Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19."

Transcriptie

1 Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van uur

2 Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris of manager dagelijks in contact met veranderingen in gezondheidszorgwetgeving zoals de WGBO, de wet BIG, de Kwaliteitswet Zorginstellingen, of met vraagstukken over uw aansprakelijkheid als hulpverlener. Sommige wetten zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet BOPZ, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen kent u mogelijk al uit de praktijk, afhankelijk van uw werkterrein. Dat werkterrein kan de GGZ zijn of de somatische zorg, intra- of extramuraal, de care of de cure, gericht op individuele hulpverlening of op preventieve activiteiten bij bevolkingsgroepen. De cursus gezondheidsrecht biedt u een uitstekende kans om snel en efficiënt op de hoogte te raken van de achtergronden van deze ontwikkelingen. Wij bieden u theoretische kennis in woord en geschrift over het Nederlandse gezondheidsrecht. Wetsontwerpen worden op deskundige wijze belicht. Zo nodig worden u vóór een nieuwe bijeenkomst actuele Kamerstukken en/of tijdschriftartikelen per mail toegezonden. Hoewel de overdracht van kennis door de sprekers centraal staat, is er ook ruimte voor het inbrengen van eigen casus. Zo kunt u in discussies uw inzichten aan die van medecursisten en docenten toetsen. Als nieuwe publicaties en recente rechtspraak daar aanleiding toe geven, spelen de sprekers hierop in. Tijdens de bijeenkomsten treden deskundige en gerenommeerde inleiders op. Wij zijn daar trots op; in evaluaties wordt dat al jaren lang als uniek punt van deze cursus genoemd. Zij benaderen de verschillende onderwerpen vanuit hun eigen achtergrond; dat kan zijn vanuit de juridische discipline of vanuit hun functie als hulpverlener. Wij beogen hiermee het gezondheidsrecht te belichten vanuit het recht én vanuit de zorgpraktijk van alledag. Tevens komt hiermee het multidisciplinaire karakter van de cursus tot uitdrukking. Uit evaluaties van de vele vorige cursussen wij bieden deze cursus al decennia lang aan - is gebleken dat de deelnemers de cursus goed tot zeer goed waarderen. Doelgroep Deze cursus is geschikt voor: artsen, verpleegkundigen, klachtfunctionarissen, hulpverleners in de intra- en extramurale (geestelijke) gezondheidszorg en verslavingszorg, managers/leidinggevenden in zorginstellingen, docenten gezondheidsrecht in HBO en WO, juristen, vertrouwenspersonen, bestuurders en medewerkers van patiëntenverenigingen. Certificaat/Accreditatie Een certificaat wordt verstrekt na deelname aan tenminste 8 van de 10 bijeenkomsten. Accreditatie voor de cursus kan in overleg worden aangevraagd uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus. Programma In het programma kunnen nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

3 Cursusleiding De cursusleiding is in handen van mevrouw mr. M.C.I.H. Biesaart, Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht bij het UMC Utrecht. Programma Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 College 1 op dinsdag 8 september 2015: 1. Inleiding wetgeving gezondheidsrecht; Patiëntenrecht, nu en in de toekomst; 2. Gezondheidsrecht in de praktijk van een advocaat Mw. mr. M.C.I.H. Biesaart is Universitair Hoofddocent Gezondheidsrecht bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Zij is medeauteur van de boeken Beroepenwetgeving gezondheidszorg (Boom, 2012) en Praktisch Gezondheidsrecht (Noordhoff, 2013). Dhr. mr. I.P.C. Sindram legt zich als advocaat in het bijzonder toe op de gezondheidszorg en op letselschades. Hij heeft een verpleegkundige achtergrond. College 2 op dinsdag 15 september 2015: 1. Medezeggenschap; 2. Klachtrecht, nu en in de toekomst Mw. mr. L. Bos is als juridisch adviseur verbonden aan GGZ Drenthe waar zij de divisie Beveiligde Psychiatrie ondersteunt. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende BOPZ- en WKCZ-klachtencommissies in Noord Nederland en is zij sinds 2010 ambtelijk secretaris van de LCvV, de commissie die WMCZ geschillen beslecht. Sinds 2011 is zij als docent aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden. Mw. drs. M.J.M. Timmers is vanuit Klachtenmanagement Zorg actief als adviseur, ontwikkelaar en opleider/trainer op het brede terrein van het integraal klachtenmanagement door zorgaanbieders. Daarnaast is ze o.a. lid/voorzitter van enkele klachtencommissies voor cliënten en voor medewerkers (geweest) en lid van een regionale cliëntenraad. Voorheen was zij onder meer directeur van het landelijk expertisecentrum SOKG, wetenschappelijk medewerker bij de Radboud Universiteit Nijmegen, medeopsteller van de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg, (hoofd)redacteur van het Handboek Klacht & Recht en van Actualiteiten Klachtenmanagement. College 3 op dinsdag 22 september 2015: Beroepsgeheim in de gezondheidszorg Dhr. drs. B. Rensen was 30 jaar jeugdarts in de wijk Ondiep/Zuilen te Utrecht en is gespecialiseerd in kindermishandeling, waaronder verwaarlozing en seksueel misbruik en de transculturele aspecten daarvan. Hij publiceerde hierover in binnen- en buitenland. Hij is docent over dit onderwerp bij het UMC, de VU en de HU en werkte mee aan e-learning modules over kindermishandeling van de Augeo foundation voor diverse beroepsgroepen. Dhr. K. Komduur is sinds 1974 werkzaam bij de politie Utrecht. Na de uniformdienst heeft hij geruime tijd gewerkt bij kinder- en zedenpolitie. Hij heeft na het behalen van zijn HBOdiploma maatschappelijk werk en dienstverlening gewerkt als maatschappelijk werker bij kinder- en zedenpolitie. Na wijkchef te zijn geweest, is hij nu werkzaam als coördinerend

4 daderregisseur in het Veiligheidshuis Utrecht en gastdocent en trainer in binnen- en buitenland op het gebied van huiselijk geweld. Mw. mr. drs. W.L.J.M. Duijst-Heesters is forensisch arts bij de GGD IJsselland en rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem. Zij heeft gewerkt als assistent kindergeneeskunde, verpleeghuisarts en consultatiebureau-arts. In 2005 promoveerde zij op het onderwerp beroepsgeheim. De titel van haar dissertatie luidt 'Boeven in het ziekenhuis'. Zij heeft gepubliceerd op het gebied van geheimhouding, forensische geneeskunde, penitentiaire geneeskunde en penitentiair recht. Gedurende 10 jaar was zij docent strafrecht en gezondheidsrecht bij de Radboud Universiteit Nijmegen. College 4 op dinsdag 29 september 2015: Beslissingen rond het levenseinde Dhr. prof. dr. J.J.M. van Delden, hoogleraar medische ethiek bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Hij studeerde in 1985 af als arts en was tot 2011 als zodanig werkzaam, de laatste 15 jaar als specialist ouderen-geneeskunde. Hij was betrokken bij de vijf landelijke onderzoeken naar medische beslissingen rond het levenseinde en was lid van een regionale toetsingscommissie voor euthanasie. Als hoogleraar geeft hij leiding aan onderzoek met als speerpunten ethische kwesties rond medisch wetenschappelijk onderzoek en ethische kwesties inzake medische beslissingen rond het levenseinde. Dhr. drs. E.H.J. van Wijlick is als beleidsadviseur werkzaam bij artsenfederatie KNMG. Hij is gezondheidswetenschapper en was bijna vijf jaar verbonden aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Maastricht. Sinds 1998 is hij programmaleider Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en is hij betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen en standpunten met betrekking tot medische beslissingen rond het levenseinde. College 5 op dinsdag 6 oktober 2015: De Wet BOPZ nu en in de toekomst, vanuit het recht en vanuit de hulpverlening Mw. mr. dr. E. Plomp studeerde farmacie, rechten en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam in het gezondheidsrecht (titel Proefschrift: Winst in de zorg). Zij werkte zes jaar als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en specialiseerde zich in de psychiatrie in het UMC Utrecht. Op dit moment combineert zij haar werk als psychiater met onderzoek en advisering op het gebied van gezondheidsrecht. Dhr. prof. dr. F.A.M. Kortmann is emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie, Radboud Universiteit Nijmegen, Mental Health consultant voor diverse Nederlandse en buitenlandse organisaties en psychotherapeut voor allochtone tbs-ers in de Pompekliniek in Nijmegen. Hij was voorzitter van de Commissie Ethiek van het Radboud ziekenhuis en lid van de sectie TBS van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

5 College 6 op dinsdag 13 oktober 2015: Wilsonbekwaamheid Dhr. mr. I.P.C. Sindram legt zich als advocaat in het bijzonder toe op de gezondheidszorg en op letselschades. Hij heeft een verpleegkundige achtergrond. Dhr. mr. dr. C.H. Vinkers is psychiater en onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarnaast is hij jurist waarbij hij afgestudeerd is op de wettelijke kaders van dwangopname binnen de psychiatrie. Tevens heeft hij farmacie gestudeerd en is hij in 2009 gepromoveerd op de neurobiologische achtergrond van stress. Publicatie: C.H. Vinkers, G.B. van de Kraats, M.C.I.H. Biesaart en J.K. Tijdkink, Is mijn patiënt wilsbekwaam? Een praktische leidraad, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde College 7 op dinsdag 3 november 2015: Strafrecht en civielrecht in zorg Dhr. mr. A. M. Vermaas; Albert Vermaas is hoofd Juridisch-Bestuurlijke Zaken van het UMC Utrecht. Hij is daarnaast voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), bestuurslid van de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en lid van de Klachtencommissie van de RAVU. Mw.mr. C.A.M. de Jong is officier van justitie en teamhoofd van het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie. Mw. mr. P.M.J. Eken-de Vos is specialistisch beleidssecretaris van het Expertisecentrum Medische Zaken, gevestigd bij het arrondissementsparket te Rotterdam. College 8 op dinsdag 10 november 2015: De Wet BIG: 1. Kwaliteit van beroepsuitoefening; 2. Tuchtrecht Dhr. D.Y.A. van Meersbergen is als jurist werkzaam bij de artsenorganisatie KNMG in Utrecht. Hij houdt zich bezig met verschillende gezondheidsrechtelijke onderwerpen, waaronder taakherschikking en de Wet BIG. Hij is hoofdredacteur van Beroepenwetgeving 2012/2013 (Boom 2012) en schreef samen met mw. mr. M. Biesaart het boek Praktisch Gezondheidsrecht (Noordhoff 2013). Hij is auteur van het artikel Beroepenwetgeving, in de pas met de praktijk? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2013, nr. 3. Dhr. drs. J. Mulder, verpleegkundige, verplegingswetenschapper, senior adviseur bij V&VN, lid-beroepsgenoot bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Groningen en tevens lid van enkele klachtencommissies van zorginstellingen. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als verpleegkundige en is 16 jaar lid-beroepsgenoot voor het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Hij verzorgt veel lessen over tuchtrecht voor de verpleegkundige beroepsgroep. College 9 op dinsdag 17 november 2015: Het stelsel: 1. Zorgverzekeringswet; 2. Kwaliteit en langdurige zorg Dhr. prof. mr. J.G. Sijmons is bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, lid van de Gezondheidsraad en advocaat in de sectie Gezondheidszorg bij Nysingh advocaten-notarissen NV. Dhr. prof. dr. A.J.P. Schrijvers is emeritus hoogleraar Public Health bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht. Hij geeft al ruim 20 jaar leiding aan onderzoek naar verantwoordelijkheden en kwaliteit van zorgverlening.

6 College 10 op dinsdag 24 november 2015: 1. Kwaliteit en toezicht in de zorg; 2. Kwaliteitshandhaving door de inspectie Dhr. mr. J.M. Buiting is arts, directeur NVTZ (Ned. Ver. voor Toezichthouders in de Zorg) en senior adviseur CBO (Centraal Begeleidingsorgaan voor Intercollegiale Toetsing). Mw. drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier is hoofd a.i. Medisch specialistische zorg IGZ.

7 Praktische informatie Locatie Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie: Academisch Ziekenhuis Utrecht Vergadercentrum (AZU), Heidelberglaan 100, Utrecht (De Uithof). Openbaar vervoer: stadsbus lijn 28 of 12 richting AZU/De Uithof. Eigen vervoer: vanaf de A27 of A28 afslag De Uithof/UMC. Er is parkeergelegenheid in de parkeergarage van het UMCU. Indien deze vol is, kunt u eveneens parkeren in P+R De Uithof; bus 28 vertrekt vanaf de 0-laag van de parkeergarage iedere 10 minuten, de hoofdingang van het UMC Utrecht is de 2e halte van deze lijn. Als u besluit te lopen naar het UMC Utrecht, is de looptijd ca. 8 minuten. Tijdsduur en vorm van de cursus De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van tot uur en biedt plaats aan 25 personen. Van tot uur is er een pauze voor soep, broodjes en fruit. Kosten/inschrijving Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt 1.750,--. Er is geen BTW verschuldigd. U schrijft zich in door het inschrijfformulier volledig ingevuld te retourneren. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Bij schriftelijke annulering vóór 1 augustus 2015 wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van 50,00 administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Organisatie Julius Academy, UMC Utrecht Julius Centrum Petra Schimmel Telefoon: Postadres Julius Academy, UMC Utrecht Julius Centrum T.a.v. Petra Schimmel Broederplein CD Zeist

8 Inschrijfformulier U 280 Cursus Gezondheidsrecht 8 september 24 november 2015 Voornaam:. Achternaam:... m/v Functie:... Organisatie:... Adres: Postcode en plaats: Tel.nr... Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemde cursus én verklaart akkoord te gaan met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de brochure en de prijs van 1.750,-. De factuur wordt opgestuurd naar het adres zoals hierboven beschreven. Wilt u dat de factuur naar een alternatief factuuradres wordt gestuurd vul dan onderstaande gegevens in. Eventueel alternatief factuuradres: Contactpersoon/afd./kostenplaats:. Organisatie:.. Adres:. Postcode en plaats:. Ik wil via de wekelijkse digitale nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van actuele informatie over de gezondheidszorg en de door de Julius Academy georganiseerde activiteiten. Datum: Handtekening: Retourneren aan: Julius Academy, Julius Centrum van het UMC Utrecht T.a.v. Petra Schimmel Broederplein 39-43, 3703 CD Zeist

9 Bezoekadres Julius Academy, Pand Zeist Unit 1 Broederplein 39, 3703 CD Zeist Postadres Broederplein CD Zeist Tel

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Datum en locatie 6 februari 2015 te Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Aanvang: 09:00 uur Einde: 17:30 uur Kosten 175,- p.p. (inclusief lunch) Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij VGCt, NVvP,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Over sommige patiënten moet je praten

Over sommige patiënten moet je praten Over sommige patiënten moet je praten Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2012 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Publicatienummer 2012-380 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie Ja arver sl ag 2013 Secretariaten Regionale toetsingscommissies euthanasie Algemeen secretaris: mw. mr N.E.C. Visée Postbus 9013 6800 DR Arnhem Telefoon: 026-352

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen,

Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, ieuwsbrief Nieuwsbrief Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen-Born, Stein) Zomer 2013 Tien jaar Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek In 2003

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie M.C.B. Beckers (1955) studeerde Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar studie was zij zes jaar werkzaam bij een ziekenfonds.

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie