Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw. 17e promotie. 21 januari 16 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw. 17e promotie. 21 januari 16 december 2014"

Transcriptie

1 21 januari 16 december 2014 Ingenieurshuis Antwerpen 17e promotie Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw

2 Bouwmanager 21 januari 2013 t.e.m. 16 december 2014 DOELSTELLING Bouwmanagers staan onder grote druk. Het bouwproces moet steeds sneller. Het moet ook efficiënter en het moet goedkoper. Het eindproduct wordt bovendien complexer, door nieuwe regelgeving en strengere eisen. Daarbij hebben ondernemingen in de bouw sinds enkele jaren te maken met een ongeziene concurrentiestrijd. Er is dus meer dan ooit behoefte aan visie en kennis om bouwprojecten en bedrijven professioneel te managen. bedrijf 21 januari - 16 december 2014 Ingenieurshuis Antwerpen 17 e promotie Bouwmanager Postgraduate opleiding voor het managen van projecten en bedrijven in de bouw project persoonlijke vaardigheden VIK en KVIV (verenigd in de nieuwe ingenieursvereniging ie-net) en de Vlaamse Confederatie Bouw organiseren voor de 17 de keer de postgraduate opleiding Bouwmanager om aan projectleiders en kaderleden van bedrijven in de bouw de kennis te geven om die druk te weerstaan. De opleiding is inhoudelijk georganiseerd rond drie assen: het bouwproject, het bedrijf in de bouw en de persoonlijke vaardigheden van de bouwmanager. Een succesvolle bouwmanager moet kunnen beschikken over een brede set competenties en zich tegelijkertijd kunnen richten op de voortgang van het project en de belangen van zijn bedrijf. Bouwmanager omvat vier modules: bedrijfsmanagement, technisch management, de juridisch-organisatorische context en projectmanagement. Universitaire docenten met praktijkervaring wisselen af met ervaren bouwmanagers en bedrijfsleiders uit vooraanstaande ondernemingen in de sector. De lesgevers maken gebruik van hoorcolleges, groepsgesprekken, individuele taken, excursies, vaardigheidstrainingen enz. om de inhoud van hun vak over te brengen en hun passie voor het managen van bouwprojecten en bedrijven te delen met de cursisten, zodat zij zich stapsgewijs kunnen bekwamen in het leidinggeven. Deze mix van onderwerpen enerzijds en de afwisseling van lesgevers en werkvormen anderzijds maakt de opleiding Bouwmanager uniek. De opleiding richt zich tot alle ingenieurs, architecten, projectleiders en kaderleden in de bouwsector die de ambitie hebben de komende jaren in en met hun organisatie te groeien door een professioneler management van hun projecten en van hun bedrijf. De expertise van de docenten en de cases die zij bespreken komen uit alle deelsectoren van de bouw: utiliteitsbouw, woningbouw, infrastructuur, wegenbouw, promotiebouw en vastgoedontwikkeling. De docenten zijn als professional betrokken bij het ontwerpen, voorbereiden, realiseren of gebruiken van bouwkundige objecten, in de private of publieke sector. Hierdoor boeit Bouwmanager cursisten uit alle deelsectoren van de bouw en actief in alle fasen en rollen in het bouwproces. Zij vinden er de theoretische kaders, de praktische tips en het professionele netwerk om hun projecten en hun organisatie in de toekomst succesvoller te managen. Bouwmanager wil ingenieurs en architecten opleiden om complexe bouwprojecten te beheren en in de toekomst verantwoordelijkheid te nemen in hun bedrijf Herman Vande Putte, programmadirecteur Overzicht van het programma Module 1: bedrijfsmanagement strategisch management in de bouw commercieel beleid aankoopbeleid financiële aspecten Module 2: technisch management milieu en duurzaam bouwen kwaliteitsbeleid in de bouw veiligheid logistiek bouwinformatica Module 3: juridisch-organisatorische context bouw-, vennootschaps- en contractenrecht overheidsopdrachten en PPS aansprakelijkheidsverzekeringen bouwprojecten in internationale context human resources management Module 4: projectmanagement management van bouwprojecten werforganisatie bij bouw en wegenbouw

3 PROGRAMMA MODULE 1: BEDRIJFSMANAGEMENT STRATEGISCH MANAGEMENT IN DE BOUW Als belangrijke economische sector verandert de bouw voortdurend. De wetgeving, de technologie, de concurrentie, de behoeften van de markt... vragen om een voortdurende bijsturing van het bedrijfsbeleid. Bij managers die dagelijks in de praktijk staan, is er de behoefte om het totale plaatje te zien, strategische inzichten te verwerven, en die kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van een duurzame visie op de toekomst. Strategisch management in de bouw biedt een kritisch overzicht van algemene strategische modellen aan, èn vertaalt deze samen met de deelnemers, naar de problematiek van de bouwsector. In deze opleiding reiken we u handvatten aan om zelf aan de slag te gaan met strategische planning: de aflijning van de markt, de klantenkeuze, de manier om u te onderscheiden van de concurrentie, het zien van opportuniteiten, het omgaan met bedreigingen... Er is voldoende ruimte voor specifieke onderwerpen zoals de strategische aspecten van publiek-private samenwerking, het maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, stakeholderanalyse. Na deze module strategie is elke deelnemer in staat om gericht deel te nemen aan strategische discussies, en zijn bijdrage te leveren aan de creatie van een concurrentievoordeel voor zijn eigen werkplek. Klassieke uiteenzettingen worden tot een minimum beperkt. Aan de hand van casestudies, bespreking van actuele thema s en eigen ervaring worden de deelnemers actief uitgenodigd om grondige discussies te voeren en inzichten toe te passen. COMMERCIEEL BELEID Een goed gestructureerd commercieel beleid is de locomotief van elke onderneming. In de bouwsector is de markt sterk conjunctureel en de concurrentie zeer groot. De strategische positie van de onderneming, het product en het klantenprofiel bepalen het commercieel beleid en de structuur van het verkoopteam. Volgende onderwerpen komen aan bod: - marktanalyse, positionering en marketing - het commercieel plan: verkoopdoelstellingen op korte en lange termijn - projectontwikkeling; werken in bouwteam - prijszetting, strategieën voor meer- en minderwerken - opzetten en begeleiden van een commercieel team - onderhandelen met de overheid AANKOOPBELEID Bedrijven in de bouwsector kopen vaak meer in dan ze zelf produceren. Dat vereist een degelijk aankoopmanagement want aankopen is complexer dan prijzen vergelijken. De goede aankoper hecht ook belang aan leveranciersbetrouwbaarheid en een goede relatie met zijn leveranciers. Onderhandelingsvaardigheden zijn daarbij essentieel. Komen achtereenvolgens aan bod: -het aankoopmanagementproces -aankooptechnieken en procedures -leveranciersbetrouwbaarheid en relaties 16 -gedragsregels voor aankoop in eenbouwonderneming -aankopen bij de overheid de openbare aanbesteding -onderhandelingstechnieken [vaardigheidstraining] FINANCIËLE ASPECTEN In de bouwsector gaat veel geld om en zijn de marges klein. Inzicht in financieel management is essentieel voor wie het in de bouwsector wil maken als projectleider of bedrijfsleider. Financiële aspecten start met een inleiding in analytisch boekhouden toegepast op de bouw, staat stil bij de financieringsbehoefte van de onderneming, de financiële structuur van het bedrijf, de interpretatie van balansen enjaarrekeningen en behandelt daarna enkele specifieke thema s zoals investeringen, het (im)mobiliseren van bedrijfskapitaal, de werking van een bank, het leverancierskrediet, enz. Wat het financiële beheer van projecten betreft is er aandacht voor de cash flow in het project, de financiering van projectgebonden activiteiten, nieuwe financieringsvormen zoals PPS en PFI, het beheer van financiële risico s met behulp van o.m. de Risk Analysis Method for Projects (RAMP), de rol van de Project Financial Manager, etc. MODULE 2: TECHNISCH MANAGEMENT MILIEU & DUURZAAM BOUWEN In elke managementopleiding is het noodzakelijk aandacht te besteden aan het leefmilieu. We zoeken met zijn allen - bedrijven en particulieren - naar een evenwicht tussen sociale vooruitgang, economische groei en tewerkstelling enerzijds en een duurzame exploitatie van de aarde anderzijds. Dat heeft al geleid tot strengere eisen aan het bouwproces en het bouwproduct, en wellicht staan we hier nog maar aan het begin van een geheel nieuwe attitude ten opzichte van de bouwsector. Een modern bedrijf in de bouw hoort minimaal kennis te hebben van de milieuwetgeving. Om klanten een goede service te leveren is het bijvoorbeeld nodig te weten waar en wanneer milieuvergunningen nodig zijn, voor welke problemen de afvalverwerking zal zorgen, hoe de bodem milieuhygiënisch moet benaderd worden, wat de mogelijkheden en tendensen zijn bij de valorisatie van afvalstoffen, enz. Maar het gaat verder: het beheersen van de technieken van duurzaam bouwen in zijn breedste betekenis, is voor de bouwmanagers van de toekomst onmisbaar geworden. Het verbetert bovendien de concurrentiepositie van zijn bedrijf aanzienlijk. KWALITEITSBELEID IN DE BOUW ISO-9001 is in de bouwsector verworven, maar wat zijn de ervaringen met de nieuwste generatie kwaliteitsmanagementsystemen die niet alleen de procedurele maar ook de inhoudelijke kwaliteit bewaken? Kwaliteitsbeleid in de bouw bespreekt de specifieke kenmerken van kwaliteitsmanagementsystemen in de bouw. Er is een kwaliteitsmanagementsysteem nodig voor het bouwproject maar er bestaat er ook één in elk van de in het project participerende bedrijven. Hoe werkt dat samen? Komen verder aan bod: - organisatiecultuur en permanente kwaliteitsverbetering - het opstellen van een praktisch kwaliteitsplan voor de bouwplaats - efficiëntie versus kwaliteit - kwaliteit versus marktpositie, bedrijfsstrategie, duurzaamheid en ethiek 16 VEILIGHEID Elk jaar zijn in België een twintigtal bouwvakkers het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval en een veelvoud hiervan geraakt zwaar gewond of is levenslang verminkt. Arbeidsongevallen zijn een persoonlijk drama en voor het betrokken bedrijf zijn ze een te vermijden kost en te vermijden imagoschade. Veiligheidscoördinatie krijgt in de opleiding Bouwmanager bijzondere aandacht omdat alle partijen betrokken bij het bouwproces een verantwoordelijkheid hebben om de cyclus van ontwikkelen, realiseren, gebruiken en slopen van een bouwwerk veilig te laten verlopen. Als bouwmanager levert u een belangrijke bijdrage tot het veiligheidsniveau op de werf. Hij bepaalt welke arbeidsmiddelen er ingezet kunnen worden (kosten/ baten), wat ook een weerslag heeft op het verloop van het project. De mensen motiveren om veilig te werken is essentieel om de werf veilig en vlot te laten verlopen. Bij het onderzoeken van een arbeidsongeval is er voor de bouwmanager eveneens een belangrijke taak weggelegd. Volgende thema s worden behandeld : - wet- en regelgeving - verantwoordelijkheid van de verschillende actoren - veiligheids- en gezondheidsplannen in de ondernemingen en op de werf - risicoanalyse en veiligheidsbeleid - veiligheidscoördinatie LOGISTIEK De werf is geëvolueerd van een bouw plaats naar een montage plaats waar vooraf geconstrueerde onderdelen met uitgekiende logistieke middelen in elkaar worden gezet. Die evolutie wordt in de hand gewerkt door de technische vooruitgang van het logistiek materieel en de innovatie in de bevestigingstechniek, maar ook door de internationalisering van de bouwsector, waardoor steeds grotere onderdelen van het project geprefabriceerd worden in landen met een gunstigere kostenstructuur. Het gevolg is dat het belang van de logistieke ondersteuning van het bouwproject en het bouwbedrijf sterk toeneemt. Logistiek heeft tot doel het juiste materieel en materiaal, de juiste diensten en personeel op het juiste tijdstip en plaats ter beschikking te stellen van het bouwproject om daarmee een zo hoog mogelijk rendement te halen. Dat veronderstelt een grondige technische kennis van de logistieke concepten en aandacht voor de innovatie op dit gebied. Het vraagt ook een nauwgezette informatiestroom in het projectteam en in de participerende bedrijven. Komen aan bod: - logistiek van de bouwplaats - logistieke middelen in het bouwbedrijf - logistieke relatie tussen bouwplaats enenbouwbedrijf - inspelen op wisselende bouwomstandigheden - kraanselectie - onderhoudsplanningsmethoden en interventies voor materieel (BIM) - documentenbeheer en projectportaalsites - e-business mobiele toepassingen (PDA, zakcomputers,...)

4 BOUWINFORMATICA De informatisering van het ontwerpbureau, het aannemersbedrijf en alle andere partijen in de bouw streeft ernaar de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en de bedrijfsleiding overzicht te bieden. Een projectleider is gebaat bij een goede doorstroming van de informatie in het projectteam. Een bedrijfsleider wil dwarsdoorsneden van zijn bedrijf maken, om risico s te beheren, mensen en middelen optimaal te benutten en de status van offertes en prospects te kunnen raadplegen. De opdrachtgever is geïnteresseerd in een foutloos project en wil aan het eind van het (ver) bouwproject een digitaal model van zijn patrimonium ontvangen dat het beheer ervan vereenvoudigt. De uitdaging voor de informatisering in de bouwsector is de integratie van de projectinformatie met de bedrijfsinformatie van deze verschillende partners. Onderwerpen zijn: - Belang, aanpak en mogelijkheden - Enterprise Resource Planning (ERP) - virtueel bouwen en bouwinformatiemodellen MODULE 3: JURIDISCH-ORGANISATORISCHE CONTEXT BOUWRECHT Een bouwproject is gebaat bij degelijke juridische structuren en beheerste processen. Bouwen mag geen avontuur zijn. Bedrijven hebben dus baat bij overwogen, solide overeenkomsten en duurzame organisatievormen. Bij elk bouwproject en in elk bedrijf moeten een aantal juridische begeleidingsmaatregelen worden genomen. In gebreke blijven op dit gebied kan leiden tot onaangename gevolgen voor elk der betrokkenen. De volgende onderwerpen worden uitvoerig behandeld: - algemene beginselen van contractenrecht - inleiding tot internationaal contractenrecht - overheidsopdrachten en openbare aanbestedingen - vennootschapsrecht - verzekeringen BOUWPROJECTEN IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT Door het 12 vrij verkeer van diensten in de EU ontwikkelen bedrijven steeds vaker activiteiten in het buitenland. Daarbij zijn een aantal basisregels van toepassing die zowel slaan op werken in het buitenland als op werken in België met buitenlandse ondernemingen. Beide mogelijkheden komen hier aan bod: de belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in de EU als Belgische onderneming, en de belangrijkste aandachtspunten bij het werken met buitenlandse aannemers en arbeidskrachten op Belgisch bouwwerven. Er is ook aandacht voor de wijze waarop Belgische bedrijven hun activiteiten kunnen uitbreiden naar Centraal- en Oost-Europa. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 12 Het managen van medewerkers is een cruciaal aandachtspunt voor zowel de projectleider als de bedrijfsleider. Zij bepalen in belangrijke mate of medewerkers gemotiveerd aan de slag gaan voor hun project en voor hun onderneming. Het managen van medewerkers is een gevoelig proces dat begint bij de selectie van de juiste medewerkers. Daarna moeten medewerkers gestimuleerd, beloond en gesanctioneerd worden om naar wens te (blijven) presteren. Dit moet uiteraard gebeuren binnen het wettelijke kader en met aandacht voor de veiligheidsrisico s in de bouw. De sociale vaardigheid van de leidinggevende is hierin bepalend. Komen aan bod: - aanwerving en selectie - personeelsmanagement en -ontwikkeling - sociale wetgeving in de bouw - toezicht op zwartwerk en accountability - sociale vaardigheden en time management MODULE 4: PROJECTMANAGEMENT MANAGEMENT VAN BOUWPROJECTEN Specifiek aan projecten is het intens samenwerken van telkens nieuwe partners gedurende een lange tijd voor het creëren van een uniek object. Voor bouwprojecten is dat niet anders: projectmatig werken in de bouw vereist een strikte structurering van het projectteam en een nauwgezet beheer van de informatieproductie en -communicatie binnen het team. Succes is slechts gegarandeerd wanneer kwaliteit, kosten en tijd systematisch worden bewaakt tijdens alle fasen van het realisatieproces. Management van bouwprojecten benadert projectmanagement vanuit het standpunt van de opdrachtgever en de ontwerper, van initiatief tot oplevering en ingebruikname. Komen aan bod: - de rol van de projectmanager - effectief projectmanagement in het ontwerpproces - kostenbeheer doorheen de verschillende projectfasen - projectplanning - projectrapportering en evaluatie - de bouwteampartners en hun selectie - case-studies, managementvraagstukken en kostenkengetallen. WERFORGANISATIE 14 Wie in de bouw werkt, doet elke dag beroep op zijn creatieve geest, technische kennis en organisatietalent. Dat is bij uitstek het geval tijdens de uitvoering van het bouwproject. Op de werven moet het snel gaan en ook heel precies. De project- en werfleiders moeten dagelijks zeer vele beslissingen nemen en de fouten die ze daarbij maken, worden duur betaald. Werforganisatie benadert het bouwproject vanuit het standpunt van de uitvoerder, van toewijzing tot oplevering. De volgende onderwerpen komen aan bod:- rol en positie van de uitvoerder in een bouwproject - de plaats van de werf in het bouwbedrijf - geïntegreerde planningstechnieken voor de uitvoering - voorcalculatie, begroting, werkbudget, nacalculatie - financieel werfbeheer, kengetallen voor werfrendement, output per capita - ethiek in contract- en personeelsbeleid - stakeholdermanagement - innovatieve technieken voor werfbeheer - case-studies uit wegenbouw en grote bouwprojecten BEDRIJFSBEZOEKEN Bouwmanager brengt een bezoek aan enkele Vlaamse succesvolle ondernemingen uit de sector. De bedrijfsleiders van o.m. een projectontwikkelaar, een ontwerpbureau en een aannemersbedrijf lichten toe hoe hun onderneming is gegroeid, welke strategische keuzes hun onderneming in het verleden heeft gemaakt en wat de invloed daarvan is op de bedrijfsstructuur. Tijdens deze bedrijfsbezoeken wordt ook ingegaan op de interne organisatie van de projecten en op de wijze waarop bouwinformatica wordt ingezet om de bedrijfsprocessen te integreren. BEOORDELING EN SCRIPTIE Aan het einde van elke module wordt getoetst of de kennis en vaardigheden van de verschillende onderdelen van de module door de cursisten zijn verwerkt. De toetsvormen die daarbij gehanteerd worden zijn: het inleveren van een werkstuk, de mondelinge presentatie van een groepswerk, het open boek examen, het examen met open vragen of meerkeuzevragen of een andere toetsvorm die door de docent geschikt wordt geacht. Al sinds het begin van de opleiding Bouwmanager werken cursisten aan het einde van hun opleiding een praktijkgerichte scriptie uit. Nieuw is dat deze scriptie nu handelt over een case uit het eigen project of het eigen bedrijf. In de scriptie tonen cursisten aan dat de kennis uit de opleiding geïntegreerd kan worden toegepast en worden gepresenteerd op een academisch niveau. Cursisten worden bij het schrijven begeleid door de docenten die expertise hebben over de behandelde onderwerpen. Cursisten fungeren daarbij ook als elkanders peer-reviewers en bespreken de cases regelmatig in kleine groepen. Het succesvol afronden van alle examens en van de scriptie is een voorwaarde voor het bekomen van het getuigschrift. Herkansingen zijn mogelijk.

5 Bouwmanager 21 januari 2013 t.e.m. 16 december 2014 DOELGROEP EN TOELATINGSVOORWAARDEN Bouwmanager richt zich tot ingenieurs, architecten, bedrijfsleiders, kaderleden en adviseurs die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij managen van bouwactiviteiten of ondernemingen in de bouw, in de rol van ontwerper, opdrachtgever, uitvoerder, leverancier of in een controlerende functie. Kandidaten hebben een diploma van academisch niveau of hebben voldoende kennis verworven door ervaring. Ze hebben de ambitie om de komende jaren te groeien in hun onderneming, zijn leergierig en kijken uit naar het netwerken met peers uit het hele land die de passie voor de bouwsector delen. PRAKTISCHE INFORMATIE 01 Informatieavond Op donderdag 12 december 2013 en op maandag 6 januari 2014 om 19u30 vindt er in Antwerpen een informatieavond plaats over deze opleiding. Geïnteresseerden krijgen er uitleg bij het programma, kunnen er praten met enkele docenten en cursisten ontmoeten die de opleiding eerder hebben gevolgd. Graag vooraf per of telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de opleiding (het adres vind je elders in deze folder). Na aanmelding worden de praktische details per doorgestuurd. 02 Inschrijving Wie voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan zich inschrijven door het formulier in te vullen dat te vinden is op de website of door een te zenden aan het secretariaat van de opleiding (adres onderaan deze folder). De programmacommissie evalueert de aanvragen aan de hand van een vragenlijst die aan de kandidaten bezorgd wordt na ontvangst van hun inschrijving. Kandidaten ontvangen een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van hun inschrijving samen met de praktische gegevens over de start van de opleiding. Deze informatie en andere berichtgeving worden naar het adres van de cursist gezonden. 03 Studielast, examens en certificaat Bouwmanager loopt over vijf kwartalen: vier kenniskwartalen, met examens aan het einde van elk kwartaal, en één kwartaal voor het schrijven van de scriptie. De studielast wordt geschat op een tiental uren per week, m.n. zes contacturen en enkele uren voor zelfstudie. Cursisten moeten ook rekening houden met de tijd die nodig is voor de voorbereiding van de examens aan het einde van elk kwartaal. De lezingen worden in het Nederlands gegeven. Het regelmatig aanwezig zijn op de lezingen, het succesvol afronden van alle examens en van de scriptie zijn de drie voorwaarden voor het bekomen van het getuigschrift Bouwmanager. 04 Plaats en data De opleiding start op dinsdag 21 januari 2014 om 9u30 en duurt die dag tot 20u00. De lessen en interactieve bijeenkomsten vinden plaats elke dinsdag van 13u30 tot 20u00, van 28 januari 2014 tot 16 december 2014, meestal in het Ingenieurshuis aan de Desguinlei te Antwerpen. Tijdens de schoolvakanties worden geen lessen georganiseerd. Er zijn minimaal drie excursies voorzien. De opleiding eindigt met de voorstelling van de scripties in maart 2015 voor een jury van deskundigen uit de bouwsector. Enkele dagen daarna vindt de proclamatie plaats. 05 Deelnametarieven (excl.btw) 4920: voor leden van ie-net, VIK, KVIV of VCB 5350: voor anderen In de prijs zijn syllabi, het gebruik van het digitaal leerplatform, verfrissingen tijdens de pauzes en een eenvoudig avondmaal inbegrepen. Na bevestiging van de inschrijving wordt de factuur opgemaakt en verstuurd. Deze is contant te betalen. Voor de betaling kan gebruik worden gemaakt van opleidingscheques en de KMO-portefeuille. 06 Annulatie Annuleren van de inschrijving kan tot zeven dagen voor de aanvang van het programma, waarbij 10% van de deelnameprijs aangerekend wordt als administratiekost. Nadien is de volledige deelnameprijs verschuldigd. Het al dan niet bijwonen van de of het afbreken van de opleiding door de cursist kan geen aanleiding zijn tot terugvordering van (een deel van) het inschrijvingsgeld. Kleine correcties in het programma zijn voorbehouden en kunnen evenmin aanleiding zijn tot terugvordering of schadevergoeding. 07 Contactadres ie-net Manuella Goyvaerts Desguinlei Antwerpen Met de steun van Bouwmanager wordt georganiseerd door VIK en KVIV in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en wordt gesponsord door Colas Belgium en PROCOS. De VCB groepeert ongeveer 9000 aannemers en vertegenwoordigt alle bouwberoepen van zowel grotere bouwbedrijven, KMO s als zelfstandige ondernemers. De steun van de Vlaamse Confederatie Bouw is voor Bouwmanager een grote troef omwille van haar specifieke deskundigheid in bouwzaken. Wegenbouwbedrijf Colas Belgium schenkt waardevolle prijzen voor de beste laureaten. PROCOS, ontwikkelaar van groupware voor projectmanagement, levert het digitale leerplatform van Bouwmanager. VIK en KVIV zijn onderhandelingen gestart met de KULeuven om de opleiding Bouwmanager te erkennen als een postgraduate Master-opleiding. DOCENTEN Het docententeam is samengesteld uit ervaren bouwmanagers en bedrijfsleiders uit alle deelsectoren van de bouw, experten uit de verwante vakgebieden en universiteitsprofessoren met praktijkervaring. Aelbrecht G. Ing., Group Human Resources Director, Besix Group Baert R., Managing Director, L&AD nv Bauters M., Bouwmanager, Heeren Group-Armada Projectontwikkeling Bogaert W., Adviseur, Confederatie Bouw Antwerpen vzw Caestecker D. Lic., Advocaat, DLA Piper Camps T. ir. Calculator, Vanhout nv Claeys R. Lic., Commercieel Directeur, Protect nv Colman K. Lic., Wnd. Sociaal Inspecteur Directiehoofd Toezicht op de Sociale Wetten Netwerk Limburg De Gendt T., Advocaat, De Gendt Advocaten Deketelaere M. Lic. jurist, Advocaat en Lector Karel de Grote Hogeschool Delvaux B. Prof Dr, Senior Research Fellow, Faculteit rechtsgeleerdheid, KULeuven Dillen J., Zaakvoerder, Abac NV Dillen M. Lic. MBA, Directeur-Generaal, VCB Heurckmans A. Ing., Afdelingshoofd Exploitatie, Grondbank vzw Hotome M. Professor, Afgevaardigd-Bestuurder, Professional Procurement Consultancy nv Kempen J. ing., Bestuurder Direkteur, Vanhout nv. Lembrechts J. ir., Gedelegeerd Bestuurder, Vanhout nv Loyaerts W. Ing., Investment manager infrastructure Participatiemaatschappij Vlaanderen Luyckx E. Ing., Veiligheidscoördinator, IBEVE Menten J. Ing., Hoofd materieeldienst, Jan De Nul Peeters M. ir., zaakvoerder Enerad en Chief Operational Officer Gudrun Polet J., adjunct algemeen directeur burgerlijke bouwkunde en directeur Besix Nederland Roels J. ir., Gedelegeerd Bestuurder, Lost Control Centre Belgium NV Roymans G. Ing., Ere-Voorzitter VIK Sabbe O. Ing., Adjunct Departementshoofd Communicatie en Beheer, WTCB Vande Putte H. ir. arch. MRE, Professor, Faculteit Bouwkunde TU Delft Vandenput M. Ing., Business Development Manager, IBEVE Van Damme P., Sector Manager Bouw, RAM Mobile Data Van Meenen J. Lic., Hoofdadviseur, VCB Van Reusel P., Ing., Projectleider, Vanhout nv Van Robaeys N. Lic., docent HUBrussel en management consultant Vermeylen S. Lic., docent HUBrussel en zaakvoerder Sun Tzu Verscheure G. ir., Gedelegeerd Bestuurder, VBG nv. PROGRAMMALEIDING Programmadirecteur Vande Putte H. ir. arch. MRE, Professor, Faculteit Bouwkunde TU Delft Programmacommissie Dillen M. Lic. MBA, Directeur-Generaal, VCB Kempen J. ing., Bestuurder Directeur, Vanhout nv Roymans G. ing., Ere-Voorzitter VIK Verscheure G. ir., Gedelegeerd Bestuurder, VBG nv

6 3 getuigenissen van cursisten In Bouwmanager kwamen alle aspecten van de job aan bod: strategisch management (van een super interessante start gesproken), financiële aspecten, milieu, veiligheid, juridische aspecten, kwaliteit, aankoop, commercieel beleid, tot en met management van bouwprojecten, werforganisatie en werfbeheer. Door deze opleiding leer je als het ware terug te functioneren in een ruimer denkpatroon. Interactie tijdens de cursus zorgt er voor dat je effectief en onmiddellijk voordeel kunt halen. Ik vond er vaak oplossingen voor specifieke problemen waarmee ik op de bouwplaats geconfronteerd werd De verscheidenheid aan docenten, afkomstig uit verschillende bedrijfstakken, en het integreren van publiek-private samenwerking in het lessenpakket, maken dat ik deze opleiding als niet te missen beschouw voor iedereen die zich verder wil bekwamen in bouwmanagement. Ing. Marc Bauters, bouwmanager, Armada Projectontwikkeling Bouwmanager is een degelijke opleiding voor mensen die meer informatie willen over de verschillende facetten van de bouwwereld. Vooral de docenten, die rechtstreeks uit de bedrijfswereld komen, dragen bij aan deze leerrijke opleiding. Ik vind Bouwmanager zeer geschikt voor gemotiveerde jongeren die later graag een stapje hogerop willen zetten. Ing. Björn Kusé, calculator, Van Laere nv Ik heb het hele jaar lang met veel interesse naar de volgende les van Bouwmanager uitgekeken. Het was een hele inspanning om de nodige tijd vrij te maken, maar dat vervalt in het niets wanneer je deze overvloedige, goed gestoffeerde en zeer up-to-date lessen krijgt. Vooral de lessen zelf hebben me veel bijgebracht. De cursusteksten vormen een naslagwerk, waardoor je in de mogelijkheid bent opzoekingswerk te doen in relevante stukken. De vele leerrijke en soms gepassioneerde discussies (we leken allemaal wel door dit vak gebeten!) vormden het surplus van de opleiding. Ing. Tom Van Put, projectleider, ibens NV Bouwmanager wil de ondernemer in de ingenieur aanwakkeren door hen een breder perspectief te bieden Ing. Jos Kempen, Bestuurder Directeur Vanhout n.v. SESSIES OP DINSDAGNAMIDDAG! DEZE BEDRIJVEN HEBBEN VERTROUWEN IN BOUWMANAGER Cordeel Ibens Iemants Stadsbader Van Laere Van Roey Vanhout Willemen Arcadis/Gedas Catella Codemer De Meyer Democo ELD partnership Franki Heymans Kumpen NMBS-TUC-RAIL Strabag Tradiplan Van Poppel Wyckaert Aquafin Aswebo Beddeleem Besix BNP Paribas Colas Degussa Delmulle Dillen Fluor Daniël Hooyberghs ISB Engineering KBC Moeskops Roegiers Seca Smet Vaessen VAG Van Buggenhout Belgroma Beneens CIT-Blaton Cosimco DCA Dekkers Denijs Floré Gyproc Herbosch-Kiere Icasa Ilegems Janssen-Droogmans Matexi McDonalds Mourik UZ-Gent Vlaamse Gemeenschap Vooruitzicht Bouwmanager heeft de voorbije jaren meer dan 450 cursisten opgeleid uit 180 bedrijven. Enkele onderwerpen van scripties Aannemingscontractvorm Kanaalpark Vilvoorde Bedrijfsgebonden consequenties van arbeidsongevallen Beheer van kleine projecten in een bouwbedrijf dat gericht is op grote projecten Bufferbekken met watershellsysteem. Contractvorm en het management van wijzigingen Greater Manchester waste to energy plant phase 1. Construction management issues Het opzetten en invoeren van een milieumanagementsysteem Invoeren van een real-time personeel-, materiaal- en materieelbeheersysteem Kwaliteitsbeleid op de werf Onderhoudsprojecten in de petrochemie. Richtlijnen en plan van aanpak voor de contractor Overname van Building door Denys. Een kritische evaluatie PPS Edegem. Positionering van de deelnemende bedrijven Tweede sluis Waaslandhaven. Kaders voor projectmanagement Bouwmanager leert ingenieurs en architecten creatief denken en beslissen buiten hun vertrouwd technisch referentiekader. Ir. Geert Verscheure, gedelegeerd bestuurder VBG Colas n.v.

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Bouwmanagement. Postgraduaat

Bouwmanagement. Postgraduaat Bouwmanagement Postgraduaat 2017 2018 Programma Het postgraduaat bouwmanagement bestaat uit vier opleidingsonderdelen van elk vijf studiepunten. Wie is ingeschreven in het postgraduaat en slaagt voor de

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

To t d e p u z z e l p a s t

To t d e p u z z e l p a s t To t d e p u z z e l p a s t > De stukken liggen voor u op tafel... U vraagt zich af: Zou ik wel alle stukken van de puzzel hebben? En hoe maak ik er één geheel van? Onmogelijk? Misschien reikt een helpende

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om strategische beslissingen te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Opleiding Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Duur

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Cursusgids Medische Hulpmiddelen

Cursusgids Medische Hulpmiddelen Cursusgids Medische Hulpmiddelen 2016 Introductie MDProject is al jaren actief met consultancy ondersteuning op het gebied van medische hulpmiddelen. Wij krijgen regelmatig verzoeken voor het geven van

Nadere informatie

Van offerte tot uitvoering Welke tools?

Van offerte tot uitvoering Welke tools? 16/10/2017 1 Van offerte tot uitvoering Welke tools? Stijn MOSTMANS - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Beheer en kwaliteit Afdeling Beheer van het WTCB Kostprijsberekening Planning

Nadere informatie

Building ManagementGame

Building ManagementGame Building ManagementGame ManagementGame Je gaat het pas zien als je het door hebt Deze typische Cruijff-quote geeft precies weer wat Omneo Management met de Building Managementgame wil bereiken. In deze

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen

2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen 2 Postgraduaten KHLim + 2 getuigschriften Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieuvergunningen Milieucoördinator B: lesrooster september december (2 dagen per week + eindwerk ): 25 studiepunten

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Vitruvius opleidingen

Vitruvius opleidingen Vitruvius opleidingen OPLEIDINGEN Gespecialiseerde kostendeskundigen maken steeds vaker deel uit van het projectteam. Opdrachtgevers en ontwerpers willen deskundige ondersteuning en advies bij het dragen

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Change management in het bedrijfsleven Hoe de verandering te anticiperen en te beleven om de ontwikkeling van de onderneming te stimuleren en het bereiken van het gewenste succes! Duur van de

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise

10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise e 10 promotie Fellow Gerechtelijke Expertise 24 oktober 2015 tot eind juni 2016 Ingenieurshuis Antwerpen NIEUW! kel Inschrijven en voor het theore h tisch of praktisc k gedeelte is oo mogelijk e 10 promotie

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Total Respect Management Cyclus

Total Respect Management Cyclus Total Respect Management Cyclus Leer excellent leiding te geven en onderneem op een duurzame manier, met excellente resultaten als gevolg Hoe komt het dat bedrijven zoals Torfs, Colruyt, Umicore of Apple

Nadere informatie

Stadsbader grote winnaar bij eerste contract Oosterweel

Stadsbader grote winnaar bij eerste contract Oosterweel Stadsbader grote winnaar bij eerste contract Oosterweel De aannemers die de eerste fase (Linkeroever en Zwijndrecht) van de Oosterweelverbinding mogen uitvoeren, zijn aangeduid. Beheersmaatschappij Antwerpen

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Universitair

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be

ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be ie-net INGENIEURS MET PASSIE VOOR TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP www.ie-net.be WIE ZIJN WIJ? ie-net is een onafhankelijke ingenieursvereniging die ingenieurs verbindt en bijdraagt tot een optimale inzet van

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

Vitruvius opleidingen

Vitruvius opleidingen Vitruvius opleidingen OPLEIDINGEN Het doel van de opleiding Het doel van de opleiding is die competenties aan te leren die horen bij het beroep van kostendeskundige Bouw. Dit beroep staat beschreven in

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014

OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 OPLEIDING: TVJO amateur: Organisatie VJ 2014 De opleiding Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (= TVJO) voor coördinatoren van amateurclubs is één van de trainerscursussen voetbal die door de Voetbalfederatie

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Postgraduaat Douane en Accijnzen

Postgraduaat Douane en Accijnzen Postgraduaat Douane en Accijnzen Deze opleiding werd ontwikkeld in het kader van het Interreg IV A Project Oost West Poort en met de steun van: 1 Startdatum: vrijdag 25 september 2015 Met de steun van

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Vennootschapsrecht in de praktijk Date: 2009-04-21 Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Wie een vennootschap succesvol wilt leiden, adviseren of controleren, heeft een

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Beheerst de sleuteletappes van de kwaliteitsaudits om tot een betere organisatie van de onderneming bij te dragen Duur van de cursus:

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

perspectivisch calculeren

perspectivisch calculeren perspectivisch calculeren waar is dat voor nodig? Waar is dat voor nodig? dia 1 problematiek voor de calculatie enkelstuks, kleinserie en projectmatige productie: slechts een globale specificatie offertecalculatie

Nadere informatie

Tijdens deze opleiding van 4 dagen krijgt u een zeer praktische managementtraining gegeven door twee

Tijdens deze opleiding van 4 dagen krijgt u een zeer praktische managementtraining gegeven door twee lrihoud Tijdens deze opleiding van 4 dagen krijgt u een zeer praktische managementtraining gegeven door twee consultants die de notariswereld grondig kennen. Zij weten met welke uitdagingen een notaris

Nadere informatie

sectorfoto 2012 bouw

sectorfoto 2012 bouw sectorfoto 2012 bouw Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten 41.1 Ontwikkeling van bouwprojecten 41.2 Burgerlijke

Nadere informatie

Onderwerp Teleseminar

Onderwerp Teleseminar Gratis Teleseminar Human Engineering 24 oktober 2012 Onderwerp Teleseminar 3 'Human Engineering'-valkuilen voor ontwerpers en ingenieurs: Hoe je ze vermijdt en ombuigt in kansen om meer te bereiken! Saskia

Nadere informatie

Werfleider (M/V) CONTACTEER ONS: ACCENT Engineering Kelly De Smedt 053/ Geraardsbergsestraat Aalst

Werfleider (M/V) CONTACTEER ONS: ACCENT Engineering Kelly De Smedt 053/ Geraardsbergsestraat Aalst Werfleider (M/V) Voor deze functie beschik je over volgende capaciteiten: - minimum ervaring van 10 jaar in sleutel op de deur woningbouw - bij voorkeur een bachelor Bouw - je kan vlot communiceren in

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS RISICO MANAGEMENT IN DE PUBLIEKE SECTOR HET BEOORDELEN EN BEHEERSEN VAN PUBLIC SECTOR

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Zakelijke taalopleidingen voor professionals

Zakelijke taalopleidingen voor professionals 8 STE EDITIE Zakelijke taalopleidingen voor professionals DUITS / ENGELS / FRANS KORTRIJK OF LEUVEN OKTOBER 2010 - FEBRUARI 2011 CONCEPT We hanteren een uniek en innovatief opleidingsconcept gebaseerd

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Projectmanagement routeplanner

Projectmanagement routeplanner Projectmanagement routeplanner Planmatig naar een hoger kennisniveau Primaned Academy Leading in knowledge Waarom opleiden in projectmanagement? Projectmatig werken wordt steeds belangrijker. De praktijk

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

R-meeting, 14 april, Delft

R-meeting, 14 april, Delft R-meeting, 14 april, Delft EPC of split contract? De voor- en nadelen tijdens contractering en bouw van windparken hands-on experience in wind energy Inhoud 1. BLIX 2. Projectcyclus 3. Wat is EPC, wat

Nadere informatie