Een kwestie van karakter. Loewe Connect ID.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een kwestie van karakter. Loewe Connect ID."

Transcriptie

1 Een kweste van karakter. Loewe Connect ID.

2 Modern. Etquette kun je aanleren, karakter s aangeboren. U maakt een dudeljk verschl tussen goede maneren en echte stjl. Uw stjl s zoals uzelf: strak, zakeljk en met de moed van het grote gebaar. 02

3 Extravagant. U bent altjd op zoek naar neuwe ontdekkngen, waagt zch ook aan egenznnge combnates. U toont u bewust anders, valt op n de massa. Tegen de stroom n zwemmen s onderdeel van uw levensflosofe. Veredeld door 03

4 Elegant. U realseert zch hoeveel uw stjl over uw persoonljkhed zegt. Kledng, meubels, accessores, u hecht de grootste waarde aan het samenspel van kleuren, vormen en materalen. Het resultaat s genuanceerd en evenwchtg. 04

5 Klassek. U weet preces wat bj u past en wat net. Uw beslssngen zjn rechtljng, en daar staat u voor. Of het nu gaat om desgn, technek of afwerkng: Kwaltet s voor u het doorslaggevende crterum. 05

6 Anderen laten trots hun neuwe televse zen. U uw karakter. Bljf trouw aan uw karakter en aan alles wat voor u van belang s: Dat s nergens zo belangrjk als thus. Daar wlt u mmers helemaal uzelf kunnen zjn. Dat geldt met de neuwe Loewe Connect ID ook voor uw entertanment: Kes ut karaktervolle kleuren en benadruk uw persoonljke smaak. De televse past met zjn verfjnde desgntaal net alleen perfect n uw woonomgevng, hj bedt u ook de beste technologe voor zuver boscoopgenot en perfect smart home entertanment. Indvdualserng. De Loewe Connect ID s n vele varanten verkrjgbaar. Combneer de omljstngskleuren Hoogglans Wt en Hoogglans Zwart met de kleuren voor de behuzng Zwart, Zlver, Wt, Bege, Havanna of Framboos 1. Butengewoon praktsch: Met de zogenaamde color kts kunt u bjvoorbeeld een televse met omljstngskleur n Hoogglans Wt combneren met de achterwand-/ludsprekerkleur Havanna. Of u combneert een Connect ID 46 met omljstngskleur n Hoogglans Zwart met de achterwand-/ludsprekerkleur Framboos. Op de maner s het uterljk van uw Connect ID ook heel eenvoudg te veranderen. O: Zwart K: Wt O: Zwart K: Zwart O: Zwart K: Zlver O: Zwart K: Bege O: Zwart O: Zwart K: Framboos 1 / 2 K: Havanna O: Wt K: Wt O: Wt K: Zwart O: Wt K: Zlver O: Wt K: Bege O: Wt O: Wt K: Framboos 1 K: Havanna 2 O = omljstngskleur / K = kleur van ludsprekerdoek en achterwand 1 Varant Framboos n beperkte aantallen verkrjgbaar voor 46 nch. 2 Varant met optonele color kt verkrjgbaar bj de Loewe vakhandelaar. Loewe s net verantwoordeljk voor de omvang en nhoud van aangeboden nternetdensten (ze achterkant catalogus). 06

7 Desgn. Unek op de televsemarkt: De kleur van de achterkant ploot zch n J-vorm rond de serljke behuzng tot en met het frontdoek van de ludspreker, zonder onderbrekng aan de onderkant. Daardoor s de Loewe Connect ID ook vrjstaand een echte blkvanger. Slmme functes. Va WLAN of LAN genet u van entertanment dat perfect geïntegreerd s n de wereld van nternet. Va Loewe MedaNet met zjn vele applcates heeft u heel eenvoudg toegang tot het veelzjdge aanbod aan onlne vdeotheken of medatheken van tv-zenders. Beste WLAN. Voor de Loewe Connect ID s alleen het beste WLAN-netwerk goed genoeg: De geïntegreerde module s op hoge datadoorvoer berekend en dus bj utstek geschkt voor HD-streamng. Daarbj zorgen dre hoogwaardge, exact afgestemde metalen antennes voor een stabele verbndng. Inden nodg werkt de module op 5 GHz, waardoor kwaltetsverles door nterferente van andere apparaten wordt voorkomen. Va de uneke brdgefuncte wordt de Loewe Connect ID een ontvanger voor uw blu-ray-speler of computer. Genet van perfect nternetontvangst. Opstellngsmogeljkheden. Ut de vele varanten kunt u voor de Loewe Connect ID preces de opstellng kezen de het best bj uw ntereur past: Kes ut Table Stand, Floor Stand, Screen Lft, Wall Mount, Wall Stand Flex en racks n verschllende utvoerngen. 07

8 Anderen hebben Smart TV. U alle mogeljkheden. U wlt zch net laten voorschrjven hoe u meda moet gebruken: U wlt ze zelf actef en ndvdueel gebruken. Dat betekent: preces de content, de u ook werkeljk nteresseert en alleen dan, wanneer u dat wlt. Preces dat doet de Loewe Connect ID: entertanment met een druk op de knop. Loewe s net verantwoordeljk voor de omvang en nhoud van aangeboden nternetdensten (ze achterkant catalogus). 08

9 Loewe MedaText. Beter televsekjken. Drect meer nformate: Verbonden met het nternet bedt uw Loewe Connect ID toegang tot de Teletekst van de volgende generate. Hybrd Broadband Broadcast TV (HbbTV) verbndt het beste van het nternet met televse: Maak bj veel televsekanalen gebruk van nformate bj programma s en bjvoorbeeld van meda theken, nteracteve functes of de nformate van de elektronsche programmagds. Loewe MedaNet. My Perfect Entertanment. Geeft webstes groot weer en vervangt de computer: Het omvangrjke aanbod van de MedaNet-applcates opent voor u de poort naar de wereld van het nternet. Dankzj de specale programmerng van de apps genet u van content van het nternet n een weergave, de specaal s geoptmalseerd voor het televsescherm: van televse on demand tot en met het actuele weerbercht. En als bepaalde content u bjzonder goed bevalt, kunt u de app eenvoudg als favoret vastleggen op het Home Screen. 1 Met de nternetbrowser kunt u nternetpagna s de geen app ter beschkkng stellen, drect oproepen. Voor de comfortabele nvoer van een adres verschjnt op het televsescherm een vrtueel toetsenbord of u gebrukt gewoon het toetsenbord van de Loewe Assst Meda App. U wlt televse-utzendngen bekjken, wanneer u dat wlt? De medatheken van Utzendng Gemst en de Nederlandse publeke omroep beden u veel seres en egen productes on demand. U wlt met uw vrenden n contact bljven? Va de Facebookapp kunt u hun berchten altjd oproepen en van commentaar voorzen, uw egen status actualseren, enz. In groot formaat en vanaf de bank. U wlt naar muzek lusteren? Maak gebruk van muzekstreamng-densten zoals Aupeo! of Concerts. Va Q-tom heeft u zelfs toegang tot muzekvdeo s op heel veel themakanalen. Loewe MedaHome. Snel toegang tot... wat u maar wlt. Alle meda n één oogopslag. U heeft op verschllende maneren toegang tot alle meda. Slut bjvoorbeeld uw camera of externe harde schjf op de televse aan va USB of maak gebruk van de gegevensoverdracht van uw thusnetwerk. De router fungeert daarbj als schakel tussen computer en televse. Zo heeft u va uw televse snel toegang tot de vrjgegeven bestanden op uw computer of dat nu foto s, vdeo s of muzekbestanden zjn. De beschkbaarhed van de MedaNet apps s afhankeljk van de aanbeder. Loewe actualseert daarom voortdurend het aanbod van de apps en bredt deze ut. De nternetcontent s dankzj CE-HTML geoptmalseerd voor de weergave op een groot Flat-TV-beeldscherm. 1 Gebeurt va Loewe MedaUpdate. 09

10 Anderen hebben submenu s. Ú plezer n de bedenng. U wlt ets vnden zonder te zoeken? Dat s nu preces het prncpe achter de Loewe Assst Meda. Het beste systeem s er mmers één waarn u net endeloos naar ets hoeft te zoeken, maar het meteen vndt. Een dudeljk gestructureerd systeem, met een hoogwaardg desgn. Kortom: het handgste systeem op de markt. Met als bjzonder kenmerk de favoretenfuncte: Met één druk op de ster van de afstandsbedenng slaat u een zender, foto of muzekstuk op het startscherm op. Eenvoudger kan bedenngsgemak net zjn. 10

11 Eén systeem. Eén afstandsbedenng. Loewe Assst. Het unversum aan mogeljkheden dat het Loewe bedenngssysteem Assst Meda voor u opent, bestuurt u heel eenvoudg met de handge afstandsbedenng Loewe Assst, met geïntegreerde database voor tal van settopboxen en een leerfuncte. Dt betekent dat u uw afspeelapparatuur op preces dezelfde maner bestuurt als andere Loewe producten, zoals SoundBox ID of SoundVson ID. U kunt uw Loewe televse ook bedenen met de neuwe, zeer compacte Loewe Assst Easy (apart verkrjgbaar). Eén systeem. Eén bedenngsconcept. Omhoog, omlaag, lnks, rechts. Meer hoeft u net te doen om het hele unversum aan kanalen, meda en content ntuïtef te besturen. Met de krusnavgate van de afstandsbedenng bestuurt u de cursor op het scherm. Zodra deze op de gewenste plek staat, bevestgt u met OK. Op deze maner kunt u door alle nveaus en onderdelen van de neuwe Loewe Assst Meda bladeren. Eén systeem. Eén slmme bedenng. Innovateve utbredng. Met de bekroonde Loewe Assst Meda app voor de Pad bedent u het complete tv-menu heel eenvoudg en vngervlug va uw mobele apparaat. Blader bjvoorbeeld even snel door de elektronsche programmagds (EPG) om te kjken waar het lopende programma over gaat en hoe lang het duurt. Leg uw persoonljke favoreten vast, zodat u ze va het startscherm van de Assst Meda app drect kunt oproepen. De Loewe Assst Meda app s grats verkrjgbaar n de Store. Eén systeem. Eén focus. Gercht op de gebruker. De ndelng van het Loewe Assst Meda bedenngssysteem s net gebaseerd op de bron maar op het medum. Dt wl zeggen dat de ndelng zch rcht op ú de gebruker. Zo hoeft u zch net meer bezg te houden met waar wat staat, maar alleen nog maar met wat u graag wlt horen of zen. De rest doet het bedensysteem Loewe Assst Meda op de achtergrond. Aangename bjkomstghed: U bestuurt met één afstandsbedenng werkeljk alle toepassngen van tv-programma s van flmarchef tot vakantefoto s. Eén systeem. Eén optek. Ontwerpkwaltet. Een doorslaggevende factor voor gebruksgemak s het schermontwerp. Sem-transparante menu s, aantrekkeljke fotocollages, Cover Flow en dynamsche anmates n hoge resolute zorgen daarbj net alleen voor vsuele elegante: Ze maken de navgatestappen zchtbaar en daarmee de bedenng veel ntuïtever en overzchteljker. Dat wordt nog eens versterkt door de dudeljke pctogrammen. 11

12 Anderen bluffen over hertz. U genet. De Loewe Connect ID weerspegelt uw karakter en s een echte eye-catcher. Met zjn hoge beeldherhalngsfrequente, vloeende bewegende beelden, krachtg LED-backlght en natuurljke kleuren bedt hj altjd het beste beeld. Zo krjgt elke scène een boscoopwaardg cachet. En genet u telkens weer van uw Loewe Connect ID. 12

13 200 hertz. Hoge refresh rate voor scherp beeld. Precse tot n het klenste detal. De Loewe Connect ID heeft een full-hd-scherm met een hoge beeldherhalngsfrequente van 200 Hz. Het scannng-backlght zorgt voor een ndrukwekkende bewegngsscherpte. Voor de overgang van frame tot frame gebrukt Loewe slmme algortmes de bj snelle scènes voor een perfecte beeldovergang zorgen. Daardoor wordt elke bewegng scherp en vloeend weergegeven. Zelfs de klenste bewegngen, zoals het knpperen van een oog, worden op deze maner scherp afgebeeld. E-LED-backlght. Krstalheldere kleuren. Perfect lcht voor een perfect beeld. Een voorwaarde voor een natuurljke kleurweergave s een geljkmatge verlchtng. De butengewoon homogene wtte achtergrondverlchtng van de Loewe Connect ID met LED zorgt ervoor dat de schermnhoud bj elke scène van achtergrondverlchtng wordt voorzen. Dat resulteert n rjke, depe kleuren met een hoog contrast en bj donkere beelden een perfecte zwartweergave. Kortom, altjd krstalheldere, zuvere kleuren. Glanswaarde. Meer contrast, rjke zwartwaarden. Sommge schermen hebben gewoon een betere utstralng dan andere. Dat heeft te maken met de glanswaarde van het scherm. In vergeljkng met het voorgaande model s de kwaltet van het oppervlak en de daarut voortvloeende glanswaarde verbeterd. Het resultaat: zchtbaar depere zwartwaarden en hogere contrasten. De deale egenschappen dus voor brljante kleuren de echt ndruk maken. 3D actve shutter. Alsof u het kunt aanraken. Zo dep kan een oppervlak zjn. De Loewe Connect ID vormt met zjn grote helderhed en hoge beeldherhalngsfrequente de deale bass voor een ndrukwekkende rumteljke en vloeende weergave van 3D-content. De 3D-actve-shutter-technologe boekt daarbj het beste en meest natuurljke resultaat. De Loewe Connect ID beschkt bovenden over een omvormer, zodat u ook 2D-content n 3D kunt weergeven alsof u het kunt aanraken. 13

14 Anderen praten over klankbeeld. U over klankrumte. De Loewe Connect ID bedt hgh-end desgn en hgh-end gelud. Vaak s bj andere fabrkanten net alleen de tv-behuzng maar ook het gelud vlak. De Loewe Connect ID bedt een rumteljk, rjk gelud met krachtge bassen dat u noot bj zo n slanke behuzng zou verwachten. Dat s te danken aan ver geïntegreerde ludsprekers en 2 x 40 watt muzekvermogen. De ludspreker s bespannen met een goed doorlaatbaar kwaltetsdoek. Net als bj hoogwaardge hf-ludsprekers. 14

15 Vol stereogelud. 2 x 40 watt met dynamsche bas. Zo dep klnkt vlak. Genet met de Loewe Connect ID van een ndrukwekkende klankrumte. Waar televses van andere fabrkanten vaak maar twee ludsprekers hebben, beschkt de Loewe Connect ID er over ver twee aan elke kant. De geconstrueerde resonanterumtes zorgen voor een transparant hoog en dynamsch laag gelud. In een Loewe geludssysteem met externe componenten kan de Loewe Connect ID utstekend als centerspeaker worden gebrukt. Puur dgtale sgnaalketen. Voor het helderste gelud. Audo- Subwoofesysteemnterface Audosgnaal Klasse D- endtrap 2x 40 W DAL Meerkanaalsdecoder Soundprocessng Hoogste geludskwaltet zonder compromssen. De sgnaalketen van de Loewe Connect ID met DR+ voorzenng s van de geïntegreerde 5.1-ontvanger tot de audosysteemnterface volledg dgtaal. Dt wl zeggen dat de televse het nkomende meerkanaalssgnaal verwerkt waardoor een aparte AV-recever overbodg wordt. Het audosgnaal doorloopt vervolgens een complexe en nauwgezette soundprocessng, met nbegrp van auto matsche spraakdetecte en frequenteselecteve volumeregelng. Zo genet u van perfect gelud. Uteraard ook voor uw thusboscoopsysteem. 1 Loewe 3D Orchestra. Rumteljk. Klank. Wonder. Voor het eerst echt 3D-gelud. Maak van uw Loewe Connect ID met DR+ een thusboscoop met bjvoorbeeld het wereldwjd uneke geludssysteem Loewe 3D Orchestra. Voor het eerst genet u overal n de rumte van een perfect 3D-gelud. Dat s te danken aan de specale ludsprekers met bolvormge geludsutbredng en een ntellgent systeem dat elke ludspreker afzonderljk aanstuurt. De geweldge sound berekt uw oren dankzj geavanceerde technek va draadloze overdracht zonder kwaltetsverles. 2 Loewe racks. Meesterljke ntegrate. Boscoopgelud compact verpakt. U hoeft net langer te zoeken naar het perfecte meubel om uw smart home entertanment-systeem stjlvol n uw woonkamer te ntegreren. Loewe racks zjn gemaakt voor televse, geludscomponenten en afspeelapparatuur en uterst hoogwaardg afgewerkt. Het utgekende luchtcrculatesysteem voorkomt bovenden dat de componenten te warm worden. Loewe racks zjn n verschllende kleuren en utvoerngen verkrjgbaar. 1 Bj televses zonder DR+ voorzenng kunnen externe ludsprekers worden gebrukt va Loewe Equpment producten, zoals de Loewe MedaVson 3D. 2 Loewe 3D Orchestra s als geïntegreerd systeem (IS) verkrjgbaar voor de Loewe Connect ID met DR+ voorzenng. 15

16 Anderen klagen over de programmerng. U programmeert zelf. Wlt u net gebonden zjn aan het utzendtjdstp van een bepaald programma? Bj Loewe s een smpele druk op de knop genoeg om te ontdekken hoe flexbel televsekjken kan zjn. Met de excluseve Loewe technologe DR+ kunt u een tv-programma heel eenvoudg opnemen, pauzeren en verder bekjken op een tweede toestel. Voor dat laatste zorgt de uneke Loewe DR+ streamng-technologe va WLAN/LAN of Powerlne 1. Zo voegt de programmerng zch altjd naar datgene waar het op aankomt uw wensen. 16

17 Tot 230 uur. Bjvoorbeeld n HD. Meer flms op televse. De Loewe Connect ID s ook verkrjgbaar met een geïntegreerde harde schjf van 500 GB voor maxmaal 230 uur flm. En dat n SD-, HD- of 3D-kwaltet. Vanaf nu staan uw flms dus net meer n de kast of op een externe harde schjf, maar daar waar u ze nodg heeft en steeds bj de hand op uw Loewe Connect ID. Moeteloos streamen. 1 Toegang tot DR+ archef. In elke rumte. Bent u al n het bezt van een Loewe televse met geïntegreerde harde schjf? Dan heeft u va Loewe DR+ streamng met de Loewe Connect ID als tweede toestel snel en eenvoudg toegang tot alle gearchveerde opnames bjvoorbeeld n de slaap- of logeerkamer. In uw netwerk fungeert de televse dan als ontvangstapparaat (va LAN/WLAN/Powerlne 2 ). De handge DR+ functe met mnaturen bljft herbj uteraard beschkbaar. Televsekjken met tussenpozen. Handg stoppen en starten. Met Loewe DR+ wordt tjd relatef onbelangrjk. Er zjn momenten dat u de bank even moet verlaten. Als de telefoon gaat, bjvoorbeeld. Dankzj Loewe DR+ kunt u een lve-utzendng nu met een druk op de knop pauzeren en preces vanaf dat ogenblk voortzetten als u weer lekker op de bank zt. Of u voelt het al aankomen, dat wordt vandaag nets meer met de spannende detectve. Dan neemt u de rest van de utzendng gewoon op en wordt het programma automatsch gearchveerd. U kunt de afleverng natuurljk ook opnemen en geljktjdg naar een ander programma kjken. Of u benut de handge opte om content op externe USB-meda op te slaan. Loewe Follow-Me-functe. Wordt vervolgd. Waar u ook bent. 1 Flexbel zoals uw leven. Stel, u begnt moe te worden maar wlt de talkshow de laat op de avond wordt utgezonden nog utkjken. Bj de Loewe Connect ID met DR+ kunt u dan gewoon op Pause drukken, uw tanden poetsen en lekker n bed gaan lggen. Op de Loewe televse n de slaapkamer drukt u op Play en vervolgt u de utzendng vanaf het punt waar u gebleven was. DR+ Follow-Me heet deze functe en de vndt u alleen bj Loewe. Dankzj de DR+ streamng-functe heeft u vanut de andere rumte ook toegang tot het DR+ archef van uw hoofdtelevse. Het oog. Zen wat actef s. Gebruksgercht. Met het bedenelement op de Loewe Connect ID, ook wel oog genoemd, zet u altjd n welke modus de televse zch bevndt; Of er bjvoorbeeld naar een andere tv n uw hus wordt gestreamd (blauw) of dat uw favorete sere wordt opgenomen (rood, ze afbeeldng lnks). Daarnaast kunt u va het oog ook de belangrjkste functes besturen, zoals volume regelen en zenders kezen. 1 Alleen voor net-kopeerbevelgde content. 2 Powerlne-adapter apart verkrjgbaar bj de Loewe vakhandelaar. 17

18 Anderen vnden premum-servce net belangrjk. U van doorslaggevend belang. Een Loewe s meer dan een televse. Een Loewe staat voor de beste kwaltet Made n Germany. Daarom kunt u bj Loewe rekenen op een butengewone denstverlenng. Van de vakkundg utgevoerde nstallate tot de langdurge servcevoordelen. Het s mmers de bedoelng dat u jarenlang plezer heeft van uw televse. 18

19 Loewe vakhandelaar. Deskundg adves. Persoonljke denstverlenng. De Loewe vakhandelaar bj u n de buurt advseert u graag rond alle vragen over het perfecte smart home entertanment uteraard ook bj specale wensen. En om het u zo gemakkeljk mogeljk te maken, verzorgt de vakhandelaar desgewenst ook de leverng en de nstallate. U krjgt 2 jaar garante op de aankoop van al uw Loewe producten. Na regstrate door uw Loewe vakhandelaar wordt dt zelfs verlengt tot 3 jaar. Loewe hotlne. Voor al uw vragen. Altjd berekbaar. Voor alle vragen rond uw Loewe smart home entertanment kunt u contact opnemen met onze servce-hotlne n Antwerpen; onze experts helpen u graag verder: , berekbaar ma-do van 09:00 12:00 en 13:00 18:00 uur, vr van 09:00 12:00 en 13:00 16:00 uur. Natuurljk staat ook de Loewe verdeler bj u n de buurt u met raad en daad terzjde. U vndt uw contactpersoon va dealer zoeken op onze webste Loewe kwaltet. The Art of German Engneerng. Innovate vanut tradte. Loewe zet al meer dan 90 jaar telkens opneuw de standaard voor smart home entertanment. Alle belangrjke stappen van de productontwkkelng worden bj Loewe n Dutsland utgevoerd. Van de eerste ontwerpschets tot de afslutende kwaltetscontrole. Het voordeel: Korte ljnen garanderen premumproducten van de hoogste kwaltet de de standaard van smart home entertanment telkens opneuw defnëren. Loewe MedaUpdate. De toekomst op het scherm. Altjd up-to-date. Het specale software-concept van de Loewe Connect ID kan heel flexbel worden geoptmalseerd. Daardoor kan Loewe u snel de beste neuwe functes leveren. Voor de software-upgrades kunt u zch grats regstreren n het supportgedeelte van U kunt uw televse ook drect aansluten op nternet, dan wordt u va Loewe MedaUpdate automatsch op de hoogte gehouden van neuwe functes. Deze servce vndt u alleen bj Loewe. Loewe ontvangers. Het beste beeld, vandaag en morgen. Meer ontvangers, meer entertanment. Hoe u het tv-sgnaal nu of n de toekomst ook ontvangt, met de Loewe Connect ID zt u altjd goed. Genet van een helder tvbeeld met de geïntegreerde ontvangers voor hgh-defnton-televse (HDTV) en de ontvangers voor alle standaarden van Dgtal Vdeo Broadcastng voor antenne, satellet en kabel (DVB-T/C/S). De Loewe Connect ID s ook voorbered op de standaarden van de tweede generate. 1 Daarmee bespaart u net alleen op extra endapparatuur, maar ook op hun stroomverbruk en bekabelng. 1 Bekjk voor meer nformate de tabel met technsche gegevens op pagna 22/23. 19

20 Loewe Connect ID. Productdetals. Wall Mount Slm/Vesa Sze 400 Wall Mount WM 62 Wall Mount Isoflex 1 Table Stand Connect ID Dynamc Table Stand Connect ID Comfort Chroom Zlver Slm: Platte montage WM 62: Eenvoudg te monteren, standaard meegeleverd bj Connect ID 55 kantelbaar (+2 of 0 ) 55: B 125,8 / H 78,4 / DP 7,7 / DT 9,9 B 125,8 / H 78,4 / DP 7,7 / DT 11,3 46: B 106,4 / H 67,4 / DP 6,6/ DT 9,1 B 106,4 / H 67,4 / DP 6,6/ DT 10,5 40: B 93,1 / H 59,9 / DP 6,6 / DT 9,1 B 93,1 / H 59,9 / DP 6,6 / DT 10,5 Alumnum Alumnum Flexbele oplossng, plat samen te vouwen, Standaardutvoerng bj Connect ID 40/46 recht uttrekbaar, draa- en zwenkbaar, (+/ 30 ), kantelhoek vast ( 2,5 ) kantelbaar (+2 tot 0 ), ntellgente 46: B 106,4 / H 68,2 / DP 6,6 / DT 24,1 kabelvoerng 40: B 93,1 / H 60,8 / DP 6,6 / DT 24,1 55: B 125,8 / H 78,4 / DP 7,7 / DT 14,4 51,9 46: B 106,4 / H 67,4 / DP 6,6 / DT 13,6 51,5 40: B 93,1 / H 59,5 / DP 6,6 / DT 13,6 51,5 Alumnum Handmatg draabaar (+/ 20 ), kantelbaar (+1 tot 5 ) 55: B 125,8 / H 81,1 / DP 7,7 / DT 32,0 46: B 106,4 / H 70,1 / DP 6,6 / DT 25,0 40: B 93,1 / H 62,6 / DP 6,6 / DT 25,0 Table Stand Connect ID Tableau Floor Stand Connect ID Floor Stand Connect ID met Equpment Board Floor Stand Unversal 2 Porselen of noten Handmatg draabaar (+/ 20 ), kantelbaar (+1 tot 5 ), tv lnks gepostoneerd, optoneel met Rosenthal vaas 46: B 140,2 / H 70,3 / DP 6,6 / DT 22,8 40: B 133,5 / H 62,8 / DP 6,6 / DT 22,8 Alumnum Handmatg draabaar (360 ), kantelbaar (0 tot 2,5 ), weggewerkte kabels 55: B 125,8 / H 122,3 / DP 7,7 / VP 53,0 46: B 106,4 / H 111,2 / DP 6,6 / VP 53,0 40: B 93,1 / H 103,8 / DP 6,6 / VP 53,0 Alumnum, glas Handmatg draabaar (360 ), kantelbaar (0 tot 2,5 ), rumte voor twee apparaten, weggewerkte kabels 55: B 125,8 / H 122,3 / DP 7,7 / VP 53,0 46: B 106,4 / H 111,2 / DP 6,6 / VP 53,0 40: B 93,1 / H 103,8 / DP 6,6 / VP 53,0 Alu Zlver Handmatg draabaar (+/ 45 ), kantelbaar (+1 tot 5 ), weggewerkte kabels 55: B 125,8 / H 121,9 / DP 7,7 / VP 50,0 46: B 106,4 / H 110,9 / DP 6,6 / VP 50,0 40: B 93,1 / H 103,5 / DP 6,6 / VP 50,0 Screen Lft Plus 1 Wall Stand Flex 1 Loewe rack Geborsteld Alumnum Handmatg draabaar (+/ 90 ), kantelbaar (0 tot 5 ), weggewerkte kabels 55: B 125,8 / H 300,0 / DP 7,7 / DT 22,6 46: B 106,4 / H 300,0 / DP 6,6 / DT 21,8 40: B 93,1 / H 300,0 / DP 6,6 / DT 21,8 Geborsteld Alumnum In hoogte verstelbaar, kantelbaar ( 2 tot +2 ), ntellgente kabelvoerng 46: B 106,4 / H 180,4 / DP 6,6 / DT 30,0 40: B 93,1 / H 180,4 / DP 6,6 / DT 30,0 Dverse utvoerngen, afmetngen en kleuren passend bj Loewe televse, gelud en equpment Gegevens n cm: B = Breedte, H = Hoogte, DP = Depte Product, DT = Depte Totaal, VP = Doorsnede/Afmetng voetplaat Leverngsomvang: Systeemafstandsbedenng Assst 1, alumnum, ncl. batterjen. Sommge producten zjn met optonele accessores afgebeeld. 1 Alleen n combnate met VESA Sze 400 adapter. 2 Alleen n combnate met bjpassende, apart aan te schaffen adapter. 20

21 Formaten Connect ID 55 (140 cm) Connect ID 46 Connect ID 40 (117 cm) (101 cm) Ljstkleuren Hoogglans Zwart Loewe racks Geen medameubel dat beter bj Loewe televses, Loewe Audodesgn componenten en Loewe equpment past dan een Loewe rack. Dat zt hem net alleen n de tjdloos elegante vormgevng en de butengewoon hoogwaardge afwerkng. Loewe racks weten vooral te overtugen door de tot n detal doordachte functonaltet typsch Loewe dus. Hoe u een Loewe rack preces nrcht, bepaalt u natuurljk helemaal zelf. In een Loewe rack krjgt alles de juste plaats, met als resultaat een opgerumde en strakke utstralng. Hoogglans Wt Speakerdoek/achterwand kleuren Zwart Wt Zlver Bege Havanna Framboos Varant Framboos n beperkte aantallen verkrjgbaar voor 46 nch beelddagonaal. Kleurwsselsets (color kts) n Havanna verkrjgbaar voor Connect ID 40/46/55. Voor Connect ID 46 ook verkrjgbaar n Framboos. Tableau Noten Perfect opgesteld Kes ut de vele oplossngen de varant waarmee u de neuwe Loewe Connect ID n uw woonrumte wlt opstellen. Aan een bepaalde plaats bent u net gebonden, want dankzj het 360 -desgn s de karaktervolle televse ook vrjstaand n de rumte een lust voor het oog. Porselen Bjzondere opte voor de neuwe Connect ID: Een extravagante opsteloplossng de tafelstandaard Tableau s naar keuze verkrjgbaar n de utvoerng noten of porselen. Bede varanten kunnen (optoneel) worden geleverd met een orgnele Rosenthal vaas, de het karakter van uw Loewe Connect ID op bjzondere wjze benadrukt. Veredeld door Technologsche kenmerken Front Frng Speaker 21

22 Loewe Connect ID. Technsche nformate. Image + (Beeld) Contrastflterscherm / Hoogglansljst Dsplaytechnologe Beelddagonaal (n cm) / Beelddagonaal (n nch) / Beeldformaat / Resolute (n pxels) Helderhed (n cd/m²) / Kjkhoek (horzontaal / vertcaal) Contrastverhoudng (statsch / dynamsch) Reactetjd (n ms) / Beeldherhalngsfrequente Volledg gedgtalseerde sgnaalverwerkng / Image+ Actve / Boscoopflmweergave 24 p 3D-technologe / 2D-3D-converterng / Actve Glasses 3D Formaatwsselng 1 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Zoom Auto-verdusterng vdeo (VBD+) / Auto-verdusterng rumte (OPC) / Home Mode Sound + (Gelud) Utgangsvermogen n W (snus / muzek) Akoestsch ludsprekerconcept Gescheden bas- en toonhoogteregelng / loudness / geludseffecten Automatsche taalherkennng / Automatsche volumeaanpassng (AVC) Dolby Dgtal Plus / dts / 5.1 Out / Stereo-tweekanaalsgelud Audo-Out: Varabel / Vast / Subwoofer Dgtal + (Televsenormen) DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multstandaard (analoog) / Dual Channel DVB-T2 A/V-Decodng: MPEG / MPEG2 / MPEG4 / HDTV-ontvangst geïntegreerd 2 Kleurnorm: PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz) Geludsnorm: FM-tweekanaalsgelud / AM, Ncam Assst + (Bedenng) Volautomatsche zenderprogrammerng (ACP) / Zenderherkennng DVB-Rado / Voorkeurzenders ncl. AV en rado Dgtal Lnk Plus / Dgtal Lnk HD Teletekst Level 2.5 / TOP-Teletekst / FLOF-Teletekst / Pagna-opslag Persoonljke teletekst met drecte toegang tot favoreten / Bookmarks PIP (AV) 3 / Full PIP 4 / PIP / Spltscreen TV : Teletekst Lokale controle / Pïezo-toetsen Afstandbedenng Assst / Assst Easy / Assst Meda App Electronc Programme Gude (EPG) Knderslot / Automatsche utschakelng / Tmer Elektr. bedenngshandledng / Menutalen 5 Trefwoordregster / Inhoudsgeorënteerde helpfuncte Meda + (Multmedafunctes) DR+ / Opslagcapactet n GB / USB-Recordng (bj DR+: USB-archeven) DR+ Streamng Server / Clent / Follow-Me MedaHome (foto, muzek en vdeo va thusnetwerk / USB) MedaNet (Internetportaal / Browser / Internetrado) MedaText (HbbTV) / MedaUpdate Connectvty + (Aanslutngen) HDMI met HDCP / USB / Component (YUV) In 6 Mn-Scart 6 / S-VHS, H-8 / RGB Dgtal Audo-In (Cnch)/ Dgtal Audo-Out (Cnch)/ Analoog Audo-Out (L/R)/ Center-In (Cnch) LS-aanslutklemmen / Analoog Audo Lnk 7 / Dgtal Audo Lnk 7 VGA / RS 232 C (RJ12) / Motorbesturng / IR-Lnk Sde AV Vdeo-/S-VHS, H-8-geschkt / Hoofdtelefoon (jackplug 3,5 mm) Common Interface CI / CI Plus gecertfceerd 8 Netwerkaanslutng LAN / WLAN geïntegreerd Mleu EU Energe-effcënteklasse / Jaarljks energeverbruk (kwh) 9 Opgenomen vermogen n stand-by-modus / Utgeschakeld (n W) Vermogensopname Aan 10 (n W) / Maxmale lumnanteverhoudng n % Hoeveelhed kwkzlver n mg / bevat lood 11 Overg Gewcht n kg Netschakelaar / Netspannng VDE-velghedsnorm (keurmerk) 55 ncl. DR+ h / Full-HD-LCD met E-LED-Backlght 140 / 55 / 16 : 9 / x / 178 / :1 / :1 5 / 200 Hz / /y / 2 x 20 / 2 x 40 Front Frng Speaker / / /(va Dgtal Audo Lnk) // 12 /y 13 / // / // /h /h/ /h /y/y / h/ 19 h/ / 500 / / / 4 (1x ARC) / 3 /y 1 / 1 / 1 / h/h/ Mn-VGA //y/y / 2 / A+ / 114 < 0,5 / 0 82 / 70 0,0 / n sporen 30,4 / V, 50 / 60 Hz 55 h / Full-HD-LCD met E-LED-Backlght 140 / 55 / 16 : 9 / x / 178 / :1 / :1 5 / 200 Hz / /y / 2 x 20 / 2 x 40 Front Frng Speaker / h / /h /h / h / h / h // h / // / // /h h / h /h/ /h /y/y / h/ 19 h/ h / h / h / / 4 (1x ARC) / 3 /y 1 / 1 / 1 h //h /h h / h / h Mn-VGA //h /h / 1 / A+ / 108 < 0,5 / 0 78 / 70 0,0 / n sporen 30,1 / V, 50 / 60 Hz = aanwezg/ngebouwd y = naderhand n te bouwen/optoneel 1 Afhankeljk van het ngangsformaat SD/HD. 2 De ontvangst van dgtale zenders kan worden beperkt door ndvduele bepalngen van de betreffende zender/programma-aanbeder. 3 Bj apparaten zonder DR+ s AV-PIP alleen mogeljk n combnate met DVB-T/C/S. 4 Net bj MPEG4. 5 D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N 6 Va adapterkabel (verkrjgbaar bj de Loewe vakhandel). 7 Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out, Center In. 8 CI Plus s compatbel met de oudere verse CI. Het functoneren s afhankeljk van de beschkbaarhed van de module door de aanbeder. 22

23 46 ncl. DR ncl. DR+ 40 h / Full-HD-LCD met E-LED-Backlght 117 / 46 / 16 : 9 / x / 178 / :1 / :1 5 / 200 Hz / /y / h / Full-HD-LCD met E-LED-Backlght 117 / 46 / 16 : 9 / x / 178 / :1 / :1 5 / 200 Hz / /y / h / Full-HD-LCD met E-LED-Backlght 101 / 40 / 16 : 9 / x / 178 / :1 / :1 5 / 200 Hz / /y / h / Full-HD-LCD met E-LED-Backlght 101 / 40 / 16 : 9 / x / 178 / :1 / :1 5 / 200 Hz / /y / 2 x 20 / 2 x 40 Front Frng Speaker / / /(va Dgtal Audo Lnk) 2 x 20 / 2 x 40 Front Frng Speaker / h / /h /h / h / h / h 2 x 20 / 2 x 40 Front Frng Speaker / / /(va Dgtal Audo Lnk) 2 x 20 / 2 x 40 Front Frng Speaker / h / /h /h / h / h / h // 12 /y 13 / // // h / // // 12 /y 13 / // // h / // / // /h /h/ /h /y/y / h/ 19 h/ / // /h h / h /h/ /h /y/y / h/ 19 h/ / // /h /h/ /h /y/y / h/ 19 h/ / // /h h / h /h/ /h /y/y / h/ 19 h/ / 500 / / / h / h / h / / / 500 / / / h / h / h / / 4 (1x ARC) / 3 /y 1 / 1 / 1 / h/h/ Mn-VGA //y/y / 2 / 4 (1x ARC) / 3 /y 1 / 1 / 1 h //h /h h / h / h Mn-VGA //h /h / 1 / 4 (1x ARC) / 3 /y 1 / 1 / 1 / h/h/ Mn-VGA //y/y / 2 / 4 (1x ARC) / 3 /y 1 / 1 / 1 h //h /h h / h / h Mn-VGA //h /h / 1 / A+ / 93 < 0,5 / 0 67 / 66 0,0 / n sporen A+ / 90 < 0,5 / 0 65 / 65 0,0 / n sporen A / 87 < 0,5 / 0 63 / 70 0,0 / n sporen A / 85 < 0,5 / 0 61 / 71 0,0 / n sporen 19,8 / V, 50 / 60 Hz 19,5 / V, 50 / 60 Hz 16,4 / V, 50 / 60 Hz 16,1 / V, 50 / 60 Hz 9 Op bass van dageljks gebruk van het televsetoestel gedurende ver uur en 365 dagen. Het werkeljke energeverbruk hangt af van het gebruk van het televsetoestel. 10 Volgens EN : Heel soms kunnen elektronsche onderdelen sporen bevatten (n overeenstemmng met de Europese RoHS-rchtljn en de aanvullngen daarop). 12 Enkel bj tv-varanten 52463/52464/52465 W/Y/T/V/Z/U/F/P/O34. Raadpleeg uw vakhandelaar. 13 Enkel bj tv-varanten 52463/52464/52465 W/Y/T/V/Z/U/F/P/O44. Raadpleeg uw vakhandelaar. 23

24 Loewe Opta Benelux nv/s.a. Ulenbaan Wommelgem Belgë Loewe Opta Nederland B.V. Postbus BH Roosendaal Nederland Loewe Opta GmbH Industrestraße Kronach Dutsland Technsche wjzgngen, leverngsmogeljkheden en vergssngen voorbehouden Art.-Nr Redacteslutng Prnted n Germany. Vanwege drukverschllen kunnen er bj afbeeldngen van de toestellen kleurafwjkngen optreden. Alle n de catalogus afgebeelde Loewe producten zjn bestemd voor prvégebruk. Voor de omvang en de content van de te ontvangen nternetdensten s Loewe net aansprakeljk. Dt geldt ook voor de Loewe MedaNet-Portal. Loewe stelt met zjn apparatuur het technsche platform ter beschkkng, waarmee de ontvangst van dt aanbod mogeljk wordt gemaakt. Voor wjzgngen n de omvang en de content met name voor de toekomst en na verschjnng n druk kan Loewe derhalve net aansprakeljk worden gesteld. Pad, Phone, Pod are trademarks of Apple Inc., regstered n the U.S. and other countres.

Loewe Connect ID. Kwestie van karakter.

Loewe Connect ID. Kwestie van karakter. Loewe Connect ID. Kweste van karakter. Beken kleur. Loewe Connect ID. We kleur bekent, toont karakter. En dat s preces wat de Connect ID doet. Hj onderstreept uw karakter als eerste TV-toestel. Geen enkele

Nadere informatie

Loewe Art UHD. Loewe ART UHD Ultra High Definition voor een uitzonderlijke beeldkwaliteit

Loewe Art UHD. Loewe ART UHD Ultra High Definition voor een uitzonderlijke beeldkwaliteit UHD Loewe ART UHD Ultra Hgh Defnton voor een utzonderljke beeldkwaltet Bj Loewe krjgt beeldkwaltet absolute prortet. Dankzj zjn Ultra Hgh Defnton (38 x 2160 pxels) s de Loewe ART-televse, de bovenden compatbel

Nadere informatie

Bekijk uw programma s in alle vrijheid met Loewe DR+ Meerdere programma s tegelijk opnemen. Loewe Multi Recording.

Bekijk uw programma s in alle vrijheid met Loewe DR+ Meerdere programma s tegelijk opnemen. Loewe Multi Recording. UHD Ultra hgh defnton voor een utzonderljke beeldkwaltet Bj Loewe krjgt beeldkwaltet absolute prortet. Dankzj zjn Ultra Hgh Defnton (3840 x 2160 pxels) s de Connect-tv, de bovenden compatbel s met de H.265/HEVC-standaard

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

Home Entertainment in perfectie.

Home Entertainment in perfectie. Home Entertanment n perfecte. Het Loewe-programma 2010. Het Loewe-programma 2010. Inoud. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual Rack

Nadere informatie

Wonder. Mooi. Loewe Reference verleidt de zinnen. En dan zet u hem aan.

Wonder. Mooi. Loewe Reference verleidt de zinnen. En dan zet u hem aan. Lcht. Kracht. Wonder. Moo. Loewe Reference verledt de znnen. En dan zet u hem aan. Overweldgend op het eerste gezcht. Een kunstwerk mddenn de rumte. Pure, heldere vormen met een adembenemend slank slhouet.

Nadere informatie

Standaard meegeleverd: Table Stand One, Aluminium B 91,3 / H 57,5 / DP 5,4 / DT 25,0 Handmatig draaibaar (+/ 20 )

Standaard meegeleverd: Table Stand One, Aluminium B 91,3 / H 57,5 / DP 5,4 / DT 25,0 Handmatig draaibaar (+/ 20 ) Productnformate Pagna 1 Aprl 2016 EU Energe-effcënteklasse: A Beelddagonaal (n cm) / Beelddagonaal (n nch): 102 / Vermogensopname Aan 1 (n W): 61,0 Jaarljks energeverbruk (kwh) 2 : 85 Opgenomen vermogen

Nadere informatie

Loewe bild TV Varianten. Opstellingsmogelijkheden. Productinformatie. Loewe bild Pagina 1 November 2016

Loewe bild TV Varianten. Opstellingsmogelijkheden. Productinformatie. Loewe bild Pagina 1 November 2016 Productnformate Loewe bld.40 Pagna Loewe bld.40 EU Energe-effcënteklasse: B Beelddagonaal (n cm) / Beelddagonaal (n nc): 0 / 40 Vermogensopname Aan (n W): 79,0 Jaarljks energeverbruk (kw) : 0 Opgenomen

Nadere informatie

Compromisloos intensief. Loewe Audiodesign. Creating genuine sound.

Compromisloos intensief. Loewe Audiodesign. Creating genuine sound. Compromsloos ntensef. Loewe Audodesgn. Creatng genune sound. Compromsloos ntensef. Loewe Audodesgn. Creatng genune sound. Productvormgevng: Loewe Desgn. Creatng genune sound. Loewe Audodesgn. Loewe Audodesgn

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide

Verbind uw huishoudelijke apparaat met de toekomst. Quick Start Guide Verbnd uw hushoudeljke apparaat met de toekomst. Quck Start Gude 1 e toekomst begnt vanaf nu n uw hushouden! Moo dat u Home onnect gebrukt * Harteljk gefelcteerd met uw hushoudeljk apparaat van morgen,

Nadere informatie

Compromisloos intensief. Loewe Audiodesign. Creating genuine sound.

Compromisloos intensief. Loewe Audiodesign. Creating genuine sound. Compromsloos ntensef. Loewe Audodesgn. Creatng genune sound. Compromsloos ntensef. Loewe Audodesgn. Creatng genune sound. Productvormgevng: Loewe Desgn. Creatng genune sound. Loewe Audodesgn. Loewe Audodesgn

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND

TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND TOTAALOPLOSSINGEN: ALLES UIT ÉÉN HAND Utgebred productassortment met systemen voor magazjnen en bedrjven CATALOGUS 2009 Hoofdstuk D , voor optmale rumtebesparng Met de etagevloerconstructes van SSI SCHÄFER

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Voor de volledigheid: perfect. Loewe Equipment.

Voor de volledigheid: perfect. Loewe Equipment. Voor de volledged: perfect. Loewe Equpment. 2 edenng ndvdueel als noot tevoren. Loewe ssst+. eden uw geele Loewe Home Entertanment-systeem eenvoudger en ntuïtever dan u oot voor mogeljk ad geouden bj zoveel

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

Verbind uw vaatwasser met de toekomst. Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Home onnect. Een app voor alles. Home onnect s de eerste app de voor u wast en droogt, de vaat doet, bakt, koffe zet en n de koelkast kjkt. Uteenlopende hushoudeljke

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing

InfoTerminal Touch Gebruiksaanwijzing Gebruksaanwjzng Art. nr.: 2071 xx 1. Velghedsnstructes Inbouw en montage van elektrsche apparaten mogen utslutend gescheden door een landeljk erkend nstallatebedrjf. Daarbj de geldende ongevallen preventevoorschrften

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5

T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 IP Telephony Contact Centers Moblty Servces T3 (IP) Comfort aangesloten op Integral 5 Benutzerhandbuch User s gude Manual de usuaro Manuel utlsateur Manuale d uso Gebrukersdocumentate Inhoud Inhoud Maakt

Nadere informatie

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-lght lght alarm ARW100 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift?

Wat is EN81-28? Opgesloten in de lift? Wat s EN81-28? Opgesloten n de lft? www.safelne.se Geen panek! SafeLne waakt Hsselektronk ontwkkelt en vervaardgt elektronsche componenten voor lften, met als belangrjkste producten lfttelefoons voor het

Nadere informatie

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë

MRKOMNO. káéìï=î~å~ñw. pfabufp=ud. aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë káéìï=î~å~ñw MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~~ä=ê åíöéå hçêíé=ü~åçäéáçáåö= kéçéêä~åçë 0123 Dt product s voorzen van het CE-keurmerk n overeenstemmng met de bepalngen van de norm 93/42 EEG van 14 jun 1993 nzake

Nadere informatie

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding

VIP X1600. Netwerk-videoserver. Installatie- en bedieningshandleiding VIP X1600 Netwerk-vdeoserver nl Installate- en bedenngshandledng VIP X1600 Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 1.1 Over deze handledng 7 1.2 Conventes n deze handledng 7 1.3 Gebruksdoel 7 1.4

Nadere informatie

Clockradio/CD-player

Clockradio/CD-player Clockrado/CD-player ARC120 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 15 FR 29 ES 43 DE 57 EL 71 Inhoudsopgave 1. Velghed... 16 1.1

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0

Duratec Control. Gebruikershandleiding bij versie 1.0.0.0 Duratec Control Gebrukershandledng bj verse 1.0.0.0 De Duratec-vakspecalst Stempel Verse: 30-7-2014 2014 by Duratec Vergssngen en technsche wjzgngen voorbehouden Fabrkant Duratec, een merk van Vectron

Nadere informatie

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang

HR92. 2. Korte beschrijving. 1. Leveringsomvang WAARSCHUWING Verstkkngsgevaar! ffhoud verpakkngsmateralen verwjderd van knderen.. Korte beschrjvng. Leverngsomvang In de verpakkng van de radatorthermostaat bevnden zch: HR9 Draadloze radatorthermostaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Maak de overstap naar de Premiumklasse. De nieuwe Loewe Xelos.

Maak de overstap naar de Premiumklasse. De nieuwe Loewe Xelos. Maak de overstap naar de Premumklasse. De neuwe Loewe Xelos. Instapmodel: zo goed kan een televse gebouwd zjn. Ontdek de wereld van Loewe: de neuwe Loewe Xelos bedt de perfecte overstap naar de Premumklasse

Nadere informatie

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit.

ONDERWIJS. Digitaal interactief lesgeven met Legamaster. e-board Interactive. ebeam Interactive. Interactive Schoolbord. Conferentie-unit. ONDERWIJS Dgtaal nteractef lesgeven met Legamaster www.legamaster.nl / www.legamaster.be e-board Interactve ebeam Interactve 3M beamers Interactve Schoolbord Conferente-unt Whteboards Presentatewanden

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5

CHICAGO 550C. Basisstation met antwoordapparaat + handset. Gebruiksaanwijzing. 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagina 5 40403_SME_Omslagen.qxd 06-05-2003 11:33 Pagna 5 CHICAGO 550C Bassstaton met antwoordapparaat + handset Gebruksaanwjzng A31008- C250- P101-1- 5419 Ggaset C250 / nederländsch / A31008-C250-P101-1-5419 /

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis

innerhousing by innerarchitecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhuis nnerhousng by nnerarchtecture for TBI-WOONlab gevels voor lekkereigenwoonhus 0 10 25 nnerhousng by nnerarchtecture Mensen wllen een buurt waar ze prettg kunnen wonen. Een buurt waarn een rjk woongevoel

Nadere informatie

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing

ART. Analoge thermostaat met dagprogramma. Installatie instructies en gebruiksaanwijzing Installate nstructes en gebruksaanwjzng ART Analoge thermostaat met dagprogramma WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Manburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heztechnk.de Art.nr.: 3061624_201509 Wjzgngen voorbehouden

Nadere informatie

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing

Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferentieruimte instellen en gebruiken Aanvulling bij de gebruiksaanwijzing Avaya T3 telefoons aangesloten op Integral 5 Conferenterumte nstellen en gebruken Aanvullng bj de gebruksaanwjzng Issue 1 Integral 5 Software Release 2.6 September 2009 Conferenterumte gebruken Conferenterumte

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010

Gebruiksaanwijzing. TV. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD 233 31308.010 Gebruksaanwjzng. Aconda 9272 Aconda 9372 Aconda 9281 HD Aconda 9381 HD TV. 233 31308.010 1 Inhoud Afstandsbedenng TV-functes 3 Bedenngsgedeelte 4 Aanslutngen aan de achterkant van het toestel 5 Harteljk

Nadere informatie

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak

219.- Stofzuigen was nog nooit zo zuinig! SMART POWER HOGE ZUIGKRACHT LAAG ENERGIE VERBRUIK. altijd zeker van je zaak Stofzugen was nog noot zo zung! SMRT POWER HOGE ZUIGKRCHT LG ENERGIE VERRUIK KLSSE COMPLETE C3 RED EcoLne Plus-motor 00 Watt PowerChp: altjd het juste 219.- vermogen voor een optmale rengng omschakelbare

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaMaster

Installatiehandleiding. ExaMaster Installatehandledng ExaMaster INHOUDSOPGAVE INLEIDING Installatehandledng.... Productdocumentate.... Bjbehorende documenten.... Utleg van symbolen... Beschrjvng van het apparaat.... Wetteljke verplchtngen....

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NL ] Inhoudsopgave 1 Inledng ------------------------------------------------------------------------------------------------ 151 1.1 Over dt handboek -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon

Gigaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003. Be inspired. Gebruiksaanwijzing telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 s Be nspred Gebruksaanwjzng telefoon Ggaset CX550 dsl/cable / ndl / A31008-C150-B101-2-19 / cover_0.fm / 16.09.2003 2 Ggaset

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam

De nieuwe kijk op gezond en duurzaam Ecoheat Holland BV De neuwe kjk op gezond en duurzaam tot 70 % besparen op verwarmen uw energerekenng De deale warmtebron De zon s de natuurljke warmtebron van onze aarde en daarom de bass van ver- De

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster

Afstellen Oximo WT. 1 Start venster. 2 Controleer de draairichting. 3 Wijzig de draairichting, indien nodig. Begin nu weer bij: 1 Start venster Afstellen Oxmo WT Slut de motor aan op de Settng Tool WT Slut de Settng Tool WT aan op de 23 V. netspannng 1 Start venster 2 Controleer de draarchtng OK 4 Net OK 3 3 Wjzg de draarchtng, nden nodg Verbreek

Nadere informatie

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Gigaset SX353isdn/SX303isdn

Gigaset SX353isdn/SX303isdn s Issued by Ggaset Communcatons GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Ggaset Communcatons GmbH s a trademark lcensee of Semens AG Ggaset Communcatons GmbH 2008 All rghts reserved. Subject to avalablty.

Nadere informatie

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1

Montagevoorschrift Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT-1 Montagevoorschrft Montage op plat dak en aan de gevel van vlakke collector FKT- 630464.0-.SD 670 6 69 (006/04) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3 Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

SL3O-ISO Slank, geïsoleerd stalen profielsysteem voor, ramen, deuren en gevels. - :e ř. ř" i MTHTI ON THE EDGE. ĵ:: STALEN RAMEN SINDS 193S

SL3O-ISO Slank, geïsoleerd stalen profielsysteem voor, ramen, deuren en gevels. - :e ř. ř i MTHTI ON THE EDGE. ĵ:: STALEN RAMEN SINDS 193S SL3O-SO Slank, geïsoleerd stalen profelsysteem voor, ramen, deuren en gevels - :e ř T ř" ON THE EDGE MTHT E ĵ:: STALEN RAMEN SNDS 193S cte MHB, de "Desgn ft Buld" gevelproducent s n 1938 opgercht door

Nadere informatie

De eerste stap naar premium-klasse.

De eerste stap naar premium-klasse. De eerste stap naar premium-klasse. NU 899 Xelos 32 led Nu ook met Smart-TV en YouTube. Ontdek de overige herfstaanbiedingen in de folder. Acties geldig van 17 september t.e.m. 31 oktober 2012. NU 899

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE

ACCU-CHEK. Compact Plus. Gebruiksaanwijzing SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEEM VOOR DE BEPALING VAN BLOEDGLUCOSE Gebruksaanwjzng Op het verpakkngsmateraal, het typeplaatje van de meter en de prkpen kunnen volgende symbolen voorkomen. De betekens hervan

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B

Bedieningshandleiding. ExaControl E7R B Bedenngshandledng ExaControl E7R B UW APPARAAT GEBRUIKEN UW APPARAAT GEBRUIKEN 1 Het apparaat wordt geleverd met: Snelstartgds voor de gebruker, Snelstartgds voor de nstallateur, Garanteverklarng met

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat

it500 Internet Thermostaat T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Langer vers, langer lekker!

Langer vers, langer lekker! Langer vers, langer lekker! CHILLEROX 2 à 3 graden kouder dan het overge koelgedeelte: houdt vlees en vs tot wel twee keer langer vers! +++ ENERGIE- KLSSE per jaar: 33.- 214L 88L CRISPEROX De juste koeltemperatuur:

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installatiehandleiding DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatehandledng Thomson ST585(v6) Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden. Het dstrbueren en kopëren van

Nadere informatie

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda

Digitale Atlas Europa en de Digitale Agenda Europa Bevorderng van vertrouwen n en deelname aan dgtale wereld Dgtale Atlas Europa en de Dgtale Agenda De Dgtale Atlas Europa, bestaand ut dertg natonale atlassen, heeft als doel een beeld te schetsen

Nadere informatie

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids

IN1 Audio Module. Snelstart- en naslaggids IN Audo Module Snelstart- en naslaggds Lees het boekje met de velghedsnstructes voordat u de audomodule gaat gebruken. De doos utpakken Inhoud: Audomodule Audo-/vdeokabels worden net meegeleverd. Deze

Nadere informatie

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak

Montagevoorschrift Vlakke collector FKT-1 voor montage op dak Montagevoorschrft Vlakke collector FKT- voor montage op dak 60966.0-.SD 670 6 60 (006/0) SD Inhoudsopgave Algemeen.................................................. Technsche gegevens........................................

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING

it500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING T500 Internet Thermostaat GEBRUIKERSHANDLEIDING Product & velghedsnformate Deze nstructes zjn bedoeld voor het SALUS Controls model dat s afgebeeld op de voorkant van deze handledng. De nstructes zjn net

Nadere informatie

Ontvang een gratis ipad én tot 500 aan toebehoren

Ontvang een gratis ipad én tot 500 aan toebehoren Zomer acties Ontdek de Loewe zomeraanbiedingen in de folder. Ontvang een gratis ipad én tot 500 aan toebehoren bij aankoop van een Loewe Individual. Acties geldig van 2 juli t.e.m. 31 augustus 2012. Beken

Nadere informatie

Content management is een term die vele ladingen

Content management is een term die vele ladingen Frts van Latum en Ronald Dekker Ervarngen van Bblotheek TU Delft Content management: sleutelrol n dgtale bblotheek In de Bblotheek van de Technsche Unverstet Delft wordt een content management systeem

Nadere informatie

849,- 999,- LEENSVAART.NL POLYANDERWEG 12 3218 XT HEENVLIET TEL. 0181-661845

849,- 999,- LEENSVAART.NL POLYANDERWEG 12 3218 XT HEENVLIET TEL. 0181-661845 OPENT het FIETS sezoen met WEL HEEL veel voordeel! Twst Go Double Al twee jaar onze best verkochte elektrsche fets! Deze betrouwbare e-bke s standaard utgerust met twee Lthum-Ion accu s. Hermee kunt u

Nadere informatie

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11

Pakketten. Nationale pakketten 1. Internationale pakketten 11 Pakketten Natonale pakketten 1 Internatonale pakketten 11 Natonale pakketten Densten & optes 1 Create 3 1. Afmetngen, gewcht & dkte 3 2. Lay-out van de zendngen 4 2.1. Voorzjde van het pakket 4 2.2. Hoe

Nadere informatie

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th

is gelijk aan de open-klemmen spanning van het netwerk. De impedantie Z th 3 Ladngseffecten treden ten eerste op wanneer een gegeven element ut het systeem de karakterstek van een vorg element beïnvloedt of wjzgt. Op haar beurt kunnen de egenschappen van dt element gewjzgd worden

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Introductie Pull & Play casco wandsysteem

Introductie Pull & Play casco wandsysteem #1 2015 As buld gegevensutwsselng levert doorlooptjdverkortng op 28 wonngen n Borne BIM-samenwerkng tot op productenveau met Joop Jansen, Adjunct drecteur bj wsselen, moet je eerst weten wat je van Roosdom

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie