Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe"

Transcriptie

1 Datum: Maart 214 Titel: Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Met medewerking van: Fenna Lont In opdracht van: Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, jaarverslag 213

2 Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 2

3 Inhoudsopgave 1. Samenvatting pag Inleiding pag Organisatie pag Het bemiddelingsproces en de bemiddelaars pag Vergelijking afspraken 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe pag. 8 9 met de uitvoering 6 Ontwikkelingen pag Psychische, psychiatrische problematiek en Buurtbemiddeling pag Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) pag Methodiekontwikkeling pag Evaluatie pag Resultaten Buurtbemiddeling Olst-Wijhe in cijfers pag Eindresultaat bemiddelingsproces pag Nazorg pag Aantal aanmeldingen pag Aanmeldingen via verwijzers pag Aard van de klacht pag Aanmeldingen per wijk pag Samenstelling huishoudens aanmelders pag Leeftijd van de aanmelders pag Verdeling in huur/koop pag Kruistabellen pag Type woning pag Conclusie pag Aanbevelingen pag. 27 Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 3

4 1. Samenvatting Uit de cijfers van dit verslag komt naar voren dat in 213 bij Buurtbemiddeling Olst-Wijhe gemiddeld de meeste van de 27 aanmeldingen: 1. via de politie kwamen (11 van de 27 in totaal; dit staat gelijk aan 41%); 2. er sprake is van geluidsoverlast of van een verstoorde relatie (beide 7, van de 27 in totaal; dit staat gelijk aan 26%); 3. uit de dorpskern Olst kwamen (12 van de 27 in totaal; dit staat gelijk aan 45%); 4. van huishoudens met kinderen kwamen (13 van de 27 in totaal; dit staat gelijk aan 48%); 5. kwamen van burgers tussen de veertig en zestig jaar oud (14 van de in totaal 27 zaken; dit staat gelijk aan 44%); 6. van burgers uit een huurwoning kwamen (14 van de 27 in totaal; dit staat gelijk aan 52%); 7. van burgers uit een eengezinswoning kwamen (26 van de 27 in totaal; dit staat gelijk aan 96%) Er zijn 27 zaken in behandeling genomen. Door de verschillende partijen zijn 35 zaken doorverwezen naar Buurtbemiddeling. Daarnaast hebben 5 bewoners zich op eigen initiatief gemeld. In totaal zijn er 4 potentiële zaken. In 13 zaken hebben de verwezen bewoners zichzelf niet gemeld bij Buurtbemiddeling. Voor deze 13 zaken is dus geen bemiddeling gestart, zodat het totaal aantal in 213 in behandeling genomen zaken op 27 komt. Over het verloop van alle onderdelen van het bemiddelingsproces vatten wij deze in zijn geheel samen: Van alle 23 afgesloten zaken zijn er 17 in positieve zin opgelost (74%). 4 zaken zijn nog in behandeling Er wordt onderscheid gemaakt tussen positief opgelost na een volledige bemiddeling (31%), waarbij de bemiddelaars alle fasen van het bemiddelingsproces doorlopen, en oplossingen die in één van de eerdere fases tot stand komen: na intakegesprek (13%), informatie en advies (9%), coaching (17%) of door doorverwijzing(4%).. NB: Alle percentages in dit verslag zijn afgerond op hele getallen. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 4

5 2. Inleiding Voor ligt u het jaarverslag 213 van Buurtbemiddeling Olst-Wijhe. Op 2 april 212 is Buurtbemiddeling van start gegaan in de gemeente Olst-Wijhe. Buurtbemiddeling is in eerste instantie voor 2 jaar van start gegaan. Eind 213 is een evaluatie geweest van het project. In Nederland zijn 165 projecten Buurtbemiddeling in 185 gemeenten. Een laagdrempelige voorziening waar buren/buurtgenoten hun irritaties en conflicten met elkaar samen kunnen oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars. Geluidsoverlast, ruzies om parkeerplekken, pesterijen, overlast van huisdieren, spelende kinderen of hangjongeren, tuin- en grondgeschillen. De gemeente Olst-Wijhe heeft het initiatief genomen om een samenwerkingsverband aan te gaan voor Buurtbemiddeling met de politie IJsselland, SallandWonen en Raster Welzijn. Het project Buurtbemiddeling Olst-Wijhe wordt gefinancierd door de gemeente Olst-Wijhe en woningcorporatie SallandWonen. Een doel van Buurtbemiddeling is woonoverlast te verminderen en het voorkomen van escalaties in de buurt door horizontale conflicten tussen buren en buurtgenoten in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Andere belangrijke doelstellingen van Buurtbemiddeling zijn: herstellen van de onderlinge communicatie, bevorderen van wederzijds respect, benoemen van gezamenlijke belangen en toewerken naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Buurtbemiddeling beoogt meer dan alleen oplossen van conflicten, het vergroot ook de leefbaarheid en veiligheid in buurten, verstrekt gemeenschapszin en bevordert zelfredzaamheid: bewoners worden ondersteund en gestimuleerd om zelf initiatief te nemen in de oplossing van het burenconflict. Wat maakt buurtbemiddeling tot zo n krachtig instrument? Buurtbemiddeling geeft vaardigheden terug aan burgers, waardoor ze weer met elkaar kunnen communiceren en prettig kunnen samenleven in hun wijk of buurt. In de bemiddeling leren bewoners om weer om naar elkaar te luisteren, om open te gaan staan voor de beleving van die ander en voor wat die ander nodig heeft. Bewoners krijgen meer begrip voor buurtgenoten hun leefgewoonten en achtergrond. Dat verbetert de sociale samenhang in de buurt. Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Olst-Wijhe die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren of buurtgenoten. Door middel van Buurtbemiddeling kunnen buren en buurtgenoten hun conflicten nu en in de toekomst zélf met elkaar oplossen. Voorwaarde is wel dat beide partijen vrijwillig willen deelnemen aan de bemiddeling. Voor het bemiddelen worden getrainde, onafhankelijke vrijwilligers ingezet die naar het verhaal van beide partijen luisteren. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Buurtbemiddeling sluit hiermee naadloos aan bij de Civil Society visie. Bemiddelaarshouding Door een open houding en oprechte, betrokken belangstelling en neutrale positie wordt het vertrouwen gewekt bij de bewoners. Dit vertrouwen is van belang in elk contact met de bewoners. Buurtbemiddelaars zijn medeburgers die zich met hart en ziel vrijwillig inzetten om een bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 5

6 Niet alle conflicten mogen worden behandeld door de buurtbemiddelaars. Als er sprake is van ernstig geweld, of ernstige alcohol- of drugsmisbruik en psychiatrie, wordt er doorverwezen naar geëigende instanties. Het valt niet altijd mee voor overlastmelders en beklaagden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun aandeel in het conflict betreffende de overlastsituatie. Buren beschuldigen elkaar over en weer. Het ligt toch voornamelijk aan de ander, die moet ophouden, veranderen, niet zeuren etc. Het gaat er uiteindelijk om dat zowel degene die klaagt als degene die beklaagd wordt verantwoordelijkheid nemen om er samen uit te komen en zelf actie te ondernemen of met elkaar in gesprek te gaan in een bemiddeling. 3. Organisatie Buurtbemiddeling Olst-Wijhe houdt kantoor in Deventer maar heeft een eigen telefoonlijn voor Olst-Wijhe. De bereikbaarheid van de coördinator en de administratief medewerker (totaal 5,5 uur per week beschikbaar) is gemiddeld 4 dagen per week tot 13. uur in ieder geval, dankzij het feit dat zij kantoor houden in Deventer. Zonder Buurtbemiddeling Deventer zou het niet haalbaar zijn Buurtbemiddeling Olst-Wijhe goed te bedienen. Kostenbesparend zijn ook de gezamenlijke verdiepingstrainingen van de bemiddelaars uit Olst-Wijhe en Deventer. Ook methodieken die door Buurtbemiddeling Deventer zijn ontwikkeld en gedocumenteerd komen ter beschikking van de bemiddelaars in Olst-Wijhe. Buurtbemiddeling Olst-Wijhe heeft een eigen website Er is een stuurgroep Buurtbemiddeling, bestaande uit vertegenwoordigers van het samenwerkingsproject Buurtbemiddeling. Zij komen minimaal twee maal per jaar bij elkaar om het gevoerde beleid en de behaalde resultaten te bespreken. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 6

7 4. Het bemiddelingsproces en de bemiddelaars Het bemiddelingsproces Een bemiddelingstraject bestaat uit verschillende fases. Tijdens of na elke fase kan tot een oplossing gekomen worden. Elk traject start met een intakegesprek. In dat gesprek ontvangen mensen tips hoe zij zelf het gesprek aan kunnen gaan met de buren. Soms is dit voor mensen al voldoende om tot een oplossing te komen. Met de melder wordt afgesproken dat hij/zij terugbelt om het resultaat terug te koppelen. Als een terugkoppeling uitblijft, neemt buurtbemiddeling contact op. In sommige gevallen is een zaak niet geschikt voor buurtbemiddeling bijvoorbeeld als er sprake is van psychiatrische problemen of mogelijk risico op verstoring van de openbare orde/ernstige strafbare feiten. In dergelijke gevallen verwijst buurtbemiddeling door naar het lokale netwerk. Het uitgangspunt is steeds om mensen zoveel als mogelijk zelf de eigen problemen op te laten lossen, als een bemiddelingsgesprek nodig is om mensen te ondersteunen dan wordt het bemiddelingsgesprek gevoerd, altijd onder begeleiding van twee buurtbemiddelaars. In dit gesprek worden afspraken gemaakt, deze worden op papier vastgelegd. Een vast onderdeel van de afspraken is hoe men handelt op het moment dat er weer overlast wordt ervaren. Als de tweede partij bemiddeling weigert, blijft de melder met een vervelende situatie zitten. In dergelijke gevallen wordt coaching aangeboden om zo goed mogelijk met de situatie om te leren gaan. De bemiddelaars Het enthousiasme van de bemiddelaars, om buren te ondersteunen in het oplossen van hun burenconflicten, duurt onverminderd voort. In de tweemaandelijkse teamvergaderingen worden ervaringen met elkaar uitgewisseld en kennis verdiept. In 213 zijn er 27 zaken door Buurtbemiddeling opgestart. Ook nu waren de zaken weer complex en speelden de conflicten soms al jaren. De bemiddelaars hebben met veel zorg en aandacht de conflicterende buren begeleid. Het blijft voor hen steeds een uitdaging om de strijdende partijen zo ver te krijgen dat ze hun conflicten zelf met elkaar gaan oplossen. En als dat lukt geeft dat veel voldoening. De buurtbemiddelaars volgen elk jaar een verdiepingstraining over communicatie en bemiddeling. In 213 hebben de buurtbemiddelaars een verdiepingstraining gevolgd. In de training hebben de bemiddelaars in alle fases van het bemiddelingsproces veel geoefend via luisteren, samenvatten en doorvragen op een oplossingsgerichte wijze van denken en werken, waarbij de buurtbemiddelaars buren ondersteunen bij het bouwen van oplossingen zodat zij hun doelen kunnen bereiken door hun eigen krachtbronnen (terug) aan te wenden. De bemiddelaars brachten ook hun eigen leervragen en cases vanuit de praktijk in. Voor het team een zinvolle en leerzame dag omdat de bemiddelaars gerichte feedback kregen op hun functioneren zowel van de trainer en van hun collega s. In 213 hebben de bemiddelaars een tweedaagse training coaching gevolgd, waarin ze coachingsvaardigheden hebben geoefend. Coaching: Als de tweede partij bemiddeling weigert, blijft de andere buur in een vervelende situatie zitten. Daarom wordt in dat geval aan de eerste partij coaching aangeboden. Dit is een doelgerichte, procesmatige ondersteuning van een bewoner in één of twee coachinggesprekken. Soms wordt ook meteen tot coaching besloten, omdat de eerste partij behoefte heeft aan ondersteuning van de bemiddelaar bij het zelf aanpakken van de burenoverlast. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 7

8 5. Vergelijking afspraken 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe en de uitvoering: 1. Aantal aanmeldingen per jaar Afspraken: 15 Uitvoering: Aantal zaken per vrijwilliger per jaar Afspraken: ten minste 2 Uitvoering: 5+ De vrijwilligers worden bij aanvang getraind in conflictbemiddeling. Jaarlijks zijn er vervolgtrainingen. Om de kennis en ervaring te onderhouden is het wenselijk dat iedere vrijwilliger een minimum aantal zaken bemiddelt. 3. Aantal nieuw te werven vrijwilligers per jaar Afspraken: Uitvoering: Buurtbemiddeling Olst-Wijhe heeft een wachtlijst van potentiële bemiddelaars. 4. Succespercentage Buurtbemiddeling Afspraken: minimaal 6% van alle afgesloten zaken Uitvoering totaal: 74% Er zijn verschillende manieren waarop een conflictoplossing tot stand kan komen: Opgelost na volledige bemiddeling Opgelost na intakegesprekken Informatie en advies gegeven Doorverwezen Coaching Een onderscheid wordt gemaakt tussen een volledige bemiddeling, waarbij de bemiddelaars alle fasen van het bemiddelingsproces doorlopen, en in oplossingen die in één van de eerdere fases tot stand zijn gekomen. Een goede voorlichting over de werkwijze van Buurtbemiddeling, een telefonisch aanmeldingsgesprek met de klagers of een intakegesprek met beide buren kan ook zeer effectief zijn en ruimte scheppen voor bewoners om zelf initiatief te nemen om met de buren in gesprek te gaan en de zaken op te lossen. Ook kan op een zorgvuldige wijze worden doorverwezen naar geëigende instanties. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 8

9 Het aantal volledige bemiddelingen geeft een beperkt beeld van het werk dat verzet wordt door de bemiddelaars. Intakegesprekken kunnen vaak dieperliggende problemen boven water brengen die alsnog een verwijzing of andere oplossing behoeven. Het andere effect dat buren zich na de intakegesprekken met de bemiddelaars gesterkt voelen om alsnog het probleem zelf met elkaar op te lossen, geeft aan dat een volledige bemiddeling niet nodig is. Echter er is wel veel werk verzet door de bemiddelaars en het probleem is op een andere wijze opgelost. 5. Aantal geslaagde bemiddelingen per jaar Afspraken: Uitvoering totaal: minimaal 75% van alle bemiddelingen van alle bemiddelingen(8) is 88% geslaagd, dit zijn 7 zaken Geslaagde bemiddelingen zijn volledige bemiddelingen waarbij alle fasen van het bemiddelingsproces zijn doorlopen. 6. Aantal voorlichtingen over Buurtbemiddeling aan potentiële verwijzers Afspraken: 2 Uitvoering 2 Vanaf de start zijn regelmatig voorlichtingen gegeven aan de samenwerkingspartners van het project. Goede informatieverstrekking over Buurtbemiddeling blijft van belang voor adequate verwijzingen. In 213 heeft er in het team Buurtbemiddeling een kennismakingsgesprek en voorlichting plaatsgevonden met woonconsulenten van SallandWonen en met de wijkagenten politie Ijsselland. 7. Aantal PR acties Afspraken: 2 Interviews, krantenartikelen, andere publicaties. Uitvoering: 3 In 213 heeft er over het project een interview gestaan in het blad (Be)leven van SallandWonen. Folders Buurtbemiddeling zijn bij alle belangrijke centra verspreid. In oktober is een presentatieavond gehouden voor de raadsleden van de gemeente Olst- Wijhe. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 9

10 7. Ontwikkelingen (landelijk) 7.1. Psychische, psychiatrische problematiek en Buurtbemiddeling Mensen met deze achtergrond worden steeds meer in de wijk geplaatst en krijgen daar de zorg (extramuralisering) die zij voorheen in een instelling kregen. Ook wordt er gekort op dagbesteding, waardoor mensen meer thuis zitten. Meestal gaat dat goed, maar er zijn mensen die overlast in de buurt veroorzaken. Als niet tijdig wordt ingegrepen kan dit uitmonden in extreme woonoverlast. Buurtbemiddeling kan hier in een vroegtijdig stadium een rol spelen. Maar het valt buiten het officiële werkkader dat ooit is opgesteld (o.a. geen psychiatrische problematiek, geen verslaving, geen geweld etc.: de grijs-gebied zaken). Toen Buurtbemiddeling zo n 15 jaar geleden startte in Nederland was er nog geen extramuralisering in de zorg gaande. Er is bijvoorbeeld sprake van veel borderliners, mensen met autisme, verslaving, ADHD, licht verstandelijke handicap (LVG). Of er zijn melders met een LVG die ieder half jaar terugkomen. Ook dat kost tijd en aandacht. Een probleem is dat in de intake niet altijd blijkt wat er speelt. Zeker als de psychisch kwetsbare een zelfmelder is en dus niet is doorverwezen door corporatie of politie. Meestal komen de bemiddelaars er in hun eerste gesprek pas achter. Het wordt voor bemiddelaars steeds moeilijker om deze buren zó te ondersteunen dat ze de zaak oplossen met elkaar. Als in de telefonische intake al blijkt dat er een achterliggend psychiatrisch- of verslavingsprobleem speelt, willen veel coördinatoren Buurtbemiddeling toch wat ondernemen. Woningcorporaties dringen hier ook vaak op aan. Dit soort bemiddelingen kost veel tijd, er wordt veel gependeld en gecoacht. Ook gaat er tijd zitten in de warme doorverwijzing (die echt warm is, dus je neemt uitgebreid de tijd om de zaak over te dragen aan de geschikte hulpverlening). Het kost dus meer uren om de zaken in het grijze gebied aan te pakken De conclusie: De rol van Buurtbemiddeling verschuift. Wat blijft is dat Buurtbemiddeling vooral toe te passen is bij irritaties of conflicten tussen buren in de dagelijkse leefsfeer. Het gaat om situaties die te licht zijn voor formeel optreden door politie en justitie. Te denken valt aan onenigheid over: geluidsoverlast, erfafscheidingen, overlast door kinderen of huisdieren, vernielingen en of rommel. Echter de partijen in het conflict zijn vaker mensen met een meer complexe achtergrond. In principe is Buurtbemiddeling nog steeds niet geschikt als sprake is van: relationele conflicten; conflicten tussen huurder en verhuurder; conflicten waarbij verslavingsproblematiek speelt; conflicten waar geweld aan te pas komt; ernstige psychiatrische problematiek; een lopende rechtsprocedure; slepende, uitgekauwde conflicten. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 1

11 Om goed in te kunnen spelen op de grote complexiteit van de zaken in het grijze gebied, is het nodig om meer informatie te verzamelen en zo meer kennis op te doen. Zodat Buurtbemiddeling ook deze vormen van woonoverlast beter kan aanpakken en een rol van betekenis kan spelen. De buurtbemiddelaars hebben dit jaar het boekje zo ben ik nu eenmaal! van Willem van de Does ontvangen, waarin persoonlijkheidstypen en de grenzen en mogelijkheden hoe hier mee om te gaan, herkenbaar beschreven zijn. In 213 is er een voorlichting door Dimence (GGZ) gegeven aan onze bemiddelaars over dit onderwerp Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Het CCV is het landelijk aanspreekpunt voor Buurtbemiddeling en kan ondersteuning en informatie bieden aan professionals. Vooral voor alle zaken die te maken hebben met de coördinatie, kwaliteitsborging, monitoring, doorontwikkeling en registratie van Buurtbemiddeling is het CCV het eerste en belangrijkste aanspreekpunt. Het CCV ondersteunt coördinatoren van projecten Buurtbemiddeling. Erkenning van buurtbemiddelingsorganisaties Al enkele jaren bestond er vanuit het werkveld behoefte om de kwaliteit van de buurtbemiddelingsorganisaties onder de loep te nemen. Vanaf 211 voorziet het CCV in deze behoefte met de kwaliteitstoets Buurtbemiddeling. Voldoen de buurtbemiddelingsorganisaties aan alle vooraf vastgestelde criteria, dan komen zij in aanmerking voor erkenning. Vanaf april 211 zijn de eerste certificaten uitgereikt aan buurtbemiddelingsorganisaties (waaronder Buurtbemiddeling Deventer. Buurtbemiddeling Deventer heeft in 213 het Plus-certificaat ontvangen, hetgeen inhoudt dat aan alle kwaliteitscriteria Buurtbemiddeling met een maximumscore is voldaan) Gecertificeerde organisaties Buurtbemiddeling worden elke twee jaar opnieuw getoetst. Buurtbemiddeling Olst-Wijhe heeft nog geen erkenning aangevraagd, omdat het een pilotproject is. Bij voortgang van het project in 214 zal ook voor Olst-Wijhe erkenning aangevraagd worden Methodiekontwikkeling In 213 is een methodiek ontwikkeld voor Buurtbemiddeling door Buurtbemiddeling Deventer: Verdieping in Buurtbemiddeling via luisteren, samenvatten en doorvragen. Met een werkgroepje van drie bemiddelaars en de projectleider is een aanzet gemaakt om een verdiepingsslag te maken in de methodiek Buurtbemiddeling met name om, naast het luisteren en samenvatten, onze vraagstelling aan te scherpen om nog beter bij de kern van een conflict te komen. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 11

12 8. Evaluatie Buurtbemiddeling Olst-Wijhe In 211 is door de gemeenteraad van Olst-Wijhe de beleidsnota Integrale Veiligheid vastgesteld. In deze nota is geconstateerd dat het in Olst-Wijhe ontbrak aan een eenduidige aanpak/verantwoordelijkheid in overlastsituaties en burenconflicten die niet direct een relatie hebben met huurachterstanden en maatschappelijke problemen maar meer een gevolg zijn van botsende leefstijlen. Bij zowel de politie, woningcorporatie als gemeente bestond de wens om een meer eenduidige aanpak in dergelijke situaties te hanteren. Om die reden is in 211 een pilotproject buurtbemiddeling gestart die vervolgens heeft geleid tot het project buurtbemiddeling dat op 2 april 212 van start is gegaan en eind 213 is geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat Buurtbemiddeling Olst-Wijhe succesvol is, de doelstellingen gehaald zijn en het aan een behoefte voldoet.* * Uit het evaluatierapport van de gemeente Olst-Wijhe 1 november 213 Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 12

13 8. Resultaten Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 213 in cijfers 8.1 Eindresultaat bemiddelingsproces Opgelost Niet opgelost Bemiddelingsproces A Opgelost na intakegesprekken 3 2 B Opgelost na buurtbemiddeling 7 3 C Doorverwezen 1 3 D Informatie en advies gegeven 2 2 E Coaching 4 3 F Verhuizen 3 G Geen oplossing na bemiddeling 1 H Ongeschikt voor bemiddeling I Eerste partij weigert bemiddeling J Tweede partij weigert bemiddeling 2 4 K Afgebroken communicatie L Anders M In behandeling 4 Totaal Percentage totaal 74% Bemiddelingsgesprekken 88% Aantal zaken die tot een bemiddelingsgesprek zijn gekomen 8 Grafieken Voorfase en Bemiddelingsproces A B C D E F G J Toelichting: zie volgende pagina. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 13

14 Percentages voorfase en bemiddelingsproces Coaching 17% Verhuizen 13% Geen oplossing 4% Informatie en advies gegeven 9% Doorverw ezen 4% Opgelost na buurtbemiddeling 31% Tw eede partij w eigert bemiddeling 9% Opgelost na intakegesprekken 13% Toelichting: Van het totaal van 27 zaken zijn er: Opgelost na intakegesprekken drie zaken: In deze zaken zijn de aanmelders na een gesprek met buurtbemiddeling (kantoor en/of de bemiddelaars), zelf in gesprek gegaan met de buren en zijn daardoor tot een oplossing gekomen. Opgelost na buurtbemiddeling zeven zaken: Er zijn acht zaken in volledige bemiddeling geweest. Dit zijn bemiddelingen waarbij alle fasen van het bemiddelingsproces (intakegesprekken, bemiddelingsgesprek en nazorg) zijn doorlopen. Daarvan is men in zeven zaken tot een oplossing gekomen. Doorverwezen één zaak was niet geschikt voor Buurtbemiddeling en is doorverwezen naar de gemeente en Rijkswaterstaat. Informatie en advies gegeven twee zaken. Bij de telefonische intake zijn tips gegeven over hoe de melders de zaak zelf kunnen aankaarten met hun buren. We spreken af dat de klager ons zelf terugbelt met het resultaat. Gebeurt dit niet dan nemen we zelf na verloop van tijd contact op. Gecoacht vier zaken. Coaching heeft plaatsgevonden in vier zaken. Als de tweede partij bemiddeling weigert, blijft de andere buur in een vervelende situatie zitten. Daarom wordt in dat geval aan de eerste partij coaching aangeboden. Overigens hebben enkele aanmelders aangekondigd te gaan verhuizen (3). Het probleem is hierbij niet duurzaam opgelost aangezien een volgende bewoner in de toekomst tevens hinder kan ondervinden van de betreffende buurman/-vrouw. Verhuizen is niet het eindresultaat van het bemiddelingsproces, maar wel het einde van de bemiddeling. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 14

15 8.2 Nazorg Nazorg na bemiddeling 1 e partij 2 e partij 1 e partij 2 e partij Tevreden na bemiddeling Ontevreden na bemiddeling 1 1 Nog onbekend Totaal Nazorg na coaching Tevreden na coaching 3 3 Ontevreden na coaching Nog onbekend 1 Totaal 4 3 Grafieken 1e partij ontevreden, 2e partij tevreden 14% Percentages resultaten nazorg na bemiddeling 1e en 2e partij ontevreden % Percentages resultaten nazorg na coaching Nog onbekend 25% 1e partij tevreden, 2e partij ontevreden % 1e en 2e partij tevreden 86% Ontevreden na coaching % Tevreden na coaching 75% Toelichting: Zes weken na een bemiddelingsgesprek wordt nazorg gedaan. De bemiddelaar neemt contact op met beide partijen en vraagt naar de tevredenheid over het eindresultaat van de bemiddeling. Resultaat nazorg bemiddeling: in 1 zaak is de ene partij tevreden en de andere niet. Er is een vervolgbemiddeling aangeboden. In 6 andere zaken zijn beide partijen tevreden. Ook na coaching wordt nazorg gedaan. Resultaat nazorg coaching: in 3 zaken is de klant naar tevredenheid gecoacht. In 1 zaak is het nog niet bekend. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 15

16 8.3 Aantal aanmeldingen Aantal aanmeldingen afgesloten zaken lopende zaken 4 totaal Grafieken Afgesloten en lopende zaken Percentages afgesloten en lopende zaken afgesloten zaken lopende zaken lopende zaken 15% afgesloten zaken 85% Toelichting: Er zijn nog 4 lopende zaken. Deze zaken zijn kort geleden aangemeld. Het is duidelijk dat het aantal aanmeldingen boven verwachting is (27 terwijl 15 was afgesproken). Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 16

17 8.4 Aanmeldingen via verwijzers A Op eigen initiatief In behandeling Doorverwezen naar Buurtbemiddeling genomen B SallandWonen C Politie D SallandWonen en politie 3 E Gemeente F Welzijnsorganisatie 2 2 G Huurdersvereniging totaal Grafieken Aantal zaken per verwijzer Percentages aantal zaken per verwijzer Op eigen initiatief 19% Salland Wonen 3% 4 2 A B C D E F G Huurders vereniging 4% Gemeente 7% Politie 4% Toelichting: Er zijn 35 zaken doorverwezen en 5 melders hebben zich op eigen initiatief gemeld. Daarmee kom het totaal op 4 potentiële zaken. Van de 35 doorverwezen zaken hebben 13 bewoners zich niet gemeld bij Buurtbemiddeling en is er zodoende geen bemiddelingszaak opgestart. 27 zaken zijn in behandeling genomen door Buurtbemiddeling. De grafieken betreffen de door Buurtbemiddeling in behandeling genomen zaken. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 17

18 8.5 Aard van de klacht Aard van de klacht A Geluidsoverlast 7 3 B Pesterijen/ intimidatie 4 5 C Bedreiging 1 D Overlast huisdieren 4 2 E Tuin/grondgeschil 5 F Stankoverlast 1 1 G Overlast kinderen 1 H Parkeerproblemen 1 I Rommel/troep 1 K Vernielingen 1 L Verstoorde relatie 7 totaal Grafieken Aard van de klacht Percentages aard van de klacht A B C D E F G H I K L Parkeer problemen 4% Overlast kinderen 4% Stankoverlast 4% Overlast huisdieren 15% Rommel/ troep 4% Pesterijen/ intimidatie 15% Vernielingen 4% Verstoorde relatie 26% Geluidsoverlast 25% Toelichting: De meeste klachten zijn geluidsoverlast (7) en verstoorde relatie (7). Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 18

19 8.6 Aanmeldingen per wijk Wijk 213 Bevolking Aandeel 212 Bevolking Aandeel Olst ,22% ,21% Wijhe ,16% ,9% Buitengebied ,9% ,2% totaal ,15% ,1% Grafieken Aanmeldingen per wijk Percentages aanmeldingen per wijk 15 Buitengebied 22% 1 5 Olst Wijhe Buitengebied Wijhe 33% Olst 45% Bevolkingsaantallen per wijk,25% Aanmeldingen per wijk op basis van de wijkbevolking 5.,2% 4.,15% 3.,1% Olst Wijhe Buitengebied,5%,% Olst Wijhe Buitengebied Toelichting: De meeste zaken komen uit Olst. Er is een toename van het aantal aanmeldingen in het buitengebied ( 212: 1 en 213: 6) De cijfers zijn vergeleken met de gegevens uit Olst-Wijhe in cijfers 212. Er is gekozen voor buitengebied als derde wijk vanwege de lage aantallen bewoners van wijk 3 t/m 12. Zo wordt voorkomen dat de cijfers te herleiden zijn naar specifieke zaken. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 19

20 8.7 Samenstelling huishoudens aanmelders Aantal huishoudens Aandeel 212 Aantal huishoudens Samenstelling huishoudens 213 Aandeel A Eenpersoonshuishouden ,33% ,27% B Huishouden zonder kinderen ,29% ,34% C Huishouden met kind(eren) ,46% ,14% D Onbekend 1 _ totaal ,38% ,24% Grafieken Aanmeldingen per huishouden Percentages aanmeldingen per huishouden 15 1 Onbekend 4% Eenpersoonshuishouden 22% 5 A B C D Huishouden met kind(eren) 48% Huishouden zonder kinderen 26% Aantallen per huishouden,5%,4%,3%,2%,1% Percentage aanmeldingen per huishouden op basis bevolkingsaantallen A B C,% A B C Toelichting: De meeste aanmeldingen (13) komen uit huishoudens met kinderen. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van 212 (212: 24% en %). De cijfers zijn vergeleken met de gegevens uit Olst-Wijhe in cijfers 212. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 2

21 8.8 Leeftijd van de aanmelders 213 Bevolking Aandeel 212 Bevolking Aandeel < 2 jaar 4.359,% 4.392,% 2 4 jaar 4 3.4,12% ,3% 4 6 jaar ,25% ,12% > 6 jaar ,16% ,17% Onbekend 2 2 totaal ,15% ,1% Grafieken 2 Aanmeldingen per leeftijdscategorie Percentages aanmeldingen per leeftijdscategorie 15 Onbekend 1% < 2 jaar % 2 4 jaar 12% 1 5 < > 6 Onbekend > 6 jaar 34% 4 6 jaar 44% 6. Bevolkingsaantallen per leeftijdscategorie,35% Aanmeldingen per leeftijdscategorie op basis van de bevolkingsaantallen 5.,3% 4.,25% ,2%,15%,1%,5% < > 6,% < > 6 Toelichting: De meeste aanmeldingen (14) komen van groepen 4 tot 6 jaar. De cijfers zijn vergeleken met de gegevens uit Olst-Wijhe in cijfers 212. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 21

22 8.9 Verdeling huur/koop Huur/koop Aantal 213 huizen Aandeel 212 A Huurwoningen ,64% 9 B Koopwoningen ,27% 7 C Onbekend 1 totaal 27 77,38% 17 Grafieken Aanmeldingen huur/koop Percentages aanmeldingen huur/koop Koopw oningen 48% Huurw oningen 52% Huurwoningen Koo pwoningen 5 Aantal huizen huur/koop in Olst/Wijhe,7% Aanmeldingen huur/koop op basis van totaal aantal huizen 4,6% Huurwoningen Koo pwoningen,5%,4%,3%,2%,1%,% Huurwoningen Ko opwo ningen Toelichting: De meeste aanmeldingen komen van bewoners van huurwoningen. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 22

23 8.1 Kruistabellen Vergelijking huur/koop met aard van de klacht Huur Koop totaal A Geluidsoverlast B Pesterijen/intimidatie C Overlast huisdieren D Stankoverlast 1 1 E Overlast kinderen 1 1 F Parkeerproblemen 1 1 G Rommel/troep 1 1 H Vernielingen 1 1 I Verstoorde relatie totaal Grafieken Vergelijking Huur/koop en Aard van de klacht A B C D E F G H I Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 23

24 Vergelijking Verwijzers met Aard van de klacht Op eigen initiatief Salland Wonen Politie Gemeente Huurders vereniging totaal A Geluidsoverlast B Pesterijen/intimidatie C Overlast huisdieren D Stankoverlast 1 1 E Overlast kinderen 1 1 F Parkeerproblemen 1 1 G Rommel/troep 1 1 H Vernielingen 1 1 I Verstoorde relatie totaal Grafieken Vergelijking Verwijzers en Aard van de klacht A B C D E F G H I Op eigen initiatief SallandWonen Politie Gemeente Huurdersvereniging Toelichting: Verstoorde relatie scoort hoog bij de politie als verwijzer. Geluidsoverlast scoort zowel bij SallandWonen als bij de politie hoog. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 24

25 Type woning Type woning A Eengezinswoning B Flat/stapelbouw 1 totaal Grafieken Aanmeldingen per type woning Percentages aanmeldingen per type woning 4 2 Flat/ stapelbouw 4% A B Eengezinsw oning 96% Toelichting: De meeste aanmeldingen komen van bewoners uit eengezinswoningen. Mogelijk heeft het geringe aantal meldingen van bewoners van flat/stapelbouw te maken met de recentere, kwalitatief goede bouw van deze woningen in de gemeente Olst-Wijhe. Verder is er maar weinig stapelbouw in de gemeente. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 25

26 9. Conclusie In 213 is 74% van de 23 afgesloten zaken in positieve zin opgelost. Het gestelde doel van 6% is daarmee behaald. Van de daadwerkelijke bemiddelingen is 88% geslaagd. Het gestelde doel van 75% is daarmee behaald. Tevredenheid nazorg na bemiddeling is 86%. Tevredenheid na coaching is 75%. Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de beide buren om gemaakte afspraken na te komen. Wat opvalt in 213 bij Buurtbemiddeling is de lange duur van de conflicten. Conflicten zijn daardoor te zeer verhard geraakt en daardoor is er voor de burenconflicten die niet zijn opgelost bij de bewoners weinig beweging meer mogelijk geweest naar een oplossing. Het is duidelijk dat Buurtbemiddeling Olst-Wijhe in een behoefte voorziet. 27 zaken zijn in behandeling genomen, terwijl de afspraak van het aantal meldingen 15 was. Daarbovenop zijn nog eens 13 zaken doorverwezen waarbij de klager zich niet gemeld heeft bij Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling Olst-Wijhe heeft in 213 een waardevolle bijdrage geleverd aan het zelfoplossend vermogen van buren bij hun conflicten. Het moge duidelijk zijn dat de buurtbemiddelaars zich met grote passie hebben ingezet voor Buurtbemiddeling Olst-Wijhe. Het beeld van het jaarverslag van Buurtbemiddeling Olst-Wijhe van 213 ligt in het verlengde van 212. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 26

27 1. Aanbevelingen Aanbevelingen 213 A Omdat sommige buren het nog niet aandurven om met elkaar in een gesprek te gaan wordt aan degene die graag ondersteuning wil een coachingstraject aangeboden van één a twee begeleidingsgesprekken met als doel hoe zij zélf kunnen leren beter om te gaan met de overlastsituatie. Om de bemiddelaars te leren die coachingsvaardigheden effectief in te zetten wordt in het voorjaar een tweedaagse training coaching voor buurtbemiddelaars georganiseerd. Uitvoering 213: Tweedaagse coachingstraining is in het voorjaar uitgevoerd. B. Uit de cijfers is gebleken dat er 2 aanmeldingen zijn via Salland Wonen en 2 via de gemeente. Buurtbemiddeling meldt, met toestemming van de klager, de verwijzers als een klacht bij Buurtbemiddeling is aangemeld. Niet duidelijk is hoeveel zaken de verwijzers in totaal hebben doorverwezen, omdat sommige klagers zich uiteindelijk niet hebben aangemeld bij Buurtbemiddeling en verwijzers de verwijzing niet melden/aankondigen bij Buurtbemiddeling. Aan te bevelen is dat ook de verwijzers Buurtbemiddeling mailen als zij een zaak doorverwijzen. Zo kunnen we nagaan of de verwezenen ook daadwerkelijk bij Buurtbemiddeling zijn aangekomen. Uitvoering 213: In dit verslag is inzichtelijk gemaakt dat er in bewoners zijn verwezen door de samenwerkingspartners, die zich niet hebben gemeld bij Buurtbemiddeling Olst- Wijhe en waarbij geen buurtbemiddelingstraject is opgestart. Aanbevelingen 214 A. Buurtbemiddeling Olst-Wijhe voldoet onzes inziens, gezien de opgepakte problematiek, het aantal aanmeldingen en het succespercentage, ruimschoots aan de verwachting. Continuering van het project voor de komende jaren is daarom ook wenselijk. B. 1. De afspraken over doorverwijzing en de manier van doorverwijzen aanscherpen, Aandachtspunt voor de verwijzende instanties is dat zij in hun voorlichting duidelijk aangeven wat buurtbemiddeling voor de mensen kan betekenen en wat de mensen zelf kunnen bijdragen, zodat de mensen die verwezen zijn gestimuleerd worden zich ook daadwerkelijk te gaan aanmelden bij Buurtbemiddeling. 2. De verwijzers doen navraag bij de verwezenen die zich niet bij Buurtbemiddeling hebben gemeld om navraag te doen naar de redenen voor het niet melden. C. Bij voortgang van het project in 214 erkenning aanvragen bij het CCV. Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe 27

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag 212 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting pag. 3 2. Inleiding pag. 4 3. Organisatie pag. 5 4. Bemiddelaars en bemiddelingsproces pag. 5 5. Vergelijking afspraken 212

Nadere informatie

Datum: april 2014 Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met

Datum: april 2014 Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met Datum: april 2014 Titel: Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met medewerking van: Fenna Lont In opdracht van: Begeleidingsgroep

Nadere informatie

Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Datum: Maart 215 Titel: Jaarverslag 214 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Met medewerking van: Fenna Lont In

Nadere informatie

Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 15 november 2013 doc. nr.: 13.027028 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 Doel 3 Wat is buurtbemiddeling? 3 Werkwijze evaluatie 3 Opbouw evaluatienota 3 2. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Datum: april 2012 Jaarverslag 2011 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met

Datum: april 2012 Jaarverslag 2011 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met Datum: april 212 Titel: Jaarverslag 211 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met medewerking van: Fenna Lont In opdracht van: Begeleidingsgroep

Nadere informatie

Datum: maart 2015 Jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met

Datum: maart 2015 Jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met Datum: maart 2015 Titel: Jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met medewerking van: Fenna Lont In opdracht van: Begeleidingsgroep

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Postbus AD ZEIST. Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik

Postbus AD ZEIST. Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik Postbus 153 3700 AD ZEIST Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik telefoon email internet : 030 2677787 (maandag, dinsdag en donderdag) : buurtbemiddeling@meanderomnium.nl : www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop bemiddelingen

jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop bemiddelingen Buurtbemiddeling Tilburg heeft zijn 12e jaargang met succes afgesloten. De kracht van BBM is de preventieve aanpak en de inzet van de vrijwillige bemiddelaars. Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop

Nadere informatie

HARDERWIJK JAARVERSLAG

HARDERWIJK JAARVERSLAG HARDERWIJK JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Oorsprong

Nadere informatie

Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg

Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg Projectplan buurtbemiddeling Midden-Limburg Midden-Limburg, 27 april 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Besluitvorming 3 1.3 Van start 3 2. HET PROJECT BUURTBEMIDDELING 4 2.1 Wat is

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 %

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Algemene gegevens 1. Leeftijd Resultaat in procenten 15 24 jaar 3 25 44

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING Buren helpen buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in uw woonbuurt: u ergert zich aan harde geluiden van buren, pesterijen,

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door:

Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door: Verkort jaarverslag Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door: Problemen Ik heb veel problemen met mijn buren, zegt Henk tegen zijn vriend. Gisteren hebben ze midden in de nacht een half uur op

Nadere informatie

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag 2012 Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag Gemeente Assen Maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 2 Hoofdstuk 2: Werkwijze Blz. 4 Hoofdstuk 3: Organisatie Blz. 6 Projectgroep buurtbemiddeling

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont: u ergert zich aan harde geluiden van

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING. Van conflict naar communicatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING. Van conflict naar communicatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT BEMIDDELING Van conflict naar communicatie vrede in eigen buurt begint bij goede afspraken Geluidsoverlast, achterstallig tuinonderhoud, pesterijen mensen ondervinden

Nadere informatie

Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016:

Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016: Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016: 1. Inleiding Buurtbemiddeling in wijken of buurten kan worden ingezet bij conflicten in die gevallen waar er van een strafbaar feit nog geen sprake is. De

Nadere informatie

Postbus AD ZEIST. Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik

Postbus AD ZEIST. Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik Postbus 153 3700 AD ZEIST Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik telefoon email internet : 030 2677787 (maandag, dinsdag en donderdag) : buurtbemiddeling@meanderomnium.nl : www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling

Nadere informatie

Wat is burenoverlast?

Wat is burenoverlast? Burenoverlast komt regelmatig voor. Mensen verschillen nu eenmaal in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter of hobby's. Wanneer het plezier in wonen echter wordt verstoord, is het

Nadere informatie

Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat

Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat handboek voor de bemiddelaar Buurtbemiddeling Maastricht 2 Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen, die kan worden ingezet bij problemen tussen

Nadere informatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie De rol van Mercatus bij een overlastsituatie Mercatus heeft een inspanningsverplichting bij overlast. Mercatus vindt het belangrijk dat de bewoners eerst actie ondernemen, dit om de sfeer in de buurt goed

Nadere informatie

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag. Gemeente Assen februari 2015 0

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag. Gemeente Assen februari 2015 0 2014 Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag Gemeente Assen februari 2015 0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2: Werkwijze en Ontwikkeling Blz. 6 Hoofdstuk 3: Organisatie Blz. 9 Projectgroep

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg

Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Buurtbemiddeling Middelburg. Buurtbemiddeling Middelburg is een gezamenlijke voorziening van de gemeente Middelburg,

Nadere informatie

1 januari 2014 31 december 2014

1 januari 2014 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2014 Stichting Meander Zeist rding Opstapje Driebergen 1-1-2005 t/m 30-6-2006 Postbus 153 3700 AD ZEIST Antoinette Kooyman, Coördinator telefoon email internet : 030 2677787

Nadere informatie

Project Buurtbemiddeling Maarssen Jaarrapportage 2009

Project Buurtbemiddeling Maarssen Jaarrapportage 2009 Project Buurtbemiddeling Maarssen Jaarrapportage 2009 Jaarrapportage 2009 Project Buurtbemiddeling Maarssen 1 Inleiding Geachte lezer, In deze jaarrapportage is de voortgang van het project Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling Buurtbemiddeling 1. Inleiding 2. Bemiddeling 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling 3. Functieprofiel bemiddelaar 4. Rol Bemiddelaar 5. Vrijwillige bemiddelaar 1 Voorstelling

Nadere informatie

Meerjarenevaluatie Buurtbemiddeling

Meerjarenevaluatie Buurtbemiddeling Meerjarenevaluatie Buurtbemiddeling September 2009-September 2014 Ingrid Peters Coördinator Buurtbemiddeling Beuningen, Druten, West Maas en Waal Inhoud Blz. Voorwoord 3 1. Buurtbemiddeling 4 2. Terugblik

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

Ergernissen buiten de deur houden

Ergernissen buiten de deur houden Overlast aanpakken Ergernissen buiten de deur houden Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Buurtbemiddeling De Bilt

Buurtbemiddeling De Bilt Jaarverslag 1 januari 2014 31 december 2014 Stichting MeanderOmnium Postbus 153 3700 AD ZEIST Helmi Kaskens Coördinator Telefoon : 030-267 77 88 Email : buurtbemiddeling.debilt@meanderomnium.nl Internet

Nadere informatie

Eindrapport. Buurtbemiddeling Boxtel. (uitgave: ContourdeTwern, april 2013)

Eindrapport. Buurtbemiddeling Boxtel. (uitgave: ContourdeTwern, april 2013) BUURTBEMIDDELING BOXTEL Eindrapport 2012 Buurtbemiddeling Boxtel (uitgave: ContourdeTwern, april 2013) Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Aantal meldingen 4 2. Meldingen per gebied 4 2 3. Aard van de klachten

Nadere informatie

Buurtbemiddeling De Liemers wordt in 2014 mogelijk gemaakt door:

Buurtbemiddeling De Liemers wordt in 2014 mogelijk gemaakt door: Verkort jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling De Liemers wordt in 2014 mogelijk gemaakt door: Problemen Ik heb veel problemen met mijn buren, zegt Henk tegen zijn vriend. Gisteren hebben ze midden in de nacht

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015.

Buurtbemiddeling. Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015. Buurtbemiddeling Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015. 1. Inleiding De betrokken partijen Buurtbemiddeling Houten is een gezamenlijk project van

Nadere informatie

Samen komen we er wel uit. Alles over burenoverlast

Samen komen we er wel uit. Alles over burenoverlast Samen komen we er wel uit Alles over burenoverlast 1 2 Samen komen we er wel uit Alles over burenoverlast 3 Alles over burenoverlast Beter een goede buur dan een verre vriend is een spreekwoord dat we

Nadere informatie

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan?

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan? Structurele (woon)overlast Hoe pakken we dat aan? Wat is overlast? 'Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden, en waarbij sprake

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Evaluatie Buurtbemiddeling DAS 2009

Evaluatie Buurtbemiddeling DAS 2009 Evaluatie Buurtbemiddeling DAS 2009 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Inleiding...4 2. Organisatie en Coördinatie...4 3. Resultaten...6 4. Financiën...10 5. Profilering...11 6. Bemiddelaars...11 7. Conclusie

Nadere informatie

JAARVERSLAG Buurtbemiddeling Nunspeet - Elburg - Oldebroek

JAARVERSLAG Buurtbemiddeling Nunspeet - Elburg - Oldebroek JAARVERSLAG 2015 Buurtbemiddeling Nunspeet - Elburg - Oldebroek JAARVERSLAG 2015 Buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek Jan van Vuurenstraat 13, 8072 ZJ Nunspeet T 0341-259433 M 06-51761336 E buurtbemiddeling@nunspeet.nl

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Buurtbemiddeling Van conflict naar communicatie

veiligheid door samenwerken Buurtbemiddeling Van conflict naar communicatie veiligheid door samenwerken Buurtbemiddeling Van conflict naar communicatie vrede in eigen buurt begint bij goede afspraken Geluidsoverlast, overhangende takken, pesterijen; veel mensen hebben wel eens

Nadere informatie

Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen

Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen en hoe Woonkwartier u kan helpen Samen werken aan prettig wonen Buren hebben we allemaal en in de meeste gevallen kunnen we goed met onze buren

Nadere informatie

Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016

Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016 Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016 Aanwezig: Wim van de Wiel (BrabantWonen),Jan Paul van der Zee (BrabantWonen) Kars van Eijck (Divers), Elske van Zon (Divers), Bas Lucius (Politie),

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Prettig samenleven met uw buren

Prettig samenleven met uw buren Prettig samenleven met uw buren Rekening houden met de buren: heel gewoon Voorkom overlast, maak afspraken, zoek oplossingen Prettig samenleven met uw buren We wonen in Nederland vaak dicht op elkaar.

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

burenoverlast los het samen op

burenoverlast los het samen op burenoverlast los het samen op BURENOVERLAST los het samen op! Harde muziek, schreeuwende buren, de tuin niet onderhouden, het trappenhuis dat wordt gebruikt als opslagplaats. Herkent u deze situatie?

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Buurtbemiddeling De Bilt

Buurtbemiddeling De Bilt CONCEPT Jaarverslag 1 januari 2015 31 december 2015 Stichting MeanderOmnium Postbus 153 3700 AD ZEIST Wilbert van den Hoeven Coördinator Telefoon : 030-267 77 88 Email : buurtbemiddeling.debilt@meanderomnium.nl

Nadere informatie

Vervolgovereenkomst Buurtbemiddeling Amsterdam

Vervolgovereenkomst Buurtbemiddeling Amsterdam Vervolgovereenkomst Buurtbemiddeling Amsterdam 2016-2018 Convenant zoals vastgesteld in stuurgroep overleg 6 mei 2015 en na afzonderlijk akkoord burgemeester, directeurenoverleg corporaties 1 juli en politie.

Nadere informatie

Meerjarenstrategie

Meerjarenstrategie Meerjarenstrategie 2016-2019 Prettig Wonen Doe Je Samen 2 INHOUD Een zelfredzame en leefbare samenleving 4 Onze visie en missie 4 Onze waarden 5 Onze kernkwaliteiten 6 Onze doelstelling voor de komende

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Voel je thuis 1 Burenoverlast In een dichtbevolkt land als Nederland wonen de meeste mensen dicht bij el kaar. Dat kan wel eens spanningen veroorzaken.

Nadere informatie

Advies. Overlast. november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies. Overlast. november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Advies Overlast november 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In september 2011 is Nijestee haar elfde BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

Burenoverlast in Oud-West

Burenoverlast in Oud-West Burenoverlast in Oud-West Van 13 september tot en met 19 september 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over burenoverlast. In totaal 436 van de 758 panelleden hebben meegedaan aan

Nadere informatie

Wat is buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling ZANDVOORT 2009-2012 Georganiseerd door woningstichting De Key, Gemeente Zandvoort en Basisteam Zandvoort Politie Kennemerland in samenwerking met MeerWaarde buurtbemiddeling. Plan van aanpak Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Handreiking Burenlawaai

Handreiking Burenlawaai Handreiking Burenlawaai Burenlawaai bederft het woongenot van veel mensen in Nederland. Het probleem is niet eenvoudig, maar verdient des te meer onze aandacht. Daarom heeft het ministerie van VROM een

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007

BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007 BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007 Hierbij ontvangt u Buurtnieuws nr. 2 van dit jaar, het informatieorgaan van de wijk Neerijnen. Wijziging bestuursvergaderingen Het bestuur heeft besloten om de frequentie

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door?

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U wilt prettig wonen. In een veilige en goed onderhouden woning. Dat begrijpen wij. En daar is onze dienstverlening dan

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017

Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017 Verslag klankbordgroep Oss 19 september 2017 Thema: kwetsbare mensen Bauke Lagarde heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder de gasten die door leden van de klankbordgroep werden uitgenodigd. Vervolgens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtbemiddeling Midden-Limburg

Jaarverslag Buurtbemiddeling Midden-Limburg Jaarverslag 2008-2009 Buurtbemiddeling Midden-Limburg (periode december 2008 t/m december 2009) Ambtelijke Stuurgroep Buurtbemiddeling Midden-Limburg Maart 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: College van Bestuur

Vertrouwenspersoon. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: College van Bestuur Vertrouwenspersoon Doel Begeleiden van en bemiddelen voor individuele klagers (medewerkers en/of studenten) die hinder ondervinden van ongewenste omgangsvormen of ongelijke behandeling, en/of inzake hun

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen?

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Baston Wonen informatie U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Overlast Beter een goede buur... U wilt graag prettig wonen in een buurt

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten

Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten 1 Advies in hoofdlijnen De vraag Wat kan Nijestee doen om buren meer met elkaar te laten communiceren om zo begrip tussen buren te versterken? Deelvragen - Kan

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING

HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING Conflicten doeltreffend oplossen handboek buurtbemiddeling conflicten doeltreffend oplossen handboek buurtbemiddeling conflicten doeltreffend oplossen

Nadere informatie

HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING

HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN HANDBOEK BUURT- BEMIDDELING Conflicten doeltreffend oplossen handboek buurtbemiddeling conflicten doeltreffend oplossen handboek buurtbemiddeling conflicten doeltreffend oplossen

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden, klussende buren; irritaties waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze irritaties opgelost worden door gewoon met elkaar te praten.

Nadere informatie

Handboek buurtbemiddeling

Handboek buurtbemiddeling handboek buurtbemiddeling 1 veiligheid door samenwerking Handboek buurtbemiddeling Het instrument in de praktijk 2 handboek buurtbemiddeling HANDBOEK buurtbemiddelng Handboek buurtbemiddeling centrum

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

OVERLAST WAT KAN IK ER AAN DOEN?

OVERLAST WAT KAN IK ER AAN DOEN? Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, is het onvermijdelijk dat men af en toe last heeft van elkaar. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buren lost meer

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord. 10 Jaar. Uitbreiding. Succes. Kwaliteit

Voorwoord. 10 Jaar. Uitbreiding. Succes. Kwaliteit Jaarverslag 2014 Voorwoord Beterburen zet zich al 10 jaar in door het aanbieden van buurtbemiddeling volgens het concept voor burgers door burgers. Deze succesvolle burgerparticipatie draagt bij aan de

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013.

Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013. Conclusies bewonersenquête buurtpreventie 2013. De bewonersenquête van mei 2013 werd 280 personen/huishoudens ingevuld. Dit is nagenoeg evenveel als bij de enquête van 2009. Ook deze keer werden er weer

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

OVER WIJKEN. Overlast

OVER WIJKEN. Overlast OVER WIJKEN Overlast 1 2 Overlast, lossen we samen op Eén avond harde muziek of geluiden door een feestje. Dat kan gebeuren en is ook niet zo erg. Maar als u steeds opnieuw last heeft van geluid wordt

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie