Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde. Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde. Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management Academiejaar:

2 DE OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 2

3 EINDDOELEN VAN DE OPLEIDING Algemene competenties De cursist moet: - soepel kunnen samenwerken binnen een organisatie (organisatievermogen) - exact en oplossingsgericht kunnen denken - sociaal vaardig zijn en teamgericht leiderschap (conflictbeheersing) beheersen - kunnen rapporteren aan de hogere directie - zich schriftelijk en mondeling doelgericht kunnen uitdrukken. Hij kan spreken voor een publiek en presentaties geven. Beroepsspecifieke competenties De cursist moet: - in staat zijn om een organisatie en haar bedrijfsvoering te analyseren en knelpunten te signaleren en op te lossen aan de hand van IT-oplossingen; - een informatieplan voor een bedrijf kunnen opmaken; - kunnen zelfstandig én in samenwerking met anderen een informatiesysteem tot stand brengen; - kennis en inzicht hebben in verband met organisatieontwikkeling, cultuurverandering, coaching en weerstand tegen veranderingen kunnen opvangen; - strategische IT-bedrijfsactiviteiten geïntegreerd kunnen coördineren; - gefundeerd strategisch en technisch advies kunnen geven. 3

4 DE OPBOUW VAN HET POSTGRADUAAT INFORMATICA MANAGEMENT De volgorde waarin deze modulen worden aangeboden kan variëren IT Security Management en IT Audit Project Management voor IT-managers Module Informatiemanagement en Strategie Module Verandermanagement afstudeeropdracht die relateert naar je jobomgeving Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 4

5 Module 1 IT SECURITY MANAGEMENT EN IT AUDIT Algemene doelstelling van de cursus Twee derden van de Belgische bedrijven beschikt niet over een IT-veiligheidsplan. Dit betekent dat bij calamiteiten er onherroepelijk schade zal ontstaan voor deze bedrijven en gegevens onherroepelijk verloren gaan. De cursus IT Security Management en IT Audit bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel beoogt de beginselen aan te leren voor IT Management die betrekking hebben op beveiliging, veiligheid en continuiïteit van de IT-omgeving. Met deze module ben je in staat een start te maken met de doorvoer van een beveiligingsbeleid. Het tweede deel leert je de beginselen van het vakgebied IT Audit. Hierbij worden een audit methodologie aangeleerd, gekeken naar principes van risicomanagement en administratieve organisatie. Het leerdoel is drieledig: je kunt eenvoudige IT audits verrichten, je bent in staat een bijdrage leveren aan grotere audits en je kunt advies om de problemen die zijn gesignaleerd tijdens de audit op te lossen. Naam van de docent Wouter Janssen Aantal studiepunten 3 Aantal contacturen per 3 week Aantal weken 10 Aantal uren zelfstandige 60 studie Studiebelasting 90 College 1 Beveiligingsmodellen Inleiding tot Risico, beveiliging en beheersing Welke beveiligingsmodellen en principes zijn gangbaar en wat zou als basis kunnen dienen voor een beveiligingsbeleid; College 2 Beveiligingsbeleid Wat is een beveiligingsbeleid en waarom hoort elk bedrijf dit te hebben? Op welke wijze kan een beleid worden opgezet? College 3 Beveiligingsorganisatie. Hoe kan beveiliging in een organisatie worden ingericht. Hierbij wordt gekeken naar rollen, verantwoordelijkheden en de taken die in dit kader moeten worden toebedeeld; College 4 Risico-Analyse en Beveiligingsmaatregelen. Wat is nu eigenlijk een risico-analyse? Bespreking van de verschillende methodieken en hoe dit kan worden uitgevoerd. Tevens wordt een topologie van mogelijke maatregelen behandeld met een bespreking over hoe een beheersraamwerk kan worden opgezet College 5 Casus. College 6 Audit Methodologie. Wat is EDP-Audit en aan welke vereisten dient te worden voldaan en welke audit-methodologie gangbaar? College 7 Administratieve Organisatie en Bedrijfsprocessen. Bespreking van noodzakelijke en gangbare maatregelen 5

6 College 8 College 9 College 10 Cursusliteratuur Evaluatievorm op vlak van interne controle. De typologie van beheersmaatregelen wordt behandeld, het concept van controle-technische funktiescheidingen en de definities op vlak van risico s en bedreigingen binnen bedrijfsprocessen Normenkaders. De noodzaak van een geschikt normenkader voor de audit wordt belicht; tevens wordt één representatief normenkader als referentie in meer detail behandeld en dient een klassikale groepsopdracht te worden gemaakt. Organisatie van de Automatisering + Casus. Identificatie van rollen/funkties in IT-afdelingen en bespreking over de wijze van toetsing. Capita Selecta Verschillende onderwerpen relevant voor IT Audit Als basis voor het onderdeeldient het boek Inleiding EDP- Auditing van J. van Praat/H. Suerink (ISBN ). De leermaterialen bestaan uit o.a. de presentatieslides en hand-outs uitgedeeld gedurende de cursus. Partiële evaluatie: Het eindcijfer voor de cursus wordt voor 20% bepaald op basis van de resultaten behaald op de twee casus. Examen eerste zittijd De overige 80% van de punten worden behaald op het formeel examen. Het examen bestaat uit 50% multiple choice vragen en 50% open vragen. Examen derde zittijd Indien een student deelneemt aan een derde zittijd voor dit opleidingsonderdeel, kan hij voor elk van de casi die deel uitmaakten van de partiële evaluatie, vrijstelling bekomen indien hij voor deze casi geslaagd is. 6

7 MODULE 2 PROJECT MANAGEMENT VOOR IT-MANAGERS Algemene doelstellingen van de cursus Als IT-er met management verantwoordelijkheid, zal men nauw betrokken zijn bij het realiseren van projecten voor interne en externe klanten van het bedrijf. Als IT-er zal men de informatica implicaties van het projectmanagement moeten in begeleiden. Met deze opleiding leer je de specifieke rol van de ITer bij het opzetten, plannen en beheren van het project. Naam van de docent Pascal Vanden Bossche Aantal studiepunten 3 Aantal contacturen per week 3 Aantal weken 10 Aantal uren zelfstandige 60 studie Studiebelasting 90 College 1 Inleiding De cursist leert hoe hij als projectmanager in zijn firma een project zelf moet definiëren en aflijnen en de valkuilen te vermijden: wat is een project maar ook wat is het niet? Voorbeelden van verschillende types van projecten. Wat is project management? Waar komt het vandaan? Belang van project management. Definitie van een succesvol project, wat is hiervoor nodig? Wat kan er allemaal verkeerd lopen? Het belang van visie en motivatie! Verschillende fazen in het leven van een project. Pre-project faze, voorbereiding, uitvoering, afronding. Wat kan er per fase verkeerd lopen? Lesactiviteit De studenten analyseren een integrale casus die refereert naar de eigen werksituatie. College 2 De voorbereidingsfase en de project planning Definitie van een project. Doelstellingen bepalen, scope vastleggen. Het belang van communicatie vanaf de eerste fase. Planning van een project, mijlpalenplan, tijdsplanning (Gantt chart). Resource planning en het belang hiervan. Actieve betrokkenheid van belanghebbenden en gebruik van creativiteit naast ervaring. Lesactiviteit De studenten analyseren een werkplan voor hun integrale casus College 3 Rollen en verantwoordelijkheden Herkennen van de verschillende belanghebbenden. Het opstellen van een verantwoordelijkheden matrix. Het verkrijgen van betrokkenheid doorheen de organisatie en het team. Lesactiviteit De studenten beraadslagen met elkaar rond bovenstaande aandachtspunten in functie de eigen integrale casus College 4 Team management 7

8 College 5 College 6 College 7 College 8 College 9 en college 10 Cursus literatuur Aanbevolen literatuur Evaluatievorm De cursist leert hoe hij zijn projectteam samenstelt. Hij leert de criteria en de methode voor het kiezen van de juiste project manager. Hij leert ook welke methoden er bestaan om zijn teamleden te motiveren. Dit zowel intrinsiek als ook extrinsiek Het werken met team rollen en het herkennen hiervan. De team leden motiveren. Lesactiviteit Korte casus binnen de eigen werkgroep Financieel management Het opmaken van een budget. Het opvolgen van het budget. Het gebruik van de earned value methode. Het gebruik van S-curve grafieken. Project uitvoering Activiteiten in detail plannen en opvolgen via to do lijsten. Het belang en nut van netwerk planning Project afronding en multi-project of programma management Het belang van project afronding. De lerende organisatie. Er bestaat meer dan 1 project op de wereld. Hoe beheer ik dit? Het gebruik van programma management. Het opzetten van een Programma management office. Standaarden en methoden Project management organisaties, methoden en standaarden (PMBOK en Prince2). Wat hebben ze te bieden? Project management netwerken en certificatie (Project Management Institute). Voor wie is dit? Hoe verloopt een certificatie? Wat is het belang hiervan? Interessante referenties en bronnen op het web. In college 9 en 10 lossen de studenten de integrale casus op die refereert naar het eigen bedrijf en de eigen werksituatie. Presentatie en feed-back Partiële evaluatie: Het eindcijfer voor de cursus wordt voor 20% bepaald op basis van de resultaten behaald op de twee cases. In geval de student voor dit Opleidingsonderdeel aan een derde zittijd deelneemt, Examen eerste zittijd De overige 80% van de punten wordt behaald op het formeel examen. Het examen bestaat uit 50% multiple choice vragen en 50% open vragen. Examen derde zittijd Indien een student deelneemt aan een derde zittijd voor dit opleidingsonderdeel, kan hij voor elk van de casi die deel uitmaakte van de partiële evaluatie, vrijstelling bekomen indien hij voor deze casus geslaagd is. 8

9 Algemene doelstelling van de cursus Naam van de docent Aantal studiepunten Aantal contacturen per week MODULE 3 STRATEGIE EN INFORMATIE MANAGEMENT De student kan beleid betreffende de informatievoorziening uitzetten en analyseren. Hij kan een informatieplan maken en verwerft het inzicht in de relatie van informatiestrategie en strategisch management; Hans Vandenbogaerde + gastspreker (Cisco) 3 3 Aantal weken 10 Aantal uren 60 zelfstandige studie Studiebelasting 90 College 1 Moving to Enterprise 2.0 Trends in de maatschappij, in het bedrijfsleven en in IT: technologische evoluties, globalisatie, de groene dimensie en Web impact op consument en onderneming: de nieuwe waardeketting de nieuwe klant de nieuwe medewerker Evolutie naar Enterprise 2.0 : het bedrijf transformeren Demo's en groepswerk College 2 Bedrijfsstrategie Visie, strategie en uitvoering: concepten en hulpmiddelen Toekomstscenario's ontwikkelen: scenario planning Strategie ten uitvoer brengen: algemene aanpak Demo's en groepswerk College 3 Waarde van IT Business-IT-Alignment IT Doesn't Matter: Nicholas Carr + Mc Farlan's weerlegging Waarde van IT binnen het bedrijf Ondernemingsstrategie versus strategie van de IT-functie Rol van IT in de organisatie: following, enabling of leading? Informatiemanagement in kaart brengen Strategic Alignment: Henderson & Venkatraman Informatiemanagement: Amsterdamse negenvlak Business-IT-Alignment Game College 4 IT Strategisch Plan Van strategie naar uitvoering: closed loop systeem Business- en IT-strategie in kaart brengen Balanced Score Card (Kaplan & Norton) Strategiekaart Strategische thema's Strategie uitrollen (in IT) Rollenspel: Strategiekaart College 5 Resultaatgericht beleid Principes van performantiemeting rollen van meten: focus, duidelijkheid en actie performantiemetrieken en effect op gedrag 9

10 College 6 College 7 College 8 College 9 College 10 Cursusliteratuur Evaluatievorm Financiële en niet-financiële benaderingen service-profit chain productlevenscyclusbenadering IT portfolio (Weill & Broadbent) investeringsbeslissingen business case investeringsbedrag, ROI, DCF, NPV, IRR IT portfolio: waarde + risico (Applegate) Groepswerk Following, Enabling, Leading, Outsourcing McFarlan's Strategic Grid Following: kwaliteit, kost en tijd + IT service management Enabling: IT Lifecycle + flexible en agile Leading: IT als innovatieleider: stappenplan Outsourcing, Offshoring en Software as a Service Groepswerk Cultuur in IT 6 logische niveau's van denken (Robert Dilts) voorbeeld Cisco cultuur culturele lagen (Thornbury) cultuur veranderen Management en leiderschap in IT wie neemt IT-beslissingen? (Ross & Weill) een organisatorische blauwdruk voor IT engaging management (Gosling & Mintzberg) Level 5 leiderschap (Jim Collins) Groepswerk Het merk IT Een merk opbouwen: roadmap Waarheen met IT? En hoe dat overbrengen? Rol van CIO, relatiemanagers en het IT-team Functiebeschrijving van een relatiemanager Strategisch veranderingsmanagement in IT De hartslag nemen Een route map bouwen Het verhaal vertellen Stakeholders managen Herhaling en consolidatie + Afwerken casus Presentatie van de casus + Q&A + Discussie Boek: Align IT Business Impact Through IT Auteur: Richard Wyatt-Haines Uitgever: WILEY Som van 4 afzonderlijke evaluaties: Een appreciatie per groep van het casus document. Een individuele evaluatie van de eigen presentatie van een onderdeel van de casus. Punten individueel behaald op het open-boek-en-openslides-examen op basis van schriftelijke antwoorden op 4 open vragen. Punten individueel behaald op het open-boek-en openslides-examen op basis van schriftelijke antwoorden op 8 meerkeuze-vragen over de stof. 10

11 CHANGE MANAGEMENT (VERANDERINGSBEHEER) Algemene doelstelling van de cursus Het doel van de Hogere Informatica is het ontwikkelen van de management-vaardigheden van de studenten die reeds een relevante bedrijfservaring hebben. In dit vak richten we ons specifiek op vaardigheden op het vlak van veranderingsbeheer bij het doorvoeren van de IT- strategie in het bedrijf. Op het einde van de cursus zijn de studenten in staat een CM-strategie te formuleren en een CM plan uit te tekenen in het kader van typische veranderingsprojecten (steeds met een I.T.-inslag). De theorie wordt steeds uitgebreid geïllustreerd aan de hand van simulaties en praktijkvoorbeelden. Meer dan de helft van de tijd wordt besteed aan het inoefenen van de vaardigheden zelf, rond realistische cases genomen uit het bedrijfsleven. Naam van de docent Philippe FONTAINAS Aantal studiepunten 3 Aantal contacturen per 3 week Aantal weken 10 Aantal uren zelfstandige 60 studie Studiebelasting 90 College 1 Definitie en kenmerken van organisaties, hun omgeving en interne structuur Types van verandering binnen organisaties Beheer van verandering: de vijf bouwstenen van een Change- Managementstrategie College 2/3 Relatie tussen bedrijfsprocessen, organisatie en systemen De vijf dimensies van organisatie-ontwerp CM-component 1: Afstemmen van de organisatie (structuur, jobinhouden, ) op wijzigende systemen en processen. Simulatie-oefening College 4 CM-component 2: Analyse van de betrokken partijen ( stakeholder management ) CM-component 3: Leiding geven aan verandering College 5 Communicatievaardigheden CM-component 4: Veranderingscommunicatie : opstellen van een communicatiestrategie, en uitwerken van een communicatieplan voor de verschillende betrokken partijen College 6 11

12 College 7 College 8 CM-component 5: Uitvoeren van een opleidingsbehoefte-analyse en opstellen van een opleidingsplan Definiëren van een CM-strategie en opstellen van een CM-plan De vijf belangrijke aspecten voor het opzetten van een succesvol projectteam De ontwikkelingscurve van projectteams volgens Tuckman Individuele teamrollen volgens Belbin Introductie van een realistische case (veranderingsproject) - Opdracht: opstellen van een CM-strategie en geïntegreerd CM plan in het kader van dit veranderingsproject. Uitwerken van de case College 9 Uitwerken van de case College 10 Presentatie van de resultaten Vraag- en antwoordsessie als voorbereiding op examen. Cursus literatuur Eigen syllabus Aanbevolen literatuur Evaluatievorm Partiële evaluatie: Het eindcijfer voor de cursus wordt voor 20% bepaald op basis van de resultaten behaald op de twee cases. In geval de student voor dit Opleidingsonderdeel aan een derde zittijd deelneemt, Examen eerste zittijd De overige 80% van de punten wordt behaald op het formeel examen. Het examen bestaat uit 50% multiple choice vragen en 50% open vragen. Examen derde zittijd Indien een student deelneemt aan een derde zittijd voor dit opleidingsonderdeel, kan hij voor elk van de casi die deel uitmaakte van de partiële evaluatie, vrijstelling bekomen indien hij voor deze casus geslaagd is. 12

13 INFORMATICA MANAGEMENT ADVIESNOTA Algemene doelstellingen van de adviesnota De student dient een informatica-technisch probleem met een omvangrijke moeilijkheidsgraad en waaraan managementaspecten vastzitten te contracteren met zijn werkgever of bij een extern bedrijf of organisatie. In samenwerking met een externe mentor, die een senior management functie uitoefent in een ander bedrijf wordt het probleem omschreven. Er wordt een technische oplossing gezocht en de implementatie wordt uitgewerkt. Daarbij wordt het bewijs geleverd dat de student alle analytische, management en consultancy competenties die tijdens de zes modulen aan bod kwamen, in voldoende mate beheerst Naam van de docent Koen Vandromme Aantal studiepunten 12 Aantal contacturen per week 0 Aantal weken Aantal uren zelfstandige studie 360 Studiebelasting 360 Cursus literatuur Kempen en Keyzer.- Inleiding tot de Advieskunde Evaluatievorm Mondelinge presentatie van het advies. Formeel eindwerk 13

14 HOE BEREIKT U ONS? Met de Auto Vanaf de E40 (Gent) volgt u richting Koekelberg (rechtdoor) Ring rond Brussel: Buitenring: Op de afrit Gent neemt u afrit Koekelberg (Brussel) Binnenring: Ter hoogte van afrit Gent neemt u afrit Koekelberg (Brussel) U volgt de Keizer Karellaan stadinwaarts. Aan de stoplichten voor de Basiliek van Koekelberg houdt u rechtsaan en rijdt u bovengronds rechtsom (Pantheonlaan) de basiliek rond. Eens de Basiliek voorbij rijdt u rechtdoor (links van u het Elizabethpark). U rijdt dan recht op de gebouwen van de K.U.Brussel en de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst campus HONIM af. De ondergrondse parking bevindt zich achteraan het gebouw. U volgt Vrijheidslaan naar links (voor het gebouw langs) en slaat dan rechtsaf (Elisabethparkstraaat). Onderaan opnieuw scherp rechts voor de ingang van de ondergrondse parking (Vande Sandestraat). Met het openbaar vervoer: De K.U. Brussel en HONIM zijn gelegen vlakbij het Simonisplein en de campus is gemakkelijk te bereiken: Trein Station Brussel-Centraal, daarna metrolijn 1A richting Koning Boudewijn, halte Simonis Station Laken-Bockstael, daarna metrolijn 1A richting Hermann-Debroux, halte Simonis Station Brussel-Zuid, daarna metrolijn 2 richting Simonis, eindhalte Simonis Metro Metrolijn 1A (Koning Boudewijn - Herrmann-Debroux), halte Simonis. Metrolijn 2 (Simonis - Clemenceau), eindhalte Simonis 14

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a.

Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING MOGELIJK ja. D1 D2 D3 D5 D6 D7 MS Word, Visio e.a. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Communicatie- en organisatietechnieken MODULECODE A3 STUDIEPUNTEN 3 VRIJSTELLING

Nadere informatie

Postgraduaat in het Informaticamanagement

Postgraduaat in het Informaticamanagement Bijblijven & mee evolueren door permanente vorming bij de Hogeschool-Universiteit Brussel Postgraduaat in het Informaticamanagement Academiejaar 2008-2009 Groepscentrum Permanente Vorming Waarom kiezen

Nadere informatie

Postgraduaat Informaticamanagement

Postgraduaat Informaticamanagement Bijblijven & evolueren door permanente vorming bij de Hogeschool-Universiteit Brussel Postgraduaat Informaticamanagement Academiejaar 2010-2011 Groepscentrum Permanente Vorming Waarom kiezen voor een postgraduaat?

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Leidinggeven en HR opleidingsonderdeel HRM 2: personeelsbeheer code module F2 geldig vanaf 01/02/2017 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica.

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 2 MODULECODE C2 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Hoog tijd voor meer focus op besturing!

Hoog tijd voor meer focus op besturing! Het curriculum van het hoger IT onderwijs is (hopeloos?) verouderd: Hoog tijd voor meer focus op besturing! NIOC 2011 7 april 2011, Daniël Smits, Debbie Tarenskeen, Bert Wimmenhove Vereiste kennis ICT

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Informatica modulenaam Netwerkbeheer 2 code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Projectmanagement routeplanner

Projectmanagement routeplanner Projectmanagement routeplanner Planmatig naar een hoger kennisniveau Primaned Academy Leading in knowledge Waarom opleiden in projectmanagement? Projectmatig werken wordt steeds belangrijker. De praktijk

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WEGWIJZER I. TERREINVERKENNING. Voorwoord 1. Afkortingenlijst 3

INHOUDSTAFEL WEGWIJZER I. TERREINVERKENNING. Voorwoord 1. Afkortingenlijst 3 INHOUDSTAFEL WEGWIJZER Voorwoord 1 Afkortingenlijst 3 I. TERREINVERKENNING Hoofdstuk I.1 Situering van het begrip informatie 1 1.1 Afbakening informatie, data en kennis 1 1.2 De rol van informatie in de

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009

HvA School voor interactie. HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 HvA School voor interactie HvA IAM Projectmanagement 9 Februari 2009 Agenda voor vandaag Projectteam V1 project Programma PM Wat is PM en waarom PM? Projectstappen d.m.v. behandeling 2 korte cases Volgende

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Datacommunicatie MODULECODE C3 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING

RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING ECTS-FICHE MODULE RECEPTIE- EN HOTELHUISHOUDING Afstudeerrichting: Hotel- en Cateringmanagement Code: MHB 004 Academiejaar: vanaf 2015-2016 Type: Kernmodule Niveau: Gespecialiseerd Periode binnen het modeltraject:

Nadere informatie

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Datum: 3 juni 2012 Versie: 1.0 Integrated Service Management Inhoud De ISM Foundation Examentraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud...

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT]

[STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT] 2014/2015 ROC van Amsterdam Projectmanagement Schooljaar 2014/2015; Joerie Smit [STUDIEHANDLEIDING PROJECTMANAGEMENT] Een project draaien kunnen velen. Er één managen is een kunst Inleiding Een project

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis opleidingsonderdeel Werkplekleren 2: de klant code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 6 datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over

https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over https://www.managementboek.nl/boek/9789012117951/informatiemanagement-enbeleid-toon-abcouwer#over Samenvatting 'Informatiemanagement en -beleid' zijn voorwaardelijk voor een gezonde en effectieve informatiehuishouding.

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Les 4. Les 5. De projectmanager. Les 6

Les 4. Les 5. De projectmanager. Les 6 Projectmanagement Inhoudsopgave Les 1 Projectmanagement en structuurverandering 1.1 Inleiding 1.2 Begripsbepalingen 1.3 Structuurverandering 1.4 De betekenis van projectwerk - voor- en nadelen 1.5 Samenvatting

Nadere informatie

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan

Voorbeeld uitwerking Introductie Value Engineering Lesplan Lesplan project onderwerp opgemaakt door Systems Engineering Lesplan Introductie Value Engineering (VE) Werkgroep opleidingen status datum opmaak 17-07-2012 bijlagen bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgroep

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie. modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen

STUDIEFICHE HBO5. identificatie. modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Integratie basis Opleidingsonderdeel Werkplekleren 1: de dagelijkse processen code module goedkeuring door aantal lestijden studiepunten 5 datum goedkeuring

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding

Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding Curriculum mapping als wegwijzer voor docent en opleiding Nicole Totté Ann Pittomvils Dienst Onderwijsprofessionalisering en ondersteuning KU Leuven 14 september Samenhang Hoe helder verwoorden wat de

Nadere informatie

het verband tussen kwaliteitsmanagement en aansprakelijkheid weergeven een organisatie opdelen in processen en een processtroomschema opstellen.

het verband tussen kwaliteitsmanagement en aansprakelijkheid weergeven een organisatie opdelen in processen en een processtroomschema opstellen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Kwaliteitszorg (11 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet

tot oplevering (thuis e maken met ondersteuning via forum) Cursus Moodle, boek, internet ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 4 MODULECODE B3 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

IPMA C: Training projectmanagement

IPMA C: Training projectmanagement Wilt u uw ervaring als projectmanager met het internationaal erkende IPMA-C certificaat bekronen? En zoekt u een op maat gesneden, flexibel opleidingstraject dat uw slaagkans vergroot? Dan is IPMA C: Training

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Graduaat Chemie optie Biochemie modulenaam Eindwerk Biochemie code module CC14 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie