Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2017

2 CCBV Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der VVN CCBV 1 Stukken betreffende algemene verenigingsaangelegenheden, o.a. jaarverslagen, congresstukken en notulen CCBV 2 Stukken betreffende het Presidentenkontaktblad #Over en Weer# CCBV 3 Stukken betreffende het maandblad #Frédéric Ozanam# CCBV 4 Stukken betreffende de hoofdraad, o.a. notulen, communikatie en samenstelling CCBV 5 Stukken betreffende de hoofdraad, o.a. notulen, verslagen en communikatie CCBV 6 Stukken betreffende het Vormingsinstituut voor Maatschappelijke Actie (VIMA), o.a. jaarverslagen, notulen en beginselprogramma CCBV 7 Stukken betreffende Centrale en Streekraden, o.a. correspondentie en verslagen van vergaderingen CCBV 8 Stukken betreffende de contaktraden, o.a. verslagen van vergaderingen over het opheffen van Kontaktraden CCBV 9 Stukken betreffende de commissie Struktuur en Werkwijzen, o.a. correspondentie, verslagen en samenstelling CCBV 10 Statuut voor de commissie ten behoeve van het uitleenbibliotheekwezen respektievelijk lektuur voorzieningswerk in het verband der Sint Vincentiusvereniging in Nederland CCBV 11 Stukken betreffende Bureau en andere interne aangelegenheden, o.a. correspondentie en notulen van bureau vergaderingen Katholiek Documentatie Centrum Pagina 1

3 CCBV 12 Notulen van bureau bijeenkomsten CCBV 13 Rapporten van en betreffende het sekretariaat CCBV 14 Jaarverslagen CCBV 15 Jaarverslagen CCBV 16 Stukken betreffende jaarverslagen, o.a. stukken en correspondentie CCBV 17 Financiële stukken: vergaderingen, begrotingen en verantwoordingen CCBV 18 Financiële stukken betreffende de sekretariaatskas, o.a. uitgaven en toelichtingen. (Stukken van voor 1966 zijn vernietigd.) CCBV 19 Stukken betreffende de commissievergaderingen: notulen, correspondentie en verslagen voor vergaderingen CCBV 20 Notulen van de jaarvergaderingen en van vergaderingen van de Centrale Commissie voor de Sint Vincentius bibliotheken en leeszalen CCBV 21 Notulen van de algemene commissie vergaderingen CCBV 22 Stukken betreffende personeelszaken, o.a. notulen en korrespondentie CCBV 23 Stukken betreffende de algemene akties, o.a. notulen, correspondentie en informatie Katholiek Documentatie Centrum Pagina 2

4 CCBV 24 Stukken betreffende de enquête inzake het bibliotheekwerk, o.a. enquêteformulieren en toelichtingen CCBV 25 Stukken betreffende bibliotheken: gezamenlijke groepsoverzichten en statistieken CCBV 26 Stukken betreffende model stichtingsakte van de Sint Vincentius Bibliotheken CCBV 27 Stukken betreffende informatie en richtlijnen inzake rijks en gemeentelijke subsidiëring CCBV 28 Stukken betreffende dokumentatie: samenwerking, fusies en integraties CCBV 29 Stukken betreffende gegevens en dokumentatie van algemene aard, o.a. gegevens omtrent volksuitleenbibliotheken en literatuuroverzichten CCBV 30 Stukken betreffende inventarisatie en bibliotheken enquête CCBV 31 Stukken betreffende bijzondere en of incidentele activiteiten en bemoeiingen, o.a. correspondentie, vergaderingen en bibliothecaris cursussen CCBV 32 Stukken betreffende bijzondere bijeenkomsten of groepsbesprekingen, o.a. notulen van bijeenkomsten van Sint Vincentiusbibliotheken en verslagen van bibliothecarissenbijeenkomsten CCBV 33 Stukken betreffende het mededelingenblad #Biblio Berichten#: verschenen nummers CCBV 34 Stukken betreffende #Biblio Berichten#, o.a. redactionele documentatie, correspondentie, notities en notulen Katholiek Documentatie Centrum Pagina 3

5 CCBV 35 Stukken betreffende #Biblio Berichten#, mededelingenblad CCBV 36 Stukken betreffende publiciteit, o.a. kranteberichten, correspondentie en exemplaren van #Mens en Boek# CCBV 37 Stukken betreffende de bibliotheek Den Helder, o.a. verslagen en notulen van commissievergaderingen, jaaroverzichten, correspondentie en statistische opgaven CCBV 38 Stukken betreffende de bibliotheek Groessen (Duiven Westervoort), o.a. verslagen en notulen van commissievergaderingen en bureauvergaderingen, correspondentie, statistische gegevens en jaarverslagen CCBV 39 Stukken betreffende de bibliotheek Zwolle, o.a. commissievergaderingen en bureauvergaderingen, correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwerk en statistische CCBV 40 Stukken betreffende de bibliotheek Bergen op Zoom: verslagen en notulen, commissievergaderingen, correspondentie en enquête inzake het bibliotheekwerk CCBV 41 Stukken betreffende de bibliotheek Vught: verslagen en notulen, bureauvergaderingen, rapport over oprichting met bijlagen, correspondentie, catalogus van de bibliotheek en CCBV 42 Stukken betreffende de bibliotheek Apeldoorn: commissievergaderingen en bureauvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie en CCBV 43 Stukken betreffende de bibliotheek Zutphen, o.a. bureauvergaderingen en de Katholiek Documentatie Centrum Pagina 4

6 enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 44 Stukken betreffende de bibliotheek Eindhoven: correspondentie CCBV 45 Stukken betreffende de bibliotheek Heiloo, o.a. commissievergaderingen en de bureauvergaderingen en correspondentie CCBV 46 Stukken betreffende de bibliotheek Uithuizen, o.a. correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 47 Stukken betreffende de bibliotheek Dorst, o.a. commissievergaderingen en bureauvergaderingen, correspondentie en CCBV 48 Stukken betreffende de bibliotheek Baarn, o.a. correspondentie, mededelingen en statistische CCBV 49 Stukken betreffende de bibliotheek Gouda, o.a. bureauvergaderingen, correspondentie en enquête inzake het bibliotheekwerk CCBV 50 Stukken betreffende de bibliotheek Grave, o.a. commissievergaderingen en bureauvergaderingen, korrespondentie en CCBV 51 Stukken betreffende de bibliotheek Bodegraven, o.a. notulen en verslagen van de commissievergaderingen en de bureauvergaderingen, correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwerk en statistische Katholiek Documentatie Centrum Pagina 5

7 CCBV 52 Stukken betreffende de bibliotheek Den Bosch, o.a. bureauvergaderingen, commissievergaderingen en correspondentie CCBV 53 Stukken betreffende het Katholiek Lectuur Centrum (KLC): correspondentie, verslagen en notulen van de bureau en commissievergaderingen, boekencatalogi en stukken van het bestuur van het KLC CCBV 54 Stukken betreffende de bibliotheek Naarden, o.a. correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 55 Stukken betreffende de bibliotheek Tilburg: commissievergaderingen en bureauvergaderingen, correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwezen en statistische CCBV 56 Stukken betreffende de bibliotheek: Enkhuizen, o.a. notulen en verslagen van de commissie en bureauvergaderingen, correspondentie, stichtingsverslag en CCBV 57 Stukken betreffende de Informatie Dienst Inzake Lectuur (IDIL): "overlijdensbericht IDIL", notulen en verslagen van de commissie en bureauvergaderingen en correspondentie CCBV 58 Stukken betreffende de informatie dienst openbare bibliotheken en eventuele andere voorlichtingsdiensten, o.a. verslagen en notulen van bureau en commissievergaderingen en boekbesprekingen CCBV 59 Stukken betreffende de bibliotheek Gelderingen (Steenwijkerwold), o.a. notulen en verslagen van bureau en commissievergaderingen, correspondentie en enquête inzake het bibliotheekwerk Katholiek Documentatie Centrum Pagina 6

8 CCBV 60 Stukken betreffende de bibliotheek Medemblik, o.a. bureau en catalogus van de bibliotheek, enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 61 Stukken betreffende politieke organisaties, o.a. Katholieke Volkspartij (KVP): correspondentie (o.a. met KVP Tweede Kamerfractie), notulen en verslagen van de bureau en commissievergaderingen, rapporten van overheid en bibliotheekwezen, een verantwoorde bibliotheekvoorziening (van Wiardi Beckhmanstichting) subsidiëring en bibliotheekwezen (ARP) CCBV 62 Stukken betreffende de diverse organisaties in verband met het bibliotheekwezen: tienjaarverslag ( ) van de Centrale Vereniging voor de Openbare Bibliotheken, correspondentie, notulen en verslagen van de bureau en commissievergaderingen en de Wet op de openbare bibliotheken CCBV 63 Stukken betreffende de diverse organisaties (CV e.a.) op bibliotheekgebied, o.a. Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC) met concept beleidsnota en begroting van 1973, jaarverslagen van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken, verslagen van vergaderingen CV, bureau en commissievergaderingen en nota van de commissie Landelijke Samenwerking CCBV 64 Stukken betreffende de CV Commissie voor beraad en advies voor inschakeling van het bibliotheekwezen in de bibliotheek wetgeving, o.a. notulen en verslagen van de bureau en concept werkgroep Volksbibliotheken, nota's en verslagen CCBV 65 Stukken betreffende de gespreksgroepen volksbibliotheekwerk: notulen en verslagen van de commissie en bureauvergaderingen, concept reglement Werkgroep, correspondentie, notulen van de vergadering van de commissies Overleg Katholiek Documentatie Centrum Pagina 7

9 Bibliotheekwezen (1967) en de nota van deze commissie. CCBV 66 Stukken betreffende het #VB kontakt#, informatiebulletin van de dienst Volksbibliotheken CCBV 67 Stukken betreffende het Katholiek Bibliotheeken Lectuurcentrum (KBLC), o.a. correspondentie, notulen en verslagen van de bureau en commissievergaderingen, verslagen algemene vergaderingen en jaarverslagen CCBV 68 Stukken betreffende het KBLC: notulen en verslagen van de commissie en bureauvergaderingen, correspondentie, verslagen van de algemene ledenvergaderingen, concept stichtingakte Katholiek Lectuurcentrum, begroting 1970 en nota CCBV 69 Stukken betreffende het nieuwe Katholiek Lectuurcentrum: notulen van de commissievergadering en program studiedag CCBV 70 Stukken betreffende de provinciale organisaties van KCVL e.a., o.a. jaarverslagen van de verschillende provincies (Gelderland, Overijssel Oost, Limburg), correspondentie, notulen en verslagen van de commissie en bureauvergaderingen, bejaarden bibliotheekdienst en Katholieke Provinciale Bibliotheek Centrale in Noord Holland CCBV 71 Stukken betreffende de Provinciale Bibliotheek Centrales (PBC's): jaarverslagen van de Gelderse openbare bibliotheken, correspondentie en enquête CCBV 72 Stukken betreffende de bibliotheek Lauradorp (Eijgelshoven), o.a. bureauvergaderingen, correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwerk en statistische Katholiek Documentatie Centrum Pagina 8

10 CCBV 73 Stukken betreffende de bibliotheek Berghem, o.a. bureau en commissievergaderingen, correspondentie en CCBV 74 Stukken betreffende de bibliotheek Amsterdam, o.a. jaarverslagen van de Amsterdamse bibliotheken, commissie en bureauvergaderingen, correspondentie en nota volkslectuurvoorziening Amsterdam CCBV 75 Stukken betreffende de bibliotheek Amsterdam: commissie en bureauvergaderingen, correspondentie, jaarverslagen en #Vincentiaan contactblad# CCBV 76 Stukken betreffende de keurbibliotheek Almelo, o.a. ontwerp statuten voor de bibliotheek, bureauvergaderingen, enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 77 Stukken betreffende de bibliotheek Venlo: notulen en verslagen van bureau en enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 78 Stukken betreffende de bibliotheek Beek en Donk: notulen en verslagen van bureau en enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 79 Stukken betreffende de bibliotheek Nijmegen, o.a. notulen en verslagen van commissie en bureauvergaderingen en correspondentie CCBV 80 Stukken betreffende de bibliotheek Roermond, o.a. verslagen en notulen van commissie en bureauvergaderingen, correspondentie, enkele enquêtes, statistisch gegevens en advies in lectuur voorziening Katholiek Documentatie Centrum Pagina 9

11 CCBV 81 Stukken betreffende bibliotheek Enschede, o.a. notulen en verslagen van bureau en stichtingsakte en enquête inzake het bibliotheekwerk CCBV 82 Stukken betreffende de bibliotheek Haarlem, o.a. notulen en verslagen van commissie en bureauvergaderingen, correspondentie, jaarverslagen, catalogus, enquête inzake het bibliotheekwerk en statische CCBV 83 Stukken betreffende de voormalige Sint Vincentius bibliotheek openbare leeszaal Ootmarsum, o.a. correspondentie en enkele boekbesprekingen CCBV 84 Stukken betreffende de bibliotheek Breda, o.a. notulen en verslagen van bureau en jaarverslag en CCBV 85 Stukken betreffende de bibliotheek Sprundel, o.a. notulen en verslagen van commissie en bureauvergaderingen, correspondentie en conferenties CCBV 86 Stukken betreffende de bibliotheek Gulpen, o.a. statuten van de bibliotheek, correspondentie, notulen en verslagen van bureau en commissievergaderingen, jaarverslag, enquête inzake het bibliotheekwerk en statistische CCBV 87 Stukken betreffende de bibliotheek Terheijden (bij Breda), o.a. notulen en verslagen van bureauen commissievergaderingen, correspondentie en enquête inzake het bibliotheekwerk CCBV 88 Stukken betreffende de bibliotheek 's Gravenhage, o.a. correspondentie, notulen en verslagen van commissie en bureauvergaderingen, jaarverslagen, enquête inzake het bibliotheekwerk en statistische Katholiek Documentatie Centrum Pagina 10

12 CCBV 89 Stukken betreffende de bibliotheek Groenlo: correspondentie, statuten, notulen en verslagen van bureau en commissievergaderingen en CCBV 90 Stukken betreffende bibliotheekaangelegenheden Twello Duistervoorde, o.a. notulen en verslagen van bureauvergaderingen en correspondentie CCBV 91 Stukken betreffende bibliotheekaangelegenheden Schalkhaar Diepenveen, o.a. notulen en verslagen van bureauvergaderingen en correspondentie CCBV 92 Stukken betreffende de bibliotheek Kampen, o.a. notulen en verslagen van bureau en commissievergaderingen en correspondentie CCBV 93 Stukken betreffende de bibliotheek Roosendaal, o.a. notulen en verslagen van bureau en enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 94 Stukken betreffende overheidsinstanties en personen, wetten en voorzieningen, Rijksinspectie, o.a. notulen van bureau en commissievergaderingen, correspondentie en wetten CCBV 95 Stukken betreffende overheidsinstanties en wetgeving: notulen en verslagen van bureau en commissievergaderingen, ontwerp wetten en correspondentie CCBV 96 Stukken betreffende de kerkelijke autoriteiten en instellingen, o.a. notulen en verslagen van bureau en commissievergaderingen, correspondentie en krantenknipsels CCBV 97 Stukken betreffende de Sint Vincentius bibliotheken in de provincie Groningen (behalve Uithuizen): notulen van bureauvergaderingen, correspondentie en Katholiek Documentatie Centrum Pagina 11

13 CCBV 98 Stukken betreffende de bibliotheken Rhenen Bemmel en Gendt, o.a. notulen en verslagen van bureau en commissievergaderingen, jaarverslagen, enquête inzake het bibliotheekwerk, statistische gegevens en statuten CCBV 99 Stukken betreffende de bibliotheek (Neder)Weert, o.a. correspondentie en CCBV 100 Stukken betreffende de bibliotheek Bolsward en Bilthoven: correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 101 Stukken betreffende de diverse afzonderlijke bibliotheken, o.a. correspondentie, statistische gegevens en enquêtes CCBV 102 Stukken betreffende de Vincentiusbibliotheek Maastricht, o.a. correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 103 Stukken betreffende de bibliotheek Heerenveen, o.a. correspondentie, enquête inzake het bibliotheekwerk en CCBV 104 Stukken betreffende de bibliotheek Rotterdam, o.a. correspondentie, notulen en verslagen van de commissie en bureauvergaderingen CCBV 105 Stukken betreffende het bibliotheekwerk Noorden Zuid Scharwoude, o.a. notulen en verslagen van de commissie en de bureauvergaderingen, correspondentie en CCBV 106 Stukken betreffende de lektuurvoorzieningsaktiviteit te Ulft, o.a. notulen en verslagen van de commissie en de bureauvergaderingen en correspondentie CCBV 107 Stukken betreffende de bibliotheek Asten, o.a. notulen en verslagen van de commissie en de Katholiek Documentatie Centrum Pagina 12

14 bureauvergaderingen, correspondentie en CCBV 108 Stukken betreffende de bibliotheek Haalderen, o.a. notulen en verslagen van de commissie en de bureauvergaderingen, correspondentie en CCBV 109 Stukken betreffende de bibliotheek Mierlo, o.a. correspondentie CCBV 110 Stukken betreffende het Vincentiusbibliotheekwerk vóór (her)instelling CCVB, o.a. correspondentie en verslagen van vergaderingen CCBV 111 Stukken betreffende het algemeen archief, sekretariaat Vroomam, o.a. correspondentie, cursus voor bibliothecarissen en financiële CCBV 112 Stukken betreffende het CCVB archief die nog ingevoegd moeten worden in de dossiers, o.a. notulen en verslagen van vergaderingen, correspondentie en jaarverslagen. Met inhoudsopgave archief op oude dossiernummers CCBV 113 Stukken betreffende de #Biblio berichten#, aantal exemplaren van nr. 13, november CCBV 114 Stukken betreffende het CCVB archiefregister Katholiek Documentatie Centrum Pagina 13

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Plaatsingslijst Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Archiefnummer: 853 Archiefnaam: RKOL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Grafische Bond

Nederlandse Katholieke Grafische Bond Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Grafische Bond Archiefnummer: 1208 Archiefnaam: RKGB Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Plaatsingslijst Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Archiefnummer: 851 Archiefnaam: KCVN Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1962

Nadere informatie

Katholiek Bibliotheek Centrum

Katholiek Bibliotheek Centrum Plaatsingslijst Archief Katholiek Bibliotheek Centrum Archiefnummer: 855 Archiefnaam: KBC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1962-1968 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland

Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland Plaatsingslijst Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Gelderland Archiefnummer: 469 Archiefnaam: KCVL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1950-1978

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum 641 Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum (1949-1994) Samengesteld door mw.drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Plaatsingslijst Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Archiefnummer: 470 Archiefnaam: KSKE Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1973 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd Archiefnummer: 367 Archiefnaam: KFJ Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1953-1971 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Stichting Hoger Onderwijs Fonds

Stichting Hoger Onderwijs Fonds Plaatsingslijst Archief Stichting Hoger Onderwijs Fonds Archiefnummer: 1029 Archiefnaam: HOF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1956-1969 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Katholieke Volkspartij, afdeling Helmond

Katholieke Volkspartij, afdeling Helmond Plaatsingslijst Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Helmond Archiefnummer: 366 Archiefnaam: KVHD Sector: Politiek Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1918-1964 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Samengesteld door Ann Willey

Samengesteld door Ann Willey 403 Plaatsingslijst van de Amsterdamse Stichting voor Protestantse Volksbibliotheken. Bevat stukken betreffende de Amsterdamse Interkerkelijke Stichting voor lectuurvoorziening en de Bibliotheek Westerkerkgemeente

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Archiefnummer: 898 Archiefnaam: NKBV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1954-1965

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Archiefnummer: 892 Archiefnaam: NKBR Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1965

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam 175 Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok:

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Plaatsingslijst Archief Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Archiefnummer: 101 Archiefnaam: ICOW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd.

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd. Plaatsingslijst archief Humanistisch Verbond afdeling Den Haag. De dato 5 juli 2011 opgemaakt door drs. J.J.H. Brabers (Humanistisch Historisch Centrum). Doos: Map: Inhoud: omslag/map Doos 1 001 Tekst

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Archief Stichting Open Deur, Amsterdam

Archief Stichting Open Deur, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Open Deur, Amsterdam Archiefnummer: 79 Archiefnaam: ODAM Archiefsector: Kerkelijk en godsdienstig leven / Instelllingsarchief Datering: 1936-1968 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Plaatsingslijst Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Archiefnummer: 721 Archiefnaam: ALVO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1995

Nadere informatie

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Plaatsingslijst Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Archiefnummer: Archiefnaam: ARKA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1983 Katholiek

Nadere informatie

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Plaatsingslijst Archief Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Archiefnummer: 789 Archiefnaam: CAP Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1988-1994 Katholiek

Nadere informatie

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Plaatsingslijst Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Archiefnummer: 374 Archiefnaam: KNSG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Archiefnummer: 624 Archiefnaam: RKVM Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1967

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Plaatsingslijst Archief Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Archiefnummer: 174 Archiefnaam: CTHT Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1963-1971

Nadere informatie

Archief Academische Leken Missie Actie

Archief Academische Leken Missie Actie Plaatsingslijst Archief Academische Leken Missie Actie Archiefnummer: 692 Archiefnaam: ALMA Datering: 1946-1982 Katholiek Documentatie Centrum, 2007 1 Verslagen van de Missie-Interacademiale Federatie

Nadere informatie

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 84 FA. GEBRS. GIJZELS SLUIS 146 FARM FRESH B.V. BORN 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 293 H. MEIJERINK B.V. TEUGE 322 VEE- EN VLEESHANDEL MULDER B.V. TWELLO 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 360

Nadere informatie

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Donna Plugge Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1149 Periode: 1962-1989 Archiefvormer Parochie van de Heilige Jan de Evangelist te Buitenveldert

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Vincentiusvereniging Nederland Algemene Vergadering

Vincentiusvereniging Nederland Algemene Vergadering Voor: Algemene Vergadering Van: Cees van der Velden (penningmeester) Betreft: Jaarrekening 2013 Datum: 31 maart 2014 Inleiding Hierbij bied ik u de jaarrekening 2013 aan. De formele jaarrekening 2013 is

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer

Arbeidsrecht 2014. Juridische wegwijzer Arbeidsrecht 2014 Juridische wegwijzer Inhoudsopgave 1 Inleiding Nederlandse arbeidsrechtspraak 1.1 De organisatie van de rechtspraak 1.2 De kantonrechter 1.3 De dagvaardingsprocedure 1.4 De verzoekschriftprocedure

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Basisnettabellen Spoor

Basisnettabellen Spoor September 2011 Basisnettabellen Spoor Herman Bos AVIV 10-6 Tabellen Basisnet september 2011 Bladzijde 2 40809 : 385096 51807 : 390975 Traject 11010: Sloehaven - Roosendaal West 10300 600 0 2700 600 300

Nadere informatie

Katholieke Volkspartij, kring Overijssel

Katholieke Volkspartij, kring Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholieke Volkspartij, kring Overijssel Archiefnummer: 947 Archiefnaam: KVPO Sector: Politiek Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1981 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL)

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL) Plaatsingslijst Archivalia J.P.A. Peters Archiefnummer: 260 Archiefnaam: PETE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1968-1989 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 277 Archiefnaam: POJF Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 277 Archiefnaam: POJF Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.F.H. Poels Archiefnummer: 277 Archiefnaam: POJF Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1910-1959 Katholiek Documentatie Centrum 2016 POJF Archief

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Katholiek Documentatie Centrum

Plaatsingslijst. Katholiek Documentatie Centrum Plaatsingslijst Archivalia M.C. Roovers Archiefnummer: 1095 Archiefnaam: ROOV Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1936, 1949) 1953-2001 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd

Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Gezin en Jeugd Archiefnummer: 474 Archiefnaam: KSGJ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1927-1976 Katholiek

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia A.H. Koelink Archiefnummer: 799 Archiefnaam: KOEA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1971 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; Afdeling Amsterdam

Archief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; Afdeling Amsterdam Archief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; Afdeling Amsterdam Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1560 Periode: 1901-1998 Archiefvormer Koninklijke Natuurhistorische Vereniging;

Nadere informatie

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties

Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Plaatsingslijst Archief Katholiek Bureau voor Voorlichting en Begeleiding bij Sexualiteit en Relaties Archiefnummer: 702 Archiefnaam: KBSR Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart

Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart Plaatsingslijst Archief Processie-Broederschap van O.L. Vrouw v.h. H. Hart Archiefnummer: 176 Archiefnaam: PROC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1857-1968

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia G.H. van der Veen Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1930-1948 Katholiek Documentatie Centrum 2017 VEEN Archivalia

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Archiefnummer: 890 Archiefnaam: KVVR Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V.

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 371 HILTON MEATS ZAANDAM B.V. ZAANDAM 454 DAILY FRESH FOOD B.V. GELEEN 670 JOS GLAS VASTGOED B.V. LEEUWARDEN 2993 'T ZINKSKE NEERKANT 3116 BONNE VIANDE

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Traject/station Wat Verbetering

Traject/station Wat Verbetering Bijlage 2 Verbeteringen in ontwerp dienstregeling 2007 In deel II en bijlage II van het besluit over de dienstregeling 2007 (kenmerk CC/PA/KK-342) hebben wij u een aantal verbeteringen in de dienstregeling

Nadere informatie

Archief Van den Elft-fonds

Archief Van den Elft-fonds Plaatsingslijst Archiefnummer: 701 Archiefnaam: ELFT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1922-1991 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Statuten van de Stichting

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie