Informatie van de manager Zorg. In dit nummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie van de manager Zorg. In dit nummer:"

Transcriptie

1 In dit nummer: Informatie van de manager Zorg blz. 1 Bereikbaarheid buiten kantooruren blz. 2 Teammanagers Pleegzorg blz. 2 C-toets blz. 3 Events blz. 3 Hoe verder? blz. 3 SGJ Pleegzorgdag blz. 3 Thema-avond Groningen blz. 4 Vakantieplannen? blz. 4 Ontdek de pleegouder in je buurt blz. 4 Goed kwaad! voor pleegouders blz. 4 Help mee het werk van SGJ bekend te maken... blz. 4 Aanvullende verzekering bureaus jeugdzorg blz. 4 Nieuwsbrief ook digitaal leverbaar blz. 5 Ideeënbus blz. 5 Colofon blz. 5 Overzicht focus jeugdregio s Jeugd & Opvoedhulp blz. 6 Informatie van de manager Zorg Beste pleegouders van SGJ, Voor veel mensen breekt de vakantieperiode aan. Net aan het begin van de vakantie ontvangt u nog een nieuwsbrief waarin u informatie aantreft over veel verschillende zaken. SGJ bereidt zich voor op de nieuwe situatie van contractering door gemeenten. Ondertussen lopen met bijna alle gemeenten verkennende gesprekken over de contractering (tarieven en voorwaarden). Over het geheel genomen verloopt deze constructief, gemeenten zien de (meer)waarde van SGJ. Tegelijk blijft het algemeen; concrete toezeggingen over de omvang van de budgetten in 2015 blijven vooralsnog uit waardoor het lastig is een concrete inschatting te maken over de ruimte die we voor nieuwe trajecten geboden zullen gaan krijgen. Voor u als bestaande pleegouder maakt dat geen verschil, er geldt een garantieregeling dat bestaande pleegzorgtrajecten gecontinueerd moeten worden. Ondertussen is de aanpassing van onze organisatie voor het overgrote deel voltooid. De nieuwe Jeugdwet verplicht SGJ de sector Jeugdbescherming en Jeugd & Opvoedhulp te splitsen. Ondertussen is deze splitsing technisch gereed en kunnen we met elk van de onderdelen een afzonderlijke route naar de toekomst bewandelen met verschillende samenwerkingspartners. Voor Jeugdbescherming lopen daarover gesprekken met LJ&R (de jeugdbeschermingsafdeling van het Leger des Heils), voor Jeugd & Opvoedhulp met Timon. Binnen Jeugd & Opvoedhulp is ons productenaanbod ingrijpend veranderd. De reden hiervoor is dat we in het nieuwe stelsel ons willen beperken tot verblijfsoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Tegelijk moeten in verband met de bezuinigingsopgave mogelijkheden gevonden worden om goedkoper te werken. Dit heeft ertoe geleid dat onze ambulante hulp wordt afgebouwd en de plaatsen op de behandelgroepen zijn beëindigd. De ambulant hulpverleners sluiten 1

2 voor een belangrijk deel aan bij de pleegzorgafdeling. Zij brengen aanvullende expertise op opvoedondersteuning, die ingezet kan worden voor terug-naar-huis -trajecten en meer intensieve pleegzorgtrajecten als STiP (zie De behandelgroepen worden vervangen door ons nieuwe aanbod voor Wonen in Netwerk of Steungezin, afgekort als WiNST. Neem eens een kijkje op de website: Pleegzorg is in dit alles een vaste waarde, we zijn blij met uw inzet als pleeggezin en zullen zoeken naar mogelijkheden dit in onze dertien focus-regio s verder uit te breiden (onderaan deze nieuwsbrief heb ik het kaartje met de focus-regio s - nog eens - toegevoegd). In alle dynamiek is vakantie ook een periode van even gas terug nemen en bezinnen. Wie de mogelijkheid heeft op vakantie te gaan, wens ik een goede en gezegende periode als (pleeg)gezin. Voor degenen die deze mogelijkheid niet hebben, hoop ik dat er toch mogelijkheden te vinden zijn om in deze vakantieperiode, die door vakanties van de kinderen ook wat extra drukte kent, momenten te blijven vinden voor rust en ontspanning. Met vriendelijke groet, Wim van Wijk Bereikbaarheid buiten kantooruren In geval van calamiteiten is het ook buiten kantooruren en in weekenden mogelijk contact te zoeken met de bereikbaarheidsdienst van SGJ. U kunt daarvoor bellen met het centrale nummer van SGJ Via dit nummer wordt u automatisch doorgeschakeld naar het CCA (Communicatie Centrum Arnhem). Het CCA zal uw vraag aanhoren en brengt u in verbinding met de dienstdoende medewerker. Er zijn twee mogelijkheden: 1. Wanneer er sprake is van een probleem dat betrekking heeft op gezagsrelaties rond een jongere die is geplaatst op basis van een rechterlijke maatregel, neemt CCA contact op met de bereikbaarheidsdienst van bureau jeugdzorg of SGJ Toegang. 2. Wanneer u vragen heeft over de begeleiding van het pleegkind of van uzelf, dan wordt er contact opgenomen met de bereikbaarheidsdienst van SGJ Jeugd en Opvoedhulp. Teammanagers Pleegzorg Beste pleegouders, Wat is het voor veel van onze (pleeg)kinderen heerlijk dat er weer buiten gespeeld kan worden. Pleegkinderen nemen soms letterlijk en figuurlijk meer ruimte in in ons huis. Fijn dat we mogen genieten van een mooi voorjaar en we hopen natuurlijk ook op een mooie zomer. De zomervakantie wordt op verschillende manieren ingevuld. Twintig pleegkinderen gaan gesponsord op een kamp van Camps4Kids. Een prachtige kans voor de kinderen en fijn om als pleegouder even de handen vrij te hebben. Alle tieners die geslaagd zijn, natuurlijke van harte gefeliciteerd! Vakantiebaantjes en toewerken naar zelfstandigheid is voor deze jongeren aan de orde. Misschien met behulp van een WiNST-traject: Wonen in Netwerk of Steungezin. Voor deze vorm van jeugdhulp zoeken we nog gezinnen die een kamer met (gebruik van) keuken kunnen verhuren aan jongeren die begeleid worden door een pedagogisch trajectbegeleider van SGJ en zelf als een goede buur willen participeren. Iets voor u of voor iemand uit uw netwerk? Voor de komende tijd wordt de naamsbekendheid van SGJ een speerpunt in onze PR-activiteiten. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Op de website van SGJ vindt u informatie over preventieve cursussen die gegeven worden en de pleegzorgvormen waarmee we kinderen en jongeren vanuit christelijk perspectief willen helpen. Wilt u ook belangstellenden uit uw omgeving wijzen op de informatieavonden die gehouden worden? Een aantal data staan al vast. Verderop in de nieuwsbrief vindt u een overzicht. Houdt u vooral de website in de gaten voor data van informatieavonden. Met vriendelijke groet, Ans Bruinsma-Jongkind, teammanager pleegzorg Groningen, Zwolle en Amersfoort. Susan van den Enden, teammanager pleegzorg Dordrecht 2

3 C-toets Begin van dit jaar hebben we honderd jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die onder SGJpleegzorg vallen een enquête toegestuurd met vragen. Daarop is goed gereageerd en het heeft waardevolle informatie opgeleverd. Elf jongeren hebben positief gereageerd op de vraag om met ons mee te denken in een cliëntenpanel. Daar zijn we blij mee en zij worden uitgenodigd om ons op 26 augustus a.s. te ontmoeten tijdens een pizza-bijeenkomst in Zwolle. We zullen met hen opvallende gegevens uit de enquête bespreken. We hopen dat zij ook verder in de toekomst met ons willen kijken naar actuele vraagstukken die we in de pleegzorg tegenkomen. Events Bent u bij de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking in Biddinghuizen geweest? Misschien een paar slippers gekregen bij de SGJ-stand? Het was een geweldig succes en behalve slippers hebben we veel informatie mogen uitdelen. We hopen op een even groot succes bij de New Wine-conferentie in juli en op de Wegwijsbeurs later in dit jaar. Het is ons doel om goed zichtbaar en vindbaar te zijn op het moment dat er gezocht wordt naar christelijke jeugdhulpverlening. Hoe verder? SGJ wil goed voorbereid zijn op de veranderingen in het nieuwe zorgstelsel van Helaas geeft dat personele krimp en verandering van functies. Velen van u hebben de afgelopen maanden kennis gemaakt met een andere pleegzorgwerker. Als u al jaren een goede samenwerking gehad hebt met een vaste en vertrouwde pleegzorgwerker is dat best wel even slikken. De rayonteams hebben nog niet overal hun vaste samenstelling en helaas zal een aantal van u nog een wisseling in begeleiding gaan krijgen. Hierdoor hopen we dat SGJ Jeugd & Opvoedhulp aan het einde van dit jaar met stevige en goed voorbereide teams kan gaan fuseren met Timon. Samen sterk het nieuwe stelsel in! Informatieavonden en STAP-cursus Groningen Zwolle Amersfoort Dordrecht :18 september 2014 informatieavond. :25 september, 9 en 30 oktober, 13 november 2014 STAP-cursus (onder voorbehoud) :14 juli 2014 informatieavond 15 en 29 september, 13 en 27 oktober 2014 STAP-cursus :2 september 2014 informatieavond SGJ Pleegzorgdag Op zaterdag 20 september a.s. hopen we de pleegzorgdag te organiseren in de Apenheul in Apeldoorn. Aapjes kijken is misschien wel een dagelijkse bezigheid :-) maar in de Apenheul wel heel bijzonder. Er is ook een speeltuin en een kinderboerderij. Naast de Apenheul ligt het park Berg en Bos met een hoge uitkijktoren en een heerlijke speelweide waar van alles te doen is. Al met al een heerlijk dagje uit. Het ene jaar sluiten we ons aan bij de landelijke pleegzorgdag (vorig jaar in de Efteling) en het andere jaar organiseren we deze dag zelf. De pleegzorgdag in de Apenheul is een SGJ-dag. Voor deze dag worden pleegouders uitgenodigd die dit jaar een plaatsing hebben (gehad). 3

4 Thema-avond Groningen Op 30 oktober a.s. willen we een thema-avond voor pleegouders aanbieden over seksuele opvoeding, waarbij men ook gericht vragen kan indienen zodat de avond hierop aangepast kan worden. Een echte aanrader voor mensen die het lastig vinden over dit onderwerp te praten, maar ook voor mensen die er makkelijker over praten. In pleegzorg kom je namelijk weer andere zaken tegen dan in de opvoeding van je eigen kinderen. Vakantieplannen? Geeft u de data van uw vakantie en het telefoonnummer waarop u tijdens de uw vakantie te bereiken bent in geval van nood door via het vakantieformulier. Veel pleegkinderen maken gebruik van medicatie als Ritalin of Concerta. Deze medicijnen vallen onder de Opiumwet. Gaat u op vakantie naar het buitenland dan heeft u een door een arts ondertekende verklaring nodig dat uw pleegzoon of -dochter deze medicatie gebruikt. Daarnaast is het handig een medicijnpaspoort bij u te hebben. Dat kunt u opvragen bij de apotheek. Ontdek de pleegouder in je buurt Op 4 oktober a.s. is weer de landelijke Bezoek de pleegouder in je buurt actie. De meeste pleegzorgvoorzieningen in Nederland doen hieraan mee en proberen op die dag de aandacht te vestigen op pleegzorg. Doet u mee en stelt u uw huis open? Bijvoorbeeld voor bezoekers uit de buurt? Voor een wethouder van de plaatselijke gemeente, of voor ouders van de plaatselijke christelijke basisschool of kerk? We horen het graag! Goed kwaad! voor pleegouders Op 27 mei jl. was er een avond voor pleegouders in Dordrecht over het thema Goed kwaad!. Een avond over het omgaan met boze buien van pleegkinderen. Maria Vermeulen verzorgde deze avond en werd bijgestaan door Sietske. Sietske woonde een aantal jaren in pleeggezinnen. Sietske werd door Maria geïnterviewd. Een bezoeker zei: je kon een speld horen vallen. Veel pleegouders vonden het een leerzame avond en voor herhaling vatbaar! Help mee het werk van SGJ bekend te maken U als betrokkene bij het hart van het werk van SGJ, kan als geen ander andere mensen enthousiast en betrokken maken bij het werk van SGJ. We willen u dan ook vragen of u interesse hebt om het werk van SGJ breder bekend te maken, onder christenen? Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u contact opnemen met Japke-Nynke de Haas, Hoofd Communicatie Aanvullende verzekering bureaus jeugdzorg VGZ heeft samen met de bureaus jeugdzorg een aanvullende verzekering ontwikkeld. Speciaal voor jeugdigen die via de kinderbescherming bij u geplaatst zijn of worden. Meer informatie over deze aanvullende verzekering kunt u vinden op de website van VGZ, 4

5 Nieuwsbrief ook digitaal leverbaar Veel pleegouders ontvangen tegenwoordig de digitale versie van de pleegzorgnieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrief nog steeds per post krijgt, terwijl u hem liever per ontvangt, wilt u ons dan uw adres doorgeven? Wilt u het ook aan ons doorgeven als uw adres is gewijzigd? Regio Noord Het secretariaat in Zwolle wordt bemand door Corry Huizenga en is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag. Het adres is: Regio Midden Het secretariaat in Amersfoort wordt bemand door Karin van Boven en is bereikbaar op maandag, dinsdag en (in oneven weken) woensdag. Het adres is: Regio Zuid Het secretariaat in Dordrecht wordt bemand door Elly Zijderveld en is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, en in de even weken ook op donderdag.. Het adres is: Met vriendelijke groet, Corry, Karin en Elly Ideeënbus Heeft u een idee of tip die deze nieuwsbrief nog leuker of interessanter maakt? Of heeft u suggesties voor artikelen? Laat het ons weten! In het colofon staat het redactieadres vermeld. Colofon Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door SGJ Pleegzorg en wordt drie keer per jaar verzonden naar pleegouders. De nieuwsbrief is ook te bekijken via de volgende link: Redactieadres is: SGJ Christelijke Jeugdzorg, secretariaat pleegzorg Zuid, postbus 1564, 3800 BN Amersfoort T E 5

6 6

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld!

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld! INGRADO MAGAZINE Oktober 2011 Nr. 14 Houd de jongeren in beeld! RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving En verder: Re g e l s v o o r p a r t i c u l i e r e s c h o le n 10 vragen aan de jeugdofficier

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Elly Singer, Adimka Uzozie, Kirti Zeijlmans Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland

VITALE MENSEN KUNNEN LANGER DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ. nationaal congres active ageing 2015. Nieuwe website Active Ageing Nederland nationaal congres active ageing 2015 magazine voor active ageing professionals Nieuwe website Active Ageing Nederland Met robots langer zelfstandig WelkomLife, nieuwe website voor 50-plussers Zorgsector

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan

Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Het medicijn Gammaglobuline onder je huid Subcutaan Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Informatie voor ouders 2 Het medicijn Gammaglobuline onder je huid (subcutaan) 4 Wil je meer

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie