Vragenlijst BVL-digitaal activiteitenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst BVL-digitaal activiteitenplan"

Transcriptie

1 Vragenlijst VL-

2 Deel A. verankering in schlbeleid/rganisatie 1 Deelname aan het VL is p schl en bvenschlsniveau vastgelegd in fficiële stukken/cmmunicatiemiddelen. Heeft de schl deelname aan het VL vastgelegd p de website van de schl? nee (geen scre) ja, de schl heeft deelname aan het VL vastgelegd p de website (brns) ja, de schl heeft deelname vastgelegd p de website én in de schlgids (zilver) ja, de schl heeft deelname vastgelegd p de website, in de schlgids én in het schlplan (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Op welke webpagina heeft de schl deelname aan het VL vastgelegd? vul de url van de webpagina in Op welke pagina in de schlgids is deelname aan het VL vastgelegd? Of uplad de schlgids waaruit deelname aan het VL blijkt vul de url van de webpagina met de schlgids in p welke pagina in de schlgids is VL-deelname te vinden? Waar is deelname aan het VL in het schlplan vastgelegd? Of uplad het schlplan waaruit deelname aan het VL blijkt vul de url van de webpagina met het schlplan in p welke pagina in het schlplan is VL-deelname te vinden?

3 Deel A. verankering in schlbeleid/rganisatie 2 De schl heeft een (bvenschlse) verkeerswerkgrep met daarin een vertegenwrdiging van team en (verkeers)uders. Heeft de schl een verkeerswerkgrep? nee (geen scre) ja, maar als middelgrte (250 tt 500 leerlingen) f als grte schl (> 500 leerlingen) met minder dan 2 leden (geen scre) ja, als kleine schl (250 leerlingen) met 2 leden (zilver) ja, als middelgrte (250 tt 500 leerlingen) f als grte schl (> 500 leerlingen) met 3 leden (zilver) ja, als kleine schl (250 leerlingen) met 3 f meer leden (gud) ja, als middelgrte (250 tt 500 leerlingen) f als grte schl (> 500 leerlingen) met 4 f meer leden (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie ewijs Wat is de samenstelling van de verkeerswerkgrep? vul hier de functie en de naam van het werkgreplid in, bijvrbeeld directeur Jan de Vries vul hier de functie en de naam van het werkgreplid in, bijvrbeeld leerkracht Mieke Hendriks vul hier de functie en de naam van het werkgreplid in, bijvrbeeld (verkeers)uder Jan Stapel vul hier de functie en de naam van het werkgreplid in, bijvrbeeld (verkeers)uder Mara de Wit

4 Deel A. verankering in schlbeleid/rganisatie 3 De schl heeft de verkeersuder aangemeld bij VVN, f een verkeeruderlidmaatschap afgeslten bij VVN. Is de (verkeers)uder aangemeld bij VVN en/f heeft de schl een verkeersuderlidmaatschap bij VVN? nee in de werkgrep zit geen (verkeers)uder en die is dus k niet aangemeld bij VVN (geen scre) nee, de schl heeft wel een (verkeers)uder maar die is niet aangemeld bij VVN en/f de schl heeft geen VVN (verkeers)uderlidmaatschap afgeslten (brns) ja, de (verkeers)uder is (gratis) als lid aangemeld bij VVN (zilver) ja, de schl heeft een verkeerlidmaatschap afgeslten bij VVN (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie ewijs Uplad het van aanmelding f een kpie van het abnnement bij VVN. uplad het van aanmelding f een kpie waaruit blijkt dat de schl een verkeersuderlidmaatschap heeft afgeslten bij VVN

5 Deel A. verankering in schlbeleid/rganisatie 4 De schl neemt deel aan het lkaal verkeerseducatieverleg. Neemt de schl deel aan het lkaal verkeerseducatieverleg? nee, er vindt geen lkaal verkeerseducatie verleg plaats waaraan de schl kan deelnemen en de schl neemt k niet deel aan incidenteel verleg (geen scre) nee, de schl neemt niet deel aan het lkaal verkeerseducatieverleg en de schl neemt k niet deel aan incidenteel verleg (geen scre) ja, incidenteel tussen de schl en anderen (brns) ja, structureel aan het lkaal verkeerseducatieverleg (1x per jaar) (zilver) ja, structureel aan het lkaal verkeerseducatieverleg (> 1x per jaar) (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Met welke persnen en/f instanties werkt de schl samen? VVN plitie gemeente wijk(raad) Fietsersbnd andere schl/schlen kindcentrum Werkt de schl met andere persnen en/f instanties samen? vul hier de naam in van de andere rganisaties f persnen waarmee de schl samenwerkt uplad hier een verslag van het lkaal verkeerseducatieverleg waaruit blijkt dat de schl aanwezig was (vr zilver). En vr gud minimaal 2 verslagen van het lkaal verkeerseducatieverleg uit één schljaar waaruit blijkt dat de schl aanwezig was.

6 niet verplicht als vr VL: de verkeerswerkgrep kan hier een dcument upladen met de NAW-gegevens van het lkale samenwerkingsnetwerk. Wie rganiseert het lkaal verkeerseducatieverleg? gemeente adviseur ingehuurd dr gemeente 1 van de schlen VVN-afdeling Wrdt het verkeerseducatieverleg dr iemand anders gerganiseerd dan dr de gemeente? vul hier de naam in van de partij die het verkeerseducatieverleg rganiseert

7 Deel A. verankering in schlbeleid/rganisatie 5 De schl heeft een planning vr de uitvering van het VL gemaakt. Heeft de schl een planning vr de uitvering van het VL gemaakt? nee (geen scre) ja (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad minstens 1 planning van de schl vr uitvering van het VL. uplad een ingevulde planningstl f andere planning f vul de in url van de jaaragenda van de schl indien de belangrijkste verkeersactiviteiten daarin zijn pgenmen

8 Deel. verkeerseducatie in de klas 6 De schl gebruikt structureel in alle leerjaren (1 tt en met 8) een actuele (verkeers)methde. In welke leerjaren geeft de schl gemiddeld minstens 0,5 uur per week verkeersles? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium 3 tt en met 8 (brns) 1 tt en met 8 (zilver) 1 tt en met 8 en bvendien wrdt in leerjaar 7 en/f 8 extra tijd ingersterd ter vrbereiding p het theretisch en praktisch verkeersexamen (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Welke (verkeers)methden gebruikt de schl? Wijzer dr het Verkeer Klaar ver! Wegwijs Afgesprken VVN cmbinatie Rndje Verkeer/Stap Vruit/Op Veten en Fietsen/Jeugdverkeerskrant Alles in 1 Let s g ebruikt de schl ng andere (verkeers)methden? vul hier de naam in van de andere (verkeers)methde die wrdt gebruikt Uplad het rster vr leerjaar 7 en/f 8 waaruit de extra vrbereiding p het theretisch en praktisch verkeersexamen blijkt. veg het rster vr leerjaar 7 en/f 8 te Vr speciaal nderwijs: beschrijf de acties die de schl nderneemt m z ged mgelijk bij dit criterium aan te sluiten

9 Deel. verkeerseducatie in de klas 7 De schl neemt deel aan het theretische verkeersexamen van VVN. Neemt de schl (eventueel m het jaar) deel aan het theretisch verkeersexamen van VVN? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium nee (geen scre) ja (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Welke leerjaren nemen deel aan het theretisch verkeersexamen? leerjaar 7 neemt deel aan het theretisch verkeersexamen leerjaar 8 neemt aan het theretisch verkeersexamen leerjaar 7/8 neemt dit jaar deel aan het theretisch verkeersexamen leerjaar 7/8 neemt vlgend jaar deel aan het theretisch verkeersexamen Uplad een kpie van een nagekeken theretisch verkeersexamen van een leerling uit leerjaar 7, 8 f cmbinatieklas 7/8. veg een nagekeken theretisch verkeersexamen te Vr speciaal nderwijs: beschrijf de acties die de schl nderneemt m z ged mgelijk bij dit criterium aan te sluiten

10 Deel. verkeerseducatie in de klas 8 De schl rganiseert 1 f meerdere verkeersactiviteiten die in minimaal 2 leerjaren in de klas (fwel theretisch) plaatsvinden. Heveel verkeersactiviteiten rganiseert de schl die in minimaal 2 leerjaren in de klas (fwel theretisch) plaatsvinden? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium geen (geen scre) 1 tt 2 activiteiten per jaar (brns) 3 activiteiten per jaar (zilver) 4 f meer activiteiten per jaar (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad vrbeelden van verkeersactiviteiten (dit mgen k prjecten zijn) in de klas die de schl in minimaal 2 leerjaren heeft gerganiseerd. Een verkeersweek kan uit meerdere activiteiten bestaan. veg een verkeersactiviteit f prject te veg een verkeersactiviteit f prject te veg een verkeersactiviteit f prject te veg een verkeersactiviteit f prject te Vr speciaal nderwijs: beschrijf de acties die de schl nderneemt m z ged mgelijk bij dit criterium aan te sluiten

11 Deel C. praktische verkeerseducatie 9 De schl neemt deel aan het praktisch verkeersexamen p de penbare weg. Neemt de schl deel aan het praktisch verkeersexamen p de penbare weg? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium nee (brns) ja (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad een ft, artikel f verslag van het praktisch verkeersexamen p de penbare weg. uplad een ft, artikel f verslag Vr speciaal nderwijs: beschrijf de acties die de schl nderneemt m z ged mgelijk bij dit criterium aan te sluiten

12 Deel C. praktische verkeerseducatie 10 De schl rganiseert praktische verkeersactiviteiten. In heveel leerjaren rganiseert de schl praktische verkeersactiviteiten? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium in minder dan 4 leerjaren (geen scre) in minstens 4 leerjaren (brns) in minstens 6 leerjaren (zilver) in alle 8 leerjaren (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Leerjaar 1 en 2: welke activiteiten wrden er gerganiseerd? vul hier de naam van de activiteit in die wrdt gerganiseerd uplad een vrbeeld per tegevegde activiteit Leerjaar 3: welke activiteiten wrden er gerganiseerd? vul hier de naam van de activiteit in die wrdt gerganiseerd uplad een vrbeeld per tegevegde activiteit Leerjaar 4: welke activiteiten wrden er gerganiseerd? vul hier de naam van de activiteit in die wrdt gerganiseerd uplad een vrbeeld per tegevegde activiteit

13 Leerjaar 5: welke activiteiten wrden er gerganiseerd? vul hier de naam van de activiteit in die wrdt gerganiseerd uplad een vrbeeld per tegevegde activiteit Leerjaar 6: welke activiteiten wrden er gerganiseerd? vul hier de naam van de activiteit in die wrdt gerganiseerd uplad een vrbeeld per tegevegde activiteit Leerjaar 7: welke activiteiten wrden er gerganiseerd? vul hier de naam van de activiteit in die wrdt gerganiseerd uplad een vrbeeld per tegevegde activiteit Leerjaar 8: welke activiteiten wrden er gerganiseerd? vul hier de naam van de activiteit in die wrdt gerganiseerd uplad een vrbeeld per tegevegde activiteit Vr speciaal nderwijs: beschrijf de acties die de schl nderneemt m z ged mgelijk bij dit criterium aan te sluiten

14 Deel D. verkeersveilige schlmgeving 11 In de les/lesmethde is er aandacht vr de huidige schlthuisrutes van de leerlingen. Heeft de schl in de les/lesmethde aandacht vr de huidige schl-thuisrutes van de leerlingen? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium nee (geen scre) ja, er is aandacht vr de huidige schl-thuisrutes van de leerlingen (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad minstens 1 vrbeeld van het gebruikte lesmateriaal waaruit blijkt dat er aandacht is vr de huidige schl-thuisrutes van de leerlingen. uplad lesmateriaal dat in de klas wrdt gebruikt Vr speciaal nderwijs: beschrijf de acties die de schl nderneemt m z ged mgelijk bij dit criterium aan te sluiten

15 Deel D. verkeersveilige schlmgeving 12 De schl besteedt in leerjaar 8 aandacht aan de tekmstige schl-thuisrutes naar het vrtgezet nderwijs. Heeft de schl in de les/lesmethde aandacht vr de tekmstige schlthuisrutes van de leerlingen naar het vrtgezet nderwijs? als speciaal nderwijs gaan we in de les in p de verschillende vrmen van verver naar vervlgnderwijs en he daar veilig mee m te gaan (gud) nee (brns) ja, er wrdt in leerjaar 8 in de les ingegaan p de tekmstige schl-thuisrutes naar het vrtgezet nderwijs (zilver) ja, én er wrdt in leerjaar 8 in een prject vr alle leerlingen ingegaan p de tekmstige schl-thuisrutes naar het vrtgezet nderwijs (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad minstens 1 vrbeeld van het gebruikte lesmateriaal waaruit blijkt dat er aandacht is vr de tekmstige schl-thuisrutes van de leerlingen. veg een verlegverslag te Uplad minstens 1 prjectbeschrijving inclusief ft f artikel. uplad een prjectbeschrijving

16 Deel D. verkeersveilige schlmgeving 13 De schl spant zich in vr verzichtelijke en veilige schluitgangen. Wat heeft de schl (per lcatie) gedaan m de schluitgangen veiliger te maken? de schluitgangen zijn ng niet veilig en er is ng niets ndernmen hiervr (geen scre) de schluitgangen zijn ng niet veilig, maar we leren leerlingen m te gaan met de verkeersnveilige situatie (brns) de schl en/f gemeente maakt/maken de schluitgangen veilig en we leren leerlingen in de tussentijd m te gaan met de verkeersnveilige situatie (zilver) de schluitgangen zijn fysiek niet veilig te maken, maar dr andere maatregelen als brigadiers en trainingen van leerlingen wel veilig dr leerlingen te bereiken (gud) de schluitgangen zijn fysiek veilig dr maatregelen die de schl en/f gemeente (eerder) heeft/hebben genmen, f zijn al als veilig berdeeld in het verleden dr het VL (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad (per lcatie) een mschrijving van de te nemen f genmen maatregelen vr verzichtelijke en veilige schluitgangen, inclusief tekening en ft indien van tepassing. uplad het dcument waarin de maatregelen staan benemd

17 Deel D. verkeersveilige schlmgeving 14 De schl zet zich actief in vr een veilige bereikbaarheid in de directe schlmgeving vr vetgangers, fietsers en aut s. Heveel activiteiten per schljaar vert de schl uit vr een veilige bereikbaarheid in de directe schlmgeving vr vetgangers, fietsers en aut s? minder dan 2 activiteiten (geen scre) 2 tt 3 activiteiten (brns) 4 tt 5 activiteiten (zilver) 6 f meer activiteiten (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad vrbeelden van activiteiten die gedaan zijn vr een veilige bereikbaarheid in de directe schlmgeving vr vetgangers, fietsers en aut s, met mschrijving en ft indien van tepassing. uplad een verslag, vrbeeld, ft f artikel van de activiteit uplad een verslag, vrbeeld, ft f artikel van de activiteit uplad een verslag, vrbeeld, ft f artikel van de activiteit uplad een verslag, vrbeeld, ft f artikel van de activiteit uplad een verslag, vrbeeld, ft f artikel van de activiteit uplad een verslag, vrbeeld, ft f artikel van de activiteit

18 Deel D. verkeersveilige schlmgeving 15 Vr alle structurele verplaatsingen tijdens schltijd zijn veilige rutes uitgestippeld. Welke afspraken zijn er gemaakt ver de te gebruiken lp- en fietsrutes en he zijn die afspraken vastgelegd? er zijn geen afspraken gemaakt (geen scre) er zijn mndelinge afspraken gemaakt (brns) rutes zijn schriftelijk vastgelegd én besprken met de leerlingen en leerkrachten (zilver) rutes zijn schriftelijk vastgelegd, besprken met de leerlingen én gecmmuniceerd met uders/verzrgers (gud) er zijn geen afspraken, want er zijn geen rutes ndig tijdens schltijd (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad de verschillende rutes inclusief kaartje en benem he deze rutes zijn vastgelegd. uplad de rute inclusief kaartje He cmmuniceert de schl de vastgelegde afspraken met de uders/verzrgers? vul hier de manieren in waarp de schl de vastgelegde afspraken cmmuniceert met uders/verzrgers

19 Deel D. verkeersveilige schlmgeving 16 Vr alle verplaatsingen tijdens schltijd zijn schriftelijke afspraken gemaakt en/f de afspraken ver verver van leerlingen tijdens schltijd zijn vastgelegd in een verversprtcl. ijn er afspraken gemaakt ver het verver van leerlingen tijdens schltijd en he zijn die vastgelegd? de schl heeft geen afspraken vastgelegd (geen scre) de schl heeft schriftelijke afspraken vastgelegd ver enkele f alle vrmen van verver van leerlingen nder schltijd (brns) de schl heeft schriftelijke afspraken ver alle vrmen van verver van leerlingen nder schltijd in een verversprtcl vastgelegd en vastgesteld (zilver) de schl heeft schriftelijke afspraken ver alle vrmen van verver van leerlingen nder schltijd in een ververprtcl vastgelegd, vastgesteld en gecmmuniceerd met uders/verzrgers (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad de afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd. uplad hier de schriftelijke afspraken Uplad het verversprtcl indien van tepassing. uplad het verversprtcl Wie heeft het verversprtcl vastgesteld? vul in wie het verversprtcl heeft vastgesteld He cmmuniceert de schl het verversprtcl met uders/verzrgers? vul hier de manieren in waarp de schl het verversprtcl cmmuniceert met uders/verzrgers

20 Deel E. betrkkenheid van verzrgers/(grt)uders 17 Verzrgers/(grt)uders wrden actief betrkken bij vrbereiding en uitvering van verkeersactiviteiten. ij heveel verkeersactiviteiten wrden verzrgers/(grt)uders actief betrkken p schl? minder dan 2 activiteiten (geen scre) 2 activiteiten (brns) 3 tt 4 activiteiten (zilver) 5 f meer activiteiten (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie ij welke activiteiten wrden verzrgers/(grt)uders actief betrkken? vul de activiteit in vul de activiteit in vul de activiteit in vul de activiteit in vul de activiteit in Uplad een verslag, ft f beschrijving van de activiteiten die zijn ingevuld. uplad het verslag, de ft f beschrijving van de activiteit uplad het verslag, de ft f beschrijving van de activiteit uplad het verslag, de ft f beschrijving van de activiteit uplad het verslag, de ft f beschrijving van de activiteit uplad het verslag, de ft f beschrijving van de activiteit

21 Deel E. betrkkenheid van verzrgers/(grt)uders 18 Er zijn afspraken gemaakt ver het halen en brengen van leerlingen. Heeft de schl afspraken gemaakt ver het halen en brengen van leerlingen? nee (brns) ja (zilver) ja, én er zijn expliciete afspraken vastgelegd ver het waar wel en waar niet parkeren van aut s en fietsen (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad de afspraken die zijn gemaakt ver van het halen en brengen van leerlingen. uplad het dcument waarin de afspraken zijn vastgelegd

22 Deel E. betrkkenheid van verzrgers/(grt)uders 19 De schl bevrdert de link tussen verkeerseducatie p schl en verkeerspveding thuis. Is er een link tussen verkeerseducatie (therie, praktijk f prject) p schl en verkeerspveding thuis? nee (geen scre) ja, bij 1 activiteit krijgt het thuis een vervlg (brns) ja, bij 2 activiteiten krijgt het thuis een vervlg (zilver) ja, bij 3 f meer activiteiten krijgt het thuis een vervlg (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad de activiteiten waaruit de link tussen verkeerseducatie p schl en verkeerspveding thuis blijkt. uplad een dcument m deze link aan te tnen uplad een dcument m deze link aan te tnen uplad een dcument m deze link aan te tnen

23 Deel F. cmmunicatie en infrmatie 20 De schl infrmeert de verzrgers/(grt)uders regelmatig ver verkeersveiligheid en verkeerseducatie via schlkrant/uderbulletin/uderavnden/schlgids/ facebk/website/ s. He vaak infrmeert de schl verzrgers/(grt)uders ver verkeersveiligheid en verkeerseducatie? minder dan 2 keer per jaar (geen scre) 2 keer per jaar (brns) 3 tt 4 keer per jaar (zilver) 5 f meer keer per jaar (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Selecteer de middelen die de schl gebruikt m verzrgers/(grt)uders te infrmeren ver verkeersveiligheid en verkeerseductie. schlkrant uderbulletin uderavnd schlgids scial media website ffline nieuwsbrief digitale nieuwsbrief Welke middelen zet de schl ng meer in m verzrgers/(grt)uders te infrmeren ver verkeersveiligheid en verkeerseducatie? vul hier het middel in waarmee de schl verzrgers/(grt)uders infrmeert Uplad per middel een vrbeeld van de uiting waarin de schl cmmuniceert met verzrgers/(grt)uders ver verkeersveiligheid en verkeerseducatie. uplad een vrbeeld

24 Deel F. cmmunicatie en infrmatie 21 VL-nderwerpen staan peridiek p de agenda van de medezeggenschapsraad en/f uderraad. Staan VL-nderwerpen minimaal 1 keer per jaar p de agenda van de medezeggenschapsraad en/f uderraad? nee (geen scre) ja (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad een agenda f een vergaderverslag van de medezeggenschapsraad en/f uderraad. uplad minstens 1 agenda f verslag van dit schljaar

25 Deel. milieubewust en geznd naar schl 22 De schl bevrdert duurzame en actievere ververswijzen dan de aut. De schl heeft hierte delen pgesteld. Heeft de schl delen vr de leerlingen gesteld vr actievere ververswijzen dan de aut f meer samen rijden? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium (gud) nee (brns) ja (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Uplad de gestelde delen vr actievere ververswijzen dan de aut f meer samen rijden vr dit schljaar. Deze delen kunnen vr kleuterbuw, nderbuw en f bvenbuw f vr alle leerjaren gesteld wrden. uplad het dcument f verslag waarin de delen staan genemd en beschreven Vr speciaal nderwijs: beschrijf de acties die de schl nderneemt m z ged mgelijk bij dit criterium aan te sluiten

26 Deel. milieubewust en geznd naar schl 23 De schl meet met een vrmeting p welke manier de leerlingen duurzaam en actief naar schl gaan. Registreert de schl aan het begin van het schljaar (september/ktber) p welke manier de leerlingen van alle leerjaren naar schl gaan? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium (gud) nee (brns) ja, in de kleuterbuw (zilver) Ja, in de kleuterbuw en nderbuw (zilver) Ja in de kleuterbuw en bvenbuw (zilver) Ja in de nderbuw (zilver) Ja in de nderbuw en bvenbuw (zilver) Ja in de buwbuw (zilver) ja, in alle leerjaren (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Vul hiernder de data uit de registratie in. vul hier het aantal leerlingen in dat de enquête heeft ingevuld vul hier het aantal leerlingen te vet in vul hier het aantal leerlingen met de fiets in vul hier het aantal leerlingen met de (schl)bus f leerlingenverver in vul hier het aantal leerlingen met het penbaar verver (OV) in vul hier het aantal leerlingen die carplen/samen rijden in vul hier het aantal leerlingen dr verzrgers/(grt)uders met eigen aut in vul hier het aantal leerlingen met elektrische aut in

27 Deel. milieubewust en geznd naar schl 24 De schl meet met een nameting p welke manier de leerlingen duurzaam en actief naar schl zijn gegaan. Registreert de schl aan het einde van het schljaar (medi juni) p welke manier de leerlingen van alle leerjaren naar schl zijn gegaan? als speciaal nderwijs kan ik niet vlden aan dit criterium (gud) nee (brns) ja, in de kleuterbuw (zilver) Ja, in de kleuterbuw en nderbuw (zilver) Ja in de kleuterbuw en bvenbuw (zilver) Ja in de nderbuw (zilver) Ja in de nderbuw en bvenbuw (zilver) Ja in de bvenbuw (zilver) ja, in alle leerjaren (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie Vul hiernder de data uit de registratie in. vul hier het aantal leerlingen in dat de enquête heeft ingevuld vul hier het aantal leerlingen te vet in vul hier het aantal leerlingen met de fiets in vul hier het aantal leerlingen met de (schl)bus f leerlingenverver in vul hier het aantal leerlingen met het penbaar verver (OV) in vul hier het aantal leerlingen die carplen/samen rijden in vul hier het aantal leerlingen dr verzrgers/(grt)uders met eigen aut in vul hier het aantal leerlingen met elektrische aut in

28 Deel. milieubewust en geznd naar schl 25 De schl brengt p basis van de vr- en nameting de verschuivingen naar duurzame en actievere manieren van reizen in beeld. ijn de gestelde delen gehaald en is er dus aan het einde van het jaar een verschuiving van de aut naar meer duurzame en actievere manieren van reizen van de leerlingen gerealiseerd? nee (brns) ja, maar niet allemaal (zilver) ja, alle delen zijn gehaald (gud) raadpleeg nze kennisbank vr meer infrmatie ewijs Uplad het dcument waaruit de verschuiving naar meer duurzame en actievere manier van reizen blijkt. uplad het dcument waaruit de verschuiving blijkt

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Roken en alcohol.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Roken en alcohol. Criteria en vragenlijst themacertificaat Rken en alchl Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Rken en alchl. De vragenlijst

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de vragenlijst voor het themacertificaat Milieu en natuur.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de vragenlijst voor het themacertificaat Milieu en natuur. Vragenlijst themacertificaat Milieu en natuur Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de vragenlijst vr het themacertificaat Milieu en natuur. De vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Milieu en natuur.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Milieu en natuur. Criteria en vragenlijst themacertificaat Milieu en natuur Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Milieu en natuur. De vragenlijst

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Voeding.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Voeding. Criteria en vragenlijst themacertificaat Veding Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Veding. De vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een schl vr vrtgezet speciaal nderwijs (VSO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl bezeken p grnd van hgbegaafdheid. Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats:

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die een basisschl vr speciaal nderwijs (SO) bezeken Gegevens leerling: Naam: Gebrtedatum:... BSN :...

Nadere informatie

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats..

Naam:.. Geboortedatum:... Adres:.. Postcode en woonplaats: Locatie:.. Postcode en plaats.. 2017-2018 Aanvraagfrmulier vr een vergeding (van een gedeelte van de) ksten schlverver vr leerlingen die met een structurele lichamelijke beperking een reguliere basisschl bezeken Gegevens leerling: Naam:

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Obs de Wezeboom. Protocol vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. Protocol vervoer onder schooltijd obs de Wezeboom 1

Obs de Wezeboom. Protocol vervoer bij uitstapjes onder schooltijd. Protocol vervoer onder schooltijd obs de Wezeboom 1 Obs de Wezebm Prtcl verver bij uitstapjes nder schltijd Prtcl verver nder schltijd bs de Wezebm 1 Vrwrd Vr u ligt het prtcl: verver bij uitstapjes nder schltijd. Op schl wrden allerlei activiteiten gerganiseerd,

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016/2017

Jaarprogramma 2016/2017 Jaarprgramma 2016/2017 1. Medezeggenschapsraad (MR)... 2 2. Missie en visie... 2 3. Delen vr 2016/2017... 2 4. Werkwijze en samenstelling MR... 2 5. Planning 2016/2017... 3 6. Faciliteiten... 3 1. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER Leerlingenverver 2017-2018 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER In te vullen dr de gemeente Sittard-Geleen Cliëntnummer Datum ntvangst Aanvraagnummer Behandelend cnsulent 1. Gegevens leerling BSN nummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR Ontvangstbevestiging gestuurd Aanvraag cmpleet ja / nee Gescand en verwerkt in Carel behandeld dr: d.d.: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2014-2015 Wij verzeken u de telichting vr het invullen

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Bewegen en sport. Criteria en vragenlijst themacertificaat Bewegen en sprt Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Bewegen en sprt. De vragenlijst

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Vergadering MR 13 oktober 2015

Vergadering MR 13 oktober 2015 Vergadering MR 13 ktber 2015 Aanwezig: Wim van der Heijden (WM), Harry Dupnt (HD), Snja Engels (SE), Chantal Klinkers (CK), Len Breders (LB) Aanwezig eerste gedeelte: Marcel Janssen (MJ) Afwezig met kennisgeving:

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015

SIG Groene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 SIG Grene ICT & Duurzaamheid jaarverslag 2014 / jaarplan 2015 Inleiding Hiernder treft u het jaarverslag 2014 en het jaarplan 2015 van de Special Interest Grup Grene ICT & Duurzaamheid aan. Het jaarverslag

Nadere informatie

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016

PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 PRIVACY BELEID EN DATALEKKEN versie 2016 Pagina 1 van 5 Privacy p schlen van Kiem Dr de tenemende digitalisering wrdt in het nderwijs steeds meer gebruik gemaakt van ICT. En er wrden steeds meer gegevens

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Fan e Wiken Continurooster

Fan e Wiken Continurooster Fan e Wiken Cntinurster m.i.v. schljaar 2014-2015 CBS Fan e Wiken Wlfsklauw 27 8411RC Jubbega www.cbsfanewiken.nl Inhudspgave Vrwrd 1. Uitwerking cntinurster 1.1 Lestijden 1.2 Uren verantwrding 2. De lunch

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor het cursusjaar

Aanmeldformulier voor het cursusjaar Aanmeldfrmulier vr het cursusjaar 2017-2018 In te vullen dr het Almere Cllege Ontvangstdatum aanmeldfrmulier In te vullen dr de huidige schl Leerling Vrnaam: Achternaam: Aanmelding vr leerjaar: 1 2 3 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen vr verlf buiten de schlvakanties 1. Vakantieverlf Een verzek m vakantieverlf p grnd van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevren aan de directeur van de schl

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Enquête ouders schooltijdmodellen

Enquête ouders schooltijdmodellen Enquête uders schltijdmdellen Geachte uders/verzrgers van Educatief Centrum t Sparrenbs, De afgelpen jaren is met regelmaat het punt wijziging van schltijden tijdens managementverleggen, vergaderingen

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verkeersveiligheidslabel Groningen. Verankering in het schoolbeleid / in de schoolorganisatie. Naam school: Plaats: Datum:

Beoordelingsformulier Verkeersveiligheidslabel Groningen. Verankering in het schoolbeleid / in de schoolorganisatie. Naam school: Plaats: Datum: Verkeersveiligheidslabel Naam school: Beoordelingsformulier Verkeersveiligheidslabel Groningen Plaats: Datum: Verankering in het schoolbeleid / in de schoolorganisatie. De school heeft VVL in het schoolplan

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

groep 1-4: groep 5-8: ma di

groep 1-4: groep 5-8: ma di Fusienieuws De fusie verlpt vrspedig. In de zmervakantie heeft het Cllege van Sudwest Fryslân per brief aan de schlbesturen laten weten dat ze een fusie wenselijk vindt. Wel geeft ze in dezelfde brief

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Agressie en geweld horen niet in Stadskanaal

Agressie en geweld horen niet in Stadskanaal Auteur: Anne-Marije Perdk Studentnummer: 188727 Opleiding: Integrale veiligheid Onderwijsinstelling: Nrdelijke Hgeschl Leeuwarden Afstudeerrganisatie: Gemeente Stadskanaal bedrijfsbegeleider: mevr. L.

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Beleid voor Alcoholmatiging

Beleid voor Alcoholmatiging Beleid vr Alchlmatiging Hiernder vindt u verschillende tips & tls die kunnen bijdragen aan een Veilig Sprtklimaat p het gebied van alchlmatiging en alchlbewustzijn binnen sprtverenigingen. Overzicht wettelijk

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0 1 Prcesrichtlijn WLZ met behandeling Rllen Prceseigenaar Behandelcördinatr(verantwrdelijke) Uitverend Persnlijk Begeleider, Driestrmlket Cntrlerend Behandelcördinatr Adviserend - 1. Driestrmlket (vr nieuwe

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O.

PTA L.O. 4/5Havo 4/5/6VWO Plan van Toetsing en afsluiting voor het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Gouda- Locatie Antoniuscollege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO Plan van Tetsing en afsluiting vr het vak L.O. 2012-2013 CARMELCOLLEGE Guda- Lcatie Antniuscllege Vaksectie L.O. PTA L.O. 4/5Hav 4/5/6VWO 2012-2013 Plan van Tetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

'Handhaving hokken en keten gemeente Eemsmond' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Tromp (e.a.), Bestuurszaken

'Handhaving hokken en keten gemeente Eemsmond' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Tromp (e.a.), Bestuurszaken 'Handhaving hkken en keten gemeente Eemsmnd' Datum vaststelling: 10 maart 2016 Steller: R. Trmp (e.a.), Bestuurszaken Inleiding Hkken en keten hebben een belangrijke sciale functie p het platteland; als

Nadere informatie

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering" wordt aan het einde van elk schooljaar een

Bevorderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een Bevrderingen Algemeen 1. Op basis van de bevindingen in de zgenaamde bevrderingsvergadering" wrdt aan het einde van elk schljaar een berdeling gegeven ten beheve van het vervlgtraject van de leerling.

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT Nr. xx Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Utrecht; gelet p: Artikel 4.81 AWB artikel 149 van de Gemeentewet artikel 4 van de Wet p het Primair Onderwijs,

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Adviesraad Wm Terneuzen Inhudspgave 1. Vrwrd 3 2. Inleiding 4 3. Taak van de adviesraad 4 4. Samenstelling van de adviesraad 4 5. Werkwijze van de adviesraad 4

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie