Transportverpakkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transportverpakkingen"

Transcriptie

1 Dossier Transportverpakkingen De technologische vooruitgang nog beter benutten Rekfolie is een van de meest gebruikte transportverpakkingen. Om de producten op pallets onder de best mogelijke omstandigheden te transporteren, is het belangrijk om een verpakkingsfolie te kiezen in functie van het product en de folie zo goed mogelijk uit te rekken. Op technologisch vlak werd al een enorme vooruitgang geboekt, maar de markt maakt er nog geen optimaal gebruik van. Drie mogelijkheden voor een stabiele transportverpakking Er bestaan verschillende soorten verpakkingen om producten op hun plaats te houden op pallets: Rekfolie verpakt zowel de producten als de pallet. De folie wordt uitgerekt om het geheel vormvast en stabiel te houden. Door krimpfoliehoezen te verwarmen, sluiten ze nauw aan rond de verpakte goederen. Deze technologie boet in aan populariteit omdat ze veel energie verbruikt. Deze hoezen worden vooral gebruikt om zware vrachten te vervoeren of voor specifieke producten zoals bakstenen. De producten kunnen ook aan de pallet vastgemaakt worden met omsnoeringsbanden (of straps). In tegenstelling tot folies en hoezen bedekken ze niet volledig het verpakte product. Sleutelrol op vlak van preventie Om het transport van een product te optimaliseren, is het belangrijk om primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen als een geheel te bekijken, vertelt Xavier Maka, Manufacturing and Technical Manager bij Mima Films. Zo worden lichte plastic flessen best niet verpakt onder te hoge druk van de rekfolie, dit om te vermijden dat de flessen worden platdrukt. Het komt erop aan de folie te kiezen in functie van het product en de andere verpakkingsniveaus. Om de stabiliteit van de pallets te verzekeren, is het belangrijk om de verpakkingsfolie op de juiste manier uit te rekken. Een verkeerd uitgerekte folie zal de verpakte producten niet op hun plaats om te onthouden Verpakkingsfolie moet correct uitgerekt worden om een optimale stabiliteit te garanderen tijdens transport. De folies met de hoogte prestaties halen een rekgraad van 350%. Anders gezegd, 1 m wordt 4,5 m. Weinig bedrijven benutten dit potentieel. houden. Anderzijds kan een folie scheuren wanneer die te sterk is uitgerekt. Voor elk type folie en elke productsoort bestaat er een optimale rekgraad. Een folie met de juiste rek en houdkracht (of remanente elasticiteit) realiseert een wall effect. Met andere woorden, de folie houdt de producten tegen als een muur. Anderzijds worden er soms harde platen bovenop een geladen pallet geplaatst om de producten op hun plaats te houden bij een plotse rembeweging. In de praktijk hebben deze platen dikwijls maar weinig effect. Hetzelfde geldt voor antislipplaten: afhankelijk van de snelheid van de vrachtwagen houden ze de producten niet altijd tegen bij bruusk remmen. Te veel verpakking zorgt doorgaans voor minder stabiliteit dan een correct uitgerekte verpakkingsfolie. Het is uiterst belangrijk om gebruikers correct te informeren over het juiste gebruik van rekfolie. Editie : Februari 2011 V.U. : J. Goossens Fost Plus vzw Martinus V-straat 40 BE-1200 Brussel Gedrukt op gerecycleerd papier Niet op de openbare weg gooien.

2 Dossier Transportverpakkingen Steeds krachtigere rekfolies Diverse parameters bepalen de kwaliteit van een rekfolie. Een eerste parameter is de rekgraad. Zo kan een folie die tot 100% uitrekbaar is twee keer zijn oorspronkelijke lengte bereiken zonder te breken. Een andere belangrijke parameter is de weerstand. Rekfolie moet ook bestand zijn tegen perforaties en scheuren, want elke onderbreking tijdens het verpakkingsproces betekent een substantiële kost voor de klant. Bovendien bestaan er folies in verschillende diktes. De standaard is 20 micron (80% van de markt), maar er bestaan ook folies van 23, 17, 15 en zelfs 12 micron. De laatste jaren is er heel wat vooruitgang geboekt. Zo bestaan er nu folies die tot 350% uitrekbaar zijn, merkt Xavier Maka op. Dankzij nieuwe technologieën bestaat er vandaag ook prestretchfolie. Die is gemakkelijker aan te brengen aan de pallet. Eens bevestigd, ontspant de folie zich zonder in te boeten aan rekkracht. Testen tonen aan dat niet de hoeveelheid rekfolie telt, maar wel de optimale rek. Verpakkingsfolie correct gebruikt Rekfolie is zowel manueel als machinaal te gebruiken. In Europa wordt 40% van de rekfolie manueel aangebracht. Een machine rendeert pas als er veel pallets verwerkt moeten worden, al is het met een machine vaak gemakkelijker om de optimale rek te bekomen. Tal van bedrijven hebben nog de neiging om te veel te verpakken, als voorzorgsmaatregel. Maar te veel verpakking verhoogt de stabiliteit tijdens het transport niet. Het is niet de hoeveelheid folie die telt, maar wel de optimale rek, stipt Xavier Maka aan. Als iedereen in Europa de juiste hoeveelheid rekfolie zou gebruiken, dan zou men ongeveer de helft, of ton, besparen. Tegelijkertijd durven heel wat bedrijven dure verpakkingsfolie niet verder uit te rekken dan 150 %. Er is dus nog veel werk aan de winkel om de gebruikers een juist gebruik aan te leren. Recycleerbaar voor andere toepassingen Folies en hoezen zijn volledig recycleerbaar. VAL-I-PAC stimuleert en coördineert de recyclage van industriële verpakkingen in het algemeen en rekfolie voor pallets in het bijzonder. Deze folies zijn recycleerbaar als bijvoorbeeld afvoerbuizen in polyethyleen of als vuilniszakken. Meer informatie Mima Films produceert rekfolies voor pallets. De onderneming beschikt ook over een testcentrum.

3 Voorbeeld Alpro Getuigenis Stabielere ladingen zonder overtollige verpakkingen Naar aanleiding van het nieuwe Koninklijk Besluit over ladingzekering heeft Alpro zijn palletverpakkingen en laadschema s geoptimaliseerd. Bij het zoeken naar oplossingen voor de strengere stabiliteitseisen werd een gezond evenwicht nagestreefd tussen technische haalbaarheid en milieukost. Een stimulans om verpakking én laadschema s te verbeteren Het KB van 27 april 2007 over ladingzekering legt onder meer vast dat palletladingen aan bepaalde remkrachten en versnellingen moeten kunnen weerstaan (zie fiche Rol van de verpakking ). Om aan die eisen te voldoen heeft Alpro naar verbeteringen gezocht. Logistics Manager Katleen Dirickx legt uit: We hebben in het verleden zelden problemen gehad met onze pallets maar de nieuwe wet heeft ons uitgedaagd om nog verder te gaan. We hebben op twee fronten gezocht. Enerzijds wilden we de pallets zelf nog vormvaster maken. Anderzijds wilden we die pallets nog efficiënter en veiliger op de vrachtwagen laden. Duurzame en economisch haalbare oplossingen Van meet af aan was wel duidelijk dat elke oplossing aan meer dan alleen de wettelijke vereisten moest voldoen. Product Developer Packaging Cynthia Linclau: Alpro is een gezond bedrijf dat veel waarde hecht aan duurzaam ondernemen. De oplossingen moesten dan ook economisch haalbaar zijn en geen hogere milieulast meebrengen. Daarom stelden we voorop om onze bestaande verpakkingsmachines te blijven gebruiken, mits enkele aanpassingen. We wilden ook niet meer verpakkingsmateriaal gebruiken dan voordien. Zo hebben we betaalbare en milieuvriendelijke oplossingen gevonden, onder andere met aangepaste wikkelprocedures en efficiënter gebruik van tertiaire verpakkingen. om te onthouden U hebt ook een interessant preventieproject? Heeft uw bedrijf ook met succes een project gerealiseerd rond verpakkingspreventie? Laat het ons weten via Alpro heeft de nieuwe wetgeving rond ladingzekering aangegrepen om zijn palletverpakkingen en laadschema s te optimaliseren. De oplossingen werden getoetst op compatibiliteit met het bestaande verpakkingsmachinepark en op milieueisen. Alpro organiseerde intensief overleg met transporteurs om goede laadschema s te vinden die voor alle partijen voordeel brengen. Editie : Februari 2011 V.U. : J. Goossens Fost Plus vzw Martinus V-straat 40 BE-1200 Brussel Gedrukt op gerecycleerd papier Niet op de openbare weg gooien.

4 Voorbeeld Alpro Getuigenis Stabielere ladingen zonder overtollige verpakkingen Hoe heeft Alpro de ladingzekering verbeterd? Stap 1: Grondige analyse en voorbereidend werk Alpro heeft in het begin van 2009 veel tijd uitgetrokken om de impact van de nieuwe wetgeving te analyseren. Een belangrijk aspect van het KB is dat niet alleen de vervoerder, maar ook de verlader en de verpakker aansprakelijk kunnen worden gesteld. Bijgevolg vond Alpro het best om een project op te starten, gezamenlijk getrokken door de verpakkingsafdeling en de afdeling logistiek. Stap 2: Alternatieve verpakkingen toetsen aan machinepark De verpakkingsafdeling heeft voor de verschillende pallets alternatieve opstellingen en verpakkingen onderzocht: andere stapelschema s, nieuwe wikkelprocedures voor rekfolie, golfkartonnen platen vervangen door papieren antislipvellen, roping, enzovoort. Elke oplossing werd eerst op haalbaarheid getoetst. Welke investering is nodig om de machines aan te passen? Is de milieulast van deze verpakking niet groter dan met het bestaande systeem? Oplossingen die daaraan voldeden werden dan technisch getest volgens de criteria van het KB. Stap 3: Laadschema s samen met transporteurs optimaliseren Alpro heeft ook gezocht naar efficiëntere laadprocedures die zorgen voor een veilige en vormvaste lading met minimaal gebruik van hulpmiddelen zoals spanbanden en vulmateriaal in de vrachtwagens. Daarvoor werd intensief overlegd met enkele belangrijke transportbedrijven. Zo werden alle betrokkenen gestimuleerd om voordelige oplossingen te vinden. De laadschema s werden in de praktijk getest op de site van Alpro in Wevelgem. De verbeterde laadschema s worden op termijn ook geïntroduceerd op de buitenlandse sites van Alpro. Cynthia Linclau, Product Developer Packaging Alpro: We hebben betaalbare en milieuvriendelijke oplossingen gevonden, onder andere met aangepaste wikkelprocedures en efficiënter gebruik van tertiaire verpakkingen. Alpro en het milieu Alpro is de Europese pionier in de ontwikkeling van voedingsproducten en drinks op basis van soja. Alpro s programma rond duurzame ontwikkeling focust op vier hoofddomeinen: Food, People, Planet en Communities. Enkele realisaties: Dankzij projecten rond energiebesparing, warmterecuperatie en groene stroom verminderde de CO 2 -uitstoot van de productiesites tussen 2006 en 2010 met 65%. Alpro plaatst overal op de sites duidelijk gemarkeerde afvalrecipiënten, van kleine vuilbakjes tot grote containers. Zo worden de verschillende soorten afval (papier en karton, polyethyleen, polystyreen, drankkartons, metaal, hoogcalorisch afval en restafval) van bij het ontstaan consequent gescheiden.

5 Veelzijdige verpakkingen Transportverpakking houdt lading goed vast Ladingzekering vermijdt verspilling Om goederen veilig en betrouwbaar te transporteren moet de lading goed vastgemaakt worden met voldoende tertiaire verpakking. Het belang van ladingzekering neemt zelfs toe, want de normen worden strenger. Toch moet de hoeveelheid extra verpakkingsmateriaal worden beperkt, zowel om economische als ecologische redenen. Daarom wordt er steeds meer onderzoek verricht naar de doeltreffendheid van de verschillende vormen van tertiaire verpakking. Hoewel ladingen op eenmalige pallets doorgaans voldoende stevig kunnen zijn, moet in het kader van preventie de optie van herbruikbare pallets zeker ook overwogen worden. Ladingzekering maakt veilig transport mogelijk De meeste verbruiksgoederen worden getransporteerd op pallets die door heftrucks in en uit de vrachtwagen worden geladen. Tijdens het transport mogen de gestapelde verpakkingen uiteraard niet kantelen of verschuiven, anders kan de hele lading onstabiel worden en zelfs op straat belanden. Met als gevolg een enorme economische en ecologische kost: ongevallen, productverspilling, verkeersellende, laattijdige leveringen, schadeclaims en soms zelfs menselijk leed. Om dat te vermijden worden klaargemaakte pallets meestal bijkomend verpakt in rekfolie, straps of hoezen (zie fiche Dossier voor een beschrijving van de verschillende tertiaire verpakkingen). Zo wordt er een vormvast geheel van gemaakt. De kunst bestaat erin om de lading voldoende stevig te maken met zo weinig mogelijk extra verpakking. Goede zekering = correcte levering = geen verspilling Tertiaire verpakkingen moeten niet alleen ladingverlies vermijden, ze moeten ook zorgen dat de lading correct toekomt en door de klant wordt aanvaard. Als dozen of zakken bij aankomst zichtbaar beschadigd zijn, wordt vaak de hele lading afgekeurd en teruggestuurd, wat bijna even erg is als volledig ladingverlies. om te onthouden Een goede ladingzekering is een essentiële preventiemaatregel die zorgt dat ladingen correct en onbeschadigd worden geleverd. Bovendien mogen de pallets niet scheefzakken in de vrachtwagen, want dan kunnen ze niet met heftrucks worden afgeladen. Soms moet de transporteur dan handmatig afladen (een grote bijkomende kost) maar meestal wordt ook dan de hele lading afgekeurd. Een goede ladingzekering is dus een essentiële preventiemaatregel. De nieuwe Belgische norm voor ladingzekering stimuleert het onderzoek naar het reële gedrag van ladingen op vrachtwagens. Onderzoek toont aan dat pallets vaak nog onvoldoende efficiënt en doeltreffend worden verpakt. Editie : Februari 2011 V.U. : J. Goossens Fost Plus vzw Martinus V-straat 40 BE-1200 Brussel Gedrukt op gerecycleerd papier Niet op de openbare weg gooien.

6 Veelzijdige verpakkingen Transportverpakking houdt lading goed vast Tests met de versnellingsmachine geven uitsluitsel over de stabiliteit en verschaffen inzicht in de oorzaak van eventueel falen. Nieuwe norm maakt concrete richtlijnen en tests nodig Sinds 10 september 2009 is een Koninklijk Besluit van 27 april 2007 van kracht (verschenen op 7 mei 2007) met nieuwe regelgeving over ladingzekering, geldig voor alle vrachtwagens vanaf 3,5 ton maximaal toegelaten gewicht. Dit besluit bepaalt onder meer tegen welke g-krachten (krachten bij het remmen en in bochten) een vrachtwagenlading moet bestand zijn. In de praktijk is het KB echter niet eenvoudig te implementeren. Ingenieur Marc Juwet van KaHo Sint-Lieven verduidelijkt: De bepalingen rond de g-krachten zijn goed, maar er bestaat geen gestandaardiseerde test om ladingen daarop te controleren. Anderzijds laat het KB ook veel ruimte voor interpretatie door te verwijzen naar de European Best Practice Guidelines. Dat is een nuttige basistekst van 200 bladzijden met richtlijnen en rekenmethodes, maar ze geeft transporteurs en laders geen sluitende garantie voor een goede ladingzekering. De sector heeft concretere richtlijnen en tests nodig. Onderzoek ladingzekering en preventie in volle ontwikkeling De nieuwe norm heeft het onderzoek naar het reële gedrag van ladingen op vrachtwagens in een stroomversnelling gebracht. Marc Juwet liet in KaHo Sint-Lieven alvast een versnellingsmachine bouwen om pallets te testen en uitsluitsel te geven over de stabiliteit die het KB voorschrijft. Bovendien groeit zo het inzicht in het reële gedrag van pallets op vrachtwagens. Juwet: Uit die tests kunnen we veel leren. We zien hoe een pallet reageert op de g-krachten. Sommige ladingen verschuiven in één geheel, bij andere gebeurt dat in lagen. Soms knikt de secundaire verpakking of scheurt de palletfolie. Voor elk type product moet een specifieke oplossing voor de palletverpakking gevonden worden. Op basis van dat inzicht is het ook mogelijk om doeltreffend te besparen op tertiaire verpakking. Juwet geeft voorbeelden: Uit voorzorg worden vaak te veel wikkelingen van rekfolie toegepast. Bovendien wordt de folie soms niet tot zijn maximale lengte gerekt. Dat is dubbel nefast want zo wordt er meer materiaal verbruikt en de folie kan bij onderwerping aan g-krachten nog verder uitrekken. Vaak worden pallets bovenaan nog extra verstevigd terwijl dat niet nodig is. Soms wordt bovenop een spaanplaat aangebracht die nergens toe dient of worden dure antislipmatten gebruikt in pallets waar dat niet helpt. In al die gevallen kunnen bedrijven tijd en materiaal besparen. Als we een beter inzicht hebben in het gedrag van pallets op een vrachtwagen kunnen we doeltreffend besparen op tertiaire verpakking. Meer weten De KaHo Sint-Lieven heeft een Handboek Ladingzekering opgesteld met praktische richtlijnen voor de transportsector. Meer informatie op en

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING?

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? Geblazen (Blown) rekfolie Deze folie is zeer sterk. Dezelfde als handmatige folie, standaardfolie

Nadere informatie

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING?

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? Geblazen (Blown) rekfolie Deze folie is zeer sterk. Toepassing: Dezelfde als handmatige folie, standaardfolie

Nadere informatie

Meer dan twee miljoen ton industriële verpakkingen hergebruikt

Meer dan twee miljoen ton industriële verpakkingen hergebruikt Dossier Meer dan twee miljoen ton industriële verpakkingen hergebruikt Vooral voor transport en distributie Hoewel het grote publiek het nauwelijks merkt, komen herbruikbare industriële verpakkingen steeds

Nadere informatie

ladingzekering Efficiënte ladingzekering Upex 13/02/2013 Belang van ladingzekering Technologische basisbegrippen

ladingzekering Efficiënte ladingzekering Upex 13/02/2013 Belang van ladingzekering Technologische basisbegrippen Efficiënte ladingzekering Upex 15 februari 2013 M. Juwet 1500 studenten master industriële wetenschappen Industrieel ingenieur (bachelor: 3 jaar + master: 1 jaar) Eindige elementen en inverse methodes

Nadere informatie

Controle van de netheid van de glasbollen en de glasbolsites

Controle van de netheid van de glasbollen en de glasbolsites Controle van de netheid van de glasbollen en de glasbolsites Gids voor de evaluatie van de netheid Samen Goed sorteren Beter recycleren pagina 1 Inleiding Deze gids is bedoeld om de netheid van de glasbollen

Nadere informatie

Visuele controle van de blauwe PMD-zakken

Visuele controle van de blauwe PMD-zakken Visuele controle van de blauwe PMD-zakken Gids voor de evaluatie van de kwaliteit Samen Goed sorteren Beter recycleren pagina 1 Waarom deze gids? Deze gids is bedoeld voor iedereen die controles moet

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

WETGEVING & TOELICHTING EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING

WETGEVING & TOELICHTING EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING RING ROND GENT 2008: IS DIT VEILIG VERVOER?? WETGEVING & TOELICHTING EN PRACTISCHE GEVOLGEN VAN LADINGZEKERING Door Ing.-lic. W.Van Praet Technisch adviseur bij het opstellen van het KB Ladingzekering

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

Ladingzekerheid Hoe gaat een transport -en logistieke dienstverlener ermee om? Transport Maenhout Maenhout logistics Filip Cremer - Steven Verlinde

Ladingzekerheid Hoe gaat een transport -en logistieke dienstverlener ermee om? Transport Maenhout Maenhout logistics Filip Cremer - Steven Verlinde Ladingzekerheid Hoe gaat een transport -en logistieke dienstverlener ermee om? Transport Maenhout Maenhout logistics Filip Cremer - Steven Verlinde 1 Voorstelling Maenhout Praktisch Voorvallen Gevolgen

Nadere informatie

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen:

Verloop. Quiz. Rollenspel. Debat. U kunt verschillende werkvormen kiezen: Da' s proper Wat is Da s proper!? Da s proper! is een educatieve workshop voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De workshop maakt hen bewust van afvalbeheer, zwerfvuil en duurzame consumptie en

Nadere informatie

Schroot, afval en recycling

Schroot, afval en recycling Schroot, afval en recycling Systemen die wérken www.hiab.com SCHROOT, AFVAL EN RECYCLING Schroot, afval en recycling Schroot, afval en recycling Systemen die wérken DE LAGE INVESTERINGS- EN EXPLOITATIEKOSTEN

Nadere informatie

Onze VAL-I-PAC missie...

Onze VAL-I-PAC missie... Onze VAL-I-PAC missie... ... uw kopzorgen wegnemen. Waarom doet uw bedrijf een beroep op de diensten van VAL-I-PAC? Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u verpakkingsverantwoordelijke bent. Kortweg

Nadere informatie

Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport

Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport Verzekeringsmakelaar GRAS SAVOYE BELGIUM nv STEFAN DECKERS Manager Marine & Transport Uitbreidingstraat 42-46 bus 6 B-2600 Antwerpen (Berchem) Tél +32 3 285 91 11 Fax +32 3 285 91 19 e-mail : stefan.deckers@grassavoye.be

Nadere informatie

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico TNT Express zet u veilig op weg U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke antwoorden

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

De voordelen. Ü BESCHERMING: vervaardigd uit Ü KOSTENBESPAREND: Ü ORDELIJK: de kussentjes blijven mooi samen. Ü MILIEUVRIENDELIJK: bestaan uit

De voordelen. Ü BESCHERMING: vervaardigd uit Ü KOSTENBESPAREND: Ü ORDELIJK: de kussentjes blijven mooi samen. Ü MILIEUVRIENDELIJK: bestaan uit De delen van luchtkussens Ü BESCHERMING: vervaardigd uit hoogresistente luchtdichte folie. De luchtkussens bieden een optimale al uw producten. Ze zijn permanent schokwerend en dus perfect geschikt langdurige

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van de allerkleinsten,

Nadere informatie

Kracht. Prestatie. Passie. Ladingzekeringsgids. Veiligheidsrichtlijnen voor het transport van palletten met zakken cement. Holcim (België) N.V.

Kracht. Prestatie. Passie. Ladingzekeringsgids. Veiligheidsrichtlijnen voor het transport van palletten met zakken cement. Holcim (België) N.V. Kracht. Prestatie. Passie. Ladingzekeringsgids Veiligheidsrichtlijnen voor het transport van palletten met zakken cement Holcim (België) N.V. Veiligheid van de lading Veiligheid van de lading Veiligheid

Nadere informatie

Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België

Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België Context Verpakkingsafval: het topje van de ijsberg 4500 kg/inw./jaar 450 kg/inw./jaar 75 kg/inw./jaar Afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van

Nadere informatie

5 - Transport naar supermarkt. 3 - Transport vloeibare chocolade. 4 - Transport verpakte chocolade. 1 - Transport over zee

5 - Transport naar supermarkt. 3 - Transport vloeibare chocolade. 4 - Transport verpakte chocolade. 1 - Transport over zee bijlage 1 In de chocoladefabriek worden de cacaobonen verwerkt tot vloeibare chocolade. 1 - Transport over zee (in bulk, containers of jute zakken) 2 - Aangepast vrachtwagentransport 3 - Transport vloeibare

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

folietips voor de juiste balans tussen kosten en palletstabiliteit

folietips voor de juiste balans tussen kosten en palletstabiliteit 5 folietips voor de juiste balans tussen kosten en palletstabiliteit INLEIDING Bij de inkoop van stretchfolie wordt er te vaak alleen gekeken naar folieprijs, terwijl het uiteindelijk draait om de kwaliteit

Nadere informatie

KIES UW MEEST EFFICIËNTE SLUITING

KIES UW MEEST EFFICIËNTE SLUITING KIES UW MEEST EFFICIËNTE SLUITING HOE UW TAPE KIEZEN? Het gewicht van uw volle dozen De kwaliteit van het gebruikte karton (enkele golf, dubbele golf, driedubbele golf) De waarde van uw goederen De verzendingswijze

Nadere informatie

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico TNT Express zet u veilig op weg U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke antwoorden

Nadere informatie

Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico

Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico Verzekeringsmogelijkheden Neem geen enkel risico Met TNT Express slaapt u op beide oren U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding Hoe de formulieren correct invullen? Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en

Nadere informatie

Sustainable energy in large office buildings

Sustainable energy in large office buildings Sustainable energy in large office buildings Agenda 1 Engie Tower Brussels 2 Engie Tower Antwerp 1 Voordelen van duurzame ontwikkeling Een gebouw is een grote bron van energieverbruik (40% van de totale

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL Kinderen bewust leren omgaan met afval Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een educatieve workshop die leerlingen uit de tweede en derde

Nadere informatie

Een snelweg naar een betere verpakking

Een snelweg naar een betere verpakking Dossier Een snelweg naar een betere verpakking Onafhankelijke experts analyseren uw verpakking en wijzen de weg naar quickwins Leden van Fost Plus en VAL-I-PAC kunnen gratis een expert van het verpakkingscentrum

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK 1. LOSSE folderverspreiding Bladzijde 2 en 3 2. GESEALDE folderverspreiding Bladzijde 4 en 5 3. SEPARATE folderverspreiding Bladzijde 6 en 7 1. LOSSE folderverspreiding

Nadere informatie

'Waar komt melk vandaan?' 'Uit de winkel!'. Natuurlijk weet iedereen dat melk uit de koe komt, maar je staat er niet zo vaak bij stil!

'Waar komt melk vandaan?' 'Uit de winkel!'. Natuurlijk weet iedereen dat melk uit de koe komt, maar je staat er niet zo vaak bij stil! Kijkje in de keuken 'Waar komt melk vandaan?' 'Uit de winkel!'. Natuurlijk weet iedereen dat melk uit de koe komt, maar je staat er niet zo vaak bij stil! Tussen de productie van voeding en het opeten

Nadere informatie

Global Packaging & Logistics Solutions

Global Packaging & Logistics Solutions Vouwkisten Export verpakkingen Verpakkings materialen Global Packaging & Logistics Solutions Foldy Pac Wie zijn wij Foldy Pac International levert innovatieve en efficiënte verpakkingsproducten. Of het

Nadere informatie

De pallet, essentieel onderdeel van het verpakkingssysteem

De pallet, essentieel onderdeel van het verpakkingssysteem 1 Dossier De pallet, essentieel onderdeel van het verpakkingssysteem De overgrote meerderheid van de producten die we vandaag in de winkelrekken terugvinden, werden op één of ander moment per pallet vervoerd.

Nadere informatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie

Technische fiche. Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering. huis-aan-huiscommunicatie Technische fiche Drukwerk specificaties Verpakking en conditionering Correct palletiseren Planning en aanlevering huis-aan-huiscommunicatie Drukwerk specificaties maximaal formaat Afmetingen De hoogte

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico

Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico Verzenden zonder zorgen Neem geen enkel risico TNT Express zet u veilig op weg U verkiest uw waardevolle en belangrijke zendingen mee te geven met een betrouwbare partner? U verwacht duidelijke antwoorden

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Preventie publicaties

Monitoring verpakkingen Preventie publicaties Monitoring verpakkingen Preventie publicaties 30 juli 2012 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 INHOUD 1 Preventie

Nadere informatie

BEZOEK AAN HET CONTAINERPARK

BEZOEK AAN HET CONTAINERPARK BEZOEK AAN HET CONTAINERPARK Werkblad (meenemen naar het containerpark en daar invullen) 1. Om welk uur vertrekken we naar het containerpark?. 2. Wanneer komen we aan op het containerpark?.. 3. Welke zijn

Nadere informatie

People/Social Environmental/Planet Economic/profit:

People/Social Environmental/Planet Economic/profit: 1 2 3 4 Bij Tennant zijn we op zoek naar een goede balans tussen People, Planet en Profit, en dat doen we samen met onze Partners. Het is de ambitie van Tennant om global een van de kartrekkers/leiders

Nadere informatie

VIVIUM UNIVERSAL SOLUTIONS. De eerste stap naar kilometerslange zekerheid.

VIVIUM UNIVERSAL SOLUTIONS. De eerste stap naar kilometerslange zekerheid. VIVIUM UNIVERSAL SOLUTIONS. De eerste stap naar kilometerslange zekerheid. CASCO en CMR: twee oplossingen op maat voor het Belgische wegvervoer. Onze expertise In de verzekeringswereld neemt VIVIUM een

Nadere informatie

Customer Success Story: Foresco Packaging

Customer Success Story: Foresco Packaging Customer Success Story: Foresco Packaging Foresco Packaging - Quick Facts De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Genk. Daarnaast zijn er vestigingen in Wilrijk, Herent en Oostende. Nabij Luik bevindt

Nadere informatie

SLIM, SLIMMER EN KRACHTIGER

SLIM, SLIMMER EN KRACHTIGER SLIM, SLIMMER EN KRACHTIGER Naadloos te integreren in iedere omgeving. De Slim Jim Step-On Containers zijn zowel in kunststof als RVS beschikbaar in twee uitvoeringen: Front Step en End Step, waardoor

Nadere informatie

Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 1 (non-food)

Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 1 (non-food) Een plan van aanpak en een productdossier, voorbeeld 1 (non-food) In het plan van aanpak legt u de te nemen stappen vast om nieuwe en te wijzigen verpakkingen aan de Essentiële Eisen te laten voldoen.

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Uitsluitend in bruine containers 240 l in plastic vergelijkbaar met 3 zakken van 80 l Hoogte : 1.100 mm Breedte : 740 mm Lengte : 580 mm Gewicht : 15 kg Net Brussel stelt u

Nadere informatie

Verpakken is een kunst

Verpakken is een kunst Verpakken is een kunst Wereldoplossingen in industriële exportverpakkingen Veendam of Vladivostok. Schermerhorn of Sao Paulo. We weten er in Montfoort weg mee. Want waar in de wereld uw producten of die

Nadere informatie

Aantal winkelzakjes voor eenmalig gebruik met twee derde gedaald. Doelstelling Fedis ruimschoots overtroffen. Wat ik altijd pak,

Aantal winkelzakjes voor eenmalig gebruik met twee derde gedaald. Doelstelling Fedis ruimschoots overtroffen. Wat ik altijd pak, dossier Aantal winkelzakjes voor eenmalig gebruik met twee derde gedaald X 6-67 % Doelstelling Fedis ruimschoots overtroffen Het gedrag van de consument ingrijpend veranderen, dat was de doelstelling van

Nadere informatie

Opleiding en advies in ladingzekering en logistiek www.athetys.eu Brussel - Vilvoorde - Tessenderlo. Seminarie ladingzekering 20/10/2009

Opleiding en advies in ladingzekering en logistiek www.athetys.eu Brussel - Vilvoorde - Tessenderlo. Seminarie ladingzekering 20/10/2009 Opleiding en advies in ladingzekering en logistiek www.athetys.eu Brussel - Vilvoorde - Tessenderlo Seminarie ladingzekering 20/10/2009 1 www.athetys.eu 2 27 april 2007: KB Ladingzekering www.athetys.eu

Nadere informatie

GOED REMMEN. BETER RIJDEN. INTARDER!

GOED REMMEN. BETER RIJDEN. INTARDER! GOED REMMEN. BETER RIJDEN. INTARDER! 1 2 ZUINIGHEID EN VEILIGHEID hebben bij het transport van goederen de hoogste prioriteit. Een veeleisende gevarieerde topografie, druk verkeer evenals kostendruk en

Nadere informatie

DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND

DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND D uurzaam recycleren: Wat en waarom? Onze consumptiemaatschappij zorgt voor een groter en gevariëeerder aanbod van diverse producten. Al deze producten dienen

Nadere informatie

Lagere transportkosten

Lagere transportkosten TIME TO CHANGE Lagere transportkosten Gewone koelsystemen kunnen de temperatuur bij meerdere stops niet stabiel houden, waardoor vervoerders gedwongen worden om kwetsbare producten op een inefficiënte

Nadere informatie

Polyetheenfolie Polypropyleenfolie

Polyetheenfolie Polypropyleenfolie FOLIE Verpakkings is de verzamelnaam voor kunststofproducten (veelal polyethyleen en polypropyleen) met als functionaliteit het verpakken van producten voor bescherming, verpakking of presentatie. Folie

Nadere informatie

Zinktransport via binnenvaart

Zinktransport via binnenvaart Zinktransport via binnenvaart Stefan Gielen Business improvement analyst Mijnen en smelters over de ganse wereld. Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent Andere producten: lood, zilver en goud Balen/Overpelt

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op houtenergie

Een nieuwe kijk op houtenergie Een nieuwe kijk op houtenergie HOUT EEN MODERNE ENERGIEBRON AUTHENTIEK EN TOEKOMSTGERICHT In Europa is hout de primaire bron van duurzame energie. Duizenden gezinnen hebben een houtkachel ter beschikking.

Nadere informatie

speelkaart grondstoffen

speelkaart grondstoffen speelkaart grondstoffen grondstoffen 100% biokatoen uit India. Bij de teelt komen geen pesticiden en kunstmest kijken. De oogst gebeurt handmatig. De katoenboer laat zijn arbeiders in goede omstandigheden

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt De wereld van Nyrstar Wie is Nyrstar? Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent. Intentie:

Nadere informatie

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant.

Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. Wij maken uw houten verpakking op maat van uw bedrijf en op tijd voor uw klant. MISSIE Rodanar is een Belgisch familiebedrijf dat sinds 1982 houten pallets produceert. Wij zijn echter meer dan een producent,

Nadere informatie

CODES Binnenformaat Type Kleur Verk.eenh. Aantal/pallet

CODES Binnenformaat Type Kleur Verk.eenh. Aantal/pallet HOE HET JUISTE FORMAAT VOOR UW OMSLAGEN BESTELLEN : 1- De lengte en breedte van het te verpakken product meten. 2- Bij elke afmeting de dikte van het product toevoegen. 3- Een bijkomende marge voorzien

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

BMW STERBANDEN. BMW EfficientDynamics GOEDGEKEURD DOOR BMW ÉN MET 24 MAANDEN GARANTIE. Minder uitstoot. Meer rijplezier. Originele BMW banden

BMW STERBANDEN. BMW EfficientDynamics GOEDGEKEURD DOOR BMW ÉN MET 24 MAANDEN GARANTIE. Minder uitstoot. Meer rijplezier. Originele BMW banden Originele BMW banden Sterbandengarantie Echt rijplezier BMW STERBANDEN. GOEDGEKEURD DOOR BMW ÉN MET 24 MAANDEN GARANTIE. BMW EfficientDynamics Minder uitstoot. Meer rijplezier. WAT DEKT DE BMW STERBANDENGARANTIE?

Nadere informatie

Compact, licht, duurzaam en veilig. ALU - Montage Liften.

Compact, licht, duurzaam en veilig. ALU - Montage Liften. Compact, licht, duurzaam en veilig ALU - Montage Liften ALU montageliften van Böcker Altijd up to date! Sinds 1958 is het merk Böcker bekend om zijn betrouwbare en efficiënte materiaal- en personenliften.

Nadere informatie

Road Standards Zekering Voorschriften. Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer.

Road Standards Zekering Voorschriften. Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer. Road Standards Zekering Voorschriften Voorschriften voor de zekering van staal producten voor extern wegvervoer. Tata Steel Supply Chain Europe Revisie 1.0 NL Outbound Afdeling Datum : 01/08/2015 Geldig

Nadere informatie

SmartWAVe MINIMAAL VERBRUIK, MAXIMALE PRESTATIES

SmartWAVe MINIMAAL VERBRUIK, MAXIMALE PRESTATIES SmartWAVe MINIMAAL VERBRUIK, MAXIMALE PRESTATIES Verbruikt uw wasproces te veel water? Zit u in met het milieu? Bent u op zoek naar mogelijkheden om de rekening voor water en energie te verlagen? Duurt

Nadere informatie

Sterisystem. Optimale bescherming van de patiënt. Betere infectiebeheersing dankzij steriele chirurgische instrumentaria

Sterisystem. Optimale bescherming van de patiënt. Betere infectiebeheersing dankzij steriele chirurgische instrumentaria Sterisystem Optimale bescherming van de patiënt Betere infectiebeheersing dankzij steriele chirurgische instrumentaria Betere infectiebeheersing De Sterisystem steriele logistieke stroom biedt u een unieke

Nadere informatie

AIRplus Excel 8. AIRplus Mini 9

AIRplus Excel 8. AIRplus Mini 9 AIRplus voor de beste Productoverzicht 3 Functies en foliën 4 AIRplus Excel 8 AIRplus Mini 9 AIRplus GTI 9 Systeem integraties 10 verpakkingsresultaten AIRplus van Storopack biedt kwaliteitssystemen waarmee

Nadere informatie

Maak optimaal gebruik van uw dak. lnvesteer in zonne-energie met SunPower

Maak optimaal gebruik van uw dak. lnvesteer in zonne-energie met SunPower Maak optimaal gebruik van uw dak lnvesteer in zonne-energie met SunPower Hoe werkt het? Verhoog uw inkomsten met zonne-energie 1 SunPower-zonnepanelen Tot voor enkele jaren was een investering met het

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld 1: CE Delft. dunnere folie voor koffiepads. CE Delft. Notitie. Delft, april milieu, en technolog. Oude Delft 180 Oude Delft 180

Rekenvoorbeeld 1: CE Delft. dunnere folie voor koffiepads. CE Delft. Notitie. Delft, april milieu, en technolog. Oude Delft 180 Oude Delft 180 Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU - Eenpersoons Hoogwerkers

Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU - Eenpersoons Hoogwerkers Veilig en snel naar de exacte hoogte ALU Eenpersoons Hoogwerkers www.boeckergroup.com ALU eenpersoons hoogwerkers Altijd up to date! Al meer dan 25 jaar staat Böcker wereldwijd bekend om zijn betrouwbare

Nadere informatie

ThreeC - verpakkingen. Lessenserie

ThreeC - verpakkingen. Lessenserie ThreeC - verpakkingen Lessenserie Opzet van het project Lesblok1 Maandag 16 maart Lesblok 2 Donderdag 19 maart Lesblok 3 Vrijdag 20 maart Introduc>e op het onderwerp Uitwerken oplossing Posterpresenta>e

Nadere informatie

epack - Importeren verpakkingsfiches via XML

epack - Importeren verpakkingsfiches via XML epack - Importeren verpakkingsfiches via XML Inhoudstafel 1 Algemeen... 3 2 Verpakkingsfiches... 4 2.1 Verpakkingsinformatie... 4 2.2 Compositions (samenstellingslijnen)... 6 3 Opladen van het XML bestand...

Nadere informatie

Transport-, verpakkings- en behandelingsrichtlijn

Transport-, verpakkings- en behandelingsrichtlijn Transport-, verpakkings- en behandelingsrichtlijn Deze richtlijn bevat algemene aanwijzingen voor het transport, de verpakking en de hantering van machines en leveringen van de firma KraussMaffei Technologies

Nadere informatie

Sorteer Instructies: Kapot en Niet Kapot CC Materiaal

Sorteer Instructies: Kapot en Niet Kapot CC Materiaal Sorteer Instructies: Kapot en Niet Kapot CC Materiaal Container Centralen A/S Subject: Sorting Broken and Non-Broken CC Material Document No.: 000100-13102011-1.0_CV Author: MAP/ASK Last version: - Status:

Nadere informatie

Euro Gitterboxen De optimale oplossing voor productieketens

Euro Gitterboxen De optimale oplossing voor productieketens Euro Gitterboxen De optimale oplossing voor productieketens PAKi Logistics Feiten en getallen Euro Gitterboxen Meer dan 20 miljoen Euro Gitterboxen zijn door heel Europa in gebruik. De Euro Gitterbox is

Nadere informatie

LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN

LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN Uw bedrijf brengt verpakte goederen op de markt. Dan bent u wettelijk verantwoordelijk voor die verpakkingen en al het afval dat ze veroorzaken.

Nadere informatie

Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht.

Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 11-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de Lijst

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 Een vitale en bereikbare binnenstad: dat is het uitgangspunt van het project Stadsbox. Bij een vitale stad hoort prettig winkelen, een drankje drinken

Nadere informatie

Hoe kan design de milieu-impact van verpakkingen verminderen?

Hoe kan design de milieu-impact van verpakkingen verminderen? Dossier Hoe kan design de milieu-impact van verpakkingen verminderen? Er zijn meerdere mogelijkheden om de milieu-impact van verpakking te beperken. Een uitgekiend design is er één van. Ontwerpers moeten

Nadere informatie

325 kg 76 cm cm 71 cm 55 cm 72 cm 100 mm 125 mm

325 kg 76 cm cm 71 cm 55 cm 72 cm 100 mm 125 mm INHOUD Mobiliteit... 2 XXL-Rehab opstap hulp... 2 XXL-Rehab rollator King... 3 XXL-Rehab Rollator Support... 5 XXL-Rehab looprek... 7 XXL-Rehab krukken... 9 MOBILITEIT XXL-REHAB OPSTAP HULP Technische

Nadere informatie

Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)?

Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)? DECEMBER 2015 Dossier: Wat is het verschil tussen P 650 (ADR) en PI 650 (IATA)? Verpakking instructie 650 van zowel ADR als IATA legt een aantal eisen op aan de verpakking voor het vervoer van biologische

Nadere informatie

KARTONNEN DOZEN RECYCLAGE EN MILIEU REFERENTIES EN NORMEN

KARTONNEN DOZEN RECYCLAGE EN MILIEU REFERENTIES EN NORMEN Kartonnen dozen behoren tot de meest gebruikte verpakkingsproducten. We onderscheiden verschillende kwaliteiten : enkele golf (EG), dubbele golf (DG), driedubbele golf (DDG), die - in functie van het gewicht

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid!

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! WILLCO Dry Wall Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! SNEL Niet boren en injecteren in stappen, bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging. Met WILLCO Dry Wall krijgt u veel

Nadere informatie

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013

Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Lijst Logistieke Hulpmiddelen 2013 Versie: 21-12-2012 Deze lijst omvat alle Logistieke Hulpmiddelen. Deze lijst bevat verschillende categorieën die hierna worden toegelicht. De afbakening van de lijst

Nadere informatie

CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie

CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie CASE STUDY Dé basis voor intensieve distributie worden door Aldipress retourgenomen. De uitdaging Aldipress is een distributeur die voor uitgevers en retailers de distributie en marketingondersteuning

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie

papierkussens De voordelen van ÜBESCHERMING: het opvulpapier ÜBETROUWBAAR: biedt langdurig ÜMULTIFUNCTIONEEL: beschikbaar

papierkussens De voordelen van ÜBESCHERMING: het opvulpapier ÜBETROUWBAAR: biedt langdurig ÜMULTIFUNCTIONEEL: beschikbaar De delen van papierkussens ÜBESCHERMING: het opvulpapier is uitstekend schokwerend en geschikt alle producten, van heel licht tot heel zwaar. ÜBETROUWBAAR: biedt langdurig weerstand tegen schokken. Het

Nadere informatie

ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen.

ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen. = ECO REVOLUTION! Eco Natural Lucart: de nieuwe generatie 100% gerecycleerd papier vervaardigd uit kartonnen drank en voedsel verpakkingen. PROFESSIONAL HET TWEEDE LEVEN VAN DE KARTONNEN DRANK EN VOEDSELVERPAKKINGEN

Nadere informatie

Wateronderzoekers : leerlingen van 5TQB - Institut des Filles de Marie

Wateronderzoekers : leerlingen van 5TQB - Institut des Filles de Marie Wateronderzoekers : leerlingen van 5TQB - Institut des Filles de Marie Oppervlaktewater: Vaak vervuild, moet dus behandeld worden Grondwater: Beter beschermd dus zuiverder behalve bij vervuiling van de

Nadere informatie

ONLY TOYOTA TRUCKS WITH SAS KNOW HOW

ONLY TOYOTA TRUCKS WITH SAS KNOW HOW ONLY TOYOTA TRUCKS WITH SAS KNOW HOW www.toyota-forklifts.nl TO DRIVE DOWN COSTS Toyota vorkheftrucks met SAS maken gebruik van intelligente technologieën om chauffeurskosten en kosten als gevolg van schade

Nadere informatie

Voedselverpakking wordt actiever en intelligenter: nieuwe technieken in de strijd tegen voedselbederf

Voedselverpakking wordt actiever en intelligenter: nieuwe technieken in de strijd tegen voedselbederf Dossier Voedselverpakking wordt actiever en intelligenter: nieuwe technieken in de strijd tegen voedselbederf De industrie is voortdurend op zoek naar nieuwe verpakkingstechnieken die actief inwerken op

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Karen van de Stadt KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk verpakkingsketen.

Nadere informatie

VERPAKKINGSAUTOMATEN

VERPAKKINGSAUTOMATEN VERPAKKINGSAUTOMATEN ZULLEN WE SAMEN UW PRODUCTEN VERPAKKEN? AVM-500 + KT-1000 AVC Sealing Solutions is een dynamisch bedrijf met jarenlange ervaring en een heldere ambitie: wij willen de beste zijn in

Nadere informatie

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol

Green Cleaning. Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Green Cleaning Duurzaam schoonmaakonderhoud - ecologisch, economisch en ergonomisch waardevol Waarom green? Green is bij ons meer dan groen het staat voor duurzaam. HECTAS hecht nadrukkelijk veel waarde

Nadere informatie