Legal Management opleiding voor de bedrijfsjurist. oktober 2011 juni In samenwerking met FrahanBlondé

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legal Management opleiding voor de bedrijfsjurist. oktober 2011 juni 2013. In samenwerking met FrahanBlondé"

Transcriptie

1 Legal Management Academy Legal Management opleiding voor de bedrijfsjurist oktober 2011 juni 2013 In samenwerking met FrahanBlondé

2 Legal Management Academy ingeleid Testimonials In het kader van de voortdurende professionalisering van het beroep van bedrijfsjurist in België is het Instituut verheugd zijn leden een nieuwe opleiding aan te bieden : de Legal Management Academy. Het programma, dat verder in deze brochure wordt toegelicht, zal zich toespitsen op de rol en de toegevoegde waarde van de bedrijfsjurist en op de organisatie en het management van de bedrijfsjuridische functie. Uit recente peilingen bij onze leden blijkt dat een Legal Management opleiding voor bedrijfsjuristen aan een behoefte beantwoordt. Het Instituut kiest ervoor deze unieke opleiding zelf te organiseren en is daarmee als beroepsorganisatie voor bedrijfsjuristen koploper in Europa. De Legal Management Academy is specifiek bedoeld voor in België tewerkgestelde bedrijfsjuristen en wil alle leden bereiken, zowel de bedrijfsjurist die (dikwijls als enige) in een KMO werkzaam is als degene die (als lid van een grotere ploeg) van een grote onderneming deel uitmaakt. Dat de bedrijfsjuridische functie een belangrijk management-aspect inhoudt hoeft geen betoog. De bedrijfsleider verlangt niet alleen bruikbaar juridisch advies van zijn jurist te ontvangen, hij verwacht ook dat de juridische functie zodanig georganiseerd wordt dat de juridische risico s van de bedrijfsvoering optimaal beheerd worden. En die organisatie, en meteen ook de plaats en de rol van de juridische functie binnen de onderneming, moeten door de bedrijfsjurist uitgetekend en samen met zijn werkgever bepaald worden. De formule van de Academy is zodanig opgevat dat ze de uitwisseling van kennis en ervaring onder de deelnemers bevordert. We danken van harte de 12 uitmuntende bedrijfsjuristen die als experten de opleiding zullen begeleiden. Het initiatief is nieuw en baanbrekend. We hopen dat het snel een bijzondere plaats in het Belgische juridische landschap zal innemen. Pierre Schaubroeck Voorzitter Saskia Mermans Belgacom Vice President Group Legal Ik was onmiddellijk gewonnen voor dit idee. We kunnen zoveel van elkaar leren. De bedrijfsjuridische dienst professionaliseren is een opdracht voor elke bedrijfsjurist, welk zijn niveau ook is, en moet een constante zorg zijn. Dieter Honoré General Manager Legal Forces Deze Legal Management Academy heeft als groot voordeel dat zij specifiek is gericht op de bedrijfsjuridische dienst. Managementopleidingen kan men overal volgen. Maar deze opleiding zal een directe meerwaarde opleveren door de specifieke focus en de interactie. Philippe Jadoul CEO Vialegis Legal Management Academy, een pluspunt op uw C.V. Joost Maes Managing Partner Belgium Egon Zehnder International Global Head Legal Professionals Practice Group Egon Zehnder International Een meer prominente positionering van de juridische functie binnen het bedrijf en het ontwikkelen van de juridisch adviseur tot manager, zijn noodzakelijk. De Legal Management Academy van het IBJ beantwoordt duidelijk aan een behoefte van het moderne bedrijfsleven. 2 3

3 Programma De cursus wordt opgedeeld in 6 s Rol van en waardecreatie door de bedrijfsjurist - Donderdag 13 oktober Deze richt zich tot alle bedrijfsjuristen. Ze spitst zich toe op de kernverantwoordelijkheden en kerntaken die de bedrijfsjurist binnen de onderneming kan opnemen en hoe de bedrijfsjurist hier zelf het best mogelijk kader voor kan scheppen. We behandelen o.m. volgende vragen : I Welke zijn kernverantwoordelijkheden van de bedrijfsjurist? Waar beginnen ze, waar eindigen ze? Waar creëren we de meeste waarde voor de onderneming? I Welke zijn de kernwaarden van de bedrijfsjurist en hoe kunnen we die verzilveren binnen de onderneming? I Over welke kerncompetenties, juridische en nietjuridische, moeten we beschikken? Over welke attitude moet de bedrijfsjurist beschikken? Leidinggevenden - Donderdag 15 maart I Wie zijn onze kritische stakeholders en hoe kunnen we de perceptie van de bedijfsjurist binnen de onderneming beïnvloeden? I Hoever moet de bedrijfsjurist gaan? Hoe proactief moet de bedrijfsjurist zijn in het opsporen, opvolgen, voorkomen en indekken van juridische risico s? Wat is de rol van bedrijfsjuristen op vlak van risk management en compliance? I Hoe kunnen we als bedrijfsjurist wegen op de onderneming? Hoe krijgen we toegang tot kritische informatie? Hoe kunnen we deelnemen aan belangrijke beslissingsprocessen? Deze richt zich specifiek tot bedrijfsjuristen die leiding nemen over (een deel van) een juridische dienst. Zij staan voor een aantal specifieke uitdagingen die reflectie vragen. De volgende topics komen onder meer aan bod : I Missie, visie en strategisch plan voor de juridische afdeling I Hoe structureer je een juridisch team? Hoe stel je een team samen? Welke types heb je nodig? I Matrix-structuren opstellen en beheren I Ideale omvang van het juridisch departement I Hoe betrek je alle leden van de juridische dienst ook bij niet-juridische taken zoals kennisbeheer, IT en andere managementtaken? I Aan wie rapporteert de bedrijfsjurist? Aan wie hiërarchisch, aan wie functioneel? I Waar positioneren we de bedrijfsjuridische dienst binnen de onderneming? Welke Efficiency, tools and systems - Donderdag 7 juni escalatieprocedures of andere mechanismen (checks and balances) kunnen we ontwikkelen die de onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist kunnen waarborgen? I Hoe zorg je dat je een geïntegreerd team hebt? Hoe kan je een team motiveren? I Heeft het zin om groepsobjectieven te bepalen? I Key Performance Indicatoren & Legal Department Metrics I Carrièreplanning binnen het departement I Rekrutering van nieuwe juristen I Hoe maak je assistenten en paralegals deel van het team? De interne efficiëntie en het optimaliseren van de beschikbare middelen vormen vaak een voorwaarde om de groeiende verantwoordelijkheden van de bedrijfsjurist te kunnen invullen. Deze richt zich tot alle bedrijfsjuristen en behandelt de systemen en instrumenten die de efficiëntie kunnen verhogen : I Knowledge management I Litigation management (goedkeuringsprocessen, opvolgingssystemen) I Matter management I Document management I Contract management I Legal IT strategy I Project management I Intranet, FAQ, e-learning, internal certification Outside Counsel Management & Budget control - Donderdag 11 oktober 2012 Wat doen we zelf, wat besteden we uit? En hoe werken we op de meest efficiënte manier samen met advocaten? Het blijven belangrijke vragen en verantwoordelijkheden voor bedrijfsjuristen. Deze richt zich tot alle bedrijfsjuristen en behandelt alle aspecten van de samenwerking met outside counsel : I Het bepalen van een insourcing/outsourcing strategie I Formele en informele selectiemethoden van outside counsel I Hoe kunnen we zelf de kwaliteit en efficiëntie van outside counsel verhogen? I Budgettering van outside counsel : opstellen en opvolgen van budgetten I Tariefstructuren met outside counsel en alternatieven voor het uurtarief I Alternatieve vormen van samenwerking : secondments, interim management etc. I Benchmarking : interne v. externe juridische kosten Solo- en KMO-juristen - Donderdag 6 december 2012 Solo- en KMO-juristen hebben een bijzondere positie. Zij moeten de nieuwe uitdagingen van de bedrijfsjurist waarmaken in een bedrijfseigen kader, met vaak beperkte middelen en in een specifieke bedrijfscultuur. In deze belichten we daarom de verschillende uitdagingen van de bedrijfsjurist, zoals we die terugvinden in de verschillende andere s, vanuit het standpunt van de solo- en KMO-jurist. We geven veel aandacht aan het uitwisseling van ervaringen en kennisdeling om te komen tot een aantal good practices. Deze wordt mee voorbereid en begeleid door enkele ervaren solo- en KMO-juristen. De persoonlijke vaardigheden van de bedrijfsjurist zijn vaak bepalend voor zijn succes en impact. Deze gaat dieper in op de specifieke vaardigheden die je als bedrijfsjurist moet ontwikkelen. Deze richt zich tot alle bedrijfsjuristen maar heeft wellicht specifiek toegevoegde waarde voor jonge bedrijfsjuristen of juristen die de stap naar bedrijfsjurist zetten. Komen aan bod : I Hoe bepaal je je individuele objectieven? I Welke kritische competenties zijn relevant voor bedrijfsjuristen? I Welke kritische competenties mis je, hoe kan je dit te weten komen? I Wat kan je doen om je kritische competenties te versterken? I Hoe kan je feedback krijgen van je interne klanten? I Individuele doelstellingen, carrièreplanning en motivatie Self-management - Datum in 2013 nog te bepalen I Hoe ga je om met moeilijke klanten? I Tijd- en prioriteitenbeheer I Hoe zoek je nieuwe uitdagingen op? I Hoe kan je optimaal ontwikkelen in je functie? I Hoe belangrijk zijn MBA s en interne leerervaringen? I Loopbaanopportuniteiten binnen en buiten het juridisch departement 4 De s kunnen afzonderlijk gevolgd worden

4 Legal Management Academy door en voor bedrijfsjuristen Legal Management Academy Een opleiding waar elke bedrijfsjurist beter van wordt Wie weet beter met welke uitdagingen de bedrijfsjuridische dienst wordt geconfronteerd dan de bedrijfsjurist zelf? 12 bedrijfsjuristen zijn bereid hun bijzondere expertise te delen met de deelnemers van de Legal Management Academy. Ze zullen de s voorbereiden en begeleiden. Ze zullen ervoor zorgen dat de belangrijke uitdagingen aan bod komen en oplossingen aandragen die het verschil hebben gemaakt in hun onderneming. Het is hun bedoeling om good practices te formuleren die de bedrijfsjuridische dienst versterken. Ben Appel Vlaamse Media Maatschappij Manager Juridische Dienst Patrick Baeten GDF SUEZ Energy Benelux & Germany Executive Vice President Fernand Nédée Legal Management Academy Chair Loebrecht Lievens Brouwerijen Alken-Maes Kristof Macours BNP Paribas Fortis Head of Legal Department Het doel van de Legal Management Academy is de bedrijfsjurist te wapenen voor de toekomst. Of de bedrijfsjurist zijn groeiende rol binnen de onderneming met succes kan opnemen, zal in belangrijke mate afhangen van de wijze waarop hij zich binnen zijn onderneming weet te positioneren en organiseren. Deze opleidingscyclus wil de bedrijfsjuristen hierin ondersteunen en zo bijdragen tot een belangrijke stap voorwaarts in de verdere professionalisering van de bedrijfsjuridische diensten. Het opleidingsprogramma werd opgesteld in samenwerking met het gespecialiseerde adviesbureau FrahanBlondé en wordt verder begeleid door een expertenpanel van 12 eminente bedrijfsjuristen. FrahanBlondé zal de opleidingss coördineren, animeren en faciliteren. Het expertenpanel zal de opleidingen stofferen en verrijken met good practices en praktische instrumenten. Drie algemene en drie specifieke opleidingss spitsen zich toe op de karakteristieke noden van de moderne bedrijfsjurist. De s hebben het format van workshops : een beperkt aantal deelnemers, veel interactiviteit en kennisdeling en veel aandacht voor de praktijk en bruikbare tools. Philip Da Costa Saskia Mermans AXA Belgium Belgacom Vice President Group Legal Philippe Dechamps Fernand Nédée 6 Delhaize Group Deputy Senior Vice President Legal and Government Affairs Dominique Dussard Solvay Group Bernard Escoyez Coca-Cola Enterprises Belgium Vice President Legal Benelux Johnson & Johnson Assistant Medical Devices & Diagnostics EMEA Pierre Schaubroeck Bekaert Group & Company Secretary Dirk Tirez bpost & Company Secretary Antoine Henry de Frahan Barend Blondé FrahanBlondé is een gespecialiseerd adviesbureau dat zich toelegt op Legal Management. Zowel Antoine Henry de Frahan als Barend Blondé zijn jurist en hebben praktijkervaring opgedaan binnen een juridische dienst. Zij hebben inmiddels een uitgebreide ervaring in het begeleiden van ondernemingen en juridische diensten op het vlak van Legal Management. Website : en

5 Praktisch Toelatingsvoorwaarden I De Legal Management Academy is uitsluitend voorbehouden voor bedrijfsjuristen ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut I Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 per I Deelnemers aan minstens 5 s krijgen voorrang bij de inschrijvingen I Inschrijven per bedrijfsjuridische dienst voor minstens 5 s is eveneens mogelijk Data I donderdag 13 oktober 2011 Module 1 Rol van en waardecreatie door de bedrijfsjurist I donderdag 15 maart 2012 Module 2 Leidinggevenden I donderdag 7 juni 2012 Module 3 Efficiency, tools and systems I donderdag 11 oktober 2012 Module 4 Outside Counsel Management & budget control I donderdag 6 december 2012 Module 5 Solo- en KMO-juristen I datum voor de laatste in 2013 nog te bepalen Module 6 Self-management Er is onthaal voorzien vanaf 8.30 uur. De opleiding start om 9.00 uur. Om uur is er een afsluitende broodjeslunch voorzien. De opleiding wordt afhankelijk van de sprekers gegeven in het Nederlands, Frans of Engels. Locatie VBO Ravensteinstraat Brussel Registratie Prijs I 1 : 250 I 5 s : I 6 s : Solo-juristen betalen 200 per. Deze prijs omvat de deelname, het cursusmateriaal, een broodjeslunch en drank. Deelnemers die individueel of als bedrijfsjuridische dienst minstens 5 s gevolgd hebben, ontvangen een getuigschrift dat zal worden uitgereikt op een afsluitende plechtigheid. Getuigschrift Contact : Lieve Vandoorne T : 02/ V e r a n t w o o r d e l i j k e u i t g e v e r : A n n e D e W o l f c/o IBJ - S t u i v e r s s t r a at B r u s s e l r e a l i s at i e : IPAC C o r p o r at e & F i n a n c i a l C o m m u n i c at i o n - w w w.i pa c.b e

LEGAL MANAGEMENT ACADEMY LEGAL MANAGEMENT OPLEIDING VOOR DE BEDRIJFSJURIST 2015. Legal insight, inside. In samenwerking met FrahanBlondé

LEGAL MANAGEMENT ACADEMY LEGAL MANAGEMENT OPLEIDING VOOR DE BEDRIJFSJURIST 2015. Legal insight, inside. In samenwerking met FrahanBlondé OPLEIDING VOOR DE BEDRIJFSJURIST 2015 In samenwerking met FrahanBlondé Legal insight, inside AL 5 JAAR TOONAANGEVEND Bij de opstart van de Legal Management Academy, onder de bezieling van de toenmalige

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN

LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN ERVARINGEN EN VISIES UIT DE PRAKTIJK EMMY DEFEVER KRISTIEN VAN BRUYSTEGEM SARA DE HAUW PROF. DR. DIRK BUYENS In eerste instantie, danken wij graag de volgende bedrijven

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsmarting

DEBTOR BUSINESS Outsmarting DEBTOR BUSINESS Outsmarting BROCHURE Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Debtor Business: Learning = Key Kennis is de motor achter iedere ontwikkeling Laat geen kans onbenut Voor iedere professional,

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

De menselijke factor in IT transities Maart 2015

De menselijke factor in IT transities Maart 2015 De menselijke factor in IT transities Maart 2015 René Voortwist ICT adviseur INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE ICT BEHEERDER OUDE STIJL...4 2.1 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.... 4 2.2 KENNIS EN VAARDIGHEDEN...

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY

OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY OPLEIDINGSBROCHURE BDO ACADEMY BDO ACADEMY ONDERSTEUNT UW CARRIÈRE BIJ BDO Eén van de belangrijke objectieven die BDO zich gesteld heeft, is ervoor zorgen dat onze medewerkers graag bij BDO zijn en willen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie