Sloten en alarmen. Gebruiken van de zender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sloten en alarmen. Gebruiken van de zender"

Transcriptie

1 Sloten en alarmen ALARMSYSTEEM* Uw voertuig is voorzien van een uiterst verfijnd elektronisch diefstalalarm en motorimmobilisatiesysteem. Teneinde maximale veiligheid en maximaal bedieningsgemak te garanderen wordt het ten sterkste aanbevolen om goed inzicht te krijgen in het alarmsysteem. Derhalve dient dit gedeelte van het instructieboekje goed te worden gelezen. Gebruiken van de zender H3619 Hoewel het onnodig is om de zender in de richting van het voertuig te richten, dient de zender wel binnen het bereik van het voertuig te zijn wanneer een knop wordt ingedrukt. Vergeet niet dat het effectieve bereik van de zender afhankelijk kan zijn van de conditie van de batterij en dat het bereik soms ook kan worden beperkt door fysieke en geografische factoren waarover u geen controle heeft. Uit veiligheidsoogpunt is het mogelijk dat het niet verstandig is om het voertuig op een grotere afstand dan meer dan een meter van slot te doen. Voertuigen met centrale deurvergrendeling Op slot doen met de zender: Druk de knop met het hangslotsymbool (afsluiten) éénmaal in: alle deuren gaan op slot (inclusief de achterklep) de motor wordt geïmmobiliseerd het omtrekalarm wordt geactiveerd (hierdoor worden de deuren en de motorkap beveiligd) de interieurbeveiliging wordt geactiveerd* De richtingaanwijzers gaan drie keer knipperen waardoor wordt bevestigd dat het voertuig maximaal is beveiligd. Ook zal het waarschuwingslampje van het diefstalalarm (in het instrumentenpaneel) gaan knipperen. Op slot doen met de sleutel: Steek de sleutel in het slot van de bestuurdersdeur. Draai de sleutel vervolgens in de richting van de achterkant van het voertuig: alle deuren op slot (inclusief de achterklep) motor geïmmobiliseerd GEEN OMTREKBEVEILIGING OF INTERIEURBEVEILIGING Het waarschuwingslampje voor het diefstalalarm (in het instrumentenpaneel) gaat na 30 seconden knipperen. Hierdoor wordt aangegeven dat de motor is gemobiliseerd. Van slot doen met de zender: Druk de ontgrendelknop (PLAT) éénmaal in om het alarm buiten werking te stellen en de deuren van slot te doen. De richtingaanwijzers gaan éénmaal knipperen. Ook gaan de binnenlampen branden. 30

2 Van slot doen met de sleutel: Hoewel alle deuren met de sleutel in het slot van de bestuurdersdeur van slot kunnen worden gedaan wordt dit niet aanbevolen. Afhankelijk van de specificaties van het voertuig bestaat de mogelijkheid dat het alarmsysteem niet is uitgeschakeld. Voertuigen zonder centrale deurvergrendeling Op/van slot doen: Alle deursloten moeten afzonderlijk met de sleutel op/van slot worden gedaan. De deursloten kunnen met de zender NIET worden bediend. Op slot doen door de sleutel naar de achterkant van het voertuig te draaien. Van slot doen door de sleutel naar de voorkant van het voertuig te draaien. Het alarm op scherp zetten en buiten werking stellen: Druk op de vergrendelknop op de zender om het alarm op scherp te zetten. Zowel de deuren als de motorkap worden door de omtrekbeveiliging beschermd. De interieurbeveiliging wordt geactiveerd. De motor wordt geïmmobiliseerd. Mits de deuren en de motorkap zijn gesloten, zullen de richtingaanwijzers drie keer knipperen. Ook zal het waarschuwingslampje voor het diefstalalarm op het instrumentenpaneel gaan knipperen. Het alarm wordt uitgeschakeld door de ontgrendelknop (PLAT) op de zender in te drukken. De richtingaanwijzers zullen één keer knipperen en de binnenlampen gaan branden. Deurvergrendelknoppen Vanaf de binnenkant van het voertuig kunnen de deuren afzonderlijk op slot worden gedaan door de betreffende vergrendelknop in te drukken. H3664 WAARSCHUWING De vergrendelknoppen mogen NOOIT worden ingedrukt om de deuren vanaf de buitenkant van het voertuig op slot te doen (deze praktijk die "slam locking" wordt genoemd [vergrendelen door de deur dicht te slaan] wordt NOOIT aanbevolen daar het dan mogelijk is dat u uw sleutels in het vergrendelde voertuig achterlaat). Op voertuigen met centrale deurvergrendeling worden, als de vergrendelknop van de bestuurdersdeur wordt gebruikt, ook alle andere deuren op slot gedaan. Motorimmobilisatie en interieurbeveiliging worden echter uitgesteld tot ook de vergrendelknop op de zender wordt ingedrukt. N.B.: Op slot doen door de deur dicht te slaan ("slam locking"), zoals hierboven beschreven, is niet toegestaan op voertuigen met centrale deurvergrendeling. 31

3 Diefstalalarm - waarschuwingslampje H Via het waarschuwingslampje in de snelheidsmeter (zie pijl in illustratie) verkrijgt de bestuurder de volgende informatie over de functies van het alarmsysteem: Het alarm staat op scherp: Het lampje gaat snel knipperen zolang het alarm zichzelf op scherp stelt. Na 10 seconden zal het lampje trager gaan knipperen. Als een afschrikking voor een potentiële dief blijft het lampje knipperen tot het alarm wordt uitgeschakeld. De motor is geïmmobiliseerd (zelfs als het alarm buiten werking is gesteld): Het lampje zal traag knipperen tot de motor opnieuw wordt gemobiliseerd. Het alarm is geactiveerd: Het lampje zal snel gaan knipperen wanneer het alarm buiten werking wordt gesteld tot het contact in stand 'II' wordt gedraaid. De batterij van de zender is bijna leeg: Het lampje zal de eerste 10 seconden dat de zender wordt gebruikt, terwijl het alarm op scherp wordt gesteld, snel knipperen. De bestuurdersdeur staat open: Het lampje zal 10 seconden lang branden en vervolgens gaat dit traag knipperen. Onjuiste vergrendeling Als een deur niet geheel is gesloten als de vergrendelknop van de zender wordt ingedrukt, zullen de gevarenknipperlichten niet gaan knipperen. Dit wijst op onjuiste vergrendeling van het voertuig. In dat geval wordt het alarmsysteem niet geheel op scherp gesteld. Op voertuigen met centrale deurvergrendeling zal geen van de deuren op slot worden gedaan. Zodra de open deur is gesloten gaan de gevarenknipperlichten knipperen. Ook gaat het waarschuwingslampje voor het diefstalalarm knipperen. Hierdoor wordt bevestigd dat het alarmsysteem weer geheel op scherp is gesteld. N.B.: Wordt het voertuig incorrect afgesloten als gevolg van een openstaande deur, dan zal de interieurbeveiliging niet worden geactiveerd. N.B.: Als onjuiste vergrendeling plaatsvindt doordat de motorkap niet goed is gesloten, worden de deuren nog steeds beveiligd door het alarmsysteem. Ook zal de interieurbeveiliging zijn geactiveerd. Als het alarm afgaat Als het alarm afgaat zal door de alarmsirene of de claxon van het voertuig 30 seconden lang een signaal worden gegeven. Vervolgens wordt dit afgezet en wordt het systeem teruggesteld tot dezelfde beschermingsstatus die aanwezig was voordat het alarm werd geactiveerd. Het alarm kan, voordat dit moet worden teruggesteld, maximaal 3 keer afgaan. Zet het alarm af door een knop op de zender in te drukken. N.B.: Zolang door het alarm een waarschuwingssignaal wordt gegeven, blijven ook de gevarenknipperlichten knipperen. Dit is een visueel alarmsignaal. 32

4 INTERIEURBEVEILIGING* WAARSCHUWING De interieurbeveiliging mag nooit worden geactiveerd als de ramen of het zonnedak nog open staan of als in het voertuig passagiers of dieren worden achtergelaten. Door eventuele bewegingen zal het alarm worden geactiveerd. Voertuigen zonder centrale deurvergrendeling H3597 De interieurbeveiliging werd zodanig ontworpen dat hierdoor het interieur van het voertuig wordt beschermd tegen inbraak (bijvoorbeeld doordat een dief via een ingeslagen ruit toegang tracht te verkrijgen). Door dubbele sensors wordt het interieur constant bewaakt. Wanneer door die sensors luchtbeweging wordt waargenomen in de passagiersruimte, wordt het alarm geactiveerd. Met de zender: De interieurbeveiliging wordt automatisch geactiveerd wanneer de zender wordt gebruikt om het alarm te activeren. De interieurbeveiliging kan UITSLUITEND met de zender buiten werking worden gesteld. Om de interieurbeveiliging bij het instellen van het alarm buiten werking te stellen, moet de volgende procedure worden uitgevoerd: 1. Open de bestuurdersdeur. 2. Als de bestuurdersdeur open staat moet het alarmsysteem op normale wijze met de zender op scherp worden gesteld. 3. Sluit de bestuurdersdeur (de gevarenknipperlichten knipperen drie keer en het waarschuwingslampje voor het diefstalalarm gaat snel knipperen). Het alarmsysteem is nu op scherp gesteld terwijl de interieurbeveiliging buiten werking is gesteld. Met de sleutel: Op voertuigen met centrale deurvergrendeling zal, als het alarm met de sleutel op scherp wordt gesteld, de interieurbeveiliging NIET worden geactiveerd (of uitgeschakeld). N.B.: De interieurbeveiliging kan niet worden geactiveerd als een deur open staat of als het contactslot op "aan" staat. N.B.: De interieurbeveiliging zal pas 15 seconden nadat het alarm is geactiveerd gaan werken. 33

5 MOTORIMMOBILISATIE De immobilisatie van de motor is een belangrijk aspect van het veiligheidssysteem en hierin is een functie opgenomen die bekend staat als de "passieve immobilisatie". Deze functie werd ontworpen teneinde het voertuig te beschermen tegen diefstal als de bestuurder zou vergeten om de deuren op slot te doen of het alarm op scherp te stellen. Immobilisatie van de motor vindt onder één van de volgende omstandigheden, automatisch plaats: Als het voertuig met de zender of sleutel op slot wordt gedaan. Dertig seconden nadat het contactslot is afgezet EN de bestuurdersdeur wordt geopend. Vijf minuten nadat het contactslot is afgezet of het alarmsysteem buiten werking is gesteld. De motor wordt opnieuw gemobiliseerd wanneer het voertuig met de zender wordt ontgrendeld. Als binnen de volgende vijf minuten echter geen handelingen meer worden uitgevoerd - als, bijvoorbeeld het contact niet wordt aangezet - zal passieve immobilisatie plaatsvinden. Het motorimmobilisatiesysteem kan uitsluitend met de zender buiten werking worden gesteld waardoor de motor opnieuw wordt gemobiliseerd. De zenders moeten altijd met zorg worden behandeld. Zorg ervoor dat die niet kunnen worden verloren, beschadigd en ook mogen de batterijen nooit te sterk worden ontladen. Als de motor passief is geïmmobiliseerd. Hermobilisatie zal plaatsvinden wanneer het contactslot weer in stand 'II' wordt gedraaid, mits de zender aan dezelfde sleutelring is bevestigd als de sleutel en zich dicht in de buurt bevindt van de schakelaar. De zender moet ALTIJD op dezelfde sleutelring worden bewaard als de sleutel. Beide zenders mogen NOOIT aan DEZELFDE sleutelring worden bevestigd. Als wordt getracht een geïmmobiliseerde motor te starten zal het waarschuwingslampje voor de motorimmobilisatie (in de snelheidsmeter) gaan knipperen. 34

6 Sleuteltoegangscode Als de zender is beschadigd of als die niet werkt kan de motor toch met de contactsleutel worden gemobiliseerd door een unieke sleutelcode van vier cijfers in te voeren. De code staat vermeld op de veiligheidskaart en dient als volgt te worden ingevoerd: Als uw zender is verloren of niet werkt, is het onmogelijk om het alarm buiten werking te stellen. Zodra de deur wordt geopend gaat het alarm af (continu of maximaal 3 x 30 seconden). Het alarm blijft afgaan zolang de code wordt ingevoerd. H Verwijder de zender van de sleutelring. Wanneer de code wordt ingevoerd mag de zender zich niet in de buurt bevinden van het contactslot. 2. Steek de sleutel, nadat u bent ingestapt en de bestuurdersdeur heeft gesloten, zo snel mogelijk in het contactslot en draai dit in stand 'II'. Deze stand handhaven tot het alarm gaat klinken. Draai het contactslot vervolgens op "uit" en open en sluit de bestuurdersdeur. 3. Draai het contactslot daarna het vereiste aantal keren voor het invoeren van het eerste cijfer van de code in stand 'II' (als het eerste cijfer een 4 is, draai de sleutel dan 4 keer naar stand 'II' vervolgens terug naar '0'). 4. Open en sluit de bestuurdersdeur (nu zal het eerste cijfer van de code worden ingevoerd). 5. Draai het contactslot het vereiste aantal keren voor het invoeren van het TWEEDE cijfer van de code, naar stand 'II' en vervolgens terug naar '0'. 6. Open en sluit de bestuurdersdeur. 7. Draai het contactslot het vereiste aantal keren voor het invoeren van het DERDE cijfer van de code naar stand 'II' en vervolgens terug naar '0'. 8. Open en sluit de bestuurdersdeur. 9. Draai het contactslot het vereiste aantal keren voor het invoeren van het VIERDE cijfer van de code, naar stand 'II' en weer terug naar '0'. 10. Ten slotte moet de bestuurdersdeur nog één keer worden geopend en gesloten. Als de code juist is ingevoerd, dan zal het waarschuwingslampje voor het diefstalalarm worden gedoofd. Ook wordt de alarmsirene uitgeschakeld, terwijl de motor kan worden gestart. Onjuiste ingevoerde code: Als de code onjuist is ingevoerd zal de alarmsirene tweemaal een signaal geven. Het waarschuwingslampje voor het diefstalalarm zal blijven branden, terwijl ook de motor niet kan worden gestart. Voordat wordt getracht om de code nogmaals in te voeren moet het contactslot eerst in stand 'II' worden gedraaid. Laat het contactslot 5 seconden lang in deze stand staan. Na drie mislukte pogingen wordt door het veiligheidssysteem een vertragingsperiode van 30 minuten ingesteld. Gedurende die periode zullen door het systeem geen pogingen worden geaccepteerd om een code in te voeren. Tracht de sleuteltoegangscode te herinneren of zorg ervoor dat u de veiligheidskaart altijd bij u heeft zodat u die in noodgevallen kunt gebruiken. Laat de kaart NOOIT in het voertuig achter. 35

7 ZENDER - BATTERIJ De batterij dient - afhankelijk van het gebruik - circa drie jaar lang mee te gaan. Wanneer de batterij moet worden vervangen dan blijkt dat uit de volgende symptomen: De zender zal gedurende het buiten werking stellen, slechts om de andere keer werken. Nadat het alarm buiten werking is gesteld, zullen de gevarenknipperlichten niet knipperen. Batterij vervangen Plaats altijd een nieuwe Land Rover STC 4080 of Panasonic CR2032 batterij (leverbaar door een Land Rover dealer/officieel geautoriseerde reparateur). Een batterij NOOIT verwijderen voordat u een nieuwe batterij plaatst. De motor zal maximaal 5 minuten nadat de sleutel uit het contactslot is verwijderd (of 30 seconden nadat het contactslot is uitgezet en het bestuurdersdeur is geopend) worden geïmmobiliseerd. Als het vervangen van de batterij van de zender NIET binnen deze periode plaatsvindt moet de sleuteltoegangscode worden ingevoerd voordat de zender kan worden gesynchroniseerd. WAARSCHUWING De zender bevat delicate elektronische circuits die tegen de invloeden van water, hoge temperaturen, vocht, direct zonlicht en de gevolgen van oplosmiddelen, was en schurende reinigingsmiddelen moeten worden beschermd. H Ontgrendel het voertuig en stel het alarmsysteem buiten werking. 2. Zet het contactslot in stand 'II'. Draai de sleutel vervolgens terug naar stand '0'. Verwijder de sleutel. 3. Haal de zender voorzichtig uit elkaar. Begin aan de kant van de sleutelring en gebruik een munt of kleine schroevendraaier. Zorg ervoor dat de afdichting tussen de twee helften van de zender NIET wordt beschadigd. Zorg er ook voor dat vocht of vuil de zender niet kan binnendringen. 4. Schuif de batterij uit de klem. Zorg ervoor dat de printplaat of de contactoppervlakken van de klem niet worden aangeraakt. 5. Houd één van de knoppen minstens vijf seconden lang ingedrukt (hierdoor wordt eventueel residuvermogen in de zender opgeheven). 36

8 6. Plaats de nieuwe batterij en controleer of de juiste polariteit wordt gehandhaafd (de batterij plaatsen met de '+'-kant naar boven). Door vingerafdrukken zal de levensduur van de batterij nadelig worden beïnvloed. Indien mogelijk moet altijd worden voorkomen dat de platte oppervlakken van de batterij worden aangeraakt. Deze moeten voordat de batterij wordt geplaatst ook altijd goed worden schoongeveegd. 7. Druk de twee helften van de twee zenders stevig op elkaar. Druk die vervolgens goed vast zodat vuil of vocht de zender niet kan binnendringen. 8. De knop met het HANGSLOT-symbool moet minstens 4 keer binnen het bereik van het voertuig worden ingedrukt. Op deze manier wordt de zender opnieuw gesynchroniseerd. 9. Druk de ontgrendelknop éénmaal in om het voertuig van slot te doen. De zender is nu gereed voor gebruik. MOEILIJKHEDEN MET HET ALARM OF DE ZENDER Het alarm gaat onverwachts af: Zorg ervoor dat alle ramen en het zonnedak zijn gesloten. Mogen die echter niet worden gesloten, dan moet de interieurbeveiliging worden uitgeschakeld. Het alarm gaat af als een deur wordt geopend: Eerst het alarm met de zender buiten werking stellen en dan pas het voertuig van slot doen. Als de zender niet werkt, de sleuteltoegangscode invoeren (raadpleeg Sleuteltoegangscode, pagina 35). De startmotor werkt niet: Zorg ervoor dat de zender aan dezelfde sleutelring hangt als de contactsleutel. Als de startmotor nog steeds niet werkt dient u het advies in te winnen van uw Land Rover dealer/officieel geautoriseerde reparateur. Nadat het alarm op scherp is gesteld, gaan de gevarenknipperlichten niet knipperen: Een deur of de motorkap staat gedeeltelijk open. Sluit de deur of motorkap en probeer het opnieuw. Accukabels losmaken Uw voertuig is voorzien van een noodstroomsirene (BBUS) *die werkt als een diefstalalarm-sirene als de accu van het voertuig niet is aangesloten. Voordat de accukabels worden losgemaakt is het ESSENTIEEL dat de sectie Accu verwijderen en plaatsen, pagina 149 wordt geraadpleegd teneinde te voorkomen dat het diefstalalarm afgaat. Als de accukabels - om welke reden dan ook - zijn losgemaakt, zal door het systeem het niveau waarop het veiligheidssysteem was ingesteld in het geheugen worden opgeslagen. Het systeem zal automatisch weer op dat niveau worden teruggesteld wanneer de accukabels weer worden aangesloten. 37

9 KINDERSLOTEN* ACHTERKLEP* H3661 Beweeg de slothefbomen op de achterdeuren omlaag. Nu zijn de kindersloten geactiveerd. Als de kindersloten geactiveerd zijn is het onmogelijk om de achterdeuren vanaf de binnenkant van het voertuig te openen. Daardoor wordt het risico opgeheven van een deur die per ongeluk wordt geopend terwijl het voertuig in beweging is. H3618 Gebruik de sleutel om de achterklep vanaf de buitenkant van het voertuig van slot en op slot te doen. Vanaf de binnenkant en met gesloten deur kunt u de auto ontgrendelen en vergrendelen door de vergrendelknop respectievelijk in te duwen en omhoog te trekken (zie illustratie). WAARSCHUWING Laat kinderen NOOIT zonder toezicht in het voertuig achter. 38

Sloten en alarm ALARM-SYSTEEM

Sloten en alarm ALARM-SYSTEEM Sloten en alarm ALARM-SYSTEEM H6716G Uw voertuig is voorzien van een uiterst verfijnd elektronisch diefstalalarm en motor-immobilisatiesysteem. Tevens beschikt het voertuig over een aantal extra veiligheidssystemen.

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Sleutels en zenders SLEUTELS EN ZENDERS

Sleutels en zenders SLEUTELS EN ZENDERS Sleutels en zenders Bedieningsorganen en instrumenten SLEUTELS EN ZENDERS H6718G Met het voertuig heeft u twee zenders met integrale sleutels ontvangen waarmee alle sloten van het voertuig kunnen worden

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Uitrusting in interieur van auto

Uitrusting in interieur van auto Uitrusting in interieur van auto BINNENVERLICHTING KLOK OFF 12 ON 9 3 H2592 Schakelaarstanden: "UIT" - Verlichting permanent uit. "AAN" - De verlichting blijft branden. Met de schakelaar in de middenstand

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037 GEBRUIKSAANWIJZING SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM goedkeuringsnr. AA030037 Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het hightech SELCA modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originele afstandsbediening van het voertuig leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen

Nadere informatie

Lampen en waarschuwingslampjes

Lampen en waarschuwingslampjes Lampen en waarschuwingslampjes VERLICHTING OP BUITENKANT VAN AUTO Hoofdverlichtingsschakelaar H5740 1 1. Uit. 2. Stadslichten. 3. Koplampen aan. 4. Automatische controlelampjes. Stadslichten De voorste

Nadere informatie

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n ALGEMEEN Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n GEFELICITEERD! Met de aanschaf van de alarmkit GR48 klasse 2 / klasse 3 bent u in het bezit gekomen van de nieuwste generatie alarmsystemen van SERPI

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Mitsubishi - Cobra Alarmsysteem: Om uw auto optimaal te beschermen

Nadere informatie

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING (zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1) Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Stoelen VOORSTOELEN. Juiste zithouding H6544L. Stoelen

Stoelen VOORSTOELEN. Juiste zithouding H6544L. Stoelen Stoelen VOORSTOELEN De stoel nooit afstellen als het voertuig in beweging is. Als van deze instructies wordt afgeweken, kan dit leiden tot lichamelijk letsel of verlies van controle over het voertuig.

Nadere informatie

Waarschuwingslampjes WAARSCHUWINGSLAMPJES

Waarschuwingslampjes WAARSCHUWINGSLAMPJES Waarschuwingslampjes WAARSCHUWINGSLAMPJES H6433L Voorzichtig: Vooral de RODE waarschuwingslampjes zijn van essentieel belang; door het branden van die waarschuwingslampjes wordt aangegeven dat sprake is

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door SYSTEEM 2980 COMPLEET ALARMSYSTEEM MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK DIT SYSTEEM MAG UITSLUITEND DOOR EEN VAKKUNDIG INSTALLATEUR WORDEN INGEBOUWD BELANGRIJK

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Starten en rijden STUURSLOT

Starten en rijden STUURSLOT Rijden en bedienen Starten en rijden STUURSLOT H3584 Stuurslot loszetten Steek de contactsleutel GEHEEL in het contactslot en draai die naar stand 'I'. Het is mogelijk dat het stuurwiel iets moet worden

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS 1. Handleiding voor systeeminstelling - Dutch

Vehicle Security System VSS 1. Handleiding voor systeeminstelling - Dutch Vehicle Security System VSS 1 Handleiding voor systeeminstelling - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig zijn om de installatie van het alarmsysteem te

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 MKR41 HI-SEC DEZE KIT BESTAAT UIT: 1. Elektronische module met een startonderbrekingssysteem, knipperlichtsignalering, aansluitingen voor alle typen deurvergrendeling en

Nadere informatie

Bedieningsorganen en instrumenten

Bedieningsorganen en instrumenten Bedieningsorganen en instrumenten Sleutels - zenders SLEUTELS EN ZENDERS...............29 Sloten - alarm ALARMSYSTEEM....................30 MOTORIMMOBILISATIE...............38 ZENDER - BATTERIJ..................39

Nadere informatie

Cobra Bridge CAN 8800

Cobra Bridge CAN 8800 Cobra Bridge CAN 8800 Installatie Handleiding 2005 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Inhoudsopgave. Bridge 8800 CAN...3 Tabel Geheugen Alarm LED....3 Garagestand...4 Plaatsing van de alarmunit...4

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

Snel starten GEBRUIKEN VAN DE ZENDER

Snel starten GEBRUIKEN VAN DE ZENDER Snel starten GEBRUIKEN VAN DE ZENDER H676G Uw zender is voorzien van vier knoppen waarmee u het voertuig kunt vergrendelen en ontgrendelen en waarmee alle veiligheidssystemen kunnen worden geactiveerd..

Nadere informatie

Programmeer- en bedieningsinstructies

Programmeer- en bedieningsinstructies KNSV-6000 elektronisch KNSV-6020 elektronisch KNSV-7000 elektronisch Programmeer- en bedieningsinstructies CODES - DE BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES De door de fabriek ingestelde mastercode is #1234. Deze

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe GEBRUIKERSHANDLEIDING Elektronisch slot Multicode think safe Gebruikershandleiding elektronisch slot Multicode Algemeen Het slot werkt met een 6- of 7-cijferige code of een 6- of 7-letterige code. Elke

Nadere informatie

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING 1.0 INTRODUCTIE. Het Selca Split systeem is een Hi-Tech auto alarm met een externe sirene. Het systeem voldoet aan de Europese eisen 95/54 en 95/56 en wordt in- en uitgeschakeld

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

Draadloze buitensirene

Draadloze buitensirene Draadloze buitensirene Beschrijving Met de buitensirene (vermogen 104 db op 1 m) kan de aandacht getrokken worden van omstaanders wanneer een alarm afgaat. Dit gebeurt door het activeren van het geïntegreerde

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS NEDERLANDS INSTRUCTIES SEC-ALARM100/110/120 Alarmsystemen Introductie: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

ESN bedieningsprocedure beveiliging

ESN bedieningsprocedure beveiliging ESN bedieningsprocedure beveiliging ESN bedieningsprocedure beveiliging Over ESN Dit deck is voorzien van ESN (Eclipse Security Network). Een voorgeregistreerde muziek CD (Key CD), veiligheidscode met

Nadere informatie

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 1 - INHOUD BLZ. - WERKING 2 - INSCHAKELTIJD 2 - SOORTEN ALARM EN GEHEUGENCAPACITEIT ALARM 3 - COMFORTSLUITINGEN 3 - INSTALLATIE 4 - NOODSLEUTEL 4 - PASSIEVE INSCHAKELING

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Bewegingsmelder

Installatiehandleiding. Bewegingsmelder Installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening

8075-000-048 - April 2010. Handleiding infrarood afstandsbediening 8075-000-048 - April 00 Handleiding infrarood afstandsbediening x 9V Batterij x x I zonder geheugen A, B, C + D S I met geheugen A, B, C + E I met massage A, B, C + F, G A Ontvangstinstelling A. Verwijder

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan onze

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

IN EEN OOGOPSLAG. Panoramadak. Parkeerhulp achter

IN EEN OOGOPSLAG. Panoramadak. Parkeerhulp achter Panoramadak Dankzij het brede glazen dak zijn het zicht en de lichtinval in het interieur ongekend. 78 Te openen achterruit (SW) Dankzij deze voorziening hebt u eenvoudig toegang tot de bagageruimte zonder

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX BEVESTIGING DIAGNOSE BSI ELEKTRISCHE INSTALLATIE BI-VAN CAN COM2000 G05 CONTROLEPROCEDURE VAN DE FUNCTIE CENTRALE VERGRENDELING Toepassing bij PEUGEOT 206 (vanaf DAM-nr. 9076)

Nadere informatie

Introductie. HomeSecure 433MHz Handleiding draadloos keypad: 13-04-2015

Introductie. HomeSecure 433MHz Handleiding draadloos keypad: 13-04-2015 Introductie Het draadloos keypad is bij sommige modellen inbegrepen. Is dat niet het geval, dan kunt u het ook los aanschaffen. In deze handleiding leest u hoe u het keypad met het HomeSecure BASIC V2

Nadere informatie

Bedieningsorganen DASHBOARD

Bedieningsorganen DASHBOARD Bedieningsorganen Bedieningsorganen& instrumenten Bedieningsorganen DASHBOARD 7 3 5 4 6 1 2 12 11 10 9 8 H3359 1. Klok/radio - weergave 2. Audiosysteem 3. Verlichting en richtingaanwijzers - bediening

Nadere informatie

Afstelbare parameters - Alarm en centrale vergrendeling

Afstelbare parameters - Alarm en centrale vergrendeling Inleiding Inleiding De lijst van afstelbare parameters is beperkt tot die parameters die relevant worden geacht voor carrosseriebouwers. Bezoek voor meer informatie over de huidige parameters voor een

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia bewegingsmelder. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie over de installatie

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

installatiehandleiding Bewegingsmelder

installatiehandleiding Bewegingsmelder installatiehandleiding Bewegingsmelder INSTALLATIEHANDLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 1 INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S

F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S F I A T B R A V O 603.83.122 NL S N E L G I D S DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting - 2 Instrumentenpaneel - 3 Rechter hendel: bediening ruitenwissers, achterruitwisser, trip computer

Nadere informatie

Zekeringen ZEKERINGEN

Zekeringen ZEKERINGEN Zekeringen ZEKERINGEN Zekeringen zijn eenvoudige circuit-onderbrekers waardoor elektrische uitrusting wordt beschermd tegen de gevolgen van stroom-stoten. Een doorgebrande zekering blijkt uit het feit

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Automatische transmissie

Automatische transmissie Automatische transmissie TRANSMISSIEHENDEL H3916 De CommandShift transmissie kan als automaat en als handbak worden gebruikt. Automatische bediening Normaal staat de transmissie op 'automatisch'. Nadat

Nadere informatie

istorage datashur Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu

istorage datashur Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu Gebruikershandleiding Pagina 1 www.e-quipment.eu istorage datashur Gebruikershandleiding Copyright istorage Limited 2011, 2012. Alle rechten voorbehouden. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM certificeringnummer AA030037 INSTALLATIE HANDLEIDING OMSCHRIJVING van de componenten Basisunit FM7.11 Sirene AL6.51 met ingebouwde noodstroomaccu

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Handleiding. Masterkey en gebruikersafstandsbedieningen

Handleiding. Masterkey en gebruikersafstandsbedieningen Handleiding Masterkey en gebruikersafstandsbedieningen De afstandsbedieningen Batterij verwisselen Programmeren Masterkey Programmeren gebruikersafstandsbediening Verwijderen gebruikersafstandsbediening

Nadere informatie

ALARM. De werking van het systeem wordt door de body computer geregeld, die via de seriële verbinding commando''s verzendt/ontvangt.

ALARM. De werking van het systeem wordt door de body computer geregeld, die via de seriële verbinding commando''s verzendt/ontvangt. Elektrische functie printen ALARM DIEFSTALALARM BESCHRIJVING Het diefstalalarm beveiligt de auto tegen diefstal m.b.v.: interieur en omtrekbeveiliging, kanteldetectie en controle op doorsnijden van voedingskabels.

Nadere informatie

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com

ES-K1A. Draadloze keypad. www.etiger.com ES-K1A Draadloze keypad www.etiger.com NL Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f

FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING TC-GTA100 GTA t f FLEXERIA AFSTANDSBEDIENING INLEIDING De Flexeria afstandsbediening is een lichte, compacte afstandsbediening voor gebruik in combinatie met de Flexeria motorcilinder, oplegslot en deurcontroller. De afstandsbediening

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +031 102927461 Fax. +031 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Datum/Date: 04/2003ne Update: 07/2007 Car Access System E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93

Datum/Date: 04/2003ne Update: 07/2007 Car Access System E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93 Datum/Date: 04/2003ne Update: 07/2007 Car Access System E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93 Inleiding Het Car Access System (CAS) regelt de toegangsmogelijkheden tot de auto.ne De CASregeleenheid

Nadere informatie

Portier afstandsbediening

Portier afstandsbediening Portier afstandsbediening Gebruikershandleiding Versie:20160603 Inhoud Inleiding... 3 Toepassingsgebied... 3 Gebruik voor meerdere sloten... 4 Batterijen... 4 Firmware in de sloten... 5 De afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding kort

Gebruikershandleiding kort kort Van Raam BV Aaltenseweg 56 7051 CM Varsseveld Positie zitting Om de positie van de stoel correct in te stellen zet de berijder een voet op het pedaal in de uiterste stand vanaf de berijder. Stel de

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Hoe te vervangen batterij en Program Keyless Entry Remote voor een Mercury Mountaineer

Hoe te vervangen batterij en Program Keyless Entry Remote voor een Mercury Mountaineer Hoe te vervangen batterij en Program Keyless Entry Remote voor een Mercury Mountaineer 1997-2007 Leer hoe u de batterij in een Ford keyless entry afstandsbediening vervangt, en ook het programma aan uw

Nadere informatie

Handleiding Nederlandssprekend radiogestuurd solarhorloge, model Unisex

Handleiding Nederlandssprekend radiogestuurd solarhorloge, model Unisex Handleiding Nederlandssprekend radiogestuurd solarhorloge, model Unisex (77.5 Khz band voor landen waar het DCF signaal beschikbaar is) S1 Kroonwiel S2 Het uurwerk is een Nederlandssprekend horloge, radiogestuurd.

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS200ZA, LS200ZB, LS200ZC, LS200ZD, LS200WA, LS200WB, LS200WC, LS200WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it

DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it 6527 Compact motorfiets beveiligings systeem MONTAGE INSTRUCTIE Nederlands 1 2 Handzenders Centrale unit DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding gemotoriseerd elektronisch cijfercombinatieslot van Het Sargent & Greenleaf slot model 6124 combineert bedieningsgemak met optimale veiligheid. Door het geavanceerde elektronische

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Kort overzicht MET DE ZENDER

Kort overzicht MET DE ZENDER Kort overzicht Kort overzicht MET DE ZENDER H4678 Als de "luie" ontgrendeling is ingeschakeld zullen, als de ontgrendelknop () ingedrukt wordt gehouden, tevens alle ramen worden geopend. Daarna gaat het

Nadere informatie

HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT

HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT ML81AR 2014.05 Inhoud Specifieke kenmerken 3 Onderdelen 3 Hoe van start gaan? 4 Registreren en gebruiken van wachtwoorden 4 Resetten van het geheugen 5 Wat te doen in geval

Nadere informatie

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S

F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S F I A T 5 0 0 603.83.297 NL S N E L G I D S Raadpleeg voor een uitvoerige beschrijving en meer informatie, of in noodgevallen, het instructieboek. DASHBOARD 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02)

installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02) installatiehandleiding Slimme Radiatorknop Geschikt voor de SmartHome Huiscentrale (model GATE-02) INSTALLATIEHANDLEIDING SLIMME RADIATORKNOP Gefeliciteerd met de aankoop van de Egardia Slimme Radiatorknop.

Nadere informatie

Nederlands. Gebruikershandleiding. Compact motorfiets beveiligings systeem. Handzenders. Centrale unit. SB6527/NL Gebruikershandleiding

Nederlands. Gebruikershandleiding. Compact motorfiets beveiligings systeem. Handzenders. Centrale unit. SB6527/NL Gebruikershandleiding 6527 Compact motorfiets beveiligings systeem Gebruikershandleiding Nederlands 1 2 Centrale unit Handzenders DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale utente

Nadere informatie