Jaarverslag januari december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag januari december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Nova zorgboerderij Adres: Rijndijk 2 Postcode: 6911KA Woonplaats Pannerden Provincie: Gelderland Land: Nederland Website: adres: Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Y. van Bragt Adres: Rijndijk 2 Postcode: 6911KA Woonplaats Pannerden Land: Nederland Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: Y. van Bragt Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: R.T.J. Hulshoff _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Nova zorgboerderij heeft het afgelopen jaar de loods achter het atelier verder afgebouwd. Hierdoor ontstond er een aparte ruimte voor het atelier en voor de houtwerkplaats. Voor de houtwerkplaats er een begeleider die van huis uit meubelmaker is aangetrokken. Daarnaast is er een kantoor en rustruimte ontstaan met aangepaste toilettengroep. Ook de bovenverdieping is gebruiksklaar gemaakt voor een nieuwe groep die in juni van start is gegaan. Nova-actief biedt mensen met geheugenproblemen een actieve dag zoals wandelen, yoga, museumbezoek enz. Verder zijn we bezig geweest met verder invulling te geven aan het kwaliteitssysteem. Ook hebben een drietal mensen een externe cursus dementie gevolgd. Ook intern hebben we mbv een trajectbegeleider dementie een cursus dementie gevolgd die meer inzoomde op de praktijk en onze cliënten. De raad van toezicht heeft een nieuw lid erbij. Deze is voorgedragen door de cliëntenraad. Ze zijn twee maal dit jaar bij elkaar gekomen samen met het management. Ook met de cliëntenraad is er vergaderd. Ook de nieuwe medewerkers (3 tal) zijn voorgesteld aan de cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert 4 maal per jaar. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers Over het gehele jaar gemiddeld 60 cliënten Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod We werken voor drie doelgroep in de leeftijd van 17 t/m 86 jaar. Dit zijn mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking of ouderen met (beginnende) geheugenproblemen Scholing en ontwikkeling 3 mensen externe cursus dementie gegeven door de Trajectbegeleiders dementie vanuit de ketennetwerk dementie Zevenaar. 7 mensen intern geschoold met cursus dementie gericht op onze clienten. AED cursus door 6 mensen in het kader van aanschaf AED BHV cursus door alle medewerkers van Nova Niveau 4 door 1 medewerkers van nova _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 2

4 Niveau 2 door 1 vrijwilliger van Nova Niveau 3 door 1 vrijwilliger van Nova Zijn de beoogde opleidingsdoelen behaald? Het was de opzet om dit jaar meer kennis en ervaring op te doen over mensen met dementie. Dit is gelukt middels interne en externe cursussen. Ook de overige individuele cursussen zijn naar wens verlopen _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 3

5 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er is een melding geweest van verkeerd omgaan met een verhoogde suiker. Normaal altijd te laag, door longontsteking bleek later dat hij te hoog zat waardoor de standaardafspraak meneer eet zijn eigen meegebrachte krentenbol op, niet hielp en averechts uitpakte. Pak karnemelk geopend en een glas melk gedronken. Bleek ruim over de datum te zijn. Geen gevolgen gehad. Niet meer de krentenbol op laten eten voordat suiker is bepaald door hemzelf wanneer hij zich niet goed voelt. Meneer moet eigen bloedsuikermeter meenemen en insuline en dextro. En dit zelf innemen. Bij twijfel laten meten bij huisarts. Afspraak dat er elke week als vaste taak data controleren bijkomt, naast koelkast schoonmaken op vaste takenlijst Ja Ja Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Er is een melding geweest van handtastelijkheid tussen twee clienten Middels contact met thuissituatie en thuisbegeleider goed besproken. Clienten zijn op twee verschillende locaties geplaatst en worden apart vervoert. Ja Zijn er meldingen van klachten? Nee Overzicht Vervolgactie Afgerond? Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Soms wordt er niet direct een afspraak gemaakt voor de volgende keer of afspraak wordt uitgesteld door ziekte, werkrooster thuisbegeleider enz. Hierdoor is het gebeurt dat er niet 2 maal per jaar een evaluatie plaats vindt. Er is nu een lijst waar de data van de laatste en de volgende evaluatie op staan. Daarnaast is er een lijst wie voor welke cliënt de eerstverantwoordelijke is en de evaluaties hoort te plannen. Nee _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 4

6 Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) Geef hier in het kort weer welke conclusies er getrokken kunnen worden uit de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het blijft belangrijk om scherp te blijven opletten en bij afwijkingen snel actie te ondernemen. De verbeteractie bedenken en zo snel mogelijk inzetten om herhaling of erger te voorkomen is belangrijk _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 5

7 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E ja De RI&E is bijgesteld Oefening calamiteitenplan ja In mei hebben er op verschillende momenten oefeningen plaats gevonden. Mobieltjes blijven kwetsbaar ivm verlopen beltegoed Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers ja Ja 95% van de mensen hebben 2 of merdere keren per jaar een evaluatie. Een klein deel van de mensen of de betrokkene geeft aan 1 maal per jaar voldoende te vinden Dit jaar is er een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek geweest uitgevoerd door Gelderse Belang Functioneringsgesprekken Ja Begin 2013 zijn deze gehouden. Actualisatie BHV Ja Begin 2013 heeft er een BHV cursus plaats gevonden op locatie. Er is o.a. geoefend met het ontruimen van de nieuwe loods. Actie n.a.v. de RI&E ja Het afgelopen jaar zijn al veel acties ondernomen. Er blijven altijd verbeteracties die er in loop van de tijd weer bijkomen Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit ja Er is het afgelopen jaar m.n. gekeken naar het actueel houden van het systeem en acties ondernemen nav de evaluatie begin Voor 2014 staat de audit op de planning Overige acties van vorig jaar Doelen 2013 en aanvullingen Beleidsdoelstellingen Bezetting van minimaal 120 dd over het gehele jaar 2013 en inkomsten op hetzelfde niveau houden. Dit betreft de zorgboerderij. De doelstelling voor de bezetting op het zorgatelier bedraagt voor dd per week. Doelstelling locatie zorgatelier: 25 dd in dec dd in dec dd in dec dd per 2013 Resultaat: Nova zorgboerderij nov Nova zorgatelier nov dd per week 117 dd per week _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 6

8 2. Focussen op specifieke doelgroep m.n. dementie Door een speciaal aanbod te creëren voor actieve mensen met geheugenproblemen en een speciale begeleider aanstellen daarvoor. Per 16 juni 2013, 2 dagdelen open met 3 clienten en 1 begeleider. 6 dd per week Doelstelling 2013 : doorgroeien naar 4 dagdelen per week van elk 5 cliënten. 20 dd per week per dec 2013 Resultaat: De uitbreiding zou voort moeten komen uit nieuwe extra dagdelen of nieuwe cliënten. We hebben nog niet voldoende aanmeldingen voor 2 dd extra. Daar zal het komende jaar extra aandacht aan moeten worden besteed. Tevens is het zo dat 1 nieuwe cliënt in 3 a 4 maanden zo snel achteruit ging dat zij moest verhuizen naar een verpleegtehuis. Inmiddels is daar een nieuwe client voor gestart. Het vervoer en de begeleiding en de tijden zijn nog niet conform wensen. Uitbreiden kennis van dementie m.n. bij nieuwe begeleiders en vrijwilligers middels educatie Resultaat: Er zijn een drietal medewerkers extern een cursus dementie gaan volgen. Verder hebben we voor alle medewerkers een interne cursus dementie gevolgd obv een trajectbegeleider die meer specifiek gericht was op onze clienten. In 2014 gaan we hier een vervolg aan geven. 3. Het aanstellen van een timmerman met begeleidersachtergrond of welke de opleiding wilt volgen, waardoor er meer kennis en enthousiasmering is voor de activiteit hout op het atelier en deze ook qua personen kan uitbreiden. Resultaat: Per 1 mei voor 3 dagen in de week een medewerker aangenomen. Echter vanaf eind augustus 2 maanden uit de roulatie met een hernia. Waardoor ook de studie nog niet gestart kon worden. 4. In blijven huren van geriater via Diafaan en meer focussen op speciale zorgplannen en de MDO met andere gezamenlijke zorgverleners. Resultaat: Hier wordt uitvoering aan gegeven. In principe is de geriater gemiddeld 1 uur per maand bij ons minimaal aanwezig. De afgelopen periode heeft de geriater het druk bij Diafaan. Misschien goed om te kijken of er een geriater in te huren is via Liemerije die meer beschikbaar is. 5. De overgang van de AWBZ naar de WMO en de gevolgen voor Nova zorgboerderij in kaart krijgen en daar stappen in ondernemen. Resultaat: Er is nog nauwelijks zicht op hoe de verschillende gemeenten de WMO gaan vormgeven. De verwachting is dat de bedragen die beschikbaar worden gesteld voor WMO activiteiten zo ie zo met 30 % zal afnemen. 6. Kwaliteitsdoelstellingen: Systeemgericht 1. Het zoönose keurmerk behalen (bescherming tegen dierziektes) Resultaat: Dit is in 2012 gerealiseerd, herkeuring elk jaar Het aanvragen van een externe audit tbv het kwaliteitskeurmerk voor zorgboeren Resultaat: Een externe audit is in december 2013 aangevraagd voor het begin De RIE bijstellen en opnieuw (laten)checken Hieraan is uitvoering gegeven in _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 7

9 Cliëntgericht Dit volgt uit de uitslagen van het klanttevredenheidsonderzoek Deze wordt binnenkort besproken met medewerkers en cliëntenraad Verbeterplan n.a.v. uitkomsten Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Voorstel te bespreken met cliëntenraad en medewerkers, graag voorstellen voor verbetermaatregelen. n r Geconstateerd feit Verbetermaatregel Wie verant woordelijk IngangD atum 1 Begeleidingsplan Sommige mensen hun beg leeft niet begeleidingsplan toezenden en per mail/per brief een reactie vragen (bij GGZ) clienten 2 Doelen in Elke 2 maanden een nieuw Persoonlijk begeleidingsplan doel op papier en de vorige begeleider leven niet doorspreken in 10 3 Vaste begeleider bekend maken aan cliënt die verantwoordelijk voor hun is. 4 Periodiek een brandoefening inplannen 5 Meer inspraak bij inrichting 6 Aandacht voor beeldvorming rondom hout hakken 7 Cliënten ervaren werkdruk en verplichtend karakter m.b.t. de zelfgemaakte kerstcadeaus. minutengesprekken. Bij elke evaluatie duidelijk aangeven wie de vaste begeleider is. Vaste maand bekend maken waarin brandoefening plaats vindt. Een werkgroep opstarten van cliënten die meedenkt over de inrichting. Voor zb en at een aparte werkgroep met 3 mensen Houthakken alleen in oude mestvaalt. Dit tijdens werkoverleg met clienten doorspreken Duidelijk communiceren met clienten wat de verwachting wel/niet is en druk weghalen door kleine hoeveelheden tegelijk neer te zetten Persoonlijk begeleider manager begeleider begeleider begeleider Datum gereed Verificatie hoe en wanneer Bovenstaand verbeterplan in overleg met de cliëntenraad opgesteld. Plaats : Datum: Handtekening (vice)voorzitter cliëntenraad: _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 8

10 Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? type hier uw antwoord In 2014 zullen we verder gaan met het implementeren van nieuwe en aangepaste protocollen. En het bijhouden en realiseren van alles wat op de diverse actielijstjes staan opnemen in een systeem Daarnaast zal gekeken moeten worden op welke wijze we onze zorgboerderij voorbereiden zodat de transitie naar WMO zo soepel mogelijk verloopt. Doelstellingen voor het komende jaar 1.Bezetting van minimaal 120 dd over het gehele jaar 2013 en inkomsten op hetzelfde niveau houden. Dit betreft de zorgboerderij en het atelier. De bezetting van Nova-actief uitbreiden naar twee dagen per week van elk 6 clienten. 2. Focussen op specifieke doelgroep m.n. dementie, a. aantrekken medewerker met ervaring op gebied dementie en coördinatie. b. oriënteren op nieuwe arts ouderengeneeskundige via liemerije c. vervolg geven aan interne cursus dementie d. cursus medicijnverstrekking volgen 3. Het verder ontwikkelen en vormgeven van de houtwerkplaats bezien in het licht van de WMO en participatiewet. 4. De overgang van de AWBZ naar de WMO en de gevolgen voor Nova nog meer in kaart krijgen en daar stappen in ondernemen naar gemeenten toe en richting aanbieden activiteiten. Kwaliteitsdoelstellingen: Systeemgericht 1. Het zoonosekeurmerk up to date houden 2. Rie bijstellen en opnieuw laten uitvoeren 3. Het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek 4. Het laten uitvoeren van een externe audit 5. Het laten uitvoeren van externe controle op zorgplannen door Gelders Zorgbelang Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 9

11 Actielijst Actielijst naam zorgboerderij : Nova zorgboerderij Datum (mm-jjjj) : Boerderijnummer: 793 Jaar: van 1 jan 2013 tot 31 december 2013 Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E /opnieuw laten uitvoeren Manager Oefening calamiteitenplan januari/september begeleiding januari september Evaluatie gesprekken met deelnemers begeleiding Januari december Tevredenheidonderzoek-actiepunten uitvoeren Manager zorg januari december Functioneringsgesprekken managers januari februari Week 5 en 6 Actualisatie BHV Manager zorg maart maart Opstellen jaarverslag zorgboeren Manager zorg januari februari Zoonose keurmerk Manager boerderij juli september Opstellen jaarverslag zorgkantoor Manager zorg januari mei Acties n.a.v. de RI&E Zie bijlage 1 Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Externe audit gaat dit binnenkort plaatsvinden Overige acties Het werven van cliënten voor de nova-actief Coordinator nova-actief Aantrekken coordinator nova-actief managers Dec 2013 Februari 2014 Dec 2013 Jan 2014 Nieuwe arts ouderengeneeskundige aanstellen Manager zorg jan Mrt 2014 (interne) cursus dementie vervolg Manager zorg jan dec Cursus medicijnverstrekking volgen Manager zorg jan April _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 10

12 Activiteiten houtwerkplaats meer vormgeven Manager zorg Jan april Contacten gemeenten onderhouden ivm WMO managers jan dec Activiteiten ontwikkelen ivm WMO en participatiewet managers jan juni medewerkerstevredenheidsonderzoek Manager zorg juni september Externe audit laten uitvoeren Managers zorg jan mrt Externe zorgplannen laten controleren Manager zorg mei juli _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 11

13 Bijlage 1 RIE Resultaat RI&E / Plan van aanpak R = risicoloze vastgesteld door uw arbodienst (in deze kolom staat de B voor: beleidsmatige maatregel op basis van de arbeidsomstandighedenwet) P = prioriteit vastgesteld door het bedrijf Veiligheid, arbeidsmiddelen Risico-evaluatie (in te vullen door adviseur) Plan van aanpak (in te vullen door bedrijf) Onderwerp Situatie en advies R Maatregel P Verantwoordelijk Einddatum Veiligheid van machines Alle nieuwe machines (ook zelfgemaakte machines) moeten vanaf voldoen aan de normen van de Europese Machinerichtlijn (CE). Oudere machines moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen voldoen. (alle gevaarlijke delen binnen bereik zijn afgeschermd, tenzij het gevaar op een andere wijze wordt voorkomen). Situatie: Er worden door eigenaar en een vaste medewerkers enkele machines gebruikt. Het komt in de praktijk voor dat bij de nieuwe machines en apparatuur de gebruikshandleiding en de verklaring van overeenstemming niet bijgeleverd is, zodat risico s onbekend blijven bij gebruiker en/of eigenaar. De deelnemers komen alleen in aanraking met niet gevaarlijke machines. Alle gevaarlijke machines liggen in afgesloten kasten. Er is een duidelijke afscheiding tussen de zorgboerderij en boerderij aangebracht. Het erf van de zorgboerderij is d.m.v. hekken gescheiden van het erf van de boerderij. De deelnemers weten dat ze de hekken niet mogen openen. Advies: Voor het in gebruik stellen van een nieuwe machine controleren of u; een verklaring van overeenstemming of conformiteitverklaring en een gebruikshandleiding* in de Nederlandse taal van de machine van uw leverancier heeft ontvangen. Niet CE gemarkeerde machines en zelfgemaakte of aangepaste machines: Laat de veiligheid van deze machines beoordelen door een deskundige, om na te gaan of het apparaat voldoet aan de veiligheidsnorm, enerzijds ter voorkoming van gevaar voor de gezondheid, anderzijds ter voorkoming van financiële gevolgen bij ongevallen. Breng, indien van toepassing, noodzakelijke aanpassingen aan. * De gebruikshandleiding moet bekend zijn bij de medewerker die met de machine of het apparaat werkt. 2 Bij elke nieuwe machine het origineel gebruikershandleiding en verklaring overeenstemming opbergen in de daarvoor bestemde map op het kantoor van de groep maken. 2 Manager en begeleiding continue _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 12

14 Risico-evaluatie (in te vullen door adviseur) Plan van aanpak (in te vullen door bedrijf) Onderwerp Situatie en advies R Maatregel P Verantwoordelijk Einddatum Onderhoud aan arbeidsmiddelen Machines gereedschappen, elektrische installaties, persoonlijke beschermingmiddelen, kortom alle arbeidsmiddelen hebben periodiek preventief onderhoud nodig. Dit voorkomt storingen en ergernis. Het verhoogt de veiligheid. Er moet een schriftelijk stuk zijn waarop de controle / keuring is vastgelegd. Noodstop en nulstroombeveiliging Arbeidsmiddelen moeten, in geval van nood, op een snelle en veilige wijze kunnen worden stopgezet. Daarom moet onder lichaamsbereik een noodstop bereikbaar zijn. Daarnaast is een nulstroomschakelaar noodzakelijk als er gevaarlijke delen bereikbaar zijn. Deze zorgt er voor dat de machine na een stroomuitval niet vanzelf begint te draaien (terwijl u misschien nog aan de machine bezig bent). Situatie: Het onderhoud vindt regelmatig plaats en het meeste onderhoud wordt door een vrijwilliger op zaterdag gedaan. De vrijwilliger werkt door de week bij een installatiebedrijf. Het overige onderhoud wordt uitbesteed. Alleen het uitbestede onderhoud wordt geregistreerd. De machines worden nog niet gekeurd. Advies: Zorg dat alle arbeidsmiddelen (dus ook ladders, trappen, (verleng)snoeren, elektrische installatie, roldeuren, enz.), waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie, montage of plaatsing, dan wel de aard, duur en intensiteit van het gebruik periodiek (minimaal 1 x per jaar) gecontroleerd worden op deugdelijkheid. Maak een onderhoudsschema, zodat u weet welk onderhoud gedaan is en wat nog moet plaatsvinden. Leg de resultaten van de controle vast. De veiligheid van arbeidsmiddelen kunt u ook regelmatig zelf controleren met de daartoe ontwikkelde veiligheidscheck: Situatie: De werkplaats is voorzien van een noodstop. Advies: Controleer of de gevaarlijke machines uitgerust zijn met een nulstroombeveiliging. Controle van de nulstroombeveiliging gaat als volgt: Laat de machine draaien. Trek de stekker uit de wandcontactdoos. Steek de stekker er weer in. Als de machine dan weer gaat draaien, deze beveiliging alsnog aanbrengen. De veiligheid van arbeidsmiddelen kunt u ook regelmatig zelf controleren met de daartoe ontwikkelde veiligheidscheck: 2 1 maal per jaar worden alle arbeidsmiddelen gecontroleerd door vrijwilliger op zaterdag. De resultaten worden vastgelegd op papier en vormen een onderdeel van het kwaliteitssysteem Het aanleggen van een onderhoudsschema. Resultaat 2012: Er is controle geweest op alle elektrische apparaten en resultaten zijn vastgelegd op papier. 2 De vrijwilliger van zaterdag controleer nulstroombeveiliging van machines en legt resultaten vast op papier Manager R Manager R Juni 2013 Juni 2013 Manager R Juni _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 13

15 Risico-evaluatie (in te vullen door adviseur) Plan van aanpak (in te vullen door bedrijf) Onderwerp Situatie en advies R Maatregel P Verantwoordelijk Einddatum Elektrische veiligheid Elektrische installaties moeten volgens NEN 3140 afhankelijk van het gebruik regelmatig gekeurd worden. (ongeveer 1 keer per 5 jaar). Werken met een kettingzaag en vrijkomend hout. Bij het werken met een kettingzaag kunnen diverse gevaren optreden die grote gevolgen kunnen hebben voor medewerkers en de omgeving. Situatie: De elektrische installatie is van 2006 maar het is niet duidelijk of deze periodiek wordt gecontroleerd. Advies: U kunt de elektrische veiligheid verbeteren door: Laat de elektrische installatie periodiek door een deskundige controleren. Vervang snoeren waarvan de buitenmantel verouderd of beschadigd is. Situatie: Eigenaar werkt met een motorkettingzaag als er geen deelnemers van de zorgboerderij aanwezig zijn. Na onderzoek in de sector blijkt dat, naast de zaag zelf, ook vrijkomend hout veel ongevallen veroorzaakt. Denk hierbij niet alleen aan vallend hout, maar ook splijtend, wegdraaiend en stuiterend hout, dat onverwachte schade of letsel kan veroorzaken. Advies: Zorg voor goed geïnstrueerde zager(s). Zorg ervoor dat ook medewerkers in de nabijheid de noodzakelijke persoonlijke bescherming dragen. 2 Controle elektrische installatie door elektricien van installatiebedrijf 3 Geen motorkettingzaag gebruiken in nabijheid van deelnemers. Wanneer iemand anders dan eigenaar motorkettingzaag gebruikt dient hij een bewijs van omgaan met kettingzaag te hebben of het moet een onderdeel vormen van zijn opleiding Manager R Juni 2013 Manager R Y Juni _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 14

16 Risico-evaluatie (in te vullen door adviseur) Plan van aanpak (in te vullen door bedrijf) Onderwerp Situatie en advies R Maatregel P Verantwoordelijk Einddatum Haakse slijpmachine Haakse slijpmachines moeten regelmatig door een deskundige worden gecontroleerd. Let daarbij vooral op de kwaliteit van snoer en beschermkap. Denk aan: hoog geluidsniveau; wegvliegende deeltjes; aanraking met draaiende delen; klemmend werkstuk. Vaste slijpmachine De gevaren van vaste slijpmachines zijn: hoog geluidsniveau; wegvliegende deeltjes; aanraking met draaiende delen; klemmend werkstuk. Risico s bij dieren Paarden kunnen onberekenbaar zijn. Wees dus alert op onverwachte situaties. Situatie: Er is een beschermkap op de haakse slijpmachine. Gehoorbescherming wordt consequent gedragen. Op de deur van de werkplaats hangen instructies waarop vermeld staat dat de deelnemers niet met een haakse slijpmachine en andere gevaarlijke machines mogen werken. Advies: Zorg altijd voor een doelmatige beschermkap op de haakse slijpmachine. Zonder kap is levensgevaarlijk omdat: o elke schijf gemonteerd kan worden, waardoor de kans bestaat dat het max. toerental van de schijf overschreden wordt, wat tot gevolg heeft dat de schijf kan exploderen; o de kans op hand/arm verwondingen onacceptabel groot is. Controleer regelmatig op aanwezigheid van deze beschermkap. Informeer medewerkers over een juist gebruik van de haakse slijpmachine. Gebruik een veiligheidsbril of andere oogbescherming. Gebruik altijd gehoorbescherming. Vanwege het hoge geluidsniveau kan kortdurende blootstelling (< 2½ min. per dag) al blijvende gehoorschade geven. Situatie: Er is een vaste slijpmachine aanwezig en de afstand tussen steen en leunspaan is goed. Een beschermruitje is aanwezig. Er hangen gehoorkappen binnen handbereik. Advies: Zorg voor een veiligheidsbril binnen handbereik Situatie: De deelnemers komen alleen onder begeleiding bij de grotere dieren. De deelnemers hebben veiligheidsschoenen. Advies: Altijd alert zijn voor de gevaren, keer als je bij een dier in de stal staat nooit je rug naar het dier. 2 De haakse slijpmachine mag alleen door begeleiding en vrijwilligers gebruikt worden die aantoonbaar hebben gemaakt dat ze ermee om kunnen gaan en de juiste beschermingsmiddelen dragen Controle beschermkap bij vaste persoon neerkeggen. 1 Er ligt een veiligheidsbril boven de slijpmachine 2 Alle clienten regelmatig attent maken op gevaar en wat wel niet te doen bij werkoverleg, bij nieuwelingen, tijdens ochtendoverleg Manager Y Juni 2013 Manager Y Juni 2013 Begeleiding Juni _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 15

17 _jv_793_nova zorgboerderij_jan2013-dec2013 Pagina 16

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1585. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag januari 2013 - december 2013 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Juli 2012 - december 2012 De Haartse Hoeve Boerderijnummer: 1249 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Molenzicht

Zorgboerderij Molenzicht Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Molenzicht Boerderijnummer: 747 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Oud Schoonhorst

Zorgboerderij Oud Schoonhorst Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 202 - december 202 Zorgboerderij Oud Schoonhorst Boerderijnummer: 3 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4., juni 20. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Veldhof Boerderijnummer: 1585 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Ruimte

Zorgboerderij De Ruimte Jaarverslag januari - december Zorgboerderij De Ruimte Boerderijnummer: 734 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Buitenrust

Zorgboerderij Buitenrust Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Buitenrust Boerderijnummer: 0582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Elferink Hoeve. Boerderijnummer: 108. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Elferink Hoeve Boerderijnummer: 108 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 t Boerehiem Boerderijnummer: 460 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouderenzorg t Boerenerf

Ouderenzorg t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: ouderenzorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Ouderenzorg t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari - december De Oordhoeve Boerderijnummer: 1046 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of

Nadere informatie

zorgboerderij De Middag

zorgboerderij De Middag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag april2012 - december 2012 zorgboerderij De Middag Boerderijnummer: 711 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Den Ouden Boerderijnummer: 1595

Den Ouden Boerderijnummer: 1595 arverslag nuari 2014 - december 2014 Den Ouden Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Spiegeling door AALDERING DE STEK. WERKSTUK Maria Aaldering

Spiegeling door AALDERING DE STEK. WERKSTUK Maria Aaldering Spiegeling door AALDERING DE STEK WERKSTUK Maria Aaldering Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 AALDERING DE STEK Boerderijnummer: 657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Boerderij Vrede t Best

Boerderij Vrede t Best Jaarverslag Januari 2012 december 2012 Boerderij Vrede t Best Boerderijnummer: 1518 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari - december 2012 TREX. Boerderijnummer: 1661. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december 2012 TREX Boerderijnummer: 1661 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hagelaar Boerderijnummer: 358 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghuis aan de Lindelaan

Zorghuis aan de Lindelaan Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorghuis aan de Lindelaan Boerderijnummer: 1969 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij Erve Tijhuis

Zorgboerderij Erve Tijhuis Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Erve Tijhuis Boerderijnummer: 1113 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058

het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 het Gewone Huis Boerderijnummer: 2058 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Wilgenhof. Boerderijnummer: 403. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Wilgenhof Boerderijnummer: 403 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Waterhoeve. Boerderijnummer: 1341. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen De Waterhoeve G.Gerritsen N.F.Gerritsen-Voogt Oosterhoutsestraat 60 6678PD Oosterhout tel.: 06-22602464 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Waterhoeve Boerderijnummer: 1341 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen ZORGBOERDERIJ DEN OUDEN Jaarverslag januari 2013 - december 2013 DEN OUDEN Boerderijnummer: 1595 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zorgboerderij Het Trekpeerd

Zorgboerderij Het Trekpeerd Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Het Trekpeerd Boerderijnummer: 1648 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Erve Remerman Boerderijnummer: 836 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Meentboerderij. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Meentboerderij Boerderijnummer: 1835 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Balloohoeve Boerderijnummer: 1051 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Egmondermeer

Zorgboerderij Egmondermeer Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Egmondermeer Boerderijnummer: 1479 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen aarverslag januari 2013 - december 2013 De Theodorushoeve Boerderijnummer: 1977 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Noorderling Boerderijnummer: 2059

de Noorderling Boerderijnummer: 2059 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Noorderling Boerderijnummer: 2059 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Friesche Gebeure Boerderijnummer: 1803 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Molenhoeve. Boerderijnummer: Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Molenhoeve Boerderijnummer: 1514 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

De Amethyst Boerderijnummer: 1325

De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Amethyst Boerderijnummer: 1325 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag November 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1576 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

De Schimmelpenninckhoeve

De Schimmelpenninckhoeve Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Schimmelpenninckhoeve Boerderijnummer: 1629 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Zorgboerderij De Maashof vof

Zorgboerderij De Maashof vof Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Maashof vof Boerderijnummer: 1787 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201

De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Beestenboel Boerderijnummer: 1201 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag nuari 2012- december 2012 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 0449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Training- en leerboerderij Crumelhaeve

Training- en leerboerderij Crumelhaeve Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Training- en leerboerderij Crumelhaeve Boerderijnummer: 1822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

zorgboerderij De Mettemaat

zorgboerderij De Mettemaat Jaarverslag januari - december zorgboerderij De Mettemaat Boerderijnummer: 194 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Little Drovers Boerderijnummer: 2026

Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Little Drovers Boerderijnummer: 2026 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony-recreatie Het Lamoen

Pony-recreatie Het Lamoen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Pony-recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 0468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 822 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Mieden

Zorgboerderij De Mieden Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij De Mieden Boerderijnummer: 1481 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorg&woonboerderij t Boerenerf

Zorg&woonboerderij t Boerenerf Urkerweg 10 8303 BX Emmeloord Tel: 0527 616166 Fax: 0527 239441 Mail: zorg@het-boerenerf.nl Website: www.het-boerenerf.nl Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorg&woonboerderij t Boerenerf Boerderijnummer:

Nadere informatie

Zorgkwekerij Mil Maasdijk

Zorgkwekerij Mil Maasdijk Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Zorgkwekerij Mil Maasdijk Boerderijnummer: 1230 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij arverslag nuari 2012 - december 2012 Klein Essen Boerderijnummer: 68 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december De Lindelaar. Boerderijnummer: 319. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december De Lindelaar. Boerderijnummer: 319. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Lindelaar Boerderijnummer: 319 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 jmez Boerderijnummer: 2008 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Vlinder Boerderijnummer: 1340

Vlinder Boerderijnummer: 1340 arverslag nuari 2013 - december 2013 Vlinder Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Huis van Noach. Boerderijnummer: 1853 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Huis van Noach Boerderijnummer: 1853 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Doe-boerderij An t Hoag

Doe-boerderij An t Hoag Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Doe-boerderij An t Hoag Boerderijnummer: 839 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

De Stolp Boerderijnummer: 1456

De Stolp Boerderijnummer: 1456 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Stolp Boerderijnummer: 1456 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Pony recreatie Het Lamoen

Pony recreatie Het Lamoen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Pony recreatie Het Lamoen Boerderijnummer: 468 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Terra Kids Boerderijnummer: 1726

Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Terra Kids Boerderijnummer: 1726 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Boterbloem Boerderijnummer: 0963 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. t Jaegershoes. Boerderijnummer: 1140. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 t Jaegershoes Boerderijnummer: 1140 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Wouter Slors. Boerderijnummer: 1561 arverslag nuari 2012 - december 2012 Boerderijnummer: 1561 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646

Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij en Schapenhouderij De Groote V.O.F. Boerderijnummer: 1646 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. BuitenEnZo. Boerderijnummer: 1076. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012- december 2012 BuitenEnZo Boerderijnummer: 1076 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Paarlberg

Zorgboerderij Paarlberg Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Paarlberg Boerderijnummer: 790 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jarverslag januari 2013-december2013. Boerderijnr.428. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jarverslag januari 2013-december2013 Raaykeshoaf Boerderijnr.428 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen -02-10-JV-428-Raaykeshaof Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649

De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 De Lange Weide Boerderijnummer: 1649 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355

'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 'De Boerderij' Boerderijnummer: 355 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting Stille Pieter

Stichting Stille Pieter Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Stichting Stille Pieter Boerderijnummer: 1436 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314

Jaarverslag Januari december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Stichting Zorgboerderij Chaamdijk Boerderijnummer: 314 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801

't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Jaarverslag Januari 2016 - december 2016 't Oolderluk Hoes Boerderijnummer: 801 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

A gen Ling Boerderijnummer: 2138

A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Jaarverslag Januari 2015 - december 2015 A gen Ling Boerderijnummer: 2138 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 31-December December Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 31-December December Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag 31-December -2011 31-December -2012 Erve Tankink Boerderijnummer: 1042 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Konijn

Zorgboerderij Konijn arverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Konijn Boerderijnummer: 1549 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635

de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 arverslag nuari 2015 - december 2015 de Bijenstal Boerderijnummer: 1635 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari december 2012 VLINDER Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari december 2012 VLINDER Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VLINDER Boerderijnummer: 1340 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag 2012 Stichting Ojeeadhd Boerderijnummer: 1110 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Regi-hoeve Boerderijnummer: 477 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag muv. Financieel jaarverslag Januari december Christelijke Zorgboerderij. Krimpenerwaard. Boerderijnummer: 821

Jaarverslag muv. Financieel jaarverslag Januari december Christelijke Zorgboerderij. Krimpenerwaard. Boerderijnummer: 821 CZK Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard Jaarverslag muv. Financieel arverslag Januari 2012 - december 2012 Christelijke Zorgboerderij Krimpenerwaard Boerderijnummer: 821 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Nadere informatie