De nieuwe koers. Burgers eisen Beter Blauw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwe koers. Burgers eisen Beter Blauw"

Transcriptie

1 De nieuwe koers Burgers eisen Beter Blauw

2 Titel van hoofdstuk

3 De nieuwe koers Burgers eisen Beter Bl auw

4 Inhoudsopgave VOORWOORD 6 MANAGEMENTSAMENVAT TING 9 INLEIDING 14 HOOFDSTUK 1 DE NIEUWE KOERS Koers en doelen van de Politieacademie Koers van Werving & Selectie Koers van het Politieonderwijs Koers van Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Koers van beheer en bedrijfsvoering: Huis op orde 25 HOOFDSTUK 2 DE NIEUWE ORGANISATIE EN BESTURING De oude organisatie (de was situatie) De nieuwe organisatie (de is situatie) Sturing Politieacademie Samenhang versterken 51 HOOFDSTUK 3 CULTUUR EN VER ANDERING 54 HOOFDSTUK 4 DE BELOFTE 60 Tweede druk, Oktober 2009 Politieacademie Inhoudsopgave

5 Voorwoord Wat ik doe, is dat goed voor de student? Wat draag ik bij aan het functioneren van de korpsen? Wat is onze gezamenlijke bijdrage aan de samenleving? In de afgelopen periode heeft de Politieacademie indringend haar eigen functioneren onder de loep genomen. Onze conclusie was eenduidig: het kan en moet beter. De Politieacademie gaat een nieuwe koers varen: service, dienstbaarheid en efficiëntie zijn de centrale woorden voor onze organisatie. Tot nu toe waren dit vooral plannen en voornemens. Onze organisatie, de taakverdeling en de werkwijze gaan drastisch veranderen. Met krachtige interventies stelt de Politieacademie orde op zaken in proces en uitvoering. Die interventies staan in deze publicatie beschreven. De kernopgave voor de Politieacademie als geheel blijft echter hetzelfde: door de professionaliteit te verhogen krijgt de politie meer gezag en door het effect van handelen te vergroten krijgen de burgers meer vertrouwen in de politie. Wij zijn er stellig van overtuigd dat door een strenge selectie, perfecte opleiding en vorming en een hoog kennisniveau de Politieacademie een voortdurende bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van de Nederlandse politie. En in dit tijdsgewricht is dit geen sinecure. Het is bittere noodzaak om de veiligheid in ons land te kunnen garanderen. Vandaar het motto voor het uitvoeren van de reorganisatieplannen: Burgers eisen Beter Blauw. de Politieacademie een flinke slag. Van groot belang is de manier waarop wij als Politieacademie in contact staan met de korpsen, studenten, ministeries en partnerinstellingen. Uiteindelijk komt het aan op de juiste houding, gedrag, professionaliteit en wendbaarheid wanneer dat moet. Over deze nieuwe koers van de Politieacademie gaat deze publicatie. We nemen u in vogelvlucht mee in de verbeterslagen die we over de hele linie in de Politieacademie maken. Kijk mee en zie wat u vanaf nu van ons kunt verwachten. A.P.P.M. van Baal prof. dr. P.W. Tops Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur Hoofdcommissaris van Politie Wij willen de politie een uitdagende leeromgeving bieden, waarbinnen beginnende beroepsbeoefenaars zich kunnen ontplooien en waarop gevestigde professionals altijd kunnen terugvallen. Een belangrijke voorwaarde voor die leeromgeving is een organisatie die stevig verankerd is. Professionalisering van de Nederlandse politie vormt de rode draad in al onze activiteiten op het gebied van werving, selectie, onderwijs en onderzoek. Wij zorgen dat de politie de beste mensen krijgt en dat die zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij draait het steeds om de combinatie van vakkennis, vaardigheden, beroepshouding en gedrag. Wij selecteren talent en bieden ze een volwaardige beroepsopleiding die voortdurend up-to-date kan zijn in een leven lang leren. De capaciteiten die de Politieacademie tot haar beschikking heeft, moeten ten volste worden ingezet op onze kerntaken. Met de motto s Vereenvoudigen met ambitie en Student centraal in het achterhoofd en de wil tot excellerend ondernemerschap, maakt Politieacademie Voorwoord Politieacademie Voorwoord

6 Managementsamenvatting Dit is de Politieacademie De Politieacademie is hét nationale selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de politie. Professionalisering van de Nederlandse politie vormt de rode draad in al onze activiteiten op het gebied van werving en selectie, onderwijs en onderzoek. Wij zorgen dat de politie de beste mensen krijgt en dat die zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij draait het steeds om de combinatie van vakkennis, vaardigheden, beroepshouding en gedrag. De nieuwe koers De Politieacademie gaat een nieuwe koers varen. De organisatie gaat vereenvoudigen met ambitie voor de toekomst. Het centrale motto in onze koers is de student centraal. Alles zal erop gericht zijn om de individuele student te vormen tot een volwaardig politiefunctionaris met gezag. Daarmee bouwen wij aan versterking van het professioneel optreden en gezag van de politie en dragen zo bij aan een veiligere samenleving. Onze kracht is onze unieke kennis van de politie en het politievak. De student staat centraal en de politiepraktijk is uitgangspunt voor kennis, opleiding en groei. Als erkende hogeschool bieden wij het hele scala aan volwaardige beroepsopleidingen. Van mbo- en hbo-opleidingen tot en met gespecialiseerde masters en leiderschapsprogramma s op (post)academisch niveau. In een uitdagende leeromgeving waarin onderwijs gevoed wordt door de praktijk, waar de praktijk uitgangspunt is voor onderzoek en waar kennisontwikkeling het onderwijs voedt. Ons politieonderwijs wordt gerekend tot de besten in de wereld. Onze kracht, en die maakt ons uniek, is de kennis van de politie en het politievak. Kennis die versterkt en gevoed wordt door een eigenstandige onderzoek- en ontwikkelfunctie, die het politievak impulsen geeft en verder brengt. Waardevrij en met oog voor de actualiteit en (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee bouwen wij aan versterking van het professioneel optreden en gezag van de politie en dragen zo bij aan een veiliger samenleving. In een maatschappij die voortdurend verandert, is politiewerk een veeleisend vak. Daarom willen wij topkwaliteit leveren in alles wat wij doen. Daarbij is er nog veel ruimte voor verbetering en daar werken wij iedere dag hard aan. Met de ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend selectie-, opleidings- en kennisinstituut, waarop de politie trots kan zijn. Een nieuwe koers, inrichting en besturing van de Politieacademie schept de mogelijkheden om onze kerntaken nog beter uit te voeren: Werving & Selectie; Onderwijs; Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling. Deze nieuwe koers behelst flinke veranderingen met de volgende beweegredenen: Meer functioneren als één organisatie: korpsen, studenten en andere afnemers van onze diensten moeten de weg beter weten te vinden. Onze relatie met de politie verder versterken: onze organisatie moet een nog betere herkenbaarheid van de primaire politietaken bewerkstelligen. Terug naar de kerntaken: een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en professionaliteit van de Nederlandse politie. Naast externe beweegredenen zijn er ook interne: De bedrijfsvoering van de Politieacademie verder op orde brengen. De besturing en besluitvorming verbeteren en inzichtelijk maken. Meer samenhang aanbrengen. De nieuwe organisatie en besturing Voor deze nieuwe koers reorganiseert de Politieacademie de totale organisatiestructuur, stoot taken af en vermindert haar personeelsformatie. De nieuwe organisatie is opgebouwd rond de drie kerntaken van de Politieacademie. Elke taak is ondergebracht bij één organisatieonderdeel: Werving & Selectie (inclusief Monitoring & Onderzoek). Onderwijs. Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling. Politieacademie Titel van hoofdstuk Politieacademie Managementsamenvatting

7 Daarnaast zijn de ondersteunende taken gestandaardiseerd en centraal belegd bij één van de twee ondersteunende organisatieonderdelen: Concernondersteunende Dienst, voor de beheersmatige, meer uitvoerende ondersteuning. Bestuurs- & Concernstaf, voor de beleidsondersteuning. De organisatie van buitenaf gezien Niet alle organisatieonderdelen zijn voor onze omgeving van even groot belang. Waar kan de buitenwereld terecht bij de Politieacademie? Werving & Selectie is het gezicht voor de politie voor belangstellenden en sollicitanten voor een functie bij de politie. Werving & Selectie verwerkt hun aanmeldingen en sollicitaties, beantwoordt hun vragen over een functie bij de politie en voert het selectieproces uit. Tevens verricht dit organisatieonderdeel monitoring- en onderzoeksactiviteiten voor de personeelsvoorziening. Het Loket is de plek waar studenten en korpsen zich inschrijven voor alle soorten onderwijs en waar ze aanvragen doen voor de erkenning van verworven competenties. De locaties van de School voor Politiekunde in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag Eindhoven, Apeldoorn en Drachten zijn er voor studenten die de opleidingen Assistent politiemedewerker, Politiemedewerker en Allround politiemedewerker volgen. De School voor Hogere Politiekunde in Apeldoorn is er voor studenten die de opleiding Bachelor of Policing of Master of Science in Policing volgen. Voor het onderwijs op de specialistische taken binnen de politie zijn de vier scholen het aanspreekpunt: School voor Politie Leiderschap; School voor Recherche; School voor Handhaving; School voor Gevaar- & Crisisbeheersing. Dat geldt niet alleen voor het reguliere postinitieel onderwijs, maar ook voor het contractonderwijs. De lectoraten zijn het gezicht van de Politieacademie voor onderzoek. Zij organiseren programmacolleges en kenniskringen rondom de onderzoeksagenda en bij de uitvoering van praktijkonderzoek. De Politieacademie heeft lectoraten op de volgende thema s: Openbare Orde & Gevaarbeheersing, Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde, Crisisbeheersing, Intelligence, Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit, Politieleiderschap & Maatschappelijke Integriteit, Lerende Politieorganisatie, Forensische Opsporing, Multidisciplinaire Oefening, Financieel Economische Criminaliteit, Digitale Opsporing, Verkeer & Milieu en Politiegeschiedenis. Taken die de Politieacademie gaat beëindigen De Politieacademie keert terug naar haar kerntaken: naar haar wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit en professionaliteit van de Nederlandse politie. De Politieacademie heeft de afgelopen periode taken op zich genomen die, hetzij inmiddels elders een betere en meer voor de handliggende inbedding kunnen krijgen, dan wel die de Politieacademie gaat beëindigen. Cultuur en verandering Van groot belang is de manier waarop wij als Politieacademie naar buiten treden en de manier waarop wij met korpsen, studenten en andere partijen acteren en de dialoog aangaan. Iedere medewerker, maar ook iedere student van de Politieacademie, is ambassadeur van onze organisatie en draagt in belangrijke mate bij door haar/zijn gedrag en houding aan ons imago. Daarnaast zijn onze professionaliteit, wendbaarheid en efficiëntie de belangrijkste ingrediënten die onze cultuur en verandering bepalen. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het verbeteren van de dienstverlening van de Politieacademie. Ook gastdocenten, studenten, trajectbegeleiders en andere collega s die een bijdrage leveren aan het politieonderwijs hebben hierin een rol. Individueel gedrag is bepalend: iemand correct te woord staan aan de telefoon, het nadenken over welk effect het sturen van een brief kan hebben, het nadenken over consequenties voor studenten bij gewijzigd beleid, het serieus nemen van een 10 Politieacademie Managementsamenvatting 11 Politieacademie Managementsamenvatting

8 klacht, enzovoort. De Politieacademie, haar managers en medewerkers, werken hard aan de verbetering van de dienstverlening en daarmee de reputatie van de Politieacademie. De belofte De nieuwe koers van de Politieacademie is gebaseerd op de rol die wij willen vervullen. Voor de politiekorpsen, voor de studenten en voor de maatschappij. Onze kracht is onze unieke kennis van de politie en het politievak. Wij zorgen ervoor dat de politie de beste mensen krijgt, en dat politiemensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit onder het motto Burgers eisen Beter Blauw. De academie biedt aan studenten een uitdagende leeromgeving die de politiestudent leergierig maakt en motiveert om zich te blijven ontwikkelen. Daarbij staat de student centraal en is de politiepraktijk uitgangspunt voor kennis, opleiding en groei. De koers van de Politieacademie is gericht op voortdurende kwaliteitsverbetering van het politievak. De Politieacademie versterkt het professioneel optreden en gezag van de Nederlandse politie en draagt zo bij aan een veiligere samenleving. Samen met de korpsen zorgt de Politieacademie ervoor dat de Nederlandse samenleving de beste politiemensen krijgt. Executieve docenten en examinatoren sterker verbinden met de politiepraktijk door het meedraaien in politiekorpsen. De nieuwe ontwikkelfunctie van de Politieacademie snel ter beschikking van de korpsen stellen, door het instellen van een denktank. Herzien van de nu nog ingewikkelde bekostigingssystematiek van het initiële en postinitiële politieonderwijs. Studenten aanstellen bij politie Nederland of bij de Politieacademie. Van weten naar doen! De Politieacademie weet nu precies op welke punten zij zich kan verbeteren. Met krachtige interventies stelt de Politieacademie orde op zaken in proces en uitvoering. We hebben inmiddels de volgende tien interventies opgestart: Flexibiliseren van diverse opleidingen: mogelijk maken voor de individuele student en per opleiding. Hernieuwde samenwerking met ROC s en hogescholen. Verhoging van het serviceniveau van de Politieacademie: oplossen van klachten en vragen van studenten in vijf dagen. Nieuwe opzet PolitieKennisNet: toegankelijkheid en beschikbaarheid van kennis vergroten en de verbinding met onderwijs vergroten. De virtuele Politieacademie verder ontwikkelen. Band van (parttime) docenten en examinatoren met de Politieacademie versterken. 12 Politieacademie Managementsamenvatting 13 Politieacademie Managementsamenvatting

9 14 Politieacademie Titel van hoofdstuk 15 Politieacademie Titel van hoofdstuk Inleiding

10 In deze publicatie leest u over de nieuwe koers van de Politieacademie. U leest hoe de academie zich vereenvoudigt met ambitie voor de toekomst. Het centrale motto in onze koers is de student centraal. De student staat centraal en de politiepraktijk is uitgangspunt voor kennis, opleiding en groei. Een nieuwe koers, inrichting en besturing van de Politieacademie schept de mogelijkheden om onze kerntaken nog beter uit te voeren: Werving & Selectie; Onderwijs; Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling. U ziet hoe de Politieacademie is georganiseerd en wordt bestuurd vanaf de start van de reorganisatie op 1 juli De reorganisatie van de Politieacademie omvat een wijziging van de totale organisatiestructuur, het afstoten van taken en een vermindering van de personeelsformatie. In september 2008 zijn we begonnen met de planvorming voor de reorganisatie van de Politieacademie. We gaven het startschot door het uitbrengen van het bedrijfsplan Politieacademie , met als motto Vereenvoudigen met ambitie. Deze publicatie geeft u een totaalbeeld van onze organisatie zoals die gaat functioneren. Terug naar de kerntaken. De Politieacademie heeft de afgelopen periode in haar ambitie steeds meer verschillende taken op zich genomen. We gaan nu terug naar onze kerntaken: naar onze wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit en professionaliteit van de Nederlandse politie. Naast deze redenen, ingegeven door een externe blik op onze organisatie, hebben we ook interne beweegredenen voor de reorganisatie, te weten: De bedrijfsvoering van de Politieacademie verder op orde brengen. Door het standaardiseren en concentreren van de interne ondersteunende processen en door een sterkere regie op onze informatiehuishouding. De besturing en besluitvorming verbeteren en inzichtelijk maken. De besturing en besluitvorming zijn voor verbetering vatbaar. De overlegstructuur en de onderlinge rol- en taakverdeling kunnen eenvoudiger. De Politieacademie meer als één samenhangend geheel laten functioneren. Voor eigen medewerkers, studenten, korpsen en derden is het van belang dat de organisatieonderdelen meer samenhang krijgen. De nieuwe koers De Politieacademie is hét nationale selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de politie. Professionalisering van de Nederlandse politie vormt de rode draad in al onze activiteiten op het gebied van werving & selectie, onderwijs en onderzoek. Wij zorgen dat de politie de beste mensen krijgt en dat die zich kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij draait het steeds om de combinatie van vakkennis, vaardigheden, beroepshouding en gedrag. Vereenvoudigen met ambitie is het motto van de reorganisatie. Bij de start van de reorganisatie hebben wij de volgende beweegredenen: Meer functioneren als één organisatie. Korpsen, studenten en andere afnemers van onze diensten geven regelmatig te kennen dat ze de Politieacademie ervaren als een ingewikkelde, versnipperde organisatie, waarin ze de weg niet makkelijk weten te vinden. Dat moeten en kunnen we beter organiseren. Verdere versterking van onze relatie met de politie. De relatie tussen de politie en de Politieacademie is per definitie hecht. De manier waarop de Politieacademie georganiseerd is, moet bijdragen aan verdere versterking van die relatie, bijvoorbeeld door een betere herkenbaarheid van de primaire politietaken. Tot slot geven de exploitatieverliezen van de afgelopen jaren van onze maatwerkactiviteiten reden voor een herbezinning op deze taak en op de manier waarop wij die de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Bovenstaande vereenvoudiging van de Politieacademie en haar ambitieuze nieuwe koers hebben als randvoorwaarde om de omvang van onze personeelsformatie terug te brengen naar 1701 Fte in Dat is de opdracht van de Minister aan de Politieacademie, als gevolg van de taak die het Kabinet zich gesteld heeft om te komen tot minder ambtenaren. De meerjarenbegroting van de Politieacademie ging uit van 2100 Fte. Per organisatieonderdeel is in een formatieplan vastgesteld, welke soorten functies en aantallen horen bij de kerntaken van dat organisatieonderdeel. Met als doel om te vereenvoudigen, maar met de ambitie om onze professionaliteit, wendbaarheid en efficiëntie te verbeteren. 16 Politieacademie Inleiding 17 Politieacademie Inleiding

11 Hoofdstuk 1 DE NIEUWE KOERS 18 Politieacademie Titel van hoofdstuk 19 Politieacademie Titel van hoofdstuk

12 1 Een nieuwe koers, inrichting en besturing van de Politieacademie schept de mogelijkheden om onze (kern)taken nog beter uit te voeren: Werving & Selectie; Onderwijs; Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de koers die wij de komende jaren volgen bij de uitvoering van onze kerntaken en van de concrete acties die daarbij horen. Allereerst de koers voor de komende jaren. 1. Koers en doelen van de Politieacademie De Politieacademie gaat terug naar haar kerntaken. We hebben de afgelopen jaren in onze ambitie steeds meer verschillende taken op ons genomen, die of inmiddels elders een betere inbedding kunnen krijgen, of die we gaan beëindigen. Politieacademie ervaren als een ingewikkelde, versnipperde organisatie, waarin ze de weg niet makkelijk weten te vinden en die niet altijd doet wat ze zegt (en omgekeerd). Dat gaan we beter organiseren. Onze koers is en blijft dat wij onze bijdrage leveren aan de landelijke (politie) programma s en prioriteiten, zoals Versterking Opsporing en Vervolging, Multicultureel Vakmanschap (in het kader van de landelijke afspraken Diversiteit), Intelligence, Financieel Economische Criminaliteit en Gebiedsgebonden werken. Ook hebben wij vanuit onze (opleidings)rol een aandeel in veel specifieke landelijke projecten, zoals de invoering van een nieuw dienstpistool. Onze bijdrage bestaat vaak uit het ontwikkelen en geven van opleidingen, maar ook uit praktijkonderzoek. Het motto van onze nieuwe koers is de student centraal. Alles zal erop gericht zijn om de individuele student te vormen tot een volwaardige politiefunctionaris met gezag. Daarmee bouwen wij aan versterking van het professioneel optreden en gezag van de politie en dragen zo bij aan een veiligere samenleving. Onze kracht is onze unieke kennis van de politie en het politievak. De student staat centraal en de politiepraktijk is uitgangspunt voor kennis, opleiding en groei. De Politieacademie heeft geen goede reputatie, als het gaat om service, dienstbaarheid en efficiëntie. Dit in contrast met de waardering voor de inhoud van de opleidingen en leergangen. Het centraal stellen van de student houdt onder meer in dat de roostering in orde is, dat er minimale en zeker geen onnodige lesuitval is, dat studenten goed worden geïnformeerd over praktische zaken en dat de ondersteunende faciliteiten op orde zijn. Kortom: de kleine kwaliteit gaat verbeteren. We verbeteren onze dienstverlening niet alleen bij het onderwijs zelf, maar ook bij de examinering en EVC-beoordeling (erkenning verworven competenties). Het afgelopen jaar hebben we op dit gebied al resultaten geboekt: in de standaardisering en versnelling van EVC, in het verminderen van het aantal examens, in de inrichting van Het Loket en, meer recent, in de vereenvoudiging van de samenspelregels. Een reputatiemeting heeft laten zien dat we meer moeten functioneren als één organisatie. Korpsen, studenten en andere afnemers van onze diensten geven aan dat ze de Als laatste onderdeel van onze koers noemen we dat we onze medewerkers, met name onze docenten, hun vak teruggeven. Dat houdt in dat docenten weer meer gaan toetsen, meer aan onderzoek doen, en een grotere rol krijgen in de continue verbetering van het onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. Docenten hebben inzicht in alternatieve aanpakken en knelpunten en hun deskundigheid en ervaring kan nog meer worden ingezet voor verbeterdoeleinden. We gaan voort met ons beleid voor professionalisering van docenten en zetten extra in op stages en detacheringen van docenten in korpsen (en omgekeerd). 2. Koers van Werving & Selectie De Politieacademie heeft in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen en de Minister het Businessplan Werving & (Voor-) Selectie per december 2008 ingevoerd. Er is sinds eind 2008 een Landelijk Contactcentrum bij de Politieacademie voor iedereen die belangstelling heeft om bij de politie te gaan werken. Korpsen besteden een groot deel van de werving- en selectieactiviteiten uit aan de Politieacademie. Doel van deze verandering is dat de politie zich eenduidig als werkgever presenteert op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het werving- en selectieproces kwalitatief verbeterd en gestandaardiseerd. De Politieacademie voert de regie uit over het gehele proces. Concreet betekent dit onder andere dat het proces voor iedere sollicitant op dezelfde manier verloopt en dat de doorlooptijd voor sollicitanten maximaal drie maanden is Politieacademie De nieuwe koers 21 Politieacademie De nieuwe koers

13 3 Belangrijke activiteiten voor Werving & Selectie zijn: Invoering van een Kandidaat Volg Systeem in 2009 om het werving- en selectieproces goed geautomatiseerd te kunnen ondersteunen. Onderzoek doen naar verbetering / continuïteitsborging van de systemen van Werving & Selectie. In het voorjaar 2009 is een nieuwe arbeidsmarktcampagne gestart. Continu verbeteren van de werving- en selectieprocessen en informatievoorziening in de gehele keten. Uitbouwen van de monitoring- en onderzoeksactiviteiten. Pilot uitvoeren met een korps over gewenste invoering van een resultaatverantwoordelijk scenario. 3. Koers van het Politieonderwijs Op basis van de uitgebreide evaluatie van het Politieonderwijs (2006/2007) hebben we van de Minister de opdracht gekregen een programma op te stellen voor de doorontwikkeling van het Politieonderwijs, in samenwerking met de korpsen. Dat is het programma Versterking Politieprofessie geworden, dat in 2008 is gestart en in 2009 en 2010 doorloopt. Het bestaat uit een samenhangend geheel van projecten, die het bestaande Politieonderwijs vervolmaken en actualiseren, onder meer op basis van de opgedane ervaringen in de eerste jaren na de invoering. In een houtskoolschets bestaat het volgende beeld van het Politieonderwijs in Het stelsel van politieonderwijs bestaat dan uit opleidingen om agent te worden en leergangen die opleiden tot specialist of leidinggevende. Deze opleidingen en leergangen worden vastgesteld en bekostigd door de Minister. Voor alle politiemedewerkers is er daarnaast een aanbod van functiegerichte modules. Sommige modules zijn verplicht voor de uitoefening van een functie of taak waaraan een certificeringplicht is gekoppeld. De vorm van het politieonderwijs is in 2012 nog steeds leren en werkend leren. Wel is het duaal ritme aangepast: de eerste instituutskwartielen zijn langer, de laatste zijn korter. Dat past bij de zelfstandigheid en productiviteit van studenten die tijdens de opleiding toeneemt. In het eerste jaar van de basisopleidingen wordt elke student opgeleid voor inzet in de noodhulp. Na het eerste jaar vindt verdieping plaats op politiekerntaken. In de slotfase bieden de opleidingen en leergangen de studenten de mogelijkheid tot differentiatie. Het examineren in de opleidingen en leergangen is gekoppeld aan een substantieel volume aan onderwijs en competenties (dus ook kennis). Er zijn maximaal zeven examenmomenten. Niet alle acties uit het programma zijn acties van de Politieacademie. In opdracht van de Minister herijkt de Politieonderwijsraad (POR) de beroepsprofielen, oorspronkelijk vastgesteld in Op de beroepsprofielen is de inhoud van het onderwijs gebouwd: ze geven in feite antwoord op de vraag: wat is een goede agent? Verbeteringen uit het programma zijn onder andere: Flexibilisering van opleidingen, onder andere door: de opleiding Allround politiemedewerker in 3 jaar; brugjaar politie mbo; ondersteuning korpsen in benutten bestaande mogelijkheden tot flexibilisering. (verdere) Ontwikkeling deeltijdvarianten voor hbo-ers en doorstromers: op basis van een pilot korps Utrecht voor de opleiding Assistent politiemedewerker; Deeltijdopleiding Bachelor of Policing; deeltijd doorstroomtraject opleiding Politiemedewerker naar Allround politiemedewerker; op basis van pilots (havisten) Amsterdam-Amstelland en Flevoland. Invoering van het studievolgsysteem (SVS), waar korpsen toegang toe hebben. Aanpassingen in het duale ritme: de eerste instituutskwartielen zijn langer, de laatste korter. Verbetering van de dienstverlening aan studenten en korpsen: oplossen van klachten en een antwoord op vragen van studenten in vijf dagen; vaste termijnen voor afhandeling van Erkenning Verworven Competenties; vervolmaking van de één loketfunctie; verbeteringen in facturatie: facturen die kloppen en die de korpsen op tijd ontvangen. 22 Politieacademie De nieuwe koers 23 Politieacademie De nieuwe koers

14 Vernieuwing van de samenwerking met Regionale Opleidings Centra en Versterking van de relatie onderwijs onderzoek: hogescholen. door inzet van docenten bij onderzoek; Verschuiving van het afnemen van examens naar toetsing tijdens de door onderzoek door studenten van de School voor Hogere Politiekunde. opleiding, door: Verheldering van de aansluiting van onze onderzoeksagenda op de clustering van kernopgaven; strategische agenda van de Raad van Hoofdcommissarissen één proeve van bekwaamheid per cluster; en op de landelijke prioriteiten politie. meer kennistoetsen; Snel ter beschikking hebben van de ontwikkelfunctie voor korpsen: docenten een rol te geven in de beoordeling. mobilisatie onderzoekscapaciteit voor korpsen; Uitvoering van pilots waarbij aspiranten de eerste twee jaar niet in dienst van ondersteuning korpsen bij het oplossen van strategische vraagstukken en een korps zijn. prioriteiten. 4 Extra aandacht voor houding en gedrag van de studenten, ten behoeve van het gezag van de politie. 4. Koers van Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling De Politieacademie oefent haar kennis- en onderzoeksfunctie uit om twee redenen. In de eerste plaats is de kwaliteit van het onderwijs onlosmakelijk verbonden met 5. Koers van beheer en bedrijfsvoering: Huis op orde De bedrijfsvoering van de Politieacademie is nog niet voldoende op orde. De informatiehuishouding is nog te versnipperd en brengt niet alle benodigde informatie voort, bijvoorbeeld informatie om de studievoortgang van individuele studenten te volgen. Een informatiearchitectuur zal leidend worden voor de inrichting van al onze informa- 5 onderzoek en kennis; voor een stevig en actueel onderwijsprogramma is verbinding tieprocessen en -systemen. Ook de interne controle, het financieel en personeelsbeheer met onderzoek onmisbaar. Ten tweede vindt politiewerk plaats in een context waarin en de administratieve organisatie zijn voor verbetering vatbaar. Andere onderwerpen hoogwaardige onderzoekskwaliteit aanwezig moet zijn. Het vermogen om kennis te waar we ons in 2009 en 2010 op richten zijn inkoop en aanbesteding. ontwikkelen behoort steeds meer tot de kern van het politiewerk. De kennisfunctie ondersteunt de korpsen door nieuwe kennis te ontwikkelen en beschikbaar te maken. Acties zijn onder andere: Deze koers is terug te vinden in het Blauwboek, dat de betekenis van de kennisfunctie Uitvoering van de twee informatiseringsprojecten Op Koers en Zeeanker: voor het politiewerk en voor het politieonderwijs duidelijk maakt. Het Blauwboek is vervanging van het studentenadministratie en roostersysteem; richtinggevend voor concrete acties in 2009 en maatregelen om tot die tijd het huidige systeem operationeel te houden. Uitvoering van het reeds vastgestelde Plan van Aanpak Versterking Ontwikkelingen zijn onder andere: Administratieve Organisatie. Een nieuwe opzet van PolitieKennisNet (PKN): Uitvoering van een meerjarenaudit- en controleplan. van aanbodgericht naar vraaggestuurd; Het (laten) opmaken van een tussentijdse afsluiting door de accountant. meer afgestemd op de (inhoud van de) intranetten van korpsen; Centralisatie van ondersteunende processen: meer gebruikt in het politieonderwijs en beter toegankelijk. centrale regie over de ondersteunende processen met de hoofden Controlling, De creatie van een virtuele Politieacademie: Personeel & Organisatie en Communicatie & Marketing als proceseigenaar; waarin PKN en e-campus geïntegreerd zijn; sturen zowel op formatie als op personele kosten; waarin profchecks en serious gaming een aandeel hebben. sturen aan de hand van maandrapportages in plaats van kwartaalrapportages. 24 Politieacademie De nieuwe koers 25 Politieacademie De nieuwe koers

15 HOOFDSTUK 2 DE NIEUWE ORGANISATIE EN BESTURING 26 Politieacademie Titel van hoofdstuk 27 Politieacademie Titel van hoofdstuk

16 Politieacademie tot 1 juli 2009 Organisatiestructuur Raad van Toezicht 1. De oude organisatie (de was situatie) In onderstaand organogram ter herinnering de oude organisatiestructuur van de Politieacademie. Het organogram geeft aan welke hoofdactiviteiten elk organisatieonderdeel (en de afdelingen van dat onderdeel) uitvoert. De kleuren corresponderen met de kleuren in de nieuwe organisatiestructuur. Bijvoorbeeld: hoofdactiviteiten die lichtblauw zijn in de was situatie gaan naar het lichtblauwe organisatie onderdeel in de nieuwe is situatie. 1 Administratieve Services Centrale Salarisadministratie Conferentiecentrum Huis t Velde Facilitaire Services Informatie, Communicatie & Technologie Centrum Interne Diensten College van Bestuur Bestuurs- & Concernstaf Algemeen Bestuurlijke Zaken Bureau Integriteit & Veiligheid Communicatie & Marketing Financiën & Control Internationaal Politie Onderwijs Kwaliteitsbeleid & Onderzoek Verkeersveiligheidscentrum Ondersteuning Wagenpark Services Personeel & Organisatie Informatie & Changemanagement Centrum voor Competentiemeting & Monitoring School voor Politie Leiderschap Maatwerk Kennisnetwerk Werving Advies & Ontwikkeling Kennis & Onderzoek Selectie Examinering Monitoring Faculteit Algemene politiekunde BAMA Onderwijsgroep Noord-Oost Onderwijsgroep West Onderwijsgroep Zuid Faculteit bijzondere Politiekunde & Leiderschap Domein Gevaarsbeheersing Domein Politieleiderschap Domein Recherche & Vreemdelingentoezicht Domein Verkeer & Milieu Organisatie Congressen & Evenementen Maatwerk Opleidingen & Trainingen Landelijk Expertise Centrum Diversiteit Lectoraten Onderzoeksgroep Kennisadvisering Blauw E-campus Mediatheek Politie & Wetenschap KPR Leren & ICT 28 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing 29 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing

17 Politieacademie vanaf 1 juli 2009 Organisatiestructuur 2. De nieuwe organisatie (de is situatie) In deze paragraaf staat beschreven hoe de organisatie van de Politieacademie sinds 1 juli 2009 is opgebouwd. 2 Hoofdstructuur: de vijf organisatieonderdelen De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht College van Bestuur Concernondersteunende Dienst Afdeling Facilitair, Huisvesting & Middelen Afdeling Inkoop, Financiële & Salarisadministratie Afdeling Personeel & Organisatie Afdeling Informatie- & Changemanagement Bestuurs- & Concernstaf Afdeling Communicatie & Marketing Afdeling Controlling Afdeling Auditing Afdeling Strategie & Beleid Afdeling Integriteit & Veiligheid Werving & Selectie ONDERWIJS Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Afdeling Werving Afdeling Selectie Afdeling Business Support School voor Politiekunde School voor hogere Politiekunde School voor Politie Leiderschap School voor Handhaving School voor Recherche School voor Gevaar- & Crisisbeheersing Afdeling Onderzoek Afdeling Kennis Afdeling Examinering Kleuren in oude en nieuwe organisatie corresponderen met elkaar. Kleinere stafafdelingen zijn niet weergegeven. 30 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing 31 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing

18 De Politieacademie heeft drie kerntaken: Werving en Selectie, Politieonderwijs, en Onderzoek, Kennis en Ontwikkeling. Elke taak is ondergebracht bij één organisatieonderdeel: a. Werving & Selectie; b. Onderwijs; c. Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling. De processen die deze kerntaken heel direct ondersteunen, zoals de administratie en planning van het onderwijs, zijn bij deze organisatieonderdelen zelf ondergebracht. Alle andere ondersteunende taken zijn gestandaardiseerd en centraal belegd bij één van de twee ondersteunende onderdelen: d. Concernondersteunende Dienst, voor de beheersmatige, meer uitvoerende ondersteuning; e. Bestuurs- & Concernstaf, voor de beleidsondersteuning. Werving & Selectie Het organisatieonderdeel Werving & Selectie is medeverantwoordelijk voor de personeelsvoorziening van de Nederlandse politie. Hierin worden drie deeltaken onderscheiden: Werving, Selectie en Monitoring/Onderzoek. van deze kandidaten doorgaat voor deel B (praktijkopdracht en interview). Na toetsing aan de wettelijke aanstellingseisen biedt de afdeling Selectie de kandidaat aan bij een korps. Het Landelijk Contactcentrum bewaakt de doorlooptijd van het totale proces (maximaal drie maanden van sollicitatie tot voorlopig aanstellingsbesluit). Monitoring/Onderzoek De Politieacademie voert dataonderzoek en -analyse uit in de keten werving - selectie - onderwijs - examinering. De afdeling Business Support ondersteunt Werving & Selectie met de volgende taken: Monitoring en Onderzoek, Verkoop en Relatiebeheer, Beleidsondersteuning, Verandermanagement, Beheertaken en Managementondersteuning. Onderwijs Het organisatieonderdeel Onderwijs is het initieel en postinitieel politieonderwijs dat de Politieacademie wettelijk tot taak heeft om uit te voeren. Het politieonderwijs is beroepsonderwijs met diploma s die gelijkwaardig zijn aan die van het regulier onderwijs. Studenten leren deels op de Politieacademie, deels op hun werkplek bij het korps (duaal leren). Elke opleiding is gebaseerd op door de Minister - in overleg met de politiepraktijk vastgestelde - beroepsprofielen. Werving De Politieacademie coördineert en ondersteunt de landelijke wervingsacties voor de politie, geeft informatie aan potentiële sollicitanten en doet onderzoek naar de arbeidsmarkt. De afdeling Werving bestaat uit de onderdelen Arbeidsmarktcommunicatie en het Landelijk Contactcentrum Werving & Selectie politie. Bij het Landelijk Contactcentrum komen alle aanmeldingen binnen van belangstellenden en sollicitanten voor een functie bij de politie. Het Contactcentrum verwerkt hun aanmeldingen en sollicitaties en beantwoordt hun vragen. Initieel onderwijs De Politieacademie leidt met initieel politieonderwijs aspiranten op voor de algemene uitoefening van het politievak. Dat doet ze met vijf opleidingen: De Assistent politiemedewerker (mbo-niveau 2). De Politiemedewerker (mbo-niveau 3). De Allround politiemedewerker (mbo-niveau 4). Bachelor of Policing (hbo-niveau). Master of Science in Policing (wo-niveau). Selectie De Politieacademie voert de wettelijke intrede- en vervolgselecties uit voor functies bij de Nederlandse politie. De afdeling Selectie selecteert kandidaten op twee locaties in het land: Amsterdam en Apeldoorn. De afdeling voert een getrapte selectie uit: selectiekandidaten doen eerst deel A (diverse testen) van de intredeselectie, waarna een deel De eerste drie opleidingen worden uitgevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Apeldoorn en Drachten. De laatste twee opleidingen in Apeldoorn. 32 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing 33 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing

19 Postinitieel onderwijs De Politieacademie leidt met het postinitieel (specialistisch) onderwijs zittende politiemedewerkers op voor de uitoefening van specialistische taken binnen de politie. Dit onderwijs omvat de leergangen: Recherchekunde. Openbare Orde & Gevaarbeheersing. Verkeer (onder meer de specialistische rijopleidingen). Milieu. Vreemdelingenzorg. Leiderschap (op operationeel, tactisch en strategisch niveau). In opdracht van het Bureau Landelijk Management Development Politie & Brandweer verzorgt de Politieacademie leiderschapsprogramma s. De Scholen Het organisatieonderdeel Onderwijs omvat zes scholen, die naar buiten toe het gezicht vormen voor de korpsen en studenten: School voor Politiekunde (initieel onderwijs). School voor Hogere Politiekunde (initieel onderwijs). School voor Politie Leiderschap (postinitieel onderwijs). School voor Recherche (postinitieel onderwijs). School voor Handhaving (postinitieel onderwijs). School voor Gevaar- & Crisisbeheersing (postinitieel onderwijs). De scholen bieden ieder op hun gebied ook contractonderwijs aan in aanvulling op het initiële en postinitiële onderwijs. De vier scholen op het gebied van de verschillende vakspecialismen zijn onderverdeeld naar (sub)specialismen binnen dat vakgebied. De School voor Politie Leiderschap is verder onderverdeeld in: Strategisch leiderschap (Strategische Leergang Leidinggevenden). Tactisch leiderschap (Tactische Leergang Leidinggevenden). Operationeel leiderschap (Operationele Leergang Leidinggevenden). Programma Landelijk Management Development. 34 Politieacademie Titel van hoofdstuk 35 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing

20 Programma Internationaal Politieleiderschap (waaronder het internationale politieleiderschapsprogramma Pearls in Policing). De School voor Recherche is verder onderverdeeld in: Forensische Opsporing & Vreemdelingentoezicht. Bijzondere opsporing. Recherchekunde. Tactiek algemeen. Intelligence. De School voor Handhaving is verder onderverdeeld in: Handhaving (onder meer leergang Milieu). Basis rijopleiding auto (als onderdeel van het initieel onderwijs). Motor rijopleidingen. Functiespecifieke rijopleidingen. De School voor Gevaar- & Crisisbeheersing is verder onderverdeeld in: Crisismanagement & Geweldsbeheersing. Werken op hoogte, specialistische toepassingen, interventie en persoonsbeveiliging. ME(-ondersteuning), Aanhoudingsteams en Leidinggeven. Taken die het onderwijs (dus de zes scholen) direct ondersteunen, zijn ondergebracht in drie stafafdelingen: De staf Onderwijs, die de scholen ondersteunt met de ontwikkeling van ICT-leermiddelen, de ontwikkeling van toetsen en de meer algemene onderwijskundige beleidsadvisering. De staf Internationaal Politieonderwijs (IPO), die de scholen ondersteunt met het onderhouden van betrekkingen met internationale partners. De staf Bedrijfsvoering, onder andere met Het Loket waar studenten en korpsen kunnen inschrijven. Verder het Bedrijfsbureau Onderwijs, dat de interne onderwijs- en studentenadministratie voert en dat de onderwijsinformatie beheert. Examens en Erkende Verworven Competenties ( EVC) Examens worden docentonafhankelijk afgenomen, door de afdeling Examinering van het organisatieonderdeel Onderwijs. Daar vindt ook de beoordeling plaats van de competenties die de student eerder verworven heeft (EVC), wat kan leiden tot vrijstellingen voor delen van opleidingen. Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling Het organisatieonderdeel Onderzoek, Kennis & Ontwikkeling draagt kennis over aan de Nederlandse politie en draagt bij aan de ontwikkeling van de uitoefening van de politietaak, onder meer door het verrichten van onderzoek. Zo is de taak ook in de wet geformuleerd. De Politieacademie voert politiekundig onderzoek uit, dat is gericht op de praktische toepassing door de politie, en tegelijkertijd theoretisch relevant is. De Politieacademie voert onderzoek zoveel mogelijk uit samen met korpsen. Onderzoeksresultaten worden gebruikt om het politievak te versterken en worden verwerkt in het onderwijs. De kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs aan de Politieacademie is mede afhankelijk van onderzoek. Een deel van de docenten en studenten verricht onderzoek. Onderzoek door de Politieacademie is waardevrij en heeft oog voor de actualiteit en (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee bouwen wij aan versterking van het professioneel optreden en gezag van de politie en dragen zo bij aan een veiligere samenleving. Onderzoek De afdeling Onderzoek is georganiseerd rond lectoraten. De lectoraten worden gevormd door lectoren en programmamanagers, waaraan onderzoekers en junior onderzoekers zijn gekoppeld. Een lectoraat bestrijkt of een herkenbaar deel van de politietaak of een actueel onderdeel, dat sterk in ontwikkeling is of dat een hoge landelijke prioriteit heeft. De Politieacademie heeft lectoraten op de volgende thema s: Openbare Orde & Gevaarbeheersing, Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde, Crisisbeheersing, Intelligence, Gemeenschappelijke Veiligheidskunde, Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit, 36 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing 37 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing

21 Politieleiderschap & Maatschappelijke Integriteit, Lerende Politieorganisatie, Forensische Opsporing, Multidisciplinaire Oefening, Financieel Economische Criminaliteit, Digitale Opsporing, Verkeer & Milieu en Politiegeschiedenis. De financiële administratie, de salarisadministratie en de centrale inkoop. Beleids- en beheerondersteuning voor personeel en organisatie. Beleids- en beheerondersteuning voor informatie- en changemanagement. Kennis Kennis is met name opgebouwd rond de mediatheek en het PolitieKennisNet (PKN), dat de Politieacademie sinds een aantal jaren aan de korpsen en andere partners biedt: In de PolitieKennisBank (onderdeel van PKN) is de politiekundige kennis systematisch opgeslagen en toegankelijk voor het politieonderwijs en de politiepraktijk. Op alle onderwijslocaties van de Politieacademie is een mediatheek aanwezig, gekoppeld aan een open leercentrum. Daarnaast groeit de mediatheek uit tot een landelijke voorziening van de Nederlandse politie: sommige korpsen hebben hun mediatheek overgedragen aan de Politieacademie. Er is een virtuele bibliotheek 7 x 24 uur beschikbaar voor de gebruikers. Bestuurs- & Concernstaf De Bestuurs- & Concernstaf geeft in de eerste plaats integrale ondersteuning aan het College van Bestuur bij het besturen van de totale Politieacademie en bij de uitoefening van alle andere interne en externe bestuurstaken. De Bestuurs- & Concernstaf heeft een coördinerende functie ten opzichte van alle kerntaken en ondersteunende taken die de Politieacademie uitvoert. Verder ondersteunt de Bestuurs- & Concernstaf de totale organisatie op het gebied van: Controlling, Auditing, Communicatie & Marketing, Strategie & Beleid en tot slot is de afdeling Integriteit & Veiligheid bij de Bestuurs- & Concernstaf ondergebracht. Ontwikkeling Korpsen hebben, ieder afzonderlijk maar steeds vaker ook gezamenlijk (bijvoorbeeld in RHC-verband) strategische vraagstukken en prioriteiten. De Politieacademie ondersteunt met haar ontwikkelfunctie de korpsen in het oplossen van deze vraagstukken en legt zo expliciet de verbinding tussen de vraagstukken binnen de politie en de kennis en kunde die bij de Politieacademie aanwezig is. Doel is om die kennis en kunde direct ten dienste te stellen van de politie en van de ontwikkeling van het politievak. Concernondersteunende Dienst De Concernondersteunende Dienst ondersteunt binnen de Politieacademie de andere organisatieonderdelen met: Facilitaire diensten, huisvesting en het beheer van andere middelen die worden gebruikt. Hierbij hoort ook het Congres- en Evenementenbureau en de uitvoering van gecentraliseerde taken (waaronder wapens en munitie, het wagenpark, enzovoort). 38 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing 39 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing

22 De organisatie van buitenaf gezien Niet alle organisatieonderdelen zijn voor onze omgeving van even groot belang. Wat ziet de buitenwereld als die naar de Politieacademie kijkt: waar moeten ze zijn voor welke vraag? Werving & Selectie is het gezicht voor de politie voor belangstellenden en sollicitanten voor een functie bij de politie. Werving & Selectie verwerkt hun aanmeldingen en sollicitaties, beantwoordt hun vragen over een functie bij de politie en voert het selectieproces uit. Tevens verricht dit organisatieonderdeel monitoring- en onderzoeksactiviteiten voor de personeelsvoorziening. Het Loket is de plek waar studenten en korpsen zich inschrijven voor alle soorten onderwijs en waar ze aanvragen doen voor de erkenning van verworven competenties. De locaties van de School voor Politiekunde in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Apeldoorn en Drachten zijn er voor studenten die de opleidingen Assistent politiemedewerker, Politiemedewerker en Allround politiemedewerker volgen. De School voor Hogere Politiekunde in Apeldoorn is er voor studenten die de opleiding Bachelor of Policing of Master of Science in Policing volgen. Voor het onderwijs op de specialistische taken binnen de politie zijn de vier scholen het aanspreekpunt: School voor Politie Leiderschap; School voor Recherche; School voor Handhaving; School voor Gevaar- & Crisisbeheersing. Dat geldt niet alleen voor het reguliere postinitieel onderwijs, maar ook voor het contractonderwijs. De lectoraten zijn het gezicht van de Politieacademie voor onderzoek. Zij organiseren programmacolleges en kenniskringen rondom de onderzoeksagenda en bij de uitvoering van praktijkonderzoek. 40 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing 41 Politieacademie Titel van hoofdstuk

23 Taken die de Politieacademie gaat beëindigen De Politieacademie keert terug naar haar kerntaken: naar haar wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit en professionaliteit van de Nederlandse politie. De Politieacademie heeft de afgelopen periode taken op zich genomen die, of inmiddels elders een betere en meer voor de handliggende inbedding kunnen krijgen, of die de Politieacademie gaat beëindigen. Overdracht van taken vindt plaats nadat overeenstemming is bereikt met de ontvangende partij over alle relevante aspecten. Tot dat moment blijft de Politieacademie volledig verantwoordelijk en aanspreekbaar. Hieronder volgt een kort overzicht van de taken waarom het gaat: Niet politiespecifiek contractonderwijs. De afgelopen jaren heeft de Politieacademie trainingen, opleidingen en advies aangeboden die niet altijd politiespecifiek waren, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap en management. De Politieacademie zal die activiteiten afbouwen en daarbij de lopende verplichtingen ten opzichte van - met name korpsen - nakomen. Politiespecifiek contractonderwijs, dat een aanvulling vormt op het initieel en postinitieel onderwijs en waaraan korpsen behoefte blijken te hebben, wordt aangeboden door de zes scholen. Landelijke programmabureaus Jeugd, Milieu en Regionaal Crisisplan. De afgelopen jaren is de politie een groot aantal (tijdelijke) landelijke programma s gestart, waarmee onderdelen van de politietaak een impuls krijgen. De ondersteuning van een aantal van die programma s was bij de Politieacademie ondergebracht en dat is inmiddels op zijn plaats bij de VtS Politie Nederland. Diverse andere diensten die de Politieacademie verleent, zoals Infopol en Politiestartpagina zijn beter op hun plaats bij de VtS Politie Nederland. De Landelijke Deskundigheidsmakelaar is een dienst die de korpsen ondersteunt bij het vinden van heel specifieke deskundigen bij bijvoorbeeld onderzoeken. Deze taak past beter bij de taken van het KLPD. Het landelijk politieblad Blauw is nu beheersmatig bij de Politieacademie ondergebracht. Dit past niet meer bij de kerntaken van de Politieacademie. Op basis van besluiten van de Minister van Binnenlandse Zaken zijn verder bij de Politieacademie ondergebracht het Landelijke ExpertiseCentrum Diversiteit en het programma Politie & Wetenschap. In 2009 worden beide door het departement geëvalueerd, inclusief de inbedding ervan bij de Politieacademie. Op basis daarvan besluit de Minister over voortzetting en over de organisatorische inbedding. 3. Sturing Politieacademie Wie is binnen onze organisatie waarvoor verantwoordelijk? Wie neemt welke besluiten? Hoe worden die besluiten voorbereid? En in welk overleg? De besturing richt zich op het functioneren van de Politieacademie als één samenhangend geheel ten opzichte van studenten, korpsen en andere relaties. De interne besturing vloeit direct voort uit de manier waarop de Politieacademie extern wordt aangestuurd bij de uitvoering van haar taken (zie schema pagina 48 en 49). Externe besturing Politieacademie De Politieacademie is in de eerste plaats een taakorganisatie met een wettelijk omschreven publieke opdracht ten aanzien van de landelijke werving en selectie, het onderwijs en de kennisfunctie voor de politie. De Minister van Binnenlandse Zaken is opdrachtgever; zij stelt vast wat de taak precies inhoudt en zij bekostigt de taakuitvoering. De Minister is (politiek) eindverantwoordelijk voor dit deel van de overheidstaak. De Politieacademie is, als (zelfstandig) bestuursorgaan (ZBO), opdrachtnemer. Tegelijkertijd is het de politie voor wie de Politieacademie vrijwel al haar taken direct uitvoert. Dat betekent voor de besturing dat de Minister als opdrachtgever steeds de politie nauw betrekt bij besluitvorming. Minister, politie en de Politieacademie vormen in die besluitvorming een driehoek. De jaarlijkse besluitvorming over de opleidingscapaciteit is daarvan een voorbeeld. De Minister bepaalt het jaarlijkse budget en de regiokorpsen bepalen jaarlijks de aard en omvang van hun opleidingsbehoefte. Vervolgens stelt de Minister de opleidingscapaciteit voor het initieel en postinitieel onderwijs vast, inclusief de verdeling over de korpsen en rekening houdend met de opleidingscapaciteit die de Politieacademie in huis heeft. De Minister is verantwoordelijk en beslist; de totstandkoming van die besluiten vindt plaats in de driehoek BZK - politie - Politieacademie, daarbij steeds geadviseerd door de Politie Onderwijs Raad Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing 43 Politieacademie De nieuwe organisatie en besturing

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 628 Politie Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Secretariaat: vestiging Bonaire

Secretariaat: vestiging Bonaire Postbus 20301 REcIfISHANDHAVING RAAD VOOR DE Kaya Industria 15a Kralendijk T: (+599-) 717-5552 1 F: (+599-) 717-7616 E: RvdRH@telbo.an De Raad voor de Rechtshandhaving is een inspectieorgaan, ingesteld

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

DeelRIC School voor Politiekunde

DeelRIC School voor Politiekunde DeelRIC School voor Politiekunde voor toelating tot en/of vrijstelling in een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Mei 2013 Versie 1 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2008 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2008 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2008 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 2 april 2009 2 Inhoud Inhoud... 3 1 Strategie en samenwerking... 5 2 Werving... 10 3 Selectie... 11 4 Onderwijs... 11 Algemeen... 11 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen

BIJLAGE 1 Uitwerking modellen Aspect Model 1: handhaven status quo Model 2: advies Wallage Model 3: Kleine ZBO Model 4: (gedeeltelijke) overheveling naar regulier onderwijs Model 5: splitsing in MBO bedrijfsopleiding en op regulier

Nadere informatie

Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven

Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven Vergelijkbaarheid; combineren van simulatie en praktijkproeven THEMA Werkprocessen examineren binnen de reële beroepscontext Halvard Jan Hettema Servicepunt examinering mbo Even voorstellen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2009 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2009 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2009 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 2 april 2010 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR blz. 4 HOOFDSTUK 1 STRATEGIE EN SAMENWERKING blz. 6 HOOFDSTUK 2 WERVING & SELECTIE

Nadere informatie

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken

GRONDPLAAT politieonderwijs naar beroep en taken LFNP functies Assistent A B Medewerker Generalist Senior zaakscoördinatie Operationeel Expert / Operationeel Specialist A organisatorische coördinatie / regie netwerken Operationeel Specialist B F organisatorische

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie OTO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs

Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs Belangrijkste veranderingen in het politieonderwijs Politiewerk is voortdurend in beweging en politiemedewerkers hebben steeds (vernieuwde) bagage nodig om adequaat het werk te kunnen uitvoeren. De Politieacademie

Nadere informatie

Deel-RIC School voor Politiekunde

Deel-RIC School voor Politiekunde Deel-RIC School voor Politiekunde toelating tot en/of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 2015 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU (EQF 2 en 4)

Nadere informatie

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool

PROFIEL. Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool PROFIEL Adviseur Onderwijs HAS Hogeschool 1. De organisatie Dit profiel wordt gebruikt om potentiële kandidaten in het kort te informeren over de functie Adviseur Onderwijs, HAS Hogeschool en haar context.

Nadere informatie

Opleiding Docent Gevaarbeheersing

Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Opleiding Docent Gevaarbeheersing Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid, het vakmanschap

Nadere informatie

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit?

Centrale vraag bij het onderzoek is: Is het verzorgde onderwijs inclusief de periode van werkend leren en de examinering van voldoende kwaliteit? > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Overdracht Taken en Onderwijs

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231.

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231. Onderdeel DGV/POL Inlichtingen Harry Koster T 070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, de korpsbeheerder van het Klpd, de voorzitter van het college van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 628 Politie Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst

Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst Loek Nieuwenhuis lector Beroepspedagogiek hoogleraar OU Conferentie OidS MBO 17 april 2014 Vraag Onderwijs is gericht op toekomstig gebruik We leiden op voor

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 628 Politie Nr. 427 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2010 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 4 april 2011 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR... 4 HOOFDSTUK 1 Strategie en samenwerking... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Burgers

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs

Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs Deel-RIC BPO Team Hoger Onderwijs (vanaf instroom 01.01.2017) Toelating tot en /of vrijstelling voor een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 273 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking In het Raadsvoorstel focus traject Rust, sturing en basis op orde, versie B&W 06-12-2016, wordt als alternatief aangegeven dat er geen alternatief is. Zeker omdat

Nadere informatie

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk Presentatie Seminarie CPS Antwerpen 28 maart 2017 Prof.dr.ir Jan Terpstra Radboud Universiteit te Nijmegen Topics Nationale

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Werving & Selectie Uw werving en selectie in veilige handen

Werving & Selectie Uw werving en selectie in veilige handen Werving & Selectie Uw werving en selectie in veilige handen Uw werving en selectie in veilige handen U wilt de juiste persoon op de juiste plek. Van surveillant tot recherchekundige. Van secretaresse tot

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht

Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Hoofd Vastgoed & Huisvesting UMC Utrecht Organisatie UMC Utrecht Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis over

Nadere informatie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie

Datum 20 november 2012 Onderwerp Beleidsreactie bij Rapport 'Aangifte doen: de burger centraal' van de Inspectie Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den haag Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Politie Politiële Taken Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs 4 mei 2017 «waakzaam en dienstbaar» p LITIE BESLUIT tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Nadere informatie

DeelRIC School voor Handhaving

DeelRIC School voor Handhaving DeelRIC School voor Handhaving voor toelating tot en/of vrijstelling in een postinitiële opleiding of een postinitiële leergang van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Oktober 2013 1 SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Vakgebied 4 4000024

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Veiligheid Kwaliteitseisen Personeel, Materieel Schedeldoekshaven

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Van Regiopolitie naar Nationale Politie - Regeerakkoord Kabinet Rutte 2010 - Nationale Politie op 1 januari 2013 - Betreft: 65.000 medewerkers - Waarvan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

DeelRIC School voor Handhaving

DeelRIC School voor Handhaving DeelRIC School voor Handhaving voor toelating tot en/of vrijstelling in een postinitiële opleiding of een postinitiële leergang van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Oktober 2013 Aangevuld

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER

FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEPROFIEL CONCERNCONTROLLER Versie d.d. 21 juli 2014 Organisatie ROC Leiden verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwassenenonderwijs (educatie) voor meer dan 9000 studenten

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst - Politie

Opleiding Officier van Dienst - Politie Opleiding Officier van Dienst - Politie Opleiding Officier van Dienst - Politie Bevindingen en oordeel 1 Inleiding Goed politieonderwijs speelt een essentiële rol bij de ontwikkeling van de deskundigheid,

Nadere informatie

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel (Alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Toenemende globalisering, digitalisering en de groeiende mobiliteit

Nadere informatie

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007 De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007 POLITIEONDERWIJS: FUNDAMENT VOOR PROFESSIONALITEIT Inspectie OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007 POLITIEONDERWIJS:

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer Wervings naam extra werkzaamheden 19 001 korpschef 17 korpsleiding 19 002 plaatsvervangend korpschef 16 korpsleiding Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap

In het oog van de orkaan. School voor Politie Leiderschap In het oog van de orkaan School voor Politie Leiderschap Inleiding Essenties van het leiderschapsprogramma In het oog van de orkaan De titel van het programma verwijst naar de hevige turbulentie, als gevolg

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL I JAARVERSLAG Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARVERSLAG 2011 Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T

Nadere informatie

Studiedag. Multicultureel Vakmanschap

Studiedag. Multicultureel Vakmanschap Studiedag Diversiteit in diversiteit Multicultureel Vakmanschap Vrijdag 5 december 2008 Naam: Berragiy Voornaam: Rachid Nationaliteit: Nederlands/Marokkaans Rang: Inspecteur (Politieacademie/LECD) Functie:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35578 3 juli 2017 Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen De korpschef van politie Gelet op De Regeling

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE

PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE PROFIEL HOOFD FINANCIËN ROC ZADKINE Inhoudsopgave 1 Zadkine 3 De organisatie 3 Ambitie: Een diploma met meerwaarde 3 De afdeling financiën 4 2 Hoofd Financiën 4 Functieomschrijving 4 Functie-eisen 5 Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Vrijwillige politie in Nederland

Vrijwillige politie in Nederland Vrijwillige politie in Nederland Pierre Santegoeds Nederland verdeeld in 10 eenheden 2 1 Wettelijk kader vrijwilligers Artikel 2 van de Politiewet 2012 beschrijft de definitie van politievrijwilligers:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Missie en positionering Servicebureau

Missie en positionering Servicebureau Missie en positionering Servicebureau 29 november 2015 Inleiding In de huidige situatie, bij zowel De Basis als Primus, kenmerkt de organisatiestructuur zich als een lijn-staf structuur. Het primaire proces

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011

De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 2 De Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011 3 4 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1. Inleiding 18 1.1 Aanleiding en doelstelling 19 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Committed to Green Businessplan 2013-2016

Committed to Green Businessplan 2013-2016 Businessplan 2013-2016 Businessplan 2013-2016 Wim Drost directeur @DrostW Marc Hendriks marketingmanager @Hendriks_Marc Willy Brandtlaan 81, 6716 RJ Ede, Telefoon: (0318) 642 992, E-mail: info@ontwikkelcentrum.nl

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie