoordigt de uitgifte aan spare parts en service 8% van het BNP 6 een studie van Deloitte onder 120 multinationals toonde aan dat gemiddeld 26% van de omzet van deze bedrijven gegenereerd werd door services 4 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 15

18 Share of service and parts business in overall sales Global industry Average (percent) Aerospace and defense 47% Automotive and commercial vehicles 37% Diversified manufacturing and industrial products 20% High technology and telecommunications equipment 19% Life sciences/medical devices 21% All companies 26% Source: Deloitte Research, based on the Global Service and Parts Management Benchmark, Survey Tabel 2 - Studie Deloitte Research 4.2 Service business groeit Gedreven door bovenstaande omzet en marge potentie is een (wereldwijde) verschuiving zichtbaar in vele industrieën waarbij het accent steeds meer komt te liggen op dienstverlening ofwel services dan op de traditionele productie en verkoop van kapitaalsgoederen. Gebruikers van kapitaalsgoederen verwachten in toenemende mate dat de verkopende partij ook serviceaspecten levert (installatie, onderhoud, reparatie, vervanging, asset management, financiering, advies e.d.). Daarnaast ontdekken steeds meer bedrijven dat service niet zo zeer een kostenpost ( opdraven als er iets kapot is ) is maar een significante bijdrage aan de omzet en winst van de onderneming kan leveren ( geld verdienen met een goede service propositie ). Enkele leidende bedrijven realiseren al meer omzet met services dan met andere activiteiten. IBM is een bekend voorbeeld. Het proces van het leveren van steeds meer services door maakbedrijven wordt Servitization genoemd. 4.3 Tegelijk verandert de wereld Volgens Districon in opdracht van Nederland Distributieland 7 zijn onderstaande wereldwijde ontwikkelingen van grote invloed op de vraag naar Service Logistiek: Allereerst drijven toenemend gebruik en mogelijk heden van internet, verdergaande handelsovereenkomsten en liberalisering de wereld in toenemende mate naar een global market place. Producenten die eerst in een regionale markt service verleenden, zien zich geconfronteerd met een globaliserende markt met alle service effecten van dien. Service en onderhoud binnen de vele ontluikende markten stellen andere servicelogistieke uitdagingen dan service en onderhoud binnen de oorspronkelijke drie grote volwassen markten (USA, Japan en West-Europa). De uitdagingen op het gebied van servicelogistiek zijn divers: Omgaan met wereldwijde, gedifferentieerde servicevraag; Verbeteren van waarderingsmethoden van servicevoorraden; Structureren en regisseren van een wereldwijd logistiek netwerk; Vergroting van de installed base in Europa door toenemende vraag uit Oost-Europa; 16 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

19 Toenemende aandacht voor duurzaamheidsaspecten in de logistiek, bijv. de carbon footprint; Inpassen van regionale en lokale logistieke complexiteit; Vergroten van inzicht in de keten door middel van IT-oplossingen; Verbinden van verschillende IT-systemen; Verbeteren van de voorspelbaarheid en het voorraadmanagement; Inspelen op toename van het aantal concurrenten en aantal spelers in de keten; Verschuiven van de service en onderhoudscentra naar lage lonen landen; Ook technologische en ICT ontwikkelingen spelen een rol: De sterke ontwikkeling van de technologie, zoals systemen voor monitoring, diagnostics maar ook micro- en nano sensortechnologie en ook 3D printing, waardoor bedrijven niet zozeer onderdelen maar slechts de specificaties in software behoeven op te slaan; In de ontwerpfase worden ontwerpers zich meer bewust van life cycle karakteristieken, en niet alleen met functionaliteit. Dit uit zich onder andere in ontwerp principes als Design for Service, Design for Life Cycle Costs, Design to Diagnose en Design for Upgradability; Toename van global visibility en transparancy door de inzet en integratie van ICT. Tenslotte spelen ook maatschappelijke ontwikkelingen een rol: Een toenemende druk op energieverbruik en milieu (heeft o.a. grote gevolgen voor ontwerp van producten en de inrichting van de service-logistieke keten (denk aan monitoring, diagnose en herstel via internet, ook aan retourlogistiek); Er is een toenemende aandacht voor het hergebruik van grondstoffen, materialen en zelfs remanufacturing van hele systemen. Hierdoor krijgt retourlogistiek een steeds belangrijkere rol in de logistieke keten: de voorwaartse keten dient gekoppeld te worden aan de achterwaartse keten; De terugloop van logistiek talent; nog slechts 1% van de HBO studenten zijn logistiek geschoold en dat percentage neemt af; De toenemende vergrijzende samenleving (leidt o.a. tot intensievere toepassing robotica in de chirurgie, EPD, waardoor voornamelijk de medische zorg (en daarmee de service-logistiek) heel sterk zal veranderen. 4.4 Dit vereist een ander soort Servicelogistieke proprositie Districon 7 stelt ook dat bovenstaande veranderingen een ander soort service logistieke propositie vereisen: Als eerste vraagt de wereldwijde, gedifferentieerde servicevraag een wereldomspannende servicelogistieke organisatie. Door de grotere markt ontstaat een toenemende concurrentie, welke druk legt op snelheid en flexibiliteit. Voor service logistiek geldt hierbij dat de winnaar ontstaat op de laatste meter, de lokale logistieke situatie is van doorslaggevend belang. Rekening houdend met de onvoorspelbaarheid van de servicevraag en het hanteren van gedifferentieerde responsetijden (> 48 uur, uur, < 4 24 uur, 2 4 uur, 0 2 uur) ligt de servicelogistieke lat hoog. Al deze uitdagingen pareren, zonder gebruikmaking van derden, is nagenoeg ondoenlijk. Klanten differentiëren daarnaast in toenemende mate niet meer in technische systemen maar in de mate waarin een proces kritisch is voor de output van het totale bedrijf. De servicebehoefte is hiervan afgeleid. Zo kan een dure server in het ene bedrijf een primair proces ondersteunen en in het andere bedrijf een facilitair proces. De vereiste service zal vermoedelijk niet hetzelfde zijn. Daarnaast is er een groei in het contracteren van services op basis van prestatie van output: performance based contracting. Voorbeelden zijn o.a. het aanbieden/afrekenen van Kwh i.p.v. het Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 17

20

21 4.6 Dit creëert kansen voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden Het innovatiethema Service Logistiek biedt de volgende economische voordelen: Een hoger niveau van service business in Nederland, met uitbreiding naar een Europese of mondiale centrale regierol op basis van succesvol geïmplementeerde nieuwe technieken; Aantrekkingskracht op buitenlandse partijen om de regie van hun service logistiek vanuit Nederland te gaan voeren op basis van de toegenomen Nederlandse kennis en kunde, geschoolde werknemers en de faciliteiten op de Supply Chain Campus. Voor bijvoorbeeld ondernemingen uit de VS en Azië, die hun producten op de Europese markt willen brengen, maar nog geen Europees after-sales service netwerk hebben, is het aantrekkelijk om de service logistiek uit te besteden aan hier ontwikkelde gecentraliseerde regiecenters. De service logistieke kostenbesparing in Europa zal circa 1-2 miljard op jaarbasis zijn tegen De business toename in Nederland zal eveneens circa 1-2 miljard op jaarbasis bedragen. Die extra bedrijvigheid vraagt om veel extra (vooral hoogopgeleide) werknemers. Over een periode van 10 jaar wordt de toename van high-value-added banen geschat op circa 2000 fte s, die een toegevoegde waarde vertegenwoordigen van circa 300 miljoen. Een efficiënte service logistiek draagt tevens bij aan gestelde duurzaamheidsdoelstellingen. Een langere product levenscyclus met optimaal hergebruik van producten en reserve onderdelen leidt tot minder verspilling van materiaal. Een optimale inrichting van service logistieke ketens levert ook een bijdrage aan de verbetering van CO 2 uitstoot en het energieverbruik van het product gedurende de gehele levenscyclus. Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 19

22 5 Onderzoek: Waar liggen de kansen volgens de bedrijven in Zuid Nederland? 20 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek en

23 5.1 Doel onderzoek Om de diversiteit aan markten en spelers beter in beeld te krijgen, is de Zuid-Nederlandse situatie in meer detail geanalyseerd. Ca. 60 bedrijven hebben meegewerkt aan een enquete en met 12 bedrijven zijn aanvullend diepte-interviews gevoerd. In dit hoofdstuk vind u de resultaten van deze verkenning. 5.2 Brede Vertegenwoordiging van Bedrijven Het onderzoek is gebaseerd op een brede vertegenwoordiging van bedrijven. Zowel qua grootte van het bedrijf, de markt waarin het actief is, de positie in de service logistieke keten en de rol van de ondervraagden binnen de organisatie. Omzet in mln Aantal werknemers van de onderneming Rol binnen de organisatie 15% 2% 29% 13% 23% 66% 34% 55% 17% 26% 20% Minder dan of gelijk aan 50 Meer dan 50 0 tot tot tot tot 2000 > 2000 Directie Proces eigenaar Staf / beleid Planner Figuur 5 - Omzet van de deelnemers Figuur 6 - Aantal werknemers per deelnemer Figuur 7 - Rol binnen de organisatie Plaats van de onderneming in de service logistieke supply chain 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Producent technische systemen Toeleverancier Leverancier van technische diensten Leverancier van logistieke diensten Groothandel Gebruiker Figuur 8 - Plaats van de ondernemening in de supply chain Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 21

24 5.3 Resultaten Onderzoek Hieronder volgen resultaten van het onderzoek. Achtereenvolgens wordt beschreven waarom: Service logistiek een actueel ontwikkelthema binnen de bedrijven is; Service Logistiek kansen voor Innovatie biedt; Service logistiek nog een relatief onontwikkelde discipline is; Er onvoldoende service logistieke competenties zijn bij management en werknemers en tenslotte waarom tegengestelde belangen in de Markten waarin de onderneming actief is: 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Aerospace Automotive Consumer electronics Defensie Defensie industrie Energie General industry High-Tech / Telecom ICT / Copier / Telecom Groothandel Facilitaire dienstverlening Machinebouw Maritiem Mining industry Off-shore Process industrie Rail Repair vendor Figuur 9 - Markten waarin enquête deelnemers actief zijn keten leiden tot beperkte keten-integratie. Deze resultaten zijn vervolgens input geweest voor het opstellen van de ontwikkelpaden zoals beschreven in hoofdstuk Service Logistiek is een actueel thema in het bedrijfsleven Uit het onderzoek blijkt dat Service logistiek een actueel ontwikkelthema is binnen de bedrijven. En wel om de volgende redenen: Klanten vragen naar uitgebreidere dienstverlening en service Het verbetert spreiding in het portfolio en dus de eigen concurrentiepositie Het is simpelweg een hoge marge activiteit die sterk bijdraagt aan de winst. Een fatsoenlijke Service Logistiek leidt tot reductie van kosten of werkkapitaal 22 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

25 Waarom is service logistiek een actueel thema? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Klanten vragen de service Leidt totverbeterde concurrentiepositie Leidt tot betere spreiding in portfolio Leidt tot meer winst Leidt tot reductie van kosten of werkkapitaal Figuur 10 - Redenen waarom Service Logistiek actueel is Op welke gebieden zien bedrijven kansen voor innovatie? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uitbreiden van service portfolio Betere samenwerking in de keten Verplaatsing van activiteiten Control tower Technieken voor forecasting en voorraadbeheer Condition based logistics Beter gebruik maken van IT Uitbesteden van activiteiten Figuur 11 - Brede interesse voor verbeterthema s onder de deelnemers Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 23

26 5.3.2 Service Logistiek biedt kansen voor innovatie De resultaten geven aan dat bedrijven binnen het thema service logistiek meerdere mogelijkheden voor innovatie en business ontwikkeling zien. Dit zit hem dan met name in: Het gerichter meten en sturen van de prestaties in de gehele keten ( control tower ). Het verbreden van het portfolio aan services. Het pro-actief inrichten van de keten op basis van remote monitoring informatie. Het gebruik maken van betere technieken voor forecasting en voorraadbeheer. Het anders samenwerken met andere partijen in de keten. Het beter gebruik maken van IT oplossingen ter integratie van processen binnen het eigen bedrijf, maar ook tussen bedrijven. De verschuiving van correctief naar preventief onderhoud heeft het beter plannen van benodigde personele inzet en spare parts tot gevolg gehad. Joost Buck, Motrac Intern transport BV Service logistiek is een relatief onontwikkelde discipline Wat voor de één service logistiek is, is voor een ander een spare parts voorraad. Het ene bedrijf ziet service logistiek als een strategische richting, voor het andere bedrijf is het vooral een kwestie van onderhoud tegen de laagste mogelijke kosten. Vastgesteld kan worden dat de Service Logistiek nog een relatieve jonge discipline is waar veel beweging en ontwikkeling in is. Dit betekent ook dat er behoefte is aan kennisontwikkeling en circulatie: uitwisselen van ervaringen en best practises. Ik zou graag uit andere branches willen horen hoe zij hun monteurs op een efficiënte manier inzetten, zodat ik daarvan kan leren. Wim Vos, Toyota Material Handling Nederland Er zijn onvoldoende service logistieke competenties bij management en werknemers In de diepte interviews met bedrijven is ook gebleken dat er bij veel bedrijven onvoldoende competenties zijn bij management en werknemers om de business kansen in de service logistiek te oogsten. Dit manifesteert zich in 2 aspecten: Niveau: te weinig goed gekwalificeerd personeel Gedrag: te veel gericht op productie (cost-driven en planmatig gedrag) en te weinig op service (profit-driven, marktgedreven) Wat betreft het gedrag is juist behoefte aan projecten waar bedrijven die mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen van een maintenance-as-a cost-bedrijf naar service-as-a-profit-bedrijf. 24 Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek

27 Onderscheidend vermogen zit in service en niet zozeer in de verkoop van systemen. Aad Veldboer, Alpas Hendrion BV Tegengestelde belangen in de keten leiden tot beperkte keten-integratie Tenslotte werd in de interviews veel gesproken over tegengestelde belangen in de keten. Dit is een bekend fenomeen in de service supply chain. Een voorbeeld is dat eindklanten veelal te maken hebben met onvoorspelbaar faalgedrag van hun systemen. Dat leidt tot de wens van korte levertijden richting hun leveranciers. Om deze korte levertijden mogelijk te maken moeten de leveranciers voorraden aanleggen of raamafspraken maken in de keten. Daarvoor maken zij kosten die door de eindklant niet begrepen worden. De volgende stap is het formuleren van een echte win-win in de keten: beter integratie van de overall strategie en de activiteiten die door verschillende partners in de keten worden uitgevoerd. Omzetbijdrage op service is fors en de marges op verkoop van nieuw materieel zijn nihil. Dick van der Staaij, Intrans Benelux Innovatie Zuid - Roadmap Service Logistiek 25

Workshop Community Service Logistiek

Workshop Community Service Logistiek Workshop Community Service Logistiek vlm Voorjaarscongres Houten, 28 april 2010 Organisatie community Service Logistiek: Maarten Pruijmboom Jürgen Donders Programma Inleiding 13.00 13.10 Trends in service-

Nadere informatie

System availability up; life cycle cost down

System availability up; life cycle cost down Symposium IOP-IPCR project, Breda, 2 dec. 2010 System availability up; life cycle cost down Ideeën voor vervolg Jürgen Donders, Gordian Logistic Experts B.V. Geert-Jan van Houtum, TU/e INHOUD Kennisnetwerk

Nadere informatie

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower Demonstratieproject Planning Services Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower 4 november 2011 Agenda Voorstellen Gordian Uiteenzetting van het idee: Planning Services Het demonstratieproject

Nadere informatie

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020 Gerard Blom & Patrick Essers Contents Koepelvisie Strategic Board Delta Region Strategische Innovatie Agenda Innovatiethema

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum

Process Solutions Process Installations. The smart way forward in food and beverage. Find your optimum Process Solutions Process Installations The smart way forward in food and beverage Find your optimum Find your optimum The smart way forward in food and beverage. In de food & beverage-industrie bent u

Nadere informatie

Meer waarde uit tweede deel Supply Chain

Meer waarde uit tweede deel Supply Chain Reportage Voor contract manufacturer Solectron in Rosmalen is logistiek meer dan alleen het in verzenden van in opdracht gemaakte producten. In toenemende mate vragen klanten om ook andere, meer complexe

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Ontwikkeling in de High TechSystemIndustrie

Ontwikkeling in de High TechSystemIndustrie Ontwikkeling in de High TechSystemIndustrie Verslag van het industrieonderzoek 2007 Prof. ir. Math de Vaan Drs. Klaas de Gier & drs. Laurens Friso Download op www.berenschot.com/innovatie Informatie en

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Smart Industry in Brabant

Smart Industry in Brabant Smart Industry in Brabant 1 Waarom is (Smart) Industry belangrijk voor Brabant? Vergelijking met Nederland ~20% ~30% ~50% Industrial employment manufacturing industry Company R&D spending Bron: BOM 2 HTSM

Nadere informatie

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises Paul Grefen School of Industrial Engineering De wereld wil meer en meer Dus. Ontwikkel meer bedrijfsfuncties Neem meer medewerkers

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL 3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL CONTENTS 1. trends in high tech supply chain management... 3 1. trends & uitdagingen... 3 2. omgaan met de huidige

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Tevens worden MKB-ers gevraagd om bundelingsprojecten in te dienen. Het gaat dan om het gezamenlijk aanbieden en afhandelen van lading.

Tevens worden MKB-ers gevraagd om bundelingsprojecten in te dienen. Het gaat dan om het gezamenlijk aanbieden en afhandelen van lading. Nadere toelichting ondersteunde onderwerpen logistiek 1 Bundelen en modaliteiten Ontwikkelt u een geïntegreerde vervoersoplossing met verschillende modaliteiten? Of bent u bezig met een bundelingsproject

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance 3 Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van services

Nadere informatie

Management van retour-logistieke ketens

Management van retour-logistieke ketens Management van retour-logistieke ketens Erwin van der Laan RSM Erasmus Universiteit EVO dag 30 mei 2006 Duurzame Supply Chains Meet the needs of the present without compromising the ability of future generations

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

Amsterdam, 26 augustus 2008

Amsterdam, 26 augustus 2008 Toelichting Halfjaarcijfers 2008 Amsterdam, 26 augustus 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten H1 2008 Omzet met 6% gedaald naar 130,0 mln Vraag halfgeleidersegment sterk

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens

Smart Industry 4.0. Edwin van Rensch/Eric Megens Smart Industry 4.0 Edwin van Rensch/Eric Megens Agenda o Introductie Hotraco Group o Introductie Smart Industry 4.0 o Data model Hotraco Product improvement Remote service Benchmark Additional service

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

3D printing; Een Industriële Uitdaging. Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS

3D printing; Een Industriële Uitdaging. Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS 3D printing; Een Industriële Uitdaging Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS Verkenning naar 3DPrinting Verkenning naar 3Dprinting in Zeeuwse Economische regio Veel interesse bij bedrijven maar wat kun je

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 3 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van mogelijke

Nadere informatie

EXACT LIVE Trends in logistiek: wat komt er allemaal op ons af? Walther Ploos van Amstel 2016 EXACT

EXACT LIVE Trends in logistiek: wat komt er allemaal op ons af? Walther Ploos van Amstel 2016 EXACT EXACT LIVE 2016 Trends in logistiek: wat komt er allemaal op ons af? Walther Ploos van Amstel Wat komt er allemaal op ons af? Logistiek wordt precisie-logistiek De druk op logistiek steeds groter: wat

Nadere informatie

Amsterdam, 26 februari 2008

Amsterdam, 26 februari 2008 Toelichting Jaarcijfers 2007 Amsterdam, 26 februari 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten 2007 2007 fantastisch jaar! * Omzet en winst naar nieuwe recordhoogte Omzet nagenoeg

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven Flowserve Corporation Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven 1 Innovatie bij Flowserve Flowserve, wereldwijd leverancier van centrifugaal

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Reverse factoring is Win-Win en Win.

Reverse factoring is Win-Win en Win. Graydon epaper Reverse factoring is Win-Win en Win. Hoe optimaliseert u uw werkkapitaal anno 2014? 2 Wat leert u in deze epaper? Als klant wilt u het betalen van uw facturen zo lang mogelijk uitstellen,

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability

Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability Lezing ANVR, Utrecht, 8 maart 2012 Meer met minder: Hogere beschikbaarheid tegen lagere kosten Geert-Jan van Houtum Hoogleraar Maintenance & Reliability Technische systemen PAGE 1 Moore s Law PAGE 2 Lange-termijn

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

MKB VERSTERKINGSPLAN TOPSECTOR LOGISTIEK - MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT)

MKB VERSTERKINGSPLAN TOPSECTOR LOGISTIEK - MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) - 2016 - MKB VERSTERKINGSPLAN TOPSECTOR LOGISTIEK - MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) Dit plan geeft de mogelijkheden aan voor het stimuleren van innovatieactiviteiten voor de MKB doelgroep

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class

Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class Fieldlab CAMPIONE Condition-Based Maintenance for the Process Industry Open Network Environment Ir. Paul van Kempen Operational Director, World Class Maintenance Oktober 2016 World Class Maintenance www.worldclassmaintenance.com

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie!

Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Nee verkopen of voorraadoverschot? IBP S&OP in uw organisatie! Agenda 1. Introductie 2. IBP S&OP 3. Architectuur IBP 4. Rapid Deployment Solution IBP 5. Samenvatting Introductie Quinso Focus op Integrated

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Een USP

Service & Onderhoud. Een USP Service & Onderhoud Een USP Waar gaat het om? Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Outsourcing aanpak Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks

Nadere informatie

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Enphase Micro omvormers in een snel veranderende wereld. Frank Berets Country Manager NL April 2015

Enphase Micro omvormers in een snel veranderende wereld. Frank Berets Country Manager NL April 2015 Enphase Micro omvormers in een snel veranderende wereld Frank Berets Country Manager NL April 2015 Solar Power verandert Stand alone Geintegreerd 2 2 Solar Power verandert Stand alone Geïsoleerde systemen

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie