Rijkswaterstaat. opq. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wijzer op weg. Quick scan Info in de auto Leren van buitenlandse ervaringen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat. opq. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wijzer op weg. Quick scan Info in de auto Leren van buitenlandse ervaringen."

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Wijzer op weg Quick scan Info in de auto Leren van buitenlandse ervaringen februari 2004

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Wijzer op weg Quick scan Info in de Auto Leren van buitenlandse ervaringen februari 2004

3 Colofon Uitgegeven door: Rijkswaterstaat Wegen naar de Toekomst Informatie: Studio Wegen naar de Toekomst Telefoon: Fax: Website Opdrachtgever: Aad de Hoog Uitgevoerd door: Opmaak rapport: Connect Paul Eradus Rijkswaterstaat, Wegen naar de Toekomst Remco Hutter Datum: februari 2004 Wegen naar de Toekomst is een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat. Het programma geeft toekomstvaste impulsen voor bereikbaarheidsproblemen, in samenspraak en in samenwerking met externe partners, zoals belangenorganisaties, deskundigen en weggebruikers. Wegen naar de Toekomst ontwikkelt langetermijnperspectieven en concrete proefprojecten en demonstraties, waarbij denken op lange termijn gekoppeld wordt aan doen op korte termijn. Sinds 1998 levert Wegen naar de Toekomst verschillende innovatieve perspectieven en proefprojecten op, zoals Automatische Voertuiggeleiding, Dynamische rijstrookmarkering, prefab asfalt, nieuwe mogelijkheden voor geluidsreductie, ontwerpen voor snelwegwonen en diverse convenanten tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van vrachtvervoer. In2002 is Wegen naar de Toekomst begonnen aan de derde cyclus waarin weer nieuwe langetermijnperspectieven de basis zijn voor concrete proefprojecten en demonstraties. Dialoog & samenwerking. Creativiteit & vernieuwing. Korte & lange termijn. Het zijn vaste ingrediënten van Wegen naar de Toekomst. 3

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 4 Managementsamenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Focus op in-car verkeersmanagementfuncties 8 3 Relevante projecten voor Info in de auto 3.1 Europa, 5e kaderprogramma Europa, 6e kaderprogramma en e-safety Europa, nationale programma s Verenigde Staten Japan 14 4 Internationale evenementen 17 5 Projectenoverzicht bijlagen 18 Bijlage 1: Factsheets projecten B1.1 ActMAP B1.2 ADVISORS 22 B1.3 AHS and ASV (Japan) 24 B1.4 ARCOS 26 B1.5 CarTALK 28 B1.6 CoDRIVE 30 B1.6 COMUNICAR and MITO 31 B1.7 De Interactieve Weg 33 B1.8 E-MERGE 35 B1.9 FleetNet 37 B1.10 Intersection Decision Support (USA) 38 B1.11 INVENT 40 B1.12 PReVENT 42 B1.13 PROSPER 44 B1.14 RESPONSE2 B1.15 UTMS (Japan) Bijlage 2: Projecten ADASE 51 4

5 Managementsamenvatting Het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst bereidt de pilot Wijzer op weg voor. Wijzer op weg voegt de eerdere ideeën voor twee afzonderlijke pilots Info in de auto en Contact nabij samen. Deze quick scan richt zich op het gedachtegoed van Info in de auto : een systeem ontwikkelen waarbij de automobilist alle relevante weginformatie in de auto gepresenteerd krijgt. De quick scan geeft een overzicht van ontwikkelingen en projecten in het buitenland. De quick scan is gericht op in-car verkeersmanagement functies: de noodzakelijke sturing en informatie door de wegbeheerder aan de automobilist. Ook ondersteunende als human-machine interfaces, ad-hoc communicatienetwerken voor voertuigen, digitale kaarten en databases en de methodieken ter beoordeling van in-car systemen komen aan de orde. Functies als reisinformatie en verkeersinformatie zijn reeds commercieel beschikbaar en worden als bekend verondersteld. Het beeld in Europa is dat voornamelijk vanuit de auto-industrie gewerkt wordt aan systemen die de veiligheid en het comfort van de bestuurder vergroten. Hierbij is in eerste fase de individuele auto het uitgangspunt. Functies zijn gebaseerd op systemen die autonoom (zonder afhankelijkheid van communicatie met andere voertuigen of de infrastructuur) kunnen functioneren. Deze autonome systemen komen in toenemende mate op de markt en bieden functies voor bijvoorbeeld koers- en afstandhouden, snelheidsondersteuning, waarschuwing bij gevaarlijke situaties (botsingen, overstekende voetgangers), waarschuwingen op basis van kaartgegevens en dergelijke. Parallel aan de ontwikkeling van de systemen is er veel kennis ontwikkeld over beoordelingsmethodieken, implementatie aspecten, mensmachine interfaces en dergelijke. Kennis die vrij direct toepasbaar is voor Info in de Auto. Ook zien we in Europa onderzoeksprojecten voor systemen die gebruik maken van voertuig-voertuig communicatie (CarTalk, FleetNet en mede in INVENT, ARCOS). Deze systemen bieden met name waarschuwingsfuncties voor onverwachte situaties die zich buiten het directe zichtveld van de bestuurder bevinden. Zowel de communicatietechnieken als ook de kennis over condities (snelheid, omvang, nauwkeurigheid, ) voor het functioneren van dit soort systemen lijken cruciaal voor Info in de Auto. Geadviseerd wordt aansluiting bij deze ontwikkelingen te zoeken. Onderzoek en ontwikkeling van systemen waar verkeersmanagementfuncties door de wegbeheerder/verkeersmanager van de infrastructuur naar in het voertuig wordt gecommuniceerd zien we in Europa op structureel niveau eigenlijk niet. Hierop is één grote uitzondering, namelijk die van ISA (Intelligente Snelheids Aanpassing/Advies). De ontwikkeling van ISA wordt sterk vanuit de overheden/wegbeheerders en vanuit veiligheidsoptiek ingezet. Na een aanvankelijke terughoudendheid bij de auto-industrie, mede ingegeven door het directieve regime waarmee ISA oorspronkelijk werd ingezet, wordt deze ontwikkeling door de auto-industrie steeds meer geadopteerd. En in Nederland loopt de uitbesteding door de Provincie Noord-Brabant van het project De Interactieve Weg In dit pilotproject wordt een provinciale weg met wegkantsystemen en voorzieningen voor in-car informatie ingericht. Met deze 5

6 systemen worden circa vijftien verkeersmanagement- en informatiefuncties aan de weggebruikers gecommuniceerd. Aansluiting bij of afstemming met dit laatste project lijkt logisch. In de Verenigde Staten staan de ontwikkelingen van wat zij noemen Cooperative Vehicle Highway Systems momenteel op een laag pitje. Japan tenslotte heeft langdurig onderzoek gedaan naar samenwerking tussen infrastructuur en voertuigen. De filosofie is dat potentieel gevaarlijke situaties, die niet door het voertuig gedetecteerd worden, door infrastructuur gebonden systemen worden gedetecteerd en naar het voertuig worden gecommuniceerd. Binnen deze filosofie worden meerdere op veiligheid gerichte functies geboden. De Japanse onderzoeksprogramma s Advanced Highway System (AHS) en Universal Traffic Management Systems (UTMS) zijn daarmee relevant als leerervaring voor Info in de auto. 6

7 1 Inleiding Rijkswaterstaat bereidt in het kader van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst de pilot Wijzer op weg voor. De pilot Wijzer op weg voegt de eerdere ideeën voor Info in de auto en Contact nabij samen. Deze quick scan richt zich op het gedachtegoed van Info in de auto. Bij Info in de auto wordt gedacht aan het op termijn ontwikkelen van een systeem waarbij de automobilist alle relevante weginformatie in de auto gepresenteerd krijgt. In de ultieme vorm zou dit kunnen leiden tot een weg waar geen verkeersborden of andere fysieke informatiedragers meer langs staan. Alle informatie over (maximum)snelheid, groene golf, parkeermogelijkheden, volgende tankstation, inhaalverboden en actuele route informatie worden direct in de auto in beeld of geluid aan de automobilist geleverd. Het systeem biedt rij-ondersteuning in de auto: van waarschuwing voor scherpe bochten tot verkeers(management)informatie. Rijkswaterstaat wil door middel van een pilot het concept demonstreren en op basis van de pilot de bruikbaarheids- en invoeringsaspecten onderzoeken. Bij de voorbereiding van de pilot is er behoefte aan inzicht welke ontwikkelingen en projecten er in het buitenland op dit terrein lopen, opdat in de pilot van deze ervaringen gebruik kan worden gemaakt. Aan Connekt is gevraagd met een quick scan bovengenoemde ontwikkelingen en projecten in beeld te brengen. Dit rapport is het resultaat van deze quick scan. De informatie in deze quick scan is gebaseerd op publiek toegankelijke informatie (internet, congrespapers); de informatie in de bijlagen is deels direct hiervan overgenomen. 7

8 2 Focus op in-car verkeersmanagementfuncties Met behulp van communicatietechnologie kan een groot aantal functies/applicaties in de auto aan de automobilist worden aangeboden. Het betreft functies die leuk zijn zoals audio, video, spelletjes, internet of nuttig zoals het maken van reserveringen en mobiele kantoorfuncties). Maar het gaat ook om functies die gerelateerd zijn aan de rijtaak van de bestuurder of bij ongelukken (noodoproep) of pech onderweg van dienst kunnen zijn. Bij in-car functies gerelateerd aan de rijtaak van de bestuurder kunnen we denken aan: - Reisinformatie - Navigatie - Primaire rijtaakondersteuning (zoals koers en afstand houden). - Veiligheidswaarschuwingen en -ingrepen - Verkeersmanagementfucnties Tussen deze functies is uiteraard geen sprake van harde grenzen. In deze quick scan is de nadruk gelegd op ontwikkelingen en pilots binnen het in-car verkeersmanagement, met als werkdefinitie de noodzakelijke sturing en informatie door de wegbeheerder aan de automoblist. Deze focus is gekozen vanwege de rollen van Rijkswaterstaat als wegbeheerder en verkeersmanager en vanwege het feit dat juist voor de verkeersmanagementfuncties de in-car ontwikkelingen relatief niet ver zijn. Functies als reisinformatie en verkeersinformatie zijn reeds commercieel beschikbaar en worden voor de lezers van dit rapport als bekend verondersteld. Daarnaast worden de meest relevante projecten die ondersteunend zijn ten aanzien van mogelijke in-car verkeersmanagement behandeld, zoals humanmachine interfaces, ad-hoc communicatienetwerken voor voertuigen, digitale kaarten en databases en de methodieken ter beoordeling van in-car systemen. Op de onderliggende automotive brede interface en platformactiviteiten als AMI-C - Automotive Multimedia Interface Collaboration (www.ami-c.org), OSGi - Open Services Gateway initiative (www.osgi.org) en 3GT - 3rd Generation Telematics (www.ertico.com/activiti/projects/3gt) wordt in deze quick-scan niet verder ingegaan. 8

9 3 Relevante projecten voor Info in de auto Europa, 5e kaderprogramma Het 5e kaderprogramma van de Europese Commissie heeft vele onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten ondersteund op het terrein van rijtaak ondersteunende systemen oftewel Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Hier worden die projecten behandeld die voor Info in de Auto het meest relevant zijn. In het thematisch netwerk ADASE (Advanced Driver Assistance Systems in Europe) vindt afstemming tussen de projecten en roadmap-ontwikkeling plaats. In bijlage 2 is een aan de ADASE website ontleend overzicht opgenomen van de onder de ADASE paraplu vallende projecten. De projecten zijn voor een deel reeds afgerond, ander lopen nog. De projecten met techniek ontwikkeling hebben vrijwel alle hun pilots/demo s (gehad). Onderstaande figuur geeft de ADASE Roadmap weer. Figuur 1: ADASE Roadmap (Bron: ADASE) In het project CarTALK (factsheet bijlage 1) staat het opbouwen van ad-hoc radionetwerken tussen voertuigen en data-uitwisseling voor ADAS functionaliteiten over deze netwerken centraal. Dankzij deze netwerken kan met grote nauwkeurigheid locatiespecifieke informatie naar en tussen voertuigen die zich in een bepaald gebied bevinden worden uitgewisseld. De informatieuitwisseling beperkt zich dus niet tot vaste locaties. Het project loopt nog door in 2004 en heeft demonstratievoertuigen, onder andere in Nederland bij TNO. Ook de nationale projecten FleetNet (Duitsland, factsheet bijlage 1), TRAFFIMATICS (Groot Brittannië, ARCOS (Frankrijk, factsheet bijlage 1) gaan mede over de ontwikkeling en toepassing van ad-hoc radionetwerken. 9

10 Het project PROSPER (factsheet bijlage 1) is een koepelproject, waarbinnen in een groot aantal Europese landen praktijkonderzoek gedaan is naar de mogelijke invoering van Intelligente Snelheids Aanpassing (ISA). Vooral de proef gehouden in België is relevant omdat daar de snelheidsinformatie op een commercieel verkrijgbaar multimedia in-car platform werd gepresenteerd. De onderstaande figuur geeft een illustratie van de proef in België. Figuur 2: Informatie ISA-proef Belgie op in-car platform E-MERGE (factsheet bijlage 1) en AIDER (www.crfproject-eu.org/aider.htm) richten zich op de noodoproep vanuit het voertuig. E-merge heeft tot doel het realiseren dat in geheel Europa een voertuig-gebaseerde noodoproep (extended E-call) gedaan kan worden en dat die door de alarmcentrales op een geharmoniseerde wijze verwerkt kunnen worden. Het E-MERGE project kent ook een forum voor geïnteresseerde stakeholders. ActMAP (factsheet bijlage 1) behelst onder meer de toevoeging van dynamische gegevens aan map-databases, het doorgeven van deze gegevens van een centrale aan voertuigen en het gebruik van deze gegevens in navigatie- en ADA-applicaties in het voertuig. Stakeholders kunnen deelnemen aan het ActMAP forum. Het ActMAP project is voorafgegaan door het NEXTMAP project. ActMAP loopt nog door tot de tweede helft van 2004 en kent een aantal interessante testsite s waarin 2004 uitgebreide tests worden ondernomen. In COMUNICAR (factsheet bijlage 1) heeft de ontwikkeling van multi-media Human-Machine Interfaces (HMI) voor verschillende applicaties centraal gestaan. De applicaties omvatten een breed spectrum, zowel verschillende vormen van rijtaakondersteuning (ADAS) maar ook zaken als reisinformatie, navigatie, entertainment, comfort en bureaufuncties. Het project heeft zich met name ook gericht op de problematiek van het gelijktijdig binnenkomen van verschillende vormen informatie en het vraagstuk hoe dit zonder de rijtaak negatief te beïnvloeden aan de bestuurder gebracht moet worden. De resultaten van het project zijn daarmee zeer relevant voor Info in de auto. 10

11 Het nog lopende project ROADSENSE is meer op toekomstig research and development voor HMI s gericht (methodieken, framework, code-of practice) en minder op de daadwerkelijke ontwikkeling van een HMI s. Eén van de projecten die zich heeft gericht op het ontwikkelen van methodieken voor de beoordeling van in-car apparatuur (m.n. ADAS) is ADVISORS (factsheet bijlage 1). ADVISORS richt zich op de effecten op de gebieden veiligheid, effectiviteit en milieu. Resultaten van ADVISORS zijn onder andere de ADAS QuickCheck, een checklist voor human-machine interfacesen de Virtual Driving Lab, een virtuele rijsimulator voor demonstratie van ADAS systemen via het Internet. Ook RESPONSE2 (factsheet bijlage 1) richt zich op de beoordeling van in-car systemen, zij het meer op de juridisch aspecten. Eerdere en reeds langere tijd afgeronde projecten in het 5e kaderprogramma met relevantie voor in-car verkeersmanagementfuncties zijn IN-ARTE en TRAVEL-GUIDE. In IN-ARTE (www.iao.fraunhofer.de/projects/in-arte) worden autobestuurders op basis van digitale kaart en sensorinformatie gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties op landelijke wegen. In TRAVEL- GUIDE (www.travel-guide.iao.fhg.de), zijn richtlijnen ontwikkeld voor de informatievoorziening naar autobestuurders door verkeersinformatie en verkeersmanagementinformatie, zowel in-car als via wegkantsystemen. 3.2 Europa, 6e kaderprogramma en e-safety Ten behoeve van het 6e kaderprogramma van de Europses Commissie vinden onder auspiciën van de EUCAR de European Council for Autmotive R&D (www.acea.be) de voorbereidingen plaats voor het Integrated Safety Programme. De systeemfilosofie die hieraan ten grondslag ligt wordt getoond in de onderstaande figuur. Figuur 3: Systeemfliosofie Integrated Safety (bron: EUCAR) Relevant voor Info in de Auto is het Active Safety gebied en dan in het bijzonder de normal driving en warning system fases. Voor het Active Safety gebied is het Integrated Project PReVENT (factsheet bijlage 1) in voorbereiding. De onderhandelingen met de commissie over dit Integrated Project zijn in een vergevorderd stadium. De voorziene looptijd is 11

12 vier jaar, waardoor tests en pilots vermoedelijk pas in de periode plaatsvinden. De Europese Commissie heeft het esafety Forum opgericht, waaronder working groups opereren (http://europa.eu.int/information_society/programmes/esafety/index_en.htm). Het esafety Forum is een platform voor alle betrokkenen in verkeersveiligheid in brede zin. Het esafety Forum heeft vooral als doel ontwikkelingen op het gebied van intelligent integrated road safety systems te monitoren, ondersteunen en promoten. De aanbeveling komen van de Working Groups, waarin het feitelijke werk wordt gedaan. De Working Groups zijn: - Accident Causation Analysis - ecall - Real-Time Traffic & Traveller Information (RTTI) - Road Maps - Human Machine Interaction (HMI) - Research and Technology Development - International Cooperation De Road Maps Working Group heeft een inventarisatie gemaakt van relevante maatregelen die voor 2010 op de markt verwacht worden, waaronder onder andere de voor het WnT-project relevante traffic sign recognition en infrastructure based warning systems. 3.3 Europa, nationale programma s Duitsland Het nationale project in Duitsland van dit moment is INVENT (factsheet bijlage 1). INVENT is zeer omvangrijk en kent een drietal hoofdprojecten: bestuurder ondersteuning (ADAS) - actieve veiligheid, verkeersmanagement en een logistiek project. Binnen de eerste twee hoofdprojecten worden talloze deelprojecten uitgevoerd. Applicaties op het gebied van bestuurder ondersteuning en actieve veiligheid zijn onder andere laterale ondersteuning (koers houden, strook wisselen, in/uitvoegen), kruispunt assistentie en ondersteuning bij het rijden in fileverkeer (adaptive cruise control). Applicaties op het gebied van verkeersmanagement zijn gericht op het voorkomen en beheersen van congestie op trajecten van snelwegen en op netwerken. Voor de functionaliteiten wordt zowel voertuig-voertuig communicatie ingezet als communicatie van een verkeersmanagementcentrum naar de voertuigen (met GSM en DAB) Eerdere nationale projecten zijn het recent afgronde FleetNet (factsheet bijlage 1), gericht op de ontwikkeling van een platform voor voertuig-voertuig communicatie en SANTOS (www.santosweb.de), gericht op adaptive driver assistance Frankrijk In Frankrijk loopt het nationale programma ARCOS (factsheet bijlage 1). Het richt zich op bestuurder ondersteunende functies: laterale ondersteuning (lane departure), vermijden van aanrijdingen, snelheidsondersteuning (advanced cruise control) en waarschuwing voor files en aanrijdingen (advanced alert system). ARCOS omvat ook de ontwikkeling en toepassing van ad-hoc radionetwerken ten behoeve van deze functies. 12

13 3.3.3 Verenigd Koninkrijk In het Verenigd Koninkrijk zijn geen nationale projecten aan te wijzen die direct relevant zijn voor Info in de Auto. TRAFFIMATICS (Groot Brittannië, richt zich net als eerder genoemde projecten op de ontwikkeling en toepassing van ad-hoc radionetwerken. Interessant om kennis van te nemen is de Foresight Vehicle Technology Roadmap (www.foresightvehicle.org.uk). In deze roadmap worden op grond van trends en drivers (sociaal, economisch, milieu, technologisch, politiek en infrastructureel) de technologie en onderzoeksrichtingen voor voertuigen in de eerstkomende 20 jaar geschetst Nederland Het interne TNO project CoDRIVE (factsheet bijlage 1) is zojuist afgerond. In dit project stond de realisatie van een ontwikkel-, simulatie-, test- en evaluatieplatform (TOAP, TNO Open Automotive Platform) voor in-car ICT en ADAS centraal. Ook is een Human Machine Interface (HMI) met prioritering van informatie (BiBi) ontwikkeld en zijn diverse services gedemonstreerd. Door de provincie Noord-Brabant wordt het demonstratieproject De Interactieve Weg (factsheet bijlage 1) voorbereid. Op de provinciale weg N629 tussen Oosterhout en Dongen wordt een 3,5 kilometer lang proeftracé met wegkantsystemen en voorzieningen voor in-car informatie ingericht. Met deze systemen worden circa vijftien verkeersmanagement- en informatiefuncties aan de passerende autobestuurders aangeboden. De aanbesteding loopt en het project wordt naar verwachting in de periode uitgevoerd. Het proposal voor het BSIK kennisontwikkelingsprogramma TRANSUMO (TRANsition towards SUstainable MObility) (www.connekt.nl) kent een cluster Advanced Traffic Management and Intelligent Vehicles. In dit cluster vormt de integratie van intelligentie in infrastructuur en voertuigen voor verkeersmanagement een centraal thema. Bart van Arem (TNO-Inro en Universiteit Twente) is de clustercoördinator voor het cluster Advanced Traffic Management and Intelligent Vehicles. Bij een positief besluit zal het TRANSUMO programma in de komende vier tot zes jaar worden uitgevoerd. 3.4 Verenigde Staten De Verenigde Staten kennen het Intelligent Vehicle Initiative (IVI). Dit is een gezamelijk programma dat geïnitieerd is door het U.S. Department of Transportation (USDOT) en de Federal Highway Administration (FHWA). Het IVI richt zich op het voorkomen van ongelukken door het ondersteunen van bestuurders bij gevaarlijke situaties. Het Intelligent Vehicle Initiative kent een achttal deelprogramma s/projecten die danwel op specifieke ongevalsoorzaken richten, danwel op algemene ondersteuning van de bestuurder: - Targeting the crash problem: - Intersection collisions avoidance / Intersection Decision Support - Rear-end collisions avoidance - Roadway departure warning - Lane change merge assistance - Problem areas for drivers: - Driver Monitoring - Vision Enhancement 13

14 - Vehicle Stability - Safety Impacting Voor de Info in de auto is eigenlijk alleen het Intersection Decision Support project (factsheet bijlage 1) om ongevallen op kruispunten te voorkomen van belang. Dit is het enige project waar informatie van de wegkant naar de auto wordt overgebracht. De informatieoverdracht gebeurt via visuele signaalgevers bij het kruispunt of via radiocommunicatie. In de VS liep van 1990 tot en met 1998 het Advanced Highway Systems programma. Dit programma zou een vervolg moeten krijgen in het Cooperative Vehicle-Higway Automation Systems programma (www.cvhas.org). Van het CVHAS is echter geen actuele voortgangsinformatie te verkrijgen, het vermoeden is dat dit initiatief op een laag pitje staat. 3.5 Japan Japan kent een drietal relevante programma s: - Advanced Highway System (AHS) - Advanced Safety Vehicle (ASV) - Universal Traffic Management Systems (UTMS) Advanced Highway System (AHS) (factsheet bijlage 1) en Advanced Safety Vehicle (ASV) zijn research and development programma s en vullen elkaar aan voor een zevental onderscheiden services: 1. Prevention of collision with forward obstacles 2. Prevention of overshooting on curve 3. Prevention of lane departure 4. Prevention of crossing collisions 5. Prevention of right turn collisions (bij links rijdend verkeer) 6. Prevention of collisions with pedestrians 7. Road surface condition Figuur 4: Services AHS en ASV (Bron AHSRA) De basisfilosofie van het cooperatieve voertuig-wal systeem is dat potentieel gevaarlijke situaties die niet door het voertuig gedetecteerd worden door 14

15 infrastructuur gebonden systemen worden gedetecteerd en naar het voertuig worden gecommuniceerd. Figuur 5: Interactie AHS en ASV (Bron: AHSRA) De AHS en ASV programma s zijn relevant voor Info in de auto omdat hierin meerdere functionaliteiten vanaf de wegkant aan de bestuurder in de auto worden aangeboden. In Japan staat men voor het vraagstuk of en in welke vorm men tot implementatie moet overgaan. Het AHS Advanced Highway System wordt uitgevoerd door het AHSRA - Advanced Cruise-Assist Highway System Research Association en heeft als sponsor het Ministry of Construction. Het AVS Advanced Safety Vehicle programma heeft het Ministry of Transportation als sponsor en wordt uitgevoerd door autofabrikanten en electronicaconcerns. Het Universal Traffic Management Systems (UMTS) (factsheet bijlage 1) kent een research en development programma onder auspiciën van de National Police Agency of Japan. Het UMTS wordt bovendien in grote delen van het land daadwerkelijk geïmplementeerd. Het UMTS is vooral gericht op stedelijke gebieden en omvat een groot aantal elkaar aanvullende verkeersmanagement-functionaliteiten: - ITCS: Integrated Traffic Control Systems - MOCS: Mobile Operation Control Systems - PTPS: Public Transportation Priority Systems - AMIS: Advanced Mobile Information Systems - DRGS: Dynamic Route Guidance Systems - EPMS: Environment Protection Management Systems - IIIS: Intelligent Integrated ITV Systems - DSSS: Driving Safety Support Systems - HELP: Help system for Emergency Life saving and Public safety - FAST: Fast Emergency Vehicle Preemption Systems - PICS: Pedestrian Information and Communication Systems Op de website zijn ter illustartie animatiefilmpjes van de functionaliteiten te bekijken. Het DSSS (Driving Safety Support Systems) informeert de bestuurder over mogelijke gevaren (vergelijkbaar met AHS/ASV) en is daarmee het meest 15

16 relevant voor de pilot Info in de auto. Het DSSS is voor zover bekend nog niet geïmplementeerd. 16

17 4 Internationale evenementen De state-of-art van onderzoek op het gebied van in-car verkeersmanagementfunctionaliteiten is in 2004 op de volgende evenementen te aanschouwen. IEEE Intelligent Vehicle Symposium 2004 Parma, Italië juni 2004 Met demonstraties op Varano testbaan 17 juni IEEE Conference on Intelligent Transport Systems Washinton DC, Verenigde Staten 3-6 oktober th ITS World Congres Nagayo, Japan oktober

18 5 Projectenoverzicht bijlagen Groep Thema Project Informatie ADASE ( - Automatisch rijden CHAUFFEUR2 CYBERCARS ADASE overzicht ADASE overzicht - Cooperative driving CarTALK AIDER Factsheet ADASE overzicht - Sensoren APOLLO CARSENSE RADARNET DENSETRAFFIC - Systeem beoordeling ADVISORS STARDUST ROSETTA GALLANT - Vermijding aanrijdingen CHAMELEON PROTECTOR - In-car platform integratie INVETE PEIT - Human Machine Interfaces - Digitale kaarten & Mutimedia COMUNICAR ROADSENSE DARWIN EUCLIDE TRAINER AWAKE ActMAP MCP NEXT-MAP AJACS RESPONSE RESPONSE2 PROSPER ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht Factsheet ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht Factsheet ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht Factsheet ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht ADASE overzicht Factsheet Factsheet - Juridische, sociale en implementatie aspecten Intelligente Snelheids Aanpassing Noodoproep en noodhulp E-MERGE AIDER Europa 6e KP Actieve veiligheid PReVENT Factsheet Frankrijk ADAS + communicatie ARCOS Factsheet Duitsland ADAS + Invent Factsheet verkeersmanagement Vtg-vtg communicatie Fleetnet Factsheet Nederland ADAS en platform CoDrive Factsheet Verenigde Staten In-car Verkeersmanagement Intelligent Vehcle Initiative De Intelligente Weg Intersection Decision Support Factsheet ADASE Overzicht Factsheet Factsheet 18

19 Japan Samenwerking wegkantvoertuig AHS Advanced Higway System ASV Advance Safety Vehicle UTMS Universal Traffic Management System Factsheet Factsheet 19

20 Bijlage 1: Factsheets projecten B1.1 ActMAP Project Short description Objectives ActMAP Actual and dynamic MAP for transport telematic applications The ActMAP project is developing a standard data model and exchange format for distributing updated map components and data entities for vehicle navigation systems and Advanced Driver Assistance Systems. The aim of ActMAP is the investigation and development of mechanisms for the dynamic actualisation of digital map databases. Actualised map components should be integrated and/or attached to the in-vehicle digital map. The mechanism imposes an important milestone for the availability of future location-based services and the quality of the map databases in future vehicles. The project is building a test environment to validate the mechanism(s). The test sites will include advanced navigation applications and ADAS applications (curve speed control and Adaptive Cruise Control (ACC) with speed adaptation. After this validation, the proposed mechanisms will be submitted to ISO. Besides links to the ISO standardisation and IST projects for which map actualisation is considered, the project has created a Forum that is open to all organisations having to implement or use the dynamic map actualisation in future applications/services. The received feedback will be used to consolidate the proposed actualisation method. Pilot Five test sites are under development: - Daimler Chrysler: Route guidance application capable of Point of Interest actualisation - Siemens VDO: Route recommendations and warnings for road constructions and travel conditions - NAVIGON: ADAS Horizon application or PDA based navigation application - BMW: Curve speed control adapting actual speed and geometry changes - C.R.F.: ACC based on the actual road geometry and dynamic information Milestones: : Preliminary specification of the test environment : Test environment specification, including test scenario description. Test environment implemented and ready for performing the validation Validation results Applications Providing new static and variable elements to in-vehicle applications. The process exist of four steps: - updates of static parts of map (merging) - attachment of variable elements - communication form service center to in-vehicle database 1 Bronnen: diverse project-websites en papers, bewerkt 20

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Kostenmonitor Kilometerprijs

Kostenmonitor Kilometerprijs abcdefgh Personenvervoer Kostenmonitor Kilometerprijs Uitgebracht door de projectorganisatie Anders Betalen voor Mobiliteit 15 september 2006 abcdefgh Personenvervoer Kostenmonitor Kilometerprijs Uitgebracht

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 - 1 - 2010, november SHL Nederland BV SHL Belgie BV Koningin Wilhelminalaan 3 Vorstlaan 165 P.O. Box 1047 1160 Oudergem

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Riooloverstorten Deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 2 en 3

Riooloverstorten Deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 2 en 3 Werkgroep Water en milieu 4 Commissie Integraal Waterbeheer Postbus 20906 2500 EX Den Haag T 070 3518544 F 070 3519078 I www.ciw.nl Riooloverstorten Deel 4b: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten,

Nadere informatie

C-Infrastructuur & Vervoer

C-Infrastructuur & Vervoer C-Infrastructuur & Vervoer Markt, technologie en toekomstige thema s Auteur: Chris Maliepaard Versie: 1.0 Datum: 1 december 2014 Status: Definitieve versie Versieoverzicht Versie Datum Reflectiegroep Commentaar

Nadere informatie

documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie

documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie documentatenota CRB 2015-1196 Belgium 4.0 Naar een digitale transformatie van de Belgische economie Kader 2 In een markteconomie verandert de structuur van een economie voortdurend. Ondernemers gaan immers

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie