IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores"

Transcriptie

1 IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1

2 Inleiding Tien jaar geleden zaten de meeste werknemers achter een vaste PC die alleen tijdens kantooruren en via het bedrijfsnetwerk beschikbaar was. Vandaag de dag willen ze op elk moment ook met hun laptop, tablet en smartphone toegang tot de zakelijke IT-omgeving hebben. Daarbij beïnvloeden nieuwe technologieën zoals virtualisatie en cloud de manier waarop de IT-omgeving beheerd wordt. Het beschikbaar stellen en beheren van IT-diensten kost steeds meer tijd en geld. Dit terwijl de gebruikerstevredenheid daalt. Bovendien vervagen de grenzen tussen zakelijk en privégebruik van IT-diensten. Werknemers downloaden en gebruiken allerlei software buiten de IT-afdeling om, vooral als de IT-afdeling ze niet snel genoeg kan helpen. Welke gevolgen hebben die ontwikkelingen voor de informatiebeveiliging, de productiviteit en de wendbaarheid van de organisatie? En welke slimme IT-oplossingen zijn inzetbaar om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden? Deze white paper beantwoordt die vragen. Daarvoor zijn verschillende bronnen gebruikt. Allereerst worden de resultaten verwerkt van het Trendonderzoek IT Productivity 2013 dat op initiatief van RES Software is uitgevoerd onder IT managers van grote Nederlandse bedrijven en instellingen. Ook zijn de klantervaringen van RES Software meegenomen. Daarnaast zijn de uitkomsten van onderzoeken die gehouden zijn door IT-business analisten, als Gartner en Forrester, opgenomen. In het eerste hoofdstuk van deze publicatie komen de macrotrends in technologie en de gevolgen voor business- en IT-management aan bod. In hoofdstuk 2 belichten we hoe u dergelijke trends het hoofd kunt bieden met een full service IT Store. In hoofdstuk 3 worden de randvoorwaarden voor een dergelijke selfservice oplossing besproken en hoofdstuk 4 adresseert de voordelen van deze oplossing. Leidende gedachte bij het schrijven van deze whitepaper is het inzetten van IT als katalysator van productiviteit in plaats van kostenpost. Hiervoor verkennen we de mogelijkheden om ITafdelingen efficiënter en flexibeler te maken waardoor ze beter kan voldoen aan de huidige gebruikers-, markt- en organisatie eisen. Den Bosch, maart RES Software IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 3

3 01 De impact van technologie-trends op IT-omgevingen Bovendien eisen eindgebruikers dat ze ook met eigen apparatuur toegang hebben tot de bedrijfssystemen (BYOD: Bring Your Own Device), mede omdat dergelijke apparaten niet door bedrijven beschikbaar wordt gesteld. Een voorbeeld dat we vandaag de dag veel zien is de privé tablet die mee wordt gebracht naar de werkplek. Wat gebruikers zich vaak niet realiseren is dat ze hierdoor helemaal op zichzelf zijn aangewezen. Het lukt iedereen wel om uit te lezen op een ipad, maar als er meer support nodig is, dan komt men erachter dat de IT-helpdesk het apparaat niet ondersteunt. Bring Your Own betekent dus ook vaak On Your Own. In dit hoofdstuk worden technologische trends belicht die een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering en het IT-management. Belangrijkste trends zijn Consumerization of IT, BYOD, cloud computing en virtualisatie. De meeste trends werken andere trends en gevolgen in de hand en vormen een verband. Consumerization of IT Historisch gezien bepalen IT-afdelingen hoe de toegang tot bedrijfsgegevens en -toepassingen beheerd wordt. Dit werkte goed genoeg toen werknemers hun werk deden binnen kantooruren en kantoormuren. Nieuwe (consumenten)technologieën en een meer concurrend economisch landschap veranderen de manier waarop mensen werken. Nu zijn eindgebruikers zelfredzaam en mondig. Ze zijn gewend geraakt aan een bepaald niveau van prestaties, gebruikersvriendelijkheid en flexibiliteit van consumententechnologie en verwachten nu hetzelfde van bedrijfstechnologie. Consumerization of IT manifesteert zich met name bij Generatie Y die na 1980 is geboren. Ze zijn niet langer gebonden aan een enkel apparaat en een vaste locatie. Ze werken in een zakelijke omgeving ook met eigen mobiele apparaten waarvan ze de functionaliteit en instellingen zelf bepalen. Ze verwachten overal op 24x7 basis gebruik te kunnen maken van de IT-diensten. Dit alles brengt veel extra werk en beveiligingsproblematiek met zich mee voor het IT-beheer. Vandaar dat BYOD door het IT-management 3 wordt beschouwd als de ontwikkeling die de meeste invloed heeft op de werkzaamheden. Schaduw-IT maakt de beveiliging van bedrijfsdata lastig Consumerization of IT en Bring Your Own Device hebben een grote impact op de relatie tussen de IT-afdeling en eindgebruikers. Bijna 60% van de IT-managers bij grote Nederlandse bedrijven ziet het verhogen van de gebruikerstevredenheid als de grootste uitdaging 4. Gebruikers verwachten dat de IT-afdeling ze op een 24x7 basis op elke plaats en met elk apparaat ondersteunt. Zo niet, dan gaan ze gebruik maken van applicaties en data buiten de gecontroleerde interne ITsystemen. Denk aan het groeiend gebruik van G-mail, Dropbox, Apps, WeTransfer en YouSendIt al dan niet via privé-apparaten. Schaduw IT-oplossingen zijn op cloud-gebaseerde consumenten oplossingen die op de werkvloer worden gebruikt. Deze schaduw-omgeving ontrekt zich aan de controlemechanismen voor het beveiligen van gegevens en het naleven van organisatievoorschriften met betrekking tot informatiegebruik. De IT-afdeling kan hierdoor de veiligheid van het bedrijfsnetwerk niet meer garanderen. Voor IT-afdelingen van bedrijven vormt dit een enorme uitdaging die zij niet zomaar uit de weg kunnen gaan. Maar liefst 62% van de deelnemers aan het Trendonderzoek IT Productivity is nog niet klaar om te voldoen aan de wensen van generatie Y. Hierdoor werken medewerkers in toenemende mate om de IT-afdeling heen. BYOD compliceert IT-beheer Nog geen tien jaar geleden was de PC het standaard IT-middel voor eindgebruikers. Alles wijst erop dat de PC van zijn troon gestoten wordt door de smartphone wat betreft het gebruik van internet. Ook het inzetten van laptops en tablets in de zakelijke omgeving neemt snel toe. Wereldwijd gebruiken 12 miljoen mensen minstens 3 online apparaten en 7 applicaties, vanaf 3 locaties per maand 2. Omdat deze trend in de toekomst alleen maar zal doorzetten, moeten systeembeheerders een manier vinden waarop ze de innovatieve werkwijzen van hun gebruikers kunnen ondersteunen, zonder dat de veiligheid en de efficiëntie van de organisatie op het spel komen te staan. De controle moet weer in de handen van de IT-afdeling komen, maar de eindgebruiker moet hierbij wel centraal staan. De opkomst van Cloud Computing De meeste IT-afdelingen leveren al lang niet meer alle IT-diensten zelf. De overgang naar de cloud is substantieel en blijvend. Met name het afnemen van Software as a Service (SaaS) groeit snel. Medio 2013 werkt al driekwart van de grotere organisaties in Nederland met cloud-oplossingen 5. Maar de cloud brengt andere zorgen, waaronder erg belangrijke risico s voor beveiliging en 1 Trendonderzoek IT Productivity 2013 pagina 12, in opdracht van RES Software. Bestel uw kopie van dit onderzoek door een mail te sturen naar 2 Bron: Forrester Research Blog content=forrester+blogs&utm_source=twitterfeed&utm_medium=linkedin 3 Trendonderzoek IT Productivity 2013 pagina 7, in opdracht van RES Software. Bestel uw kopie van dit onderzoek door een mail te sturen naar 4 Trendonderzoek IT Productivity 2013 pagina 6, in opdracht van RES Software. Bestel uw kopie van dit onderzoek door een mail te sturen naar 5 Trendonderzoek IT Productivity 2013 pagina 9, in opdracht van RES Software. Bestel uw kopie van dit onderzoek door een mail te sturen naar 4 RES Software IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 5

4 compliance. De overgang naar een cloud omgeving zal mede hierdoor niet volledig zijn. De verwachting is dat organisaties voor cruciale applicaties en data met eigen systemen blijven werken. Het gevolg hiervan is het ontstaan van hybride IT-omgevingen. Bij ruim de helft van de organisaties in Nederland is dat het geval 6. Uiteraard is het IT-beheer van een hybride desktop infrastructuur veel complexer. Het is aan de IT-afdeling om de vraag naar cloud af te wegen tegen de bijbehorende risico s. Waar we vroeger gewend waren om IT vanuit een puur technisch perspectief te leveren, zijn we ons nu bewust dat er betere alternatieven zijn. Vaak vormen die echter ook geen volledige oplossing maar dienen ze samen te werken met andere (bestaande) systemen. Beperkingen van virtualisatie (VDI) Virtualisatie (Virtual Desktop Infrastructure/VDI) is een technologie om centraal onderhouden desktops aan te bieden. Het grote voordeel voor de IT-afdeling is dat een VDI-omgeving vanaf één locatie beheerd kan worden en dat voor de eindgebruiker op afstand werken hetzelfde wordt als lokaal werken. Toch heeft VDI ook beperkingen, net als andere centralisatie technologieën zoals Terminal Services Nog niet zo lang geleden voorspelden analisten dat bedrijven VDI volledig zouden doorvoeren. De realiteit is echter anders. In de praktijk zie je dat er maar weinig organisaties zijn die voor de volle 100% overstappen naar VDI. Het gebruik van virtuele desktops neemt toe, maar omvat slechts een (klein) onderdeel van het grote geheel. Er zijn veel situaties waarin andere oplossingen beter werken. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde gebruikers in het netwerk andere applicaties nodig hebben dan de meerderheid. Hier moet dan een aparte virtuele machine voor ingezet worden. Ook kunnen sommige applicaties niet centraal in een virtuele desktop functioneren omdat ze te zwaar zijn. Denk aan grafische applicaties en röntgenapparatuur. Verder zijn er situaties waarin je niet online kunt werken en dus geen toegang hebt tot het data center. Bijvoorbeeld in de trein. Dan is een laptop met lokale software en opslag veel geschikter. Hybride IT-omgevingen De hiervoor genoemde trends zijn aanjagers van een andere trend: hybride IT-omgevingen. Deze omgevingen dragen bij aan de tevredenheid van gebruikers, maar maakt de IT-omgeving ook complexer en dus moeilijker te beheren. Dit kost niet alleen onderhoudsuren, die IT forceren om meer mankracht in te zetten op dagelijkse taken, maar houdt de IT-afdeling ook af van meer strategische projecten. Dit gaat ten koste van de flexibiliteit en toegankelijkheid van de ITafdeling voor eindgebruikers. De realiteit is dat desktopinfrastructuren niet van het ene op het andere model overgaan: ze zijn hybride. Dit gebeurt niet omdat het eenvoudiger is voor IT om te beheren: eerder het tegenovergestelde. Het is de uitkomst van wat eindgebruikers vragen of eisen en de mogelijkheden van de technologie. 6 Trendonderzoek IT Productivity 2013 pagina 10, in opdracht van RES Software. Bestel uw kopie van dit onderzoek door een mail te sturen naar 6 RES Software IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 7

5 Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker dient een persoonlijke desktop ervaring op maat aangeboden te worden waarbij je de mix van lokaal en centraal op een consistente en naadloze manier bediend met behulp van software die voor de eindgebruiker over de gehele linie dezelfde gebruikservaring biedt. De uitdagingen voor IT samengevat Bedrijven introduceren nieuwe technologieën in de hoop dat deze het gebruiksgemak en de flexibiliteit brengen die verwacht wordt. Problemen ontstaan wanneer blijkt dat ieder nieuw product ook nieuwe beheertools nodig heeft. Dit maakt een toch al onpraktische IT-omgeving nog complexer. Het beheer van deze omgevingen is hierdoor niet alleen ingewikkeld, maar ook kostbaar. Tijdrovende beheerprocedures ondergraven de wendbaarheid De economische situatie is turbulent. Om zakelijke kansen te benutten en bedreigingen het hoofd te bieden, moeten IT-systemen sneller meebewegen met de wisselende omstandigheden en wensen van eindgebruikers. Dat is vaak een probleem in de huidige hybride IT-omgeving waarin het aantal platforms en services toeneemt. Niet alleen het uitrollen van nieuwe applicaties, maar ook simpele handelingen zoals het vergroten van een mailbox kosten vaak teveel tijd. Eerst moeten eindgebruikers een helpdeskverzoek per telefoon of indienen. Vervolgens moet beoordeeld worden of het verzoek kan worden ingewilligd. Hierbij worden vaak verschillende mensen op business- en IT-niveau betrokken. En pas als het parafencircuit rond is, volgt de technische realisatie. Daardoor duurt dit hele proces vaak dagen, terwijl de eindgebruikers in hun privésituatie gewend zijn om bijvoorbeeld direct apps te kunnen downloaden. Bovendien vergroot handmatige uitvoering van IT-taken de kans op fouten. IT-trends als cloud en virtualisatie dienen als alternatieven onderzocht te worden om de ITdienstverlening te verbeteren. Omdat bedrijven zelden compleet over gaan op een nieuwe technologie wordt de IT-omgeving hybride en daardoor complex om te beheren en kostbaar. Hoe zijn deze problemen aan te pakken? De tevredenheid van eindgebruikers over zakelijke IT-diensten daalt, vooral omdat ze als consumenten altijd en overal gebruik kunnen maken van IT-diensten en apparaten terwijl dit in de zakelijke omgeving vaak nog niet mogelijk is. Hoe kan je de gebruiker tevreden stellen, schaduw-it voorkomen en tegelijkertijd voldoen aan beveiligings- en compliance vereisten? De wendbaarheid van organisaties laat te wensen over door tijdrovende procedures en complexe hybride IT-omgevingen. Hoe maak je de IT-afdeling de katalysator van productiviteit in plaats van een barrière? Omdat IT de handen vol heeft aan operationeel beheer is er te weinig tijd voor strategische projecten die de organisatie verder helpen. Dit is zeer onwenselijk in een tijd waar technologische ontwikkelingen en veranderingen in de manier van werken elkaar in rap tempo opvolgen. De organisatie zal hier vroeg of laat onder lijden. Hoe is de productiviteit van de IT-afdeling te verhogen? 8 RES Software IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 9

6 02 Full service IT Store als antwoord De voordelen van een full service IT Store oplossing 1. Hogere productiviteit en kostenbesparing Met een full service IT Store oplossing kunnen bedrijven de IT-afdeling ontlasten, bedrijfskosten verlagen en de productiviteit verbeteren. Door automatisering en selfservicing bespaart de IT-afdeling kostbare tijd aan helpdesk telefoontjes en het uitvoeren van standaard IT-taken. Die tijd kan besteed worden aan meer strategische projecten die een impact hebben op de resultaten van de organisatie. De besproken macrotrends en uitdagingen voor de IT-organisatie vragen om een overkoepelende, toekomst vaste en systeemonafhankelijke oplossing. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet waarom een full service IT Store deze oplossing biedt in combinatie met centralisatie van beheertaken. Daarmee verandert het IT-beheer van kostenpost in een katalysator van productiviteit Centraliseren en faciliteren Basis van de oplossing is het centraal leveren, beheren en beveiligen van de belangrijkste elementen in de computerervaring van een gebruiker. Wanneer dit onafhankelijk van werkstijlen en apparaten gerealiseerd wordt, ontstaat een oplossing die los staat van alle onderliggende systemen. Hierdoor kan de IT-afdeling de gevolgen van IT Consumerization, steeds meer vooruitstrevende zakelijke gebruikers, Bring Your Own Device-initiatieven en cloud-technologieën beheersen. Daarnaast biedt het eindgebruikers de flexibiliteit en snelheid die ze eisen door de manier waarop IT-diensten aan de werkplek wordt geleverd te automatiseren en door het verstrekken van een gebruiksvriendelijke IT Store. Het belang van selfservice portals Eindgebruikers eisen een werkplekervaring die vergelijkbaar is met hun situatie als consument. De Ik wil het, en ik wil het nú -mentaliteit. Toch mogen ze vandaag de dag maar weinig IT-zaken zelf afhandelen en zijn ze vaak onvoldoende op de hoogte van het IT-aanbod 7 van de organisatie. Dat probleem is op te lossen met een selfservice portal waar ze applicaties en IT-diensten kunnen selecteren die bij hun rol, verantwoordelijkheid en context horen. Bedrijfstechnisch brengt een full service IT Storeoplossing de gewenste operational excellence, beveiliging en compliance verbetering die worden geëist in de huidige economie. Volgens analisten van Gartner, een onderzoeks- en adviesbureau in de ICT-sector, zal 25% van de bedrijven wereldwijd een eigen zakelijke IT Store hebben in Full service IT Stores verschaffen werknemers eenvoudig toegang tot goedgekeurde software, hardware en ITdiensten zoals ze dat gewend zijn van consumenten app stores. Deze verhoogt de gebruikerstevredenheid en zorgt voor een drastische vermindering in de telefoontjes naar de helpdesk. Vice versa is de gebruiker productiever door snelle levering van IT-diensten, minimale inlogtijden en flexibele toegang tot data en instellingen. Bovendien is dit gebaseerd op de beveiligings- en compliance-vereisten van de organisatie en de context van de gebruiker. 2. Hogere gebruikerstevredenheid Gebruikers kunnen op elke gewenste locatie en tijd toegang krijgen tot hun desktop, die zich bovendien flexibel aanpast aan de veranderde context. De selfservice store voldoet aan de self-support eisen van moderne gebruikers. Ze kunnen snel, eenvoudig en zonder tussenkomst van de helpdesk IT-diensten aanvragen. Door het installeren van de apps, maar ook andere IT-diensten aan de achterkant van deze store te automatiseren kun je gebruikers een moeiteloze en snelle ervaring bieden. Kortom, eindgebruikers ervaren dezelfde dienstverlening als ze gewend zijn van consumentenoplossingen. 3. Betere beheersbaarheid en verhoogde flexibiliteit Er ontstaat inzicht in de gebruikersomgeving en de vraag wie wat gebruikt. Dat helpt om te bepalen op welke manier de infrastructuur geoptimaliseerd kan worden. Doordat data en applicaties van de desktop worden gescheiden van het onderliggende besturingssysteem, zijn migraties gemakkelijker uit te voeren en wordt voorkomen dat instellingen verloren raken. BYOD is geen belemmering meer. 4. Betere veiligheid en compliance Een contextbewuste en geautomatiseerde desktop verbetert de veiligheid en compliance aanzienlijk. Door de losgekoppelde managementlaag kan de beveiliging verhoogd of verlaagd worden op basis van de context van de gebruiker (adaptieve beveiliging). Adaptieve beveiliging maakt het mogelijk om in te springen op de veranderende context van de gebruikers zonder hen te beperken. Door alle mogelijke scenario s te automatiseren is te waarborgen dat bedrijfsregels en compliance vereisten altijd, overal en door iedereen worden nageleefd, zonder dat hier door de IT-afdeling naar omgekeken hoeft te worden. Daarnaast beschikt de IT Store oplossing over audit- en rapportage mogelijkheden die ten goede komen aan de veiligheid en compliance. 7 Trendonderzoek IT Productivity 2013 pagina 14, in opdracht van RES Software. Bestel uw kopie van dit onderzoek door een mail te sturen naar 8 Gartner Says That by 2017, 25 Percent of Enterprises Will Have an Enterprise App Store, Persbericht, Gartner, 12 februari Kortom: met een zorgvuldig ingezette IT Store oplossing zijn de IT-nachtmerries verdwenen en blijft er een productievere IT-omgeving over waarbij de onderneming, de gebruiker en de IT-afdeling op elkaar afgestemd zijn. 10 RES Software IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 11

7 03 Randvoorwaarden voor een full service IT Store Contextafhankelijke beschikbaarheid van IT-diensten Om zowel de gebruikerstevredenheid als de controle op veiligheid en compliance te verhogen is een contextbewust IT-beheer noodzakelijk. De werkplek van de gebruiker wordt beschikbaar gesteld op basis van de locatie, tijd en type apparaat van de medewerker, met inachtneming van beveiligings- en zakelijke regelgeving van de organisatie. Zodra de context verandert, moet de werkplek naadloos en dynamisch mee veranderen. Afhankelijk van het tijdstip en de fysieke locatie waarop bijvoorbeeld artsen of financiële professionals toegang proberen te krijgen tot informatie, kunnen de gewenste functies, mogelijkheden en toegang drastisch verschillen. Wat zijn de randvoorwaarden waaraan een volwaardige, full service IT Store oplossing moet voldoen om succesvol te zijn voor een organisatie? Achtereenvolgens komen de volgende aspecten aan bod: Automatisering van standaard IT-taken Contextafhankelijke beschikbaarheid van IT-diensten Adaptieve beveiliging Meer dan applicaties Cross platform en multi-device Integraal management Automatisering van standaard IT-taken Automatisering vormt een cruciaal onderdeel om de productiviteit van de organisatie te vergroten. Waarom? De werkdruk van IT bestaat voor 80% uit standaardtaken. Denk hierbij aan het installeren van nieuwe software, uitbreiden van databases, bestellen van hardware, aanmaken van accounts en toekennen van informatierechten. Door deze taken te automatiseren wordt de IT-afdeling in staat gesteld efficiënter te werken en terugkerende, eenvoudig uit te voeren taken te delegeren aan ander personeel zonder dat diepgaande IT-kennis noodzakelijk is. Zo kunnen servicedesks of HR-teams bijvoorbeeld zelfstandig geavanceerde IT-taken uitvoeren. Niet alleen de werkplek, maar ook de selfservice IT Store dient contextbewust te zijn. Traditionele app store-modellen geven gebruikers ongelimiteerde toegang tot alles wat er beschikbaar is in de store. Zonder een contextbewuste laag laat de gebruikerservaring te wensen over omdat werknemers het complete aanbod aan apps moeten doorzoeken om te vinden wat ze nodig hebben. Daarnaast werkt ongelimiteerde toegang ongeautoriseerd gebruik in de hand. Hierdoor kunnen organisaties duizenden euro s verliezen. Het is dus van belang dat alleen de IT-diensten en applicaties beschikbaar zijn die aansluiten bij de context van gebruikers: hun rol, de projecten waarbinnen ze werkzaam zijn, de werklocatie, de apparaten waarop gewerkt wordt en ga zo maar door. Een full service IT Store integreert met HR-systemen voor identificatie en autorisatie en om een gepersonaliseerde IT Store ervaring te creëren per medewerker. Daarnaast bespaart dit heel veel kostbare tijd voor de IT-organisatie omdat organisatorische wijzigingen, die door personeelszaken kan worden geïnitieerd, automatisch en zonder tussenkomst van de IT-afdeling op de distributielijst doorgevoerd wordt. Bij sommige organisaties kunnen werknemers al applicaties aanvragen via een zakelijke app store. De meeste van deze stores hebben alleen een gebruiksvriendelijke voorkant, maar laten het nog aan de IT-afdeling over de apps te installeren. Dat kost veel tijd waardoor de gebruiker alsnog moet wachten en de IT-afdeling belast blijft worden. Het leveren van IT-diensten, hardware, applicaties en meer kan met uren, dagen of zelfs weken worden versneld als deze worden aangevraagd, goedgekeurd en geleverd via een full service IT Store. Door de IT Store te combineren met workflow faciliteiten kunnen automatisch accorderingen bij managers worden aangevraagd en verwerkt, bestellingen bij externe partijen worden geplaatst en geautomatiseerde routines worden getriggerd voor het afhandelen van helpdesk aanvragen. 12 RES Software IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 13

8 IT-dienstverlening: van werkplek naar context Vroeger werd per werkplek bepaald welke ITdiensten beschikbaar waren. Denk daarbij aan van de werknemer is minstens zo belangrijk. medewerkers niet het enige criterium, de context de toegang tot applicaties, data en printers. Denk aan vragen als welke applicaties mogen op Tegenwoordig wordt met verschillende apparaten welke locaties via welke apparaten beschikbaar op verschillende plaatsen gewerkt. Door de zijn. Het leveren van IT-diensten op basis van de huidige dynamische IT-omgeving is het niet veranderende (organisatorische) context van de langer voldoende om de beschikbaarheid van gebruiker biedt uitkomst bij het beantwoorden IT-diensten uitsluitend te baseren op de rol van van controlevragen, verhoogt de productiviteit van de persoon in kwestie. De gebruiker kan nieuwe de IT-afdeling en maakt het mogelijk te voldoen verantwoordelijkheden krijgen of onderdeel worden aan de eindgebruikerseisen met betrekking tot van een projectteam. Daardoor kunnen andere gebruiksvriendelijkheid. IT-diensten wenselijk zijn, al is het maar voor een bepaalde periode. Bovendien zijn de functies van Adaptieve beveiliging Ook de beveiliging van de IT-omgeving moet zijn afgestemd op de context van de gebruiker. Bedrijfsvoorschriften rond provisioning, compliance en security dienen ingebed te kunnen worden in het beschikbaar stellen van IT-diensten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde diensten niet mogen worden aangeboden buiten kantooruren of buiten het kantoor, omwille van de beveiliging en relevante wet- en regelgeving. Dit alles dient dynamisch met de gebruiker mee te bewegen. Meer dan applicaties Helaas worden de aangeboden diensten in huidige zakelijke app stores vaak beperkt tot applicaties. Voor een bevredigende gebruikservaring heb je een complete IT Store nodig die meer levert dan alleen applicaties. Denk aan hardware, extra capaciteit, reset van wachtwoorden en aanpassingen in handtekeningen. Een full service IT Store biedt al deze mogelijkheden. Cross platform en multi-device Naast taakwerken met PC s moet ook kenniswerken met laptops en smartphones ondersteund worden. Gebruikers verwachten dat dezelfde actuele gegevens overal voorhanden zijn, op basis van wat er op dat moment nodig is om productief te kunnen werken. Dat vraagt om een technologie die verschillende communicatieplatforms ondersteunt, zowel in de backoffice als in de cloud. Een IT Store oplossing moet alle toonaangevende architecturen en platforms ondersteunen. Dat geldt niet alleen voor desktop besturingssystemen die met backoffice verbonden zijn bijvoorbeeld het OS van Microsoft en Apple maar ook voor mobiele omgevingen en de private cloud van het bedrijf (of de medewerker). Verder is openheid vereist ten aanzien van server-side VDI-software, bijvoorbeeld van Citrix en VMware of de Virtual Desktop Infrastructure software van Microsoft en Oracle. Alleen door open connectiviteit kan IT voldoen aan de veranderingen van de infrastructuur en de wisselende wensen van de eindgebruikers. Zo kun je je medewerkers naadloos bedienen wanneer wisselen van platform (bijvoorbeeld van PC naar smartphone of tablet). Zolang de hoeveelheid zelf meegebrachte apparatuur van werknemers blijft groeien (BYOD), zal de uitdaging om alles toegankelijk te houden ook steeds groter worden. Die uitdaging is aan te gaan met een IT Store die op elk platform en op elk apparaat bruikbaar is en de basis legt voor integratie van platformen Integraal management De geschetste oplossing dient vanuit één lichtgewicht managementconsole te beheren zijn. Alleen dan zijn wijzigingen in de gebruikerswerkplek gemakkelijk uit te voeren en te begeleiden binnen de infrastructuur. Verder moet het platform naadloos kunnen worden geïntegreerd binnen bestaande hybride infrastructuren. Wanneer er een koppeling is met HRM en het systeem voor autorisatie en identificatie, moet de oplossing geautomatiseerd kunnen vastleggen wie welke applicaties en data mag bekijken en bewerken. Scripting zou daarbij niet meer nodig hoeven zijn. Ook wanneer applicaties veranderd of vernieuwd worden, moet per gebruiker automatisch de juiste software op het juiste platform beschikbaar worden gesteld. IT Stores in vogelvlucht Ongeveer 80% van de ITtaken is te automatiseren met vooraf gedefinieerde scripts. Daardoor daalt het aantal service telefoontjes drastisch en stijgt de gebruikerstevredenheid aanzienlijk. Het toekennen van autorisaties verloopt efficiënter door koppeling aan het HR-systeem. Ook de context waarin informatie en applicaties mogen worden gebruikt is vast te leggen waardoor er wordt voldaan aan beveiligingsen compliance vereisten en specifieke bedrijfsregels. Eindgebruikers kunnen via een IT Store direct applicaties en IT-diensten afnemen. Daardoor verliezen ze geen productieve uren en gaan ze niet met onveilige, eigen oplossingen werken. De werkplek van de gebruiker is niet meer afhankelijk van het besturingssysteem en apparaat type (PC, laptop, tablet of smartphone). Dat vereenvoudigt het beheer en vergroot het gebruiksgemak. 14 RES Software IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 15

9 Over RES Software Door gebruik te maken van RES IT Store oplossing zijn de eerder besproken voordelen binnen handbereik. Daarnaast voldoet de RES IT Store aan de vermelde randvoorwaarden die onmisbaar zijn om een succesvolle oplossing te vormen voor uw organisatie. RES Software verandert de manier waarop gebruikers IT-diensten consumeren door middel van proactieve, veilige en geautomatiseerde levering en retournering van IT-middelen, met een geweldige gebruikerservaring. RES Software helpt IT-professionals om de gevolgen van IT Consumerization, steeds meer vooruitstrevende zakelijke gebruikers, Bring Your Own Deviceinitiatieven en Cloudtechnologieën te beheersen door het fundament te leveren dat IT as a Service mogelijk maakt. Met RES Software kunnen organisaties hun IT-beheer en beveiliging verbeteren, de frustratie van de eindgebruiker verminderen en de algehele ROI verbeteren. De gepatenteerde technologieën van RES Software worden wereldwijd gebruikt en worden ondersteund door een hoogwaardige klantenservice. Meer informatie Bent u geïnteresseerd in nadere informatie over deze whitepaper en de besproken oplossingen, dan kunt u contact opnemen met RES Software op of via Op kunt u zich oriënteren op onze producten en diensten. Voor specifieke informatie over de RES IT Store gaat u naar Voor de laatste updates volgt u RES Software op Het Trendrapport IT Productivity 2013 is te bestellen door een mail te sturen naar Missie Het is de missie van RES Software om IT-organisaties 10X productiever te maken in het leveren van IT-diensten en het beheren van gebruikerswerkplekken. We doen dit door technologie te ontwikkelen die: Waarde creëert en het verschil maakt voor IT-organisaties Het volledige potentieel van IT-professionals ontgrendelt IT-operational efficiency verhoogd 16 RES Software IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 17

10 RES Software Het Zuiderkruis MV s-hertogenbosch Nederland en 18 RES Software

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

Wat betekent consumerization voor organisaties?

Wat betekent consumerization voor organisaties? Wat betekent consumerization voor organisaties? 16 KEYNOTES 01 WAT BETEKENT CONSUMERIZ ATION VOOR ORGANISATIES? Het moment waarop de manier van omgaan met ict is veranderd, laat zich moeilijk precies vastpinnen

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Biedt Cloud Computing de juiste commerciële middelen om de IT flexibeler, gemakkelijker en toekomstgerichter

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud Op weg naar IT as a Service Sneller zakendoen in een mobiele wereld Nieuwe producten en services sneller leveren. Klanten beter leren kennen. Steeds

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility

10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility 10 essentiële elementen voor een strategie voor enterprise mobility Best practices voor het beschermen van gevoelige bedrijfsgegevens terwijl mensen productief kunnen zijn waar ze ook zijn Mobiliteit en

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9 Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015 Editorial: P9 inhoud 4 Algemene informatie per vendor 6 License Online (LOL) 8 Editorial: 14 td.activate-here 16 ESD Renewal Portal 26

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties White Paper De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties Samenvatting Adobe kan buigen op een jarenlange ervaring in het leveren van technologieën die de manier waarop mensen met ideeën en informatie

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Controle terug en risico s gereduceerd zonder compromissen op het gebied van productiviteit en groei 2 Nieuwe manieren

Nadere informatie

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie