Lesplan atheneum 5. Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lesplan atheneum 5. Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1"

Transcriptie

1 Woensdag 16 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 1 - Leerlingen weten wat er dit blok van ze wordt verwacht. - Ze vormen groepen, verdelen de taken (logboek en planning, contextonderzoek, filmen en montage) - Ze lezen de tekst Leerdoelen: - Ik ken en begrijp de inhoud van de mnl. tekst Leerlingen hebben nog nooit een boek van voor 1880 gelezen. Ze werken elk blok ook in het domein voor diverse vakken en maken dan altijd logboeken. Ze hebben al in een eerder blok een scène-indeling moeten maken. Ze hebben geen kennis van de historische en literaire context. De leerlingen krijgen klassikaal instructie over hetgeen dit blok van hen wordt verwacht: lezen van een tekst, onderzoek naar de historische en literaire context, maken van een scenario en uiteindelijk een film. Verder wordt ze meegedeeld een logboek te moeten bijhouden en de taken te verdelen binnen de groepen van maximaal tien leerlingen die ze moeten vormen (niet noodzakelijk binnen de eigen klas). Deze informatie staat ook in de studiewijzer die anderhalve week voor het blok is uitgereikt. Ook de mnl. tekst hebben alle leerlingen toen gekregen. De groepen worden snel gevormd, doordat vaker in dergelijke groepen wordt gewerkt, en vervolgens wordt de tekst gelezen. Toetsing: Eind van de les vraag ik wat er gedaan moet worden dit blok en schrijf dit op het bord. Ook wijs ik per groep een leerling aan om een gedeelte van de inhoud van de tekst te vertellen. Ik vraag een leerling van een andere groep of die hieraan iets heeft toe te voegen (klopt de samenvatting). Deze leerling vertelt het verhaal verder.

2 Woensdag 16 mei 2007, 5 e uur, blok 6: literatuur, les 2 - Leerlingen weten met welke stappen gekomen moet worden tot het schrijven van een scenario en begrijpen dat het herkenbare verwerkt moet worden - Leerlingen plannen de werkzaamheden en verdelen de taken Leerdoelen: - Ik weet welke taak ik heb en wat ik daarvoor moet doen. Leerlingen weten hoe en waar ze moeten zoeken naar de literaire en historische context ( Ze hebben al eerder gewerkt in groepen met een onderlinge taakverdeling. De producten die leden van de groep maken (logboek, verslag planning, verslag context, scèneindeling, reflectie) komen in een map die aan het eind beoordeeld wordt. Ze krijgen een cijfer voor de hele map, maar het kan ook zijn dat wanneer uit het logboek blijkt dat sommige leerlingen minder hebben gedaan of minder goed werk hebben geleverd de groep punten krijgt die ze onderling moeten verdelen. Deze (tweede) lessen worden gegeven in het domein. Alle atheneumklassen zitten in de domeinruimte, waar werktafels staan en voor elke groep ongeveer drie computers beschikbaar zijn. De drie docenten Nederlands van deze drie klassen zijn alledrie aanwezig en begeleiden het zelfstandig werk van de groepen. Ze hebben elke dag minstens een KWT-uur. In ieder geval moeten ze nog een KWT-uur in dezelfde week aan Nederlands werken. In totaal werken ze dus drie uur aan Nederlands per week. De leerlingen krijgen eerst gezamenlijk uitleg over de bedoeling van het scenario: het verhaal moet in scènes worden verdeeld, de personages en hun relaties moeten worden geanalyseerd, het herkenbare moet worden achterhaald en dit geheel moet in scenariovorm worden verwoord in een eigentijdse versie, die vervolgens moet kunnen worden verfilmd. Vervolgens gaan ze zelfstandig aan het werk. Binnen de groepjes, die bestaan uit acht tot tien personen (negen groepen in totaal) worden de taken verdeeld: onderzoeken van de literaire en historische context, indelen van het verhaal in scènes, bijhouden logboek, planning van de werkzaamheden en organisatie van de filmavond. Degenen die de context onderzoeken doen dat op en ook de leerlingen die het verhaal indelen in scènes weten hoe dat moet. De planning van de werkzaamheden mogen ze zelf indelen, aan de hand van de studiewijzer, waarin staat wanneer iets moet worden ingeleverd. Ze weten in welke periode de lessen zijn en wanneer er ruimte is om te filmen. Ze moeten bijvoorbeeld tijd reserveren bij het mediacentrum om te monteren. Leerlingen die de filmavond willen organiseren krijgen een apart blad waarop staat wat er geregeld moet worden (jury, juryrapport, uitnodigingen, eten voor 80 leerlingen en docenten, ruimtes reserveren, presentatoren zoeken) Toetsing: scène-indeling, planning/taakverdeling en verslag van context in de volgende les laten zien.

3 Woensdag 23 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 3 - Leerlingen vormen zich een beeld van de personages en hun relaties, handelingen en beweegredenen en de normen en waarden in het boek. Leerdoel: - Ik ken de historische context van het boek - Ik heb een beeld van het herkenbare in de tekst - Ik heb kennis van de scènes, personages, handelingen, normen De leerlingen hebben de tekst gelezen, een planning voor de werkzaamheden voor de rest van het blok gemaakt, een scène-indeling gemaakt en onderzoek gedaan naar de literaire en historische context. Een aantal leerlingen heeft een draaiboekje gemaakt van de taken voor de filmavond. Voor de les hebben ze binnen de groep alle informatie van elkaar gekregen in de vorm van een verslag. In de klas, maar in groepjes, bespreken ze elkaars verslagen over de planning en de context. Ze krijgen de opdracht aan de hand van de gemaakte scène-indeling het karakter van de personages, hun handelen en relaties, de normen en waarden in kaart te brengen en te bespreken binnen de groep en een eigentijds verhaal te bedenken met deze gegevens. Ze beantwoorden de volgende vragen: - Wat is de meest cruciale scène in de tekst en waarom? - Beschrijf de hoofdpersonages en leg uit waarom ze handelen zoals ze dat doen - Wat zijn in jou ogen de meest vreemde reacties van de hoofdpersonen en welke reacties en handelingen kun je je wel voorstellen? Door discussie over belangrijke scènes, personages en handelingen ontstaat beeld van het herkenbare. Toetsing: uit de verhaalopzet (les 5) moet blijken of ze een beeld hebben bij het voor hen herkenbare

4 Woensdag 23 mei 2007, 5 e uur, blok 6: literatuur, les 4 - Ze bedenken een eigentijds verhaal Leerdoelen: - Ik kan met de gegevens die we hebben een eigentijdse versie schrijven De leerlingen zetten de discussie over de vragen van vanochtend voort. Ze hebben een beeld van de voor hen belangrijkste scène, de personages en hun handelingen en beweegredenen. Ze zijn bezig zich te verdiepen in het hoe en waarom van de gebeurtenissen. In het domein verdiepen ze zich per groep verder in de tekst en bedenken een eigentijdse versie van het verhaal, waarbij het meest essentiële, met name het waarom van de handelingen en de interactie tussen de personages moet worden behouden. De leerlingen, die met hun eigen groep een verhaal moeten bedenken, hebben de beschikking over verschillende computers en kunnen advies en raad vragen bij de vragen die ze moeten beantwoorden en de moeilijkheden die ze hebben bij het schrijven van hun verhaal. Deze les moeten ze een opzet van het verhaal laten zien van ongeveer 250 woorden, waaruit kan worden opgemaakt wat voor hen het meest herkenbare is en in welke context ze dat in hun eigen wereld plaatsen. (Bijvoorbeeld: wanneer gekozen wordt voor het doorvertellen van een geheim en de mogelijke gevolgen daarvan, moet er een situatie worden geschetst waarin dat voor hen aannemelijk is). Toetsing: Uit de opzet van het verhaal dat ze hebben bedacht moet blijken dat ze een hedendaagse vorm hebben gevonden voor het herkenbare.

5 Woensdag 30 mei 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 5 - Leerlingen laten uitzoeken wat de kenmerken van een scenario zijn. - Ze laten bepalen wat ze zelf in hun scenario willen beschrijven Leerdoel: - Ik weet wat een scenario is en wat de kenmerken daarvan zijn - ik weet wat ik wil verwoorden in het scenario Leerlingen hebben een verhaallijn uitgezet voor hun scenario. Ze hebben nog niet eerder een scenario geschreven, maar in een eerder blok hebben ze wel individueel een verhaal moeten schrijven. Klassikaal geef ik uitleg over het schrijven van een scenario (eerst verhaallijn en plot, uitwerken in actie en dialoog). Ik heb verschillende scripts bij me, waarvan ik er elk groepje er een aantal geef. In hun eigen groep bestuderen de leerlingen de kenmerken van de scenario s. Ze hoeven ze niet te lezen, maar beantwoorden op een werkblad de vragen die daarop staan: - In welke tijd is de tekst geschreven? - Hoe weet je wie de personages zijn? (Wie is wie?) - Op welke manier wordt aangegeven waar het stuk zich afspeelt? - Hoe weet je wie wat moet zeggen? - Wat valt je op aan de dialogen? - Hoe weet je dat iemand iets moet doen? - Hoe lang denk je dat dit stuk duurt? - Op welke manier is het script ingedeeld? In twee of drietallen schrijven de leerlingen hun bevindingen op (op hun eigen blad) en ik vraag willekeurige leerlingen naar hun antwoorden. Ik schrijf de kenmerken van de scripts op het bord en zij nemen die over (Bijvoorbeeld: korte beschrijving personages vooraf, korte samenvatting verhaal, beschrijving per scène: korte aanwijzingen over tijd en plaats gevolgd door dialoog met de naam van degene die aan het woord is, met aanwijzingen over handelingen, geschreven in tegenwoordige tijd, spreektaal). Vervolgens maken ze in hun eigen groep een scène-indeling van hun verhaal van 250 woorden: ze kiezen de belangrijkste scènes bepalen ze wat ze in die scènes willen beschrijven in actie en dialoog. Toetsing: Kenmerken die leerlingen noemen op het bord en de scène-indeling.

6 Woensdag 30 mei 2007, 5 e uur, blok 6: literatuur, les 6 - Leerlingen bepalen wat ze in de scènes willen verwoorden - Ze hebben een beeld van de personages, handelingen, relaties en beweegredenen Leerdoel: - Ik weet uit welke scènes ons eigen verhaal bestaat - Ik weet wat ik per scène wil verwoorden - Ik heb een beeld van de personages in ons eigen verhaal De leerlingen zijn bezig met het maken van een scenario van hun verhaal. Ze hebben een eigentijds verhaal gemaakt met een plot gebaseerd op de tekst. De weten hoe een script er uit ziet en wat de kenmerken daarvan zijn. De scène-indeling dwingt ze tot een keuze voor het meest essentiële en herkenbare: het laten zien wat voor hen het meest belangrijke is in dit verhaal. In het domein werken de groepjes verder aan hun scène-indeling (In scene 1 gebeurt dat op die plaats met die en die persoon, in scene 2 etc.) Nadat ze mij de scène-indeling van hun eigen verhaal hebben laten zien, werken aan de (korte) beschrijving van de karakters van de personages en maken ze een begin met de uitwerking van de scènebeschrijving in dialoog Ze hebben de beschikking over een aantal computers per groepje, zodat ze aan verschillende scènes tegelijk kunnen werken en kunnen overleggen. Ik help ze op weg, geef advies, beantwoord vragen leerlinggestuurd. Op een ander moment in elke week werken ze hieraan verder in de KWT-uren die ze elke dag hebben. Het scenario heeft ongeveer een lengte van 8 tot 10 pagina s Toetsing: de scène-indeling wordt door mij beoordeeld in deze les of in een KWT-uur, net als de beschrijving van de personages. Het scenario wordt door mij (en het team) later beoordeeld.

7 Woensdag 6 juni 2007, 3 e uur, blok 6: literatuur, les 7 - Leerlingen presenteren hun verwoording (scenario) van het herkenbare uit de Borchgravinne - Ze geven een reactie op de presentatie van andere groepjes Leerdoel: - Ik weet wat de andere twee groepen hebben gekozen als het herkenbare uit de oorspronkelijke tekst - Ik kan uitleggen aan anderen wat voor ons het belangrijkste/herkenbaarste is De leerlingen zijn klaar met het transformeren van hun verhaal (gebaseerd op het herkenbare uit de Borchgravinne) in een scenario. Ze hebben een scène-indeling en beschrijving van de personages gemaakt. Het kan zijn dat sommige groepen de dialoog nog niet voldoende hebben uitgewerkt. In mijn klas heb ik maximaal drie groepen. Ik deel mee straks per groep twee leerlingen aan te wijzen die kort (5 minuten maximaal) moeten vertellen aan de andere groepen wat voor het herkenbaarste uit de tekst is. Daarbij moeten de volgende vragen beantwoord worden: - Voor welk thema hebben jullie gekozen? - Waarom is dat voor jullie het meest herkenbaar? - Waar gaat jullie verhaal over? ( Wij hebben gekozen voor de wraak. Dat is voor ons het meest herkenbaar, want we kunnen ons voorstellen dat Ons verhaal gaat over etc.) Over deze vragen mogen ze kort overleggen. Na de presentatie vraag ik willekeurige leerlingen in de andere groepen of ze een reactie willen geven. Ik vraag ze of ze begrip hebben voor de keuze, of ze dat ook herkenbaar vinden, of ze het ze een spannend, origineel verhaal vinden. Ik vraag ze bijvoorbeeld ook wat voor soort film ze denken dat van dat verhaal gemaakt wordt (liefdesverhaal, actiefilm) Toetsing: de presentatie geeft mij een goede indruk of vertalen van het herkenbare in een scenario is gelukt.

8 Woensdag 6 juni 2007, 5 e uur, blok 6: literatuur, les 8 - Leerlingen plannen het filmen - Ze zorgen dat het scenario kan worden ingeleverd. Leerdoel: Planners: - ik overleg met de andere leden over data om te filmen - ik regel de locatie (indien nodig) - ik zorg dat de rekwisieten aanwezig zijn op de verschillende data (of zorg ervoor dat anderen dat doen) - ik vraag eventuele figuranten (of zorg dat anderen dat doen) Logboekmakers: - ik zorg ervoor dat iedereen het logboek heeft gelezen en daarmee akkoord is gegaan - ik maak het logboek af en lever dat eind van de week in Festivalorganisatoren: (Op verschillende momenten in de KWT-uren is er overleg geweest met de organisatoren over de vorderingen: vragen van juryleden, maken van jurybeoordelingsbladen, prijzen, eten van de leerlingen, reserveren van ruimtes e.d.) - ik maak samen met de anderen de uitnodigingen Overige leerlingen: - ik maak het scenario af en overleg met anderen over het filmen Leerlingen zijn klaar met hun scenario en zorgen dat dit aan het einde van de week kan worden ingeleverd. In het domein werken de groepjes aan de planning van het filmen (casting, rekwisieten, locaties, maken afspraken over data). Degenen binnen het groepje die hiervoor is/zijn aangewezen hebben al voorwerk moeten doen (regelen van camera s en dergelijke). Deze planners hebben hiervoor de verantwoordelijkheid. Ik beantwoord vragen en help ze bij moeilijkheden bij het plannen en organiseren Toetsing: het scenario wordt door mij (en het team) beoordeeld. De map met planning, logboek, verslag context wordt ook beoordeeld, wanneer de film is gemaakt.

9 tijd inhoud wat doe ik? wat doen lln? leermiddelen Les 1 klassikaal van de opdracht Ik geef instructie over de opdracht. De leerlingen luisteren. Bord Indelen van de groepen Zorg dat er gemengde groepen ontstaan Zoeken aansluiting bij een groep Lezen van boek Geef korte inleiding op de inhoud van het boek. Schrijf de namen van de groepsleden op Luisteren en lezen in de groepen het boek Boek Controleren leerdoel Vraag naar samenvatting Geef huiswerk: uitlezen Controleer of ze weten wat ze moeten doen Per groep vertelt een leerling gedeelte inhoud Luisteren Bord Les 2 Domein 1.35 Geef uitleg over bedoeling van scenario en taakverdeling 1.50 Verdelen van de taken Observeer en adviseer de groepjes en beantwoord vragen Verdelen de taken Zelfstandig werken Beantwoord vragen Geef huiswerk: scèneindeling, context en planning maken en aan de groep laten zien. Inleveren taakverdeling per groep Leerlingen splitsen zich en werken aan onderzoek historische context, planning of organisatie filmavond Evt. Lezen van de tekst

10 tijd inhoud wat doe ik? wat doen lln? leermiddelen Les 3 klassikaal Ik geef instructie: bespreek de planning en het verslag over de context De leerlingen luisteren Les 4 Zelfstandig werken in groepen I Domein Beantwoord vragen en stel vast of er problemen zijn Leg uit dat ze karakters van de personages, handelingen, normen etc. in kaart moeten brengen Geef opdracht in de volgende les een verhaal te bedenken (opzet les 5) Bespreken planning en context Werken aan de vragen en het analyseren van karakters en handelingen 1.35 Zelfstandig werken in groepjes Observeer, beantwoord vragen, geef advies Werken aan het analyseren van karakters en handelingen en bedenken een verhaallijn en plot 2.35 Huiswerk: verhaallijn (half A4) klaar

11 tijd inhoud wat doe ik? wat doen lln? leermiddelen Les 5 klassikaal Deel verschillende scenario s uit en laat ze in groepjes de uiterlijke kenmerken daarvan vaststellen Leerlingen luisteren naar de opdracht. Scenario s Zelfstandig werken in groepen Observeer en beantwoord vragen Werken in groepjes aan de vragen I Inventariseren door middel van verslaggeving door de groepjes Wijs iemand van het groepje aan om verslag te geven. Noteer de kenmerken op het bord Een leerling per groepje geeft aan welke kenmerken er zijn gevonden en vullen eigen bevindingen aan Ik leg uit dat ze een scène-indeling moeten maken van eigen verhaal en daarmee bepalen wat ze willen beschrijven in actie en dialoog. Leerlingen luisteren Zelfstandig werken in groepjes Geef advies en beantwoord vragen Leerlingen werken aan scène-indeling Huiswerk: schrijven van scene-indeling Les 6 Domein 1.35 Zelfstandig werken in groepjes Ik beoordeel of de scèneindeling voldoende is en begonnen kan worden aan het scenario. Werken aan scenario, nadat ik scèneindeling heb goedgekeurd 2.35 Huiswerk: werken aan het scenario van ongeveer 10 blz. Presentatie volgende les

12 tijd inhoud wat doe ik? wat doen lln? leermiddelen Les 7 klassikaal Herhaal hoe de presentatie gaat en waar die aan moet voldoen Leerlingen luisteren Presentatie I Wijs personen van het groepje aan die iets vertellen over thema, personages en verhaallijn Andere groepjes luisteren en noteren wat hen opvalt aan verslag over thema, personages en verhaallijn Uitwisseling Wijs personen aan die aangeven wat hen is opgevallen Groepjes luisteren Vanmiddag werken aan inleveren scenario en planning Les 8 Domein 1.35 Deel mee dat ze het scenario in moeten leveren aan het eind van de week. Als het al klaar is, werk aan de planning voor het filmen Leerlingen luisteren 2.35 Huiswerk: werk aan reflectie (planning, groepsproces, eigen rol, eindresultaat, wat geleerd, goede manier of moet anders) na het filmen. Leveren scenario in

13

Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1

Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1 Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1 In de eerste les gaan de leerlingen de school opmeten om gegevens te verzamelen voor het maken van een plattegrond. In de tweede les gaan de leerlingen de plattegrond

Nadere informatie

t Fort, een vesting vol vroeger les 3 Handleiding voor de leerlingen

t Fort, een vesting vol vroeger les 3 Handleiding voor de leerlingen t Fort, een vesting vol vroeger les 3 Handleiding voor de leerlingen Les 3: Foto s kiezen en presenteren 1. Foto s kiezen Op het fort hebben jullie op drie verschillende locaties foto s gemaakt. De leerkracht

Nadere informatie

algemeen uitgangs punten voor de film Maak een scenario Scene 1 Scene 2 Sprekende beelden in de klas

algemeen uitgangs punten voor de film Maak een scenario Scene 1 Scene 2 Sprekende beelden in de klas 1 algemeen Jullie gaan in een groepje een documentaire maken over een monument. Je maakt samen met je groepje het hele proces door: monument kiezen, achtergrondinformatie verzamelen, scenario bedenken,

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Les 3 Camera, Set, Action! Les 1 Camera, Set, Action! Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Groep 6 90 minuten Samenvatting van de les De leerlingen

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

11. Rondom toetsen The do-it-yourself quiz. doel Kennis testen. wanneer einde les(senserie) groepssamenstelling vier- of vijftallen

11. Rondom toetsen The do-it-yourself quiz. doel Kennis testen. wanneer einde les(senserie) groepssamenstelling vier- of vijftallen 11.1 The do-it-yourself quiz doel Kennis testen groepssamenstelling vier- of vijftallen duur 50 minuten voorbereiding: formuleer zoveel onderwerpen als er groepjes zijn. De groepjes moeten vragen en antwoorden

Nadere informatie

camera Tijd OIVTR Activiteit Docent Activiteit Leerling Toetsing over halen doel

camera Tijd OIVTR Activiteit Docent Activiteit Leerling Toetsing over halen doel Datum: 17-10-08 Week: 42 Klas: 4va/t Les: vrij 1 e uur Vak: biologie Hoofdstuk: PTA praktische opdrachten Beginsituatie: Materialen: Hfdst 1 Inleiding in biologie afgerond Keuze opdracht formulieren Vorige

Nadere informatie

STELLINGENSPEL. Tijd 10 minuten. Nodig Aanwijzingen voor de docent Stellingen Gekleurde kaartjes (1 per leerling) Flap en stift of bord en krijt

STELLINGENSPEL. Tijd 10 minuten. Nodig Aanwijzingen voor de docent Stellingen Gekleurde kaartjes (1 per leerling) Flap en stift of bord en krijt STELLINGENSPEL Tijd 40 minuten Opdracht geven Argumenten bedenken Klassikaal bespreken 5 minuten 10 minuten 25 minuten Nodig Aanwijzingen voor de docent Stellingen Gekleurde kaartjes (1 per leerling) Flap

Nadere informatie

technisch verslag literatuur

technisch verslag literatuur technisch verslag literatuur naam klas naam auteur pseudoniem? biografische gegevens boek geschreven in welk jaar? eerste uitgave: uitgever, jaar deze publicatie: uitgever, jaar aantal pagina's Heeft het

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven.

Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Een les Wordpress Studenten: Mentor: Stageschool: Groep: Datum: Doel van de les: Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress gebruiken om informatie weer te geven. Beginsituatie: In deze les word

Nadere informatie

Willemien Cuijpers en Marie-Thérèse van de Kamp, Interfacultaire Lerarenopleiding UvA

Willemien Cuijpers en Marie-Thérèse van de Kamp, Interfacultaire Lerarenopleiding UvA De Voorstelling Een theatervoorstelling bestaat uit veel verschillende onderdelen die op het toneel samen een geheel vormen In deze opdracht maken leerlingen het proces door van het maken van een theaterproductie

Nadere informatie

Fictie - Tijd in films hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Fictie - Tijd in films hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52523 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Erik Kessels, Holland Doc, De kijk van Kessels http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008070/afleveringen/42285155/

Erik Kessels, Holland Doc, De kijk van Kessels http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008070/afleveringen/42285155/ Eerste les: Bronnen: Erik Kessels, Holland Doc, De kijk van Kessels http://www.hollanddoc.nl/programmas/20008070/afleveringen/42285155/ Website van Erik Kessels met fotoseries. http://www.kesselskramerpublishing.com/

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Bodyclap. Make the Music with your body

Bodyclap. Make the Music with your body Bodyclap Make the Music with your body 1 Colofon Inhoud en samenstelling Patrick Couwenberg van 4XM www.workshopstartpagina.nl info@workshopstartpagina.nl 2 Bodyclap Inleiding In deze leuke en stoere workshop

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1)

Tijd: 8:30. Klas: 3HVc 9:10. Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad (zie paper 1) Lesplan les 1 Seksualiteit: Grenzen en Wensen Tijd: 8:30 Klas: 3HVc Aantal lln: 15 Introductie van de lessenserie: grenzen en wensen Beginsituatie Leerlingen hebben week hiervoor toets seksualiteit gehad

Nadere informatie

Elke groep van 3 leerlingen heeft een 9 setje speelkaarten nodig: 2 t/m 10, bijvoorbeeld alle schoppen, of alle harten kaarten.

Elke groep van 3 leerlingen heeft een 9 setje speelkaarten nodig: 2 t/m 10, bijvoorbeeld alle schoppen, of alle harten kaarten. Versie 16 januari 2017 Sorteren unplugged Sorteren gebeurt heel veel. De namen van alle leerlingen in de klas staan vaak op alfabetische volgorde. De wedstrijden van een volleybal team staan op volgorde

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

De volgende onderdelen moeten in het verslag worden verwerkt:

De volgende onderdelen moeten in het verslag worden verwerkt: Het maken van een leesverslag in klas 3 en 4 VMBO Basis Voor het examenonderdeel fictie moet je een aantal boeken lezen. Gebruik bij het maken van het leesverslag het schema hieronder. Werk het schema

Nadere informatie

Voordoen (modelen, hardop denken)

Voordoen (modelen, hardop denken) week 11-12 maart 2012 - hardop-denktekst schrijven B Voordoen (modelen, hardop denken) Waarom voordoen? Net zoals bij lezen, leren leerlingen heel veel over schrijven als ze zien hoe een expert dit (voor)doet.

Nadere informatie

HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren

HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren HOERA, een meisje Ondertitel: Analyseren 1. Inleiding Aan de hand van een concept cartoon verdiepen leerlingen zich in de vraag hoe het komt dat een meisje een meisje is. Een concept cartoon is een visuele

Nadere informatie

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam:

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam: Wereldgodsdiensten Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum Naam: Inhoudsopgave Inleiding Schema Beoordeling Deel 1 Test jezelf! Deel 2 Kies je onderwerp en aan de slag! Deel 3 Het ervaren

Nadere informatie

Kansrekenen. Lesbrief kansexperimenten Havo 4 wiskunde A Maart 2012 Versie 3: Dobbelstenen

Kansrekenen. Lesbrief kansexperimenten Havo 4 wiskunde A Maart 2012 Versie 3: Dobbelstenen Kansrekenen Lesbrief kansexperimenten Havo 4 wiskunde A Maart 2012 Versie 3: Dobbelstenen Inhoud Inleiding...3 Doel van het experiment...3 Organisatie van het experiment...3 Voorkennis...4 Uitvoeren van

Nadere informatie

week 37 8 september 2014 Handleiding niveau A en B les 1 en 2

week 37 8 september 2014 Handleiding niveau A en B les 1 en 2 Je slang beschrijven Taalhandeling: Beschrijven Beschrijven ervaarles Schrijftaak: Beschrijven van een slang instructieles Lesdoel: Leerlingen ervaren wat een beschrijving goed maakt. oefenles Nieuwsbegriponderwerp:

Nadere informatie

Een poster voor een goed doel maken

Een poster voor een goed doel maken Een poster voor een goed doel maken Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Een reclameposter voor maken voor een zelfbedacht goed doel. instructieles oefenles Lesdoel: Leerlingen kunnen

Nadere informatie

OPDRACHTEN. Verzorgende IG. Module 8 Kraamzorg

OPDRACHTEN. Verzorgende IG. Module 8 Kraamzorg OPDRACHTEN Verzorgende IG Module 8 Kraamzorg Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 De cliënt in de kraamzorg 5 A Taken van de kraamverzorgende 5 B Visie op kraamzorg 7 C Ontwikkelingskenmerken van het ongeboren

Nadere informatie

Handleiding Perspectief 3 e editie: Introductie

Handleiding Perspectief 3 e editie: Introductie Handleiding Perspectief 3 e editie: Introductie Bekijk het leven Ter introductie van het nieuwe vak is er een korte terugblik op eerder ervaringen met het vak godsdienst/levensbeschouwing. De leerlingen

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT HANDEL & ADMINISTRATIE en TRACK KLAS 4 SCHOOLJAAR 2011/2012 POWERPOINT WORDPRESS FOLDER INLEIDING Ook dit schooljaar moet je weer een Grote Praktische Opdracht oftewel GPO maken.

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Tekenen met Licht. It s your time to shine!

Tekenen met Licht. It s your time to shine! Tekenen met Licht It s your time to shine! 1 Colofon Inhoud en samenstelling Patrick Couwenberg van 4XM www.workshopstartpagina.nl info@workshopstartpagina.nl 2 Tekenen met licht Inleiding Tekenen met

Nadere informatie

project Escher Je werkt tijdens dit project individueel en samen. Welke opdracht je alleen doet en welke samen wordt per opdracht beschreven.

project Escher Je werkt tijdens dit project individueel en samen. Welke opdracht je alleen doet en welke samen wordt per opdracht beschreven. instructie De komende vijf weken gaan we drie uur per week aan dit project werken. Binnen dit project zijn er vijf opdrachten die je moet doen. Je mag zelf weten wanneer je welke opdracht maakt, maar denk

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

Lezen - Leesverslag HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52526

Lezen - Leesverslag HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52526 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 31 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52526 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Tumult Kunst!? CKV 3-4 vmbo Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: Inleiding Reflecteren op de eigen ervaringen met kunst en cultuur. De leerling kan: uitleggen wat cultuur is; uitleggen wat

Nadere informatie

Vincent-stripverhaal MAKEN VOELEN SAMENWERKEN KIJKEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po.

Vincent-stripverhaal MAKEN VOELEN SAMENWERKEN KIJKEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po. Vincent-stripverhaal Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs Vincent-stripverhaal Een opdracht voor groep 5 of 6 gericht op inleven en maken. Leerlingen maken samen een stripverhaal, gebaseerd

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren Docentenblad HO bij opdracht 1 en 2 (pagina 15, 16 en 17 van het cursistenmateriaal)

Aflevering 2: Solliciteren Docentenblad HO bij opdracht 1 en 2 (pagina 15, 16 en 17 van het cursistenmateriaal) Aflevering 2: Solliciteren Docentenblad HO bij opdracht 1 en 2 (pagina 15, 16 en 17 van het cursistenmateriaal) Doel: kunnen spreken over je eigen competenties. Tijd: afhankelijk van gekozen werkvorm (betekenis

Nadere informatie

Gotcha. Marielle van Rijn. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73011

Gotcha. Marielle van Rijn. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73011 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marielle van Rijn 11 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73011 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-10-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. Intro: Nu het eindproduct klaar is, kun je de commercial presenteren aan de klas en aan je docent. Alle commercials zullen

Nadere informatie

lesformulier en -planning

lesformulier en -planning lesformulier en -planning opleiding docent Beeldende Kunst en Vormgeving student(e) :.Danique Voorthuijzen stagecoach : meneer Arends studiejaar: : 1 2 3 4 (LiO) school : van Heemskerkschool RENN 4 VSO

Nadere informatie

Inleiding. Tijdsplanning en werkwijze. Wat is straling, Wat zijn stabiele isotopen? Opdracht bij probleem verkennen. Opdrachten bij bezoek Urenco

Inleiding. Tijdsplanning en werkwijze. Wat is straling, Wat zijn stabiele isotopen? Opdracht bij probleem verkennen. Opdrachten bij bezoek Urenco Inleiding Tijdsplanning en werkwijze Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Les 9 Les 10 Les 11 Les 12 Wat is straling, Wat zijn stabiele isotopen? Opdracht bij probleem verkennen Opdrachten bij

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

De studenten maken vanuit verschillende perspectieven nieuws over vluchtelingen en ontdekken hoe moeilijk het is om objectief te blijven.

De studenten maken vanuit verschillende perspectieven nieuws over vluchtelingen en ontdekken hoe moeilijk het is om objectief te blijven. Praktische informatie Uitleg & instructie In samenwerking met: Als vervolg op het bezoek aan het Humanity House, kunnen studenten met de les Vluchtelingen in Beeld op school actief aan de slag met hun

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

Inhoud van de les. Doelgroepen * jaar regulier basisonderwijs * jaar speciaal onderwijs * jaar regulier voortgezet onderwijs

Inhoud van de les. Doelgroepen * jaar regulier basisonderwijs * jaar speciaal onderwijs * jaar regulier voortgezet onderwijs Sterren dansen op de sites Introductie Korte beschrijving les Wat is een goede website voor kinderen? En hoe beoordeel je dat eigenlijk? Deze vragen komen aan de orde in deze les. Leerlingen beoordelen

Nadere informatie

Thema-opdracht: Arbeiten im Tourismus

Thema-opdracht: Arbeiten im Tourismus Thema-opdracht: Arbeiten im Tourismus Je hebt gekozen voor het thema Arbeiten im Tourismus. Je gaat de komende vijf weken je woordenschat in het Duits aanvullen met relevante begrippen en je oefent in

Nadere informatie

Thema-opdracht: Arbeiten im Hotel

Thema-opdracht: Arbeiten im Hotel Thema-opdracht: Arbeiten im Hotel Je hebt gekozen voor het thema Arbeiten im Hotel. Je gaat de komende vijf weken je woordenschat in het Duits aanvullen met relevante begrippen en je oefent in uitspraak

Nadere informatie

Dit project vergt ongeveer 4 uur voorbereidende dagen voor de vergadering.

Dit project vergt ongeveer 4 uur voorbereidende dagen voor de vergadering. Project Strip Het doel van het project is om een stripboek met Franse en Nederlandse stripverhalen te maken. Het project bestaat uit 3 fasen: 1. De omschrijving van het gezamenlijke project 2. Het aanleren

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

Thema-opdracht: Arbeiten im Restaurant

Thema-opdracht: Arbeiten im Restaurant Thema-opdracht: Arbeiten im Restaurant Je hebt gekozen voor het thema Arbeiten im Restaurant. Je gaat de komende vijf weken je woordenschat in het Duits aanvullen met relevante begrippen en je oefent in

Nadere informatie

Een reclamespot, ook commercial genoemd, is een promotionele boodschap op radio of televisie, of in de bioscoop.

Een reclamespot, ook commercial genoemd, is een promotionele boodschap op radio of televisie, of in de bioscoop. Een reclamespot, ook commercial genoemd, is een promotionele boodschap op radio of televisie, of in de bioscoop. Holland Goreng: het beste van Azië en Holland samen Onderstaande commercial is gemaakt op

Nadere informatie

opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie

opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie SPREEKVAARDIGHEID spreeklijn comenius college locatie Lijstersingel leerjaar 1 2 3 opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie opdracht 3 reclamecampagne

Nadere informatie

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID

VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID VOLLEDIGE INSTRUCTIES LEESVAARDIGHEID Maak een mindmap of schema van een tekst ga je dan doen? Naar aanleiding van een titel, ondertitel, plaatjes en of de bron van de tekst ga je eerst individueel (en

Nadere informatie

VAN HANZEHUIS TOT L EVEL Z

VAN HANZEHUIS TOT L EVEL Z DOCENT Het thema architectuur was voor groep 5 en 6 vooral gericht op huizen van vroeger, die in en rondom het huidige stonden. De leerlingen keken naar verschillen en overeenkomsten tussen de huizen van

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

Fictie - Boek of film vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61683

Fictie - Boek of film vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61683 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61683 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie

Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie Cultuur & Media Werkgroep 1 Introductie 1 Wat gaan er doen? Opbouw en inhoud van Cultuur & Media Opdracht: nieuwe versus oude media Verantwoording boek Andrew Keen Opdracht: groepjes van drie vormen en

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie

BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING. Doel van de lessenserie BIJLAGEN DOCENTENHANDLEIDING Doel van de lessenserie De lessenserie is ontworpen met het oog op inzicht te geven over het schrijfproces. Als de leerlingen nu weten hoe een tekst te schrijven en die kennis

Nadere informatie

China Pagina 1. - Wie nodig jij uit voor een Chinese maaltijd? -

China Pagina 1. - Wie nodig jij uit voor een Chinese maaltijd? - China Pagina 1 Colofon Uitnodiging voor maaltijd in Chinees Les voor groep 6-8 150-180 minuten Handvaardigheid Let op! In deze les opzet werken leerlingen in tweetallen, en maken samen 1 werkstuk, maar

Nadere informatie

TOPS & FLOPS. Feedback geven en ontvangen. Inhoud

TOPS & FLOPS. Feedback geven en ontvangen. Inhoud Feedback geven en ontvangen Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les leren leerlingen feedback geven en ontvangen. Leerlingen denken na over de manier waarop je feedback formuleert

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 VMBO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 VMBO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Boekverslag & presentatie

Boekverslag & presentatie Boekverslag & presentatie groep 8 schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave: Blz. 1 Blz. 2 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 + 5 Blz. 6 Voorbeeld kaft Inhoudsopgave Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Boekverslag: 3/4 BBL 2010-2011

Boekverslag: 3/4 BBL 2010-2011 Boekverslag: 3/4 BBL 2010-2011 Leen een jeugdroman in de bibliotheek in je woonplaats of in de mediatheek op school. Maak een verslag door middel van het beantwoorden van de vragen. Vul dit boekje in.

Nadere informatie

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT

GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT GROTE PRAKTISCHE OPDRACHT TRACK 2012 POWERPOINT DREAMWEAVER FOLDER INLEIDING Ook dit schooljaar moet je weer een Grote Praktische Opdracht oftewel GPO maken. Deze GPO telt één keer mee voor je schoolexamen

Nadere informatie

Reflecties op de icoach-bijeenkomsten:

Reflecties op de icoach-bijeenkomsten: Reflecties op de icoach-bijeenkomsten: ABCDtje van 17-11-11 Kennismaking met de groep en de docenten. Opzet van de opleiding icoach. Voorbeelden van ICT binnen het onderwijs. Het was voor mij van belang

Nadere informatie

Meningsvorming: jij en vluchtelingen

Meningsvorming: jij en vluchtelingen Meningsvorming: jij en vluchtelingen Korte omschrijving Het kan uw leerlingen bijna niet ontgaan zijn dat de Europese Unie te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen. Sinds een paar maanden is dit

Nadere informatie

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid

Daltonlijn. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid eind groep 2 De planning Ik kan op de takentoren zien welke taken er zijn Ik kan plannen welke taken ik wil maken Ik kan de geplande taak uitvoeren De materialen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal.

Voorbeeld: Ik werk het liefst met een tweetal. & OHHUOLQJHQKDQGOHLGLQJ LQOHLGLQJ Het sectorwerkstuk staat voor de deur. Misschien heb je er al slapeloze nachten van, misschien lijkt het je de leukste opdracht van je hele opleiding. Eindelijk iets leren

Nadere informatie

12. Leerstof samenvatten

12. Leerstof samenvatten 12.1 Samenvatten van tekst(gedeelt)en doel Hoofdzaken uit een tekst halen en samenvatten in steekwoorden wanneer kern les(senserie) groepssamenstelling individueel, tweetallen voorbereiding: - De leerling

Nadere informatie

Opdracht didactisch Stripverhaal

Opdracht didactisch Stripverhaal Opdracht didactisch Stripverhaal Door Priscilla de Kock, Joey Larioza en Wesley van Vliet A. Inleiding B. Beginsituatie voorkennis C. Doelstelling D. Lesplannen A. Inleiding Deze lessenserie is bedoeld

Nadere informatie

Presentaties: presenteer jezelf met PowerPoint

Presentaties: presenteer jezelf met PowerPoint Werkblad 13C Presentaties: presenteer jezelf met PowerPoint Leerjaar 1 Presentaties maken Presentaties algemeen Stappenplan: wat gaan we deze week doen? Praten over presentaties en presenteren Een PowerPoint-presentatie

Nadere informatie

Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk

Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk Boekje voor: spreekbeurt, boekenkring en werkstuk Dit boekje is van: Datum spreekbeurt Datum boekenkring Inleverdatum werkstukken (groep 6 t/m 8) Werkstuk 1: woensdag 22 november Werkstuk 2: woensdag 18

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

Digitaal DJ-en. Scratch and mix the beat!

Digitaal DJ-en. Scratch and mix the beat! Digitaal DJ-en Scratch and mix the beat! 1 Colofon Inhoud en samenstelling Patrick Couwenberg van 4XM www.workshopstartpagina.nl info@workshopstartpagina.nl 2 Digitaal DJ-en Inleiding Mixen is een DJ techniek

Nadere informatie

Educatief arrangeren rond LOB

Educatief arrangeren rond LOB Educatief arrangeren rond LOB Vorige week Contact met de docent deze week NAW-gegevens via CF Afspraken met begeleider Maken van het Werkplan Voorbereiden van het interview Vragen naar aanleiding van vorig

Nadere informatie

GEVOELLIJNEN - FOR THE BIRDS GEVOELLIJNEN

GEVOELLIJNEN - FOR THE BIRDS GEVOELLIJNEN GEVOELLIJNEN - FOR THE BIRDS GEVOELLIJNEN Een opdracht voor groep 5 of 6 gericht op inleven Leerlingen identificeren zich met een van beide groepen - de grote vogel of de groep kleine vogels. Daarna wisselen

Nadere informatie

Handleiding Les 1. Nieuwsbegriponderwerp. Overzicht: schrijftaak. Voorbereiding. week 19 5 mei 2014 Handleiding niveau A, les 1 en 2

Handleiding Les 1. Nieuwsbegriponderwerp. Overzicht: schrijftaak. Voorbereiding. week 19 5 mei 2014 Handleiding niveau A, les 1 en 2 Handleiding Les 1 Deze schrijfles is dit jaar de vierde waarin leerlingen oefenen in het genre overtuigen. Het is een oefenles, net als in week 11 (Welke plek in de buurt moet opgeknapt worden?). Nieuwsbegriponderwerp

Nadere informatie

Klas 4m2 Economie Leerling instructie Koehandel

Klas 4m2 Economie Leerling instructie Koehandel Klas 4m2 Economie Leerling instructie Koehandel Mollers Inleiding spel koehandel De komende 5 lessen gaan we aan de slag met het spel koehandel. Dit spel speel je met maximaal 5 personen. Met deze vijf

Nadere informatie

Introduceren thema 80 jarige oorlog. Thema: 80 jarige oorlog. centraal: 2. Maak een nieuw eigentijds volkslied.

Introduceren thema 80 jarige oorlog. Thema: 80 jarige oorlog. centraal: 2. Maak een nieuw eigentijds volkslied. Geschiedenis 80 jarige oorlog Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: 80 jarige oorlog In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou Nederland eruit zien als Nederland

Nadere informatie

Kim Dalessi. K.dalessi@student.fontys.nl

Kim Dalessi. K.dalessi@student.fontys.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hallo!!...3 Aflevering 1...7 Opdracht 1...7 Opdracht 2...8 Aflevering 2...9 Opdracht 3...9 Opdracht 4...10 Aflevering 3...11 Opdracht 6...12 Opdracht 7...13 Werkblad Logboek...14

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo

Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Lesvoorbereiding Studie en loopbaan Keuze- en Loopbaanvaardigheden 3-4 vmbo Bespreek met vakdocenten mogelijkheden om leerlingen in de vaklessen feedback over zichzelf te laten vergaren. Deel Vaardigheid:

Nadere informatie

Sport en Gezondheid Hoe fit ben ik? Inleiding

Sport en Gezondheid Hoe fit ben ik? Inleiding Inleiding Dat bewegen gezond is, dat weten we. Maar wat is gezonde beweging voor je? Hoeveel beweging heb je nodig? Om antwoord te krijgen op deze vragen en te ontdekken hoe fit je bent, is er de Fitkit.

Nadere informatie

LESBRIEF LES 1 DE VOEDSELKETENLES SAMENVATTING LES 1 VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN DUUR LESDOELEN LINK ZAAKVAKKENINHOUD. Wat is voedselverspilling?

LESBRIEF LES 1 DE VOEDSELKETENLES SAMENVATTING LES 1 VOORBEREIDING BENODIGDHEDEN DUUR LESDOELEN LINK ZAAKVAKKENINHOUD. Wat is voedselverspilling? SAMENVATTING In deze les wordt het begrip voedselverspilling geïntroduceerd. De leerlingen maken kennis met een voedselketen en ontdekken welke partijen daarbij betrokken zijn (de schakels in de voedselketen:

Nadere informatie

Voorbeeld lesplan: Modelleren van de glucose-insuline regulatie

Voorbeeld lesplan: Modelleren van de glucose-insuline regulatie - DOCENTMATERIAAL - Voorbeeld lesplan: Modelleren van de glucose-insuline regulatie 1 Organisatie Domein Onderwerp Aansluitend bij Leerjaar / niveau Voorkennis Lesomschrijving Leerdoelen Biologie Modelleren

Nadere informatie

Voorbeelden van uitwisselingsactiviteiten

Voorbeelden van uitwisselingsactiviteiten Voorbeelden van uitwisselingsactiviteiten Thema: Lipdubben De volgende activiteitenbladen zijn ontworpen om docenten te helpen bij het uitvoeren van een uitwisselingsproject in een vreemde taal met een

Nadere informatie

... Praktijk Adobe Premiére. Thema: AudioVisueel Promotiefilm

... Praktijk Adobe Premiére. Thema: AudioVisueel Promotiefilm Een promotiefim Je gaat als opdracht een promotiefilm van Rotterdam maken. Het eindproduct wordt een promotiefilm voor jongeren. Voordat je aan de opdracht begint, lees je de tekst tot en met de laatste

Nadere informatie

Nederlands in Uitvoering

Nederlands in Uitvoering Nederlands in Uitvoering Leerjaar 1 Sport & spel Een mondelinge instructie begrijpen Algemene modulegegevens Leerjaar: 1 Taaltaak: Een mondelinge instructie begrijpen Thema: Sport & spel Leerstijlvariant:

Nadere informatie