Leerplan. Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplan. Informatica"

Transcriptie

1 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat Leuven Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1

2 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling en de lessentabel (document 8) 3 2. Beginsituatie 4 3. Doelstellingen 5 4. Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie 7 Eerste jaar Programmeren met C# Practicum C# Computersystemen Practicum ICT-tools Database systemen Practicum database systemen Tweede jaar Programmeren met JAVA Practicum JAVA Ontwerpen met JAVA Objectgerichte systeemanalyse Netwerkbesturingssystemen Practicum netwerkbesturingssystemen ICT-management Business intelligence systemen Derde jaar Softwareontwikkeling in JAVA Softwareontwikkeling in.net Trends in ICT-management Ondernemingsproject 5. Evaluatie 64 Leerplan graduaat Informatica 2

3 Structuur van de afdeling en de lessentabel Afdeling: Categorie: Aantal weken: Duur van de lestijd: Informatica Economisch 40 weken 50 minuten Aantal studiejaren: 3 Aantal lestijden: Eerste jaar: Tweede jaar: Derde jaar: 320 Lessentabel: Zie bijlage. Leerplan graduaat Informatica 3

4 Beginsituatie Houders van een diploma of gehomologeerd getuigschrift van hoger secundair onderwijs of van een hogere secundaire technische leergang (HSTL) worden toegelaten tot het eerste jaar. Studenten die niet in het bezit zijn van één van de bovenvermelde diploma's of getuigschriften, en die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor men zich inschrijft de leeftijd van 21 jaar bereiken, worden eveneens toegelaten indien ze slagen voor een toelatingsproef. Studenten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden kunnen voor één of meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling krijgen. De ervaring leert dat motivatie en doorzettingsvermogen in vrijwel alle gevallen van doorslaggevend belang zijn. Leerplan graduaat Informatica 4

5 Doelstellingen Einde 20 ste eeuw heeft het internet de informatiesamenleving ingezet. Informatie en informatieaanbieding zijn business domeinen geworden met miljarden Euro omzet. Getuige het succes van Google, YouTube, en de voorzichtige start met interactieve TV. Allemaal gebouwd op basis van dezelfde technologie: JAVA en.net. Daar waar eind 20 ste eeuw administratieve toepassingen in bedrijven en internet, gebaseerd werden op verschillende technologieën, is dit onderscheid volledig verdwenen. Applicaties zijn vandaag web enabled. Informatie raadplegen op internet of in een bedrijfstoepassing, of dat nu een boekhoudpakket of een CRM-toepassing is, is steeds ontsloten naar de gebruiker via een browser. Toepassingen, of ze nu lokaal in een bedrijf worden gebruikt via een intranet of via het publieke internet, zijn allemaal gebouwd volgens het moderne internet paradigma anno 21 ste eeuw: een zuiver architecturaal ontwerp gebouwd met het integreren van componenten. Gelijklopend met deze unificatie van technologieën, is het profiel van de ICTer in Europa gewijzigd. Een ICTer die korter bij zijn klant moet staan om de noden van zijn klant te begrijpen en vast te leggen, de ICTer die niet meer vanaf nul applicaties bouwt maar applicaties creëert door bouwstenen componenten te integreren. Een ICTer die meer dan eind vorige eeuw een ontwerper-analist is dan een programmeur. Aangezien zowel de onderneming als ook de informatietechnologie gewijzigd zijn, is ook de rol van de IT-professional grondig gewijzigd in de loop der jaren. Ooit was de IT-professional een specialist met een zeer specifieke kennis. Tegenwoordig is hij of zij meer een interne consultant voor alle functionele domeinen met kennis van diverse behoeften en competent in het toegankelijk maken van de kracht van IT voor heel de onderneming. Het domein waarin de IT-professional opereert vergt andere verantwoordelijkheden. Niet enkel binnen de onderneming maar zeker ook naar gans het netwerk van leveranciers, klanten, concurrenten en andere entiteiten, ongeacht hun locatie. Van deze duale rol van de IT-professional een professional met gespecialiseerde skills en gegeneraliseerd perspectief trachten we de student tijdens de opleiding bewust te maken. De opleiding focust op het vormen van een ontwerper-analist. Om dit pad succesvol af te leggen starten we met programmeren om gaandeweg te ontwerpen en de noden van een klant op een gestructureerde manier vast te leggen. Vakoverschrijdende integratie staat centraal in het curriculum. De practica hebben steeds aandacht voor alle aspecten van ICT, van planning over analyse, ontwerp, programmatie, testen, Vanaf het eerste jaar ontwerpen de studenten applicaties met een gebruiksvriendelijke user-interface, business logica en database integratie. De mate waarin studenten aspecten autonoom kunnen uitwerken groeit doorheen het curriculum en wordt besloten met de realisatie van een ondernemingsproject. Het curriculum is opgebouwd rond drie centrale thema s. In de eerste plaats het ontwikkelen van applicaties: van programmeren tot ontwerpen. Zowel de.net als de op JAVA gebaseerde paradigma komen aan bod. In het curriculum wordt gestart met object georiënteerde programmeertalen (C# en JAVA) en met database systemen om in het derde jaar te eindigen met softwareontwikkeling gebruik makende van ontwerptechnieken frameworks zoals.net, EJB, Hibernate, Het tweede thema werkt rond analyse en analysemethoden. In het eerste jaar vanuit een dataanalyse benadering, vanaf het tweede en ook in het derde jaar met de object georiënteerde methodologie UML. Leerplan graduaat Informatica 5

6 Het derde thema zorgt voor de onderbouw met computertechnologie, netwerken en besturingssystemen, beveiliging en de managementaspecten waarmee een moderne ICTer wordt geconfronteerd: budgettering, project- en programmaplanning, governance, auditing en controle, organisatie van een ICT-bedrijf. Leerplan graduaat Informatica 6

7 Doelstellingen Het derde thema zorgt voor de onderbouw met computertechnologie, netwerken en besturingssystemen, beveiliging en de managementaspecten waarmee een moderne ICTer wordt geconfronteerd: budgettering, project- en programmaplanning, governance, auditing en controle, organisatie van een ICT-bedrijf. Leerplan graduaat Informatica 7

8 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie Eerste jaar Programmeren met C# Practicum C# Computersystemen Practicum ICT-tools Database systemen Practicum database systemen Leerplan graduaat Informatica 8

9 Programmeren met C# - Practicum C# 1/4 Situering in het studieprogramma Eerste jaar Programmeren met C# 80 lestijden Practicum C# - 80 lestijden Doel Het meest karakteristieke van het.net platform is wel de duidelijke structuur. Waar het in WIN32 een ongestructureerde verzameling API's was, biedt.net een mooi gestructureerd framework van classes en methods. De managed C# code is korter en eenduidiger dan unmanaged C++. Het belangrijke voordeel van het.net framework, is dat het toelaat om applicaties te schrijven met minder code. Bovendien is C# een object georiënteerde taal. Deze object georiënteerde programmeertechniek verschilt behoorlijk veel met de procedurale techniek. De beste manier om met.net te beginnen, is het leren van een object georienteerde taal zoals C#. In eerste instantie worden de belangrijkste programma- en gegevensstructuren behandeld. Vervolgens zullen de belangrijkste facetten van.net aan bod komen: classes, functions, collections, polymorfisme, inheritance, interfaces, exceptions, file IO,... Gaandeweg leren de studenten meer omvangrijke problemen aan te pakken en komen ook speciale programmeringstechnieken aan bod, zoals interfaces, abstract classes, events, delegates,... De cursus wordt opgebouwd aan de hand van programmavoorbeelden in C#. De cursus bestaat voor de helft uit practica, waarbij de theorie letterlijk aan de praktijk wordt getoetst door de studenten zelf programma's te laten ontwikkelen, coderen en testen. Het gebruik van de programmeeromgeving Visual Studio komt aan bod tijdens de practica. Deze programmeeromgeving wordt op het einde van het jaar gebruikt om een GUI-gebaseerd project uit te werken waarin de kennis van een volledig jaar wordt verwerkt. Het doel van de cursus is dan ook, naast het bijbrengen van de basis object georiënteerde kennis, een basis van projectmatig werken aan te leren. Inhoud 1. Inleiding 1.1. Concrete informatie over de cursus en het gebruikte handboek 1.2. Componenten van een computersysteem 1.3. Programmaontwikkeling 1.4. Wat is compileren? 1.5. JIT-compilatie 1.6. IL intermediate language 1.7. CRL Common Language Runtime 1.8. Waar staat.net voor? 1.9. Alternatieven voor NET and C# (pro and contra) 2. Console-applicatie.NET basis 2.1. System namespace 2.2. Eenvoudige build-in types Variabelen Leerplan graduaat Informatica 9

10 Programmeren met C# - Practicum C# 2/ Constanten Uitdrukkingen Scope Body eenvoudig applicatie Inlezen van en schrijven naar scherm (System.Console) Mathematische operatoren System.Convert 3. Flow control 3.1. Relationele en logische operatoren 3.2. Conditionele / voorwaardelijke opdracht If else Switch 3.3. Iteraties While Do while For Nested loops 3.4. Sprong opdrachten Break Continue 4. Strings 4.1. ToString Method 4.2. String manipulatie 4.3. Substrings 5. Arrays 5.1. System.Array namespace Array Index Initializeren Iteratie foreach Methods (GetLength, Sort, ) 5.2. System. collections namespace ArrayList Methods (add, RemoveAt, Clear, Sort, ) Iteratie foreach 6. Structures and classes 6.1. Structures 6.2. Classes Data members Data hiding: Public / private Constructor Methods Eigenschappen van variabelen, structures en classes bij parameter passing Scope van variabelen Eigenschappen van Structures en classes bij parameter passing Value types: ref en out Overloaded methods (geen default argumenten) Leerplan graduaat Informatica 10

11 Programmeren met C# - Practicum C# 3/ Properties 7. Reference types versus value types 7.1. Value types 7.2. Reference types 8. Overerving 8.1. Algemene Inleiding 8.2. System.Object Array of collectie van structures Array of collectie van System.Object 8.3. Virtual methods / hiding methods 8.4. Oproepen van functies uit de basis klasse 8.5. Constructoren van afgeleide klassen 8.6. Protected 8.7. is operator 8.8. Abstract classes 9. Exceptions 9.1. System.Exception namespace 9.2. Try catch 9.3. Finally 9.4. Multiple catch 9.5. User defined Exception 9.6. Throw 10. Files, directories, streams en file System.IO namespace System.IO.File System.IO.Directory System.IO.FileInfo System.IO.FileStream File IO System.IO.StreamReader System.IO.StreamWriter Delimiter, split string Try, catch, finally block System.IO.TextReader System.IO.TextWriter System.IO.XmlTextReader System.IO. XmlTextWriter 11. Interfaces Interface Implementatie Accessing Interface Methods Overriding Interface Implementaties Advanced collections IComparable Interface IEnumerator Interface Equivalent van een map type Leerplan graduaat Informatica 11

12 Programmeren met C# - Practicum C# 4/4 12. Delegates en events Delegates Declaratie van delegates Gebruik van delegates Combineer delegates Events Event en EventHandler 13. Building Windows Applications Simple Windows Form Button Combobox Radiobutton MessageBox Events Windows Form Application Bibliografie Professional C# 3rd edition Robinson, Nagel,Watson, Glynn, Skinner, Evjen Publisher:Wrox ISBN: Programming C# 4th edition Jesse Liberty Publisher: O Reilly ISBN: Leerplan graduaat Informatica 12

13 Computersystemen 1/8 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 60 lestijden Doel Het doel van dit vak is een gedegen kennis op het gebied van computersystemen bij te brengen. Deze gedegen kennis omvat ondermeer volgende zaken: - de studenten moeten een zo actueel mogelijk beeld hebben van wat er vandaag bestaat en omgaat in de wereld van de computersystemen (met een nadruk op de x86-wereld); - de studenten moeten een aantal termen/begrippen/schema s begrijpen en met eigen woorden kunnen verklaren; - de studenten moeten een aantal blijvende concepten en technieken (vaak vakoverschrijdende concepten en technieken) kunnen toelichten; - de studenten moeten ook een aantal verbanden kunnen leggen (vb. waarom hier het gebruik van deze technologie, waarom kan je dit beter anders aansluiten, ); - bedoeling van dit vak is ook praktisch (naar wat ben ik op zoek, wat is nu een goede koop voor mij of voor het bedrijf waarvoor ik werk, ); - dit vak geeft ook ondersteuning aan andere vakken (zoals het programmeren, netwerkbesturingssystemen, ); - bedoeling is ook om te laten proeven van verschillende domeinen om zodanig interesse en motivatie op te wekken bij de studenten, waarbij deze interesse of motivering zich daarom niet hoeft te beperken tot computersystemen (vb. interesse voor software, netwerken, elektronica, ). Inhoud 1. Basis 1.1. Wat is een computer? 1.2. Hardware / Software 1.3. Analoge / Digitale data 1.4. Gegevensvoorstelling Eenheid van informatie Logische operaties Hexadecimale representatie Voorstelling van natuurlijke getallen Voorstelling van gehele getallen Voorstelling van reële getallen Voorstelling van lettertekens Voorbeelden 1.5. Serieel / Parallel 1.6. Bestandssystemen 1.7. Netwerken 1.8. TCO 1.9. Veilig werken Leerplan graduaat Informatica 13

14 Computersystemen 2/8 2. Geschiedenis 2.1. De prehistorie 2.2. De pioniers 2.3. De eerste generatie (elektonenbuizen, Von Neumann) 2.4. De tweede generatie (transistors) 2.5. De derde generatie (geïntegreerde schakelingen) 2.6. De vierde generatie (VLSI) 2.7. De vijfde generatie (toekomst: High-K, Nanotechnologie, Quantumcomputers,...) 3. Inleiding 3.1. Moore s law 3.2. Abstractieniveaus (Toepassingsprogramma s, Hoog-niveauprogrammeertalen, Machinetaal, Controlesignalen, Functionele blokken, Poortnetwerken, Transistors en verbindingen) Architectuur versus organisatie Binaire compatibiliteit Broncodecompatibiliteit Platform Porteren Emuleren Java Virtuele Machine 3.3. Soorten computers 3.4. PC Types (Notebook, Desktop, Server, Legacy-free, All-in-one, Barebone, Workstation, Thin clients) 3.5. Servers (x86, mid-range, high-end) + Blade 3.6. File server versus application server 3.7. Client / server architectuur (n-tier model) 3.8. Virtualisatie (x86 virtualisatie Vmware, UNIX virtualisatie containers, LPAR s) 3.9. PDA s Ingebedde systemen + Harvard architectuur Richtlijnen, labels en keurmerken Belangrijkste subsystemen Marketing IT products Maten en gewichten Bussen Bussnelheid t.o.v. data transfer rate 4. Processor subsysteem 4.1. Inleiding processoren 4.2. Fetch Decode Execute Store cycle 4.3. Bespreking van de Pentium II (DIB, pipelining, branch prediction, out-of-order execution, ) 4.4. Bespreking van de program counter en van de stack pointer 4.5. Adresbus, controlebus en databus 4.6. CISC versus RISC 4.7. architectuur vs micro-architectuur 4.8. Processorvoorbeelden (Pentium 4, Intel NGMA, AMD, Itanium, VIA Eden, ARM, Power, SPARC, Cell) 4.9. MMX, SSE, SSE2, 3DNow : principe van SIMD bit processoren NX bit Multiprocessing Hyperthreading Multi Core Leerplan graduaat Informatica 14

15 Computersystemen 3/ Clustering Packaging Trends 5. Memory subsysteem 5.1. Soorten geheugens en geheugenhiërarchie 5.2. Registers 5.3. Cache (taak, delen, werking, soorten) 5.4. Hoofdgeheugen (taak, samenwerking met de processor, situering) 5.5. Soorten geheugen Soorten ROM (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash) Soorten RAM (DRAM, SRAM) Opbouw en werking van DRAM Soorten DRAM (SDRAM, DDR-SDRAM, DDR2, DDR3, Direct RDRAM, Fully Buffered) 5.6. Geheugen en performantie 5.7. Error detectie en correctie 5.8. Geheugenkaartjes 5.9. Trends Secundair geheugen Off-line geheugen 6. Moederborden en bus subsysteem 6.1. Wat is een moederbord? 6.2. Moederbord vormfactoren 6.3. Moederbordonderdelen Processor socket/slot Chipset (+ veel voorbeelden) Super I/O BIOS SIMM/DIMM sockets Bussen: ISA-bus, EISA, PCI-bus, PCI-X, PCMCIA, PC Card, Cardbus, PCI Express, PCI Express Mini-card, ExpressCard, Hypertransport Plug and play VRM Batterij De Voeding UPS 7. Standaardpoorten voor invoer en uitvoer In- en uitvoerapparaten 7.1. Wat is een I/O poort? 7.2. Karakteristieken I/O 7.3. Speciale I/O t.o.v. Memory Mapped I/O 7.4. I/O poortadressen 7.5. Soorten I/O Geprogrammeerde overdracht Actieve synchronisatie (polled I/O) Onderbrekingen (interrupts) Directe geheugentoegang (DMA) 7.6. I/O poorten Seriële poort Infrarood poort Bluetooth Leerplan graduaat Informatica 15

16 Computersystemen 4/ Parallelle poorten USB Wireless USB IEEE 1394 FireWire PS/2 en spelpoort Overzicht poorten / connectors 7.7. Invoerapparaten Keyboard Muis TrackPoint Joystick, gamepad, stuurwiel Scanner Lichtpen, aanraakscherm, barcodelezers Digitale camera s 7.8. Uitvoerapparaten Beeldscherm (hoofdstuk 8 grafisch subsysteem) Printers Impactprinters Non-Impactprinters (thermisch, inkjet, laser) Plotters 8. Disk subsysteem en opslagmedia 8.1. Principe van magnetische gegevensopslag 8.2. Perpendicular recording 8.3. Floppy 8.4. Harde schijf Onderdelen Indeling Snelheden en tijden Formatteren Low-level High-level Partinionering Overbijvende disktermen 8.5. Interfaces voor opslagapparaten ATA-interface Serial ATA Serial ATA II SCSI Vergelijking SCSI versus EIDE SAS Fibre Channel iscsi 8.6. Factoren bij diskperformantie 8.7. RAID 8.8. Soorten Storage (Bus attached storage, NAS, SAN) 8.9. CD-ROM drive DVD HD-DVD, Blu-Ray, EVD ZIP LS-120 en HiFD MO-drives Leerplan graduaat Informatica 16

17 Computersystemen 5/ Tape backup Beschikbaarheidsbeheer Continuïteitsbeheer ILM : Information Lifecycle Management 9. Grafisch subsysteem 9.1. Grafisch subsysteem: overzicht 9.2. Grafisch subsysteem: werking 9.3. Het beeldscherm Werking van de CRT-monitor Refresh rate Interlacing Resolutie Soorten maskers Soorten beeldbuizen Flat panels Vergelijking tussen TFT s en CRT s OLED Analoge versus digitale interface Relatie pixel/karakter Waarop toezien bij de aankoop van een scherm (Dot Pitch, OSD, Moiré, Straling,...) 9.4. Videokaarten: componenten Videoprocessor Videogeheugen Videobusbreedte DAC Busconnector: AGP Videostuurprogramma D grafische acceleratoren 9.6. Integrated graphics and memory controller 10. Multimedia Analoge en Digitale signalen Omzetting van analoog naar digitaal Compressie van digitale signalen Afbeeldingen Bitmapafbeeldingen Vectorafbeeldingen Geluid: een overzicht Waveform: analoge en digitale golfvorm MIDI MP D Sound Video: overzicht en termen Video: Compressie / decompressie TV-outputs TV standaarden Internet Streaming Media Virtual Reality Leerplan graduaat Informatica 17

18 Computersystemen 6/8 Handboek-Cursustekst Cursustekst : Computersystemen Tom Sluys Installatie Hardware 3, 4de druk Bert Pinkster Uitgeverij: Sdu Uitgevers Bibliografie Upgrading en Repairing PC s S. Mueller Uitgeverij: Que Corporation How Computers Work R. White Uitgeverij: Ziff-Davis Press Leer u zelf werken met computers G. Courter, A. Marquis Uitgeverij : Sybex Computersystemen en netwerken L. van Moergestel Uitgeverij : Academic Service USB explained S. MacDowell, M.D. Seyer Uitgeverij: Prentice Hall Computers: Tools for an Information Age H.L. Capron Uitgeverij: Prentice Hall A Computer Graphics Industry Reference T. Masson Uitgeverij: New Riders Cursus Beginselen van Computerarchitectuur Prof. Koen De Bosschere Vakgroep ELIS Windows XP Grand Cru John Levine Margaret Levine Young Uigeverij: Easy Computing Leerplan graduaat Informatica 18

19 Computersystemen 7/8 Modern Operating Systems Andrew S. Tanenbaum Uitgeverij : Prentice Hall Structured Computer Organization 5/E Andrew S. Tanenbaum Uitgeverij : Prentice Hall Computer Organization and Architecture : Designing for Performance, 7/E William Stallings Uitgeverij : Prentice Hall Data and Computer Communications, 7/E William Stallings Uitgeverij : Prentice Hall Tijdschriften Computer Magazine: VNU Business Publications Computer Totaal: IDG Communications Nederland C t (Computer en Techniek): F&L Technical Publications PC World: Best of Publishing Elektuur (elektronica en computertechniek): Segment PC Magazine: Minoc Business Press (Ziff-Davis Media) Netwerk: NV Sparta (persgroep) Hardware.info Websites Leerplan graduaat Informatica 19

20 Computersystemen 8/ Leerplan graduaat Informatica 20

21 Practicum ICT-tools 1/3 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel In de eerste plaats worden de studenten vertrouwd gemaakt met de ICT-infrastructuur op de campus. De voornaamste doelstelling van dit practicum is de studenten op een gevorderd niveau te leren werken met Word en vooral Excel. De studenten moeten, na het volgen van dit practicum, in staat zijn deze ICT-tools op een efficiënte manier te gebruiken in functie van hun latere job. Inhoud Deel 1: ICT-infrastructuur bij ACE-Groep T 1. Windows NT 2. Extranet Toledo als elektronische leeromgeving 5. Netwerk en Servers - FTP 6. Websites Deel 2: Microsoft Word 1. Basismanipulaties document 2. Opmaak 2.1. Karakter 2.2. Alinea Inspringing Tabs 2.3. Opmaakprofielen 2.4. Document Secties Pagina opmaak Inhoudsopgave en index 3. Tabellen 4. Sjablonen 4.1. Gebruik en aanmaak 4.2. Formuliervelden 5. Mailmerge Leerplan graduaat Informatica 21

22 Practicum ICT-tools 2/3 Deel 3: Microsoft Excel 1. Gegevens 1.1. Invoer 1.2. Opmaak 2. Formules en functies 2.1. Eenvoudige formules maken 2.2. Relatieve en absolute celverwijzingen 2.3. Gebruik van namen 2.4. Overzicht functies 3. Grafieken 3.1. Grafiektypen 3.2. Grafiekgegevens wijzigen 3.3. Opmaak van de onderdelen 4. Werkbladen 4.1. Basismanipulaties 4.2. Werken in groep D-berekeningen 5. Lijsten beheren 5.1. Gegevens sorteren 5.2. Gegevens filteren 5.3. Subtotalen 6. Draaitabellen 7. Simulaties 7.1. Gegevenstabellen 7.2. Scenariobeheer 7.3. Doelzoeken 7.4. Oplosser 8. Gegevensuitwisseling met andere softwarepaketten Deel 4: VBA Excel 1. Inleiding 1.1. Gebruik macrorecorder 1.2. Overzicht elementen: objecten, methodes, eigenschappen, functies, commentaar, Interpretatie en verfijning code 2. Methodes en eigenschappen 2.1. Methodes: Copy, Paste(Special), Clear, Delete, Insert, Find, Select, 2.2. Eigenschappen: ColorIndex, RowHeight, Formula, 3. Constanten en variabelen Leerplan graduaat Informatica 22

23 Practicum ICT-tools 3/3 4. Controlestructuren 4.1. If-Then-Else, Select Case, For-Each, Do-Loop Until, Dialoogvensters 5.1. Messagebox 5.2. Inputbox 6. Functies 7. Modulair werken 8. Debugging en errorhandling Cursustekst-Handboek MS Word - MS Excel Eric Cuypers, Eddy Van den Broeck Uitgeverij: De Boeck Leerplan graduaat Informatica 23

24 Database systemen 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel Deze cursus heeft een grondige studie van database systemen tot doel. De nadruk ligt op de huidige relationele systemen en SQL (Structured Query Language), de standaardtaal voor het gebruik van relationele databases. De studenten verwerven inzicht in data-analyse, de werking, het ontwerp en het onderhoud van een relationeel database management systeem. Inhoud 1. DBMS en RDBMS 1.1. Databases 1.2. Database management systemen 2. SQL 2.1. DML (data manipulation language) 2.2. DDL (data definition language) 2.3. DCL (data control language) 3. Het relationeel model 3.1. Tabellen 3.2. Relaties 3.3. Views 4. Data integriteit 4.1. Key constraints 4.2. Referentiële constraints 4.3. Check constraints 5. De 12 regels van Codd 5.1. Basisregels van RDBMS 5.2. Relationele algebra 5.3. Relationele operatoren 6. Data-analyse en database-ontwerp 6.1. Normalisatieregels van Codd 6.2. ER-diagrammen 7. Concurrency 7.1. Transaction handling 7.2. Recovery Leerplan graduaat Informatica 24

25 Database systemen 2/2 8. SQL en programmeren 8.1. Procedurele objecten 8.2. Stored procedures 8.3. Triggers 8.4. Embedded SQL, ODBC 9. Security 9.1. Users, rollen 10. Optimalisatie Indexen Query optimiser Tuning 11. Extra topics DB replicatie DB synchronisatie Handboek-Cursustekst Cursustekst: DBMS Bibliografie Het SQL Leerboek Rick F.Van Der Lans ISBN Databasesystemen voor de praktijk Prof.dr.J.A. Vandenbulcke Prof.dr.W.O. Lemahieu ISBN Databases David M. Kroenke ISBN Websites Leerplan graduaat Informatica 25

26 Practicum database systemen 1/1 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 60 lestijden Doel Het doel van dit practicum is de basistechnieken van een database systeem in de praktijk te leren toepassen. We maken hierbij gebruik van MS Access en SQL Server. Er wordt ruime aandacht besteed aan het inoefenen van SQL om eenvoudige en complexe zoekopdrachten te kunnen uitvoeren op een databank. Ook het ontwerpen en onderhouden van een database systeem komt aan bod. Inhoud 1. DML Eenvoudige en complexere query opdrachten 2. DML/DDL met behulp van MS Access en SQL Server 2.1. Creëren van een eigen databank 2.2. Invoeren en wijzigen van gegevens in de eigen databank 2.3. Wijzigen van tabellen en eigenschappen van velden 2.4. Leggen van relaties tussen tabellen 2.5. Views 2.6. Stored procedures en triggers 2.7. Beveiliging 3. Formulieren en rapporten maken op de databank 4. Project 4.1. Ontwerp van een databank 4.2. Aanmaak van deze databank 4.3. Integratie met C# Bibliografie Het SQL Leerboek Rick F. van der Lans Uitgeverij: Academic Service MS Access 2003 Eric Cuypers, Eddy Van den Broeck Uitgeverij: De Boeck Leerplan graduaat Informatica 26

27 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie Tweede jaar Programmeren met JAVA Practicum JAVA Ontwerpen met JAVA Objectgerichte systeemanalyse Netwerkbesturingssystemen Practicum netwerkbesturingssystemen ICT-management Business intelligence systemen Leerplan graduaat Informatica 27

28 Programmeren met JAVA 1/3 Situering in het studieprogramma Tweede jaar 40 lestijden Doel Deze cursus heeft tot doel een gevorderde kennis op te bouwen van de programmeertaal JAVA. Er wordt voortgebouwd op de basiskennis object georiënteerd programmeren die werd opgedaan tijdens het eerste jaar. Er wordt uitgegaan van een object georiënteerde aanpak. Er wordt voortdurend gerefereerd naar het object georiënteerd jargon, waarvan de programmeertaal JAVA een praktische toepassing is. Inhoud 1. Polymorphisme 1.1. Polymorphisme : voorbeelden 1.2. Abstracte classes en methoden 1.3. Case studie: payroll systeem 1.4. Final methods en classes 1.5. Case studie: creëren en gebruiken van interfaces 2. Files en streams 2.1. Data hierarchy 2.2. Files en streams 2.3. Class file 2.4. Sequential acces text files 2.5. Object serialization 2.6. Random acces files 3. Datastructuren 3.1. Autoboxing en unboxing 3.2. Zelf refererende classes 3.3. Dynamische geheugenallocatie 3.4. Gelinkte lijsten 4. Generics 4.1. Generic methods 4.2. Methoden die een type parameter als return type gebruiken 4.3. Overloaden van generic types 4.4. Generic classes 4.5. Raw types en wildcards 4.6. Generics en overerving Leerplan graduaat Informatica 28

29 Programmeren met JAVA 2/3 5. Collections 5.1. Overzicht 5.2. Interface collection en class collections 5.3. Lists 5.4. Collection algoritmes 5.5. Stack 5.6. Queue interface 5.7. Sets en maps 5.8. Properties class 6. Multithreading 6.1. Thread stadia 6.2. Thread prioriteiten en scheduling 6.3. Crëeren en uitvoeren van threads 6.4. Thread synchronisatie 7. Databases en connectivity met JDBC 7.1. Relationele databases 7.2. Manipulatie van databases met JDBC 7.3. Connecteren naar en ondervragen van een database 8. Servlets 8.1. Servlet overzicht en architectuur 8.2. Afhandelen van een http request Afhandelen http get request Afhandelen http post request 8.3. Afhandelen van een http respons 8.4. Redirecting requests 9. JSP 9.1. Voorbeeld 9.2. Implicite objecten 9.3. Scripting 9.4. Standaard actions 9.5. Directives 10. Optionele onderwerpen Struts Hybernate Design patterns Bibliografie JAVA: how to program Deitel & Deitel ISBN Leerplan graduaat Informatica 29

Leerplan. Informatica

Leerplan. Informatica ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Informatica Leerplan graduaat Informatica 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007

Leerplan. Telecommunicatietechnieken. HOKTSP Modulair. Categorie Technisch. Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 VSKO Leerplan Telecommunicatietechnieken HOKTSP Modulair Categorie Technisch Goedkeuringscode: 1364/V 1 maart 2007 Leerplan graduaat Telecommunicatietechnieken 1 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling

Nadere informatie

Software Architecture and Requirements Engineering

Software Architecture and Requirements Engineering Software Architecture and Requirements Engineering Wouter Swierstra Software Project en Game Project September 18, 2014 Credits Deze slides zijn gebaseerd op die van de cursus Software Architectuur van

Nadere informatie

volgens het Major-Minor Model

volgens het Major-Minor Model Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica Vakbeschrijvingen voor de BACHELOROPLEIDING INFORMATICA RuG volgens het Major-Minor Model Curriculumcommissie

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Ondernemingscommunicatie Leerplan graduaat Ondernemingscommunicatie

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Eigenaar: FOD Financiën Status: For Review Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196

Eigenaar: FOD Financiën Status: For Review Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196 FOD-Financiën - Architecture Building Blocks ICT-fundamenten 2011 Algemene presentatie van de ICT-context Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196 Architecture Building Blocks

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies

Visie Op Enterprise Service Bus. Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Visie Op Enterprise Service Bus Technologie onafhankelijke definitie op basis van marktvisies Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Product price management application with PIM integration

Product price management application with PIM integration Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Product price management application with PIM integration Jonathan Dewilde en Rob Liekens Departement Wetenschappen

Nadere informatie

ICT Fundamenten. Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT

ICT Fundamenten. Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT ICT Fundamenten Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT INHOUDSTAFEL ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 1 ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK 1 Inleiding 1 Doel van

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie