Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO

2

3 Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting Inleiding Kenmerken van de secretaresses Vereiste werk- en denkniveau functie en vooropleiding secretaresses Arbeidsrelatie, werkervaring en sectoren waar secretaresses werkzaam zijn Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Loopbaanwensen en scholingsbehoefte Waardering van het beroep Trends en ontwikkelingen Bijlagen Bijlage 1 Taken van secretaresses Bijlage 2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Bijlage 3 Vragenlijst

4 Colofon ECABO ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ongeveer twee miljoen Nederlanders werken in deze beroepen. Tien procent van de jongeren is ervoor in opleiding. ECABO is een van de zeventien kerncentra in ons land. Samen vormen wij de schakel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, vanuit één gezamenlijk doel: een arbeidsmarkt in balans voor iedereen. ECABO wil bijdragen aan de instroom van voldoende en goed opgeleide medewerkers voor de kennissamenleving. ECABO houdt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroepsonderwijs daarom scherp in de gaten. Schoevers Schoevers biedt opleidingen voor de meest waardevolle secretaresses en managementondersteuners van Nederland; co-managers. Schoevers heeft een breed aanbod aan opleidingen, ervaringen en cursussen op mbo- en hbo-niveau, in voltijd en deeltijd. Schoevers is daarnaast actief in werving & selectie, detachering, uitzending en baanbemiddeling. Wij coachen mensen in hun loopbaan en zoeken voor hen naar vacatures waarin zij het beste tot hun recht komen. Management Support Magazine Management Support Magazine is het vakblad voor de professionele secretaresse, de managementassistente, de office- en bureaumanager en de directiesecretaresse. Het is een uitgave van Vakmedianet. Management Support Magazine richt zich op de positionering en op de ontwikkeling van het vakgebied van de doelgroep. Tevens ondersteunt het de lezer in haar functie als sparringpartner van de manager. 2

5 Samenvatting Inleiding Voor de derde keer hebben secretaresses vragen beantwoord over de thema s: - ontwikkelingen in de beroepsuitoefening - loopbaan, loopbaanwensen en scholingsbehoefte - waardering van het beroep - trends en ontwikkelingen in de secretariële beroepen Deze keer (eind 2013) hebben respondenten de vragenlijst volledig ingevuld (2.522 via het adressenbestand van Schoevers en de leerbedrijven van ECABO en 222 via een algemene link o.a. in de digitale nieuwsbrief van Management Support). De resultaten van dit onderzoek zijn op onderdelen vergeleken met de resultaten van de onderzoeken eind 2009 en eind Wie hebben er mee gedaan? Functienaam Secretaresses zijn onder verschillende functienamen bekend, maar wat ze gemeen hebben is dat traditionele secretariële taken, zoals zakelijke correspondentie, agendabeheer en de (digitale) post en het (digitale) archief verzorgen, tot de dagelijkse werkzaamheden behoren. De meest genoemde functienaam is managementassistent, gevolgd door secretaresse en directiesecretaresse. Leeftijd en werkervaring De gemiddelde leeftijd van de secretaresses in dit onderzoek is hoger dan in de voorgaande onderzoeken en het aandeel jongeren is beduidend lager. Ook is het aandeel respondenten met weinig werkervaring (korter dan 1 jaar) beduidend lager dan in voorgaande onderzoeken. Nu 2% tegenover 6% in 2011 en 11% in Arbeidsrelatie Kijken we naar de arbeidsrelatie dan valt op dat in dit onderzoek het aandeel respondenten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd veel hoger is dan in de voorgaande onderzoeken (nu 80% tegenover minder dan 40% in 2009 en 2011). De flexibele schil daarentegen is veel kleiner geworden. Slechts 3% van de respondenten werkt op basis van een tijdelijke uitzendovereenkomst (was 25% in 2011 en 20% in 2009). Opleidingsachtergrond Bijna de helft (45%) van de respondenten heeft een mbo opleidingsachtergrond. Dit aandeel is iets lager dan de aandelen in 2011 (48%) en 2009 ( 49%). Het aandeel respondenten met een hbo vooropleiding (30%) is afgenomen t.o.v (33%) en toegenomen t.o.v ( 25%). Sector Respondenten in dit onderzoek zijn het vaakst werkzaam in de sectoren zorg en welzijn en zakelijke dienstverlening. Landelijk gezien zijn dit ook de sectoren waar de meeste secretaresses werkzaam zijn. Per functienaam zijn er verschillen in de sector waar het meest wordt gewerkt. Zo werkt de officemanager relatief het vaakst in de sector zakelijke dienstverlening, de executive secretary / assistant in de financiële dienstverlening, de directiesecretaresse in de sector zorg en welzijn en de managementassistent bij de overheid. Grootte van de organisatie Meer dan de helft van de respondenten werkt bij een organisatie met meer dan 100 werkzame personen. Een derde werkt bij een organisatie tussen de 10 en 100 werkzame personen en één op de tien werkt bij een kleine organisatie, tot 10 personen. 3

6 Taken van de secretaresse Net als in de voorgaande onderzoeken blijkt ook nu weer dat het takenpakket van de secretaresse breed is. Naast de traditionele secretariële taken zoals agendabeheer, zakelijke correspondentie en post en archief, behoren ook niet secretariële taken, zoals facilitaire taken, financiële taken, HR taken, taken voor intranet of website, ICT taken en taken marketing en communicatie tot het takenpakket van de secretaresse. Niet alle taken worden even vaak uitgevoerd en niet alle taken komen evenveel voor in het takenpakket van de verschillende type secretaresses. Zo worden zakelijke correspondentie en agendabeheer door nagenoeg alle respondenten genoemd, maar is de frequentie waarmee die taken worden uitgevoerd verschillend; de helft (49%) van de respondenten geeft aan vaak de correspondentie te verzorgen terwijl drie kwart (75%) aangeeft vaak de agenda te beheren. Marketing en communicatie is vaak wel een taak voor de officemanager, maar minder vaak voor de juridisch secretaresse. Een groot deel van de executive secretary / assistant organiseert reizen en (hotel)accommodaties terwijl de juridisch secretaresses en medisch secretaresses dat nauwelijks doen. Een derde van de directiesecretaresses en managementassistenten voeren deze taken vaak of regelmatig uit. Vereist werk- en denkniveau van de functie en de vooropleiding van secretaresses Mbo/ hbo niveau wordt het meest genoemd als vereiste werk- en denkniveau van de eigen functie, bijna de helft van de respondenten geeft dat aan. Een derde noemt hbo niveau en één op de vijf mbo niveau. Wordt gekeken naar de vooropleiding dan wordt mbo niveau het meest genoemd; bijna de helft van de respondenten heeft een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding genoten. Een hbo opleiding wordt door een derde genoemd en de overige hebben een opleidingachtergrond variërend van vmbo tot wo. Van de respondenten met een mbo vooropleiding heeft ruim twee derde een specifieke secretariële opleiding gevolgd. Executive secretary / assistants hebben het vaakst een hogere vooropleiding, medisch secretaresses het vaakst een lagere vooropleiding. Talen Beheersing van de Engelse taal wordt net als in de onderzoeken van 2009 en 2011 belangrijk gevonden. Bijna twee derde van de respondenten geeft dat aan. Ook Duits wordt door bijna een derde van de respondenten genoemd. Met name de respondenten in de grensgebieden vinden Duits belangrijk. Secretaresses met meer dan vijf jaar werkervaring is gevraagd hoe zij de Nederlandse taalbeheersing beoordelen van hun collega s met een secretariële mbo opleiding die nog niet zo lang geleden hun diploma hebben behaald (< 5 jaar). De beoordeling van de mondelinge taalvaardigheid scoort hoger dan die van de schriftelijke taalvaardigheid. Ruim de helft geeft aan dat de mondelinge taalvaardigheid goed is, terwijl een derde dat vindt van de schriftelijke taalvaardigheid. 10% noemt de schriftelijke taalvaardigheid slecht tegenover 1% die aangeeft de mondelinge taalvaardigheid slecht te vinden. Loopbaan- en opleidingswensen Acht van de tien respondenten geven aan loopbaan of opleidingswensen te hebben, iets minder dan in voorgaande jaren. Het meest genoemd is een opleiding of cursus volgen (50%), gevolgd door meer coördinerende taken (30%) en meer werkzaamheden op het gebied van P&O (19%). Meer verantwoordelijkheden (8%) en meer zelfstandigheid (6%) scoren beduidend lager dan in voorgaande jaren. Waardering van het beroep Acht van de tien respondenten geven aan over het algemeen tevreden te zijn met de huidige functie. Executive secretary / assistants zijn het vaakst tevreden (90%), juridisch secretaresses het minst vaak (64%). Een op de vijf juridisch secretaresses (20%) geeft aan de komende twee jaar over te willen stappen naar een niet secretariële functie (tegenover 8% van alle respondenten). Respondenten met een functie waarvoor een hoger werk- en denkniveau is vereist zijn vaker tevreden dan respondenten in een functie met een lager werk- en denkniveau. Datzelfde geldt voor het loon: hoe hoger het loon, hoe groter de tevredenheid. 4

7 Reorganisaties en bezuinigingen Acht van de tien respondenten hebben te maken gehad met reorganisaties en/of bezuinigingen. Bij vier van de tien respondenten heeft dat effect gehad op het takenpakket; bij een kwart (26%) is het takenpakket groter geworden, bij 7% kleiner. Een op de acht (13%) werkt voor meer mensen en één op de twaalf (8%) voert andere taken uit. Welke aspecten van het werk vinden secretaresses belangrijk en hoe tevreden zijn ze daarover. Belangrijk Verstandhouding met de baas / opdrachtgever, collegiale contacten / sfeer, waardering, zelfstandigheid, voldoende uitdagingen, een breed takenpakket en een goed salaris vinden nagenoeg alle secretaresses belangrijk. Maar ook goede scholingsmogelijkheden en loopbaanmogelijkheden worden door negen van de tien secretaresses belangrijk gevonden. Weinig stress en de mogelijkheid van thuiswerken wordt door ruim de helft van de secretaresses belangrijk gevonden. De mogelijkheid van thuis werken wordt wel door meer respondenten belangrijk gevonden dan in voorgaande jaren (nu 54% tegenover 49% in 2011 en 36% in 2009). Tevredenheid Naar de tevredenheid over een bepaald aspect van het werk is alleen gevraagd wanneer de respondent had aangegeven dat aspect (heel) belangrijk te vinden. Over zelfstandigheid, de mogelijkheid van parttime werken, flexibele werktijden, collegiale contacten / sfeer, verstandhouding met de baas / opdrachtgever en reistijd zijn de meeste secretaresses (heel) tevreden. Over loopbaanmogelijkheden en (weinig) stress zijn zij het minst tevreden. In vergelijking met de onderzoeken in 2009 en 2011 is er een verbetering te zien in de tevredenheid over scholingsmogelijkheden, thuiswerken, uitdagingen, reistijd, flexibele werktijden, contacten / sfeer, parttime werken en zelfstandigheid en een verslechtering als het gaat om loopbaanmogelijkheden en (weinig) stress. Social media Vier op de tien respondenten geven aan social media te gebruiken voor het werk. Netwerken en goed op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen worden het meest genoemd. LinkedIn wordt het meest gebruikt, gevolgd door Facebook en Twitter. Een kwart van de gebruikers monitort wat er over de eigen organisatie online wordt gezegd (webcare) en één op de vijf gebruikers houdt de social media voor de manager bij. Respondenten met een hbo opleidingsachtergrond geven vaker aan gebruik te maken van social media (47%) dan respondenten met een mbo opleidingsachtergrond (39%). Salaris Het salaris van de secretaresse is vergeleken met het gemiddelde salaris van alle vrouwen in Nederland. Gemiddeld gezien is het salaris van de secretaresse lager, maar dat geldt niet voor alle type secretaresses. De executive secretary / assistant en de personal assistant verdienen het meest en de medisch secretaresse en secretaresse het minst. Ook zijn er verschillen naar sector. In de commerciële sectoren zoals de financiële dienstverlening en de zakelijke dienstverlening is het gemiddeld inkomen van secretaresses hoger dan in de sectoren overheid, zorg en welzijn en onderwijs. Ook in de horeca en de handel en reparatie verdienen secretaresses gemiddeld gezien minder. 5

8 Conclusies Ontwikkeling werkgelegenheid en vacatures De ontwikkeling van de werkgelegenheid voor secretaresses blijft achter bij de landelijke ontwikkeling. Verhoudingsgewijs neemt het aantal arbeidsplaatsen voor secretaresses sterker af dan het totaal aantal arbeidsplaatsen. Deze ontwikkeling vertaalt zich o.a. in het aantal niet werkende werkzoekenden dat staat ingeschreven bij het UWV; sinds begin 2012 is dat aantal meer dan verdubbeld. Het lijkt erop dat m.n. de jongeren en flexwerkers de dupe zijn. Het aandeel jongeren, jonger dan 20 jaar alsmede het aandeel secretaresses werkzaam op basis van een (tijdelijke) uitzendovereenkomst of een detacheringsovereenkomst is t.o.v. de onderzoeken in 2009 en 2011 sterk teruggelopen 1 De ontwikkeling van vacatures voor secretaresses laat eenzelfde beeld zien, ook hiervoor geldt dat het aantal vacatures voor secretaresses sterker is afgenomen dan het totaal aantal vacatures. Verschillen naar gevraagd opleidingsniveau zijn er echter wel. Zo neemt het aantal mbo vacatures sterker af dan het aantal hbo vacatures. Dus het relatieve aandeel hbo vacatures neemt toe. Voor schoolverlaters zijn deze ontwikkelingen ongunstig. Er zijn minder vacatures voor hen beschikbaar en de concurrentie van secretaresses met ervaring is toegenomen. Opleidingsachtergrond van de respondenten en het vereiste werk- en denkniveau van de functies Opleidingsachtergrond van de respondenten Bijna de helft van de respondenten heeft een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Dit aandeel is iets lager dan de aandelen in 2009 en Een derde deel heeft een hbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Dat aandeel is gestegen t.o.v en gedaald t.o.v Respondenten met een mbo vooropleiding vormen dus veruit de grootste groep in dit onderzoek. Bijna drie kwart van deze respondenten heeft een specifieke secretariële opleiding gevolgd. Vereiste werk- en denkniveau van de functies Voor het vereiste werk- en denkniveau van de functie zien we een andere verdeling dan bij het opleidingsniveau. Bij het opleidingsniveau komt mbo niveau het meeste voor, terwijl bij het vereiste werk- en denkniveau van de functie mbo/hbo niveau het meeste wordt genoemd. De helft van de respondenten geeft aan in een functie te werken waarvoor het vereiste werk- en denkniveau mbo/hbo niveau is, een derde deel geeft hbo werk- en denkniveau aan en mbo werk- en denkniveau wordt door (slechts) een vijfde deel van de respondenten genoemd. Dat betekent dat veel respondenten met een mbo vooropleiding in een functie werken waarvoor een hoger werk- en denkniveau is vereist. Wat is het werk- en denkniveau van de functie waarin respondenten met een mbo vooropleiding werken? Een kwart van de respondenten met een mbo vooropleiding werkt in een aansluitende functie, dus een functie waarvoor mbo werk- en denkniveau is vereist. Het grootste deel nl. zes op de tien werkt in een functie waarvoor mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist en één op de zes in een functie waarvoor hbo werk- en denkniveau is vereist. Niet alle respondenten die een mbo vooropleiding hebben en in een hogere functie werken doen dat vanaf het begin van hun carrière. Naarmate respondenten langer werkzaam zijn in een secretariële functie is het aandeel dat in een functie met een hoger werk- en denkniveau werkt groter. Een deel van de secretaresses groeit door naar een functie met een hoger werk- en denkniveau. Hoe is dit te verklaren? Werkervaring draagt ertoe bij dat secretaresses doorgroeien, maar ook het volgen van cursussen en opleidingen zorgt ervoor dat secretaresses kunnen voldoen aan de hogere eisen die deze functies aan hen stellen. Kansen voor mbo ers; substitutie en verdringing Het aantal vacatures neemt af en het aantal secretaresses met ervaring op zoek naar een baan neemt toe. En alhoewel het aandeel vacatures waarvoor een mbo opleidingsachtergrond wordt gevraagd ruim drie keer zo groot is als het aandeel waarvoor een hbo opleidingsachtergrond wordt gevraagd, is er een verschuiving van mbo naar hbo waar te nemen; het aandeel hbo vacatures wordt groter en het aandeel mbo vacatures kleiner. 1 Dit grote verschil (>20%) is niet uitsluitend aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te wijten, ook de samenstelling van de aangeschreven populatie speelt hierin een rol. Zie inleiding. 6

9 Functies waarvoor een mbo of mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist worden, zo blijkt uit dit onderzoek, vooral vervuld door secretaresses met een mbo vooropleiding en dan met name een secretariële mbo vooropleiding. Geldt dat ook voor deze tijd waarin de werkgever het voor het uitzoeken heeft? Oftewel, zijn de functies waarvoor een mbo of mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist ook de afgelopen tijd vervuld door kandidaten met een mbo opleidingsachtergrond? Uit het onderzoek blijkt dat mbo en mbo/hbo functies die worden vervuld door secretaresses met weinig werkervaring in een secretariële functie, dus nog niet zo lang geleden zijn aangenomen, ook vooral worden vervuld door secretaresses met een secretariële mbo vooropleiding. Dus kennelijk gaat de voorkeur van werkgevers bij de vervulling van die functies nog steeds uit naar een kandidaat met een secretariële mbo vooropleiding. En zijn dat dan ook jongeren / schoolverlaters of kiest de werkgever voor ouderen met meer werkervaring? Bijna twee derde van de respondenten met minder dan vijf jaar werkervaring in een secretariële functie is jonger dan 30 jaar. In een werkgeversmarkt, waarin de werkgever het voor het zeggen heeft zou de neiging kunnen bestaan om te kiezen voor kandidaten die hoger zijn opgeleid, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van te zijn. Mogelijke oorzaken daarvoor zijn: - mbo ers zijn honkvast, blijven langer zitten en zijn minder geneigd om naar een nieuwe functie uit te kijken - hoger opgeleid wil niet zeggen beter gekwalificeerd. De meeste mbo ers hebben een specifieke secretariële opleiding gevolgd en zijn dus goed voorbereid op het werk. - mbo ers hebben in hun stage relevante werkervaring opgedaan en dat is een pré. - mbo ers zijn vaak praktisch ingesteld en dat is een eigenschap die belangrijk is voor secretaresses Taken van secretaresses Secretaresses hebben een breed takenpakket. Een kwart van de respondenten geeft aan dat door fusies en reorganisaties het takenpakket (nog) breder is geworden. Er zijn wel verschillen tussen de verschillende soorten secretaresses wanneer het om gaat om de frequentie waarmee taken worden uitgevoerd en niet alle taken behoren tot het takenpakket van alle soorten secretaresses. Ook is er verschil in complexiteit en afbreukrisico van uit te voeren taken en is ondersteuning vaak breder en inhoudelijker dan alleen de uitvoering van secretariële werkzaamheden. Zo geeft een aantal secretaresses aan beleidsmatige taken uit te voeren of als sparringpartner voor de leidinggevende te fungeren. Ook de rol in de organisatie is verschillend, van puur uitvoerend tot adviserend of zelfs lid van het managementteam. Talen - Een breed takenpakket betekent ook dat in de opleiding breed ingestoken moet worden. Niet alleen voorbereiden op traditionele secretariële taken, maar ook op hr-taken, taken marketing en communicatie, financiële taken etc. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor de verschillende rollen die secretaresses in een organisatie vervullen. - Door handige ICT-toepassingen zijn sommige traditionele taken (deels) overgenomen door anderen (bijvoorbeeld managers die hun eigen agenda beheren en s afhandelen) en daardoor is de secretaresse er andere taken bij gaan doen. - Door fusies en reorganisaties is het takenpakket (nog) breder geworden. Het beheersen van één of meer moderne vreemde talen blijft onverminderd belangrijk voor de secretaresse. Engels is volgens twee derde een must en een derde geeft aan dat Duits heel belangrijk is, met name in de grensstreek. Ongeveer acht van de tien secretaresses geven aan dat de beheersing van de Nederlandse taal van startende secretaresses met een mbo secretariële opleidingsachtergrond redelijk tot goed is. Ze zijn beter te spreken over de mondelinge beheersing dan over de schriftelijke beheersing. Eén op de tien is zelfs van mening dat de schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal slecht is. 7

10 - De beheersing van de Nederlandse taal blijft een belangrijk aandachtspunt in de secretariële mbo opleiding. Over het algemeen zijn collega s tevreden over de taalbeheersing van collega s met een secretariële mbo opleiding die nog maar kort werkzaam zijn als secretaresse, maar met name de schriftelijke taalbeheersing kan / moet bij een aantal beter. - Studenten in de grensstreek doen er goed aan Duits in hun pakket op te nemen en dat geldt ook voor secretaresses die werkzaam zijn bij bedrijven die handelsbetrekkingen onderhouden met Duitsland. Ook biedt de Duitse arbeidsmarkt op dit moment meer mogelijkheden dan de Nederlandse arbeidsmarkt, waardoor studenten met Duits in hun pakket in het voordeel zijn. Loopbaan- en opleidingswensen Secretaresses zijn ambitieus; de helft van de respondenten geeft aan de komende twee jaar een opleiding of cursus te willen volgen. Opleidingen en cursussen die worden genoemd zijn veelal gericht op verdere ontwikkeling en professionalisering binnen de eigen functie of leggen accenten in de richting van hr, marketing en communicatie etc. Ruim twee derde van de respondenten geeft aan in de gelegenheid te worden gesteld door de werkgever om een opleiding of cursus te volgen. Daar is ook opleidingsbudget voor beschikbaar. Opvallend is dat meer verantwoordelijkheden en meer zelfstandigheid door veel minder respondenten worden genoemd als loopbaanwens dan in de voorgaande onderzoeken. - Het feit dat meer verantwoordelijkheden en meer zelfstandigheid minder worden genoemd als loopbaanwensen, heeft mogelijk te maken met de crisis en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waardoor takenpakketten veranderen, zwaarder worden en secretaresses meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgen. - Daarnaast zou er in deze tijd waarin veel secretaresses hun baan verliezen sprake kunnen zijn van een soort herbezinning / heroriëntatie op de eigen functie. Secretaresses tellen hun zegeningen en de behoefte aan meer zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid is minder aanwezig of laat zich minder voelen dan voorheen. Waardering van het beroep Alhoewel de waardering van het eigen beroep iets minder hoog scoort dan in de voorgaande onderzoeken, zijn secretaresses over het algemeen (heel) tevreden over de eigen functie. Een aantal secretaresses is op onderdelen nog wel minder tevreden. Dat geldt met name voor de onderdelen loopbaanmogelijkheden en stress. De toename van stress hangt mogelijk samen met de uitbreiding van het takenpakket als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties; ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat de omvang van het takenpakket daardoor groter is geworden. Social media Het gebruik van social media is t.o.v. de voorgaande onderzoeken niet toegenomen. Nieuw is dat een kwart van de gebruikers social media gebruiken voor webcare en dat secretaresses de social media voor de manager bijhouden. Het meest gebruikt is LinkedIn. Alhoewel nog lang niet alle secretaresses gebruik maken van social media voor het werk en er grote verschillen zijn tussen secretaresses in de verschillende functiegroepen, meer dan de helft van de personal assistants en de officemanagers maakt gebruik van social media voor het werk tegenover één op de acht medisch secretaresses, is dit wel een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst en belangrijk om in het onderwijs aandacht aan te besteden. Salaris Er zijn grote verschillen in salarissen van secretaresses. De medisch secretaresse, secretaresse, projectsecretaresse en juridisch secretaresse verdienen gemiddeld gezien het minst. De executive secretary / assistant, personal assistant en officemanager het meest. Maar ook binnen één functiegroep kunnen de verschillen groot zijn. 8

11 Binnen één functiegroep kunnen grote verschillen optreden in salariëring. Dat heeft te maken met de leeftijd van respondenten en het aantal jaren werkervaring, maar vermoedelijk ook met de inhoud en de complexiteit van de functie. De naam officemanager kan zowel gebruikt worden voor de secretaresse die complexe werkzaamheden met een hoog afbreukrisico uitvoert als voor de secretaresse waarvan de werkzaamheden minder complex zijn en een minder hoog afbreukrisico hebben. Een aantal functienamen zoals managementassistent, directiesecretaresse en officemanager is weinig specifiek, zegt weinig over de complexiteit en afbreukrisico van de werkzaamheden. Secretaresses met een mbo opleidingsachtergrond verdienen gemiddeld gezien minder en zitten minder vaak in de hogere salariscategorieën dan secretaresses met een hbo opleidingsachtergrond 9

12 1. Inleiding Over de secretariële beroepen is via verschillende bronnen (arbeidsmarkt)informatie beschikbaar. Zo levert het ROA informatie over secretariële beroepen en opleidingen en levert DUO, onderwijsonderzoek, informatie over schoolverlaters in het mbo. Daarnaast verschijnt jaarlijks de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs waarin ECABO ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en het onderwijs vertaalt naar arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters. In aanvulling op deze bronnen willen ECABO, Schoevers en Management Support informatie hebben over de volgende thema s: - ontwikkelingen in de beroepsuitoefening - loopbaanwensen en scholingsbehoefte - waardering van het beroep - trends en ontwikkelingen in de secretariële beroepen. In november 2013 zijn secretaresses 2 voor de derde keer op deze thema s bevraagd. Eerder zijn ze hierover bevraagd in 2009 en Toen gebeurde dat in samenwerking met Secretary Plus en zijn secretaresses uit het adressenbestand van Secretary Plus en het leerbedrijvenregister van ECABO bevraagd. Nu zijn secretaresses uit het adressenbestand van Schoevers en het leerbedrijvenregister van ECABO benaderd.3 Management Support heeft het onderzoek via haar kanalen bij haar lezers onder de aandacht gebracht en zo bijgedragen aan het vergroten van de respons. De resultaten van dit onderzoek worden in de volgende hoofdstukken beschreven. Waar mogelijk worden de resultaten van 2013 vergeleken met die van 2009 en Secretaresse is een koepelbegrip en wordt gebruikt als verzamelnaam voor alle secretariële beroepen in dit onderzoek 3 Schoevers is een opleidingsinstituut en biedt opleidingen aan voor secretaresses en managementondersteuners. Secretary Plus is primair gericht op het bemiddelen van ondersteunende professionals. De adressenbestandenbestanden van beide zijn daarom niet één op één te vergelijken en dus ook de resultaten gebaseerd op de verschillende adressenbestanden niet. 4 Zie voor een volledig verslag van deze twee onderzoeken 10

13 2. Kenmerken van de secretaresses Eerst wordt een aantal kenmerken van de secretaresses uit het onderzoek beschreven, zoals functienaam, vooropleiding, leeftijd, werkervaring, arbeidsrelatie, omvang dienstverband en de sector waar men werkzaam is. Functienaam Aan de respondenten is de vraag gesteld welke benaming het beste past bij hun functie. Tabel 2.1 Aantal respondenten naar functienaam Functienaam % abs Managementassistent Secretaresse Directiesecretaresse Officemanager Medisch secretaresse 4 98 Executive secretary/assistant 4 87 Personal assistant 3 73 Projectsecretaresse 3 58 Seniorsecretaresse 3 58 Juridisch secretaresse 2 50 Assistant to the manager 2 38 Junior secretaresse 1 19 Managementassistent is de meest genoemde functienaam in dit onderzoek (25%), gevolgd door secretaresse (24%) en directiesecretaresse (21%). Ook officemanagers zijn met 10% goed vertegenwoordigd. Een vijfde van de respondenten noemt een andere functienaam of geeft combinaties van functienamen aan. Administratief medewerkster wordt het meest genoemd, 47 keer. Combinaties van functies die worden genoemd zijn secretariële functies met HR activiteiten en facilitaire activiteiten. Tabel 2.2 Hoeveel personen werken er op de vestiging van het bedrijf waar je werkzaam bent? Aantal werkzame personen % abs _meer Meer dan de helft van de respondenten werkt bij een organisatie met meer dan 100 werkzame personen. Een derde werkt bij een organisatie met 10 tot 100 werkzame personen en bijna 10% werkt bij een kleine organisatie, tot 10 personen. 11

14 Vooropleiding Figuur 2.1 Aandeel respondenten naar vooropleiding mbo hbo havo/mms vmbo/mavo vwo/hbs Bijna de helft van de respondenten heeft een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Het aandeel met een hbo opleiding is bijna een derde (30%). Het percentage respondenten met een mbo vooropleiding (45%) is afgenomen t.o.v. de onderzoeken in 2009 (49%) en (48%). Het percentage respondenten met een hbo vooropleiding (30%) is afgenomen t.o.v. het onderzoek in 2011 (33%) en toegenomen t.o.v. het onderzoek in 2009 (25%). Van de respondenten met een mbo vooropleiding heeft ruim twee derde (69%) een specifieke secretariële opleiding gevolgd. Bijna een derde (31%) heeft een andere mbo opleiding gevolgd, voor het merendeel economisch administratieve opleidingen, maar ook respondenten met een mbo opleiding in de richting zorg en welzijn zijn goed vertegenwoordigd. Figuur 2.2 Aandeel respondenten per functienaam naar vooropleiding Executive secretary / assistant Directiesecretaresse Officemanager Personal assistant Seniorsecretaresse Juridisch secretaresse Assistant to the manager Managementassistent Project secretaresse Secretaresse Medisch secretaresse vmbo/mavo, mbo havo/mms, vwo/hbs, hbo, wo Executive secretary/assistants hebben het vaakst een hogere vooropleiding. Secretaresses en medisch secretaresses hebben het vaakst een lagere vooropleiding. Geen grote verschillen met de onderzoeken in 2009 en

15 Leeftijd Figuur 2.3 Aandeel respondenten naar leeftijd Jonger dan 20 jaar 20 tot 30 jaar 30 tot 40 jaar 40 tot 50 jaar 50 tot 60 jaar 60 jaar en ouder De groep 40 tot 50 jarigen is het sterkst vertegenwoordigd onder de respondenten. Er is een verschuiving zichtbaar in aantallen respondenten per leeftijdscategorie; respondenten in dit onderzoek zitten vaker in hogere leeftijdscategorieën dan de respondenten in de onderzoeken uit 2009 en Figuur 2.4 Aandeel respondenten per functiegroep naar leeftijdscategorie Seniorsecretaresse Directiesecretaresse Executive secretary / assistent Assistant to the manager Medisch secretaresse Managementassistent Personal assistant Project secretaresse Secretaresse Officemanager Juridisch secretaresse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jonger dan 20 jaar 20 tot 30 jaar 30 tot 50 jaar 50 jaar of ouder Het aandeel jongeren (20-30 jaar) is het grootst bij de juridisch secretaresses en het kleinst bij de senior secretaresse. Het aandeel ouderen (50 jaar of ouder) is het hoogst bij de seniorsecretaresse, maar ook bij de medisch secretaresse is het aandeel ouderen relatief hoog. 13

16 3. Vereiste werk- en denkniveau functie en vooropleiding secretaresses Figuur 3.5 Vereiste werk en denkniveau van de huidige functie mbo / Hbo hbo mbo vmbo Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat de huidige functie een mbo/hbo werk- en denkniveau vereist. Bijna een derde geeft hbo niveau aan en bijna één op de vijf mbo niveau. Er is een duidelijk verschil tussen het vereiste werk- en denkniveau en de hoogst genoten vooropleiding van de respondenten; het niveau van de vooropleiding is vaak lager dan het vereiste werk- en denkniveau van de functie. Figuur 3.6 Opleidingsniveau secretaresses wanneer het werk- en denkniveau van de functie mbo niveau is mbo vmbo/mavo hbo havo/mms vwo/hbs anders Bijna twee derde van de respondenten die in een mbo functie werken hebben een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Een op de acht heeft een vmbo/mavo vooropleiding. Daarna volgen hbo niveau (10%), havo/mms (8%), vwo/hbs (3%) en anders (3%). Bij anders gaat het veelal om niet afgeronde opleidingen of niet officieel erkende opleidingen. 14

17 Figuur 3.7 Opleidingsniveau secretaresses wanneer het werk- en denkniveau van de functie mbo/hbo niveau is mbo hbo havo/mms vmbo/mavo vwo/hbs anders Bijna de helft van de respondenten die in een mbo/hbo functie werken heeft een mbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Ruim één op de vijf heeft een hbo vooropleiding. Daarna volgen havo/mms (11%), vmbo/mavo (7%), vwo/hbs (4%) en anders (6%). Bij anders gaat het veelal om niet afgeronde opleidingen of niet officieel erkende opleidingen. Figuur 3.8 Opleidingsniveau secretaresses wanneer het werk- en denkniveau van de functie hbo niveau is hbo mbo havo/mms vwo/hbs vmbo/mavo anders De helft van de respondenten die in een hbo functie werken heeft een hbo opleiding als hoogst genoten vooropleiding. Ruim één op de vijf heeft een mbo vooropleiding. Daarna volgen havo/mms (12%), vwo/hbs (5%), vmbo/mavo (3%) en anders (8%). Bij anders gaat het veelal om niet afgeronde opleidingen of niet officieel erkende opleidingen. Figuur 3.9 Het vereiste werk- en denkniveau van de functie van secretaresses met een mbo vooropleiding % 20% 40% 60% 80% 100% mbo mbo/ Hbo hbo Een kwart (27%) van de secretaresses met een mbo vooropleiding werkt in een functie waarvoor het vereiste werk- en denkniveau mbo is, ruim de helft (57%) werkt in een mbo/hbo functie en één op de zes (16%) in een hbo functie. 15

18 Figuur 3.10 De relatie tussen het aantal jaren werkervaring in een secretariële mbo functie en de hoogst genoten vooropleiding minder dan 1 jaar tussen 1 en 5 jaar tussen 5 en 10 jaar tussen 10 en 15 jaar tussen 15 en 20 jaar langer dan 20 jaar mbo hbo Ook van de respondenten die nog maar kort werkzaam zijn in een secretariële functie (< 5 jaar) heeft het grootste deel een mbo vooropleiding (tussen de 55% en 60%). Het aandeel respondenten met een mbo en hbo vooropleiding neemt af naarmate het aantal jaren werkervaring toeneemt. Dit komt omdat het aandeel respondenten met een havo/mms opleidingsachtergrond dan groter wordt. Hebben respondenten met een mbo vooropleiding met minder dan vijf jaar werkervaring in een secretariële functie een specifieke secretariële vooropleiding genoten? Bijna drie van de vier (73%) respondenten met een mbo vooropleiding hebben een specifieke secretariële opleiding gevolgd. Dat is meer dan het totaal aantal respondenten met een mbo vooropleiding dat een specifieke secretariële vooropleiding heeft genoten (69%). Wat is het aandeel respondenten met een mbo vooropleiding in een mbo/hbo of hbo functie in relatie tot het aantal jaren werkervaring in een secretariële functie? Figuur 3.11 Mbo vooropleiding 80% 60% 40% 20% 0% minder dan 1 jaar tussen 1 en 5 jaar tussen 5 en 10 jaar tussen 10 en 15 jaar tussen 15 en 20 jaar langer dan 20 jaar mbo mbo/hbo hbo Naarmate secretaresses met een mbo vooropleiding langer werkzaam zijn als secretaresse neemt het aandeel met een functie waarvoor een hoger werk- en denkniveau is vereist toe. Zijn er secretaresses met een hbo vooropleiding die werken in een functie waarvoor mbo of mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist? Oftewel, is er spraken van verdringing door hoger opgeleiden? Figuur 3.12 Hbo vooropleiding 80% 60% 40% 20% 0% minder dan 1 jaar tussen 1 en 5 jaar tussen 5 en 10 jaar tussen 10 en 15 jaar tussen 15 en 20 jaar langer dan 20 jaar mbo mbo/hbo hbo 16

19 Ongeveer de helft van de secretaresses met een hbo opleidingsachtergrond werkt in een functie waarvoor een lager werk- en denkniveau is vereist, m.n. in een functie waarvoor een mbo/hbo werk- en denkniveau is vereist. Het aandeel secretaresses met een hbo vooropleiding dat in een mbo/hbo functie werkt neemt af naarmate het aantal jaren werkervaring toeneemt. 17

20 4. Arbeidsrelatie, werkervaring en sectoren waar secretaresses werkzaam zijn Arbeidsrelatie Aan de respondenten is gevraagd op basis van welk soort arbeidsrelatie ze werkzaam zijn. Figuur 4.1 Aandeel respondenten naar soort arbeidsrelatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdelijke uitzendovereenkomst zelfstandige 80 detacheringsovereenkomst Ruim drie kwart van de respondenten (80%) werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (in 2009: 38% en in 2011: 39%). De omvang van de flexibele schil is afgenomen; 3% werkt op basis van een tijdelijke uitzendovereenkomst of een detacheringsovereenkomst (in 2009: 20% en in 2011: 25%). Het aandeel dat als zelfstandige werkt is afgenomen van 4% in 2011 tot 1% in 2013). Ook het aandeel respondenten dat werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgenomen van 33% in 2011 tot 13% in Werkervaring Figuur 4.2 Aandeel respondenten naar jaren werkervaring in een secretariële functie korter dan 1 jaar tussen 1 en 5 jaar tussen 5 en 10 jaar tussen 10 en 15 jaar tussen 15 en 20 jaar langer dan 20 jaar Respondenten met werkervaring langer dan 20 jaar (27%) vormen de grootste groep in dit onderzoek (2009: 15% en 2011: 20%). Het aandeel respondenten met minder dan een jaar werkervaring (2%) is lager dan in de onderzoeken van 2009 (11%) en 2011 (6%). Omvang dienstverband De gemiddelde omvang van het dienstverband bedraagt 32 uur. Dat is iets minder dan in 2009 en 2011, toen bedroeg de gemiddelde omvang van het dienstverband 34 uur. 18

onderzoek naar de secretariële beroepen

onderzoek naar de secretariële beroepen onderzoek naar de secretariële beroepen ECABO, december 2009 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet, respons en vragenlijst 2 3 Kenmerken van de secretaresses 4 3.1 Functienaam 4 3.2 Vooropleiding

Nadere informatie

Wij houden. niet van. stilstaan. Secretaresses en assistants over de ontwikkelingen in hun vakgebied

Wij houden. niet van. stilstaan. Secretaresses en assistants over de ontwikkelingen in hun vakgebied Wij houden niet van stilstaan Secretaresses en assistants over de ontwikkelingen in hun vakgebied ECABO Secretary Plus ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economischadministratieve,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Directiesecretaresse/managementassistent mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd

Nadere informatie

Directiesecretaresse

Directiesecretaresse Directiesecretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretaresse mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Secretarieel medewerker mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 21 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijnmond

Arbeidsmarktregio Rijnmond Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Maart 2014 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 14 03 13 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Food Valley

Arbeidsmarktregio Food Valley Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Gorinchem

Arbeidsmarktregio Gorinchem Regiosheet Arbeidsmarktregio GIOSHEET beidsmarktregio rinchem 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

TRAININGEN EN CURSUSSEN

TRAININGEN EN CURSUSSEN Curriculum Vitae PERSONALIA Naam: Petit Roepnaam: Mirelle Voorletter: M. Adres: Renaissancelaan 17 Postcode: 2408 DM Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 10 maart 1972 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Friesland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Flevoland

Arbeidsmarktregio Flevoland Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg

Regiosheet. Arbeidsmarktregio Noord- en Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek/Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio West-Brabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking met Etil vijfendertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg

Arbeidsmarktregio Noord-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio NoordLimburg 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio NoordLimburg, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio HelmondDe Peel 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Helmond De Peel, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio West-Brabant

Arbeidsmarktregio West-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio WestBrabant 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio WestBrabant, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Secretarieel medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio MiddenGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio MiddenGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Twente

Arbeidsmarktregio Twente Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Achterhoek

Arbeidsmarktregio Achterhoek Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Oost-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZaanstreekWaterland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio ZuidGelderland 21 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio ZuidGelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABOdomein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Amersfoort

Arbeidsmarktregio Amersfoort Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam

Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Achterhoek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Telefonist /receptionist mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Groningen, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Medisch secretaresse

Medisch secretaresse Medisch secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 212 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 213 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker personeel en arbeid

MBO-beroep in beeld. Medewerker personeel en arbeid MBO-beroep in beeld Medewerker personeel en arbeid mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Medisch secretaresse. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroep

Medisch secretaresse. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroep Medisch secretaresse Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroep 1 Colofon Uitgave september 2013 Teksten ECABO ECABO ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch-administratieve,

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

Topcondities voor topsecretaresses

Topcondities voor topsecretaresses Straight to the top Topcondities voor topsecretaresses Top Secretaries is de specialist in detachering en werving & selectie van management ondersteunende professionals. Kennis van en waardering voor het

Nadere informatie

Juridisch secretaresse. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroep

Juridisch secretaresse. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroep Juridisch secretaresse Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het beroep 1 Colofon Uitgave september 2013 Teksten ECABO ECABO ECABO is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch-administratieve,

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Medisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Zeeland

Arbeidsmarktregio Zeeland Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Stage. bij gemeenten Onderzoek stagebeleid gemeenten december 2010. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt!

Stage. bij gemeenten Onderzoek stagebeleid gemeenten december 2010. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Stage bij gemeenten Onderzoek stagebeleid gemeenten december 2010 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven: dat werkt! Stage bij gemeenten Onderzoek stagebeleid gemeenten december 2010 Beroepsonderwijs en bedrijfsleven:

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Juridisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Juridisch secretaresse mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel

Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Zuid-Holland-Centraal Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Nadere informatie

Districtsrapportage. Noord

Districtsrapportage. Noord Districtsrapportage Noord 214 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 1 t/m juli 1 Midden-Limburg Nederland ECABO domein, mbo niveau Midden-Limburg ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Zeeland Nederland ECABO domein, mbo niveau Zeeland ECABO domein, mbo niveau Zeeland:

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Twente Nederland ECABO domein, mbo niveau Twente ECABO domein, mbo niveau Twente:

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 Haaglanden Nederland ECABO domein, mbo niveau Haaglanden ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014

ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 2010 t/m juli 2014 ECABO Vacaturemeter mbo vacatures voor de economisch-administratieve, ICT en veiligheidsberoepen, april 21 t/m juli 214 West-Brabant Nederland ECABO domein, mbo niveau West-Brabant ECABO domein, mbo niveau

Nadere informatie