Dood of springlevend?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dood of springlevend?"

Transcriptie

1 tijdschrift voor bibliotheek & archief De Paris Principles Dood of springlevend? Digitale data raadpleegbaar houden: meer dan het behoud van data De Bibus. Stilstaan bij het eerste jaar onderweg Stefaan Froyman over games en bibliotheken LIBER, het Europese netwerk van wetenschappelijke bibliotheken

2 Analyseren. Vergelijken. Beslissen. De meest efficiënte manier om uw elektronische bronnen te evalueren en weloverwogen budgetbeslissingen te maken. Prijsinformatie en gebruiksgegevens worden automatisch samengevoegd in een volledig overzicht. Diepgaande analyse van uw elektronische bronnen dankzij uitgebreide rapportagemogelijkheden. Weloverwogen inkoop- en vernieuwingsbeslissingen door nauwkeurige gebruiksinformatie. Deel gebruiksgegevens met uw consortium. Swets Information Services NV, Europark-Oost 34 C, 9100 Sint-Niklaas T E

3 editoriaal Het moeras Bruno Vermeeren, coördinator VVBAD VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Julie Hendrickx, Statiestraat 179, 2600 Berchem HOOFDREDACTEUR Julie Hendrickx REDACTIE Klaartje Brits, Jo Cooymans, Beatrice De Clippeleir, Gerd De Coster, Ingrid De Pourcq, Noël Geirnaert, Raf Guns, Myriam Lemmens, Kris Michielsen, Paul Nieuwenhuysen, Veronique Rega, Peter Rogiest, Saskia Scheltjens, Eva Simon, Inge Van Nieuwerburgh, Patrick Vanhoucke, Bruno Vermeeren. REDACTIESECRETARIS Tom Van Hoye REDACTIEADRES VVBAD META Statiestraat 179, 2600 Berchem Tel ADVERTENTIES LAY-OUT Marc Engels DRUK Enschedé-Van Muysewinkel META verschijnt 9x per jaar, niet in januari, juli en augustus. META is een uitgave van de VVBAD en is begrepen in het lidmaatschap, maar is ook verkrijgbaar als abonnement. Meer informatie op ISSN X Na de artikels over het streekgericht bibliotheekbeleid, vroegen de provincies META om een artikel te brengen over de provinciale bibliotheeksystemen. Met die systemen nemen de provincies en de VGC de lokale bibliotheken de zorg voor de ICT-infrastructuur uit handen, zodat zij zich kunnen richten op andere taken. Dat onderwerp had de redactie bewust terzijde gelaten, onder meer omdat over de pbs en en de eraan verbonden diensten, nogal wat discussie bestaat. Een artikel kon niet alleen de visie van de provincies en de VGC weergeven, maar moest ook ingaan op de positie van Bibnet en van de lokale openbare bibliotheken. Het werkstuk dat we voor dit nummer planden, verschijnt niet. De betrokkenen vonden het te fragmentair, te weinig informatief. Het was geen volledige analyse, citaten werden onvoldoende gekaderd. Publiceren zou de sector dieper het moeras in leiden. Mijn interpretatie: het was te journalistiek, te veel het leven zoals het is. Een volledige analyse van een complex probleem in vijf pagina s, is ook een onmogelijke opdracht. Nochtans is de problematiek voldoende bekend. Mijn analyse, voor zover dat kan in een editoriaal: Lokale bibliotheken, zelfs zij die bewust aansloten, zijn dikwijls niet tevreden met de dienstverlening van de provinciale bibliotheeksystemen. Een vervuilde catalogus is daarbij niet noodzakelijk het belangrijkste argument. Bibnet werkt mooie projecten uit, maar wekt frustratie op het veld omdat die niet toegankelijk zijn voor iedereen. Bovendien is het niet duidelijk waar al die projecten naartoe leiden. Dat verhaal hebben de lokale bibliotheken nochtans nodig om draagvlak te creëren bij hun eigen bestuur. De lokale bibliotheek houdt nog te veel vast aan oude manieren van werken. Maar ze beschikt ook niet over hefbomen om invloed uit te oefenen op het bovenlokale beleid. Er zijn natuurlijk tal van complicerende factoren, maar dit is wel de kern waar het om draait. De discussie zal dus voort gevoerd worden in besloten vergaderingen, in de wandelgangen van studiedagen en congressen, in gesprekken tussendoor. De argumenten zullen emotioneel blijven, fragmentair, weinig gekaderd. Ze zullen zelden hard gemaakt worden. Mijn interpretatie: We blijven nog even aanmodderen in het moeras. Mooi materiaal voor Het leven zoals het is. We staan op een kantelmoment. De voorbije jaren is er hard gewerkt aan een huis waarin de lokale bib, provincies en VGC en de Vlaamse overheid, elk hun plaats hebben. Als we willen dat het huis recht blijft staan als er een storm opsteekt, moeten we wel wat zwakke plekken in de constructie aanpakken. Nu. Want ondertussen is Dexia gered en we weten allemaal wie de prijs daarvoor zal betalen. Wie onlangs nog sprak met bibliothecarissen uit Nederland, weet wat de term existentiële crisis inhoudt. Er is niet veel nodig om een sterke sector want dat zijn de openbare bibliotheken in Vlaanderen onderuit te halen. Laten we dat gebeuren? META

4 wij richten bibliotheken in... Appelweg 94 C B-3221 Holsbeek Tel.: Fax:

5 inhoud META 2011/8 Jaargang 87 - november Editoriaal Het moeras 4 Nieuws 8 Artikel Digitale data raadpleegbaar houden: meer dan het behoud van data Rony Vissers 14 Artikel De Bibus. Stilstaan bij het eerste jaar onderweg Ine D haene 19 Artikel Bij de 50e verjaardag: De Paris Principles, dood of springlevend? Piet De Keyser en Egbert De Smet 24 Signalement Verhuis bibliotheek en archief KMSKA 26 Etalage Sectie Archivering en Historiografie van de Belgische Senaat 27 Inzet Paul Gervoyse: We staan voor heel wat uitdagingen 28 Over de grens LIBER, het Europese netwerk van wetenschappelijke bibliotheken Wouter Schallier 31 Het cijfer Het plan 32 Essay Games en bibliotheken, een symbolisch dossier Stefaan Froyman 35 Column Microfobie Eva Simon Het citaat 36 De vraag Kan de collectievorming in uw bibliotheek beter? Paul Wouters en Jan Collet 37 Duurzaam Atelier Eco-cultuur 38 Kroniek Informatie aan Zee LIBER-conferentie 77e IFLA-congres 42 Recensies 44 Personalia 45 Zo gezegd Het nachtkastje Monique Vandenhoudt 46 Activiteiten 48 Uitzicht 30 Trend Game-industrie in evolutie: 'the next level' Jürgen Van Lerberghe META

6 nieuws Oproep Onderzoek geschiedenis bibliotheekgebouwen provincie Antwerpen De openbare bibliotheek van Hoboken, het eerste gebouw in Vlaanderen dat specifiek als bibliotheek ontworpen werd. Heel wat openbare bibliotheken werden nieuw gebouwd na het Vlaamse bibliotheekdecreet van Maar de (bouw)geschiedenis van bibliotheken gaat in België verder terug in de tijd. Omstreeks de nationale bibliotheekwet van 1921 telde ons land meer dan duizend bibliotheken van verschillende oorsprong. Deze waren ondergebracht in al dan niet speciaal hiervoor ontworpen ruimtes. Sommige zijn erkend om hun erfgoedwaarde en geregistreerd als monument, andere werden afgebroken of verbouwd. Sommige zijn bewaard gebleven maar vergeten. Als masterstudent in de Kunstwetenschappen en Archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt Ingrid Vanhaevre de architectuur van de bibliotheken in de provincie Antwerpen. Ze richt zich in het bijzonder op de periode na de Eerste Wereldoorlog tot U kunt haar helpen. Hebt u meer informatie en/of documentatie over de bouwgeschiedenis van de bibliotheek in uw gemeente of weet u waar die te vinden is? Neem dan contact op met Ingrid Vanhaevre Nederlandse vertaling ISDIAH en ISDF Op 28 april 2006, iets meer dan vijf jaar geleden, werd de Nederlandse vertaling van de International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, kortweg ISAAR(CPF), voorgesteld op een studiedag in het Antwerpse Letterenhuis. Twee jaar eerder al werd de vertaling van de General International Standard Archival Description, ISAD(G), gefinaliseerd. Beide waren het resultaat van een ad hoc samenwerking tussen de Nederlandse Archiefschool en de Werkgroep Automatisering van de VVBAD. De vertaling van deze standaarden heeft zonder twijfel bijgedragen aan de verspreiding en het gebruik van de standaarden in Nederland en Vlaanderen. Sindsdien lanceerde het Committee on Best Practices en Standards van de International Council on Archives (ICA) nog twee andere archiefstandaarden: de International Standard for Describing Functions (ISDF) en de International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH). Hoewel hun impact als standaard kleiner is dan ISAD en ISAAR, blijft een vertaling van deze standaarden belangrijk. In het kader van verschillende archiefprojecten werden reeds kleine aanzetten gegeven, maar tot een volledige vertaling kwam het nog niet. Een aantal Nederlandse en Vlaamse archivarissen pikten echter de draad van het voormalige vertaalverband weer op en bereiden momenteel de vertaling van ISDIAH en ISDF voor. Aan Vlaamse zijde heeft de Werkgroep Automatisering van de VVBAD opnieuw haar steun toegezegd. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Tom Cobbaert via Tom Cobbaert Geen extra geld voor Cultuur Einde september stelde de Vlaamse regering haar begroting voor 2012 voor. Geen goed nieuws voor het departement Cultuur. Dat kan de conclusie zijn. Ondanks de 378 miljoen in de Vlaamse begroting voor nieuw beleid en het toegepaste kaasschaafprincipe in het verleden zal cultuur geen extra middelen bekomen in Enkel de Vlaamse Opera en de amateurkunsten krijgen enige verhoging. De gelden gaan naar andere sectoren (vooral naar onderzoek, zorg, onderwijs, werk) en naar de te verwachten indexeringen van lonen en werkingskosten. Deze betreurenswaardige beslissing, meegegeven naar aanleiding van de septemberverklaring in het Vlaams Parlement, zorgt ervoor dat het aandeel van cultuur, jeugd, sport en media in het globale Vlaamse budget daalt van 4,60 naar 4,47 procent. De magere Vlaamse (cultuur)tijd blijft dus helaas aanhouden. (TVH) 4 META

7 nieuws Shortlist Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel Op 29 september werd de stemming voor de shortlist van de Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel geopend. Er werd massaal gestemd via de website. In het totaal werden er stemmen uitgebracht. Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om bij hun stem een toelichting te geven en het is vaak hartverwarmend te zien hoe bibliotheekgebruikers hun loyaliteit aan en tevredenheid over hun bibliotheek verwoorden. Na deze stemmingsronde is uit de longlist van 34 voorgedragen bibliotheken een shortlist voortgekomen van 12 bibliotheken: per provincie en het gewest Brussel de twee bibliotheken die de meeste stemmen gekregen hebben. De shortlist van 12 bibliotheken ziet er als volgt uit: Antwerpen: Balen en Bonheiden Limburg: Genk en Overpelt Oost-Vlaanderen: Dendermonde en Wachtebeke West-Vlaanderen: Veurne en Zwevegem Vlaams-Brabant: Leuven en Londerzeel Gewest Brussel: Elsene en Schaarbeek Tom Haeck nieuwe voorzitter sectie Archief Tom Haeck is archivaris bij het OCMW van Gent. Hij neemt het mandaat over van Hilde Van Ongevalle die zes jaar lang voorzitter was van de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer van de VVBAD. Tom zal nu ook in de Raad van Bestuur zitten van de vereniging. De VVBAD wenst Tom veel succes en bedankt Hilde voor het werk dat ze de afgelopen jaren gedaan heeft. (TVH) EU memorandum of understanding on Out-of-Commerce-Works Tijdens een ceremonie bij de Europese Commissie in Brussel op 20 september 2011 werd een memorandum ondertekend voor digitalisering en verder gebruik van Out-of-Commerce-Works. Dit memorandum werd ondertekend door een aantal representatieve organisaties van auteurs, uitgevers, beheersvennootschappen voor auteursrechten en ook door drie Europese bibliotheekorganisaties met de stille steun van IFLA. De eerste drie groepen waren vertegenwoordigd door: European Writers Council (EWC), Federation of European Publishers (FEP), European Publishers' Council (EPC), International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM), European Visual Artists (EVA), European Federation of Journalists (EFJ) en de International Federation of Reprographic Rights Organisations (IFRRO). Voor de bibliotheeksector tekenden EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, CENL (Conference of European National Librarians) en LIBER (Association of European Research Libraries). Doel van dit memorandum: basisprincipes vastleggen voor digitalisering en beschikbaarstelling van Out-of- Commerce-Works. Dat zijn niet meer commercieel beschikbare werken omdat deze niet langer beschikbaar worden gesteld via de gebruikelijke commerciële kanalen. De methode om dit laatste vast te stellen, zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van bibliografische data infrastructuur. Of een werk out of commerce is of niet, zal dus moeten worden bekeken in het land waar het werk voor het eerst werd gepubliceerd. Dit memorandum is het resultaat van overleg tussen alle partijen onder de auspiciën van de Europese Commissie. Michel Barnier, Eurocommissaris voor interne markt en diensten, toonde zich bij de ondertekening in Brussel bijzonder blij met deze basisovereenkomst. Het auteursrecht blijft ook voor deze publicaties onverkort gehandhaafd (tot 70 jaar na het overlijden van de auteur), maar tussen bibliotheken en de auteursrechthebbenden kunnen overeenkomsten worden gesloten omtrent het digitaliseren en beschikbaar stellen van Out-of-Commerce- Works. Het wordt aan de contractvrijheid van partijen overgelaten om de juiste modaliteiten vast te leggen (zoals vergoeding voor de rechthebbenden, commercieel of niet-commercieel gebruik, de wijze waarop de morele rechten van auteurs moeten worden gerespecteerd etc.) Het SA&S (Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving) heeft op vraag van de UGent actief geparticipeerd in het overleg van acht maanden dat is voorafgegaan aan de ondertekening van dit memorandum. Met dit memorandum is het fundament gelegd voor samenwerking tussen de betrokken sectoren. Maar er blijft nog heel wat werk te doen vooraleer bibliotheken en andere organisaties vlot zullen kunnen overgaan tot het digitaliseren en ter beschikking stellen van niet meer commercieel beschikbare werken. Bibliotheken zullen daarna slechts een beperkt aantal instanties moeten contacteren om een licentie te verkrijgen. Daarvoor is het evenwel nodig dat representatieve beheersvennootschappen ook niet-leden kunnen vertegenwoordigen en dat vereist dan weer een aanpassing van de vigerende auteurswetgevingen naar het voorbeeld van de Scandinavische landen. Ook het probleem van grensoverschrijdend gebruik moet in de Europese context nog een oplossing krijgen. Misschien kan en passant en op diezelfde wijze ook het probleem van de verweesde werken aangepakt worden. In de Angelsaksische landen is er veel belangstelling voor dit memorandum en het nieuwe begrip van Out-of- Commerce-Works (min of meer gelijk aan het bekende begrip van Out of Print Books, maar nu aangevuld met e-books die niet meer commercieel verdeeld worden). Maar de zaken liggen daar toch wat anders omwille van rechtsregels waarover de bibliotheken in de rest van Europa niet beschikken: fair use en fair dealing. Julien Van Borm META

8 nieuws 28e Vlaams-Zeeuws Archivarissenoverleg Gebruik Creative Commons in Vlaamse erfgoedveld neemt toe Het auteursrecht werpt een substantiële drempel op voor de verspreiding van digitaal erfgoed. Omdat het klaren van rechten een tijdsintensief en duur proces is, opteren veel bewaarinstituten ervoor auteursrechtelijk beschermde werken niet te digitaliseren of digitaal beschikbaar te stellen. Volgens recent onderzoek nemen erfgoedorganisaties daarom hun toevlucht tot opencontentlicenties zoals Creative Commons Licenties (CCL), die een grotere flexibiliteit toelaten inzake het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. DIGITAAL ERFGOED De studie vormt onderdeel van het IWT- PIM project Archipel en werd ondersteund door sectororganisaties BAM, FARO, VTi, de VVBAD en OKO. Door middel van een online vragenlijst werd een beeld verworven van het auteursrechtelijk beleid binnen het Vlaamse erfgoedveld en de attitude van deze organisaties ten aanzien van opencontentlicenties. In totaal namen 63 erfgoedinstellingen deel aan het onderzoek. In een vorige studie uit 2008 werd al gewezen op een groeiend bewustzijn en stijgende adoptie van CCL binnen het Vlaamse culturele en erfgoedveld. Het nieuwe onderzoek bevestigt de aandacht voor opencontentlicenties die erfgoedinstellingen toelaten hun rol als digitaal curator ten volle te spelen. Nu de rechtsgeldigheid van CCL in België recent werd bevestigd, staat niets een wijdverspreide toepassing van deze licenties nog in de weg? Of toch? digitale cultuurartefacten gedurende de jongste drie jaar gevoelig is toegenomen. Steeds meer instellingen zetten de stap om (delen van) hun collectie via internet te ontsluiten. Tegelijk is de proportie instellingen (28,8 procent) dat gebruik maakt van CCL lichtjes toegenomen. Hoewel deze licenties vaak geroemd worden voor hun flexibiliteit inzake gebruikshandelingen, stellen we vast dat CCL vaak niet flexibel genoeg zijn. Zo pleiten heel wat instellingen voor minder restricties inzake de verspreiding van materialen van lage resolutie of bedoeld voor nietcommercieel gebruik. Toch lijkt het erop dat het erfgoedveld een serieuze stap in de goede richting heeft gezet. KEERZIJDE Creative Commons mogen evenwel niet worden opgevat als een deus ex machina voor de auteursrechtelijke problematiek inzake erfgoedcollecties. Zo kunnen instellingen deze licenties enkel aanwenden als ze rechthebbende zijn, wat bij erfgoedorganisaties niet altijd evident is. Bovendien liggen collectieve beheersvennootschappen vaak dwars. De geldende standaardovereenkomsten voor collectief beheer laten immers geen ruimte voor individueel beheer zoals CCL. Een proefproject zoals het Nederlandse Buma/ Stemra onlangs lanceerde, zou de toepassing van CCL in het Vlaamse erfgoedveld dan ook zeker ten goede kunnen komen. Tom Evens Zesendertig archivarissen uit Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen namen deel aan het overleg op 10 oktober in Vlissingen. Na de verwelkoming en de huishoudelijke vergadering werden inhoudelijke lezingen aangeboden. Leo Hollestelle (Zeeuws Archief) behandelde de gewijzigde communicatie binnen zijn instelling sinds de opstart van de genealogische website Zeeuwen Gezocht. Het publieksbereik is via deze website enorm toegenomen en vergt andere communicatiemiddelen (zoals een blog) naar de nu eerder digitale klanten toe. Ineke van den Broek (Gemeentearchief Schouwen-Duiveland) stelde de digitale dienstverlening in haar gemeentearchief voor. Hanneke van Aalst (Zeeuws Archief) trachtte de voordelen van het gebruik van MAIS- Flexis (De Ree Archiefsystemen B.V. Groningen/Nederland) voor de klanten aan te tonen. Lucie Verachten (Algemeen Rijksarchief Brussel) bracht de rijksarchiefgebruikers in kaart sinds de zoekrobotten op de notulen van de federale ministerraad en op de genealogische databank operatief zijn. Ad Tramper (Gemeentearchief Vlissingen) en Toon Franken (Zeeuws Archief) sloten het voormiddaggedeelte af met enkele beelden en impressies rond het belangrijke bedrijfsarchief van de Koninklijke Maatschappij De Schelde (Vlissingen). De verdere dag waren er vooral ontmoetingsmogelijkheden met de collega s voorzien en een sociaal programma: een middagmaal in de Belgische Loodsensociëteit, een geleid bezoek aan het Zeeuws Maritiem MuZEEum en een slotdrink in het Stadhuis. De resultaten tonen dat het aanbod van > Johan Vannieuwenhuyse 6 META

9 nieuws Dotmocracy voor erfgoedbibliotheken Voor de tweede keer organiseerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD een overlegplatform voor erfgoedbibliotheken. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelde er haar werking van het voorbije jaar voor en keek meteen naar het komende werkjaar. Nadruk lag daarbij op de eerste, voorlopige resultaten van de masterplannen preservering & conservering en bibliografische ontsluiting & digitalisering. Tegen het voorjaar moeten uit deze de nodige beleidsaanbevelingen afgeleid zijn. Uit de presentatie van onderzoeksmedewerker Sam Capiau onthouden we alvast dat er nog heel wat werk aan de winkel is en dat is allicht geen verrassing. David Coppoolse en Eva Wuyts gaven toelichting bij een aantal projecten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Paradepaardje wordt Flandrica.be, de virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek die in september volgend jaar gelanceerd wordt. Op de site zullen hoogtepunten uit de collecties getoond worden, maar ook representatieve documenten voor onze sociale en culturele geschiedenis. Achter de schermen is kennisdeling een belangrijke doelstelling. Met Adopt-a-book zet de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in op bewustmaking van het grote publiek en van de overheid door fondsen te werven voor preservering en conservering van collecties en specifieke stukken. Hoogtepunt wordt de Erfgoeddag in In 2012 wordt er ook een steekproefmethode uitgewerkt voor schaderegistratie. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkte het voorbije jaar ook mee aan Cometa, een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau. Via Steven Van Impe, medewerker van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, waren de erfgoedbibliotheken ook betrokken bij de opmaak van de Beroepscode voor informatieprofessionals in bibliotheken en documentatiecentra. Maar overlegplatform zou een verkeerde term zijn als er alleen maar geluisterd kon worden. Via dotmocracy konden de aanwezigen hun mening geven over zeven scherp geformuleerde stellingen, gebaseerd op het onderzoek voor de masterplannen. Het was, net zoals de receptie achteraf, een ideaal netwerkmoment. (BV) > De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelde haar werking vzn het voorbije jaar voor. Foto's: Bruno Vermeeren. Hebt u ook nieuws voor deze rubriek? Stuur het naar META

10 artikel Digitale data raadpleegbaar houden Meer dan het behoud van data Foto: Ken Fager (kenfager.com). Rony Vissers, PACKED vzw Cultureel-erfgoedinstellingen bewaren steeds meer digitale informatieobjecten die snel ontoegankelijk worden als er niet proactief wordt gehandeld. De ontoegankelijkheid is mede het gevolg van het in onbruik geraken van informatiedragers, hardware, besturingssystemen, applicatiesoftware Om dit probleem op te vangen zijn er allerlei conserveringsstrategieën. Alhoewel het behoud van de hard- en software op zich geen langetermijnoplossing biedt, kan het er wel aan bijdragen. In 2000 was ik samen met de kunstenaars Herman Asselberghs en Els Opsomer één van de makers van de computergebaseerde installatie Mondophrenetic. Dit interactieve werk werd in de periode tentoongesteld in kunstinstellingen in verschillende Europese landen. Bezoekers van de tentoonstellingen werden niet alleen ondergedompeld in een stroom van tekst, klank en beeld vol associaties over een snelveranderende geglobaliseerde wereld, maar konden in de vorm van een 3 ½ floppydisk (zie illustratie) en nadien een cd-r, ook een stukje van Mondophrenetic mee naar huis nemen. Ze bevatten screensavers die op de eigen computer konden worden geïnstalleerd. Vandaag functioneren deze screensavers (en ook het eigenlijke werk) al lang niet meer op hedendaagse computers. Op enkele jaren tijd zijn de door de bezoekers gretig meegenomen floppydisks nutteloze objecten geworden. Hedendaagse computers hebben niet alleen geen floppydrive meer, ze zijn ook uitgerust met besturingssystemen die niet meer interoperabel zijn met de bestanden op de floppydisks. Deze schijnbaar banale problemen zijn illustratief voor de uitdagingen die zich stellen bij het behoud van digitale data in het algemeen. Van analoog naar digitaal De laatste decennia is de collectievorming van cultureelerfgoedinstellingen veranderd. Terwijl ze oorspronkelijk hoofdzakelijk informatieobjecten op klassieke dragers als papier en perkament verwierven en bewaarden, is dit vandaag niet langer meer het geval. Vandaag beheren deze instellingen niet enkel analoge informatie, maar in toenemende mate ook allerlei digitale data (teksten, cijfers, foto s, bewegende beelden, klankopnamen, ). Terwijl de meeste fysieke informatieobjecten slechts langzaam vergaan en ontoegankelijk worden, dreigen digitale data echter reeds op korte termijn ontoegankelijk te worden. Ze verdwijnen als niemand actie onderneemt om ze veilig te stellen. Terwijl we de Steen van Rosetta na meer dan tweeduizend jaar nog steeds relatief makkelijk kunnen raadplegen, is het lezen van data op disk cartridges, floppydisks, cd-roms vaak moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. De traditionele conserveringspraktijk is in hoofdzaak gericht op de informatiedragers. De prioriteit is het verlengen van de levensduur van het papier, het perkament, de film, de magnetische tape door het stabiliseren van hun structuur en het beperken van de impact van interne en externe factoren die een bedreiging voor het materiaal vormen. Bij de bewaring van digitale collecties daarentegen beperkt men vaak de aandacht tot de bewaring van de digitale data zelf en is er minder aandacht voor de bewaring van de informatiedragers of van de soften hardware om toegang te krijgen tot de digitale data. Het uitgangspunt bij digitale archivering is immers dat de digitale data zodanig dienen te worden bewaard dat ze uitwisselbaar, en dus onafhankelijk zijn van het type informatiedrager, hardware, besturingssysteem, applicatiesoftware 8 META

11 artikel In cultureel-erfgoedinstellingen beschouwt men de informatiedrager, hardware, besturingssysteem en applicatiesoftware dan meestal ook louter als vervangbare hulpmiddelen. Ze zijn weliswaar noodzakelijk voor de bewaring, bewerking en raadpleging van de verschillende soorten digitale data, maar (meestal) tegelijkertijd en dit in tegenstelling tot de digitale data zelf vervangbaar. Het feit dat verschillende hedendaagse informatiedragers, computers en andere hardware echte designobjecten zijn, verandert dit niet. De waarde van de informatiedragers, computers en andere hardware ligt voor cultureelerfgoedinstellingen vooral in hun functionaliteit, en meestal niet in hun esthetische of materiële eigenschappen. Zodra een andere informatiedrager, computer of hardware hun functionaliteit overneemt, kunnen en zullen ze meestal worden vervangen. Alhoewel het behoud van hard- en software op zich geen langetermijnoplossing biedt, kan het er wel aan bijdragen. Obsoletie Iedereen aanvaardt vandaag dat informatiedragers, hardware en besturingssystemen niet eeuwig zullen blijven bestaan. Deze moeten om de paar jaar worden vervangen omwille van technische mankementen of gewoon omwille van de keuze van de producent. Toch verwachten we als gebruiker tegelijkertijd dat ondanks de korte levensduur van onze computers, servers, externe harde schijven of andere informatiedragers de digitale data voor lange tijd worden behouden en raadpleegbaar blijven. We veronderstellen bijna automatisch dat de nieuwere, betere modellen de duurzaamheid Deze schijnbaar banale problemen zijn illustratief voor de uitdagingen die zich stellen bij het behoud van digitale data in het algemeen. van onze digitale data zullen verzekeren. Spijtig genoeg is dit niet het geval. Informatiedragers, hardware en besturingssystemen worden vervangen door nieuwe types zonder dat zij noodzakelijkerwijze de volledige functionaliteit overnemen van hun voorgangers. De obsoletie of het in onbruik raken van informatiedragers die noodzakelijk zijn voor het opslaan, bewerken en raadplegen van digitale data, is dan ook een belangrijke uitdaging voor de duurzaamheid van digitale data. Ze is verantwoordelijk voor het raadplegingsprobleem. Een belangrijke rol hierin speelt de keten van onderlinge afhankelijkheden tussen de computer, zijn besturingssysteem, zijn applicatiesoftware en de externe elektronische apparatuur. Digitale data kunnen als bestanden worden bewaard op de harde schijf van de computer zelf, maar deze computer functioneert enkel als hij is uitgerust met een bepaald besturingssysteem. Veel digitale data worden vandaag trouwens niet bewaard op de computer zelf, maar op allerlei losse informatiedragers (van obsolete disk cartridges tot USB-sticks) en op externe apparaten. Om de digitale data op deze losse informatiedragers te raadplegen heeft men meestal niet enkel een computer nodig maar ook elektronische randapparatuur die kan worden verbonden met de computer (zoals floppydrives of diskdrives). De communicatie tussen de randapparatuur Twee 3 ½ floppy disks met Mondophrenetic -screensavers (Herman Asselberghs, Els Opsomer en Rony Vissers, 2000). Foto: PACKED vzw. en de computer gebeurt met behulp van een device driver. Hij treedt op als vertaler om een specifiek extern elektronisch apparaat te laten werken met een computer en zijn besturingssysteem. Bovendien zal ook specifieke applicatiesoftware noodzakelijk zijn om de opgeslagen bestanden te lezen. Deze applicatiesoftware zal maar draaien onder een welbepaald besturingssysteem, dat op zijn beurt weer een specifiek hardwareplatform vereist. Dit betekent dat om een bepaald bestand op een bepaalde informatiedrager te lezen zowel een specifieke computer en randapparatuur noodzakelijk zijn, alsook een bepaalde besturingssysteem, een device META

12 artikel driver en applicatiesoftware. Deze keten van onderlinge afhankelijkheden is de reden waarom men vandaag voor de langetermijnbewaring van digitale data aanbeveelt om ze te bewaren in een gestandaardiseerd, wijdverspreid en uitwisselbaar bestandsformaat. Om ontoegankelijkheid of verlies door obsoletie (of zelfs bit rot, het geleidelijke verval van opslagmedia of een softwareprogramma) te vermijden kan de collectiebeheerder in eerste instantie de digitale data (zonder informatieverlies) in een dergelijk bestandsformaat regelmatig kopiëren naar een nieuwe informatiedrager. Verversen van informatiedragers Dit regelmatig overzetten van data is wat men noemt het verversen van de drager. Dit is niet altijd even eenvoudig als dat het op het eerste zicht lijkt, zeker niet wanneer het bestand is opgeslagen op een obsolete informatiedrager. Zo ontving PACKED vzw enkele maanden geleden van een erfgoedinstelling een Iomega high capacity flexible disk cartridge 8 inch 10 megabyte (zie illustratie). Iomega bracht dergelijke disk cartridges op de markt in 1983, samen met de bijhorende Bernoulli disk drive (de zogenaamde Bernoulli Box). De Bernoulli-schijven werden oorspronkelijk beschouwd als vrij duurzame dragers omdat de eigenlijke schijf beschermd wordt door de cartridge waarin ze zit vervat. Vandaag kan men deze Iomega disk cartridges niet langer beschouwen als duurzame dragers, mede omdat de Bernouilli Box zeer zeldzaam is geworden. De erfgoedinstelling heeft de Iomega disk cartridge verworven zonder enige hard- of software en kan de opgeslagen data noch raadplegen, noch kopiëren naar een hedendaagse informatiedrager. Op basis van de informatie op het etiket veronderstellen we dat de schijf een DBF-bestand bevat, een eenvoudig formaat voor databasebestanden, waarschijnlijk vastgelegd met een apparaat dat draaide onder het besturingssysteem IBM PC-DOS. Om het bestand over te zetten en weer raadpleegbaar te maken zijn er twee opties: gebruik maken van de conversiediensten die worden aangeboden door commerciële bedrijven of een oplossing zoeken in de (internationale) erfgoedsector zelf. De eerste optie bleek duur: een kostprijs van minimaal 500 euro die verder kon oplopen tot enkele duizenden euro s. Dit is een (te) riskante investering omdat er onvoldoende informatie bestaat over de bestandsinhoud, en dus ook over de precieze waarde ervan voor de collectie van de cultureel-erfgoedinstelling. De tweede optie leidde naar een bereidwillige medewerker van het Computermuseum München die nog over hard- en software beschikt om bestanden op dergelijke disks te lezen en over te zetten. Spijtig genoeg slaagde ook hij er niet in om de data van de disk over te zetten. Waarschijnlijk is de schijf in de loop der jaren gedemagnetiseerd, waardoor de opgeslagen data zijn verdwenen. Dit had vermeden kunnen worden door het eerder over te zetten. Een andere mogelijke verklaring is dat de disk niet in IBM PC-DOS maar wel in CP/M geformatteerd is. De kans hiertoe is zeer klein. Maar om deze tweede optie uit te sluiten is De stoffige binnenzijde van een Apple Power Macintosh G3 (1997). Foto: PACKED vzw. het nodig iemand te vinden die de nodige apparatuur heeft om een voor CP/M geconfigureerde disk cartridge te lezen. Zonder precieze informatie over het (mogelijk) nog aanwezige bestand, stelt zich echter meteen hier de vraag of de tijdsinvestering wel in evenwicht is met de (potentiële) waarde van de data. Hierin schuilt dan ook het belang van allerlei metadata voor de bewaring van digitale bestanden. Dit voorbeeld lijkt misschien extreem omdat de disk cartridge reeds uit het begin van de jaren tachtig dateert. Hetzelfde probleem stelt zich echter ook bij SyQuest disk cartridges, Zip disks, en 3 ½ Terwijl we de Steen van Rosetta na tweeduizend jaar nog makkelijk kunnen raadplegen, is het lezen van data op floppydisks, cd-roms moeilijk of zelfs onmogelijk. 10 META

13 artikel floppydisks die recenter werden gebruikt. Migratie Het louter verversen van de drager zal in vele gevallen niet volstaan. De digitale data zullen immers niet alleen van een obsolete naar een hedendaagse informatiedrager moeten worden overgezet, maar ook van een obsoleet naar een hedendaags gestandaardiseerd bestandsformaat, zeker als men de raadpleegbaarheid op lange termijn wil verzekeren. Hoewel een DBFbestand nog kan worden gelezen, bewerkt en opgeslagen, kan het aangewezen zijn het voor langetermijnbewaring om te zetten naar een ander bestandsformaat (bijv. XML). Het raadplegingsprobleem van digitale data wordt echter nog complexer als niet enkel de data op de informatiedragers moet worden behouden, maar ook een bepaalde functionaliteit. Men vindt vandaag in de collecties van cultureelerfgoedinstellingen bijv. ook cd-roms, een andere obsolete informatiedrager. Vooral in de jaren tachtig en negentig was de cd-rom een populaire informatiedrager omdat het de mogelijkheid bood voor allerlei interactieve multimediatoepassingen. Door middel van een point-and-click interface kon de gebruiker vaak zowel tekst, klank, afbeeldingen, video s, animaties, raadplegen. Commerciële cd-roms werden vaak via dezelfde kanalen als boeken verkocht, en vaak ook gecombineerd. Populaire naslagwerken werden uitgegeven als cd-rom. Kunstenaars en/of muzikanten ontwikkelden interessante cd-roms die de status hadden van een soort elektronische kunstenaarsboeken, een kruising tussen een boek en een kunstobject. Tegen de eeuwwisseling raakte de cdrom echter als informatiedrager steeds meer in onbruik, door de opkomst van internet maar ook door eigen inherente beperkingen en die van zijn markt. Vandaag zou men de cd-rom uit de jaren tachtig kunnen beschouwen als een voorloper van sommige apps die worden aangeboden voor tablets en smartphones. Het probleem dat zich momenteel bij cd-roms stelt is tweeledig. Enerzijds dreigt er een verlies van inhoud doordat de ze fysiek verslechteren en onleesbaar worden. Anderzijds bestaat het gevaar dat ze niet langer afspeelbaar zijn doordat ze zijn geconfigureerd voor een bepaald besturingsprogramma. Wanneer er geen getrapte migratie naar een meer hedendaags gestandaardiseerd, wijdverspreid en uitwisselbaar bestandsformaat is gebeurd vooraleer de inhoud ontoegankelijk werd, is migratie vandaag vaak niet meer mogelijk. Om het werk op de cd-rom niet verloren te laten gaan, zou men kunnen overwegen om het te hermaken. Dit is echter enkel mogelijk als er een rechtstreekse toegang is tot Authenticiteit en integriteit Een belangrijk vraag bij het bewaren en raadpleegbaar houden van digitale informatieobjecten is de vraag naar hun authenticiteit. Bij de bepaling of een bepaald informatieobject (nog) authentiek is of niet, is het begrip integriteit belangrijk. Integriteit betekent dat het object intact moet zijn en niet zodanig is veranderd of gecorrumpeerd dat de betekenis ervan niet meer duidelijk is. Wijzigingen zijn tot op zekere hoogte aanvaardbaar, zolang bij informatieobjecten eigenschappen als het functioneren, de conceptuele betekenis, de materiële betekenis, het gedrag van het werk, de gebruikerservaring en de esthetiek niet worden aangetast. Eigenschappen als functionaliteit, het gedrag van het werk, de gebruikerservaring en de esthetiek zijn niet alleen belangrijk bij het behoud van de raadpleegbaarheid van informatieve cd-roms, maar ook bij die van bijv. games. Bij werken die zijn gemaakt door kunstenaars is ook het behoud van de intenties van de kunstenaar belangrijk. Andere eigenschappen die mee de authenticiteit bepalen zijn het originele materiaal van het digitale informatieobject en de sporen van de geschiedenis. Het is duidelijk dat deze laatste twee eigenschapen in een digitale omgeving die vaak wordt gekenmerkt door het verversen van informatiedragers en het migreren van bestandsformaten, moeilijk houdbaar zijn. Het probleem van de authenticiteit en integriteit stelt zich trouwens niet enkel met betrekking tot de afspeelapparatuur, maar ook met betrekking tot de weergaveapparatuur. Is een interactief werk dat is gemaakt voor gebruik op een beeldbuismonitor met een 4:3 aspect ratio nog wel hetzelfde werk als het wordt bekeken met een LCD-monitor en hierbij de 4:3 aspect ratio wordt uitgerekt tot 16:9 of de 4:3 aspect ratio wordt behouden met behulp van pillarboxing (zwarte stroken toegevoegd aan beide kanten van het beeld). Zeker als het werk is gemaakt met artistieke intenties of als de gebruikerservaring centraal staat is dit een belangrijke vraag. META

14 artikel Een Iomega High Capacity Flexible Disk Cartridge 8 inch, 10/10,5 Megabyte (1983). Foto: PACKED vzw. de bestanden op de cd-rom. Vaak is er enkel toegang tot een uitvoerbaar bestand, en niet tot de individuele componenten. Hierdoor is vaak ook geen toegang mogelijk tot de eigenlijke broncode, wat eveneens noodzakelijk is om dergelijke interactieve werken te hermaken. Door het gebrek aan dergelijke toegang ontbreekt de informatie over de structuur van het werk en het functioneren van de verbindingen tussen de verschillende componenten op de cd-rom. Een mogelijk juridisch probleem is dat de Digital Rights Management-bescherming (DRM) op de cd-rom moet worden omzeild (en bovendien mogelijk zelfs nadien terug moet worden hersteld). Los van de vereiste tijd en arbeid voor het hermaken, zijn er dus nog andere obstakels. Een evidente oplossing voor de cultureel-erfgoedinstelling en is daarom alsnog op zoek te gaan naar een computer met het gepaste besturingsprogramma om de inhoud op de cd-rom terug toegankelijk te maken. Dit is mogelijk, maar niet altijd haalbaar. Er moeten dan immers mogelijk evenveel types oude hardware en besturingsprogramma s worden verworven als dat er types cd-roms in de collectie zijn. Met de oude hardware en besturingsprogramma s zijn vaak ook geen recente toepassingen mogelijk. Maar bovenal verzekert deze oplossing geen toegang op lange termijn. Er komt aan alle hardware ooit een einde. Er dient dus met het oog op langetermijnbewaring een oplossing te worden gezocht die onafhankelijk is van de hardware en het besturingsprogramma. Emulatie Een oplossing die vaak wordt voorgesteld is emulatie. Hierbij zal men niet het oorspronkelijke computermodel en besturingsprogramma gebruiken en bewaren, maar door gebruik van hardware en/of software trachten een omgeving te creëren die de functies van het oorspronkelijke computersysteem overneemt. Voor een cd-rom die bijvoorbeeld is geconfigureerd voor een Mac Classic-omgeving van Apple, zal men op een hedendaagse computer software installeren die het besturingsprogramma Mac OS emuleert. Een voordeel van emulatie ten opzichte van migratie is dat het bestand zelf niet wordt aangetast; het oorspronkelijke bestandsformaat blijft behouden. Ook kan één emulator worden gebruikt voor verschillende informatieobjecten die eenzelfde besturingsprogramma vereisen. In de praktijk is emulatie echter niet eenvoudig. Cd-roms werden vaak ontwikkeld voor Mac OS of voor Windows, en niet noodzakelijk voor beiden. Voor emulatie van Mac OS bestaat er, in tegenstelling tot voor Microsoft Windows, geen commerciële emulatiesoftware en geen goede oplossing. Voor cd-roms die zijn ontwikkeld voor de Mac Classic-omgeving kan men wel gebruik maken van bijv. Sheepshaver (emulatie van Mac OS tot 9.0.4) en Basilisk II (emulatie van Mac OS 7.x tot 8.1). Maar dit verloopt niet probleemloos. De emulators worden zelf ook obsoleet. Sinds april 2008 ligt de ontwikkeling van Sheepshaver stil. Bovendien verloopt het gebruik vaak traag omdat alle instructies en het onderliggende systeem door de emulator moeten worden vertaald. Maar er is ook een juridisch probleem. Als men Sheepshaver of Basilisk II wil gebruiken, moet men beschikken over een kopie van Mac OS en een Macintosh ROM. De ROM (Read-Only Memory) is een kleine hoeveelheid geheugen in de computer die een speciaal programma bevat dat start wanneer de computer wordt opgestart. Dit programma is echter niet vrijgegeven door Apple. In principe kan men de ROM dus enkel op een legale manier gebruiken als men zelf ook reeds de oude bijhorende Apple Macintosh computer bezit. Virtualisering Een aanverwante conserveringsstrategie is virtualisering. Hiermee wordt een strategie bedoeld waarbij verschillende besturingssystemen draaien op één en dezelfde computer, en waarbij het hoofdbesturingsprogramma als gastheer optreedt voor een reeks gastbesturingsprogramma s. Ook deze virtualiseringssoftware raakt zelf doorheen de tijd obsoleet, maar in de praktijk is dit meestal efficiënter en dus sneller dan emulatie omdat niet alle instructies en het onderliggende systeem moeten worden vertaald maar enkel die instructies die het hoofdbesturingsprogramma betreffen. Bovendien kan bij virtualisering de volledige capaciteit worden gebruikt van de moderne Control Processing Unit (CPU). Maar ook hierin stelt zich het probleem dat populaire virtualiseringssoftware als Microsoft Virtual PC (in Windows 7 Windows Virtual PC genoemd), VMware Player en VirtualBox geen oplossing bieden voor de virtualisering van Mac OS. Men zal dan in een aantal gevallen ook virtualisering moeten trachten te combineren met migratie. Hiervoor is evenwel toegang tot de broncode vereist. Zo kan men proberen om de bestanden op een cd-rom voor een obsolete Mac OS te migreren tot ze leesbaar zijn door applicatiesoftware die niet enkel een Mac OS-versie kan schrijven maar ook een Windows-versie. Deze versie kan dan mogelijk worden afgespeeld met een virtuele oude versie van Windows. Iedere migratie brengt echter een gevaar op het verlies van een bepaalde functionaliteit met zich mee. 12 META

15 artikel Het behoud van hard- en software Alhoewel het louter bewaren van hard- en software op zich geen oplossing is om digitale informatieobjecten op lange termijn raadpleegbaar te houden, kan het wel een oplossing voor de korte termijn zijn en een bijdrage leveren aan een oplossing voor de lange termijn. Het is aan te raden om bij de verwerving van informatieobjecten op obsolete informatiedragers en in obsolete formaten bij de oorspronkelijke eigenaar te informeren of hij zijn hard- en software nog heeft en ze met het oog op de conservering van de informatieobjecten (al dan niet tijdelijk) ter beschikking kan stellen aan de erfgoedinstelling. Het is ook aan te raden om bij hem zoveel mogelijk informatie in te winnen over zowel de aanmaak als het gebruik van de bestanden. Enkele richtlijnen Het bewaren en operationeel houden van de hardware stelt een hele reeks uitdagingen, maar de levensduur kan worden verlengd door eenvoudige richtlijnen in acht te nemen. Bewaar hardware in een stofvrije omgeving, koel en droog, met een constante temperatuur en vochtigheidsgraad. Verwijder stof dat zich binnenin ophoopt, bij de openingen en in de buurt van de ventilator. Hou hardware niet constant aangesloten op het stroomnetwerk, maar op regelmatige tijdstippen (enkele uren). Plaats de hardware niet in een stand-by maar laat ze een beperkte tijd echt functioneren. Bovenal blijft het belangrijk dat indien informatieobjecten op obsolete informatiedragers worden verworven, de opgeslagen bits zo snel mogelijk worden omgezet naar een meer hedendaagse informatiedrager. Bovendien is het aangeraden om nadien de obsolete bestandsformaten zo snel mogelijk om te zetten naar een gestandaardiseerd, wijdverspreid en uitwisselbaar bestandsformaat als hierbij tenminste het behoud van de integriteit van de informatieobjecten kan worden verzekerd. Archief wordt verstand van zaken Adlib Archief is de professionele software voor het beheer van historische, bedrijfs- en overheidsarchieven. Duurzaam, want dankzij de open architectuur blijven uw archiefstukken tot in de lengte der dagen te raadplegen. In Adlib Archief beschrijft u uw archief tot op ieder gewenst niveau. De stukken worden overzichtelijk in context getoond, zodat u gerelateerde informatie direct in beeld heeft. Bovendien bieden verschillende zoekingangen u snel en gemakkelijk toegang tot alle bronnen. Met Adlib Archief legt u het verleden vast voor de toekomst Adlib Archief Uitgebreid Overzichtelijk Flexibel Van globaal tot gedetailleerd Conservering- en Restauratiemodule Studiezaalmodule Bewaarbeheer Inschrijvingen Meerdere zoekmogelijkheden Meertalig Internationale standaarden ISAD (G) EAD ISAAR(CPF) Unicode Integreerbaar met Adlib Bibliotheek en Adlib Museum tot één crossdomain systeem Databasekeuze MS SQL Server, Oracle en Adlib Open System API-koppelingen Aanpasbaar aan elk soort archief. Adlib Information Systems +31 (0) META

16 artikel De b i bus Stilstaan bij het eerste jaar onderweg Ine D haene, Coördinator bibus Zwevegem In het West-Vlaamse Zwevegem rijdt sinds 26 april 2010 de eerste biblioservicebus van België. De bibus brengt de diensten van gemeente, OCMW en bibliotheek tot bij de bewoners van elke deelgemeente. Na één jaar bibus blikken we terug. Rittenschema, haltes, aantal bezoekers evalueren we en sturen we bij waar nodig. De gemeente Zwevegem bestaat uit vijf deelgemeenten: Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs en Zwevegem. De deelgemeente Zwevegem bevindt zich in het noordwestelijk deel van de gemeente. Die deelgemeente is verstedelijkt en leunt aan bij de industriële Leievallei met Kortrijk en Harelbeke als naaste buren. In het oosten en het zuiden (de Scheldevallei) is Zwevegem erg landelijk. De open ruimte is erkend als landelijk waardevol gebied. De vier deelgemeenten bevinden zich in dat landelijk gebied. Centraal op het grondgebied ligt het kleine gehucht Knokke. Zwevegem telt inwoners. Meer dan de helft daarvan woont in de deelgemeente Zwevegem. De landelijke deelgemeenten tellen elk ongeveer inwoners. Deelgemeente Zwevegem is de centrumgemeente: Daar vinden we belangrijke voorzieningen als gemeentehuis, OCMW, sportfaciliteiten, bibliotheek, theatercentrum, werkwinkel, Geografisch gezien betekent dit dus dat de belangrijke gemeentelijke voorzieningen decentraal aangeboden worden, namelijk pal in het noorden, meer aanleunend bij Kortrijk, Harelbeke en Deerlijk dan bij de eigen deelgemeenten. De specifieke geografische situatie heeft als gevolg dat er nood is aan een oplossing om ervoor te zorgen dat alle inwoners alle diensten kunnen bereiken. Zowel het cultuurbeleidsplan als het gemeentelijk meerjarenplan erkenden die nood en van daaruit is er gezocht naar oplossingen voor de dienstverlening. Cultuur tot in alle uithoeken Het cultuurbeleidsplan trekt voor de bibliotheek na een SWOT-analyse, volgende conclusie: De Zwevegemse bibliotheek heeft een goed uitgeruste hoofdbibliotheek en een uitleenpost in drie van de vier deelgemeenten. De dienstverlening naar de wijken beperkt zich tot in stand houden van drie kleine territoriaal gebonden uitleenposten. Dit is niet langer houdbaar. Vanuit deze vaststelling kwamen volgende algemene doelstelling en acties tot stand: De bibliotheek wil de dienstverlening goed spreiden, zodat alle inwoners, ongeacht hun woonplaats, en alle scholen, ongeacht hun ligging, kansen krijgen om gebruik te maken van de bibfaciliteiten. Daarom zal de bibliotheek: alternatieven voor de spreiding van de dienstverlening, waaronder de biblioservicebus, onderzoeken op efficiëntie en haalbaarheid. mogelijkheden onderzoeken om bibliotheekservice en gemeentelijke dienstverlening in eenzelfde bedieningspunt te combineren In het beleidsplan 2008 van de gemeente vinden we gelijklopende noden. De gemeentediensten kampen al jaren met een huisvestingsprobleem. Het huidige gemeentehuis is te klein om alle diensten te huisvesten zodat de diensten verspreid liggen over de gemeente. In de deelgemeenten is er een aantal uur per week dienstverlening in de vroegere gemeentehuizen. Een dure situatie voor de gemeente, en bovendien weinig klantvriendelijk voor de inwoners. Daarom formuleerde de gemeente in haar beleidsplan drie prioriteiten: Bouwen en realiseren van een Nieuw Administratief Centrum: Een moderne, klantgerichte en efficiënte gemeentelijke administratie en investeren in moderne infrastructuur en de nieuwste werkingsmiddelen. Een klantvriendelijke, correcte en directe dienst - 14 META

17 artikel verlening op maat van de inwoner. We denken aan dienstverlening dicht bij de inwoner. Te realiseren met een speciaal uitgeruste gemeentebus, al of niet in combinatie met de biblioservicebus. Het project kreeg een vliegende start dankzij een artikel in Westinfo, de nieuwsbrief van de Provincie West-Vlaanderen. In het nummer van februari 2008 deed het Provinciaal Management Comité Plattelandsontwikkeling een oproep naar nieuwe projecten binnen het provinciaal plattelandsprogramma. Omdat onze vier deelgemeenten Heestert, Moen, Sint-Denijs en Otegem in het plattelandsgebied liggen, waagden we onze kans en eind maart 2008 dienden wij een dossier in voor een biblioservicebus. Begin juli 2008 volgde het positieve nieuws: Het project biblioservicebus Zwevegem kreeg erkenning als plattelandsproject en kwam daardoor in aanmerking voor cofinanciering. Het project kreeg voor ons meteen de hoogste prioriteit: Op 29 september 2008 gaf de gemeenteraad de principiële goedkeuring. Om de inwoners bij het project te betrekken, schreven we een wedstrijd uit waarbij de inwoners de naam van de bus konden kiezen. De naam bibus kwam als winnaar uit de bus: en subsidie van WINOB, het West-Vlaams streekgericht bibliotheekbeleid. De bibus rijdt De bibus rijdt volgens een vast wekelijks rittenschema. Hij staat wekelijks drie keer in elke deelgemeente: één keer aan de school van de deelgemeente (voor de duur van bijna 3.30 u.) en twee keer in de dorpskernen (1.30 u. per keer). Het gehucht Knokke bezoekt de bus twee keer (de halte ligt er aan de kerk vlak bij de school). Naast de regelmatige bezoeken aan de scholen houdt de bibus ook wekelijks halt bij het rust- en verzorgingstehuis in Heestert en het begeleidingstehuis voor jongeren in Sint-Denijs. De halteplaatsen aan de scholen bezoeken we alleen op schooldagen, niet in vakantieperioden of als de school gesloten is. Voor de bibliotheek geldt het uitgangspunt bib is bus en bus is bib waarmee we aangeven dat service en aanbod op beide locaties identiek is. Het aantal materialen op de bibus is natuurlijk wel kleiner dan in de bib: Bezoekers van de bibus kiezen uit meer dan boeken, maar ook dvd s, luisterboeken, snippertassen, Daisy-boeken, enz. bieden we aan. Een online catalogus én de kans om gratis materialen te reserveren, zorgen ervoor dat bibusbezoekers virtueel Voor de bibliotheek geldt 'bib is bus en bus is bib' waarmee we aangeven dat service en aanbod op beide locaties identiek is. De wil en de weg (naar ) Met bibliotheek en bestuur willen we alle inwoners, scholen en instellingen op het gemeentelijk grondgebied dezelfde kansen bieden op dienstverlening en dit ongeacht hun ligging of woonplaats en mobiliteit. Met de biblioservicebus maken we de gemeente actief aanwezig in de landelijke kernen en gaan we letterlijk naar de mensen toe met de slogan: gemeente en OCMW komen naar je toe, de bib komt naar je toe. We verhogen de leefbaarheid van de deelgemeenten door er de kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen te garanderen. We brengen een nieuwe dynamiek teweeg in de landelijke kernen, door het aanbod te diversifiëren en te spreiden en door op een creatieve manier, opvallend aanwezig te zijn. Met de biblioservicebus bouwen we een doelmatig informatie- en begeleidingscentrum uit. De integrale aanpak en multifunctionaliteit (het één-loket-principe) moet leiden tot een doorzichtige en optimale dienstverlening en administratieve vereenvoudiging voor de klant. Met de biblioservicebus verkleinen we de afstand tussen inwoner en overheid. In de biblioservicebus bieden we daarom, naast de bibliotheekwerking en administratieve en sociale dienstverlening, een ruim scala aan publieke services aan. Met het biblioservicebusproject stimuleren we wederzijdse bevruchting. Het veelzijdige aanbod op de biblioservicebus zal een zeer verscheiden publiek aanspreken, waarbij de ene service bevruchtend kan werken voor de andere. We willen specifieke doelgroepen bereiken: - kinderen aan de halteplaatsen bij de scholen - ouders langs hun kinderen - senioren, kansarmen en gezinnen zonder wagen bij de halteplaatsen in de dorpskernen - bewoners van het rust- en verzorgingstehuis en jongeren van het begeleidingstehuis aan de halteplaats bij de instelling bib staat voor bibliotheek, het i -teken voor informatie en dienstverlening en bus verwijst naar de mobiliteit. Twee jaar en heel wat werk later was de bibus op 26 april 2010 een feit en startte de dienstverlening. De realisatie van de bibus is mee te danken aan subsidiëring: subsidie als plattelandsproject van Europa, Vlaanderen en de Provincie de volledige bibliotheekcollectie ter beschikking hebben. Op de twee publiekspc s kunnen ze zoeken in de catalogus maar ook internet gebruiken. Dagelijks rijdt de bibus naar de bibliotheek en laden en lossen we boeken en andere materialen. Om die mobiliteit van de collectie in de praktijk haalbaar te maken, kozen we voor een RFID-gestuurd META

18 artikel van de twee medewerkers is in het bezit van het rijbewijs C en bestuurt de bus. Twee personeelsleden betekent ook twee balies. We kozen voor een zittende en een staande balie. Die twee balies vertolken het klantgerichte concept van de bibus: Ik sta klaar om je te helpen én ik zit klaar om naar je te luisteren. Vlakbij de stabalie is bovendien een zelfuitleenbalie voor de bib. De bibus stuurt bij De bibuswerking volgen we op en kleine bijsturingen hebben we in het eerste werkjaar doorgevoerd. Maar op 26 april het OCMW. Bij de samenstelling van het eerste rittenschema hielden we rekening met de plaatselijke mobiele handel (bijv. vishandelaar) om op hetzelfde moment dezelfde plaatsen aan te doen. Nu is dit niet langer mogelijk omdat de mobiele handel niet meer aanwezig is in de deelgemeenten. Bezoekers en dienstverlening De bibus kan iedereen op ieder moment bezoeken. Rolstoelgebruikers of personen die moeite hebben met trappen kunnen binnen via de lift. Het gemiddeld aantal De overgrote meerderheid van de bezoekers is tevreden met de bibus. De bibus heeft dertien halteplaatsen. uitleensysteem. We wilden van bij het begin de bulkverwerking van wisselcollecties met RFID realiseren, maar op dit moment is dat nog niet gelukt. Klantvriendelijkheid en gebruiks gemak vinden we belangrijk. Dat proberen we ook te vertalen in de opstelling (ZIZO) en in de gebruiksmodaliteiten. Zo kan je: vrij kiezen waar je ontleende items terug inlevert: wat je leende op de bibus kan je ook inleveren in de bib en omgekeerd; e-services gebruiken voor opzoeken, verlengen, reserveren; gratis drie items reserveren en bij elke reservatie zelf je afhaallocatie bepalen; aanwezige items reserveren. Gemeente en OCMW rijden mee Ook de gemeentediensten leveren een uitgebreide dienstverlening: Inwoners kunnen op de bus terecht voor diensten van of vragen aan de dienst bevolking- en burgerzaken. Daarnaast kunnen ze er ook vuilniszakken, grabbelpassen, routekaarten, kopies, aankopen. Verder helpen we alle inwoners met vragen voor de gemeente en haar diensten. De bezoeker is na een bibusbezoek volledig geholpen of staat minstens één stap dichter bij het antwoord op zijn of haar vraag. Twee keer per week wordt de bibus bemand door een medewerker van het sociaal huis. Een verwarmingstoelage kon je vroeger enkel bij het OCMW aanvragen: Dat kan nu ook op de bibus. Er zijn steeds twee medewerkers aan boord die de klanten bijstaan met raad en daad. De bibliotheek levert per rit één medewerker, de tweede medewerker komt uit de dienst bevolking-en burgerzaken of van het sociaal huis. Door onderlinge uitwisseling van informatie zetten we onze medewerkers polyvalent in voor de dienstverlening. Eén 2011 was de bibus één jaar oud: Tijd om grondig terug te blikken op het voorbije werkjaar. Van april 2010 tot en met juni 2011 hebben we gegevens verzameld over de werking van de bibus. In juni 2011 namen we enquêtes af bij bezoekers en leerkrachten om te peilen naar de tevredenheid. De werking hebben we met de verzamelde info uitgebreid geëvalueerd. Halteplaatsen en rittenschema De bibus heeft dertien halteplaatsen. Per halteplaats evalueren we of de locatie veilig, zichtbaar en voldoende vlak is en of er WIFI-verbinding mogelijk is. Vijf halteplaatsen blijken niet te voldoen aan alle vereisten en we zoeken alternatieven die zich niet ver van de huidige locaties bevinden. Ook het wekelijks rittenschema ontsnapt niet aan een grondige inspectie en herwerken we. We brengen wijzigingen aan op basis van het bezoekersaantal op de verschillende halteplaatsen op verschillende momenten. Tegelijk willen we de momenten dat de bibus aanwezig is in een deelgemeente, afstemmen op de zitdagen van de maatschappelijk werkers van bezoekers (zonder leerlingen) per halte en per deelgemeente ziet er uit als volgt: Individuele bezoekers per deelgemeente Otegem 17 Moen 12,7 Sint-Denijs 12,9 Heestert 7,6 Knokke 4,6 Hoe verder de deelgemeente bij het centrum vandaan ligt, hoe hoger het aantal bezoekers. Vooral het gehucht Knokke valt op met het eerder lage bezoekersaantal. Veel inwoners van Knokke zijn georiënteerd op het centrum voor hun boodschappen en koppelen hieraan een bezoek aan de bibliotheek of het gemeentehuis. Uit de enquêtes blijkt dat de grootste groep komt voor het bibliotheekluik, daarna volgen de gemeentediensten (de dienst bevolking- en burgerzaken niet meegerekend), gevolgd door de dienst bevolking- en burgerzaken. De kleinste groep komt voor het sociaal huis (waaronder OCMW). Een logische volgorde als je weet dat de bibliotheek 16 META

19 artikel eerder een vrijetijdsaanbod heeft en de andere diensten vooral administratieve regelingen bieden die je op minder frequente basis nodig hebt (zoals de gemeentediensten) of een kleiner segment van de bevolking aanspreken (zoals het OCMW-sociaal huis). De overgrote meerderheid van de bezoekers is tevreden met de bibus. Als we de uitleencijfers van de vroegere uitleenposten naast die van de bibus leggen, zien we een verschuiving van volwassenen naar jeugd. De uitleningen voor de jeugd kennen een sterke stijging met 19 procent. De uitleningen voor volwassenen zijn echter met 31 procent gedaald. De bibus bereikt duidelijk de schoolgaande jeugd via de halteplaatsen aan de scholen, maar gezien de bibus s avonds en in het weekend niet uitrijdt, is de actieve volwassenen meer aangewezen op de hoofdbibliotheek. De cijfermatige vergelijking met de gemeenschapshuizen en de bibus kunnen we moeilijk maken: In de gemeenschapshuizen werden geen bezoekersaantallen bijgehouden (in iedere deelgemeente was er in de gemeenschapshuizen een aantal uur per week gemeentelijke dienstverlening, dit viel weg met de komst van de bibus). Het personeel merkt wel op dat de inwoners steeds meer en beter de weg vinden naar de bibus voor producten van dienst bevolking en burgerzaken. De vergelijking OCMW en sociaal huis met de bibus gaat nog moeilijker op. De bibus kan niet de privacy bieden die je vindt in een kantoor: Daarom zijn er in elke deelgemeente zitdagen van de maatschappelijk werkers van het OCMW en is de bibus geen vervanging van een eerdere dienstverlening. De meerderheid van de bezoekers die komt voor het sociaal huis/ OCMW vraagt de stookoliepremie aan. Ook meldingen De uitleningen voor de jeugd kennen een sterke stijging met 19 procent. voor het preventiemeldpunt komen geregeld binnen op de bibus. Behalve het bibliotheekbezoek komen de bezoekers o.m. naar de bibus voor: een aanvraag van de eid; een aanvraag van of info over het rijbewijs of reispas; de aankoop van vuilniszakken; nemen van kopies. Waar we in het eerste jaar vooral de werking wilden bestendigen en op punt zetten, kijken we er naar uit om in de toekomst onze dienstverlening en producten uit te breiden. Scholen en instellingen Naast de dorpskernen houdt de bibus halt aan vijf scholen en twee instellingen RVT Marialove en het begeleidingstehuis Huize ten Dries. Inwoners van de instellingen kiezen zelf wanneer ze naar de bibus komen, met de scholen maakten we afspraken over wanneer welke klas komt om boeken terug te brengen en te ontlenen. Om praktische redenen komen de kleuters minder vaak naar de bibus dan de oudere schoolkinderen. Dit is ook het geval in de bibliotheek. In sommige deelgemeenten zat de bibliotheekuitleenpost in de school, een andere deelgemeente had helemaal geen uitleenpost. Met de bibus krijgen nu alle leerkrachten en leerlingen van de deelgemeenten en het gehucht Knokke dezelfde mogelijkheden voor bibliotheekbezoek, ongeacht de ligging van hun school. Met gratis reservaties en het aanbod van themacollecties voor leerkrachten hebben we vele vragen opgevangen. Het valt op dat verschillende leerkrachten de bibus aanduiden als een stimulans voor kinderen om te lezen. ICT Een cruciaal onderdeel in het verhaal van de bibus is informatie- en communicatietechnologie (ICT). Volgende apparatuur is aanwezig op de bus: twee baliepc s, twee publiekspc s, een zelfuitleenbalie, een bancontacttoestel, een print- en kopieerapparaat, een presentatiescherm binnen en buiten de bus en een lichtkrant aan de buitenkant. Al deze apparatuur laat ons toe om de productencatalogus, het intranet van de gemeente, internet (o.m. aquabrowser), bibliotheekprogramma s, allerlei programma s voor gemeentelijke dienstverlening te gebruiken. Een goede online verbinding is essentieel. Bij de start waren er problemen met de verbinding die verliep via GPRS (dataverbindingen over GSM-netwerk). De bibus werkt op het platteland: net daar is de GPRS-dekking minder goed waardoor we niet kunnen rekenen op een constante, goede verbinding voor de data die wij moeten versturen en binnenhalen. De instabiliteit van de online verbinding stelt hoge eisen aan het offline systeem van het zelfuitleentoestel. De bibus is een pilootproject voor ons maar ook voor de betrokken firma s. Wij hebben in dat eerste werkjaar vaak een beroep moeten doen op hun deskundige hulp en advies. We zochten en vonden een oplossing met WIFI-antennes. Deze antennes installeerden we met de start van het nieuwe schooljaar aan alle scholen. Ze maken verbinding met de bibusantenne en META

20 artikel De bibus werd verkozen als 'bibliobus van het jaar 2010'. zorgen voor een betrouwbare en snelle online verbinding. In een volgende fase installeren we ook bij de andere halteplaatsen WIFI-antennes. De bibus is dagelijks op weg en de apparatuur is onderhevig aan trillingen van de motor en de werking van de zwaartekracht bij bochten of drempels. Zeker in de beginperiode kwam er al eens een kabel los te zitten en zelfredzaamheid bij het personeel is dan een pluspunt. Na verloop van tijd weten we grotendeels hoe problemen op te lossen of er op te anticiperen. Wie doet wat Met de start van de bibus is een bibuscoördinator aangeworven. De andere medewerkers werken in de diensten bevolking- en burgerzaken, bibliotheek of sociaal huis/ OCMW. We vinden het belangrijk dat we iedereen polyvalent kunnen inzetten en tegelijk actief is in één van de vermelde basisdiensten zodat alle kennis up-to-date is. Nu zijn er onder deze mensen Er zijn steeds twee medewerkers aan boord die de klanten bijstaan met raad en daad. drie chauffeurs die de opleiding voor het rijbewijs C volgden en dus ook met de bibus rijden. Voor een vierde chauffeur met bibliotheek als backofficedienst hebben we een vacature opengesteld die we in de loop van dit jaar wensen in te vullen. Maandelijks komt de groep medewerkers bijeen om afspraken te maken over de dagelijkse werking, maar ook om bij te leren over de diensten en producten. Deze bijeenkomsten blijken essentieel voor een goede werking. Bij de evaluatie valt de tijd op die we besteden aan de verplaatsing van de bibus van de ene naar de andere locatie, het laden en lossen van boeken neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Financiering Voor de gemeente is de aanwezigheid van loketdiensten en bibliotheek in de deelgemeenten een must. Om die diensten kwalitatief te verzekeren waren investeringen nodig. De vereiste investeringskost voor vier goed uitgeruste uitleenposten van de bibliotheek kwam overeen met de investeringskost voor de bibus. Ook de werkingskosten voor de bibus zijn hoog, maar als we die kost plaatsen naast de kostprijs van vier uitleenposten én vier gemeenschapshuizen, is er voor de gemeente een duidelijke winsituatie. Een voertuig fulltime inzetten is veel voordeliger dan vier uitleenposten en vier gemeenschapshuizen uitrusten en onderhouden. Bovendien is de bibus niet beperkt tot dienstverlening in de vier deelgemeenten: Ook het gehucht Knokke en andere meer afgelegen wijken kunnen bediend worden. De investeringskosten voor de start van de bibus, komen neer op een totaalkost van euro. Hiervan werd euro gesubsidieerd en euro door de gemeente gefinancierd. De projectkosten zijn op te splitsen in acht onderdelen: projectkost Voertuig Ontwerpkosten* ICT en RFID Halteplaatsen Magazijn Opleiding Promotie dossierkost *o.m. logo Eind augustus kwam hier ook de installatie van de WIFIantennes bij. Naast de projectkost moet er jaarlijks ook een budget worden uitgetrokken voor de werking van de bibus: Werkingskost Personeel 4 FTE (front- en backoffice) 1xB, 3xC Opleiding (rijbewijs C) per persoon Diesel / ad blue per jaar Technisch onderhoud 500 per jaar Carwash 40 per beurt Verzekering per jaar Bancontact per jaar GPRS per jaar Ten slotte de bibus wint Het eerste jaar bibus is een feit. Het aantal bezoekers, de redenen van bezoek en de reacties van de gebruikers duiden er op dat de bibus een antwoord geeft op een vraag. Een vraag naar gemeentelijke, bibliotheek en OCMWdienstverlening in de deelgemeenten. Het eerste jaar bibus was soms wennen voor de inwoners, maar ook voor de gemeente was de werking volledig nieuw. De ervaringen van het afgelopen jaar en de evaluatie zorgen er voor dat we de bibuswerking nog beter kunnen afstemmen op de noden en de vragen van de inwoners. De bibus is een goede keuze die duidelijk beantwoordt aan de vooropgestelde doelstellingen. Zowel bestuur als inwoners zijn trots op de bibus! En we zijn niet de enigen die er zo over denken. De bibus werd gekozen als bibliobus van het jaar 2010 en mag zich ook de winnaar noemen van de wedstrijd prima plattelandsproject Tot binnenkort op de bibus? > 18 META

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland HET BEHOUD VAN DIGITAAL ERFGOED IV B 692 1 Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland MARCO DE NIET, TITIA VAN DER WERF EN VINCENT WINTERMANS Inhoud Het e-depot

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

De bouwstenen van de digitale bibliotheek

De bouwstenen van de digitale bibliotheek De bouwstenen van de digitale bibliotheek DEN Marco de Niet Dit artikel is geschreven door Marco de Niet en gepubliceerd in De Digitale Bibliotheek. Red. Bart van der Meij en Kees Westerkamp. Rotterdam,

Nadere informatie

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen

De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De Hoofdlijnen De openbare bibliotheek tien jaar van nu De hoofdlijnen Frank Huysmans Carlien Hillebrink Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2008

Nadere informatie

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Dossier 5 IT trends die u niet mag missen Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2009 Els Demeester CEO Tech Data Benelux Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Cloud computing:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

2012 Virtueel Platform

2012 Virtueel Platform VIRTUEEL PLATFORM RESEARCH: BORN - DIGITAL KUNSTWERKEN IN NEDERLAND Virtueel Platform in samenwerking met Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Nederlands Instituut

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst

Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Bouwstenen voor de bibliotheek en het archief van de toekomst Memorandum van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD) voor de verkiezingen van 2014 Tien prioriteiten Vlaams

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie