RISICO SCAN UW RISICOSCAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICO SCAN UW RISICOSCAN"

Transcriptie

1 RISICO SCAN 2014 UW RISICOSCAN Uw bedrijfsspecifieke risicoscan is een praktisch overzicht van de risico s die relevant zijn voor uw organisatie. Op basis van de bevindingen kunnen risico s worden voorkomen, verzekerd, en kan de schade vooraf worden beperkt door continuïteitsprocessen in te richten. DEZE RISICOSCAN IS ONDERDEEL VAN DE DIENSTVERLENING VAN HET BESPAARHUIS. VOOR MEER INFORMATIE: BESPAARHUIS.NL/RISICOMANAGEMENT 1

2 UW CONTACTGEGEVENS Voorbeeld Bedrijf BV De Uw heer bedrijfsspecifieke van Loon risicoscan is een praktisch overzicht van de Postbus risico s die 123 relevant zijn voor uw organisatie. Op basis van de bevindingen 1000AA kunnen risico s Amsterdam kunnen worden voorkomen, verzekerd, en kan de schade Telefoon vooraf worden beperkt door contuiniteitsprocessen in te richten. UW RISICOMANAGER Het Uw bedrijfsspecifieke Bespaarhuis BV risicoscan is een praktisch overzicht van de Lennart risico s die van relevant Gastel zijn voor uw organisatie. Op basis van de bevindingen Postbus kunnen risico s 209 kunnen worden voorkomen, verzekerd, en kan de schade 2800 vooraf AE worden GOUDA beperkt door contuiniteitsprocessen in te richten. Telefoon

3 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Over Het Bespaarhuis Hoofdstuk 2 Voorbeeld Bedrijf BV Hoofdstuk 3 Informatie over uw sector Hoofdstuk 4 Verzekeringsanalyse Hoofdstuk 5 Uw bedrijf en risicomanagement Risico analyse Risico profiel Risico beheersing Risico financiering (verzekeringen) Hoofdstuk 6 Vervolgstappen Hoofdstuk 7 Actielijst DISCLAIMER Het Bespaarhuis aanvaardt niet: de aansprakelijkheid voor het identificeren, signaleren of elimineren van gevaren, noch voor schade ontstaan hierdoor; de verplichting voor het melden van feiten of omstandigheden vastgesteld bij het bezoek of in het rapport. Dit valt volledig onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de in dit rapport genoemde relatie ; de aansprakelijkheid uit een op relatie rustende verplichting voortvloeiend uit (wettelijke) regels en/of statuten. Het opvolgen van een door ons afgegeven advies vrijwaart u niet van wettelijke of contractuele verplichtingen en is geen waarborg voor het zonder gevaar of schadelijk zijn van uw producten, diensten, bedrijfsinstallaties, gebouwen, financiële zekerheid etc. 3

4 HOOFDSTUK 1: HET BESPAARHUIS De geschiedenis van Het Bespaarhuis begint ruim 140 jaar geleden als makelaar in verzekeringen en pensioenen. Inmiddels zijn wij gegroeid tot een innoverende financiële dienstverlener. Daarnaast zijn wij lid van Adfiz, een organisatie die de kwaliteit, vakkundigheid en onafhankelijkheid van haar leden bewaakt. ZAKELIJKE VERZEKERINGEN Naast het beheer en het adviseren van het gehele assortiment van schadeverzekeringen en pensioenregelingen, fungeren wij als helikopter en overzien alle aanbiedingen op de markt, de ins en outs, de vraag en het aanbod. Voor onze klanten durven wij te stellen dat door onze actieve en waakzame houding hun verzekeringspakket altijd up to date is tegen de scherpst mogelijke tarieven. In de praktijk blijkt dat onze helikopterview in de verzekeringsbranche niet veel voorkomt. Door onze werkwijze kunnen wij nieuwe klanten een besparing realiseren van soms vele duizenden euro s per jaar. ONDERSCHEIDINGEN De afgelopen jaren heeft Het Bespaarhuis verschillende (nominaties) voor een aantal awards ontvangen. Het Bespaarhuis is voorgedragen en genomineerd voor: De Gouden Schilden; Transitie Award 2011/2012 De Gouden Schilden; Beste Adviesorganisatie 2009/2010 Het Bespaarhuis is winnaar van: De Generali VB Innovatieprijs 2008/2009 De Allianz Ondernemersprijs 2008 ALLES BEGINT MET DE RISICOSCAN Ondernemen is geen kwestie van risico s negeren, maar juist van het zo goed mogelijk benoemen en inschatten van die risico s. Daarom bieden wij de Risicoscan: een uitgebreide analyse waarmee wij voor u alle aspecten van uw bedrijf, uw personeel en uw ondernemerschap beoordelen op mogelijke risico s. UW PERSOONLIJKE RISICOMANAGER U heeft een vaste risicomanager. Hij of zij begeleidt de hele Risicoscan en rapporteert de uitkomsten aan u. Wanneer u direct of op een later moment de adviezen wilt omzetten in concrete acties, dan kunt u altijd een beroep doen op deze risicomanager. Hoge Gouwe Hoge 1 Gouwe Hoge Gouwe LA 2801 Gouda LA 2801 Gouda LA Gouda Postbus Postbus Postbus AE 2800 Gouda AE 2800 Gouda AE Gouda t t 0182 t f f 0182 f

5 HOOFDSTUK 2: VOORBEELD BEDRIJF BV Op basis van de door Het Bespaarhuis uitgevoerde inventarisatie, hebben wij uw organisatie en risicoprofiel opgesteld. Een en ander treft u hierna aan. Dit overzicht heeft als basis gediend bij de beoordeling en analyse van de risico s, risicobeheersmaatregelen en verzekeringsportefeuille. Dit bedrijfsprofiel is samengesteld op basis van bla bla ACHTERGRONDINFORMATIE Nieuwe relatie RECHTSPERSOON Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde branche, rechtspersoon, naam en activiteiten. Branche (Groot)handel Autodeurknopjes Rechtspersoon Uw bedrijf heeft 1 rechtspersoon Met deze analyse is 1 rechtspersoon beoordeeld MISSIE De missie van Voorbeeld Bedrijf BV valt als volgt te omschrijven: bla bla BEDRIJFSDOELSTELLINGEN De bedrijfsdoelstellingen zijn: bla bla STRATEGIE De strategie om de doelstellingen te realiseren valt als volgt te omschrijven: bla bla GEÏNVENTARISEERDE ONDERWERPEN IN KAART GEBRACHT Aansprakelijkheid Afnemers Bedrijfsmiddelen ( kritisch ) Financiële gegevens Kredietrisico Rechtspersoon + activiteiten Naam rechtspersoon Dhr. van Loon Activiteiten rechtspersoon (1.) Dhr. van Loon KvK nummer: Holdingactiviteiten [holding] Handel in deurpostknopjes Toekomstplannen voor de komende twee jaar Koop bedrijfspand, Nieuw- en/of verbouw bedrijfspand LEVERINGSVOORWAARDEN / INKOOPVOORWAARDEN DERDEN Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden. Leveringsvoorwaarden Branchevoorwaarden Inzet branche- en/of eigen leveringsvoorwaarden De eigen leveringsvoorwaarden worden consequent ingezet en er wordt naar verwezen. De leveringsvoorwaarden zijn afgedrukt op het briefpapier Inkoopvoorwaarden Acceptatie inkoopvoorwaarden van afnemers/opdrachtgevers Er worden (inkoop)voorwaarden van afnemers/ opdrachtgevers geaccepteerd 5

6 AFNEMERS Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde afnemers. Samenstelling afnemers Particulieren: 80 % Bedrijven: 20 % MILIEU Overzicht van het op uw bedrijf van toepassing zijnde milieurisico. Boekjaar Het boekjaar loopt van: 1 januari t/m 31 december Er is géén sprake van seizoensgevoeligheid. De omzet is gelijkmatig over het jaar verdeeld BETALINGSVERKEER Overzicht van de voor uw bedrijf van toepassing zijnde betalingstermijnen en oninbare vorderingen en soort afnemers. KREDIET Milieu Kans op (aanzienlijke) vervuiling aan: Niet van toepassing Inkomende betalingen Contant: 80% Op rekening: 20% KRITISCHE BEDRIJFSMIDDELEN Kritisch bedrijfsmiddel Er zijn kritische bedrijfsmiddelen in uw bedrijf aanwezig Overzicht van de in uw bedrijf aanwezige kritische bedrijfsmiddelen. 1) bla bla Maximaal toegestane uitval duur: 1 Omzetderving per week vanaf max. uitval duur: EUR 1 Reserve-onderdelen kritische onderdelen: nee INKOMSTEN Overzicht van de op uw bedrijf van toepassing zijnde inkomsten. Omzet Omzet afgelopen boekjaar: EUR Omzet (verwachting) lopend boekjaar: EUR Omzet (verwachting) volgend boekjaar: EUR Omzet USA/Canada Er wordt géén (directe) omzet gegenereerd uit USA/Canada Brutowinst (vaste kosten + netto winst) Afgelopen boekjaar: EUR (Verwachting) lopend boekjaar: EUR (Verwachting) komend boekjaar: EUR Betalingscondities Gehanteerde betalingstermijn: 60 dagen Gemiddelde betalingstermijn door afnemers: 60 dagen Gemiddeld bedrag aan uitstaande vorderingen EUR Oninbare vorderingen Op jaarbasis oninbaar: EUR 5000 Samenstelling afnemers Particulieren: 80 % Bedrijven: 20 % Kritische afnemers Er zijn géén kritische afnemers SCHADEHISTORIE In dit overzicht treft u een overzicht aan van de in uw bedrijf (bijna) voorgevallen schades. OVERZICHT (BIJNA) VOORGEVALLEN SCHADES nvt 6

7 HOOFDSTUK 3: INFORMATIE OVER UW SECTOR KENMERKEN Een groothandel is een (commerciële) onderneming die voor eigen rekening en risico goederen verhandelt die: buiten de eigen onderneming zijn vervaardigd en die aan bedrijfsmatige (niet-consumptieve) afnemers, dat wil zeggen andere ondernemingen worden afgeleverd. De hoofdfunctie van de groothandel is het voortstuwen van goederenstromen. De groothandel intermedieert tussen de mogelijkheden die de leverancier heeft om te verkopen en de mogelijkheden die de afnemer heeft om te kopen. Er zijn verschillende typen groothandels: Importeurs, die zich in hoofdzaak richten op aankoop van goederen op de buitenlandse markt en verkoop daarvan op de binnenlandse markt; Exporteurs, die in hoofdzaak producten uit eigen land verkopen aan de buitenlandse markt; Im- en exportbedrijven, die voornamelijk actief zijn op de buitenlandse markt. Door middel van wederexport kunnen zij ook importgoederen uitvoeren; Handelshuizen die veelal uiteenlopende assortimentsgroepen voeren en die sterk gericht zijn op de internationale handel, al dan niet via hun moederland; Binnenlandse groothandel, die zich zowel voor de inkoop als voor de verkoop op de binnenlandse leveranciers en afnemers richt; Grossiers, die voornamelijk op de binnenlandse markt inkopen en leveren aan detailhandel en grootverbruikers; In- en verkoopkantoren van buitenlandse productieondernemingen; deze worden statistisch tot de groothandel gerekend. Zij vervullen goeddeels ook dezelfde functie als de voornoemde typen groothandelsbedrijven; Zelfbedieningsgroothandel; groothandel waar de ondernemer zelf de producten pakt en afrekent bij een kassa. Ketens als Hanos, Makro en Sligro kennen een dergelijke formule. De groothandel bevindt zich dus midden in de supply chain. De basisactiviteiten zijn inkoop, verkoop en assortimentssamenstelling zijn de basisactiviteiten die in toenemende mate worde uitgebreid met logistieke diensten, financiering van voorraad en debiteuren en het leveren van productinformatie. Van onderscheidend belang is de toegevoegde waarde die een groothandel in de keten kan leveren. Daarnaast zijn snelheid, assortiment en kwaliteit van groot belang. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Supply chains worden steeds complexer en dus risicovoller; Volatiele grondstofprijzen beïnvloeden de marge; Afnemers hebben toenemende aandacht voor supplychain-management om de kosten en risico s in de keten te reduceren door efficiencyverbetering, voorraadoptimalisatie en controleerbaarheid; Groothandelsbedrijven zullen zich in toenemende mate internationaal gaan oriënteren in verband met de toenemende internationalisering en loskoppeling van productie- en consumptielocatie; Afnemers en consumenten stellen steeds meer eisen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met name waar het om producten uit het verre buitenland gaat, krijgt de groothandel hierbij de rol van poortwachter; Grillige ontwikkelingen op specifieke afzetmarkten door koersschommelingen en economische instabiliteit; E-businesstoepassingen dwingen de groothandel tot het leveren en aantonen van toegevoegde waarde in de keten. VOORUITZICHTEN De export blijft de belangrijkste aanjager van de groei, met Duitsland als belangrijkste afzetmarkt. Aandacht van de bedrijven verdienen echter ook de opkomende markten als China, India, Rusland en Brazilië. Ondanks de groei blijft de marktsituatie niet gemakkelijk. Een oorzaak is de stijging van de inkoopprijzen, die door de sterke concurrentie moeilijk kan worden doorberekend aan afnemers. Nog efficiënter werken is dan ook cruciaal. Hierbij dient vooral te worden gezocht naar slimmere oplossingen en meer afstemming in de keten. 7

8 HOOFDSTUK 4: AANDACHTSPUNTEN VERZEKERINGSANALYSE Op basis van de uitgevoerde verzekeringsanalyse treft u hierna per verzekeringssoort een overzicht aan van de aandachtsgebieden die overeenkomen met de beoordeling: Zéér kritisch Redelijk kritisch AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Verzekerde bedragen niet marktconform Verzekerd is ; gangbaar is Verzekerde heeft op 3 mei 2012 aangegeven van verzekering hiervan af te zien. Opzicht uitgesloten Schade als gevolg van opzicht is momenteel niet meeverzekerd. Dit houdt in dat de aansprakelijkheid van uw organisatie voor schade toegebracht aan zaken die u huurt, gebruikt, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder u (onder uw opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten. De opzichtuitsluiting geldt gewoonlijk niet voor zaken van ondergeschikten waarvoor u als werkgever aansprakelijk kan zijn. U heeft aangegeven dit te willen verzekeren. Wij hebben dit risico per 29 maart 2012 bij verzekeraar in dekking gegeven. Verzekerde bedragen te laag Gezien de activiteiten waarmee uw organisatie zich bezighoudt, zijn de huidige verzekerde bedragen te laag. Supercontractuele aansprakelijkheid niet verzekerd In uw aansprakelijkheidsverzekering is thans géén dekking voor supercontractuele aansprakelijkheid. Het komt regelmatig voor dat een contractpartij zich door middel van een contract laat vrijwaren voor schade aan derden; ook indien u daar feitelijk niet aansprakelijk voor bent. Uw aansprakelijkheidsverzekering verleent hiervoor thans géén dekking. Indien gewenst zullen wij voor u onderzoeken tegen welke condities en tegen welke premie verzekeraars eventueel bereid zijn dit risico mee te verzekeren. Tenaamstelling verzekerde(n) onjuist De tenaamstelling van de te verzekeren rechtsperso(o)n(en) is niet juist vermeld. Voordeel BV dient te zijn Voorbeeld BV Financieel boekjaar loopt niet gelijk met vervaldatum polis Het boekjaar (1 juli t/m 30 juni) van uw organisatie loopt niet gelijk met de vervaldatum ( ) van deze polis. Eén van de argumenten om boekjaar en vervaldatum gelijk te laten lopen is dat het eenvoudiger kan zijn om naverrekeningsgegevens (bijv. omzet, aantal personeelsleden etc.) aan te leveren. (Nog) géén omzet USA/Canada Uw organisatie genereert thans (nog) géén omzet naar USA/Canada. Met name de claimcultuur en de omvangrijke claims die uit deze landen komen zijn berucht. Mocht Voorbeeld Bedrijf BV van plan zijn in de nabije toekomst wel zaken te gaan doen met afnemers in USA/ Canada, adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk te melden zodat het tijdig kan worden afgestemd met verzekeraars. 8

9 Afwijken van eigen leveringsvoorwaarden niet verzekerd Het komt voor dat de leveringsvoorwaarden van uw organisatie terzijde worden gesteld. Dit kan betekenen dat verzekeraars een eventuele schade zullen afwijzen omdat de voorwaarden van derden meer aansprakelijkheden bij uw organisatie neerlegt dan op basis van uw eigen leveringsvoorwaarden het geval zou zijn. In uw polis is thans géén regeling opgenomen waarmee u de vrijheid heeft om (bijv. uit commerciële overwegingen) af te wijken van uw eigen leveringsvoorwaarden. Verzekeringstechnisch is dit wel mogelijk, mogelijk is er dan wel een eigen risico van toepassing. Graag onderzoeken wij voor u de mogelijkheden. BRAND - GEBOUWEN VERZEKERING Géén opruimingskosten meeverzekerd Opruimingskosten zijn op uw brandverzekering niet (mee)verzekerd. Dit betekent dat kosten die gemaakt worden voor het afbreken, wegruimen en afvoeren van puin, anders dan ten behoeve van het vaststellen van de schade, niet gedekt zijn. Indien in uw bedrijf materialen zoals asbest, chemische stoffen en dergelijke aanwezig zijn, verdient het aanbeveling om door een taxateur een schatting van de opruimingskosten te laten maken. U heeft aangegeven dit te willen verzekeren. Wij zullen hiervoor een offerte uitbrengen. Géén taxatie (deel) panden en/of huurdersbelang Een (deel van de) gebouw(en) is resp. zijn niet getaxeerd (zie bedrijfs/organisatieprofiel). Wij adviseren u de panden die thans niet getaxeerd zijn ook te laten taxeren zodat er bij een onverhoopte schade geen discussie over de waarde direct voor de schade kan ontstaan. De vooraf getaxeerde waarde geldt als basis voor de schadevergoeding, dat wil zeggen dat de waarde wordt vergoed, volgens de vooraf in het rapport (vast) getaxeerde bedragen, zonder aftrek voor economische- en/of technische veroudering. Bij de waardering wordt op meer zaken gelet, bijvoorbeeld: Herbouwwaarde (op dezelfde locatie met dezelfde bestemming); Verbouwingskosten (bij gehuurde panden) welke aan het pand aangebrachte verbeteringen, verbouwingen zijn voor rekening van de verzekerde aangebracht; Opruimingskosten (rekening houdende met de milieuaspecten); BTW wel/niet verrekenbaar. Géén indexclausule van toepassing Met opname van de indexclausule wordt het volgende geregeld: per de premievervaldag worden de verzekerde som en in evenredigheid daarmee de premie verhoogd of verlaagd overeenkomstig het laatste door een onafhankelijk deskundige instelling berekende indexcijfer. Op basis van de meeste voorwaarden bedraagt de maximum verlaging/verhoging 125% van de laatst vastgestelde verzekerde som. Bij schade zullen experts ook een raming geven van het indexcijfer op het moment van de schade. Het is belangrijk om de juiste startwaarde vast te stellen. Het meest voor de hand liggend is om dit door een taxateur te laten doen. Indien een indexclausule op de polis wordt opgenomen geldt voor gebouwen dat de geldigheidsduur van het taxatierapport van 3 jaar naar 6 jaar kan worden verlengd. Het voordeel voor u is: Lagere taxatiekosten! (slechts 1 x per 6 jaar een rapport laten opmaken); U gaat altijd van de juiste startwaarde uit. Géén fundamenten meeverzekerd Fundamenten zijn op uw brandverzekering niet meeverzekerd. Dit betekent dat schade aan fundamenten door bijvoorbeeld ontzetting of scheurvorming als gevolg van brand en/of explosie thans niet verzekerd is. Indien uw bedrijf gebruik maakt van bijvoorbeeld gasverwarming of indien er in verband met de activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden sprake kan zijn van een explosie, is het meeverzekeren van de fundamenten gewenst. Wij geven u in overweging de fundamenten mee te verzekeren. 9

10 NIET AANGETROFFEN/MOGELIJK WEL VAN BELANG AANSPRAKELIJKHEID GERELATEERD Bestuurders & Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering (BCA) Milieuschadeverzekering WEGAM/WEGAS verzekering GEBOUWEN, INVENTARIS, GOEDEREN GERELATEERD Bedrijfsschadeverzekering Glasverzekering Goederenverzekering Machinebreuk- / bedrijfsschadeverzekering FINANCIËN GERELATEERD Fraudeverzekering Geldverzekering Kredietverzekering VERVOER GERELATEERD Transportverzekering Motorrijtuigenverzekering PERSONEN GERELATEERD ANW-hiaatverzekering (Collectieve) ongevallenverzekering Pensioenverzekering Reisverzekering Verzuimverzekering WGA eigen risicodragerschap verzekering WGA hiaat verzekering WIA bodem verzekering (Collectieve) ziektekostenverzekering OVERIG GERELATEERD Constructie All Risks (CAR) verzekering U heeft aangegeven deze verzekering zo spoedig mogelijk te willen afsluiten. Wij zullen ervoor zorgdragen dat u uiterlijk 1 juni 2012 de keuze heeft uit 3 offertes. Teeltplanverzekering 10

11 Heeft u vragen naar aanleiding van dit voorbeeld? Neem dan contact met ons op: Hoge Gouwe LA Gouda Postbus AE Gouda t f bel of stuur een naar voor meer informatie 11

Analyse risico- en verzekeringsmanagement

Analyse risico- en verzekeringsmanagement Analyse risico- en verzekeringsmanagement V. oorbeeld De heer D. Eigenaar Directeur Postbus 1234 Telefoonnummer: 0180-623000 E-mailadres: d.eigenaar@voorbeeld.com Tinke Assurantiën Mijnheer x Adviseur

Nadere informatie

Analyse risico- en verzekeringsmanagement

Analyse risico- en verzekeringsmanagement Analyse risico- en verzekeringsmanagement Driessen Bouw B.V. De heer R. Driessen Directeur Postbus 123, 2300 AB BLOEMENDAAL Telefoonnummer: 023-56 89 909 E-mailadres: r.driessen@driessen.nl Assurantiekantoor

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

e-berichten 12 juli 2011 e-berichten 12 juli 2011

e-berichten 12 juli 2011 e-berichten 12 juli 2011 e-berichten 12 juli 2011 e-berichten 12 juli 2011 In deze e-berichten weer volop ruimte voor actuele zaken. Onze branche is immers voortdurend in beweging. Wij spelen bij het up-todate houden van uw bedrijfsverzekering(en)

Nadere informatie

OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING

OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING OFFERTE AANVRAAG KREDIETVERZEKERING 1 Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Bezoekadres Postcode KvK nummer BTW nummer Contactpersoon m v Functie Telefoon E-mail Website Bedrijfsactiviteit Lid branche-organisatie

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering

Advieswijzer. Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advieswijzer Zakelijke schade- en inkomensverzekering Advies via Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden heeft eigen adviseurs die u informeren en adviseren over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen.

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Financieel advies Zakelijke relatie Inventarisatie Zakelijk. U aangeboden door Van Wiggen & De Groot assurantiën 1 Inleiding Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Horeca

ZekerheidsCombinatie voor Horeca ZekerheidsCombinatie voor Horeca Schade & Inkomen www.de-mkbspecialist.nl De MKB Specialist Ondernemers in de Horeca Als horecaondernemer bent u dagelijks bezig uw gasten te verwennen met het bieden van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AANVRAAGFORMULIER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN O offerte O nieuwe verzekering BEDRIJFSGEGEVENS Naam bedrijf Rechtsvorm Debiteurenadres Postcode & woonplaats Telefoonnummer E-mailadres IBAN

Nadere informatie

Gecombineerde aanvraag Ondernemerspakket

Gecombineerde aanvraag Ondernemerspakket Gecombineerde aanvraag Ondernemerspakket Datum: Nieuwe verzekering voor een contractstermijn van 1 jaar (standaard contractsduur) Wijziging van bestaande verzekering : Polisnummer Gewenste ingangs- /wijzigingsdatum

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

Als franchiseondernemer. zeker van uw zaak

Als franchiseondernemer. zeker van uw zaak Als franchiseondernemer zeker van uw zaak Als franchiseondernemer zeker van uw zaak Als franchiseondernemer denkt u liever niet aan de risico s die u loopt. Natuurlijk, ondernemen is in zekere zin risico

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel

ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel Schade & Inkomen www.nn.nl ZekerheidsCombinatie voor Detailhandel De ZekerheidsCombinatie Detailhandel omvat een aantal schade verzekeringen, afgestemd op de in de

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus

Algemeen. De onderneming. Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres. Postadres Postbus De onderneming Volledige bedrijfsnaam Contactpersoon Functie Vestigingsadres (hoofdvestiging) Adres Postadres Postbus Telefoon Algemeen Telefoon Contactpersoon Fax E-mail Algemeen E-mail Contactpersoon

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Zakelijk Schade Inventarisatie/Analyse/Advies

Zakelijk Schade Inventarisatie/Analyse/Advies Kerngegevens zakelijke relatie Zakelijk Schade Inventarisatie/Analyse/Advies Bedrijfsnaam Bezoekadr. + nr. Postcode/Plaats soort relatie Postbus Postcode nieuw / bestaand Contactpers. Functie E-mail direct

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

Ledenvoordelen 2012 Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 2012

Ledenvoordelen 2012 Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars 2012 Ledenvoordelen 2012 2 BBK Ledenvoordelen De BBK heeft een aantal interessante voordelen voor haar leden geregeld. Zo is er een pakket voor de zakelijke verzekeringen en de privéverzekeringen. Hiernaast

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf

BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf BedrijfsRisicoVerkenner Rapport voor: Voorbeeldbedrijf Versie: definitief Dit rapport is voor u opgesteld door: zakelijk risicoadviseur en adviseur binnendienst Datum: 10 december 2014 adviseur e-mailadres

Nadere informatie

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1 Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek Februari 2012 Onderzoek 1 1 Het eerste onderzoek In januari 2012 hebben wij u uitgenodigd voor een eerste onderzoek binnen Mijn ondernemerspanel.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier- en verpakkingsmaterialen Duinvoet 36 8242 RB Lelystad 085 878 0578 info@nvgp.nl 2014 Over de vereniging De Nederlandse Vereniging van Groothandelaren

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER - VERSIE DD 06 NOVEMBER 2012 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Goed risicomanagement voor optimale zorg

Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Marktwerking, grote investeringstrajecten, kritische zorgverzekeraars en mondige consumenten maken de dagelijkse zorgpraktijk

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

Versie 2014.3. 2014. Samen geschiedenis schrijven

Versie 2014.3. 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven Aegon 3 Ardanta 3 a.s.r. 3 Avéro Achmea 5 Budgio 5 De Amersfoortse 5 Delta Lloyd 6 Europeesche 9 Generali 9 Meetingpoint 10 Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Versie 2014.7. 2014. Samen geschiedenis schrijven

Versie 2014.7. 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven 2014. Samen geschiedenis schrijven Aegon 3 Ardanta 3 a.s.r. 3 Avéro Achmea 5 Budgio 5 De Amersfoortse 5 Delta Lloyd 6 Europeesche 9 Generali 9 Interpolis 10 Meetingpoint

Nadere informatie

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN Inzicht in de financiële markt Particulier Particulier Tracker Particulier Portefeuille Productie Zakelijk Tracker Zakelijk GfK 2016 Zakelijk 1 Tracker Zakelijk

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische De Interpolis Kredietverzekering Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische groente & fruit. Cees

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Aanvraag (algemeen) aansprakelijkheid bedrijven

Aanvraag (algemeen) aansprakelijkheid bedrijven Aanvraag (algemeen) aansprakelijkheid bedrijven Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Aanvraag Offerte Wijziging onder polisnummer Gewenste hoofdpremievervaldatum Hebt u al andere verzekeringen bij REAAL Verzekeringen

Nadere informatie

Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie

Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie Algemeen Inventarisatieformulier Advies zakelijke relatie Afspraak gemaakt door Bedrijfsnaam Bestaande relatie / Nieuwe relatie Naam gesprekspartner: Telefoonnummer relatie (0 ) Naam adviseur Tijdstip

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Bezit

REAAL Bedrijven Totaalplan. Productinformatie Bezit REAAL Bedrijven Totaalplan Productinformatie Bezit 2 De bedrijfsmatige verzekeringen van REAAL REAAL Bedrijven Totaalplan 3 Uw klant wordt dagelijks geconfronteerd met risico s. Het ene risico is meer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Graag ontvangen wij een lijst van namen van alle firmanten en/of directieleden met daarbij de genoten opleiding...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Graag ontvangen wij een lijst van namen van alle firmanten en/of directieleden met daarbij de genoten opleiding... Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? AANVRAAGFORMULIER Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Milieuschadeverzekering

Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering Milieuschadeverzekering De Milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten, als er onverwacht schadelijke stoffen in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht zijn gekomen.

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Wij vergoeden de extra kosten die je bedrijf moet maken om te herstarten na schade zoals waterschade, brand/ontploffing of inbraak/diefstal. Denk aan kosten

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

4. Aansprakelijkheid goed

4. Aansprakelijkheid goed 4. Aansprakelijkheid goed afgedekt 4. Aansprakelijkheid goed afgedekt 4.1. WAAR GEHAKT WORDT, VALLEN SPAANDERS De aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk een van de meest belangrijke verzekeringen

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 maart 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf Bakker-Koster B.V., statutair gevestigd te Moerkapelle,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer

Bouwpakket Agrarisch. Bouw aan uw toekomst. informatie voor de ondernemer Bouwpakket Agrarisch Bouw aan uw toekomst informatie voor de ondernemer Bouw aan uw toekomst met het Bouwpakket Agrarisch U hebt investeringsplannen voor het bouwen van een nieuwe stal of een bedrijfsgebouw.

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs

Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs Beroeps, bedrijfsaansprakelijkheids- en ongevallenverzekering Register Belastingadviseurs Kenmerken Algemeen Eén polis die zowel dekking biedt voor zuivere vermogensschade als voor zaak- en personenschade.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Equine Risk; Uw Specialist in Hippische Risico s. Er kan altijd iets gebeuren met u of uw paard

Equine Risk; Uw Specialist in Hippische Risico s. Er kan altijd iets gebeuren met u of uw paard Equine Risk; Uw Specialist in Hippische Risico s De hippische sector is een mooie, maar ook zeer specialistische sector. De risico s die de paardensport met zich meebrengt vereisen inzicht en kennis van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen

Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Dienstenwijzer Care Company.nu Coevorden / Emmen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Care Company.nu Coevorden / Emmen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde:

U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde: Overeenkomst dienstverlening Nieuwe DAG B.V., handelend onder de naam Nieuwe DAG, gevestigd te Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 414, geregistreerd bij de AFM (nummer 12040603) en bij DSI (nummer 31248).

Nadere informatie

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014

EMPLOYMENT WITHOUT BORDERS VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 VERZEKERINGSPAKKET VOOR EXPATRIATES, IMPATS EN TCN S 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inboedelverzekering... 1 2. Doorlopende (zaken)reisverzekering... 2 3. Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren... 3 4. (Gezins)-Ongevallenverzekering...

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst Algemeen Op basis van het door ons verstrekte dienstverleningsdocument en het gevoerde gesprek ontvangt u hierbij een voorstel voor onze dienstverlening ten behoeve van (optioneel):

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB1212

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Advantage Pensioen TB1212 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Advantage Pensioen TB1212 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening partnerpensioen vóór pensioendatum en wezenpensioen in een inclusiefregeling

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST. De ondergetekenden:

MANTELOVEREENKOMST. De ondergetekenden: MANTELOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. IFA bedrijfsadvies, onderdeel van IFA verzekeringen B.V., gevestigd aan Lübeck 2, Postbus 504 2990 AM Barendrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen. Allianz Pensioen TB1015 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Tarieven en Bedragen Allianz Pensioen TB1015 Artikel 1 Grondslagen netto premieberekening van het partnerpensioen vóór de pensioendatum, het wezenpensioen en het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie