Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstbeschrijving Toegang op Afstand"

Transcriptie

1 Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document worden gereproduceerd, verspreid of toegankelijk gemaakt door middel van druk, (foto)kopie, database of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding Aanleiding Functionaliteit Beheer 4 Hoofdstuk 2. Functionele beschrijving ToegangOpAfstand Algemeen Gebruikersomgeving Gebruikersbeheer Overzicht Gebruikers Authenticatiemiddelen Gebruikersnaam/wachtwoord Token SMS-authenticatie Smartcard of token met PKI-certificaat Gebruikerssystemen Internet Toegangsportaal ToegangOpAfstand Klantkoppeling Klantinfrastructuur Directory Server Toepassingen Standaard Toepassingen Niet-Standaard Toepassingen 11 Hoofdstuk 3. Aansluitproces 12 Hoofdstuk 4. Beveiligings-maatregelen Network Access Control Logging Monitoring Endpoint Security Host Checker Secure Virtual Workspace Cache Cleaner 14 KPN Lokale Overheid 2 van 30

3 Hoofdstuk 5. Werkplek Componenten Installer Service 16 Hoofdstuk 6. Systeemvereisten Eisen aan de klantinfrastructuur en systemen Eisen aan de systemen van eindgebruikers Web & File Browsing Secure Terminal Access Network Connect Web- en file-browsing op mobiele apparaten 20 Hoofdstuk 7. Service Service levels Kwaliteitsafspraken 21 Hoofdstuk 8. Tariefstructuur, facturering en betaling Tariefstructuur Eenmalige kosten Maandelijkse kosten Wijzigingen Kosten maatwerk Facturering Eenmalige kosten Maandelijkse kosten Betaling Indexering Looptijd contract Opzegging contract Ontbindende voorwaarden 25 Hoofdstuk 9. Voorwaarden Algemene voorwaarden KPN Lokale Overheid Wijzigingen in de dienst De dienst ToegangOpAfstand is alleen voor eigen gebruik 26 Hoofdstuk 10. Informatie en communicatie KPN Lokale Overheid Servicedesk Escalatie Documentatie 27 Bijlage 1. Begrippenlijst 28 KPN Lokale Overheid 3 van 30

4 Hoofdstuk 1. Inleiding Deze dienstbeschrijving geeft uitgebreide informatie over de dienst Toegang op Afstand. In dit document wordt met Opdrachtgever bedoeld de klant van KPN Lokale Overheid en met Opdrachtnemer wordt KPN Lokale Overheid bedoeld. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn de contractpartijen voor Toegang op Afstand. 1.1 Aanleiding Steeds meer organisaties bieden medewerkers de mogelijkheid tot telewerken. Hierbij moeten bewuste keuzes worden gemaakt ten aanzien van beveiliging, beheer en gebruikersgemak. Organisaties moeten bepalen welke informatie en functionaliteiten beschikbaar moeten en mogen zijn voor telewerkers en onder welke voorwaarden. KPN Lokale Overheid biedt de dienst Toegang op Afstand, waarmee organisaties op een verantwoorde wijze telewerken mogelijk maken. 1.2 Functionaliteit De dienst Toegang op Afstand zorgt voor een veilige toegang tot uw kantoor- en andere applicaties voor thuisof telewerkers. De dienst is gebaseerd op SSL-VPN-technologie, welke uw data, applicaties en netwerk(en) veilig ontsluit via internet. Voor de authenticatie van de gebruiker kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden: PKI-certificaten (op smartcard of USB-token), RSA-tokens, SMS-authenticatie en gebruikersnaam/wachtwoord. Ook voor de autorisatie van gebruikers zijn er meerdere mogelijkheden: u kunt kiezen voor de LDAP-directory van KPN Lokale Overheid voor het beheren van uw gebruikers of u kunt gebruikmaken van een koppeling met de directory van uw eigen organisatie. 1.3 Beheer Met de keuze voor de dienst Toegang op Afstand besteedt u het technisch beheer van uw telewerkvoorziening volledig uit. Hierdoor is de continuïteit en stabiliteit van deze voorziening maximaal geborgd. De afschrijving van de apparatuur is geen issue voor de klant; KPN Lokale Overheid is verantwoordelijk voor tijdige vervanging van de apparatuur om de dienstverlening op peil te houden. KPN Lokale Overheid 4 van 30

5 Hoofdstuk 2. Functionele beschrijving Toegang op Afstand 2.1 Algemeen De dienst Toegang op Afstand is vanuit internet benaderbaar via diverse web-portalen. De dienst voorziet in de veilige toegang van thuis- en telewerkers tot de kantooromgeving van een KPN Lokale Overheid-klant. Door het gebruik van SSL tunneling kan gevoelige data over de publieke infrastructuur (internet) worden getransporteerd zonder het gevaar van meelezen. Toegang op Afstand maakt gebruik van een JAVA applet op het systeem van de gebruiker, welke na authenticatie en autorisatie alle overige sessies op het systeem van de gebruiker sluit tijdens de periode dat de SSL tunnel actief is. De tunnel wordt opgebouwd op basis van SSL/TLS, waarna authenticatie/autorisatie plaatsvindt van de gebruiker. Voor de authenticatie zijn diverse mogelijkheden beschikbaar namelijk: 1) Gebruikersnaam/wachtwoord; 2) One-Time-Password (OTP) via token of SMS; 3) PKI token (icm PIN). Voor de autorisatie van de gebruiker dient deze in een directory geregistreerd te zijn die wordt aangesloten op de dienst. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: 1) de directory van de klant; 2) de LDAP-directory van KPN Lokale Overheid. 2.2 Gebruikersomgeving De gebruiker kan van de dienst gebruikmaken met een standaard werkplekomgeving of mobiel apparaat met toegang tot het internet (kabel, ADSL, etc). Deze werkplek dient te zijn voorzien van een modern Windows, Mac of Linux operating systeem en een recente internet browser. Bij het gebruik van een PKI token dient een reader aangesloten te kunnen worden op een USB-poort en dient zogenaamde middleware geïnstalleerd te worden. Het PKI token is hetzelfde dat wordt gebruikt voor (onder andere) elektronisch bankieren bij de BNG (PKI Klasse X); gebruikers die al over een dergelijk token beschikken kunnen deze ook gebruiken voor Toegang op Afstand. 2.3 Gebruikersbeheer Het gebruikersbeheer kan door een daartoe aangewezen medewerker van de klant zelf worden uitgevoerd. De gebruikers worden ingevoerd en beheerd in de LDAP-server van KPN Lokale Overheid via een eenvoudige webinterface. Hiervoor is geen specifieke kennis, training of ervaring nodig. Het is ook mogelijk om voor het gebruikersbeheer gebruik te maken van de directory (bijvoorbeeld Microsoft Active Directory, Novell edirectory, Sun Java Systems Directory Server of OpenLDAP) in uw eigen organisatie. 2.4 Overzicht Bij gebruik van Toegang op Afstand spelen de volgende elementen een rol: Gebruikers Authenticatiemiddelen KPN Lokale Overheid 5 van 30

6 Gebruikerssystemen Internet SSL Telewerken dienst Klantkoppeling Klantinfrastructuur In de volgende paragrafen worden deze elementen en de relaties daartussen beschreven. Figuur 1: Overzicht van elementen in Toegang op Afstand Gebruikers Gebruikers zijn normaal gesproken werknemers van uw organisatie, maar kunnen bijvoorbeeld ook partners en leveranciers zijn. De dienst Toegang op Afstand kan voor authenticatie/autorisatie (omwille van toegang tot data, applicaties en netwerken) van genoemden gebruikmaken van diverse authenticatie- en autorisatiebronnen (zie paragraaf Directory Server ) Authenticatiemiddelen Authenticatiemiddelen worden gebruikt door uw organisatie om werknemers authentiek te helpen identificeren aan de dienst en achterliggende, te ontsluiten data, applicaties en netwerken. Naast gebruikersnaam/wachtwoord is sterke authenticatie mogelijk op basis van een one-time-password (OTP) via een RSA-token of SMS of op basis van een smartcard of token met PKI-certificaat. KPN Lokale Overheid 6 van 30

7 Gebruikersnaam/wachtwoord De basis authenticatiemethode voor de dienst is gebruikersnaam/wachtwoord. De opgegeven identiteit wordt gevalideerd met behulp van een standaard authenticatie- en autorisatiebron (zie paragraaf Directory Server ). Het gebruik van slechts een gebruikersnaam/wachtwoord voor authenticatie wordt niet als sterke authenticatie gezien Token De token is een klassieke vorm van sterke authenticatie, en wel met een zeer lage client footprint (geen middleware nodig). Anders dan bij smartcards met certificaten, zijn hierbij voor correct functioneren geen additionele middelen (hardware, software) op het gebruikerssysteem noodzakelijk. Het gebruik van tokens binnen Toegang op Afstand valt samen met het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord, dit ten behoeve van Single Sign-On doeleinden. De token laat bij activatie een code zien (ook wel One-Time Password of OTP genoemd) die eenmalig kan worden gebruikt ten behoeve van authenticatie. Samen met een PIN-code en gebruikersnaam/wachtwoord zal deze code door gebruikers worden ingevoerd in het loginscherm van de dienst. Figuur 2: Token SMS-authenticatie SMS-Authenticatie lijkt op Token-Authenticatie, met als verschil dat de code voor authenticatie (het One-Time Password) per SMS-bericht wordt verstuurd naar de mobiele telefoon van de eindgebruiker. Authenticeren door middel van SMS-Authenticatie geschiedt door middel van het invoeren van gebruikersnaam/wachtwoord plus de per SMS-bericht ontvangen, eenmalig te gebruiken code. In tegenstelling tot authenticatie met behulp van een token is hierbij geen PIN-code vereist. Deze PIN-code is namelijk al ingegeven bij het unlocken ofwel het activeren van de mobiele telefoon. Een groot voordeel van SMS-Authenticatie is het bieden van sterke authenticatie zonder dat distributie van sterke authenticatiemiddelen, zoals smartcards of tokens, vereist is. Een vereiste voor het gebruik van SMS-Authenticatie is de beschikbaarheid van een mobiel telefoonnummer (als directory-attribuut) per gebruiker in de door Toegang op Afstand gebruikte authenticatie- en autorisatiebron (zie paragraaf Directory Server ). Figuur 3: SMS-Authenticatie Smartcard of token met PKI-certificaat De authenticatiemethode op basis van een smartcard of token met PKI-certificaat biedt sterke authenticatie op basis van een chip met daarop een X.509 certificaat, beschermd door middel van een PIN-code. Samen met Kerberos ondersteuning biedt dit ideale Single Sign-On mogelijkheden binnen omgevingen gebaseerd op Kerberos-authenticatie. Bij deze authenticatiemethode is een smartcardlezer alsmede software (driver, middleware) op het gebruikerssysteem noodzakelijk. Bij authenticatie op basis van een smartcard met daarop KPN Lokale Overheid 7 van 30

8 een certificaat vindt controle plaats op geldigheid wat betreft de levensduur van het certificaat, of het certificaat al dan niet is ingetrokken (CRL/OCSP). En op basis van of het aangeboden certificaat integer is en wordt vertrouwd door de authenticatiebron, in dit geval de Toegang op Afstand dienst (waarin het certificaat van de relevante CA s is geïmporteerd). Informatie uit de gebruikte certificaten wordt ter beschikking gesteld aan achterliggende, te ontsluiten applicaties. Voor meer informatie over smartcards en certificaten, zie de beschrijving van de PKI-diensten van KPN Lokale Overheid op kpnlokaleoverheid.nl. Hier staan tevens additionele voordelen van smartcardgebruik beschreven, zoals multifunctionele inzetbaarheid. Smartcards combineren diverse soorten informatiedragers in slechts één pasje (contactchip, contactloze chip/rfid, magneetstrip, foto, en tekst). De smartcard is volgens KPN Lokale Overheid de manier om logische en fysieke toegangsbeveiliging te integreren. Figuur 4: Smartcard Gebruikerssystemen Gebruikerssystemen zijn systemen gebruikt door gebruikers om een verbinding met de dienst en achterliggende, ontsloten data, applicaties en netwerken op te zetten en zijn van de volgende typen, mits voorzien van een webbrowser: Desktop Laptop PDA SmartPhone Voor een exact overzicht van ondersteunde typen gebruikerssystemen en de daarop aanwezige operating systems en webbrowsers, zie hoofdstuk 4. Beheer van gebruikerssystemen valt buiten de Toegang op Afstand dienstverlening. Wel wordt ondersteuning geboden voor specifieke Werkplek Componenten die impact hebben op gebruikerssystemen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk 5 in dit document Internet Toegang tot de dienst en achterliggende, ontsloten data, applicaties en netwerken voor gebruikers geschiedt via het internet. Het beheer van het internet valt buiten de dienstverlening. Communicatie over het internet, tussen het gebruikerssysteem en de dienst, wordt versleuteld. De sterkte van deze versleuteling voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd Toegangsportaal Het Toegangsportaal is het punt waarop alle te ontsluiten data, applicaties en netwerken aan de gebruiker gepresenteerd worden. Het platform regelt authenticatie, autorisatie en versleuteling van de verbindingen tussen gebruikers en applicaties. Het Toegangsportaal kent een generieke inlogpagina in KPN Lokale Overheid-huisstijl (zie https://sslvpn.gemnet.nl); indien gewenst kan een klantspecifieke inlogpagina in eigen huisstijl en op een eigen URL worden gemaakt. Na inloggen komt de gebruiker in de Virtuele Klantomgeving van zijn eigen organisatie. Deze Virtuele Klantomgeving biedt een webportaal (menuscherm), gepresenteerd in de huisstijl van de klant, bestaande uit hyperlinks naar geautoriseerde, te ontsluiten applicaties per gebruikersrol. KPN Lokale Overheid 8 van 30

9 Naast toegang tot applicaties via het Toegangsportaal is het tevens mogelijk om direct een SSL VPN-verbinding (Netwerk Tunnel) op te zetten met een door de Toegang op Afstand dienst ontsloten netwerk van de klant. Hiervoor is dan slechts de SSL-VPN Client nodig, die automatisch wordt geïnstalleerd bij eerste keer aanmelden. Figuur 5: Inlogpagina en Virtuele Klantomgeving Op het Toegangsportaal worden binnen de Virtuele Klantomgeving, volgens specificatie van de klant, een aantal gebruikersrollen gedefinieerd welke enerzijds worden gekoppeld aan te ontsluiten data, applicaties en netwerken en anderzijds worden gekoppeld aan één of meerdere rechten- of gebruikersgroepen binnen de Directory Server. Zie tevens paragraaf Directory Server in dit document. Op deze wijze kan de klant zelf volgens reguliere methoden gebruikersbeheer uitvoeren Klantkoppeling Voor gebruik van Toegang op Afstand is een verbinding tussen de dienst en de te ontsluiten data, applicaties en netwerken (klantinfrastructuur) vereist. Deze verbinding wordt gerealiseerd door een speciale koppeling over het besloten Gemnet- netwerk Klantinfrastructuur De klantinfrastructuur bestaat uit data, applicaties en netwerken die worden ontsloten door de Toegang op Afstand dienst. Voor de dienst zijn de belangrijkste componenten van de klantinfrastructuur de Directory Server en de Toepassingen Directory Server Standaard wordt de dienst gekoppeld met de LDAP-directory van KPN Lokale Overheid; hierin kan de klant de gebruikers opvoeren en autoriseren voor de dienst. Echter, als Directory Server kan ook een bestaande, centrale gebruikersdatabase van de klant, welke is gebaseerd op LDAP, zoals Microsoft Active Directory, Novell edirectory, Sun Java Systems Directory Server of OpenLDAP worden ingezet. De dienst gebruikt deze gebruikersdatabase om gebruikers te authenticeren en te autoriseren voor de te ontsluiten data, applicaties en netwerken. De Directory Server wordt tevens als authenticatie- en/of autorisatiebron gebruikt wanneer gebruikers authenticeren met sterke authenticatiemiddelen. Ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de LDAP-directory van KPN Lokale Overheid of van een eigen Directory Server, de klant voert zelf gebruikersbeheer uit volgens gangbare methoden. Ook bepaalt de klant zelf, door middel van het koppelen van gebruikers aan rechtengroepen, welke gebruikers toegang hebben tot de dienst en achterliggende, te ontsluiten data, applicaties en netwerken. De rechtengroepen binnen de Directory Server zijn gekoppeld aan gebruikersrollen binnen de dienst, die door de klant zijn gedefinieerd en door KPN Lokale Overheid zijn opgevoerd. Omwille van het authenticeren en autoriseren van gebruikers door de dienst (gebruikmakende van de Directory Server van de klant) moet in de Directory Server een speciaal service account met leesrechten worden aangemaakt en toegewezen worden aan de Toegang op Afstand dienst van KPN Lokale Overheid. KPN Lokale Overheid 9 van 30

10 2.4.8 Toepassingen Binnen de Toegang op Afstand dienst wordt een tweetal toepassingen onderscheiden, namelijk: Standaard Toepassingen Niet-Standaard Toepassingen Standaard Toepassingen Tot Standaard Toepassingen behoren webapplicaties en remote thin-clients of webfolders (Terminal Services, File Shares) die standaard door de dienst worden ondersteund, alsmede netwerkpaden of complete netwerken voor specifieke client/server applicaties. Voor standaard webapplicaties en remote thin-clients of web folders is Single Sign-On mogelijk mits deze Standaard Toepassingen dezelfde authenticatie- en autorisatiebron (zie paragraaf Directory Server ) gebruiken als de authenticatie- en autorisatiebron die wordt gebruikt om toegang tot de dienst te krijgen. Single-Sign On wordt op deze wijze gerealiseerd door middel van het doorsturen van de eerder aangeboden gebruikersnaam en het wachtwoord of PKI-authenticatie naar de desbetreffende Standaard Toepassing. Standaard Toepassingen zijn: Lotus inotes Standaard webapplicatie Microsoft Outlook Web Access Standaard webapplicatie Microsoft SharePoint Standaard webapplicatie Applicatie Tunnel (Secure Application Manager) Zorgt voor specifieke netwerkpaden ten behoeve van specifieke client/server TCP/IP (alsmede UDP/IP) communicatie zoals geldt voor applicaties als Microsoft Outlook, SAP, FTP clients, SSH clients, etc. Netwerk Tunnel (Network Connect) Ontsluit een netwerk via TCP/IP (alsmede UDP/IP) in zijn geheel door middel van SSL VPN. Zie tevens het hoofdstuk Terminal Services Naast ontsluiting van (en Single Sign-On tot) de webinterfaces van Microsoft Terminal Services en Citrix, is er ook een remote thin-client beschikbaar welke in de webbrowser draait. Op deze wijze is geen speciale client software nodig om toegang te krijgen tot applicaties ontsloten via Terminal Services. File Share De inhoud van file shares (bijvoorbeeld home directories) wordt door middel van de webbrowser op het gebruikerssysteem aan de gebruiker gepresenteerd via webfolders. De eigenlijke locaties van deze file shares zijn servers binnen de klantinfrastructuur. Doordat direct via een webbrowser veilige toegang tot file shares kan worden verschaft is er geen noodzaak voor het opzetten van een Netwerk Tunnel naar de desbetreffende klantinfrastructuur voor deze Standaard Toepassing. KPN Lokale Overheid 10 van 30

11 Figuur 6: Alle bedrijfsdata, -applicaties en -netwerken toegankelijk via één centraal, beveiligd platform Niet-Standaard Toepassingen Onder Niet-Standaard Toepassingen worden webapplicaties verstaan anders dan de in de Standaard Toepassingen genoemde webapplicaties. Voor Niet-Standaard Toepassingen geldt een integratietraject per toepassing (ten behoeve van ontsluiting en Single Sign-On) op basis van nacalculatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat dergelijke integratietrajecten meestal vlot verlopen. KPN Lokale Overheid 11 van 30

12 Hoofdstuk 3. Aansluitproces Toegang op Afstand is per direct leverbaar. Om de dienst perfect inzetbaar te maken voor uw organisatie dient het aanvraagformulier volledig te worden ingevuld. In het formulier komen de volgende onderdelen aan de orde: Aantal gebruikers Keuze gebruikersdatabase Authenticatiemethode Toe te passen huisstijl Te ontsluiten bronnen Instellingen Host Checker (optioneel) Instellingen Secure Virtual workspace (optioneel) KPN Lokale Overheid 12 van 30

13 Hoofdstuk 4. Beveiligingsmaatregelen Toegang op Afstand is voorzien van een aantal beveiligingsmaatregelen verdeeld over diverse categorieën, zoals Authenticatie (zie hoofdstuk Authenticatiemiddelen ), Autorisatie (zie paragraven Toegangsportaal en Directory Server ), Network Access Control, Logging, Monitoring en Endpoint Security. 4.1 Network Access Control Gebruikers maken verbinding met de door Toegang op Afstand ontsloten klantinfrastructuur door middel van een SSL VPN tunnel. Als extra veiligheidsmaatregel kan worden gespecificeerd welke componenten binnen de ontsloten klantinfrastructuur beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. Toegang op Afstand effectueert deze specificatie door middel van Network Access Control-functionaliteit en biedt per gebruikersrol wel of geen toegang tot bepaalde data, applicaties en netwerken binnen de door Toegang op Afstand ontsloten klantinfrastructuur. 4.2 Logging Door middel van de Logging functionaliteit binnen Toegang op Afstand wordt voor de klant gebruikers specifieke informatie verzameld en bewaard voor rapportage- alsmede facturatiedoeleinden. Deze informatie bevat onder andere: Gebruikersidentiteit Geslaagde aanmeldpogingen Mislukte aanmeldpogingen Hoeveelheid netwerkverkeer Gebruikerssessies (starttijd, stoptijd) Netwerkeigenschappen (IP adres, verbinding) Administratieve handelingen beheerders Tevens wordt informatie over gebeurtenissen verzameld die rechtstreeks of indirect gerelateerd zijn aan een gebruikerssessie of aan de daarbij betrokken componenten binnen de dienst. Logging geschiedt op een detailniveau vereist voor audits en certificeringen. 4.3 Monitoring Alle componenten binnen de dienst worden 24x7 bewaakt op correct functioneren. Fout of verdacht gedrag per component wordt automatisch gelogd en tevens op basis daarvan notificaties verstuurd naar het op dat moment dienstdoende personeel voor het uitvoeren van nadere inspecties en het zo nodig ondernemen van verdere acties of hersteloperaties. KPN Lokale Overheid 13 van 30

14 4.4 Endpoint Security Toegang op Afstand biedt optionele Endpoint Security functionaliteit ten behoeve van controle en beveiliging van gebruikerssystemen. Dit om de vertrouwdheidstatus van een gebruikerssysteem te kunnen vaststellen (valt deze bijvoorbeeld onder het beleid van de klant?). In deze paragraaf worden de Endpoint Security componenten van de dienst nader beschreven Host Checker De Host Checker component controleert het gebruikerssysteem op de volgende zaken: Systeem Identiteit Registry Instelling Heeft het systeem een bepaalde registry instelling? Bestand Controle Heeft het systeem lokaal een bestand met bepaalde eigenschappen? Machine Certificaat Is het systeem voorzien van een bepaald machine certificaat? Systeem Status Is Anti-Virus software: Aanwezig, geactiveerd, up-to-date? Is een Personal Firewall: Aanwezig, geactiveerd? Wanneer deze controles falen wordt er voor gekozen om bepaalde data, applicaties en netwerken niet beschikbaar te stellen voor gebruikers, of om de sessie te beëindigen en wel volgens specificaties van de klant Secure Virtual Workspace Met de optie Secure Virtual Workspace is het mogelijk om een gebruikerssessie te virtualiseren en te isoleren. Hierdoor wordt het onmogelijk voor lokaal geïnstalleerde software om sessie-data te kopiëren. Data die tijdens de sessie wordt vergaard en lokaal op schijf of in de registry moet worden opgeslagen wordt versleuteld. Dit geschiedt door middel van creatie van een virtueel bestandssysteem en een virtuele registry. Na beëindiging van de sessie wordt alle gerelateerde data verwijderd van, of versleuteld achtergelaten op, het gebruikerssysteem. Secure Virtual Workspace volgt de US Department of Defense 5220.M Cleaning and Sanitization Standard Cache Cleaner De Cache Cleaner verwijdert na de gebruikerssessie alle gerelateerde, lokaal opgeslagen data, inclusief tijdelijk opgeslagen documenten die online zijn ingekeken, alsmede formulier-data en opgeslagen adressen van websites (browser history). Tevens zorgt de Cache Cleaner ervoor dat er geen gebruikersnamen of wachtwoorden, gebruikt tijdens de sessie, worden opgeslagen door de webbrowser. KPN Lokale Overheid 14 van 30

15 Hoofdstuk 5. Werkplek Componenten Werkplek Componenten worden gebruikt om in bepaalde Toegang op Afstand functionaliteit op Microsoft Windows gebruikerssystemen te kunnen voorzien. En om Microsoft Windows gebruikerssystemen in staat te stellen om bepaalde typen verbindingen te initiëren en achterliggende, ontsloten data, applicaties en netwerken. Werkplek Componenten worden, indien nodig, automatisch geïnstalleerd door de dienst. Naam Host Checker Secure Virtual Workspace Cache Cleaner Secure Application Manager Network Connect Terminal Services Functie Controleert de identiteit en de status van het gebruikerssysteem Virtualiseert en isoleert de gebruikerssessie Verwijdert tijdelijke bestanden na afloop van een gebruikerssessie TCP/IP Proxy (Port Forwarding) SSL VPN Client Ondersteuning voor Terminal Services toepassingen Tabel 1: Overzicht Werkplek Componenten Voor installatie en uitvoer van Werkplek Componenten zijn bepaalde, minimale rechten per gebruiker benodigd, voor gebruikerssystemen gebaseerd op Microsoft Windows. Informatie over overige typen (anders dan Microsoft Windows) gebruikerssystemen is op navraag beschikbaar bij KPN Lokale Overheid. Ondersteuning voor Linux en Mac OS is mogelijk, zij het in beperkte mate. Naam ActiveX Rechten Installatie ActiveX Rechten Uitvoer Java Rechten Installatie Java Rechten Uitvoer Host Checker Restricted User Restricted User Restricted User Restricted User Secure Virtual Workspace Restricted User Restricted User Restricted User Restricted User Cache Cleaner Restricted User Restricted User Restricted User Restricted User Secure Application Manager Administrator Power User Administrator Restricted User Network Connect Administrator Power User Administrator Power User Terminal Services Power User Restricted User Restricted User Restricted User Tabel 2: Overzicht benodigde rechten Werkplek Componenten op Microsoft Windows gebruikerssystemen KPN Lokale Overheid 15 van 30

16 KPN Lokale Overheid kan op verzoek assisteren bij integratie van Werkplek Componenten op werkplekken van de klant. Echter de klant is zelf verantwoordelijk voor de integratie. 5.1 Installer Service Eenmalig kan, indien wenselijk, een Installer Service worden gedistribueerd naar Microsoft Windows gebruikerssystemen. De Installer Service die op Microsoft Windows draait als service, gebruikmakende van Administrator-rechten, draagt zorg voor installatie en deels ook voor uitvoer van Werkplek Componenten. Dit heeft als gevolg dat geen van de Werkplek Componenten, zowel wat installatie als wat uitvoer betreft, nog langer Administrator- of Power User-rechten benodigen en voldoende hebben aan Restricted User-rechten. De Installer Service kan, bijvoorbeeld door middel van Microsoft Systems Management Services, van te voren worden gedistribueerd naar Microsoft Windows gebruikerssystemen. KPN Lokale Overheid 16 van 30

17 Hoofdstuk 6. Systeemvereisten In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke eisen de betrokken systemen en infrastructuur moeten voldoen voor een goede werking van de dienst. Het gaat hierbij enerzijds om de klantinfrastructuur en systemen en anderzijds om de client-pc s vanwaar de verbinding wordt opgezet. 6.1 Eisen aan de klantinfrastructuur en systemen De klantsystemen die bereikbaar moeten zijn voor de gebruikers van de Toegang op Afstand dienst dienen vanaf het Gemnet- netwerk benaderd te kunnen worden. Dit gebeurt op basis van de door KPN Lokale Overheid toegewezen IP-adressen. Eventueel kan hierbij gebruik worden gemaakt van IP-adresvertaling of inzet van een extra fysieke netwerkpoort. Al het verkeer afkomstig van de centrale systemen van de dienst en van de eindgebruikers heeft source-adressen in de reeks /20. Deze reeks dient daarom in de klantinfrastructuur naar de Gemnet- router gerouteerd te worden. 6.2 Eisen aan de systemen van eindgebruikers Toegang op Afstand is een web-based dienst en wordt gestart vanaf een browser scherm op een client PC. De ondersteunde platforms voor client-pc s worden hieronder beschreven, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de beschikbare functionaliteiten van de dienst. Er wordt gebruik gemaakt van de termen qualified platform en compatible platform. De platforms in de qualified platform categorie zijn voor de betreffende release systematisch getest door de leverancier. De platforms in de compatible platforms categorie zijn niet systematisch getest voor de betreffende release, maar zullen naar verwachting (gebaseerd op testen bij eerdere releases en kennis van de platforms) gewoon werken en worden volledig ondersteund Web & File Browsing Voor de functionaliteit van web- en file-browsing worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Qualified platforms : Platform Operating System: Browser and Java Environment Windows XP Professional SP2 32 bit: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Mac Mac OS X : Safari 3.0.Sun JRE 6 Mac OS X : Safari 2.0. Sun JRE 5 Mac OS X : Safari 1.1. Sun JRE 5 Linux OpenSuse 10.3: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Ubuntu 7.10: Firefox 2.0.Sun JRE 6 KPN Lokale Overheid 17 van 30

18 Voor de functionaliteit van web- en file-browsing worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Compatible platforms : Platform Operating System Browser and Java Environment Windows XP Professional SP2 32 bit: Internet Explorer 6.0, Internet Internet Explorer 7.0 Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 (Wherever applicable) Vista Enterprise 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox Firefox Sun JRE 6 Internet Explorer 6.0 Vista Enterprise 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox (Wherever-applicable) 2.0.Sun JRE 6 Sun JRE 5/ and above Vista Enterprise SP1 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Microsoft JVM for Windows 2000 Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Mac Mac OS X : Safari 3.0.Sun JRE 6 Safari 1.0 and above Mac OS X : Safari 2.0. Sun JRE 5 Mac OS X : Safari 1.1. Sun JRE 5 Linux OpenSuse 10.3: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Firefox 1.5 and above Ubuntu 7.10: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Solaris Solaris 10 Mozilla 2.0 and above Secure Terminal Access Voor de functionaliteit van Secure Terminal Access (RDP-client als JAVA-applet in de browser) worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Qualified platforms : Platform Operating System Windows XP Professional SP2 32 bit: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Mac Mac OS X : Safari 3.0.Sun JRE 6 Mac OS X : Safari 2.0. Sun JRE 5 Mac OS X : Safari 1.1. Sun JRE 5 Linux OpenSuse 10.3: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Ubuntu 7.10: Firefox 2.0.Sun JRE 6 KPN Lokale Overheid 18 van 30

19 Voor de functionaliteit van Secure Terminal Access (RDP-client als JAVA-applet in de browser) worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Compatible platforms : Platform Operating System Browser and Java Environment Windows Vista Ultimate No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Internet Explorer 7.0 (Wherever applicable) Vista Business No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Firefox 2.0 Vista Home Basic No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Internet Explorer 6.0 (Wherever-applicable) Vista Home Premium No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Sun JRE 5/ and above XP Professional SP3, 32 bit and 64 bit Microsoft JVM for Windows 2000 XP Professional SP2 64 bit 2000 Professional SP4 XP Home Edition SP2 XP Media Center 2005 Windows 2003 server SP2, 32bit and 64 bit Mac Mac OS X Safari 1.0 and above Linux OpenSuse 10.1 Firefox 1.5 and above Network Connect Voor de functionaliteit van Network Connect (VPN-verbinding naar een netwerk obv gepushte client) worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Qualified platforms : Platform Operating System Windows XP Professional SP2 32 bit: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 32 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Vista Enterprise SP1 64 bit: Internet Explorer 7.0 and Firefox 2.0.Sun JRE 6 Mac Mac OS X : Safari 3.0.Sun JRE 6 Mac OS X : Safari 2.0. Sun JRE 5 Mac OS X : Safari 1.1. Sun JRE 5 Linux OpenSuse 10.3: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Ubuntu 7.10: Firefox 2.0.Sun JRE 6 Voor de functionaliteit van Network Connect (VPN-verbinding naar een netwerk obv gepushte client) worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Compatible platforms : Platform Operating System Browser and Java Environment Windows Vista Ultimate No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Vista Business No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Vista Home Basic No SP and SP1, 32 bit and 64 bit Vista Home Premium No SP and SP1, 32 bit and 64 bit XP Professional SP3, 32 bit and 64 bit XP Professional SP2 64 bit 2000 Professional SP4 XP Home Edition SP2 XP Media Center 2005 Windows 2003 server SP2, 32bit and 64 bit Internet Explorer 7.0 (Wherever applicable) Firefox 2.0 Internet Explorer 6.0 (Whereverapplicable) Sun JRE 5/ and above Microsoft JVM for Windows 2000 KPN Lokale Overheid 19 van 30

20 Mac Mac OS X Safari 1.0 and above Linux OpenSuse 10.1 Fedora 9 Firefox 1.5 and above Web- en file-browsing op mobiele apparaten Voor de functionaliteit van web- en file-browsing op mobiele apparaten worden de volgende platforms door de leverancier aangemerkt als Compatible platforms : Windows Mobile 6.0 based Pocket PC devices: Pocket IE 6.0 Windows Mobile 5.0 based Pocket PC devices: Pocket IE 4.0 Palm OS 5.4: Blazer 4.5 Symbian OS 7.1: Opera 6.31 NTT I-mode phone AU/KDDI phone : Openwave Mobile Browser Vodafone phone : Openwave Mobile Browser KPN Lokale Overheid 20 van 30

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

CRM Online Uw klantrelaties online beheren.

CRM Online Uw klantrelaties online beheren. CRM Online Uw klantrelaties online beheren. Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst CRM Online...4 2.1 CRM Online Basic Relatiebeheer...4 2.2 CRM Online Professional Uitgebreid relatiebeheer en facturatie...5

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support 1. Algemeen Hieronder leest u de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014 Dienstbeschrijving Server Online Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik van de dienst 4 2.1 KPN draagt zorg voor het beheer van de server 4 2.2 Hoe activeert u

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen; RAAMCONTRACT VOOR HET AFNEMEN VAN DIENSTEN BIJ NET1 Ondergetekenden Procam Media Limited, handelend onder de naam NET1 te Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.J.A.N.M. van Beelen (hierna

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Het enige waarvoor u hoeft te zorgen, zijn uw eigen online aktiviteiten.

Het enige waarvoor u hoeft te zorgen, zijn uw eigen online aktiviteiten. Brochure Geen enkele shared hosting oplossing kan op tegen de mate van controle en veiligheid die de dedicated servers van Hostplan bieden. Met een eigen server beschikt u namelijk over een enorme hoeveelheid

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie