Inhoudsopgave. 1. Algemeen Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Algemeen Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware? Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB) Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke behoeften? Hoe kunnen we de naam van de software, de configuratie en de autologon veranderen? Welke bandbreedte wordt aangeraden? Hoe kan ik OBM op Microsoft ISA 2004 draaien? Hoe installeer ik OBM op FreeBSD? Hoe installeer ik OBM op SCO Unix? Hoe installeer ik OBM op AIX? De Windows-versie van OBM Installer loopt vast, wat kan hier de oorzaak van zijn? De Installer lijkt niet te werken. Hoe kan ik OBM handmatig installeren op Windows? De Installer lijkt niet te werken. Hoe kan ik OBM handmatig installeren op Mac? Er is een fout opgetreden bij het installeren van OBM op Novell Bestaan er command line tools (commandoregelprogramma s) voor OBM? Hoe detecteert OBM veranderingen in bestanden? Gebruikt het de archiefbit? Sommige tape back-upsoftwarepaketten resetten de archiefbit. Geeft dit problemen wanneer je met OBM een back-up wilt maken van dezelfde gegevens? Maakt OBM regelmatig een back-up van dezelfde gegevenssets? Transfer Block Size is standaard 128Kb. Is daar een reden voor? Hoe kan ik een back-up maken van een omvangrijke gegevensset via het internet? Wat is de beste manier om omvangrijke gegevenssets terug te zetten? Heeft In-File Delta een tijdelijke werkmap nodig bij een back-up? Hoeveel worden de bestanden gemiddeld gecomprimeerd? Kan ik mijn encryptiesleutel wijzigen? Wanneer u de Use Login Password as Encrypting Key -optie hebt geselecteerd toen u uw back-upset creëerde: Waarom kan ik de back-upgegevens niet terugzetten met mijn huidige wachtwoord? Welke soort versleuteling gebruikt OBM? Wanneer ik de back-upoptie local hard drive selecteer om een back-up te maken op de externe harde schijf, stopt het proces ineens, waarom? De geplande back-uptaak wordt niet uitgevoerd op mijn Windows-computer, waarom niet? Ik heb problemen met mijn geplande back-up, waar kan dit aan liggen? Proxy-authenticatie werkt niet in combinatie met OBM, waarom niet? Kan ik een back-up maken van een heel besturingssyteem? Wanneer ik een Microsoft SQL back-upset maak, krijg ik geen lijst van de beschikbare SQL servers te zien, wat kan ik hieraan doen? Hoe komt het dat de Microsoft SQL Server-databases ontbreken in de lijst van backupbronnen? Hoe kan ik het recovery model van een MS SQL-database op FULL instellen? De connecties met gekoppelde Windows-netwerkschijven zijn niet stabiel, hoe komt dit? Ik krijg een foutmelding wanneer ik een back-up maak op een NetWare-server op afstand, Wat kan ik hieraan doen? Wat zijn de voor- en nadelen wanneer je een back-up maakt van meerdere computers met slechts één back-upaccount? Hoe kom ik erachter welke versie van de client-software een gebruiker gebruikt? Wordt de installatie van Java geüpgraded door OBM op een client-computer, of installeert het een aparte kopie voor eigen gebruik? Als ik OBS upgrade, moet ik alle OBM s dan ook upgraden? En moet ik hun huidige gegevens omzetten/migreren?... 4

2 2.36. Is het mogelijk om incrementele of differentiële back-ups te maken met MySQL? Hoe werkt de Remove retention files for overlap policy onder Advanced Retention Policy? Wat is een incrementele back-up en hoe werkt In-File Delta? Hoe werkt de Auto block size onder In-file Delta-instellingen? Wat gebeurt er wanneer we een In-File Delta-back-up maken van een directory? Moet OBM de applicatie stoppen wanneer er een online back-up van gemaakt wordt? Wat houden de Off-line backup -, de Logout backup reminder - en de Local backup - functionaliteiten in? Waarom maakt mijn OBM elk uur een back-up? Hoe schakel ik de logout backup reminder uit? Hoe kan ik OBM upgraden van V4.5 op Linux? Hoe verander ik het.obm-pad voor Novell? De MS SQL of MS Exchange database back-uptaak slaat 2 kopieën van het gespoolde databasebestand op in de tijdelijke directory (met verschillende tijd-tags). Hierdoor wordt extra schijfruimte ingenomen. Is dit noodzakelijk? Hoe kan ik een back-up maken van geopende bestanden? Hoe werkt Volume Shadow Copy? Wanneer OBM in Windows een Shadow Copy Set maakt, krijg ik de foutmelding [ERROR] E_UNEXPECTED. Wat kan ik hieraan doen? Hoe kan ik een back-up maken van Oracle op NetWare? Hoe kan ik een back-up maken van NTFS-toegangsmachtigingen? Hoe kan ik een NTFS-toegangsmachtiging terugzetten? Hoe kan ik een back-up maken van bestandsmachtigingen in Linux? Hoe kan ik bestandsmachtigingen in Linux terugzetten? Hoe kan ik OBM helemaal verwijderen van mijn Windows-systeem? Werkt OBM met een inbelverbinding? OBM crasht wanneer [Backup Source] van een Lotus Domino/Notes back-upset wordt geopend, wat kan ik hieraan doen? Hoe kan ik mijn volledige systeem herstellen door middel van mijn SystemState-backup? Meest voorkomende foutmeldingen "Quota Exceeded" "Access is denied" "Checksum incorrect" / "Uploaded file size incorrect" "File 'obm-delta.tmp'does not exist on server" / "File 'obm-chksum.tmp'does not exist on server" "Error getting report from all available IP addresses" "C:\xxx\yyy\zzz.txt has been removed already" "The process cannot access the file because another process has locked a portion of the file" "The process cannot access the file because it is being used by another process" "Premature end of input" "Invalid XML Character" / "XML document structures must start and end within the same entity" "Incorrect Function" "HTTP/ Proxy Error" " [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statement BACKUP LOG is not allowed while the recovery model is SIMPLE" "CExBackup::backupService:HrESEBackupSetup: Error Number 0xc800020e: An incremental backup cannot be performed when circular logging is enabled" "CExBackup::backupStorageGroup:HrESEBackupTruncateLogs: Error Number 0xc7ff1004: (null) " "CExBackup::backupStorageGroupLog:HrESEBackupGetLogAndPatchFiles: Error

3 Number 0xc : Some log or patch files are missing" "CExBackup::backupFile:WriteFile: Error Number 0x6: The handle is invalid" "Path C:\Temp\MSSQLServer\ does not exist" "Expect log sequence 'xxx'but found 'SERVERNAME\Microsoft Information Store\First Storage Group\E000xxx.log'" "The last backup jobs of *.stm ( ) and *.edb ( ) don t match for database 'ServerX\Microsoft Information Store\First Storage Group\Mailbox Store (ServerX)'" "No *.stm found for database 'ServerX\Microsoft Information Store\First Storage Group\Mailbox Store (ServerX)'" Exception in thread "main" java.lang.unsatisfiedlinkerror: /usr/local/obm/jvm/lib/i386/libawt.so: libxp.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory... 4

4 1. Algemeen 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware? De Online Backup Suite bestaat uit 3 hoofdmodules: 1. De client-software Solcon Backup Manager Pro (OBM) en Solcon Backup Manager Lite Client (ACB) 2. De server-software Offsite Backup Server (OBS) OBM is een client-applicatie met een gebruikersinterface waarmee u eenvoudig back-ups kunt configureren. Met deze toepassing kunnen gebruikers geselecteerde bestanden uploaden naar de back-upserver en worden op vooraf ingestelde tijden back-ups gemaakt. Gebruikers kunnen hiermee ook verschillende back-upsets aanmaken voor verschillende back-updoeleinden. Naast het maken van back-ups van bestanden, kan OBM ook back-ups maken van verschillende applicaties, zoals MS Exchange, MS SQL, Oracle, MySQL, Lotus Domino en vele andere. OBM wordt ondersteund door Windows 2000, XP, 2003, Linux, Mac OS X, enz. ACB is een client-applicatie met essentiële functionaliteiten voor het maken van back-ups van bestanden en een intuïtieve gebruikersinterface die gericht is op gewone eindgebruikers. Met deze applicatie kunnen gebruikers geselecteerde bestanden uploaden naar de back-upserver en worden op geplande tijden back-ups gemaakt. OBS is een server-applicatie die de back-upgegevens opslaat van verschillende OBM-backupaccounts. Het heeft een webgebaseerde Management Console waarmee systeembeheerders de back-upserver kunnen beheren, waaronder bijvoorbeeld het configureren van de systeem- en backupinstellingen van de verschillende gebruikers en het bekijken van statistieken en rapporten over de gemaakte en de te maken back-ups. Gebruikers kunnen ook inloggen op deze Management Console om hun eigen back-upaccount te beheren of om hun eigen back-upgegevens terug te zetten. OBS wordt ondersteund door Windows, Linux en Mac OS-platformen.

5 2. Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB) 2.1. Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke behoeften? Hoe kunnen we de naam van de software, de configuratie en de autologon veranderen? Natuurlijk is dat mogelijk. Kijk voor meer informatie in onze Administrator's Guide en op onze Partner Portal Welke bandbreedte wordt aangeraden? Dit is afhankelijk van het soort gegevens dat geback-upt moet worden. Een dagelijkse back-up van persoonlijke bestanden zal bijvoorbeeld van beperkte omvang zijn, terwijl een back-up van MS Exchange vrij omvangrijk kan zijn Hoe kan ik OBM op Microsoft ISA 2004 draaien? Opdat OBM en OBS verbinding kunnen maken via Microsoft ISA Server, moet de [Web Proxy]-service op de ISA Server geactiveerd worden. Hiervoor dient u het volgende te doen: 1. Open [Start] -> [Programs] -> [Microsoft ISA Server] -> [ISA Server Management] 2. Selecteer op het linker paneel [Microsoft Internet Security and Acceleration Server] -> [SERVER] -> [Configuration] -> [Networks] 3. Klik in de bovenste menubalk op [Action] -> [New] -> [Network]. Vul een netwerknaam in (bijv. Intern ) en voer een reeks IP-adressen in van uw interne netwerk (bijv ) 4. Dubbelklik op de naam van het nieuwe netwerk dat nu onderaan in het onderste paneel is verschenen 5. Selecteer het [Web Proxy]-tabblad 6. Vink zowel het vakje [Enable Web Proxy clients] als het vakje [Enable HTTP] aan en selecteer een [HTTP port] voor de web proxy service 7. (Optioneel) Klik op de [Authentication]-knop, vink het [Basic]-vakje en het [Require all users to authenticate]-vakje aan indien u authenticatie op de proxy server verplicht wilt stellen 8. Klik op [OK] om de veranderingen te bevestigen en op [Apply] om de veranderingen door te laten voeren 9. Open [Solcon Backup Manager Pro] vanuit het systeemvak en klik op [Options] 10. Selecteer in de [Proxy Setting]-sectie, het [Proxy]-keuzerondje 11. Vul de hostnaam/het IP-adres van de ISA server in het [Proxy Address]-tekstvak in en de TCPpoort voor de web proxy service op uw ISA Server in het [Port]-tekstvak 12. Klik op [OK] om verbinding te maken met de server Wanneer u op problemen stuit bij het maken van een verbinding tussen OBS en OBM met een ISA Server, controleer dan of uw verzoek geblokkeerd wordt. Hiertoe doet u het volgende: 1. Selecteer in het linker paneel van [ISA Server Management], [Microsoft Internet Security and Acceleration Server] -> [SERVER] -> [Monitoring] 2. Selecteer daarna het [Logging]-tabblad dat op het rechter paneel verschijnt. Klik op de [Edit Filter]-link en creëer een filter met de volgende waarden: [Log Record Type] is gelijk aan [Web Proxy Filter] [Destination IP] is gelijk aan [The IP address of Offsite Backup Server] 3. Klik op [Start Query] 4. Open [Solcon Backup Manager Pro] nog een keer en probeer verbinding te maken met OBS volgens bovenstaande manier. Kijk of er foutmeldingen gegenereerd zijn in het logbestand.

6 2.4. Hoe installeer ik OBM op FreeBSD? U kunt OBM op een Linux-versie van Sun Java JDK draaien (het kan zijn dat de kwaliteit hierbij niet optimaal is) of op een native (specifieke) FreeBSD Java SDK. Voer de volgende stappen uit wanneer u de Linux-versie van Sun Java JDK gebruikt: 1. Installeer Linux binary compatible port op het systeem waar FreeBSD op draait 2. Installeer de Linux-versie van Sun Java of hoger JDK op het FreeBSD-systeem 3. Creëer een symbolische link van $OBM_HOME/jvm naar $JAVA_HOME (dat geïnstalleerd is in stap 2) 4. Draai $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET_NAME] om een back-up te maken 5. Draai $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh om de back-up scheduler te starten Voer de volgende stappen uit wanneer u de native FreeBSD Java SDK gebruikt: 1. Installeer Linux binary compatible port op het FreeBSD-systeem 2. Installeer de Linux-versie van Sun Java of hoger JDK op het FreeBSD-systeem 3. Compileer de native FreeBSD Java SDK met behulp van de JDK compiler die u in de vorige stap hebt geïnstalleerd 4. Installeer de native FreeBSD Java SDK op het FreeBSD-systeem 5. Creëer een symbolische link van $OBM_HOME/jvm naar $JAVA_HOME (dat geïnstalleerd is in stap 2) 6. Draai $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET_NAME] om een back-up te maken 7. Draai $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh om de back-up scheduler te starten 2.5. Hoe installeer ik OBM op SCO Unix? Voer de volgende stappen uit om OBM op SCO te installeren: 1. Installeer Java 1.4.x of hoger op uw SCO Unix-systeem 2. Download obm-linux.tar.gz en pak het uit in $OBM_HOME (bijv. /usr/local/obm) 3. Verwijder $OBM_HOME/jvm en creëer een symbolische link van $OBM_HOME/jvm naar de SCO Unix Java VM 4. Draai $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh om uw back-upset te creëren (of draai $OBM_HOME/bin/Configurator.sh wanneer u in command line mode werkt). Gebruik daarna de OBS Management Console om uw back-upbronnen en andere instellingen te creëren) 5. Draai $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET_NAME] om een back-up te maken 6. Draai $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh om de back-up scheduler te starten 2.6. Hoe installeer ik OBM op AIX? Voer de volgende stappen uit om OBM op AIX te installeren: 1. Installeer Java 1.3.x of hoger (Java of hoger wordt aangeraden) op uw AIX-systeem 2. Download obm-linux.tar.gz en pak het uit in $OBM_HOME (bijv. /usr/local/obm) 3. Verwijder $OBM_HOME/jvm en creëer een symbolische link van $OBM_HOME/jvm naar de AIX Java VM 4. Draai $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh om uw back-upset te creëren (of draai $OBM_HOME/bin/Configurator.sh wanneer u in command line mode werkt). Gebruik daarna de webinterface om uw back-upbronnen en andere instellingen te creëren) 5. Draai $OBM_HOME/bin/RunBackupSet.sh [BACKUP_SET_NAME] om een back-up te maken 6. Draai $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh om de back-up scheduler te starten 2.7. De Windows-versie van OBM Installer loopt vast, wat kan hier de oorzaak van zijn? Wanneer er tijdens of na het uitvoeren van het installatieprogramma fouten optreden, kunnen hier een aantal redenen voor zijn.

7 Zorg dat er genoeg schijfruimte vrij is op uw computer. Zorg ervoor dat er geen antivirussoftware of PCanywhere draait. Dit kan namelijk problemen opleveren in combinatie met InstallAnywhere-installatieprogramma s. Er doen zich ook problemen voor met InstallAnywhere-installatieprogramma s en Dell OpenManager. Wanneer OpenManager geïnstalleerd is op het doelsysteem, deactiveer dit dan voordat u OBM installeert. Ook bepaalde hardware kan voor foutmeldingen zorgen, zet uw [hardware acceleration display setting] op off. Er zijn problemen bekend van bepaalde versies van Java die tegelijkertijd met bepaalde videokaarten draaien. Het zou kunnen dat dit slechts een Java-probleem is. Wanneer u dit bestand van het ene naar het andere systeem overzet, zorg er dan voor dat de bestandsgrootte geldig is en u het bestand in binaire modus overzet. Java testen Probeer een van de Swing-demo s te draaien die meegeleverd zijn met de Java runtime in 1.4.X en kijk of deze vastloopt op Windows. Een knowledge base op het internet stelde als oplossing voor dit probleem voor om DirectX te updaten naar ten minste DirectX 8.1. Op de meeste computers waar dit probleem op voorkwam, was DirectX 7.0 geïnstalleerd. (U kunt de dxdiag -opdracht gebruiken om uit te vinden welke versie van directx op uw computer geïnstalleerd is) SUN raadt twee tijdelijke oplossingen aan voor bepaalde videokaartproblemen: 1. Met de volgende oplossing worden er eigenschappen naar de Virtual Machine van het installeerprogramma overgebracht: In Advanced Designer Project -> Config -> Additional Arguments stel deze in op "-Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.noddraw=true" (zonder de aanhalingstekens). 2. Stel de volgende lax-eigenschap in op uw LaunchAnywhere voor de JVM van uw applicatie: lax.nl.java.option.additional=-dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.noddraw=true Voeg deze regel ook toe aan het lax-de-installatiebestand, door een wijziging aan te brengen in uw installeerprogramma in post-install De Installer lijkt niet te werken. Hoe kan ik OBM handmatig installeren op Windows? Om OBM handmatig op Windows te installeren, dient u de programmamap te kopiëren en te zippen (bijv. C:\Program Files\OBM) vanaf een ander systeem waar OBM op is geïnstalleerd. Voer daarna de volgende stappen uit op het systeem waarop u OBM handmatig wilt installeren: 1. Creëer de map C:\Program Files\OBM 2. Pak de OBM-programmamap uit in C:\Program Files\OBM 3. Draai C:\Program Files\OBM\bin\install.bat 4. Draai C:\Program Files\OBM\bin\Install-Scheduler.bat 2.9. De Installer lijkt niet te werken. Hoe kan ik OBM handmatig installeren op Mac? Voer onderstaande instructies uit om OBM handmatig op uw Mac te installeren: 1. Download 2. Pak obm50-mac.zip uit in /Applications/OBM 3. Draai "chmod -R 755 /Applications/OBM" met behulp van Terminal 4. Dubbelklik op het Solcon Backup Manager Pro -pictogram in de /Applications/OBM-map Er is een fout opgetreden bij het installeren van OBM op Novell. Sommige gebruikers hebben problemen gehad met het installeren van OBM op de Novell Netware Client-versie. (Hun computers voldeden aan alle systeemeisen: Netware v5.1 en Netware Java v1.3.1). Een aantal gebruikers ontvingen de volgende foutmelding tijdens het installeren:

8 Doe het volgende om dit op te lossen: Exception in thread "main" Java.lang.noclass def found error.obm Java: class obm exited with status 1 Controleer of de OBM_HOME-omgevingsvariabele die ingesteld is in SYS:\OBM\bin\BackupManager.ncf correct is. envset OBM_HOME=SYS:\OBM envset OBM_CLASSPATH=$OBM_HOME\bin;$OBM_HOME\bin\obm.jar; $OBM_HOME\bin\obm-lib.jar envset LIB_PATH=$OBM_HOME\bin java -mx384m -Djava.library.path=$LIB_PATH -cp $OBM_CLASSPATH obm SYS:\OBM Verander de SYS:\OBM omgevingsvariabele in uw installatiemap Bestaan er command line tools (commandoregelprogramma s) voor OBM? Ja, onderstaande scripts staan in [OBM Program Home]\bin: Windows Linux Decrypt.bat: ontsleutelt de geselecteerde back-upbestanden install.bat: installeert het OBM-pictogram in het systeemvak en registreert de Online Backup Scheduler als een service Install-Scheduler.bat: registreert de Online Backup Scheduler als een service RegisterVSS.bat: registreert Microsoft Volume Shadow Copy service DLLs opnieuw Remove-Scheduler.bat: deregistreert de Online Backup Scheduler service Restore.bat: zet het geselecteerde snapshot (momentopname) van de back-upset terug naar de gespecificeerde locatie RunBackupSet.bat: draait de geselecteerde back-upset RunOBM.bat: start de Solcon Backup Manager Pro gebruikersinterface Install-Scheduler.bat: start de Online Backup Scheduler-service SeedLoad.bat: draait seedload.bat voor de gespecificeerde back-upset en de gespecificeerde locatie Uninstall.bat: verwijdert het OBM-pictogram uit het systeemvak en deregistreert de Online Backup Scheduler-service BackupManager.sh: start de Solcon Backup Manager Pro gebruikersinterface Configurator.sh: configureert client-parameters zoals het adres van de back-upserver, gebruikersnaam/wachtwoord, encryptiesleutel, enz. Decrypt.sh: ontsleutelt de gespecificeerde back-upbestanden Restore.sh: zet het gespecificeerde snapshot van de back-upset terug naar de gespecificeerde locatie RunBackupSet.sh: draait de gespecificeerde back-upset Scheduler.sh: start de Online Backup Scheduler-service SeedLoad.sh: draait seedload.bat voor de gespecificeerde back-upset en de gespecificeerde locatie StopScheduler.sh: stopt de Online Backup Scheduler-service *Het kan zijn dat u een aantal variabelen in moet stellen in deze scripts. Meer instructies zijn voorhanden.

9 2.12. Hoe detecteert OBM veranderingen in bestanden? Gebruikt het de archiefbit? Sommige tape back-upsoftwarepaketten resetten de archiefbit. Geeft dit problemen wanneer je met OBM een back-up wilt maken van dezelfde gegevens? OBM vergelijkt de tijdregistratie van bestanden op de server met de overeenkomstige kopieën op de client-computer. Er wordt hierbij geen archiefbit gebruikt, omdat verplaatste bestanden zo niet gedetecteerd zouden worden. Wanneer je (ook) een back-up maakt op tape, heeft dit dan ook geen invloed op OBM Maakt OBM regelmatig een back-up van dezelfde gegevenssets? Na de eerste back-up (waarbij alle gegevens worden gekopieerd) worden bij volgende back-uprondes alleen de gewijzigde en de nieuwe gegevens naar de back-upserver gekopieerd. In het algemeen wordt minder dan 2% van alle gegevens gewijzigd, maar dit percentage is afhankelijk van de aard van de gegevens Transfer Block Size is standaard 128Kb. Is daar een reden voor? De gegevens worden tijdens een back-up in blokken overgezet (en niet per bestand) om het aantal connection negotiation roundtrips (authenticatiemomenten) te minimaliseren. Dit betreft niet de grootte van een TCP/IP-blok. Dit is de optimale instelling voor de back-upoperatie Hoe kan ik een back-up maken van een omvangrijke gegevensset via het internet? Wanneer u veel gegevens (bijv. 300 GB) wilt back-uppen naar de back-upserver via het internet, kan dit voor een eerste (volledige) back-up zeer veel tijd in beslag nemen. U kunt daarom het volgende doen: 1. Gebruik de Seed Loading Utility om uw gegevensset te kopiëren naar een lokale harde schijf (in plaats van de gegevens direct te kopiëren naar de back-upserver) 2. Zend de back-upgegevens via een verwisselbare harde schijf naar uw back-up service provider. 3. De beheerder kan al uw back-upbestanden daarna van uw verwisselbare harde schijf overzetten naar uw back-upaccount. Dit kan u dagen (of zelfs weken) tijd besparen wanneer u uw eerste volledige back-up maakt. Bij volgende back-ups worden alleen nieuwe of gewijzigde bestanden gekopieerd naar de server (incrementele back-ups), deze gegevensoverdracht zal dus relatief klein zijn. Voor meer informatie over de Seed Loading Utility verwijzen we u naar het gebruikershandboek Wat is de beste manier om omvangrijke gegevenssets terug te zetten? U kunt de gegevens van de betreffende back-upset op OBS kopiëren naar een verwisselbaar opslagmedium, zoals een externe harde schijf, en dit naar uw cliënt zenden. Uw cliënt kan dan de Decypt Files Tool in OBM gebruiken om de back-upgegevens terug te zetten van het verwisselbare medium naar het oorspronkelijke formaat Heeft In-File Delta een tijdelijke werkmap nodig bij een back-up? Ja, OBM heeft een tijdelijke opslagplek nodig voor het delta-bestand voordat het naar de server wordt gezonden. Voorbeeld: U hebt een bestand van 10 GB waar al een back-up van is gemaakt op de server en van dit

10 bestand hebt u 10 MB gewijzigd. U hebt dan minstens 10 MB ruimte nodig in de tijdelijke map voor het delta-bestand. *NB: U hebt dus zeker niet 10 GB aan schijfruimte nodig. Wanneer u een back-up wilt maken van 5 bestanden van 10 GB waarvan (van elk) 10 MB is gewijzigd, dan hebt u slechts 10 MB schijfruimte nodig (en niet 5 x 10 MB), omdat elk delta-bestand automatisch wordt verwijderd nadat er een back-up van is gemaakt Hoeveel worden de bestanden gemiddeld gecomprimeerd? Alle back-upbestanden worden gecomprimeerd en versleuteld voordat ze geüpload worden naar de Backup Server. Tekstbestanden worden gecomprimeerd tot een vierde van hun grootte. Bestanden die al in gecomprimeerd formaat bestaan (zoals JPG en ZIP), kunnen echter niet nog verder gecomprimeerd worden. Wanneer u een back-up maakt van een gegevensset met allerlei type bestanden, worden de bestanden gemiddeld tot de helft van hun grootte gecomprimeerd Kan ik mijn encryptiesleutel wijzigen? Wanneer u uw back-upset eenmaal hebt gecreëerd, kunt u de encryptiesleutel niet meer wijzigen. Om de integriteit van de back-upset te bewaren is het noodzakelijk dat de back-upgegevens slechts met één sleutel versleuteld zijn. Anders hebt u het probleem dat u twee encryptiesleutels moet onthouden wanneer u later uw gegevens wilt terugzetten. Wanneer u uw encryptiesleutel wilt veranderen, moet u uw back-upset opnieuw creëren Wanneer u de Use Login Password as Encrypting Key -optie hebt geselecteerd toen u uw back-upset creëerde: Waarom kan ik de back-upgegevens niet terugzetten met mijn huidige wachtwoord? Wanneer u de User Login Password as Encrypting Key -optie selecteert bij het creëren van een backupset, stelt OBM uw login-wachtwoord in als de encryptiesleutel voor de back-upset. Wanneer de encryptiesleutel eenmaal ingesteld is, blijft deze hetzelfde als uw toenmalige wachtwoord, zelfs wanneer u uw wachtwoord nadien hebt veranderd. Met andere woorden: wanneer u uw loginwachtwoord hebt gewijzigd, hebt u nog steeds uw oorspronkelijke wachtwoord nodig om de back-upset te kunnen ontsleutelen en terug te kunnen zetten. Wanneer u de encryptiesleutel vergeten of verloren bent, kan de back-upset nooit meer teruggezet worden. Het is niet mogelijk om gegevens terug te zetten zonder encryptiesleutel. U kunt de encryptiesleutel vinden in het betreffende OBM Welke soort versleuteling gebruikt OBM? OBM voert twee soorten versleuteling uit: 1. Versleuteling van back-upgegevens dit gebeurt d.m.v. 128-bit symmetrische sleutelencryptie (AES, TripleDES, TwoFish). 256-bit is niet beschikbaar omdat dit te veel CPU gebruikt en dit niet echt noodzakelijk is. (128-bit wordt tegenwoordig door de meeste banken gebruikt) 2. Versleuteling van back-upverkeer dit gebeurt d.m.v bit RSA-versleuteling met een publieke sleutel. De mate van versleuteling hangt af van de lengte van de sleutel die u gebruikt wanneer u het CSR (Certificate Signing Request) aanmaakt voordat u deze opstuurt naar uw certificaatautoriteit (CA). De meeste CA s gebruiken 1024 bit Wanneer ik de back-upoptie local hard drive selecteer om een back-up te maken op de externe harde schijf, stopt het proces

11 ineens, waarom? Controleer of uw externe harde schijf een FAT32-indeling heeft. Controleer ook of er mappen zijn die meer dan bestanden bevatten en of er bestanden in uw back-upset staan die groter zijn dan 4 GB. Dit is een FAT32-probleem. Kijk of het probleem opgelost kan worden door de FAT32-schijfindeling te converteren naar NTFS De geplande back-uptaak wordt niet uitgevoerd op mijn Windowscomputer, waarom niet? Probeer het volgende: 1. Controleer of [Control Panel] -> [Administrative Tools] -> [Services] -> [Online Backup Scheduler] beschikbaar en opgestart is 2. Controleer of C:\Program Files\OBM\home.txt de hoofddirectory voor uw back-upaccount bevat (bijv. C:\Documents and Settings\Administrator\.obm) 3. Controleer of C:\Program Files\OBM\jvm\bin\SchedulerOBM.exe bestaat 4. Controleer of C:\Program Files\OBM\log\Scheduler\info.log de start- en laadmeldingen bevat, bijv. i. [2005/12/12 12:42:44] OS Name=Windows XP ii. iii. iv. [2005/12/12 12:42:44] OS Version=5.1 [2005/12/12 12:42:44] Scheduler Version= e [2005/12/12 12:42:44] Java Vendor=Sun Microsystems Inc. Version=1.4.2_10 v. [2005/12/12 12:42:44] [info] Starting Scheduler, User:'backup-account', Home:'C:\Documents and Settings\Administrator\.obm' 5. Controleer of C:\Documents and Settings\Administrator\.obm\log\Scheduler\debug.log de nodige debug-informatie voor uw scheduler bevat Wanneer de instellingen van uw systeem niet hetzelfde zijn als de hierboven vermelde gegevens, download dan een nieuw installeerprogramma (obm-win.exe) van onze website of de customization portal en probeer het opnieuw Ik heb problemen met mijn geplande back-up, waar kan dit aan liggen? Wanneer u een back-up maakt van bestanden op een netwerkschijf, controleer dan of u de geldige Network Resources Authentication -informatie hebt toegevoegd voor de back-upset. Dit is noodzakelijk voor geplande back-ups die gebruik maken van een netwerk. Kijk voor meer informatie op onderstaande link voor een screenshot: Proxy-authenticatie werkt niet in combinatie met OBM, waarom niet? Controleer, wanneer u poort 80 gebruikt, of uw proxyserver "HTTP CONNECT"-verzoeken via poort 80 accepteert. U kunt ook proberen om een andere poort te gebruiken, zoals poort 443, om te kijken of uw proxyserver deze wel accepteert Kan ik een back-up maken van een heel besturingssyteem? Op dit moment is het nog niet mogelijk om een image te maken van een volledige harde schijf met OBM. U kunt het besturingssysteem echter back-uppen of terugzetten door het volgende te doen: Voer de volgende stappen uit om een back-up te maken van alle bestanden inclusief het besturingssyteem: 1. Voeg alle bestanden toe aan uw back-upbron

12 2. Voeg een SystemState-back-uptype toe aan uw back-upaccount (alleen Windows) Voer de volgende stappen uit om alle bestanden inclusief het besturingssyteem terug te zetten: 1. Installeer het besturingssyteem en alle applicaties opnieuw 2. Zet de SystemState-back-up terug op uw systeem (alleen Windows) - Wanneer u de System State-gegevens op een domeincontroller terug wilt zetten, dient u uw computer in een speciale opstartmodus, de "Directory Services Restore Mode", op te starten. Om toegang te krijgen tot de "Directory Services Restore Mode", drukt u op F8 tijdens het opstarten en selecteert u deze modus uit een lijst opstartmogelijkheden. 3. Zet alle bestanden terug op uw computer Wanneer ik een Microsoft SQL back-upset maak, krijg ik geen lijst van de beschikbare SQL servers te zien, wat kan ik hieraan doen? U kunt proberen om osql L te draaien vanaf de prompt in een DOS-scherm. U zou dan het volgende moeten zien: Servers: (local) SQLSERVER1\INSTANCE1 SQLSERVER2\INSTANCE2 Als u een firewall hebt geïnstalleerd op uw computer, deactiveer deze dan. UDP Broadcast moet toegestaan zijn Hoe komt het dat de Microsoft SQL Server-databases ontbreken in de lijst van back-upbronnen? Wanneer u een firewall hebt geïnstalleerd op uw netwerk, zorg er dan voor dat UDP-poort 1434 toegestaan is op de SQL Server Hoe kan ik het recovery model van een MS SQL-database op FULL instellen? U kunt het recovery model wijzigen door de volgende commando s te draaien. Back-up ook het transactielogbestand voor elke database waarvan u een full recovery model wilt instellen. C:\> osql -E -S SQLSERVER1\INSTANCE1 -Q "ALTER DATABASE xxx SET RECOVERY FULL" Waarbij SQLSERVER1\INSTANCE1 = de SQL Server en de bijbehorende instantie xxx = de naam van de database De connecties met gekoppelde Windows-netwerkschijven zijn niet stabiel, hoe komt dit? U kunt proberen een aantal Windows-parameters te wijzigen. SMB-grootte Wanneer u een applicatie draait die een grote hoeveelheid gegevens kopieert of overzet naar een server op afstand, is de snelheid van dit proces afhankelijk van de snelheid van het netwerk en van de SMB-grootte (een netwerkprotocol voor Windows-netwerkschijven). NT/2000 regelt de SMB grootte en stelt het voor applicaties die gegevens naar een server op afstand kopiëren of overzetten in het algemeeen in op blokken van 4K. Wanneer de blokgrootte wordt verhoogd, kan uw server de gegevensoverdracht sneller uitvoeren. Hierdoor verbetert de prestatie van de applicatie die om kopiëren of verplaatsen verzoekt.

13 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current Control Set\Services\LanmanServer\Parameters "SizReqBuf"= REG_DWORD Stel de waarde in op: = HEXDEC Zie ook: Map Drive Auto Disconnect Settings (instellingen met betrekking tot het automatisch ontkoppelen van netwerkschijven) Zie ook: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current Control Set\Services\LanmanServer\Parameters Autodisconnect to: fffffff Een BAT-bestand creëren voor betere resultaten Wanneer u nog steeds problemen ondervindt, kunt u een BAT-bestand creëren en instellen dat dit bestand elke 10 minuten draait. Doe hiervoor het volgende: BAT-bestandsinstellingen: ping mapdrv ping net config server /autodisconnect:-1 net use /persistent:yes net use "\\mapdrv\data STORAGE1" net use "\\ \DATA net use d: \\ \DATA STORAGE1 net use e: "\\mapdrv\data STORAGE1" dir d:\ dir e:\ mapdrv = de netwerknaam van uw NAS-apparaat = mapdrv Creëer daarnaast een hostbestand op de server waar het programma op draait. Zorg dat hier het volgende in staat: mapdrv = Hebt u een 2003-server, dan verwijzen we u naar de volgende pagina: Zie ook: Wanneer u op Windows 2000 draait, dan kunt u de volgende Hotfix installeren: Windows2000-KB x86-ENU Kijk op: Ik krijg een foutmelding wanneer ik een back-up maak op een NetWare-server op afstand, Wat kan ik hieraan doen? Wanneer u een back-up wilt maken van \\SERVER\SHARE dat zich bevindt op een NetWare-server en u krijgt de foutmelding "Network drive is not accessible", dan kunt u het volgende commando toevoegen als een [Pre-backup command]: net use \\SERVER\SHARE [PASSWORD] /USER:[DOMAIN MACHINE_NAME]\[USERNAME] Hierdoor wordt het huidige proces geauthenticeerd op de NetWare server, waardoor uw back-uproces normaal zal verlopen.

14 2.32. Wat zijn de voor- en nadelen wanneer je een back-up maakt van meerdere computers met slechts één back-upaccount? Voordelen Nadelen U hebt minder back-upaccounts nodig U hoeft slechts één gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken om de back-upinstellingen van alle back-upsets te configureren U moet verschillende back-upsets gebruiken voor verschillende computers Wanneer er een nieuwe back-upset gemaakt wordt in de back-upaccount, moet u op alle computers die deze back-upaccount gebruiken de Run scheduled backup on this computer -optie ontvinken voor de nieuwe back-upset (de back-upinstelling staat op de server en een back-upset draait standaard op alle computers (waarop deze optie aangevinkt is)). Een onjuiste configuratie kan gemakkelijk fouten creëren, die moeilijk op te lossen zijn Hoe kom ik erachter welke versie van de client-software een gebruiker gebruikt? U kunt controleren welke versie de client draait door in het toegangslogbestand te kijken. De standaard locatie van dit logbestand is: Windows: C:\Program Files\Offsite Backup Server\logs\access_log*.txt Linux: /usr/local/obs/logs/access_log*.txt Mac OS X: /Applications/OBS/localhost/logs/access_log*.txt In /obs/obcx.x/file/????file.obc?u=user_name&..ver=y.y vindt u de benodigde informatie: USER_NAME = de loginnaam van de back-upaccount X.X = hoofdversie van de client-software Y.Y = subversie van de client-software Vanaf OBS v kan de versie van OBM ook gevonden worden in de OBS Management Console onder de [Manager User] -> [Report] -> [Detailed Report]-pagina van de betreffende gebruiker Wordt de installatie van Java geüpgraded door OBM op een clientcomputer, of installeert het een aparte kopie voor eigen gebruik? OBM gebruikt zijn eigen Java-kopie en laat de geïnstalleerde Java VM intact Als ik OBS upgrade, moet ik alle OBM s dan ook upgraden? En moet ik hun huidige gegevens omzetten/migreren? OBS werkt goed samen met vorige versies van OBM (andersom echter niet). U hoeft alleen maar de bestaande client-software te upgraden wanneer u gebruik wilt maken van de nieuwe functionaliteiten. U hoeft na een upgrade van OBS niet alle client-back-upgegevens om te zetten Is het mogelijk om incrementele of differentiële back-ups te maken met MySQL? Een MySQL back-up wordt gemaakt door middel van een SQL dump-bestand. Er wordt één enkel bestand gegenereerd dat daarna geüpload wordt. Deze back-upbestanden zijn in het algemeen erg groot en het kost dan ook nogal wat tijd om hier een back-up van te maken naar de server. Het is nu (nog) niet mogelijk om een incrementeel dump-bestand te maken met mysqldump. Onze In-File Deltafunctionaliteit zorgt er echter wel voor dat niet het hele back-upbestand, maar alleen de gewijzigde gegevensblokken in het dump-bestand geüpload worden naar de back-upserver.

15 2.37. Hoe werkt de Remove retention files for overlap policy onder Advanced Retention Policy? In het algemeen worden dagelijkse snapshots na een wekelijkse of een maandelijkse snapshot verwijderd. Wekelijkse snapshots worden verwijderd nadat een maandelijkse snapshot of een kwartaalsnapshot is gemaakt, enzovoorts. Om een voorbeeld te geven: Stel, het is vandaag 17 jan 2006 en de Advanced Retention Policy luidt als volgt: Dagelijkse snapshot: Bewaar gedurende 7 dagen Wekelijkse snapshot: Bewaar gedurende 4 weken (de snapshot wordt op zaterdag gemaakt) Maandelijkse snapshot: Bewaar gedurende 3 maanden (de snapshot wordt gemaakt op de eerste van elke maand) Wanneer Remove retention files for overlap policy NIET geactiveerd is: Dan worden er totaal 14 snapshots op de server bewaard (7+4+3), namelijk: 7 dagelijkse snapshots: 10jan06, 11jan06, 12jan06, 13jan06, 14jan06, 15jan06, 16jan06 4 wekelijkse snapshots: 24dec05, 31dec05, 7jan06, 14jan06 3 maandelijkse snapshots: 1nov05, 1dec05, 1jan06 Als Remove retention files for overlap policy WEL geactiveerd is: Dan worden alleen de volgende snapshots bewaard: 1nov05, 1dec05, 1jan06, 14jan06, 15jan06, 16jan06. De wekelijkse opdracht overschrijft namelijk de dagelijkse opdracht, waardoor de snapshots van 10jan06, 11jan06, 12jan06 en 13jan06 verwijderd worden. De maandelijkse opdracht overschrijft de wekelijkse opdracht, waardoor de snapshots van 24dec05, 31dec05 en 7jan06 ook verwijderd worden Wat is een incrementele back-up en hoe werkt In-File Delta? Bij een incrementele back-up worden alleen gewijzigde bestanden geüpload naar de back-upserver. In-File Delta is van toepassing op alle fysieke bestanden die naar de Backup Server gekopieerd worden, onafhankelijk van de vraag of het een a MS SQL-databasebestand, een MS Exchange transactielogbestand of een normaal bestand in de back-upset betreft. Hierbij worden alleen de blokken geüpload die een wijziging vertonen ten opzichte van het oorspronkelijke bestand op de back-upserver (het delta-bestand). Voor elk gewijzigd bestand bekijkt OBM of het hele bestand of alleen het delta-bestand geüpload moet worden. Wanneer het hele bestand geüpload moet worden, wordt de oude versie van het bestand naar de retention area (bewaarruimte) verplaatst. Wanneer alleen het delta-bestand geüpload hoeft te worden, worden de vorige deltabestanden naar de retention area verplaatst en in de data area staan nu het oorspronkelijke volledige back-upbestand, het checksumbestand en het laatste delta-bestand van dit bestand Hoe werkt de Auto block size onder In-file Delta-instellingen? Wanneer de blokgrootte op Auto is ingesteld, dan wordt de blokgrootte (vanaf OBM v ) bepaald op basis van de grootte van het bestand dat geüpdatet wordt. Zie onderstaande tabel. Bestandsgrootte Delta-blokgrootte M 4k 500M - 2G 8k 2G - 8G 16k 8G - 15G 32k > 15G 64k Wat gebeurt er wanneer we een In-File Delta-back-up maken van een directory? Wanneer u een back-up maakt, zal de Online Backup software het volgende doen:

16 1. Controleren of er bestanden toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd zijn (dit gebeurt door een vergelijking van bestanden met dezelfde bestandsnaam). 2. Nieuwe bestanden worden volledig naar de server gekopieerd. 3. Verwijderde bestanden worden verwijderd uit de data area en verplaatst naar de retention area op de back-upserver. 4. Bijgewerkte bestanden worden verwerkt door de In-File Delta-optie: alleen de gewijzigde gegevensblokken van de bestanden worden gekopieerd naar de back-upserver Moet OBM de applicatie stoppen wanneer er een online back-up van gemaakt wordt? OBM kan een back-up maken van applicatiegegevens terwijl de applicatie draait. We hebben zelfs specifieke agents voor MS Exchange Server, MS SQL Server, Oracle, Lotus Notes en MySQL, waarmee deze applicaties geback-upt kunnen worden terwijl ze online draaien. Met de Volume Shadow Copy-functionaliteit (vanaf versie OBM v5.0) kunnen ook back-ups gemaakt worden van andere applicaties terwijl deze online draaien Wat houden de Off-line backup -, de Logout backup reminder - en de Local backup -functionaliteiten in? Off-line Backup is met name ontworpen voor notebook-gebruikers die meestal offline werken, waardoor geen regelmatige back-ups gedraaid kunnen worden. Met de back-up interval kunnen notebook-gebruikers de tijd instellen tussen opeenvolgende back-ups. Wanneer deze tijd verstreken is, zullen de gegevens automatisch geback-upt worden zodra het systeem weer online is. De Logout Backup Reminder vraagt gebruikers of ze een back-up willen maken wanneer ze uitloggen of hun computer uitschakelen. Met de Local Backup-functie kan tijdens een back-up een extra kopie van een back-upbestand gemaakt worden op de lokale harde schijf Waarom maakt mijn OBM elk uur een back-up? Waarschijnlijk is de Off-line backup ingesteld op elk uur. Voer de volgende stappen uit om dit te deactiveren: 1. Log in op OBM 2. Selecteer in het linker paneel de back-upset waarvan u de Off-line backup per uur wilt deactiveren 3. Selecteer de [Extra Backup]-node onder de back-upset-node in het linker paneel 4. Ontvink het [Enable off-line backup]-vakje in de Off-line Backup -sectie 5. Als u dit voor alle back-upsets wilt doen, dient u deze stappen voor elke back-upset te herhalen Klik op [Save Setting] in de werkbalk Hoe schakel ik de logout backup reminder uit? Voer de volgende stappen uit om de System Logout Backup Reminder uit te schakelen: 1. Log in op OBM 2. Selecteer in het linker paneel de back-upset waarvan u de Logout reminder wilt deactiveren 3. Selecteer de [Extra Backup]-node onder de back-upset-node in het linker paneel 4. Ontvink het [Enable System Logout Backup Reminder]-vakje in de System Logout Backup Reminder (Windows) -sectie 5. Als u dit voor alle back-upsets wilt doen, dient u deze stappen voor elke back-upset te herhalen Klik op [Save Setting] in de werkbalk

17 2.45. Hoe kan ik OBM upgraden van V4.5 op Linux? Doorloop de volgende stappen om uw OBM te upgraden: 1. Schakel uw back-up scheduler uit door "touch $OBM_HOME/ipc/Scheduler/stop" te draaien 2. Maak van deze directory een ~/.obm-directory 3. Verplaats de oude $OBM_HOME/log en $OBM_HOME/config naar ~/.obm 4. Verander de naam $OBM_HOME naar $OBM_HOME.bak 5. Installeer de nieuwe OBM op $OBM_HOME en pak alle bestanden uit in $OBM_HOME 6. Draai $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh (of $OBM_HOME/bin/Configurator.sh wanneer u in command line mode werkt) om uw back-upset te configureren. Al uw oude instellingen moeten nog bewaard zijn. 7. Draai $OBM_HOME/bin/Scheduler.sh om de back-up scheduler op te starten (u dient $OBM_HOME/bin/BackupManager.sh of $OBM_HOME/bin/Configurator.sh een keer te draaien voordat u de scheduler opstart) Hoe verander ik het.obm-pad voor Novell? Kijk hiervoor in SYS:\OBM\home.txt. Hierin staat het pad naar de.obm-directory. Om het pad te veranderen dient u de volgende stappen te doorlopen: 1. Stop de scheduler 2. Verander SYS:\OBM\home.txt in een andere directory 3. Kopieer de.obm-directory van de oorspronkelijke naar de nieuwe locatie 4. Start de scheduler weer op 5. Open SYS:\OBM\bin\BackupManager.ncf en voeg het geüpdatete.obm-pad toe aan het einde van de opdrachtregel. Voorbeeld java -mx384m -Djava.library.path=$LIB_PATH -cp $OBM_CLASSPATH obm SYS:\OBM De MS SQL of MS Exchange database back-uptaak slaat 2 kopieën van het gespoolde databasebestand op in de tijdelijke directory (met verschillende tijd-tags). Hierdoor wordt extra schijfruimte ingenomen. Is dit noodzakelijk? Wanneer u een back-uptaak onderbreekt, krijgt het bestand met de tijd tag van de betreffende backuptaak de oorspronkelijke bestandsnaam terug, zoals die bestond net voor dat het geüpload werd. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de snapshots van verschillende data elkaar niet overschrijven. Wanneer een back-uptaak bezig is, laat deze dan doordraaien totdat hij klaar is. Indien de back-uptaak al onderbroken is, verwijder dan alle bestanden met de betreffende tijd-tag in de tijdelijke directory en voer een nieuwe full database backup (volledige databaseback-up) uit Hoe kan ik een back-up maken van geopende bestanden? Hiervoor hebt u OBM v5.0 of hoger nodig. Bovendien moet het onderliggende besturingssyteem dit ondersteunen. Windows XP en 2003 worden standaard met Volume Shadow Copy geleverd, dit ondersteunt het maken van een back-up van geopende bestanden. Voor oudere platforms, zoals Windows 9x/ME/NT/2000 of NetWare, raden we aan een Open File Manager aan te schaffen (bijv. St. Bernard Open File Manager - Dit kost ongeveer $100 voor een werkstation en $300 voor een server. *De Open File-optie is niet nodig voor Linux/Unix/Mac OS X omdat hierop geen bestanden open worden gehouden door applicaties.

18 2.49. Hoe werkt Volume Shadow Copy? Kijk hiervoor op: Wanneer OBM in Windows een Shadow Copy Set maakt, krijg ik de foutmelding [ERROR] E_UNEXPECTED. Wat kan ik hieraan doen? Dit is een probleem van Microsoft Volume Shadow Copy. Microsoft raadt aan de Volume Shadow Copy Service opnieuw te registreren. Wanneer uw systeem op Win XP Pro draait, kunt u simpelweg het batchbestand draaien dat u vindt in C:\Program Files\OBM\bin\RegisterVSS.bat of Hoe kan ik een back-up maken van Oracle op NetWare? Om een back-up te maken van Oracle dat op NetWare 5.1 draait, kunt u niet de Oracle agent gebruiken, maar dient u het volgende te doen: 1. Maak een back-up van alle Oracle gegevensbestanden, controlebestanden en de pfile. 2. Gebruik "exp" (export utility) om de Oracle database te kopiëren op een opslagmedium (maak hier een pre-back-upcommando van) 3. Gebruik OBM om een back-up te maken van dit bestand Wanneer u de database terug wilt plaatsen, zet dan alle gegevensbestanden, controlebestanden en de pfile terug op hun oorspronkelijke plaats en gebruik "imp" (import utility) om de gegevens terug te zetten in de Oracle database Hoe kan ik een back-up maken van NTFS-toegangsmachtigingen? Met versie 5.1 of hoger wordt er tijdens een back-uptaak ook een back-up gemaakt van de NTFStoegangsmachtiging. Voor andere versies kunt u de volgende stappen uitvoeren: 1. Download en installeer ED6985E3927B&displaylang=en 2. Voeg een pre-back-upcommando toe om de NTFS-toegangsmachtiging van alle bestanden waarvan u een back-up wilt maken, te kopiëren naar een dump-bestand. Wanneer u bijvoorbeeld alle bestanden op de C-schijf in C:\NTFS-Permission.txt wilt plaatsen, voeg dan: "C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\subinacl" /noverbose /outputlog=c:\ntfs- Permission.txt /subdirectories C:\*.* /display toe aan uw pre-back-upcommando. 3. Voeg "C:\NTFS-Permission.txt" toe aan de [Backup Source] van deze back-upset Hoe kan ik een NTFS-toegangsmachtiging terugzetten? Met versie 5.1 of hoger wordt de ge-backupte NTFS-machtiging automatisch teruggezet. Wanneer u een andere versie hebt, doe dan het volgende om de NTFS-machtiging terug te zetten (hierbij gaan we ervan uit dat de machtiging opgeslagen is in "C:\NTFS-Permission.txt"): 1. Zet met OBM "C:\NTFS-Permission.txt" terug van de back-upserver 2. Pas alle NTFS-machtigingen toe op uw back-upbestanden door "C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools\subinacl" /playfile C:\NTFS-Permission.txt te draaien.

19 2.54. Hoe kan ik een back-up maken van bestandsmachtigingen in Linux? Met versie 5.1 of hoger wordt er tijdens een back-uptaak ook een back-up gemaakt van de Linuxtoegangsmachtiging. Voor andere versies kunt u de volgende stappen uitvoeren: 1. Voeg een pre-back-upcommando toe om de Access Control Lists (lijsten met toegangsmachtigingen) van alle bestanden waarvan u een back-up wilt maken, te kopiëren naar een dumpbestand. Wanneer u bijvoorbeeld alle bestanden in /home naar een /ACL.txt wilt kopiëren, voeg dan cd /; getfacl -R home > ACL.txt toe aan uw pre-back-upcommando. 2. Voeg "/ACL.txt" toe aan de [Backup Source] van deze back-upset Hoe kan ik bestandsmachtigingen in Linux terugzetten? Met versie 5.1 of hoger wordt de geback-upte Linux-machtiging automatisch teruggezet. Wanneer u een andere versie hebt, doe dan het volgende om de Linux-machtiging terug te zetten (hierbij gaan we ervan uit dat de Access Control Lists opgeslagen zijn in "/ACL.txt"): 1. Zet "/ACL.txt terug van de back-upserver met OBM 2. Pas alle Access Control Lists back-ups toe op al uw back-upbestanden door cd /; setfacl --restore=acl.txt te draaien Hoe kan ik OBM helemaal verwijderen van mijn Windowssysteem? Wanneer u OBM volledig wilt verwijderen van uw Windows-systeem, de-installeer dan de software via [Control Panel] -> [Add or Remove Programs] en doe daarna het volgende: Zorg ervoor dat de OBM installatie-directory verwijderd is (soms wordt deze niet verwijderd omdat Windows een aantal bestanden bewaart) Verwijder de C:\Documents and Settings\administrator\.obm\-map (deze is bewust niet verwijderd, omdat hierin belangrijke informatie over de gebruiker en de back-upsets opgeslagen ligt, zoals de encryptiesleutels) Werkt OBM met een inbelverbinding? Het maakt voor OBM geen verschil of u een permanente of een inbelverbinding hebt. Indien u wilt dat Windows automatisch verbinding maakt met de internetprovider wanneer een backuptaak begint, kunt u dit doen via [Control Panel] -> [Internet Options] -> [Connections] en hier Always dial my default connection selecteren OBM crasht wanneer [Backup Source] van een Lotus Domino/Notes back-upset wordt geopend, wat kan ik hieraan doen? Kijk of u een hs_err_pid????.logbestand kunt vinden in [OBM Home], en of deze de foutmelding "Unable to complete restart processing, err = Recovery Manager: Error from Logging Subsystem" bevat. Als dit het geval is, doe dan het volgende: 1. Ga naar [Configuration], selecteer [All Server Documents] en selecteer de betreffende server.

20 2. [Disable] Transactional logging at Basics 3. Ga naar [Control Panel] -> [Administrative Tools] -> [Services] en start [Lotus Domain Server]- Service opnieuw 4. Ga naar [Configuration] -> selecteer [All Server Documents] en activeer Transaction logging 5. Zorg ervoor dat uw logging style op Archived staat. 6. Ga naar [Services] en start de Lotus Domain Server Service opnieuw Hoe kan ik mijn volledige systeem herstellen door middel van mijn SystemState-back-up? Voer de volgende stappen uit om uw volledige systeem te herstellen: 1. Installeer het besturingssyteem opnieuw 2. Installeer alle applicaties die u geïnstalleerd had (beide stappen kunnen eenvoudig uitgevoerd worden door jaarlijks een back-up te maken van uw systeem met Norton Ghost) 3. Zet de SystemState-back-up terug op het systeem (hierdoor wordt het systeem bijgewerkt met de laatste configuraties en instellingen) 4. Zet alle gegevensbestanden terug op het herstelde systeem.

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej

OmegaT - Gebruikershandleiding. Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej OmegaT - Gebruikershandleiding Vito Smolej publicatie datum Samenvatting Dit document is de officiële gebruikershandleiding voor OmegaT, het gratis Computer Aided

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie... 5 1.1 Kenmerken... 5 1.2 Systeemdiagram... 6 Multi-Server... 6 Single-Server... 7 Hoofdstuk 2 Installatie... 8 2.1 Productinformatie... 8 Verpakkingsinhoud... 8

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector voor Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER OPEN-XCHANGE SERVER: Connector voor Microsoft Outlook publicatie datum dinsdag, 24. september 2013 Version 7.4.0 Copyright

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

esms Outlook Gebruiksaanwijzing

esms Outlook Gebruiksaanwijzing 1 esms Outlook Gebruiksaanwijzing 2 3 Inhoud Inleiding...3 Installatie en vereisten...3 Vereisten...3 Installatie...4 Registratie...5 Verwijderen...6 Inleiding Hartelijk dank om voor Mobistar PC Messenger

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software door Bas Vossen Huidige Zen Cart versie: 1.5.3-1. Inleiding -2. Welke host en welk pakket is het beste -3. Alle stappen bij de installatie Installatie

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie