HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUREN. BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder"

Transcriptie

1

2 HUREN BIJ EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Uw rechten en plichten als huurder

3 Deze brochure wil u wegwijs maken in de rechten en plichten als huurder van een sociale woning. Alleen algemene regels voor alle huurders bij om het even welke sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) vindt u hier terug. Vraagt u zich af of u een schotelantenne mag installeren op het terras? Wilt u weten wanneer de huisvuilomhaling in de wijk gebeurt? Het antwoord zult u niet vinden in deze brochure. Deze regelingen kunnen voor elke maatschappij verschillen. Voor deze vragen neemt u best contact op met de sociale huisvestingsmaatschappij.

4 Inhoud 1. Wat doet de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) voor u? Een woning van goede kwaliteit Een goede huurprijs Basisdienstverlening 6 2. Wat verwacht de sociale huisvestingsmaatschappij van u? Domiciliëren Huur op tijd betalen Nieuwe gegevens meteen melden aan de SHM Het verwerven van een eigendom melden Woning onderhouden De buurt leefbaar helpen houden Taalbereidheid Inburgeringsbereidheid 8 3. Het huurcontract Proefperiode Categorieën van huurders Boetes en andere maatregelen Einde huurcontract 0 4. Verhuizen Onaangepaste woning Gezinshereniging Gewone verhuis 1 5. Huurprijs, huurlasten en huurwaarborg De huurprijs vanaf 1 januari De huurprijs voor Aanpassing van de huurprijs Huurlasten Huurwaarborg 5 6. Kopen van een huurwoning Nog vragen? 16

5

6 6 1. Wat doet de sociale huisvestingsmaat- schappij (SHM) voor u? Elk contract bevat rechten en plichten voor elke partij. Dat is niet anders bij een huurcontract tussen een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en een huurder. De SHM is eigenlijk uw huisbaas. Zij moet ervoor zorgen dat u een woning kan huren die in goede staat is en bovendien betaalbaar is. Daarnaast kunt u er ook terecht met uw vragen.. Een woning van goede kwaliteit De SHM moet u een woning bezorgen die aangepast is aan de grootte van uw gezin en aan uw fysieke toestand, en die voldoet aan de regels voor veiligheid, kwaliteit en gezondheid. Voor u in de woning trekt, maakt de SHM samen met u een staat van de woning op, in een plaatsbeschrijving. Die moet schade of gebreken vermelden. Het is aan de verhuurder om deze eventueel te herstellen. U moet alleszins niet betalen voor schade die door de vorige huurders is aangericht. Wanneer u in de woning woont, kunnen er soms nieuwe herstellingen nodig zijn. Die moet u altijd onmiddellijk melden aan de SHM. Maar let op: de verhuurder is niet verantwoordelijk voor alle herstellingen. Alleen voor grote herstellingen (bijvoorbeeld een lek in het dak) of voor herstellingen die nodig zijn door normale slijtage of ouderdom van de woning moet de SHM zorgen. Het is belangrijk om gebreken altijd onmiddellijk aan de SHM te melden. Als u de dingen zo laat, kan de schade verergeren, en dan zijn de kosten voor u. Ook als u zomaar zelf iets herstelt of laat herstellen zonder de SHM eerst te verwittigen, is de factuur voor u. Neem bij schade dus altijd contact op met uw SHM.. Een goede huurprijs Uw woning moet betaalbaar zijn. Daarom houdt de huurprijs rekening met de woning zelf, maar ook met uw inkomen en de grootte van uw gezin. De prijs van eenzelfde woning kan dus voor iedereen verschillend zijn. Hoe de huurprijs wordt berekend, leest u verder in deze brochure. Met vragen over uw huurprijs kunt u terecht bij uw SHM..3 Basisdienstverlening De SHM moet de huurders goed informeren. Met al uw vragen, problemen en klachten kunt u bij haar terecht. Ook als u problemen hebt met uw buren, kan de SHM helpen zoeken naar een oplossing. U kunt uiteraard ook steeds met andere problemen aankloppen bij de SHM. Hebt u bijvoorbeeld betalingsproblemen of nood aan poetshulp, dan zal de SHM samen met u op zoek gaan naar oplossingen. Als de SHM zelf geen oplossing heeft, zal ze u zeggen waar u wel terecht kunt voor hulp. De SHM zal ook huurdersvergaderingen organiseren om de huurders te informeren over grote werken of ander belangrijk nieuws.

7 7 2. Wat verwacht de sociale huisvestingsmaatschappij van u? Als huurder hebt u natuurlijk ook verplichtingen. Het is belangrijk dat u die goed nakomt. Daarom sommen we ze hier voor u op.. Domiciliëren Zodra u een sociale woning krijgt, moet u zich daar domiciliëren. Dit betekent: u inschrijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar de woning ligt. Ook huurders die er later bijkomen, moeten zich op dat adres domiciliëren.. Huur op tijd betalen Voor de 0de van de maand moet u de afgesproken huurprijs, samen met de huurlasten storten op de rekening van de SHM, zoals in het huurcontract staat. Als u betalingsproblemen hebt, waarschuw dan op tijd de SHM. Zij kan samen met u een oplossing zoeken. Zo bouwt u geen huurschulden op en loopt u niet het risico uw woning te verliezen..3 Nieuwe gegevens meteen melden aan de SHM Uw huurprijs hangt onder andere af van de grootte van uw gezin. Daarom moet u meteen de SHM verwittigen als uw gezinssamenstelling verandert. Als het aantal bewoners verandert, bijvoorbeeld door een geboorte of een overlijden, moet u dat binnen de maand schriftelijk aan de SHM meedelen. Ook als u trouwt of wettelijk gaat samenwonen moet u dat samen met uw partner binnen de maand per aangetekende brief aan de SHM melden. Zo treedt ook uw partner toe tot het huurcontract. Als er iemand anders bij u intrekt, moet de verhuurder hiermee instemmen. Die persoon moet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, en moet het huurcontract mee ondertekenen.. Het verwerven van een eigendom melden Om een sociale huurwoning te mogen huren, mocht u geen woning bezitten (in volle eigendom). Als u of uw kinderen nadien toch een woning of bouwgrond verkrijgen door een erfenis of schenking, dan moet u dit meteen aan de SHM melden. Als u huurder wilt blijven dan moet u de woning of de bouwgrond verkopen. De woning moet binnen het jaar verkocht zijn, anders zal de SHM uw huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van zes maanden. Als u binnen die termijn van zes maanden de woning toch nog kunt verkopen, of ze voor negen jaar ter beschikking stelt van een sociale verhuurder, mag u blijven huren. Om uw bouwgrond te verkopen hebt u vijf jaar de tijd. Hebt u de bouwgrond niet verkocht binnen die termijn, dan wordt uw huurcontract opgezegd. Ook hier geldt een opzegtermijn van zes maanden. Als u zelf een woning of bouwgrond koopt, meldt u dat natuurlijk ook aan de SHM. Dan wordt uw huurcontract onmiddellijk opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden voor een woning en vijf jaar voor een bouwgrond.

8 8.5 Woning onderhouden Na de huurperiode moet u de woning achterlaten in dezelfde staat als toen u er ging wonen, zoals is beschreven in de plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij het begin van het huurcontract. Als huurder moet u de woning dan ook goed onderhouden door regelmatig te poetsen, te verluchten, te verwarmen of kleine herstellingen uit te voeren (zoals afvoerbuizen ontstoppen, sloten onderhouden, zekeringen, stopcontacten en schakelaars herstellen enzovoort). Wat u zelf beschadigt, moet u zelf herstellen. Voor normale slijtage door ouderdom bent u natuurlijk niet verantwoordelijk. Voor de zekerheid contacteert u best altijd even de SHM..6 De buurt leefbaar helpen houden Het is belangrijk dat u rekening houdt met uw buren en respectvol met hen omgaat. Bezorg hen geen last en draag zorg voor de gemeenschappelijke ruimten. Zo blijft het wonen voor iedereen aangenaam. Bij sommige SHM s werken bewonersgroepen samen aan de leefbaarheid van hun buurt of woonblok. Inlichtingen hierover krijgt u bij de SHM..7 Taalbereidheid Als u weinig of geen Nederlands kende wanneer u uw woning kreeg, dan heeft men u verwezen naar het Huis van het Nederlands, voor Nederlandse taalles. U moet deze cursus afmaken en voldoende aanwezig zijn in de les (minstens 80% van de lessen). Na de proefperiode van twee jaar zal de SHM dit controleren..8 Inburgeringsbereidheid Bij uw inschrijving keek de SHM na of u een verplicht inburgeraar was. In dat geval moest u een inburgeringscursus volgen om een attest te behalen. Als u als verplicht inburgeraar dat attest nog niet had bij het begin van het huurcontract, zal de SHM dit controleren na de proefperiode van twee jaar. 3. Het huurcontract 3. Proefperiode Het huurcontract is normaal van onbepaalde duur, maar begint wel met een proefperiode van twee jaar. In die tijd kan de SHM de huurders leren kennen, zodat ze weet wat hun noden zijn of waar er eventueel problemen zijn. Zo kan de SHM indien nodig snel op zoek gaan naar oplossingen. Na twee jaar gaat men ervan uit dat u zich als huurder voldoende thuis voelt en dat u uw verplichtingen als huurder goed nakomt. 3. Categorieën van huurders Elke meerderjarige bewoner moet in principe het contract mee ondertekenen en aan de huurdersverplichtingen voldoen.

9 9 De huurders worden ingedeeld in vier groepen: Categorie A: zijn de huurders die het contract van bij het begin hebben ondertekend. Ook de meerderjarige kinderen op het ogenblik van het begin van het huurcontract moeten mee ondertekenen en behoren tot de huurderscategorie A. Categorie B: is een partner, die tijdens de huurtijd met de huurder trouwt of komt wettelijk samenwonen. Hij of zij moet het huurcontract niet mee ondertekenen en moet ook niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Wel moet de huurder samen met de partner dit binnen de maand aan de SHM melden per aangetekende brief. Categorie C: als tijdens de huurtijd een partner feitelijk (maar niet wettelijk) met de huurder komt samenwonen, wordt die partner na twaalf maanden huurder categorie C. De partner moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en het huurcontract mee ondertekenen. De SHM moet haar toestemming geven. Categorie D: zijn alle andere meerderjarige huurders die met de toestemming van de SHM, tijdens de huurtijd in de woning komen bijwonen. Ook de kinderen die tijdens de huurtijd meerderjarig worden, vallen onder deze categorie. Deze personen moeten het huurcontract mee ondertekenen en allemaal (behalve de inwonende kinderen) aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Huurders uit categorie C behoren de eerste twaalf maanden ook tot categorie D. De verhuurder kan huurders van categorie C en D weigeren als: ze niet aan de huurvoorwaarden voldoen, ze al een andere sociale woning hebben gehuurd en daar hun huurdersplichten niet nakwamen, de woning te klein is voor nog een bijkomende persoon. Als u denkt dat de SHM onterecht iemand weigert die wil komen inwonen, kunt u hiertegen klacht indienen bij het Agentschap Inspectie (adres: zie achterin dit boekje). Belangrijk: huurders van categorie D moeten de woning verlaten als er geen huurders van categorie A, B of C meer in de woning wonen. Huurders van categorie D kunnen de woning niet kopen. Dit wordt verder in de brochure nog uitgelegd.

10 10 Oorspronkelijke huurders Huurders die er later bijkomen (behalve minderjarige kinderen die meerderjarig worden) Categorie A Categorie B Categorie C Categorie D alle meerderjarige huurders die er van bij het begin van het huurcontract woonden persoon met wie huurder categorie A huwt of wettelijk gaat samenwonen feitelijke partner van huurder categorie A die meer dan 12 maanden samenwoont minderjarige kinderen die meerderjarig zijn geworden feitelijke partner van huurder categorie A die nog geen 12 maanden samenwoont andere meerderjarige huurders die toetreden tot het contract Voorbeeld Een alleenstaande vader met zijn zonen van 19 en 16 jaar huren een sociale woning. De vader en de meerderjarige zoon tekenen het huurcontract. Zij zijn huurders categorie A. Wanneer de minderjarige zoon meerderjarig wordt tekent hij ook het contract. Hij wordt dan huurder categorie D. De vader leert een vrouw kennen en ze trouwen. Zij komt bij hen wonen en zij wordt huurder categorie B. Ze moet het huurcontract niet tekenen, enkel melden aan de SHM dat ze getrouwd zijn. De moeder van de vrouw komt ook bijwonen. Zij tekent het contract en wordt huurder categorie D. 3.3 Boetes en andere maatregelen De meeste huurders houden zich aan hun plichten. Als ze dat toch niet doen, dan kan de SHM controleurs van het Agentschap Inspectie sturen, die indien nodig een boete van 25 tot 5000 euro kunnen opleggen. Het Agentschap kan ook andere maatregelen treffen, zoals de huurder verplichten om schade te herstellen of ingrijpen als hij overlast veroorzaakt voor de buren. Als een boete niet helpt, dan kan de SHM het huurcontract opzeggen, en moet de huurder de woning verlaten. Indien dit niet gebeurt, kan de SHM naar de vrederechter stappen. 3.4 Einde huurcontract Elke huurder en de verhuurder kunnen het contract opzeggen, per aangetekende brief. De opzegtermijn loopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. Soms kan het contract ook van rechtswege ontbonden worden Opzeg door de verhuurder De verhuurder kan het huurcontract in vier gevallen opzeggen: als een van de huurders (of zijn kinderen) een woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan zes maanden; als een van de huurders (of zijn kinderen) een bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan vijf jaar; als een van de huurders blijvend zijn verplichtingen als huurder niet nakomt. De opzegtermijn bedraagt dan drie maanden; als een van de huurders foute informatie heeft gegeven aan de verhuurder en hierdoor bepaalde voordelen heeft genoten waarop hij eigenlijk geen recht had (zoals een lagere huurprijs of toegang tot een sociale woning). De opzegtermijn bedraagt ook hier drie maanden. Als de SHM het huurcontract opzegt, dan geldt dat voor iedereen die in de woning woont.

11 3.. Opzeg door de huurder Een huurder kan zijn contract op elk moment opzeggen per aangetekende brief. Daarmee eindigt alleen het contract voor de huurder die de opzeg doet. Er is geen opzegtermijn zolang er nog andere huurders van categorie A, B of C blijven wonen. Pas voor de laatst overblijvende bewoner van categorie A, B of C geldt een termijn van drie maanden Ontbinding van rechtswege Als de laatst overgebleven huurder van categorie A, B of C sterft of het contract opzegt, dan stopt het contract ook automatisch ook voor overblijvende huurders van categorie D. Die huurders hebben dan nog zes maanden tijd om een nieuwe woning te zoeken. Als ze toch sneller de woning willen verlaten, moeten ze dat drie maanden voor hun vertrek melden aan de SHM. 4. Verhuizen Misschien wilt u na een tijd wel verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Daarvoor gelden er enkele regels.. Onaangepaste woning Als uw gezin groter of kleiner wordt, is de woning misschien plots te groot of te klein. U kunt dan verhuizen naar een woning van aangepaste grootte. Als u dit meldt aan de verhuurder, wordt u ingeschreven voor een andere woning. U moet niet de hele wachttijd doorlopen, maar krijgt dan voorrang voor een aangepaste woning.. Gezinshereniging Als uw familie nog in het buitenland woonde op het ogenblik dat u aan de beurt was, dan kreeg u in afwachting een kleinere woning. U moet onmiddellijk melden aan de SHM wanneer uw familie in België aankomt. U zult dan zo snel mogelijk een andere woning krijgen die wel groot genoeg is voor uw familie. U hoeft niet opnieuw de hele wachttijd te doorlopen tot het uw beurt is, maar u krijgt voorrang bij de toewijzing van een grotere woning..3 Gewone verhuis Als u gewoon zelf zin hebt om ergens anders te gaan wonen, dan kan dat. Maar dan moet u zich wel opnieuw inschrijven op de wachtlijst en uw beurt afwachten.

12 5. Huurprijs, huurlasten en huurwaarborg Op januari 0 verandert de berekening van de huurprijs. Tussen januari 008 en januari 0 werd een overgangsperiode voorzien. We geven hier uitleg bij de huurprijsberekening. Hou er wel re- kening mee dat de bedragen die in dit deel worden gebruikt, jaarlijks op januari een beetje worden hoogd volgens de vergezondheidsindex. 5. De huurprijs vanaf januari 0 Vanaf 0 zal men de huurprijzen anders berekenen dan nu. Daarbij kijkt men naar de grootte en de kwaliteit van de woning, naar hoeveel kinderen u heeft, en naar hoeveel u verdient. 5.. Inkomen De SHM kijkt naar hoeveel alle meerderjarige bewo- ners samen drie jaar geleden (referentiejaar) hebben verdiend. Er wordt rekening gehouden met het inkomen uit arbeid en met vervangingsinkomens. Het inkomen van de kinderen die nog geen 5 jaar oud zijn, wordt niet meegerekend. Het inkomen van wonende ouders of grootouders, wordt maar voor de in- helft meegeteld. Als ze 65 jaar oud zijn wordt hun inkomen niet meer meegerekend. Ook het inkomen van familieleden die erkend zijn als ernstig gehandicapt wordt niet meegerekend. De huurprijsberekening vertrekt van /55ste van dit gezinsinkomen en zal nooit hoger zijn dan dit bedrag. 5.. Gezinskorting Voor elke persoon ten laste (kinderen waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt ontvangen, en ernstig gehandicapten) wordt de huurprijs verminderd met 6 euro. Voor ernstig gehandicapte kinderen ten laste is dat 3 euro. Voor kinderen in co-ouderschap, die niet in de woning gedomicilieerd zijn maar er wel regelmatig verblijven, is er een halve korting van 8 euro. Daarvoor moeten wel beide ouders een verklaring ondertekenen Marktwaarde van de woning (of basishuurprijs) De marktwaarde is de huurprijs die voor een vergelijkbare woning op de private huurmarkt wordt gevraagd. Een nieuwe woning heeft een hogere marktwaarde dan een oudere, en een grote woning is natuurlijk meer waard dan een kleinere. Maar ook de ligging van de woning bepaalt mee de marktwaarde: een woning in het centrum van een dorp zal een hogere waarde hebben dan een afgelegen woning. De notaris bepaalt de marktwaarde. Dat is de basishuurprijs, of het absolute maximum dat u als huurprijs kunt betalen. U betaalt dus nooit meer dan /55ste van uw inkomen maar ook nooit meer dan de basishuurprijs. Het laagste van deze twee is het maximum dat u moet betalen. Er is ook een minimumhuurprijs. Die is 07 euro voor een goedkopere sociale woning, en 3 euro voor een duurdere.

13 3 5.. Patrimoniumkorting Dan is er nog een korting voor de kwaliteit van de woning. Woningen die minder goed van kwaliteit of minder goed gelegen zijn, kunnen nog een korting krijgen van 0 tot 60 euro. Hoe beter de woning, hoe kleiner de korting. Die korting wordt, net als de gezinskorting, afgetrokken van de huurprijs. Huurprijs = (/55ste inkomen) (gezinskorting) (patrimoniumkorting) en nooit minder dan 07 euro voor goedkopere woningen en nooit minder dan 3 euro voor duurdere woningen nooit meer dan /55ste van het inkomen, nooit meer dan de basishuurprijs (marktwaarde) Een voorbeeld: Stel dat u samen met uw vrouw drie jaar geleden een inkomen van euro had. Als basis voor uw huurprijs wordt /55ste van dit inkomen genomen = 336 euro. U heeft twee kinderen ten laste. Voor elk kind gaat er nog eens 6 euro af. En aan de woning die u huurt is een patrimoniumkorting van 0 euro verbonden. Uw huurprijs wordt dan: = 6 euro. 5. De huurprijs voor 0 Om te verhinderen dat er al te grote verschillen zouden ontstaan in de huurprijs tussen de oude en de nieuwe berekening, is er een overgangsfase voorzien. Vanaf januari 008 is het overgangssysteem in werking. Voor de berekening van de huurprijs is per overgangsjaar (008, 009 en 00) een formule vastgelegd. U kunt hierover steeds uitleg vragen bij de SHM. Tijdens deze overgangsperiode is er ook een maximumhuurprijs gelegd. Voor 009 is dit maximaal /59ste van het inkomen. Voor vastzijn dan de huurprijs volgens de oude berekening. In 00 wordt dit 00 ligt dit op /57ste van het inkomen. Daarnaast wordt uw huurprijs in 009 en in 00 nog vergeleken met de oude huurprijsberekening. In 009 mag uw huurprijs maximaal 0% meer of minder maximaal 5%. Er wordt wel met een minimum verschil gewerkt. In 009 is dit 3 euro. In 00, 6 euro. Huurprijs = nooit meer dan /59ste van het inkomen 009 nooit meer dan oude huurprijsberekening + 0% (minimum 3 euro) nooit minder dan oude huurprijsberekening 0% (minimum 3 euro) Huurprijs = nooit meer dan /57ste van het inkomen 00 nooit meer dan oude huurprijsberekening + 5% (minimum 6 euro) nooit minder dan oude huurprijsberekening 5% (minimum 6 euro) Een voorbeeld: Uw huurprijs voor 009, berekend volgens de formule uit het overgangssysteem is 9 euro per maand. Daarnaast wordt ook uw huurprijs berekend volgens de oude berekening van vóór 008. Stel dat de uitkomst hiervan 00 euro is. Uw nieuwe huurprijs mag dan niet hoger liggen dan 00 plus 0% van 00 (=0) euro. Maar 0% van 00 is lager dan het minimum van 3 euro. Het resultaat wordt dus 3 euro (in plaats van 0). Dan wordt ook nog gekeken of dit toch niet meer is dan /59ste van het inkomen. Ligt dit bedrag hoger dan /59ste van het inkomen dan wordt de huurprijs verlaagd tot /59ste van het inkomen.

14 5.3 Aanpassing van de huurprijs 5.3. Jaarlijkse aanpassing Elk jaar op januari wordt de huurprijs aangepast aan het inkomen van drie jaar geleden, en aan het aantal personen ten laste Tussentijdse aanpassingen Soms kan de huurprijs ook in de loop van het jaar worden aangepast. Dat kan in drie gevallen: Pensioen, overlijden of vertrek van een huurder: als daardoor het gezinsinkomen daalt, kunt u een herberekening vragen van de huurprijs. U moet dit met de nodige bewijsstukken aantonen aan de SHM. De huurprijs zal dan worden aangepast vanaf de volgende maand. Daling van het inkomen: als een huurder plots zijn job verliest of langdurig ziek wordt, zodat het gezinsinkomen gedurende drie opeenvolgende maanden met minstens 0 % daalt, kunt u een herberekening vragen. Ook hier moet u dit met de nodige bewijsstukken aantonen aan de SHM. De huurprijs zal dan worden aangepast vanaf de volgende maand. Toetreding van nieuwe huurders: als er nieuwe huurders komen bijwonen, wordt de huurprijs aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin de nieuwe huurders er bij kwamen. 5. Huurlasten Naast de maandelijkse huurprijs moet u ook huurlasten betalen. Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld het gebruik van de lift, ophaling van huisvuil, onderhoud van de gemeenschappelijke delen, onderhoud van verwarmingsinstallaties, enzovoort. De SHM vertelt u precies welke kosten hieronder vallen. De huurlasten zijn een vast maandelijks bedrag. Op het einde van het jaar krijgt u een gedetailleerde eindafrekening. Het kan dan zijn dat u een deel van de betaalde kosten terugkrijgt, maar het kan ook dat u misschien moet bijbetalen.

15 5 5.5 Huurwaarborg Bij het begin van het huurcontract moet u een huurwaarborg betalen. De waarborg is twee keer de basishuurprijs (marktwaarde). Deze waarborg kan op twee manieren worden betaald: de waarborg wordt bij een bank op een geblokkeerde rekening gestort, op uw naam; de waarborg wordt aan de verhuurder gestort. Indien u problemen zou hebben met het betalen van de huurwaarborg zijn er verschillende oplossingen. De huurwaarborg bedraagt dan wel drie keer de basishuurprijs. u kan met de SHM overeenkomen om de waarborg in stukjes te betalen. Maandelijks betaalt u dan een deel tot de volledige som is betaald. u kan ook bij het OCMW terecht. Het OCMW kan dan schriftelijk borg staan voor u, een bankwaarborg afsluiten, of het bedrag van de waarborg betalen aan de SHM. u kan zelf een bankwaarborg afsluiten. Ook dan betaalt u maandelijks een bedrag aan de bank tot u de hele som bij elkaar hebt gespaard. Aan het eind van het huurcontract, krijgt u de huurwaarborg terug samen met de intresten. Kosten (bv. schade aan de woning) of schulden bij de SHM (bv. achterstallige huur) worden afgehouden van de waarborg. 6. Kopen van een huurwoning U kunt uw huurwoning ook kopen, op voorwaarde dat: de woning al minstens vijftien jaar lang wordt verhuurd; u de woning zelf al minstens vijf jaar huurt; u een huurder van categorie A, B of C bent (zie 3.). Let op: u kunt enkel een woning kopen, geen appartement! Uw SHM kan u zeggen of u hiervoor in aanmerking komt.

16 16 7. Nog vragen? Hebt u nog vragen of zijn sommige dingen niet duidelijk? Meer uitleg kunt u altijd krijgen bij uw SHM. Hieronder vindt u nog enkele nuttige adressen. Hebt u een klacht en vindt u geen gehoor bij de SHM, dan kunt u terecht bij: Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg Brussel Gratis nummer: Wilt u klacht indienen tegen het feit dat de SHM een persoon heeft geweigerd om bij u te komen wonen, dan kunt u een aangetekende brief sturen naar: IVA Inspectie Afdeling Toezicht Koning Albert II-laan 19, bus Brussel Voor alle informatie en advies over het huren van een woning, kunt u ook terecht bij de huurdersbond in uw buurt. Huurdersbond Antwerpen Langstraat Borgerhout (03) Huurdersbond West-Vlaanderen Vlamingdam Brugge (050) Huurdersbond Vlaams-Brabant Eénmeilaan Kessel-Lo (016) Huurdersbond Oost-Vlaanderen Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg (09) Huurdersbond Limburg Albrecht Rodenbachstraat 29 bus Hasselt (011) V.U. Departement RWO, Koning Albert II-laan 19 bus 21, 1210 Brussel D/2009/3241/297 Vormgeving: Lien Van Cromphaut

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND VZW MOEIE 16/A 9900 EEKLO TEL. 09/376 71 01 FAX 09/376 71 03 MAIL info@svkmeetjesland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Dit

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR DE VMSW OF EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ IN 2017

OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR DE VMSW OF EEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ IN 2017 Agentschap Wonen-Vlaanderen Afdeling woonbeleid Koning Albert-II laan 19, bus 21 1210 Brussel T 02 553 82 74 F 02 553 82 25 27 juli 2016 OVERZICHT VAN DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR WONINGEN VERHUURD DOOR

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst. Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders

C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst. Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders C.V. voor Huisvesting Gewest Aalst Informatiebrochure i.v.m. de sociale wetgeving voor onze huurders WOORD VOORAF Op 23/12/2013 1 is er veel veranderd in de sociale wetgeving. Er werden een aantal ingrijpende

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

art. 97, vijfde en zesde lid van de Vlaamse Wooncode art. 31 en 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007

art. 97, vijfde en zesde lid van de Vlaamse Wooncode art. 31 en 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 Toelichting bij de verwijzingen naar de reglementering in de typehuurovereenkomst voor verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen en de VMSW 1. Plaatsbeschrijving (zie

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

Infosessie huurprijsberekening Zwevegem

Infosessie huurprijsberekening Zwevegem 30 november 2016 Infosessie huurprijsberekening Zwevegem Annebel Vandenbroucke Evelien Manderick Michel Glorieux Infosessie huurprijsberekening 1.Wat staat er op de berekeningsnota? 2.Tijd voor vragen

Nadere informatie

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS

DEEL 2 VOOR DE HUURDERS PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 VOOR DE HUURDERS O.C.M.W. Torhout Aartrijkestraat 11A Tel. 050 22 12 22 Fax. 050 22 08 84 Dit document is een deel van het intern

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Sovekans Leefbaar Wonen vzw Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd onder

Nadere informatie

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven Een overzicht van deze rechten en plichten en vooral op het vlak van de onderhouds- en herstellingswerken is opgenomen in onze publicatie "Hoe? Zo!" die in april 2014 aan de huurders is bezorgd. De Bouwmaatschappij

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: ONDERHUURDERS

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014

TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR SOCIALE WONINGEN VERHUURD DOOR EEN LOKAAL BESTUUR IN 2014 agentschap Wonen-Vlaanderen afdeling Woonbeleid Koning Albert II-laan 19, bus 21 1210 Brussel Tel. 02 553 82 74 - Fax 02 553 82 25 woonbeleid@rwo.vlaanderen.be TOELICHTING BIJ DE HUURPRIJSBEREKENING VOOR

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren!

Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Dit is een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je informatie over een andere fase van het huurverhaal: 1. Ik ga huren! 2. Ik

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

DUUR EN PROEFPERIODE (3)

DUUR EN PROEFPERIODE (3) wordt gevoegd. Dat geldt ook voor de minderjarige kinderen die al bij hen inwonen op het ogenblik dat ze meerderjarig worden. De huurovereenkomst kan alleen ondertekend worden als de oorspronkelijke huurder

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? Hoe lang duurt een huurcontract? uur contract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk?

Is een schriftelijk huurcontract noodzakelijk? uur ontract Je wil een woning huren die je hoofdverblijfplaats wordt. Dat betekent dat je daar echt woont en daar bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In dat geval moet je contract voldoen aan

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen :

Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen : Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen : Iedereen die bij een huurder van een sociale woning wil intrekken moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

SociaAl huren in gent

SociaAl huren in gent SociaAl huren in gent Wat is een sociale huurwoning? Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK biedt je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER WONEN IN EEN SOCIALE HUURWONING

INFORMATIEFOLDER WONEN IN EEN SOCIALE HUURWONING INFORMATIEFOLDER WONEN IN EEN SOCIALE HUURWONING Inleiding. Welkom bij Woonmaatschappij IJzer & Zee! Het is onze missie om je betaalbaar en kwaliteitsvol wonen aan te bieden. Deze folder bevat een korte

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP

HUUROVEREENKOMST INGAANDE OP DENDERMONDSE VOLKSWONINGEN C.V.B.A. Sociale Huisvestingsmaatschappij Begijnhoflaan 2 9200 Dendermonde Tel. 052/22.14.43. Fax. 052/21.09.61. Rek.nr. 783-5085050-66 info@dendermondsevolkswoningen.be HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Agentschap Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase II Controles huurprijsberekening 2014 Inspectie RWO Toezicht Sociale

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST

CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST CORDIUM cvba GOUVERNEUR ROPPESINGEL 133 3500 HASSELT TEL 011/26.45.60 FAX 011/26.45.62 DEXIA: 754-5425531-56 HUUROVEREENKOMST Artikel 1.De ondergetekenden: De sociale huisvestingsmaatschappij CVBA CORDIUM

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen

PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht PROJECT HUURPRIJSBEREKENING Sociale huisvestingsmaatschappijen Rapport fase I Controles huurprijsberekening 2013 Inspectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Verhuren aan mensen met beperkte middelen

Verhuren aan mensen met beperkte middelen Verhuren aan mensen met beperkte middelen Het OCMW helpt je op weg 1 Inhoud Huurwaarborg: het OCMW staat borg 4 Huurbemiddeling 5 Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen 6 Woonkantoren 7 Ecohuis 7 Eigenaarsbonden

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

Wijziging keuzeformulier woningen

Wijziging keuzeformulier woningen Wijziging keuzeformulier woningen (enkel mogelijk bij wijzigingen in uw dossier) Keuze formulier SBGW Aarschot gaat er vanuit dat u zich inschrijft voor ons gehele patrimonium en dat men alleen kandidaat

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATENNUMMER Uitbreidingsstraat 39-2850 Tel. 03/880.79.60 - fax 03/888.90.99 E-mail : info@goedwonenrupelstreek.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Wat moet u met dit formulier doen? Vul dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociaal Verhuur Kantoor Maasland Heufkensweg 4 bus 1, 3630 Maasmechelen 089/77 87 30 info@svkmaasland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement wil een verstaanbare vertaling

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder < C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be of op afspraak Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

hoofdstuk 6 Huren Huren 131

hoofdstuk 6 Huren Huren 131 hoofdstuk 6 131 Inleiding Samenwonenden en gehuwden kunnen ervoor kiezen om, eventueel voorlopig, samen een woning te huren in plaats van onmiddellijk samen een huis te bouwen of te kopen. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017

Geelse Huisvesting CVBA - Kameinestraat Geel, 01/01/2017 1 Bent u op zoek naar een betaalbare woning, appartement of kavel in Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kasterlee, Meerhout, Vorst-Laakdal of Westerlo? Op onze website http://www.geelsehuisvesting.be

Nadere informatie

Ik ben erkend als vluchteling en zoek een woning.

Ik ben erkend als vluchteling en zoek een woning. 9 mei 2016 Ik ben erkend als vluchteling en zoek een woning. Je hebt een verblijfsstatuut ontvangen en moet de opvangstructuur verlaten? Dan zoek je waarschijnlijk een huurwoning. In dit document vind

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

2. Welke huisvestingsmaatschappijen hebben het grootste aandeel oudere huurders?

2. Welke huisvestingsmaatschappijen hebben het grootste aandeel oudere huurders? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 61 van GWENNY DE VROE datum: 10 oktober 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

HUREN. Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren!

HUREN. Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! HUREN Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Of je nu huurt, wil gaan huren of stopt met huren! Dit is een driedelige brochure voor huurders met vragen. In elk deel vind je informatie over

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT Uitgave februari 2016 1 Voorwoord Heel wat woningen en gebouwen in Gent staan lange tijd leeg. Dat is zonde: ze.bovendienzijn ze niet beschikbaar voor de woningmarkt. Terwijl

Nadere informatie

Inhoud. Memorie van toelichting... 3 Ontwerp van decreet... 5

Inhoud. Memorie van toelichting... 3 Ontwerp van decreet... 5 Ontwerp van decreet houdende mystery calls tegen discriminatie op de huurmarkt, hervorming van de sociale huurmarkt en een huurpremie in middelgrote en grote gemeenten voor jongeren Ingediend op 1 oktober

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

Sociale koopwoningen in gent

Sociale koopwoningen in gent Sociale koopwoningen in gent Sociale koopwoningen Je wilt graag een woning kopen maar je denkt dat dit niet haalbaar is? Dan is een sociale koopwoning misschien iets voor jou. Wat is een sociale koopwoning?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt 1, 8930 Menen T 056 529

Nadere informatie

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt:

hierna de huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt: Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met toepassing van titel VII van de

Nadere informatie

VOORWOORD INHOUDSTAFEL. Beste Gentenaar

VOORWOORD INHOUDSTAFEL. Beste Gentenaar EEN SOCIAAL WONING HUREN HUREN EN IN GENT VERHUREN Uitgave februari april 2016 2016 VOORWOORD Beste Gentenaar Hebt u een beperkt inkomen en voldoet u aan een aantal voorwaarden, dan kunt u een sociale

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

voor het huren van een sociale woning

voor het huren van een sociale woning INSCHRIJVINGSPAKKET voor het huren van een sociale woning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig œoostrozebekestraat

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

Weekend Huurovereenkomst. Als je t mij vraagt: CHIRO. Groepsnaam. Naam meerderjarig verantwoordelijke Straat, nr. Gemeente. e-mail.

Weekend Huurovereenkomst. Als je t mij vraagt: CHIRO. Groepsnaam. Naam meerderjarig verantwoordelijke Straat, nr. Gemeente. e-mail. Als je t mij vraagt: CHIRO Weekend Huurovereenkomst Overeenkomst gesloten tussen, Chiro Altena verhuurder van bivakhuis - kampeerterrein Chiro Altena en meerderjarig vertegenwoordiger van : Groepsnaam

Nadere informatie

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT

ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT ALLES OVER HET WIJZIGEN VAN HET HUURCONTRACT In een leven kan veel veranderen. U kunt gaan samenwonen of trouwen, maar uw relatie kan ook eindigen of uw partner kan komen te overlijden. Bij al deze situaties

Nadere informatie

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken?

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Indien u niet alle nodige documenten mee heeft, kunnen we u niet inschrijven als kandidaathuurder. 1. Identiteitskaart De identiteitskaarten van

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie