Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Performance Ratio. De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie."

Transcriptie

1 Performance Ratio Een kwaliteitscriterium voor uw PV-installatie Inhoud De Performance Ratio is één van de belangrijkste criteria voor de beoordeling van het rendement van een PVinstallatie. Concreet verwijst de Performance Ratio naar de verhouding tussen de gemeten en de theoretisch mogelijke energieopbrengst. Deze verhouding is in ruime mate onafhankelijk van de positionering van de PV-installatie en van de instraling op de PV-installatie. Daarom is het mogelijk om met de Performance Ratio netgekoppelde PV-installaties op verschillende plaatsen wereldwijd te vergelijken. In dit document wordt u geïnformeerd over de Performance Ratio en zijn functie. Bovendien leert u hoe u de Performance Ratio voor uw PV-installatie kunt berekenen en welke factoren van invloed zijn. Perfratio-UNL Versie 1.0 1/9

2 Wat is de Performance Ratio? 1 Wat is de Performance Ratio? De Performance Ratio (uit het Engels: performance = opbrengst en ratio = verhouding) is een criterium voor de kwaliteit van de PV-installatie, ongeacht waar deze zich bevindt. Daarom wordt deze verhouding vaak als een kwaliteitscriterium aangeduid. De Performance Ratio (PR) wordt weergegeven in procenten en verwijst naar de verhouding tussen de gemeten en de theoretische opbrengst van de PV-installatie. Op die manier wordt aangegeven hoeveel energie er na aftrek van het energieverlies (bijvoorbeeld door thermisch verlies of vermogensverlies) en van het eigen werkingsgebruik in werkelijkheid overblijft voor gebruik en levering aan het elektriciteitsnet. Hoe dichter deze verhouding bij 100 % ligt, hoe efficiënter de PV-installatie is. Een waarde van 100 % is echter in de realiteit niet haalbaar omdat bij elke PV-installatie verliezen optreden die niet kunnen worden vermeden (bijvoorbeeld thermische verliezen door het opwarmen van de PV-modules). Efficiënte PV-installaties halen echter wel een Performance Ratio tot 80 %. 2 Wat is het nut van de Performance Ratio? Dankzij de Performance Ratio krijgt u meer informatie over de efficiëntie en de betrouwbaarheid van uw PVinstallatie. Dankzij de Performance Ratio kunt u het rendement van uw PV-installatie vergelijken met die van andere PVinstallaties, of ook de status van uw PV-installatie over langere tijd bewaken. Bij het regelmatig en op vaste tijdstippen berekenen van de Performance Ratio kunnen we niet spreken van een absolute vergelijking. Het geeft wel de mogelijkheid om de evolutie van het rendement te controleren: wanneer de Performance Ratio bij de inbedrijfstelling wordt ingesteld op 100 % (ervan uitgaande dat de PV-installatie op dat ogenblik optimaal functioneert), dan kunnen met latere herberekeningen van de PRwaarden afwijkingen worden gedetecteerd, waardoor het mogelijk is om tijdig maatregelen te treffen. Afwijkingen van de PR-waarden die onder de norm liggen zijn een indicatie voor storingen in uw PV-installatie. In hoofdstuk 4 "Welke factoren zijn van invloed op de Performance Ratio?" (Pagina 7) wordt beschreven welke factoren kunnen leiden tot een afwijking van de PR-waarde. SMA Solar Technology AG 2/9

3 Hoe wordt de Performance Ratio berekend? 3 Hoe wordt de Performance Ratio berekend? Om de Performance Ratio van uw PV-installatie te kunnen berekenen, moet u over over een aantal gegevens beschikken. Ten eerste moet u de instralingswaarden voor de ligging van uw PV-installatie kennen. Deze waarden kunnen worden berekend m.b.v. een meetapparaat (bijv. een Sunny SensorBox) dat de ingestraalde hoeveelheid zonne-energie voor uw PV-installatie meet. Ook moet u de afmetingen van het module-oppervlak van uw PV-installatie en het rendement van uw PV-module kennen. Het rendement staat op het informatiesblad van de PV-module aangegeven. U kunt de Performance Ratio handmatig berekenen (zie pagina 3) of automatisch laten berekenen (zie pagina 6). Voorwaarden voor de berekening Wanneer u voor uw PV-installatie een meetapparaat (bijv. een Sunny SensorBox) gebruikt dat de rechtstreekse zonne-instraling meet, moeten PV-modules en het meetapparaat op dezelfde wijze zijn geplaatst, zodat u de correcte PR-waarden kunt berekenen. Op die manier bent u er zeker van dat de PV-modules en het meetapparaat worden blootgesteld aan dezelfde hoeveelheid instraling en aan dezelfde temperaturen. Metingsperiode De optimale metingsperiode voor het berekenen van de Performance Ratio bedraagt 1 jaar. U kunt ook kiezen voor kortere intervallen, bijvoorbeeld wanneer u uw PV-installatie rechtstreeks met andere PV-systemen wilt vergelijken. In ieder geval moet de tijdsduur voor de meting minimaal 1 maand bedragen om er zeker van te zijn dat omgevingscondities zoals een lage stand van de zon, lagere temperaturen en schaduw op de PV-modules en/of het meetapparaat de berekening niet te sterk beïnvloeden. 3.1 Handmatige berekening Wanneer u de Performance Ratio zelf wilt berekenen, kunt u de volgende vereenvoudigde formule gebruiken: Formule voor handmatige berekening van de Performance Ratio PR = Gemeten rendement van de installatie in kwh per jaar Berekende nominale opbrengst van de installatie in kwh per jaar Het werkelijke rendement van de installatie in kwh kan aan het einde van het jaar op de kwh-meter worden afgelezen. Het berekende, nominale rendement van de installatie per jaar moet als volgt worden berekend: Formule voor de berekening van het nominale rendement van de installatie Instraling per jaar op het generatoroppervlak van de PV-installatie x het rendement van de modules van de PV-installatie SMA Solar Technology AG 3/9

4 Hoe wordt de Performance Ratio berekend? Het meetapparaat meet de instraling op moduleniveau en dit bij voorkeur gedurende een volledig jaar. Om de instralingswaarde te kunnen bepalen moet de gemiddelde zonne-instraling voor de tijdsduur van de meting worden berekend op basis van de instralingswaarden die door het meetapparaat (bijv. een Sunny SensorBox) worden vastgesteld. Op die manier wordt een instralingswaarde per m² bepaald, die dan moet worden omgerekend voor de volledige module-oppervlakte van de PV-installatie (= generatoroppervlak). Het rendement van de module staat aangegeven op het informatieblad van de PV-module. Voorbeeld: berekenen van de Performance Ratio gedurende de periode van 1 jaar In dit voorbeeld wordt de handmatige berekening van de Performance Ratio uitgelegd aan de hand van de gegevens van de Sunny SensorBox en de Sunny Webbox. De handmatige berekening moet worden beschouwd als alternatieve berekeningsmethode. SMA Solar Technology AG biedt de mogelijkheid om de Performance Ratio automatisch te berekenen in het Sunny Portal (zie pagina 6). Hoe u uw installatie in het Sunny Portal moet registreren, staat in de gebruiksaanwijzing van de Sunny WebBox. Wanneer u de Performance Ratio toch handmatig wilt berekenen,gaat u als volgt te werk: U hebt de volgende informatie nodig: Periode meting Deze periode moet vooraf worden vastgelegd. De optimale tijdsduur voor een meting bedraagt 1 jaar. Generatoroppervlak De grootte van het generatoroppervlak van uw PV-installatie is bekend. Rendement van de PV-modules Het rendement van uw PV-installatie staat op het informatieblad van de PV-module aangegeven. Werkelijk, gemeten rendement van de installatie Deze waarde kan aan het einde van het jaar op de kwh-meter worden afgelezen. Berekend, nominaal rendement van de installatie Om deze waarde te kunnen bepalen, hebt u de formule voor het berekenen van het nominale rendement van de installatie nodig (zie pagina 3). Gemeten zonne-instraling in de meetperiode Om deze waarde te kunnen bepalen, hebt u de instralingswaarden nodig die de Sunny SensorBox aan de Sunny WebBox heeft doorgegeven. De Sunny WebBox controleert regelmatig de afzonderlijke waarden die door de SensorBox worden gemeten. Uit die afzonderlijke meetwaarden berekent de Sunny WebBox dan daggemiddelden. Om de totale waarde van de zonne-instraling voor de meetperiode te kunnen berekenen, moet u het daggemiddelde van de instraling als basis gebruiken voor de berekening. Ga hiervoor als volgt te werk. SMA Solar Technology AG 4/9

5 Hoe wordt de Performance Ratio berekend? Afhankelijk van uw gebruiksinstellingen slaat de Sunny WebBox de daggemiddelden voor de instraling op uw PV-installatie iedere 5, 10 of 15 minuten op. De Sunny WebBox slaat daggemiddelden per maand samen met andere gemiddelde waarden van uw PV-installatie op als.csv- of.xml-bestand in mappen met overeenkomstige namen. Om de opgeslagen daggemiddelden voor de instraling voor een periode van bijv. 1 jaar te berekenen, moet u eerst de maandgemiddelden berekenen. Hiervoor moet u de daggemiddelden van een maand bij elkaar optellen. De totale waarde deelt u vervolgens door het aantal dagen van de maand. De uitkomst is het maandgemiddelde. Op deze manier kunt u in de loop van hetjaar de maandgemiddelden van alle 12 maanden berekenen. Om het jaargemiddelde te berekenen, moet u de 12 maandgemiddelden bij elkaar optellen en de totale waarde delen door het aantal maanden (12). Deze waarde moet u dan omrekenen naar het volledige generatoroppervlak van uw PV-installatie. Op die manier berekent u het nominale rendement van de installatie voor de meetperiode van 1 jaar. Deze waarde kunt u nu gebruiken, samen met de waarden die u al had, in de formule voor de berekening van de Performance Ratio. In ons voorbeeld zijn nu de volgende waarden bekend: Tijdsduur voor de meting: 1 jaar Gemeten gemiddelde instraling in 1 jaar: 120 kwh/m² Generatoroppervlak van de PV-installatie: 10 m² Rendement van de PV-modules: 15 % Werkelijk rendement van de installatie: 110 kwh De op deze plaats gemeten instralingswaarden resulteren voor de volledige meetperiode in een gemiddelde instraling van 120 kwh/m 2. Deze waarde wordt als volgt omgerekend voor de volledige module-oppervlakte van de PV-installatie: Instralingswaarde in kwh/m 2 x oppervlakte van de installatie in m 2 = 120 kwh/m 2 x10m 2 = kwh Om het nominale rendement van de installatie te berekenen, moet u de berekende instralingswaarde voor de PV-installatie vermenigvuldigen met het rendement van de module: kwh x 15 % = kwh x 0,15 = 180 kwh Voor de gekozen meetperiode betekent dit een verwacht nominaal rendement van de installatie van kwh. Dit komt overeen met een Performance Ratio van 100 %. Maar de gemeten waarde voor de opbrengst van de installatie is slechts 110 kwh. Wanneer u deze waarde en het berekende nominale rendement van de installatie in de formule plaatst waarmee de Performance Ratio wordt berekend, is de uitkomst: PR = 110 kwh 180 kwh = +/- 0,61 = +/- 61 % SMA Solar Technology AG 5/9

6 Hoe wordt de Performance Ratio berekend? De PR-waarde bedraagt ongeveer 61 %. Dit betekent dat ongeveer 39 % van de energie die tijdens de meetperiode werd ingestraald, door allerlei omstandigheden (vermogensverlies, thermisch verlies of mogelijke defecten aan componenten) niet kon worden omgezet. Hier functioneert de Performance Ratio dus als een indicator die aanleiding kan zijn voor een grondige inspectie van de PV-installatie om bijv. vervuilde PV-modules te reinigen of defecte componenten te repareren of te vervangen. 3.2 Automatische berekening U kunt de Performance Ratio ook automatisch laten berekenen. Hiervoorhoeft u alleen maar de relevante gegevens van uw PV-installatie naar het Sunny Portal door te sturen. In het Sunny Portal kan de Performance Ratio bovendien onder de vorm van een diagram worden weergegeven. In de gebruiksaanwijzing van het Sunny Portal op wordt beschreven hoe u de Performance Ratio automatisch kunt laten berekenen en hoe PR-waarden in een diagram kunnen worden weergegeven. Voorwaarden voor automatisch bereking in het Sunny Portal Om in het Sunny Portal de Performance Ratio te kunnen berekenen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: U beschikt over een Sunny WebBox die de noodzakelijke gegevens naar het Sunny Portal doorstuurt. Aan uw Sunny WebBox is een Sunny SensorBox aangesloten. U gebruikt de instralingssensoren van de Sunny SensorBox. De Sunny SensorBox meet op de plaats van uw PV-installatie per uur een minimale instraling van 60 W/m 2. In de gebruiksaanwijzing van de Sunny WebBox staat beschreven hoe u de Sunny WebBox op het Sunny Portaal kunt aanmelden. SMA Solar Technology AG 6/9

7 Welke factoren zijn van invloed op de Performance Ratio? 4 Welke factoren zijn van invloed op de Performance Ratio? De Performance Ratio is uitsluitend een definitiewaarde die door de invloed van bepaalde factoren zelfs kan leiden tot waarden die boven 100 % liggen. Dat komt omdat bij de berekening van de Performance Ratio prestatiewaarden voor de PV-installatie worden gebruikt die werden berekend bij standaardtestomstandigheden (1.000 W/m² instraling en 25 C moduletemperatuur). Maar als de omstandigheden in de werkelijkheid afwijken van deze waarden kan de Performance Ratio hierdoor worden beïnvloed. De volgende factoren kunnen van invloed zijn op de PR-waarde: Milieufactoren Temperatuur van de PV-modules Zonne-instraling en vermogensdissipatie Schaduw of vervuiling op het meetapparaat (bijvoorbeeld Sunny SensorBox) Schaduw of vervuiling op de PV-modules Andere factoren Tijdsduur van de meting Vermogensverliezen Rendement van de PV-modules Rendement van de omvormer Verschillen in de zonneceltechnologie tussen het meetapparaat (bijv. Sunny SensorBox) en de PV-modules Plaatsing van het meetapparaat (bijv. Sunny SensorBox) 4.1 Milieufactoren Temperatuur van de PV-modules Het rendement en effectiviteit van een zonnecel zijn onder meer afhankelijk van de temperatuur van de PV-module. Bij lage temperaturen is het vermogen van de PV-module optimaal. Bijvoorbeeld: wanneer het in de winter bewolkt is, zijn PV-modules koud. Wanneer dan plots de zon begint in te stralen op een koude PV-module functioneert deze bijzonder efficiënt. Dit kan voor een korte periode tot een hoge PR-waarde leiden. Na bepaalde tijd wordt de PV-module echter opgewarmd waardoor de efficiëntie opnieuw afneemt. SMA Solar Technology AG 7/9

8 Welke factoren zijn van invloed op de Performance Ratio? Zonne-instraling en vermogensdissipatie 's Ochtends, 's avonds en zeker in de winter, wanneer de zon laag staat, komt de waarde voor de zonneinstraling dichter bij de waarde voor de vermogensdissipatie (= het verschil tussen het opgenomen en het afgegeven vermogen) dan op andere momenten van de dag of van het jaar. Daarom zal de berekening van de PR-waarden op die tijdstippen een lager resultaat geven dan gewoonlijk. Schaduw of vervuiling op het meetapparaat (bijv. Sunny SensorBox) Afhankelijk van de positionering kunnen bomen of gebouwen schaduwen werpen op het meetapparaat van uw PV-installatie (bijv. een Sunny SensorBox), waardoor het meetapparaat tijdelijk of zelfs permanent in de schaduw ligt. Zeker bij een lage stand van de zon kunnen ook onderdelen van de PV-installatie zelf verantwoordelijk zijn voor schaduw op het meetapparaat. Wanneer het meetapparaat gedeeltelijk of zelfs volledig in de schaduw ligt, kunnen PR-waarden tot boven 100 % worden gemeten. Bovendien kunnen milieufactoren zoals sneeuw, stof of stuifmeelconcentraties het meetapparaat van uw PV-installatie vervuilen, wat ook kan leiden tot PR-waarden boven 100 %. Schaduw of vervuiling op de PV-modules Afhankelijk van de positionering kunnen bomen of gebouwen schaduwen werpen op de PV-modules, waardoor die tijdelijk of zelfs permanent in de schaduw liggen. Bovendien kunnen ook vervuilingen door bijv. stof, stuifmeelconcentraties en sneeuw leiden tot schaduwen op de PV-modules. Door die schaduwvorming kunnen de PV-modules minder zonne-instraling opnemen. Dat leidt tot een daling van de effectiviteit van de PV-modules, en dus ook tot een daling van de PR-waarde van de PV-installatie. 4.2 Andere factoren Tijdsduur van de meting Wanneer de meetperiode te kort is (m.a.w. korter dan 1 maand), zijn er te weinig meetgegevens beschikbaar voor het berekenen van de Performance Ratio. Een lage stand van de zon, lage en hoge temperaturen en schaduwvorming beïnvloeden het resultaat in dit geval sterker, omdat deze waarden mogelijk niet in voldoende mate worden verzameld. Vermogensverliezen Bij de overdracht van de energie van de omvormer naar de kwh-teller van de elektriciteitsleverancier treden vermogensverliezen op die afhankelijk zijn van het type en het materiaal van de gebruikte kabels. Door deze vermogensverliezen kan de PR-waarde dalen. Rendement van de PV-modules Het rendement van de PV-modules is van doorslaggevende invloed op de Performance Ratio van uw PV-installatie. Hoe hoger het rendement van de PV-modules, hoe hoger de PR-waarde (bij overeenkomstige randvoorwaarden zoals hogere zonne-instraling op de plaats van installatie, enz.). SMA Solar Technology AG 8/9

9 Welke factoren zijn van invloed op de Performance Ratio? Rendement van de omvormer Wanneer de omvormer die in uw PV-installatie werd gebruikt een hoger rendement heeft, dan kan dit leiden tot een hogere PR-waarde. Dankzij SMA-omvormers met een rendement van meer dan 90 % zijn zelfs PR-waarden boven 80 % mogelijk. Verschillen in de zonneceltechnologie tussen PV-modules en meetapparaten (bijv. Sunny SensorBox) Er bestaan verschillende zonneceltechnologieën voor PV-modules. De volgende drie zonneceltypen worden het vaakst gebruikt: monokristallijne siliciumcellen, polykristallijne siliciumcellen en dunne-filmcellen. Wanneer het meetapparaat (bijv. Sunny SensorBox) dat in uw PV-installatie is gemonteerd, gebruik maakt van een andere zonneceltechnologie dan uw PV-modules kan dit leiden tot afwijkingen bij het berekenen van de Performance Ratio. Degradatie van de zonnecellen Hoe hoger de leeftijd van de zonnecellen, hoe groter de degradatie. Dit leidt tot steeds kleiner wordende PR-waarden. Mono- en polykristallijne zonnecellen verminderenin 20 jaar tot 20 % in kwaliteit. Plaatsing van het meetapparaat (bijv. Sunny SensorBox) Wanneer een meetapparaat (bijv. Sunny SensorBox) in uw PV-installatie is geïntegreerd dat niet in overeenstemming met uw PV-modules is geplaatst, kan dit door verschillen in de zonne-instraling leiden tot PR-waarden boven 100 %. SMA Solar Technology AG 9/9

Isolatieweerstand (R iso ) van niet galvanisch gescheiden PV-installaties

Isolatieweerstand (R iso ) van niet galvanisch gescheiden PV-installaties Isolatieweerstand (R iso ) van niet galvanisch gescheiden PV-installaties met SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Inhoud PV-installaties met omvormers zonder transformator zijn in de teruglevermodus

Nadere informatie

Schaduwmanagement. Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PVV-installaties met OptiTrac Global Peak

Schaduwmanagement. Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PVV-installaties met OptiTrac Global Peak Schaduwmanagement Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PVV-installaties met OptiTrac Global Peak Inhoud Niet altijd kan worden voorkomen dat dakramen, schoorstenen of bomen een schaduw werpen op een

Nadere informatie

Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!!

Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!! Nu ook zonnepanelen mogelijk op west, oost en noord georiënteerde daken!!!! Tot voor kort was het alleen mogelijk en rendabel om zonnepanelen te monteren op zuid georiënteerde daken. Daken aan de west,

Nadere informatie

Solar Frontier productinformatie

Solar Frontier productinformatie Solar Frontier productinformatie De hoogste opbrengst, zelfs onder zware omstandigheden In veel situaties zijn de omstandigheden voor een zonne-energiesysteem niet 100% optimaal. Maar wat wordt nu precies

Nadere informatie

Leidingbeveiligingsschakelaars

Leidingbeveiligingsschakelaars Leidingbeveiligingsschakelaars Dimensionering van geschikte leidingbeveiligingsschakelaars voor omvormers onder PV-specifieke omstandigheden Inhoud De keuze van de juiste leidingbeveiligingsschakelaar

Nadere informatie

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties De zonnestralingsmeter Mac-Solar is een ideaal, handmatig apparaat voor zonneingenieurs, architecten

Nadere informatie

Duurzaam Soesterkwartier

Duurzaam Soesterkwartier Duurzaam Soesterkwartier Inhoudsopgave: Zonne-energie overzicht dia 1) Zonnepaneel installatie 2) Opstelling zonnepanelen 3) Opbrengst installatie 4) Opbrengst voor eigen gebruik 5) Panelen onderhouden

Nadere informatie

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten

Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Aanpassen van de totale energieopbrengst bij de vervanging van een omvormer in installaties met communicatieproducten Installatiehandleiding voor vakmensen 1 Toelichting bij dit document Geldigheid Dit

Nadere informatie

Meetnauwkeurigheid. Inhoud. Energiewaarden en rendement voor PV-omvormers Sunny Boy en Sunny Mini Central

Meetnauwkeurigheid. Inhoud. Energiewaarden en rendement voor PV-omvormers Sunny Boy en Sunny Mini Central Meetnauwkeurigheid Energiewaarden en rendement voor PV-omvormers Sunny Boy en Sunny Mini Central Inhoud Elke gebruiker van een fotovoltaïsche installatie wil zo goed mogelijk over het vermogen en de opbrengst

Nadere informatie

Vermindert structureel uw water- en energieverbruik! Brochure zonnepanelen

Vermindert structureel uw water- en energieverbruik! Brochure zonnepanelen Brochure zonnepanelen Hoe werkt een solar-systeem De basis van een solar systeem is een zonnecel bouwsteen die onder invloed van licht direct elektriciteit levert. Polykristallijne silicium Bij het stolproces

Nadere informatie

Algemene Garantievoorwaarden

Algemene Garantievoorwaarden Algemene Garantievoorwaarden Beperkte Garantie op PV-modules 1. Definities 1.1 In deze Algemene Garantievoorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aange geven betekenis. Gedefinieerde

Nadere informatie

PV-Systemen. Introductie. De Installatie. PV-Systemen 1/10

PV-Systemen. Introductie. De Installatie. PV-Systemen 1/10 PV-Systemen 1/10 PV-Systemen Introductie In afgelegen gebieden waar geen elektriciteit ter beschikking staat kunnen PV-installaties worden toegepast. PV is een afkorting van Photo Voltage. Door middel

Nadere informatie

Spec. energieopbrengst (ca.)*: Leidingverliezen (in % van PV-energie): --- Aantal omvormers: 1

Spec. energieopbrengst (ca.)*: Leidingverliezen (in % van PV-energie): --- Aantal omvormers: 1 SMA Benelux Generaal de Wittelaan 19B 2800 Mechelen België SMA Benelux Generaal de Wittelaan 19B 2800 Mechelen België Tel.: +32 15 286730 E-mail: info@sma-benelux.com Internet: www.sma-benelux.com Internet:

Nadere informatie

Monitoringsystemen. Koen Thewissen

Monitoringsystemen. Koen Thewissen Monitoringsystemen Koen Thewissen +32 89 75 87 64 services@cdes.be 24/09/2014 Inhoudsopgave 1. WAAROM MONITORING... 3 1.1. MEER VERMOGEN... 3 1.2. HOGERE EFFICIËNTIE... 4 2. OMVORMERMERK ONAFHANKELIJKE

Nadere informatie

PV-Systemen. PV-systemen 1/11. Freddy Alferink, 2003

PV-Systemen. PV-systemen 1/11. Freddy Alferink, 2003 PV-systemen 1/11 PV-Systemen Freddy Alferink, 2003 In afgelegen gebieden waar geen elektriciteit ter beschikking staat kunnen PV-installaties worden toegepast. PV is een afkorting van Photo Voltage. Door

Nadere informatie

MONO-, POLY-, OF DUNNE FILM PANELEN?

MONO-, POLY-, OF DUNNE FILM PANELEN? MONO-, POLY-, OF DUNNE FILM PANELEN? LEER ALLES OVER DE VERSCHILLEN. BNRG Distribution. Paul van Deursen Zonnepanelen zetten (zon)licht om in elektriciteit. Het zonnepaneel is dus een onmisbaar onderdeel

Nadere informatie

Technische Informatie Temperatuurderating voor Sunny Boy en Sunny Tripower

Technische Informatie Temperatuurderating voor Sunny Boy en Sunny Tripower Technische Informatie Temperatuurderating voor Sunny Boy en Sunny Tripower Bij temperatuurderating reduceert de omvormer het vermogen om componenten tegen oververhitting te beschermen. Dit document licht

Nadere informatie

Solar tester BV PV-module Beoordelingscriteria

Solar tester BV PV-module Beoordelingscriteria Solar tester BV PV-module Beoordelingscriteria Overzicht van criteria voor het testen van PV-modules in het Mobiele PV-test lab van Solar tester BV. Datum: 2015/04/02 Nederlandse Versie Samengesteld door

Nadere informatie

Maximalisering zonne-energie per vierkante meter met PVT

Maximalisering zonne-energie per vierkante meter met PVT innovatie Wim van Helden, Bart Roossien, Jan Mimpen Duurzaam verwarmingssysteem Rijksgebouwendienst Zoetermeer Maximalisering zonne-energie per vierkante meter met Om de haalbaarheid van t-panelen ten

Nadere informatie

Communicatieverdeler voor grote PV-installaties voor SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL of SUNNY TRIPOWER

Communicatieverdeler voor grote PV-installaties voor SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL of SUNNY TRIPOWER COM-C Communicatieverdeler voor grote PV-installaties voor SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL of SUNNY TRIPOWER Inhoud De communicatieverdeler COM-C van SMA Solar Technology AG dient voor de bekabeling

Nadere informatie

Zo werkt mijn zonnestroominstallatie!

Zo werkt mijn zonnestroominstallatie! Gebruikershandleiding Zo werkt mijn zonnestroominstallatie! Gefeliciteerd, u profiteert nu van goedkope zonnestroom van eigen dak. Hoe werkt mijn zonnestroominstallatie? Een zonnestroominstallatie zet

Nadere informatie

Schaduwmanagement. Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PV-installaties met OptiTrac Global Peak

Schaduwmanagement. Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PV-installaties met OptiTrac Global Peak Schaduwmanagement Efficiënt gebruik van deels overschaduwde PV-installaties met OptiTrac Global Peak Inhoud Niet altijd kan worden voorkomen dat dakramen, schoorstenen of bomen een schaduw werpen op een

Nadere informatie

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig

Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology. Razendsnel configureren, veilig bewaken. Eenvoudig. Gebruikersvriendelijk. Veilig Sunny WebBox met Bluetooth Wireless Technology WEBBOX-BT-20 Veilig Eenvoudig Gebruikersvriendelijk Bewaking, diagnose en configuratie van de PV installatie op afstand Datalogger voor alle belangrijke installatiegegevens

Nadere informatie

5 troeven van de SMA Webconnect

5 troeven van de SMA Webconnect 5 troeven de SMA Webconnect. altijd en overal zicht op de energieopbrengst. veilige en betrouwbare netwerk verbinding. overzichtelijke gegevens weergave via de Sunny Portal. eenvoudig te installeren 5.

Nadere informatie

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende

PV systemen. PV systemen. Oskomera Solar Power Solutions (OSPS) Wegens de toenemende vraag naar groene energie en CO 2 besparende 2014 Complete maatwerkpakketten Specifiek voor woningbouw Voor alle configuraties Standaard op voorraad Direct geleverd Uitgebreide kennis aanwezig Training mogelijk PV systemen Foto: residentiële systemen

Nadere informatie

2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen

2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen Experiment 2 2. Factoren onderzoeken die invloed hebben op het vermogen van de zonnecellen Inleiding In deze experimentenreeks ga je onderzoeken welke factoren een effect hebben op het geleverde vermogen

Nadere informatie

MORRENHOF JANSEN INSTALLATIEBEDRIJVEN. GEWOON GOED.

MORRENHOF JANSEN INSTALLATIEBEDRIJVEN. GEWOON GOED. MORRENHOF JANSEN INSTALLATIEBEDRIJVEN. GEWOON GOED. Gewoon goed is één van uitgangspunten dat bij ons team van 150 medewerkers hoog in het vaandel staat en past bij onze no-nonsense organisatie. Of het

Nadere informatie

De variatie van de Performance Ratio van zonnestroom installaties volgens de Siderea PV Simulator.

De variatie van de Performance Ratio van zonnestroom installaties volgens de Siderea PV Simulator. SIDEREA adviesburo voor duurzame energie. opbrengstberekeningen en simulaties voor zonnestroom. De variatie van de Performance Ratio van zonnestroom installaties volgens de Siderea PV Simulator. Inleiding

Nadere informatie

Vergelijking Zonatlas Zonnekaart 10 oktober 2013

Vergelijking Zonatlas Zonnekaart 10 oktober 2013 Vergelijking Zonatlas Zonnekaart 10 oktober 2013 In veel gemeenten kunnen eigenaar/bewoners de Zonnekaart gebruiken om te bekijken of hun dak geschikt is het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler.

Nadere informatie

Waarom een micro-omvormer?

Waarom een micro-omvormer? Waarom een micro-omvormer? Eigenaar van uw eigen energieproductie Wilt u meer onafhankelijkheid? Investeer dan slim in een eigen energieproductie. Het micro-omvormersysteem maakt de eerste stap zeer eenvoudig.

Nadere informatie

... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning. Geachte heer mevrouw...,

... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning. Geachte heer mevrouw..., ......... Datum :... 2012 kenmerk : EW/AO/HH/HT/2012.17030 betreft : prijsopgave PV-installatie voor uw woning Geachte heer mevrouw........, U neemt deel in een project voor zonnepanelen in Raalte. Namens

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging

Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging Auteurs namens Solar Comfort: Rinie Evertse Aart van Driel Plaats: Geldermalsen Datum: 10 07 2016 Onderzoek naar Opbrengst panelen met Nano coating en reiniging In dit onderzoek word gekeken naar de opbrengst

Nadere informatie

Technische informatie Leidingbeveiligingsschakelaar

Technische informatie Leidingbeveiligingsschakelaar Technische informatie Leidingbeveiligingsschakelaar 1 Inleiding De keuze van de juiste leidingbeveiligingsschakelaar is afhankelijk van een aantal invloedsfactoren. Met name bij PVinstallaties is de invloed

Nadere informatie

> Samen te gebruiken. > Gebruik de kracht van de zon tweemaal met 2 Power! Therminologie

> Samen te gebruiken. > Gebruik de kracht van de zon tweemaal met 2 Power! Therminologie Therminologie Klassieke fotovoltaïsche modules worden hierna aangeduid als pv-modules. Fotovoltaïsche modules die ook thermische energie leveren in de vorm van warm water worden fotovoltaïsche-thermische-modules

Nadere informatie

Directie Harrie Morrenhof, Klaas Jansen & Erdy Jansen

Directie Harrie Morrenhof, Klaas Jansen & Erdy Jansen VOORWOORD Vanaf de start van Morrenhof-Jansen in 1980 staat de klant centraal. Of het nu gaat om 'eenvoudige' cv-installatie voor de particulier of een complexe datainstallatie in een kantoorpand. Al 35

Nadere informatie

SLIMME PANEEL TECHNOLOGIE VAN SMA EN TIGO OPTIMALISATIE VAN ZONNESTROOMINSTALLATIES EN UW BEDRIJF

SLIMME PANEEL TECHNOLOGIE VAN SMA EN TIGO OPTIMALISATIE VAN ZONNESTROOMINSTALLATIES EN UW BEDRIJF SLIMME PANEEL TECHNOLOGIE VAN SMA EN TIGO OPTIMALISATIE VAN ZONNESTROOMINSTALLATIES EN UW BEDRIJF + BESCHIKBAAR. BESTEL NU! SMA Solar Technology AG DE JUISTE PARTNERS MET DE JUISTE TECHNOLOGIE OP HET JUISTE

Nadere informatie

1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat

1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat 1. Mobiele telefoons uit 2. Over Arcus Zonnepanelen Advies Begeleiding 3. Waarom Zonnepanelen in Meerhoven 4. Vragen 5. Wat kunt u verwachten en wat niet Missie, visie en kernwaarden Droom Benadering Waarom

Nadere informatie

Waarom SolarEdge. 1 Getallen gebaseerd op onderzoeksresultaten van het Photon Lab, een onafhankelijk gerenommineerde instantie,

Waarom SolarEdge. 1 Getallen gebaseerd op onderzoeksresultaten van het Photon Lab, een onafhankelijk gerenommineerde instantie, Waarom SolarEdge Uit het oogpunt van duurzaamheid is het van belang het maximale rendement te behalen uit de gekozen grondstoffen (PV-installatie). Met de Power-Optimizers van SolardEdge (SE) wordt de

Nadere informatie

NEKOVRI 22 SEPTEMBER 2015 Jan-Jaap van Os MSc.

NEKOVRI 22 SEPTEMBER 2015 Jan-Jaap van Os MSc. Het echte rendement van uw zonnepanelen NEKOVRI 22 SEPTEMBER 2015 Jan-Jaap van Os MSc. AGENDA Zonne-installaties Zonnepanelen, opbouw en verschillen Opgewekte zonnestroom Paneel vermogen Degradatie Performance

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Hoe en waarom meten aan E+PV installaties? KWx BV - 2013 1 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 2 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 3 Zonnestroom is elektrotechniek!

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van PV installaties in Nederland

Betrouwbaarheid van PV installaties in Nederland 1/35 TASK 13: PERFORMANCE AND RELIABILITY OF PV SYSTEMS Betrouwbaarheid van PV installaties in Nederland Wilfried van Sark (Universiteit Utrecht) Met dank aan Panos Moraitis (UU), Bhavya Kausika (UU) Sunday

Nadere informatie

Eric Jansseune EH 2. O Erkend lid van VIBE vzw ONNECELLEN: p. 1. zonnecellen: stroom uit de zon - VIBE vzw - oktober 2002

Eric Jansseune EH 2. O Erkend lid van VIBE vzw ONNECELLEN: p. 1. zonnecellen: stroom uit de zon - VIBE vzw - oktober 2002 Eric Jansseune EH 2 O Erkend lid van VIBE vzw ZONNECELLEN ONNECELLEN: STROOM UIT DE ZON p. 1 1. INLEIDING Nog niet lang geleden werd elektriciteit uit zonlicht alleen maar in de ruimtevaart toegepast.

Nadere informatie

ZONNEPANELEN VOOR THUIS. de duurzaam winkel. maakt uw woning klaar voor de toekomst

ZONNEPANELEN VOOR THUIS. de duurzaam winkel. maakt uw woning klaar voor de toekomst ZONNEPANELEN VOOR THUIS de duurzaam winkel maakt uw woning klaar voor de toekomst HOE HET WERKT Salderen Monitoring Hoe werkt een zonneinstallatie? Een zonnestroominstallatie (ook wel PV-installatie genoemd,

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Gebruik van stringzekeringen

Gebruik van stringzekeringen Gebruik van stringzekeringen bij Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Inhoud Met de normalisatie van de technische documentatie worden door de fabrikanten van panelen steeds vaker gegevens over

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Practicum HAS Den Bosch

Practicum HAS Den Bosch Practicum HAS Den Bosch Figuur 1: 3 type panelen geinstalleerd bij de HAS In dit practicum wordt gekeken naar de zonnepanelen die op het dak van HAS Den Bosch zijn geplaatst. Op de foto hierboven zien

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL GEBRUIKERSHANDLEIDING SMA SUNNY BOY EN SUNNY MINI CENTRAL Bron: SMA Operating Manual Version 1.0 INHOUDSTABEL 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 Omschrijving van het apparaat... 3 1.2 Gebruik van deze handleiding...

Nadere informatie

IN EEN ZONNIGE TOEKOMST!

IN EEN ZONNIGE TOEKOMST! Installatiebedrijf VAN DEN BERG verwarming ventilatie sanitair zonne-energie INVESTEER IN EEN ZONNIGE TOEKOMST! Even voorstellen Installatiebedrijf van den Berg is sinds 1976 een gevestigde waarde in

Nadere informatie

Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman

Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman Topics - Korte intro - Het ontwerpen Artist's rendering of Orange's solar concept tent - Keuze van panelen en omvormers - Wat betekent

Nadere informatie

SolarEdge maakt uw PV-panelen intelligenter. 2014 SolarEdge

SolarEdge maakt uw PV-panelen intelligenter. 2014 SolarEdge SolarEdge maakt uw PV-panelen intelligenter Overzicht van een PV-systeem Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit Een omvormer zet de door de panelen opgewekte DC- stroom om naar net-conforme AC-stroom

Nadere informatie

De toekomst is zeker. met Nefit Zonnestroom. Begrippenlijst

De toekomst is zeker. met Nefit Zonnestroom. Begrippenlijst N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m De toekomst is zeker met Nefit Zonnestroom Begrippenlijst Autonoom systeem (standalone) - op zichzelf staand systeem bestaand uit zonnepanelen, regelunit en

Nadere informatie

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE FACTOREN DIE DE PRODUCTIE BEÏNVLOEDEN

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE FACTOREN DIE DE PRODUCTIE BEÏNVLOEDEN FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE FACTOREN DIE DE PRODUCTIE BEÏNVLOEDEN Wanneer men overweegt om in een bestaand of een nog op te richten gebouw een fotovoltaïsche installatie te integreren, dienen vooreerst

Nadere informatie

ALU SOLAR aluminium profielplatensysteem. solarfolie - een in het dak geïntegreerd fotovoltaïsch zonneenergiesysteem

ALU SOLAR aluminium profielplatensysteem. solarfolie - een in het dak geïntegreerd fotovoltaïsch zonneenergiesysteem ALU SOLAR aluminium profielplatensysteem met solarfolie - een in het dak geïntegreerd fotovoltaïsch zonneenergiesysteem flexible building. sustainable thinking. PRODUCTEN ALU SOLAR synergie in toepassing

Nadere informatie

FAQ voor Zonnestroom.

FAQ voor Zonnestroom. FAQ voor Zonnestroom. Deze FAQ voor zonnestroom wordt samengesteld door Energieplusdak op basis van theoretische kennis, veel praktische ervaring EN de hulp en inbreng van anderen. Het doel van deze FAQ

Nadere informatie

Technische Kennis Dag 2014. Zonne-energie Henk Meijer

Technische Kennis Dag 2014. Zonne-energie Henk Meijer Technische Kennis Dag 2014 Zonne-energie Henk Meijer Zonne-energie Wat gaan we behandelen? Energie van de zon Indirect gebruik zonne-energie Direct gebruik zonne-energie Zonnepanelen en collectoren Passieve

Nadere informatie

Controle zonnepaneleninstallatie Theorie en praktijkvoorbeeld

Controle zonnepaneleninstallatie Theorie en praktijkvoorbeeld Controle zonnepaneleninstallatie Theorie en praktijkvoorbeeld Onze contactgegevens Ambachtsstraat 19 3980 Tessenderlo Tel: +32 13 30 61 77 info@ilumen.be www.ilumen.be BE 0846.015.786 INHOUD INHOUD...2

Nadere informatie

Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth en SMA Cluster Controller in de SUNNY PORTAL

Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth en SMA Cluster Controller in de SUNNY PORTAL Bewaking en visualisatie van installatiegegevens Sunny WebBox, Sunny WebBox met Bluetooth en SMA Cluster Controller in de SUNNY PORTAL Gebruiksaanwijzing SPortal-WB-CLCON-BA-nl-25 Versie 2.5 NL SMA Solar

Nadere informatie

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Solar testers Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Het pakket bestaat uit een PV-installatietester, een zonnestraling

Nadere informatie

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech

zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech zelf duurzaam & rendabel energie opwekken met zonnepanelen van Stetech informatiebrochure pv-systemen Stetech BV - Nijverheidsweg 27-9482WB - Tynaarlo - T.0592-541597 - F.0592-542433 - info@stetech.com

Nadere informatie

SOLIVIA Monitoring. Gebruikershandboek

SOLIVIA Monitoring. Gebruikershandboek Gebruikershandboek Inhoudsopgave Registreren en aanmelden..................................3 Een PV-installatie configureren (Quick Start Guide)....................6 De startpagina van het Portal....................16

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

SOLON SOLraise. De PV-oplossing voor maximaal rendement ook bij gedeeltelijk beschaduwde daken.

SOLON SOLraise. De PV-oplossing voor maximaal rendement ook bij gedeeltelijk beschaduwde daken. SOLON SOLraise NL SOLON SOLraise. De PV-oplossing voor maximaal rendement ook bij gedeeltelijk beschaduwde daken. Rendementsverbetering tot wel 25 % Paneelinterne MPP-tracking Het gebruik op deels in de

Nadere informatie

Verslag: Case 1 Team: Hyperion

Verslag: Case 1 Team: Hyperion Verslag: Case 1 Team: Hyperion Glenn Sommerfeld Jeroen Vandebroeck Ilias viaene Christophe Vandenhoeck Jelle Smets Tom Wellens Jan Willems Gaetan Rans 1. Zonnepaneel 1.1 Meetwaarden Om de eigenschappen

Nadere informatie

Infogids zonnepanelen

Infogids zonnepanelen Infogids zonnepanelen Inhoudstabel Wat zijn zonnepanelen?... 1 De werking van zonnepanelen... 2 Waarmee moet u rekening houden?... 2 De kostprijs van zonnepanelen... 3 Financiële steun bij aankoop zonnepanelen...

Nadere informatie

READY STORAGE. Power out of the Box. PowerSet. Extra power door slimme Turbo-technologie. www.solar-frontier.eu

READY STORAGE. Power out of the Box. PowerSet. Extra power door slimme Turbo-technologie. www.solar-frontier.eu STORAGE READY Power out of the Box. Extra power door slimme Turbo-technologie. tot 10 jaar systeemgarantie 25 jaar lineaire vermogensgarantie 2 jaar gratis monitoring PowerSet Eén systeem, één oplossing

Nadere informatie

OPTIMALE PRESTATIES DOOR EEN WEERGALOOS CONCEPT

OPTIMALE PRESTATIES DOOR EEN WEERGALOOS CONCEPT OPTIMALE PRESTATIES DOOR EEN WEERGALOOS CONCEPT Q.PEAK-G4.1 EN Q.PEAK BLK-G4.1 VORM EN FUNCTIE EEN KRACHTIGE COMBINATIE Q.PEAK-G4.1 - baanbrekende prestaties in een uiterst aantrekkelijke vormgeving Haal

Nadere informatie

Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst. Door: Richard Ogink

Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst. Door: Richard Ogink Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst Door: Richard Ogink Wat moet de CV installateur met PV Indeling presentatie 1. Zon als duurzame energiebron 2. Wetgeving 3. PV in de praktijk 4.

Nadere informatie

SolarEdge Dunnefilmpanelen in combinatie met SolarEdge; wat zijn de voordelen?

SolarEdge Dunnefilmpanelen in combinatie met SolarEdge; wat zijn de voordelen? SolarEdge Dunnefilmpanelen in combinatie met SolarEdge; wat zijn de voordelen? Maak kennis met SolarEdge Heeft de markt voor DC power optimizers op de kaart gezet en leidt het met een marktaandeel van

Nadere informatie

Foutenberekeningen. Inhoudsopgave

Foutenberekeningen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Leerdoelen :... 3 1. Inleiding.... 4 2. De absolute fout... 5 3. De KOW-methode... 7 4. Grootheden optellen of aftrekken.... 8 5. De relatieve fout...10 6. grootheden vermenigvuldigen en

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Het zwakste paneel" bepaalt het maximale stroom vermogen

Het zwakste paneel bepaalt het maximale stroom vermogen Montage Deze zonnepanelen worden in een serie geschakeld. Omvormer Serie schakeling Parallel schakeling minder gevoelig Het zwakste paneel" bepaalt het maximale stroom vermogen Wij controleren uw zonnepanelen

Nadere informatie

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV Nieaf-Smitt Installatie Testen en meten van zonnepanelen Het gebruik en de opwekking van hernieuwbare energie wordt via de EU en verschillende overheidsinstanties gestimuleerd (o.a. via RES-directive.

Nadere informatie

OVERZICHT. Stap 1: Is de woning geschikt? 1.1 Eerst rationeel energiegebruik toepassen. 1.2 Geschikt dakvlak?

OVERZICHT. Stap 1: Is de woning geschikt? 1.1 Eerst rationeel energiegebruik toepassen. 1.2 Geschikt dakvlak? Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Voor de praktische installatie zijn ook een aantal stappen nodig: van offerte over bouwvergunning

Nadere informatie

Enphase - de slimste keus in zonne-energie.

Enphase - de slimste keus in zonne-energie. - de slimste keus in zonne-energie. Uw zonnepanelen uitrusten met technologie heeft minimaal drie voordelen: De hoogste betrouwbaarheid, uitstekende prestaties en het hoogste rendement op uw investering.

Nadere informatie

Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology

Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology Installatiebewaking SMA beveiligings- en wachtwoordconcept bij d.m.v. wachtwoord beveiligde PV-installaties met Bluetooth Wireless Technology Technische beschrijving Sicherheit-TNL103010 Versie 1.0 NL

Nadere informatie

Werking van zonnepanelen Zon-instraling Inleiding Zonnestraling volle zon totale jaarlijkse zonaanbod daggemiddelde Hellingshoek

Werking van zonnepanelen Zon-instraling Inleiding Zonnestraling volle zon totale jaarlijkse zonaanbod daggemiddelde Hellingshoek Werking van zonnepanelen Zon-instraling Inleiding De opbrengst, de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit, van een PV-paneel hangt af van de instraling die het zonnepaneel op kan vangen. Die wordt niet

Nadere informatie

Algemene Garantievoorwaarden

Algemene Garantievoorwaarden Algemene Garantievoorwaarden Beperkte Garantie op PV-modules 1. Definities 1.1 In deze Algemene Garantievoorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde

Nadere informatie

Case 1 en Case simulink

Case 1 en Case simulink Team Venture Groep AM12 E E 4 B u i l d i n g a s s v Voorbereid voor: Marc Smeulders Voorbereid door: Anton Rauw Jasper Derden Alexander Van Kerckhoven Yassir Habboub Felix Porres Bartel Buls Datum: 22-03

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

Meetsysteem voor zonnepanelen

Meetsysteem voor zonnepanelen Meetsysteem voor zonnepanelen Het elektrisch gedrag zichtbaar maken en documenteren Er kunnen een aantal fouten in en zonnepaneel met een infraroodcamera gevonden worden. Het opsporen van een aantal fouten

Nadere informatie

Enphase de slimste keus in zonne-energie.

Enphase de slimste keus in zonne-energie. de slimste keus in zonne-energie. Uw zonnepanelen uitrusten met technologie heeft minimaal drie voordelen: De hoogste betrouwbaarheid, uitstekende prestaties en het hoogste rendement op uw investering.

Nadere informatie

1 Een zonne-installatie van Solarcompany. 3 Soorten zonnepalen. 4 Zonnepanelen van Solarcompany. 5 Zonnepanelen op uw dak?

1 Een zonne-installatie van Solarcompany. 3 Soorten zonnepalen. 4 Zonnepanelen van Solarcompany. 5 Zonnepanelen op uw dak? Inleiding Enkele jaren geleden waren zonnepanelen in Vlaanderen nog een grote uitzondering. Vandaag is dat anders. Heel wat gezinnen en bedrijven genieten ondertussen van de groene stroom die ze zelf op

Nadere informatie

De installatie zelf. Opbrengst

De installatie zelf. Opbrengst De installatie zelf Risico s van het installeren en beheren van zonnepanelen Frank Smits Directeur eigenaar Parkstad Inspecties Vice voorzitter vakgroep Beheer en Inspecties Bestuurslid UNETO-VNI GG klein

Nadere informatie

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen!

Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Web pagina : www.installatietechniekdwcschoutens.nl E mail : its@brunssum.net Zonne-energie Investeer NU in uw eigen zonnepanelen! Hoe werkt Zonnestroom? Voor het opwekken van zonnestroom heb je nodig:

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

Online beschikbaar op www.proclam.be, energie

Online beschikbaar op www.proclam.be, energie REKENBLADEN om een eerste inschatting te maken van de terugverdientijden van fotovoltaïsche systemen, zonthermische systemen en windturbines in uw eigen bedrijfssituatie Online beschikbaar op www.proclam.be,

Nadere informatie

Energietechniek Techniko Hoofdstraat 35 9454 PK Ekehaar Tel. 0592-389343 info@techniko.nl www.techniko.nl

Energietechniek Techniko Hoofdstraat 35 9454 PK Ekehaar Tel. 0592-389343 info@techniko.nl www.techniko.nl PV-panelen particulier Energietechniek Techniko Hoofdstraat 35 9454 PK Ekehaar Tel. 0592-389343 info@techniko.nl www.techniko.nl De zon als energiebron voor particulieren PV panelen (oftewel photo voltage

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over:

Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: Veel gestelde vragen over zonnepanelen gaan over: 1. Opbrengst zonnepanelen 2. Huurverhoging en energiekosten 3. Teruglevering 4. Techniek 5. Plaatsing 6. Gebruik 7. De slimme meter 1. Opbrengst zonnepanelen

Nadere informatie

Evaluatie Siderea PV Simulator. Validatie met gemeten producties.

Evaluatie Siderea PV Simulator. Validatie met gemeten producties. SIDEREA adviesburo voor duurzame energie. opbrengstberekeningen en simulaties voor zonnestroom. Evaluatie Siderea PV Simulator. Validatie met gemeten producties. Inleiding en conclusies. In dit onderzoek

Nadere informatie

Zonneweide resultaten t/m 2013

Zonneweide resultaten t/m 2013 Zonneweide resultaten t/m 2013 Auteur: Joanneke Spruijt Acrres Wageningen maart 2014 PPO-589 Zonneweide resultaten t/m 2013 Auteur: Joanneke Spruijt ACRRES-Wageningen UR Maart 2014 PPO nr. 589 2014 Wageningen,

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten

Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten Installatiehandleiding Vervanging van SMA apparaten in installaties met SMA communicatieproducten Geraeteaustausch-IA-nl-20 Versie 2.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische

Nadere informatie

Zonnepanelen interessant voor huurders

Zonnepanelen interessant voor huurders Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.6.95 Zonnepanelen interessant voor huurders Bronnen Woonbond.nl, Zonnepanelen interessant voor huurders, d.d. 1.2.2016 Woonbond.nl, Brochure zonnepanelen voor huurders,

Nadere informatie

Fotovoltaïschepanelen en brandveiligheid PanneauxPhotovoltaïqueset sécuritéincendie. Jo NEYENS BelPV

Fotovoltaïschepanelen en brandveiligheid PanneauxPhotovoltaïqueset sécuritéincendie. Jo NEYENS BelPV Fotovoltaïschepanelen en brandveiligheid PanneauxPhotovoltaïqueset sécuritéincendie Jo NEYENS BelPV Zonnepanelen & Brandveiligheid STANDPUNT VAN DE PV - SECTOR 2 BELPV? BelPV = sectorfederatie van fotovoltaїsche

Nadere informatie

Dat Bolwerk Zutphen kwh

Dat Bolwerk Zutphen kwh Dat Bolwerk Zutphen 19.000 kwh Motivatie; De houten gebinten, het metselwerk en de details waarmee dit in elkaar is gezet, eigenlijk het vakwerk van de arbeiders van vroeger, bewonder ik. De kleinste details

Nadere informatie

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1

www.ikwordgroen.nl 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 045-5690525 info@ikwordgroen.nl Alleen de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs 1 Energie opwekken met kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen voor een duurzamere toekomst Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3

Nadere informatie