Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstbeschrijving Toegang op Afstand"

Transcriptie

1 Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document worden gereproduceerd, verspreid of toegankelijk gemaakt door middel van druk, (foto)kopie, database of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding Aanleiding Functionaliteit Beheer 4 Hoofdstuk 2. Functionele beschrijving ToegangOpAfstand Algemeen Gebruikersomgeving Gebruikersbeheer Overzicht Gebruikers Authenticatiemiddelen Gebruikersnaam/wachtwoord Token SMS-authenticatie Smartcard of token met PKI-certificaat Gebruikerssystemen Internet Toegangsportaal ToegangOpAfstand Klantkoppeling Klantinfrastructuur Directory Server Toepassingen Standaard Toepassingen Niet-Standaard Toepassingen 11 Hoofdstuk 3. Aansluitproces 12 Hoofdstuk 4. Beveiligings-maatregelen Network Access Control Logging Monitoring Endpoint Security Host Checker Secure Virtual Workspace Cache Cleaner 14 KPN Lokale Overheid 2 van 30

3 Hoofdstuk 5. Werkplek Componenten Installer Service 16 Hoofdstuk 6. Systeemvereisten Eisen aan de klantinfrastructuur en systemen Eisen aan de systemen van eindgebruikers Web & File Browsing Secure Terminal Access Network Connect Web- en file-browsing op mobiele apparaten 20 Hoofdstuk 7. Service Service levels Kwaliteitsafspraken 21 Hoofdstuk 8. Tariefstructuur, facturering en betaling Tariefstructuur Eenmalige kosten Maandelijkse kosten Wijzigingen Kosten maatwerk Facturering Eenmalige kosten Maandelijkse kosten Betaling Indexering Looptijd contract Opzegging contract Ontbindende voorwaarden 25 Hoofdstuk 9. Voorwaarden Algemene voorwaarden KPN Lokale Overheid Wijzigingen in de dienst De dienst ToegangOpAfstand is alleen voor eigen gebruik 26 Hoofdstuk 10. Informatie en communicatie KPN Lokale Overheid Servicedesk Escalatie Documentatie 27 Bijlage 1. Begrippenlijst 28 KPN Lokale Overheid 3 van 30

4 Hoofdstuk 1. Inleiding Deze dienstbeschrijving geeft uitgebreide informatie over de dienst Toegang op Afstand. In dit document wordt met Opdrachtgever bedoeld de klant van KPN Lokale Overheid en met Opdrachtnemer wordt KPN Lokale Overheid bedoeld. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn de contractpartijen voor Toegang op Afstand. 1.1 Aanleiding Steeds meer organisaties bieden medewerkers de mogelijkheid tot telewerken. Hierbij moeten bewuste keuzes worden gemaakt ten aanzien van beveiliging, beheer en gebruikersgemak. Organisaties moeten bepalen welke informatie en functionaliteiten beschikbaar moeten en mogen zijn voor telewerkers en onder welke voorwaarden. KPN Lokale Overheid biedt de dienst Toegang op Afstand, waarmee organisaties op een verantwoorde wijze telewerken mogelijk maken. 1.2 Functionaliteit De dienst Toegang op Afstand zorgt voor een veilige toegang tot uw kantoor- en andere applicaties voor thuisof telewerkers. De dienst is gebaseerd op SSL-VPN-technologie, welke uw data, applicaties en netwerk(en) veilig ontsluit via internet. Voor de authenticatie van de gebruiker kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden: PKI-certificaten (op smartcard of USB-token), RSA-tokens, SMS-authenticatie en gebruikersnaam/wachtwoord. Ook voor de autorisatie van gebruikers zijn er meerdere mogelijkheden: u kunt kiezen voor de LDAP-directory van KPN Lokale Overheid voor het beheren van uw gebruikers of u kunt gebruikmaken van een koppeling met de directory van uw eigen organisatie. 1.3 Beheer Met de keuze voor de dienst Toegang op Afstand besteedt u het technisch beheer van uw telewerkvoorziening volledig uit. Hierdoor is de continuïteit en stabiliteit van deze voorziening maximaal geborgd. De afschrijving van de apparatuur is geen issue voor de klant; KPN Lokale Overheid is verantwoordelijk voor tijdige vervanging van de apparatuur om de dienstverlening op peil te houden. KPN Lokale Overheid 4 van 30

5 Hoofdstuk 2. Functionele beschrijving Toegang op Afstand 2.1 Algemeen De dienst Toegang op Afstand is vanuit internet benaderbaar via diverse web-portalen. De dienst voorziet in de veilige toegang van thuis- en telewerkers tot de kantooromgeving van een KPN Lokale Overheid-klant. Door het gebruik van SSL tunneling kan gevoelige data over de publieke infrastructuur (internet) worden getransporteerd zonder het gevaar van meelezen. Toegang op Afstand maakt gebruik van een JAVA applet op het systeem van de gebruiker, welke na authenticatie en autorisatie alle overige sessies op het systeem van de gebruiker sluit tijdens de periode dat de SSL tunnel actief is. De tunnel wordt opgebouwd op basis van SSL/TLS, waarna authenticatie/autorisatie plaatsvindt van de gebruiker. Voor de authenticatie zijn diverse mogelijkheden beschikbaar namelijk: 1) Gebruikersnaam/wachtwoord; 2) One-Time-Password (OTP) via token of SMS; 3) PKI token (icm PIN). Voor de autorisatie van de gebruiker dient deze in een directory geregistreerd te zijn die wordt aangesloten op de dienst. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: 1) de directory van de klant; 2) de LDAP-directory van KPN Lokale Overheid. 2.2 Gebruikersomgeving De gebruiker kan van de dienst gebruikmaken met een standaard werkplekomgeving of mobiel apparaat met toegang tot het internet (kabel, ADSL, etc). Deze werkplek dient te zijn voorzien van een modern Windows, Mac of Linux operating systeem en een recente internet browser. Bij het gebruik van een PKI token dient een reader aangesloten te kunnen worden op een USB-poort en dient zogenaamde middleware geïnstalleerd te worden. Het PKI token is hetzelfde dat wordt gebruikt voor (onder andere) elektronisch bankieren bij de BNG (PKI Klasse X); gebruikers die al over een dergelijk token beschikken kunnen deze ook gebruiken voor Toegang op Afstand. 2.3 Gebruikersbeheer Het gebruikersbeheer kan door een daartoe aangewezen medewerker van de klant zelf worden uitgevoerd. De gebruikers worden ingevoerd en beheerd in de LDAP-server van KPN Lokale Overheid via een eenvoudige webinterface. Hiervoor is geen specifieke kennis, training of ervaring nodig. Het is ook mogelijk om voor het gebruikersbeheer gebruik te maken van de directory (bijvoorbeeld Microsoft Active Directory, Novell edirectory, Sun Java Systems Directory Server of OpenLDAP) in uw eigen organisatie. 2.4 Overzicht Bij gebruik van Toegang op Afstand spelen de volgende elementen een rol: Gebruikers Authenticatiemiddelen KPN Lokale Overheid 5 van 30

6 Gebruikerssystemen Internet SSL Telewerken dienst Klantkoppeling Klantinfrastructuur In de volgende paragrafen worden deze elementen en de relaties daartussen beschreven. Figuur 1: Overzicht van elementen in Toegang op Afstand Gebruikers Gebruikers zijn normaal gesproken werknemers van uw organisatie, maar kunnen bijvoorbeeld ook partners en leveranciers zijn. De dienst Toegang op Afstand kan voor authenticatie/autorisatie (omwille van toegang tot data, applicaties en netwerken) van genoemden gebruikmaken van diverse authenticatie- en autorisatiebronnen (zie paragraaf Directory Server ) Authenticatiemiddelen Authenticatiemiddelen worden gebruikt door uw organisatie om werknemers authentiek te helpen identificeren aan de dienst en achterliggende, te ontsluiten data, applicaties en netwerken. Naast gebruikersnaam/wachtwoord is sterke authenticatie mogelijk op basis van een one-time-password (OTP) via een RSA-token of SMS of op basis van een smartcard of token met PKI-certificaat. KPN Lokale Overheid 6 van 30

7 Gebruikersnaam/wachtwoord De basis authenticatiemethode voor de dienst is gebruikersnaam/wachtwoord. De opgegeven identiteit wordt gevalideerd met behulp van een standaard authenticatie- en autorisatiebron (zie paragraaf Directory Server ). Het gebruik van slechts een gebruikersnaam/wachtwoord voor authenticatie wordt niet als sterke authenticatie gezien Token De token is een klassieke vorm van sterke authenticatie, en wel met een zeer lage client footprint (geen middleware nodig). Anders dan bij smartcards met certificaten, zijn hierbij voor correct functioneren geen additionele middelen (hardware, software) op het gebruikerssysteem noodzakelijk. Het gebruik van tokens binnen Toegang op Afstand valt samen met het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord, dit ten behoeve van Single Sign-On doeleinden. De token laat bij activatie een code zien (ook wel One-Time Password of OTP genoemd) die eenmalig kan worden gebruikt ten behoeve van authenticatie. Samen met een PIN-code en gebruikersnaam/wachtwoord zal deze code door gebruikers worden ingevoerd in het loginscherm van de dienst. Figuur 2: Token SMS-authenticatie SMS-Authenticatie lijkt op Token-Authenticatie, met als verschil dat de code voor authenticatie (het One-Time Password) per SMS-bericht wordt verstuurd naar de mobiele telefoon van de eindgebruiker. Authenticeren door middel van SMS-Authenticatie geschiedt door middel van het invoeren van gebruikersnaam/wachtwoord plus de per SMS-bericht ontvangen, eenmalig te gebruiken code. In tegenstelling tot authenticatie met behulp van een token is hierbij geen PIN-code vereist. Deze PIN-code is namelijk al ingegeven bij het unlocken ofwel het activeren van de mobiele telefoon. Een groot voordeel van SMS-Authenticatie is het bieden van sterke authenticatie zonder dat distributie van sterke authenticatiemiddelen, zoals smartcards of tokens, vereist is. Een vereiste voor het gebruik van SMS-Authenticatie is de beschikbaarheid van een mobiel telefoonnummer (als directory-attribuut) per gebruiker in de door Toegang op Afstand gebruikte authenticatie- en autorisatiebron (zie paragraaf Directory Server ). Figuur 3: SMS-Authenticatie Smartcard of token met PKI-certificaat De authenticatiemethode op basis van een smartcard of token met PKI-certificaat biedt sterke authenticatie op basis van een chip met daarop een X.509 certificaat, beschermd door middel van een PIN-code. Samen met Kerberos ondersteuning biedt dit ideale Single Sign-On mogelijkheden binnen omgevingen gebaseerd op Kerberos-authenticatie. Bij deze authenticatiemethode is een smartcardlezer alsmede software (driver, middleware) op het gebruikerssysteem noodzakelijk. Bij authenticatie op basis van een smartcard met daarop KPN Lokale Overheid 7 van 30

8 een certificaat vindt controle plaats op geldigheid wat betreft de levensduur van het certificaat, of het certificaat al dan niet is ingetrokken (CRL/OCSP). En op basis van of het aangeboden certificaat integer is en wordt vertrouwd door de authenticatiebron, in dit geval de Toegang op Afstand dienst (waarin het certificaat van de relevante CA s is geïmporteerd). Informatie uit de gebruikte certificaten wordt ter beschikking gesteld aan achterliggende, te ontsluiten applicaties. Voor meer informatie over smartcards en certificaten, zie de beschrijving van de PKI-diensten van KPN Lokale Overheid op kpnlokaleoverheid.nl. Hier staan tevens additionele voordelen van smartcardgebruik beschreven, zoals multifunctionele inzetbaarheid. Smartcards combineren diverse soorten informatiedragers in slechts één pasje (contactchip, contactloze chip/rfid, magneetstrip, foto, en tekst). De smartcard is volgens KPN Lokale Overheid de manier om logische en fysieke toegangsbeveiliging te integreren. Figuur 4: Smartcard Gebruikerssystemen Gebruikerssystemen zijn systemen gebruikt door gebruikers om een verbinding met de dienst en achterliggende, ontsloten data, applicaties en netwerken op te zetten en zijn van de volgende typen, mits voorzien van een webbrowser: Desktop Laptop PDA SmartPhone Voor een exact overzicht van ondersteunde typen gebruikerssystemen en de daarop aanwezige operating systems en webbrowsers, zie hoofdstuk 4. Beheer van gebruikerssystemen valt buiten de Toegang op Afstand dienstverlening. Wel wordt ondersteuning geboden voor specifieke Werkplek Componenten die impact hebben op gebruikerssystemen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 5 in dit document Internet Toegang tot de dienst en achterliggende, ontsloten data, applicaties en netwerken voor gebruikers geschiedt via het internet. Het beheer van het internet valt buiten de dienstverlening. Communicatie over het internet, tussen het gebruikerssysteem en de dienst, wordt versleuteld. De sterkte van deze versleuteling voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd Toegangsportaal Het Toegangsportaal is het punt waarop alle te ontsluiten data, applicaties en netwerken aan de gebruiker gepresenteerd worden. Het platform regelt authenticatie, autorisatie en versleuteling van de verbindingen tussen gebruikers en applicaties. Het Toegangsportaal kent een generieke inlogpagina in KPN Lokale Overheid-huisstijl (zie https://sslvpn.gemnet.nl); indien gewenst kan een klantspecifieke inlogpagina in eigen huisstijl en op een eigen URL worden gemaakt. Na inloggen komt de gebruiker in de Virtuele Klantomgeving van zijn eigen organisatie. Deze Virtuele Klantomgeving biedt een webportaal (menuscherm), gepresenteerd in de huisstijl van de klant, bestaande uit hyperlinks naar geautoriseerde, te ontsluiten applicaties per gebruikersrol. KPN Lokale Overheid 8 van 30

9 Naast toegang tot applicaties via het Toegangsportaal is het tevens mogelijk om direct een SSL VPN-verbinding (Netwerk Tunnel) op te zetten met een door de Toegang op Afstand dienst ontsloten netwerk van de klant. Hiervoor is dan slechts de SSL-VPN Client nodig, die automatisch wordt geïnstalleerd bij eerste keer aanmelden. Figuur 5: Inlogpagina en Virtuele Klantomgeving Op het Toegangsportaal worden binnen de Virtuele Klantomgeving, volgens specificatie van de klant, een aantal gebruikersrollen gedefinieerd welke enerzijds worden gekoppeld aan te ontsluiten data, applicaties en netwerken en anderzijds worden gekoppeld aan één of meerdere rechten- of gebruikersgroepen binnen de Directory Server. Zie tevens paragraaf Directory Server in dit document. Op deze wijze kan de klant zelf volgens reguliere methoden gebruikersbeheer uitvoeren Klantkoppeling Voor gebruik van Toegang op Afstand is een verbinding tussen de dienst en de te ontsluiten data, applicaties en netwerken (klantinfrastructuur) vereist. Deze verbinding wordt gerealiseerd door een speciale koppeling over het besloten Gemnet- netwerk Klantinfrastructuur De klantinfrastructuur bestaat uit data, applicaties en netwerken die worden ontsloten door de Toegang op Afstand dienst. Voor de dienst zijn de belangrijkste componenten van de klantinfrastructuur de Directory Server en de Toepassingen Directory Server Standaard wordt de dienst gekoppeld met de LDAP-directory van KPN Lokale Overheid; hierin kan de klant de gebruikers opvoeren en autoriseren voor de dienst. Echter, als Directory Server kan ook een bestaande, centrale gebruikersdatabase van de klant, welke is gebaseerd op LDAP, zoals Microsoft Active Directory, Novell edirectory, Sun Java Systems Directory Server of OpenLDAP worden ingezet. De dienst gebruikt deze gebruikersdatabase om gebruikers te authenticeren en te autoriseren voor de te ontsluiten data, applicaties en netwerken. De Directory Server wordt tevens als authenticatie- en/of autorisatiebron gebruikt wanneer gebruikers authenticeren met sterke authenticatiemiddelen. Ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de LDAP-directory van KPN Lokale Overheid of van een eigen Directory Server, de klant voert zelf gebruikersbeheer uit volgens gangbare methoden. Ook bepaalt de klant zelf, door middel van het koppelen van gebruikers aan rechtengroepen, welke gebruikers toegang hebben tot de dienst en achterliggende, te ontsluiten data, applicaties en netwerken. De rechtengroepen binnen de Directory Server zijn gekoppeld aan gebruikersrollen binnen de dienst, die door de klant zijn gedefinieerd en door KPN Lokale Overheid zijn opgevoerd. Omwille van het authenticeren en autoriseren van gebruikers door de dienst (gebruikmakende van de Directory Server van de klant) moet in de Directory Server een speciaal service account met leesrechten worden aangemaakt en toegewezen worden aan de Toegang op Afstand dienst van KPN Lokale Overheid. KPN Lokale Overheid 9 van 30

10 2.4.8 Toepassingen Binnen de Toegang op Afstand dienst wordt een tweetal toepassingen onderscheiden, namelijk: Standaard Toepassingen Niet-Standaard Toepassingen Standaard Toepassingen Tot Standaard Toepassingen behoren webapplicaties en remote thin-clients of webfolders (Terminal Services, File Shares) die standaard door de dienst worden ondersteund, alsmede netwerkpaden of complete netwerken voor specifieke client/server applicaties. Voor standaard webapplicaties en remote thin-clients of web folders is Single Sign-On mogelijk mits deze Standaard Toepassingen dezelfde authenticatie- en autorisatiebron (zie paragraaf Directory Server ) gebruiken als de authenticatie- en autorisatiebron die wordt gebruikt om toegang tot de dienst te krijgen. Single-Sign On wordt op deze wijze gerealiseerd door middel van het doorsturen van de eerder aangeboden gebruikersnaam en het wachtwoord of PKI-authenticatie naar de desbetreffende Standaard Toepassing. Standaard Toepassingen zijn: Lotus inotes Standaard webapplicatie Microsoft Outlook Web Access Standaard webapplicatie Microsoft SharePoint Standaard webapplicatie Applicatie Tunnel (Secure Application Manager) Zorgt voor specifieke netwerkpaden ten behoeve van specifieke client/server TCP/IP (alsmede UDP/IP) communicatie zoals geldt voor applicaties als Microsoft Outlook, SAP, FTP clients, SSH clients, etc. Netwerk Tunnel (Network Connect) Ontsluit een netwerk via TCP/IP (alsmede UDP/IP) in zijn geheel door middel van SSL VPN. Zie tevens het hoofdstuk Terminal Services Naast ontsluiting van (en Single Sign-On tot) de webinterfaces van Microsoft Terminal Services en Citrix, is er ook een remote thin-client beschikbaar welke in de webbrowser draait. Op deze wijze is geen speciale client software nodig om toegang te krijgen tot applicaties ontsloten via Terminal Services. File Share De inhoud van file shares (bijvoorbeeld home directories) wordt door middel van de webbrowser op het gebruikerssysteem aan de gebruiker gepresenteerd via webfolders. De eigenlijke locaties van deze file shares zijn servers binnen de klantinfrastructuur. Doordat direct via een webbrowser veilige toegang tot file shares kan worden verschaft is er geen noodzaak voor het opzetten van een Netwerk Tunnel naar de desbetreffende klantinfrastructuur voor deze Standaard Toepassing. KPN Lokale Overheid 10 van 30

11 Figuur 6: Alle bedrijfsdata, -applicaties en -netwerken toegankelijk via één centraal, beveiligd platform Niet-Standaard Toepassingen Onder Niet-Standaard Toepassingen worden webapplicaties verstaan anders dan de in de Standaard Toepassingen genoemde webapplicaties. Voor Niet-Standaard Toepassingen geldt een integratietraject per toepassing (ten behoeve van ontsluiting en Single Sign-On) op basis van nacalculatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat dergelijke integratietrajecten meestal vlot verlopen. KPN Lokale Overheid 11 van 30

12 Hoofdstuk 3. Aansluitproces Toegang op Afstand is per direct leverbaar. Om de dienst perfect inzetbaar te maken voor uw organisatie dient het aanvraagformulier volledig te worden ingevuld. In het formulier komen de volgende onderdelen aan de orde: Aantal gebruikers Keuze gebruikersdatabase Authenticatiemethode Toe te passen huisstijl Te ontsluiten bronnen Instellingen Host Checker (optioneel) Instellingen Secure Virtual workspace (optioneel) KPN Lokale Overheid 12 van 30

13 Hoofdstuk 4. Beveiligingsmaatregelen Toegang op Afstand is voorzien van een aantal beveiligingsmaatregelen verdeeld over diverse categorieën, zoals Authenticatie (zie hoofdstuk Authenticatiemiddelen ), Autorisatie (zie paragraven Toegangsportaal en Directory Server ), Network Access Control, Logging, Monitoring en Endpoint Security. 4.1 Network Access Control Gebruikers maken verbinding met de door Toegang op Afstand ontsloten klantinfrastructuur door middel van een SSL VPN tunnel. Als extra veiligheidsmaatregel kan worden gespecificeerd welke componenten binnen de ontsloten klantinfrastructuur beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. Toegang op Afstand effectueert deze specificatie door middel van Network Access Control-functionaliteit en biedt per gebruikersrol wel of geen toegang tot bepaalde data, applicaties en netwerken binnen de door Toegang op Afstand ontsloten klantinfrastructuur. 4.2 Logging Door middel van de Logging functionaliteit binnen Toegang op Afstand wordt voor de klant gebruikers specifieke informatie verzameld en bewaard voor rapportage- alsmede facturatiedoeleinden. Deze informatie bevat onder andere: Gebruikersidentiteit Geslaagde aanmeldpogingen Mislukte aanmeldpogingen Hoeveelheid netwerkverkeer Gebruikerssessies (starttijd, stoptijd) Netwerkeigenschappen (IP adres, verbinding) Administratieve handelingen beheerders Tevens wordt informatie over gebeurtenissen verzameld die rechtstreeks of indirect gerelateerd zijn aan een gebruikerssessie of aan de daarbij betrokken componenten binnen de dienst. Logging geschiedt op een detailniveau vereist voor audits en certificeringen. 4.3 Monitoring Alle componenten binnen de dienst worden 24x7 bewaakt op correct functioneren. Fout of verdacht gedrag per component wordt automatisch gelogd en tevens op basis daarvan notificaties verstuurd naar het op dat moment dienstdoende personeel voor het uitvoeren van nadere inspecties en het zo nodig ondernemen van verdere acties of hersteloperaties. KPN Lokale Overheid 13 van 30

14 4.4 Endpoint Security Toegang op Afstand biedt optionele Endpoint Security functionaliteit ten behoeve van controle en beveiliging van gebruikerssystemen. Dit om de vertrouwdheidstatus van een gebruikerssysteem te kunnen vaststellen (valt deze bijvoorbeeld onder het beleid van de klant?). In deze paragraaf worden de Endpoint Security componenten van de dienst nader beschreven Host Checker De Host Checker component controleert het gebruikerssysteem op de volgende zaken: Systeem Identiteit Registry Instelling Heeft het systeem een bepaalde registry instelling? Bestand Controle Heeft het systeem lokaal een bestand met bepaalde eigenschappen? Machine Certificaat Is het systeem voorzien van een bepaald machine certificaat? Systeem Status Is Anti-Virus software: Aanwezig, geactiveerd, up-to-date? Is een Personal Firewall: Aanwezig, geactiveerd? Wanneer deze controles falen wordt er voor gekozen om bepaalde data, applicaties en netwerken niet beschikbaar te stellen voor gebruikers, of om de sessie te beëindigen en wel volgens specificaties van de klant Secure Virtual Workspace Met de optie Secure Virtual Workspace is het mogelijk om een gebruikerssessie te virtualiseren en te isoleren. Hierdoor wordt het onmogelijk voor lokaal geïnstalleerde software om sessie-data te kopiëren. Data die tijdens de sessie wordt vergaard en lokaal op schijf of in de registry moet worden opgeslagen wordt versleuteld. Dit geschiedt door middel van creatie van een virtueel bestandssysteem en een virtuele registry. Na beëindiging van de sessie wordt alle gerelateerde data verwijderd van, of versleuteld achtergelaten op, het gebruikerssysteem. Secure Virtual Workspace volgt de US Department of Defense 5220.M Cleaning and Sanitization Standard Cache Cleaner De Cache Cleaner verwijdert na de gebruikerssessie alle gerelateerde, lokaal opgeslagen data, inclusief tijdelijk opgeslagen documenten die online zijn ingekeken, alsmede formulier-data en opgeslagen adressen van websites (browser history). Tevens zorgt de Cache Cleaner ervoor dat er geen gebruikersnamen of wachtwoorden, gebruikt tijdens de sessie, worden opgeslagen door de webbrowser. KPN Lokale Overheid 14 van 30

15 Hoofdstuk 5. Werkplek Componenten Werkplek Componenten worden gebruikt om in bepaalde Toegang op Afstand functionaliteit op Microsoft Windows gebruikerssystemen te kunnen voorzien. En om Microsoft Windows gebruikerssystemen in staat te stellen om bepaalde typen verbindingen te initiëren en achterliggende, ontsloten data, applicaties en netwerken. Werkplek Componenten worden, indien nodig, automatisch geïnstalleerd door de dienst. Naam Host Checker Secure Virtual Workspace Cache Cleaner Secure Application Manager Network Connect Terminal Services Functie Controleert de identiteit en de status van het gebruikerssysteem Virtualiseert en isoleert de gebruikerssessie Verwijdert tijdelijke bestanden na afloop van een gebruikerssessie TCP/IP Proxy (Port Forwarding) SSL VPN Client Ondersteuning voor Terminal Services toepassingen Tabel 1: Overzicht Werkplek Componenten Voor installatie en uitvoer van Werkplek Componenten zijn bepaalde, minimale rechten per gebruiker benodigd, voor gebruikerssystemen gebaseerd op Microsoft Windows. Informatie over overige typen (anders dan Microsoft Windows) gebruikerssystemen is op navraag beschikbaar bij KPN Lokale Overheid. Ondersteuning voor Linux en Mac OS is mogelijk, zij het in beperkte mate. Naam ActiveX Rechten Installatie ActiveX Rechten Uitvoer Java Rechten Installatie Java Rechten Uitvoer Host Checker Restricted User Restricted User Restricted User Restricted User Secure Virtual Workspace Restricted User Restricted User Restricted User Restricted User Cache Cleaner Restricted User Restricted User Restricted User Restricted User Secure Application Manager Administrator Power User Administrator Restricted User Network Connect Administrator Power User Administrator Power User Terminal Services Power User Restricted User Restricted User Restricted User Tabel 2: Overzicht benodigde rechten Werkplek Componenten op Microsoft Windows gebruikerssystemen KPN Lokale Overheid 15 van 30

16 KPN Lokale Overheid kan op verzoek assisteren bij integratie van Werkplek Componenten op werkplekken van de klant. Echter de klant is zelf verantwoordelijk voor de integratie. 5.1 Installer Service Eenmalig kan, indien wenselijk, een Installer Service worden gedistribueerd naar Microsoft Windows gebruikerssystemen. De Installer Service die op Microsoft Windows draait als service, gebruikmakende van Administrator-rechten, draagt zorg voor installatie en deels ook voor uitvoer van Werkplek Componenten. Dit heeft als gevolg dat geen van de Werkplek Componenten, zowel wat installatie als wat uitvoer betreft, nog langer Administrator- of Power User-rechten benodigen en voldoende hebben aan Restricted User-rechten. De Installer Service kan, bijvoorbeeld door middel van Microsoft Systems Management Services, van te voren worden gedistribueerd naar Microsoft Windows gebruikerssystemen. KPN Lokale Overheid 16 van 30

17 Hoofdstuk 6. Systeemvereisten In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke eisen de betrokken systemen en infrastructuur moeten voldoen voor een goede werking van de dienst. Het gaat hierbij enerzijds om de klantinfrastructuur en systemen en anderzijds om de client-pc s vanwaar de verbinding wordt opgezet. 6.1 Eisen aan de klantinfrastructuur en systemen De klantsystemen die bereikbaar moeten zijn voor de gebruikers van de Toegang op Afstand dienst dienen vanaf het Gemnet- netwerk benaderd te kunnen worden. Dit gebeurt op basis van de door KPN Lokale Overheid toegewezen IP-adressen. Eventueel kan hierbij gebruik worden gemaakt van IP-adresvertaling of inzet van een extra fysieke netwerkpoort. Al het verkeer afkomstig van de centrale systemen van de dienst en van de eindgebruikers heeft source-adressen in de reeks /20. Deze reeks dient daarom in de klantinfrastructuur naar de Gemnet- router gerouteerd te worden. 6.2 Eisen aan de systemen van eindgebruikers Toegang op Afstand is een web-based dienst en wordt gestart vanaf een browser scherm op een client PC. De ondersteunde platforms voor client-pc s worden hieronder beschreven, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de beschikbare functionaliteiten van de dienst. Er wordt gebruik gemaakt van de termen qualified platform en compatible platform. De platforms in de qualified platform categorie zijn voor de betreffende release systematisch getest door de leverancier. De platforms in de compatible platforms categorie zijn niet systematisch getest voor de betreffende release, maar zullen naar verwachting (gebaseerd op testen bij eerdere releases en kennis van de platforms) gewoon werken en worden volledig ondersteund Web & File Browsing Voor de functionaliteit van web- en file-browsing worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Qualified platforms : Platform Operating System: Browser and Java Environment Windows XP Professional SP2 32 bit: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Mac Mac OS X : Safari 3.0.Sun JRE 6 Mac OS X : Safari 2.0. Sun JRE 5 Mac OS X : Safari 1.1. Sun JRE 5 Linux OpenSuse 10.3: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Ubuntu 7.10: Firefox 2.0.Sun JRE 6 KPN Lokale Overheid 17 van 30

18 Voor de functionaliteit van web- en file-browsing worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Compatible platforms : Platform Operating System Browser and Java Environment Windows XP Professional SP2 32 bit: Internet Explorer 6.0, Internet Internet Explorer 7.0 Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 (Wherever applicable) Vista Enterprise 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox Firefox Sun JRE 6 Internet Explorer 6.0 Vista Enterprise 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox (Wherever-applicable) 2.0.Sun JRE 6 Sun JRE 5/ and above Vista Enterprise SP1 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Microsoft JVM for Windows 2000 Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Mac Mac OS X : Safari 3.0.Sun JRE 6 Safari 1.0 and above Mac OS X : Safari 2.0. Sun JRE 5 Mac OS X : Safari 1.1. Sun JRE 5 Linux OpenSuse 10.3: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Firefox 1.5 and above Ubuntu 7.10: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Solaris Solaris 10 Mozilla 2.0 and above Secure Terminal Access Voor de functionaliteit van Secure Terminal Access (RDP-client als JAVA-applet in de browser) worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Qualified platforms : Platform Operating System Windows XP Professional SP2 32 bit: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Mac Mac OS X : Safari 3.0.Sun JRE 6 Mac OS X : Safari 2.0. Sun JRE 5 Mac OS X : Safari 1.1. Sun JRE 5 Linux OpenSuse 10.3: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Ubuntu 7.10: Firefox 2.0.Sun JRE 6 KPN Lokale Overheid 18 van 30

19 Voor de functionaliteit van Secure Terminal Access (RDP-client als JAVA-applet in de browser) worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Compatible platforms : Platform Operating System Browser and Java Environment Windows Vista Ultimate No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Internet Explorer 7.0 (Wherever applicable) Vista Business No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Firefox 2.0 Vista Home Basic No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Internet Explorer 6.0 (Wherever-applicable) Vista Home Premium No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Sun JRE 5/ and above XP Professional SP3, 32 bit and 64 bit Microsoft JVM for Windows 2000 XP Professional SP2 64 bit 2000 Professional SP4 XP Home Edition SP2 XP Media Center 2005 Windows 2003 server SP2, 32bit and 64 bit Mac Mac OS X Safari 1.0 and above Linux OpenSuse 10.1 Firefox 1.5 and above Network Connect Voor de functionaliteit van Network Connect (VPN-verbinding naar een netwerk obv gepushte client) worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Qualified platforms : Platform Operating System Windows XP Professional SP2 32 bit: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Mac Mac OS X : Safari 3.0.Sun JRE 6 Mac OS X : Safari 2.0. Sun JRE 5 Mac OS X : Safari 1.1. Sun JRE 5 Linux OpenSuse 10.3: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Ubuntu 7.10: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Voor de functionaliteit van Network Connect (VPN-verbinding naar een netwerk obv gepushte client) worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Compatible platforms : Platform Operating System Browser and Java Environment Windows Vista Ultimate No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Vista Business No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Vista Home Basic No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Vista Home Premium No SP and SP1, 32 bit and 64 bit XP Professional SP3, 32 bit and 64 bit XP Professional SP2 64 bit 2000 Professional SP4 XP Home Edition SP2 XP Media Center 2005 Windows 2003 server SP2, 32bit and 64 bit Internet Explorer 7.0 (Wherever applicable) Firefox 2.0 Internet Explorer 6.0 (Whereverapplicable) Sun JRE 5/ and above Microsoft JVM for Windows 2000 KPN Lokale Overheid 19 van 30

20 Mac Mac OS X Safari 1.0 and above Linux OpenSuse 10.1 Fedora 9 Firefox 1.5 and above Web- en file-browsing op mobiele apparaten Voor de functionaliteit van web- en file-browsing op mobiele apparaten worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Compatible platforms : Windows Mobile 6.0 based Pocket PC devices: Pocket IE 6.0 Windows Mobile 5.0 based Pocket PC devices: Pocket IE 4.0 Palm OS 5.4: Blazer 4.5 Symbian OS 7.1: Opera 6.31 NTT I-mode phone AU/KDDI phone : Openwave Mobile Browser Vodafone phone : Openwave Mobile Browser KPN Lokale Overheid 20 van 30

Dienstbeschrijving. SmartAccess Getronics Nederland BV

Dienstbeschrijving. SmartAccess Getronics Nederland BV Dienstbeschrijving SmartAccess Versie 2.98 2010 Getronics Nederland BV DEFINITIES In deze dienstbeschrijving hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis: Getronics: De besloten vennootschap

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Managed SMS-Authentication Services

Managed SMS-Authentication Services Dienstbeschrijving Managed SMS-Authentication Services Versie 0.5 2010 Getronics Nederland BV DEFINITIES In deze dienstbeschrijving hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis: Getronics:

Nadere informatie

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013)

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De dienst Extra Harde Schijf Online... 4 2.1 Opslagruimte... 4 2.2 Documentenbeheer... 4 2.3 Documenten

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Licenties

Dienstbeschrijving MSSL Licenties Dienstbeschrijving MSSL Licenties RoutIT Datum: 2015 Versielog RoutIT Wat is RoutIT MSSL 09-02-2015 Technische specificaties 11-10-2016 Service Level Agreement 31-01-2014 2 Inhoudsopgave 1 Wat is RoutIT

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers Versie augustus 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 MINIMALE VEREISTEN... 3 AANMELDEN... 4 De EERSTE KEER aanmelden met een RSA

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Deze handleiding beschrijft de inlog en uitlogprocedure voor Externe Toegang. Daarnaast beschrijft het de mogelijkheden binnen de virtuele werkplek

Nadere informatie

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor leveranciers

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor leveranciers HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor leveranciers Versie augustus 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 MINIMALE VEREISTEN... 5 Citrix Xenapp Plugin... 5 Citrix Access Gateway Plugin...

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Technische instructie Toegang tot Dienstenportaal via Webapplicatie (Internet Explorer) t.b.v. Repad

Technische instructie Toegang tot Dienstenportaal via Webapplicatie (Internet Explorer) t.b.v. Repad Technische instructie Toegang tot Dienstenportaal via Webapplicatie (Internet Explorer) t.b.v. Repad Versie 1.0 Technische instructie toegang Dienstenportaal versie 1.0 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Handleiding telewerken Windows7

Handleiding telewerken Windows7 Inleiding Met de door Schiphol Group aangeboden telewerkoplossing op basis van Windows 7 kun je eenvoudig vanuit huis je virtuele werkplek benaderen. De virtuele werkplek staat eigenlijk op Schiphol. Via

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014 Dienstbeschrijving Server Online Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik van de dienst 4 2.1 KPN draagt zorg voor het beheer van de server 4 2.2 Hoe activeert u

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

Handleiding installatie en gebruik VPN

Handleiding installatie en gebruik VPN Handleiding installatie en gebruik VPN 2 Handleiding Installatie en gebruik VPN Inhoud Deel I Introductie 3 Deel II De te volgen stappen 4 1 Aanvragen en activeren van uw VPN account 4 2 Downloaden connectie

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Desktop Portal Toegang tot uw applicaties via het internet Handleiding Multrix Desktop Portal - NED Pagina 1 van 12 Inleiding Dit document biedt u een

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Documentatie. Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Documentatie Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.5 Datum: 16 april 2009 1. INLEIDING 3 2. ÉÉNMALIGE INSTALLATIE CITRIX WEB CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 9 3.1 Starten RAVE 10

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Call Recording VOIP Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: november 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Installatie smartcard en certificaten CreAim BV Zuiddijk 384C 1505 HE Zaandam T + 31[0]75 631 27 09 F + 31[0]75 612 37 14 I www.creaim.nl Versie 1.4 1 Inleiding Dit document bevat

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Telewerken Zorggroep Noorderbreedte

Handleiding Telewerken Zorggroep Noorderbreedte Handleiding Telewerken Zorggroep Noorderbreedte V2.2 Deze handleiding is ook te downloaden van http://portaldownload.znb.nl Versiebeheer Nov. 2006 versie 1.0 April 2007 versie 1.1 Toegevoegd: SMS token

Nadere informatie

Remote Services over IP. Algemene uitleg over de nieuwe manier van beheer op afstand

Remote Services over IP. Algemene uitleg over de nieuwe manier van beheer op afstand Remote Services over IP Algemene uitleg over de nieuwe manier van beheer op afstand 1 Dit document geeft een algemene beschrijving van Remote Service over IP. Indien u vragen heeft over hoe RSoIP in uw

Nadere informatie

UZI-pas in gebruik. Maarten Schmidt Risk en Security manager 22 november 2012. Remco Schaar Consultant UL Transaction Security service

UZI-pas in gebruik. Maarten Schmidt Risk en Security manager 22 november 2012. Remco Schaar Consultant UL Transaction Security service UZI-pas in gebruik Maarten Schmidt Risk en Security manager 22 november 2012 Remco Schaar Consultant UL Transaction Security service Inhoud Agenda Gebruik UZI-pas, wat gaat er wijzigen Alternatief gebruik

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 3 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de CloudPortal Versie: 10 april 2015 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 11 Inleiding SSL VPN is een technologie die

Nadere informatie

HANDLEIDING WERKEN OP AFSTAND

HANDLEIDING WERKEN OP AFSTAND HANDLEIDING WERKEN OP AFSTAND ASP4all Hosting B.V. Energieweg 8 1271 ED Huizen Augustus 2009 Versie 1.0 Copyright 2009, ASP4all Hosting B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

Vasco tokens Handleiding portaal en VPN toegang Windows

Vasco tokens Handleiding portaal en VPN toegang Windows Vasco tokens Handleiding GERRIT@ccess portaal en VPN toegang Windows Auteur: D.L. Nederpel Datum: 03-01-2014 Versie: 1.6 Document: Handleiding toegang tot GERRIT@ccess portaal en VPN via Cisco AnyConnect

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Technische eisen & Testomgeving bij klant

Technische eisen & Testomgeving bij klant Technische eisen & Testomgeving bij klant Versie: 4.0 Datum: 16 december 2016 Gevoeligheid: Vertrouwelijk Status: Definitief Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665

Nadere informatie

Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving

Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving I nhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst Extra Harde Schijf Online...4 2.1 Opslagruimte...4 2.2 Documentenbeheer...4 2.3 Documenten bereiken...4 2.4 Informatiebescherming...4

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs De portal maakt het mogelijk om te allen tijde via internet in te kunnen loggen op het OMOnetwerk. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende intranetsites

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 4 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 6

Nadere informatie

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE

GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE GOOGLE APPS-AUTHENTICATIE VIA DE SURFFEDERATIE versie 2.0, 14 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Nederlands Normalisatie Instituut

Nederlands Normalisatie Instituut Nederlands Normalisatie Instituut CITRIX / SSL VPN Helpdesk NEN kmc@nen.nl T: 0152690268 http://portal.nen.nl Versie 2.0.1 VPN hoe en wat Bij NEN kan er vanaf extern worden ingelogd op het netwerk. Dit

Nadere informatie

Handleiding Inloggen Cloudteq Basic

Handleiding Inloggen Cloudteq Basic Inhoud Uitleg... 3 Inloggen op Cloudteq Basic op kantoor... 4 Inloggen op Cloudteq Basic Extern... 7 Pagina 2 Uitleg Deze handleiding helpt u met het Inloggen op de Cloudteq Basic Server. De handleiding

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 2 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

Aan Hoofd ICT Securityofficer. Datum 20 oktober 2011 Betreft Vrijgeven DVS na DigiNotar incident. Geacht heer, mevrouw

Aan Hoofd ICT Securityofficer. Datum 20 oktober 2011 Betreft Vrijgeven DVS na DigiNotar incident. Geacht heer, mevrouw > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan Hoofd ICT Securityofficer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Financiën Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070 333

Nadere informatie

ZN Handleiding GERRIT token gebruik

ZN Handleiding GERRIT token gebruik ZN Handleiding GERRIT token gebruik Informatiedomein: ZN Handleiding GERRIT token gebruik Status: Productie Versie: V03.00 Publicatie datum: 1-2-2017 Auteur: Daniël Nederpel Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar:

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar: Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2 Datum: 10 april 2014 Eigenaar: I&A 1 Versie Datum Auteur Wijziging 1.0 2-11-2012 Tom Balke 1.1 10-12-2012 Tom Balke Nieuwe versie van vworkspace

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding SSL-VPN

Eindgebruikershandleiding SSL-VPN SecureLayers Ginnekenweg 251 4835 NB Breda T +31 (76) 711 5205 F +31 (76) 711 5209 info@securelayers.com www.securelayers.com BTW NL.815.209.320.B01 Bank 30.61.99.440 KvK 200.959.61 Eindgebruikershandleiding

Nadere informatie

Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.6 Datum 2 juli 2009 1. INLEIDING 3 2. INSTALLATIE CITRIX CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 7 3.1 Starten RAVE 8 3.2 Taakbalk verbergen 9 3.3 Afsluiten

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie