Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde. Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde. Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management"

Transcriptie

1 Departement Handelswetenschappen & Bedrijfskunde Studentenhandleiding Postgraduaat Informatica Management Academiejaar:

2 DE OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 2

3 EINDDOELEN VAN DE OPLEIDING Algemene competenties De cursist moet: - soepel kunnen samenwerken binnen een organisatie (organisatievermogen) - exact en oplossingsgericht kunnen denken - sociaal vaardig zijn en teamgericht leiderschap (conflictbeheersing) beheersen - kunnen rapporteren aan de hogere directie - zich schriftelijk en mondeling doelgericht kunnen uitdrukken. Hij kan spreken voor een publiek en presentaties geven. Beroepsspecifieke competenties De cursist moet: - in staat zijn om een organisatie en haar bedrijfsvoering te analyseren en knelpunten te signaleren en op te lossen aan de hand van IT-oplossingen; - een informatieplan voor een bedrijf kunnen opmaken; - kunnen zelfstandig én in samenwerking met anderen een informatiesysteem tot stand brengen; - kennis en inzicht hebben in verband met organisatieontwikkeling, cultuurverandering, coaching en weerstand tegen veranderingen kunnen opvangen; - strategische IT-bedrijfsactiviteiten geïntegreerd kunnen coördineren; - gefundeerd strategisch en technisch advies kunnen geven. 3

4 DE OPBOUW VAN HET POSTGRADUAAT INFORMATICA MANAGEMENT De volgorde waarin deze modulen worden aangeboden kan variëren IT Security Management en IT Audit Project Management voor IT-managers Module Informatiemanagement en Strategie Module Verandermanagement afstudeeropdracht die relateert naar je jobomgeving Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 4

5 Module 1 IT SECURITY MANAGEMENT EN IT AUDIT Algemene doelstelling van de cursus Twee derden van de Belgische bedrijven beschikt niet over een IT-veiligheidsplan. Dit betekent dat bij calamiteiten er onherroepelijk schade zal ontstaan voor deze bedrijven en gegevens onherroepelijk verloren gaan. De cursus IT Security Management en IT Audit bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel beoogt de beginselen aan te leren voor IT Management die betrekking hebben op beveiliging, veiligheid en continuiïteit van de IT-omgeving. Met deze module ben je in staat een start te maken met de doorvoer van een beveiligingsbeleid. Het tweede deel leert je de beginselen van het vakgebied IT Audit. Hierbij worden een audit methodologie aangeleerd, gekeken naar principes van risicomanagement en administratieve organisatie. Het leerdoel is drieledig: je kunt eenvoudige IT audits verrichten, je bent in staat een bijdrage leveren aan grotere audits en je kunt advies om de problemen die zijn gesignaleerd tijdens de audit op te lossen. Naam van de docent Wouter Janssen Aantal studiepunten 3 Aantal contacturen per 3 week Aantal weken 10 Aantal uren zelfstandige 60 studie Studiebelasting 90 College 1 Beveiligingsmodellen Inleiding tot Risico, beveiliging en beheersing Welke beveiligingsmodellen en principes zijn gangbaar en wat zou als basis kunnen dienen voor een beveiligingsbeleid; College 2 Beveiligingsbeleid Wat is een beveiligingsbeleid en waarom hoort elk bedrijf dit te hebben? Op welke wijze kan een beleid worden opgezet? College 3 Beveiligingsorganisatie. Hoe kan beveiliging in een organisatie worden ingericht. Hierbij wordt gekeken naar rollen, verantwoordelijkheden en de taken die in dit kader moeten worden toebedeeld; College 4 Risico-Analyse en Beveiligingsmaatregelen. Wat is nu eigenlijk een risico-analyse? Bespreking van de verschillende methodieken en hoe dit kan worden uitgevoerd. Tevens wordt een topologie van mogelijke maatregelen behandeld met een bespreking over hoe een beheersraamwerk kan worden opgezet College 5 Casus. College 6 Audit Methodologie. Wat is EDP-Audit en aan welke vereisten dient te worden voldaan en welke audit-methodologie gangbaar? College 7 Administratieve Organisatie en Bedrijfsprocessen. Bespreking van noodzakelijke en gangbare maatregelen 5

6 College 8 College 9 College 10 Cursusliteratuur Evaluatievorm op vlak van interne controle. De typologie van beheersmaatregelen wordt behandeld, het concept van controle-technische funktiescheidingen en de definities op vlak van risico s en bedreigingen binnen bedrijfsprocessen Normenkaders. De noodzaak van een geschikt normenkader voor de audit wordt belicht; tevens wordt één representatief normenkader als referentie in meer detail behandeld en dient een klassikale groepsopdracht te worden gemaakt. Organisatie van de Automatisering + Casus. Identificatie van rollen/funkties in IT-afdelingen en bespreking over de wijze van toetsing. Capita Selecta Verschillende onderwerpen relevant voor IT Audit Als basis voor het onderdeeldient het boek Inleiding EDP- Auditing van J. van Praat/H. Suerink (ISBN ). De leermaterialen bestaan uit o.a. de presentatieslides en hand-outs uitgedeeld gedurende de cursus. Partiële evaluatie: Het eindcijfer voor de cursus wordt voor 20% bepaald op basis van de resultaten behaald op de twee casus. Examen eerste zittijd De overige 80% van de punten worden behaald op het formeel examen. Het examen bestaat uit 50% multiple choice vragen en 50% open vragen. Examen derde zittijd Indien een student deelneemt aan een derde zittijd voor dit opleidingsonderdeel, kan hij voor elk van de casi die deel uitmaakten van de partiële evaluatie, vrijstelling bekomen indien hij voor deze casi geslaagd is. 6

7 MODULE 2 PROJECT MANAGEMENT VOOR IT-MANAGERS Algemene doelstellingen van de cursus Als IT-er met management verantwoordelijkheid, zal men nauw betrokken zijn bij het realiseren van projecten voor interne en externe klanten van het bedrijf. Als IT-er zal men de informatica implicaties van het projectmanagement moeten in begeleiden. Met deze opleiding leer je de specifieke rol van de ITer bij het opzetten, plannen en beheren van het project. Naam van de docent Pascal Vanden Bossche Aantal studiepunten 3 Aantal contacturen per week 3 Aantal weken 10 Aantal uren zelfstandige 60 studie Studiebelasting 90 College 1 Inleiding De cursist leert hoe hij als projectmanager in zijn firma een project zelf moet definiëren en aflijnen en de valkuilen te vermijden: wat is een project maar ook wat is het niet? Voorbeelden van verschillende types van projecten. Wat is project management? Waar komt het vandaan? Belang van project management. Definitie van een succesvol project, wat is hiervoor nodig? Wat kan er allemaal verkeerd lopen? Het belang van visie en motivatie! Verschillende fazen in het leven van een project. Pre-project faze, voorbereiding, uitvoering, afronding. Wat kan er per fase verkeerd lopen? Lesactiviteit De studenten analyseren een integrale casus die refereert naar de eigen werksituatie. College 2 De voorbereidingsfase en de project planning Definitie van een project. Doelstellingen bepalen, scope vastleggen. Het belang van communicatie vanaf de eerste fase. Planning van een project, mijlpalenplan, tijdsplanning (Gantt chart). Resource planning en het belang hiervan. Actieve betrokkenheid van belanghebbenden en gebruik van creativiteit naast ervaring. Lesactiviteit De studenten analyseren een werkplan voor hun integrale casus College 3 Rollen en verantwoordelijkheden Herkennen van de verschillende belanghebbenden. Het opstellen van een verantwoordelijkheden matrix. Het verkrijgen van betrokkenheid doorheen de organisatie en het team. Lesactiviteit De studenten beraadslagen met elkaar rond bovenstaande aandachtspunten in functie de eigen integrale casus College 4 Team management 7

8 College 5 College 6 College 7 College 8 College 9 en college 10 Cursus literatuur Aanbevolen literatuur Evaluatievorm De cursist leert hoe hij zijn projectteam samenstelt. Hij leert de criteria en de methode voor het kiezen van de juiste project manager. Hij leert ook welke methoden er bestaan om zijn teamleden te motiveren. Dit zowel intrinsiek als ook extrinsiek Het werken met team rollen en het herkennen hiervan. De team leden motiveren. Lesactiviteit Korte casus binnen de eigen werkgroep Financieel management Het opmaken van een budget. Het opvolgen van het budget. Het gebruik van de earned value methode. Het gebruik van S-curve grafieken. Project uitvoering Activiteiten in detail plannen en opvolgen via to do lijsten. Het belang en nut van netwerk planning Project afronding en multi-project of programma management Het belang van project afronding. De lerende organisatie. Er bestaat meer dan 1 project op de wereld. Hoe beheer ik dit? Het gebruik van programma management. Het opzetten van een Programma management office. Standaarden en methoden Project management organisaties, methoden en standaarden (PMBOK en Prince2). Wat hebben ze te bieden? Project management netwerken en certificatie (Project Management Institute). Voor wie is dit? Hoe verloopt een certificatie? Wat is het belang hiervan? Interessante referenties en bronnen op het web. In college 9 en 10 lossen de studenten de integrale casus op die refereert naar het eigen bedrijf en de eigen werksituatie. Presentatie en feed-back Partiële evaluatie: Het eindcijfer voor de cursus wordt voor 20% bepaald op basis van de resultaten behaald op de twee cases. In geval de student voor dit Opleidingsonderdeel aan een derde zittijd deelneemt, Examen eerste zittijd De overige 80% van de punten wordt behaald op het formeel examen. Het examen bestaat uit 50% multiple choice vragen en 50% open vragen. Examen derde zittijd Indien een student deelneemt aan een derde zittijd voor dit opleidingsonderdeel, kan hij voor elk van de casi die deel uitmaakte van de partiële evaluatie, vrijstelling bekomen indien hij voor deze casus geslaagd is. 8

9 Algemene doelstelling van de cursus Naam van de docent Aantal studiepunten Aantal contacturen per week MODULE 3 STRATEGIE EN INFORMATIE MANAGEMENT De student kan beleid betreffende de informatievoorziening uitzetten en analyseren. Hij kan een informatieplan maken en verwerft het inzicht in de relatie van informatiestrategie en strategisch management; Hans Vandenbogaerde + gastspreker (Cisco) 3 3 Aantal weken 10 Aantal uren 60 zelfstandige studie Studiebelasting 90 College 1 Moving to Enterprise 2.0 Trends in de maatschappij, in het bedrijfsleven en in IT: technologische evoluties, globalisatie, de groene dimensie en Web impact op consument en onderneming: de nieuwe waardeketting de nieuwe klant de nieuwe medewerker Evolutie naar Enterprise 2.0 : het bedrijf transformeren Demo's en groepswerk College 2 Bedrijfsstrategie Visie, strategie en uitvoering: concepten en hulpmiddelen Toekomstscenario's ontwikkelen: scenario planning Strategie ten uitvoer brengen: algemene aanpak Demo's en groepswerk College 3 Waarde van IT Business-IT-Alignment IT Doesn't Matter: Nicholas Carr + Mc Farlan's weerlegging Waarde van IT binnen het bedrijf Ondernemingsstrategie versus strategie van de IT-functie Rol van IT in de organisatie: following, enabling of leading? Informatiemanagement in kaart brengen Strategic Alignment: Henderson & Venkatraman Informatiemanagement: Amsterdamse negenvlak Business-IT-Alignment Game College 4 IT Strategisch Plan Van strategie naar uitvoering: closed loop systeem Business- en IT-strategie in kaart brengen Balanced Score Card (Kaplan & Norton) Strategiekaart Strategische thema's Strategie uitrollen (in IT) Rollenspel: Strategiekaart College 5 Resultaatgericht beleid Principes van performantiemeting rollen van meten: focus, duidelijkheid en actie performantiemetrieken en effect op gedrag 9

10 College 6 College 7 College 8 College 9 College 10 Cursusliteratuur Evaluatievorm Financiële en niet-financiële benaderingen service-profit chain productlevenscyclusbenadering IT portfolio (Weill & Broadbent) investeringsbeslissingen business case investeringsbedrag, ROI, DCF, NPV, IRR IT portfolio: waarde + risico (Applegate) Groepswerk Following, Enabling, Leading, Outsourcing McFarlan's Strategic Grid Following: kwaliteit, kost en tijd + IT service management Enabling: IT Lifecycle + flexible en agile Leading: IT als innovatieleider: stappenplan Outsourcing, Offshoring en Software as a Service Groepswerk Cultuur in IT 6 logische niveau's van denken (Robert Dilts) voorbeeld Cisco cultuur culturele lagen (Thornbury) cultuur veranderen Management en leiderschap in IT wie neemt IT-beslissingen? (Ross & Weill) een organisatorische blauwdruk voor IT engaging management (Gosling & Mintzberg) Level 5 leiderschap (Jim Collins) Groepswerk Het merk IT Een merk opbouwen: roadmap Waarheen met IT? En hoe dat overbrengen? Rol van CIO, relatiemanagers en het IT-team Functiebeschrijving van een relatiemanager Strategisch veranderingsmanagement in IT De hartslag nemen Een route map bouwen Het verhaal vertellen Stakeholders managen Herhaling en consolidatie + Afwerken casus Presentatie van de casus + Q&A + Discussie Boek: Align IT Business Impact Through IT Auteur: Richard Wyatt-Haines Uitgever: WILEY Som van 4 afzonderlijke evaluaties: Een appreciatie per groep van het casus document. Een individuele evaluatie van de eigen presentatie van een onderdeel van de casus. Punten individueel behaald op het open-boek-en-openslides-examen op basis van schriftelijke antwoorden op 4 open vragen. Punten individueel behaald op het open-boek-en openslides-examen op basis van schriftelijke antwoorden op 8 meerkeuze-vragen over de stof. 10

11 CHANGE MANAGEMENT (VERANDERINGSBEHEER) Algemene doelstelling van de cursus Het doel van de Hogere Informatica is het ontwikkelen van de management-vaardigheden van de studenten die reeds een relevante bedrijfservaring hebben. In dit vak richten we ons specifiek op vaardigheden op het vlak van veranderingsbeheer bij het doorvoeren van de IT- strategie in het bedrijf. Op het einde van de cursus zijn de studenten in staat een CM-strategie te formuleren en een CM plan uit te tekenen in het kader van typische veranderingsprojecten (steeds met een I.T.-inslag). De theorie wordt steeds uitgebreid geïllustreerd aan de hand van simulaties en praktijkvoorbeelden. Meer dan de helft van de tijd wordt besteed aan het inoefenen van de vaardigheden zelf, rond realistische cases genomen uit het bedrijfsleven. Naam van de docent Philippe FONTAINAS Aantal studiepunten 3 Aantal contacturen per 3 week Aantal weken 10 Aantal uren zelfstandige 60 studie Studiebelasting 90 College 1 Definitie en kenmerken van organisaties, hun omgeving en interne structuur Types van verandering binnen organisaties Beheer van verandering: de vijf bouwstenen van een Change- Managementstrategie College 2/3 Relatie tussen bedrijfsprocessen, organisatie en systemen De vijf dimensies van organisatie-ontwerp CM-component 1: Afstemmen van de organisatie (structuur, jobinhouden, ) op wijzigende systemen en processen. Simulatie-oefening College 4 CM-component 2: Analyse van de betrokken partijen ( stakeholder management ) CM-component 3: Leiding geven aan verandering College 5 Communicatievaardigheden CM-component 4: Veranderingscommunicatie : opstellen van een communicatiestrategie, en uitwerken van een communicatieplan voor de verschillende betrokken partijen College 6 11

12 College 7 College 8 CM-component 5: Uitvoeren van een opleidingsbehoefte-analyse en opstellen van een opleidingsplan Definiëren van een CM-strategie en opstellen van een CM-plan De vijf belangrijke aspecten voor het opzetten van een succesvol projectteam De ontwikkelingscurve van projectteams volgens Tuckman Individuele teamrollen volgens Belbin Introductie van een realistische case (veranderingsproject) - Opdracht: opstellen van een CM-strategie en geïntegreerd CM plan in het kader van dit veranderingsproject. Uitwerken van de case College 9 Uitwerken van de case College 10 Presentatie van de resultaten Vraag- en antwoordsessie als voorbereiding op examen. Cursus literatuur Eigen syllabus Aanbevolen literatuur Evaluatievorm Partiële evaluatie: Het eindcijfer voor de cursus wordt voor 20% bepaald op basis van de resultaten behaald op de twee cases. In geval de student voor dit Opleidingsonderdeel aan een derde zittijd deelneemt, Examen eerste zittijd De overige 80% van de punten wordt behaald op het formeel examen. Het examen bestaat uit 50% multiple choice vragen en 50% open vragen. Examen derde zittijd Indien een student deelneemt aan een derde zittijd voor dit opleidingsonderdeel, kan hij voor elk van de casi die deel uitmaakte van de partiële evaluatie, vrijstelling bekomen indien hij voor deze casus geslaagd is. 12

13 INFORMATICA MANAGEMENT ADVIESNOTA Algemene doelstellingen van de adviesnota De student dient een informatica-technisch probleem met een omvangrijke moeilijkheidsgraad en waaraan managementaspecten vastzitten te contracteren met zijn werkgever of bij een extern bedrijf of organisatie. In samenwerking met een externe mentor, die een senior management functie uitoefent in een ander bedrijf wordt het probleem omschreven. Er wordt een technische oplossing gezocht en de implementatie wordt uitgewerkt. Daarbij wordt het bewijs geleverd dat de student alle analytische, management en consultancy competenties die tijdens de zes modulen aan bod kwamen, in voldoende mate beheerst Naam van de docent Koen Vandromme Aantal studiepunten 12 Aantal contacturen per week 0 Aantal weken Aantal uren zelfstandige studie 360 Studiebelasting 360 Cursus literatuur Kempen en Keyzer.- Inleiding tot de Advieskunde Evaluatievorm Mondelinge presentatie van het advies. Formeel eindwerk 13

14 HOE BEREIKT U ONS? Met de Auto Vanaf de E40 (Gent) volgt u richting Koekelberg (rechtdoor) Ring rond Brussel: Buitenring: Op de afrit Gent neemt u afrit Koekelberg (Brussel) Binnenring: Ter hoogte van afrit Gent neemt u afrit Koekelberg (Brussel) U volgt de Keizer Karellaan stadinwaarts. Aan de stoplichten voor de Basiliek van Koekelberg houdt u rechtsaan en rijdt u bovengronds rechtsom (Pantheonlaan) de basiliek rond. Eens de Basiliek voorbij rijdt u rechtdoor (links van u het Elizabethpark). U rijdt dan recht op de gebouwen van de K.U.Brussel en de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst campus HONIM af. De ondergrondse parking bevindt zich achteraan het gebouw. U volgt Vrijheidslaan naar links (voor het gebouw langs) en slaat dan rechtsaf (Elisabethparkstraaat). Onderaan opnieuw scherp rechts voor de ingang van de ondergrondse parking (Vande Sandestraat). Met het openbaar vervoer: De K.U. Brussel en HONIM zijn gelegen vlakbij het Simonisplein en de campus is gemakkelijk te bereiken: Trein Station Brussel-Centraal, daarna metrolijn 1A richting Koning Boudewijn, halte Simonis Station Laken-Bockstael, daarna metrolijn 1A richting Hermann-Debroux, halte Simonis Station Brussel-Zuid, daarna metrolijn 2 richting Simonis, eindhalte Simonis Metro Metrolijn 1A (Koning Boudewijn - Herrmann-Debroux), halte Simonis. Metrolijn 2 (Simonis - Clemenceau), eindhalte Simonis 14

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd, Economie en Recht (MER) Semester Projectmanagement Bedrijfskunde MER Deeltijd 2011/2012 ... Studiehandleiding...

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

HoGent. IT-management Postgraduaat

HoGent. IT-management Postgraduaat HoGent IT-management Postgraduaat 2015-2016 01 Inleiding 02 Doekgroep 02 Praktijkgericht 03 Opleidingsprogramma 05 Doelstellingen en leerinhouden 10 Praktisch Vrijstellingen op basis van EVC en EVK Diploma

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie?

Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie? Inzet van Assessment: Waarom, wat, hoe, wanneer en door wie? Document Identificatie U-nummer Status Soort document Auteur(s) Concept YIV, JDA, LRU Datum afdruk 10 mei 2001 Opgeslagen Goedkeuring Acroniem

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie